Kies een van die opsies onder om te gee

Bankbesonderhede vir Elektroniese Oorbetalings:

Rekeninghouer: NG Kerk Pierre van Ryneveld
Bank: ABSA
Tipe rekening: Lopende Tjek
Takkode: 632005
Rekeningnommer: 600 591 355
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram