Woensdag 17 Maart

Matteus 6:11

11 Gee ons vandag ons daaglikse brood.
Eksodus 16: 17-19
Die Israeliete het dit toe die Manna (brood) gaan optel, die een baie en die ander ‘n bietjie, en toe hulle dit met ‘n maatemmer afmeet, het dié met baie nie te veel nie, en dié met ‘n bietjie nie te min gehad nie. Hulle het volgens elkeen se behoefte bymekaargemaak. Moses het toe vir hulle gesê: “Niemand mag iets daarvan laat oorskiet tot môreoggend nie.”

Ons kyk steeds na hierdie bede van die Onse Vader

-God gee ons die voorreg om te bid. Hy leer ons ook dat ons nie net vir onsself moet bid maar vir ander en ook vir Sy skepping.

 • Vandag leer Hy ons om in die oomblik te bid/leef.
 • As ons bid vir vandag se brood dan sê dit iets van ons geloof.
 • Om vandag met God se voorsienigheid te leef vra dat ons nie oor gister moet top of oor môre moet kommer.
 • Dit vra ‘n oorgawe om vir nou op God te vertrou… net vir nou!
 • Die Israeliete in die woestyn het dit geleer met die Kwartels en Manna wat ook net vir elke dag gegeld het.
 • Ons kan baie maal ons swak ervarings van gister of ons vrese vir môre in die pad laat staan van om nou ‘n verhouding met God te hê.
 • Geloof vra dat ek in die hier en nou vir die hier en nou op God sal vertrou.
 • Carpe Diem beteken “gryp die dag”
 • God wil ons leer om elke dag op Sy tyd te gryp en te leef.
 • In so ‘n vertroue op God word ons geloof daagliks versterk.

Om oor te dink:

 • God leer jou om te bid vir vandag se sorg.
 • Vertrou jy God in die oomblik? Of moet Sy voorsienigheid op jou spensrak in “Canned fruit bottles” opgepot staan en wag vir jou vir waneer jy dink jy dit nodig mag hê?
 • God se genade is genoeg…
 • Hy gee ons die voorreg van gebed. Kom ons bid vir vandag…

Gebed
Gee asseblief vandag vir ons ons daaglikse brood
Voorsien asseblief daagliks volgens U wil o Heer
Leer ons om te vertrou in U sorg o Heer
Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram