Ons DROOM, ROEPING en GESTUURDHEID is Ontdek en Leef Christus

DROOM - ONTDEK en LEEF CHRISTUS

OLC is die opsomming van ons roeping, ONTDEK en LEEF CHRISTUS. Dit is as’t ware ons DNA. Ingebed in die paar woorde lê ‘n hele wêreld van dissipelskap. Dit is die uitgesproke EEN DING waarom ons as Geloofsfamilie voortaan gaan bestaan. Ons wil Volgelinge van Jesus vorm. Dit is die EEN DING waarvoor die Here ons roep in Matteus 28:18-20 … “gaan dan heen en maak dissipels van al die mense.”

Hoe doen ons dit? Deur Volgelinge wat volgelinge maak

Hierdie droom word nie net deur die leierskap van die Geloofsfamilie gedryf nie. Maar moet in die harte leef van elkeen in die bedieninge en ook elke Geloofsfamilielid. Dit is waarom ons tot geloof geroep word, om Christus te Ontdek en Hom uit te leef. Maar ons word ook gestuur om Christus so te Ontdek en uit te Leef sodat ander Hom ook as hulle redder en verlosser kan leer ken. Dit is nie vir selektiewe sendelinge bedoel nie, maar die voorreg van elkeen van ons wat in die Geloofsfamilie deelneem.

DROOM - ONTDEK en LEEF CHRISTUS

Ons vorm volgelinge op 9 Maniere...

* Woord - Kerugma. Hoe ons persoonlik met God , die Woord en ander geloofsfdokumente omgaan. Deur gebed ontdek ons God se hart in die Woord en leer ons hoe om dit prakties te leef in ons wêreld.

* Aanbid - Leitourgia. Aanbiddingspraktyke, rituele en gewoontes as geloofsvormende momente. Deur gebed ontmoet ons God op ‘n intieme manier en verdiep die verhouding sodat ons meer opreg Christus kan uitleef uit genade.

* Getuig - Marturia. Hoe getuig ons in woord en daad van die goeie nuus. Deur gebed word ons opnuut bewus van God se teenwoordigheid in ons lewens en verkondig ons van die lewe wat ons in oorvloed ontvang in ons lewens.

* Omgee - Diakonia. Sosiale en maatskaplike omgee, impak, etiese aspekte en geregtigheid in die wêreld. Deur gebed word ons oortuig van die nood van ander om ons en word ons gestuur om verligting te bring waar ons Jesus se hande en voete in die wêreld kan wees.

* Roeping - Skopon. Hoe ons, ons eie en gesamentlike eie roeping ontdek en leer uitleef. Deur gebed word ons oortuig van hoe God ons elkeen roep en stuur om ons eie unieke bydrae in ons lewens te leef.

* Gemeenskap - Koinonia. Hoe ons gemeenskap kan ervaar en in verhoudings met ander leef. Deur gebed word ons aangemoedig om deel te wees van ‘n geloofsfamilie wat mekaar aanmoedig, ondersteun, liefhê en verantwoordelik hou om te ontdek en leef.

* Sorg - Paraklesis. Om mekaar en jouself te versorg en te laat floreer. Deur gebed word ons gewys waar ons self nog geleenthede van sorg nodig het en hoe ons daaraan aandig moet gee.

* Leiding - Hégeomai. Doelbewus geleethede skep vir leierskap, opleiding en ontwikkeling. Deur gebed kry ons geleenthede op groot en klein maniere om leiding te bied en neem sodat ander gedien kan word in liefde en nederigheid.

* Groei - Didache. Doelgerigte leerervarings. Deur gebed word ons gewys op die areas in ons lewens waar ons steeds kan groei en ontwikkel, sodat ons meer en meer soos volgelinge van Jesus kan lyk.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram