Woensdag 16 Augustus 2023

Filippense 2:14-18
_ 14Doen alles sonder kla of teëpraat. 15Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly, onberispelike kinders van God te midde van ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld 16deur die woord van die lewe uit te dra. Dan sal ek op die dag van Christus se koms rede hê om trots te wees, omdat dit sal blyk dat ek my nie verniet ingespan het nie en nie verniet geswoeg het nie. 17Julle geloof is ‘n offer in diens van God. Selfs al word my bloed daarby as drankoffer uitgegiet, is ek daaroor bly, ja, is ek saam met julle almal bly. 18Om dieselfde rede moet julle ook bly wees, ja, saam met my bly wees._

VRAE:

  • Paulus praat met gelowiges wat in ‘n wêreld woon wat korrup is. H skryf vir gelowiges wat daarna kyk en magteloos voel, negatief word en soms val vir die versoeking om net soos die omgewing om hulle te begin optree. Paulus vra hulle egter om nie soos die wêreld te word nie. Hulle moet anders wees en die pas aangee. Hulle moet bo verdenking optree in alles. Hulle moet opstaan vir wat reg is en die voorbeeld stel van wat eerder gedoen moet word.
  • Wanneer ons met ongeregtighede, negatiwiteit en korrupsie te doen kry, is ons in gevaar om nie net negatief te word nie, maar ons kom ook in die versoeking om dieselfde voorbeeld te volg. Omdat ander mense daarmee wegkom, moet ek ook daarmee weg kan kom. Paulus se argument is dat dit net meer ongeregtigheid en negatiwiteit versprei. Dit wys ook glad nie dat ons juis verlos en vry is om Jesus te volg nie.
  • is daar geleenthede of plekke waar jy kies om ook soos ander wat die wette te oortree? Praat jy ook teë? Kla jy net so hard soos die ander? Wat sou die mense in jou lewe sê, as ons hulle oor jou optrede sou vra? Waarom is dit soms moeilik om die goeie nuus, die lig en die hoop te bring? Deel jou hart met die Here.
  • Wat kan jy vandag doen om die antwoord te wees op die korrupsie en slegte nuus in die land? Hoe kan j die ligdraer wees in jou eie huis? Wat vra God vir jou om te doen?

GEBED:
Here, soms word ek ook oortuig van hoe sleg alles gaan in ons huise en land. Here, soms wil ek ook korrup wees en afbreek, want dit voel asof dit al manier is om voor te kom. Here, ek vra dat U my sal help om reg te doen. Here, help my om bo verdenking te leef. Here, help my om eg, opreg, heilig en onberispelik te leef.
Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram