Woensdag 24 Augustus 2022

Spreuke 2:1-6
“My seun, neem aan wat ek jou sê, maak wat ek jou voorskryf jou eie, hou jou ore oop vir die wysheid, span jou in om te verstaan. Roep insig by, vra na gesonde begrip. Soek dit soos jy silwer sou soek, spoor dit op soos ‘n verborge skat. Dan sal jy weet hoe om die Here te dien, sal jy ontdek wat dit is om God te ken. Dit is die Here wat die wysheid gee, uit sy mond kom die kennis en die insig.”

Om oor te gesels en dink
Ons is baie keer gefokus op wat ons bereik of wil bereik. Ons droom drome oor dinge wat moet gebeur. Maar het jy al ooit daaraan gedink om die Here te vra om wyser te word. Ons behoort wysheid soos ‘n skattejagter na te jaag en dit met alles in ons lewe soek. Dit vra inspanning om wysheid te kies, maar is die moeite werd.
Ons moet gesonde begrip aan die dag lê en met insig lewe.
Die Here is die bron van wysheid en ons moet dit van Hom vra. Ons moet nie dwaas wees en net op ons eie insigte staat maak nie, maar in afhanklikheid vra en kies vir wysheid. Dit is verseker die moeiliker pad om te stap, maar ons stap dit nie sonder die Here nie.

*Waarvoor het jy vandag wysheid nodig?

Gebed
Here, ek kom vra vandag U wysheid. Ek kom vra vir …
Help my om U te vertrou in my soeke na U wysheid. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram