Woensdag 18 Januarie 2023

Prediker 3:1-9
”Elke ding het sy vaste tyd,elke ding in hierdie wêreld het sy tyd: 2daar is ’n tyd om gebore te word, ’n tyd om te sterwe, ’n tyd om te plant, ’n tyd om plante uit te trek, 3’n tyd om ’n lewe te neem, ’n tyd om ’n lewe te red, ’n tyd om af te breek, ’n tyd om te bou, 4’n tyd om te huil, ’n tyd om te lag, ’n tyd om te treur, ’n tyd om van blydskap te dans, 5’n tyd om klippe weg te gooi, ’n tyd om hulle bymekaar te maak, ’n tyd om te omhels, ’n tyd om weg te bly van omhelsing af, 6’n tyd om aan te skaf, ’n tyd om te laat wegraak, ’n tyd om te spaar, ’n tyd om weg te gooi, 7’n tyd om te skeur, ’n tyd om toe te werk, ’n tyd om stil te bly, ’n tyd om te praat, 8’n tyd om lief te hê, ’n tyd om te haat, ’n tyd vir oorlog, ’n tyd vir vrede. 9Wat kry die mens vir die werk waarmee hy hom vermoei?

Om oor te gesels en te dink
Ons dink saam oor tyd en hoe die Here by ons betrokke is. Ons beleef elkeen verskillende tye en seisoene in ons lewens. Die Prediker noem ’n klomp voorbeelde van verskillende seisoene, positief en negatief. Hy wissel dit af deur van die verse positief te begin en ander negatief te begin. Ons kan identifiseer met die omvang hiervan. Ons lewe is nie altyd net positief of negatief nie, maar ons vind dat seisoene ook verander.
Jy mag dalk dink dat die seisoen waar jy nou is, nooit gaan ophou nie, maar soos ons hier sien, hou seisoene op en kom daar ’n nuwe seisoen.
Ons kan die Here met ons tyd vertrou. Dit is belangrik om God nie buite rekening te laat in ons tye en seisoene nie. Dit mag voel of alles net te veel is, maar ons kan die Here met ons werk, lewe, tye en seisoene vertrou.
Mag jy vandag beleef hoe die Here by jou is. Mag jy weet jy is nie alleen nie.

Gebed
Here, dankie dat U altyd daar is. Dankie dat U nou ook in hierdie seisoen wat ek is, my bystaan. Mag ek vandag U liefde op ’n spesiale manier beleef. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram