Woensdag, 24 Februarie

Here, leer ons bid

Johannes 17:20-23 Die Boodskap
20“Ek bid nie net vir hierdie volgelinge van My nie. Ek stuur hulle mos om met mense oor My te gaan praat. Van daardie mense sal my volgelinge se boodskap aanvaar en hulle aan my kant kom skaar. 21Vir hulle bid Ek ook! Vader, gee dat hulle in lojaliteit teenoor mekaar soos een man sal saamstaan. Vader, U weet hoe heg en intiem ons verhouding met Mekaar is. Ons belange, denke en dade is totaal een. Gee asseblief dat hulle verhouding onder mekaar en veral met Ons net so heg en intiem sal wees. As die mense in hierdie wêreld sien hoe die gelowiges saamstaan en saamwerk, sal hulle oë daarvoor begin oopgaan dat U My na hulle toe gestuur het. 22Ek sal vir hierdie volgelinge van My dieselfde status gee as wat U vir My gegee het. Dit sal hulle in ’n span saamsnoer net soos Ons in ’n span saamwerk. My verhouding met hulle sal My op ’n baie hegte manier deel maak van die eenheid wat onder hulle bestaan. 23Ek sal so lojaal teenoor hulle wees as wat U teenoor My is. Dit alles beteken dat hulle foutloos, ja, volmaak, in hierdie eenheid saamgesnoer sal wees. Gevolglik sal die mense besef dat U My gestuur het. Hulle sal sien dat U my volgelinge net so liefhet soos U My liefhet.

Om oor te gesels:

  • Is jy werklik deel, betrokke, aktief en eensgesind met ander gelowiges of jou geloofsfamilie? Watter bewyse is daar daarvoor in jou lewe?
  • Waarom dink jy sou dit nodig wees om saam met ander gelowiges te wandel in geloof?
  • As ons nie eers dit regkry om saam met ander gelowiges lewe te deel, geloof uit te leef of groei as volgelinge van Jesus nie, hoe sal ons vir die wêreld kan getuig van ‘n lewe anders as dié van die wêreld?
  • Waarmee het jy hulp nodig? Deel jou hart met die Here, as dit kom by deel wees van ‘n geloofsfamilie of groep van gelowiges.

Aanbidding
https://www.youtube.com/watch?v=2Nrwy-IRr40

Gebed:
Liewe God, ons vra dat U ons moet vul met u Gees van liefde en eenheid onder gelowiges regoor hierdie wêreld.
Ons vra u hulp om ons verskille ter syde te stel en na die groter saak, die saak van Christus, te kyk. Ons vra dat U ons sal help om werklik ‘n lewe van liefde te lei. Ons weet dat dit slegs moontlik is deur die krag van u Gees, daarom bid ons dat u Gees op nuwe maniere oor ons wêreld sal beweeg. Draai U mense terug na U toe. Trek ander om U te leer ken. Dankie dat U altyd by ons is om ons ‘n groot doel en hoop te gee.
Ons bid vir ons gesinne, vir elke verhouding wat die dierbaarste vir ons is, dat U ons tyd en ons lewens saam sal bewaar. Ons vra U vermoë om seer vinnig te vergewe, om ‘n hernieude hart van medelye te hê, dat liefde en trou in elke besluit en aksie duidelik blyk.
Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram