Woensdag 11 Oktober 2023

Lukas 12:16-21
Toe vertel Hy hulle ‘n gelykenis: “’n Ryk man se grond het goed gedra. Hy het toe by homself gedink: wat moet ek doen? Ek het nie plek waar ek my oes kan opgaar nie. Toe besluit hy: dit sal ek doen: Ek sal my skure afbreek en groter bou. Daarin sal ek al my graan en my ander goed opgaar. Dan sal ek vir myself sê: ‘Mens, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Hou op met werk: eet, drink en leef lekker.’ Maar God het vir hom gesê: ‘Jou dwaas. Vannag nog sal jou lewe van jou opgeëis word, en wie kry dan alles wat jy bymekaargemaak het?’ So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is by God nie.””

Om oor te gesels en te dink
Jesus vertel ’n gelykenis nadat Hy gesê het ’n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie. Die ryk dwaas is dwaas nie oor sy rykdom nie, maar omdat hy net aan homself dink. Hy dink dis aan homself te danke dat hy bereik het, wat hy bereik het. Sy selfgerigtheid is sy groot struikelblok. Hy het gedink dat hy niemand nodig het nie. Sy dwaasheid is om God nie te erken as die Een wat voorsien nie.
Ons moet eerder by God ryk wees deur in afhanklikheid en gehoorsaamheid aan Hom te leef. Laat ons erken dat God die Gewer van ons lewe is en dat ons nie sonder Hom kan lewe nie.

Gebed
Here God, ek vertrou op U. Ek wil by U ryk wees en nie net aan myself dink nie. Dankie vir alles wat ek van U ontvang. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram