Woensdag 20 April 2022

Lukas 24:17-19
Hy vra hulle toe: “Wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek?” Met somber gesigte gaan hulle staan, en een van hulle, met die naam Kleopas, antwoord Hom: “Is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie?” Hy vra vir hulle: “Watter dinge?”

Om oor te gesels of dink:
Was jy al ooit teleurgesteld in God? Het jy dalk op iets gehoop wat jy bitter nodig gehad het en toe gebeur dit nie? Die twee reisigers op na Emmaus het só gevoel. Hulle het gehoop dat Jesus die Messias is – die Een wat hulle sou kom verlos het. Wanneer Jesus hulle vra oor wat hulle besig is om te bespreek, gesesls hulle oor Jesus se dood en probeer sin maak van wat gebeur het.

Neem ‘n oomblik van stilte

Jesus gee hierdie twee reisigers die geleentheid en ruimte om met hom te deel hoe teleurgesteld hulle in hom is. Mag jy besef dat God ook vir jou daardie ruimte wil skep, want binne ‘n verhouding kan ons deel hoe ons voel. Selfs met God deel hoe ons oor God voel. Mag jy in hierdie deel bewus word van God se teenwoordigheid en selfs dalk terug kyk en sien dat God selfs in die tyd van jou teleurstelling, jou nooit verlaat het nie.

Gebed
Deel vandag met God op ‘n brose, weerlose en eerlike wyse wat dit is wat jy voel. Miskien is dit juis die geleentheid om met God te deel wat jy van God dink of selfs wanneer en hoekom jy in God teleurgesteld was.

Nog om na te kyk

WORD DEEL

PBO REGISTRASIE

930005265
Suid Afrika

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram