[rev_slider alias="behoort"]

Kinders

Wat doen ons?

 • Ons Kinderbediening se fokus is op die groei en vorming van kinders as volgelinge van Jesus, wat weer ander inspireer om self ook volgeling van Jesus te word. Ons vorm volgelinge deur middel van verhoudings. Ons begelei jong mense om in verhouding met God, hulle ouers en families, mekaar, die groter geloofsfamilie en die wêreld te groei.  Deur verhoudings kry ons toegang tot gesinne. Hierdie toegang maak dat ons met geduld, deernis en vertroue die Woord lewend kan maak. Ons droom is om ons kinders en ouers te help om Christus elke dag beter te leer ken en Hom prakties by die huis, skool, werk en gemeenskap uit te leef.

 • Ons Kinderbediening is ook die ingangsportaal tot die groter geloofsfamilie. Deur ons werk met kinders ontdek ons gesinne wat swaar kry en seer kry. Ons help kinders en hulle gesinne om met mekaar te kommunikeer en groei, nie net in geloof nie maar al die fasette van menswees.
   
 • Alles wat ons kinderbediening aanpak is gemik daarop om gebrokenheid teen te werk en gesinne te help om die volle oorvloed van die lewe saam met Christus te geniet en met behulp van ons ritmes Jesus te ontdek en Leef.

 • Ons Kinders word ten sterkste aangemoedig om saam met hulle gesinne eredienste by te woon. Geloof word deur die naaste verhoudings oorgedra, en nie vreemdes in koue omstandighede nie. Dit is waarom dit vir ons belangrik is om as gesinne ruimtes te hê waar ons saam geloof kan pleeg, praat, reflekteer en nuut doen.

Hoe doen ons dit?

Ons kinderbediening vind plaas op ‘n groot verskeidenheid van maniere wat weekliks, kwartaaliks of jaarliks plaasvind.

 • Weekliks: 
  • 08h00 Sondae Familiediens (Erediens waarin al ons gesinne welkom is en saam God aanbid. Ons aanbid deur vir ons kinders te moduleer waar hulle ten volle deel is en welkom is. In hierdie erediens is daar aanbidding, gesprekke, kindermomente, prediking, aktiwiteite, gespreksmatjies, stiltes en verhouding.)
  • 08h00 Sondae Mosterdsaadjies (Tydens die erediens is daar kinderbediening vir ons 3-6 jariges in KommaBinne – Ons Jeughuis. By hierdie byeenkoms het ons passievolle mentors wat na ons jong maatjies omsien en hulle deelmaak van lessies waar hulle God ontdek en prakties in hulle lewens ontdek. Ons maak gebruik van praktiese aktiwiteite asook werkies om die lessies vas te vang.)
  • 09h00 Sondae Gespreksgroepe (Ons kinders neem deel aan gespreksgroepe, waar passievolle mentors wat self volgelinge is ons kindrs help om volgelinge van Jesus te word. Ons maak gebruik van die ODOS materiaal om vir die kinders ‘n liefde vir die Woord te help vestig. Ons byeenkomste bestaan uit gesprekke, aktiwiteite, praktiese ervarings, uitdagings en geduldige, liefdevolle verhoudings. Gr 1-6’e Kerksaal en Gr 7’s Kapel)

 • Kwartaaliks
  • Ouer Date Night (Ons dien ons ouers en gemeenskap deur ‘n geleentheid te skep waar ouers in hulle verhouding kan belê, terwyl die kinders vet pret het by ddie kerkgebou. Sodoende assosieer hulle warm en positiewe emosies aan hulle belewenis van Geloofsfamilie en geloof. Ons het ‘n span ywerige vrywilligers wat baie mooi na ons kinders kyk vir ‘n klein vrywillige donasie van die ouers.)
  • Gr 7 Sosiale Ervarings (Ons graad 7’s bou diep verhouding met mekaar en hulle mentors. Die sosiale geleenthede berei die jongmense voor vir dieper gesprekke wat belangrik is vir die volgende fase van hulle geloofsreis oppad hoërskool toe.) 

 • Jaarliks
  • Ma/Seun en Pa/Dogter geleenthede (Ons skep ruimtes waar ouers met hulle kinders op nie-intimiderende geleenthede tyd saam kan spandeer. Hierdie geleenthede is pret en kosbaar vir beide die kinders sowel as hulle ouers.)
  • Vakansie Program (Vakansie Program word tydens die Junie Vakansie aangebied om kinders ‘n veilige hawe te skep waar hulle tydens die eerste week van die vakansie kan speel en ontspan. Die vakansie program is op die Bybel gebaseer maar maak gebruik van moderne film temas en karakters om die Bybel waarhede konkreet te maak vir ons kinders. Die program word deur speletjies, aktiwiteite, drama, Bybelstudie, musiek en vryspel gedra. Die Vakansie Program gee ook die geleentheid aan tieners en studente om ons kinders en ouers te dien.) 
  • Kampe (Kampe is die fondasie geleenthede om intens verhouding met ons kinders te bou. Ons mentors geniet die ekstra tyd saam met die jongmense, terwyl ons kinders groot pret het en op vindingryke maniere ‘n intense belewenis saam met die Here te ervaar. By die Kinderbediening is daar Gr 1-3 een aand Oorslaap geleentheid, Gr 4-6 Kamp en Gr 7 Kamp.)

Wie behoort by ons?

 • Al die kinders binne in ons gemeenskapgrense, asook elke kind, van enige skool.
 • Al die ouers binne in ons gemeenskapsgrense, asook die ouers van elke jongmens waarmee ons werk wat nie binne ons grense val nie.
 • Al die vrywilligers en mentors wat kies om betrokke te wees op een of ander manier.
Vir enige navrae of informasie skakel

Arline Meyer

Tieners

Wat doen ons?

Die Tienerbediening se fokus is om tieners te help om beter volgelinge van Jesus te word, wat self uitgaan en ander volgelinge van Jesus maak. Ons help tieners om in hulle verhouding met God te groei deur in diep verhouding met hulle te staan.

Ons het hulle om beter volgelinge van Jesus te word deur hulle te lei in diep Bybelstudie, goeie gesprekke en praktiese ervaring van hulle geloof. Ons help tieners om volgelinge te maak deur hulle die selfvertroue te gee om self te dien en ook hulle die toerusting te gee om prakties soos interns by ander passievolle mentors te leer doen. 

Hoe doen ons dit?

 • Weekliks
  • 17h00 Sondae Faithbook (Tydens hierdie byeenkomste kom tieners in Grootgroep, Graadgroepe en Kleingroepe bymekaar. Ons hanteer temas wat belangrik is vir die ontwikkeling van ‘n volgeling. Die temas vind hulle oorsprong in die Woord en word versterk deur Trevor Hudson se boek, Discovering our Spiritual Identity, Practices for God’s Beloved. Die byeenkomste is interaktief, pret, sosiaal en gesprekmatig. Ons word gevorm deur te praat, te luister, te bid, te doen en selfs te eet.)
  • Ons Tieners word ten sterkste aangemoedig om saam met hulle gesinne eredienste by te woon. Geloof word deur die naaste verhoudings oorgedra, en nie vreemdes in koue omstandighede nie. Dit is waarom dit vir ons belangrik is om as gesinne ruimtes te hê waar ons saam geloof kan pleeg, praat, reflekteer en nuut doen.

 • Kwartaaliks
  • Sosiale geleenthede (Ons tieners word aangemoedig om sosiale geleenthede saam by te woon. Deur saam te speel en lag, word verhoudings met God, mekaar en hulle mentors gevorm. Hierdie goeie verhoudings help ons om dieper te kan gaan in geestelike en emosionele gesprekke.)

 • Jaarliks
  • Kampe (Ons kampe is die beste manier om diep verhoudings te kan bou in ‘n kort hoeveelheid tyd. Wanneer ons saam speel, lag en uitgedaag word, kry ons die geleentheid om mekaar te vertrou, respekteer en met nuwe oë mekaar raak te sien. Op ‘n kamp kry ons kans om uit omstandighede te kom, te ontspan, groot pret te hê en by God in te prop. Ons grootste kampe sluit in AquaX, AquaMatrieX, Belydenis Kamp en Tiener Kamp in Julie vakansie.)
  • Diensgeleenthede (Ons tieners kry die kans om ook ander te dien deur self deel te neem aan bediening in ons geloofsfamilie. Een van die beste geleenthede hiervoor is om as mentor te dien in die Kinderbediening en Vakansie Program. By hierdie geleenthede leer ons praktiese toerusting wat hulle lewenslank sal bybly. Alles van hoe om te werk in ‘n groep, gesprekke te fasiliteer, kreatief te dink, selfloos op te tree, geduldig te wees en goeie verhouding met gelykes, minderes en meerderes te verstig.)

Wie behoort by ons?

 • Enige tiener binne die grense van ons gemeenskap.
 • Enige tiener met ‘n diep behoefte om te groei of om ander te help groei.
 • Enige tiener wat hulp, liefde en ondersteuning benodig.
Vir enige navrae of informasie skakel

Pieter Griesel

Jong Volwassenes

Wat doen ons?

Ons skep ‘n gemoedelike atmosfeer vir jong volwassenes om gesellig te verkeer en aktuele sake te bespreek met ‘n christelike inslag. 

Hoe doen ons dit?

 • Ons kom elke Dinsdag byeen van 18: 30 tot 20:30. Soms in die Kerksaal, soms in die KommaBinne (die jeughuis).
 • Daar is ‘n kernspan van voorlopers wat betrokke is om aktiwiteite aan te bied.

Wie behoort by ons?

 • Alle Jong Volwassenes binne ons gemeenskapsgrense, hetsy enkellopendes, paartjies, verloofdes, jong getroudes, studente of jong werkendes.
Vir enige navrae of informasie skakel

Alastair Smart

Gesinsgroepe

Hoekom doen ons dit?

 • As ‘n geloofsfamilie vir wie verhoudings belangrik is, is ons gesinsgroepe van onskatbare waarde.

 • As geloofsfamilie, bestaan ons uit verskellinde generasies, geslagte, kulture, omstandighede en stories. Om hierdie verhoudings te navigeer is moeilik en soms uitdagend. Dit stel ons wel nie vry om net op te gee op hierdie verhouding nie. Ons kan ook nie kies om onsself van hierdie verhoudings te verwyder en af te sny nie.

 • Daarom is dit vir ons belangrik om volgelinge te begelei om hierdie verhoudings te koester en versterk. Ons nooi volgelinge uit om saam as gesinne  wat uit verskillende generasies, omstandighede en agtergronde in groepe bymekaar te kom. Ons leer by mekaar, ontdek God saam en ondersteun mekaar. Ons vul mekaar aan en vorm nuwe families binne ons geloofsfamilie.

Wat doen ons?

 • Ons gesinsgroepekom met mekaar ooreen om weekliks, twee weekliks of maandeliks bymekaar te kom, met die doel om lewe te deel, gevorm te word as volgelinge wat Jesus volg en weer uit te gaan daar waar ons leef om weer volgelinge te maak.

 • Al ons ander bedieninge is konstant besig om volgelinge te motiveer om by gesinsgroepe in te skakel sodat ons leer hoe ware geloofsfamilie in die groot en in die klein lyk, mekaar verantwoordelik te hou en mekaar te ondersteun. Ons is saam eg, braaf en broos by mekaar.

Hoe doen ons dit?

 • Gesinsgroepe besluit elkeen self oor waar, hoe gereeld en om watter rede hulle bymekaar kom.

Wie behoort by ons?

 • Enige volgeling (en hulle gesinne) binne die gemeenskapsgrense met die behoefte om saam gevorm te word as vogelinge binne verhouding met ander.
Vir enige navrae of informasie skakel

Arline Meyer

Manne

Wat doen ons?

Die Mannebediening is waar manne van verskeie agtergronde, omstandighede, lewensfases en situasies behoort, mekaar ondersteun en oor sake gesels wat mans spesifiek raak. Binne verhouding moedig ons mekaar aan om geestelik te groei en die lewe as volgeling van Jesus aan te pak. 

Hoe doen ons dit?

Ons het Woensdagoggende ’n byeenkoms bekend as “Halftyd” van 05:30-06:15. Afdak of Kerksaal afhangend van die weer. Ons drink ook lekker koffie saam. 

Wie behoort by ons?

Enige man is welkom om dit by te woon.

Vir enige navrae of informasie skakel

Henk Janse van Rensburg

Vroue

Wat doen ons?

Die Vrouebediening is die plek waar vroue met verskillende agtergrond, omstandighede, situasies en stories behoort, mekaar ondersteun en saam groei. 

Hoe doen ons dit?

 • Kwartaaliks
  • Byeenkomste en sosiale geleenthede. Hierdie byeenkomste sluit in sosiale ruimtes, leer ervarings, gesprekke en praktiese oefeninge.

 • Jaarliks
  • Vrouewegbreek. (Ons jaarlikse vrouekamp is ‘n spoggeleentheid waar ons wegkom uit omstandighede, ons siel herstel, restoreer en nuwe energie vir ‘n nuwe jaar ontdek. Vroue word bemoedig en verhoudings word verdiep.)

Wie behoort by ons?

 • Enige vrou wat binne die gemeenskapsgrense bly of werk. 
 • Enige vrou wat ondersteuning nodig het of ondersteuning kan bied. 
Vir enige navrae of informasie skakel

Tahlita Broos

Seniors

Wat doen ons?

Die Senior Bediening skep ’n ruimte waar ons seniors bymekaar kom om oor gemeenskaplike belange te gesels en kuier.

Hoe doen ons dit?

Ons bied maandeliks ’n byeenkoms aan waar ’n daar ’n gaskunstenaar of spreker optree. Van tyd tot tyd word uitstappies ook gereël. Ons kuier na afloop van die program ook saam.

Wie behoort by ons?

Enige ouer persoon is welkom om dit by te woon. Ons het nie ’n minimum ouderdom nie, en verseker ook nie ’n maksimum ouderdom nie.

Vir enige navrae of informasie skakel

Henk Janse van Rensburg

Aand @ 18h30 

Wat doen ons?

Die Senior Bediening skep ’n ruimte waar ons seniors bymekaar kom om oor gemeenskaplike belange te gesels en kuier.

Hoe doen ons dit?

Ons bied maandeliks ’n byeenkoms aan waar ’n daar ’n gaskunstenaar of spreker optree. Van tyd tot tyd word uitstappies ook gereël. Ons kuier na afloop van die program ook saam.

Wie behoort by ons?

Enige ouer persoon is welkom om dit by te woon. Ons het nie ’n minimum ouderdom nie, en verseker ook nie ’n maksimum ouderdom nie.

Vir enige navrae of informasie skakel

Henk Janse van Rensburg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram