Woensdag 25 Januarie 2023

Johannes 10:9-10
Ek is die ingang; as iemand deur My ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uit gaan en weiding kry. ‘n Dief kom net steel en slag en uitroei; Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed.

Om oor te gesels en te dink
Wat beteken die woord ‘oorvloed’ vir jou? En wat sal oorvloed in jou lewe beteken? Jesus vertel in hierdie gedeelte dat Hy die goeie Herder is. En nie net is Hy die goeie Herder nie, maar ook die Een wat Sy lewe kom gee het – vir ons! Hy het Sy lewe kom gee, sodat ons kan lewe. ‘n Ewige lewe, maar ook ‘n (oorvloedige) lewe wat reeds vandag anders is – omdat Jesus sy lewe gegee het.

Gebed
Here Jesus, dankie dat U, U lewe kom gee het, sodat ons kan lewe. Help my om na te dink oor wat ‘oorvloed’ in my lewe beteken. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram