Woensdag 5 April 2023

Psalm 22
1Vir die koorleier: op die wysie van “Die wildsbok van die daeraad”. ‘n Psalm van Dawid. 2My God, my God, waarom het U my verlaat en bly U ver as ek om hulp roep? 3My God, ek roep bedags en U antwoord nie, ook snags, maar ek kry geen rus nie. 4U is tog die Heilige wat woon waar die lofsange van Israel weerklink! 5Op U het ons voorvaders vertrou. Hulle het vertrou en U het hulle gered. 6Hulle het na U om hulp geroep en hulle is bevry; op U het hulle vertrou en hulle is nie beskaam nie. 7Maar ek is ‘n wurm, nie ‘n mens nie. Ek word deur die mense bespot en deur die volk verag. 8Almal wat my sien, spot my, hulle steek vir my tong uit en knik met voldoening die kop en sê: 9“Laat dit aan die Here oor! Laat Hý hom red, laat Hý hom bevry as Hy dan so baie van hom hou.” 10U het my die eerste lewenslig laat sien, my veilig laat rus aan die bors van my moeder. 11Van my geboorte af is ek onder u sorg, van die begin van my lewe af is U my God. 12Moet tog nie so ver van my af weg bly nie, want die nood is naby en daar is niemand wat help nie. 13’n Wreedaardige klomp mense het my omsingel, soos beeste uit Basan staan hulle my toe. … (Lees die hele Psalm in jou Bybel.)

rou VRAE:

  • Jesus gebruik hierdie Psalm om sy belewenis aan die kruis uit te druk. Almal wat Hom gehoor het die eerste vers uitroep sou die Psalm kon klaarmaak in hulle gedagtes. Lees dit deur en kyk na alles wat beskryf word. Is daar sulke soortgelyke gevoelens, belewenisse by jou? Deel jou hart met die Here.
  • Waaroor rou jy? Groot en klein? (Verlore werk, liefde, mense, verhoudings, drome, hoop, ervarings, gesondheid, waarde, ens.)
  • Jesus het gehuil toe Hy getreur het. Het jy al gehuil vir dit wat jy rou? Waarom of waarom nie?
  • Wat leer jy in jou trane?

rou OEFENING:

  • Kos het soms die vermoë om ons beter te laat voel wanneer ons hartseer is of pyn beleef. Dit is nie noodwendig dat ons werklik beter word nie, maar net voel asof dit ligter is.
  • Bak vandag iets vir jouself of iemand anders.

rou GEBED:
Here, daar is pyn. Maak my bewus van dit, sodat ek dit beleef. Here, help my om dit te sien vir wat dit is. Here, help my om woorde daarvoor te gee. Here, help my deur dit. Gee asb. vir my die waagmoed om daarmee te leef, hier waar ek is. Help my om braaf te wees en aan te gaan met die lewe, saam met U.
Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram