Woensdag 4 Mei 2022

Openbaring 1:5-7
“Uit liefde vir ons het Hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God sy Vader. Aan Hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! Amen.
Kyk, Hy kom met die wolke, en al die mense sal Hom sien, ook hulle wat Hom deurboor het; en al die volke van die aarde sal oor Hom in selfverwyt weeklaag. Ja, dit is seker!”

Om oor te gesels of dink
Johannes herinner ons dat Jesus uit liefde ons van ons sondes verlos het. Hy het ons deel van sy koninkryk gemaak en dat ons in verhouding met Hom kan wees. Dit is te groot om te verstaan, maar Jesus self is die waarborg dat ons deel aan Hom het.
Ons kan uitsien dat Hy weer kom. Dit hoef ons nie bang te maak nie, want Hy is lief vir ons en ons ken Hom. Ons kan eerder uitsien om by Hom te wees.

Neem ’n oomblik van stilte
Hoe ervaar jy die Here se liefde dat Hy jou deel van sy koninkryk gemaak het?
Verlang jy daarna om die Here te sien?

Gebed
Here Jesus, dankie vir U onbeskryflike liefde vir my. Dankie vir die wete dat U weer sal kom. Ek verlang daarna om U te sien. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram