Woensdag 4 Augustus

Filippense 1:3-5
3Ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. 4 In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle almal, 5 omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie.

Om oor te gesels en dink:
Paulus skryf vanuit die tronk aan die mense vir wie hy baie lief is. Hy is dankbaar as hy aan hulle dink, want hy het ’n besondere band met die mense van die gemeente. Hy beleef vreugde (blydskap) as hy aan almal dink want hulle het saam gewerk dat die evangelie in die omgewing verkondig word.

Hy praat uit persoonlike ervaring as hy bid: “ek dank my God”. God is nie ver nie, maar naby. Hy bid gereeld vir hulle. Ek beaam vandag hierdie gebed van Paulus: ek dank my God as ek aan jou dink waar jy is.

Ons sê so maklik ons bid vir iemand, maar doen ons dit regtig? Bid ons met vreugde vir ander mense? Ten spyte van Paulus se eie omstandighede bid hy steeds met dankbaarheid en blydskap vir ander mense. Vir wie kan jy vandag bid? Wie is in jou gedagtes wat jy graag aan die Here wil opdra? Bid sommer nou vir daardie persoon.

Maak kontak met daardie persoon vir wie jy gebid het en sê vir hom of haar dat jy aan hom of haar gedink het en vir hom of haar gebid het. Dit is dalk net die bemoediging wat daardie persoon vandag nodig het.

Gebed
Here, my God, dankie dat ek vandag weer kan bid. Ek is dankbaar dat ek kan bid en met U kan praat. Ek kom bid vandag vir….
Mag ek vandag U vreugde en blydskap ervaar. Amen.

In geen gebed slaan ek oor om spesifiek aan julle te dink nie, en dit is ook baie lekker vir my om vir julle te bid. (Fil 1:5 Boodskap)