Woensdag 28 April

Johannes 20:11-16 (DB)

14 Met dié kyk sy om. Daar sien sy Iemand staan. Dit was Jesus, maar sy het Hom glad nie herken nie. 15 Jesus vra haar toe: “Waarom huil jy so? Vir wie soek jy?” Maria het gedog dis die man wat in die tuin werk.

Twee dae gelede het ons na Jesus se koms as God die Skepper aan die begin van alle tye gekyk. Gister het ons Jesus as ‘n timmerman gesien, wat in die familie-onderneming gebore is. Vandag sien ons in Johannes 20:11-16 dat Jesus, na sy opstanding, verkeerdelik as ‘n tuinier aangesien is.

Jy het waarskynlik al vandag se gedeelte honderde kere gelees. Die feit dat Maria vir Jesus verkeerdelik as “die tuinier” aangesien het, is nie onbenullige stukkie detail in die Skrif nie.
Dit kom voor dat Johannes inderdaad na iets baie merkwaardig verwys het.

Om dit te sien, moet ons eers na Genesis teruggaan, waar God vir Adam en Eva geskape en in die tuin van Eden geplaas het om te werk en om te “vermeerder”. Sonde het nog nie bestaan nie, maar werk wel. Natuurlik, net ‘n paar verse verder, kom sonde wel in die wêreld. Skielik is hulle werk moeisaam.
Alles verander egter met Paasfees. Die opstanding herstel die wêreld terwyl Jesus die koms van die hemelse koninkryk inhuldig. Met sy eerste verskyning aan die mensdom na die opstanding, openbaar Jesus homself aan Maria as ‘n tuinier. Hoekom?
Hier verduidelik N.T. Wright in sy wonderlike boek “Surprised by Hope”: “In die nuwe skepping, word die antieke menslike mandaat om na die tuin om te sien, dramaties herbevestig soos Johannes ook in sy opstandingsverhaal aandui, waar Maria aanneem dat Jesus die tuinier is. Die opstanding van Jesus is dus die herbevestiging dat die skepping goed is”. Die opstanding van Jesus bevstig dus ook dat werk goed is.

Deur as ‘n tuinier te verskyn, verwys Jesus ons doelbewus terug na Adam en Eva, die wêreld se eerste tuiniers en werkers. Hy wys dat ons werk as burgers van sy komende koninkryk, nie net daaroor gaan om “siele te red” of om meer mense te help om toegang tot die koninkryk te verkry nie (al is dit so belangrik). Jesus wys ons daarop dat dit weer tyd is om tuin te maak, om die aarde te bewerk — om te “vermeerder” as wegwysers na die koninkryk wat daardie eerste Paasoggend tot stand gekom het.

Die Here God het die mens in die tuin gesit sodat hy dit kon bewerk en oppas. Genesis 2:15 (DB)

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram