Woensdag, 12 Mei

Waar kan ons die Gees hoor praat?

1 Korintiërs 16:8-9
Intussen bly ek in Efese tot Pinkster, want hier staan nou ’n wye deur vir my oop en daar is baie mense wat op die evangelie reageer. Daar is egter ook baie teenstanders..
Handelinge 16:6-7
Hulle het daarna deur die gebied van Frigië en Galasië gereis, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om die woord in die provinsie Asië te verkondig. Toe hulle by die grens van Misië kom, het hulle na Bitinië toe probeer gaan, maar die Gees van Jesus het hulle dit nie toegelaat nie.

Om oor te gesels:

  • Dit is belangrik om te weet dat die Gees deur oop en toe deure met ons praat. Ons moet met goeie onderskeiding eers seker maak of ‘n deur vir ons oop is of toe is. En ons moet dit altyd toets aan die Woord van God. ‘n Oop deur sal nooit in stryd met die Woord van die Here wees nie.
    -Hoe dink jy het Paulus gevoel om te weet dat hy nie die Woord moet gaan verkondig in Klein Asië nie? Dit is dan so ‘n goeie ding om te doen? Hoe kan dit ‘n toe deur wees van die Here af?
  • Het jy al in jou lewe oop en toe deure ervaar? Was daar al slegte deure wat oop was waarteen jy moes kies? Was daar al goeie deure wat toe was waaroor jy steeds vrae het?
  • Hoe help die Gees jou besluite neem wanneer jy by die deure van die lewe staan? By watter deur staan jy tans waarmee jy hulp en leiding benodig?

Gebed:
Heer van my lewe,
Hierdie is my aanbidding, hierdie is my offer
In elke oomblik weerhou ek niks van U nie
Ek leer om U te vertrou, selfs as ek nie kan sien hoe U dinge gaan laat uitwerk nie
En selfs in lyding, moet ek dit glo
As U sê: ‘Dit is verkeerd’, dan sal ek nee sê
As U sê “Los” sal ek laat gaan
As U saam met my is, sal ek dit aanpak
En as U sê om te spring, sal ek heelhartig in dit induik
As U sê: “Wees stil,” dan sal ek wag
As U sê om te vertrou, sal ek gehoorsaam wees
Ek wil nie my eie weë volg nie
Ek is klaar om net my gevoelens na te jaag,
Heilige Gees lei my
Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram