Woensdag 16 Desember

Filippense 4:4-9

4Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly! 5Wees inskiklik teenoor alle mense. Die Here is naby. 6Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. 7En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.

8Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is – watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees – daarop moet julle julle gedagtes rig. 9En wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees.

Om oor te gesels:

– Hoe help danksegging ons met blydskap?

– Hoe help die rig van ons gedagtes ons met blydskap? Waar is jou blydskap as jy op jou probleme fokus? Waar is jou blydskap as jy op jou seëninge fokus?

– Hoe help God se teenwoordigheid in jou lewe jou met blydskap?

Prakties

Gesel vandag oor julle die beste ervaring van Kersfees is. Wat geniet julle die meeste van die hele seisoen? Wat is anders met Kersfees as die res van die jaar?

Gebed:

Here van my lewe;

Die woord oorweldig het gewoonlik negatiewe konnotasies. Dit sê gewoonlik iets is net te veel. Here, vandag wil ek vra dat ek oorweldig sal wees met U. Want daar is nie ‘n “te veel” van U nie.

Here, U seën my elke dag op soveel klein maniere. Te veel om werklik te tel. Dan bring U groot seëninge in ons lewens en ons is oorweldig. U seën ons met meer as wat ons ooit voor kan vra. U seën ons met oorvloedige liefde, genade, goedheid, hoop en beloftes van U. Ek is in verwondering oor die grootheid van U en U liefde en trou aan my.

Met nimmer-eindigende krag en mag, beskerm U my. U teenwoordigheid omring my, stel my gerus en beskerm my wanneer die lewe my wil terneerdruk. Ek is in verwondering van U konstante sagtheid en getrouheid. U hou net aan gee en seën.

Wanneer ek dink oor hoe U gekies het om op te offer vir my sondes, is ek oorweldig deur hartseer en blydskap. U het self op geoffer sodat ek kan leef vir ewig. Dit is ‘n ongelooflike geskenk. Ek is oorweldig deur die blydskap van die Here.

Amen

Nog om na te kyk

WORD DEEL

PBO REGISTRASIE

930005265
Suid Afrika

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram