Woensdag, 9 Junie

Die mens is goed geskep – vir verhouding

Genesis 2:18
Verder het die Here God gesê: “Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke.”

Om oor te gesels of te dink:

  • God Drie-enig wat in verhouding met homself is. Skep die mens ook vir verhouding. Eers vir verhouding met Hom. God het van die begin af vreugde beleef om in verhouding met die mens te wees. Hoe beleef jy jou verhouding met God? Vind jy vreugde in jou verhouding met God? Beleef jy dat God jou geskep het om spesiaal in verhouding met jou te wees? Deel jou hart met die Here.
  • Ons is nie bedoel om alleen te wees nie. God het ons ook geskep vir verhouding met ander. Wanneer jy die tipe verhoudings beleef waarvoor God ons geskep het, word jy opgebou, vind jy vreugde en groei jy nader en nader aan mekaar en God. Het jy hierdie tipe verhoudings in jou lewe? Wat is jou belewenis van hierdie tipe verhoudings? Is daar verhoudings waar jy graag God se wil, invloed en hart vir daardie verhoudings sal wil hê? Deel jou hart met God.
  • Is dit vir jou maklik of moeilik om aan die mens te dink as goed? Is dit vir jou moeilik of maklik om aan die tipe verhouding te dink wat ‘n Goeie God met so ‘n mens sou hê? Waarom? Deel jou hart met die Here?

Gebed:
Liewe Heer,
Ek weet nie wie of wat vandag my pad sal kruis nie. Maar ek weet wel dat U my rots en my vesting is. U is my skild en my sterk toring. Help my om myself vandag aan U te anker. Leer my hoe om sterk in U te staan en vandag net U manier te kies. Help my om in U waarheid te wandel en nie in my eie gevoelens nie. Help my om alles wat oor my pad kom, te omhels as ‘n geleentheid om U handewerk te sien en as ‘n geleentheid om ander na U te wys. Dankie dat U my liefhet en niks ooit U liefde van my kan wegneem nie! Selfs as ek vandag misluk en tekort skiet, fluister U, U onvoorwaardelike liefde diep in my siel en herinner my daaraan dat U genade elke oggend nuut is. Dit verbaas my regtig, Here. Dankie dat U vandag met my ontmoet het. Sou U my môre weer wakker maak met dieselfde lieflike fluistering van U liefde? Ek kan nie wag om weer met U te ontmoet nie.
In Jesus se naam,
Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram