Woensdag 14 April

Johannes 21:15-19

15 Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: “Simon seun van Johannes, het jy My baie lief, meer as hulle hier?” “Ja, Here,” antwoord hy Hom, “U weet dat ek U liefhet.” Hy sê toe vir hom: “Laat my lammers wei.” 16 Jesus vra hom weer ‘n tweede keer: “Simon seun van Johannes, het jy My baie lief?” “Ja, Here,” antwoord hy Hom, “U weet dat ek U liefhet.” Hy sê toe vir hom: “Pas my skape op.” 17 Jesus vra hom die derde keer: “Simon seun van Johannes, het jy My lief?” Petrus het bedroef geword omdat Jesus hom die derde keer gevra het: “Het jy My lief?”, en hy antwoord Hom: “Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet.” Hy sê toe vir hom: “Laat my skape wei.” (Joh 21:15-17)
‭‭
Om oor te gesels
Johannes vertel vir ons van Petrus wat pas na die wonder van die visvangs, saam met Jesus eet en Jesus vir Petrus vra of hy Hom lief het.
Jesus vra Petrus drie keer diesefde vraag.

Petrus doen alles in dries. Hy het Jesus drie keer verloën en nou bely hy drie keer dat Jesus die Here is. Hy vind vergifnis en versoening in hierdie gesprek met Jesus.

Jesus nooi Petrus dan met die woorde: “Volg My!”

Ten spyte van Petrus se verlede, maak Jesus weer bemoeienis en gee hom nog ‘n kans. Jesus vra hom oor sy liefde en toewyding.

  • Wat sal jy antwoord as Jesus vir jou hierdie vraag vra?
  • Hoe laat dit jou voel dat Jesus jou ook ‘n tweede kans gee?
  • Kan jy jou verlede agter jou sit om Jesus te volg?

Gebed
Here Jesus, ek het U lief. Soms verraai ek U, maar dankie vir nog ‘n kans. Mag ek steeds U elke dag volg. Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram