Dagstukkies

12 Junie 2024

Jeremia 29:7

Bevorder die belange van die stad waarheen Ek julle in ballingskap weggevoer het, bid tot My vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange.

Om oor te gesels en te dink:
God beveel die groep in ballingskap om te bid vir die stad waarin hulle is. Om te bid vir daardie stad se vrede en welstand. Ons word ook uitgedaag om vir ons buurt en stad te bid. Vir ons stad se ‘shalom’ en welstand. Sondag is ons gevra om vir drie mense/dinge te bid. Watter name of dinge het jy neergeskryf? Neem nou ‘n oomblik om vir daardie name/dinge te bid. Mag jou hart self aangeraak word deur hiervoor én vir die stad te bid.

Gebed:
Here, ons bid vir die vrede en welstand van ons eie stad. Verander ook ons harte in hierdie gebed om raak te sien, raak te leef en na U wil te soek, U Koninkryk. Amen.

11 Junie 2024

Jeremia 29:6

…trou en bring kinders in die wêreld, en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie.

Om oor te gesels en te dink:
God sê vir die mense in ballingskap om aan te hou met hulle lewens. Hulle moet nie wag vir ‘n toekomstige dag nie; hulle moet nou leef. Ons moet ook in die hier en nou lewe. Ons word uitgedaag om reeds nou in ons gemeenskappe ‘n verskil te maak en teenwoordig te wees.

Gebed:
Here, laat ons liefde en toewyding uitstraal en gebruik ons huishoudings om ‘n verskil in ons gemeenskappe te maak. Amen.

10 Junie 2024

Jeremia 29:4-5

So sê Ek, die Here die Almagtige, die God van Israel, vir al die ballinge wat Ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het: Bou vir julle huise en bewoon dit, lê tuine aan en eet die opbrengs daarvan

Om oor te gesels en te dink:
Hierdie verse is deel van ‘n brief wat Jeremia aan die ballinge in Babel geskryf het. God moedig hulle aan om te vestig in die vreemde land. Hy roep hulle op om hulle nuwe omgewing te aanvaar en daarin te floreer. Ons word genooi en uitgedaag om aktief deel te neem aan die opbou van ons eie gemeenskappe. Soos die Israeliete in Babel, word ons geroep om ‘n seën te wees waar ons ook al geplaas is.

Gebed:
Here, help ons om ons gemeenskappe te dien en op te bou. Gebruik ons om ‘n seën te wees , daar waar ons is. Amen.

8 Junie 2024

1 Kronieke 4:9-10
9Jabes het voorrang geniet bo sy broers. Toe sy ma hom die naam Jabes gegee het, het sy gesê: “Ek het hom met smart in die wêreld gebring.” 10Jabes het die God van Israel aangeroep met die woorde: “Stort u seën oor my uit, vergroot my grondgebied, neem my onder u beskerming en weerhou onheil van my sodat geen smart my tref nie.” God het laat gebeur wat hy gevra het.

VRAE:

 • Jabes vra dat God hom sal weerhou van onheil en dat geen smart hom sal tref nie. Jabes vra dat God sy lewens storie sal verander. Nie net dat hy nie van die pyn wat ander hom kan aandoen nie, maar ook dat hy nie verder ander sal seermaak nie. Hy wil nie meer bekend wees as “smart”, soos sy ma hom genoem het nie. Hy wil bekend wees as die een wat ander seën, vir God werk en vir ander goed is.
 • Wat is die bron van seerkry in jou lewe? Hoe het jy al bygedra tot jou eie seerkry en die seerkry van ander? Hoe sou jy wou hê dit moet anders wees? Deel jou hart met die Here.
 • Soms is ons seerkry spesifiek die plekke waar jy nog groei werk nodig het. Hoe kan jy anders kyk na jou seerkry oomblikke? Wat wil God vir jou leer in daardie plekke? Wat sou gebeur as jy nie meer deur daardie situasies en gebeure seer gemaak word nie? Hoe kan dit God eer en die koninkryk uitbrei?
 • Soms kry mense om ons seer, of ons maak mense seer. Hoe kan jy ander bystaan in daardie situasies? Hoe kan jy ander ondersteun of help? Hoe kan God jou gebruik in daardie spasies?

GEBED
Here, weerhou my van onheil en mag geen smart my tref nie. Here, mag die oomblikke en situasies wat my seermaak en smart laat beleef geleenthede wees vir my om te groei. Here, mag ek so groei dat ek ook vir ander goed kan wees en nie seer veroorsaak nie. Here, gebruik my ook om ander te help in hulle reis tot genesing van smart. Dankie Here, dat ek dit vir U kan vra.
Amen

7 Junie 2024

1 Kronieke 4:9-10
9Jabes het voorrang geniet bo sy broers. Toe sy ma hom die naam Jabes gegee het, het sy gesê: “Ek het hom met smart in die wêreld gebring.” 10Jabes het die God van Israel aangeroep met die woorde: “Stort u seën oor my uit, vergroot my grondgebied, neem my onder u beskerming en weerhou onheil van my sodat geen smart my tref nie.” God het laat gebeur wat hy gevra het.

VRAE:

 • Jabes vra vir God se hand van beskerming oor alles wat hy doen en waarmee hy besig is. Hy weet dat wanneer hy besig is met God se werk, hy ook meer aanvalle beleef. Hy vra dat God hom van ander se beskerm. Maar meer as dit vra hy ook dat God hom van homself sal beskerm.
 • Wanneer ons met meer vertrou word, is die versoeking groot dat ons, op ons eie werke kan begin staatmaak. Ons kan begin dink dat ons die rede is vir meer sukses of geleenthede. Jabes vra dat God hom nederig sal hou en van homself beskerm. Hoe weet jy wanneer jy meer op jouself begin staatmaak as op die Here? Hoe weet jy dat jy steeds vir die Here wag om jou te lei en te stuur? Wat is die verskil tussen jy wat net harder werskaf en God wat vir jou meer gee om voor verantwoordelik te wees?
 • Hoe lyk totale vertroue op God? Hoe vertrou jy God om jou te beskerm van jou eie selfsug, hoogmoed en trots? Hoe kan jy medegelowiges wat jy vertrou innooi om jou verantwoordelik te hou dat jy nie net op jouself staatmaak nie? Hoe kan God jou bewus maak van die gevaar en versoekings wat daar is wanneer jy vir die Here werk?
 • Hoe lyk vertroue en afhanklikheid van God wanneer ander jou aanval en in versoeking bring? Hoe kan jy seker maak dat dit nie jou van die pad laat afdwaal nie? Hoe kan jy seker maak dat jy altyd moed sal hou en op die Here vertrou vir die volgende tree?

Gebed:
Here, ek vra dat U, U hand van beskerming oor my sal hou. Here, eerste beskerm my, van myself. Here, help my om nie grootkop te kry, terug te val in ou patrone of meer van myself te dink as wat ek behoort nie. Here, beskerm my ook van die gevaar van ander. Help my om nie afgemat, moedeloos of bekommerd te raak wanneer ander my beskuldig, my versoek of my seermaak nie. Here, ek vertrou U dat U my sal beskerm. Dankie Here, dat ek totaal op U kan vertrou.
Amen

6 Junie 2024

1 Kronieke 4:9-10
9Jabes het voorrang geniet bo sy broers. Toe sy ma hom die naam Jabes gegee het, het sy gesê: “Ek het hom met smart in die wêreld gebring.” 10Jabes het die God van Israel aangeroep met die woorde: “Stort u seën oor my uit, vergroot my grondgebied, neem my onder u beskerming en weerhou onheil van my sodat geen smart my tref nie.” God het laat gebeur wat hy gevra het.

VRAE:

 • Jabes het vir God gevra om sy grondgebied te vergroot. Dit beteken om vir God te vra, dat dit waaroor hy aangestel is groter sal word. Hy vra vir God om ‘n groter invloed te hê. Hy vra dat God vir hom geleentheid sal gee om meer in God se koninkryk te kan doen. Hy vra dit omdat hy weet God kan dit doen. Hy vra dit want hy vertrou op God en is uitverkoop aan God.
 • Hoe ken jy vir God? Weet jy dat God deur jou groot werk kan verrig in Sy koninkryk? Waarvoor dink jy het God jou geroep? Waarvoor is jy geroep en gestuur? Waarvoor is jy alles verantwoordelik?
 • Weet jy dat God nie enige iets op jou skouers sal plaas wat jy nie kan hanteer nie? En weet jy ook dat God vir jou meer sal gee as jy vra vir meer? Is jy gemaklik met wat tans op jou skouers geplaas is? Of weet jy dat jy meer vir die Here kan doen? Vra vir die Here vir dit wat op jou hart is.
 • Wanneer jy vra dat God jou grondgebied vergroot, moet jy weet dat God dit kan doen. Maak seker dat jy dit nie vir selfsugtige redes vra nie. Wanneer jy vir God vra om jou grondgebied te vergroot, is dit om Sy naam te eer of nie? Is dit om God se koninkryk uit te brei, of nie? Waarom wil jy vra dat God jou grondgebied sal vergroot?

GEBED:
Here, ek is so dankbaar vir dit wat U reeds vir my beplan het en op my hart geplaas het. Dankie dat ek werksaam mag wees in U koninkryk. Here, ek wil getrou wees en U dien. Here, mag ek vra dat U vir my geleentheid gee om meer te doen vir U. Mag ek oor meer aangestel word. Here, mag ek vir meer vertrou word. Here mag ek deur my hart, my wil en my optrede meer eer bring aan U naam en vir U koninkryk. Here, mag ek dit doen omdat ek vir U lief is en my hele lewe aan U wil wy. Here, gebruik my soos U wil. Dankie Here.
Amen

5 Junie 2024

1 Kronieke 4:9-10
9Jabes het voorrang geniet bo sy broers. Toe sy ma hom die naam Jabes gegee het, het sy gesê: “Ek het hom met smart in die wêreld gebring.” 10Jabes het die God van Israel aangeroep met die woorde: “Stort u seën oor my uit, vergroot my grondgebied, neem my onder u beskerming en weerhou onheil van my sodat geen smart my tref nie.” God het laat gebeur wat hy gevra het.

VRAE:

 • Jabes is baie bewus van wie God is. God is die God van Israel. Die God wat van die begin af beloftes aan Sy volk gemaak het, en die beloftes nagekom het. Die God wat gesê het Hy sal tot seën wees van ander nasies deur Sy mense. Jabes glo in hierdie God en vra daarom vir God om hom te se te seën.
  -Wie is God vir jou? Hoe dink jy oor God? Is God die tipe God wat jou seën? Is God die tipe God wat ander deur jou seën? Kan jy vrymoedigheid neem om vir God te vra vir dit wat op jou hart is? Deel met die Here hoe jy oor Hom dink?
 • Hoe seën God jou deur ander mense? Hoe het jy al God se seën beleef as gevolg van iemand anders wat gehoorsaam was? Hoe kan jy God se seën in jou lewe sien?
 • Het jy al God gevra om ander te seën? Het jy al self vir God se seën gevra? Waarom of waarom nie? Wat sou in jou geloofslewe gebeur as jy self vir God se seën vra?

GEBED:
Here, vandag staan ek voor U en bely dat U die God van Israel is. Die God wat alles geskape het. Die God wat ‘n pad met sy mense stap. Die God wat vir ander seën omdat U, U mense seën. Here, ek vra vandag dat U my sal seën. Nie net ‘n bietjie nie Here, maar sal U, U guns uitgiet in my lewe. Here, mag ek die seëninge nie net vir myself hou nie, Here, maar mag ek dit in ander se lewens ook indra. Here, dankie dat ek U kan vertrou vir U seën.
Amen

4 Junie 2024

1 Kronieke 4:9-10
9Jabes het voorrang geniet bo sy broers. Toe sy ma hom die naam Jabes gegee het, het sy gesê: “Ek het hom met smart in die wêreld gebring.” 10Jabes het die God van Israel aangeroep met die woorde: “Stort u seën oor my uit, vergroot my grondgebied, neem my onder u beskerming en weerhou onheil van my sodat geen smart my tref nie.” God het laat gebeur wat hy gevra het.

VRAE:

 • Die skrywer van die Kronieke boek is besig met die geslagsregister van Juda. En dan onderbreek hy die geslagsregister om meer inligting te gee oor ‘n man, ‘n afstammeling van Juda wat buitengewoon was. Die eerste feit wat ons van Jabes ontdek is dat hy voorrang geniet het bo sy broers. Nie omdat hy buitengewoon presteer het of in die aansien van mense so baie verrig het nie. Hy geniet die voorrang omdat hy anders was as sy broers. Hy het saam met God gestap. Hy het sy lewe gewy om nader aan God te kom en meer en meer te groei in sy verhouding met God.
 • Jabes se lewe was buitengewoon omdat hy naby aan die Here geleef het. En die voorbeeld wat ons kry in die Kronieke boek is sy gebed. Leef jy so naby aan God dat mense sal kan getuig van jou stap saam met Hom? Sou dit die grootste eienskap wees waarna mense kan verwys wanneer hulle dink oor wie jy is en wat jy gedoen het?
 • As jy dink oor die nalatenskap wat jy los, wat sou die mense naby aan jou sê? Waaroor sou hulle getuig as hulle moet deel wie jy was en wat jy gedoen het? Is dit wie jy wil wees? Waarvoor sou jy eintlik bekend wil staan?
 • Hoe kan jy nader aan God se hart leef? Hoe kan jy saam met God daagliks stap? Wat moet jy verander in jou lewe om dit te begin doen?

GEBED:
Here, ek wil ook bekend wees vir die feit dat ek saam met U gestap het. Ek wil hê mense moet aan my dink as iemand wat U hartklop in elke faset van my lewe gevolg het. Here, U weet wat ek moet verander om nader aan U te leef. U weet wat ek moet doen om meer gehoorsaam te wees. Here, help my asb. deur my bewus te maak wat ek moet doen om nader aan U te leef en saam met U te stap elke dag. Vader, gee my ook die krag en waagmoed om dit te begin doen.
Amen

3 Junie 2024

1 Kronieke 4:9-10
9Jabes het voorrang geniet bo sy broers. Toe sy ma hom die naam Jabes gegee het, het sy gesê: “Ek het hom met smart in die wêreld gebring.” 10Jabes het die God van Israel aangeroep met die woorde: “Stort u seën oor my uit, vergroot my grondgebied, neem my onder u beskerming en weerhou onheil van my sodat geen smart my tref nie.” God het laat gebeur wat hy gevra het.

VRAE:

 • Jabes is tot ‘n groot mate, ‘n onbekende figuur in ons Bybel. Sy hele lewe word kortliks in twee verse opgesom in Kronieke. Een van die eerste feite wat ons leer van hom, is dat hy sy hele lewe lank Jabes genoem is. Jabes beteken pyn of smart. Stel jouself voor dat jy lewenslank herinner moet word aan die pyn waarmee jy in die wêreld ingebring is. Stel jouself voor dat jy altyd herinner word aan die pyn wat jy aan iemand anders aangerig het. Dit was Jabes se belewenis.
 • Indien jy bekend sou wees vir die pyn wat jy al aangerig het of die pyn wat jyself al beleef het, hoe sou jy bekend gewees het? Hoe sou dit jou beïnvloed as jy altyd aan daardie pyn herinner word het? Hoe sou dit jou denke, dade en emosies beïnvloed? Hoe sou dit jou geloof beïnvloed?
 • Wat ons van Jabes leer in hierdie gedeelte, is dat hy nie bereid was om vir sy hele lewe bekend te staan as ‘n man wat ander smart of pyn veroorsaak het nie. Hy wou ‘n man wees wat vir ander tot seën is. Hy vra vir God om hom te seën, en meer as dit, hom te weer hou van pyn. Beide dat hy nie weer pyn self aan ander sal doen nie, maar ook nie meer pyn sal beleef van dit wat hy aan ander doen nie.
 • Voel jy te neergedruk oor die aksies van jou verlede? Het jy al vir die Here gevra om jou storie te verander? Het jy al vir God gevra om jou storie so oor te skryf dat jy nou ‘n bron van seën vir ander sal wees? Waarvoor wil jy geken wees? Vra dat God jou lewens storie so sal oorskryf dat dit van nou af jou nalatenskap sal wees.

Gebed:
Here, vir so lank al loop ek met die gedagtes van my grootste tekortkominge. Here, ek vra dat U dit sal verander. Breek in my ‘n nuwe storie oop. Here, verander my hart, my lewe sodat ek ‘n bron van seën vir ander sal wees. Here, verander my lewe sodat dit eer aan U naam sal bring en U koninkryk sal uitbrei.
Amen

1 Junie 2024

Lukas 4:23-28

Toe sê Jesus vir hulle: “Julle sal seker die spreekwoord aan My wil voorhou: ‘Geneesheer, genees jouself’ en vir My sê: ‘Ons het gehoor wat alles in Kapernaum gebeur het. Doen nou dieselfde dinge ook hier waar jy grootgeword het.’ Maar dit verseker Ek julle,” sê Hy verder, “geen profeet word in die plek waar hy grootgeword het, aanvaar nie. Ek sê vir julle die waarheid: Daar was baie weduwees in Israel in die tyd van Elia toe die hemel drie jaar en ses maande lank toegesluit was, sodat daar ‘n groot hongersnood in die hele land gekom het. Tog is Elia nie na een van hulle toe gestuur nie, maar wel na ‘n weduwee in Sarfat in die gebied van Sidon. En daar was baie melaatses in Israel in die tyd van die profeet Elisa. Tog is nie een van hulle genees nie, maar wel Naäman, die Siriër.” Almal in die sinagoge was woedend toe hulle hierdie dinge hoor. ”

Om oor te gesels en te dink:
Jesus het verwerping in Sy tuisdorp ervaar, juis omdat Hy hulle geleer het dat God se genadejaar ook vir die mense was wat hulle uitgestoot het. Soms mag ons pogings om ‘n verskil te maak nie aanvaar of verstaan word nie. Vertrou op God se plan, bly getrou aan jou salwing, die Gees van die Here is op jou en die Gees rus jou toe om in God se Koninkryk ‘n verskil te maak.

Gebed:
Here, help my om in U guns te lewe en dit te verkondig. Laat my dade en woorde U genade en liefde weerspieël. Amen.

31 Mei 2024

Lukas 4:20-22

Nadat Hy die boek toegemaak en aan die amptenaar teruggegee het, het Hy gaan sit. Die oë van almal in die sinagoge was op Hom gerig. Toe begin Hy hulle toespreek: “Vandag is hierdie Skrifwoord wat julle nou net gehoor het, vervul.” Almal het hulle instemming met Hom betuig en was verwonderd oor die aangename woorde uit sy mond. En hulle sê: “Is hy dan nie die seun van Josef nie?”

Om oor te gesels en te dink:
Jesus verklaar dat die profesie van Jesaja in Hom vervul is. Die mense was verbaas oor Sy woorde. Hulle het aangeneem dat hierdie woorde net op hulle as ‘ingroep’ van toepassing was, maar hierdie woorde het ook baie vir hulle beteken. Ons woorde het ook krag om diegene rondom ons te beïnvloed. Streef daarna om woorde te spreek wat opbou, inspireer en hoop bring.

Gebed:
Here, help my om in U guns te lewe en dit te verkondig. Laat my dade en woorde U genade en liefde weerspieël. Amen.

30 Mei 2024

Lukas 4:19

… om die genadejaar van die Here aan te kondig.

Om oor te gesels en te dink:
Jesus verklaar die begin van ‘n tydperk van God se genade en guns. Die “genadejaar” verwys na die jubeljaar in die Ou Testament, ‘n tyd van vergifnis en vernuwing. Hierdie aankondiging het groot hoop en vreugde gebring. Dink aan hoe jy in jou eie lewe en gemeenskap God se genade en guns kan verklaar en uitleef.

Gebed:
Here, help my om in U guns te lewe en dit te verkondig. Laat my dade en woorde U genade en liefde weerspieël. Amen.

29 Mei 2024

Lukas 4:18b

Hy het My gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur,

Om oor te gesels en te dink:
Jesus het bevryding en genesing gebring. Dit het fisiese, emosionele en geestelike genesing ingesluit. Ons word geroep om deel te neem aan hierdie werk van bevryding en genesing in ons eie gemeenskappe. Hoe kan God jou vandag gebruik om ‘n instrument van bevryding en genesing te wees?

Gebed:
God, gebruik my om vryheid en genesing te bring. Maak my oë oop om die behoeftes om my raak te sien en mense met medelye te behandel. Amen.

28 Mei 2024

Lukas 4:18a

Die Gees van die Here is op My omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig.

Om oor te gesels en te dink:
Jesus lees uit Jesaja en erken dat Hy deur die Gees gesalf is om goeie nuus te bring. As volgelinge van Jesus is ons ook gesalf deur die Heilige Gees om hoop en vreugde aan ander te bring. Dink vandag aan maniere waarop jy hierdie goeie nuus in jou daaglikse lewe kan deel.

Gebed:
Here, gebruik my vandag om U goeie nuus te verkondig. Bemagtig my deur U Gees om hoop en vreugde aan diegene in nood te bring. Amen.

27 Mei 2024

Lukas 4:16-17

Hy het ook in Nasaret gekom, waar Hy grootgeword het, en soos sy gewoonte was, het Hy op die sabbatdag na die sinagoge toe gegaan. Toe Hy opstaan om uit die Skrif voor te lees, is die boek van die profeet Jesaja vir Hom aangegee…”

Om oor te gesels en te dink:
Jesus het na die sinagoge gegaan, soos Hy dikwels gedoen het. Hierdie dag was anders omdat Hy uit Jesaja voorgelees het. Dit was die begin van Sy openbare bediening. Jesaja bevat profesieë oor die Messias en Jesus het op hierdie wyse sy identiteit en missie openbaar. Ons word ook geroep om met ‘n doel te leef en die koninkryk van God in ons lewens en gemeenskappe sigbaar te maak.

Gebed:
Here, help my om my roeping met duidelikheid en toewyding te omarm, soos Jesus gedoen het. Lei my om ‘n verskil te maak in my gemeenskap en U koninkryk sigbaar te maak. Amen

25 Mei 2024

Romeine 8:15-16
“Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie; nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep: “Abba!” Dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is.”

Om oor te gesels en te dink
Paulus beaam wat Jesus oor die Heilige Gees vir ons Johannes Evangelie geleer het. Die Heilige Gees is aan ons gegee om vry te maak. Ons is nie meer slawe nie en hoef nie meer in vrees te lewe nie. Ons is nou kinders van God deur die Heilige Gees wat ons tot God laat roep: “Abba!” Vader. Die Heilige Gees getuig saam met ons dat ons kinders van God is.
Is dit nie wonderlike nuus nie?
Ons hoef nie bang te wees nie. God se Gees is by ons, orals en altyd. Ons kan deur Hom ons liefdevolle Vader, Abba, noem. Hy dra ons belange op Sy hart en is vir elkeen van ons ongelooflik lief.
Die Boodskap vertaal dit as: “Hy sorg dat daar ’n onbreekbare band tussen God en julle is.” Dit is onverdiende genade. Dit is ’n vreugde vir elkeen van ons wat met hoop en moed kan lewe.

Gebed
Hemelse Vader, Abba, dankie dat U Gees by my is. Dankie dat ek U kind kan wees. Dankie! Dankie! Amen.

24 Mei 2024

Johannes 16:12-14
““Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie. Wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei. Wat Hy sal sê, sal nie van Homself kom nie: Hy sal net sê wat Hy hoor, en Hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle verkondig. Hy sal My verheerlik, want wat Hy van My ontvang, sal Hy aan julle verkondig.”

Om oor te gesels en te dink
Die Heilige Gees lei ons in die waarheid in. Ons mag wonder of ons die Heilige Gees het, maar as gelowiges het ons almal die Heilige Gees in ons. Dit is eerder dat die Heilige Gees meer van ons kry as wat ons meer van Hom wil kry. Ja, ons moet onsself oorgee dat die Heilige Gees ons in die waarheid kan lei. Die Boodskap vertaal dit treffend: “Maar as die Heilige Gees eers hier is, sal Hy julle hand vat en julle met die paaie van die waarheid langs lei. Hy is immers die Gees wat die waarheid ken. Hy sal nie sommer ’n klomp los dinge uit sy eie vir julle vertel nie. Hy sal met julle praat oor wat Hy gehoor het. Verder sal Hy julle ook voorberei vir alles wat nog vir julle voorlê. Die Gees sal voortbou op wat Ek gesê en gedoen het.”
Hierdie belofte van Jesus oor die Heilige Gees stel ons in staat om kans te sien vir vandag. Mag jy vandag die teenwoordigheid van God se Gees op ’n besonderse wyse ervaar.

Gebed
Hemelse Vader, dankie dat U Heilige Gees by my is. Ek wil meer van myself vir U gee. Wys my die pad. Ek wil saam met U stap. Amen.

23 Mei 2024

Johannes 16:7-8
“Tog sê Ek vir julle die waarheid: Dit is tot julle voordeel dat Ek weggaan, want as Ek nie weggaan nie, sal die Voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie; maar as Ek gaan, sal Ek Hom na julle toe stuur. En wanneer Hy kom, sal Hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde, en dat die reg aan my kant is, en dat die oordeel al gekom het.”

Om oor te gesels en te dink
Die Heilige Gees, die Parakleet, is nie net ons Voorspraak en Trooster nie. Hy is die een wat getuig en ons help om te getuig. Meer nog, Hy is ook die Een wat ons en die wêreld oortuig wie God is.
Jesus herinner sy dissipels dat dit nodig is dat dit ons voordeel sal wees dat Hy weggaan, maar dat Hy die Heilige Gees stuur om ons te oortuig. Soms is dit nodig om te hoor as ons nie die regte dinge doen nie. Dit is die Heilige Gees wat in ons werk en oortuig dat ons eerder die regte dinge sal doen. As gelowiges hoef ons nie bang te wees vir God se oordeel nie, omdat ons in Jesus Christus vrygespreek is. Die Heilige Gees staan ons ook hierin by.
Onthou dat dit veilig by God is. Iemand het na die Heilige Gees as die Veiige Gees verwys. Dit help ons om te weet dat die Veilige Gees by ons is en ons help om Jesus te leer ken en volg.

Gebed
Here Jesus, dankie dat ek veilig by U kan wees. Dankie dat U Gees my bystaan en oortuig. Ek stap graag saam met U die pad. Amen.

22 Mei 2024

Johannes 15:26-27
““Wanneer die Voorspraak kom wat Ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal Hy oor My getuig. En julle moet getuig, want julle is van die begin af by My.””

Om oor te gesels en te dink
Jesus belowe aan Sy dissipels en ons die Parakleet (Voorspraak, Trooster, Helper). Hy is die Gees van die waarheid en Hy getuig oor Jesus. Die Heilige Gees wat ons elkeen het, getuig binne ons om ons te herinner aan Jesus en wat Hy alles vir ons gedoen het. Meer as dit, die Heilige Gees, stel ons in staat om te getuig oor wat ons van Jesus ervaar.
Ons hoef nie bang te wees om te getuig nie omdat die Heilige Gees saam met ons getuig. Ons kan met vrymoedigheid met ander deel wat die Here in ons lewens doen. Die Heilige Gees tree vir ons in by die Vader. Hy staan as’t ware langs ons as voor God staan en getuig namens ons en saam met ons.
Hierdie wete kan ons rustig maak. Ons is nie alleen nie. Die Heilige Gees dra ons en wys vir ons wat om te sê en te doen. Stel jouself oop dat die Heilige Gees deur jou getuig.

Gebed
O Heilige Gees, ek kom stel myself oop dat U in my kan werk. Mag ek geleentheid kry om van U te getuig. Dankie dat ek U kind kan wees. Amen.

21 Mei 2024

Johannes 14:25-27
““Dit sê Ek vir julle terwyl Ek nog by julle bly; en wanneer die Vader in my Naam die Voorspraak, die Heilige Gees, stuur, sal Hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het. “Vrede laat Ek vir julle na; my vrede gee Ek vir julle. Die vrede wat Ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moet nie bang wees nie.”

Om oor te gesels en te dink
Jesus is besig om met Sy dissipels te praat voor Sy lydingspad begin. Hy vertel hulle dat God, die Vader die Heilige Gees sal stuur om by hulle te wees. Een van die belangrike dinge wat die Heilige Gees doen, is om ons alles te leer en te herinner wat Jesus gesê het. Ons ervaar dit elike dag wanneer ons uit die Bybel lees. God se Gees leer en herinner ons aan Jesus. Ons moet ons onsself oopstel dat die Heilige Gees, die Gees van die waarheid, ons kan leer en lei.
Wanneer jy uit die Bybel lees, bid en vra dat God deur Sy Gees dit vir jou duidelik sal maak.
Jesus belowe verder ook God se vrede vir ons. Ons hoef nie bang en ontsteld te wees nie. Ons is nie alleen nie.
Mag jy vandag ervaar dat God se Gees jou ook leer en lei.

Gebed
Here Jesus, dankie dat U Gees by my is. Dankie dat U Gees my leer. Ek stel myself oop om meer van U te leer. Amen.

20 Mei 2024

Johannes 14:16-19
“Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle ‘n ander Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan Hom nie ontvang nie, omdat hulle Hom nie sien en Hom nie ken nie. Maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees. “Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie; Ek kom weer na julle toe. Nog net ‘n klein rukkie, en dan sien die wêreld My nie meer nie, maar julle sien My, omdat Ek lewe en julle sal lewe.”

Om oor te gesels en te dink
Ons het gister Pinksterfees gevier. Ons, as gelowiges, het die Heilige Gees van God ontvang. Jesus het voor sy kruisiging aan Sy dissipels die belofte van die Heilige Gees gegee. Die Johannes Evangelie vertel ons van die gesprekke waarin Jesus die Heilige Gees belowe het.
Die eerste keer wat Jesus die Heilige Gees belowe noem Hy Hom die “Parakleet”. Dit is ’n Griekse woord wat vertaal kan word as Helper, Trooster, Voorspraak. Die Heilige Gees is dit alles en nog meer. Jesus het die Gees van waarheid vir ons gestuur, sodat ons nooit alleen hoef te wees nie. Ons is nie meer weeskinders nie. God is deur Sy Gees by ons elkeen.

 • Voel jy dalk alleen? Voel jy dalk hartseer?
  Weet dat God deur Sy Gees vandag by jou is. Hy is jou Voorspraak by die Vader en Hy is jou Trooster.

Gebed
Here God, dankie vir U Heilige Gees. Dankie dat ek nooit alleen is nie. Mag ek vandag U troos beleef. Amen.

18 Mei 2024

Handelinge 9:17-19
“Ananias het toe gegaan en in daardie huis gekom. Hy het Saulus die hande opgelê en gesê: “Saul, broer, die Here Jesus wat aan jou verskyn het toe jy op pad hierheen was, het my na jou toe gestuur sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word.” Onmiddellik het daar iets soos skille van Saulus se oë afgeval en kon hy weer sien. Toe het hy opgestaan en hy is gedoop; en hy het geëet en sy kragte herwin. Saulus het ‘n paar dae daar by die gelowiges in Damaskus gebly”

Om oor te gesels en te dink
In die proses om van verwonding tot verwondering te gaan, het ons mense nodig. Ons sien in die lewe van Paulus het die Here vir Ananias gestuur. Hy was nog Saulus, maar die Here roep ’n huiwerige Ananias om hom te gaan ontmoet en te help op sy geloofspad tot heelheid.
Die Here stuur mense op jou pad om jou ook by te staan op jou geloofspad tot heelheid. Sien jy hulle raak?
Sê jy vir hulle dankie vir die rol wat hulle in jou lewe speel?
Dalk word jy ook gestuur na mense om hulle op hulle geloofspad te help? Wie kom in jou gedagtes op?
Vra vir die Here vir wysheid om iemand te help soos wat Ananias vir Saulus gehelp het.

Gebed
Here, dankie dat U mense in my lewe stuur om my te help. Ek wil ook graag mense help wat U op my pad stuur. Amen.

17 Mei 2024

Romeine 5:3-5
“En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaarkry, want ons weet: swaarkry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop; en dié hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het.”

Om oor te gesels en te dink
Ons dink na oor om van verwonding tot verwondering oor te gaan. Daar is hoop om te kan aangaan, maar Paulus wys vir ons dat dit ’n proses is. Ons moet ons verheug in ons swaarkry. Dit beteken nie om dit net te aanvaar nie, maar om te erken dat ons swaarkry. Swaarkry kweek volharding, dat mens kans sien om aan te gaan. Volharding kweek egtheid van geloof wat lei tot hoop. Die waarborg van hierdie proses is die Heilige Gees wat God vir ons elkeen gegee het. Ons is almal besig met hierdie proses. Dit volg nie altyd op mekaar nie en is ook nie ’n altyd ’n vinnige proses nie.
Mag hierdie teks jou aanmoedig om te bly volhard. Vertrou die Here met die proses waarmee Hy in jou lewe besig is.

Gebed
Here, dankie dat ek met hoop kan leef. Dankie dat U Heilige Gees my bystaan en my help met hierdie proses. Amen.

16 Mei 2024

Romeine 5:1-2
“God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deur Hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vasstaan.”

Om oor te gesels en te dink
Ons moet nie vergeet dat God die oorsprong van ons verhouding met Hom is nie. Hy het ons vrygespreek omdat ons glo en daar is nou vrede tussen ons en God deur Jesus Christus. Ons kan perspektief verloor, veral as ons swaarkry en verwonding beleef. Jesus het vir ons vrye toegang tot God se genade gebring en ons kan daaraan vashou. Die Boodskap vertaal dit treffend: “En dit alles is aan ons Here Jesus Christus te dank. Deur ons geloof het Hy gesorg dat ons nou in ’n splinternuwe verhouding met God staan. Ons leef nou dag vir dag net uit sy goedheid. Daarom is ons baie bly en opgewonde.”
Ons kan van verwonding tot verwondering gaan omdat God se goedheid elke dag vir ons genoeg is.

Gebed
Here Jesus, dankie dat ek vrede met U kan beleef. Dankie dat ek met vrymoedigheid kan bid en weet U hoor my. Dankie vir U genade en goedheid. Amen.

15 Mei 2024

2 Korintiërs 4:7-10
“Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek; die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. In alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie; ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie; ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie, op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam.”

Om oor te gesels en te dink
Paulus gebruik die beeld van kleipotte om ons te herinner dat al is ons broos, ons steeds in God se sorg is. God gee vir ons krag wat alles oortref. Ons hoef dit nie uit ons eie krag te doen nie.
Net soos wat ’n kleipot breek en weer aanmekaar gesit word, so kom God en sit die stukkie bymekaar.
Kan jy hiermee identifiseer?
Ons mag verdruk word, maar is nie teneergedruk nie. Ons is nie radeloos en deur God verlaat nie.
Ons kan aan hierdie hoop vashou op grond van Jesus se sterwe en opstanding.
Die goud waarmee ’n kleipot reggemaak word, maak dit meer waardevol. God is nog nie klaar met jou nie. Vertrou Hom vir die proses.

Gebed
Here, dankie vir die skat binne my. Ek voel soms broos, maar ek vertrou U vir die proses in my lewe. Dankie dat U genade genoeg is. Amen.

14 Mei 2024

2 Korintiërs 12:7-9
“Daarom, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my ‘n doring in die vlees gegee, ‘n boodskapper van Satan om my met vuiste te slaan. Drie maal het ek die Here gebid dat dit van my af weggeneem moet word. Sy antwoord was: “My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is.” Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees.”
‭‭
Om oor te gesels en te dink
Paulus deel sy worsteling en verwonding. Hy beleef ’n doring in die vlees wat dit vir hom moeilik maak en moeilik is om te hanteer. Hy het ten minste drie maal daaroor gebid, maar waarskynlik baie meer dat die Here die doring moet uithaal.
Tog vind hy troos met die woorde dat God se genade vir hom genoeg is. God se krag kom juis tot volle werking in sy lewe wanneer hy swak is. Hy vind sy beskutting in die krag van God. Nou kan hy as’t ware in verwondering wees waarmee die Here in sy lewe besig is. Dit is juis nie ’n maklike antwoord nie.
Dalk kan jy vandag ook met die woorde van Paulus identifiseer?
Dalk voel jy ook al moeg gebid?
Moenie daarmee ophou nie. Hou vas aan die wete dat God se genade ook vir jou genoeg is en dat Sy krag juis in jou werk as jy swak is.

Gebed
Here, ek worstel en wonder soms. Ek bid dat ek U genade as genoeg sal ervaar en dat U krag steeds in my sal werk dat ek sal sterk wees, as ek swak is. Amen.

13 Mei 2024

Jeremia 18:5-6
“Toe kom die woord van die Here tot my: Kan Ek nie met julle doen wat hierdie pottebakker met die klei gedoen het nie, Israel? vra die Here. Soos klei in die pottebakker se hand, so is julle in my hand, Israel.”

Om oor te gesels en te dink
Ons is tans besig om Pinkster te vier en saam na te dink oor die tema: “Verwonding tot Verwondering”. Ons simbool vir Pinkster is die Japanese kunsvorm, kingsugi. Wanneer ’n pot breek word dit nie weggegooi nie, maar weer versigtig aanmekaar gesit, selfs met goud. Die pot is dan meer weer waardevol as voor dit gebreek het.
Jeremia gebruik die beeld van God as pottebakker in Jeremia 18. Hy beklemtoon dat God betrokke is by sy volk, soos ’n pottebakker met sy klei. Die klei se vorm is afhanklik van die pottebakker. Soos die pottebakker die klei bewerk, word dit ’n mooier en beter houer.
Hierdie teks vra van ons om onsself bereid te verklaar om deur die Pottebakker gevorm te word. Dit bly ’n proses en ons moet weet dat die Here ons nie los nie. Hy maak ons heel.

Gebed
Here, dankie dat U die Een is wat my vorm soos ’n pottebakker. Ek wil my laat vorm en U vertrou met die proses waarmee U besig is. Amen.

11 Mei 2024

Hebreërs 2:11-12 (NAV)

11 Hy wat heilig maak, sowel as die mense wat geheilig word, is almal uit een Vader. Om hierdie rede is Jesus nie skaam om hulle sy broers te noem nie. 12 Hy sê tog: “Ek sal u Naam aan my broers bekend maak, in die samekoms van die gemeente sal Ek u lof besing.”

Musiek bind ons saam en maak ons een.

Dink vir ’n oomblik daaroor: dit gee na om wat jy sing en waar jy dit sing nie, die oomblik wat jy iets saam met iemand sing gebeur daar iets tussen jou en hulle! Ons noem dit eenheid.

Weet jy dat musiek, spesifiek lof en aanbiddingsmusiek, deel is van ons ewige toekoms? Kyk wat sê die skrywer van Hebreërs in vandag se teksgedeelte: as Jesus se liggaam (Sy gemeente) besing ons die lof van die Vader, saam met Jesus, nou en in die toekoms!

In vers 12 haal die skrywer vir Jesus aan, wat Psalm 22:23 aanhaal. Onthou jy dat Jesus Psalm 22 gesing het terwyl Hy aan die kruis gehang het? In Jesus se diepste oomblikke van pyn het Hy hierdie woorde gesing, en die prentjie gesien van Hom wat in die samekoms van Sy gemeente staan en die Vader se lof besing. Juis daarvoor het Hy Sy lewe vir ons opgeoffer, sodat dit moontlik kan wees vir mense wat anders as mekaar is om in eenheid saam te sing en die Vader se lof te besing!

Om oor te dink:

 • Dink jy aan mede-Christene as broers en susters?
 • Hoe dink jy gaan dit eendag wees om saam met Jesus in Sy volle teenwoordigheid die lof van die Vader te besing?

You need great worship. You need weeping worship. You need glorious worship. You need to sense God’s greatness and to be moved it — moved to tears and moved to laughter — moved by who God is and what he has done for you. Tim Keller

10 Mei 2024

Kolossense 3:16-17 (NAV)

16 Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. 17 En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom.

’n Lewe van aanbidding, is ’n lewe wat deurdrenk is met die Woord van God!

In die Efesiërs teks wat ons gister gelees het, sê Paulus dat musiek en aanbidding die gelowige help om voortdurend met die Gees vervul te word. In vandag se teksgedeelte sê Paulus dat dit die gelowige help om die boodskap van Christus in sy volle rykdom in hom/haar te laat bly. So waarmee help musiek en aanbidding dan? Met beide!

Ons het 9 maniere hoe ons gevorm word as volgelinge van Jesus by PvR Geloofsfamilie. Aanbid en Woord is twee van die maniere. Wanneer die boodskap van Christus in ons bly, bring dit aanbidding na vore. Aanbidding onderrig en leer ons weer wat die boodskap van Christus is. Dié twee is onlosmaaklik deel van ons vorming as volgelinge!

Kyk wat sê C.S. Lewis oor aanbidding:

“I think we delight to praise what we enjoy because the praise not merely expresses but completes the enjoyment; it is its appointed consummation. It is not out of compliment that lovers keep on telling one another how beautiful they are; the delight is incomplete till it is expressed.”

Die griekse woord vir aanbidding is proskuneō. Dit beteken om soene te gee of te blaas, om laag te buig en iemand van gesag se voete te soen, om diep ontsag vir iemand te hê. Musiek kan jou tot by so posisie begelei, musiek vat jou na daardie plek toe. Dit is die gawe van musiek…

Om oor te dink:

 • Het jy al ooit aan aanbidding op hierdie manier gedink?
 • Hoe laat jy die boodskap van Christus in jou bly?

9 Mei 2024

Efesiërs 5:18-21 (NAV)

18 Moet julle nie aan drank te buite gaan nie; daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul, 19 en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere; sing met julle hele hart tot eer van die Here. 20 Dank God die Vader altyd oor alles in die Naam van ons Here Jesus Christus. 21 Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig.

Het jy al ooit ervaar dat musiek met jou hart praat?

Dit is die gawe van musiek! Dit praat op ’n ander manier met jou… Daarom sê Paulus vir die Efesiërs dat hulle moet sing! Hy lys al die tipes musiek wat vir hulle bekend was in daardie tyd, en sê dat hulle dit moet sing en dan sal ervaar dat hulle voortdurend en opnuut met die Gees vervul word.

Musiek help ons om God se wonderlike liefde en vergifnis te ervaar en dieper te verstaan. Dit bring vir ons vreugde, dit maak ons dapper, en dit help ons om te weet dat ons weet dat ons vir God waardevol is!
Ons sing die goeie nuus, dan hoor ons die goeie nuus, dan besef ons opnuut dat Jesus vir ons gesterf het, wat ons dan weer opbou, bemoedig en vertroos!

Musiek is diep…

Om oor te dink:


 • Watter liedere praat met jou hart?
 • Watter deel van die goeie nuus is vandag vir jou goeie nuus?
 • Watter lied kan jou help om dit dieper en dieper te laat insink vandag?

Kyk weer na die aanhaling van Bono wat ons gister gelees het.

”Words and music did for me what solid, even rigorous, religious argument could never do — they introduced me to God, not belief in God, more an experiential sense of GOD.” Bono

8 Mei 2024

Jesaja 29:13 (NAV)

13 Die Here het gesê: Hierdie volk is naby My met die mond, hulle eer My met wat hulle sê, maar hulle hart is ver van My af, hulle dien My soos mense dit wil hê, nie soos Ek wil nie.

Wat vra God van ons wanneer ons Hom aanbid?

Dit is moontlik dat ons iets met ons mond kan sê of selfs sing terwyl ons harte en gedagtes glad nie daarmee besig is of aandag daaraan gee nie. Ken jy daai gevoel?
Ons het ’n oneindige hoeveelheid goed wat ons aandag verdeel en aflei. Wanneer dit by ’n lewe van aanbidding kom, is dit nie wat God wil hê nie.

Sy opdrag aan ons is om ons onverdeelde aandag aan Hom te gee; om na dit wat Hy van Homself openbaar het te kyk totdat ons Sy glorie en karakter sien, en ons dan in verwondering is. Daarom sing ons met hart, siel en gedagtes, alles vir Hom!

Wanneer ons sukkel om so te aanbid, is een van die mees bemoedigende goed wat ons kan doen is om dan saam met ons broers en susters te sing; om toe te laat dat hulle passie en toegewydheid ons dan weer aanspoor en bemoedig!

Om oor te dink:

 • Is daar iets wat jou aandag aflei van God af wat jy teenoor Hom moet bely?
 • Wat kan jy doen om seker te maak dat jy tye het waarin God jou onverdeelde aandag het?
 • Met watter verwagting kom jy op ’n Sondag na ons eredienste toe?

”Words and music did for me what solid, even rigorous, religious argument could never do — they introduced me to God, not belief in God, more an experiential sense of GOD.” Bono

7 Mei 2024

Efesiërs 5:18-21 (NAV)

18 Moet julle nie aan drank te buite gaan nie; daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul, 19 en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere; sing met julle hele hart tot eer van die Here. 20 Dank God die Vader altyd oor alles in die Naam van ons Here Jesus Christus. 21 Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig.

Aanbidding behels meer as musiek, maar musiek is ’n groot deel van aanbidding. Vir die res van die week gaan ons saam leer oor musiek, sang en aanbidding!

Waarom is musiek en sang so belangrik?

Musiek doen iets met ons – dit is die krag van musiek.
Musiek kommunikeer iets aan ons – dit is die gawe van musiek.
Musiek bind ons saam, hou ons bymekaar en sal ons in die toekoms bymekaar hou – dit is die toekoms van musiek.

 • Wat dink jy van aanbidding?
 • Wat voel jy oor aanbidding?
 • Hoe lyk ’n lewe van aanbidding volgens jou?

Volgens ons teksgedeelte dink Paulus dat dit juis die manier is waardeur ons voortdurend deur die Gees vervul word. Het jy al ooit so daaroor gedink?

Worship is humble and glad, worship forgets itself in remembering God; worship celebrates the truth as God’s truth, not its own. N. T. Wright.

6 Mei 2024

Psalm 43:4-5 (Die Boodskap)

4 Ek wil U aanbid, God. U maak my hart altyd bly. God, ek wil u Naam prys. U is my God! Ek loof U met musiekinstrumente. 5 Ek sê vir myself: Moenie nou moedeloos word nie. Waarom so hartseer? Vertrou net op God. Ek gaan Hom loof, al kry ek swaar. Dit is Hy wat my uit my swaarkry red. Hy is my God.

Weet jy dat God wil hê dat jy gelukkig moet wees?

Meer as enige ander opdrag in die Bybel word ons die opdrag gegee om gelukkig te wees deur die Here te prys, dankbaar te wees, vreugde te ervaar en die Here se seën te ken en ervaar!

Dit is God se hart vir ons om vandag, hier en nou, diep en waarlik gelukkig te wees. Ons maak dikwels die fout om te dink en/of te glo dat dit eers eendag in die Hemel ’n realiteit sal wees, of dat ons eers waarlik gelukkig sal wees wanneer ons omstandighede verander.

Is jy gelukkig?

Aanbidding speel ’n baie belangrike rol in ons geluk. Ons gaan die res van die week saam hieroor leer!

Lees weer die teksgedeelte:

 • Wat staan vir jou uit?
 • Wat praat met jou hart vandag?

True worship doesn’t put on a show or make a fuss; true worship isn’t forced, isn’t half-hearted, doesn’t keep looking at its watch, doesn’t worry what the person in the next pew is doing. True worship is open to God, adoring God, waiting for God, trusting God even in the dark. N.T. Wright

4 Mei 2024

1 Petrus 2:25
Julle het immers soos skape rondgedwaal, maar nou het julle teruggekom na julle Herder en die Bewaker van julle lewe.

Om oor te gesels en te dink:
In tye van verwarring en onsekerheid, is daar ‘n veilige skuiling vir ons: Jesus Christus, die Goeie Herder. Laat ons elke dag terugkeer na Hom en ons vertroue in Sy sorg en leiding stel. Hy is die enigste bron van ware vrede en veiligheid in hierdie wêreld.

Gebed:
Here, lei ons elke dag nader aan u, sodat ons rus en vrede mag vind in u sorg.Amen.

3 Mei 2024

1 Petrus 2:24
Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees.

Om oor te gesels en te dink:
Ons moet die evangelie in alles wat ons doen uitbeeld, soos Jesus dit gedoen het. Jesus is die ‘Goeie Nuus’ en ons leer daarvan in sy lewe, sterwe en opstanding. As dissipels moet ons ook die ‘Goeie Nuus’ van Jesus in ons eie lewe vergestalt. Jesus se wonde het vir ons elkeen genesing gebring, daarom laat ons ook ‘n boodskap van hoop en genesing vir almal wat ons ontmoet bring.

Gebed.
Vader, laat ons optrede ‘n helder lig wees in ‘n donker wêreld, sodat almal om ons heen u liefde kan sien. Amen.

2 Mei 2024

1 Petrus 2:23
Toe Hy beledig is, het Hy nie terug beledig nie, toe Hy gely het, het Hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan Hom wat regverdig oordeel.

Om oor te gesels en te dink:
In tye van lyding en teenstand is dit dalk makliker om te praat van geloof, maar moeiliker om dit uit te leef. Laat ons dus in tye van stryd en pyn vasstaan in ons geloof en vrugte dra wat ons geloof bevestig. Ons het tydens bepekrte omstandighede en selfs lyding ‘n lewendige geloof wat sienbare vrugte in ons lewens kan dra.

Gebed:
Here, gee ons die krag om standvastig te bly in ons geloof en dade, selfs wanneer ons ly. Amen.

1 Mei 2024

1 Petrus 2:22
Hy het geen sonde gedoen nie en uit sy mond het daar nooit ‘n leuen gekom nie.”

Om oor te gesels en te dink:
Ons word geroep om Jesus se voorbeeld na te streef en in ons lewe in te oefen. Sy voorbeeld is een van geen sondes of leuens. Ons lewens moet ‘n lopende getuienis wees van ons geloof in Jesus Christus. Laat ons dus elke dag leef met die bewussyn dat ons ‘n getuienis is vir almal rondom ons, ‘n spieël van God se werk in ons harte.

Gebed:
Vader, laat ons lewens getuig van u werk in ons, sodat ander u liefde kan sien deur ons optrede. Amen.

30 April 2024

1 Petrus 2:21
Juis hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gely en so vir julle ‘n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg.

Om oor te gesels en te dink:
Die woord ‘volg’ in hierdie teksvers kan vanuit die Grieks met ‘stensel’ vertaal word. In hierdie verbygaande wêreld word ons geroep om die voorbeeld van Jesus na te volg, soos ‘n stensil wat ‘n afdruk maak. Laat ons elke dag bewustelik optree as nagespeurde navolgers van Christus, wat Sy liefde en genade reflekteer.

‘Gebed
Here, help ons om u voorbeeld na te volg in alles wat ons doen. Amen.

29 April 2024

1 Petrus 2:18-20
Bediendes, onderwerp julle met die nodige ontsag aan julle werkgewers, of hulle nou goedhartig en vriendelik is, of onredelik. Dit is genade as iemand die pyn van onverdiende lyding verduur omdat hy aan God getrou wil wees. As julle gestraf word wanneer julle oortree het, watter verdienste is daarin as julle dit verdra? Maar om lyding te verdra wanneer julle goed doen, dit is genade van God.

Om oor te gesels en te dink:
Hierdie teks praat van huisslawe in ‘n spesifieke konteks waar hulle nie noodwendig hul eie geloof kon kies nie. Dit is nie ‘n teks wat ons moet gebruik om uitbuiting te regverdig nie. Tog besef ons dat met beperkte omstandighede, soos die van die huisslawe, kan ons optrede ‘n getuienis wees. ‘n Getuienis van ons geloof en ‘n spieël van God se liefde vir die wêreld. Laat ons dus elke dag doelbewus handel in liefde, ongeag ons omstandighede.

Gebed:
Here, help ons om in liefde te handel, selfs in die moeilikste omstandighede, sodat ons ‘n getuienis kan wees van u liefde. Amen.

27 April 2024

Johannes 21:8-13
”Hulle was nie ver van die land af nie, net omtrent honderd tree. Die ander dissipels het met die skuitjie gekom en die net met die visse gesleep. Toe hulle aan land kom, sien hulle ‘n vuur brand en ‘n stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. Jesus sê toe vir hulle: “Bring van die vis wat julle nou net gevang het.” Simon Petrus het toe in die skuit geklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse, honderd drie en vyftig, en alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Toe sê Jesus vir hulle: “Kom eet.” Nie een van die dissipels het sover gekom om vir Hom te vra: “Wie is U?” nie. Hulle het geweet dat dit die Here is. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle, en net so ook die vis.“

Om oor te gesels en te dink
Jesus nooi die dissipels om saam met Hom te kom eet. Die dissipels het besef dat dit Jesus is. Hulle het die uitnodiging aanvaar. Jesus eet hulle in die koninkryk in en vier saam met hulle fees. Jesus kom nie met ’n agenda nie. Hy maak die kos en dit herinner aan Johannes 6 waar Jesus sê dat Hy die brood van die lewe is.
Later vertel Johannes in Openbaring 3 dat Jesus by die deur staan en klop om met elkeen van ons ’n feesmaal te hou. Hy is die Here van oorvloed en Hy voorsien.
Moenie op die boot bly en dink dat jy nie goed genoeg is nie of dat Jesus iets teen jou hou nie. Soos Hy die dissipels aanvaar het, aanvaar Hy jou en nooi jou vir ete. Kom eet saam.

Gebed
Jesus, dankie dat U vir my wag en my nooi om saam met U te eet. Ek aanvaar graag die uitnodiging om saam met U fees te vier. Amen.

26 April 2024

Johannes 21:4-7
”Toe dit al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan, maar die dissipels het nie geweet dat dit Hy is nie. Jesus vra toe vir hulle: “Mense, het julle nie iets gevang om te eet nie?” “Nee,” antwoord hulle Hom. Hy sê toe vir hulle: “Gooi die net aan die regterkant van die skuit uit, dan sal julle iets kry.” Hulle het die net toe daar uitgegooi, en vanweë die groot klomp vis kon hulle hom nie weer intrek nie. Die dissipel vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus: “Dit is die Here!” Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek – want sy bolyf was kaal – en in die water gespring.“

Om oor te gesels en te dink
Jesus verskyn aan die dissipels, maar hulle herken Hom nog nie. Soos in Lukas 5 vra Hy hulle of hulle al iets gevang het. Hulle sê nee en Jesus sê dat hulle die nette aan die anderkant moet uitgooi. Hulle het dit dadelik gedoen. Johannes, die geliefde dissipel, herken Jesus en sê dit vir Petrus. Petrus doen iets vreemds. Hy trek eers sy hemp aan en spring in die water. Dit is asof hy wil wegkruip vir Jesus. Hy het ook skielik besef dat Jesus leef en dit verander sy lewe.
Let op hoe Jesus amper onopsigtelik daar is en dat die dissipels hom later eers herken. Jesus dring Hom nie op aan hulle nie. Hy sien hulle raak en wag vir hulle. Jesus doen dieselfde vandag. Hy wag vir jou. Herken jy Hom? Moet iemand vir jou ook sê dat die Here by jou is, soos Johannes?

Gebed
Here Jesus, ek herken U nie altyd nie. Mag ek U vandag raak sien. Dankie dat U altyd daar is en vir my wag. Amen.


25 April 2024

Johannes 21:1-3
”Daarna het Jesus weer aan sy dissipels verskyn, by die See van Tiberias. Dit het só gebeur: Simon Petrus en Tomas, wat ook Didimus genoem is, Natanael van Kana in Galilea, die seuns van Sebedeus en nog twee ander dissipels was daar saam. Simon Petrus sê toe vir hulle: “Ek gaan visvang.” “Ons gaan ook saam met jou,” sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en in die skuit geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie.“
‭‭
Om oor te gesels en te dink
Nog twee van Jesus se volgelinge wat op die boot was, was Jakobus en Johannes, die seuns van Sebedeus. Hulle was bekend as “Bonarges” wat vertaal kan word as “seuns van die donder.”
Nie alleen wou hulle vuur uit die hemel af bid om mense uit te wis nie (Lukas 9:54), hulle wou ook op die beste plekke langs Jesus sit (Markus 10:35-45).
Ons kan ook hiermee identifiseer. Soms wil ons ook eerder vuur op mense afbid. Ons sukkel om ons woede in te hou. Ons wil ook die beste plekke vir ons uitkies. Ons wil graag die beste eerste hê. Tog hou Jesus dit nie teen hulle nie. Hy kyk verby dit en laat hulle toe om steeds Sy volgelinge te wees.
Hulle het uit moedeloosheid ook saam met Petrus gaan visvang. Hulle lewens sou radikaal verander omdat Jesus hulle in die boot raakgesien het. Jesus aanvaar hulle net soos hulle is, maar los hulle nie soos hulle is nie.

Gebed
Here Jesus, ek is ook soms soos Jakobus en Johannes. Ek dink net aan myself. Help my om U te volg en doen wat U vra. Amen.

24 April 2024

Johannes 21:1-3
”Daarna het Jesus weer aan sy dissipels verskyn, by die See van Tiberias. Dit het só gebeur: Simon Petrus en Tomas, wat ook Didimus genoem is, Natanael van Kana in Galilea, die seuns van Sebedeus en nog twee ander dissipels was daar saam. Simon Petrus sê toe vir hulle: “Ek gaan visvang.” “Ons gaan ook saam met jou,” sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en in die skuit geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie.“
‭‭
Om oor te gesels en te dink
Nog een van Jesus se volgelinge wat op die boot is, is Natanael van Kana in Galilea. In Joh. 1:46 lees ons van Natanael wat skepties is oor Jesus en vra of daar iets goeds uit Nasaret kan kom. Jesus verwerp hom nie. Jesus het hom onder die vyeboom raak gesien en toe het Natanael Hom erken as die Seun van God. Jesus sê vir Natanael dat hy nog groter dinge sal sien en ook die hemel wat oop is. Natanael het Jesus begin volg en dit het waar geword. Hy het wonderwerke saam beleef. Hy het ook gewonder wat na die kruisiging sou gebeur. Jesus los hom nie en hy word ook genooi om saam met Jesus te kom eet.
Jesus sien ons ook raak, soos Hy Natanael raak sien. Al het Natanael vrae gehad, was hy welkom. Ons is ook altyd welkom by God omdat Hy ons raak sien.

Gebed
Here, dankie dat U my raak sien. Al het ek vrae, los U my nie. Dankie dat ek U kan lief hê. Amen.

23 April 2024

Johannes 21:1-3
”Daarna het Jesus weer aan sy dissipels verskyn, by die See van Tiberias. Dit het só gebeur: Simon Petrus en Tomas, wat ook Didimus genoem is, Natanael van Kana in Galilea, die seuns van Sebedeus en nog twee ander dissipels was daar saam. Simon Petrus sê toe vir hulle: “Ek gaan visvang.” “Ons gaan ook saam met jou,” sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en in die skuit geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie.“
‭‭
Om oor te gesels en te dink
Johannes vertel ons dat Jesus na sy opstanding uit die dood aan mense verskyn. Sewe van die elf dissipels was bymekaar gewees. Hulle het gaan visvang omdat dit was wat hulle geken het en gedink het alles het tot ’n einde gekom. Hulle was saam in die boot toe Jesus aan hulle verskyn. Dis interessant om te lees wie almal daar saam was.
Saam met Simon Petrus was Tomas, wat ook Didimus genoem is. Tomas was die een wat in Joh 11:16 bereid was om sy lewe te verloor vir Jesus, maar het toe later sy geloof verloor. Tog het Jesus hom nie gelos nie. Jesus het hom in Joh 20:27-29 gehelp om sy geloof weer te vind, te midde van die twyfel.
Dalk kan jy ook vandag soos Tomas voel? Bring jou twyfel en vrae na Jesus toe. Hy sal jou nie verwerp nie.

Gebed
Here Jesus, soos U nooit vir Tomas gelos het nie, vra ek dat ek altyd na U sal kom met al my twyfel en vrae. Mag ek U liefde herontdek en beleef. Amen.

22 April 2024

Psalm 25:4-6
”Maak my u wil bekend, Here, leer my u paaie. Laat u waarheid my lei en onderrig my daarin, want U is God, my redder. In U stel ek elke dag my verwagting. Dink aan die liefde en trou, Here, wat U van altyd af betoon het.“

Om oor te gesels en te dink
Ons is aan die begin van die week en Psalm 25:4-6 rig ons gedagtes. Jy kan vandag hierdie paar verse as gebed gebruik om jou dag en week aan die Here op te dra. Vra die Here om Sy wil aan jou bekend te maak en dat jy op Sy paaie sal stap. Gebruik die Bybel dat Sy waarheid jou lei en dat jy daaruit kan leer. Ons doen dit omdat ons God vertrou as ons Redder. Ons kan elke dag ons verwagting in Hom stel omdat Sy liefde en trou van altyd af nog daar was en sal wees in die toekoms.

 • Wat wil jy vandag vir die Here gee?
 • Wat is jou verwagting van die Here?

Gebed
Here, ek kom bid dat U U wil aan my sal bekend maak. Ek het U lief en stel my verwagting in U. Amen.

20 April 2024

Handelinge 3:19
19Daarom, bekeer julle en kom tot inkeer. Dan sal God julle sondes uitwis.

VRAE:

 • Wanneer mens van beter weet, is dit maklik om vergifnis te vra en om te keer. Wanneer mens steeds oortuig is dat jy reg is, is dit baie moeilik om te bekeer en tot inkeer te kom. Petrus is bewus daarvan. Daarom moedig hy die mense aan om tot inkeer te kom. Wanneer jy besef jy is verkeerd, vergifnis vra kan jou sondes dan ook uitgewis word.
 • Wanneer het jy tot bekering gekom? Waarvan het jy bekeer of tot inkeer gekom? Is dit iets wat jy al gedoen het? Is hierdie tema vir jou maklik of moeilik om oor te dink? Hoe voel dit om te bekeer? Hoe voel dit om vergifnis te vra? Hoe voel dit om vergewe te word? Hoe voel dit om nuut te lewe wanneer jy nou van beter weet?
 • Wanneer mens vergifnis ontvang het, is dit ook makliker om ‘n volgende keer vir ander vergifnis te gun. Dit is makliker want jy besef hoe diep jou nood en behoefte aan regmaak van die situasie is. Dit is veral waar wanneer jy afhanklik is van iemand wat niks hoef te vergewe of reg te maak nie. Het jy al ooit iemand anders se vergifnis benodig wat dit nie wou gee nie? Hoe het dit gevoel? Wat sou gebeur indien God jou so hanteer het?
 • Is daar iemand in jou lewe wat jy sukkel om te vergeef? Is jy besig om dit vir hulle moeiliker te maak om reg te maak dit wat hulle in onkunde gedoen het? Soms beteken vergifnis nie dat die verhouding voortgesit moet word nie, maar dit vra wel dat die verhouding vrygestel kan word. Ons het nodig om mekaar te vergewe sodat ons vry kan wees van die skuld en woede en bitterheid wat ons gereeld aan mekaar bind. Wie kan jy begin vergewe, sodat die verhouding vrygestel kan word?

GEBED
Here, dankie dat U ons, ons sondes vergewe, veral wanneer ons onkundig was in ons optredes. Soveel meer wanneer ons wetend foute gemaak het. Here, help ons om ook vergifnis aan ander te gun. Gee asb. vir ons die wil om mense te wil vergewe. Here, gee ons die gawe van vergifnis sodat ons vry kan wees van dit wat ons gevange gehou het. Here, vergeef ons asb. ons oortredinge en wis ons sondes uit.
Amen

19 April 2024

Handelinge 3:17-18
17“Nou weet ek, broers, dat julle net soos julle leiers in onkunde gehandel het. 18Tog het God reeds vroeër by monde van al die profete aangekondig dat die Christus sou ly. So het Hy dit nou laat gebeur.

VRAE:

 • In die verse vandag, sien ons hoe die mense bewus gemaak word daarvan dat hulle verkeerd was oor Jesus. Hulle het Hom laat doodmaak, toe hulle om eerder moes erken as die seun van die lewende God. Hulle het Hom gekruisig toe hulle ‘n moordenaar vrygestel het. Ons sien ook dat dit in lyn was met wat oor Jesus geprofeteer is in Jesaja 53.
 • Was jy al ooit verkeerd? Hoe het dit gevoel? Ons antwoord gewoonlik die vraag van hoe het dit gevoel toe jy ontdek het jy is verkeerd. Terwyl ons net verkeerd is en nog nie daarvan bewus is nie, voel dit baie soos om reg te wees. Ons is oortuig dat wat ons doen die regte ding is om te doen. Dit is eers wanneer ons van beter weet dat ons kan begryp ons was verkeerd.
 • Wat sou gebeur as jy verkeerd is oor ‘n klomp dinge, maar eers by God later sou hoor dat jy verkeerd was? Sou jy kon jammer sê, die saak regstel indien jy leer dat jy verkeerd was? Selfs as dit handel oor een van jou diepste oortuigings? Deel nou eerlik jou hart met die Here.
 • Hoe handel jy met mense wat jy oortuig is verkeerd is? Hoe help dit hulle om te ontdek dat hulle verkeerd is? Hoe kan julle spasie skep om in gesprek deel te neem sonder dat iemand verdedigend of aanvallig is? Met watter houding moet jy na die gesprek toe gaan? Vra dat God jou sal wys wat die regte ding is om te doen.

Gebed:
Here, daar was al tye in my lewe wat ek oortuig was ek doen die regte ding. En dit het so reg gevoel. Here, toe ek ontdek dat ek verkeerd doen, was dit vir my baie swaar om te

erken. Ek sukkel daarmee om nie reg te wees nie, om foute te maak. Here, help my asb. daarmee om oopkop genoeg te wees, om ruimte te los dat ek moontlik verkeerd mag wees. Here, gee vir my ‘n leerbare hart. Here, help my om slegs op U alleen te staan. Dat ek nie op enige ander opinie, oortuiging of gedagte sal staatmaak as U nie.
Amen

18 April 2024

Handelinge 3:16
16Deur die geloof in sy Naam het Hy die bene van hierdie man, wat julle sien en ken, sterk gemaak. Die geloof wat van Hom kom, het die man volkome herstel, hier voor julle almal.

VRAE:

 • Petrus gebruik die mense se eie belewenis om te getuig van dit wat God doen. Hy weet dat die mense met hulle eie oë gesien het en met hulle eie ore gehoor het. Hulle kan nie daarvan wegdraai of dit ontken nie. Die getuienis is voor hulle, en hulle moet self erken dat dit wat God doen lewens verander.
 • Waar in jou lewe het jy al getuienis gehad van dit wat God doen? Dalk is dit in die lewe van ‘n ander gelowige wat jy nie kan ontken nie? Jy kan sien, hoor en beleef hoe God werk. Deel jou ervaring met die Here.
 • Dalk het God al in jou eie lewe gewerk tot so ‘n mate dat jy nie onseker kan wees nie. Dit wat God gedoen het, kan nie deur jou eie werke en inspanning verduidelik word nie. Waar het God jou al ontmoet en jou oortuig deur dit wat jy self waargeneem het?
 • Hoe deel jy dit wat jy sien, hoor en van oortuig is met ander wat nog nie dieselfde belewenis gehad het nie? Hoe is jy besig om te vertel van dit wat jy beleef het, sodat ander ook vir God kan ontmoet en in verhouding met Hom kan begin leef?

GEBED:
Here, ek het U al raakgesien in die lewens van ander om my. Ek het U al beleef in my eie lewe. Dankie Here dat U steeds vandag werk en beweeg. Here, gebruik asb. my lewe om ook vir ander te oortuig dat U groot is. Here, ek prys U naam vir die wonderbaarlike manier waarop U werk.
Amen

17 April 2024

Handelinge 3:12
12Toe Petrus dit sien, het hy hulle toegespreek: “Israeliete, hoekom is julle hieroor verbaas? Wat staar julle ons so aan asof ons deur ons eie krag of vroomheid gemaak het dat hierdie man loop?

VRAE:

 • Petrus vra vir die Israeliete waarom hulle so verbaas is dat die man wat hulle almal geken en gereeld gesien het, gesond gemaak is. Die mense was verbaas daaroor en het bespiegel hoe dit moontlik was dat hy gesond gemaak is. “Was dit moontlik die dissipels wat nuwe bonatuurlike kragte ontvang het?”, “Was dit moontlik dat Jesus se kragte nou in die dissipels geleef het?”, “Was die man skielik baie gelowig en het hy die wette begin hou, sodat hy op hierdie manier genees is?”
 • Petrus verduidelik vir hulle in wie se krag die man genees is. Hy is genees omdat Jesus dit so wou hê. In Jesus se naam is enige iets moontlik. Hy alleen het die krag om dit te doen.
 • Is daar iets in jou lewe, waaroor jy wonder? Is daar ‘n probleem wat jy al van al die kante af bekyk het, en net nie weet hoe om dit op te los nie? Het jy al probeer om dit op elke manier moontlik weg te kry? Deel jou hart met die Here.
 • Het jy al in die verlede beleef dat Jesus ‘n situasie in jou lewe oplos? Het jy al jou huidige probleem na God geneem en vir Hom gevra om die oplossing te bied? Het jy Hom al genoeg vertrou dat Hy dit vir jou sal kan doen?

GEBED:
Here, ek weet U is magtig genoeg om enige probleem of situasie wat ek mag beleef kan oplos. Here, help my om U weer ‘n keer te vertrou vir dit wat tans in my lewe en hart aangaan op te los. Here, ek sukkel so baie daarmee. Here, help my om vrede te beleef, terwyl U die oplossing bring.
Amen

16 April 2024

Handelinge 3:14
Hy was heilig en opreg, maar júlle het Hom verwerp en gevra dat daar vir julle ‘n moordenaar begenadig moet word.

VRAE:

 • Hierdie vers herinner sterk aan Jesaja 53. Vers na vers sou mens kon glo dit is oor Jesus en sy ervaring voor die kruisiging geskryf. Die hoofstuk begin ook met die vers: “Wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Wie sal die mag van die Here hierin kan raaksien?” Petrus is besig om die Israeliete aan te spreek. Mense wat hierdie teksgedeelte goed sou ken. Hy is besig om vir hulle te wys hoe Jesus die antwoord was op wie die Messias is.
 • Jesus het gekom om soveel verskillende beloftes van die Ou Testament te vervul. Waarom glo jy is Jesus die vervulling van die Ou Testament? Wat het jou oorspronklik oortuig om Hom te begin volg? Waarom het die goeie nuus van Jesus jou oortuig dat Hy die enigste antwoord is? Deel jou hart met die Here.
 • Watter gedeelte van die Christus verhaal dink jy honger mense die meeste voor? Wat het mense vandag nodig om in Christus te begin glo? Waarom is daardie element van ons geloof so oortuigend vir mense wat moed verloor het en soekend is?
 • Hoe sou jy die goeie nuus van Jesus met mense deel wat na Hom soek?

GEBED:
Here, dankie dat daar ‘n persoon in my lewe was wat vir my die goeie nuus van Jesus met my gedeel het. Here, ek weet die wêreld honger en dors na U, al is hulle self nog nie daarvan bewus nie. Here, help my om die goeie nuus te deel. Here, help my met die regte woorde om vir hulle te vertel hoe Jesus die antwoord op elke probleem in hulle lewens is. Dankie Here, dat U, U beloftes aan die wêreld kom vervul het.
Amen

15 April 2024

Handelinge 3:13
_ 13Die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, die God van ons voorvaders, het aan Jesus, sy Dienaar, goddelike eer gegee – aan Hom vir wie júlle uitgelewer en voor Pilatus verwerp het toe hy beslis het dat Hy vrygelaat moes word._

VRAE:

 • Hierdie gedeelte in Handelinge wat Lukas aanhaal kom vanuit Eksodus 3. Dit is waar God aan Moses verskyn en hom die taak gee om die Israeliete vry te maak. Petrus gebruik dieselfde woorde om die Israeliete weer vry te maak. Hierdie keer van hulle eie onkunde. Hy wil hulle vrymaak van die gedagte dat hulle al die reëls volg en dan gered sal word. Hy wil hulle verduidelik dat die enigste ding wat werklik vrymaak is juis geloof in die een wat hulle gekruisig het.
 • Vir Moses het dit geklink soos ‘n taak waarin hy nie suksesvol sal kan wees nie. Moontlik het Petrus ook gevoel asof hy nie veel mense sal kan oorreed van hulle onkunde nie. Tog stop dit nie een van die twee volgelinge nie. Moses gaan na Farao. Petrus verkondig aan almal wat hy kan. Die rede hiervoor is dat dit nie gaan oor die een wat die boodskap bring nie, maar oor die een waaroor die boodskap handel, God.
 • Die God wat van die begin af geskep en in stand gehou het, wil vandag ook jou ontmoet. Is daar ‘n area in jou lewe of jou geloof waar jy dink jy het al die antwoorde, net soos die Israeliete? Indien iemand na jou toe sou kom met ‘n boodskap van die Here af, sou jy kon luister en die boodskap eerlik oorweeg? Of is jy oortuig dat jy al die antwoorde het en die waarheid besit? Deel jou hart met die Here.
 • Soms is ons so besig om aan reëls, dogma of oortuigings vas te hou dat daar nie spasie is vir God om ons van iets nuut te oortuig nie. Kan jy meer los aan hierdie reëls, dogmas en oortuigings vashou om spasie te maak dat God dalk vir jou iets nuut wil leer? Wat sal vir jou die moeilikste wees om van oortuig te word, as dit kom by geloof? Waarom? Deel jou hart met die Here.

Gebed:
Here, ek is soms so oortuig dat ek presies weet, reg glo en dink en niks van iemand anders af benodig om meer getrou te wees in my geloof nie. Here, indien ek nie reg is in hierdie verband nie, het ek nodig dat U my sal help om ligter vas te hou aan my eie opinies en oortuigings. Here, help my om leerbaar te wees. Help my om oopkop genoeg te wees dat ek U stem en leiding te kan aanvaar. Here, help my om te besef dat ek nie alles wees nie en slegs aan U hand moet vashou, nie my gedagtes of oortuigings nie.
Amen

13 April 2024

Johannes 20:28-31
28En Tomas sê vir Hom: “My Here en my God!” 29Toe sê Jesus vir hom: “Glo jy nou omdat jy My sien? Gelukkig is dié wat nie gesien het nie en tog glo.” 30Jesus het nog baie ander wondertekens, wat nie in hierdie boek beskrywe is nie, voor sy dissipels gedoen. 31Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo, in sy Naam die lewe kan hê.

VRAE:

 • Dit gebeur so gereeld dat ons ‘n opmerking verkeerd op neem. Jesus sê hier vir sy dissipels dat die wat glo sonder om te sien gelukkig is, geseën is. So baie mense neem dit as ‘n opmerking dat die mense wat glo sonder om te twyfel beter is as ander wat soms sukkel om te glo, some bewys benodig, soms antwoorde nodig het. Dit is glad nie die geval nie. Jesus sê slegs dat die mense wat kan glo sonder om te glo gelukkig is, geseën is, omdat dit vir hulle maklik of natuurlik kom. Dat hulle kan vreugde vind daarin dat hulle nie so sukkel of swaarkry om te glo nie.
 • Kom geloof vir jou maklik? Is dit vir jou maklik om die tree in geloof te gee voordat jy weet hoe dit gaan uitwerk of uitspeel? Is dit maklik vir jou om te vertrou, selfs al is daar geen bewyse dat dit gaan uitwerk nie? Deel dit met die Here. En wees dankbaar dat dit vir jou so maklik kom.
 • Kom geloof vir jou moeilik? Is dit moeilik om te vertrou sonder dat jy weet hoe dit gaan uitwerk? Is dit vir jou moeilik om ‘n tree te neem as jy nie al die bewyse of antwoorde het nie? Deel dit met die Here. Weet dat Jesus geduld en genade met jou het. Dat Hy vir jou op die regte tye gaan gee wat jy nodig het, maar dat jy intussen steeds op die regte plek moet wees en kies om oop te wees sodat jy God se handelinge kan sien.
 • Hoe sou jy vandag ‘n tree in geloof kan neem, ten spyte van die feit dat dit vir jou moeilik is om te glo? Wat is die eerste tree?

GEBED
Here, ek wil vir U dankie sê wanneer geloof vir my maklik kom. Dankie dat ek U so maklik kan vertrou. Dankie dat ek so maklik kan oorgee en weet dat ek veilig is in U hande. Here, ek bid vandag vir elkeen wat daarmee sukkel. Here, ek vra dat U vir elkeen wat sukkel op die regte tyd sal gee wat hulle benodig om totaal en al uitverkoop te wees aan U. Dankie dat U ook met hulle genade het en vir hulle lief is.
Amen

12 April 2024

Johannes 20:27-28

_ Daarna sê Hy vir Tomas: “Bring jou vinger hier en kyk na my hande; en bring jou hand en steek hom in my sy; en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig.” En Tomas sê vir Hom: “My Here en my God!”_

VRAE:

 • Wanneer Tomas daarop aandring om die merke in Jesus se hande te sien, voordat hy kan glo, klink hy net soos baie mense vandag. Dit is moeilik om te glo in dit wat ons nie feite of antwoorde voor het nie. Die feit dat mens twyfel is menslik. En as ons Jesus se reaksie daarop sien, kan ons glo dat God ook genade daarvoor het. Twyfel is nie die teenoorgestelde van geloof nie. Ongeloof is. Twyfel is ‘n soeke na God, ‘n behoefte om te glo, veral wanneer dit moeilik is.
 • Jesus gee vir Tomas wat hy nodig het. Tomas was op die regte plek en steeds besig met die behoefte om te wil glo, saam met al die ander dissipels. Jesus wys vir Tomas wat hy nodig het om te kan glo.
 • Is daar iets in jou geloof waarmee jy sukkel? Is daar twyfel in jou hart oor iets wat vir ander dalk baie makliker kom? Deel dit met God vandag.
 • Jesus wil vir jou gee wat jy nodig het om te glo. Hy wil vir jou die geleentheid gee om in Hom te glo. Dit vra wel dat jy op die regte plek is en jou behoefte om te wil glo uitleef voor God. Maak jy tyd om by die byeenkomste van gelowiges te wees? Spandeer jy tyd in God se Woord? Is jy besig om jou o en hart oop te h vir God se beweging in die wêreld? Is jy leerbaar en ontvanklik? Deel jou hart met die Here.

Gebed:
Here, ek wil so graag glo, maar dit is vir my so moeilik. Ek het antwoorde nodig Here. Here, gee my die wil om te wil glo. Here, gee dan ook vir my die antwoorde wat ek benodig om die glo proses makliker te maak. Here, help my om nooit op te hou soek na U nie. Here, ek het eintlik ‘n diep behoefte om totaal en al te glo en vertrou. Here, skenk my asb. die gawe van geloof.
Amen

11 April 2024

Johannes 20:22-23

Nadat Hy dit gesê het, blaas Hy oor hulle en sê: “Ontvang die Heilige Gees! 23As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe; as julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie.”

VRAE:

 • Nadat Jesus die eerste keer aan die dissipels verskyn gee Hy aan hulle die Heilige Gees. Sy In dieselfde asem sê vir hulle om mense hulle sondes te vergewe. Dit gee ons die idee dat vergifnis ‘n geloof praktyk is. Dit is ook interessant dat Jesus hulle sê om mense te vergewe wanneer Judas nie onder hulle is nie. Mens sou nie die dissipels kwalik neem as hulle Judas uitgestoot het, verwerp het en buitengewoon kwaad vir hom was nie. Mens sou selfs verstaan as hulle onder mekaar besig was om blaam rond te skuif. As die een hom nie verloën het nie, die ander nie vinniger opgetree het nie, een meer beskermend moes wees, ens. Mens sou selfs verstaan as hulle, hulleself kwalik geneem het vir hulle eie aandeel in die hele kruis gebeure.
 • Is daar iemand vir wie jy kwaad is, uitstoot en kwalik neem? Is jy besig om hulle vyandig te hanteer en selfs aktief teenstaan? Hoe sou Jesus se woorde vanoggend jou aanspreek? Wat hoor jy? Wat dink jy verwag Jesus vandag van jou?
 • Is daar medegelowiges of huishouding lede wat jy beskuldig, vinger wys of op neerkyk? Hoe sou Jesus se woorde vanoggend jou aanspreek? Wat hoor jy? Wat dink jy verwag Jesus van jou vandag?
 • Is daar iets in jouself wat jy jouself oor nie kan vergewe nie? Wat sou Jesus se woorde vanoggend vir jou daaroor sê? Wat hoor jy? Wat dink jy verwag Jesus van jou vandag?

GEBED:
Here, daar is mense ver en naby wat ek nog nie vergewe het nie. Here, soms besef ek die persoon wat ek nie kan vergewe nie kyk vir my in die spieël. Here, gee my asb. die wil om te wil vergewe. Here, help my asb. om te begin vergewe. Here, help my asb. om totaal te vergewe. Here, vergewe ook asb. vir my.
Amen

10 April 2024

Johannes 20:26
26Ag dae later was Jesus se dissipels weer bymekaar, en Tomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê: “Vrede vir julle!”

VRAE:

 • Wanneer Jesus aan sy dissipels verskyn is Sy eerste woorde aan hulle: “Vrede vir julle.” Jesus weet van die storms wat binne die dissipels en om hulle woed. Jesus bring vrede. Vrede van dit wat binne jou, jou ontstel en opwerk. Vrede vir die situasie waarin jy is en vir die omstandighede wat om jou plaasvind. Vrede vir verhoudings waarin jy jouself bevind.
 • Beleef jy tans ontwrigting en omstandighede wat nie so vredevol vir jou voel nie. Omstandighede wat eintlik nogal baie stormagtig is? Deel jou hart met die Here. Wat is die storms wat binne jou, om jou en in verhoudings met ander teenwoordig is?
 • Vrede beteken nie noodwendig omstandighede om jou wat kalm en sonder chaos is nie. Wat Jesus wel vir sy dissipels en vir ons bring is vrede wat jou kalm maak selfs wanneer die omstandighede woed. Kyk na die prentjie. In die rots hange is daar ‘n voëltjie wat op haar eiers sit en vrede beleef, ten spyte van die storms wat op die rotse woed. Sy beleef vrede want sy weet sy word versorg. Het jy al hierdie tipe vrede beleef? Deel jou hart met die Here.

GEBED:
Here, ek smag na die tipe vrede waar ek kalm en rustig kan wees, want ek weet ek kan op U vertrou. Here, dit is soms so moeilik vir my. Ek weet nie hoe om dit te doen nie. Here, help my om te begin vertrou. Here, help my om die wil te hê, om te wil vertrou. Here, ek weet U gee my vrede. Help my asb. Om dit te begin beleef en nie meer so baie op my eie vermoë te vertrou nie.
Amen

9 April 2024

Johannes 20:24
24Tomas, wat ook Didimus genoem is, een van die twaalf, was nie by die dissipels toe Jesus gekom het nie.

VRAE:

 • Volgens die Johannes evangelie was die dissipels na Jesus se dood, almal baie bang. Hulle was in ‘n kamer bymekaar toe Jesus aan hulle verskyn het. Ons leer egter deur die verhaal in Johannes 20 dat net 10 van hulle bymekaar was. Judas en Tomas was nie saam met hulle nie. Wanneer die dissipels vir hom vertel dat Jesus opgestaan het, kon hy dit nie glo tot hy self die merke van Jesus se hande en sy sien nie.
 • Was jy al in situasies waar mense teenoor jou getuig het van wonderwerke en groot gebeure waar hulle Jesus beleef het, maar jy nie dit kan glo nie, omdat jy nie self daar was nie? Dink na oor die gebeure. Wie het vir jou vertel van hulle belewenis? Waarom was hulle so oortuig van die Here se werk? Waarom is dit vir jou moeilik om hulle woord daarvoor te neem?
 • Voel dit vir jou soms asof jy nie op die regte plek is om God se wonderwerke en teenwoordigheid te beleef nie? Waar is jy in jou lewe? In watter spasies beweeg jy? Tomas was 8 dae later saam met die ander dissipels toe Jesus weer aan hulle verskyn het. Dalk is dit nodig dat jy meer saam met ander gelowiges bymekaar kom om God se teenwoordigheid te beleef?
 • Tomas het nie geglo aanvanklik nie, tog het hy steeds saam met sy gemeenskap van heiliges bymekaar gekom. Hy het steeds getrou gebly in sy handelinge voordat hy oortuig geword het met die feite wat hy nodig gehad het. Hoe kan jy jou handelinge aanpas of gebruik om getrou te wees, voordat jy al die feite vind wat jy benodig?

GEBED:
Here, some beweeg ek in spasies waar ek nie U teenwoordigheid beleef nie. Ek is nie altyd getrou in my handelinge as dit kom by die praktiese uitleef van my geloof nie. Here, help my asb. om op die regte plekke te wees sodat ek U teenwoordigheid kan beleef. Here, help my asb. Om solank in geloof te gaan na die plekke waar U reeds werksaam is. Here, help my om ook te beleef dit wat ander so maklik beleef, U teenwoordigheid en werke.
Amen

8 April 2024

Maar hy sê vir hulle: “As ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie.”

VRAE:

 • Die gebeure van Paasfees is soms moelik vir mense om te verstaan, wat nog gesê van te glo. Vir sommige kom geloof veel moeiliker as vir ander. Dalk is jy een van die mense wat daarmee sukkel. Dalk het jy talle vrae en soek jy bewyse vir die dinge wat geloof jou vra om te glo. In vandag se gedeelte is dit ook Thomas se uitdaging. Thomas hoor by die ander dissipels dat Jesus opgestaan het en aan hulle verskyn het. Maar dit is so ver buite sy raamwerk dat hy eers bewyse soek om dit te verifieer.
 • Watter vrae leef daar in jou aangaande geloof? Het jy al jou vrae gedeel? Het jy al met die Here gepraat oor die vrae wat binne jou leef? Deel vanoggend alles waaroor jy wonder en meer inligting benodig, met die Here.
 • Ken jy mense wat vrae het oor geloof? Weet jy nie wat om te antwoord nie? Soms is dit moeilik om mense met vrae te sien sukkel. Ons wil vinnige en maklike antwoorde gee sodat hulle ook net kan glo of ten minste nie so twyfel nie. Wat sou gebeur as jy nie vir hulle antwoorde probeer gee nie? Wat sou gebeur as jy vir God vra om vir hulle antwoorde te bring? Wat sou gebeur as jy saam met hulle eerder bid vir antwoorde, sodat hulle geleentheid het om saam met God in verhouding te kan groei terwyl hulle vir die antwoorde vir hulle vrae soek?
 • In plaas daarvan dat jy vandag die twyfel probeer wegstoot of antwoorde op jou eie vind, neem die tree in geloof om vir God te vra vir die antwoorde wat jy benodig. Dit is ‘n moeilike tree, maar dit is ook geloof. In die soek saam met God, gee Hy dalk vir jou presies wat jy benodig. En die reis na die antwoorde is juis waar verhouding gevorm word.

Gebed:
Here, daar is so baie wat ek nie altyd verstaan nie. Ek wil antwoorde hê wat ek nie tans het nie. Here, help my met dit waaroor ek twyfel. Here, help my om die antwoorde te vind wat ek benodig. Here, help my om te begin glo. Here, help my.
Amen

6 April 2024

Filippense 3:10-11
”Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan Hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood.“

Om oor te gesels en te dink
Het jy ‘n wens of begeerte vir jou geloofspad? Paulus spreek sy wens en doel uit. Hy wil graag drie dinge ervaar. Hy wil Christus meer en meer leer ken (ontdek). Hy wil die krag (dinamika) van Jesus se opstanding omdervind. Hy wil ook deel in Jesus se lyding (gemeenskap ervaar) om aan Hom gelyk te word in sy dood. Hy wil leef uit die verwagting dat hy sal deel in die opstanding uit die dood.
Kon ons leer by Paulus om ook meer gefokus Christus te ontdek en te leef. Dit is immers on geloofsfamilie se droom. Ons het pas die Paasgebeure beleef en ons kan nie anders as om nuut na Christus te kyk nie.
Paulus het juis net in Filippense 2:5-9 verduidelik dat Jesus Homself verneder het om mens te word en lyding te ervaar, sodat ons kan lewe.
Mag jy Christus ook net nog meer en meer leer ken en die krag van die opstanding ervaar.

Gebed
Here Jesus, my begeerte is om U meer te ken. Mag ek die krag van die opstanding in my lewe ervaar. Amen.

5 April 2024

Hebreërs 12:2
”die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof. Ter wille van die vreugde wat vir Hom in die vooruitsig was, het Hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en Hy sit nou aan die regterkant van die troon van God.“

Om oor te gesels en te dink
Jesus is nie alleen die Begin en Voleinder van ons geloof nie, maar Hy het sy lewe as voorbeeld vir ons kom gee. Hy was bereid om die kruis te verduur. Hy het Homself verneder deur mens te word en in ons plek te kom sterf. Hy het nie vir die skande van hierdie vernedering terug gedeins nie. Hy het die vreugde om saam met ons in God se koninkryk te wees voor oë gehad. Hy sit nou aan die regterhand van God van waar Hy saam met die Vader regeer.
Al het mense Hom verguis en vyandig hanteer, het dit Hom nie afgegwing van die pad wat Hy gestap het nie.
Laat ons geïnspireer word om ook ons oog op Jesus te bly hou. Hy het die pad voor ons uitgestap, sodat ons eendag saam met Hom by Hom kan wees.

Gebed
Here Jesus, dankie dat U bereid was om die pad van vernedering vir my te stap. Ek wil my oog op U hou en agter U aan bly stap. Amen.

4 April 2024

Hebreërs 12:1-2a
”Terwyl ons dan so ‘n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof.”

Om oor te gesels en te dink
Hebreërs herinner ons op die regte dinge te fokus. Ons is nie alleen nie. Ons het medegelowiges en is deel van ’n geloofsfamilie wat ons kan kan en moet help om ons laste af te gooi en dat sonde ons nie maklik verstrik nie. Ons moet nie moedeloos word op ons geloofspad nie. Ons moet ons oë op Jesus hou. Hy is die Begin en Voleinder van ons geloof. Dit is amper te groots om in woorde te beskryf. Die Boodskap vertaal dit as: “Hy het vir ons gewys wat dit beteken om op God te vertrou en Hy sal ons tot aan die einde daarmee help, sodat ons geloof sal bly wat dit behoort te wees.”
Hou Jesus vandag voor oë met die wete dat jy nie alleen die pad stap nie.

Gebed
Here Jesus, U is die Begin en Voleinder van my geloof. Ek wil my oog op U gefokus hou. Dankie dat ek nie alleen is nie. Amen.

3 April 2024

Markus 16:8
”Hulle het uit die graf uitgegaan en weggehardloop terwyl hulle gebewe het van die skrik. Hulle het vir niemand anders iets daarvan gesê nie, want hulle was bang.“

Om oor te gesels en te dink
Markus beskryf vir ons die reaksie van die vroue. Hulle was die eerste getuies van die opstanding. Hulle was bang, want hulle het gedink dat niemand hulle gaan glo nie. Die Afr2020 vertaling stel dit treffend: “want bewing en verbystering het hulle beetgepak. En hulle het vir niemand iets gesê nie, want hulle was bang.“
Hulle het hierdie dubbele emosie beleef van vrees en bewing, maar in ’n positiewe sin. Hulle was verbysterd oor wat hulle beleef het. Hulle het besef dat Jesus leef en nie meer daar is nie. Hulle het probeer sin maak, terwyl hulle terug gegaan het om dit vir die ander dissipels te vertel.
Die Markus-evangelie eindig hier met die woorde: “want hulle was bang”. Rou en eerlik. Ons kan juis hiermee identifiseer. Ons verstaan nie alles nie en kan erken dat ons ook bang is. Ons is verbysterd oor die opstanding en ontdek elke dag nog wat dit beteken dat Jesus opgestaan het. Laat ons verwonderd bly oor Jesus wat opgestaan het.

Gebed
Here Jesus, ek is soms bang, want ek verstaan nie alles nie. Maar ek wil in verwondering bly. Dankie dat U leef en alles vir my moontlik maak. Amen.

2 April 2024

Markus 16:6-7
”“Moenie skrik nie!” sê hy vir hulle. “Julle soek Jesus van Nasaret, wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek. Hy is nie hier nie. Kyk, daar is die plek waar hulle Hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy dissipels en in die besonder vir Petrus: Hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle Hom sien soos Hy vir julle gesê het.”“

Om oor te gesels en te dink
Die engel ontmoet die vroue by die graf en sê vir hulle dat Jesus opgestaan het, soos wat Hy voorspel het. Hy is nie meer daar nie, maar hulle kry die opdrag om nou getuies te wees van hierdie goeie nuus.
Hulle moet dit vir Jesus se dissipels gaan vertel, maar in besonder vir Petrus. Petrus word genoem om aan te toon dat Jesus nie sy rug op hom gekeer het nie, al het Petrus Hom verloën. Jesus was nog nie klaar met Petrus nie.
Verder kry hulle die belofte dat Jesus hulle sal vooruitgaan en hulle weer in Galilea ontmoet.
Ons kan met Petrus identifiseer. Ons kan dink dat ons nie meer Jesus se liefde waardig is nie. Tog hou Jesus dit nie teen Petrus nie en sluit hom steeds in. Jesus se liefde is groter as ons tekortkominge.

Gebed
Here Jesus, dankie dat U altyd kans sien om weer met ons ‘n pad te stap, soos met Petrus. Dankie dat U opgestaan het en U liefde só kom wys het. Amen.

1 April 2024

Markus 16:2-6
”Die Sondagmôre baie vroeg kom hulle by die graf aan net toe die son opkom. Hulle vra toe vir mekaar: “Wie sal vir ons die klip voor die ingang van die graf wegrol?” Die klip was baie groot, maar toe hulle opkyk, sien hulle dat dit klaar weggerol is. Toe hulle in die graf ingaan, sien hulle ‘n jongman aan die regterkant sit met lang wit klere aan, en hulle het groot geskrik. “Moenie skrik nie!” sê hy vir hulle. “Julle soek Jesus van Nasaret, wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek. Hy is nie hier nie. Kyk, daar is die plek waar hulle Hom neergelê het.“

Om oor te gesels en te dink
Ons vier die Opstanding van Jesus. Hy leef! Die grootste wonder van alle tye het plaasgevind. Niemand het verwag dat dit gaan gebeur nie. Tog het Jesus die dood oorwin. Die doderyk kon Hom nie vashou nie.
Wanneer die vroue na die graf toe gaan, was hulle verward. Hulle kom by ’n oop graf en hulle word begroet met die woorde dat hulle nie bang moet wees nie. Skielik het alles verander. Nie net hulle lewens nie, maar ook ons elkeen wat Jesus aanbid. Hy is uit die dood opgewek vir ons elkeen, as God se grootste geskenk aan ons elkeen.
Wanneer ons besef dat Hy vir ons opgestaan het, leef ons anders. Ons kan ’n WOW-lewe lei:

 • W – Waaroor wonder ek?
 • O – Wat kan ek ontdek?
 • W – Waar sien ek God raak?

Gebed
Here Jesus, U lewe! U het vir ons elkeen die lewe gegee toe U opgestaan het. Ek wil U volg. Amen.

28 Maart 2024

Markus 11:15-17
“Hulle kom toe in Jerusalem aan. Jesus het na die tempel toe gegaan en die mense wat op die tempelplein besig was om te koop en te verkoop, daar begin uitjaag. Die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers het Hy omgegooi. En Hy het niemand toegelaat om goed oor die tempelplein te dra nie. Toe het Hy die mense geleer en vir hulle gesê: “Staan daar nie geskrywe: ‘My huis sal ‘n huis van gebed vir al die nasies wees’ nie? Maar julle het dit ‘n rowersnes gemaak.””

Om oor te gesels en te dink
Jesus tree vir God se eer op. Die geldwisselaars het die mense uitgebuit deur die wisselkoers baie hoog te maak en die handelaars het buitensporige pryse gevra. Dit was vir die mense moeilik om vrylik te kom aanbid. Jesus spreek hulle aan en sê dat hulle mense keer om God te aanbid.
Jesus fokus op gebed en dat dit belangrik is dat ons God sal aanbid. Jesus verduidelik verder in Markus 11:22-25 dat gebed oor die regte gesindheid gaan. Ons moet God in gebed vertrou want by Hom is alles moontlik.
Kom ons maak erns met ons gebedslewe voor God. Hy ken ons harte en weet wat ons nodig het. Mag jy in hierdie Heilige Week Jesus opnuut ontdek en leef.

Gebed
Here, dankie dat ek kan bid. Ek dink aan die lydingspad wat U gestap het. Ek vertrou U en stap agter U aan. Amen.

27 Maart 2024

Markus 11:12-14
“Toe hulle die volgende dag van Betanië af terugkom, het Jesus honger gekry. Hy sien toe op ‘n afstand ‘n vyeboom met blare aan en gaan daarheen om te kyk of Hy nie miskien ‘n vy daaraan kry nie. Toe Hy daar kom, kry Hy niks nie, net blare, want dit was nie vyetyd nie. Hy sê toe vir die boom: “Van jou sal niemand tot in der ewigheid ooit weer vye eet nie.” Sy dissipels het dit gehoor.”

Om oor te gesels en te dink
Hierdie verhaal oor die vyeboom voel uit plek uit. Tog ontdek ons dat Jesus dit as ’n beeld vir die mense gebruik wat Hom nie dien nie. Soos die vyeboom lyk of dit vrugte het, maar nie dra nie, so is die mense wat sê dat hulle glo, maar hulle lewens wys dit nie.
Nie alleen is dit waar van die volk nie, maar ook van die geestelike leiers wat die mense nie reg lei nie. Hierna volg die reiniging van die die tempel.
Ons moet onsself gereeld afvra of dit nie ook soms waar is van ons nie. Ons maak nie altyd erns met ons geloof nie en leef met die skyn van godsdiens. Geloof is om God te vertrou. Godsdiens is om dinge te doen wat ons dink God van sal hou.
Kom ons fokus op geloof in plaas van godsdiens.

Gebed
Here Jesus, ek wil graag vrug dra en U met alles vertrou. Ek wil nie ’n skyngeloof hê nie, maar doen wat U wil. Amen.

26 Maart 2024

Markus 11:7-11
“Hulle bring toe die donkie na Jesus toe en sit van hulle klere op hom, en Jesus het opgeklim. Baie mense het van hulle klere op die pad oopgegooi en party weer groen takkies wat hulle langs die pad afgebreek het. Dié wat voor geloop en dié wat agteraan gekom het, het uitgeroep: “Prys Hom! Loof Hom wat in die Naam van die Here kom! Geseënd is ons voorvader Dawid se koninkryk wat aan die kom is! Prys Hom in die hoogste hemel!” Jesus het in Jerusalem na die tempel toe gegaan en alles daar bekyk. Dit was al laat middag toe Hy en die twaalf weer na Betanië toe gegaan het.”

Om oor te gesels en te dink
Jesus se intog in Jerusalem word aanvanklik goed ontvang. Die skare is opgewonde en bring eer aan Hom, want hulle verwag dat Jesus uiteindelik gaan doen waarna hulle so uitgesien het. Hulle verwag dat Jesus ’n verandering in hulle omstandighede gaan bring. Tog is dit nie wat Jesus doen nie. Hy doen dit in gehoorsaamheid aan Sy Vader. Hy stap die lydingspad, wat net Hy van geweet het.
Ons is party maal ook soos die skare. Ons roep ook uit: “Hosanna! Prys Hom! Loof Hom!” wanneer ons wil hê dat Jesus aan ons verwagtinge moet voldoen. As dit nie uitwerk soos ons dit voorsien nie, wil ons ook soos die skare later uitroep: “Kruisig Hom! Kruisig Hom!”
Wat is jou verwagting van Jesus? Moet Hy net doen wat jy dink of kan jy die lydingspad saam Hom stap, as dinge nie altyd is soos wat jy dink dit moet wees nie.

Gebed
Here Jesus, ek wil met ’n opregte hart uitroep: “Hosanna” en U eer as die Een wat gekom het vir my. Dankie dat U hierdie pad kom stap het. Amen.

25 Maart 2024

Sagaria 9:9
”Jubel, Sion! Juig, Jerusalem! Jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is ‘n oorwinnaar, hy is nederig en hy ry op ‘n donkie, op die hingsvul van ‘n donkie.“

Om oor te gesels en te dink
Ons vier die Heilige Week waar ons saam na dink oor Jesus wat gekom het om te ly en te sterf, soos wat Hy vooruit vir Sy dissipels gesê het. Die Ou Testament word aangehaal as bewys dat Jesus se intog nie met ‘n groot magsvertoon saam gaan nie, maar ‘n nederige intog. Markus vertel dat Jesus twee van sy dissipels gevra het om ‘n donkie te gaan haal, sodat Hy die intog kon begin.
Jesus se manier van doen is anders as die regeerders van daardie tyd. Alhoewel die mense ’n politieke leier verwag het wat hulle gaan help om die Romeinse regering om te keer, het Jesus gekom om te kom dien. Markus 10:45 bevestig dit: “Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense.”
Jesus was bereid om hierdie nederige moeilike pad ter wille van ons elkeen te stap, ook vir jou.

Gebed
Jesus, dankie dat U gekies om na my toe te kom. Dankie dat U U lewe kom gee het, ter wille van my. Ek kan nie anders as om dankbaarheid te lewe nie. Amen.

23 Maart 2024

Daniël 6:11-16 (2020 Vertaling)
11 Toe Daniël te wete kom dat die bevelskrif geskryf is, het hy sy huis binnegegaan. Hy het in sy bovertrek oop vensters gehad in die rigting van Jerusalem; en hy het drie keer op ‘n dag daar op sy knieë gegaan, gebid en voor sy God lof uitgespreek, soos hy voorheen gedoen het. 12Daardie manne het toe ingestorm en Daniël biddend en smekend voor sy God gekry. 13 Daarna het hulle voor die koning verskyn en met hom gepraat oor die koninklike verbod: “Het u nie ‘n verbod op skrif gestel dat enigiemand wat vir dertig dae ‘n bede rig tot enige god of mens behalwe tot u, o koning, in die leeukuil gegooi moet word nie?” Die koning het geantwoord en gesê: “Die saak staan vas as ‘n wet van Mede en Perse, wat nie herroep mag word nie.” 14Toe antwoord hulle en sê vir die koning: “Daniël, een van die ballinge van Juda, steur hom nie aan u, o koning, of aan die verbod wat u op skrif gestel het nie, maar drie keer op ‘n dag rig hy sy bede tot sy God. ” 15 Toe die koning dít hoor, was hy erg ontsteld, en het hy sy bes gedoen om Daniël te red. Tot sononder het hy hom beywer om hom te bevry. 16 Daardie manne het ingestorm by die koning en vir die koning gesê: “Onthou, o koning, dat dit ‘n wet van Mede en Perse is dat elke verbod en verordening wat die koning uitgevaardig het, nie verander mag word nie.”

VRAE:

 • In vandag se gedeelte sien ons hoe Daniël steeds God eer en aanbid, ten spyte van die moontlike gevaar om hom. Ons sien ook hoe hierdie aksie hom tog in gevaar plaas en moontlik sy lewe kan kos. Tog kies Daniël om getrou voor die Here te kniel.
 • Ons dien die Here in ‘n land waar ons vry is om so te maak. Tog is daar geleenthede waar ons moontlik skaam kan wees om God te dien. Daar kan geleenthede wees waas dit nie die populêre ding is om te doen nie. Wat maak jy in daardie omstandighede? Dien jy steeds die Here, kniel jy steeds voor Hom? Of kies jy om jou geloof geheim te hou en weg te steek? Waar is daar voorbeelde in jou lewe van dit wat jy sê jy doen?
 • Waarom is dit so moeilik om enduit God te dien as mens teenkanting beleef? Wat dink jy sou God van jou vra as almal om jou druk op jou plaas om jou rug op God te draai? Wat sou gebeur as ons nie meer in ons land vrylik die Here sou kon dien
 • In die wêreld is daar baie lande waar die Christelike geloof nie verkondig mag word nie en baie teenkanting beleef. Bid vandag vir daardie gelowiges wie se lewens in gevaar is. Bid vir die mense wat steeds in daardie lande hulle geloof beoefen en met ander deel. Bid vir die lande se mense, om God te beleef en Hom te begin dien.

  GEBED
 • Here, dankie dat ek in ‘n land kan leef waar ek U met vrymoedigheid kan dien. Here, ek is jammer dat ek selfs met hierdie voorreg, U nie ten volle dien nie. Here, help my om meer getrou te wees en U te soek in elke aspek van my lewe. Here, ek bid ook vir gelowiges wêreldwyd wat nie dieselfde voorreg het nie. Ek bid vir gelowiges wat U dien ten spyte van die feit dat hulle lewens in gevaar mag wees. Mag hulle omring word deur U teenwoordigheid en mag hulle beskerm word. Mag U hulle gebruik op so ‘n manier dat ander ook U vind en U begin dien.
 • Amen

22 Maart 2024

Matteus 27:27-31 (2020 Vertaling)
27Toe het die soldate van die prokurator vir Jesus na die pretorium saamgeneem, en die hele kohort soldate by Hom byeengebring. 28 Hulle het sy klere uitgetrek en ‘n helderrooi mantel om Hom gehang. 29Nadat hulle ‘n kroon van doringtakkies gevleg het, het hulle dit op sy kop gesit, en ‘n riet in sy regterhand. Hulle het voor Hom gekniel en met Hom die spot gedryf: “Gegroet, koning van die Jode!” 30 Hulle het op Hom gespoeg en die riet geneem, en Hom herhaaldelik op sy kop geslaan. 31Nadat hulle met Hom gespot het, het hulle die mantel afgehaal, sy boklere vir Hom aangetrek en Hom weggelei om Hom te kruisig.

VRAE:

 • In vandag se gedeelte sien ons hoe die soldate Jesus spot en Hom probeer verneder. Maar in hulle poging om Hom te verneder is hulle besig om dit wat oor Jesus geskrywe staan te laat geskied. Elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Hy die koning is. Hier is mense wat van ander kulture en gelowe kom wat selfs in hulle bespotting, tog dit bely. Die waarheid word tog erken wanneer die romeinse soldaat met Jesus se dood werklik bely dat Hy die seun van God is.
 • Selfs wanneer mense nie werklik weet wat hulle doen of wie God werklik is nie, kan Hy hulle gebruik om Sy naam groot te maak. Het God al ooit ongelowiges gebruik om Sy grootheid aan jou te bewys? Was daar al ‘n geleentheid waar mense wat nie in God glo nie so opgetree het, dat jy tog God se grootheid en teenwoordigheid kon beleef?
 • Waar was daar al geleenthede in jou lewe waar God gewerk het, sodat ander wat nie glo nie ‘n belewenis van God se teenwoordigheid kon beleef? Het mense wat nie glo nie, as gevolg van jou geloof, beleef dat God werklik die koning van die wêreld is? Hoe kan jy meer hiervan getuig?

Gebed:
Here, dankie dat U elke geleentheid neem. Selfs die oomblikke waar ander U naam wil verneder of sleg maak. Dankie dat U ook

21 Maart 2024

2 Samuel 9:8-10
“Hy het weer voor Dawid gebuig en gesê: “Wat is ek tog dat u aandag gee aan ‘n dooie hond soos ek?” Dawid het vir Siba die amptenaar van Saul geroep en hom beveel: “Alles wat aan Saul en sy familie behoort het, gee ek aan sy kleinseun. Jy en jou seuns en jou slawe moet vir hom die lande bewerk en die oes insamel sodat daar kos kan wees vir sy huishouding, en sodat hulle kan eet. Maar Mefiboset die kleinseun van Saul sal van nou af by my aan huis eet.” Siba het vyftien seuns en twintig slawe gehad.”

Om oor te gesels en te dink
Mefiboset het gedink hy is nie waardig om die goedheid van koning Dawid te kan aanvaar nie. Hy verwys na homself as ’n dooie hond. Tog gee Dawid opdrag dat sy lot verander. Dawid onderneem om vir hom te sorg en hom in te nooi in sy huis.
Dawid het genoeg redes gehad om dit nie te doen nie. Tog kies hy om goedheid aan Mefiboset te betoon. Die Hebreeuse woord vir hierdie goedheid is “gesed” – wat ook lojaliteit en onvoorwaardelike aanvaarding beteken. Dawid het nie terug gedeins om dit te gee nie. Hy gee nie net vir hom goed nie, maar ook sy tyd as hy vir Mefiboset na sy tafel toe nooi.
Dit moes dalk vir Mefiboset moeilik gewees het om hierdie goedheid te aanvaar. Hy wou nog redes gee, maar Dawid het voort gegaan om goedheid aan hom te bewys.
Ons moet bereid wees om ook die Here se goedheid te ontvang. Laat ons nie dink ons is dit nie waardig nie. God se goedheid is vir ons elkeen bedoel.

Gebed
Here, dankie dat U so goed is vir my. Ek verstaan dit nie altyd nie, maar dankie U goedheid en guns by my is. Amen.

20 Maart 2024

2 Kronieke 7:1-3 (2020 Vertaling)
1Net toe Salomo klaar gebid het, het vuur uit die hemel neergedaal en die brandoffer en maaltydoffers verteer, en die heerlikheid van die Here het die tempel gevul. 2Die priesters kon nie die huis van die Here binnegaan nie, want die heerlikheid van die Here het die huis van die Here gevul. 3Al die Israeliete het gesien hoe die vuur en die heerlikheid van die Here op die tempel neerdaal. Hulle het met hulle gesigte na die grond gekniel op die plaveisel, en in aanbidding gebuig. Hulle het die Here geprys met: “Want Hy is goed; ja, vir ewig duur sy troue liefde.”

VRAE:

 • In vandag se gedeelte sien ons hoe ‘n hele volk voor God se aangesig buig, omdat hulle God se teenwoordigheid beleef in Sy tempel. Salomo het die tempel gebou om vir God ‘n woning te bied onder God se mense. Hierdie “huis” van die Here, was veel meer vir die mense van Israel, as wat dit vir God was. God was nog altyd saam met sy mense teenwoordig. Die mense het egter nie altyd God se teenwoordigheid gevoel nie. Nou kry die mense ‘n geleentheid om die teenwoordigheid van die Here te kan sien, beleef en altyd daarop staat maak.
 • Is daar êrens ‘n plek in jou huis of lewe waar jy God se teenwoordigheid tasbaar kan beleef? Waarheen gaan jy, wanneer jy ‘n diep behoefte het om met God kontak te maak? Waarom is hierdie plek vir jou so kosbaar?
 • Die realiteit was eintlik dat God oral teenwoordig was. Die mense het hulle daaglikse lewe in God se teenwoordigheid uitgevoer. Hulle normale lewe waar hulle gewerk het en met ander interaksie gehad het, was die plek waar God met hulle verhouding wou hê.
 • Waar in jou lewe voel dit asof God nie teenwoordig is nie? Waar leef jy asof jy dit op jou eie doen en God nie raaksien waarmee jy besig is nie? Hoe kan jy hierdie plekke ook geleenthede maak om God se teenwoordigheid te beleef? Hoe kan jy in hierdie alledaagse ruimtes voor God kniel en aanbid?

GEBED:

19 Maart 2024

Psalm 95
6Kom ons val in eerbetoon voor Hom neer, kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper!

VRAE:

 • Vandag se Psalm erken God vir wie Hy is. Dit verwys na verskillende elemente wat God geskep het, en waardig is van prys. Dit nooi ons uit om voor God te kom kniel omdat ons juis erken wie God is, die heerser van die heelal, asook die heerser van my lewe.
 • Wat sal alles op jou lysie wees? As jy redes moet gee waarom jy voor God kniel, wat sou jy op die lysie plaas? Deel jou lysie met die Here en eer Hom daarvoor.
 • Die Psalm eindig waar God aan die woord is. Hy noem die geleenthede waar sy volk gekla het. Hy vra van hulle om nie weer so te maak nie, en wys ook wat die konsekwensies was van hulle houding teenoor God.
 • Wat sou die Here vanoggend vir jou vra? Sou Hy ook ‘n lys van voorbeelde kon noem waar jou houding nie gepas was nie? Sou Hy vir jou ook vra om nie weer so te maak nie? Dink aan jou lewe, en hoe jou houding teenoor God nie gereflekteer het wie Hy was in jou lewe nie. Deel jou hart met die Here.

GEBED:
Here, vanoggend wil ek kom met dankbaarheid vir alles wat U vir my gedoen het. Maar meer as dit Here, wil ek U prys vir wie U is. U is die heerser van die heelal en die koning van my hart. Here ek is nederig verstom oor U grootheid en U liefde vir my. Here, help my om my houding so aan te pas, dat ek eerder op my knieë voor U neerval in aanbidding, as kla oor die paar goedjies wat ek voel ek steeds nie het nie. Here, help my om biddend afhanklik van U te bly.
Amen

18 Maart 2024

Johannes 13:4-5
4Toe het Hy van die tafel af opgestaan, sy bokleed uitgetrek en ‘n handdoek gevat en om Hom vasgemaak. 5Daarna het Hy water in ‘n wasskottel gegooi en begin om sy dissipels se voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat Hy omgehad het.

VRAE:

 • Tydens Jesus se laaste maaltyd met sy dissipels is Hy die heeltyd bewus dat dit die laaste keer sal wees. Hy weet dat die tyd gekom het vir Hom om oorgelewer te word, te ly en te sterf. Ten spyte van die feit dat Hy weet wat gaan gebeur, kies Hy om in sy laaste oomblikke, Sy dissipels se voete te was. Hy kniel voor elkeen van hulle, en dien hulle. Hy doen die werk van ‘n slaaf. Jesus stel vir ons die voorbeeld en sê selfs in vers 15, dat ons nou ook so moet maak.
 • Daar is iets negatief in ons gedagtes gekoppel by die idee om te kniel voor iemand. Dit voel asof ons iemand anders ophef in ‘n posisie wat bo ons is en onsself verneder deur te kniel. Tog is dit vir Jesus, nie ‘n probleem om dit te doen nie. Hy kniel met gemak selfs voor Judas, wat Hom gaan oorlewer. Jesus dien almal, selfs die wat Hom te na kom.
 • Hoe voel dit om te kniel voor ander? Indien jy vandag sou moes kniel voor mense wat jy nie hoog ag nie, of nie van hou nie, sou jy dit kon doen? Waarom is dit so moeilik om onsself in daardie posisie te plaas? Deel met die Here wat in jou hart opkom.
 • Was daar al ‘n geleentheid waar iemand ander jou moes dien, voor jou gekniel het? Hoe het dit gevoel? Wat het in jou hart opgekom toe jy dit beleef het?

Gebed:
Here, ek verstaan eintlik glad nie hoe U voor U dissipels kon kniel en hulle voete was nie. Ek verstaan glad nie hoe U dit selfs vir Judas kon doen nie. Here, al verstaan ek nie, weet ek U vra dat ek dit ook moet doen. Here, wys vandag vir my waar ek iemand anders moet dien. Wys asb. vir my voor wie ek moet kniel en voete was, verhoudings herstel en moet dien. Here, help my om afstand te maak met dit wat binne my hart leef, en my keer om juis dit te doen.

16 Maart 2024

Efesiërs 2:8
Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ‘n gawe van God.

VRAE:

 • Ons het hierdie week reeds gehoor dat dit nie maklik is om die evangelie te volg nie. Dat dit wat die evangelie vir ons vir ons soms onmoontlik gaan voel. Ons het ook ontdek dat ons by Christus die krag ontvang om die evangelie te volg, solank ons vertroue in Hom geplaas word. Ons het selfs nagedink oor hoe ons die genade ontvang. Dit is juis wanneer ons swak is, dat God se genade gegee word. Maar waarom?
 • God gee genade omdat Hy is wie Hy is. Hy is die God van liefde, die Vader wat ons as Sy kinders uitverkies, die Skepper van die heelal en die een wat ‘n verhouding met jou wil hê. God weet dat ons nooit in staat sou wees om die genade te kan verdien nie. God weet ons tekortkominge sal ons altyd in die moeilikheid kry. Die hele Ou Testament is vol van voorbeelde waar mense keer op keer hulle rug op God se genade gedraai het. Daarom kom God om die verhouding te herstel.
 • Jesus gee sy lewe, vir mense wat die nie verdien nie en moontlik nie sal waardeer nie. Dit is die enigste manier waarop genade werklik gegee of ontvang kan word. Die een wat gee lê alles op die lyn en weet dat dit moontlik nie aanvaar sal word nie. Die een wat dit ontvang, weet dat hulle nie daarvan waardig is nie en juis dit so nodig het.
 • Hoe voel jy oor genade? Is jy bewus van die feit dat jy steeds vandag dit nodig het? Of dink jy die genade is vir ander bedoel wat slegter as jy af is? Waarom is dit soms so moeilik om genade te ontvang? Waarom is dit soms so moeilik om vir ander genade te gun? Deel jou gedagtes me

Gebed:
Here, ek wil soms wag hou oor wie U genade mag ontvang. Here, ek vergeet dat ek juis die een is wat dit die meeste benodig. Here, help my om meer te fokus op die genade wat ek ontvang. Here, help my om in dankbaarheid te lewe. Here, help my om ander ook U genade te gun. Here, help my om daagliks in hierdie gawe wat U met vrymoedigheid vir

15 Maart 2024

2 Korintiërs 12:9
9Sy antwoord was: “My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is.” Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees.

VRAE:

 • Ons het hierdie week reeds gehoor dat dit nie maklik is om die evangelie te volg nie. Dat dit wat die evangelie vir ons vir ons soms onmoontlik gaan voel. Ons het ook ontdek dat ons by Christus die krag ontvang om die evangelie te volg, solank ons vertroue in Hom geplaas word. Maar hoe?
 • Die antwoord is eintlik heel eenvoudig. Wanneer ons swak is, is God sterk. Wanneer ons ophou om op ons eie vermoë staat te maak, kan ons begin om op God se vermoë te vertrou. God gee vir ons wat ons nodig het, sodra ons besef dat ons nie dit vir onsself kan doen nie. Dit is genade.
 • Hoe sou jy genade beskryf? Wat is dit? Hoe voel dit? Hoe werk dit? Vra vir God om vir jou vandag te wys wat genade alles is.
 • Hoe leef jy in genade? Leef jy asof jy vrygestel is? Leef jy asof jy werklik vergewe is en skuld vry is? Waarom leef ‘n mens soos iemand wat vry is en vergewe is?

Gebed:
Here, dankie vir U genade wat vir my genoeg is. Dankie dat U genade juis vir my gegee is, toe ek nog skuldig was, vuil was en nie self enige iets kon doen om dit te verdien nie. Here, dankie dat dit my vry stel, my ware lewe gee. Here, ek sal nooit genoeg dankie kan sê daarvoor nie.
Amen

14 Maart 2024

Filippense 4:6-7
6Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. 7En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.

VRAE:

 • Paulus was baie vertroud met moeilike situasies. Hy het baie swaar gekry. Daar was gereeld oomblikke waar hy vir homself sou kon vra of dit die moeite werd is om aan te hou glo. Wanneer hy in die tronk sit, waarskynlik een van die moeilikste belewenisse wat enige iemand kan hê, is sy antwoord om bly te wees. Om in die moeilike omstandighede aan te hou bid en alles met God te deel.
 • Hoe is dit moontlik om bly te kan wees in moeilike omstandighede? Hoe is dit moontlik om aan te hou bid wanneer die omstandighede so onmoontlik vir jou voel? Het jy al deur sulke moeilike omstandighede gegaan? Hoe kon jy bly wees in die omstandighede? Hoe kon jy steeds alles met die Here deel, ten spyte van die feit dat jy swaar kry?
 • Wanneer ons in gebed alles na die Here neem, kry ons ook die geleentheid om ons harte te laat verander. In plaas daarvan dat ons net ons probleme met God deel, kry ons die geleentheid om ons smekings, versoeke en klaagliedere te transformeer in dankseggings. Waarom is dit belangrik? Want wanneer ons begin fokus op danksegging verander ons fokus. Ons fokus begin die mooi soek, die positiewe soek, die glimmer oomblikke soek en die wonderwerk is, dat ons dit vind.
 • Kan jy getuig van ‘n tyd waar jy op dankbaarheid gefokus het en redes gevind het vir dankbaarheid? Hoe het hierdie praktyk vrede gebring? Deel jou hart met die Here. Is dit tans moeilik om te fokus op dankbaarheid? Vra dat God jou hiermee help en vir jou vrede gee.

GEBED:
Here, ek wil vandag fokus op alles waarvoor ek dankbaar kan wees. Ek wil nie kla nie, ek wil nie smeek vir alles wat ek kort nie. Ek wil fokus op wat ek het. Here, dankie vir my lewe, vir my mense en my omstandighede. Here, dankie dat ek nie alleen in hierdie omstandighede is nie. Dankie Here, dat ek op U kan vertrou. Here dankie dat hierdie gedagte, dat U by mis, vir my soveel vrede kan bring. Here, hou my styf vas. Asseblief Here.
Amen

13 Maart 2024

Markus 10:27
27Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê: “Vir mense is dit onmoontlik maar nie vir God nie, want vir God is alles moontlik.”

VRAE:

 • Dit wat Jesus vir ons vra, voel baie keer asof dit te moeilik is vir ons om te doen. Om ons rug te draai op die manier waarop ons nog altyd geleef het, is baie moeilik. Om jou naaste lief te hê soos jouself, is baie moeilik. Om jou kruis op te tel en die Here te volg, is baie moeilik.
 • Waarom dink jy, vra Jesus vir ons om die dinge te doen wat vir ons so moeilik is, amper onmoontlik is? Wat het die Here al vir jou gevra, wat vir jou amper onmoontlik gevoel het? Is daar enige iets wat jy elke dag moet hanteer of deur moet gaan wat vir jou onmoontlik voel? Deel jou hart met die Here.
 • Wanneer ons met die onmoontlike gekonfronteer word, word ons bewus van die feit dat ons dit nie alleen kan doen nie. Ons word bewus van die feit dat ons eintlik afhanklik is van die Here. Is jy afhanklik van die Here? Hoe getuig jou lewe hiervan? Waarom is dit belangrik dat jy van die Here afhanklik moet wees? Deel jou hart met die Here.

GEBED:
Here, wanneer ek met die moeilike dinge van die lewe gekonfronteer word, besef ek dat ek U nodig het. Ek kan nie hierdie lewe op my eie aanpak nie. Here, ek het U genade nodig om vandag deur hierdie dag te kom. Ek weet dat niks wat ek aanpak te groot is vir U nie. Here, werk deur my. Gebruik my. Here, meer van U, en minder van myself. Here. Ek is afhanklik van U.
Amen

12 Maart 2024

Psalm 20:8
8Sommige vertrou op strydwaens en ander op perde, maar óns, ons vertrou op die Naam van die Here ons God.

VRAE:

 • Op wie vertrou jy? Soms sal ons met ons monde bely dat ons die Here vertrou, maar ons lewens en optredes getuig van iets anders. Ons dink en sê vir ander dat God ons stuurwiel van ons lewens is. Maar wanneer ons leef, gebruik ons God meer soos die spaarwiel. Ons vertrou slegs op Hom wanneer dinge nie loop soos dit moet nie,
 • Hoe lyk ‘n lewe waar God die stuurwiel van jou lewe is? Hoe sou dit lyk as jy elke klein aspek van jou lewe aan Hom oorgee? Hoe sou dit lyk om na God te gaan met die klein en nuttelose aspekte van jou lewe elke dag? Glo jy dat God ook in jou klein en moontlik “minder belangrike elemente van jou lewe” sou wou leiding bied vir jou? Of glo jy dat jy God pla met sulke onnodige versoeke? Spreek dit iets van hoe jy God vertrou wanneer jy met gemak jou eie besluite neem oor elemente wat nie so “belangrik” is nie?
 • Hoe lyk ‘n lewe waar God net ‘n spaarwiel van jou lewe is? Is daar getuienis in jou lewe waar jy net vir God vra vir hulp wanneer die wiele van jou lewe afval? Wat sê hierdie benadering van jou geloofslewe? Hoe dink jy voel God daaroor as jy Hom net konsulteer wanneer jy raadop is en nie meer self die situasie kan hanteer nie?
 • Die Here wil jou lei in elke opset van jou lewe. Hy wil ook hê jy moet Hom vertrou in elke aspek van jou lewe. Solank as wat jy self besluite neem oor die groot en klein elemente daarvan, is daar steeds ‘n gedeelte in jou wat nie aan God onderwerp nie. Deel met die Here daardie dele wat nie aan Hom onderwerp is nie. Gebruik die geleentheid om te bely en te vra dat God jou moet lei. Hoe wil Hy hê, moet jy eerder leef.

GEBED:
Here, daar is soveel geleenthede waar ek steeds dink ek kan my eie lewe leef en regeer. Here, ek besef dat die nie waar is nie. Here, ek besef ek het U nodig om ook leiding te bied in die klein, selfs nuttelose aspekte van my lewe. Here, help my om meer afhanklik van U te wees. Here, help my om meer op U te vertrou. Here, help my om U die stuurwiel in my lewe te gee, en nie net U te behandel soos die spaarwiel nie.
Amen

11 Maart 2024

Matteus 5:3 NLV
”Gelukkig is dié mense wat weet hoe nodig hulle God het, want die koninkryk van die hemele is húlle deel.“

Om oor te gesels en te dink
As Jesus met sy Bergrede begin, is die eerste saligspreking: gelukkig is dié mense wat weet hoe afhanklik van God is. Die Afr2020 vertaling sê: “Gelukkig is die armes van gees”. Dit alles dui op afhanklikheid van God. Leef ek en jy só afhanklik? Weet ons hoe nodig ons God het?
Ons word heeltyd deur die wêreld herinner dat ons vir onsself moet sorg en dat ons geluk van ons en ons goed afhang.
Jesus kom herinner ons dat ware geluk is om by God te begin. As ons weet hoe nodig ons Hom het, begin ons die geheim van die lewe ontdek. Ons besef dat alles wat ons het en is van God af kom.

Gebed
Here, ek wil ware geluk beleef. Ek het U meer nodig as wat ek soms wil toegee. Help my om afhanklik van U te leef. Amen.

9 Maart 2024

Genesis 12:1-3
”Die Here het vir Abram gesê: “Trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af na die land toe wat Ek vir jou sal aanwys. Ek sal jou ‘n groot nasie maak, Ek sal jou seën en jou ‘n man van groot betekenis maak, en jy moet tot ‘n seën wees. Ek sal seën wie jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees.”“

Om oor te gesels en te dink
Seën kan nie net oor jouself gaan nie. Wanneer God jou seën, kan ons nie anders as om ons seën met ander te deel nie. Ons moet nie vaskyk in wat ons nie het nie, maar wat ons wel het en hoe ons dit kan deel. Ons seëninge is nie altyd geld en goed nie. Ons kan ons tyd en gawes met ander deel om vir hulle tot seën te wees.
Dink vir ’n oomblik na oor alles waarmee die Here jou seën en hoe jy dit kan gebruik om dit met iemand te deel.
Sê vir die Here dankie vir die seën wat jy onverdiend ontvang. Ons kan nie God se seën verdien nie. Soos Abram wat dit onverdiend ontvang het, ontvang ons elke dag God se seën.
Mag jy vandag ’n geseënde dag beleef.

Gebed
Here, dankie vir alles waarmee U my seën. Ek wil dit nie vir myself hou nie. Wys my met wie ek dit kan deel. Amen.

8 Maart 2024

Markus 10:15-16
”Dit verseker Ek julle: Wie die koninkryk van God nie soos ’n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Hy het sy arms om die kindertjies gesit, hulle die hande opgelê en hulle geseën.“

Om oor te gesels en te dink
Jesus verwelkom die kindertjies. Dit was eintlik ’n baie vreemde ding wat Jesus doen. Kinders is in daardie tyd nie as belangrik geag nie. Tog kies Jesus om hulle aan te raak en te seën. Jesus het hulle omhels en vir hulle gebid. Ons almal weet dat fisiese aanraking kosbaar is en soveel meer nog as iemand vir jou bid. Ons het dit almal nodig.
Nie net om dit te ontvang nie, maar ook om dit te gee. Wie is daar wie jy vandag kan aanraak en voor kan bid?
Dit mag dalk iemand wees wat deur ander mense nie raak gesien word nie, tog is hulle net so belangrik soos die kindertjies.
Kom ons wys vandag vir iemand Jesus se liefde deur hulle aan te raak en vir hulle te bid.

Gebed
Here Jesus, dankie vir U liefde. Ek wil vandag vir iemand U liefde wys. Sal U vir my ’n geleentheid wys waar ek dit kan doen? Amen.

7 Maart 2024

Markus 10:14-15
”Maar toe Jesus dit sien, was Hy verontwaardig en het Hy vir hulle gesê: “Laat die kindertjies na My toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. Dit verseker Ek julle: Wie die koninkryk van God nie soos ’n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie.“
‭‭
Om oor te gesels en te dink
Jesus moedig die mense, veral die grootmense, om die koninkryk van God soos ’n kind te ontvang. Jesus sê nie dat ons soos ’n kind moet glo nie. Hierdie teks word verkeerdelik so verstaan. Ons sou kon sê: “Wees soos ’n kind, nie glo soos ’n kind nie”
Wanneer ek soos ’n kind is, doen ek wat my ouers van my vra, want ek is afhanklik van hulle. So kan ons as kinders van God deel wees van die koninkryk wanneer ons in afhanklikheid Hom vertrou.
Soos ’n kind altyd die beste van sy ouers verwag, so kan ons weet dat die Vader ook vir ons die beste gee. Dit is Wie Hy is. Omdat Hy ons Vader is, kan ons Sy kinders wees.

Gebed
Hemelse Vader, dankie dat ek U kind is. Ek wil soos ’n kind U koninkryk met ope arms aanvaar. Dankie dat ek altyd welkom is. Amen.

6 Maart 2024

Markus 10:13-14
”Die mense het kindertjies na Jesus toe gebring dat Hy hulle moet aanraak. Sy dissipels het met die mense daaroor geraas. Maar toe Jesus dit sien, was Hy verontwaardig en het Hy vir hulle gesê: “Laat die kindertjies na My toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle.“
‭‭
Om oor te gesels en te dink
Die mense bring hulle kinders na Jesus omdat hulle wou Jesus moet iets vir hulle doen. Die dissipels is kwaad en wil nie dat die kinders Jesus pla nie. Kinders was nie deur die dissipels as belangrik genoeg geag nie. Tog maak Jesus kontak. Hy is verontwaardig dat die dissipels die kinders wil weg wys. Jesus nooi die kinders na Hom toe. Kinders moet nie verhinder word om na Jesus toe te kom nie. Jesus gebruik die kinders as voorbeeld om te sê dat die koninkryk van God juis vir mense soos hulle is. Hierdie “soos hulle” dui op afhanklikheid. Ons moet soos kinders van God afhanklik wees. Ons is altyd welkom by Hom.

Gebed
Here, ek kom in afhanklikheid na U toe. Ek wil U vertrou. Ek vra dat U my sal help om soos ’n kind U te vertrou met my hele lewe. Amen.

5 Maart 2024

Markus 9:34-37
“Hulle het egter niks geantwoord nie, want hulle het langs die pad met mekaar gestry oor wie van hulle die belangrikste is. Jesus het gaan sit en die twaalf geroep. Hy sê toe vir hulle: “As iemand die eerste wil wees, moet hy die heel laaste en almal se dienaar wees.” Toe het Hy ‘n kindjie geneem en hom tussen hulle laat staan. Hy het sy arm om hom gesit en vir hulle gesê: “Elkeen wat so ‘n kindjie in my Naam ontvang, ontvang My; en elkeen wat My ontvang, ontvang nie net vir My nie, maar ook vir Hom wat My gestuur het.””

Om oor te gesels en te dink
Terwyl Jesus besig is om tussen die mense te leef en wonders te doen, is sy dissipels besig om te stry oor wie die belangrikste in die koninkryk saam met Jesus gaan wees. Jesus hoor hulle en spreek hulle aan. Wie eerste wil wees, sal laaste wees en almal se dienaar wees. Om in die koninkryk belangrik te wees is om ander te dien en jouself nie eerste te stel nie.
Verder gebruik Jesus die voorbeeld van ’n kind se afhanklikheid en ontvanklikheid wat ons moet nastreef in ons verhouding met God. Ons moet Jesus met oop arms ontvang. Soos ’n kind sy ouer moet oop arms ontvang, moet ons Jesus ontvang. Ons kan nie stry oor wie die belangrikste is en wat ons daaruit gaan kry nie.

Gebed
Jesus, ek wil soos ’n kind van U afhanklik wees en U met oop arms ontvang. Help my om op U te fokus en nie net op myself nie. Amen.

4 Maart 2024

Psalm 127:1-2
“’n Pelgrimslied. Van Salomo. As die Here die huis nie bou nie, swoeg dié wat daaraan bou, tevergeefs. As die Here die stad nie beskerm nie, waak dié wat dit beskerm, tevergeefs. Tevergeefs dat julle vroeg opstaan en laat gaan slaap om met moeite ‘n bestaan te maak. Vir dié wat Hy liefhet, gee die Here dit in hulle slaap.”

Om oor te gesels en te dink
Hierdie Psalm herinner ons om op die Here te vertrou, eerder as op onsself. Die Psalm is gereeld gesing as hulle op pad was na Jerusalem toe en het hulle onthou dat die Here die middelpunt van alles is.
Dit roep ons op om in afhanklikheid van die Here te lewe. Ons kan nie terugsit en verwag die Here moet alles doen nie. Nee, in afhanklikheid moet ons Hom vertrou. Vandaar die beeld dat die Here dit wat ons nodig het, vir ons in ons slaap gee. Wanneer ons Hom vertrou, gee die Here vir ons die wysheid en insig op die regte tyd.
Het jy dalk ’n moeilike dag wat vir jou voorlê? Raak rustig en gee dit oor aan die Here. Vra Hom om jou wysheid en insig te gee.

Gebed
Here, ek wil in afhanklikheid van U lewe. Ek kan nie sonder U leef nie. Help my in alles U eerste te stel. Amen.

2 Maart 2024

Markus 8:29
“Maar julle,” vra Hy hulle, “wie, sê julle, is Ek?” Petrus antwoord Hom: “U is die Christus!”

Om oor te gesels en te dink:
Neem vandag ‘n oomblik om hierdie teksvers ‘n paar keer te lees. Lees dit stadig. Lees dit hardop. Hoor hoe jy saam met Petrus bely wie Jesus is. Die Christus! Petrus verstaan hier nog nie en glo dat Jesus die politieke bevryder vir hulle gaan wees. Selfs wanneer ons bely wie God is, bely ons hoe ons God op daardie oomblik of oorgang in ons lewe verstaan of beleef. Neem ‘n laaste keer die papier waarmee jy hierdie week gewerk het. Skryf neer hoe jy vroeër of in ‘n ander fase/oorgan in jou lewe God verstaan, beleef of wat jou beeld van God was. Jou belydenis van God se klem mag dalk op ander plekke val in jou lewe, maar dat Jesus Christus die opgestane Here is, dit bly vas. Jy word uitgenooi om op jou dissipelskapreis te bly ontdek wie Christus is en hoe om dit te leef.

Gebed
Here, vandag wil ek net stiller by U in gebed sit. Bewus raak van U teenwoordigheid. Hardop sê dat U die Here van die heelal is en ook my Here. Die opgestane Here. My belydenis van wie U is ontwikkel. Ek wil bly ontdek wie U is en verras word met nuwe insigte. Amen.

1 Maart 2024

Markus 8:27
Daarna het Jesus en sy dissipels na die dorpies naby Sesarea-Filippi gegaan. Langs die pad het Hy vir die dissipels gevra: “Wie, sê die mense, is Ek?”

Om oor te gesels en te dink:
Ons dink hierdie week na oor wie Jesus is. Maandag het jy neergepen wie Jesus vir jou persoonlik is. Die teks begin egter met Jesus wat vir sy dissipels vra oor wie die mense sê Hy is. Dink vir ‘n oomblik na oor wat die mense in jou lewe sê van wie Jesus is. Watter getuienisse het jy al gehoor? En watter opmerking het jy al gehoor wat nie strook met wie jy oortuig is, Jesus is nie. Loer weer na die papier en jou bewoording/getuienis van wie Jesus is. Loer ook weer na Woensdag se inskrywing oor mense se verwagting van Jesus en hoe dit met die lydende Messias verskil. In watter wyse word jy dalk vandag uitgedaag oor jou beeld van God? En waar word jy geroep om te getuig van wie God is.

Gebed
Here, ek ken U en ek is diep oortuig dat U my ken. Soms besef ek dat my beeld van U beperk is en ander kere word ek geroep om juis te deel en getuig oor hoe ek U verstaan. Heilige Gees wys vandag vir my waar ek oor U, soos ek U beleef, kan getuig. Maar Heilige Gees werk ook in my daar waar ek ook nog soos die dissipels sukkel om te begryp wie U is. Amen.

29 Februarie 2024

Markus 8:34-38
Jesus het toe die menigte mense saam met sy dissipels nader geroep en vir hulle gesê: “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en My volg, want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor; maar wie sy lewe vir My en die evangelie verloor, sal dit behou. Wat help dit ‘n mens tog om die hele wêreld as wins te verkry en sy lewe te verloor? Wat sal ‘n mens kan gee in ruil vir sy lewe? Wie hom dan vir My en my woorde skaam te midde van hierdie ontroue en sondige geslag, vir hom sal die Seun van die mens Hom ook skaam wanneer Hy kom saam met die heilige engele, en beklee is met dieselfde heerlikheid as sy Vader.”

Om oor te gesels en te dink:
Ons word geroep tot selfverloëning, om in ons self te sterf en pad van dissipelskap te stap – ongeag of dit goed of sleg gaan met ons. Of ons lag en of ons huil, ons is geroep as dissipels. Hierdie teks se ‘kruis opneem’ het minder te make met of ons swaarkry, maar fokus eerder op die ‘sterf’ gedeelte. Om jou eie wil te laat sterf en Jesus na te volg. Om so te lewe dat daar nie onduidelikheid is dat ons gesterf het en Jesus in ons lewe nie. Neem weer die papier waarmee ons die week werk en skryf daarop prakties neer wat dit in jou lewe beteken om ‘te sterf’. Byvoorbeeld om in jou keuses te sterf en na God se wil te soek. Hoe lyk dit? Is daar lewenskeuses wat jy tans moet neem? Is dit om meer gereeld bewus te wees van God se roeping in jou lewe? Hoe lyk dit? Is dit om te onthou dat alles in jou lewe oor God gaan? Wat sal jou daaraan herinner? Skryf neer wat dit prakties in jou lewe vandag beteken dat jy ‘sterf’.

Gebed
Here, ek sit met praktiese voorstelle in my hand. Ek sukkel om myself te verloën. Niemand wil sterf nie. En tog roep U my om in myself te sterf. Vandag kies ek om my kruis op te neem en U te volg. Here, hierdie praktiese dinge [noem dit op] wil ek graag beoefen. Heilige Gees help my hiermee. Amen.

28 Februarie 2024

Markus 8:32-33
Hy het met hulle hieroor reguit gepraat. Toe het Petrus Hom opsy geneem en Hom begin berispe. Hy het egter omgedraai, na sy dissipels gekyk en vir Petrus berispe. “Moenie in my pad staan nie, Satan,” het Hy gesê, “want jy dink nie aan wat God wil hê nie maar aan wat die mense wil hê.”

Om oor te gesels en te dink:
Jesus het die dissipels begin leer dat Hy baie moet ly. Petrus neem Jesus eenkant en raas met Jesus oor hierdie stelling. Waarom dink jy het Petrus met Jesus geraas? Dit is moontlik dat Petrus en die dissipels gedink het mense gaan nie ‘n leier wat ly of verkondig dat Hy doodgemaak gaan word, maklik volg nie. Jesus draai om en berispe Petrus voor die ander dissipels. Hy bevestig dat dit God se wil is dat Hy moet ly en dat dit nie gaan oor wat Petrus, die dissipels of mense dink nie. Jesus is getrou aan sy roeping: om ‘n ‘lydende Messias’ te wees, ‘n ‘lydende Dienskeg’. Loer weer na die papier waarop jy geskryf het wie Jesus vir jou is en hoe Jesus gely het. Skryf vandag neer watter verwagting ‘mense’ vandag oor Jesus het en hoe dit dalk verskil van Jesus as die lydende Messias en die lydende Dienskneg.

Gebed
Here, ek word opnuut die week bewus van U lyding, bevryding en diensbaarheid. Leer my om in U voetspore te volg en nie af te wyk vir wat ander mense dink of verwag nie. Amen.

27 Februarie 2024

Markus 8:31
Jesus het hulle toe begin leer dat die Seun van die mens baie moet ly, dat Hy deur die familiehoofde en die priesterhoofde en die skrifgeleerdes verwerp moet word en doodgemaak moet word, en drie dae later moet opstaan.

Om oor te gesels en te dink:
Gister het ons neergepen wie Jesus vir ons is. Neem ‘n oomblik en lees weer wat jy neergeskryf het. Wie sê jy, is Jesus? Jesus se dissipels het gedink hy is die Messias wat hulle van onderdrukking kom bevry. Hulle het nog nie verstaan nie. Jesus begin hulle toe leer dat Hy baie moet ly. Soms vergeet ons dat Jesus die lydende Messias vir ons geword het. ‘n Lydende dienskneg wat ook ander se lyding raaksien. Neem weer jou papier en skryf neer op watter wyses Jesus gely het. Probeer vandag ook ander mense se pyn raak te sien.

Gebed
Here Jesus, dankie dat U mens geword het en ‘n pad van lyding gestap het. Maak my vandag bewus daarvan dat U gekies het om die lyding te dra en so ook U kruis. Amen.

26 Februarie 2024

Markus 8:27-30

Daarna het Jesus en sy dissipels na die dorpies naby Sesarea-Filippi gegaan. Langs die pad het Hy vir die dissipels gevra: “Wie, sê die mense, is Ek?” Hulle antwoord Hom: “Johannes die Doper, party sê weer Elia, en party een van die profete.” “Maar julle,” vra Hy hulle, “wie, sê julle, is Ek?” Petrus antwoord Hom: “U is die Christus!” Toe belet Hy hulle om dit vir iemand anders te vertel.

Om oor te gesels en te dink:
Wie sê jy, is Jesus? Neem ‘n oomblik en skryf met ‘n pen en papier neer wie Jesus vir jou is. Moet dit nie oordink nie, laat die woorde op die papier vloei soos dit gewoon in jou gedagtes ontwikkel. Hou die papier vandag naby, sodat jy nuwe gedagtes deur die loop van die dag ook kan probeer vasvang. Wees eerlik en moenie probeer om die ‘regte’ antworode neer te pen nie. Ons gaan hierdie week saam nadink oor wie Jesus vir jou persoonlik is en watter roeping dit op jou lewe plaas.

Gebed
Here, vandag gaan ek poog om neer te pen wie U vir my is. Mag ek verras word met nuwe ontdekkings. Amen.

24 Februarie 2024

Markus 8:16-21
”Hulle het toe vir mekaar gesê dit is omdat hulle nie brood het nie. Toe Jesus dit hoor, sê Hy vir hulle: “Waarom praat julle daaroor dat julle nie brood het nie? Begryp en verstaan julle nog nie? Is julle nog steeds so traag van begrip? Julle wat oë het, sien julle dan nie? Julle wat ore het, hoor julle dan nie? Onthou julle nie, toe Ek die vyf brode vir die vyf duisend gebreek het, hoeveel mandjies vol stukke brood julle oorgehou het nie?” “Twaalf,” sê hulle vir Hom. “En sewe brode vir die vier duisend, hoeveel mandjies vol stukke het julle toe oorgehou?” “Sewe,” sê hulle vir Hom. Toe sê Hy vir hulle: “Verstaan julle dan nog nie?”“

Om oor te gesels en te dink
Die dissipels is traag om te verstaan wat die wonderwerke van die vermeeerdering van die brood beteken. Hulle twyfel en Jesus moet hulle herinner dat Hy in oorvloed voorsien. Daar bly selfs oorskiet (“leftovers”) oor. Tog sukkel die dissipels om dit te verstaan. Hulle mis die die wonderwerke wat Jesus voor hulle doen. Hulle dink aan redes hoekom dit nie so kan wees nie.
Ons sien ook nie altyd God se voorsiening raak nie. Ons mis die oorvloedige gawes wat Hy elke dag vir ons gee. Hy vermeerder gereeld ons brood en dan dink ons aan redes hoe dit nie moontlik kon wees nie. Laat ons nie Jesus se wonderwerke mis nie.

Gebed
Here, U is ‘n God van wonders. Ek wil U wonders raak sien en aan U al die eer gee. Help my waar my geloof te min is. Amen.

23 Februarie 2024

Markus 8:14-15
”Die dissipels het vergeet om brood saam te vat; hulle het net een by hulle in die skuit gehad. Jesus het hulle toe gewaarsku: “Pas op, wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en die suurdeeg van Herodes.”“

Om oor te gesels en te dink
Jesus gebruik die brood en suurdeeg om die dissipels teen die Fariseërs en Herodus te waarsku. Net soos wat ’n klein bietjie suurdeeg ’n groot verskil maak, so het die Fariseërs ’n invloed op die mense om hulle. Hulle is die sinnebeeld van die bose wat teen Jesus en sy boodskap werk. Hulle vra tekens van Jesus, maar het reeds besluit om dit nie te glo nie.
Ons moet ook op die uitkyk wees vir dinge wat ons van Jesus en sy boodskap kan wegtrek. Soms kan dit klein dingetjies wees wat ons dink nie ’n invloed het nie, maar tog maak dit ons afvallig.
Laat ons moeite doen om op die regte dinge in Jesus se koninkryk te fokus. So kan ons ook soos suurdeeg ’n positiewe invloed op almal om ons hê.

GebedHere Jesus, ek wil U volg en ’n goeie invloed op ander hê. Mag ek nie ingetrek word deur die negatiewe dinge wat my vreugde steel nie. Amen.

22 Februarie 2024

Markus 8:1-9
”In daardie selfde tyd was daar weer ‘n keer ‘n groot menigte mense by Jesus, en hulle het niks gehad om te eet nie. Hy roep toe sy dissipels nader en sê vir hulle: “Ek kry hierdie mense innig jammer, want hulle is nou al drie dae lank hier by My en hulle het niks om te eet nie. As Ek hulle nou sonder kos huis toe stuur, sal hulle langs die pad beswyk. Party van hulle kom van ver af.” Maar die dissipels sê vir Hom: “Waar sal ‘n mens in hierdie verlatenheid genoeg brood vir hulle kan kry?” Hy vra hulle toe: “Hoeveel brood het julle?” “Sewe,” antwoord hulle. Toe gee Hy die mense bevel om op die grond te gaan sit. Nadat Hy die sewe brode geneem en God gedank het, het Hy dit gebreek en vir sy dissipels gegee om uit te deel, en hulle het dit aan die mense voorgesit. Hulle het ook ‘n paar vissies gehad; en nadat Hy die seën gevra het, het Hy gesê hulle moet dit ook uitdeel. Die mense het geëet en genoeg gekry. En hulle het nog sewe mandjies vol bymekaargemaak van die stukke wat oorgebly het. Daar was omtrent vier duisend mense. Daarna het Hy hulle huis toe gestuur.“

Om oor te gesels en te dink
Markus vertel van die tweede vermeerdering van die brood. Hierdie keer is dit Jesus wat die skare jammer kry en vir hulle kos wil gee. Die dissipels dink dadelik aan redes hoekom dit nie kan gebeur nie. Dis asof hulle nie kan onthou wat die vorige keer gebeur het nie. Jesus gaan voort en nadat Hy God gedank het, dit uitgedeel is en almal geëet het, het daar sewe mandjies oorskiet na oorvloedige voorsiening oorgebly.
Ons is party maal soos die dissipels. Ons begin by redes en verskonings hoekom ’n wonderwerk nie kan gebeur nie. Op hierdie manier kan ons dan die wonderwerk voor ons oë nie raak sien nie.

 • Watter verskonings maak ek en jy?
 • Vertrou ons die Here vir wonderwerke, ten spyte van?

Gebed
Here Jesus, ek sien nie altyd raak hoe U wonderwerke doen nie. Ek dink aan alles wat nie kan gebeur nie. Help my om U wonders raak te sien. Amen.

21 Februarie 2024

Markus 7:25-30 AFR20
”En gou het daar ‘n vrou wie se dogtertjie ‘n onrein gees gehad het, van Hom gehoor, en voor sy voete kom neerval. Dit was ‘n Griekse vrou, van Siro-Fenisiese afkoms. Sy het Hom gevra om die demoon uit haar dogter uit te dryf. Hy het vir haar gesê: “Laat die kinders eers versadig word, want dit is nie mooi om die kinders se brood te neem en vir die hondjies te gooi nie.” Sy antwoord Hom toe: “Here, die hondjies onder die tafel eet darem van die kindertjies se krummels.” Daarop sê Hy vir haar: “Op grond van wat jy gesê het, gaan huis toe! Die demoon het reeds uit jou dogter uitgegaan.” En toe sy by haar huis kom, kry sy die kindjie op die bed lê, en die demoon was reeds uit haar uit.“

Om oor te gesels en te dink
Hierdie vrou het alles op die spel geplaas om by Jesus uit te kom. Sy het teen die norm ingegaan en met Jesus gepraat omdat sy haar volle vertroue in Hom geplaas het. Sy verander Jesus bediening. Sy sê vir Jesus dat sy bereid sal wees om die krummels van die brood te eet, soos wat hondjies dit onder die tafel eet. Sy besef sy verdien dit nie, maar vra Jesus om genade. Jesus sien haar geloof raak en help haar. Hierdie vrou kon dink dat sy nie werd is om na Jesus toe te gaan nie, maar sy was oortuig om met die bietjie wat sy van Jesus weet, Hom te nader en om hulp te vra. Dit het haar lewe verander.
Ons kan met vrymoedigheid na Jesus toe gaan, want selfs die krummels is genoeg. Sy liefde vir ons verander ons lewens. Kom ons vertrou Hom met ons behoeftes. Hy help altyd.

Gebed
Here Jesus, ek kom na U toe en vertrou U. Dankie dat U altyd help, selfs al mag ek dink ek verdien dit nie. Amen.

20 Februarie 2024

Markus 6:34-38, 41-43
”Toe Jesus uit die skuit klim, het Hy ‘n groot menigte mense daar gesien en Hy het hulle innig jammer gekry, want hulle was soos skape wat nie ‘n wagter het nie. Hy het hulle toe baie uitvoerig begin leer. Toe dit al baie laat was, het Jesus se dissipels vir Hom kom sê: “Dit is ‘n afgeleë plek hierdie en dit is al baie laat. Stuur die mense terug sodat hulle op die plase in die omtrek en in die dorpies vir hulle iets te ete kan koop.” Maar Hy sê vir hulle: “Gee julle vir hulle iets om te eet.” Hulle antwoord Hom: “Moet ons met twee honderd mense se dagloon brood gaan koop om vir hulle iets te ete te gee?” Hy vra vir hulle: “Hoeveel brood het julle? Gaan kyk.” Nadat hulle gaan kyk het, sê hulle: “Vyf, en twee visse.” Toe het Hy die vyf brode en die twee visse geneem, na die hemel opgekyk en die seën gevra. Daarna het Hy die brood gebreek en dit vir sy dissipels gegee om aan die mense voor te sit. Hy het ook die twee visse onder hulle almal verdeel. Al die mense het geëet en genoeg gekry. Hulle het nog twaalf mandjies vol bymekaargemaak van die stukke brood en die vis.“

Om oor te gesels en te dink
Markus wys vir ons Jesus se hart. Terwyl Hy tussen die mense was, het Hy hulle innig jammer gekry. Hulle was soos skape sonder ’n herder. Jesus leer hulle van die koninkryk en dan kom vra die dissipels vir kos. Jesus wil vir hulle leer dat God voorsien, maar die dissipels dink dadelik verskonings uit dat dit nie moontlik is nie. Jesus gaan voort met dit wat hulle het, vyf brode en twee visse. Hy dank God en die wonder van vermeerdering gebeur. Almal was verbaas gewees. Die dissipels het dit amper gemis. Hulle het nie met God rekening gehou en besef Jesus kan die wonder doen nie.
Mis ons nie ook klein wonderwerke omdat ons dink hoekom dit nie kan gebeur nie?
Jesus begin met wat ons het en verander dit in wat ons nodig het.

Gebed
Jesus, ek bring vir U wat ek het. Gebruik dit om te doen wat U wil doen. Ek wil nie die wonderwerk mis nie. Amen.

19 Februarie 2024

Jesaja 56:1-3, 6
”Kom, almal wat dors is, kom na die water toe, selfs ook dié wat nie geld het nie, kom, koop en eet; ja, kom, koop sonder geld en sonder om te betaal, wyn en melk. Waarom betaal julle vir iets wat nie brood is nie, waarom werk julle vir iets wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na My, sodat julle kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is. Gee aandag en kom na My toe, luister, en julle sal lewe. Ek wil met julle ‘n ewige verbond sluit, Ek wil my troue liefde aan julle betoon soos aan Dawid. Vra na die wil van die Here terwyl Hy nog te vinde is, roep Hom aan terwyl Hy nog naby is.“

Om oor te gesels en te dink
Wat maak jou versadig? Waarop spandeer jy jou tyd?
Jesaja moedig die volk in ballingskap aan om God se uitnodiging te aanvaar. Moenie tyd en geld spandeer op dit wat nie werklik versadig maak nie. Ons moet van die regte brood eet. Alleen God kan vir ons gee wat goed is en ons versadig maak. Ons moet by Hom kom vra.
God het met elkeen van ons ’n verbond (ooreenkoms) gesluit om aan ons Sy liefde te betoon. Soos aan Dawid, is sy troue liefde ook vir ons.
Kom ons vra na die wil van die Here terwyl Hy nog te vinde is en naby ons is. Hy is die Brood van die lewe wat ons versadig maak.

Gebed
Here, dankie dat ek U altyd kan aanroep. Dankie dat U naby is. Maak my versadig met U ware brood. Amen.

17 Februarie 2024

Markus 5:40-43
”Hulle het Hom uitgelag. Hy het almal beveel om uit te gaan. Hy het net die pa en die ma van die kindjie en die drie dissipels wat by Hom was, saamgeneem en in die kamer ingegaan waar die kindjie was. Hy vat toe die kindjie se hand en sê vir haar: “Talita, koem!” Dit beteken: Dogtertjie, Ek sê vir jou, staan op! Dadelik het die dogtertjie opgestaan en begin loop; sy was al twaalf jaar oud. Die mense was stom van verbasing. Hy het hulle toe streng opdrag gegee om niemand anders daarvan te laat hoor nie en gesê hulle moet vir haar iets te ete gee.“

Om oor te gesels en te dink
Jesus doen die wonderwerk sonder om dit aan die groot klok op te hang. Hy beveel selfs dat hulle dit nie vir almal moet vertel nie. Jesus wil nie ‘n klomp bewonderaars hê wat net vir eie gewin Hom volg nie. Hy wil dat mense in geloof en gehoorsaamheid Hom volg.
Jesus wys sy deernis en besorgdheid vir almal. Nie net het Hy die vrou met bloedvloeing, ‘n uitgeworpene, gehelp nie. Hy red ook ‘n kind, wat nie baie aansien gehad het nie. Almal is vir Jesus belangrik.
Uit hulle verwondheid bring Hy hulle tot verwondering. Ons hoef nie bang te wees om ons nood na Jesus toe te bring nie. Hy kan ons verwondheid verander in verwondering. Ons kan Hom aanbid vir wie Hy is.

Gebed
Jesus, U het gekom om ons te red. U verander ons wonde in wonders. Mag ek U genade wat ek so nodig het, ervaar. Amen.

16 Februarie 2024

Markus 5:37-40
”Jesus het niemand behalwe Petrus, Jakobus en Johannes die broer van Jakobus toegelaat om verder saam met Hom te gaan nie. Hy kom toe by die huis van die raadslid van die sinagoge aan en sien die hele gedoente van mense wat verskriklik huil en te kere gaan. Hy het ingegaan en vir hulle gesê: “Wat raas en huil julle so? Die kindjie het nie gesterwe nie, sy slaap net.” Hulle het Hom uitgelag.“

Om oor te gesels en te dink
Die mense wat so besig was om in die huis oor die kind te huil, het Jesus net uitgelag toe Hy gesê het dat sy nie dood is nie, maar slaap. Die dogtertjie wás reeds dood, maar Jesus het gesê sy slaap net, om hulle te laat verstaan dat haar toestand net tydelik was en dat sy weer lewend sou word.
Jesus het die mense se spot verduur, want Hy wou hulle ’n belangrike les ten opsigte van geloof en vertroue in Hom leer. Dit is ’n ernstige vraag of ons as mense nog die volle vertroue in God het om ten spyte van menslike teenkanting te bly glo dat Hy magtig is en alles kan doen wat vir ons nie meer moontlik lyk nie. Die skare is sinies en dit verhinder hulle om Jesus raak te sien vir wie Hy is. Laat ons nie soos die skare Jesus mis omdat ons sinies is nie.

Gebed
Here Jesus, ek wil U raak sien. Ek wil U vertrou. Help my om nie sinies te wees en daarmee U nie te vertrou nie. Amen.

15 Februarie 2024

Markus 5:35-36
”Terwyl Jesus nog met die vrou praat, kom daar mense van die raadslid van die sinagoge se huis af en sê vir hom: “U dogter het gesterwe. Waarom val u nog ons Leermeester lastig?” Jesus het egter met die een oor gehoor wat daar gesê word, en Hy sê toe vir die raadslid van die sinagoge: “Moet jou nie ontstel nie. Bly maar net glo!”“

Om oor te gesels en te dink
Die krisis waarin Jaïrus verkeer het, het hom diep besorg gemaak. Hy het Jesus uit desperaatheid genader en nie geweet wat om te verwag nie. Groot sou sy teleurstelling toe hy hoor dat sy dogter gesterf het. Jesus los dit nie net nie. Jesus se woorde aan Jaïrus is ook vir óns ’n les. Hy het vir hom gesê: “Moet jou nie ontstel nie. Bly maar net glo!” Daar is nie net hoop nie, maar ook ’n versekering in daardie woorde opgesluit.
Die Seun van God is só oortuig van sy sending deur die Vader dat Hy Jaïrus gerusstel en oproep tot geloof, omdat Hy reeds geweet het wat sou volg en wat die uitkoms sou wees. Ons moet ook probeer om ons krisisse liewer vanuit die Goddelike perspektief te sien as net vanuit ons eie nood. Jaïrus het Jesus vertrou al het hy nie geweet wat gaan gebeur nie.

Gebed
Here, ek wil U vertrou en glo. Ek sukkel soms, maar help my om U te vertrou en die lewe uit U perspektief te sien. Amen.

14 Februarie 2024

Markus 5:30-34
”Jesus het ook self onmiddellik geweet dat daar van Hom krag uitgegaan het. Hy het Hom in die gedrang omgedraai en gevra: “Wie het aan my klere geraak?” Sy dissipels het Hom geantwoord: “U sien tog dat die mense van alle kante af teen U druk, en dan vra U nog: Wie het aan My geraak?” Hy het rondom Hom gekyk om te sien wie dit gedoen het. Die vrou het geskrik en gestaan en bewe, want sy het besef wat met haar gebeur het. Sy het toe voor Hom op haar knieë kom val en vir Hom haar hele geskiedenis vertel. Daarna sê Hy vir haar: “Dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Wees vir goed van jou kwaal genees!”“

Om oor te gesels en te dink
Die vrou het dit gewaag om aan Jesus te vat. Alhoewel sy dit met vrees en bewing gedoen het, was dit ’n goeie vrees wat tot die wonder. Jesus weet wat met Hom gebeur en wil haar raak sien. Jesus kyk uit vir haar en kyk nie deur haar nie. Hy ag haar as mens en nie as uitgeworpene nie.
God kyk ons elkeen ook raak. Jy mag dink dat Hy van jou vergeet het of jou nie raak sien nie. Hierdie vrou wys vir ons dat Jesus ons raak sien.
Jesus wens haar vrede toe. Dis ’n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Haar lewe is nooit weer dieselfde nie.
Sy het Jesus herken en erken. Sy het gewaag om na Hom toe te gaan en sy het in vrede weggegaan. 
Kom laat ons dieselfde doen. Jesus ken ons en sien ons raak. Hy kyk nie deur ons nie. Hy is lief vir jou.

Gebed
Jesus, dankie dat U my raak sien. Ek bid dat ek U vrede vandag sal beleef en weet dat U vir my lief is. Amen.

13 Februarie 2024

Markus 5:25-29
”Daar was ook ‘n vrou wat al twaalf jaar lank aan bloedvloeiing gely het. Sy het baie gely onder die behandeling van talle dokters en het alles wat sy gehad het, daaraan bestee. Sy het egter geen baat daarby gevind nie; haar toestand het eerder vererger. Sy het van Jesus gehoor en in die gedrang nader gekom en van agter af aan sy klere geraak, want sy het gedink: as ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word. En dadelik het die bron van haar bloedvloeiing opgedroog, en sy kon aan haar liggaam agterkom dat sy van haar kwaal ontslae was.“

Om oor te gesels en te dink
Hierdie vrou waag haar lewe om by Jesus uit te kom. Sy was sosiaal uitgestoot en deur die mense as onrein beskou. Sy was desperaat en kon nie anders as om na Jesus te kom nie. Sy het geglo dat Hy die Een is wat haar kan help. Sy’t ook besef dat sy Hom onrein kon maak, maar het alles op die spel geplaas om aan Jesus te vat. Sy het genoeg redes gehad om dit nie te doen nie, tog het sy aan Hom geraak en haar lewe het verander.
Ons dink ook baie keer redes uit om nie ons diepste nood na Jesus toe te vat nie. Ons sal eerder swaar kry en sukkel as om na Hom toe uit te reik. Soos hierdie vrou dit gewaag het, kom ons waag dit ook om aan Jesus te raak. Ons pla Hom nie.

 • Wat is dit wat jy na Jesus toe wil bring?
 • Kan jy Hom ten volle vertrou?

Gebed
Here Jesus, ek kom na U toe met my nood. Ek wil aan U raak. Mag ek vandag U vrede beleef. Amen.

12 Februarie 2024

Markus 1:15
15Hy het gesê: “Die tyd het aangebreek, en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie.”

VRAE:

 • Jesus vra vir gelowiges en ongelowiges om die Goeie Nuus, die evangelie te glo. Hierdie Goeie Nuus is dat God nou mens geword het en prakties kom wys hoe God se liefde en versoening lyk. Die Goeie Nuus is dat God nou by ons is. Die Goeie Nuus is dat verhoudings tussen God en mens herstel word.
 • As gelowiges, kan ons dalk vergeet hoe moeilik dit is om hierdie waarheid te ontvang en te glo. Ongelowiges verstaan nog nie waarom hierdie opdrag van Jesus vir hulle soveel vrede en vreugde gaan bring nie. ‘n Groot deel hiervan is dat hulle nie so duidelik die getuienis van ander gelowiges kan sien nie. As gelowiges tree ons gereeld op asof ons nie glo nie, nie seker is nie, nie heeltemal verander is nie.
 • Dink aan gelowiges wat met hulle hele wese vertroue en geloof in God uitstraal. Wat maak dat hulle so leef? Hoe wys hulle dit? Hoe kan dit jou inspireer? Hoe wil jy ook soos hulle begin optree? Praat met die Here oor dit wat jy voel kortkom in jou eie optredes.
 • Hoe leef jy vandag en elke dag dat mense wat nie glo nie, die geloof in jou kan raaksien? Hoe leef jy sodat mense nie twyfel oor waar jy jou geloof plaas nie? Hoe dink jy oor jou geloof? Hoe praat jy oor jou geloof? Hoe leef jy jou geloof? Is dit genoegsaam om vir ander te wys waarvan jy oortuig is?

GEBED
Here, ek weet hoe moeilik dit is vir mense om te glo in U. Veral as hulle nog nooit die lewe-gewende krag van ‘n verhouding met U beleef het nie. Here, help my om so te leef dat ander nuuskierig raak oor geloof in U. Here, help my om in my hele wese U te vertrou. Here, help ook die wat nog nie glo nie. Here, raak hulle aan, maak hulle bewus en laat hulle nie twyfel in U teenwoordigheid nie. Here, gebruik my soos U nodig het om ander te oortuig om te glo.
Amen

10 Februarie 2024

Markus 1:15
15Hy het gesê: “Die tyd het aangebreek, en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie.”

VRAE:

 • Jesus vra vir gelowiges en ongelowiges om die Goeie Nuus, die evangelie te glo. Hierdie Goeie Nuus is dat God nou mens geword het en prakties kom wys hoe God se liefde en versoening lyk. Die Goeie Nuus is dat God nou by ons is. Die Goeie Nuus is dat verhoudings tussen God en mens herstel word.
 • As gelowiges, kan ons dalk vergeet hoe moeilik dit is om hierdie waarheid te ontvang en te glo. Ongelowiges verstaan nog nie waarom hierdie opdrag van Jesus vir hulle soveel vrede en vreugde gaan bring nie. ‘n Groot deel hiervan is dat hulle nie so duidelik die getuienis van ander gelowiges kan sien nie. As gelowiges tree ons gereeld op asof ons nie glo nie, nie seker is nie, nie heeltemal verander is nie.
 • Dink aan gelowiges wat met hulle hele wese vertroue en geloof in God uitstraal. Wat maak dat hulle so leef? Hoe wys hulle dit? Hoe kan dit jou inspireer? Hoe wil jy ook soos hulle begin optree? Praat met die Here oor dit wat jy voel kortkom in jou eie optredes.
 • Hoe leef jy vandag en elke dag dat mense wat nie glo nie, die geloof in jou kan raaksien? Hoe leef jy sodat mense nie twyfel oor waar jy jou geloof plaas nie? Hoe dink jy oor jou geloof? Hoe praat jy oor jou geloof? Hoe leef jy jou geloof? Is dit genoegsaam om vir ander te wys waarvan jy oortuig is?

GEBED
Here, ek weet hoe moeilik dit is vir mense om te glo in U. Veral as hulle nog nooit die lewe-gewende krag van ‘n verhouding met U beleef het nie. Here, help my om so te leef dat ander nuuskierig raak oor geloof in U. Here, help my om in my hele wese U te vertrou. Here, help ook die wat nog nie glo nie. Here, raak hulle aan, maak hulle bewus en laat hulle nie twyfel in U teenwoordigheid nie. Here, gebruik my soos U nodig het om ander te oortuig om te glo.
Amen

9 Februarie 2024

Markus 1:15
15Hy het gesê: “Die tyd het aangebreek, en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie.”

VRAE:

 • Jesus sê vir mense om te glo in die evangelie, die Goeie Nuus. Soms besef ons nie dat hierdie ook ‘n opdrag van Jesus is, net soos die bekeer. Om geloof te hê, verys soms dat ons ‘n tree in geloof neem, en net moet glo. Dit vra dat ons ten spyte van al die vrae wat in ons hart is, die keuse maak om te vertrou, te glo en seker te wees van wie God is.
 • As gelowiges vind ons dit van tyd tot tyd moeilik om te glo. Ons kyk na omstandighede om ons en word oorweldig. Ons gaan deur ervarings en vind baie vrae, eerder as antwoorde. Watter onsekerhede dwaal in jou hart as dit kom by blindelingse vertroue en geloof in God? Wat is op die oomblik vir jou moeilik om te glo? Waarmee sukkel jy? Deel jou hart met die Here.
 • As Jesus vanoggend vir jou vra om te glo ten spyte van al die dinge wat dit moeilik maak om te glo, hoe sou jy dit doen? Hoe kan jy die vrae, onsekerhede en twyfel een kant toe skuif en steeds glo? Hoe sou ‘n eerste tree in vertroue en geloof lyk, self al is daar onsekerhede in jou hart? Wat kan jy vandag doen om te glo?
 • Is daar iemand in jou lewe wat altyd glo? Loer vandag by hulle in. Vra vir hulle waarom hulle altyd so standvastig is in hulle geloof. Vra vir hulle om saam met jou te bid.

Gebed:
Here, soms is dit so moeilik om te glo. My eie bekommernisse, ervarings, onsekerhede en twyfel maak dat ek geloof verloor. Here, wys my hoe om te glo ten spyte van al hierdie vrae om my. Here, help my om standvastig in my geloof te wees veral wanneer ek nie weet hoe nie. Here, help my om elke dag, treetjie vir treetjie, my hand in U hand te plaas en te weet wie U nog altyd was.
Amen

8 Februarie 2024

Markus 1:15
15Hy het gesê: “Die tyd het aangebreek, en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie.”

VRAE:

 • Jesus vra dat mense hulleself moet bekeer, lank voordat Hy vir hulle sondes gesterf het. Hierdie bekering is nie net bedoel om plaas te vind sodat mense eendag die ewige lewe kan ontvang nie. Dit is bedoel sodat mense nou reeds in hierdie wêreld die volle vrede, vreugde en liefde wat ‘n verhouding met God in hou, kan beleef.
 • Baie mense “bekeer” omdat hulle bang is vir die hel. Hulle is bang vir die straf wat God gaan toedien. Maar wanneer mense bekeer slegs omdat hulle bang is vir God en die konsekwensies wat kan volg, leef hulle nooit werklik uit geloof en lewe in oorvloed nie. Mense leef dan in vrees vir wanneer hulle weer die foute van voorheen maak en die straf wat daarmee saamkom.
 • Waarom wil jy bekeer? Omdat jy bang is vir die konsekwensies as jy nie beker nie? Of wil jy bekeer omdat jy besef die lewe beter is wanneer jy in verhouding is met die lewende God? Waarom is dit vir jou belangrik dat jy en ander bekeer? Deel jou hart met die Here.
 • Hoe lyk hierdie lewe nadat jy bekeer het? Baie dieselfde as voorheen? Totaal deur vrees gedryf en baie eng? Of deur vryheid en liefde gedryf met oorvloed? Hoe lyk dit om keer op keer te bekeer en elke dag saam met God oor te begin?

GEBED:
Here, ek wil nie na U toe vlug net omdat ek bang is vir hel of die konsekwensies van my optredes nie. Here ek wil bekeer en na U toe draai omdat ek glo U is my Here, U is my veilige vesting en by U is die enigste ware lewe. Dankie Here dat ek nou reeds hierdie lewe in oorvloed kan beleef. Dankie dat ek die vrug van hierdie lewe elke dag saam met U kan geniet. Here, U is werklik die enigste antwoord wat ek nodig het vir al my uitdagings.
Amen

7 Februarie 2024

Markus 1:15
15Hy het gesê: “Die tyd het aangebreek, en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie.”

VRAE:

 • Jesus se boodskap aan die mense is om hulleself te bekeer. Om te bekeer beteken om ‘n verandering van gedagtes te hê. Om 180˚ draai te maak en jou ruk te keer op die dinge wat verkeerd is. Jesus vra vir die mense om anders te dink as voorheen en anders op te tree as voorheen.
 • Wanneer het jy bekeer? Wanneer het jy jou rug gedraai op die ou manier van dink? Het jou rug gedraai op die ou manier van doen? Wat het hierdie bekering behels vir jou? Hoe moeilik was dit? Is daar steeds dinge waarvan jy moet bekeer?
 • Hoe lewe jy nou anders as voor jy bekeer het? Hoe lyk jou gedagtes anders as voorheen? Hoe lyk jou woorde anders as voorheen? Hoe lyk jou dade anders as voorheen? Sou enige iemand om jou kon sê dat daar ‘n 180˚ draai was van die manier waarop jy voorheen gedink, gepraat en gedoen het?
 • Bekering is nie iets wat mens net een keer doen nie. Dit is iets wat jy daagliks doen wanneer jy ontdek daar is steeds elemente, spasies en areas in jou lewe wat nog nie ten volle getransformeer is deur Jesus nie. Bekeer jy gereeld? Of is jy van mening dat jy dit een keer gedoen het en dit is genoeg? Hoe vra jy vir die Here om lig te skyn op die plekke waar bekering steeds nodig is in jou lewe? Deel jou hart met die Here.

GEBED:
Here, help my om nie in die versoeking te kom deur te dink ek is op die regte pad nie. Here, help my om nie oortuig te wees dat ek nie meer U transformerende krag benodig nie. Daar is steeds soveel aspekte van my wat moet bekeer en na U toe draai. Here, ondersoek my hart. Doen ‘n oudit op my. Here, maak seker dat ek elke dag opnuut bekeer en konstant my rug draai op die sondige natuur in my .
Amen

6 Februarie 2024

Markus 1:15
15Hy het gesê: “Die tyd het aangebreek, en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie.”

VRAE:

 • In die Markus evangelie begin Jesus se prediking met, “Die tyd het aangebreek, die koninkryk van God het naby gekom.” Vir Jesus is die Goeie Nuus reeds hier op aarde relevant. Dit is die oplossing en antwoord op elke probleem en situasie. Dit is die rede om elke dag vryheid en lewe in oorvloed te beleef.
 • Lewe jy elke dag in vryheid en lewe in oorvloed? Hoe sou jy vryheid beskryf? Hoe sou jy lewe in oorvloed beskryf? Hoe gee die Goeie Nuus van God, wat onder ons kom woon en herstel bring, vir jou vrede? Hoe gee hierdie Goeie Nuus vir jou lewe in oorvloed?
 • In die verloop van jare het die Goeie Nuus in baie gelowiges se gedagtes slegs die belofte van ‘n ewige lewe geword. Waarom dink jy is dit vir mense hulle so ‘n groot troos of vrees? Waarom is die Goeie Nuus soveel meer as net ‘n ewige lewe? Beleef jy die Goeie Nuus as meer as net ‘n belofte vir die lewe hierna? Waarom of waarom nie? Deel jou hart met die Here.

GEBED:
Here, dankie dat die Goeie Nuus soveel meer is as net ‘n ewige lewe in U teenwoordigheid. Dankie dat ek reeds vandag U nabyheid kan beleef. Dankie dat ek reeds vandag herstel kan beleef in my verhouding met U, my verhouding met ander, my gesondheid, my hart en my lewe. Here, help my om elke dag te leef asof ek hierdie Goeie Nuus aanvaar en ten volle uitleef. Mag ek so leef dat ander kan sien hoe U my lewe in oorvloed gee, en my werklik vry maak van alles wat my gevangene hou.
Amen

5 Februarie 2024

Maandag, 5 Februarie 2024

Markus 1:15
15Hy het gesê: “Die tyd het aangebreek, en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie.”

VRAE:

 • Aan die begin van Jesus se bediening, begin Hy met sy eerste preek. Jesus begin sy preek en bediening deur te sê die tyd het aangebreek vir die Goeie Nuus. Jesus verkondig hierdie Goeie Nuus, die evangelie regdeur sy bediening totdat Hy aan die kruis sterf.
 • Wat is die Goeie Nuus, die Evangelie wat Jesus verkondig? Dit is reeds Goeie Nuus, nog voordat Hy vir ons sondes gesterf het. Nog voordat Hy uit die dood opgestaan het en die dood oorwin het. Hoe lyk hierdie Goeie Nuus? Hoe sou jy die Goeie Nuus vir jouself beskryf, as dit nie net die belofte van ‘n ewige lewe was nie?
 • Jesus het mens geword, sodat die verhouding tussen God en mens herstel kan word. Hy het mens geword sodat God onder ons kom woon. Ons is nie meer alleen nie. Wat beteken dit vir jou dat God met jou is? Wat beteken dit vir jou dat die verhouding met God herstel is? Hoe leef jy in die vreugde van hierdie waarheid elke dag?

Gebed:
Here, ek is so dankbaar dat U mens geword het vir ons. Dankie dat U by my is. Dankie dat ek nie meer na U hoef te soek en te wonder en alleen hoef te voel nie. Dankie dat U die verhouding kom herstel het. Dankie dat dit nie meer van my afhang om aan te hou regmaak met U nie. Here, ek weet ek sou verlore gewees het sonder U inisiatief. Dankie vir hierdie Goeie Nuus.
Amen

3 Februarie 2024

Johannes 1: 50-51

Daarop sê Jesus vir hom: “Glo jy omdat Ek vir jou gesê het dat Ek jou onder die vyeboom gesien het? Jy sal nog groter dinge as dit sien.” Verder sê Jesus vir hom: “Dit verseker Ek julle: Julle sal die hemel oop sien en julle sal die engele van God sien op- en afklim na die Seun van die mens toe.”

Om oor te gesels en te dink:
Jesus vra vir Natanael of hy glo oor die opmerking van die vyeboom. Glo hy dat Jesus die Here is oor die opmerking wat dui dat Jesus hom ken? Dit is nie verkeerd nie, maar Jesus antwoord hom dat hy nog groter dinge sal sien. Dit is ‘n vooruitskouing na die opstanding van Jesus. Ons het dalk nie die opstanding self gesien nie, maar ons ken die opgestane Here Jesus Christus en die krag van Sy opstanding. Dit is verseker ons belydenis en ons kan saam uitroep om ‘te kom kyk’ die Here het opgestaan. Mag jy hierdie jaar meer en meer spasies ontdek waar Jesus Christus, ons opgestane Here, jou lewe kom verander. Mag jy meer gereeld bewus wees van die krag van Sy opstanding en daarom kan sê ‘kom kyk’!.

Gebed
Here, hierdie week het ek weer bewus geword dat ek ook geskape is. Dat U my ken, roep en vorm. Dat ek ook iets het om van te getuig, want ek ken U Here. Nog meer ek weet van U opstanding, ek glo in U opstanding en ek kan getuig van die krag van U opstanding. Dankie dat U opstanding vir my en ander hoop bied en so uitnodigend is ‘om te kyk’ wie U is. Amen.

2 Februarie 2024

Johannes 1:47-49

Toe Jesus vir Natanael na Hom toe sien aankom, sê Hy van hom: “Hier is ‘n ware Israeliet, ‘n man in wie daar geen bedrog is nie.” Natanael vra Hom toe: “Waarvandaan ken U my?” “Voordat Filippus jou geroep het,” antwoord Jesus hom, “toe jy nog onder die vyeboom was, het Ek jou al gesien.” Toe roep Natanael uit: “Rabbi, U is die Seun van God; U is die Koning van Israel!”

Om oor te gesels en te dink:
Natanael daag skepties by Jesus op, maar in hierdie ontmoeting ontdek hy wie Jesus is en dat Jesus hom ken. Jesus deel met Natanael dat Hy hom geken het nog voor dat Filippus hom uitgenooi het om ‘te kom kyk’ wie Jesus is. Jesus sê dat Hy hom onder die vyeboom gesien het en dit oortuig Natanael dat Jesus hom persoonlik ken. Hierdie ontdekking lei tot ‘n belydenis: ‘U is die Seun van God’. Wanneer ons kan bely dat Jesus die Here is kan ons ook uitroep ‘Kom kyk! Ek ken die Rabbi, die Seun van God, die Koning van Israel’ Mag jy vandag in die manier wat jy met mense omgang van God getuig. Laat ons ook uitroep ‘kom kyk! Jesus is die Seun van God’. Gryp die geleentheid aan om vandag met iemand op ‘n eenvoudige wyse te deel dat Jesus jou Here is. (Kom) Kyk of jy dit op ‘n eenvoudige manier kan doen deur in ‘n alledaagse gesprek of opmerking te verwys na Jesus as jou Here.

Gebed
Here, mag my lewe en woorde getuig dat U die Here is. Mag ek geleenthede aangryp om ander te nooi om ‘te kom kyk’ wie U is en vertel dat U my Here is. Amen.

1 Februarie 2024

Johannes 1:43-46

Die volgende dag het Jesus besluit om na Galilea toe te gaan. Hy kry toe vir Filippus en sê vir hom: “Volg My!” Filippus was van Betsaida afkomstig, van dieselfde dorp as Andreas en Petrus. Filippus kry toe vir Natanael en sê vir hom: “Ons het Hom gekry van wie Moses in die wet geskrywe het en van wie die profete ook geskrywe het. Dit is Jesus van Nasaret, die seun van Josef.” Maar Natanael sê vir hom: “Kan daar uit Nasaret iets goeds kom?” “Kom kyk,” het Filippus hom geantwoord.

Om oor te gesels en te dink:
Kom kyk! Ons tema hierdie week is uitnodigend en nooi jou om God opnuut weer te ontdek. Miskien ontdek jy weer hierdie week dat jy óók kan sê ‘kom kyk’, want die Here het jou tog geskape en aan die kruis vir jou ook gesterf. En tog wonder mens soms oor God en geloof. Natanael het ook gewonder, hy was skepties en krities oor Jesus. Soms voel die soeke na God of geloof soos om deur ‘n verkyker te kyk en mens sien nog nie die hele prentjie mooi in fokus nie. Dit is veral dan wanneer vriende soos Filippus ons help deur uitnodigend te kan wys waarop om dalk te fokus en ons uitnooi: ‘probeer om weer te kyk’.

Gebed
Here, dankie vir mense in my lewe wat my uitgenooi het om ‘te kyk’ en iets van U te beleef. Here gebruik my om mense te nooi om ook ‘te kom kyk’ in verskillende spasies in hulle lewe na wie U is. Amen

31 Januarie 2024

Filippense 2:6-8

Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie, maar Hy het Homself verneder deur die gestalte van ‘n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe Hy as mens verskyn het, het Hy Homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis.

Om oor te gesels en te dink:
In Psalm 139 het ons weer bewus geword hoe besonders elkeen van ons geskape is en dat die Here jou persoonlik ken. In Filippense 2 ontdek ons opnuut weer dat Jesus nie aan Sy Godgelyke wyse vasgeklem het nie. Dat Jesus mens geword het vir ons – vir jou. Kom kyk! Die Here het mens geword vir jou. Kom kyk! Die Here was gehoorsaam tot die dood, aan die kruis – vir jou. Mag jy opnuut hierdie week nie net ‘kom kyk’ en ontdek dat die Here jou geskape het, jou ken en roep nie, maar ook aan die kruis vir jou gesterf het.

Gebed
Here, vandag raak ek weer bewus van U liefdesdaad vir my – aan die kruis. Ek kom kyk weer vandag wat U vir my gedoen het. Here… dankie. Amen

30 Januarie 2024

Psalm 139:13-18

U het my gevorm, my aanmekaargeweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op ‘n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker: geen been van my was vir U verborge toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie, toe ek aanmekaargeweef is diep in die moederskoot. U het my al gesien toe ek nog ongebore was, al my lewensdae was in u boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle almal! As ek hulle sou wou opnoem – hulle is meer as wat daar sand is, en as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met U te doen hê.

Om oor te gesels en te dink:
Waar begin jou verhaal? Wat is die eerste foto’s in jou lewe se foto-album? Miskien het jy ook groot geword met foto’s wat jou ouers van jou gebêre het as ‘n klein babatjie. En tog kan so ‘n versameling nie presies vasvang hoe ‘n groot wonderwerk jy is nie! Nie eers die eerste sonar foto (indien daar een van jou geneem was) kan presies vasvang hoe wonderbaarlik jy aanmekaar geweef en gevorm is in jou moeder se skoot nie. Foto’s kan nie God se gedagtes oor jou vasvang nie. Die Psalmdigter probeer iets verwoord van hoe besonders ons as mense geskape is. Hoe uniek en kosbaar ons vir God is. Jy is deur God geskape. Wonderbaarlik geskep en hierdié Skepper ken jou. Om te roep ‘kom kyk’ begin dalk by ‘n besef dat God die Skepper van die hemel en aarde is, maar ook jou Skepper.

Gebed
Here, ek raak vandag opnuut bewus dat ek nie per toeval hier is nie. Dat voor ek gedagtes kon vorm, het U al gedagtes oor my gehad. Kom wys my wat U hart vir my is. Wat U gedagtes vir my is en hoe kosbaar ek vir U is. Amen.

29 Januarie 2024

Psalm 139:1-6

Here, U sien dwarsdeur my, U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit, U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit, U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie ‘n woord op my tong nie of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante, U neem my in besit. Dié wete oorweldig my, dit is te hoog vir my begrip.

Om oor te gesels en te dink:
Kinders kan soms makliker as volwassenes in ‘verwondering’ staan. Dink veral aan geleenthede wanneer hulle iets vir die eerste keer beleef of raak sien. Soms is dit juis in hierdie oomblikke wat hul ‘n ouer nader roep om ook te ‘kom kyk!’. Dalk kan ons hierdie week weer in verwonderling staan deur opnuut weer bewus te word hóé goed God jou ken. Die Psalmdigter beleef dat God dwarsdeur hom kan sien. Dat God weet wat sy doen en late is, asook gedagtes! Kom kyk en beleef hierdie week saam in die dagstukkies dat die Here jou persoonlik ken, gevorm het, geroep het en uitnooi om Godself opnuut weer te ontdek in jou lewe.

Gebed
Here, ek wil hierdie week opnuut kom kyk. Opnuut kom kyk om iets van U te beleef. Iets van my eie roeping dalk te verstaan. Kom wys my. Amen

27 Januarie 2024

Kolossense 3:16-17
“Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom.”

Om oor te gesels en te dink
Jesus se boodskap moet ons lewens rig. Soos ons Hom ontdek en leer ken, verdiep ons geloof en ervaar ons sy volle rykdom. Wanneer dit gebeur kan ons nie anders as om dit te deel en ander daarvan te vertel nie. Ons doen dit in wysheid wat God vir ons gee. ’n Manier om dit te laat gebeur is om met dankbaarheid liedere tot eer van God te sing. Al sing ons nie, kan ons na geestelike liedere luister om ons te help om op God te fokus.
Laat dit ons lewenswyse bepaal dat alles wat ons sê en doen, dit in die naam van die Here Jesus sal wees en dat daardeur vir God die Vader dankie sal sê. Mag hierdie dankbaarheid oorspoel in ons lewens na die mense om ons.

Gebed
Here Jesus, dankie vir U liefde wat nooit ophou nie. Ek wil in dankbaarheid U Naam groot maak en altyd ’n getuie van U goedheid wees. Amen.

26 Januarie 2024

Kolossense 3:15
”En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar.“

Om oor te gesels en te dink
Paulus moedig die gemeente aan om in vrede te lewe. Wanneer daar ongelukkigheid is, moet die vrede van Christus hoogty vier. Dit is om soos ’n liggaam in harmonie te wees met mekaar. Dit is deel van ons getuienis om in vrede met mense te leef en die vrede van Christus met hulle te deel.
Nog ’n belangrike aspek wat Paulus aanspreek is om altyd dankbaar te wees. Dis nie ’n maklik uitweg nie. Hy sit in die tronk en herinner hulle om ten spyte van moeilike omstandighede altyd dankbaar te wees. Dit is ’n lewenswyse om in afhanklikheid van God vir alles dankie te kan sê.
Soos ons deur Kolossense lees, besef ons dit vra vir nuwe keuse. Dit is ’n keuse om Jesus te volg en Sy identiteit ons identiteit te maak. Kies vandag om Jesus se vrede op ’n besonderse manier te deel met die mense om jou wat dit nodig het.

Gebed
Here, dankie vir U vrede. Help my om U vrede te deel. Ek wil vandag vir U dankie sê vir alles wat ek is. Amen.

25 Januarie 2024

Kolossense 3:13-14
”Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar liefhê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind.”

Om oor te gesels en te dink
Paulus brei sy oproep tot ‘n nuwe leefstyl uit. Dit moet sigbaar wees in verhoudings deur geduld en vergifnis. Ons kan nie heeltyd boek hou van dinge wat verkeerd is nie. God het ons vergewe en daarom moet ons mekaar ook vergewe.
Die Boodskap vertaal Kol 3:14 treffend: ”Tussen die klere wat God vir julle gegee het, is daar ’n kledingstuk wat alles perfek afrond. Jy moet dit altyd en oral dra. Hierdie kledingstuk is die liefde. As julle mekaar liefhet, leef julle presies soos God dit wil hê. Liefde hou julle naby mekaar soos julle veronderstel is om te wees.“
‭‭
Gebed
Here, ek kies om vandag liefde aan te trek. Mag ek hierdie liefde vir iemand wys wat dit nodig het. Amen.

24 Januarie 2024

Kolossense 3:5-10
”Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is: onsedelikheid, onreinheid, wellus, slegte begeertes, en gierigheid, wat afgodery is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan Hom ongehoorsaam is. Vroeër het julle ook aan dié dinge meegedoen toe julle nog daarin gelewe het. Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan: woede, haat, nyd en gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie, en moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou, sondige mens en sy gewoontes gebreek en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God.“

Om oor te gesels en te dink
Paulus herinner die gemeente in Kolosse dat aangesien hulle ‘n nuwe identiteit in Christus het, hulle erns daarmee moet maak. Dit is soos om ontslae te raak van vuil klere. Dis ‘n keuse om Jesus te volg wat jou lewe verander. Hy noem twee keer vyf dinge waaraan hulle nie moet meedoen nie.
Omdat Jesus nou die belangrikste in ons lewens is, moet ons wegstap van die sondige gewoontes en toelaat dat God deur Sy Gees ons al meer vernuwe na sy beeld.
Die Boodskap vertaal dit treffend: “God het egter vir julle ook ’n nuwe stel klere gegee. Hierdie klere maak julle heeltemal nuut. Dit bring julle al hoe nader aan God. Julle leer Hom al hoe beter ken. Hoe beter julle Hom leer ken, hoe meer word julle soos Hy. So kom julle al hoe nader aan die doel waarvoor God julle gemaak het. God het ons gemaak om almal soos Christus te wees.“
‭‭
Gebed
Here Jesus, ek wil U beter leer ken en wees soos U. Ek wil my eie ou klere weggooi en U volg. Help my om vandag U liefde uit te leef. Amen.

23 Januarie 2024

Kolossense 3:5-10
”Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is: onsedelikheid, onreinheid, wellus, slegte begeertes, en gierigheid, wat afgodery is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan Hom ongehoorsaam is. Vroeër het julle ook aan dié dinge meegedoen toe julle nog daarin gelewe het. Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan: woede, haat, nyd en gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie, en moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou, sondige mens en sy gewoontes gebreek en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God.“

Om oor te gesels en te dink
Paulus herinner die gemeente in Kolosse dat aangesien hulle ‘n nuwe identiteit in Christus het, hulle erns daarmee moet maak. Dit is soos om ontslae te raak van vuil klere. Dis ‘n keuse om Jesus te volg wat jou lewe verander. Hy noem twee keer vyf dinge waaraan hulle nie moet meedoen nie.
Omdat Jesus nou die belangrikste in ons lewens is, moet ons wegstap van die sondige gewoontes en toelaat dat God deur Sy Gees ons al meer vernuwe na sy beeld.
Die Boodskap vertaal dit treffend: “God het egter vir julle ook ’n nuwe stel klere gegee. Hierdie klere maak julle heeltemal nuut. Dit bring julle al hoe nader aan God. Julle leer Hom al hoe beter ken. Hoe beter julle Hom leer ken, hoe meer word julle soos Hy. So kom julle al hoe nader aan die doel waarvoor God julle gemaak het. God het ons gemaak om almal soos Christus te wees.“
‭‭
Gebed
Here Jesus, ek wil U beter leer ken en wees soos U. Ek wil my eie ou klere weggooi en U volg. Help my om vandag U liefde uit te leef. Amen.

22 Januarie 2024

Kolossense 3:1-4
“Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar Hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met Hom verskyn en in sy heerlikheid deel.”

Om oor te gesels en te dink
Paulus roep die gemeente in Kolosse op om onder moeilike omstandighede hulle geloof uit te leef. Hy skryf vanuit die tronk en herinner hulle wie hulle is. Hulle identiteit is in Christus. Omdat hulle saam met Christus uit die dood opgewek is, toe hulle tot geloof gekom het, kan en moet hulle anders leef.
Ons kan ook uit hierdie identiteit leef. Ons behoort aan Christus en daarom moet ons ons gedagtes rig op dit wat daarbo is. Christus is die belangrikste en ons moet ons besluite daardeur laat bepaal. Dit vra ’n keuse dat ons elke dag uit hierdie identiteit sal leef. Wanneer ons weet wie ons is, weet ons hoe om op te tree. Ons is nie op ons eie nie en ons kan nie as gelowiges net maak wat ons wil nie.
Kom ons kies vandag om ons gedagtes deur God te laat rig omdat ons aan Jesus Christus behoort.

GebedHere Jesus, ek wil my gedagtes rig op dit wat daarbo is. Ek wil kies wat vir U belangrik is. Dankie dat ek aan U behoort en dat U vir my lief is. Amen.

20 Januarie 2024

Kolossense 1:11-12
”Mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard. Met blydskap moet julle die Vader dank wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig.“

Om oor te gesels en te dink
Paulus moedig in sy gebed die gemeente aan om deur God se wonderbare krag geduldig te volhard. Soos wat ’n boer geduldig wag op die oes, ons ook geduldig wag op God. Hierdie vers kan ook gelees word as: “…om in alle omstandighede geduldig te volhard met blydskap. Julle moet die Vader dank…”
Mens kan ook blydskap in die volharding ervaar. Dit kom wanneer ons uit dankbaarheid leef.
God is die Een wat ons geskik maak en ons laat deel in die koninkryk van die lig.
As jy tans moeilike omstandighede ervaar, bid en vra vir die Here vir Sy wonderbare krag om jou sterk te maak en jou te help om in jou omstandighede geduldig te volhard met blydskap.

Gebed
Here, ek kom bid en vra geduld. Help my om te volhard en om met dankbaarheid te leef. Dankie vir al U genade. Amen.

19 Januarie 2024

Kolossense 1:9-10
”Daarom, van die dag af dat ons van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. Ons vra God dat Hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken, sodat julle tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat Hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God.“

Om oor te gesels en te dink
Ons word ook opgeroep om te boer met genade. Soos God vir ons genoeg genade gee, moet ons dit ook uitdeel. Paulus moedig die gemeente in Kolosse aan om uit dankbaarheid vrug te dra (boer) deur goeie werk en toeneem in die kennis van God.
Wanneer ons tyd in God se Woord spandeer, ontvang ons wysheid en insig deur die Heilige Gee. God openbaar Sy wil vir ons sodat ons kan doen wat Hy van ons verlang. God se wil is dat ons Hom sal ken en tot eer van Sy Naam leef.
Bid vandag hierdie vir jouself en vra dat die Here vir jou wysheid en insig sal gee.

Gebed
Here, ek kom vra vandag wysheid en insig wat net U Gees kan gee. Ek wil U wil duidelik ken en tot eer van U lewe deur net te doen wat U verlang. Mag ek vandag vrugte dra deur goeie werk en toeneem in die kennis van U. Amen.

18 Januarie 2024

Kolossense 1:3-6
”Wanneer ons tot God, die Vader van ons Here Jesus Christus, bid, dank ons Hom altyd vir julle omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges. Hierdie geloof en liefde is gegrond op die hoop wat vir julle in die hemel bewaar word en waarvan julle reeds gehoor het toe die waarheid, die evangelie, aan julle verkondig is. Die evangelie het julle bereik, en net soos dit in die hele wêreld vrug voortbring en verder versprei, gebeur dit ook by julle van die dag af dat julle van God se genade gehoor het en dit leer ken het soos dit werklik is.“

Om oor te gesels en te dink
God boer met genade. Paulus gebruik die landbou-beeld om te sê dat die genade wat God vir ons gee, groei en versprei. Hy is die Gewer hiervan en stel ons in staat om Hom te leer ken.
Paulus is dankbaar vir die gelowiges se geloof, liefde en hoop. Dit herinner aan 1 Kor 13 se geloof, hoop en liefde. Hierdie drie vorm saam ‘n eenheid waarin ons gewortel is. Die hoop is die sekerheid dat God by ons is en ons nooit sal los nie.

 • Waar ervaar jy God se genade in jou lewe?
 • Sê vir God dankie vir Sy genade wat vir ons hoop gee.

Gebed
Here, dankie vir oorvloedige genade. Dankie vir U liefde wat my hoop gee en kans gee vir die dag. Mag ek met hierdie hoop leef. Amen.

17 Januarie 2024

1 Korintiërs 9:25-27
”Almal wat aan ‘n wedstryd deelneem, ontsê hulleself allerlei dinge. Hulle doen dit om ‘n verganklike oorwinnaarskroon te verkry, maar ons ‘n onverganklike. Ek hardloop dan ook soos een wat nie van sy doel onseker is nie; ek slaan soos ‘n bokser wat nie in die lug slaan nie. Maar ek oefen my liggaam en bring dit onder beheer, sodat ek nie ander tot die stryd oproep en self nie kwalifiseer nie.“

Om oor te gesels en te dink
Die laaste padwyser vir 2024: “Om nie een aand te gaan slaap sonder dat ek my doel in die lewe nagejaag het nie.”
Hierdie laaste padwyser vra dat ons bewustelik sal leef en al die ander padwysers in ag neem, om te doen wat God van ons vra. Paulus gebruik ‘n sportsbeeld om ons gefokus te hou. Veral ook dat ons nie ander aanmoedig en self nie kwalifiseer nie. God het vir jou ‘n doel gegee om ‘n verskil te maak. Jy is nodig. Streef elke dag om jou doel uit te leef, hoe gering jy ook al dink dit mag wees.

Gebed
Here, ek kies om hierdie padwysers te volg. Ek kies om my doel na te jaag. Help my om U liefde orals te wys en te beleef. Amen.

16 Januarie 2024

Kolossense 3:23-24
“Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal kry wat Hy belowe het. Christus is die Here in wie se diens julle staan.”

Om oor te gesels en te dink
Die dertiende padwyser vir 2024: “Om gefokus te wees op God se eer in alles wat ek dink, sê en doen.”
Hierdie padwyser vra dat ons God in alles eerste sal stel. Paulus praat met die gemeente in Kolosse en moedig hulle aan om die Here gelukkig te maak, in plaas daarvan om te doen wat mense wil.
Ons lewer ’n getuienis teenoor ander as ons wat ons doen nie net vir eie gewin doen nie. Nee, wanneer ons kies om ander mens te dien en te help, is ons besig om God se koninkryk te laat kom.
Ander mense mag dink dat dit benede hulle is om te doen wat jy doen, maar juis wanneer ons diensbaar is, kan ons weet dat ons agter Jesus aan stap.
God toets ons harte en daarom moet ons dit altyd met die regte bedoelings doen. Christus is die Here wat ons wil dien.
Mag jy vandag waarmee jy besig is, anders benader, omdat jy dit van harte soos vir die Here doen.

Gebed
Here, ek wil U vandag dien. Ek wil met die regte gesindheid doen wat ek moet doen. Help my om te weet ek staan in U diens. Amen.

15 Januarie 2024

Prediker 5:17-19
Ek het ook iets gesien wat goed is: dit is aangenaam om te eet en te drink en die lewe te geniet onder al die geswoeg op hierdie wêreld. Dit kom ‘n mens toe vir die hele leeftyd wat God hom skenk. God gee aan ‘n mens rykdom en besittings en laat hom dit geniet. God laat die mens sy deel ontvang en sy werk met vreugde doen. Dit is ‘n gawe van God. So ‘n mens dink skaars na oor wat in sy lewe gebeur, so vol is hy van die blydskap wat God gee.

Om oor te gesels en te dink
Die twaalfde padwyser vir 2024: “Om met dankbaarheid te leef vir elke stukkie brood op die tafel, asook vir elke nuwe dag wat die Here aan my gee om vir Hom te leef.”
Hierdie padwyser laat ons fokus om bewustelik dankbaar te leef. Alles wat ons het, is nie deur ons eie toedoen nie, maar ’n gawe van God. Ons kan vreugde vind in die lewe en dit geniet. Ons kan positief wees en positief praat oor wat rondom ons gebeur. Ons hoef nie te kla nie. Ons kan eerder dankie sê. Ons kan bid oor die dinge wat swaar is, terwyl ons dankbaar is oor dit wat ons het.
Die Here gee elke dag vir ons nuwe geleenthede. Laat ons die beste gebruik maak van elke geleentheid soos Efesiërs 5:16 ons herinner.

Gebed
Here, dankie! Dankie! Alles wat ek het, is ’n gawe van U af. Ek wil dankbaar leef en van elke geleentheid gebruik maak om U te dien. Amen.

13 Januarie 2024

Matteus 25:21
Toe sê sy eienaar vir hom: ‘Mooi so! Jy is ‘n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde!’

Om oor te gesels en te dink
Die elfde padwyser vir 2024: “Om vrede te maak met die feit dat ek sommige mense sal teleurstel omdat ek nie alles vir almal kan of hoef te wees nie.”
Ons is elkeen uniek en verskil van mekaar. Die Here het vir elkeen van ons gawes gegee om ’n verskil te maak. Tog sukkel ons soms daarmee om alles vir almal te probeer wees. Die beste ding wat ons in 2024 kan doen, is om te doen wat die Here van ons vra en nie wat mense van ons vra nie.
Ons word opgeroep om die beste ek te wees wat die Here gemaak het. Ek hoef nie te wees wat ek dink ander dink ek moet wees nie.
Woeker met dit wat die Here vir jou gegee het, al dink jy dit is nie belangrik nie. Jou bydrae maak ’n verskil en gaan gemis word as jy nie doen wat die Here van jou vra nie.

Gebed
Here, ek wil graag wees wie U wil hê ek moet wees. Help my om my gawes en talente tot eer van U Naam te gebruik. Ek wil doen wat U van my vra. Amen.

12 Januarie 2024

Vrydag 12 Januarie 2024
Nadat Paulus dit gesê het, het hy brood geneem, God in die teenwoordigheid van almal gedank, dit gebreek en begin eet. Hulle het almal moed geskep en self ook begin eet. Ons was altesaam twee honderd ses en sewentig mense aan boord. Nadat hulle genoeg geëet het, het hulle die vrag koring in die see gegooi en so die skip nog ligter gemaak.

Om oor te gesels en te dink
Die tiende padwyser vir 2024: “Om te bid vir mense wat met integriteit werk en leef te midde van onreg en korrupsie, en om hulle te bemoedig om te volhard. “
Dit is nie moeilik om moedeloos te raak oor al die onreg en korrupsie nie, maar ons kan kies om mense te bemoedig wat kans sien om ’n verskil te maak.
Soos Paulus op die boot een van die min gelowiges was, het hy nie geskroom om te getuig dat die Here hulle sal help nie. Al 276 mense is gered as gevolg van Paulus se lewe.
Laat ons soos ’n Paulus die brug wees om mense by God uit te bring. Laat ons ander mense bemoedig wat stukkie vir stukkie deursigtig aanwesig is om onreg terug te druk. Daar is baie meer mense wat met integriteit leef en ons moet hulle bemoedig en dit nie uit die oog verloor nie. Kom ons bly bid vir hulle.

Gebed
Here, ek kom bid vir elkeen wat ter wille van U Naam onreg beveg. Gee hulle en ons die moed om die regte dinge te doen. Laat ons die brug vir mense wees om U raak te sien. Amen.

11 Januarie 2024

Matteus 6:1-4
Moenie julle godsdienstige pligte in die openbaar nakom om deur mense gesien te word nie, want dan kry julle geen beloning van julle Vader wat in die hemel is nie. “As jy byvoorbeeld armes help, moet dit nie uitbasuin nie. Dit doen die skynheiliges in die sinagoges en op straat, sodat mense met lof van hulle kan praat. Dit verseker Ek julle: Hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy iets vir die armes gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou goeie daad verborge kan bly. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon.

Om oor te gesels en te dink
Die negende padwyser vir 2024: “Om gedurig op die uitkyk te wees vir al die stil helde van die Here wat nooit enige erkenning soek vir hulle liefdesdiens en goeie dade nie, en om in hulle voetstappe te volg as my mentors.”
Ons kan leer by mense wat eerder soos Jesus sê nie weet wat hulle linkerhand en regterhand doen nie. Ja, selfs as hulle bid of vas, weet niemand dit behalwe die Vader nie. Ons word geroep om ’n verskil te maak. Ons moet deurskynend aanwesig by mense wees. Daar wees om te help, maar nie vir eie aansien nie.
Dit is die klein dingetjies wat ’n verskil maak. Dit is ’n oproep na iemand wat alleen is, dit is ’n besoek aan iemand wat siek is of swaar kry. Dit is om kos te deel en ons tyd en aandag vir ander te gee.
As jy wonder hoe jy hierdie jaar ’n verskil kan maak, wees op die uitkyk vir mense wat ander help en sluit by hulle aan en begin dit self doen. So verheerlik ons die Vader in die hemel.

GebedHere Jesus, ek wil graag ’n verskil maak. Wys my wat ek kan doen om iemand te help. Mag ek in die agtergrond vir mense U liefde wys. Amen.

Woensdag 10 Januarie 2024

Matteus 25:41-45
Dan sal die Koning vir dié aan sy linkerkant sê: ‘Gaan weg van My af, julle vervloektes! Gaan na die ewige vuur wat vir die duiwel en sy engele voorberei is, want Ek was honger, en julle het My niks gegee om te eet nie; Ek was dors, en julle het My niks gegee om te drink nie; Ek was ’n vreemdeling, en julle het My nie gehuisves nie; sonder klere, en julle het My nie klere gegee nie; siek en in die tronk, en julle het My nie versorg nie.’Dan sal hulle ook antwoord: ‘Here, wanneer het ons U honger of dors of ’n vreemdeling of sonder klere of siek of in die tronk gesien en U nie gehelp nie?’En Hy sal hulle antwoord: ‘Dit verseker Ek julle: Vir sover julle dit aan een van hierdie geringstes nie gedoen het nie, het julle dit aan My ook nie gedoen nie.’

Om oor te gesels en te dink
Die agste padwyser vir 2024: “Om vergeetagtig te wees wat my eie behoeftes betref, en om ’n sagter hart te hê vir almal rondom my.”
Ons leef baie selfgerig en ons moet bewustelik kies om soos Jesus ons leer om nederig te wees. Dit gaan nie net oor my eie behoeftes nie. Ons moet vrygemaak word om op ander mense te fokus en om die myle in ander se skoene te stap.
CS Lewis sê dat nederigheid nie is om minder van myself te dink nie, maar minder aan myself te dink.
Jesus vra in Matteus 25 of ander mense die effek sal voel van wat ek glo. Ek moet dade by my woorde sit.
Wie sal my mis as ek nie meer daar is om te help nie? Wie sal my mis as ek nie meer vir hulle kan bid nie. Ons moet elke dag ’n verskil maak, sodat ander mense ook die pad agter Jesus wil aanstap.

Gebed
Here Jesus, ek wil graag ’n verskil maak. Ek wil aan die geringstes om my ’n verskil maak. Mag ek U liefde vandag uitdeel omdat U vir my lief is. Amen.

Dinsdag 9 Januarie 2024

Romeine 12:18
As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense.

Om oor te gesels en te dink
Die sewende padwyser vir 2024 is: “Om eerste askies te sê wanneer ek verkeerd is.” Ons word opgeroep om te vergewe en nie met bitterheid te lewe nie. Dit is nie ’n maklike pad nie, maar ons moet die inisiatief neem om in vrede met mense te leef. Laat ons dié mense wees wat eerste uitreik en askies sê. Laat ons nie wag en voorwaardes stel voordat ons sal vergewe nie. As ons nie ons woede en bitterheid laat gaan nie, is dit om self gif te drink en te verwag die ander persoon moet iets oorkom.
Laat ons eerste ’n brug bou na ander toe. Paulus moedig ons aan om in vrede te lewe.
In die Onse Vader leer Jesus ons om ook te vergewe. Hy het ons vergewe en vra dat ons ook sal vergewe. Vra die Here om jou hierdie jaar op hierdie pad te help.

Gebed
Here, ek sukkel hiermee, maar vra dat U my sal help om askies te sê en in vrede met alle mense te leef. Amen.

Maandag 8 Januarie 2024

Spreuke 4:25-27
Hou jou oë op die pad vorentoe, kyk reg voor jou uit. Baken jou koers af, dan sal jy seker wees van elke tree. Moenie links of regs wegdraai nie, weerhou jou van die verkeerde koers.

Om oor te gesels en te dink
Ons staan aan die begin van ’n Nuwejaar en ons staan voor keuses. Stephan Joubert het ’n rigtingwysers vir 2024 uitgelig wat ons kan help om hierdie jaar God se pad te kan stap.
Gaan deur hierdie lysie en vra die Here om jou te wys op watter jy nou op kan fokus. Soos die tyd aan gaan, kies dan vir jou ’n volgende een. Laat toe dat die Here so vir jou pad wys.

Gebed
Here, ek wil my oë op U pad hou. Ek wil nie die verkeerde koers kies nie. Help my om hierdie jaar dit elke dag te doen. Amen.

Rigsnoere uit die Bybel vir 2024:

 1. Om die Here na te volg met alles in my.
 2. Om vrygewig te leef soos wat Jesus my leer, sonder om iets terug te verwag.
 3. Om ander mense geestelik ryk te maak, al voel ek soms brandarm.
 4. Om ’n voltydse student te wees van die Here en sy Woord, en om myself gedurig te omring met wyse mense.
 5. Om te doen wat reg is.
 6. Om mense met respek te behandel, al doen hulle nie dieselfde terug nie.
 7. Om eerste askies te sê wanneer ek verkeerd is.
 8. Om vergeetagtig te wees wat my eie behoeftes betref, en om ’n sagter hart te hê vir almal rondom my.
 9. Om gedurig op die uitkyk te wees vir al die stil helde van die Here wat nooit enige erkenning soek vir hulle liefdesdiens en goeie dade nie, en om in hulle voetstappe te volg as my mentors.
 10. Om te bid vir mense wat met integriteit werk en leef te midde van onreg en korrupsie, en om hulle te bemoedig om te volhard.
 11. Om vrede te maak met die feit dat ek sommige mense sal teleurstel omdat ek nie alles vir almal kan of hoef te wees nie
 12. Om met dankbaarheid te leef vir elke stukkie brood op die tafel, asook vir elke nuwe dag wat die Here aan my gee om vir Hom te leef.
 13. Om gefokus te wees op God se eer in alles wat ek dink, sê en doen.
 14. Om nie een aand te gaan slaap sonder dat ek my doel in die lewe nagejaag het nie.
  Stephan Joubert

Saterdag 6 Januarie 2024

Matteus 7:12
Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dit is tog waarop dit neerkom in die wet en die profete.

Om oor te gesels en te dink
Die sesde padwyser vir 2024 is: “Om mense met respek te behandel, al doen hulle nie dieselfde terug nie.”
As mens oor respek dink, is ons eerste gedagte dat iemand respek moet verdien voordat hulle gerespekteer word. Jesus stel vir ons ’n nuwe reël in die Bergrede, die goue reël, bekend. Ons moet eerstens aan mense doen wat ons wil hê hulle aan ons moet doen. Ons moet respekvol met mense omgaan.
Die uitdaging is om juis respek vir iemand te wys wat niks terug kan doen om die respek te verdien nie. Ons kan nie net dié respekteer wat ons dink ons gaan help of bevoordeel nie. Nee, as volgelinge van Jesus moet ons juis almal respekteer.
Dit vra dat ons almal menswaardig sal hanteer. Soms is ’n glimlag en groet genoeg, ander kere is dit om iemand wat jou bedien by ’n winkel op die naam te groet.
Die oorsaak van soveel konflik in ons wêreld is omdat iemand voel dat hy of sy nie respekvol hanteer is nie.
Laat ons getuienis wees dat ons mense respekvol hanteer. So kan ons ’n verskil in 2024 maak, daar waar ons elke dag beweeg.

Gebed
Here, help my om mense respek te hanteer, selfs al verdien hulle dit nie. Mag ek nie verskonings uitdink om dit nie te doen nie. Ek wil graag U liefde vir die mense om my wys. Amen.

Vrydag 5 Januarie 2024

Matteus 6:33
Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.

Om oor te gesels en te dink
Die vyfde padwyser vir 2024 is: “Om te doen wat reg is.” Hierdie padwyser moedig ons aan om die regte dinge te doen, al is dit nie altyd die makliker opsie nie. Ons kom voortdurend in situasies waar ons moet kies om die regte ding te doen. Jakobus 4:17 sê dat as ons weet wat die regte ding is om te doen en dit nie doen nie, is dit sonde. Ons doen dan afbreek aan ons verhouding met God en is ons getuienis vir die mense om ons sonder geloofwaardigheid.
Jesus moedig ook Sy dissipels in die Bergrede aan om eerder God se koninkryk en sy geregtigheid na te streef. God sal dan vir ons voorsien wat ons nodig het.
Wanneer ons hierdie jaar in moeilike situasies kom, bid vir wysheid dat ons eerder die regte ding sal doen, as die makliker opsie.
Kom ons streef hierdie jaar om as regverdige mense te leef en altyd God se koninkryk eerste stel.

Gebed
Here, ek wil doen wat reg is. Ek wil koninkryk eerste soek. Mag ek U eer deur die regte keuses te maak. Amen.

Donderdag 4 Januarie 2024

Johannes 6:66-69
Hieroor het baie van sy dissipels omgedraai huis toe en nie meer saam met Hom gegaan nie. Toe vra Jesus vir die twaalf: “Wil julle nie ook weggaan nie?” Simon Petrus het Hom geantwoord: “Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat ewige lewe gee. En ons glo vas en ons weet dat U die Heilige van God is.”“

Om oor te gesels en te dink
Die vierde padwyser vir 2024 is: “Om ’n voltydse student te wees van die Here en sy Woord, en om myself gedurig te omring met wyse mense.”
Ons doen nie genoeg moeite om studente van die Bybel te wees nie. Ons dink omdat ons nie die Bybel soos iemand anders ken nie, ons nie eers probeer nie. Ons kan nie in ’n verhouding met Jesus wees as ons nie tyd saam in Sy Woord spandeer nie.
Jesus vra vir sy dissipels of hulle nie ook wil gaan nadat ’n groot skare van 8000 Hom verlaat het nie. Petrus antwoord dat Jesus die enigste een is wat woorde wat ewige lewe gee, gee. Hy kon dit sê omdat hy Jesus geken het.

 • Wil jy nie meer moeite doen om tyd in die Woord te spandeer nie?
 • Kies ’n kort Bybelboek en lees dit gereeld deur.
 • Memoriseer van die Bybelverse en pas dit in jou lewe toe.
 • Spandeer tyd saam met ander wyse gelowiges wat jou op die pad kan help.

Gebed
Here, U Woord gee lewe. Ek wil hierdie jaar my verdiep in U Woord. Help my om dit te doen sodat ander mense U in my kan sien. Amen.

Woensdag 3 Januarie 2024

2 Korintiërs 6:6-10
Ons het onberispelik opgetree, met begrip, met verdraagsaamheid en vriendelikheid. Dit alles het ons gedoen deur die Heilige Gees, deur opregte liefde, deur die woord van die waarheid en deur die krag van God. Ons wapen vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen. Ons ontvang eer en oneer, ons word beledig en geprys. Ons word behandel as verleiers, en tog is ons betroubaar; as onbekendes, en tog is ons goed bekend; as sterwendes en, soos julle sien, ons lewe; as gestraf, maar ons is nie doodgemaak nie; as bedroefdes, en tog is ons altyd opgeruimd; as armes, maar ons maak baie ander ryk; as mense wat niks het nie, en tog besit ons alles.

Om oor te gesels en te dink
’n Derde padwyser vir 2024 is: “Om ander mense geestelik ryk te maak, al voel ek soms brandarm.”
Hierdie voorneme vra dat ek bewustelik die fokus weg van myself sal draai en op die mense om my fokus. Ons kan baie selfsugtig wees en dink dat die Here net ons moet help, sodat ons gelukkig is.
Paulus beskryf hier dat hulle swaar gekry het en tog in die swaarkry het hulle vreugde ervaar. Hulle kon van hulleself wegkyk en ander raaksien.
Ons eie omstandighede gee ons soms die geleentheid om ander mense moed in te praat, selfs as ons moedeloos voel. Ons kan ons eie ervaring met ander deel wat nodig het om dit te hoor.

 • Met wie moet jy tyd spandeer wat jou nodig het?
 • Deel jou verhaal met iemand om daardie persoon moed te gee.

Gebed
Here, soms voel ek brandarm. Laat my onthou dat U my ryk maak en dat ek dit wat ek is, kan deel met iemand wat dit nodig het. Amen.

Dinsdag 2 Januarie 2024

2 Korintiërs 8:7-9
Aangesien julle alles in oorvloed het: geloof, die gawe om julle woord te doen, kennis van God, onbeperkte ywer en ons liefde vir julle, wees dan ook in hierdie liefdeswerk oorvloedig. Ek gee nie ‘n opdrag nie, maar ek wys julle op die ywer van ander om daardeur die opregtheid van julle liefde te toets. Julle ken die genade van ons Here Jesus Christus: hoewel Hy ryk was, het Hy ter wille van julle arm geword, sodat julle deur sy armoede ryk kon word.

Om oor te gesels en te dink
’n Tweede padwyser wat ons in 2024 kan gebruik is: “Om vrygewig te leef soos wat Jesus my leer, sonder om iets terug te verwag.”
Vrygewigheid is die vergete skat van die Nuwe Testament. Dit is ’n lewenswyse. Dit is om jouself te gee. Dit is nie iets wat jy nou en dan doen nie.
Paulus herinner ons dat Jesus ryk was en arm geword het, ter wille van ons, sodat ons Hom kan leer ken.
Ons dink dadelik dat dit beteken ek moet geld gee. Dit kan dit ook beteken, maar mense het ons tyd en aandag meer nodig. Ons moet vrygewig met ons liefdeswerk wees. Mense om jou het jou nodig.
Daar is mense op jou pad waar jy moet stop en stil staan en jou tyd vrygewig deel.

Gebed
Here, ek sukkel om altyd vrygewig te wees. Leer my om te stop en my tyd en liefde met mense om my te deel. Amen.

Maandag 1 Januarie 2024

Jeremia 31:21
Rig vir jou padwysers op, bring vir jou rigtingborde aan, hou jou oog op die grootpad, op die pad wat jy moet loop.

Om oor te gesels en te dink
Ons is aan die begin van ’n nuwe jaar en ons het baie voornemens. As gelowiges kan ons ook herbesin om te doen wat die Here van ons vra. Soos Jeremia die volk aanmoedig om padwysers en rigtingborde op sit, so moet ons fokus op dit wat belangrik is. Stephan Joubert herinner ons dat ons eerste voorneme moet wees om die Here met alles in my na te volg.
Paulus herinner ons in Filippense 1:21 dat ons ons oog op Christus moet hou. Die somtotaal van die lewe is Christus en dat my lewe deur Christus oorspoel sal word. Hy moet die Here van my hele lewe wees.
Ons moet Sy pad volg. Johannes 14:6 sê Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Of anders gestel: Hy is nie net die ware bestemming nie, maar Hy is ook saam met ons op die pad.
Soos ons hierdie jaar begin, kan ons Hom vertrou om ons oog op die grootpad te hou.

Gebed
Here, ek wil 2024 op U pad bly. Ek wil U volg in alles wat ek doen. Help my asseblief. Amen.

Donderdag 7 Desember 2023

Lukas 7
16Almal is met ontsag vervul en het God geprys deur te sê: “’n Groot profeet het onder ons opgestaan,” en “God het na sy volk omgesien.”

VRAE:

 • Die Romeinse soldaat wat na Jesus kom, weet meer as baie skrifgeleerdes. Hy weet wie Jesus is, en hy weet hoe om Jesus die respek te gee wat Hom toekom. Die romeinse soldaat, ‘n heiden, weet hoe om Jesus te eerbiedig. Hy ontmoet Jesus en glo met sy hele wese dat Jesus nie net die seun van God is nie, nie net daartoe in staat is om sy dienaar gesond te maak nie, maar meer as dit dat Jesus dit kan doen sonder om na die slaaf te gaan. Jesus kan slegs deur die woord te spreek lewe gee. Dit is in skerp kontras met al die ander mense wat verwag het dat Jesus moet kom, dinge moet doen sodat hy die wonders kan laat plaasvind.
 • Jesus kom na die mense wat normaalweg deur die samelewing uitgestoot of nie erken word nie. Hy kom na mense wat nie noodwendig aanvaar sou word nie en uitgelewer en broos is. Was daar al ooit ‘n tyd waar jy gevoel het jy is uitgelewer, broos en afhanklik van ander? Hoe het dit jou laat voel? Hoe het jou verhouding met God gelyk? Deel jou hart met die Here.
 • Wie in jou lewe of in jou omgewing is die mense wat uitgelewer is, broos is en nie noodwendig waarde het nie? Hoe bid jy vir hulle? Hoe nader jy hierdie mense? Is jy bereid om by hierdie mense te leer, of is jy oortuig jy het al die antwoorde? Deel jou hart met die Here.
 • Om vir mense te kan bid of dankbaar te wees vir hulle in jou lewe, is ‘n voorreg. God kom na elkeen van ons in die normale dag se lewe, wanneer ons oorwinnings behaal, maar ook wanneer ons groot hartseer beleef. En in daardie oomblikke het ons die kans om God te volle te vertrou en lief te hê.

DOEN DING:

 • By die etenstafel, vir ‘n plekmatjie, ‘n A4 papier vir elke persoon wat saam eet. Maak ook seker elkeen het ‘n pen of skryf ding.
 • Voor of na julle geëet het, Skryf jou naam op die papier en almal gee hulle papier vir die persoon regs van hulle. Skyf dan ‘n gebed of dit waarvoor jy dankbaar is van hulle op die papier. Die kleintjies kan ‘n prentjie teken as hulle wil. Skuif die papier weer na regs, en herhaal. Hou aan daarmee tot elkeen ‘n boodskap, gebed of prentjie geteken het vir die familielid.

GEBED:
Here, Koning van die hemele, ek buig voor U neer vandag. Ek maak my hande oop en kyk op na U. Here, maak my hart en gees oop vir U. Ek is so dankbaar dat U nie bang is om die gemors in my lewe te herstel nie. Ek is so dankbaar dat U nie deur mense se opinies van my beïnvloed word nie. Here, ek weet dat U ten volle alles vir my gegee het. Ek weet dat U besonders lief is vir my. Mag my hele lewe ‘n offer aan U wees. Here U lig skyn helder in hierdie seisoen. Here, U is tot alles in staat.
Amen

Woensdag 6 Desember 2023

Lukas 6
27“Maar vir julle wat na My luister, sê Ek: Julle moet julle vyande liefhê; doen goed aan die mense deur wie julle gehaat word; 28seën die mense deur wie julle vervloek word; bid vir die mense deur wie julle sleg behandel word.

VRAE:

 • Jesus is aan die woord in hierdie hoofstuk en hy nooi mense uit na ‘n nuwe wêreld. ‘n Wêreld waar alles nie meer onderstebo is nie, maar eerder ‘n wêreld waar alles herstel is soos dit eintlik moes wees. ‘n Wêreld waar die gebede van gelowiges die kerkbanke laat skud en ‘n koninkryk waar die aarde deur die lewens van gelowiges geskud word.
 • Jesus nooi die Fariseërs, mense wat hulle hele lewe aan die wet gehoorsaam was, om die wet reg te lees. Hy vra of hulle nie weet dat die wet nie naastenby so belangrik is soos die een wat lewe in die wet ingeblaas het nie? Hy dag hulle uit om die wêreld met nuwe oë te sien waar jy nie kwaad met kwaad vergeld nie, maar mense wat jou vyand is vergewe, hulle seën en vir hulle bid.
 • Hoe sou dit lyk indien jy hierdie seisoen, nie net jou eie familie dien, vir hulle buitengewoon goed is en vir hulle al die geskenke koop en liefde gee nie? Hoe sou dit lyk indien jy daardie selfde energie in mense wat jou te nakom, mense wat jy nie kan vergewe nie, mense na wie jy op neerkyk of mense wat jy nie eers aan wil dink nie, daardie liefde en energie gee? Hoe voel dit om te dink jy moet jou geliefdes tweede stel en die ander ‘n prioriteit maak in die seisoen?
 • Die here het gekom om die wêreld reg te stel. Maar die regstel voel nie vir ons so baie natuurlik nie. Deel jou hart met die Here en vra vir Hom waarop jy moet fokus. Hoe het jesus jou wêreld geskud, regte kan om gedraai?

DOEN DING

 • Dek vandag die tafel waar julle eet asof die belangrikste gaste kom. Gebruik julle mooiste borde, messe, vurke en glase.
 • Hoe voel dit om die eetgerei te gebruik wat gewoonlik uitgehou word vir spesiale geleenthede? Jesus het gekom om alles op sy kop te draai. Hy verander hierdie onderstebo wêreld sodat alles weer regte kant bo sal wees. Hoe het die manier waarop julle vanaand eet, julle herinner dat Jesus gekom het om ook die ordinêre oomblikke buitengewoon te maak?

GEBED:
Here, magtige God en ware Vriend, hoe kan ek U ooit na waarde eer? Selfs al voel dit vir my onmoontlik, wil ek U bedank en U naam groot maak! Ek sal nooit ten volle verstaan wat U kom in my eie lewe ten volle beteken het nie. Ek is op my knieë in verwondering oor die manier waarop U my vrygemaak het, my lief het en die feit dat ek ten volle aan U behoort. Here, ek is nie meer my eie nie. Here, help my om vry te word van al die ou godsdienstige reëls en wette. Here, help my om weg te bly van al die tradisies wat my keer om lewe te bied vir hulle wat werklik swaar kry en in nood is. Here, hierdie seisoen handel oor U koninkryk en U glorie. Ek plaas dit alles op die tafel. Wys vir my asb. U manier van doen in die hierdie seisoen. Here, verander my.
Amen

Dinsdag 5 Desember 2023

Lukas 5
5“Meneer,” antwoord Simon, “ons het die hele nag deur geswoeg sonder om iets te vang, maar op u woord sal ek die nette uitgooi.”

VRAE:

 • Jesus is besig om mense te leer wanneer hy ‘n skuit sien dryf naby die oewer. Hy klim daarin en leer die mense verder. Wanneer hy klaar is met die menigte gaan hy na Petrus en sê vir hom om weer uit te gaan na die diep waters en die nette te laat sak.
 • Petrus is al lank ‘n visserman. Hy weet wat hy doen. Die werk is fisies intensief en moeilik. Hy was alreeds heelnag besig om te werk. Hy was waarskynlik baie moeg en reg om te gaan rus. Wanneer Jesus vir hom vra om nog ‘n keer te gaan, kon hy maklik moeilik wees en weier om dit te doen. Tog vertrou hy vir Jesus. Hy vang so baie vis dat sy nette besig is om te skeur en hy vriende moes nader roep om te help.
 • Hierdie hele ervaring het vir Petrus die kans gegee om skoongemaak te word van sy eie idees en oortuigings waarop hy normaalweg staatmaak. Watter idees en gedagtes huldig jy oor jou werk, jou huisgesin en jou naastes wat Jesus dalk in hierdie feestyd sou wou aanspreek? Waarom dink jy dien hierdie idees jou nie werklik nie? Hoe sou dit lyk indien jou lewe skoongewas was, van hierdie idees en gedagtes?
 • Petrus het die kans gehad om gesuiwer of verfyn te word. In die proses om gesuiwer te word, gaan mens deur moeilike omstandighede waar jy gereduseer word tot ‘n hoër gehalte karakter. Watter ervarings in jou lewe, is besig om jou te suiwer en verfyn? Waarom dink jy is dit nodig om deur hierdie proses te gaan? Hoe gaan dit jou getuienis oor jou geloof help, deur hierdie proses enduit te sien?
 • Petrus het die kans om nuwe lewe te bring fisies deur die kos wat hy nou kan voorsien, maar ook in die nuwe bediening wat die Here nou vir hom gee. Hoe gee God vir jou ook nou die geleentheid om nuwe lewe in die mense en bediening waar jy is te bring? Hoe lyk dit as jy werklik lewe bring vir mense om jou? Watter bediening plaas die Here op jou hart?

DOEN DING

 • Indien dit moontlik is, maak ‘n vuur buite waar julle kan sit en gesels. Indien dit nie moontlik is nie sit ‘n YouTube video aan wat vertoon soos ‘n kaggel. Sommige het ook die klank van ‘n werklike vuur.
 • Terwyl julle om die vuur sit. Deel met mekaar hoe die hitte van die vuur help om skoon te maak, nuwe lewe voort kan bring en metale suiwer. Hoe het die afgelope jaar dit met julle gedoen? Skoon gemaak, nuwe lewe gebring en gesuiwer?

GEBED:
Here, vergewe my wanneer ek vir U teenkanting gee in my suiweringsproses. U is altyd goed. Here, ek kan op U vertrou. Here, ek wil saam met U stap deur die Kersseisoen. Here, wys vir my wat U wil is vir my in hierdie tyd. Here, ek weet ek is gemaak vir soveel meer as wat ek vir myself kan droom. Here, ek weet dit. Here, vergroot my kapasiteit. Here, help my groei.
Amen

Maandag 4 Desember 2023

Lukas 4
1Jesus het vol van die Heilige Gees van die Jordaan af teruggekom, en deur die Gees is Hy na die woestyn toe gelei, 2waar Hy veertig dae lank deur die duiwel versoek is.

VRAE:

 • Tydens Jesus se doop is Hy erken as God se geliefde. Hy is direk na die doop deur die Gees gelei, om deur die vyand in die woestyn versoek te word. Hy is op verskeie maniere versoek.
 • Jesus is versoek terwyl hy baie honger was, om te besluit op wie Hy vertrou om vir hom te voorsien¬¬. Jesus bely dat God die enigste bron is van alles wat hy benodig. Wie is jou jou bron van voorsiening? Vertrou jy op God om te voorsien dit wat jy nodig het? Is jy bereid om daarop te wag? Of kies jy ander goed om jou te verdoof of te vul met alles wat nie werklik vir jou bedoel is nie? Kies jy ‘n besige program, ‘n verslawing, ‘n afleiding om jou aandag weg te neem van die dinge wat werklik jou siel sal versadig? Deel jou hart met die Here.
 • Jesus is versoek om te besluit wat Sy grootste prioriteit is. Jesus het geweet dat God sy grootste prioriteit moet wees en hy het sy lewe daarvolgens ingerig. Hoe lyk jou prioriteite? Kom God voor alles anders in jou lewe? Of is jou verhouding met God die laaste element wat in jou kalender en hart plek kry? Hoe getuig jou kalender, finansies, gawes en mense van jou prioriteite? Deel jou hart met die Here.
 • Jesus is versoek deur te wonder oor wie hom werklik sal beskerm. Jesus het geweet dat God Sy hand oor Hom hou en dat hy biddend God se leiding en wysheid moet soek voor hy enige tree verder gee. So gereeld storm ons in ‘n rigting of situasie, sonder om die Here se leiding te vra. Dan verwag ons dat God ons moet beskerm van die konsekwensies en nagevolge. Waar in jou lewe is jy nie besig om God se leiding eerste te vra nie? Waar word God se beskerming die laaste pleidooi wanneer daar nie meer ander uitweg is nie? Deel jou hart met die Here.

DOEN DING:

 • Praat oor elkeen van die drie temas: Voorsiening, Prioriteite en Beskerming. Deel met mekaar hoe julle as ‘n huishouding God se voorsiening, prioriteite en beskerming prakties in julle lewens sien of op wil fokus.
 • Bring ‘n bakkie met water na die etenstafel. Laat elkeen, een vir een, hulle hand in die water sit. Wanneer hulle die hand in die water sit, laat hulle sê: “Ek behoort aan God. Jesus het my vry gemaak van my sondes. Die Heilige Gees lei my nou elke dag.”

GEBED:
Here, ek is so bewus dat ek soms myself probeer help deur self te probeer voorsien, my eie prioriteite najaag en nie U wil te soek in elke keuse wat ek maak nie. Ek word versoek en ek is skuldig daaraan dat ek vir die versoekings val. Vergewe my asb. Here. Help my om meer na U te smag en te weet dat genoeg is. Here, ek wil nie meer na myself omsien nie, so besig wees dat ek niks in die oomblik beleef nie of U nie ten volle vertrou nie. Help my om nee te sê vir alles wat nie vir my bedoel is nie. Here, sal U die lewende God weer vandag opnuut oor my was. Here, U seën ons.
Amen

Dinsdag 28 November 2023

Lukas 1:35-38
Die engel antwoord haar: “Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die Seun van God. Kyk, ‘n bloedverwant van jou, Elisabet, het in haar ouderdom self ook ‘n seun ontvang, en sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar sesde maand. Niks is vir God onmoontlik nie.” Maria sê toe: “Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het.” Toe het die engel van haar af weggegaan.

Om oor te gesels en te dink
Ons vier Jesus se koms en geboorte tydens Kersfees! Mense het iemand nodig gehad om hul te kom verlos. Ons het ‘n Verlosser nodig! Gister het ons nagedink oor ons verwagting van God. Miskien moet ons vra wat God se verwagting van ons is? In hierdie teks lees ons van ‘n jong Maria wat gekies is om die moeder van Jesus te wees. Na ‘n hele gesprekvoering met die boodskapper, die engel, sê Maria dat sy tot die beskikking van die Here is. Hier is ek Here. Miskien kan ons vandag nadink oor die verwagting dat ons ook geroep en gestuur word. Anders as Maria, maar tog ook geroep en ons kan ook die woorde gebruik ‘Ek is tot beskikking van die Here’.

Gebed
Here, ‘Ek is tot U beskikking’. Ek hoor hoe U my roep. Ek sien waar U my wil gebruik. Ek besef U het ook ‘n verwagting oor my lewe. Ek is geroep tot ‘n lewe van dissipelskap. Hier is ek. Gebruik my. Amen

Maandag 27 November 2023

Jesaja 9:5-6
Vir ons is ‘n Seun gebore, aan ons is ‘n Seun gegee; Hy sal heers, en Hy sal genoem word: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei, en Hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal dié koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg.

Om oor te gesels en te dink
Advent is ‘n woord wat ‘koms’ of ‘aankoms’ kan beteken. Dit is ook die tyd in die kerklike jaar wat ons in afwagting aftel tot die herdenking van Jesus se eerste koms: Kersfees. Die eerste Sondag van Advent vir hierdie jaar is komende Sondag 3 Desember. Ons lees in tekste waar mense gewag en vertrou het op die koms van ‘n Messias. Mense het iemand nodig gehad om hul te kom help en verlos, min wetend hoe hierdie Verlosser van hul beeld sal verskil. ‘n Verlosser wat as ‘n baba in ‘n krip gebore word! Wat is jou verwagting van God op hierdie stadium van jou lewe? Hoe word jy opnuut gekonfronteer met die verhaal van Jesus se koms in jou eie lewe?

Gebed
Here, vandag wonder ek oor ander mense se verwagting oor U koms. Wat het Maria as moeder verwag? Wat het die mense wat swaarkry in gedagte gehad? Jesus ek weet dat U die wêreld van die begin af op haar kop kom draai het, draai ook so my eie verwagting en verstaan van U eerste koms. Amen

Saterdag 25 November 2023

Johannes 13:12-15
Toe Hy hulle voete klaar gewas en sy bokleed aangetrek het en weer aangesit het, sê Hy vir hulle: “Verstaan julle wat Ek vir julle gedoen het? Julle noem My julle Leermeester en Here, en julle is reg, want Ek is dit. As Ek, wat julle Here en julle Leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle ‘n voorbeeld gestel, en soos Ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen.

Om oor te gesels en te dink
Liefde maak nie altyd sin nie, tog moet dit ons nie ontmoedig om te probeer lief hê nie. Jesus het vir ons die voorbeeld gestel en as volgelinge moet ons voete was, al maak dit nie sin nie. Ons hoef nie oorweldig te wees nie. John Wesley help ons met die volgende aanhaling:
“Doen soveel goed as wat jy kan.
Op soveel maniere as wat jy kan.
Op soveel plekke as wat jy kan.
Aan soveel mense as wat jy kan.
So dikwels as wat jy kan.
So lank as wat jy kan.
Mense onthou nie wat jy vir hulle gesê of gedoen het nie het nie, maar hoe jy hulle laat voel het.

At the end of the day people won’t remember what you said or did, they will remember how you made them feel. Maya Angelou

Gebed
Here, ek wil leer om lief te hê, selfs al maak dit nie sin nie. Mag ek U liefde deel en U voorbeeld volg. Amen.

Vrydag 24 November 2023

Johannes 13:5-9
“Daarna het Hy water in ‘n wasskottel gegooi en begin om sy dissipels se voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat Hy omgehad het. Toe Hy by Simon Petrus kom, vra dié vir Hom: “Here, gaan Ú mý voete was?” En Jesus antwoord hom: “Wat Ek doen, begryp jy nie nóú nie, maar later sal jy dit verstaan.” Maar Petrus sê vir Hom: “U sal in alle ewigheid nooit my voete was nie!” Daarop sê Jesus vir hom: “As Ek jou nie was nie, het jy nie deel aan My nie.” Simon Petrus sê toe vir Hom: “Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig.””
‭‭
Om oor te gesels en te dink
Soos Dawid se liefde vir Mefiboset nie sin gemaak het nie, wys Jesus vir ons groter liefde wat nie sin maak nie. Jesus is bereid om sy dissipels se voete te was en hulle te dien. Petrus sukkel om dit te verstaan, net soos Mefiboset dit ook nie verstaan het nie. Petrus sê: “Ja, maar…”
Ons is baie maal soos Petrus wat sukkel om God se liefde te aanvaar en ook om liefde wat nie sin maak uit te leef nie. Ons het baie verskonings. Ons sê maklik: “Ja, maar…”
Jesus stel nie eers ‘n klomp voorwaardes voordat Hy sy dissipels se voete was nie.
Hy stel die voorbeeld en gee vir ons ‘n nuwe opdrag om dieselfde te doen.

Gebed
Here Jesus, ek wil lief hê al maak dit nie sin nie. Help my om U liefde te aanvaar en ook U liefde en goedheid met ander mens te deel. Amen.

Donderdag 23 November 2023

2 Samuel 9:8-10
Hy het weer voor Dawid gebuig en gesê: “Wat is ek tog dat u aandag gee aan ‘n dooie hond soos ek?” Dawid het vir Siba die amptenaar van Saul geroep en hom beveel: “Alles wat aan Saul en sy familie behoort het, gee ek aan sy kleinseun. Jy en jou seuns en jou slawe moet vir hom die lande bewerk en die oes insamel sodat daar kos kan wees vir sy huishouding, en sodat hulle kan eet. Maar Mefiboset die kleinseun van Saul sal van nou af by my aan huis eet.” Siba het vyftien seuns en twintig slawe gehad.

Om oor te gesels en te dink
Mefiboset het gedink hy is nie waardig om die goedheid van koning Dawid te kan aanvaar nie. Hy verwys na homself as ’n dooie hond. Tog gee Dawid opdrag dat sy lot verander. Dawid onderneem om vir hom te sorg en hom in te nooi in sy huis.
Dawid het genoeg redes gehad om dit nie te doen nie. Tog kies hy om goedheid aan Mefiboset te betoon. Die Hebreeuse woord vir hierdie goedheid is “gesed” – wat ook lojaliteit en onvoorwaardelike aanvaarding beteken. Dawid het nie terug gedeins om dit te gee nie. Hy gee nie net vir hom goed nie, maar ook sy tyd as hy vir Mefiboset na sy tafel toe nooi.
Dit moes dalk vir Mefiboset moeilik gewees het om hierdie goedheid te aanvaar. Hy wou nog redes gee, maar Dawid het voort gegaan om goedheid aan hom te bewys.
Ons moet bereid wees om ook die Here se goedheid te ontvang. Laat ons nie dink ons is dit nie waardig nie. God se goedheid is vir ons elkeen bedoel.

Gebed
Here, dankie dat U so goed is vir my. Ek verstaan dit nie altyd nie, maar dankie U goedheid en guns by my is. Amen.

Woensdag 22 November 2023

2 Samuel 9:5-7
Koning Dawid het hom toe laat haal uit Makir se huis in Lo-Dabar. Toe Mefiboset seun van Saul se seun Jonatan by Dawid kom, het hy op sy knieë geval voor Dawid en gebuig. “Mefiboset?” vra Dawid. “Ek is u onderdaan,” antwoord hy. Dawid sê vir hom: “Moenie bekommerd wees nie, want ek het besluit om jou onder my sorg te neem ter wille van Jonatan jou pa. Ek gaan al die grond van jou oupa Saul aan jou teruggee, en boonop sal jy van nou af by my aan huis eet.””

Om oor te gesels en te dink
Dawid laat Mefiboset haal om voor hom te verskyn. Mefiboset dink dat hy tereggestel gaan word omdat hy ‘n bedreiging vir Dawid inhou. Daarom dat hy versigtig en bang voor koning Dawid buig. Dawid hanteer hom goedgunstig. Hy noem hom op sy naam, stel hom gerus en verander sy toekoms op grond van sy vroeëre belofte aan Mefiboset se pa, Johnatan. Hy nooi hom om deel van sy huis en tafel te word. Hy stel geen voorwaardes nie. Hy aanvaar Mefiboset soos hy is, sodat hy ‘n verhouding met hom kan bou.
Ons het ook nodig om mense in ons lewens in te nooi, sonder voorwaardes en ‘n pad met hulle te begin stap. Wie is daardie persoon? Selfs al verdien hy of sy dit glad nie?

Gebed
Here, help my om met mense sonder voorwaardes’n pad te stap. Amen.

Dinsdag 21 November 2023

2 Samuel 9:1-5
Op ’n dag het Dawid gevra: “Het daar nie miskien iemand uit Saul se familie oorgebly nie? Ek sou hom graag onder my sorg wil neem ter wille van Jonatan.” Hulle het toe vir Siba, ’n amptenaar van Saul se hofhouding, na hom toe laat roep. “Is jy Siba?” vra die koning hom. Hy antwoord: “Ek is u onderdaan.” “Is daar nie miskien iemand uit Saul se familie oor nie?” wou die koning weet. “Ek wil hom ’n besondere guns bewys.” “Daar is nog ’n kreupel seun van Jonatan,” was Siba se antwoord aan die koning. “Waar is hy?” vra die koning hom toe, en hy het geantwoord: “Hy is in die huis van Ammiël se seun Makir in Lo-Dabar.” Koning Dawid het hom toe laat haal uit Makir se huis in Lo-Dabar.

Om oor te gesels en te dink
Koning Dawid besluit om teen alle verwagting uit te vra oor Saul se familie. Hy het vroeër met Jonathan, Saul se seun, ’n ooreenkoms uit hulle vriendskap gesluit, dat hulle altyd lojaal teenoor mekaar sal wees (1 Sam 20). Nadat hy gehoor het dat daar wel iemand is, laat hy hom haal. Dit sit Dawid nie af dat dit hom op risiko plaas nie. Dit was immers iemand wat sy koningskap sou kon bedreig.
Dawid laat hom uit moeilike omstandighede haal. Al ken Dawid hom nie, weerhou dit hom nie om steeds aan hierdie afstammeling van Saul te wil goed doen nie.
Ons kan by Dawid leer om ook risikos te neem. Net soos dit nie toe sin gemaak het nie, maak dit nie altyd sin om iemand te help wat jy dink dit nie verdien nie. Dawid maak nie verskonings nie, maar laat hom haal, sodat hy aan hom goed kan doen.

Gebed
Here, ek dink nie altyd aan ander soos wat ek moet nie. Help my om mense raak te sien wat ek kan help, al maak dit nie sin nie. Amen.

Maandag 20 November 2023

Filippense 3:6-8 (Die Boodskap)

6 In daardie tyd was ek so ernstig oor my Joodse godsdiens dat ek al wat Christen was, ywerig vervolg het. Ja-nee, volgens die Joodse wet het ek nie ’n voet verkeerd gesit nie. 7 Al dié dinge was eers vir my ook baie belangrik. Maar Christus het my oë laat oopgaan. Dit het glad geen waarde meer vir my nie. Ek het besef hoe dit ’n mens se aandag kan aftrek van wat regtig belangrik is, en dit is dat ek Christus Jesus as my Here leer ken het. 8 Dit het my laat besef dat al hierdie ander dinge eintlik niks in vergelyking daarmee is nie. Vandat my pad Jesus s’n gekruis het, het die hele manier waarop ek na dinge kyk, verander. Al daardie dinge wat eers vir my so belangrik was, is nou vir my minder as niks werd, want Jesus het vir my alles geword. Hy is nou vir my belangriker as alle ander dinge tesame. Daarom het ek alles gelos vir Hom. Wanneer God na my kyk, moet Hy sien dat ek in ’n intieme verhouding met Jesus staan. Jesus het mos my saak met God reggemaak.

Wanneer ons ’n ontmoeting met God het, verander alles vir ons!

Ons het die hele week na Paulus se bekeringsverhaal gekyk. In vandag se teksgedeelte vertel Paulus aan die Filippense hoe hierdie ontmoeting met Jesus alles vir hom verander het.

Lees dit stadig deur. Dink daaroor. Bid daaroor. Luister aandagtig wat die Heilige Gees vir jou hierdeur sê.
Gaan kyk weer na sleutelvrae in die dagstukkies wat deur die week gestuur is.

Hier is ’n paar sinne wat jy gebruik om jou gebede te lei na die week se dagstukkies.
Jy hoef nie almal te bid nie, kies die wat met jou hart praat.

Here, ek het waarheid nodig, wys my asb wat die waarheid is.
Here, waarvoor moet my oë oopgaan?
Here, is ek besig om myself te verset teen U prikkels?
Here, dankie vir die goeie nuus!

“Christians are called to leave behind, in the tomb of Jesus Christ, all that belongs to the brokenness and incompleteness of the present world.” N.T. Wright

Saterdag 18 November 2023

Filippense 3:6-8 (Die Boodskap)

6 In daardie tyd was ek so ernstig oor my Joodse godsdiens dat ek al wat Christen was, ywerig vervolg het. Ja-nee, volgens die Joodse wet het ek nie ’n voet verkeerd gesit nie. 7 Al dié dinge was eers vir my ook baie belangrik. Maar Christus het my oë laat oopgaan. Dit het glad geen waarde meer vir my nie. Ek het besef hoe dit ’n mens se aandag kan aftrek van wat regtig belangrik is, en dit is dat ek Christus Jesus as my Here leer ken het. 8 Dit het my laat besef dat al hierdie ander dinge eintlik niks in vergelyking daarmee is nie. Vandat my pad Jesus s’n gekruis het, het die hele manier waarop ek na dinge kyk, verander. Al daardie dinge wat eers vir my so belangrik was, is nou vir my minder as niks werd, want Jesus het vir my alles geword. Hy is nou vir my belangriker as alle ander dinge tesame. Daarom het ek alles gelos vir Hom. Wanneer God na my kyk, moet Hy sien dat ek in ’n intieme verhouding met Jesus staan. Jesus het mos my saak met God reggemaak.

Wanneer ons ’n ontmoeting met God het, verander alles vir ons!

Ons het die hele week na Paulus se bekeringsverhaal gekyk. In vandag se teksgedeelte vertel Paulus aan die Filippense hoe hierdie ontmoeting met Jesus alles vir hom verander het.

Lees dit stadig deur. Dink daaroor. Bid daaroor. Luister aandagtig wat die Heilige Gees vir jou hierdeur sê.
Gaan kyk weer na sleutelvrae in die dagstukkies wat deur die week gestuur is.

Hier is ’n paar sinne wat jy gebruik om jou gebede te lei na die week se dagstukkies.
Jy hoef nie almal te bid nie, kies die wat met jou hart praat.

Here, ek het waarheid nodig, wys my asb wat die waarheid is.
Here, waarvoor moet my oë oopgaan?
Here, is ek besig om myself te verset teen U prikkels?
Here, dankie vir die goeie nuus!

“Christians are called to leave behind, in the tomb of Jesus Christ, all that belongs to the brokenness and incompleteness of the present world.” N.T. Wright

Vrydag 17 November 2023

Handelinge 9:1-9; 17-19

17 Ananias het toe gegaan en in daardie huis gekom. Hy het Saulus die hande opgelê en gesê: “Saul, broer, die Here Jesus wat aan jou verskyn het toe jy op pad hierheen was, het my na jou toe gestuur sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word.”

Wanneer ons ’n ontmoeting met God het, sien ons ons eie sondigheid opnuut, en ontvang ons die Goeie Nuus!

Jesus se reaksie teenoor Paulus is goeie nuus! Paulus vervolg vir Jesus. Paulus probeer alles in sy vermoë om die verkondiging van die goeie nuus te stop. Jesus bewys aan hom genade, en trek by hom in deur middel van Heilige Gees. Wie doen dit? Wel, Jesus!

Wanneer ons ’n ontmoeting met God het, word ons met twee belangrike waarhede gekonfronteer:

 • Kyk wat het ek alles gedoen!
 • Kyk wat het Hy alles vir my gedoen!

Paulus was goed bewus van sy stryd met sonde. In Romeine 7:24 skryf hy: “Ek, ellendige mens! Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood?” In hierdie ontmoeting met Jesus word hy gekonfronteer met die waarheid dat hy vir Jesus self vervolg, ellendige mens! Hy het eie sondigheid opnuut gesien.

Die wonder van die evangelie (die goeie nuus) is dat Jesus vir al ons sonde betaal het deur Sy kruisdood. Wanneer ons oorweldig word deur die waarheid van ons eie sondigheid, word ons ook oorweldig deur die goeie nuus dat die prys daarvoor reeds ten volle betaal is. Dit is goeie nuus, wat ons slegs kan ontvang, ons kan dit nie verdien nie!

Dit kan wees dat ons as gelowiges hierdie twee waarhede vergeet van tyd tot tyd. Daarom is dit belangrik dat ’n storie soos die een ons daaraan herinner, en dat ons vir ’n oomblik weer die wonder en voorreg hiervan sal waardeer.

 • Het jy nodig om vandag weer die goeie nuus opnuut te ontvang en te waardeer?

“The gospel is this: We are more sinful and flawed in ourselves than we ever dared believe, yet at the very same time we are more loved and accepted in Jesus Christ than we ever dared hope.” Tim Keller

Donderdag 16 November 2023

Handelinge 9:1-9; 17-19

4 Hy het op die grond neergeval en ‘n stem vir hom hoor sê: “Saul, Saul, waarom vervolg jy My?”

Wanneer ons ’n ontmoeting met God het, is ons klaar geworstel!

Paulus het geworstel. In Romeine 7 beskryf hy die worsteling met sy eie sonde en onvermoë om aan die volle wet gehoorsaam te wees. Hy het ten diepste geweet dat hy ’n redder nodig het, maar wou eenvoudig nie glo dat Jesus daardie redder was nie. Hy het self gehoor hoe Stefanus in Handelinge 7 hierdie onvermoë om onsself te red uitspel, en Jesus as redder verkondig. Paulus wou dit nie hoor nie, hy het eerder ingestem dat Stefanus doodgemaak word. Paulus het met Jesus self geworstel, en Hom selfs vervolg…

In Handelinge 26:14 voeg Paulus by dat Jesus vir hom gesê het “Jy maak jou net seer deur jou te verset.” Paulus verwys hier na die “prikkels” van ’n herder wat vir ’n oomblik pyn en ongemak vir sy skape veroorsaak, maar vir hulle eie lewe en beswil. Paulus se worsteling het gemaak dat hy eerder teen hierdie prikkels geskop het (soos wat ’n skaap sal maak) as om dit gehoorsaam te volg.

Elkeen van ons worstel ook, elkeen met sy/haar eie dinge op sy/haar eie tyd. Tydens ons worstelinge kan dit wees dat ons pyn, ongemak of disorientasie prikkels van die Goeie Herder af is, wat ons juis wil terugbring na die regte pad en naby aan Hom.

’n Ontmoeting met God bring ons by ’n oomblik van beslissing: ons gaan óf die prikkels volg en uiteindelik met ons worsteling klaarmaak (soos Paulus), óf ons gaan kies om weer teen dit te skop. Paulus het uiteindelik opgehou om teen die prikkels te skop en homself laat doop.

 • Waarmee worstel jy tans?
 • Is die pyn en ongemak wat jy tans ervaar dalk die prikkels van God wat jou na Hom toe terugroep?

“We all want progress, but if you’re on the wrong road, progress means doing an about-turn and walking back to the right road; in that case, the man who turns back soonest is the most progressive.” C.S. Lewis

Woensdag 15 November 2023

Handelinge 9:1-9; 17-19

8 Toe Saulus van die grond af opstaan en sy oë oopmaak, kon hy nie sien nie. 9 Drie dae lank kon hy nie sien nie en het hy niks geëet of gedrink nie. 18 Onmiddellik het daar iets soos skille van Saulus se oë afgeval en kon hy weer sien.

Wanneer ons ’n ontmoeting met God het, sien ons soos nog nooit tevore!

Dink vir ’n oomblik aan ’n droom: terwyl jy droom voel dit asof dit wat jy sien werklik besig is om te gebeur. Wanneer jy wakker word, sien jy egter duidelik dat jy besig was om te droom. Jy kan dus duidelik sien dat dit ’n droom was, en dat jy nou wakker is.

Dieselfde gebeur met ons wanneer ons ’n ontmoeting met God het. Dán sien ons ons ons eie sonde, die leuens van die duiwel, hoe ver ons van die pad gedwaal het en hoe selfsugtig ons ons lewens inrig op ’n splinternuwe manier. Dit is asof jy kan sien hoe blind jy was…

In Handelinge 26:15-18, waar nog ’n weergawe van Paulus se bekeringstorie geskryf is, herroep Paulus die volgende woorde van Jesus wat op daai dag aan hom gesê is: “18 Jy moet hulle oë oopmaak sodat hulle hulle van die duisternis tot die lig en van die mag van die Satan tot God kan bekeer.” So die een wat blind was, wat nou kan sien, moet vir ander blindes die goeie nuus gaan vertel, sodat hulle ook kan sien!

 • Wat het God onlangs vir jou gewys?
 • Is daar iets in jou lewe wat jy miskien nie sien nie, waarvoor jy blind is?
 • Is daar iets in jou lewe wat jou in die duisternis hou, wat jy moet sien?

I bring to you Lord, my momentary irritation, that you might reveal the buried seed of it—not in the words or actions of another person, but in the withered and hypocritical expectations of my own small heart.

Dinsdag 14 November 2023

Handelinge 9:1-9; 17-19

9 Drie dae lank kon hy nie sien nie en het hy niks geëet of gedrink nie.

Wanneer ons ’n ontmoeting met God het, begin ons dink!

Paulus was oortuig daarvan dat Jesus dood is, dat “die aanhangers van die leer van die Here” verkeerd was en dat hulle tronk-en doodstraf verdien het.
Trouens, Paulus se hooffokus in hierdie tyd was die vervolging van Christene. Hy het al die laasgenoemde geglo as die waarheid, totdat hy op dié dag gekonfronteer is met ’n waarheid buite hom. Die oomblik wat hy gekonfronteer was met hierdie waarheid moes hy ’n besluit neem: dit is óf ja, óf nee. Hy het Jesus se stem gehoor, hy het hom geantwoord, en toe moes hy dink daaroor… Jesus het WERKLIK opgestaan!

Weet jy dat ek en jy ook in iets kan glo asof dit die waarheid is, al is dit nie die waarheid nie? ’n Ontmoeting met God en Sy waarheid wat aan ons openbaar word is ’n manier hoe ons dít kan raaksien, daarmee kan worstel, en uiteindelik kan besluit of ons die waarheid gaan glo of nie.

 • Dink jy tans oor jou geloof?
 • Worstel jy tans met die waarheid, en dit wat jy glo as die waarheid?

As jou antwoord ja is op enige van die twee vrae, wil ek jou aanmoedig om:

 1. Die Here te vra om vir jou die waarheid te wys en Homself aan jou te openbaar. Hy hoor jou!
 2. Vir iemand in jou geloofsfamilie te vra om saam met jou te dink, te soek en te worstel. Ons is geskep vir verhouding, en om die waarheid saam te ontdek en te leef.

“The central basis of Christian assurance is not how much our hearts are set on God, but how unshakably his heart is set on us.” Tim Keller

Maandag 12 November 2023

Handelinge 9:1-9; 17-19

3 Toe hy op reis naby Damaskus kom, het daar skielik ‘n lig uit die hemel op hom gestraal.

Hierdie was Paulus se oomblik, die dag toe hy vir Jesus ontmoet het! Hierdie ontmoeting het alles vir hom verander: Paulus het homself hierna bekeer, laat doop, en die goeie nuus aan almal vir wie dit vir hom moontlik was verkondig.

Het jy al so ontmoeting met Jesus gehad?

Wanneer ons ’n ontmoeting met God het, verander dit ons, net soos dit vir Paulus verander het. Sy storie help ons om te verstaan en te sien hoe hierdie verandering plaasvind. Trouens, hy sê in 1 Timoteus 1:15-16 dat sy storie vir ons ’n voorbeeld moet wees. Ons gaan deur die loop van die week saam sy storie en voorbeeld bestudeer.

Om die week se reis te begin, dink vandag na oor die volgende vrae:

 1. Ken jy vir God?
 2. Hoe groei jy in jou intimiteit met God?
 3. Wanneer ontmoet jy Hom?
 4. Wat staan vir jou uit van Paulus se verhaal?

God is most glorified when you are most satisfied in Him. Faith is born and sustained by the Word of God, and out of faith grows the flower of joy. But to enjoy Him we must know Him. John Piper


Saterdag 11 November 2023

Matteus 14:32-33
Hulle het toe in die skuit geklim, en die wind het gaan lê. Die manne in die skuit het voor Jesus gekniel en gesê: “U is waarlik die Seun van God.”

Om oor te gesels en te dink
Nadat Petrus en Jesus in die boot geklim het, het die wind bedaar. Die dissipels het besef dat Jesus die Seun van God is en Hom aanbid. Ons sien dat wanneer ons in die boot is, ons kan weet dat Jesus by ons is. Ons hoef nie eers uit te klim om Hom raak te sien nie. Jesus is reeds by ons.
Die vroeë kerk het die simbool van ’n boot gebruik om hulle te herinner dat God by hulle is. Dit het vandag nog dieselfde betekenis. Die Here is by ons en ons kan Hom aanbid as die Seun van God. Ons hoef nie in vrees te lewe oor die storms wat oor ons woed nie. Hy is by ons, sodat ons nie bang hoef te wees nie.

Gebed
Here Jesus, dankie dat U in al die storms by my is. Ek aanbid U as die Seun van God. Mag ek rustig wees in die wete dat U nooit alleen sal los nie. Amen.


Vrydag 10 November 2023

Matteus 14:30-31
Maar toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep: “Here, red my!” Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê: “Kleingelowige, waarom het jy begin twyfel?”

Om oor te gesels en te dink
Petrus begin om op die water te loop, maar toe hy begin rond kyk en besef hoe sterk die wind is, het hy bang geword. Hy het begin twyfel en gesink. Hy roep uit na Jesus om hom te red.
Jesus het dadelik gereageer. Dit is ’n belangrike woord: “dadelik”. Mens kan dit ook vertaal as onmiddelik. Jesus het nie gehuiwer om hom te help nie. Hy vra wel vir hom hoekom hy begin twyfel het.
Hierdie woorde herinner aan Matteus 8 toe Jesus die storm stil gemaak het. Die dissipels was ook bang en het getwyfel. Jesus gryp steeds in en help.
Vandag kan ons ook net uitroep: “Here, red my!” en weet dat die Here dadelik sal help. Laat ons nie op ons omstandighede fokus nie. Die Here is by ons en ons hoef nie bang te wees nie. Hy red onmiddelik.

Gebed
Here Jesus, ek kyk soms in my omstandighede vas en twyfel. Ek kom vra dat U my sal help. Ek roep saam met Petrus uit: “Here, red my!” Amen.


Donderdag 9 November 2023

Matteus 14:28-29
Toe sê Petrus vir Hom: “Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom.” “Kom!” sê Hy. Petrus het uit die skuit geklim, op die water begin loop en naby Jesus gekom.

Om oor te gesels en te dink
Petrus word gewoonlik bewonder omdat hy ook op die water geloop het. Maar eintlik versoek hy Jesus, net soos wat die duiwel Jesus in die woestyn versoek het. Die woorde “as U…” is dieselfde woorde as in Mattues 4:1-11.
Petrus sien Jesus nie in die storm raak nie en daag Jesus uit. Jesus gee vir hom wat hy vra. Petrus klim uit die skuit en begin op die water loop.
Terwyl Petrus op die water loop het hy dalk begin besef wat besig is om te gebeur.
Ons is baie keer ook soos Petrus. Ons sien nie die Here in ons storm raak nie en wil Hom eerder versoek of toets. Ons kry dan ook soos Petrus wat ons vra. Jesus raas nie met Petrus toe hy dit vra nie. Jesus laat toe dat hy self ontdek wat besig is om te gebeur. Ons vra baie maal ook: “Here, as dit regtig U is…”

Gebed
Here Jesus, ek is ook soos Petrus. Ek vra ook sonder dat ek besef wat ek vra. Help my om U te herken waar U in my lewe besig is. Amen.


Woensdag 8 November 2023

Matteus 14:24-27
Die skuit was reeds ‘n paar kilometer van die kus af en is deur die golwe geteister, want die wind was van voor. Met dagbreek die volgende môre het Hy op die see na hulle toe aangeloop gekom. Toe sy dissipels Hom op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê: “Dis ‘n spook!” Van angs het hulle hard begin skreeu. Maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê: “Wees gerus, dit is Ek. Moenie bang wees nie.”

Om oor te gesels en te dink
Jesus loop op die water na Sy dissipels toe. Hulle erken Hom nie en vermoed dat Hy ’n spook is of selfs iemand uit die bose onderwêreld. Angs oorval hulle en hulle skreeu. Jesus stel hulle dadelik gerus met die woorde: “Wees gerus, dit is Ek. Moenie bang wees nie.”
Hierdie woorde van Jesus moet ons ook vandag hoor. Ons herken Jesus nie altyd in ons situasies nie. Ons misgis Hom as spook, of dink dat dit moontlik kan wees, dat Hy by ons is nie. Ons mis dat Jesus by ons is. Daarom as Jesus praat en sy dissipels gerus stel, hoef hulle nie meer bang te wees nie.
Jy kan ook weet dat Jesus vandag by jou is en vir jou dieselfde sê: “Wees rustig, dit is Ek. Moenie bang wees nie.

Gebed
Here Jesus, ek sien U nie altyd raak nie. Mag ek vandag rustig wees en weet dat U hier by my is en dat ek nie hoef bang te wees nie. Amen.


Dinsdag 7 November 2023


Matteus 14:22-23
Net daarna het Jesus sy dissipels in die skuit laat klim om solank voor Hom uit te vaar na die oorkant toe terwyl Hy nog eers die mense huis toe laat gaan. Nadat Hy die mense weggestuur het, het Hy alleen na die berg toe gegaan om te bid. Toe dit aand word, was Hy daar alleen.

Om oor te gesels en te dink
Jesus het pas die wonderwerk van die vermeerdering van die brood gedoen (Mat. 14:13-21) en laat sy dissipels solank gaan, terwyl Hy die mense huis toe laat. Jesus wou alleen tyd met die Vader in gebed spandeer. Dit is iets wat ons maklik verby kan lees. Jesus het dit baie belangrik geag om alleen tyd saam met Sy Vader te spandeer. Ons sou kon dink dat dit nodig was nie, maar selfs Jesus bid en spandeer tyd saam met die Vader, ten spyte van ’n besige program.
Ons kan ook by Jesus leer. Kom ons maak tyd om te bid en alleen tyd saam met die Vader te spandeer. Al ken Hy ons deur en deur, is dit noodsaaklik dat ons ons afsonder en ons hart met Hom deel.

Gebed
Hemelse Vader, ek kom bid en vra dat U by my sal wees. Ten spyte van my program, wil ek graag alleen tyd saam met U spandeer. Ek het U lief. Amen.

Maandag 6 November 2023

Psalm 107:28-31
Maar in hulle nood het hulle na die Here geroep om hulp, en Hy het hulle veilig uit hulle ellende gelei. Hy het die stormwind stilgemaak, en die golwe van die see het bedaar. Die seevaarders het hulle verheug oor die kalmte. God het hulle veilig gelei na die hawe waar hulle wou kom. Hulle moet die Here loof vir sy troue liefde, vir sy wonderdade wat Hy aan mense doen.

Om oor te gesels en te dink
Ons almal beleef storms. Miskien beleef jy vandag ’n storm en weet jy nie watter kant toe nie. Hierdie Psalm herinner ons om in ons nood na die Here te roep. Hy is die Een wat ons uit ons ellende kan lei na ’n veilige plek.
Die golwe mag vir jou oorweldigend voel. Maar weet dat die Here stormwinde stil maak. Hy roep ons na die hawe en sal ons veilig daar uit bring. Laat ons nie self die storm probeer oplos nie. Kom ons roep die Here in ons nood en storm aan. Laat ons nie stil wanneer die Here wonderdade in ons lewens doen nie.

 • Wat se storm beleef jy tans?
 • Vra die Here om die storm stil te maak.

Gebed
Here, ek roep na U in my storm. Ek vertrou U. Mag U my veilig na die hawe toe lei. Amen.

Saterdag 4 November 2023

Matteus 5:14-16
Julle is die lig vir die wêreld. ‘n Stad wat op ‘n berg lê, kan nie weggesteek word nie; ook steek ‘n mens nie ‘n lamp op en sit dit onder ‘n emmer nie maar op ‘n lampstaander, en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik.

Om oor te gesels en te dink
Jesus gebruik die beeld dat ons lig vir die wêreld is. Ons woorde en dade wys vir almal om ons wat ons glo. Daarom moedig Jesus ons aan om so te leef dat die mense om ons, deur die goeie werke wat ons doen, die Vader sal verheerlik. Dit plaas ’n groot onus op ons om met alles wat ons doen Jesus se liefde te wys. Deur met goeie werke ons liefde sigbaar te maak, verdryf ons die duisternis.
Soos Jesus se liefde vir elkeen van ons sonder voorwaardes kom, moet ons almal waarmee ons te doen het, met liefde behandel. Jesus het God se genadejaar kom aankondig en maak ons deel daarvan dat ons dit nie net self beleef nie, maar ook kan deel met ander. Ons lig en liefde kan nie weggesteek word nie.

Gebed
Here Jesus, dankie dat U ons Lig is. Ek wil graag deur wat ek doen U lig vir ander wys. Help my om ’n goeie ligdraer te wees. Amen.

Vrydag 3 November 2023

Filippense 2:14-16
Doen alles sonder kla of teëpraat. Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly, onberispelike kinders van God te midde van ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld deur die woord van die lewe uit te dra. Dan sal ek op die dag van Christus se koms rede hê om trots te wees, omdat dit sal blyk dat ek my nie verniet ingespan het nie en nie verniet geswoeg het nie.

Om oor te gesels en te dink
Paulus moedig die Christene in Filippi aan om as deel van hulle getuienis alles sonder kla of teëpraat te doen. Hulle moet bo alle verdenking bly en opreg wees te midde van ontaarde en korrupte mense. Dit gaan nie oor ons vyande of wat ander mense doen nie, maar wat ons doen. Ons moet die ligdraers wees deur te doen wat ons sê. Ons woorde en dade moet ooreenstem. So sal ons ’n sterk getuienis hê en gereed wees as Jesus kom.
Laat ons nie moedeloos word om goed te doen nie. Kom ons hou di elig in onsself aan die brand, sodat ons ligdraers kan wees wat ’n verskil maak.

Gebed
Here Jesus, gee my die moed om as ligdraer op te tree. Laat ek eerder op U fokus as op alles wat nie reg is nie. Ek wil doen soos U vra. Amen.

Donderdag 2 November 2023

Lukas 6:27-31
““Maar vir julle wat na My luister, sê Ek: Julle moet julle vyande liefhê; doen goed aan die mense deur wie julle gehaat word; seën die mense deur wie julle vervloek word; bid vir die mense deur wie julle sleg behandel word. As iemand jou op die een wang slaan, bied hom ook die ander een aan. En vir iemand wat jou boklere vat, moet jy ook jou onderklere nie weier nie. Aan elkeen wat iets vra, moet jy gee; en as iemand jou goed vat, moet jy dit nie terugeis nie. Behandel ander mense soos julle self behandel wil word.

Om oor te gesels en te dink
Lukas haal ook die woorde van Jesus aan. Hy brei dit uit en maak dit prakties. Om jou vyande lief te hê, moet ons goed doen aan hulle, hulle seën en vir hulle bid. Verder vra dit om nie altyd jouself te laat geld nie, maar ook die ander wang te dra. Behandel ander mense soos julle self behandel wil word.
Dit is verseker nie maklike woorde nie, maar Jesus moedig ons aan om dit te probeer doen.
As daar mense is, wat vir jou soos ’n vyand voel, doen goed aan hulle, seën hulle en bid vir hulle.
Laat ons Jesus se genade vir ons vyande wys, omdat Jesus vir elkeen van ons Sy genade en liefde gee.

Gebed
Here, dankie vir U genade vir my. Help my om mense lief te hê, vir hulle goed te wees, hulle te seën en vir hulle te bid. Amen.

Woensdag 1 November 2023

Matteus 5:46-48
As julle net dié liefhet wat vir julle liefhet, watter loon kan julle dan nog verwag? Maak die tollenaars nie ook maar net so nie? En as julle net julle broers groet, wat doen julle meer as ander? Maak die heidene nie ook maar net so nie? “Wees julle dan volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is.””

Om oor te gesels en te dink
Jesus vra die vraag wat ons almal kan laat dink. Ons kan nie net dié lief hê wat vir ons lief is nie. Ons behoort almal lief te hê. Jesus stel dit baie sterk dat as ons net vir sekere mense lief is, is ons soos heidene. Ons moet liefhet soos wat God liefhet. Ons moet volmaak wees, soos die Vader volmaak is, deur mense lief te hê.
As ons dit nie doen nie, is ons soos ’n sonsverduistering. Ons staan in die pad dat mense God kan ervaar. Wanneer ons liefde vir mense wys, kan hulle God leer ken en ook vir Hom lief wees. Laat ons nie in die pad staan om vir ander mense God se liefde te wys nie.

Gebed
Here, leer my om soos U lief te hê. Ek wil U liefde vir mense om my wys, sodat hulle U sal raak sien. Amen.

Dinsdag 31 Oktober 2023

Matteus 5:43-45
““Julle het gehoor dat daar gesê is: ‘Jou naaste moet jy liefhê en jou vyand moet jy haat.’ Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle vyande liefhê, en julle moet bid vir dié wat vir julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immers sy son opkom oor slegtes en goeies, en Hy laat reën oor dié wat reg doen en oor dié wat verkeerd doen.

Om oor te gesels en te dink
Jesus praat in die Bergrede (Mat. 5-7) met die skare aan die begin van Sy bediening. Hy vertel vir hulle van God se koninkryk wat anders werk. Dit gaan oor liefde en nie haat nie. In daardie tyd het mense daarop geroem om net vir hulle naaste lief te wees. Naaste is verstaan as almal wat presies soos jy is. Almal anders is gehaat. Nou kom Jesus en nooi hulle uit om dit anders te doen. Hulle moet hulle vyande lief hê en vir hulle bid.
Dit is iets waarmee ons sukkel. Ons haat makliker as om lief te hê. Kom ons leer by Jesus om eerder lief te hê, as om te haat. Dit kan begin deur te bid vir die persoon waarvan jy nie hou nie. Wanneer ons bid, verander God ons harte. Deur lief te hê is ons kinders van God.

Gebed
Here, ek sukkel soms om vyande lief te hê. Ek wil vir hulle begin bid. Help my om liefde uit te leef. Amen.

Maandag 30 Oktober 2023

Jesaja 61:1-3
Die Gees van die Here my God het oor my gekom; die Here het my gesalf om ’n blye boodskap te bring aan die mense in nood, Hy het my gestuur om dié wat moedeloos is, op te beur,om vir die gevangenes vrylating aan te kondig,vryheid vir dié wat opgesluit is, 2om aan te kondig dat die tyd gekom het waarop die Here genade betoon, die dag waarop ons God sy vyande straf maar almal wat treur, vertroos, 3die dag waarop Hy vir dié in Sion wat treur, eer gee in plaas van smart, vreugde in plaas van droefheid, blydskap in plaas van hartseer.

Om oor te gesels en te dink
Jesaja bring ’n boodskap van bemoediging aan ’n moedelose volk wat swaar kry. Hy beklemtoon dat God self hulle gaan verlos. Hy wil vir hulle ’n booskap van vreugde bring dat God hulle raak sien in hulle nood. Hy sê vir hulle dat hulle lot gaan verander. Die wat moedeloos is, gaan opgebeur word, die wat gevange is, sal vry word, want God se genadejaar is hier.
Lukas maak later in die Nuwe Testament hierdie woorde op Jesus van toepassing. Jesus het God se genadejaar kom aankondig. Hy het alles kom verander. Hy kom gee eer in plaas van smart, vreugde in plaas van droefheid en blydskap in plaas van hartseer.
Dalk voel jy ook vandag moedeloos of hartseer?
Hierdie belofte is ook vir jou. God se genadejaar is hier en Hy sal jou nooit alleen los nie en Hy sal jou lot verander. Vertrou Hom daarvoor.

Gebed
Here, dankie vir hierdie belofte. Dankie vir U genade. Mag ek vandag U troos ervaar. Mag ek vandag bewus wees dat U my nooit sal los nie. Amen.

Saterdag 28 Oktober 2023

Jakobus 1:2-5
“My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom, want, soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet end-uit volgehou word sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en Hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt.”

Om oor te gesels en te dink
Jakobus bevestig ook dat ons bly moet wees as daar beproewings oor ons pad kom. Dit toets ons geloof, maar dit kweek volharding wat lei tot geestelike rypheid. Dit is nie maklik om bly te wees as dit swaar gaan nie, maar wanneer ons in moeilike situasies is, kan ons bid en vra vir wysheid.
God gee aan almal wysheid (en vreugde) sonder voorbehoud en sonder verwyt. Ons hoef nie moedeloos te word nie. Hy stel ons in staat om end-uit te volhard.

 • Waarvoor het jy wysheid nodig?
 • Deel jou hart met God.

Gebed
Here, ek is nie altyd bly oor dinge wat gebeur nie. Ek kom vra wysheid. Mag ek aanhou om te volhard. Amen.

Vrydag 27 Oktober 2023

1 Petrus 1:6-9
Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle ‘n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Hom het julle lief, al het julle Hom nie gesien nie. Deur in Hom te glo, al sien julle Hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met ‘n onuitspreeklike en heerlike blydskap.

Om oor te gesels en te dink
As ons vir Petrus sou vra, hoe hy oor vreugde dink, sal hy vir ons sê dat dit nie altyd maklik is nie. Selfs wanneer allerhande beproewings oor jou pad kom, jy steeds die vreugde daarin sal vind. Hy stel dit amper sterker: verheug jou as dit swaar gaan. Ons is soos goud wat deur vuur gesuiwer word, wat ons meer gereed maak vir die koms van Jesus.
Wat ons verdere blydskap gee is dat ons weet ons aan die Here behoort, omdat ons glo.
So wanneer ons swaar kry, kan ons vashou aan die wete dat ons saam met Jesus gaan wees. Dit verskaf ons vreugde en is die einddoel van ons geloof.

Gebed
Here Jesus, ek ervaar nie altyd vreugde as ek swaar kry nie, maar wil U vertrou om my help om vreugde ook in swaar kry te sien. Ek wil met vreugde lewe. Amen.

Donderdag 26 Oktober 2023

Filippense 4:4
Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly!
‭‭
Om oor te gesels en te dink
Om vreugde en blydskap te ervaar, is nie net ’n emosie nie. Dit is ’n wete dat ons aan God behoort. Daarom sê die Boodskap dit so treffend: “Julle hart behoort oor te loop van blydskap omdat julle aan die Here behoort. Ek sê weer, julle moet baie bly wees.
Ons kan blydskap ervaar omdat ons die Here s’n is. Hy is die Een wat ons blydskap gee. Dit laat ons kans sien vir alles in die lewe, die goeie en slegte (vergelyk Fil. 4:13 DB).
Paulus herinner ons ook in Galasiërs 5:22 dat vreugde deel van die vrug van die Gees is. Daarom is dit ’n uitnodiging dat ons vreugde in ons lewe sal nastreef om daardeur ’n getuienis vir die mense om ons te wees.

Gebed
Here Jesus, dankie vir vreugde. Dankie dat ek aan U behoort. Mag ek vandag my blydskap met iemand deel. Amen.

Woensdag 25 Oktober 2023

Psalm 37:3-5
Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is, woon en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die Here, en Hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op Hom; Hy sal sorg.

Om oor te gesels en te dink
Die geheim van die lewe is om vreugde in die Here te vind. Ons mis soms die vreugde omdat ons op al die negatiewe nuus en gebeure om ons fokus. Die psalm herinner ons om liewer op die Here te vertrou en te doen wat goed is. Ons moet rustig werk en woon en ons lewe aan die Here oorgee. Ons kan Hom vertrou omdat Hy sorg. Vreugde en dankbaarheid gaan hand in hand saam. Die een kan nie sonder die ander nie. Wanneer ons dankbaar is oor wat ons het, kan ons vreugde daarin vind. Die Here kan ons harte en gee vir ons wat ons harte begeer.
Waarmee wil jy die Here vandag mee vertrou?

Gebed
Here Jesus, U ken my hart. Ek wil my vreugde in U vind. Ek wil my lewe aan U oorgee en U vertrou. Ek hou vas aan U belofte dat U sal sorg. Amen.

Dinsdag 24 Oktober 2023

Prediker 8:15-17
Ek het vreugde aanbeveel: daar is niks beter vir die mens in hierdie wêreld nie as dat hy eet en drink en vrolik is onder al sy geswoeg tydens die lewe wat God hom in hierdie wêreld gee. So het ek my daarop toegelê om agter te kom wat wysheid is en om te begryp waarmee mense hulle op die aarde besig hou sonder dat hulle dag of nag tot rus kom. Toe het ek al die werk van God begryp; die mens is nie in staat om wat in hierdie wêreld gebeur, te verstaan nie. Hoe hy hom ook al inspan en soek, hy verstaan nie. Al sê die wyse hy weet, kan hy nie verstaan nie.

Om oor te gesels en te dink
Prediker beveel aan dat ons op vreugde moet fokus. Dit is ’n keuse wat ons maak. Daar is baie dinge waarvoor ons dankbaar kan wees. Ons het kos om te eet, klere om aan te trek en ’n huis om in te slaap. Ons neem dit as vanselfsprekend aan en mis die gawe en vreugde daarvan.
Daar is dinge wat ons nie kan verstaan nie. Ons moet ons nie onnodig met dit besig hou wat ons nie kan verstaan nie. Ons kan dit aan God oorgee en Hom daarmee vertrou.
Kom ons kies om vandag vrolik te wees en dit wat die Here vir ons gee te geniet. Ons vind vreugde in die eenvoud van die lewe.

Gebed
Here, dankie vir alles wat ek van U ontvang. Ek wil vandag vreugde kies en vrolik geniet wat U my gee. Amen.

Maandag 23 Oktober 2023

Saterdag 21 Oktober 2023

Johannes 1:8
Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig.

Om oor te gesels en te dink
Skrif kan ‘n lamp op jou lewenspad wees. Deur tyd te spandeer om die
Skrif te bestudeer, kan ons op die wyse ook God beleef. Ons lees in die teks van Johannes wat na Jesus gewys het. Jesus wat die Lig is. Dit was sy getuienis. Wys jou lewe ook na Jesus die Lig? Die Lig wat jy persoonlik ken en beleef het?

Gebed
Here, mag ons lewe getuig van U die Lig, wie ons self ken en beleef. Amen

Saterdag 21 Oktober 2023

Saterdag 21 Oktober 2023

Johannes 1:8
Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig.

Om oor te gesels en te dink
Skrif kan ‘n lamp op jou lewenspad wees. Deur tyd te spandeer om die
Skrif te bestudeer, kan ons op die wyse ook God beleef. Ons lees in die teks van Johannes wat na Jesus gewys het. Jesus wat die Lig is. Dit was sy getuienis. Wys jou lewe ook na Jesus die Lig? Die Lig wat jy persoonlik ken en beleef het?

Gebed
Here, mag ons lewe getuig van U die Lig, wie ons self ken en beleef. Amen

Vrydag 20 Oktober 2023

Psalm 119:105
U woord is ‘n lamp vir my voet en ‘n lig vir my lewenspad.

Om oor te gesels en te dink
Het jy al ooit gedink aan die Skrif as ‘n lamp op jou lewenspad? Hoe het die Skrif of spesifieke tekste in die Bybel jou al begelei? Dalk lig gewerp op iets wat tans in jou lewe aan die gang is? Hoop gebring? Of selfs begelei om keuses op die lewenspad te maak? In die teks van 2 Petrus waarmee ons hierdie week gereis het, het ons opnuut bewus geword hoe daar na die Skirf verwys kan word as ‘n lig in ‘n donker wêreld. Ons kan verseker lig beleef in die tekste van die Bybel. Ons kan God deur die Skrif beleef.

Dink vir ‘n oomblik na oor hoe jy al God in die Skrif beleef het. Dank God vandag daarvoor.

Gebed
Here, ons beleef iets van U deur die Skrif. Vandag wil ons U dank vir verhale en getuienisse wat iets probeer verwoord van hul verstaan van U. Dit bring lig in ons wêreld en is verseker ‘n lamp in ons lewens. Amen.

Donderdag 19 Oktober 2023

2 Petrus 1:20-21
Dít veral moet julle weet: geen profesie in die Skrif kan op grond van eie insig reg uitgelê word nie, want geen profesie is ooit deur die wil van ‘n mens voortgebring nie. Nee, deur die Heilige Gees meegevoer, het mense die woord wat van God kom, verkondig.

Om oor te gesels en te dink
Hierdie skrywer motiveer dat die ‘profetiese woord’ soos ‘n lamp is wat in ‘n donker plek skyn. Ons kan dit ook verstaan as die Skrif, soos ons dit vandag tot ons beskikking het. En dat die tekste nie net self tot stand gekom het nie. Nee, die skrywer herinner die geloofsgemeenskap dat mense wat probeer getuig het oor God en hul verstaan van God, deur die Heilige Gees geïnspireer is. Die skrywer gaan nog verder en sê dat die uitleg daarvan ook deur die Heilige Gees gelei word.

Ons word uitgenooi om bewustelik om te gaan met die tekste in die Bybel. Bewus te wees van hoe God met mense gewerk het en ook vandag met ons kan werk.

Gebed
Here, ons beleef iets van U deur die Skrif. Die Skrif is soos ‘n lamp wat gedeeltelik lig bring in ‘n donker wêreld. Ons bely dat Jesus die Lig is en self ook geroep word om vanuit ons bewuswording van die LIg te leef. Amen.

Woensdag 18 Oktober 2023

2 Petrus 1:19
En daarom beskik ons oor die profetiese woord, wat nog vaster staan. Julle doen die regte ding as julle daarop fokus, soos op ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek, en die môrester opgaan in julle harte.

Om oor te gesels en te dink
Petrus deel dat hy ‘n getuie was van Jesus se verheerliking op die berg. Die teks verduidelik waarom hierdie belewenis hom ‘n betroubare getuie maak. Vers 19 word ingelei met ‘daarom’. Daarom, omdat hulle getuies is, beskik hulle oor die profetiese woord. Hy vergelyk die ‘profetiese woord’ met ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn.

Die Ou Testamentiese geskrifte en veral die profete, tot hierdie geloofsgemeenskap se beskiking, was vir hulle soos ‘n lamp wat lig bring. Hoe is die Skrif vandag ‘n lamp vir jou persoonlik, in ‘n donker wêreld?

Gebed
Here, ons ken U en het U innig lief. Ons weet dat U ons ook ken en by die naam geroep het. U gee vir ons U Skrif en Here, ons kan sien waar dit lig bring in ‘n donker wêreld. Amen.

Dinsdag 17 Oktober 2023

2 Petrus 1:17
“Hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang toe die Allerhoogste Majesteit gesê het: “Dit is my geliefde Seun oor wie Ek My verheug””

Om oor te gesels en te dink
Hierdie teks vertel van Petrus wat Jesus se verheerliking op die berg beleef het. En ook die stem wat Jesus se identiteit, net soos by sy doop, bevestig. Petrus deel dat hy ‘n oor- en ooggetuie was van Jesus se werk, verheerliking en selfs hierdie woorde wat sy identiteit bevestig. Hierdie belewenis maak hom ‘n betroubare getuie in terme van wat hy met die hoorders van die brief deel. Ons moet ook betroubare getuies kan wees en vanuit ons eie evaring met God deel.

Waar was jy al ‘n oor- of ooggetuie van God se werk? Van God se heerlikiheid? Wat het jy dalk al in die Skrif beleef en kan jy as ‘n getuie daarvan vertel of getuig?

Gebed
Here, help ons om hierdie week te kan getuig van dit wat ons van U beleef . Ons besef opnuut dat ons geroep word om betroubare getuies te wees. Amen.

Maandag 16 Oktober 2023

2 Petrus 1:16
Ons het ons immers nie op vindingryke fabels verlaat toe ons die kragtige teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus aan julle bekend gemaak het nie. Inteendeel, ons was ooggetuies van sy ontsagwekkende grootsheid.””

Om oor te gesels en te dink
Hierdie teks vertel van Petrus as ‘n oog- en oorgetuie van Jesus. Hy het Jesus se lewe op aarde en leer aan die dissipels ervaar, maar ook Jesus se verheerliking op die berg. Hy bevestig dat die Goeie Nuus nie ‘n fabel is nie, omdat hy ‘n goeie oog- en oorgetuie is kan die mense aan wie hy skryf, hom vertrou. Deel van die ‘fabels’ waarna ander mense verwys het, was dat Jesus nie ‘n tweede koms, of te wel, terugkeer sal hê nie. Petrus, soos hier vertel, se oortuiging vloei vanuit ‘n belewenis wat hy gesien en gehoor het.

Waar en hoe het jy die Here hierdie jaar beleef? Word vandag uitgenooi om veral sensitief en ingestel te wees om iets van God hierdie week raak te sien en hoor.

Gebed
Here, help ons om hierdie week op die uitkyk te wees vir waar ons U beleef – ons glo dat U leef en bid, Heilige Gees, dat ons oop sal wees om U raak te sien en ervaar. Amen.

Saterdag 14 Oktober 2023

Lukas 17:3-5
Wees dus self op julle hoede. “As jou broer verkeerd optree, berispe hom; en as hy berou kry, vergewe hom. Selfs as hy sewe maal op ‘n dag verkeerd optree teen jou en sewe maal na jou toe terugkom en sê: ‘Ek is jammer,’ moet jy hom vergewe.” Die apostels sê toe vir die Here: “Gee ons meer geloof.””

Om oor te gesels en te dink
Ons het hierdie week by tekste stil gestaan om ligter te reis en uit dankbaarheid te dink oor ons besittings. Soms reis ons swaar omdat ons sukkel om te vergewe. As gelowiges word ons opgeroep om te vergewe. Jesus sê vir sy dissipels dat daar nie voorwaardes kan wees nie. Die dissipels vra dadelik meer geloof daarvoor. Dit is verseker nie maklik om die pad van vergifnis te stap nie, maar dit is nodig dat ons die proses begin.
As jy swaar dra, bid en vra die Here vir geloof om die pad van vergifnis te stap. Dit lyk vir elkeen van ons anders, maar dit is noodsaaklik dat ons as gelowiges hierdie pad stap. So kan ons ligter leef omdat ons in die Lig leef.

Gebed
Here, ek dra soms onnodig swaar. Help my om te kan vergewe. Help my as my geloof te min is. Ek wil in U Lig bly leef. Amen.

Vrydag 13 Oktober 2023

Lukas 19:1-10
Jesus het in Jerigo gekom en was op pad deur die stad. Daar was ‘n man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, ‘n ryk man. Hy het geprobeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was. Hy hardloop toe vooruit en klim in ‘n wildevyeboom om Jesus te kan sien, want Hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk Hy op en sê vir hom: “Saggeus, kom gou af, want Ek moet vandag in jou huis tuis gaan.” Hy het toe gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. Almal wat dit gesien het, het beswaar gemaak en gesê: “Hy gaan by ‘n sondige man tuis!” Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê: “Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug.” Daarop sê Jesus: “Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom; ook hierdie man is ‘n kind van Abraham. Die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is.””

Om oor te gesels en te dink
Jesus ontmoet vir Saggeus terwyl hy net nuuskierig was oor Jesus. Jesus keer sy hele lewe om toe hy Hom met blydskap ontvang. Saggeus besluit om die onreg wat hy as tollenaar gepleeg het, reg te stel. Hy onderneem om te begin weggee. Lukas vertel ons van die positiewe reaksie wat Saggeus op Jesus het. Dit staan in kontras met die ryk jongman van Lukas 18 wat nie kans gesien het om Jesus te volg nie.
Dit bly ’n proses vir ons as volgelinge van Jesus om ook ligter te leef en nie aan besittings vas te klou nie. Dit is nodig dat ons met oop hande en harte leef en help waar ons kan. Wanneer ons in afhanklikheid van Jesus leef, dink ons anders oor wat ons het en deel ons wat ons het met ander.

Gebed
Here Jesus, ek wil U bly volg. Wys my hoe ek meer van U hart kan wys met dit wat ek het. Ek met oper hande leef. Amen.

Donderdag 12 Oktober 2023

Lukas 18:18-23
’n Man van aansien het aan Jesus die vraag gestel: “Goeie Leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?” Jesus het geantwoord: “Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie, behalwe God alleen. Jy ken die gebooie: Jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis gee nie, eer jou vader en moeder.” Maar hy antwoord: “Al hierdie dinge het ek van my kinderdae af onderhou.” Toe Jesus dit hoor, sê Hy vir hom: “Een ding kom jy nog kort: gaan verkoop alles wat jy het, en deel die geld aan die armes uit. Dan sal jy ‘n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg My.” Toe hy dit hoor, was hy diep teleurgesteld, want hy was baie ryk.

Om oor te gesels en te dink
Die ryk jongman het gedink dat hy alles reg doen en God nie nodig het nie. Hy was selfgerig. Hy probeer Jesus gebruik tot sy eie voordeel. Tog sê Jesus vir hom om sy besittings te gaan verkoop omdat hy sy besittings die middelpunt van sy lewe gemaak het. Dit was vir hom ’n moeilike opdrag en hy het nie daarvoor kans gesien nie. Hy wou graag aan sy eie dinge nog vashou. Dit is een tipe reaksie. Die prys was vir hom te hoog. Lukas vertel ook van later van Saggeus wat anders reageer het toe Hy Jesus ontmoet het.
Ons mag besittings hê, maar besit dit ons? Ons moet Jesus die fokus en middelpunt van ons lewe hou en nie op ons besittings vertrou, soos hierdie ryk jongman nie. Laat ons met ander deel wat ons het. Jesus vra dat ons Hom sal volg sonder voorwaardes.

Gebed
Here Jesus, ek wil U volg. Ek wil U die middelpunt van my lewe maak. Ek wil nie net aan myself dink nie. Help my om agter U aan te stap. Amen.

Woensdag 11 Oktober 2023

Lukas 12:16-21
Toe vertel Hy hulle ‘n gelykenis: “’n Ryk man se grond het goed gedra. Hy het toe by homself gedink: wat moet ek doen? Ek het nie plek waar ek my oes kan opgaar nie. Toe besluit hy: dit sal ek doen: Ek sal my skure afbreek en groter bou. Daarin sal ek al my graan en my ander goed opgaar. Dan sal ek vir myself sê: ‘Mens, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Hou op met werk: eet, drink en leef lekker.’ Maar God het vir hom gesê: ‘Jou dwaas. Vannag nog sal jou lewe van jou opgeëis word, en wie kry dan alles wat jy bymekaargemaak het?’ So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is by God nie.””

Om oor te gesels en te dink
Jesus vertel ’n gelykenis nadat Hy gesê het ’n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie. Die ryk dwaas is dwaas nie oor sy rykdom nie, maar omdat hy net aan homself dink. Hy dink dis aan homself te danke dat hy bereik het, wat hy bereik het. Sy selfgerigtheid is sy groot struikelblok. Hy het gedink dat hy niemand nodig het nie. Sy dwaasheid is om God nie te erken as die Een wat voorsien nie.
Ons moet eerder by God ryk wees deur in afhanklikheid en gehoorsaamheid aan Hom te leef. Laat ons erken dat God die Gewer van ons lewe is en dat ons nie sonder Hom kan lewe nie.

Gebed
Here God, ek vertrou op U. Ek wil by U ryk wees en nie net aan myself dink nie. Dankie vir alles wat ek van U ontvang. Amen.

Dinsdag 10 Oktober 2023

Lukas 12:16-21
Toe vertel Hy hulle ‘n gelykenis: “’n Ryk man se grond het goed gedra. Hy het toe by homself gedink: wat moet ek doen? Ek het nie plek waar ek my oes kan opgaar nie. Toe besluit hy: dit sal ek doen: Ek sal my skure afbreek en groter bou. Daarin sal ek al my graan en my ander goed opgaar. Dan sal ek vir myself sê: ‘Mens, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Hou op met werk: eet, drink en leef lekker.’ Maar God het vir hom gesê: ‘Jou dwaas. Vannag nog sal jou lewe van jou opgeëis word, en wie kry dan alles wat jy bymekaargemaak het?’ So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is by God nie.””

Om oor te gesels en te dink
Jesus vertel ’n gelykenis nadat Hy gesê het ’n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie. Die ryk dwaas is dwaas nie oor sy rykdom nie, maar omdat hy net aan homself dink. Hy dink dis aan homself te danke dat hy bereik het, wat hy bereik het. Sy selfgerigtheid is sy groot struikelblok. Hy het gedink dat hy niemand nodig het nie. Sy dwaasheid is om God nie te erken as die Een wat voorsien nie.
Ons moet eerder by God ryk wees deur in afhanklikheid en gehoorsaamheid aan Hom te leef. Laat ons erken dat God die Gewer van ons lewe is en dat ons nie sonder Hom kan lewe nie.

Gebed
Here God, ek vertrou op U. Ek wil by U ryk wees en nie net aan myself dink nie. Dankie vir alles wat ek van U ontvang. Amen.

Maandag 8 Oktober 2023

Lukas 12:13-15
Iemand uit die menigte sê toe vir Jesus: “Meneer, sê vir my broer hy moet die erfenis met my deel.” Maar Hy antwoord hom: “Man, wie het My as regter of deler vir julle aangestel?” Toe sê Hy vir hulle: “Pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid, want ‘n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie.””

Om oor te gesels en te dink
Jesus is besig om wonderwerke te doen en gelykenisse te vertel, toe hy onderbreek word met die vraag dat Hy moet ingryp in ’n twis oor geld. Jesus antwoord dat Hy nie gaan doen wat die man vra nie, maar dat mens moet op pas vir gierigheid. Die mense se liefde vir geld het hulle verblind om te dink dat dit hulle gelukkig sou maak. Jesus sê dan juis dat ons geluk in die lewe nie afhanklik is van ons hoeveelheid besittings nie. Ons mag geld en besittings hê, maar dit kan nie al wees wat ons het nie. Ons bankbalans kan nie ons geluk bepaal nie. Die wêreld om ons wil probeer oortuig dat ons net gelukkig kan wees as ons baie besittings het.
Jesus gee die regte perspektief. Ware geluk is net by Hom te vind. Ons moet in afhanklikheid van God Hom vertrou vir wat ons het en daarmee doen wat Hy van ons vra. Laat ons fokus om in dankbaarheid te leef en op dit wat ons het, as om te fokus op dit wat ons nie het nie of nog nie het nie.

Gebed
Here Jesus, dankie dat U sorg. Ek wil in afhanklikheid van U leef. Ek wil werklik gelukkig wees deur U met my lewe te vertrou. Amen.

Saterdag 7 Oktober 2023

Handelinge 17:22-25
Paulus het toe in die middel van die Areopagus gaan staan en gesê: “Ateners, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is. Terwyl ek deur julle stad geloop en kyk het na die plekke waar julle aanbid, het ek ook ‘n altaar gekry waarop geskrywe staan: ‘Aan ‘n onbekende god.’ “Nou ja, wat julle aanbid sonder om daarvan kennis te hê, verkondig ek aan julle. God, wat die wêreld met alles wat daarin is, gemaak het, Hý is die Here van hemel en aarde, en Hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy het ook nie nodig dat mense Hom versorg nie. Inteendeel, dit is Hy wat aan almal lewe en asem en alles gee.

Om oor te gesels en te dink
Paulus praat met die mense in Atene en sê dat hulle afgestomp geraak het om in verwondering te leef. Hulle het God nie raak gesien nie. Hulle het gedink dat hulle sonder Hom kan leef. Tog wys Paulus hulle daarop dat die kuns van die lewe is om in verwondering te leef. Hy is die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat vir ons die lewe gee. Hy is die Een deur wie ons lewe en alles ontvang.
Laat ons nie ook in die strik trap om “comfortably numb” te wees en alles om ons mis nie.
Kom ons maak dit ’n gewoonte om in verwondering te leef en alles wat ons raak sien, beter en duideliker te kan sien. Ons kan in dankbaarheid hierdie verwondering ervaar.

Gebed
Here, ek wil altyd in verwondering leef. Laat ek nie mis dat U die Een is wat die Begin en Einde van alles is nie. U is die Een wat lewe gee. Alles wat ek ontvang kom van U af. Amen.

Vrydag 6 Oktober 2023

Psalm 34:9
Kom ondervind en sien self dat die Here goed is! Dit gaan goed met die mens wat by Hom skuil.

Om oor te gesels en te dink
Ons dink saam na dankbaarheid en die Here se goedheid. Dit gaan nie net oor wat die Here doen nie, maar oor Wie Hy is. Hy is goed.
Elkeen van ons ervaar dit verskillend, maar die Here se goedheid is nie iets wat ons net vir onsself kan hou nie. Dit moet deurvloei na ander mense toe. Soos water wat vloei, moet ons dit deel. Ons kan ook net deel wat ons het. Die Afr2020 vertaal hierdie vers: “Beproef dit en ervaar: Die Here is goed, gelukkig is die mens wat by Hom skuil.” Ons kies om die Here se goedheid te ervaar. Ons kies om by Hom te skuil. Ons kies om Hom te vertrou. Die Here stel nie teleur nie.
Hierdie vers is ook ’n uitnodiging dat ons nie sonder die Here kan leef nie.

 • Dalk sukkel jy om die Here te vertrou?
 • Dalk ervaar jy nie tans die Here se goedheid nie?
  Kom vra vandag die Here dat jy Sy goedheid opnuut wil beleef.

Gebed
Here, mag ek vandag U goedheid ervaar. Ek kom skuil by U. Ek kom vertrou U vir vandag. Ek het U lief. Amen.

Donderdag 5 Oktober 2023

Psalm 23:5-6
U laat my by ‘n feesmaal aansit, terwyl my teëstanders moet toekyk. U ontvang my soos ‘n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae.

Om oor te gesels en te dink
God se goedheid is nie net vir eendag nie, maar vir elke dag. Psalm 23 is ‘n psalm vir die lewe. Die Here sorg elke dag vir ons soos ‘n herder. Selfs as dit swaar gaan, is ons nie alleen nie. Hy stap saam met ons. Die Here is ook ons Gasheer. Hy laat ons in Sy goedheid deel. Ons kom tuis in Sy teenwoordigheid. Dit laat ons in verwondering. Ons kan God se goedheid oral om ons raak sien. In ons huise en verhoudings kan ons God se goedheid en liefde ervaar en ook biddend vra dat ons dit sal ervaar. Ons kan met dankbaarheid God se goedheid ervaar en dit ook met ander mense rondom ons deel. Dit is nie iets wat ons net vir onsself moet hou nie.
Ons kan ook uitsien om tuis te saam met die Here tot in lengte van dae.

 • Met wie kan jy vandag God se goedheid deel?
 • Waarvoor is jy vandag dankbaar?

Gebed
Here, baie dankie vir U goedheid en guns. Ek verdien dit nie. Mag ek vandag U goedheid met iemand deel. Amen.

Woensdag 4 Oktober 2023

Psalm 8
“Here, ons Here, hoe wonderbaar is u Naam oor die hele aarde, hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het! Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word u teëstanders, die vyande en wraakgieriges, tot swye gebring.
As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre waaraan U ‘n plek gegee het, wat is die mens dan dat U aan hom dink, die mensekind dat U na hom omsien? U het hom net ‘n bietjie minder as ‘n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon, U laat hom heers oor die werk van u hande, U het alles aan hom onderwerp: skape en beeste, alles; selfs die diere in die veld, die voëls in die lug, en die visse in die see wat die oseane deurkruis. Here, ons Here, hoe wonderbaar is u Naam oor die hele aarde!

Om oor te gesels en te dink
Hierdie Psalm help ons om te fokus op die skepping en wat ons elke dag om ons raak sien. Ons word herinner om die mooi raak te sien en dat God alles goed gemaak het. Ons kan onsself verwonder oor al die mooi dinge. Dis ’n keuse om dit raak te sien en God daarvoor te prys.
Verwonderde mense is dankbare mense. Wanneer ons dankbaar leef, sien ons die klein wonderwerke om ons raak. Die sonsopkoms, blomme wat oopgaan, voëls wat kwetter en so veel meer wys vir ons God is teenwoordig by ons.

 • Sien die mooi om jou raak.
 • Sê vir die Here dankie vir Sy mooi skepping.

Gebed
Here, dankie dat ek in verwondering oor U kan wees. Dankie vir alles wat U geskep het. Ek wil vandag daarop fokus om dankbaar te wees. Amen.

Dinsdag 3 Oktober 2023

Eksodus‬ ‭33‬:‭18‬-‭19
Moses sê toe: “Toon asseblief u heerlikheid aan my.” Maar Hy het geantwoord: “Ek sal al my goedheid reg voor jou laat verbygaan, en Ek self sal die Naam ‘die Here’ uitroep. Ek is genadig oor wie Ek genadig wil wees, en Ek ontferm My oor wie Ek My wil ontferm.”“ (Afr2020)
‭‭
Om oor te gesels en te dink
Moses is in gesprek met God en vra om Sy heerlikheid te sien. Moses wou graag meer van God sien en daarom vra hy dit. God antwoord dat Hy vir hom eerder Sy goedheid (Hebreeuse tov) sal wys. God wys vir Moses wie Hy is, eerder as hoe Hy lyk. God is goed en Hy wys dit vir Moses. Hy beleef genade in daardie groot oomblik. Die Here laat hom in ‘n rotskeur staan toe Hy in sy heerlikheid verby gekom het.
Ons beleef elke dag God se goedheid. Nie omdat ons Hom kan sien nie, maar oor wie Hy is. Hy is goed. Hy is die groot “Ek is wat Ek is” (Eks 3:14) wat met Moses en met ons elkeeen bemoeienis maak. Sien dit vandag raak.

Gebed
Here God, mag ek vandag U goedheid beleef en raak sien. Ek wil dit nie as vanselfsprekend aanvaar nie. Dankie vir U genade vir my. Amen.

Maandag 2 Oktober 2023

Genesis 1:3-4
Toe het God gesê: “Laat daar lig wees!” En daar was lig. God het gesien die lig is goed, en Hy het die lig en die donker van mekaar geskei.

Om oor te gesels en te dink
Ons sien in Genesis 1 dat God skep en dat dit goed is. Die Hebreeuse woord vir “goed” is “tov” en kom meer as 700 keer in die Bybel voor. God skep wat goed is. Ons mis soms om die goedheid van God raak te sien. Ons mis die verwondering om God se skepping raak te sien. Wanneer ons besef dat wat God skep goed is, kan ons op die goeie fokus.
Dit vra van ons ’n keuse om eerder op die mooi en goeie te fokus, as op die negatiewe. Om dankbaar te leef, beteken ook dat in verwondering sal leef. Dankbaarheid is verwondering en verwondering is dankbaarheid.

 • Sien ek en jy nog nie mooi om ons raak?
 • Waarmee vul ons ons gedagtes?
 • Raak vir ’n oomblik stil en sien iets moois raak. Vra die Here om jou bewus te maak van die mooi en goed vandag.

Gebed
Here God, wat U geskep het is goed. Ek wil vandag die goeie raak sien. Help my om in verwondering te leef. Ek wil U vandag in die goeie raak sien. Amen.

Saterdag 30 September 2023

Jona 4:2
2Hy het tot die Here gebid en gesê: “Ag, Here, ek het dit geweet toe ek nog in my land was. Daarom het ek reg in die begin na Tarsis toe gevlug. Ek het geweet U is ‘n genadige en barmhartige God, lankmoedig en vol liefde. U sien maklik af van die straf wat U aangekondig het.

VRAE:

 • Jona se houding as mens is nie as gevolg van ‘n onsekerheid oor wie God is nie. Hy is heeltemal vertroud met wie God in wese is. As jy luister na hierdie vers, weet Jona baie goed wie die God is, met wie hy in verhouding is. Die wonder en prag van die vers is dat Jona genoeg vrymoedigheid het, om by hierdie God homself te wees. Hy is nie besig om voor te gee, of God te probeer om die bos te lei nie.
 • God werk ook sagkens met Jona. God gebruik die natuur, vrae en metafore om met Jona te werk en sy hart aan te spreek. God is self met ons tekortkominge op ‘n sagte en liefde volle manier besig. Hoe help God vir Jona om sy hart en denke te skuif sodat hy nader is aan God se wil? Hoe vergelyk dit met maniere waarop God al met jou gewerk het? Hoe het God die natuur, vrae en metafore gebruik om jou bewus te maak van areas waar jy steeds kan of moet groei?
  -Wat sou gebeur as jy vir God net so goed geken het, soos wat Jona hom ken? Sou jy so eerlik met God kon wees? Sou jy vir God so intens kon vertrou dat Hy nie vir jou kwaad sou toewens nie? Hoe sou jou verhouding met God tans beter kon lyk, gebaseer op hoe goed jy vir God ken? Hoe kan jy vir God beter leer ken?
 • Hoe leef jy saam met mense wat ook steeds moet groei in hulle eie menswees? Hoe help jy hulle om meer van God se hart te ontdek en dit te begin uitleef? Hoe hanteer julle situasies waar julle uitgedaag word om te groei maar julle eie swakste eienskappe julle versoek om die pad byster te word? Hoe herstel julle die verhouding?

Gebed:
Here, ek wil U dank vir die buitengewone hoeveelheid liefde en genade wat ek van U ontvang. Here, kan U my help om dieselfde tipe genade vir ander wat saam met my op reis is te gee. Here, help my om nooit te vergeet wie U is nie. Here, help my om nader aan U karakter te leef en dit ook vir ander te gun.
Amen

Vrydag 29 September 2023

Jona 4:11
11Maar Ek mag nie besorg wees oor die groot stad Nineve nie, ‘n stad waarin daar meer as honderd en twintig duisend mense is wat nie weet wat reg of verkeerd is nie, en ook nog baie diere?”

VRAE:

 • Jona se verhaal eindig waar God vir Jona uitwys wie Hy weereens is. God is die een wat mens en dier geskep het. Hy is die een wat vir hulle buitengewoon lief het, selfs wanneer hulle nie perfek is nie. God is die een wat altyd genade wil gee sodat die verhouding met hom weer herstel kan word. God se hart is nie dat enige een verlore moet gaan of van Hom vervreem moet wees nie.
 • Indien jy God se voorbeeld sou volg, waar in jou lewe, is daar verhoudings wat God se liefde, barmhartigheid en genade benodig? Waar sou God jou uitnooi om mense te vergewe, hulle nie meer te oordeel nie, meer verdraagsaam te wees en met liefde hulle te hanteer?
 • ‘n Natuurlike uitvloeisel van alles wat ons ontvang is dankbaarheid. Op watter maniere kan jy uit dankbaarheid, met ander deel wat jy self ontvang het? Hoe kan jy dankbaarheid beoefen, op so ‘n manier dat ander mense ook kan deelneem daaraan? Hoe spoor jou dankbaarheid ander aan om God se liefde, genade en barmhartigheid te kan beleef?
 • Hoe kan dankbaarheid jou help om die Goeie Nuus van die evangelie met ander te deel? Sou ander mense God wil dien en eer, omdat hulle sien hoe dankbaar jy is vir die liefde en genade wat jy by God beleef? Deel jou hart met die Here.

Gebed:
Here, dankie vir U eindelose liefde en barmhartigheid. Dankie dat U vir ons so oorvloedig seën met versorging, beskerming en genade. Dankie dat U ons in staat stel om ook ander te kan seën omdat ons weet hoeveel ons het om voor dankbaar te kan wees. Here, mag ons op die probleme van die wêreld, die verhoudings in my lewe en my eie tekortkominge met liefde en genade reageer.
Amen

Donderdag 28 September 2023

Jona 4:10-11
10Die Here het vir Jona gesê: “Jy is besorg oor die komkommerplant waarvoor jy nie gewerk het nie en wat jy nie versorg het nie. Dit het oornag opgekom en oornag is dit dood. 11Maar Ek mag nie besorg wees oor die groot stad Nineve nie, ‘n stad waarin daar meer as honderd en twintig duisend mense is wat nie weet wat reg of verkeerd is nie, en ook nog baie diere?”

VRAE:

 • Uit Jona se verhaal leer ons nie veel van sy vriende, sy ondersteuningsnetwerk of sy Geloofsgemeenskap nie. Regdeur die verhaal is Jona ‘n enkelling op sy eie reis sonder mense wat die pad saam met hom stap. In Jona 1 van die 1983 vertaling identifiseer Jona homself as ‘n Hebreër wat die Here dien, maar hy brei nie uit op sy mense nie. Die teks noem dit nie, maar ek glo dat Jona so sig verloor het van wat werklik saakmaak in die lewe, en vir die Here, omdat hy nie behoorlik ingeburger is in ‘n Geloofsgemeenskap wat hom ondersteun, aanmoedig maar ook verantwoordelik hou vir sy geloofsreis nie.
 • Hoe help die mense in jou lewe om te fokus op dit wat belangrik is? Hoe help hulle jou om dit te doen? Hoe hou hulle jou verantwoordelik wanneer jy sig verloor van dit wat werklik belangrik is? Hoe is hulle oortuigings, waardes en optredes in lyn met dié van die Here?
 • Wie in jou lewe is besig om die Here se hart heelhartig na te jaag? Hoe kan jy dit sien uit hulle voorbeeld? Hoe praat hulle daaroor? Hoe nooi hulle jou in, om ook die hart van die Here na te jaag?
 • Waarom is dit moontlik om sig te verloor van dit wat belangrik is wanneer jy geïsoleer is en op jou eie gedagtes en gevoelens moet staatmaak? Hoe sou ‘n gesonde Geloofsgemeenskap vir Jona gehelp het om te sien hoe dit wat vir hom belangrik is, nie in lyn is met dit wat vir God belangrik is nie? Hoe sou jy vir Jona gehelp het as jy langs hom onder die Komkommerplant gesit het?

GEBED:
Here, ons bid vir harte wat U hart sal weerspieël. Ek sê ons, want ek weet ek het ‘n Geloofsfamilie nodig wat my hiermee help. Here, help my om mense in my lewe toe te laat wat my help, aanmoedig, uitdaag en verantwoordelik hou om daagliks meer van U te ontdek en uit te leef. Here, gee asb. vir my mense om my, wat my wys wat vir U belangrik is. Here, gee my asb. mense wat vir my genoeg omgee om my nie te los soos ek tans is nie.
Amen

Woensdag 27 September 2023

Jona 4:9-11
_ 9Toe vra God vir Jona: “Het jy rede om kwaad te word oor die komkommerplant?” en Jona antwoord: “Ek het rede genoeg: ek is besig om te sterf!” 10Die Here het vir Jona gesê: “Jy is besorg oor die komkommerplant waarvoor jy nie gewerk het nie en wat jy nie versorg het nie. Dit het oornag opgekom en oornag is dit dood. 11Maar Ek mag nie besorg wees oor die groot stad Nineve nie, ‘n stad waarin daar meer as honderd en twintig duisend mense is wat nie weet wat reg of verkeerd is nie, en ook nog baie diere?”_

VRAE:

 • Die verhaal van Jona loop tot ‘n hoogtepunt waarin ons ontdek waar God se hart lê. God se hart is by mense (en selfs die diere) wat Hy geskep het. God ken hulle elkeen by die naam. God het elkeen van hulle geskep en vir hulle omgegee. God het daarna verlang om in verhouding met elkeen te wees. God het groot vreugde beleef toe die hele stad van Nineve hulle bekeer en wegdraai van hulle sondige lewens.
 • Soms loop mense rond met ‘n groot gat in hulle hart. Hierdie gat kan slegs deur God gevul word. Ken jy mense wat met so ‘n hqrt rondloop? Wat laat jou dink dat hierdie persoon ‘n gat in hulle hart het wat slegs deur God gevul kan word? Hoe bewys jy liefde aan hierdie mense?
 • Hoe kan Jona se ervaring ons aanmoedig om God se liefde en genade aan alle mense en diere te bewys? Hoe lyk dit prakties in die wêreld waarin jy leef?
 • Wat dink jy is God se droom vir mense wat tans nog nie vir God so goed ken nie? Waarom sou God hulle ook liefde wil bewys en genade gee? Hoe kan jy deel wees van die manier waarop God vir hierdie mense liefde bewys?

GEBED:
Here, help my om die waarde van elke siel raak te sien. Here, help my asb. om u boodskap aan elkeen te bring wat nog nie in ‘n lewende verhouding met God is nie. Here, help my veral om die mense raak te sien wat U die meeste nodig het. Here, help my dat ek nie in die pad staan van mense wat U liefde en genade benodig nie.
Amen

Dinsdag 26 September 2023

Jona 4:5-8
5Jona is toe uit die stad uit. Hy het oos van die stad gaan sit en vir hom ‘n skerm gebou. Hy het daaronder in die skaduwee gaan sit om te sien wat in die stad gebeur. 6Toe laat die Here God ‘n komkommerplant opkom, en dit het bo-oor Jona gerank om skaduwee te gee vir sy kop en om hom van sy misnoeë te bevry. Jona was baie bly oor die komkommerplant. 7Die volgende môre met dagbreek laat God toe ‘n wurm kom, en dit het aan die komkommerplant gevreet, sodat dit verdroog het. 8Toe die son opkom, het God ‘n skroeiende sterk wind uit die ooste laat waai. Die son het vir Jona op sy kop gesteek, en hy het baie swak geword en gewens om maar liewer te sterf. Hy het gesê: “Dit is vir my beter om te sterf as om te lewe.”

VRAE:

 • Jona is besig om sy ongelukkigheid met die Here te beklemtoon. Hy is kwaad vir God, omdat hy God so goed ken. Hy weet God is ‘n God wat barmhartig is, liefdevol, vinnig om te vergewe en ryk in genade. Jona se probleem daarmee, is dat dit vir mense gegun word waarvan hy nie hou nie. God gebruik die komkommerplant om vir Jona te probeer verduidelik waarom God ook vir die stad van Nineve omgee.
 • Hoe reageer jy wanneer iemand iets wegneem van jou, wat vir jou baie kosbaar is? God verduidelik vir Jona dat sy hartseer en woede oor die plant, dieselfde sou wees as God se hartseer en woede oor ‘n groot stad vol mense en diere wat verlore sou gaan as gevolg van hulle eie sondes. Die feit dat hulle opreg berou het, gee God vreugde. Dit is vir God goed om die mense te kan vergewe.
 • Wat kan ons by Jona leer oor die verbygaande natuur van dinge wat vir ons gemak gee? Is daar enige iets in jou lewe wat jou gemak gee of jou lewe makliker maak, waaroor jy ook baie hartseer of kwaad sou word, indien dit weggeneem word uit jou lewe? Wat kan jy daaroor leer?
 • Hoe kan jy jou fokus skuif vanaf dinge wat tydelik is en net in die kort termyn vir jou vrede en vreugde gee? Hoe kan jy begin fokus op dit wat lang termyn vir die Here saak maak?

GEBED:
Here, help ons om rustigheid en vrede in U teenwoordigheid te vind. Here, help my om op U te fokus. Here, help my om te begin omgee waaroor U omgee. Here, help my om nie net op my eie gemak en vreugde te vind nie. Here, help my om meer om te gee oor mense, hulle verhouding met U en die genade wat hulle ook benodig. Here, mag my hart gefokus wees op dit wat die meeste vir U saak maak.
Amen

Maandag 25 September 2023

Jona 3:10-4:2
10Toe God sien wat hulle doen, en hoe hulle hulle bekeer van hulle verkeerde dade, het Hy afgesien van die ramp wat Hy gesê het Hy oor hulle sal bring. Hy het nie die ramp gestuur nie. 1Hieroor was Jona baie ontevrede en hy het baie kwaad geword. 2Hy het tot die Here gebid en gesê: “Ag, Here, ek het dit geweet toe ek nog in my land was. Daarom het ek reg in die begin na Tarsis toe gevlug. Ek het geweet U is ‘n genadige en barmhartige God, lankmoedig en vol liefde. U sien maklik af van die straf wat U aangekondig het.

VRAE:

 • Jona het uiteindelik ingestem om God se boodskap van verlossing en genade aan die mense van Nineve oor te dra. Jona is suksesvol. Die hele stad is oortuig dat hulle verkeerd gedoen het en nou hulle sondes aan God moet bely. Hulle draai weg van hulle ou lewe en kies om die Here te dien. Vir enige profeet wat passievol is oor sy werk, sou mens dink Jona moet besonders gelukkig wees. Nie Jona nie. Jona is baie ongelukkig. Ons vind nou uiteindelik uit waarom Jona nie vir Nineve wou gaan verkondig nie. Want hy het God geken en geweet dat God die mense van Nineve sal verlos as hulle opreg berou het oor hulle sondes. Jona gun nie God se vryspraak, barmhartigheid, liefde of genade vir hierdie heidense nasie nie.
 • Het jy al ooit daarmee gesukkel dat God barmhartigheid en liefde vir ander gee? Dalk veral mense wie jy nie sou dink waardig is van God se liefde en barmhartigheid of genade nie? Deel jou hart met die Here.
 • Hoe wys Jona se vooroordele ons eie vooroordele uit? Was jy al kwaad vir God wanneer Hy iemand vryspreek, seën of geluk laat beleef? Wat maak jy met daardie gevoelens? Steek jy dit weg of deel jy dit soos Jona met die Here?
 • Hoe kan jy ‘n hart begin kweek wat feesvier wanneer ander mense God se liefde en barmhartigheid beleef? Wat het jy van God nodig om jou daarmee te help?

Gebed:
Here, my genadige en barmhartige God, lankmoedig en vol van liefde. Dankie dat U my, ‘n sondaar, ‘n eg menslike mens genade betoon, liefde gee en barmhartig teenoor my optree. Here, help my om meer soos U te wil leef. Here, help my asb. om veral vir mense wat ek nie van hou nie, dit nie wil gun nie, en nie wil verdra nie eerste begin om liefde te bewys en genade te betoon. Here, help my vandag om spesifiek vir hulle guns toe te bid.
Amen

Saterdag 23 September 2023

Lukas 15:31-32
Toe sê die pa vir hom: Kind, jy is altyd by my, en alles wat ek het, is ook joune. Maar ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood, en hy lewe weer; hy was verlore, en ons het hom teruggekry.

Om oor te gesels en te dink
Ons ken Lukas 15 as die verhaal van die verlore seun(s). ‘n Meer gepaste beskrywing sou die verhaal van die liedevolle Vader. Die pa neem die inisiatief in beide die twee seuns se lewens. Hy is die een wat hulle terug verwelkom en herinner dat hulle steeds sy kinders is.
Die Vader se liefde vir ons laat Hom ook heeltyd na ons toe uitreik. Hy verseker ons van Sy liefde en genade. Al was ons soos die jongste wat alles gemors het of soos die oudste wat voel ons verdien iets, is die Vader se genade vir ons meer as genoeg.

 • Deel jy hierdie Vaderhart van God?
 • Is jy ook bly dat ander mense God se genade ervaar?

Bid vandag vir iemand wat ook God se genade nodig het.

Gebed
Vader, dankie dat U altyd bly soek. Dankie dat U my aanvaar en oor my ook fees vier. Ek bid vandag ook vir…
Amen.

Vrydag 22 September 2023

Lukas 15:25-30
Sy oudste seun was nog in die veld. Toe hy terugkom en naby die huis was, hoor hy die musiek en die singery. Hy roep toe een van die bediendes nader en vra hom wat aan die gang is. Die bediende antwoord: ‘U broer het gekom, en u pa het die vetgemaakte kalf geslag omdat hy hom behoue en gesond teruggekry het.’ “Toe het die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom; maar hy antwoord: ‘Kyk, al die jare werk ek soos ‘n slaaf vir Pa. Nog nooit het ek ‘n opdrag van Pa verontagsaam nie, en vir my het Pa nog nooit eers ‘n bokkie gegee sodat ek saam met my vriende kan feesvier nie. Maar nou dat hierdie seun van Pa, wat Pa se goed met prostitute deurgebring het, terugkom, het Pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag!

Om oor te gesels en te dink
Die oudste seun was eintlik ook verlore gewees. Sommiges noem hierdie die gelykenis van die twee verlore seuns.
Hy was kwaad. Hy voel dat sy pa onregverdig optree om die jongste broer, wat hy nie sy broer wil noem nie, terug te verwelkom.
Die oudste voel dat hy meer verdien omdat hy alles nog altyd reg gedoen het. Hy voel selfvergenoegd en self voldaan. Hy verkwalik sy pa.
Hierdie oudste seun wys vir ons die gesindheid van die Fariseërs uit. Hulle het gedink hulle doen alles reg, maar het die punt van genade gemis. Ons is soms nie veel anders nie. Ons wil aandring op wat die Here vir ons moet doen. Ons laat nie ruimte dat God se genade anders werk nie, veral nie aan mense wat ons dink dit nie verdien nie.
Ons moet onsself gereeld ondersoek dat ons nie soos die oudste broer is wat op alles wil aanspraak maak en self die punt mis nie.
Die pa het deernis met die oudste seun en verwelkom hom ook. Ons is ook altyd welkom by die Vader.

Gebed
Vader, soms is ek soos die oudste broer wat voel alles is onregverdig. Ons verstaan nie genade nie. Dankie dat U genade steeds vir my ook genoeg is. Amen.

Donderdag21 September 2023

Lukas 15:20-24
“Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom.Toe sê die seun vir hom: ‘Pa, ek het teen God en teen Pa gesondig. Ek is nie meer werd om Pa se seun genoem te word nie.’Maar sy pa roep sy werksmense: ‘Maak gou! Bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan; sit vir hom ’n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan!En bring die vetgemaakte kalf, slag hom, en laat ons eet en feesvier!Hierdie seun van my was dood, en hy lewe weer; hy was verlore, en ek het hom teruggekry.’ Toe het hulle begin feesvier.

Om oor te gesels en te dink
Ons sien hoe die pa wag en kyk of sy seun nie dalk terugkom nie. Hy het besef dat sy seun sy eie wil gevolg het en keuses gemaak het. Maar hy was gereed vir die dag wat hy sou terugkom.
God se liefde vir ons verander nooit nie. Die Vader wag voortdurend vir ons. Hy soek na ons en gereed om ons te ontvang. Hy dwing ons nie om vir Hom te kies nie. Hy wag geduldig.
Die pa se soen van die seun wys dat hy hom ten volle vergewe en dat hy welkom is. So vergewe die Vader ons elkeen. Hy kan nie wag om saam met ons fees te vier nie.

Gebed
Vader, dankie dat U altyd soek en wag. Dankie dat U genade so groot en onbeskryflik is. Dankie dat ek altyd welkom by U is. Amen.

Woensdag 20 September 2023

Lukas 15:17-19
Toe kom hy tot inkeer en sê: ‘My pa het wie weet hoeveel dagloners, en hulle het almal oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê: Pa, ek het teen God en teen Pa gesondig! Ek is nie meer werd om Pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van Pa se dagloners.

Om oor te gesels en te dink
Die jongste verlore seun kom tot inkeer. Hy wil na sy pa toe teruggaan. Hy wil vergifnis gaan vra vir wat hy teen sy pa gedoen het. Hy wil graag weer deel word van sy pa se huishouding, al sou hy nie as seun behandel word nie. Die belangrikste is dat hy wel gereageer het, toe hy besef het hy op sy einde is.
Ons is party maal soos die verlore seun en wil nie teruggaan na die Vader toe nie. Ons dink verskonings uit oor hoekom ons nie welkom is nie. Ons mis die geleentheid om weer in die Vader se teenwoordigheid te wees. Dit is net genade om tot die punt te kom om terug te keer en te weet dat die Vader ons sal aanvaar. Ons weet wat die Vader doen. Ons weet wie Hy is. Laat ons nie huiwer om terug te gaan na Hom toe nie. Hy wag vir ons.

Gebed
Vader, ek voel soms soos die verlore seun wat alles opgemors het. Ek voel U kan nie vir my lief wees nie. Help my om te weet dat U altyd vir my wag en ek welkom is. Amen.

Dinsdag 19 September 2023

Lukas 15:11-13
Verder het Jesus gesê: “Daar was ‘n man wat twee seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê: ‘Pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom.’ Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. “Nie lank daarna nie het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouerhuis af na ‘n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkwis deur losbandig te lewe.

Om oor te gesels en te dink
Die bekende verhaal van die verlore seun herinner waar die fokus van die jongste seun was. Hy het ’n lewe van onvergenoegdheid geleef en wou net meer en meer gehad het. Hy het gefokus op wat hy nie gehad het nie. Hy sien nie raak wat hy wel het nie. Sy pa laat hom toe om te gaan. Hy besef later dat dit die verkeerde keuse was en keer toe terug. Teen alle verwagting ontvang sy pa hom terug.
Ons kan ook maklik onvergenoegd en ontevrede raak as ons fokus op wat ons nie het nie of nog nie het nie, dan mis ons die vreugde van die lewe.
Kom ons wees vandag dankbaar oor dit wat wel het. Sê vir die Here dankie vir die lewe vandag. Sê vir die Here dankie dat jy genoeg is en het.

Gebed
Here, dankie, dankie. U gee altyd meer as wat ek raak sien. Help my om U in alles raak te sien en daarvoor dankbaar te wees. Amen.

Maandag 18 September 2023

Lukas 12:22-26
Verder het Jesus vir sy dissipels gesê: “Daarom sê Ek vir julle: Moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Die lewe is tog belangriker as kos en die liggaam as klere. Kyk na die kraaie: hulle saai nie en oes nie; hulle het geen spens of skuur nie, maar God sorg vir hulle. Julle is tog baie meer werd as voëls. Trouens, wie van julle kan deur hom te bekommer sy lewe met een uur verleng? As julle nie eens so ‘n klein dingetjie kan regkry nie, waarom bekommer julle julle oor die ander dinge?

Om oor te gesels en te dink
Jesus herinner ons opnuut op Hom te vertrou. Aan die begin van die week kan jy dalk bekommerd voel en wonder wat die week vir jou voorlê? Hier is ’n uitnodiging om jou bekommernis vir die Here te gee. Ons word vinnig ingetrek oor alles wat ons nie het nie en mis dat die Here vir ons sorg. Soos God vir die voëls sorg, sorg Hy ook vir ons. Inteendeel, ons is selfs belangriker as die voëls. Ons kan Hom vertrou dat Hy vir ons altyd sal bly sorg. Dit mag dalk nie wees soos ons dit nou wil hê nie, maar God bly getrou.
Om ons heeltyd te bekommer oor dinge wat ons nie kan verander nie, help ons nie. Dit maak ons net onrustig. Laat ons fokus op dit wat die Here reeds vir ons gee en sorg.

Gebed
Here, dankie dat U sorg! Dankie vir genoeg! Help my om my nie onnodig te bekommer nie. Ek vertrou U vir vandag. Amen.

Saterdag 16 September 2023

Lukas 13:6-9
““Die slaaf kom toe terug en vertel dit alles aan sy eienaar. Toe word die man kwaad en sê vir sy slaaf: ‘Gaan uit na die strate en gangetjies van die stad en bring die armes en kreupeles en blindes en verlamdes hierheen.’ Later kom die slaaf sê: ‘Meneer, u opdrag is uitgevoer, en daar is nog plek.’ Toe sê die man vir die slaaf: ‘Gaan uit na die paaie en lanings en dring by hulle daarop aan om in te kom, sodat my huis vol kan word.

Om oor te gesels en te dink
Jesus vertel ‘n gelykenis om te wys dat daar altyd nog plek is in die koninkryk. Mense maak verskoning hoekom hulle nie na die feesmaal kan kom nie. Dit sit die gasheer nie af nie. Hy bly nooi, selfs die mense wat mens nie gewoonlik nooi nie. Daar is altyd plek. Jesus nooi ons ook na die feesmaal. Daar is meer as genoeg plek. Ons sien dat ‘n verleentheid ‘n geleentheid word om meer mense in te nooi. Ek en jy is welkom by God se groot feesmaal. Hy nooi so veel as moontlik om deel daarvan te wees. Jesus veroordeel nie. Hy wil genade uitdeel en ons deel maak van die feesmaal.
Kom ons hou aan om mense te nooi en deel van die feesmaal te maak.

Gebed
Here, dankie dat U genade altyd genoeg is. Ek sien daarna uit om die feesmaal saam met U te geniet. Amen.

Vrydag 15 September 2023

Lukas 13:6-9
Daarna het Hy hierdie gelykenis vertel: “’n Man het ‘n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was. Toe hy vrugte daaraan kom soek maar niks kry nie, sê hy vir die tuinier: ‘Kyk, dis nou drie jaar dat ek aan hierdie vyeboom vrugte kom soek, en ek kry niks nie. Kap hom uit! Waarom moet hy langer die grond uitput?’ Maar die tuinier antwoord: Meneer, laat hom nog hierdie jaar staan. Ek sal die grond rondom hom omspit en bemes. Miskien sal hy dan volgende jaar vrugte dra. Maar so nie, kan u hom uitkap.””

Om oor te gesels en te dink
Jesus vertel ‘n gelykenis van die onvrugbare vyeboom om vir ons te wys dat daar altyd nog genade is. Die tuinier neem verantwoordelikheid om toe te sien dat die vyeboom vrug sal dra deur ekstra moeite te doen. Die tuinier gee om wat met die vyeboom gebeur. So gee Jesus ook oor elkeen van ons om. Daar is altyd nog ‘n kans vir genade. Jesus is in ons lewens betrokke om ons te laat groei en vrug te dra. Selfs as ons daarmee sukkel, los Jesus ons nie uit nie.

 • Het jy vandag genade nodig?
 • Het jy genade vir iemand anders nodig?
 • Het jy genade met jouself nodig?

Gebed
Here Jesus, dankie dat U genade nooit ophou nie. Dankie dat U altyd weer probeer. Mag ek vandag U genade opnuut weer vir ander en myself ervaar. Amen.

Donderdag 14 September 2023

Johannes 21:15-17
Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: “Simon seun van Johannes, het jy My baie lief, meer as hulle hier?
Ja, Here,” antwoord hy Hom, “U weet dat ek U liefhet.
Hy sê toe vir hom: “Laat my lammers wei.” Jesus vra hom weer ‘n tweede keer: “Simon seun van Johannes, het jy My baie lief?
Ja, Here,” antwoord hy Hom, “U weet dat ek U liefhet.” Hy sê toe vir hom: “Pas my skape op.
Jesus vra hom die derde keer: “Simon seun van Johannes, het jy My lief?” Petrus het bedroef geword omdat Jesus hom die derde keer gevra het: “Het jy My lief?”, en hy antwoord Hom: “Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet.” Hy sê toe vir hom: “Laat my skape wei.

Om oor te gesels en te dink
Jesus deel heeltyd genade en liefde uit. Hy wil nie heeltyd oordeel en veroordeel nie. Ons sien dat Jesus met Petrus ook ‘n pad van liefde stap. Nadat Petrus Jesus drie keer verloën het, vra Jesus hom drie keer of hy Hom lief het. Petrus antwoord eers maklik, maar besef dat Jesus meer vra. Hy besef Jesus deel genade uit. Hy gee Petrus nog ‘n kans, al is dit die soveelste kans.
Ons kan by Jesus leer om ook genade uit te deel, selfs al het ons die volste reg om kwaad te wees. Ons moet mense nog ‘n kans gee.

 • Vir wie moet jy vandag genade en liefde wys?
 • Sien jy kans om ‘n klein tree te gee om vir daardie persoon Jesus se liefde te wys.

Gebed
Here Jesus, ek het U lief. Dankie dat U my altyd nog ‘n kans gee. Mag ek vandag vir iemand ook nog ‘n kans gee en U liefde deel. Amen.

Woensdag 13 September 2023

Lukas 9:54-55
Toe die twee dissipels, Jakobus en Johannes, dit sien, sê hulle: “Here, wil U hê ons moet vuur uit die hemel afroep om hulle te verteer?” Maar Hy het omgedraai en hulle skerp tereggewys.

Om oor te gesels en te dink
Jesus kies die pad van genade. Hy wys Jakobus en Johannes tereg. Hulle wil vuur af bid om die mense te verteer omdat hulle nie reg op tree nie. Jesus kies om eerder die Samaritane in te nooi in Sy koninkryk in. Daar is plek vir almal.
Ons moet by Jesus leer om eerder die pad van liefde en genade te stap. Ons kan nie onsself regverdig omdat ons dink ons is reg en ander is verkeerd en daarom moet God ander straf nie. Nee, Jesus bring nie vuur wat oordeel nie, maar vuur wat warm maak. Hy is as’t ware soos ‘n brandweerman wat met water die vuur van oordeel blus, sodat ons God se warm liefdeshart van genade kan ervaar.
Ons hoef nie bang vir God se oordeel te wees nie. Jesus kom wys vir God se hart van genade en wys ins tereg om nie heeltyd ander te wil oordeel nie.

Gebed
Here Jesus, ek is jammer as ek vinnig en maklik oordeel. Help my om U genade te ervaar en te deel vandag. Amen.

Dinsdag 12 September 2023

Lukas 9:54
Toe die twee dissipels, Jakobus en Johannes, dit sien, sê hulle: “Here, wil U hê ons moet vuur uit die hemel afroep om hulle te verteer?”

Om oor te gesels en te dink
Jesus is in Samaria waar Hy nie vriendelik ontvang word nie. Dadelik is Jakobus en Johannes, kwaad. Markus 3:17 vertel ons van hierdie twee broers wat die bynaam Boanerges (manne van die donder) gehad het. Hulle wil vergeld en die mense uitsorteer.
Ons kan ook hiermee identifiseer. Ons sukkel met ons eie woede en wil dan die Here vra om dit vir ons met vuur uit te sorteer. Of ons wil soms die vuur en oordeel oor mense afbid soos wat Elia in 2 Konings 1 gedoen het.
Jesus kies om dit nie te doen nie en Hy spreek hulle daaroor aan. Ons moet ook ons woede ook voor Jesus neerlê. Ons mag voel dat dit wat ons dink reg is, maar dis nie altyd die regte ding nie.
Deel met die Here wat in jou hart leef.

Gebed
Here, party maal wil ek ook net vuur op mense afbid. Help my om eerder in liefde te reageer en dien. Amen.

Maandag 11 September 2023

Lukas 9:51-53
Toe die tyd nader kom dat Jesus in die hemel opgeneem sou word, het Hy vasbeslote die reis na Jerusalem begin en boodskappers voor Hom uit gestuur. Hulle het vertrek en in ’n dorp van die Samaritane gekom om daar vir Hom verblyf te reël. Maar die inwoners wou Hom nie ontvang nie, omdat Hy na Jerusalem toe op pad was.

Om oor te gesels en te dink
Ons is nie goed met genade nie. Ons dink net aan onsself en gun nie altyd vir ander mense iets nie. Ons leef eerder in onmin, as in vrede. Daar was baie onmin tussen die Jode en Samaritane wat al vanaf die Ou Testament kom. Hulle kon mekaar nie verdra nie. Tog steur Jesus Hom nie daaraan nie. As deel van Sy reis na Jerusalem besluit Hy om deur die gebied van Samaria te gaan. Al wou die Samaritane Jesus nie ontvang nie, maak Jesus steeds bemoeienis met die mense. Jesus leef nie in haat nie, maar wys die liefdesweg. Ons kan vandag by Jesus leer. Ons moet vrede maak, selfs as daar onmin is. Dit is nie ’n maklike pad nie, maar as ons as volgelinge van Jesus soos Hy wil leef, vra dit van ons om die moeilike dinge te doen. Ons kan maklik dink dat dit nie nodig is nie, maar juis wanneer ons liefde leef, help ons God se koninkryk kom waar ons leef.

Gebed
Here, ek is soms in moeilike situasies. Help my eerder die liefdespad te stap. Mag ek vandag U liefde uitleef. Amen.

Saterdag 9 September 2023

Matteus 11:28-30

30 My juk is sag en my las is lig.”

Wat is die verskil tussen Jesus en die Fariseërs se interpretasie van die wet?

 • Jesus fokus op die hart van die wet, en die hart van die mens.
 • Die Fariseërs fokus op die letterlike uitvoering van die wet, maar fokus geensins op die verandering wat dit in ’n mens se hart moet bring nie.

Jesus is eendag gevra wat die grootste gebod in die wet is. Hier is sy antwoord in Matteus 22:37-40: 37 Jesus antwoord hom: “ ‘Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel’ en met jou hele verstand. 38 Dit is die grootste en die eerste gebod. 39 En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’ 40 In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat.”

 • Is God se wet in jou hart geskryf?
 • Verander dit jou optrede daagliks, en vorm dit jou meer en meer in die beeld van Jesus?
 • Verwag jy dat die Gees jou daagliks sal transformeer en sal lei in getrouheid aan die wet soos Jesus dit interpreteer?
 • Sal jy Jesus se uitnodiging in ons teksgedeelte vir die week hoor, aanvaar en daarvolgens leef?

’n Eenvoudige gebed vir jou dag:
Here Jesus, ek aanvaar U uitnodiging. Dankie dat ek na U toe kan kom.

All change comes from deepening your understanding of the salvation of Christ and living out the changes that understanding creates in your heart. Tim Keller

Vrydag 8 September 2023

Matteus 11:28-30

30 My juk is sag en my las is lig.”

Dink vir ’n oomblik hieroor: Jesus sê Sy interpretasie van die wet, dit is wat Sy “juk” is, is sag. Hy sê ook Sy “las” is lig.
Het jy al Matteus 5-7 gelees, waarin Jesus sekere belangrike wette herinterpreteer, en dit op die oog af nog moeiliker maak om dit te gehoorsaam?
Hoe dan nou gemaak met hierdie vers?

Dit is betekenisvol om vir ’n oomblik by die vers stil te staan. Die woord “sag” kom net hier in Matteus voor. Die woord “las” kom net nog eenkeer voor in Matteus, en dit is wanneer Jesus in Matteus 23:4 sê dat die Fariseërs se las “swaar” is.
So wat maak Jesus se juk sag en Sy las lig?

Sy teenwoordigheid! Dink so daaroor: dink aan die verskil tussen 50kg op jou rug dra (in ’n rugsak soos in die foto hierbo), en 50kg sleep in ’n waentjie met 4 wiele en ’n groot genoeg handvatsel vir twee mense om dit te trek. Laasgenoemde is baie makliker en “ligter”, al bly die gewig van dit wat jy saamdra presies dieselfde. Sien jy dit?

Om gehoorsaam aan Jesus te wees vra beslis iets van ons, trouens dit vra ons hele lewens, maar Jesus dra die las saam met ons, en dit maak dit doenbaar, sag en lig. Onthou, Hy het aan die begin gesê dat die pad van dissipelskap begin deur na Hom toe te kom, en dan Sy juk op jou te neem. Die persoonlike verhouding is die beginplek. Van daar stap Hy die pad saam ons.

Jy mag dalk vra hoe? Wel, deur die spesiale teenwoordigheid van die Heilige Gees in die lewe van elke gelowige. Meer hieroor more.

 • Ervaar jy Jesus se juk as sag en Sy las as lig?
 • Ken jy die spesiale teenwoordigheid van Heilige Gees in jou lewe?

’n Eenvoudige gebed vir jou dag:
Here Jesus, maak my asb bewus van hoe sag U juk is, en hoe lig U las is.

“He leads the way, keep close to him.” Dietrich Bonhoeffer

Donderdag 7 September 2023

Matteus 11:28-30

29 Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed.

Jesus maak dieselfde belofte aan Sy luisteraars as wat God (Hy is Jahwe genoem in die Ou Testament) aan die Israeliete gemaak het in Jeremia 6:16.
Die rus waarvan Jesus praat is meer as net ontspanning of die geleentheid om asem te haal en goed te slaap. Jesus praat van ’n diep, voelbare vrede; ’n ervaring van heelheid; ’n wete dat alles wel is met jou hele wese omdat jy met God versoen is en Hom as jou Vader ken.

Weet jy dat God dit vir ons, Sy kinders, wil hê?

Jesus het juis aarde toe gekom omdat God getrou was aan die belofte wat Hy aan die begin van die Bybelse storie gemaak het; dat Hy die bose sal vermorsel en oorwin, sodat Hy en die mens weer in eenheid en vrede kan leef. Deur geloof kry ons hierdie vrede, en dit is goeie nuus omdat Jesus dit vir ons moontlik maak!
Dit is ’n vrede wat ons op ’n pad van heling na heelheid lei, ’n vrede wat ons nuut maak en verander sodat ons meer en meer soos Jesus lyk.

 • Ken jy hierdie vrede?
 • Is daar iets in jou lewe wat hierdie vrede steel?
 • Is daar ’n deel van jou lewe waar jy heling nodig het, sodat jy as heel mens kan leef?

’n Eenvoudige gebed vir jou dag:
Here Jesus, gee asb vir my vrede vir my gemoed.

“God cannot give us a happiness and peace apart from Himself, because it is not there. There is no such thing.” C.S. Lewis

Woensdag 6 September 2023

Matteus 11:28-30

29 Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed.

Sien jy dat Jesus vir ons ’n rede gee waarom ons Sy juk op ons moet neem en van Hom moet leer?
Jesus word slegs een ander keer as “sagmoedig” beskryf in die hele Nuwe Testament, en dit is in ’n aanhaling vanuit Sagaria in Matteus 21:5. Dit is ook die enigste keer wat Jesus as “nederig” beskryf word in die Nuwe Testament. Kyk mooi, Jesus sê dit van Homself! Hy wil hê Sy luisteraars (dit is ek en jy ook) moet weet wie hulle volg, en wat om te verwag van die een wat hulle volg.

Die Fariseërs daarteenoor was trots, lief vir ereplekke en spesiale titels en mal daaroor dat hulle mag oor mense kon uitoefen deur hulle interpretasie van die wet.

Beide Jesus en die Fariseërs het ’n interpretasie van die wet gehad. Jesus s’n het gelei na ’n nuwe hart, groter liefde vir almal en ’n lewe wat lyk soos die karakter wat Jesus van Homself in die gedeelte beskryf, sagmoedig en nederig.
Die Fariseërs se interpretasie het gelei na frustrasie, mismoedigheid en ’n gevoel van mislukking, want dit was bloot net te moeilik om die wet “soos hulle” na te kom.

Wanneer Jesus sê “julle sal rus kry” praat Hy met die woorde van Sy Vader in Jeremia 6:16, toe die mense van God ook moes kies wie hulle wil volg.

 • Ken jy vir Jesus as nederig?
 • Ken jy vir Jesus as sagmoedig?
 • Hoe beīnvloed dit jou lewe as een van Sy volgelinge?

’n Eenvoudige gebed vir jou dag:
Here Jesus, ek wil van U leer, want ek glo U is sgamoedig en nederig van hart.

“There is no room for God in him who is full of himself.” Martin Buber

Dinsdag 5 September 2023

Matteus 11:28-30

28 “Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee.

Leermeesters en skrifgeleerdes in Jesus se tyd het mense genooi om gehoorsaam aan die wet te wees sodat hulle in vrede met God en ander kon leef. Die wet van die Ou Testament was iets waarin die Joodse mense in Jesus se tyd vreugde en standvastigheid gevind het, maar die interpretasie daarvan deur groepe soos die Fariseërs het gehoorsaamheid daaraan onmoontlik gemaak (dit was net te veel wette, en te ingewikkeld). Jesus het hierdie interpretasie van die wet “swaar en ondraaglik” genoem in Matteus 23:4.

Jesus se uitnodiging is allereers om na Hom toe te kom. Hy weet die mense soek na rus en Hy weet die Vader het rus aan sy mense belowe in die Ou Testament (sien Eksodus 33:14). Nou maak Hy dit duidelik dat Hy hierdie rus gee (soos die Vader belowe het), en dat dit te vinde is in verhouding met Hom. Hy belowe dat Hy rus sal gee!

Hierdie duidelike, direkte en persoonlike uitnodiging van Jesus is net hier in die hele Nuwe Testament te vinde. Vroeër in Matteus het Jesus ’n uitnodiging gerig met die woorde “volg My” (Matteus 4:19). Hier rig Jesus ’n persoonlike uitnodiging aan almal.

 • Weet jy dat hierdie uitnodiging vir jou ook geld?
 • Weet jy dat jy by Hom sal rus kry?
 • Glo jy Hom?

’n Eenvoudige gebed vir jou dag:
Here Jesus, dankie vir U uitnodiging. Ek kom.

“When we begin to glimpse the reality of God, the natural reaction is to worship him. Not to have that reaction is a fairly sure sign that we haven’t yet really understood who he is or what he’s done.” N.T. Wright

Maandag 4 September 2023

Matteus 11:28-30

28 “Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. 29 Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. 30 My juk is sag en my las is lig.”

Wanneer laas het jy vir Jesus hoor praat? Wanneer laas het jy gehoor hoe Jesus jou nooi na iets meer, dieper en intiem?
In hierdie teksgedeelte nooi Jesus ons elkeen na rus, en na iets wat sag en lig is. Te midde van ons besige en soms oorweldigende alledaagse lewens klink dit hemels!

Hierdie teksgedeelte is uniek in die sin dat dit net in Matteus voorkom. Dit is ook Jesus se mees persoonlike en sagste uitnodiging om Hom te volg wat ons in ons vier evangelies (Matteus, Markus, Lukas, Johannes) kry.
Vers 28 en 29 het beide ’n uitnodiging en ’n belofte (kyk weer mooi na die gedeelte) en vers 30 gee nog verdere rede waarom ons hierdie uitnodiging moet aanvaar.

Deur die loop van die week gaan ons in diepte na elke vers kyk en daaroor reflekteer. Lees gerus die gedeelte nog een keer, stadig en gefokus.

’n Eenvoudige gebed vir jou dag:
Here Jesus, dankie vir U uitnodiging. Ek kom.

“I found that only when I rest in Jesus’ finished work for me can I really rest from my earthly work even for a moment.” Tim Keller

Saterdag 2 September 2023

Romeine 12:13
Betoon meelewing met die behoeftes van die heiliges; lê julle toe op gasvryheid.

VRAE:

 • Paulus moedig gelowiges aan om gasvryheid aan ander te bewys. Deur gasvry te wees, bewys ons liefde en sorg aan ander gelowiges en vreemdelinge. Dit beteken dat ons met oop hande en harte die wêreld aanpak.
 • Gasvryheid is meer as net goeie etiket. Dit is ‘n uitdrukking van God se liefde en versorging. Paulus moedig gelowiges aan om hulle huise oop te stel vir ander en mense met nederigheid, liefde, vrede, sagmoedigheid en hoop ontvang. Mense moet kan voel asof hulle tuis gekom het, net so gelief is soos die inwoners vir mekaar is en dat hulle, hulleself in ons huise kan wees. Maar meer as dit moet mense ook so voel in ons teenwoordigheid. As mense, moet ons vrygewig wees met ons tyd, ons liefde, ons respek, ons gawes, ons menswees.
 • Waarom dink jy is dit belangrik om gasvry te leef? Waar in die Bybel sien jy hoe Jesus gasvry geleef het? Hoe inspireer dit jou om dieselfde te doen?
 • Hoe kan gasvryheid aan vreemdelinge, omgedraai word in geleenthede om die waarheid van Jesus met ander te deel?
 • Kan jy aan ‘n tyd dink waar iemand gasvry was teenoor jou? Hoe het dit impak gehad op jou? Wie in jou lewe kry dit reg om gasvry te wees met hulle menswees? Hoe het dit jou aangeraak?

Gebed:
Here, skenk aan ons die gewilligheid om ons harte en huise oop te stel aan ander. Here, help ons om U voorbeeld van gasvryheid uit te leef waar ons ook mag gaan. Here, mag ons optredes U liefde en vrede bewys aan elkeen met wie ons vandag in aanraking kom. Here, mag ons elke geleentheid vandag aangryp om gasvry teenoor ander te mag leef.
Amen

Vrydag 1 September 2023

Romeine 12:21
Moenie dat die kwaad jou oorwin nie, maar oorwin die kwaad met die goeie.

VRAE:

 • Paulus moedig mense aan om die kwaad met Jesus se liefde te oorwin. Dit beteken dat ons nie vir ander net gee wat hulle ook uitdeel nie. Dit vra dat ons die vrug van die Gees uitleef en selfdissipline, geduld en selfbeheersing beoefen.
 • Jesus het reeds die kwaad oorwin. Daarom is dit vir ons moontlik om die kwaad te oorwin deur Jesus wat vir ons die krag gee om dit te doen. Dit beteken dat ons negatiwiteit met Jesus se hoop ontmoet. Dit beteken dat ons korrupsie met Jesus se waarheid ontmoet. Dit beteken dat ons onreg met Jesus se selflose liefde ontmoet.
 • Hoe kan ons prakties die kwaad oorwin met dit wat goed is? Waar in jou lewe kan jy dink aan voorbeeld waar Jesus dit deur jou kan doen?
 • Waarom is dit belangrik om aktief op te staan teen die kwaad, eerder as om dit net te vermy en jou oë blind te hou daarvoor?
 • Kan jy ‘n voorbeeld gee van ‘n situasie waar iemand die kwaad oorwin het met dit wat goed is, in jou lewe? Hoe het dit impak gehad op jou?

Gebed:
Here, gee vir ons die krag om die kwaad nie net te vermy nie, maar daarteen aktief op te staan. Here, help ons met die wyse waarop ons dit moet doen. Gee asb. vir ons die wysheid, die woorde en die hart waarmee ons teen kwaad moet opstaan. Here, mag ons agente van verandering wees in ‘n wêreld wat soms so gebroke lyk. Here, mag ons voorbeeld die transformerende krag van Jesus vir ander wys.
Amen

Donderdag 31 Augustus 2023

Romeine 12:14, 20
Seën julle vervolgers; ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. 20Maar: “As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet; as hy dors is, gee hom iets om te drink.

VRAE:

 • God vra dat ons vir die wat ons vervolg, seën en bid. Dit is baie moeilik om opreg vir iemand te bid en seën toe te wens en steeds met haat na hulle te kyk. Dit beteken dat ons buite ons gemaksone te klim en te kies met ons kop wat ons harte nog nie voel nie. Dit beteken dat ons God vra vir die wil, om hierdie mense te wil seën en liefhê.
 • Wie is die vyand wat jy moet seën en liefde moet bewys? Dalk voel jou man of vrou soos die vyand? Dalk voel ‘n vriend of vriendin soos die vyand? Dalk is dit ‘n kollega of baas? Vra nou vir die Here om jou hart teenoor hulle te verander. En vra dat die Here hulle in oorvloed seën.
 • Hoe kan jy hierdie vyand vandag dien en lief hê? Wat het jy van God nodig om dit te kan doen? Deel jou hart met die Here. Wat staan gewoonlik in die pad vir jou om hierdie mense lief te hê?

GEBED:
Here, gee asb. vir ons genoeg genade om die mense wat ons kwaad aandoen te seën en met liefde te behandel. Here, mag ons hierdie mense deur Jesus se oë raaksien? Here mag ons optrede vandag lei tot rekonsiliasie en versoening. Here, mag dit lei tot die opbou en uitbou van U koninkryk. 
Amen

Woensdag 30 Augustus 2023

Romeine 12:14, 20
Seën julle vervolgers; ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. 20Maar: “As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet; as hy dors is, gee hom iets om te drink.

VRAE:

 • God vra dat ons vir die wat ons vervolg, seën en bid. Dit is baie moeilik om opreg vir iemand te bid en seën toe te wens en steeds met haat na hulle te kyk. Dit beteken dat ons buite ons gemaksone te klim en te kies met ons kop wat ons harte nog nie voel nie. Dit beteken dat ons God vra vir die wil, om hierdie mense te wil seën en liefhê.
 • Wie is die vyand wat jy moet seën en liefde moet bewys? Dalk voel jou man of vrou soos die vyand? Dalk voel ‘n vriend of vriendin soos die vyand? Dalk is dit ‘n kollega of baas? Vra nou vir die Here om jou hart teenoor hulle te verander. En vra dat die Here hulle in oorvloed seën.
 • Hoe kan jy hierdie vyand vandag dien en lief hê? Wat het jy van God nodig om dit te kan doen? Deel jou hart met die Here. Wat staan gewoonlik in die pad vir jou om hierdie mense lief te hê?

GEBED:
Here, gee asb. vir ons genoeg genade om die mense wat ons kwaad aandoen te seën en met liefde te behandel. Here, mag ons hierdie mense deur Jesus se oë raaksien? Here mag ons optrede vandag lei tot rekonsiliasie en versoening. Here, mag dit lei tot die opbou en uitbou van U koninkryk. 
Amen

Dinsdag 29 Augustus 2023

Romeine 12:17
Moet niemand kwaad met kwaad vergeld nie, maar rig julle gedagtes op dit wat vir alle mense goed is.

VRAE:

 • Paulus vra dat ons mense wat kwaad doen en ons te na wil kom, nie met kwaad terug betaal nie, maar eerder vir hulle met liefde antwoord. Hierdie eenvoudige optredes van liefde, sal die getuienis wees van Jesus se radikale leringe.
 • Dit is so maklik om kwaad met kwaad te betaal. Selfs die wêreld en vyand doen dit. Maar om soos Jesus met liefde, deernis en genade te antwoord, is die werk en leiding van die Here. Dit is getuienis van hoe God ons verander en transformeer.
 • Wat is die moeilikste deel, om met liefde op kwaadwilligheid te antwoord? Dink veral aan tye wanneer jy seergemaak is of voel ‘n situasie was onregverdig?
 • Hoe beïnvloed die manier waarop ons situasies reageer ons getuienis van ons geloof? Hoe is jou opinie van ‘n persoon al gevorm of beïnvloed in die manier waarop hulle reageer teenoor situasies of jou?

GEBED:
Here, gee vir ons die krag en geduld om in situasies die kwaad met liefde te antwoord. Here, help ons asseblief om U voorbeeld aan die kruis te gebruik vir inspirasie oor hoe ons ook aan onsself kan sterf. Here, mag ons sagmoedigheid en nederigheid ander inspireer om in verhouding met U te kom. Dankie Here, dat U daagliks met ons werk.
Amen

Maandag 28 Augustus 2023

Romeine 12:9
Die liefde moet opreg wees. Verafsku wat sleg is en hou vas aan wat goed is.

VRAE:

 • Paulus moedig die Geloofsfamilie van Romeine aan om liefde prakties uit te leef. Hy beklemtoon dat die liefde op moet wees. Hy gee vir hulle die opdrag om gasvry te leef met ander. Hy beklemtoon ook hoe belangrik dit is om die kwaad met liefde te ontmoet.
 • Hoe lyk liefde in aksie? Hoe lyk dit prakties in jou lewe? Hoe kan mense sien dat jy liefde beleef, en ook uitleef? Hoe sou die mense in jou lewe getuig van die liefde wat hulle by jou ontvang?
  Wat is die verskil tussen opregte liefde en vals liefde? Hoe weet jy wanneer jy besig is om liefde opreg te gee, of uit verwagting en verpligting te gee? Hoe kan die Here jou help om liefde met meer vrymoedigheid uit te leef? Wat benodig jy?
 • Hoe hou jy vas aan die goeie en hoe vlug jy vir die slegte? Waar in jou lewe is daar tekens hiervan? Watter versoeking is vir jou baie moeilik om voor nee te sê? Hoe kan jou hartsmense jou hiermee help? Hoe kan liefde jou help om nee te sê vir die versoekings?

Gebed:
Here, help my om opreg en outentiek lief te hê. Here, gee vir ons die wysheid om dit wat sleg is te haat en dit wat goed is na te jaag. Here, mag ons lewens U reflekteer. Here, mag ons deur U liefde getransformeer wees om vir ander genade en liefde te gee.
Amen

Saterdag 26 Augustus 2023

1 Petrus 4:8
Bo alles moet julle mekaar hartlik liefhê, want die liefde bedek baie sondes.

VRAE:

 • Opregte, onvoorwaardelike, agape liefde kan wonde en verhoudings binne huishoudings en families herstel. Hierdie tipe liefde vra dat ons soms van onsself opoffer, dat ons nederig dien, dat ons ander se behoeftes raaksien en bevredig. Hierdie tipe liefde is nie jaloers nie en dit floreer nie in selfsug nie. Liefde soek oplossings , vrede en genesing.
 • Hoe kan julle ‘n gees van diep liefde binne julle huishouding en families te vestig? Hoe kan julle dit vandag doelbewus begin doen?
 • Hoe kan jy God se liefde en opoffering uitleef oral waar jy gaan? Hoe kan jy jou unieke gawes en eienskappe gebruik tot eer van God?

Gebed:
Here, wys my om ander onvoorwaardelik en opreg lief te hê. Here, wys my asb. hoe om ander lief te hê soos U my lief het. Here, mag my optredes en menswees U transformerende liefde reflekteer. Here, mag ons huishouding en ons familie ‘n getuie wees van U wese.
Amen

Vrydag 25 Augustus 2023

1 Korintiërs 12:!2
Net soos die liggaam ‘n eenheid is en baie lede het, en soos al die lede saam, al is hulle baie, een liggaam vorm, so is dit ook met die liggaam van Christus.

VRAE:

 • Elke lid van ons huishoudings en families is uniek gemaak. Elkeen het sy eie gawes, perspektief en behoeftes. In ons diversiteit vind ons ook prag. Net soos die liggaam verskeie dele het wat uniek is en divers is, so is ons ook. Elkeen van ons is veronderstel om ‘n ander doel, rol en taak te verrig of bevredig.
 • Hoe kan julle elkeen se unieke rol, bydrae en gawes vier binne hulle huishouding en familie? Waarvoor dank julle God as dit kom by julle diversiteit?
 • Hoe kan julle, julle unieke krag gebruik om eenheid en konflik op te los? Hoe kan julle mekaar se sterk punte gebruik tot voordeel van julle huishouding en familie?
 • Wanneer laas het julle vir mekaar waardering uitgespreek? Maak vandag tyd om dit te doen. Deel waarom die persoon se gawe, talent of karaktertrek vir jou kosbaar is en hoe dit jou inspireer.

Gebed:
Here, help my om die unieke gawes, eienskappe en perspektiewe binne my huishouding en familie te waardeer en vier. Here, help ons om mekaar te respekteer en hoog te ag. Here, help ons om die bande in ons huishoudings en families te versterk. Here, help ons om tyd en energie in ons verhoudings te bestee.
Amen

Donderdag 24 Augustus 2023

Romeine 12:18
As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense.

VRAE:

 • In hierdie gedeelte vra Paulus nie net dat vrede die voorkeur in huishoudings en families kry nie, maar dat lede van daardie huishoudings en families sal poog om vrede te soek in elke situasie. Dit beteken dat mense soms moet kies vir die verhoudings, vir vrede en harmonie, selfs al beteken dit dat ons soms verskillende maniere het van dink oor sake. Dit vra van elke persoon om die ander se perspektief te sien, hulle harte sag genoeg te hou om self hulle eie opinie te verander en die vrede so te bewaar.
 • Hoe kan jy probeer om die perspektiewe van ander raak te sien? Hoe kan jy jouself in ander se skoene plaas? Waarom is dit vir jou maklik of moeilik? Deel jou hart met die Here.
 • Watter kompromieë kan jy maak ter wille van die verhouding? Wat gaan dit jou kos? Wat gaan dit jou baat? Hoe gaan julle verhoudings lyk, indien jy kies om ‘n middeweg te vind?
 • Hoe kan gebed jou help om versoening te vind in tye wanneer julle nie met mekaar saamstem nie? Hoe kan dit julle help indien julle saambid?
  GEBED:
  Here, help ons familie en huishouding om brue te bou. Here help ons asb. om meer waarde te plaas op ons verhoudings, as ons ego se voorkeur om reg te wees. Here, help my om die geduld te hê om gemeenskaplike grond te vind in die verskillende maniere waarop ons enige iets benader. Here, help my selfs om die verskillende perspektiewe te vier. Here, mag U vrede wat alle verstand te bowe gaan heer is my lewe, huishouding en familie.
  Amen

Woensdag 23 Augustus 2023

Kolossense 3:13
Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe.

VRAE:

 • Vergifnis is van kardinale belang in elke verhouding. Binne ons families en huishoudings is dit net so belangrik. Selfs al moet jy soos Jesus vra dat God hulle vergewe, wanneer dit nog te moeilik is om dit self te doen, vra die Here van ons dat ons ten minste die eerste tree in vergifnis neem. Soms begin dit by die eenvoudige gebed, “Here, gee my asb. die wil om te wil vergewe.”
 • Vergifnis is ‘n buitengewone belangrike element van verhoudings met mense, omdat dit nie noodwendig die ander persoon vrede gee en vryspreek nie, maar omdat dit juis jouself vrede gee en jou gedagtes vrylaat. Ons is nie gemaak om met wrokke rond te loop en bitter te word as gevolg daarvan nie. Vergewe en beweeg aan, sodat jy kan leef in vrede en liefde.
 • Hoe kan jy genade en vergifnis bewys in die oomblikke van familie drama en huishoudelike konflik? Hoe leef jy die voorbeeld vir jou kinders en jou hartsmense? Wat is die praktiese stappe wat jy neem om vergifnis te gee?
 • Wat hou jou terug om vergifnis te gee, of vergifnis te bied aan iemand? Wat hou jou terug om vergifnis te vra vir dit wat iemand anders teen jou hou? Waarom is dit belangriker as die opdrag van God om te vergewe, of die vrede wat vir jou beskikbaar is wanneer jy dit gee? Deel jou hart met die Here.
 • Hoe vra jy vergifnis van die Here? En hoe vergewe jy jouself wanneer jy verkeerd gedoen het? Hoe is hierdie optrede ‘n getuienis vir ander van die vergifnis wat jy by God ontvang of beleef? Deel jou hart met die Here.

GEBED:
Here, gee vir my die krag en deernis om ander te vergewe, soos wat U my vergewe het. Here, help my om enige bitterheid en kwaadwillige gevoelens neer te lê. Here, help my om die grond voor te berei vir genesing, rekonsiliasie en herstel van verhoudings in my familie en huishouding.
Amen

Dinsdag 22 Augustus 2023

Spreuke 15:1
‘n Sagte antwoord laat woede bedaar; ‘n krenkende woord laat woede ontvlam.

VRAE:

 • Ons woorde het die vermoë lewe of dood te spreek. Ons woorde kan gesond maak of seermaak. Wanneer ons met ons families en binne ons huishoudings werk, vra dit veral vir ons om geduld, selfbeheersing en sagmoedigheid te kies. Baie kere in tye van konflik en twis, is dit nie soveel die inhoud van wat ons sê nie, maar die manier waarop ons dit sê. Indien jy ook weet dat die inhoud van wat jy gaan sê bedoel is om te sny en af te breek, moet jy ook kies om dit eerder nie te sê nie. Soms het ons waarheid nodig wat ons seermaak, maar dit is nie bedoel om af te breek en ons te sny nie. Dit is bedoel om ons te help en op te lig. Vra vir die Here vir wysheid wanneer jy moeilike waarhede moet deel.
 • Hoe kan julle as familie of huishouding kies om met sagmoedigheid te reageer in oomblikke van konflik? Waaroor kan julle saamstem? Watter waarder en reëls kan julle in plek stel om dit te doen?
 • Watter tipe impak wil jy hê moet jou woorde en gemoed in die huishouding hê? Hoe gaan jy dit bewerkstellig? Hoe kan jy vra vir hulp wanneer jy dit nie regkry nie? Hoe gaan jy vra vir vergifnis en rekonsiliasie indien jy nie met sagmoedigheid opgetree het nie?
 • Hoe kan jy Jesus se liefde, nederigheid, genade en empatie met ander om jou deel wanneer julle van opinies verskil of konflik beleef? Dink veral in die werksplek, skoolbanke, winkelsentrums of Geloofsfamilie.

GEBED:
Here, lei my woorde en maak my hart dag vir ander, veral wanneer ek kwaad is en hardkoppig is. Here, help my om sagmoedigheid en liefde te reageer in die hitte van ‘n argument. Here, mag my woorde genesing bring en verhoudings herstel.
Amen

Maandag 21 Augustus 2023

Matteus 5:9
Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word.

VRAE:

 • Selfs in Jesus se tyd, het mense konflik beleef binne verhoudings. Ook familie verhoudings is nie oorgesien van drama wat tyd tot tyd kop uitsteek nie. Jesus gebruik die bergrede om verskeie kwessies aan te spreek. Een van die kwessies wat belangrik is, is dat ons as gelowiges gekenmerk word deur ons vermoë om vrede te bewerkstellig. Juis in ons huishoudings is dit belangrik. Ons huishoudings is die plek waar ons oefen, leer en getuig van dit wat werklik binne ons harte leef. Dit s juis die mense na aan jou wat jou die beste ken. Jy kan nie vir hulle wegsteek nie. Dit is juis die plek waar ons moet wys deur voorbeeld hoe belangrik die rol van vredemakers is.
 • Hoe dra jy by tot die ervaring van vrede in jou huishouding? Of is jy die een wat die vrede konstant afbreek? Hoe sou jy huishouding getuig? Deel jou hart met die Here.
 • Watter stappe kan jy neem om situasies van angs, onsekerheid en twis te ontlont?
 • Hoe kan jy God se liefde reflekteer in jou huishouding, selfs wanneer daar konflik is? Is daar iets spesifiek waaroor julle as huishouding kan saam stem om vrede te bewerkstellig wanneer daar verskille is in opinies?

Gebed:
Here, gee as b. Vir my die wysheid en geduld om ‘n vredemaker te wees in my huishouding en familie. Here, help my om verdraagsaam te wees, liefde te gee en empatie te toon met die mense om my. Here, help my om konflik op te los en harmonie te herstel.
Amen

Saterdag 20 Augustus 2023

Jesaja 40:27-31
27Waarom sê jy dan, Jakob, waarom kla jy, Israel: “Die Here sien nie raak wat van my word nie, my reg gaan by my God verby”? 28Weet jy dan nie, het jy nog nie gehoor nie? Die Here is die ewige God, Skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, Hy raak nie afgemat nie en sy insig is ondeurgrondelik. 29Hy gee die vermoeides krag, Hy versterk dié wat nie meer kan nie. 30Selfs jongmanne word moeg en raak afgemat, selfs manne in hulle fleur struikel en val, 31maar dié wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie.

VRAE:

 • As gelowiges is dit soms moeilik om te erken dat ons word ook geraak deur die omstandighede om ons. Ons is mos juis veronderstel om nie te val vir die probleme wat die wêreld se mense mee sukkel nie. Jesaja erken dat selfs jongmense afgemat word. Jongmense word gekenmerk vir hulle energie. Die goeie nuus vir elkeen van ons is, dat wanneer ons in verhouding met God is, Hy die een is wat weer herstel bring. Hy gee weer nuwe krag. Hy herstel die hart wat moedeloos word en hopeloos voel. Die Here is die antwoord op elke kwessie wat ons beleef.
 • Waarmee sukkel jy tans? Is jy moeg en moedeloos? Is jy seer en sensitief? Is jy hartseer en hopeloos? Deel jou hart met die here. Wees eerlik oor dit wat tans in jou hart leef.
 • Wanneer jy weer herstel is, hoe lyk dit? Is dit iemand wat genoeg energie het om elke dag te hanteer? Is dit iemand wat blydskap vind in die alledaagse dingetjies? Is dit iemand wat goeie nuus bring wanneer die wêreld slegte nuus verkondig? Is dit iemand wat vrede uitleef in hulle huishouding, selfs wanneer almal baie spanning beleef? Vra vir die Here vir hierdie genesing. Begin dan ook leef asof die Here reeds hierdie genesing vir jou gebring het.

Gebed:
Here, ek het ‘n diep behoefte vir U genesing. Ek het nuwe energie nodig. Ek het U vrede nodig. Ek het U liefde nodig. Ek het U hoop nodig. Here, help my asb. om dit te begin leef in die vertroue, dat U dit vir my gee. Here, ek weet U kan alles in my verander. Ek glo en vertrou U daarvoor.
Amen

Vrydag 18 Augustus 2023

Jesaja 40:27-31
27Waarom sê jy dan, Jakob, waarom kla jy, Israel: “Die Here sien nie raak wat van my word nie, my reg gaan by my God verby”? 28Weet jy dan nie, het jy nog nie gehoor nie? Die Here is die ewige God, Skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, Hy raak nie afgemat nie en sy insig is ondeurgrondelik. 29Hy gee die vermoeides krag, Hy versterk dié wat nie meer kan nie. 30Selfs jongmanne word moeg en raak afgemat, selfs manne in hulle fleur struikel en val, 31maar dié wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie.

VRAE:

 • Talle skrywers in die Bybel verwys altyd na die probleme wat daardie mense in ‘n spesifieke situasie beleef. Wanneer hulle vrae het of antwoorde soek, kyk hulle altyd terug na wie God is, wat Hy gedoen het en hoe Hy getrou was in alle omstandighede. Hier in Jesaja sien ons ook hoe h terugkyk na wie God is. God is die een wat van die begin af alles geskep het. God is die een wat nooit moeg word nie, nooit afwesig is nie. God se karakter, identiteit en handelinge in die verlede herinner ons elke keer wat ons kan verwag nou.
 • Wie is God vir jou? Wat het God al vir jou gedoen in die verlede? Hoe het God jou al voorheen ontmoet? Skryf vir jouself ‘n lys van ervarings met die Here. Herinner jouself aan wie God is. In dit beleef jy ook weer wie jy is. As God getroue Vader is, is jy Sy geliefde kind. Deel jou hart met die Here.
 • Indien jy nog nie genoeg ervaring saam met die Here gehad het nie, kan jy ook terug kyk na ander se belewenis saam met God. Vra vir jou medegelowiges hoe hulle God beleef. Luister na potgooie van mense wat God beleef en van Hom getuig. Ommring jou met mense wat ook die here ken en vra vir hulle ervarings. Dit gee weer hoop. Dit bring weer perspektief. Dit gee weer vir jou eie geloof nuwe inspirasie. Met wie kan jy praat oor hulle ervarings van geloof?

Gebed:
Here, ek vergeet soms wie U is. Ek is so besig om op alles om my te fokus dat ek nie onthou wie U nog altyd was nie. Here, help my asb. om weer te fokus op wie U is.
Amen

Donderdag 17 Augustus 2023

Jesaja 40:27-31
27Waarom sê jy dan, Jakob, waarom kla jy, Israel: “Die Here sien nie raak wat van my word nie, my reg gaan by my God verby”? 28Weet jy dan nie, het jy nog nie gehoor nie? Die Here is die ewige God, Skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, Hy raak nie afgemat nie en sy insig is ondeurgrondelik. 29Hy gee die vermoeides krag, Hy versterk dié wat nie meer kan nie. 30Selfs jongmanne word moeg en raak afgemat, selfs manne in hulle fleur struikel en val, 31maar dié wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie.

VRAE:

 • Een van die elemente wat ons geloof van ander skei, is dat ons Vader vir ons spasie laat om mens te wees en selfs teen Hom te woed. Ek kyk na voorbeelde soos Jakob en Dawid. Hulle kon met die Here stoei en bely wat in hulle harte werklik aangaan. Hulle het nie nodig gehad om dit weg te steek, bang te wees dat God se skouers nie groot genoeg is om dit te hanteer of vrees dat God hulle gaan straf vir die menslike emosies wat hulle beleef nie.
 • Wanneer laas was jy eerlik met die Here oor wat jy voel en wat in jou binneste aan die gang is? Wanneer laas was jy eerlik met jouself oor die belewenisse wat jy het? Soms is dit makliker om die gevoelens te projekteer. Jy sien dit so maklik in ander raak en kan hulle daarvan beskuldig, maar is blind vir dit wat self in jou woed. Sit vir ‘n oomblik en wees eerlik oor dit wat in jou hart en in jou gedagtes aan die gang is. Deel jou hart met die Here.
 • Voel jy tans asof jy alleen is? Voel jy asof God by jou verbygegaan het? Voel jy asof dinge net te veel is? Voel dit asof die Here nie omgee nie? Voel jy geïsoleer? Voel jy erg benoud? Deel jou hart met die Here. Weet ook dat Hy by jou is, dit hoor en die spasie vir jou kan hou. Weet dat God jou nie alleen laat nie, selfs al voel jy al hierdie dinge.

GEBED:
Here, ek is nie altyd bewus van dit wat in my hart of in my kop aangaan nie. Here, soms voel dit vir my asof dit almal om my is, wat die probleem is, maar ek sien nie die balk in my eie oog nie. Here, wys asb. vandag vir my wat in my woed. Here, wys my asb. hoe ek steeds op U kan vertrou, steeds naby U kan wees, steeds kan weet dat U my kan lief hê en aanvaar soos ek is. Here, help my ook asb. met al hierdie gevoelens. Here, wees asb. die antwoord op alles wat ek voel.
Amen

Woensdag 16 Augustus 2023

Filippense 2:14-18
_ 14Doen alles sonder kla of teëpraat. 15Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly, onberispelike kinders van God te midde van ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld 16deur die woord van die lewe uit te dra. Dan sal ek op die dag van Christus se koms rede hê om trots te wees, omdat dit sal blyk dat ek my nie verniet ingespan het nie en nie verniet geswoeg het nie. 17Julle geloof is ‘n offer in diens van God. Selfs al word my bloed daarby as drankoffer uitgegiet, is ek daaroor bly, ja, is ek saam met julle almal bly. 18Om dieselfde rede moet julle ook bly wees, ja, saam met my bly wees._

VRAE:

 • Paulus praat met gelowiges wat in ‘n wêreld woon wat korrup is. H skryf vir gelowiges wat daarna kyk en magteloos voel, negatief word en soms val vir die versoeking om net soos die omgewing om hulle te begin optree. Paulus vra hulle egter om nie soos die wêreld te word nie. Hulle moet anders wees en die pas aangee. Hulle moet bo verdenking optree in alles. Hulle moet opstaan vir wat reg is en die voorbeeld stel van wat eerder gedoen moet word.
 • Wanneer ons met ongeregtighede, negatiwiteit en korrupsie te doen kry, is ons in gevaar om nie net negatief te word nie, maar ons kom ook in die versoeking om dieselfde voorbeeld te volg. Omdat ander mense daarmee wegkom, moet ek ook daarmee weg kan kom. Paulus se argument is dat dit net meer ongeregtigheid en negatiwiteit versprei. Dit wys ook glad nie dat ons juis verlos en vry is om Jesus te volg nie.
 • is daar geleenthede of plekke waar jy kies om ook soos ander wat die wette te oortree? Praat jy ook teë? Kla jy net so hard soos die ander? Wat sou die mense in jou lewe sê, as ons hulle oor jou optrede sou vra? Waarom is dit soms moeilik om die goeie nuus, die lig en die hoop te bring? Deel jou hart met die Here.
 • Wat kan jy vandag doen om die antwoord te wees op die korrupsie en slegte nuus in die land? Hoe kan j die ligdraer wees in jou eie huis? Wat vra God vir jou om te doen?

GEBED:
Here, soms word ek ook oortuig van hoe sleg alles gaan in ons huise en land. Here, soms wil ek ook korrup wees en afbreek, want dit voel asof dit al manier is om voor te kom. Here, ek vra dat U my sal help om reg te doen. Here, help my om bo verdenking te leef. Here, help my om eg, opreg, heilig en onberispelik te leef.
Amen

Dinsdag 15 Augustus 2023

Filippense 2:14-18
_ 14Doen alles sonder kla of teëpraat. 15Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly, onberispelike kinders van God te midde van ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld 16deur die woord van die lewe uit te dra. Dan sal ek op die dag van Christus se koms rede hê om trots te wees, omdat dit sal blyk dat ek my nie verniet ingespan het nie en nie verniet geswoeg het nie. 17Julle geloof is ‘n offer in diens van God. Selfs al word my bloed daarby as drankoffer uitgegiet, is ek daaroor bly, ja, is ek saam met julle almal bly. 18Om dieselfde rede moet julle ook bly wees, ja, saam met my bly wees._

VRAE:

 • Paulus sê dat ons ligdraers vir die wêreld is wanneer ons leef soos verlostes. Hy verduidelik ook hoe dit lyk om ligdraers te wees. Ligdraers is mense wat anders as die mense van die wêreld klink en lyk, in situasies wat ander moontlik depressief en negatief kan maak. Ligdraers is nie konstant besig om te kla en teë te praat nie.
 • Is daar mense in jou lewe wat konstant kla of teë praat? Hoe voel dit om in hierdie mense se teenwoordigheid te wees vir lang tye? Hoe affekteer dit jou, liggaam, siel en gees? Deel jou hart met die Here.
 • Is jy iemand wat konstant kla oor alles wat nie reg loop nie, nie volgens jou voorkeure is nie of teen jou grein gaan? Hoe voel dit om konstant aan hierdie dinge aandag te gee? Hoe reageer mense in jou lewe hierop? Waarom is dit konstant in jou gedagtes? Deel jou hart met die Here.
 • Waarom sou j dink is dit een van Paulus se opdragte aan die gelowiges? Waarom os dit belangrik om nie te kla nie en nie teë te praat nie?

GEBED:
Here, ek sien soveel dinge in die wêreld wat my onrustig maak, kwaad maak, ontstel en negatief maak. Daar is soveel redes om te kla. Here, ek besef ook dat dit maak dat ek nie op die goeie dinge wat u in oorvloed gee kan fokus nie. Here, ek vra dat u my oë, hart en wil sal skuif na U. Here, help my om meer van U in hierdie wêreld raak te sien. Here, help my asb. om eerder u naam groot te maak, lof aan u te bring en U liefde met ander te deel.
Amen

Maandag 14 Augustus 2023

Matteus 5:14-16
14“Julle is die lig vir die wêreld. ‘n Stad wat op ‘n berg lê, kan nie weggesteek word nie; 15ook steek ‘n mens nie ‘n lamp op en sit dit onder ‘n emmer nie maar op ‘n lampstaander, en dit gee lig vir almal in die huis. 16Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik.”

VRAE:

 • Wat is die verskil wat een ding kan maak? Dalk nie so baie as dit een druppel water is en mens baie dors is nie. Tog maak een lig in die donker ‘n groot verskil. Dit is van ver af sigbaar en maak ‘n groot verskil vir die persoon wat bang is vir die donker. Lig bring hoop wanneer alles anders donker is.
 • In die gedeelte in Matteus maak Jesus die opmerking oor lig. Mens steek dit nie aan en sit dit onder ‘n emmer nie. Mens gebruik dit om vir almal lig te bring en sigbaar te wees. Een lig is ook genoeg om ander ligte aan te steek. Die lig verloor niks om van sy lig te deel met ander nie.
 • Is daar iemand in jou lewe, wie se lig helder skyn? Wie sou jy beskryf as ‘n brandende voorbeeld van lig in hierdie donker wêreld? Waarom skyn hulle lig so helder? Wat kan jy by hulle leer?
 • Hoe helder is jou eie lig in hierdie wêreld? Is daar omstandighede wat jou lig verdoof? Wat maak dat jou lig weer helder brand? Deel jou hart met die Here.
 • Sê vandag “dankie” vir die persoon wie se lig helder skyn. Deel met hulle die rede waarom jy daarvoor waardering het.

Gebed:
Here, ek wil eer vir u dankie sê U lig wat helder in my lewe skyn. Dankie dat U lig altyd die donkerste hoeke van m hart kan verlig. Here, ek wil U ook eer vir die mense in my lewe wie lig helder skyn in myne. Dankie dat hulle my opbeur en versorg. Here, mag ek ook asb. ‘n lig wees wat helder skyn in hierdie wêreld. Mag ek lig bring waar daar nie hoop of vreugde is nie. Mag ek ‘n draer van lig en hoop vir hierdie wêreld wees.
Amen

Saterdag 12 Augustus 2023

Filippense 4:8
“Laastens, liewe gelowiges:
alles wat waar is,
alles wat eerbaar is en wat respek verdien,
alles wat reg is voor God,
alles wat rein en opreg is,
alles wat vol skoonheid is en wat ons met verwondering vul,
alles wat lof en erkenning verdien,
ja, enigiets wat uitnemend is op morele vlak,
en enigiets wat prysenswaardig is – dink asseblief daaraan.

Om oor te gesels en te dink
Ons het hierdie week stil gestaan om na te dink hoe ons Jesus se denke na navolg. Die Boodskap vertaling stel dit ook baie duidelik: “_ “Weet julle waaraan julle moet dink in plaas daarvan om julle te sit en bekommer? Dink aan dit wat vir God saak maak, dinge wat ordentlik en reg is, dinge waaraan God sal dink en waarvan Hy sal hou, dinge wat God sal sê goed is. Moenie julle tyd mors om aan allerhande nuttelose dinge te sit en dink nie. Hou julle besig met dinge wat die moeite werd is en wat God in ’n goeie lig stel._”
Ons moet ons gedagtes op God rig en soos die ou Halleluja-lied sê: “Tel jou seëninge, tel hul een vir een…” So sal ons denk vernuwe en meer soos Jesus s’n word.

Gebed
Here Jesus, ek wil soos U wees en dink. Ek wil fokus op alles wat waar is. Mag ek my besig hou met dinge wat vir U die moeite werd is. Amen.

Vrydag 11 Augustus 2023

Filippense 4:8
“Laastens, liewe gelowiges:
alles wat waar is,
alles wat eerbaar is en wat respek verdien,
alles wat reg is voor God,
alles wat rein en opreg is,
alles wat vol skoonheid is en wat ons met verwondering vul,
alles wat lof en erkenning verdien,
ja, enigiets wat uitnemend is op morele vlak,
en enigiets wat prysenswaardig is – dink asseblief daaraan.

Om oor te gesels en te dink
Nog ‘n manier om te dink soos Jesus is om te fokus op alles wat vol skoonheid en mooi is, asook wat ons met verwondering vul. As ons rondom ons kyk is daar so baie dinge om raak te sien. Van ‘n sonsopkoms tot die lag van ‘n kind. Daar is soveel mooi om taak te sien, ons moet net ons oë oopmaak om dit bewustelik raak te sien.
Psalm 8 help ons om die wonder van die skepping raak te sien. Lees die Psalm en dink na oor hoe wonderbaar God alles en ons gemaak het.
Kyk vandag spesiaal rond om die mooi dinge, wat jy dalk elke dag verby stap, raak te sien. Dink oor alles wat mooi is.

Gebed
Here, hoe groot is U Naam oor die hele aarde. U het alles so mooi geskep. Mag ek vandag U skoonheid opnuut weer raak sien. Amen.

Donderdag 10 Augustus 2023

Donderdag 10 Augustus
Filippense 4:8
“Laastens, liewe gelowiges:
alles wat waar is,
alles wat eerbaar is en wat respek verdien,
alles wat reg is voor God,
alles wat rein en opreg is,
alles wat vol skoonheid is en wat ons met verwondering vul,
alles wat lof en erkenning verdien,
ja, enigiets wat uitnemend is op morele vlak,
en enigiets wat prysenswaardig is – dink asseblief daaraan.

Om oor te gesels en te dink
Jesus se dinkprogram wat Paulus voorstel vra dat ons ook ons denke moet heilig. Ons kan nie met sondige gedagtes besig wees en dink dat God dit nie weet nie. Ons moet erns maak met versoekings. Jakobus 1:14-15 herinner ons dat jou eie begeertes jou verkeerde dinge laat dink en doen. Ons kan nie God daarvoor blameer nie. Ons moet ons gedagtes gevange neem en dit aan Christus gehoorsaam maak (2Kor 10:5-6). Ons moet keuses maak om te fokus op alles wat rein en op opreg is. So kan ons heilige lewens lei.

Gebed
Here, ek wil beter dink en leef soos U van my vra. Help my om heilig te lewe. Amen.

Woensdag 9 Augustus 2023

Filippense 4:8
“Laastens, liewe gelowiges:
alles wat waar is,
alles wat eerbaar is en wat respek verdien,
alles wat reg is voor God,
alles wat rein en opreg is,
alles wat vol skoonheid is en wat ons met verwondering vul,
alles wat lof en erkenning verdien,
ja, enigiets wat uitnemend is op morele vlak,
en enigiets wat prysenswaardig is – dink asseblief daaraan.

Om oor te gesels en te dink
Nog ’n manier om te dink soos Jesus, is om te dink aan alles wat reg is voor God. Meer nog, is om te doen wat reg is voor God. Ons moet regverdig lewe en ook op kom vir dinge wat reg is. Ons moet help dat dinge reg gedoen word.
Een manier om reg te lewe is om soos Psalm 1 ons in die Woord van God te verdiep en dat ons vanuit die waarheid van die Woord, op die regte dinge sal fokus. Kom ons gee ons aandag aan die regte dinge, as om te verval in wat verkeerd is. Laat ons deel van die oplossing wees en doen wat reg is.

Gebed
Here, ek wil doen wat reg is. Ek wil ’n verskil maak. Ek wil my gedagtes rig op U wil hê ek moet doen. Amen.

Dinsdag 8 Augustus 2023

Filippense 4:8
“Laastens, liewe gelowiges:
alles wat waar is,
alles wat eerbaar is en wat respek verdien,
alles wat reg is voor God,
alles wat rein en opreg is,
alles wat vol skoonheid is en wat ons met verwondering vul,
alles wat lof en erkenning verdien,
ja, enigiets wat uitnemend is op morele vlak,
en enigiets wat prysenswaardig is – dink asseblief daaraan.

Om oor te gesels en te dink
Wanneer ons soos Jesus dink, moet ons tweedens dink aan alles wat eerbaar is en wat respek verdien. Ons moet mense om ons met respek hanteer. Ons kan nie dink dat ons net mense met respek sal hanteer as hulle ons respekteer nie. Nee, Jesus wys vir ons deur Sy voorbeeld dat Hy selfs sy vyande en mense wat dit nie verdien het nie, met respek hanteer het. Ons moet fokus op hoe ons mense kan help en selfs die ekstra myl saam met hulle stap.
Dalk is jy in ’n moeilike situasie? Gee dit vir die Here en vra Hom om jou te help om op die regte dinge te fokus.

Gebed
Here Jesus, ek wil dink soos U dink. Ek wil leef soos U leef. Help my om te dink oor alles wat eerbaar is en wat respek verdien. Amen.

Maandag 7 Augustus 2023

Filippense 4:8
“Laastens, liewe gelowiges:
alles wat waar is,
alles wat eerbaar is en wat respek verdien,
alles wat reg is voor God,
alles wat rein en opreg is,
alles wat vol skoonheid is en wat ons met verwondering vul,
alles wat lof en erkenning verdien,
ja, enigiets wat uitnemend is op morele vlak,
en enigiets wat prysenswaardig is – dink asseblief daaraan.

Om oor te gesels en te dink
Ons denke bepaal hoe ons lewe en Paulus stel vir ons ‘n denkprogram, soos ‘n oefenprogram, voor. Hy moedig ons aan om te dink soos God wil hê ons moet dink. Ons moet dit bewustelik oefen om te fokus wat God wil hê ons op moet fokus. Ons moet dit elke dag inoefen. Ons moet dink aan alles wat waar is.
Waarheid is relasioneel. Waarheid is God. Wanneer ons op waarheid fokus, fokus ons op God. Ons kan dink soos Jesus. 1 Korintiërs 2:14 herinner Paulus ons: “Wat ons betref, ons het die denkwyse van Christus.

 • Fokus vandag op die waarheid.
 • Fokus op Jesus wat in verhouding met ons staan om vir ons die Waarheid te wys.
 • Laat God jou denke vandag vernuwe.

Gebed
Jesus, ek wil dink soos U dink. Ek wil op U as Waarheid fokus. Help met my om alles wat waar is te dink en te doen. Amen.

Saterdag 5 Augustus 2023

Lukas 6:43-45
“Dit is nie die goeie boom wat slegte vrugte dra nie, en ook nie die slegte boom wat goeie vrugte dra nie. Elke boom word aan sy eie vrugte geken. Van doringstruike pluk ‘n mens mos nie vye nie, en van ‘n doringbos oes jy ook nie druiwe nie. Die goeie mens bring die goeie te voorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart, en die slegte mens bring die slegte te voorskyn uit die oorvloed slegte dinge. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor.”
‭‭
Om oor te gesels en te dink
As ons as dissipels geroep is om verskil in God se Koninkryk te maak, moet ons na onsself en ons eie geestelike groei omsien. Hierdie teksgedeelte in Lukas kan ons weerloos en skuldig laat voel. Dit kan ons laat wonder oor die vrug in ons eie lewe. Wat gaan in ons harte aan? Verklap ons ‘mond’, dade en houding nie juis dit wat ons harte van vol is nie? Miskien glo ons die Goeie Nuus, of nie. Miskien is ons bang om nie te glo nie. Ongeag ons motivering, ons rede om volgelinge van Christus te wees, is leeg as ons harte nie as volgelinge warm brand nie. Hoe kan ons woorde en dade outentiek en sonder ‘moeite’ wees as dit nie ‘n hartsaak is nie?

Neem vandag ‘n oomblik om ‘n paar woorde op papier neer te skryf waarom dit vir jou ‘n hartsaak is om Jesus te volg. Nie die regte antwoorde wat jy dink iemand verwag nie. Nee, die opregte, weerlose en outentieke redes waarom jy ‘n volgelinge van Jesus is. Miskien gaan dit jou meer as ‘n dag vat om hierdie woorde te kan neerskryf, maar probeer om deur te druk om jou eie hart te hoor, in gebed.

Gebed
Here, hoor my hart vandag. Ek sukkel dalk vandag om die mooi woorde te vind waarom ek glo. Maar Here, ek glo. Help my in my tye van ongeloof. Help my hart om gevorm te word vir U.  Amen.

Vrydag 4 Augustus 2023

Psalm 1
Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos ‘n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. So is die goddeloses nie. Hulle is soos kaf wat deur die wind uitmekaar gewaai word. Daarom sal goddeloses hulle nie kan handhaaf wanneer die Here oor hulle oordeel nie en sondaars nie ‘n plek hê in die vergadering van regverdiges nie. Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang.
‭‭
Om oor te gesels en te dink
Hierdie week dink ons na oor die Koninkryk van God. Hoe vinnig dit groei versprei en dat ons dit nie kan of moet beheer nie. Ons dink na oor ons eie rol in die Koninkryk en wat dit beteken om as dissipels geroep te wees. Hierdie Psalm vertel van wanneer dit met ‘n mens goed gaan. Dat mense wat die Woord dag en nag oordink en op God fokus, soos ‘n boom is wat by waterstrome geplant is. Goed geanker, wortel geskiet en gevoed om vrugte te dra. Wanneer daar vrug gedra word, is dit altyd tot groei, verspreiding van die Koninkryk. As ons as dissipels geroep is om verskil in Koninkryk te maak, moet ons na onsself en ons eie geestelike groei omsien. Groei jy? Hoe groei jy? Deur wat te doen groei jy as dissipel?

Gebed
Here, ons weet dit is belangrik om self te groei en ontwikkel. Maar ek dink daar gaan altyd later meer tyd daarvoor wees. Vandag bely ek dat ek op so manier my roeping vir nou mis. Heilige Gees, werk in my. Om te groei as dissipel vir U Koninkryk en gebruik my nou, 2023.  Amen.

Donderdag 3 Augustus 2023

Matteus 4:18-20
Eendag toe Jesus langs die See van Galilea loop, sien Hy twee broers: Simon, wat ook Petrus genoem word, en sy broer Andreas. Hulle was besig om ‘n werpnet in die see uit te gooi, want hulle was vissers van beroep. Hy sê toe vir hulle: “Kom hier! Kom saam met My, en Ek sal julle vissers van mense maak.” Hulle het dadelik die nette gelos en Hom gevolg.”
‭‭
Om oor te gesels en te dink
Hierdie week dink ons na oor die Koninkryk van God. Hoe vinnig dit gegroei het, versprei het en dat ons dit nie kan of moet beheer nie. Wat dink jy is jou rol in die Koninkryk van God? As dissipels is ons elkeen geroep. Geroep om aktief deel te neem aan die Koninkryk. Deel te neem aan die groei en verspreiding. In hierdie teks hoor ons die roeping van die eerste dissipels in die evangelie van Matteus. Hoe het jou roeping geklink? Hoe klink jou roeping tans? ‘n Roeping om aktief in die Koninkryk van God te werk?

Gebed
Here, ek skop met tye teen my roeping. Soms is dit omdat ek dink dit te veel tyd sal neem. En met ander kere is dit omdat ek nie dink ek is goed genoeg om gebruik te word nie. Heilige Gees, bevestig my roeping in my eie hart. ‘n Roeping vir U Koninkryk. Amen.

Woensdag 2 Augustus 2023

Matteus 13:31-32
Hy het nog ‘n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê: “Die koninkryk van die hemel is soos ‘n mosterdsaadjie wat iemand gevat en in sy land geplant het. Dit is die kleinste van al die soorte saad, maar as dit uitgegroei het, is dit groter as die tuinplante en word dit ‘n boom, sodat die voëls in sy takke kom nes maak.”
‭‭
Om oor te gesels en te dink
Mosterdsaadjies mag nie toe Jesus die gelykenis vertel het in ‘n tuin geplant word nie, omdat dit onder andere moeilik is om te beheer. Dit het vinnig versprei, nes onkruid, en ‘n digte bos gevorm. God se Koninkryk kan nes ‘n mosterdsaadjie, of onkruid, nie beheer word nie. Laat mens dink aan die koninkryk van die tempel in terme van hoe die priesterhoofde en Fariseërs beheer uitgeoefen het en op die wyse mense uitgehou en uitgesluit het.

Waar probeer ons vandag nog God se Koninkryk beheer?
Waarom sal mense (onbewustelik) God se Koninkryk probeer intoom hou?

Gebed
Here, U Koninkryk is nie ons s’n om te probeer beheer nie. Wys my vandag op my optrede wat uitsluit of die verspreiding van U Koninkryk probeer tem. Amen.

Dinsdag 1 Augustus 2023

Matteus 13:31-32
Hy het nog ‘n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê: “Die koninkryk van die hemel is soos ‘n mosterdsaadjie wat iemand gevat en in sy land geplant het. Dit is die kleinste van al die soorte saad, maar as dit uitgegroei het, is dit groter as die tuinplante en word dit ‘n boom, sodat die voëls in sy takke kom nes maak.”
‭‭
Om oor te gesels en te dink
‘n Mosterdsaadjie is bitter klein. Jy moet dit mooi optel en vashou om te keer om nie te laat val nie. Jesus vertel in ‘n gelykenis dat die Koninkryk van God nes ‘n Mosterdsaadjie is. Dis moontlik dat dit klein in die begin is maar kan groei tot ‘n groot en digte bos. Die verspreiding van die Goeie Nuus was ook eers ‘n klein groep volgelinge en later ‘n beweging en oortuiging waarvan ons vandag deel is. God se Koninkryk is groter as wat ons besef!

Hoe lyk God se Koninkryk vir jou?
Waar beleef jy God se Koninkryk?
Wees op die uitkyk hierdie paar dae vir dinge wat klein mag lyk, maar ‘n groot effek in God se Koninkryk is.

Gebed
Here, dinge mag dalk vir my klein lyk, maar die effek daarvan is nog vir my onbekend. U Koninkryk lyk anders as wat ek dalk aan gewoond is. Wys my hierdie paar dae hoe U Koninkryk kom. Amen.

Maandag 31 Julie 2023

Matteus 13:31-32
Hy het nog ‘n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê: “Die koninkryk van die hemel is soos ‘n mosterdsaadjie wat iemand gevat en in sy land geplant het. Dit is die kleinste van al die soorte saad, maar as dit uitgegroei het, is dit groter as die tuinplante en word dit ‘n boom, sodat die voëls in sy takke kom nes maak.”
‭‭
Om oor te gesels en te dink
‘n Mosterdsaadjie is bitter klein. Jy moet dit mooi optel en vashou om te keer om nie te laat val nie. Jesus vertel in ‘n gelykenis dat die Koninkryk van God nes ‘n Mosterdsaadjie is. Dis moontlik dat dit klein in die begin is maar kan groei tot ‘n groot en digte bos. Die verspreiding van die Goeie Nuus was ook eers ‘n klein groep volgelinge en later ‘n beweging en oortuiging waarvan ons vandag deel is. God se Koninkryk is groter as wat ons besef!

Hoe lyk God se Koninkryk vir jou?
Waar beleef jy God se Koninkryk?
Wees op die uitkyk hierdie paar dae vir dinge wat klein mag lyk, maar ‘n groot effek in God se Koninkryk is.

Gebed
Here, dinge mag dalk vir my klein lyk, maar die effek daarvan is nog vir my onbekend. U Koninkryk lyk anders as wat ek dalk aan gewoond is. Wys my hierdie paar dae hoe U Koninkryk kom. Amen.

Saterdag 29 Julie 2023

Jona 4:1-4
Hieroor was Jona baie ontevrede en hy het baie kwaad geword. Hy het tot die Here gebid en gesê: “Ag, Here, ek het dit geweet toe ek nog in my land was. Daarom het ek reg in die begin na Tarsis toe gevlug. Ek het geweet U is ‘n genadige en barmhartige God, lankmoedig en vol liefde. U sien maklik af van die straf wat U aangekondig het. “Laat ek nou maar sterf, Here, want dit is vir my beter om te sterf as om te lewe.” Toe vra die Here vir hom: “Het jy rede om kwaad te word?””

Om oor te gesels en te dink
Jona hou nie van die manier wat God werk nie. In sy woede verklaar tog hy wie God is. Hy wil God verkwalik dat Hy genadig en barmhartig is. Maar hy weet ook dis wie God is. Hy wil sy eie optrede teenoor God regverdig. Hy wil moed op gee en sterf.
Tog vra God vir Jona of hy enige rede het om kwaad te word. Per implikasie het Jona geen rede om kwaad te wees omdat God mense red nie en dat Hy van plan kan verander.
Ons is baie keer ook soos Jona. Ons regverdig ons optrede, selfs ons ongehoorsaamheid, as ons God anders werk as wat ons wil hê Hy moet werk. Ons het nie rede om kwaad te wees nie.
Jona verklaar ook dat God genadig en barmhartig is. Ten spyte van sy ontevredenheid kan Jona dit steeds bely.

Gebed
Here, soms voel ek ook kwaad soos Jona, maar ek bely dat U genadig en barmhartig is. Ek het U lief en wil U steeds dien. Amen.

Vrydag 28 Julie 2023

Jona 3:5-6, 9-10
“Die mense van Nineve het toe in God geglo en hulle het ‘n dag aangekondig om te vas. Groot en klein het rouklere aangetrek. Die berig het ook by die koning van Nineve uitgekom….
9Miskien sal God van plan verander en nie meer kwaad wees nie. Dan sal ons nie omkom nie.” Toe God sien wat hulle doen, en hoe hulle hulle bekeer van hulle verkeerde dade, het Hy afgesien van die ramp wat Hy gesê het Hy oor hulle sal bring. Hy het nie die ramp gestuur nie.
‭‭
Om oor te gesels en te dink
Jona preek in Nineve en die mense kom tot inkeer en begin in God glo. Selfs die koning beveel dat mense hulle moet bekeer. En hy reageer self. Dan sê die koning die belangrike woorde: “Miskien sal God van plan verander…” ’n Man wat nie God gedien het nie, vra die vraag of God nie van plan kan verander nie. Die antwoord op sy vraag is dat God van plan kan verander, soos wat Hy goed dink. Ons kan en moet God daarvoor vertrou. Net soos met Nineve waar dinge anders uitgewerk het, as wat aanvanklik gedink is, kan God van plan verander vir dinge in ons lewens. Laat ons in afhanklikheid Hom vertrou. Ons kan dieselfde bid en vra, soos die koning, dat God sy planne kan verander. God het geluister en nie die ramp gestuur nie.

Gebed
Here, dankie dat U God is. U kan van plan verander soos U goed dink. Mag ek U planne bly vertrou. Amen.

Donderdag 27 Julie 2023

Jona 3:1-5
Die woord van die Here het ‘n tweede keer tot Jona gekom: “Maak klaar, gaan na die groot stad Nineve toe en spreek hom aan met die boodskap wat Ek jou sal gee.” Toe maak Jona klaar en gaan na Nineve toe soos die Here hom beveel het. Nineve was ‘n baie groot stad: ‘n mens het drie dae gevat om dit deur te stap. Jona het die stad ingegaan en ‘n dag lank daar rondgestap en toe roep hy: “Nog net veertig dae en Nineve word verwoes! Die mense van Nineve het toe in God geglo en hulle het ‘n dag aangekondig om te vas. Groot en klein het rouklere aangetrek.

Om oor te gesels en te dink
God los nie vir Jona uit nie. God roep Jona weer ’n keer om na Nineve toe te gaan. Jona het hierdie keer gereageer en na Nineve toe gegaan om die boodskap van bekering te gaan vertel. Daar word nie vertel of Jona dit gewillig gedoen het nie.
Die mense van Nineve reageer op hierdie boodskap en begin in God glo. Al was Jona onwillig, het God hom nog steeds gebruik om ’n verskil te maak.
Soos Jona, word ons aanhoudend deur God geroep. Hy los ons nie. En al is ons onwillig, gebruik God ons ook nog steeds om ’n verskil te maak. Ons wil dit nie altyd doen nie, maar God gebruik ons. Die manier waarop ons mense hanteer, maak ’n impak.

Gebed
Here, ek voel nie altyd gereed as U my roep nie. Ek is ook onwillig soos Jona. Gebruik my steeds om ’n verskil te maak. Amen.

Woensdag 26 Julie 2023

Jona 2:1-4
Toe bid Jona daar binne-in die vis tot die Here sy God. Jona het gesê: “In my nood het ek tot die Here geroep, en Hy het my gebed verhoor. Diep in die doderyk het ek hulp gevra, en U, Here, het my gehoor. U het my die diepte ingegooi, diep in die see, en die watermassa het my omring. U het golf na golf oor my laat gaan. Ek het gedink ek het uit u gesig verdwyn, maar tog sal ek weer u heilige tempel aanskou.

Om oor te gesels en te dink
Jona verootmoedig homself voor God. Hy roep in sy nood na God en hy ervaar dat God sy gebed verhoor. Al het hy net van tevore van God probeer wegvlug, kom bely hy dat God die Een is wat by hom is. Jona besef dat al het hy probeer om van God af weg te kom, God hom nie gelos het nie. Hy bid tot God met die verwagting dat hy weer in God se teenwoordigheid sal wees.
In ons krisisse bid ons nie altyd nie. Ons voel ver van God af of dink dat ons nie God moet pla nie. Ons voel ook soms skuldig waar ons ons bevind. Dit is egter nie nodig nie. Wanneer ons swaarkry, moet ons juis soos Jona ons voor God verootmoedig en Hom vertrou dat Hy ons gebed verhoor.

 • Wat is dit wat jy vandag vir die Here wil sê?
 • Vertrou Hom dat Hy jou hoor.

Gebed
Here, soms voel ek oorweldig. Ek wil vandag my hart met U kom deel. Dankie dat U by my is, ongeag waar ek myself bevind. Amen.

Dinsdag 25 Julie 2023

Jona 1:5-6
Die matrose het bang geword, en elkeen het tot sy god om hulp geroep. Hulle het die vrag van die skip in die see gegooi om die skip ligter te maak. Maar Jona was onder in die skip waarheen hy afgegaan het om te gaan slaap. Hy het vas geslaap en die kaptein het na hom toe gegaan en vir hom gesê: “Wat is dit met jou dat jy lê en slaap? Staan op en bid tot jou god. Miskien sal hy aan ons dink en dan sal ons nie vergaan nie.””

Om oor te gesels en te dink
Jona het probeer wegvlug van die Here af en dit vir niemand gesê nie. Tog het sy ongehoorsaamheid ’n effek gehad op die mense om hom. Die matrose was bang toe die storm uitbreek en het vermoed dat hy die rede daarvoor kan wees. Daarom maak hulle hom wakker en sê dat hy tot sy god moet bid. Hulle het toe nog nie besef wat aan die gebeur is nie.
Jona het tot God gebid en erken dat hy van God af vlug. Nadat die Jona oorboord gegooi is en die storm bedaar het, het die matrose ook vir God offers gebring.
Wat ons doen, goed of sleg, het ’n impak op die mense rondom ons. Hulle gaan of God in ons raak sien of hulle gaan niks met God te doen wil hê nie. Ons het ’n verantwoordelikheid hoe ons lewe. Ons is soms die enigste kontak wat mense met God het.

Gebed
Here God, al doen ek nie altyd wat U vra nie, help my om ’n getuie vir U vir die mense rondom my te wees. Amen.

Maandag 24 Julie 2023

Jona 1:1-3
Die woord van die Here het tot Jona seun van Amittai gekom: “Maak klaar, gaan na die groot stad Nineve toe en spreek hom aan, want Ek weet hoe sleg hy is.” Maar Jona het klaargemaak om na Tarsis toe te vlug, weg van die Here af. Jona is af Joppe toe, en daar het hy ‘n skip gekry wat op vertrek was Tarsis toe. Hy het vir die reis betaal en aan boord gegaan om saam met die bemanning Tarsis toe te gaan, weg van die Here af.

Om oor te gesels en te dink
Jona word deur God geroep om as profeet ’n boodskap aan die mense van Nineve te gaan gee. Maar Jona is onwillig en besluit om van die Here af weg te vlug. Dit is opmerklik hoe die woord “af” gebruik word. Hy kan amper nie verder weg gaan nie. Hy gaan omtrent in die teenoorgestelde rigting.
Wat die Here van Jona vra is nie onbillik nie, maar Jona sien nie kans om dit waarvoor die Here hom roep te gaan doen nie. Hy dink hy kan vir die Here wegkruip. Tog los God hom nie uit nie. Hy bly by hom, al dink Jona hy kan weg van die Here af.
Ons is ook soms so. Ons weet die Here roep ons ons maar ons wil dit nie doen nie en probeer van die Here af weg kom. Tog is God se genade en liefde groter.

Gebed
Here, soms wil ek ook soos Jona net weg van U af, want ek wil nie doen wat U van my vra nie. Dankie dat U my dan nie los nie. Dankie vir U liefde. Amen.

Saterdag 22 Julie 2023

Lukas 15:20-24
“Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom: ‘Pa, ek het teen God en teen Pa gesondig. Ek is nie meer werd om Pa se seun genoem te word nie.’ Maar sy pa roep sy werksmense: ‘Maak gou! Bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan; sit vir hom ‘n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan! En bring die vetgemaakte kalf, slag hom, en laat ons eet en feesvier! Hierdie seun van my was dood, en hy lewe weer; hy was verlore, en ek het hom teruggekry.’ Toe het hulle begin feesvier.

Om oor te gesels en te dink
Hierdie week het ons nagedink oor genade. Genade wat ons onverdiend van God ontvang, asook ons eie genade waarmee ons met tye onregverdig te werk gaan. Hierdie is ‘n bekende teksgedeelte oor die verlore seun, of soos sommige verwys die verlore seuns. Ons fokus vandag op die eerste seun wat weggeloop het. Wanneer hy tot inkeer kom oor hoe onregverdig hy teenoor sy pa opgetree het en terugkom, word hy verras en oorweldig met genade. As ons hierdie gelykenis vergelyk met God as Ouer weet ons, of ken ons dit dalk self, dat God ons ook altyd oorweldig met Sy genade.

Dink na oor die volgende:
< Waar in jou lewe was jy so diep bewus van God se genade soos in hierde gelykenis?
< Stap vandag deur jou huis en raak aan verskillende items. Soos jy daaraan raak en voel, raak weereens bewus dat selfs die kos gesien kan word as sorg en genade.

Gebed: Bid vandag hierdie lirieke van die bekende lied ‘Genade’
“Genade onbeskryflik groot
Het U aan my bewys
Verlore seun, ‘n wegloopkind
Weer in die Vaderhuis
Ek is die naam van kind nie werd
Wou self my sake reël
My lewe, kanse, tyd en geld
Is nutteloos verspeel.
Genade onbeskryflik groot
Daars fees, ek is weer tuis

Vrydag 21 Julie 2023

Matteus 20:9-12
Dié wat teen vyfuur gehuur is, kom toe en kry elkeen die gewone dagloon. Die mense wat eerste gehuur is, het gedink hulle sou meer kry, maar toe hulle aan die beurt kom, kry hulle ook elkeen die gewone dagloon. Hulle vat toe die geld maar begin by die eienaar kla en sê: ‘Hierdie laastes het net een uur gewerk, en nou betaal u hulle dieselfde loon as vir ons wat die hele dag hard gewerk het in die warm son.’

Om oor te gesels en te dink
‘n Interpretasie van hierdie teks is dat die eienaar van die wingerd vir God voorstel. ‘n Ander moontlike interpretasie is dat die gelykenis, nes baie ander gelykenisse, ons aandag wil vestig op hoe die Koninkryk van God behoort te werk. Dit sou beteken dat die eienaar nie noodwendig vir God voorstel nie, maar ons uitdaag oor hoe ons in die Koninkryk te werk gaan. Hoe ons moontlik meer genadig en regverdig ander mense behandel vir wat hulle nodig het. Hoe sou God se Koninkryk lyk as daar uitgekyk word vir mense wat minder het?

Dink na oor die volgende:
< Waar kan jy gee omdat jy het, nes die wingerd eienaar?
< Hoe sou dit lyk om mense te help vanuit jou genade wat jy ontvang het?

Gebed
Here, U is my lewe, U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. Ek wil graag vandag raaksien waar ek vanuit die genade wat ek ontvang het, ‘n verskil in iemand anders se lewe kan maak. Amen.

Donderdag 20 Julie 2023

Matteus 20:13-15
“Maar hy antwoord een van hulle: ‘Vriend, ek doen jou geen onreg aan nie. Het jy nie met my ooreengekom vir die gewone dagloon nie? Vat jou geld en gaan huis toe. Ek wil vir hierdie laaste een dieselfde gee as vir jou. Mag ek dan nie met my geld maak wat ek wil nie? Of is jy afgunstig omdat ek goed is?’

Om oor te gesels en te dink
God se genade is vir jou en vir almal. Hierdie week raak ons weer bewus dat dit nie met verdienste of harde werk verdien kan word nie. En dat ons nie kan oordeel oor hoe God sy genade uitdeel nie. Ons het na ons hande gekyk en bewus geword van wat God vir ons gee en waar ons na diensbaarheid geroep word. Kyk vandag weer na jou hande. Sien in jou geestesoog hoe jy iets van iemand weggryp. Is dit nie hoe ons soms oor God se genade dink nie? Dat ons beter weet aan wie en wanneer dit gegee moet word nie. Is genade dan nie God se genade nie? Wanneer ons so fokus op wat ander ontvang en afgunstig is daaroor, kyk ons soms mis en sien nie ons eie hande propvol genade van God raak nie.

Gebed
Here, U is my lewe, U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. Help my om minder te fokus op wat ander ontvang en daaroor afgunstig te wees, en eerder in my eie hande U genade raak te sien. Amen.

Woensdag 19 Julie 2023

Matteus 20:28
So is dit ook met die Seun van die mens: Hy het nie gekom om gedien te word nie maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense.

Om oor te gesels en te dink
Ons is hierdie week bewus van God se genade. Dit wat ons is, is net genade. Wat ons van God ontvang het, ook net genade. Dit is niks wat onsself kon verdien nie. Kyk vandag weer na jou hande. Gister het ons God geloof en dank vir dit wat God vir ons gee. Sien vandag jou eie hande raak. Jesus het nie net sy hande gegee nie, maar sy lewe. Hy het alles van Hom gegee. Ons word ook geroep om alles van onsself vir God en God se koninkryk te gee. Om ons hande te gee vir God se werk. Om onsself te gee indiens van die Here.

Dink na en bid oor die volgende:
< Hoe kan jou hande vandag deur God gebruik word?
< Hoe kan jou hande vandag God dien?
< Hoe kan jou hande vandag hierdie wêreld minder onregverdig maak?

Gebed
Here, U is my lewe, U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. Gebruik vandag my hande om tot diens vir U te wees. Amen.

Dinsdag 18 Julie 2023

Psalm 16:5-6
Here, U is my lewe, U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. ‘n Pragtige deel is vir my afgemeet, ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi.

Om oor te gesels en te dink
Daar is niks wat ons kan doen om God se genade te verdien nie. Gister het ons in gebed God bedank vir genade waarvan ons opnuut bewus word. Kyk vandag na jou hande. Hou dalk jou hande oop op jou skoot of voor jou. Terwyl jy na jou hande kyk dink na oor wat God vir jou (vandag) gee? Hoe sorg God (vandag) vir jou?

Alles wat ons het en ontvang kan nie noodwendig in randwaarde gemeet word nie, maar dit beteken nie dat dit nikswerd is nie. Kyk weer na jou hande en dink na oor wat God vir jou gee wat nie noodwendig materialisties is nie.

Terwyl jy bewus word van hoe God vir jou sorg en wat jy (vandag) van God ontvang, bid die volgende hardop:
Here, U is my lewe, U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. ‘n Pragtige deel is vir my afgemeet, ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Amen.

Maandag 17 Julie 2023

Efesiërs 2:8-10
Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ‘n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het.

Om oor te gesels en te dink
Soms vergelyk ons onsself met ander Christene in terme van hóé goeie Christene ons dink ons is. Ons vergeet dat ons uit genade gered is en daarom is ons lewenstyl nie sodat ons gered word nie, maar omdat ons bewus is van die genade wat ons ontvang het. Nie oor ons verdienste of goeie werke nie, want dan sal ons dit nooit kon verdien nie. Nee, genade van God en daarom niks om op onsself trots te wees nie.

Is jy bewus van God se genade in jou lewe? Nie net vir die ewige lewe nie, maar waarmee God huidiglik in jou lewe besig is. Of dink jy dat alles jou eie toedoen is? Neem vandag ‘n oomblik om bewus te word van God se genade en God daarvoor te dank.

Gebed
Here, ek word vandag opnuut bewus van __ in my lewe. Ek besef dat dit ook van U af kom. U genade is groter as wat ek daagliks besef. Dankie Here dat U genade nie afhang van my nie, help my om meer bewustelik te leef uit dankbaarheid. Amen.

Saterdag 15 Julie 2023

Lukas 22:31-34
““Simon, Simon!” het Jesus gesê. “Luister! Die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. Maar Ek het vir jou gebid dat jou geloof jou nie begewe nie. As jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk.” Petrus sê vir Hom: “Here, ek is bereid om saam met U selfs gevangenskap en dood in te gaan.” Maar Hy antwoord: “Petrus, Ek sê vir jou: Die haan sal vannag nie kraai voordat jy My drie maal verloën het deur te sê dat jy My nie ken nie.””

Om oor te gesels en te dink
Jesus het gereeld gebid. Dit was vir Hom een van Sy belangrikste geloofsgewoontes. Hy het gereeld Homself afgesonder om te bid soos ons in Lukas 5:16 sien. Lukas vertel vir ons hoe Jesus gebid het. Hy wys ook vir ons uit dat Jesus vir Petrus gebid het toe dit met hom swaar gegaan het. Jesus het geweet dat die die Satan die dissipels wou sif. Die Boodskap vertaal hierdie treffend: “Maar moenie bekommerd wees nie: Ek het spesifiek vir jou gebid! Ek het God gevra om te sorg dat jy nooit sal ophou glo nie. Nou is jou geloof maar swak, maar een van die dae sal dit anders wees. Glo My! Wanneer daardie dag aanbreek, moet jy asseblief omsien na al die ander gelowiges. Bemoedig hulle dan en sorg dat hulle geloof ook sterk is.
Jesus bid ook vir ons. Jesus bid vir jou!

Gebed
Jesus, dankie dat U vir my bid. Help my waar my geloof swak is en ek U nie volg nie. Ek het U lief. Amen.

Vrydag 14 Julie 2023

Lukas 5:27-29
Daarna het Jesus uitgegaan en ‘n tollenaar met die naam Levi by sy tolhuis sien sit, en Hy sê vir hom: “Volg My.” Hy het alles net so laat lê en opgestaan en Jesus gevolg. Levi het ‘n groot feesmaal in sy huis gehou ter ere van Jesus, en ‘n groot aantal tollenaars en ander mense het saam met hulle aangesit.

Om oor te gesels en te dink
Jesus skroom nie om by randfigure stil te staan nie. Tollenaars was gehate persone omdat hulle bekend was vir uitbuiting. Tog sien Jesus mense soos Levi raak en roep hom om Hom te volg. Hy reageer dadelik en los alles om Jesus te volg. Levi gaan verder om die nuus bekend te maak deur ‘n groot feesmaal vir Jesus te hou. Hy nooi ander tollenaars en mense wat nie hoë aansien gehad het nie. Hulle is almal welkom by Jesus aan tafel. Jesus herinner die Fariseërs wat Hom hieroor veroordeel dat Hy nie gekom het vir mense wat dink hulle Hom nie nodig het nie, maar vir mense wat erken dat hulle Hom nodig het.
Jesus roep ons om Hom te volg, al dink ander mense dat ons dit nie waardig is nie. Jesus gee nooit op ons op nie.

Gebed
Jesus, dankie dat U mense roep, al dink ons hulle verdien dit nie. Dankie dat U my geroep het. Ek wil U bly volg. Amen.

Donderdag 13 Julie 2023

Lukas 5:18-20
Onverwags kom daar mense met ‘n verlamde man op ‘n draagbaar aan, en hulle probeer om hom die huis in te bring en voor Jesus neer te sit. Toe hulle vanweë die gedrang nie kans sien om hom in te bring nie, klim hulle op die dak en laat hom met draagbaar en al deur ‘n opening tussen die dakteëls afsak tussen die mense in en vlak voor Jesus. Toe Hy hulle geloof sien, sê Hy: “Mens, jou sondes is jou vergewe.””

Om oor te gesels en te dink
Lukas vertel vir ons nog ‘n verhaal van genesing wat Jesus doen. Hierdie keer is dit ‘n verlamde man wat nie gedink het dat hy ooit gesond sou word nie. Tog gee sy vriende nie moed op nie en doen alles in hulle vermoë om hom by Jesus uit te bring. Lukas sê dat toe Jesus die verlamde man se vriende se geloof sien, het Hy hom genees. Sonder sy vriende se omgee, sou hy nie by Jesus uitgekom het nie. Mens kan net wonder wat die verlamde man moes dink wat met hom gebeur. Dalk het hy geprotesteer teen die hulp? Dalk wou hy Jesus nie pla nie?
Ons is ook partymaal is sulke situasies. Ons moet ander help om by Jesus uit te kom, selfs al dink hulle dat hulle nie genesing kan ontvang nie. Op grond van ons geloof, kan ons mense na Jesus toe bring.
As ons dalk soos die verlamde man is, moet ons toelaat dat ons vriende ons na Jesus toe bring.

 • Wie kan jy nader na Jesus toe bring?
 • Moet jy toelaat dat vriende jou nader aan Jesus bring?

Gebed
Here Jesus, dankie vir vriende. Mag ek so vriend wees wat mense nader aan U bring. Mag ek toelaat dat vriende my nader aan U bring. Amen.

Woensdag 12 Julie 2023

Lukas 5:15-16
Tog het die nuus oor Hom nog verder versprei, en groot menigtes het saamgedrom om na Hom te luister en van hulle siektes genees te word. Maar Hy het Hom altyd weer in eensame plekke afgesonder om daar te bid.

Om oor te gesels en te dink
Ten spyte van Jesus se besige en belangrike bediening van lering en genesing, het Hy tyd vir die belangrikste van alles gemaak. Hy het Hom altyd weer in eensame plekke afgesonder om te bid. Ons kan vinnig oor hierdie teks lees, maar Lukas noem dit nie net terloops nie. Deur die hele evangelie van Lukas wys hy hoe belangrik gebed vir Jesus is. Van waar Jesus gedoop is tot by die kruis het Jesus voortdurend gebid. Op hierdie manier was Hy heeltyd in gesprek met die Vader.
Ons moet by Jesus leer om dieselfde te doen. Ten spyte van ons besige programme moet ons tyd maak om onsself af te sonder om te bid. Wanneer ons so bid, koester ons ons verhouding met die Vader. Soos Jesus sy hart met die Vader gedeel het, kan ons ook ons hart met Hom deel.

Gebed
Hemelse Vader, ek wil myself gereeld afsonder om met U te praat. Dankie dat ek my hart met U kan deel. Mag ek nie te besig raak en nie bid nie. Amen.


Dinsdag 11 Julie 2023

Lukas 5:12-13
Eendag toe Jesus in een van die dorpe was, kom Hy ‘n man teë wat oortrek was van die melaatsheid. Toe die man Hom sien, val hy op sy knieë voor Hom en smeek: “Here, as U wil, kan U my gesond maak.” Jesus steek sy hand uit, raak hom aan en sê: “Ek wil. Word gesond!” En sy melaatsheid was onmiddellik weg.

Om oor te gesels en te dink
Jesus kry die vreemde versoek van die melaatse man. Dis amper asof hy nie dink dat Jesus hom sal wil genees nie. Teen alle verwagting reageer Jesus positief. Hy steek sy hand uit en raak aan hom om hom te genees. Dit was ongekend want melaatse mense was nie welkom in die samelewing nie. Jesus steek ’n grens oor om hierdie persoon te help.
Soms moet ons ook ’n grens oorsteek om iemand te kan help, selfs as hulle dit nie verwag nie. Dit mag vra dat ons iets doen wat ons nie gedink het ons sou doen nie. Tog het mense ons liefde en aanraking nodig.

 • Is daar iemand wat jy van weet wat jou aanraking nodig het?
 • Is daar ’n grens wat jy moet oorsteek om vir iemand Jesus se liefde te wys.

Gebed
Here Jesus, ek wil by U leer. Wys my wie U liefde en aanraking nodig het. Dankie dat U liefde vir my genoeg is. Amen.

Maandag 10 Julie 2023

Lukas 5:5-8
““Meneer,” antwoord Simon, “ons het die hele nag deur geswoeg sonder om iets te vang, maar op u woord sal ek die nette uitgooi.” En toe hulle dit doen, het hulle so ‘n groot klomp vis gevang dat hulle nette wou skeur. Hulle wink toe vir hulle maats in die ander skuit om te kom help. Hulle het gekom en albei die skuite so vol gemaak dat hulle amper gesink het. Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor Jesus se knieë neer en sê: “Gaan weg van my af, Here, want ek is ‘n sondige mens.””

Om oor te gesels en te dink
Jesus sien Simon Petrus raak waar hy besig is om vis te vang. Hy is nie suksesvol nie en is verbaas as Jesus hom beveel om weer sy nette te gaan ingooi. Omdat hy pas Jesus se lering vanuit sy skuit gehoor het, besluit hy om Jesus te vertrou. Hulle gaan toe weer uit en ervaar ’n wonderwerk.
Simon Petrus besef wat gebeur het en val voor Jesus se voete neer. Hy herken Hom nou as Here. Hy is nou nie meer “Meneer” nie, maar “Here”.
Simon Petrus voel dat hy nie waardig is om voor Jesus te verskyn nie. Jesus roep hom steeds om hom te volg. Hy los alles en begin Jesus volg.
Partymaal is ons ook moedeloos oor ons situasie en dink dat daar nie uitkoms is nie. Tog doen Jesus wonderwerke wat ons nie altyd verwag nie. Ons kan soos Petrus leer om Jesus te vertrou.

Gebed
Here Jesus, leer my U te vertrou, selfs as ek dink dis nie moontlik nie. Ek erken U as my Here. Dankie dat U my raak sien. Amen.

Saterdag 8 Julie 2023

Matteus 25:21
Toe sê sy eienaar vir hom: ‘Mooi so! Jy is ‘n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde!’

VRAE:

 • Ek is seker dat elkeen van ons aan die einde van ons loopbaan sal wil kom en wil getuig daarvan dat ons enduit voluit gewerk het. Dat ons deur die werk vreugde beleef het, dat ons van God getuig het en Hom geëer het deur ons werk. Ons sal elkeen graag wil hoor hoe God vir ons sê: “Mooi so! Jy is ‘n goeie en getroue werker.” Dat Hy ons in sy arms opneem en huis toe neem. Dat ons dan met vrymoedigheid en vrede by God kan rus.
 • Hoe kan jy enduit volhard in die werk waarmee jy besig is? Hoe kan jy lewenslank waarde vind in die werk wat jy doen? Ons lewens en werkslewe gaan ook deur verskeie seisoene. In elke seisoen moet ons weer opnuut inspirasie vind vir die werk wat ons moet doen. Met wie kan jy praat om jou te help met motivering en inspirasie wanneer werk ‘n seisoen beleef wat vir jou swaar is om te hanteer?
 • Hoe sou sukses lyk volgens jou? Hoe sou jy weet of jy suksesvol was teen die einde van jou loopbaan? Hoe sou jy dit bepaal? Wat dink jy sou God wou hê, jy moet doen teen die einde van jou loopbaan? Hoe vertrou jy Hom daarvoor? Hoe bly jy getrou in die lang termyn? Deel jou hart met die Here.

Kunswerk: Maria Oosthuizen – My Soul Thirsts For You
https://www.houseofmaria.co.za/collections/a3-prints-only/products/mpp20053-my-soul-thirst-for-you?variant=39938720694370

GEBED
Here, ek wil so graag getrou bly aan U. Ek wil so graag U eer met die werk wat ek doen. Ek wil so graag vir U vra om my lewenslank getrou te hou aan U roeping. Here, help my om elke dag te werk tot die beste van my vermoë. Here, mag ek elke dag U eer bring deur die werk wat ek doen.
Amen

Vrydag 7 Julie 2023

Eksodus 3:4-5
Toe die Here sien dat hy nader kom om te kyk, roep God na hom uit die doringbos: “Moses! Moses!” En hy antwoord: “Hier is ek.” 5Die Here sê toe vir hom: “Moenie nóg nader kom nie. Trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan, is gewyde grond.”

VRAE:

 • Moses het God ontmoet op heilige grond. Die werk waarvoor Moses geroep het was heilige werk. As ons wel die uittog verhaal lees, besef ons dat Moses nie elke dag gevoel het asof die werk Heilige werk is nie, asof die grond waarop Moses beweeg nie heilige grond is nie. Die volk het gekla en die weg was lank en moeilik.
 • God roep ons ook vir spesifieke werk. Leonard Sweet het een keer gesê dat hy ‘n duikboot deur gekoop het vir sy studeerkamer. Wanneer hy dan by sy studeerkamer ingaan onthou hy om sy voete op te lig want hy betree heilige grond, en sy kop af te buk want hy buig voor die Here. Wanneer hy dan uit sy studeerkamer gaan, die wêreld in, moet hy dit weer doen. Want die wêreld is ook sy werksplek. God roep ons elkeen vir Heilige werk op Heilige grond. Waarvoor is jy geroep? Deel jou hart met die Here.
 • Die kunswerk kyk Jesus diep in die meisie se oë. Daar is ‘n intimiteit en verweefdheid in hulle nabyheid. Wanneer ons werk, kan ander God raaksien in die werk wat ons doen. Wanneer ons werk, moet ander God se teenwoordigheid in ons kan raaksien. Ons moet so naby aan God leef dat niemand kan twyfel of God teenwoordig is in ons nie, of ons in die wil van God is nie. Hoe lyk hierdie nabye verhouding in jou werk? Hoe kan ander van hierdie verhouding tussen jou en God getuig?
 • Waar is die heilige grond waar jy moet werk? Hoe hanteer jy die uitdagings, probleme en situasies wat jy daagliks beleef? Hoe kan jy jouself weer herinner aan die heilige grond waarop jy daagliks loop in jou werk? Hoe kan jy met ander jou ervarings van heilige grond deel? Hoe kan jy ander ook help om die heilige grond te sien waarop hulle die voorreg het om te werk?

Kunswerk: Maria Oosthuizen: You Are Moving In My Midst
https://www.houseofmaria.co.za/collections/a3-prints-only/products/mpp18066-you-are-moving-in-my-midst?variant=39961179095138

Gebed:
Here, ek besef dat ek op heilige grond tree, elke keer wanneer ek uit die deur stap en gaan werk. Here, help my asb. om te sien hoe ‘n voorreg dit is. Veral Here, wanneer ek net die uitdagings, die klagtes, die probleme en die struikelblokke sien en beleef. Here, ek vra dat U asb. vir my sal herinner hoe om die werk wat ek doen te respekteer en met eer aan te pak. Here, help my asb. om U te eer met die manier waarop ek die werk aanpak en deurvoer. Here, mag U naam groot gemaak word.
Amen

Donderdag 6 Julie 2023

Johannes 12:3
Toe het Maria ‘n halfliter egte, baie duur nardusolie gebring en dit op Jesus se voete uitgegiet en sy voete met haar hare afgedroog. Die hele huis is deurtrek met die geur van die reukolie.

VRAE:

 • Maria het Jesus gesalf met duur nardusolie. Sy moes hard gewerk het vir daardie olie. Sy het met haar geskenk Jesus gesalf en aan Hom eer bewys. Net so bring die werk wat ons doen eer aan God. Maar die winste van ons werk kan ook gebruik word om God te eer. Die manier hoe ons werk en die vrug van ons werk kan soos ‘n heerlike geur die wêreld verryk.
 • Wat is die vrug van jou werk? Hoe word jou werk beloon? Dink aan meer voorbeeld as net salaris. Hoe is elkeen van die belonings vir jou ook ‘n geleentheid om God te eer? Hoe beleef jy die vrug van jou werk? Deel jou hart met die Here.
 • Hoe praat jy oor jou werk? Hoe praat jy oor die vrug van jou werk? Hoe sou mense om jou getuig van die vrug van jou werk?
 • Hoe seën jou werk ander mense? Hoe eer jou werk die Here? Deel jou hart met die Here.
 • Hoe kan jy teenoor ander getuig deur die werk wat jy doen? Hoe kan hulle die soet geur van Christus met ander deel? Hoe kan ander ook aangemoedig word om Christus te eer deur die werk wat jy doen?

Kunswerk: Maria Oosthuizen – The Sweet Smell
https://www.houseofmaria.co.za/collections/a3-prints-only/products/mpp19028-the-sweet-smell?variant=39946473144418

GEBED:
Here, ek beleef U as my Here, my Redder en my Verlosser. Ek beleef die voorreg wat ek het om U te kan dien by my werk. Ek is so dankbaar vir die vrug wat my werk voortbring. Here, ek weet ook dat ek dit weer kan gebruik om U naam groot te maak. Here, help my om so te praat, dink en op te tree sodat ander die soet reuk van Jesus se liefde kan beleef. Here, mag alles wat ek doen U eer. Here, mag U opgehef word in alles wat ek doen. Ook met die vrug wat my werk bring. Gebruik dit tot eer van U naam.
Amen


Woensdag 5 Julie 2023

Romeine 8:14-16
_ 14Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. 15Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie; nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep: “Abba!” Dit beteken Vader. 16Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is._
14God’s Spirit beckons. There are things to do and places to go! 15 This resurrection life you received from God is not a timid, grave-tending life. It’s adventurously expectant, greeting God with a childlike “What’s next, Papa?” 16 God’s Spirit touches our spirits and confirms who we really are. We know who he is, and we know who we are: Father and children. (Message)

VRAE:

 • Die “Message” weergawe van die teks beskryf dit die beste. Daar is ‘n opwinding en verwondering belewenis wat gelowiges het as dit kom by werk. Dit is ‘n geleentheid om te getuig van God se grootheid. Dit is ‘n geleentheid om te werk in God se koninkryk. Dit is ‘n geleentheid om God te eer. Ons identiteit is “kind van God”. Wanneer ons by die werk is, het ons die voorreg om soos kinders, vir God te vra: “Wat kan ons volgende doen vir U?”.
 • Het jy ‘n kinderlike opgewondenheid oor jou werk? Sien jy dit as ‘n geleentheid om God en ander te kan dien? Gebruik jy dit as ‘n geleentheid om in verwondering oor God te wees en Hom te loof? Deel jou hart met die Here. Hoe kan jy hierdie ervaring ‘n realiteit maak in jou werk?
 • Hoe kan jy ander mense by die werk inspireer om ook kinders van God te word? Hoe kan jy hulle opgewonde maak oor die goeie nuus? Hoe kan jy hulle in die kinderlike verwondering van God innooi? Hoe is jy besig om die goeie nuus by die werk te versprei en verkondig?

Kunswerk: Maria Oosthuizen – This is Joy
https://www.houseofmaria.co.za/collections/a3-prints-only/products/mpp19035-this-is-joy?variant=39946462822498

GEBED:
Here, ek wil kinderlik opgewonde wees oor U. Oral. Elke dag. Ook by die werk. Here, wys vir my hoe ek dit kan doen in ‘n rol waar alles so ernstig en vervelig is. Here, help my om my identiteit as kind van God vol te lewe. Here, help om deur my eie ervaring met U ander te inspireer om ook in verhouding met U te staan. Here, dankie dat U my Vader is. U is besonders. Ek is in verwondering!
Amen

Dinsdag 4 Julie 2023

Dinsdag, 4 Julie 2023

Matteus 11:28-30
“Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. 29Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. 30My juk is sag en my las is lig.”

VRAE:

 • Soms beleef ons wonde in die verloop van ons werk. Mense maak ons seer, konflik breek ons siel, situasies maak ons moedeloos, teleurstellings breek ons gemoed. Dit laat ons gewond. God is nie onbewus hiervan nie. Hy weet waar deur ons gaan wanneer ons werk. Dit is nooit Sy droom vir ons nie. Maar wanneer ons gewond is. Belowe Hy sy teenwoordigheid in daardie omstandighede.
 • Waar het jy wonde beleef as dit kom by werk? Wat is die stories en leuens wat in jou hart leef, rondom werk? Die Here wil jou wonde bind. Hy wil vir jou kans gee om te genees. Hoe laat jy God toe om jou te versorg en jou wonde te verbind? Wat het jy tans nodig om na jouself en jou seerkry om te sien? Hoe gaan jy dit inbou?
 • Jesus sê jy kan na Hom toe gaan as die las te swaar is, die seerkry te veel is. Hy sal vir jou rus gee. Hoe lyk dit om in Christus te rus? Hoe is Hy deel van jou werkservaring? Hoe gee jy vir Hom geleentheid om die leiding te neem by die werk? Hoe bid jy vir die werk, die werkservaring en die mense met wie jy werk?

Kunswerk: Maria Oosthuizen – Life’s Battles
https://www.houseofmaria.co.za/collections/a3-prints-only/products/mpp21036-lifes-battles

GEBED:
Here, U weet hoe seer ek al gekry het by die werk. U weet dat dit vir my soms swaar is om te dink ek moet dag in en uit die werk doen. Ek het nodig dat U vir my sal versorg. Here, ek vra dat U sal herstel dit wat by my gebreek is. Ek vra dat U my ook sal gebruik as ‘n agent van vrede, herstel en vergifnis. Gebruik my, Here, om te getuig van U liefde, sorg en genade by die werk.
Amen

Woensdag 21 Junie 2023

1 Korintiërs 9:24-25
Weet julle nie dat atlete wat aan ‘n wedloop deelneem, wel almal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie? Hardloop dan só dat julle die prys kan wen. Almal wat aan ‘n wedstryd deelneem, ontsê hulleself allerlei dinge. Hulle doen dit om ‘n verganklike oorwinnaarskroon te verkry, maar ons ‘n onverganklike.

Om oor te gesels en te dink
Paulus gebruik ‘n bekende beeld van sy tyd om ons geestelike lewe met ‘n wedloop te vergelyk. Ons almal is deel van die wedloop en is ons op pad om die onverganklike kroon te ontvang. Dit is nodig om sekere keuses te maak, sodat jy die eindstreep kan bereik. Dit is nie altyd maklik om vir die regte dinge te kies nie, maar wanneer ons weet waarnatoe ons op pad is, kan ons dit doen. Geloofsgewoontes soos omgee, sorg, gebed en tyd met God se Woord help ons om in die wedloop te bly.

 • Watter keuses maak jy om jouself geestelik te oefen?
 • Is daar dinge wat jy kies om te doen of nie te doen nie, op jou geestelike reis?

Gebed
Here, ek sien uit na die onverganklike kroon. Ek kies vandag om te fokus op dit wat vir U belangrik is. Help my in my lewenswedloop. Amen.

Dinsdag 20 Junie 2023

1 Korintiërs 9:24-25
Weet julle nie dat atlete wat aan ‘n wedloop deelneem, wel almal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie? Hardloop dan só dat julle die prys kan wen. Almal wat aan ‘n wedstryd deelneem, ontsê hulleself allerlei dinge. Hulle doen dit om ‘n verganklike oorwinnaarskroon te verkry, maar ons ‘n onverganklike.

Om oor te gesels en te dink
Paulus gebruik ‘n bekende beeld van sy tyd om ons geestelike lewe met ‘n wedloop te vergelyk. Ons almal is deel van die wedloop en is ons op pad om die onverganklike kroon te ontvang. Dit is nodig om sekere keuses te maak, sodat jy die eindstreep kan bereik. Dit is nie altyd maklik om vir die regte dinge te kies nie, maar wanneer ons weet waarnatoe ons op pad is, kan ons dit doen. Geloofsgewoontes soos omgee, sorg, gebed en tyd met God se Woord help ons om in die wedloop te bly.

 • Watter keuses maak jy om jouself geestelik te oefen?
 • Is daar dinge wat jy kies om te doen of nie te doen nie, op jou geestelike reis?

Gebed
Here, ek sien uit na die onverganklike kroon. Ek kies vandag om te fokus op dit wat vir U belangrik is. Help my in my lewenswedloop. Amen.

Maandag 18 Junie 2023

Jesaja 50:4
Die Here my God het my geleer om die regte woorde te gebruik sodat ek dié wat moeg is, kan moed inpraat. Elke môre laat Hy my opnuut weer luister, Hy laat my luister soos ‘n leerling moet luister.

Om oor te gesels en te dink
Jesaja herinner ons aan die belofte dat die Here ons leer om mekaar moed in te praat. Dalk voel jy moeg? Dalk is jy moedeloos? Dalk ken jy iemand wat moeg en moedeloos voel?
Wanneer ons by die Here stil word, gee Hy vir ons die regte woorde. Ons moet luister, soos wat ’n leerling luister. Intensioneel. Gehoorsaam.

 • Sal jy jouself vandag oopstel om so na die Here te luister?
 • Vir wie moet jy vandag moed in praat?

Gebed
Here, my God, ek wil leer om die regte woorde te gebruik. Ek wil luister soos ’n leerling en by U leer. Mag ek vandag iemand moed in praat. Amen.

Saterdag 17 Junie 2023

1 Korintiërs 13:11-13
Toe ek ‘n kind was, het ek gepraat soos ‘n kind, gedink soos ‘n kind, geredeneer soos ‘n kind. Maar noudat ek ‘n man is, is ek klaar met die dinge van ‘n kind. Nou kyk ons nog in ‘n dowwe spieël en sien ‘n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken soos God my ten volle ken. En nou: geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde!

Om oor te gesels en te dink
Om in liefde te leef is nie altyd maklik nie. Daar is dinge wat mens nie altyd verstaan nie. Oms ken nie nou ten volle nie en ons verstaan ook nie ten volle nie, maar eendag sal ons ken en verstaan soos God ons ken.
Ons kan nie liefde leef, omdat ons dit nie verstaan nie. Ons moet juis daarop fokus. Saam met geloof (ons verhouding met God) en hoop (die sekerheid dat God sy beloftes hou) is die liefde die grootste.
Laat ons nie moeg word om lief te hê, terwyl ons in geloof en hoop leef.

Gebed
Here God, U is liefde. Al verstaan ek nie altyd nie, bly U liefde staan. Mag ek met geloof, hoop en liefde leef. Amen.

Vrydag 16 Junie 2023

1 Korintiërs 13:6-8
Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie, maar die gawe van profesie sal verdwyn, die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik, sal ophou, en dié van kennis sal uitgedien raak.

Om oor te gesels en te dink
Die liefde het ook grense en daarom waar liefde heers kan onreg nie geduld word nie. Liefde fokus en verbly hom oor die waarheid. Liefde is om altyd die regte ding te doen. Daarom sê Paulus dat liefde alles bedek, alles glo, alles hoop en alles verdra. Dit klink amper onmoontlik, maar dis juis moontlik omdat God se liefde vir ons nooit vergaan nie. Liefde is nie iets wat mens kan opgebruik nie en dan sê dis klaar nie. Gawes verdwyn, maar God se liefde kan nooit ophou nie. Liefde is ‘n werkwoord. Ons moet liefde gee, maar ook ontvang.

 • Hoe lyk jou liefde?
 • Glo jy dat God se liefde vir jou genoeg is?

Gebed
Here, dankie dat U liefde nooit ophou nie. Help my om in liefde te bly oefen, al is dit soms moeilik. Amen.

Donderdag 15 Junie 2023

1 Korintiërs 13:4-5
Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik; dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie.

Om oor te gesels en te dink
Liefde is ‘n werkwoord en nie net ‘n gevoel nie. Paulus verduidelik hoe dit lyk as jy liefde inoefen. Die Boodskap vertaal hierdie twee verse baie prakties: “Om ander lief te hê beteken om nooit iemand sleg te behandel wat jou irriteer nie; om altyd alle mense so te hanteer dat hulle graag by jou wil wees sonder om bang te wees dat jy hulle sleg sal behandel; om ander mense dit wat hulle het of kry te gun sonder om lelik te wees as hulle dinge het wat jy nie het nie; om nie heeltyd oor jouself te praat en te spog nie; om nie heeltyd te maak asof jy soveel beter as ander mense is nie; om nie ongeskik te wees nie, maar jou so te gedra dat ander nie ongemaklik saam met jou voel nie; om nie net heeltyd aan jouself en jou eie voordeel te dink nie; om nie sommer vir niks kwaad te word nie, en om nie elke liewe dingetjie wat iemand verkeerd doen te onthou sodat jy hom kan terugkry nie.

Gebed
Here, help my om vandag U liefde prakties te oefen. Mag ek vandag vir iemand uit liefde help en omgee. Amen.

Woensdag 14 Junie 2023

1 Korintiërs 13:1-3
Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is: Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek ‘n stuk klinkende metaal, ‘n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit, en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks.

Om oor te gesels en te dink
Paulus herinner ons dat die toets van alles wat ons doen, die liefde is. Maak nie saak watter gawe ons het nie, as ons dit nie met liefde doen nie, beteken dit niks. Liefde in aksie maak die verskil. Jou gawe kan net vir iemand iets beteken as jy dit met liefde inoefen. Paulus noem drie gawes wat nutteloos sou wees, as dit nie met liefde gedoen word nie. Dien jy met jou gawes in liefde? Wie het jou liefde nodig? Wie kan jy dien met liefde?

Gebed
Here, ek wil graag in oefening bly om alles met liefde te doen. Help my om my gawes met liefde en uit liefde te deel. Amen.

Dinsdag 13 Junie 2023

Filippense 1:9-11
Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees, en deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer.

Om oor te gesels en te dink
Hoe oefen jy liefde in? Of dalk is die vraag hoekom moet ons liefde inoefen? Ons oefen dit in, want dit is wat God van vra en ook omdat ons tot verheerliking van God die liefde wil kan ‘opvoer’. Paulus praat van die dag wat Christus kom, of anders gestel die dag wat ons voor God ons ‘opvoering’ moet wys. Dit is waarvoor ons tans ‘oefen’ op aarde. Ons is tans besig om aan die heel beste opvoering te oefen en dit gaan oor liefde.

Gebed
Here, dankie vir U grootste daad van liefde. Ek wil deel hê aan die beste ‘opvoering’ vir U. Leer my hoe liefde lyk en waar om dit in te oefen. Amen.

Maandag 12 Junie 2023

Filippense 1:9-11
Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees, en deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer.

Om oor te gesels en te dink
Liefde is ‘n woord wat kinders van kleins af ken ‘Ek is lief vir jou’. DIt is ‘n gevoel vir iets of iemand. Maar liefde is definitief ook dade. Paulus skryf aan die gemeente in Filippi dat hy bid vir hulle en dat hy spesifiek bid dat hulle liefde (dade) sal toeneem. Dat hierdie liefde (dade) met ‘insig’ of te wel begrip en fyn aanvoeling sal toe neem. Hy wil hulle oortuig dat hulle die daad van liefde moet begin inoefen, sodat dit deel van hulle lewe word. Hoe oefen jy liefde in? Teenoor wie? En teenoor wie nie? Mag jy vandag bewus word van jou dade as liefde en met insig en fyn aanvoeling daaroor dink.

Gebed
Here, dankie vir U grootste daad van liefde. Gebruik my vandag om ook liefde teenoor ander te betoon en in te oefen. Help my om bewus te raak waar ek liefde leef en waar nie.  Amen.

Saterdag 10 Junie 2023

Romeine 12:1
En nou doen ek ‘n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God: Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen.

Om oor te gesels en te dink
Paulus herinner ons dat Jesus se koms beteken dat ons nie meer offers hoef te bring nie, maar dat ons onsself moet gee as lewende en heilige offers vir God. Wanneer ons besef dat Jesus se offer ons lewens kom verander het, dan kan ons nie anders as om onsself vir mense om ons te gee nie. Ons sal dan help waar ons kan. Ons sal bid vir ander. Ons sal dien waar ons kan. Ons sal lief hê en ’n ekstra myl stap. Dan is ons besig met die wesenlike, of anders gestel, die essensie van ons geloof.
Mag die Here jou iewers gebruik as ’n offer vir iemand wat dit nodig het.

Gebed
Here God, dankie vir U groot genade en ontferming wat U vir my kom gee het. Help my om ’n lewende en heilige offer vir U en iemand anders te wees. Amen.

Vrydag 9 Junie 2023

Hebreërs 10:19-22
“*Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom, en dit op ‘n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het Hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen, dit is deur sy liggaam. En terwyl ons Hom ook as groot priester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met ‘n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van ‘n skuldige gewete, en ons liggame is gewas met skoon water._”

Om oor te gesels en te dink
Toe Jesus aan die kruis gesterf het, het die voorhangsel in die tempel van bo tot onder geskeur (Markus 15:38). Dit was die teken dat ons vrye toegang tot God gekry het. Meer nog, Jesus is die groot Hoëpriester wat vir ons hierdie vrye toegang gee. Ons kan dus met ’n opregte hart tot God nader en weet dat Hy daar is. Ons is gereinig en hoef nie meer skuldig te voel nie. Jesus Christus het dit vir ons elkeen moontlik gemaak.
Ons moet hierdie vrye toegang met ope arms ontvang en nie dink ons is dit nie waardig nie. Jesus het juis vir ons almal kom sterf om hierdie toegang moontlik te maak. Jy kan met vrymoedigheid tot God nader.

Gebed
Here God, dankie wat U deur die bloed van Jesus vir my vrye toegang tot U gegee het. Ek verstaan dit nie altyd nie, maar ek volg U. Dankie dat U vir my lief is. Amen.

Donderdag 8 Junie 2023

Hebreërs 9:24-25, 28
Christus het nie ingegaan in ‘n heiligdom wat deur mense gemaak is en net ‘n namaaksel van die ware is nie. Nee, Hy het in die hemel self ingegaan om nou ter wille van ons voor God te verskyn. Hy het nie ingegaan om Homself herhaaldelik te offer nie, soos die hoëpriester elke jaar die Allerheiligste binnegaan met bloed wat nie sy eie is nie. So is Christus ook net een maal geoffer om die sondes van baie weg te neem. As Hy die tweede keer verskyn, kom Hy nie in verband met sonde nie, maar om verlossing te bring vir dié wat Hom verwag.

Om oor te gesels en te dink
Die Hebreërs skrywer verduidelik in hoofstuk 9 in detail wat dit beteken dat Jesus Christus se offer vir ons elkeen genoeg was. Ons het nie meer ’n aardse tabernakel waar ons offers moet bring nie. Christus het in die hemel ingegaan en ter wille van ons voor God verskyn. Hy het Homself geoffer vir elkeen van ons. Hy was die ware Hoëpriester wat dit moontlik gemaak het. Ons kan nou uitsien wanneer Hy weer kom. Ons sien uit na die verlossing wat net Hy bring.

Gebed
Jesus Christus, U wat U self geoffer het, ter wille van my! Dankie! Dankie dat ek nou in vrede kan leef en kan uitsien na U verlossing. Amen.

Woensdag 7 Junie 2023

Eksodus 40:34-38
’n Wolk het die tent van ontmoeting oordek, en die magtige teenwoordigheid van die Here het die tabernakel gevul. Moses kon nie in die tent van ontmoeting inkom nie: die wolk was daarin, en die magtige teenwoordigheid van die Here het die tabernakel gevul. Later het dit so gegaan: wanneer die wolk van die tabernakel af voor die Israeliete uit wegtrek, het hulle agter die wolk aan versit. As die wolk nie weggetrek het nie, het hulle daar gebly totdat dit wel weggetrek het. Die wolk van die Here was bedags ‘n wolk oor die tabernakel en snags het dit ‘n vuur daarbo-oor geword. So het die hele Israel dit ervaar elke keer as hulle versit.

Om oor te gesels en te dink
Die volk het die sigbare teenwoordigheid elke dag beleef. God se teenwoordigheid word met ’n wolk beskryf. Bedags was dit ’n wolk wat skadu gegee het en snags wat dit ’n vuurwolk wat lig gegee het. Dit het die volk gehelp om te weet dat die Here by hulle is. Ons sal partykeer wat wil gee om vandag dit ook te kan beleef. Die Goeie Nuus is dat die Here steeds by ons is en dat ons Hom kan aanbid.

 • Hoe voel jy om te weet dat die Here by jou is?
 • Wat sou jy graag vir die Here wil sê?
 • Wat herinner jou aan God se teenwoordigheid?

Gebed
Here, dankie dat U by my teenwoordig is. Help my om U raak te sien in dit wat ek vandag doen. Ek dra hierdie dag aan U op. Amen.

Dinsdag 6 Junie 2023

Eksodus 25:8-9
8 Hulle moet vir My ’n heiligdom oprig dat Ek tussen hulle kan woon. 9Die tabernakel en al sy toebehore moet gemaak word presies volgens die plan wat Ek jou gewys het.

Om oor te gesels en te dink
Ons lees in Eksodus 25-40 hoe die tabernakel gebou is. Die volk het offers gebring om dit moontlik te maak. Die tabernakel is ook bekend as die “die tent van ontmoeting” (Eks 27:21) of “die verbondstent” (Heb 9:2). Hierdie name probeer God se teenwoordigheid vashou. Die volk het baie moeite gedoen met die bou van die tabernakel. Hulle het egter nie vrye toegang tot die tabernakel gehad nie. ’n Hoëpriester kon net een keer per jaar in die allerheiligste ingaan om versoening namens die volk te doen. Ons kan vandag weet dat God deur Sy Gees altyd by ons is en dit is nie van ’n plek afhanklik nie.

Gebed
Here, dankie dat ek net my oë kan toemaak en bid. Dankie dat U by my is en dat ek U kan ontmoet. Ek gee myself vandag vir U. Amen.

Maandag 5 Junie 2023

Johannes 1:1-5, 14
In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur Hom tot stand gekom: ja, nie ‘n enkele ding wat bestaan, het sonder Hom tot stand gekom nie. In Hom was daar lewe, en dié lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie. 14 Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid.
‭‭
Om oor te gesels en te dink
Johannes begin sy evangelie met die boodskap dat God in Jesus onder ons kom woon het. Jesus, die Woord, was van die begin by God en self God. Hy het soos ‘n lig in die donker vir ons kom wys wie Hy is. Meer nog, Hy het letterlik Sy tent onder ons kom opslaan.
Dit is die vervulling van die belofte van die Ou Testament. Hy laat ons sy heerlikheid sien en ons kan Sy genade ervaar.

 • Maak dit rustig dat Jesus by jou kom woon het?
 • Kan jy sy heerlikheid en genade raak sien?
  God neem die inisiatief om na ons toe te kom. Uit Sy liefde vir jou, kom Hy na jou toe. Sê vir Hom dankie daarvoor.

Gebed
Jesus, U was nog altyd daar! Dankie dat U na ons toe gekom het om by ons te kom woon. Ek wil U heerlikheid raak sien en U genade beleef. Amen.

Saterdag 3 Junie 2023

Jesaje 61:1-3
Die Gees van die Here my God het oor my gekom; die Here het my gesalf om ‘n blye boodskap te bring aan die mense in nood, Hy het my gestuur om dié wat moedeloos is, op te beur, om vir die gevangenes vrylating aan te kondig, vryheid vir dié wat opgesluit is, om aan te kondig dat die tyd gekom het waarop die Here genade betoon, die dag waarop ons God sy vyande straf maar almal wat treur, vertroos, die dag waarop Hy vir dié in Sion wat treur, eer gee in plaas van smart, vreugde in plaas van droefheid, blydskap in plaas van hartseer. Hulle sal genoem word: Bome van Redding. Die Here het hulle geplant om sy roem te vermeerder.

Om oor te gesels en te dink
Die Goeie Nuus is trasformerend. Dit verander ons, dit verander lewens en gemeenskappe. Jesaja praat van Geesvervulde aksies wat die Goeie Nuus vir mense in nood, die wat moedeloos is en vasgevang voel, bring. Ons is ook met die Heilige Gees vervul en deur God gestuur. Waarheen stuur God jou vandag om die Goeie Nuus vir mense wat dit nodig het, te bring?

Gebed
Here, werk vandag deur my dat ander U genadig en Goeie Nuus kan beleef. Dat die mense wat oor my pad kom wat moedeloos, sonder hoop, hartseer, vasgevang en in nood is, deur my woorde en aksies, my teenwoordigheid, bewus kan wees van U teenwoordigheid. Here, stuur my en wys my waar U reeds besig is om mense te troos. Amen

Vrydag 2 Junie 2023

Johannes 17:18-20
Soos U My na die wêreld toe gestuur het, het Ek hulle ook na die wêreld toe gestuur; en ter wille van hulle wy Ek My aan U toe, sodat hulle ook deur die waarheid aan U toegewy kan wees. “Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir dié wat deur hulle woorde tot geloof in My sal kom.

Om oor te gesels en te dink
Jesus bid vir sy dissipels en dit word in hierdie gedeelte van Johannes vasgevang. Hy sê in Sy gebed dat Hy (Jesus) na die wêreld gestuur is en so ook het hy Sy dissipels gestuur (na die wêreld). In Jesus se gebed bid Hy ook vir die volgende volgelinge wat deur die dissipels se woorde tot geloof sal kom.

Ons is ook gestuur en ingesluit in hierdie groot opdrag. Ons woorde en dade moet daartoe lei dat ander tot geloof sal kom en selfs in hul geloof sal verdiep. God is reeds besig met mense. Ons word genooi en gestuur om daarheen te beweeg. Om daar te wys na God en waar God aan die werk is.

Gebed
Here, wys my waar U my stuur vir die volgende paar dae. Heilige Gees, gee aan my die woorde en dade sodat ander tot geloof kan kom of selfs in geloof kan verdiep. Amen

Donderdag 1 Junie 2023

Johannes 20:21
‘Vrede vir julle!’ sê Hy weer vir hulle. ‘Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.’

Om oor te gesels en te dink
Hierdie teksgedeelte is in die Johannes-evangelie se vertelling van Jesus wat aan die dissipels verskyn het en hulle stuur. Missio Dei verwys na God se sending. In wese beskryf hierdie term ook wie God is. God is nog altyd ‘n God wat mense roep en stuur. Dink aan Abraham, Jesaja, Jona, die disspels, Paulus ens. God is ‘n God wat stuur en aan die beweeg is. ‘n Uitnodiging rig aan ons om daar betrokke te raak waar God reeds besig is.

Waar kan jy terugkyk en sien hoe God mense geroep het? Jou geroep het? En gebruik het om aan te sluit by dit wat God reeds mee besig is in hierdie wêreld?

Gebed
Here, U is ‘n God wat roep en stuur. Ek is verseker ingesluit in hierdie roeping. Hier is ek, Here. Stuur my. Wys my waar is U aan die werk en hoe ek vandag daar moet betrokke raak.  Amen

Woensdag 31 Mei 2023

Handelinge 8:32-35
Die Skrifgedeelte wat hy gelees het, was dit: ‘Soos ‘n skaap is Hy gelei om geslag te word; en soos ‘n lam wat stil is as hy geskeer word, het Hy nie sy mond oopgemaak nie. In sy vernedering het daar nie reg aan Hom geskied nie. Wie sal van sy nageslag kan vertel? Sy lewe op aarde word beëindig.’ Die amptenaar vra toe vir Filippus: ‘Sê vir my, asseblief, van wie praat die profeet hier, van homself of van iemand anders? Filippus het by hierdie Skrifgedeelte begin en die evangelie oor Jesus aan hom verkondig.

Om oor te gesels en te dink
Saam lees die Etiopiër en Fillippus die teksgedeelte in Jesaja. Die Etiopiër vra vir Fillippus om die teks vir hom te interpreteer. Fillippus begin toe by hierdie teksgedeelte en beweeg oor na die Goeie Nuus van Jesus. Hy deel met hom die Evangelie. Wat ‘n mooi moment! En die Etiopiër aanvaar hierdié nuus as ook Goeie Nuus vir hom.

Wat beteken die Goeie Nuus vir jou, persoonlik? Kan jy dit in woorde verwoord? Met wie sou jy dit graag wou deel?

Gebed
Here, U Goeie Nuus is vir almal. En ek ken dit ook persoonlik! Mag U my gebruik om deur my eie getuienis van wat U in my lewe beteken, met ander te deel. Amen.

Dinsdag 30 Mei 2023

Handelinge 8:29-31
Toe sê die Gees vir Filippus: “Gaan loop saam met daardie wa.” Filippus het daarheen gehardloop en gehoor dat die man uit die profeet Jesaja lees. Hy vra toe vir hom: “Verstaan u wat u lees?” Die Etiopiër antwoord: “Hoe sou ek kon as niemand dit vir my uitlê nie?” Hy het Filippus gevra om op te klim en by hom te kom sit.

Om oor te gesels en te dink
Dit is besonders dat die Etiopiër uit ‘n boekrol van Jesaja lees. Hy is uiteraard nie ‘n Jood nie, maar nuuskierig oor hierdié God en Sy mense. Fillippus vra of hy verstaan wat hy lees. Dit is ‘n fantastiese wyse om deel van ‘n moontlike gesprek te word. ‘n Vraag. Waar kan jy ‘n eenvoudige vraag vandag vra, wat dalk mag lei na ‘n moontlike gesprek?

En met wie kan jy iets van jou interpretasie van die Bybel deel? Dit wat jy verstaan van wat jy lees. Deur te gesels en met iemand te deel hoe ons die Bybel verstaan, is deel van getuienis – ‘n eenvoudige gesprek. En in die luister na ander se inerpetasie van die Bybel groei en leer ons ook.

Gebed
Here, dankie dat ek in my huistaal die Bybel kan lees. Dankie ook vir die ruimtes en Geloofsfamilie waarvan ek deel is wat saam met my soek na U, na U beweging in die wêreld en ook hoe ons U Woord interpreteer.  Amen.

Maandag 28 Mei 2023

Handelinge 8:26-29
‘n Engel van die Here het vir Filippus gesê: “Maak jou klaar en gaan teen die middag na die pad wat van Jerusalem af Gasa toe loop.” Dit is ‘n stil pad. Filippus het toe klaargemaak en gegaan. ‘n Ontmande Etiopiër wat ‘n hoë pos beklee het aan die hof van die kandake, soos die koningin van Etiopië genoem is, en wat haar geldsake beheer het, het na Jerusalem toe gekom om te aanbid. Hy was nou op pad terug en het op sy wa gesit en lees uit die profeet Jesaja. Toe sê die Gees vir Filippus: “Gaan loop saam met daardie wa.”

Om oor te gesels en te dink
In hierdie teks lees ons hoe God die een is wat eerste handel. ‘n Engel van die Here sê vir Filippus om te gaan na ‘n spesifieke pad. Fillippus word letterlik gevra om te beweeg. Waar beweeg die Heilige Gees in jou leefwêreld? En hoe word jy gevra om daareen te beweeg? Die teks noem ook hoe die Heilige Gees vir Filippus sê om te stap na die wa. ‘n Tweede opdrag om te beweeg. Waarheen word jy vandag geroep om te beweeg?

Gebed
Here Jesus, maak vandag my oë oop om te sien waar U besig is in my leefwêreld en hoe ek kan aansluit by U beweging. Amen.

Saterdag 27 Mei 2023

1 Johannes 1:1-4
1Van die begin af was Hy daar. Ons het Hom self gehoor; ons het Hom met ons eie oë gesien; ja, ons het Hom gesien en met ons hande aan Hom geraak. Hy is die Woord, die Lewe. 2Die Lewe het gekom; ons het Hom gesien en is getuie daarvan, en ons verkondig aan julle die Ewige Lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. 3Hom wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan júlle, sodat julle aan ons gemeenskap deel kan hê. En die gemeenskap waaraan ons deel het, is dié met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus. 4Dit skryf ons sodat ons blydskap volkome kan wees.

VRAE:

 • Die skrywer van die brief herinner sy lesers op verskillende plekke van die waarheid. Wanneer mense die Goeie Nuus hoor, is daar dadelik Fopnuus wat hulle probeer oortuig waarom die Goeie Nuus nie vir hulle geld nie. Die skrywer bou op Jesus se woorde wat ook in die Johannes evangelie gebruik. Hy herinner die mense dat hulle deur God gelief is. Hy herinner hulle dat Jesus sy lewe vir hulle, sy vriende aflê. Hy herinner hulle dat God vir hulle in genade vergewe. Hy herinner hulle dat hulle nou vry is en herstel is in verhouding. Hy herinner hulle aan al die waarhede.
 • Watter leuens kom na vore wanneer jy gekonfronteer word met genade, vergifnis, verlossing en liefde? Wat maak dit moeilik om hierdie genade, vergifnis, verlossing en liefde net te ontvang? Wat is die stories wat in jou eie gedagtes loop? Deel jou hart met die Here.
 • Mense teenoor wie ons getuig gaan ook ‘n klomp fopnuus glo. Hulle is te sondig. Hulle is te ver verlore. Hulle is nie goed genoeg nie. God sal hulle nie kan liefhê nie. Hulle moet eers alles regmaak voordat hulle dit kan ontvang. Hulle moet eers heeltemal verander voordat hulle werklik vry kan wees. Hoe help die Goeie Nuus ons, om mense se fopnuus stil te maak? Deel jou hart met die Here.

Gebed:
Here, dankie dat U Goeie Nuus genoeg is. Here, help ons om nie toe te laat dat die fopnuus wat die vyand in ons wakker maak, ons van U weghou nie. Here, help ons om mense te herinner dat dit net leuens is. Here, help ons om dit stil te leef. Here, help ons om meer op die Goeie Nuus te vertrou, as wat ons luister na die fopnuus.
Amen

Vrydag 26 Mei 2023

1 Johannes 1:1-4
1Van die begin af was Hy daar. Ons het Hom self gehoor; ons het Hom met ons eie oë gesien; ja, ons het Hom gesien en met ons hande aan Hom geraak. Hy is die Woord, die Lewe. 2Die Lewe het gekom; ons het Hom gesien en is getuie daarvan, en ons verkondig aan julle die Ewige Lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. 3Hom wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan júlle, sodat julle aan ons gemeenskap deel kan hê. En die gemeenskap waaraan ons deel het, is dié met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus. 4Dit skryf ons sodat ons blydskap volkome kan wees.

VRAE:

 • Wanneer jy die res van die brief lees, ontdek jy hoe Johannes kontraste gebruik wanneer hy sy getuienis bring. God is die lig wat gekom het op antwoord op die donker van die wêreld. Jesus is die ewige lewe as antwoord op die sonde se dood. God is die waarheid wat van die begin af daar was, en die wêreld is gevul met leuens.
 • Watter slegte nuus is daar om jou? Watter uitdagings, struikelblokke, versoeking en vrese kan jy noem wat sou kwalifiseer as slegte nuus? Watter slegte nuus moet jy elke dag hanteer? Watter slegte nuus moet jou familie en vriende hanteer? Deel jou hart met die Here.
 • Die brief se skrywer wys hoe God die Goeie Nuus is, as antwoord op die slegte nuus van die wêreld. Wanneer ons getuig, kan ons ook sy voorbeeld volg. Wanneer ons luister na mense se stories, hoor ons baie slegte nuus.
 • Hou sou jy die Goeie Nuus deel as antwoord op hierdie slegte nuus? Hoe sou jy vir jouself, jou mense en ander om jou kon getuig dat God die antwoord is? Deel jou hart met die Here.

Gebed:
Here, ek weet U is die Goeie Nuus in antwoord op al die slegte nuus om ons. Here, help om braaf genoeg te wees om dit met ander te kan deel. Here, help my om ‘n draer van Goeie Nuus te wees. Here, help my met wysheid, onderskeiding en die regte woorde wanneer ek met mense se slegte nuus gekonfronteer word. Here, help my om te getuig vanuit my lewende verhouding met U, nie net kop kennis wat ek weet nie.
Amen

Donderdag 25 Mei 2023

1 Johannes 1:1-4
1Van die begin af was Hy daar. Ons het Hom self gehoor; ons het Hom met ons eie oë gesien; ja, ons het Hom gesien en met ons hande aan Hom geraak. Hy is die Woord, die Lewe. 2Die Lewe het gekom; ons het Hom gesien en is getuie daarvan, en ons verkondig aan julle die Ewige Lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. 3Hom wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan júlle, sodat julle aan ons gemeenskap deel kan hê. En die gemeenskap waaraan ons deel het, is dié met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus. 4Dit skryf ons sodat ons blydskap volkome kan wees.

VRAE:

 • Ons moet eers ons harte bewaak van die verkeerde dinge en fokus op die regte goed. Dan moet ons leer hoe om te luister na ander. Wanneer ons in verhouding is en goed kan luister, sal ons weet wanneer die regte tyd is om ons stories te deel en te getuig. Ons fokus vir die res van die week op hoe getuienis lyk.
 • Die skrywer van 1 Johannes wys vir ons waar om te begin wanneer ons getuig. Ons begin by die Goeie Nuus. Hy begin by God. Wie is die God waarvan hy getuig? Hoe is hierdie God die Goeie Nuus wat ander nodig het? Vir die skrywer van hierdie brief is dit die God wat van die begin af daar was, wat mens geword het en kom wys het hoe lyk liefde in aksie en dit is die waarheid.
 • Wat is die Goeie Nuus van Jesus, vir jou? Wat is die Goeie Nuus van die Vader, vir jou? Wat is die Goeie Nuus van die Heilige Gees, vir jou?
 • Waarom het die wêreld hierdie nuus nodig? Waarom begin ons by wie God is, wanneer ons getuig? Deel jou hart met die Here.

GEBED:
Here, ek wil U loof en prys vir die feit dat U die Goeie Nuus is vir die wêreld. Meer as dit Here, ek wil U prys vir die feit dat U die Goeie Nuus is vir my. Dankie dat U standvastig is, wanneer alles om my skut. Dankie Here, dat U versorg wanneer ek verwaarloos voel. Dankie Here dat U voorsien wanneer ek nie weet hoe nie. Dankie Here, dat U troos wanneer ek swaar kry. Here, U is Goeie Nuus.
Amen

Woensdag 24 Mei 2023

Woensdag, 24 Mei 2023

Matteus 13:9
“Wie ore het, moet luister!”

VRAE:

 • Hierdie frase is een wat Jesus gereeld gebruik het. Mens sou dink dat die proses van luister baie eenvoudig is. Dit is iets wat ons almal moet kan doen. Tog is dit nie so eenvoudig nie. Ons hoor dalk baie dinge, maar ons luister nie altyd nie. Om te luister beteken dat ons die boodskap hoor, dat dit deur ons werk en dat ons deur dit getransformeer word of kies om nie daardeur beïnvloed word nie.
 • Jesus moedig mense aan om te luister na wat Hy sê. Dat daar verandering of reaksie op Sy boodskap is. Hoe lyk dit om te luister? Hoe weet jy wanneer iemand anders na jou geluister het? Hoe lyk dit wanneer jy nie net gehoor het nie, maar werklik geluister het na iemand? Deel jou hart met die Here.
 • Wanneer jy luister, kan jy die persoon spieël? Dit beteken om vir die persoon terug te kan sê, in jou eie woorde, wat jy by hom of haar gehoor het.
 • Kan jy beskryf wat jy sien in die ander persoon wanneer jy geluister het? Sien jy die liggaamstaal, die stemtoon, die ervaring van die persoon wat praat, wanneer jy luister?
 • Kan jy beskryf hoe jy voel wanneer jy luister na iemand? Kan jy optel as daar by jou emosie gewek word?
 • Kan jy kreatiewe oop vrae vra wanneer jy luister? Oop vrae is vrae wat meer as ‘n ja of nee antwoord gaan gee. Dit gee iemand die geleentheid om uit te brei op dit wat hulle deel. Dit maak ook dat jy nie net luister om te antwoord nie. Vra om te verstaan.
 • Kan jy kritiek hanteer wanneer jy luister? Is jy bereid om eers die ander persoon se kant te verstaan, sonder om net te verdedig. Eers dan het ons ten volle geluister.
 • Luister jy op hierdie manier na Jesus wanneer jy die Woord lees? Deel jou hart met die Here.

GEBED:
Here, ek wil so graag na U luister. Ek sukkel wel daarmee Here. Help my om beter te luister.
Amen

Dinsdag 23 Mei 2023

Maandag, 22 Mei 2023

Matteus 13:3
Hy het hulle baie dinge in gelykenisse vertel en onder andere gesê: “’n Saaier het eendag gaan saai.

VRAE:

 • Die gelykenis van die saaier begin baie eenvoudig. Jesus vertel hoe die saaier gaan saai het. Hy vertel hoe die saaier op verskeie tipe grond gesaai het. Die hoof gedaate kan lyk asof dit net gaan oor die grond waar die saad geval het, aangesien soveel van die verhaal daaraan spandeer word. Ons moet wel nie uit die oog verloor dat die opskrif en Jesus se openingswoorde, wel oor die saaier gaan nie.
 • Die saaier saai. Dit is sy taak. Hy saai oral. Hy het nie gevra of die grond die saad verdien nie. Hy het gesaai. Indien God meer kieskeurig was oor die grond (hart) waarin Hy gesaai het, sou God die moeite gedoen het om die goeie nuus in jou hart te saai? Was jy vrugbare grond, toe God in jou hart begin saai het? Dink terug aan jou eerste ervarings met God se goeie nuus, en deel jou hart met die Here.
 • Indien ons die saaier in die gelykenis sou wees, is ons goeie saaiers? Saai ons oral? Of is dit vir ons te moeilik, te ongemaklik om te saai? Is ons te skaam, te bang, te onseker om te saai? Wat sou God sê van jou taak as saaier? Is jy besig om ‘n goeie saaier te wees? Deel jou hart met die Here.
 • Waar saai jy oral? Is jy baie kieskeurig oor die plekke waar jy saai? Of is jy vrygewig soos die saaier in die gelykenis? Waarom saai jy waar jy saai? Deel jou hart met die Here.

Gebed:
Here, ek sukkel daarmee om te saai. Ek het soveel verskonings en redes waarom ek nie saai nie. Here, help my om my verskonings agter te los. Here, help my om met vrymoedigheid te saai, selfs al is die grond nie na my mening reg vir die saad nie. Here, U berei die grond voor. U maak seker of dit wortel skiet of nie. Here, help my om vrede te maak met my taak, van saai. Dankie Here dat ek U kan vra vir hulp.
Amen

Maandag 22 Mei 2023

Matteus 13:3
Hy het hulle baie dinge in gelykenisse vertel en onder andere gesê: “’n Saaier het eendag gaan saai.

VRAE:

 • Die gelykenis van die saaier begin baie eenvoudig. Jesus vertel hoe die saaier gaan saai het. Hy vertel hoe die saaier op verskeie tipe grond gesaai het. Die hoof gedaate kan lyk asof dit net gaan oor die grond waar die saad geval het, aangesien soveel van die verhaal daaraan spandeer word. Ons moet wel nie uit die oog verloor dat die opskrif en Jesus se openingswoorde, wel oor die saaier gaan nie.
 • Die saaier saai. Dit is sy taak. Hy saai oral. Hy het nie gevra of die grond die saad verdien nie. Hy het gesaai. Indien God meer kieskeurig was oor die grond (hart) waarin Hy gesaai het, sou God die moeite gedoen het om die goeie nuus in jou hart te saai? Was jy vrugbare grond, toe God in jou hart begin saai het? Dink terug aan jou eerste ervarings met God se goeie nuus, en deel jou hart met die Here.
 • Indien ons die saaier in die gelykenis sou wees, is ons goeie saaiers? Saai ons oral? Of is dit vir ons te moeilik, te ongemaklik om te saai? Is ons te skaam, te bang, te onseker om te saai? Wat sou God sê van jou taak as saaier? Is jy besig om ‘n goeie saaier te wees? Deel jou hart met die Here.
 • Waar saai jy oral? Is jy baie kieskeurig oor die plekke waar jy saai? Of is jy vrygewig soos die saaier in die gelykenis? Waarom saai jy waar jy saai? Deel jou hart met die Here.

Gebed:
Here, ek sukkel daarmee om te saai. Ek het soveel verskonings en redes waarom ek nie saai nie. Here, help my om my verskonings agter te los. Here, help my om met vrymoedigheid te saai, selfs al is die grond nie na my mening reg vir die saad nie. Here, U berei die grond voor. U maak seker of dit wortel skiet of nie. Here, help my om vrede te maak met my taak, van saai. Dankie Here dat ek U kan vra vir hulp.  
Amen

Saterdag 20 Mei 2023

Matteus 5:23-24
As iemand ‘n regsaak teen jou begin, kom betyds tot ‘n skikking solank jy nog saam met hom op pad hof toe is, sodat hy jou nie voor die regter bring en die regter jou aan die polisie oorgee en dié jou in die tronk sit nie. Dit verseker Ek jou: Jy sal sekerlik nie daar uitkom voordat jy die laaste sent betaal het nie.

Om oor te gesels en te dink
Jesus gee nog ‘n voorbeeld om te wys dat dit belangrik is om in vrede met mense te leef. In daardie tyd het die mense mekaar vir die geringste skuld voor regters gebring wat nie hulle belange beskerm het nie. Daarom moedig Jesus sy dissipels en ons aan om sover moontlik in vrede met die mense om ons te lewe. Ons verhouding met ander weerspieël ons verhouding met God.
Dit is nie ‘n maklike saak nie, maar laat ons ons beywer om die ekstra myl te stap en die mindere te wees om ‘n verhouding te koester. Op hierdie manier wys ons dat Jesus se liefde ‘n verskil in ons lewens maak en dat ons deel van Sy koninkryk is. Jesus vra dat ons met ‘n liefdevolle hart mense dien.

Gebed
Here Jesus, ek wil U liefde uitleef omdat U my eerste liefgehad het. Help my om vandag vir iemand die ekstra myl te stap. Amen.

Vrydag 19 Mei 2023

Matteus 5:23-24
As iemand ‘n regsaak teen jou begin, kom betyds tot ‘n skikking solank jy nog saam met hom op pad hof toe is, sodat hy jou nie voor die regter bring en die regter jou aan die polisie oorgee en dié jou in die tronk sit nie. Dit verseker Ek jou: Jy sal sekerlik nie daar uitkom voordat jy die laaste sent betaal het nie.

Om oor te gesels en te dink
Jesus gee nog ‘n voorbeeld om te wys dat dit belangrik is om in vrede met mense te leef. In daardie tyd het die mense mekaar vir die geringste skuld voor regters gebring wat nie hulle belange beskerm het nie. Daarom moedig Jesus sy dissipels en ons aan om sover moontlik in vrede met die mense om ons te lewe. Ons verhouding met ander weerspieël ons verhouding met God.
Dit is nie ‘n maklike saak nie, maar laat ons ons beywer om die ekstra myl te stap en die mindere te wees om ‘n verhouding te koester. Op hierdie manier wys ons dat Jesus se liefde ‘n verskil in ons lewens maak en dat ons deel van Sy koninkryk is. Jesus vra dat ons met ‘n liefdevolle hart mense dien.

Gebed
Here Jesus, ek wil U liefde uitleef omdat U my eerste liefgehad het. Help my om vandag vir iemand die ekstra myl te stap. Amen.

Donderdag 18 Mei 2023

Matteus 5:23-24
As jy dus jou gawe na die altaar toe bring en dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar by die altaar en gaan maak eers vrede met jou broer en kom dan en bring jou gawe.

Om oor te gesels en te dink
Jesus leer ons om in vrede met mense te leef. Dit is nie maklik nie, maar dit is wat Sy koninkryk vra. Nie alleen kan ek my verontskuldig deur nie vir iemand kwaad te wees nie. Nee, Jesus gaan verder en dat as ek weet dat iemand iets teen my het, ek die inisiatief moet neem om vrede te gaan maak. Dit gaan nie oor die ander persoon en wat hy of sy gedoen het nie. As ek weet dat iemand vir my kwaad is, moet ek gaan vrede maak. Ons kan baie verskonings hê hoe dit nie moontlik is nie, maar wanneer ons vrede in ons verhoudings nastreef, kan ons met groot vrymoedigheid tot God nader. Hy ken ons harte en weet dat dit beter is as ons in vrede met mekaar leef.

 • Is daar iemand met wie jy moet gaan vrede maak?
 • Vra die Here om jou te help om met so proses te begin.

Gebed
Here Jesus, ek wil doen wat U vra, maar dis nie altyd maklik nie. Help my om vrede uit te leef en daarmee U hart vir mense te wys. Amen.

Woensdag 17 Mei 2023

Matteus 5:21-22
Julle het gehoor dat daar van die ou tyd af aan die mense gesê is: ‘Jy mag nie moord pleeg nie; en elkeen wat moord pleeg, is strafbaar voor die regbank’. Maar Ek sê vir julle: Elkeen wat vir sy broer kwaad is, is al strafbaar voor die regbank. Verder, elkeen wat sy broer uitskel vir ‘n gek, is strafbaar voor die Joodse Raad; en wie hom uitskel vir ‘n idioot, is strafbaar met die helse vuur.

Om oor te gesels en te dink
Jesus kom wys ons die ware bedoeling van God se koninkryk. Ons harte moet verander om te doen wat God van ons vra. Die mense het hulleself maklik verontskuldig dat hulle nie moord pleeg nie, maar hulle het nie hulle woede beheer nie. Ons sukkel met woede. Die kwaad wees verwys hier na ’n smeulende, blywende bitterheid teen iemand. Die verwoes ons verhoudings met mekaar en ook met God. Dit is nodig dat ons met selfbeheersing oor ons harte sal waak en nie met woede rondloop nie. Dit vreet ons van binne af op.
Ons het nodig om ons woede vir God oor te gee en Hom te vra om ons harte te verander. So kan ’n verskil in Sy koninkryk maak.

Gebed
Here Jesus, soms kry my woede die oorhand. Ek wil vra dat U my hart verander. Ek wil in vrede met U en met die mense om my leef. Amen.


Dinsdag 16 Mei 2023

Matteus 5:17, 20
“Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle hulle volle betekenis te laat kry.
Ek sê vir julle: As julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as dié van die skrifgeleerdes en die Fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie.

Om oor te gesels en te dink
Jesus kondig God se nuwe wêreld aan as Hy die Bergrede in Matteus 5-7 lewer. Hy vir ons kom wys hoe lyk die nuwe koninkryk. Hy is in beheer. Jy kan kies of jy jou hieraan gaan onderwerp, maar dit vat niks van Jesus se koningskap weg nie.
Jesus kom vra vir ’n nuwe gesindheid en hartsverandering as ons deel is van Sy koninkryk. Hy vra ware gehoorsaamheid met oop harte. Ons kan nie net probeer reëls hou en hoop ons maak dit nie. Nee, Jesus vra dat wat ons ook al doen, ons dit met die regte gesindheid sal doen. Ons moet ons harte ondersoek. Jesus gebruik ’n paar alledaagse voorbeelde in die Bergrede om ons te help verstaan dat ons in goeie verhouding met Hom en almal om ons moet leef.

 • Onderwerp jy jou aan die koningskap van Jesus?
 • Verander dit die manier hoe jy leef?

Gebed
Here, U is koning. Ek aanbid U as die Een wat alles kom nuut maak het. Kom verander my hart dat ek aan U gehoorsaam sal bly. Amen.


Maandag 14 Mei 2023

Eksodus 34:5-6
“Die Here het in ‘n wolk afgekom en daar by Moses kom staan en die Naam “die Here” uitgeroep. Terwyl Hy by Moses verbygaan, roep die Here: “Ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou.”

Om oor te gesels en te dink
Vandag se teks herinner ons wie die God is wat ons aanbid. Ons moet God aanbid vir wie Hy is en nie net wat Hy vir ons doen nie.
Soos Hy vir Moses gesê het, herinner Hy ons dat Hy die Here is wat by ons is. Die Boodskap vertaal dit treffend: “Ek is die Here. Ek is die God wat mense help. Ek is jammer vir mense en geduldig met hulle. Ek bly altyd getrou. Jy kan op My reken.
Dit is wie God is. Jy kan Hom met jou lewe vertrou.

 • Watter eienskap van God spreek jou vandag aan?
 • Waarvoor wil jy vir God dankie sê vir wie Hy is?

Gebed
Here, dankie dat U altyd daar is. Dankie dat U liefde en trou altyd genoeg is. Dankie dat U genade vandag vir my genoeg is. Amen.


Saterdag 13 Mei 2023

Matteus 28:20b
En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.

Om oor te gesels en te dink
Volgens Matteus sluit Jesus sy opdrag aan die dissipels met hierdie belofte af dat hulle nooit alleen sal wees nie. Dit is ook die woorde waarmee die evangelie eindig.
Jesus verseker ons dat ons nooit alleen sal wees nie omdat Hy altyd by ons sal wees. Maak nie saak wat ons uitdaging of probleem is nie, Jesus sal by ons wees. Ons wil baie keer vra dat Jesus iets in ons lewe moet wegvat of verander omdat Hy daar toe in staat is. Jesus sê eerder dat Hy by ons is, te midde van uitdagings en probleme.

 • Watter verskil maak dit om te weet dat Jesus altyd by jou is?

Gebed
Here Jesus, dankie dat U altyd by my is. Dankie dat U my nooit los nie. Ek aanbid U as my Here en my God. Amen.


Vrydag 12 Mei 2023

Matteus 28:18-20a
Jesus kom toe nader en sê vir hulle: “Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.””

Om oor te gesels en te dink
Die opgestane Jesus kom nader na sy dissipels toe en sonder om te verwyt of kwaad te wees, herinner Hy hulle dat Hy alle mag gegee is. Daarom kan Hy hulle die opdrag gee om na al die nasies uit te gaan en hulle te vertel van die opgestane Jesus. Uit hulle getuienis sal hulle mense aanmoedig om Jesus se dissipels te word. Hulle moet ook gedoop en geleer word, soos wat Jesus hulle geleer het. Hierdie staan bekend as die Groot Opdrag. Hierdie is vir elke gelowige bedoel. Jesus stel ons in staat om ander mense van Hom te vertel en hulle deel te maak van God se familie. Iemand naby aan jou het nodig om te hoor dat Jesus vir hulle lief is. Dit is nie altyd daar ver of iemand anders se werk nie. Jy is die persoon wat ’n verskil maak aan die mense rondom jou.

Gebed
Here, U wat alle mag in die hemel en op die aarde besit! Dankie dat U my in staat stel om te getuig van U. Help my om vandag aan iemand U liefde te wys. Amen.


Donderdag 11 Mei 2023

Matteus 28:16-17
Die elf dissipels het na Galilea toe gegaan na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle Hom sien, het hulle Hom aanbid, hoewel party getwyfel het.

Om oor te gesels en te dink
Matteus se evangelie begin op ‘n berg met die Bergede (Mat. 5-7) en eindig ook op ‘n berg. Die dissipels het Jesus se opdrag uitgevoer en na Galilea gegaan, alhoewel hule Hom nie daar verwag het nie. Dis die eerste keer dat dat Matteus verwys na die elf en nie die twaalf dissipels nie. Judas is nie daar nie, maar Petrus is wel daar al het hy Jesus vroeër verloën.
Die dissipels herken Jesus, maar daar is ook twyfel en onsekerheid. Dit weerhou hulle nie om Jesus steeds te aanbid nie. Jesus veroordeel hulle ook nie oor hulle twyfel nie.
Ons kan weet dat Jesus leef en Hom aanbid vir wie Hy is, al voel ons ook soms die twyfel en onsekerheid. Dit is deel van ons geloofspad. Twyfel bring diepte omdat dit vrae vra en Jesus dit verstaan.

Gebed
Here, soms twyfel ek ook, maar ek wil U steeds aanbid. Help my om U vandag te aanbid vir wie U is. Amen.

Woensdag 10 Mei 2023

Matteus 28:9-10
Skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete gegryp en Hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle: “Moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers hulle moet na Galilea toe gaan, en daar sal hulle My sien.””

Om oor te gesels en te dink
Verward en verwondered het die vroue van die graf weg gegaan om vir die dissipels te gaan vertel. Jesus verskyn aan hulle en hulle herken Hom dadelik. Hulle vat aan Hom en aanbid Hom. Jesus groet hulle sonder fanfare. Nie net het hulle gehoor dat Hy opgestaan het nie, hulle sien dit nou self.
Jesus sê ook vir die vroue om nie bang te wees nie. Hulle moet die Goeie Nuus van Sy opstanding gaan vertel.
Jesus vra dat hulle vir die dissipels sal gaan vertel wat hulle beleef het. Ons sien dat Jesus die dissipels vergewe het, al het hulle almal Hom in die steek gelaat. Inteendeel, Hy is nie kwaad nie en gaan hulle nie los nie.
Die vroue was gereed om Jesus te herken toe Hy aan hulle verskyn het. Hulle was bang, maar opgewonde (Mat 28:8).

 • Is jy op die uitkyk vir Jesus waar jy beweeg?
 • Is jy bereid om die Goeie Nuus met iemand te deel?

Gebed
Here, dankie dat U my ontmoet. Ek wil U raaksien waar ek vandag beweeg. Mag ek U teenwoordigheid ervaar. Amen.

Dinsdag 9 Mei 2023

Matteus 28:9-10
Skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete gegryp en Hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle: “Moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers hulle moet na Galilea toe gaan, en daar sal hulle My sien.””

Om oor te gesels en te dink
Verward en verwondered het die vroue van die graf weg gegaan om vir die dissipels te gaan vertel. Jesus verskyn aan hulle en hulle herken Hom dadelik. Hulle vat aan Hom en aanbid Hom. Jesus groet hulle sonder fanfare. Nie net het hulle gehoor dat Hy opgestaan het nie, hulle sien dit nou self.
Jesus sê ook vir die vroue om nie bang te wees nie. Hulle moet die Goeie Nuus van Sy opstanding gaan vertel.
Jesus vra dat hulle vir die dissipels sal gaan vertel wat hulle beleef het. Ons sien dat Jesus die dissipels vergewe het, al het hulle almal Hom in die steek gelaat. Inteendeel, Hy is nie kwaad nie en gaan hulle nie los nie.
Die vroue was gereed om Jesus te herken toe Hy aan hulle verskyn het. Hulle was bang, maar opgewonde (Mat 28:8).

 • Is jy op die uitkyk vir Jesus waar jy beweeg?
 • Is jy bereid om die Goeie Nuus met iemand te deel?

Gebed
Here, dankie dat U my ontmoet. Ek wil U raaksien waar ek vandag beweeg. Mag ek U teenwoordigheid ervaar. Amen.

Maandag 8 Mei 2023

Matteus 28:1-8
Na die sabbatdag, toe dit die Sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar ‘n geweldige aardbewing. ‘n Engel van die Here het van die hemel af gekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue: “Julle moet nie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want Hy is uit die dood opgewek, soos Hy gesê het. Kom nader en kyk: daar is die plek waar Hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy dissipels: ‘Hy is uit die dood opgewek, en Hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle Hom sien.’ Dit is wat ek vir julle moes sê.” Hulle het toe haastig van die graf af weggegaan, bang maar baie bly, en hulle het gehardloop om dit aan die dissipels te vertel.

Om oor te gesels en te dink
Die evangelie is nie altyd maklik om te glo nie. Die vroue gaan na Jesus se graf toe en skielik vind daar ‘n aardbewing plaas en ‘n engel verskyn by die graf. Hy rol die klip weg en sê vir die vroue om nie bang te wees nie. Dit is nie wat hulle verwag het nie. Hulle is oorval deur angs en onsekerheid, maar die engel stel hulle gerus. Hy weet dat hulle Jesus soek, maar Hy is nie daar nie, want Hy is uit die dood opgewek. Hy lewe en hulle sal Hom later sien.
Nadat hulle hierdie boodskap ontvang het, is hulle bang, maar baie bly daar weg om die nuus met die dissipels te gaan deel. Hulle het nog nie heeltemal geweet wat hulle daarvan moet glo en dink nie, maar hulle het geweet dat die Here leef en dit het alles verander.
Ons vind dit ook soms moeilik om te glo, maar ons kan weet dat Jesus leef en ons lewens kom verander het. Ons is nie alleen nie en ons hoef nie bang te wees nie.

Gebed
Here Jesus, dankie dat U leef en opgestaan het. Help my wanneer ek sukkel om te glo. Help my om nie bang te wees nie. Ek vertrou U. Amen.

Saterdag 6 Mei 2023

Filippense 3:7-11
“Maar alles wat vir my wins was, reken ek nou as verlies, ter wille van Christus. Inderdaad reken ek alles as verlies, ter wille van die uitnemendheid daarvan om Christus Jesus, my Here, te ken. Ter wille van Hom, het alles vir my ‘n verlies geword, en beskou ek dit as vullis, sodat ek Christus as wins kan verkry, en in Hom bevind kan word – nie met my eie geregtigheid op grond van die wet nie, maar met die geregtigheid deur geloof in Christus, die regverdiging wat van God kom, deur die geloof – en sodat ek Christus kan ken, die krag van sy opstanding, en die verbondenheid met sy lyding, deur aan sy dood gelykvormig te word, en ek so, hoe dan ook, die opstanding uit die dood kan bereik.”

Om oor te gesels en te dink
Paulus is hier aan die woord. Hy beskou dit wat vroeër vir hom belangrik was as nikssegend, ń verlies. En hy wil graag vir Jesus ken, asook die krag van Jesus se opstanding.

Hoe graag wil jy vir Jesus ken? En die krag van Jesus se opstanding besef en beleef? Neem vandag ń oomblik om weer hierdie teksvers te lees en reflekteer oor wat vir jou belangrik is in die lewe en of dit ook nikssegend en ń verlies is teenoor die getuienis van die Goeie Nuus van Jesus en Sy opstanding nie?

Gebed
Here, ek wil U so graag beter leer ken. Wys my waar U vandag met my besig is en Heilige Gees werk aan my hart om die dinge wat nikssegend teenoor die opstanding is, op sy te skuif – sodat ek Jesus beter kan ken. Amen

Vrydag 5 Mei 2023

Matteus 28:8
“Hulle het toe haastig van die graf af weggegaan, bang maar baie bly, en hulle het gehardloop om dit aan die dissipels te vertel.”

Om oor te gesels en te dink
Die Matteus-evangelie verskil uiteraard met die oorspronklike ‘oop’ einde van Markus. Hier is die vroue ook bang, maar hulle hardloop om die dissipels van die opstanding te gaan vertel. Die opstanding van Jesus verander alles en is so lewensveranderend dat hulle hardloop. Dat ons vandag ook geroep word om te ‘hardloop’, om dringend die Goeie Nuus te deel.

Wie het vandag dringend nodig om van die opstanding herinner te word? Soms is dit nie net mense wat nog nooit van die opstanding gehoor het nie, maar gelowiges wat herinner moet word: Jesus leef. En daarom leef jy. Wie in jou leefwêreld het vandag nodig om hierdie weer te hoor? Hardloop en deel dit!

Gebed
Here, U opstanding is lewensveranderend. Dit roep ons tot aksie, nie uit skuldgevoel nie, maar omdat ons nie anders kan nie: U leef. Wys my asb. wie vandag nodig het om herinner te word dat U opstanding ook opstanding vir hom/haar in vandag se tyd beteken. Amen.

Donderdag 4 Mei 2023

Markus 16:8
“Hulle het uit die graf uitgegaan en weggehardloop terwyl hulle gebewe het van die skrik. Hulle het vir niemand anders iets daarvan gesê nie, want hulle was bang.”

Om oor te gesels en te dink
Loer gerus na Dinsdag en gister se dagstukkie in verband met die voetnota oor hierdie vers. Hierdie teks trek ons op ‘n wyse in wat ons frustreer en dring om deel te neem aan hierdie ‘oop’ einde. Hoe kan die volgende gedeelte van die Goeie Nuus in vandag se tyd lyk, met jou as deelnemer van dié Opstandingsverhaal? Met jou verhaal wat eintlik deel is van hierdie ‘oop einde’?

Neem ‘n oomblik om ‘n sin of twee te verwoord wat soos volg kan klink: Ek verkondig of leef die opstanding van Jesus wanneer ek… (vul met jou eie gedagtes in).

Gebed
Here, ek is deel van U groot verhaal. U Goeie Nuus is nie net vir my eie belewenis van opstanding en lewe bedoel nie, maar ek is geroep om hierdie verhaal van lewe te leef. Amen.

Woensdag 3 Mei 2023

Markus 16:8
“Hulle het uit die graf uitgegaan en weggehardloop terwyl hulle gebewe het van die skrik. Hulle het vir niemand anders iets daarvan gesê nie, want hulle was bang.”

Om oor te gesels en te dink
Loer gerus na gister se dagstukkie in verband met die voetnota van hierdie vers. Dit verduidelik dat Markusevangelie aanvanklik by hierdié vers geëindig het met ‘n ‘oop’ einde.

Die eerste hoorders van hierdie teksgedeelte sou bitter goed hiermee kon identifiseer. Hulle het rede gehad om te vrees, want om van Jesus se opstanding te getuig kon vervolging beteken. En hulle sou geweet het dat die vroue tog moes gaan getuig het. En dat dit hulle in hul eie situasie ook ooproep tot getuienis van Jesus se opstanding.

Wat is die rede dat ons vandag bang is en vrees om die Goeie Nuus te deel? Wat hou ons terug? Is dit iets om te vrees? Is dit ongemaklik? Die Goeie Nuus roep ons, nes die eerste hoorders van hierdie teks, tot aksie: Ons kan nie stil bly nie. Jesus se opstanding moet vertel en geleef word.

Gebed
Here, ek sukkel om van Jesus se opstanding te getuig, want … of ek is…
Help my, Heilige Gees, om ook hierdie vrese en ongemaklik te oorkom, omdat ek diep oortuig is dat die lewe oor U gaan en ook moet getuig van Jesus se lewe en opstanding. Amen.

Dinsdag 2 Mei 2023

Markus 16:8
“Hulle het uit die graf uitgegaan en weggehardloop terwyl hulle gebewe het van die skrik. Hulle het vir niemand anders iets daarvan gesê nie, want hulle was bang.”

Om oor te gesels en te dink
Loer gerus in jou Bybelvertaling vir ‘n voetnota aan die einde van vers 8. Dit is makliker om voetnotas in ‘n gedrukte vertaling te lees. Hierdie voetnota verduidelik dat die Markusevangelie aanvanklik by hierdié vers geëindig. En dat die volgende verse eers later bygevoeg is, sodat dié evangelie nie oop eindig nie.

Waarom sou die evangelie aanvanklik ‘oop’ eindig? Die eerste hoorders en ons as lesers vandag, weet tog dat die vroue moes vertel het. Hierdie teks trek ons op ‘n wyse in, om ons te frustreer en deel te neem aan hierdie ‘oop’ einde. Wat sou gebeur as die vroue regtig nie gaan vertel het nie? Wat sal gebeur as ons lewe regtig nie van Jesus se opstanding getuig nie?

Gebed
Here, vandag word ek gekonfronteer om te wonder wat as die eerste getuies nie getuig het nie. En ek wonder oor my eie getuienis. Here, help my vandag om bewustelik geleenthede raak te sien waar ek in my lewe kan getuig van U opstanding. En selfs ook in woorde. Amen.

Maandag 1 Mei 2023

Markus 16:6-7
“Moenie skrik nie!” sê hy vir hulle. “Julle soek Jesus van Nasaret, wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek. Hy is nie hier nie. Kyk, daar is die plek waar hulle Hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy dissipels en in die besonder vir Petrus: Hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle Hom sien soos Hy vir julle gesê het.”

Om oor te gesels en te dink
Drie vroue in die Markusevangelie gaan na die graf om Jesus se liggaam met reukolie te balsem: Maria Magdalena, Maria die ma van Jakobus, en Salome. Hulle is aanvanklik onseker oor hoe hulle in die graf gaan inkom met die groot klip. En dan ontdek hulle dit is reeds oop! En Jesus is nie daar nie. Die man in wit sê dat Jesus hulle vooruit is na Galilea. Dit is nogal mooi dat Petrus in besonder by die naam genoem word. Petrus wat Jesus verloën het moet weet: Jesus lewe. En Hy wil hom wat Petrus is sien.

Selfs wanneer ons iets verkeerd doen of nie lewe soos ons geroep of gestuur is nie, nes Petrus, God roep ons ook om weer en weer die opstanding van Jesus te ontdek en (be)leef.

Gebed
Here, ek wil weer U opstandig ontdek en (be)leef. Heilige Gees leer my om meer gereeld van U opstanding bewus te word en deur U opstanding verander te word. Amen.

Saterdag 29 April 2023

Lukas 24:33-35
Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die elf en die ander mense bymekaar, en dié sê: “Die Here het regtig opgestaan en Hy het aan Simon verskyn!” Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het, en hoe Hy aan hulle bekend geword het toe Hy die brood gebreek het.

Om oor te gesels en te dink
Onmiddelik nadat hulle Jesus herken het, het hulle dadelik Jerusalem toe gegaan. Hulle kon dit stil hou nie en moes daarvan getuig. Nog voor hulle iets kon sê bevestig die ander dissipels dat Jesus regtig opgestaan het en aan Petrus verskyn het. Hulle het vertel hoe Jesus saam met hulle geëet het en hulle Hom herken het. Dit was lewensveranderend. Jesus het mense in die koninkryk van God ingeëet.
Ons kan ook nie stil bly oor wat die Here vir ons doen nie. Ons kan by Jesus leer en saam met mense brood breek en hulle so in die koninkryk van God in nooi.

 • Wie druk die Here op jou hart om ’n broodjie saam te breek?
 • Deel met iemand hoe die Here jou hart warm gemaak het.

Gebed
Here, dankie dat U leef! Dankie dat U saam met ons die pad stap. Mag ek U liefde met iemand vandag deel. Amen.

Vrydag 28 April 2023

Lukas 24:28-32
Toe hulle by die dorpie aankom waarheen hulle op pad was, het Hy gemaak of Hy verder wou gaan. Hulle het egter by Hom aangedring en gesê: “Bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby.” Toe het Hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl Hy saam met hulle aan tafel was, neem Hy die brood, vra die seën, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop, en hulle het Hom herken, maar Hy het uit hulle gesig verdwyn.Hulle sê toe vir mekaar: “Het ons hart nie warm geword toe Hy op die pad met ons gepraat en vir ons die Skrif uitgelê het nie?

Om oor te gesels en te dink
Wanneer hulle by Emmaus aankom, nooi hulle hierdie “vreemdeling” wat vir hulle die Skrif uitgelê het, gasvry in. Min wetende dat die gas, die Gasheer word en dat die vreemdeling hulle Vriend word.
Nadat Jesus die brood gebreek het en saam met hulle dit gedeel het, het hulle besef dat dit Jesus is. Dit verander hulle lewe as hulle besef dat Jesus opgestaan het en leef. Hulle getuig dat hulle harte warm geword het. Dis ’n beeld om te verduidelik dat hulle die ware Jesus herken en ontmoet het.
Ons is ook soms in sulke situasies dat ons nie dadelik nie, maar later besef dat ons die Here gesien het en ons harte warm geword het.

Gebed
Here Jesus, dankie dat U leef! Dankie dat U my hart warm maak en ek besef dat U by my is. Mag ek U meer raak sien waar ek is. Amen.

Donderdag 27 April 2023

Lukas 24:25-27
Toe sê Hy vir hulle: “Wat ‘n gebrek aan begrip en wat ‘n traagheid van gees! Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie?” Daarna het Hy by Moses en al die profete begin en al die Skrifuitsprake wat op Hom betrekking het, vir hulle uitgelê.

Om oor te gesels en te dink
Nadat Jesus geluister het wat Kleopas-hulle vir Hom vertel het, het Hy begin om vir hulle die Skrif uitgelê en vir hulle gewys dat Hy die Christus is. Hulle het egter Hom nog nie herken nie. Hulle het nie besef dat die Bybelse profesië op Hom betrekking gehad het nie. Jesus het waarskynlik uit Jesaja 53, Jeremia 31 en Psalm 22 aangehaal om vir hulle te wys dat Hy die Christus is.
Ons moet ook terug gaan na die Woord toe om te verstaan wat die Here vir ons sê. Ons moet tyd in Sy Woord spandeer om te weet dat Hy saam met ons stap. Ons kan ook vir die Here vra om ons te help as ons dinge nie verstaan nie.

Gebed
Here, soms sukkel ek om U te sien en verstaan ek ook nie. Help my om U in die Woord te ontdek en raak te sien. Amen.

Woensdag 26 April 2023

Woensdag 26 April
Lukas 24:17-24
“Hy vra hulle toe: “Wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek?” Met somber gesigte gaan hulle staan, en een van hulle, met die naam Kleopas, antwoord Hom: “Is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie?” Hy vra vir hulle: “Watter dinge?” Hulle antwoord Hom: “Die dinge in verband met Jesus van Nasaret, ‘n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk; en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons Raad Hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word, en Hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat dit Hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die derde dag vandat die dinge gebeur het. En nou het ‘n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle ‘n verskyning gesien het van engele wat gesê het Hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vroue gesê het, maar Hom het hulle nie gesien nie.””
‭‭
Om oor te gesels en te dink
Jesus stap saam met die twee en vra hulle rustig waaroor hulle so ontsteld is. Hulle gaan staan stil en vra vir Jesus of Hy die enigste vreemdeling is wat die gebeure van Jesus gemis het. 
Jesus maak nie dadelik sy identiteit beken nie, maar gee geleentheid dat Kleopas-hulle vir Hom kan vertel wat hulle ervaar het. Hier sien ons hoe Jesus genadig en geduldig saam met hulle stap om hulle geleentheid te gee om tot verhaal te kom.
Jesus is nie vir hulle kwaad nie. Hy verstaan. Net so kan ons ook weet dat Jesus saam met ons stap en dat Hy vir ons geleentheid gee om ons hart met Hom te deel. Jesus luister geduldig.

 • Wat is op jou hart wat jy met Jesus wil deel?

Gebed
Here Jesus, dankie dat U saam met my stap. Al herken ek nie dadelik nie, weet ek dat ek my hart met U kan deel. Ek gee vandag vir U….
Amen.

Dinsdag 25 April 2023

Lukas 24:13-16
Op dieselfde dag was twee van hulle op pad na ‘n dorpie met die naam Emmaus, twaalf kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop, maar hulle oë is verhinder om Hom te herken.

Om oor te gesels en te dink
Die verhaal van die Emmausgangers, soos hulle bekend staan, herinner ons aan ons eie lewe. Ons besef nie dat Jesus saam met ons loop nie. Daar is baie geskryf oor wat hulle oë verhinder het om Jesus raak te sien.
Dalk was dit hulle ontnugterig, hartseer, twyfel of vrae? Hulle probeer sin maak. Hulle het so baie opgeoffer en nou voel hulle ontnugterd oor dat Jesus nie is wie hulle gedink het Hy is nie. Ons is ook soos hulle. Ons is vasgevang in ons eie situasie en wonder hoekom Jesus nie is wie ons dink Hy moet wees nie. Ons mis dat Jesus saam met ons stap.

 • Wat verhinder jou om Jesus raak te sien?
 • Waaroor wonder jy? Twyfel jy?

Gebed
Here, ek sien U nie altyd raak nie. Ek is soms so besig dat ek U mis. Help my om U vandag raak te sien. Amen.

Maandag 24 April 2023

Esegiel 36:26
Ek sal julle ‘n nuwe hart en ‘n nuwe gees gee, Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle ‘n hart van vleis gee.

Om oor te gesels en te dink
Esegiël herinner die volk aan die belofte van die Here dat Hy vir hulle ’n nuwe hart (denke) en ’n nuwe gees (gesindheid) sal gee. Hy gaan hulle kliphart uithaal en dit met ’n hart van vleis vervang.
Dit is ’n gebed wat ons elke dag kan bid, naamlik om ’n nuwe hart te ontvang.
Ons word soms so vasgevang in al die slegte nuus en fopnuus, dat ons die goeie nuus van hierdie belofte mis. God is die een wat ons denke en gesindheid verander. Ons moet onsself oopstel dat Hy as’t ware ’n hartoorplanting doen.

 • Waarmee vul jy jou hart? Waaroor dink jy?
 • Vra die Here om jou denke en gesindheid te verander deur vir jou ’n nuwe hart en ’n nuwe gees te gee.

Gebed
Here, ek het U lief en wil U volg. Kom gee my ’n nuwe hart en gees dat ek U daarmee kan dien en liefhê. Amen.

Saterdag 22 April 2023

Johannes 20:18
“Maria Magdalena het toe vir die dissipels gaan sê: “Ek het die Here gesien!” En sy het ook vertel wat Hy vir haar gesê het”

Om oor te gesels en te dink
Maria het gaan getuig van Jesus se opstanding. Sy het ook met die dissipels gedeel wat Jesus vir haar gesê het. Om te getuig is om met jou lewe van Jesus se opstanding te getuig, maar ook om te deel wat God sê: dit wat ons in God se Woord leer, uit persoonlike ervaring van God beleef of hoor en dit wat God in ons lewe doen. Dit is woord en aksie.

Waar het jy nodig om in woorde van God te getuig? Dit wat God al in jou lewe gedoen het? Is daar iemand wat in jou gedagtes opkom? Of sal jy oop wees om te deel, wanneer die geleentheid na vore kom?

Gebed
Here, ek dink terug aan… toe ek U beleef het. Ek het U nes Maria al beleef en in my lewe gesien! U het opgestaan! Help my om te sien waar ek in woord ook moet getuig. Ek sing vandag van ‘n Nuwe toekoms
Ek is in U hand met die wete
U is aan my kant in oorwinning
Sal ek vir altyd triomfeer
Nuwe lewe
Amen.


Vrydag 21 April 2023

Handelinge 2:36
“Die hele Israel moet nou vas en seker weet: God het hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak!

Om oor te gesels en te dink
Weet jy verseker dat Jesus die Here is? Jy kan rustigheid hieroor hê: Jesus is jou Here en Redder. Hy het vir jou, vir ander en die wêreld aan die kruis gesterf. En die hele wêreld moet dit weet – ons lewens moet getuig dat Jesus die Here is.

Gebed
Here Jesus, dankie dat U vir my mens geword het. Dat U die Here van my lewe is. Ek weet dit verseker: U is my Here en U leef. Ek sing vandag van Nuwe lewe
Here gee U my nuwe vrede
Want U maak my vry van die bande
Waarmee die vyand my wil bind
Amen.


Donderdag 20 April 2023

Handelinge 2:24
“Maar God het Hom van die smarte van die dood verlos en Hom uit die dood laat opstaan. Dit was immers vir die dood onmoontlik om Hom gevange te hou.

Om oor te gesels en te dink
Hierdie gedeelte van Petrus se toespraak is ‘n belangrike gedeelte van ons belydenis: Jesus het aan die kruis gesterf. En die dood kon Hom nie oorwin nie. Ons word ook geroep om op te staan en nie gevange gehou te word nie. Ons word geroep om op te staan en te lewe. Lewe, want Jesus het opgestaan. Lewe, want ons lewens moet hiervan getuig. Lewe, want die dood kan ons ook nie gevange hou nie – Jesus het opgestaan.

Gebed
Here, dankie dat U opstanding ook beteken dat ek moet opstaan. Dat ek moet lewe. Ek sing vandag dat
Deur U bloed
Is ek silwerskoon gewas
Ek is vry
Deur U Gees wat in my bly
Amen.

Woensdag 19 April 2023

Handelinge 2:23
“God het besluit en dit vooruit bepaal om Hom aan julle uit te lewer, en julle het Hom deur heidene aan die kruis laat spyker en Hom doodgemaak.

Om oor te gesels en te dink
Dink jouself in dat jy in die gehoor sit vir wie Petrus hierdie woorde gesê het. Dat die gehoor deur Petrus aangekla word dat hulle toegelaat het dat Jesus gekruis is. Dat hulle Hom aan die kruis laat spyker het. Dat hierdie mense in die gehoor Hom laat doodmaak het. Hoe dink jy het hulle gevoel om hierdie woorde te hoor? Hoe voel dit om jouself in hulle skoene vir ‘n oomblik te plaas?

Waar is ons in ons lewens passief en sonder optrede teenoor die kruisiging? Plekke waar ons net goed laat gebeur en nie intree, ander woorde bied of interpreteer nie? Ons is gestuur om te getuig en nie passief te wees nie. DIe opstanding vra dat ons aktief sal leef, omdat Jesus opgestaan het.

Gebed
Heilige Gees, help my om op te staan. Om vanuit my passiwiteit te beweeg en te getuig. Ek sing vandag dat
U het my
Uit die put van dood gehaal
Aan die kruis
Het U al my skuld betaal
Amen.
Maandag 17 April 2023

Handelinge 2:32
“God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan; daarvan is ons almal getuies.

Om oor te gesels en te dink
Ons lees van Petrus se toespraak in Handelinge 2. Hierdie spesifieke toepsraak is nadat die Heilige Gees uitgestort is. Maar Petrus vertel en getuig ook van die kruisgebeure: hierdie Jesus wat hulle laat kruisig het, het opgestaan uit die dode. Hy interpreteer die kruisgebeure aan die gehoor. En Petrus herinner hulle dat hulle getuies hiervan is.

Is jy ‘n getuie dat Jesus uit die dood opgestaan het? Hoe sal jou lewe vandag daarvan kan getuig?

Gebed
Here, gebruik vandag my doen en late om te kan getuig dat U lewe! Help my om so te lewe dat ander mense kan sien dat U lewe. Ek sing vanadag van
Nuwe Lewe
Here gee U my nuwe vrede
Want U maak my vry van die bande
Waarmee die vyand my wil bind
Amen.Dinsdag 18 April 2023

Handelinge 2:22
“Israeliete, luister na hierdie woorde! God het Jesus van Nasaret aan julle bekend gestel deur die kragtige dade, die wonders en die tekens wat God Hom by julle laat doen het. Daarvan weet julle self.

Om oor te gesels en te dink
Petrus herinner die Joodse gehoor wat voor hom is dat Jesus kragtige dade, wonders gedoen het. Dat van hulle daarvan gehoor het en dalk van hulle dit self gesien het. Hierdié tekens het gewys wie Jesus is – Hom bekendgestel, soos Petrus hier sê. Het hulle besef wie Jesus regtig is? Petrus sê hulle weet dit self!

En as jy dit self weet – getuig! Lewe dat ander kan sien dat jy weet wie Jesus is en wat Jesus kom doen het en steeds doen.

Gebed
Here, ek weet wat U hier op aarde kom doen het. En ek glo dat U steeds vandag nog hier aan die werk is en vir ons lewe gee. Ek sing vanadag van ‘n
Nuwe toekoms
Ek is in U hand met die wete
U is aan my kant in oorwinning
Sal ek vir altyd triomfeer
Nuwe lewe
Amen.

Saterdag 15 April 2023

Johannes 20:26-29
26Ag dae later was Jesus se dissipels weer bymekaar, en Tomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê: “Vrede vir julle!” 27Daarna sê Hy vir Tomas: “Bring jou vinger hier en kyk na my hande; en bring jou hand en steek hom in my sy; en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig.” 28En Tomas sê vir Hom: “My Here en my God!” 29Toe sê Jesus vir hom: “Glo jy nou omdat jy My sien? Gelukkig is dié wat nie gesien het nie en tog glo.

Om oor te gesels en te dink
Jesus verskyn later weer aan Sy dissipels en groet hulle weer met die vredesgroet. Jesus het Tomas nie afgeskryf of verwerp omdat hy vrae gehad of getwyfel het nie. Hy roep hom nader om aan Hom te vat en self te ervaar dat dit werklik Jesus is.
Toe Tomas dit doen, kon hy nie anders as om sy geloof in Jesus te bely met die kragtigste woorde: “My Here en my God!”
Jesus sien sy geloof raak en moedig ander aan om te glo, selfs as hulle nie altyd sien nie.
Soos Tomas kan ons ook hierdie kragtige getuienis nasê: “My Here en my God!” Weet dat Jesus jou ontmoet waar jy is en saam met jou die pad stap.

Gebed
Here Jesus, ek kom bely vandag weer dat U my Here en my God is. Mag ek vandag hierdie getuienis vir mense om my wys met wat ek doen. Amen.


Vrydag 14 April 2023

Johannes 20:24-25
24Tomas, wat ook Didimus genoem is, een van die twaalf, was nie by die dissipels toe Jesus gekom het nie. 25Die ander dissipels sê toe vir hom: “Ons het die Here gesien!” Maar hy sê vir hulle: “As ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie.

Om oor te gesels en te dink
Jesus verskyn aan die dissipels na sy Opstanding, maar Tomas is nie by hulle nie. Hulle is opgewonde om met hom te deel dat hulle die Here Jesus gesien het. Tomas deel egter nie hulle opgewondenheid nie. Hy het ‘n klomp vrae en wil amper uitdagend sê dat hy nie kan glo wat hy hoor nie. Daarom wil hy bewyse sien. Hy gebruik dit as verskoning sonder om toe te laat om dit te ondersoek. Dit is amper ’n voorwaarde voordat hy wil glo.
Baie keer is ons ook soos ‘n Tomas – as ons nie kan verklaar wat gebeur nie, wil ons dit nie aanvaar nie. Selfs ook in ons geloofslewe. Ons ken ook mense wat so oor geloof dink. Hulle gebruik hulle vrae as verskoning om nie te wil glo nie.
Tog is hierdie nie die einde van Tomas se verhaal nie. Ons kan vrae vra en dit vir die mense om ons sê, maar laat ons dit ook na die Here self toe vat. Hy verstaan dat ons vrae en twyfel het. Twyfel is welkom en deel van die geloofspad wat ons stap.

Gebed
Here, ek wil ook partymaal eers sien, maar help my om U steeds te volg met my vrae en my twyfel. Amen.


Donderdag 13 April 2023

Johannes 20:19-23
19Daardie Sondagaand was die dissipels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê: “Vrede vir julle!” 20Nadat Hy dit gesê het, wys Hy sy hande en sy sy vir hulle. Die dissipels was baie bly toe hulle die Here sien. 21“Vrede vir julle!” sê Hy weer vir hulle. “Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.” 22Nadat Hy dit gesê het, blaas Hy oor hulle en sê: “Ontvang die Heilige Gees! 23As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe; as julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie.

Om oor te gesels en te dink
Nadat Jesus aan Maria Magdalena verskyn het, verskyn hy ook aan die dissipels. Hulle het dit nie verwag nie en was nog verward en bang oor die nuus van Maria vir hulle gebring het.
Jesus groet hulle met ’n vredesgroet en wys vir hulle dat dit werklik Hy is. Hulle was baie bly toe hulle die Here gesien het. Hy hulle weer vrede toegebid en vir hulle die opdrag gegee om uitgestuur te word en te gaan vertel wat hulle beleef het.
Hulle hoef nie bang te wees nie omdat die Heilige Gees by hulle is. Jesus sê dis belangrik om in vrede en vergifnis met die mense om ons te lewe.
Vandag groet die Here jou ook met Sy vrede en stuur jou ook om te vertel van wat jy van Hom beleef het. Jy hoef nie bang te wees nie, want Sy Heilige Gees is by jou. Gaan leef vandag in hierdie vrede.

Gebed
Here Jesus, dankie vir U vrede! Dankie dat ek aan U behoort. Mag ek vandag U vrede beleef en deel waar ek gaan. Amen.


Woensdag 12 April 2023

Woensdag 12 April
Johannes 20:11-18
11Maar Maria het buite by die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. 12Toe sien sy twee engele met wit klere aan daar sit waar die liggaam van Jesus gelê het, een waar die kop en een waar die voete was. 13Hulle vra toe vir haar: “Mevrou, waarom huil jy?” Sy antwoord hulle: “Omdat hulle my Here weggevat het en ek nie weet waar hulle Hom nou begrawe het nie.” 14Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan, maar sy het nie geweet dat dit Hy is nie. 15Jesus vra haar toe: “Mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy?” Sy het gedink dit is die tuinopsigter, en sy het vir hom gesê: “Meneer, as u Hom weggevat het, sê vir my waar u Hom begrawe het, en ek sal Hom daar gaan haal.” 16Jesus het vir haar gesê: “Maria!” Sy draai na Hom toe en sê in Hebreeus vir Hom: “Rabboeni!” Dit beteken leermeester. 17Jesus sê toe vir haar: “Moet My nie vashou nie, want Ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie. Maar gaan na my broers toe en sê vir hulle: ‘Ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is.’” 18Maria Magdalena het toe vir die dissipels gaan sê: “Ek het die Here gesien!

Om oor te gesels en te dink
Maria Magdalena was verpletterd om te dink dat Jesus nie meer daar was nie. Twee engele kom vra vir haar hoekom sy huil. Sy gee haar verduideliking en net daarna vra Jesus vir haar dieselfde vraag, maar ook na wie sy soek. Sy herken Hom nie en dink Hy is die tuinopsiger.
Toe Jesus haar egter op haar naam aanspreek, herken sy Sy stem en besef dit is Hy. Dadelik noem sy Hom Rabboeni (Leermeester). Jesus sê vir haar dat sy Hom nie moet terughou om te doen wat Hy moet doen nie. Maria se lewe verander in ’n oogwink en kon nie stilbly om vir die dissipels te gaan vertel dat die Here gesien het nie.
Net soos vir Maria Magdalena, roep Jesus jou ook op die naam, terwyl jy Hom nie altyd herken nie. Wanneer jy Jesus se stem hoor en erken, verander jou lewe en kan jy nie stilbly nie.

 • Deel vandag met iemand wat Jesus vir jou beteken.

Gebed
Here Jesus, dankie dat U my op die naam roep. Dankie dat U my lewe kom verander. Mag ek vandag U raak sien. Amen.


Dinsdag 11 April 2023

Dinsdag 11 April
Johannes 20:3-10
Petrus en die ander dissipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander dissipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. Toe hy vooroor buk, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Ná hom het Simon Petrus ook daar aangekom, en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Dié doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander dissipel, wat eerste by die graf gekom het, ook ingegaan, en hy het dit ook gesien en geglo. Hulle het nog nie die Skrif verstaan dat Jesus uit die dood moet opstaan nie. Daarna het die dissipels weer huis toe gegaan.

Om oor te gesels en te dink
Maria Magdalena het vir Petrus en Johannes gaan roep, toe sy besef dat graf oop was. Johannes, as skrywer van die Evangelie, verwys indirek hier na homself as die ander dissipel. Hy sien die doeke, maar gaan nie in die graf in nie. Toe Petrus daar aankom, het hy ingegaan en ondersoek ingestel. Johannes het toe eers ingegaan, dit weer gesien en geglo.
Dit is duidelik dat Johannes en Petrus wou seker maak dat wat hulle sien die waarheid is na wat Maria Magdalena vir hulle kom vertel het. Hulle het geglo dat Jesus opgestaan het, alhoewel hulle nog nie die volle implikasies daarvan besef het nie. Hulle het huis toe gegaan en probeer sin maak van wat gebeur het.
Soms is ons ook onseker oor wat besig is om te gebeur en soek ons na bewyse. Dit is nie altyd moontlik nie. Tog het Petrus en Johannes besef daar is iets meer en geglo.

Gebed
Here, ons wil ook partymaal alles verstaan voor ons glo, maar besef dis nie altyd moontlik nie. Help my om U steeds te vertrou, al maak alles nie sin nie. Amen.


Maandag 10 April 2023

Johannes 20:1-2
“Die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf af weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander dissipel toe vir wie Jesus baie lief was, en sê vir hulle: “Hulle het die Here uit die graf weggevat, en ons weet nie waar hulle Hom nou begrawe het nie.””

Om oor te gesels en te dink
Ons het hierdie naweek die hoogtepunt van ons Christelike kalender gevier, naamlik die kruisiging en opstanding van Jesus. Hierdie gebeure het die hele wêreld verander, veral as ons terugkyk.
Johannes vertel vir ons dat Maria Magdalena aanvanklik nie besef het wat aangaan nie. Sy is bedroef, in die nag, na Jesus se graf toe, amper soos ‘n Nikodemus (Joh 3). Sy wil iets gaan doen, maar weet ook nie regtig wat nie.
Hierdie Maria Magdalena het ‘n besonderse band met Jesus gehad. Jesus het haar vroeër van bose magte genees, waarna sy Hom begin volg het. Sy en ander vroue het Hom en die twaalf dissipels versorg (Luk 8:2-3). Dit was nie Maria, Jesus se ma, nie.
Maria Magdalena kom by die graf en ontsteld sien sy die graf is oop, teen alle verwagting. Sy skrik en gaan roep vir Petrus en Johannes. ‘n Wonderwerk is besig om voor haar af te speel, maar sy besef dit nog nie. Sy was te geskok gewees.
Ons besef ook nie altyd wat besig is om ons te gebeur nie. Maria het nie weggeskram van haar emosies nie. Sy het hulp gaan soek, al het sy nie verstaan wat aangaan nie. Dit was amper ongeloof. Laat ons by Maria leer om eerlik rou met ons emosies om te gaan.

Gebed
Here, ek is self verwonderd oor die wonder van die oop graf. Ek weet nie altyd wat om te dink nie, maar ek bring vir U my emosies en ongeloof na U toe. Mag ek die wonder van U Opstanding opnuut ervaar. Amen.


Saterdag 8 April 2023

Matteus 27:57-66
57Laat die middag het daar ‘n ryk man aangekom. Dit was Josef van Arimatea, wat self ook ‘n volgeling van Jesus was. 58Hy het na Pilatus toe gegaan en die liggaam van Jesus gevra, en Pilatus het beveel dat dit vir hom gegee moet word. 59Josef het die liggaam geneem en dit in skoon linne toegedraai 60en dit daarna neergelê in sy eie nuwe graf wat hy in die rots uitgekap het. Hy het ‘n groot klip voor die ingang van die graf gerol en weggegaan. 61Maria Magdalena en die ander Maria was ook daar en het reg voor die graf gesit. 62Die volgende dag, die dag na die Vrydag, het die priesterhoofde en die Fariseërs by Pilatus gekom 63en vir hom gesê: “Meneer, ons onthou dat toe daardie bedrieër nog geleef het, hy gesê het: ‘Na drie dae sal ek uit die dood opgewek word.’ 64Gee dan bevel dat die graf drie dae veilig bewaak word, sodat sy dissipels hom nie dalk kom steel en vir die mense vertel: ‘Hy is uit die dood opgewek’ nie. Dan sal die tweede bedrog erger wees as die eerste.” 65Pilatus antwoord hulle: “Hier is vir julle ‘n wag; gaan beveilig die graf so goed as julle kan.” 66Hulle het toe gegaan en die graf beveilig deur die klip te verseël en die wag daar te laat bly.

rou VRAE:

 • In die gedeelte beleef ons soveel verskillende elemente. Vanaf die voorbereiding om Jesus te begrawe en moontlik ‘n lewe sonder Hom op aarde te kan begin beleef. Leierskap in die Joodse geloof wat bekommerd is oor wat sou gebeur indien Jesus werklik was wie Hy gesê het Hy is. Voorbereidings indien niks wat Jesus gesê het war sou wees nie, planne vir indien alles wat Hy gesê het, waar sou wees.
 • In hierdie tyd is dit belangrik om te weet dat Jesus juis gaan na die plekke wat voorheen as onmoontlik gesien is. Hy gaan na die doderyk en gee vir die mense wat vooraf gegaan het, geleentheid om Hom te leer ken en vir Hom te kies. Hy gaan in die dooie plekke in, die hopelose plekke, die seerkry plekke. Jesus neem liefde, hoop, genesing, wonderwerke, Sy teenwoordigheid en oorwinning.
  -Is daar ‘n plek waar Jesus nie kan gaan nie of jou nie kan vind nie? (Of beleef jy dit ten minste so?)
 • Voel jy dat daar te veel sonde is, te veel foute is, te veel wonde is, wat maak dat Jesus jou nie sal aanvaar nie?
 • Hoe dink jy sou Jesus wou hê jy moet leef, na alles wat Hy vir jou gedoen het?

rou OEFENING:

 • Op StilSaterdag vier ons die tyd wat Jesus na helle neergedaal het. Dit is ‘n tyd van stilte en refleksie.
 • Hoe dink jy sou dit voel daardie eerste Saterdag sonder die wete dat Jesus môre sou opstaan?
 • Mak tyd vir afsondering vandag, om iets daarvan te beleef.

rou GEBED:
Here, wanneer ek verlore is en dit nie weer nie, kom vind my asb. Here, help my om die eerlike vrae te vra. Here, ek begeer U. Here, lei my na U.
Amen

Vrydag 7 April 2023

Vrydag, 7 April 2023

Lukas 23:1-47
1Daarna het die hele vergadering opgestaan en Jesus na Pilatus toe gebring. 2Daar het hulle die aanklag teen Hom begin deur te sê: “Ons het bevind dat hierdie man ons volk ophits: hy belet hulle om aan die keiser belasting te betaal en beweer dat hy die Christus, die koning, is.” 3Pilatus vra Hom toe: “Is jy die koning van die Jode?” Hy antwoord hom: “Dit is soos u sê.” 4Daarop sê Pilatus vir die priesterhoofde en die skare: “Ek vind geen skuld in hierdie man nie.” 5Maar hulle het sterker aangedring en gesê: “Die hele Joodse land deur stook hy die volk op met sy leer. Hy het van Galilea af begin en tot hier daarmee gekom.” 6Toe Pilatus dit hoor, vra hy of die man dan ‘n Galileër is. 7Nadat hy te wete gekom het dat Jesus uit die magsgebied van Herodes afkomstig was, het hy Hom na Herodes toe gestuur, wat juis in daardie tyd self in Jerusalem was. 8Herodes was baie bly om Jesus te sien. Omdat hy soveel van Hom gehoor het, het hy al ‘n geruime tyd die begeerte gehad om Hom te sien. Hy het ook gehoop om Hom een of ander wonderwerk te sien doen. 9Hy het allerlei vrae aan Hom gestel, maar Jesus het hom niks geantwoord nie. 10Die priesterhoofde en die skrifgeleerdes het Hom heftig gestaan en beskuldig. 11Herodes en sy soldate het Hom toe met veragting behandel. Hy het Hom ‘n deftige kleed laat omhang, met Hom die spot gedryf en Hom daarna na Pilatus toe teruggestuur. 12Op daardie dag het Herodes en Pilatus vriende geword. Voorheen was daar kwaaivriendskap tussen hulle. (Lees die res van die gedeelte in jou Bybel.)

rou VRAE:

 • Jesus se liefde het Hom tot aan die kruis gelei. Jesus se liefde veroorsaak dat mense wat voorheen vyande was, vriendskappe kan laat vorm. Jesus se liefde verander lewens. Jesus se liefde veroorsaak genesing, heling, wonderwerke en heelheid.
 • Watter tipe liefde het Jesus aan die kruis vir jou geopenbaar?
 • Watter tipe liefde beleef jy elke dag?
 • Watter tipe liefde gee jy elke dag?
 • Hoe kan jou liefde meer lyk soos Jesus se liefde? Hoe moet God jou verander om dit te kan gee?

rou OEFENING:

 • Deel vandag met die mense wie jy liefhet, hoe jy oor hulle voel. Gebruik jou woorde en jou dade.

rou GEBED:
Here, trek my nader aan die kruis vandag. Lat my vandag daar staan om U liefde te beleef. Laat my vandag die gewig van die kruis voel. Here, U teenstaanders het gedink hulle kon U stop met die kruis, dat U magteloos sou wees. Here, U gebruik die kruis om te oorwin en wys hoe U liefde werklik lyk. Here, wys vir my die waarheid van wat by die kruis gebeur het.
Amen

Donderdag 6 April 2023

Matteus 26:1-30
1Nadat Jesus oor al hierdie dinge klaar gepraat het, het Hy vir sy dissipels gesê: 2“Julle weet dat dit oor twee dae paasfees is. Dan word die Seun van die mens oorgelewer om gekruisig te word.” 3In daardie tyd het die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk bymekaargekom in die woning van Kajafas, die hoëpriester. 4Hulle het daar saam planne gemaak om Jesus op ‘n slinkse manier gevange te neem en dood te maak. 5Hulle het egter gesê: “Nie op die fees nie, sodat daar nie oproer onder die volk kom nie.” 6-7Terwyl Jesus in Betanië in die huis van Simon die melaatse aan tafel was, het ‘n vrou by Jesus gekom met ‘n albaste fles baie kosbare reukolie en dit op sy kop uitgegiet. 8Toe die dissipels dit sien, was hulle verontwaardig. “Waarom so ‘n verkwisting?” vra hulle. 9“’n Mens kon die reukolie vir baie geld verkoop het en dit vir armes gegee het.” 10Jesus het dit gemerk en vir hulle gesê: “Waarom maak julle dit vir die vrou moeilik? Sy het ‘n goeie daad aan My gedoen. 11Die armes het julle altyd by julle, maar vir My het julle nie altyd nie. 12Deur hierdie reukolie op my liggaam uit te giet, het sy My voorberei vir my begrafnis. 13Dit verseker Ek julle: Oral waar hierdie evangelie in die hele wêreld verkondig word, sal daar ook vertel word wat sy gedoen het, tot ‘n herinnering aan haar.”… (Lees die res van die gedeelte in jou Bybel.)

rou VRAE:

 • ‘n Mens sou dalk in die versoeking kon wees om die Paasfees gebeure mis te lees. Mens wil nie gekonfronteer word met alles wat Jesus in sy laaste twee dae beleef het nie. Tog is dit belangrik dat ons dit sien. In alles wat met Jesus gebeur, glo ek is die salwing met reukolie een van die hoogtepunte wat vir Jesus hoop gee terwyl Hy die lydensweg deurgaan. Jesus is geëer, gesalf en verheerlik deur die vrou se dade. Sy doen dit, terwyl sy by Jesus is. In die oomblik. Sy wag nie vir later nie. Sy doen dit nie stil binne haar hart nie. Sy is spandabelrig, braaf en nie skaam nie. Sy gee haar alles vir Hom wat alles gee.
 • Hoe eer jy vir God op dieselfde manier nou in die oomblik? Hoe doen jy dit elke dag?
 • Hoe eer jy mense wat na aan jou is?
 • Hoe eer jy mense wat in jou teenwoordigheid is?

rou OEFENING:

 • Luister na die lied, “So will I” van Hillsong Worship (https://m.youtube.com/watch?v=fyYn21RdBBQ)
 • Lees die lirieke. Hoe kan jy hierdie God vandag eer?

rou GEBED:
My Here, ek het U lief. Ek giet my aanbidding en liefde uit in U. Ek giet my dankbaarheid en afhanklikheid uit op U voete. Here, ek benodig die brood en wyn wat U gee. Maak my versadig daarmee. Here, maak my ten volle tevrede. Here, help my om vanuit hierdie plek ander te versorg. Here, help my om vir ander te gee, wat ek self ontvang het.
Amen

Woensdag 5 April 2023

Psalm 22
1Vir die koorleier: op die wysie van “Die wildsbok van die daeraad”. ‘n Psalm van Dawid. 2My God, my God, waarom het U my verlaat en bly U ver as ek om hulp roep? 3My God, ek roep bedags en U antwoord nie, ook snags, maar ek kry geen rus nie. 4U is tog die Heilige wat woon waar die lofsange van Israel weerklink! 5Op U het ons voorvaders vertrou. Hulle het vertrou en U het hulle gered. 6Hulle het na U om hulp geroep en hulle is bevry; op U het hulle vertrou en hulle is nie beskaam nie. 7Maar ek is ‘n wurm, nie ‘n mens nie. Ek word deur die mense bespot en deur die volk verag. 8Almal wat my sien, spot my, hulle steek vir my tong uit en knik met voldoening die kop en sê: 9“Laat dit aan die Here oor! Laat Hý hom red, laat Hý hom bevry as Hy dan so baie van hom hou.” 10U het my die eerste lewenslig laat sien, my veilig laat rus aan die bors van my moeder. 11Van my geboorte af is ek onder u sorg, van die begin van my lewe af is U my God. 12Moet tog nie so ver van my af weg bly nie, want die nood is naby en daar is niemand wat help nie. 13’n Wreedaardige klomp mense het my omsingel, soos beeste uit Basan staan hulle my toe. … (Lees die hele Psalm in jou Bybel.)

rou VRAE:

 • Jesus gebruik hierdie Psalm om sy belewenis aan die kruis uit te druk. Almal wat Hom gehoor het die eerste vers uitroep sou die Psalm kon klaarmaak in hulle gedagtes. Lees dit deur en kyk na alles wat beskryf word. Is daar sulke soortgelyke gevoelens, belewenisse by jou? Deel jou hart met die Here.
 • Waaroor rou jy? Groot en klein? (Verlore werk, liefde, mense, verhoudings, drome, hoop, ervarings, gesondheid, waarde, ens.)
 • Jesus het gehuil toe Hy getreur het. Het jy al gehuil vir dit wat jy rou? Waarom of waarom nie?
 • Wat leer jy in jou trane?

rou OEFENING:

 • Kos het soms die vermoë om ons beter te laat voel wanneer ons hartseer is of pyn beleef. Dit is nie noodwendig dat ons werklik beter word nie, maar net voel asof dit ligter is.
 • Bak vandag iets vir jouself of iemand anders.

rou GEBED:
Here, daar is pyn. Maak my bewus van dit, sodat ek dit beleef. Here, help my om dit te sien vir wat dit is. Here, help my om woorde daarvoor te gee. Here, help my deur dit. Gee asb. vir my die waagmoed om daarmee te leef, hier waar ek is. Help my om braaf te wees en aan te gaan met die lewe, saam met U.
Amen

Dinsdag 4 April 2023

Psalm 137:1-6
1By die riviere van Babel, daar het ons gesit, en ons trane het gevloei as ons aan Sion dink. 2Aan die wilgerbome in daardie land het ons ons liere opgehang 3toe dié wat vir ons gevange weggevoer het, ons gevra het om ‘n lied te sing, toe dié wat vir ons leed aangedoen het, van ons vrolikheid wou hê: “Sing vir ons ‘n lied oor Sion!” 4Hoe kan ons die lied van die Here sing in ‘n vreemde land? 5As ek jou sou vergeet, Jerusalem, mag my regterhand dan verlam raak. 6Mag my tong aan my verhemelte vaskleef as ek aan jou nie dink nie, as Jerusalem nie my grootste vreugde bly nie.

rou VRAE:

 • Die Psalm skrywer het hierdie Psalm geskryf in Ballingskap in Babilonië. Hy skryf die Psalm wanneer hulle werklik rou oor alles wat hulle verloor het. Mens sou maklik kon voel dat God hulle verlaat het, nadat hulle land afgebreek is, hulle weggevoer is en in die vreemde sit. Die Babiloniërs is besig om hulle te spot en te vra: “Waar is julle God? Wie is julle God, wat hierdie goed toelaat?”
 • Wat sou jou antwoord wees as jy kyk na alles wat verkeerd gaan in die wêreld en om jou? Deel jou hart met die Here.
  -Hierdie ervaring het ook die Joodse skrywers aangemoedig om te begin om Genesis te skryf soos ons hom vandag ken. Die antwoord op die vraag: “Waar is julle God? Wie is julle God?” Die bevestiging dat God die een is wat alles begin. Die middelpunt van alles is. En die eindpunt. Hulle kyk na hulle reis saam met God en herinner hulleself daaraan dat God steeds by hulle is. Wie is God vir jou?

rou OEFENING:

 • Regoor die wêreld is daar soveel situasies waar mense voel hulle nie antwoorde kry nie. (Jy is welkom om internasionale nuus te lees en kyk wat mense oor die wêreld raadop maak.)
 • Waar kan jy betrokke word om mense in jou omgewing te help, antwoorde vind?
 • Maak die afspraak om jou tyd te gee.

rou GEBED:
Here, hoor my uitroep. Luister na my hart en die roep van die wêreld wat na U vra. Here, lei ons na die rots wat ons sterkte is. Wees, U ons veilige hawe en ons vesting. Here, laat ons by U skuil verewig. Here, laat U teenwoordigheid vir ons lewenslank vrede gee.
Amen

Maandag 3 April 2023

Matteus 26:38-39
Toe het Hy bedroef en beangs geword 38en vir hulle gesê: “Ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak saam met My.” 39Hy het ‘n entjie verder gegaan en daar gekniel met die gesig teen die grond en gebid: “My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by My verbygaan. Moet nogtans nie doen soos Ek wil nie, maar soos U wil.”.

rou VRAE:

 • Soms is die wag voor die swaarkry kom, so moeilik, bv. Wanneer ons weet iemand is op hulle sterfbed. Wanneer ons weet verhoudings gaan nie kan herstel nie. Wanneer ons besig is om deur die afdanking proses te gaan. Wanneer ons siek is. Daar is soveel kere wanneer ons moet wag vir dit wat volgende gaan gebeur. Jesus moes ook. En Hy het geloofsvriende gevra om saam met Hom te bid. Hy het in verhouding met ander die Here ontmoet.
 • Wat doen jy wanneer jy vir swaarkry moet wag? Wie vertrou jy om saam met jou die las te dra en bid? Hoe lyk jou gebede in hierdie tyd?
 • Hoe sou dit wees as jy hierdie ervarings en omstandighede heeltemal alleen sou moes hanteer? Waarom gee God vir ons ander gelowiges? Waarom is Hy steeds daar om mee te praat?
 • Soms kan ons nie swaar en seerkry vermy nie. Soms moet ons deur dit gaan. Maar dan is God by ons. Hoe kan hierdie gedagte jou help?

rou OEFENING:

 • Daar is oomblikke in ons lewens wanneer ons die moeilike omstandighede of die rou wil vermy.
 • Kies vandag om dit wat jy vermy te erken. Sit met die gevoelens en rou. Plant ‘n blom om dit te erken. Of brand ‘n kers terwyl jy sit en huil. Rituele help ons om te erken wat gebeur het en binne ons woed.

Gebed:
Here, ek wil saam met U deur hierdie week stap. Ek wil deur die trauma van wat U beleef het op pad na die kruis beleef. Here, help my om saam met U te wag. Here, help my om U te sien. Here, laat my rou vir dit wat U moes deurgaan en wat U hart gebreek het. Here, help my om te ontvang, dit wat U vir my gedoen het.
Amen

Saterdag 1 April 2023

Johannes 15:9-17
9“Soos die Vader My liefhet, het Ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. 10As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos Ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. 11“Dit sê Ek vir julle sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. 12Dit is my opdrag: Julle moet mekaar liefhê soos Ek julle liefhet. 13Niemand het groter liefde as dit nie: dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. 14Julle is my vriende as julle doen wat Ek julle beveel. 15Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want ‘n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, Ek noem julle vriende, omdat Ek alles wat Ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. 16Julle het My nie uitgekies nie, maar Ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my Naam vra. 17Dit beveel Ek julle: Julle moet mekaar liefhê!”

rou VRAE:

 • Jesus praat van liefde wat in praktyk gestalte vind. Hoe lyk ware liefde? Wat behels dit? Hoe vind dit gestalte?
 • Dink aan iemand wie se liefde vir jou groot verskil gemaak het. Hoe het hulle liefde ‘n verskil gemaak in jou lewe?
 • Wat kan jy leer van hierdie tipe liefde?
 • Hoe kan jy hierdie tipe liefde vir ander bied?

rou OEFENING:

 • Skryf ‘n brief vir die persoon aan wie jy gedink het met die vorige vrae.
 • Dit kan iemand wees wat dalk nie meer hier is nie. Hulle sal steeds jou boodskap hoor.
 • Bedank hulle vir die liefde en beskryf hoe dit jou beinvloed het.

rou GEBED:
Dankie Here. Dankie dat U liefdesbrief my bereik het. Dankie dat U Seun dit self vir my gebring het. Dankie dat U al die grense oorgesteek het om dit vir my te bring. Ek weet dat dit ‘n besonderse gawe is. Dankie Here, dat U liefde vir my buitensporig, onverskillig en sonder perke is.
Amen

Vrydag 31 Maart 2023

Handelinge 20:32-36
32Maar nou vertrou ek julle aan God toe en aan die woord van sy genade. Die woord is magtig om julle op te bou en julle in die seëninge te laat deel wat Hy aan al die gelowiges as erfdeel belowe het. 33“Ek het niemand se geld of klere begeer nie. 34Julle weet self dat ek vir myself en vir die mense wat saam met my was, gesorg het deur met hierdie twee hande van my te werk. 35Deur my voorbeeld het ek in elke opsig vir julle gewys dat ons hard moet werk sodat ons die armes kan help. Onthou die woorde van die Here Jesus. Hy het self gesê: Om te gee, maak ‘n mens gelukkiger as om te ontvang.” 36Nadat Paulus dit gesê het, het hy saam met hulle almal gekniel en gebid. 37Almal het baie gehuil en hom omhels en gesoen. 38Hulle was veral hartseer omdat hy gesê het dat hulle hom nie weer sou sien nie. Daarna is hulle saam met hom na die skip toe.

rou VRAE:

 • Die mense van Handelinge het van hulleself uitgegiet in ander. Hulle het gedien, opgeoffer en gegee. Hulle het versorg, liefgehad en om gegee. Hoe maak jy ook so? Waar is daar getuienis daarvan?
 • Is daar iemand in jou lewe wat altyd net vir ander gee? Hoe gee hulle vir ander?
 • Het hulle dalk nodig om ook te ontvang? Hoe kan jy vir hulle vra wat hulle benodig?
 • Wat sou jy benodig as iemand vandag vir jou sou vra wat jy benodig?

rou OEFENING:

 • Kies iemand in jou lewe wat baie vir jou gee en doen. Vra vir hulle wat het hulle vandag nodig.
 • Vra spesifiek hoe jy God se seën vandag vir hulle kan betoon.

rou GEBED:
Here, help my om bewus te wees van die swaarkry om my. Veral wanneer dit swaar gaan met mense wat altyd gee en dien. Here, help my om nader aan hulle te beweeg. Here, wys my wat nou belangrik is in hierdie lewe. Here, help my om nie stil te bly nie maar juis te help waar ek kan.
Amen

Donderdag 30 Maart 2023

Matteus 5:43-48
43“Julle het gehoor dat daar gesê is: ‘Jou naaste moet jy liefhê en jou vyand moet jy haat.’ 44Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle vyande liefhê , en julle moet bid vir dié wat vir julle vervolg, 45sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immers sy son opkom oor slegtes en goeies, en Hy laat reën oor dié wat reg doen en oor dié wat verkeerd doen. 46As julle net dié liefhet wat vir julle liefhet, watter loon kan julle dan nog verwag? Maak die tollenaars nie ook maar net so nie? 47En as julle net julle broers groet, wat doen julle meer as ander? Maak die heidene nie ook maar net so nie? 48“Wees julle dan volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is.”

rou VRAE:

 • Jesus praat met die mense oor vyande en naastes. Ons sou dalk vinnig kon sê ons het nie vyande nie. Ons het nie iets teen ander nie. Maar wanneer ons werklik stilstaan by mense met wie ons meng of ons tyd en geld spandeer, verklap dit moontlik dat daar mense is wat ons nie soos ander hanteer of respekteer nie. Ons het moontlik nie vyande nie, maar daar is mense wat ons kies om nie mee te meng nie.
 • Wie is jou vyand of jou teenstander? (Moenie te vinnig verby hierdie vraag gaan nie. Vir wie het jy min respek of nie tyd voor nie.)
 • Hoe hanteer jy hierdie mense anders as hulle wie jy kies om jou tyd mee te deel?
 • Hoe kan die Here jou hart laat oopbreek vir hierdie mense?

rou OEFENING:

 • Hoe sou dit lyk om hierdie mense te seën?
 • Skryf ‘n seën gebed en seën hierdie mense elkeen by die naam.

rou GEBED:
Here, soms voel hierdie kwaai gevoelens wat ek het vir mense wat ek nie respekteer of waardeer nie, so reg. Here, seën elkeen van ons wat besef dat dit nie in lyn met U hart vir mense is nie. Here, help ons om los te kom van ons hardkoppigheid en vas te hou aan U genade . Here, help my om te aanvaar dat genoeg genade vir hulle is en ook vir my.
Amen

Woensdag 29 Maart 2023

Handelinge 1:7-9
7Hy het hulle geantwoord: “Dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. 8Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.” 9Nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en ‘n wolk het Hom weggeneem, sodat hulle Hom nie langer kon sien nie.

rou VRAE:

 • Wat is die verskil tussen om alles van iemand te weet en hulle te ken? Van wie weet jy baie? Wie ken jy baie goed?
 • Is dit moontlik om baie van Jesus te weet, maar hom glad nie te ken nie? Wat is die resultaat hiervan? Hoe lyk mense wat van Jesus weet maar hom nie ken nie?
 • Wat weet jy alles van Jesus? Hoe ken jy vir Jesus? Wat is die verskil?
 • Sou jy sê jy ken vir Jesus werklik? Hoe reflekteer jou lewe dit?

rou OEFENING:

 • Wat is die verskil tussen iemand wat goed van jou weet, en iemand wat jou ken?
 • Hoe laat jy toe dat ander jou ken?
 • Kies iemand met wie jy iets van jou kan deel. Hoe laat dit jou voel as hulle jou op ‘n nuwe manier leer ken?

rou GEBED:
Here, ek het U totaal en al lief. Dankie dat U dit vir my moontlik maak om nie net van U te weet nie, maar om U ook te ken. Dankie Here dat U Heilige Gees met ons is. Here, wys ons hoe om met ander in kontak te kom en hulle werklik te ken. Here, help ons om deur hierdie diep “ken” ervaring U getuies te wees.
Amen

Dinsdag 28 Maart 2023

Jesaja 58:6-9
5Is dit ál wat Ek op ‘n vasdag wil hê: net dat ‘n mens homself verneder, dat hy sy nek buig soos ‘n biesie en in sak en as sit? Noem jy dít ‘n vasdag, ‘n dag waarvan die Here hou? 6Is die vas wat Ek wil hê, nie dít nie: om dié wat onregverdig gevange gehou word, te bevry, om die juk wat op mense druk, af te haal, om verdruktes vry te maak, om elke juk te breek? 7Is dit nie dat jy vir dié wat honger is, van jou brood gee nie, dat jy aan die armes en die dakloses ‘n blyplek gee nie, dat wanneer jy iemand sonder klere sien, jy vir hom klere gee nie, dat jy jou medemens nie aan sy lot oorlaat nie? 8Dan sal die lig vir jou deurbreek soos die rooidag, jy sal gou herstel. Hy wat jou red, sal voor jou uit gaan, die mag van die Here sal agter jou aankom. 9Dan sal jy roep, en die Here sal antwoord, jy sal om hulp roep, en Hy sal sê: Hier is Ek! As jy sorg dat mense nie meer by jou verdruk word nie, nie meer gedreig en vals beskuldig word nie, 10as jy jou wy aan dié wat honger het, as jy voorsien in die behoeftes van dié wat in nood is, sal die lig vir jou skyn wanneer dit donker is, sal wat vir jou nag is, word soos die helder middag.

rou VRAE:

 • Vir die Jesaja skrywer is vas belangrik. Vas behels gewoonlik dat jy sonder dit gaan wat vir jou kosbaar is (kos, spesifieke lekkerhede, ens) en dit tyd wat jy daaraan sou spandeer met die Here deurbring. Die Jesaja skrywer moedig mense aan om sonder al hierdie ongeregtighede te gaan. Hy vra hulle om weg te maak met dit wat eintlik vir Hom onaanneemlik is. Dit is die beste vorm van eer betoon.
 • In hierdie gedeelte noem Jesaja die geestelike handeling van vas. Hy beskryf spesifiek hoe dit aan ander optredes verbind is. Watter geestelike handelinge wat jy doen, affekteer ander? Hoe affekteer dit ander?
 • Hoeveel van wat jy doen in geloof is net vir jouself en die Here? Hoeveel van jou geestelike gewoontes is vir ander? Is daar balans?
 • Watter van die voorbeelde wat Jesaja noem, kan jy ook by betrokke raak? Is daar spesifiek een wat vir jou uitstaan? Hoe gaan jy begin?

rou OEFENING:

 • Sommige mense kies om ander se pyn hulle eie te maak.
 • Hoe hou mens met hartverskeurende werk konstant moed?
 • Waar lê jou vreugde in die moeilike take wat jy doen? Hoe kan jy vandag meer daarvan doen?

rou GEBED:
Here, wys vir my asb. die gawe wat ek het om te offer vir ander. Here, blaas U Gees van liefde oor al my inspanning. Here, mag ander die aroma van U liefde beleef deur dit wat ek doen.
Amen

Maandag 27 Maart 2023

Johannes 11:1-45
Lees die verhale van Lasarus, Maria en Marta, en Jesus wat Lasarus opwek.

rou VRAE:

 • Die verhaal van Lasarus se dood is nie vir ons nuut nie. Voordat Lasarus sterf roep Maria en Marta vir Jesus. Hulle weet Jesus kan hom red terwyl daar nog hoop is. Maar Jesus reageer nie so vinnig soos hulle gehoop het nie. Lasarus sterf en dit lyk asof daar nie meer hoop is nie.
 • Maria en Marta is oorweldig met hulle rou wanneer Jesus by hulle aankom. Hulle het alles verloor en kan dit met Jesus deel. In hierdie oomblikke moet hulle rou en eerlik wees oor wat binne hulle harte aangaan. Hulle kan bely dat hulle swaarkry, en dat hulle steeds glo in Jesus.
 • Jesus rou oor Lasarus en is rou eerlik oor sy emosies wat hy beleef. Die verhaal eindig waar Jesus vir lasarus uit die dood opgewek het. Hierdie rou en treur proses, lei tot baie mense wat tot geloof kom.
 • Waar in die teks sou jy jouself vandag geplaas het? Met wie kan jy die meeste resoneer?
 • Watter emosies kom die meeste na vore vir jou? Hoe voel jy om Jesus te sien huil saam met jou?
 • Hoe lyk God se omgee in hierdie oomblikke?

rou OEFENING:

 • Neem ’n stuk papier. Maak ‘n lys van mense wat hoop nodig het.
 • Wat is jou gebed vir hierdie mense wat swaarkry om jou?

Gebed:
Noem die name op jou lys, een vir een, hardop vir die Here. Jy hoef nie enige iets by te voeg nie. Dit help soms om net dit vir die Here op hierdie manier te gee, veral wanneer jy voel asof jy nie ‘n verskil maak in die omstandighede nie. Deur hulle name te noem, bring ons elkeen wat siek is, swaarkry, pyn beleef, rou en God benodig na Hom.

Saterdag 25 Maart 2023

Romeine 12:9-15
9 Die liefde moet opreg wees. Verafsku wat sleg is en hou vas aan wat goed is. 10 Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar; bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. 11 Moenie in julle toewyding verslap nie, bly altyd geesdriftig, dien die Here. 12 Verbly julle in die hoop; staan vas in verdrukking; volhard in gebed. 13 Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. 14 Seën julle vervolgers, ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. 15 Wees bly saam met dié wat bly is en treur saam met dié wat treur.

rou VRAE:

 • Dink aan ’n tyd waar jy werklik kon huil saam met hulle wat huil en bly kon wees saam met hulle wat bly is. Kan jy dit vandag doen? Waarom of waarom nie?
 • Wat het jy nodig om in die oomblik te wees saam met die mense om jou?

rou OEFENING:

 • Luister na die lied, “Wees stil en weet” (https://www.youtube.com/watch?v=ui8FVlY-j1o).
  Herinner jouself vandag wie God is in hierdie oomblik. Wees net teenwoordig.

rou GEBED:
Here, gee asb. vir my die vryheid om vir myself die waarheid te kan vertel. Here, gee asb. vandag vir my die geskenk van iemand wat na my luister. Here, wanneer ek waarheid in ander se lewens moet inspreek, help my om dit stadig en met genade te doen. Here, help my om die waarheid op sagte maniere te deel.
Amen

Vrydag 24 Maart 2023

Jesaja 55:1-3
Kom, almal wat dors is, kom na die water toe, selfs ook dié wat nie geld het nie, kom, koop en eet; ja, kom, koop sonder geld en sonder om te betaal, wyn en melk. Waarom betaal julle vir iets wat nie brood is nie, waarom werk julle vir iets wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na My, sodat julle kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is. Gee aandag en kom na My toe, luister, en julle sal lewe. Ek wil met julle ‘n ewige verbond sluit, Ek wil my troue liefde aan julle betoon soos aan Dawid.

rou VRAE:

 • Kan jy onthou van ‘n tyd waar jy amper nie meer kon vashou nie? Hoe sou jy so ‘n tyd beskryf en hoe voel dit?
 • Wat is die een gedagte waaraan jy vashou wanneer jy voel niks anders kan help nie?
 • Hoe bring hierdie gedagte vir jou vrede?
 • Jesaja herinner ons aan die belofte dat God altyd voorsien.

rou OEFENING:

 • Teken its wat jou aan jou situasie nou herinner. (Hê pret en teken buite die lyne).
 • Teken of skryf die hulpbronne neer wat jy tans het in jou situasie. Dink aan die mense wat jy kan kontak, die beloftes en waarhede wat jy weet.
 • Skryf vandag se datum by en wat vandag moontlik is om te doen.

  rou GEBED:
  Here, in dit wat ek vandag moet doen, wil ek vra vir die regte hulpbronne om mee te begin. Here, help my om nie met die probleme te begin nie, maar dit wat ek in my hand het om probleme op te los. Here, wys vir my in die regte tyd, soos ek leef wat ek volgende moet doen. Here, veral wanneer ek onseker voel oor die volgende tree.
  Amen

Donderdag 23 Maart 2023

Matteus 6:5-15
““Verder, as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker Ek julle: Hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. “Wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene ‘n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle hulle gebede sal verhoor word omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van Hom vra. “So moet julle bid: “Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood; en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree; en laat ons nie in versoeking kom nie maar verlos ons van die Bose. “As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie.””
‭‭
rou VRAE:

 • Watter woorde sou jou gebedslewe die beste beskryf?
 • Is die woorde krities of inspirerend? Is die woorde rigied of groeiend?
 • Hoe sou jy jou gebedslewe graag wou beskryf? Hoe sal jy daar kom?

rou OEFENING:

 • Dink aan die verskillende seisoene. Watter seisoen stel jou gebedslewe die beste voor? Herfs, Winter, Somer, Lente?
 • Watter seisoen sou jy wou beleef in jou gebedslewe? Waarvoor vra jy dan vir die Here?

rou GEBED:
Ons Vader wat in die hemel is, laat U Naam geheilig word. Laat U koninkryk kom; laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Vergeef ons ons oortredings soos ons die vergewe wat teen ons oortree. Laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose.
Amen

Woensdag 22 Maart 2023

Jesaja 53:1-6
Wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Wie sal die mag van die Here hierin kan raaksien? Die dienaar was soos ‘n loot wat voor die Here uitspruit, soos ‘n plant wat wortel skiet in droë grond. Hy het nie skoonheid of prag gehad dat ons na hom sou kyk nie, nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Hy was verag en deur die mense verstoot, ‘n man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag, ons het hom nie gereken nie. Tog het hy óns lyding op hom geneem, óns siektes het hy gedra. Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor óns oortredings is hy deurboor, oor óns sondes is hy verbrysel; die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom, deur sý wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom.

rou VRAE:

 • Wat is die pyn wat jy tans beleef? Fisies, psigies, emosioneel en geestelik?
 • Jesaja skryf profeties oor Jesus wat pyn gaan ken. Hoe voel dit om te weet dat die God met wie jy praat weet hoe egte pyn lyk en voel?

rou OEFENING

 • Stanley Hauerwas het gesê: “The ability to live well is the ability to live without so many reasons.”
 • Loop vandag met ‘n klein klippie in jou skoen. Kyk hoe jou ervaring deur die dag beïnvloed word of verander.
 • Kan jy steeds goed leef met die klippie se teenwoordigheid?

rou GEBED
Here, sal U maak dat hierdie pyn wat ek beleef, saak maak? Ten minste vir U? Here, sien my raak in my weerloosheid. Herinner my asb. aan U teenwoordigheid. Here, raak my aan wanneer ek te skrikkerig is vir U.
Here, seën ons wat herinner moet word dat daar sommige goed is wat ons kan verander en ander wat ons nie kan verander nie.
Amen

Dinsdag 21 Maart 2023


“Wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Wie sal die mag van die Here hierin kan raaksien? Die dienaar was soos ‘n loot wat voor die Here uitspruit, soos ‘n plant wat wortel skiet in droë grond. Hy het nie skoonheid of prag gehad dat ons na hom sou kyk nie, nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Hy was verag en deur die mense verstoot, ‘n man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag, ons het hom nie gereken nie. Tog het hy óns lyding op hom geneem, óns siektes het hy gedra. Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor óns oortredings is hy deurboor, oor óns sondes is hy verbrysel; die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom, deur sý wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom._”
rou VRAE:

 • Wat is die pyn wat jy tans beleef? Fisies, psigies, emosioneel en geestelik?
 • Jesaja skryf profeties oor Jesus wat pyn gaan ken. Hoe voel dit om te weet dat die God met wie jy praat weet hoe egte pyn lyk en voel?

rou OEFENING

 • Stanley Hauerwas het gesê: “The ability to live well is the ability to live without so many reasons.”
 • Loop vandag met ‘n klein klippie in jou skoen. Kyk hoe jou ervaring deur die dag beïnvloed word of verander.
 • Kan jy steeds goed leef met die klippie se teenwoordigheid?

rou GEBED
Here, sal U maak dat hierdie pyn wat ek beleef, saak maak? Ten minste vir U? Here, sien my raak in my weerloosheid. Herinner my asb. aan U teenwoordigheid. Here, raak my aan wanneer ek te skrikkerig is vir U.
Here, seën ons wat herinner moet word dat daar sommige goed is wat ons kan verander en ander wat ons nie kan verander nie.
Amen

Maandag 20 Maart 2023

Psalm 62
2Net by God vind ek rus, van Hom kom my redding. 3Net Hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek vas en stewig staan. 4Hoe lank wil julle almal nog beskuldigings bly slinger en my probeer doodmaak, ’n man wat reeds is soos ’n muur wat wil omval, ’n klipmuur wat omgestoot word? 5Hulle probeer my uitwerk; hulle skep behae in leuens; met die mond seën hulle, in die hart vervloek hulle. Sela 6Net by God vind ek rus, want op Hom vertrou ek. 7Net Hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek stewig staan. 8God is my redding en my krag. Hy is my rots, my sterkte, God is my toevlug. 9Vertrou altyd op Hom, my volk, stort julle hart voor Hom uit! God is vir ons ’n toevlug. Sela 10Mense is verganklik, mense is niks: op ’n skaal wys hulle geen gewig nie, saam is hulle minder as niks. 11Moenie op geweld vertrou nie; roof sal jou niks in die sak bring nie. As jou rykdom toeneem, moenie dat dit jou te na aan die hart lê nie. 12Een ding het ek God hoor sê, nee, twee: dat net God mag het 13en ’n mens net op U, Here, kan vertrou, en dat U met elkeen handel volgens sy verdienste.

rou VRAE:

 • Die Psalm skrywer beweeg tussen gedagtes van vertroue op God en bekommernis.
 • Wat is die bewegings van jou hart vandag?
 • Word jou hart meer gedryf na gevoelens van vertroue in die Here? Of meer gedryf na gevoelens van swaarkry en onsekerheid?

rou OEFENING:

 • Kyk na die beeldhouwerk “Melancholy” van Albert Gyorgy (https://www.alamy.com/stock-photo/albert-gyorgy.html)
 • Hoe laat hierdie beeld jou voel? Wat sê dit van rou?
 • Hoe beskryf dit wat jy tans beleef?

rou GEBED:
Inasem: O my siel, vind rus.
Uitasem: My siel vind rus in God.
Inasem: O my siel, vind rus.
Uitasem: My hoop kom van God.
(Herhaal totdat jy vrede beleef.)
Amen

Saterdag 18 Maart 2023

Psalm 56
1Vir die koorleier: op die wysie van “Die duif in die hoë bome”. Van Dawid. ‘n Gedig, na aanleiding daarvan dat die Filistyne hom in Gat gevange geneem het. 2Wees my genadig, o God, want daar is mense wat my jaag, vyande wat my vervolg van die môre tot die aand. 3Vroeg en laat jaag my teëstanders my, en ek het baie vyande, o Allerhoogste. 4Die dag as ek bang word, vertrou ek net op U. 5In God, wie se woord ek prys, in God stel ek my vertroue, ek is nie bang nie. Wat kan ‘n blote mens aan my doen? 6Hulle vergal my lewe gedurig met beskuldigings teen my, al hulle bose planne is teen my gerig. 7Hulle lê op die loer en hou my dop, hulle bly op my hakke, so gretig wag hulle op my dood. 8Moenie dat hulle ongestraf bly vir hierdie vyandigheid nie! Laat u toorn hulle vernietig, o God! 9My ellende het nie ongemerk by U verbygegaan nie, U het op my trane gelet. In u boek staan hulle opgeteken. 10Die dag wanneer ek na U roep om hulp, val my vyande terug. Dít weet ek: God is aan my kant. 11In God, wie se woord ek prys, in die Here, wie se woord ek prys, 12in God stel ek my vertroue, ek is nie bang nie. Wat kan ‘n mens aan my doen? 13Ek moet my geloftes aan U nakom, o God, ek wil U met dankoffers betaal, 14want U het my van die dood gered, my voet nie laat struikel nie, en met God by my kon ek my pad aanhou loop en die lewenslig bly sien.

rou VRAE:

 • David skryf die Psalm in ‘n tyd waarin hy baie teenstand beleef het. Hy is nie oortuig dat die teenstand ‘n straf is van God af nie. Inteendeel, weet hy, hy beleef teenstand omdat hy binne God se wil optree. Wanneer jy vir God kies, beleef jy soms teenstand van die wêreld. In die oomblikke wat die teenstand swaar word, is God die veilige hawe by wie jy tuis kom.
 • Watter emosies word alles beskryf in hierdie Psalm? Hoeveel van hierdie emosies beleef jy ook? Deel jou hart met die Here.
 • Hoe is die Here by jou in elkeen van hierdie emosies? Hoe gee Hy vir jou vrede wanneer jy so baie beleef?

rou OEFENING:

 • Indien moontlik, lê vandag in water (bad of swembad). Dryf net en beleef die stilte, die kalmte en die rus.
  Wat beleef jy in daardie oomblikke?

rou GEBED:
Here, ek benodig U liefde en goedheid. Here, kom sit asb. by my, sodat ek U kan vertel van alles wat ek beleef. Here, ek wil met U alles deel wat vir my kosbaar is, swaar is, my oorweldig en my inspireer. Here, kom versorg my, asseblief.
Amen

Vrydag 17 Maart 2023

Psalm 13
1Vir die koorleier. ‘n Psalm van Dawid. 2Hoe lank gaan U my nog bly vergeet, Here? Vir altyd? Hoe lank gaan U nog van my af weg kyk? 3Hoe lank moet ek nog my eie planne maak en my dae met kommer deurbring? Hoe lank sal die vyand my nog oorheers? 4Luister tog en antwoord my, Here my God! Gee my tog nuwe lewenskrag. Ek wil nie sterwe nie, 5anders sê my vyand hy het my oorwin en juig my verdrukkers oor my ondergang. 6Ek hou vas aan u troue liefde, oor die uitkoms wat U gee, juig my hart. Ek wil sing tot eer van die Here, omdat Hy aan my goed gedoen het.

rou VRAE:

 • Die Psalm skrywer beleef ‘n afwesigheid van die Here. Hy voel jy bid met die plafon. Niks wat hy sê dring deur tot die Here nie. Die prag van die Psalm is egter dat hy dit sê met sy mond (of pen) en tog deur sy Psalm wys dat hy innerlik daarvan oortuig is dat God werklik luister en teenwoordig is. Hy praat steeds met die Here. Hy is oortuig die Here is die een waar die oplossing lê. Dit spreek van diep gegronde geloof. Dit getuig van ‘n God wat nog altyd teenwoordig was, selfs al beleef die skrywer tans meer stilte.
 • Die Psalm skrywer sê in vers 5 dat sy teenstanders verheug in sy ondergang. Beleef jy tans so iets? Of het jy al in die verlede gevoel jou teenstanders wag net vir jou om te vou? Deel jou hart met die Here oor hierdie ervaring.
 • Waar is God in die tye waar dit vir jou voel jou teenstanders wag vir jou ondergang? Deel jou hart met die Here.
 • Wat is die verskil tussen ‘n ondergang en ‘n oorwinning in jou lewe? Hoe verskil dit van mekaar? Hoe sal jy weet wanneer God vir jou ‘n oorwinning behaal het?

rou OEFENING:

 • Maak ‘n lys van mense, plekke en omstandighede in jou lewe wat restourasie benodig.
 • Bid die woorde van Numeri 6:24-26 oor elkeen wat op jou lys is.

rou GEBED:
Inasem: Here, dit voel asof ek ondergaan.
Uitasem: Maar ek sal vertrou in U standvastige liefde.
(Herhaal verskeie kere tot jy vrede beleef.)
Amen

Donderdag 16 Maart 2023

Psalm 81
1Vir die koorleier: met musiek. Van Asaf. 2Jubel tot eer van God ons sterkte, juig tot eer van die God van Jakob! 3Sing, en slaan die tamboeryn, laat hoor die lieflike klanke van die lier en die harp. 4Blaas die ramshoring op nuwemaan, met volmaan, op ons feesdag, 5want dit is ‘n instelling vir Israel, ‘n verordening van die God van Jakob. 6Hy het dit vir die nageslag van Josef as ‘n dure plig opgelê toe hulle uit Egipte weggetrek het. Wat hulle toe nog nie geweet het nie, het hulle gehoor: 7“Ek het die swaar drag van julle skouers afgehaal, julle kon die mandjies neersit. 8In julle nood het julle geroep en Ek het julle gered; Ek het julle uit ‘n donderwolk geantwoord, julle by die waters van Meriba op die proef gestel. Sela 9Luister, my volk, Ek gee julle ‘n opdrag. Israel, luister na My: 10‘Daar mag vir julle geen ander god wees nie, julle mag voor geen vreemde god neerbuig nie. 11Ek is die Here julle God wat julle uit Egipte laat wegtrek het. Wat julle nodig het, sal Ek in oorvloed gee.’ 12“Maar my volk het nie na My geluister nie, Israel wou niks met My te doen hê nie. 13Daarom het Ek hulle laat begaan in hulle koppigheid en hulle het hulle eie sin en wil gevolg. 14Ag, as my volk maar na My wou luister, as Israel maar my wil wou doen, 15hoe gou sou Ek hulle vyande nie op die knieë bring en hulle teëstanders met my eie hand verslaan nie.” 16Dié wat voorgee dat hulle die Here dien, maar Hom haat, hulle straf sal vir altyd duur. 17Maar vir julle sal Hy voed met die beste koring, julle versadig met heuning uit ‘n rots.

rou VRAE:

 • Die Psalm skrywer skryf hierdie Psalm met die doel om die volk te herinner om God te prys. Hy herinner die volk aan die lang pad wat God saam met hulle gestap het. Hy verwys na gebeure in die woestyn, ‘n 40 jaar pad wat God geduldig met Sy mense gestap het. Hy herinner hulle dat elke dag op hierdie pad ‘n uitdaging was vir God se mense om te luister en gehoorsaam te wees. Hy herinner hulle ook dat elke dag op hierdie pad ‘n seën was waar God water en voeding verskaf het soos hulle dit nodig gehad het.
 • Hoe lyk jou lang pad saam met die Here. Voel jy soos die volk van God, dat dit net gevul is met swaarkry? Of beleef jy die Psalm skrywer se ervaring dat dit net gevul was met God se genade wat Hy daagliks uitgestort het? Deel jou hart eerlik met die Here.
 • Som het ons voeding nodig en soms het ons rus nodig. Wat is tans jou behoefte?
 • Hoe lyk rus wat jou siel verfris? Hoe lyk voeding wat jou honger les? Deel jou hart met die Here.

rou OEFENING:

 • Neem vandag jou koppie koffie of een ete wat jy gaan eet. Gebruik soveel van jou sintuie moontlik.
 • Wees doelbewus oor hoe dit ruik, hoe dit lyk, hoe dit proe. Beleef elke sluk of happie.
 • Hoe lyk rus, wat net so goed is vir jou siel soos hierdie koppie koffie of kos vir jou lyf?

rou GEBED:
Here, ek is so moeg, beide gees en siel. Wat ek die meeste benodig is rus. Die tipe rus wat ek net kan kry as ek myself opkrul in U hand palm. Here, weerhou my daarvan dat ek nie weer weghardloop en besig word nie. Sal U asb. U hand op my rus, sodat ek sal vertrou dat U alles in beheer het.
Amen

Woensdag 15 Maart 2023

16Sien my in genade aan, Here, want ek is eensaam en verstote. 17Ek verkeer in die allergrootste nood; bevry my tog uit my ellende.

rou VRAE:

 • Wanneer ons swaarkry is ons geneig om te dink ons staan alleen daarin. Die waarheid is egter dat ons nie alleen is nie. Ander om my beleef ook swaarkry en dit is vir hulle net so sleg soos wat my swaarkry vir my is. En die belangrikste waarheid is dat God by ons in hierdie swaarkry is. Hy verlaat ons nie. Hy is saam met ons in ons ervarings.
 • Indien jy hierdie gevoel van alleen wees in jou lyf sou voel, waar sou jy dit voel? In dien jy alles wat jy verloor het in jou lyf sou voel, waar in jou lyf sou jy dit voel? Wat maak hierdie emosies met jou?
 • Wanneer beleef jy hierdie gevoelens van alleen wees in jou lewe? Wanneer is dit die ergste? Wat stel jou gerus in hierdie oomblikke?
 • Wanneer beleef jy hierdie gevoelens van rou oor alles wat jy al verloor het in jou lewe? Wanneer is dit die ergste? Wat stel jou gerus in hierdie oomblikke?

rou OEFENING:

 • Erken aan jouself wat jy alles verloor het. Haal diep asem in met elke realiteit wat kom. Blaas jou asem uit wanneer jy dit erken en daarmee sit.
 • Moenie vandag jou realiteit onderdruk, wegstoot of ontken nie.

rou GEBED:
Inasem: Here, draai na my en wees genadig met my.
Uitasem: Want ek is alleen en kry swaar.
Inasem: Here, verlig die eensaamheid in my hart.
Uitasem: En maak my vry van die swaarkry.
(Herhaal soveel keer as wat jy nodig het en rustig voel.)
Amen

Dinsdag 14 Maart 2023

Psalm 57
1Vir die koorleier: op die wysie van “Moet dit nie verwoes nie!” Van Dawid. ‘n Gedig, na aanleiding daarvan dat hy vir Saul in die grot in gevlug het. 2Wees my genadig, o God! Wees my genadig, want by U soek ek skuiling. Onder u vleuels sal ek skuil tot die bedreiging verby is. 3Ek roep na God, die Allerhoogste, na God wat my sal help. 4Hy sal uit die hemel antwoord en my red, Hy sal dié wat my jaag, die stryd laat verloor. Sela God sal antwoord in sy liefde en trou. 5Ek is hier tussen leeus, tussen mense wat my wil verskeur. Hulle tande is spiese en pyle, hulle tonge is skerp swaarde. 6Toon u grootheid, o God, hoog bo die hemel, u mag hoog bo die aarde. 7Hulle het ‘n strik vir my voete gespan, hulle wou my breek, hulle het ‘n gat vir my gegrawe, maar self daarin geval. Sela 8Ek voel weer veilig, o God! Ek voel weer veilig! Ek wil ‘n lied sing, ja, ek wil sing. 9Ek wil vroeg opstaan, met harp en lier wil ek die rooidag wakker maak! 10Onder die volke wil ek U loof, Here, onder die nasies u lof besing, 11want u liefde reik tot in die hemel, u trou tot in die wolke! 12Toon u grootheid, o God, hoog bo die hemel, hoog bo die aarde u mag.

rou VRAE:

 • In die Psalm beskryf David sy ervaring toe hy in lewensgevaar was. Hy deel met die Here sy angs en nood. Hy deel met God sy belewenis van sy lewe. Hy verduidelik hoe sy vyande se woorde en aantuigings voel. Meer as dit roep hy tot God in wie hy steeds vertroue het, al het niks nou al verander nie. Hy glo. Hy glo God kan alles omdraai. Hy glo God kan oplossings bring. Hy glo, selfs al het dit nog nie enige iets verander nie.
 • Loer by jou eie hart in. Voel dit vir jou asof jy tot op jou uiterste gedruk word? Voel dit asof jy nie by alles uitkom nie? Deel jou ervaring met die Here.
 • Of voel dit vir jou asof daar nog baie geleenthede is vir jou om alles waarvoor jy verantwoordelik is en moet doen, te kan hanteer? Is hierdie gevoel eg, of is dit valse hoop? Indien dit eg is, dank die Here vir sy goeie leiding om gesonde grense in jou lewe in te bou.
 • Is daar enige iets war jy vir jouself genade kan gun, deur dit neer te sit of vir die Here oor te gee? Indien jy werklik ruimte het, is daar iets wat jy by iemand kan neem om hulle las ligter te maak?

rou OEFENING:

 • Besluit saam as ‘n gesin. Wat is noodsaaklik en wat is net oorbodig? Wat is die dinge wat julle net vir ander se gemak of verwagtinge doen? Kan julle dit laat gaan?
 • Besluit saam oor die tipe lewensritme wat julle wil handhaaf. Hoe kan julle dit begin leef?

rou GEBED:
Here, ek kan sien hoe U my gemaak het uit liefde, vir liefde. So ek wil hê U moet al die dele van my vul. Die gelukkige plekke, die behoeftige plekke, die hartseer plekke, die plekke wat oorweldig is en die slegte plekke. Here, neem asb. oor en skuif rond wat geskuif moet word. Here, help my om vas te hou aan dit wat ek bedoel is om te wees, U kind.
Amen

Maandag 13 Maart 2023

Lukas 10:38-42
38Op hulle reis het Jesus in ‘n dorp gekom waar ‘n vrou, Marta, Hom as gas ontvang het. 39Sy het ‘n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit en na sy woorde geluister het. 40Maar Marta was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê: “Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê sy moet my kom help!” 41Maar die Here antwoord haar: “Marta, Marta, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, 42maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies, en dit sal nie van haar weggeneem word nie.”

rou VRAE:

 • Die verhaal van Marta en Maria is amper so bekend dat mens verby alles lees. Dit begin met die sin wat verduidelik dat Jesus ‘n gas was by Marta. Marta neem haar rol as gasvrou baie ernstig. Sy voel verantwoordelik. Sy wil die beste gee vir haar gas. Hy is nie net enige iemand nie, Hy is ook Jesus, haar Here.
 • Soms kies ons om met die dinge van die Here besig te wees, en dit is ook goed. Maar dit is nie goed wanneer ons so besig is met die dinge van die Here, dat ons die Here van die dinge misloop nie. Hier wys Maria vir Marta hoe dit lyk om Jesus te dien. Deur by Hom te ontvang, nie net te gee nie.
 • Voel jy druk om meer en meer te doen en meer en meer te wees? Waarom? Wie plaas hierdie druk op jou? Deel jou hart met die Here.
 • Wat gebeur binne jou lyf, gedagtes en gees wanneer jy laag loop op energie, tyd en hulpbronne? Is dit God se hart vir jou?
  -Is jy in die versoeking om in daardie oomblikke deur te druk en die bewustheid van jou moegheid, te onderdruk, ongeag die konsekwensies? Hoe gaan dit jou in die lang termyn help?

rou OEFENING:

 • Ons is beperkte wesens. Tog maak die idee van “nee” sê vir ons soms ongemaklik.
 • Hoe lyk gesonde grense vir jou? Wanneer weet jy moet jy nee sê?
 • Waarvoor gaan jy hierdie week nee sê?

Gebed:
Here, wys vir my die grense van alles wat myne is om vas te hou en myne is om te doen. Here, help my met die ongemak. Help my met die stoot-trek van uitsorteer wat my tekortkominge is. Help my om binne dit te werk sodat dit kreatief en volhoubaar is. Here, verbind my aan ander sodat ons werk vrugbaar sal wees vir ons.
Amen

Saterdag 11 Maart 2023

Openbaring 22:1-5
Toe het die engel my die rivier met die water van die lewe gewys. Dit is helder soos kristal en dit stroom uit die troon van God en van die Lam uit. Tussen die hoofstraat van die stad aan die een kant en die rivier aan die ander kant staan die boom van die lewe. Hy dra twaalf keer per jaar vrugte: elke maand lewer hy sy vrugte. Die blare van die boom bring genesing vir die nasies. Daar sal niks meer wees wat deur God vervloek is nie. Die troon van God en van die Lam sal in die stad wees, en sy dienaars sal Hom dien. Hulle sal Hom sien, en sy Naam sal op hulle voorkoppe wees. Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense het nie die lig van ‘n lamp en die lig van die son nodig nie, omdat die Here God hulle sal verlig, en hulle sal tot in alle ewigheid regeer.

rou VRAE:

 • Hoe sou die gevoel beskryf wanneer jy vasgeloop voel?
 • Vra vir jouself, wat weet ek van liefde, selfs in hierdie plek?
 • Vra vir jouself, waarin is my wortels geplant, selfs in hierdie plek?

rou OEFENING:
Wanneer dit voel asof ons vasgeloop is in ons omstandighede, is dit nodig om onsself geestelik weer te reoriënteer. Een van die beste maniere om dit te doen, is ons ons ritmes rond te skyf en ons roetine te verander. Hoe kan jy alles wat jy gewoonlik moet doen, van nou af anders doen?

rou GEBED:
Here, maak los wat vasgeloop is in my lewe. Here help om alles in my lewe weer te laat vloei soos ’n oseaan. Here, laat alles wat ek begeer vloei saam met die sagmoedigheid van U hart. Here, laat alles wat ek begeer om te doen, met U krag wat reeds werksaam is in die wêreld verstrengel word.Amen

Vrydag 10 Maart 2023

Jesaja 43:1-7
Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel: Moenie bang wees nie, Ek verlos jou, Ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne. As jy deur water moet gaan, is Ek by jou, deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie; as jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie, want Ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou Redder. Ek gee Egipte as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek. Omdat jy vir My kosbaar is, omdat Ek jou hoog ag en jou liefhet, gee Ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe. Moenie bang wees nie, Ek is by jou. Ek bring jou kinders van die ooste af, Ek maak hulle bymekaar van die weste af, Ek sê vir die noorde: Gee! vir die suide: Moet hulle nie terughou nie! Bring my seuns van ver af, my dogters van die uithoeke van die aarde af, elkeen wat na my Naam genoem word, elkeen wat Ek geskep het tot my eer, wat Ek gevorm het, wat Ek gemaak het.

rou VRAE:

 • Wat beteken dit om vrygekoop te wees of verlos te wees? Probeer aan praktiese maniere dink om dit te verduidelik aan ‘n kind.
 • Watter frustrasies beleef jy tans, wat dalk anders sal lyk as jy deur die bril van vrygekoop en verlossing daarna kyk?

rou OEFENING:

 • Lees die teksgedeelte weer. Skyf nou jou eie weergawe waar jy jou naam invul elke keer waar Jakob of Israel genoem word.
 • Gebruik ook praktiese voorbeeld uit jou eie lewe waar God jou vrygekoop, gered, verlos het.

rou GEBED:
Here, laat my op U skoot opkrul. Laat my toe om my kop op U bors te rus. Laat my toe om U hartklop en asemhaling te hoor. Here, help my om U stem te hoor sê: ”Jy is my geliefde. Jy is veilig. Ek het jou gekies.” Here, laat my asb. toe om heeldag hier te bly. Here, help my om te weet dat hierdie my begin punt is, vir alles. Amen

Donderdag 9 Maart 2023

Jesaja 43:1-7
Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel: Moenie bang wees nie, Ek verlos jou, Ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne. As jy deur water moet gaan, is Ek by jou, deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie; as jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie, want Ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou Redder. Ek gee Egipte as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek. Omdat jy vir My kosbaar is, omdat Ek jou hoog ag en jou liefhet, gee Ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe. Moenie bang wees nie, Ek is by jou. Ek bring jou kinders van die ooste af, Ek maak hulle bymekaar van die weste af, Ek sê vir die noorde: Gee! vir die suide: Moet hulle nie terughou nie! Bring my seuns van ver af, my dogters van die uithoeke van die aarde af, elkeen wat na my Naam genoem word, elkeen wat Ek geskep het tot my eer, wat Ek gevorm het, wat Ek gemaak het.

rou VRAE:

 • Wat beteken dit om vrygekoop te wees of verlos te wees? Probeer aan praktiese maniere dink om dit te verduidelik aan ‘n kind.
 • Watter frustrasies beleef jy tans, wat dalk anders sal lyk as jy deur die bril van vrygekoop en verlossing daarna kyk?

rou OEFENING:

 • Lees die teksgedeelte weer. Skyf nou jou eie weergawe waar jy jou naam invul elke keer waar Jakob of Israel genoem word.
 • Gebruik ook praktiese voorbeeld uit jou eie lewe waar God jou vrygekoop, gered, verlos het.

rou GEBED:
Here, laat my op U skoot opkrul. Laat my toe om my kop op U bors te rus. Laat my toe om U hartklop en asemhaling te hoor. Here, help my om U stem te hoor sê: ”Jy is my geliefde. Jy is veilig. Ek het jou gekies.” Here, laat my asb. toe om heeldag hier te bly. Here, help my om te weet dat hierdie my begin punt is, vir alles. Amen

Woensdag 8 Maart 2023

Johannes 10:10-11
‘n Dief kom net steel en slag en uitroei; Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed. “Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape.

rou VRAE:

 • Jesus het gekom sodat ons nie net hoef te oorleef nie, maar die lewe kan hê in oorvloed. Dit beteken dat ons kan asemhaal en selfs waag om onsself te wees.
 • Hoe sou ’n lewe in oorvloed lyk?
 • Wat steel die vyand by jou? Hoe kan jy ophou om toe te laat dat die vyand dit by jou neem?
 • Wat gee die goeie herder vandag vir jou?

rou OEFENING:

 • Hoe fokus jy op die positiewe in ’n wêreld wat vol is van dinge wat ons vrees, mense wat ons nie tevrede kan hou nie, kinders wat sterf en ouers wat nie verander nie?
 • Aan watter waarhede kan jy vandag vashou? (Die Here is goed. God is liefde. Ek is nie alleen nie. Ens.)

rou GEBED:
Here, wie moet ek word, in hierdie wêreld wat ons het en die mense wat ons is (heilig, onvolmaak, slordig, vreugdevol, geïrriteerd, moeg, gelief, gekies). Here, begin vandag met ons. Laat ons mense wees wat mekaar aanraak met ons gebrokenheid, die dinge wat ons net aan ons vriende erken, met die mense wat moeilik is om voor lief te wees. Begin met ons. Amen

Dinsdag 7 Maart 2023

Psalm 23:2-4
Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy Naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In u hande is ek veilig.

rou VRAE:

 • Psalm 23 is ‘n bekende gedeelte in die Bybel. Mense lees en stuur dit veral vir mekaar wanneer dit swaar gaan. Watter woord het vandag vir jou uitgestaan in hierdie verse? Hoor vandag dat jy nie alleen is nie – selfs nie wanneer jy deur veranderinge gaan nie.
 • Watter veranderinge (groot en klein) beleef jy tans in jou lewe?
 • Hoe voel hierdie veranderinge in jou lyf? (Enige pyne, kolle, vlinders, ens?)

rou OEFENING:

 • Hou ‘n seremonie om totsiens te sê vir dit wat jy agterlaat. (Steek ‘n kers aan en as jy reg is, blaas dit uit. Koop blomme en gee dit vir iemand wanneer jy reg is om te laat gaan. )
 • Sê ‘n gebed van dankbaarheid vir die vryheid wat verandering jou nou kan leer.

rou GEBED:
Here, geseënd is ons wat ‘n oomblik neem om terug te kyk na wat was, die mense wat ons geword het, die mense wat vir ons lief was tot nou en die vrede beleef met dit wat bekend is. Here, geseënd is ons wanneer ons nou vorentoe kyk na ‘n nuwe weg. Gee ons die waagmoed vir elke treë, asook die een daarna. Here, herinner ons dat U voor gaan en reeds is, waarheen U ons lei.  Amen

Maandag 6 Maart 2023

Psalm 88:2-5
Here my God wat my altyd help, ek roep elke dag om hulp, elke nag bid ek tot U. Laat my gebed nie tevergeefs wees nie, hoor my geroep. Die swaarkry het vir my te veel geword: ek vat al aan die doderyk, ek staan al met die een voet in die graf, ek het geen krag meer nie.

rou VRAE:

 • Het jy al so gevoel, soos hierdie Psalmdigter? Kon jy eerlik en rou dit met God deel? In gebed vir God sê dat jy swaarkry, dat dit dalk ‘n gemors van ‘n dag is.
 • In die kultuur waar almal die heeltyd vra vir meer, meer, meer. Hoe kan jy minder wees?
 • In ‘n kultuur wat perfek wil wees, ‘n kultuur wat maklik sukses wil hê, ‘n kultuur wat oordeel, waarvoor wil jy eerder vra?

rou OEFENING:

 • Die Batalha Klooster in Portugal. Die gebou is besonders versier, alhoewel dit nie werklik klaar gebou is nie. Die onvoltooide kapel het steeds nie ‘n dak nie.
 • Hoe kan die onvoltooide kapel vir ons iets leer oor ons eie imperfeksies?

rou GEBED:
Here, ek is dankbaar dat U na my kyk en U eie handewerk raaksien. U sien my hoe ek reeds in Christus herstel is. Here, ek is in verwondering oor U oë, wat my so kan sien. ‘n Werk van liefde en sorg. Dankie, Here. 
Amen

Saterdag 4 Maart 2023

2 Korintiërs 4:16-18
16Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. 17Ons swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op ‘n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. 18Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare; want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig.

rou VRAE:

 • Paulus kyk anders na die wêreld. Hy kyk soos God kyk. Hy sien reeds die ewige in die teenwoordige. Hy beleef reeds God se koninkryk in die wêreld om hom. Hy sien reeds wie hyself is, as God se kunswerk. Omdat hy reeds volle prentjie kan sien, kan sien wie God hom skep om te wees, word hy nie moedeloos nie. Elke teleurstelling, terugslag is nie finaal nie. Hy weet God oorwin en God vind vreugde in hom. Dit gee hom die hoop om daagliks weer saam met die Here te begin.
 • In watter tyd leef jy die meeste? Verlede, hede of toekomstige tyd? Waarom?
 • Wat is die gawe en nadeel daarvan om te veel tyd daar te spandeer?
 • Waarheen voel jy, wil God jou aandag vandag getrek?

rou OEFENING:

 • Skryf ‘n brief van dankbaarheid aan die jy van die verlede. Bedank jouself vir dit wat jy geweet het om te doen met alles wat jy op daardie stadium geweet het.
 • Skryf ‘n brief van dankbaarheid aan die jy van die toekoms. Bedank jouself vir hoe dapper jy gaan wees om ‘n nuwe jy te word.
 • Skryf ‘n brief aan die Here waarin jy Hom net dank vir hierdie oomblik.

rou GEBED:
Here, sê nou net. Sê nou net ek neem ‘n tree in geloof en voel net vrees? Sê nou net ek voel asof ek nie alles op my skouers kan dra nie? Here, vul my met U lig en liefde sodat ek U teenwoordigheid kan voel. Here, sê nou net ek voel U leiding. Here, sê nou net ek voel asof U die las vir my dra. Here, maak my dapper genoeg om U te vertrou.
Amen

Vrydag 3 Maart 2023

Psalm 46
1Vir die koorleier. Van die Koragiete. Op die wysie van “Jong Vroue”. ‘n Lied. 2God is vir ons ‘n toevlug en ‘n beskerming; Hy was nog altyd bereid om te help in nood. 3Daarom is ons nie bang nie, al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, 4al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid. Sela 5Oor die strome van die rivier is daar blydskap in die Godstad, in die heilige woning van die Allerhoogste. 6God is daar; die stad sal nie wankel nie. God sal hom help nog voor die môre kom. 7Nasies kan raas en koninkryke wankel, maar as God sy stem laat hoor, smelt die aarde weg. 8Die Here, die Almagtige, is by ons, die God van Jakob is vir ons ‘n beskutting. Sela 9Kom kyk wat die Here gedoen het, watter ontsettende dinge Hy op die aarde tot stand bring: 10die oorloë oor die hele aarde laat Hy ophou, pyle en boë verbreek Hy, spiese slaan Hy stukkend, oorlogswaens verbrand Hy met vuur. 11Bedaar en erken dat Ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. 12Die Here, die Almagtige, is by ons, die God van Jakob is vir ons ‘n beskutting.

rou VRAE:

 • Die Psalm skrywer beskryf verskillende situasies. Elke keer herinner hy homself en God se mense aand God se rol binne in daardie omstandighede. Hy sien wie God is in tye van nood, in tye van skok, tye wanneer die politiek dreig, tye wanneer daar druk is en spanning.
 • Watter deel van Psalm 46 is waar wanneer jy skielik skok of rou beleef? Wie is die Here dan vir jou?
 • Watter deel van Psalm 46 is waar wanneer jy oomblikke van wonder beleef? Wie is die Here dan vir jou?
 • Watter deel van Psalm 46 is waar wanneer jy oomblikke van vrees of angs beleef? Wie is die Here dan vir jou?

rou OEFENING:

 • Om hoop te behou in oomblikke wat ons nie vir onsself kies nie, is soms moeilik. Dit kan help om na ander te kyk wat werklik verstaan waar deur jy gaan.
  Maak ‘n afspraak met iemand wat verstaan waar deur jy gaan. Of kontak ‘n professionele persoon om te luister.

rou GEBED:
Here, terwyl ek my siel nooi na stilte, help U my reeds om bewus te word van die feit dat U reeds by my teenwoordig is. Here, seën die stilte en woordelose wysheid wat na my toe kom. Here, gee vir my U liefdevolle optrede in oomblikke van krisis. Mag dit my en ander herinner. God omhels ons. God hou ons veilig. God is lief vir ons. God is lief vir ons. God is lief vir ons.
Amen

Donderdag 2 Maart 2023

Psalm 32
1’n Gedig van Dawid. Dit gaan goed met die mens wie se oortredings nie gestraf word nie, wie se sonde vergewe word. 2Dit gaan goed met die mens vir wie die Here die oortreding nie toereken nie en in wie se gees daar geen valsheid is nie. 3Toe ek oor my sonde geswyg het, het my liggaam uitgeteer soos ek heeldag om hulp geroep het. 4U hand het dag en nag swaar op my gedruk, my krag het opgedroog soos water in somerhitte. Sela 5Toe het ek my sonde bely, my oortreding nie weggesteek nie. Ek het gesê: “Voor die Here bely ek my opstandigheid;” en U het my skuld vergewe. Sela 6Dit is waarom elke gelowige in ‘n tyd van nood tot U bid; selfs vloedwaters sal hom nie skielik oorval nie. 7U is vir my ‘n skuilplek, U beskerm my teen aanvalle, U laat my oorwinningsliedere sing. Sela 8Ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou. 9Moenie onverstandig wees nie, soos ‘n perd of ‘n muil wat met ‘n stang in die bek beteuel moet word as jy hom wil lei. 10Die goddelose het baie smarte, maar wie op die Here vertrou, dié omvou Hy met sy liefde. 11Verbly julle in die Here en juig, regverdiges, jubel, alle opregtes.

rou VRAE:

 • Die psalm skrywer beskryf die innerlike wroeging wat hy beleef het, toe hy sy sondigheid en menslikheid weggesteek het vir die Here. Dit het hom opgevreet. In sommige omstandighede kan dit ons selfs van God af wegstoot omdat ons nie waardig voel om voor die Here te verskyn nie. Maar toe hy eerlik en rou voor die Here staan en erken wat in sy gedagtes aangaan, het sy las ligter geword. Hy kon homself wes, sonder om voor te gee.
 • Wanneer ons, ons menslikheid probeer wegsteek van God, maak ons meer foute en bring ons afstand tussen ons en God. Hoe is jy besig om jou tekortkominge te probeer wegsteek? Wat moet jy bely en vir die Here eerlik erken? Deel jou hart vrylik met die Here.
 • Wanneer ons met God eerlik is, word Hy ons veilige plek en kan ons by Hom nuwe krag kry. Hoe laat jy toe dat God jou ten volle ken? Hoe voel dit as jy niks hoef weg te steek nie? Deel met die Here jou hart.

rou OEFENING:

 • Teken ‘n self portret. Dit hoef nie kunstig te wees nie.
 • Skryf die dinge neer wat jou, jy maak. Neem tyd om die menslike eienskappe en imperfeksies ook te sien. Soms kan hulle ook gawes wees.

rou GEBED:
Here, geseënd is ons wanneer ons deur U ten volle geken word en ten volle gelief is. Dit is ‘n God-grootte projek wat net U kan doen. Here, geseënd is ons wanneer ons menslike-grootte lewens kan leef, in die gemeenskap met ander weerlose en gebroke mense, net soos ek. Dankie dat U ons almal heelmaak in U liefde en genade.
Amen

Woensdag 1 Maat 2023

Johannes 16:33
33Dit sê Ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in My. In die wêreld sal julle dit moeilik hê; maar hou moed: Ek het die wêreld klaar oorwin.”

rou VRAE:

 • Hierdie een eenvoudige vers neem alles saam. Soos God vir Joshua gesê het, “Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want Ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan.” God beloof nie ‘n wêreld of lewe vry van moeilike omstandighede nie. Eerder herinner God ons aan wie Hy is (die een wat teenwoordig is) en aan wie ons is (die mense wie God die moed gee om op Hom te vertrou). God los ons nie in swaar en uitdagende omstandighede nie. Hy is saam met ons daar en Hy voorsien wat ons benodig, die moed om weer voort te gaan.
 • Staan terug van die moeilike saak/omstandighede wat jy weet jy moet aanpak. Wat het die Here reeds vir jou voorsien om hierdie saak/omstandighede aan te pak?
 • Wat is die eerste stap wat jy moet neem om hierdie saak/omstandighede aan te pak? Waarvoor moet jy vir die Here vra?
 • Wat keer jou om hierdie saak/omstandighede aan te pak? Deel jou hart met die Here.

rou OEFENING:

 • Beplan die moeilike saak/situasie in jou dagboek vir hierdie week. Dag 1 erken net dat dit vir jou baie moeilik is. Dag 2 erken dat jy die saak/situasie wil wegdruk en vermy. Dag 3 neem die eerste tree om die saak/situasie aan te pak.

rou GEBED:
Here, ek wil die tipe mens wees wat nie moeilike sake/situasies vermy nie. Gee asb. vir my die waagmoed vandag, om te spreek of doen wat nodig is. Gee vir my U wysheid en gee my vrede wat alle verstand te bowe gaan wanneer ek bang is.
Amen

Dinsdag 28 Februarie 2023

Jesaja 43:16-21
16So sê die Here, Hy wat ‘n pad gemaak het deur die see, ‘n deurgang deur die magtige waters, 17Hy wat strydwaens en perde laat optrek het, ‘n leër op volle sterkte na sy ondergang toe. Hulle kon nie weer opstaan nie, dit was klaar met hulle, hulle is soos ‘n lamppit uitgedoof. 18Maar moenie net aan die vroeëre dinge dink en by die verlede stilstaan nie. 19Kyk, Ek gaan iets nuuts doen, dit staan op die punt om te gebeur, julle kan dit al sien kom; Ek maak in die woestyn ‘n pad, Ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. 20Die wilde diere sal My vereer, die jakkalse en die volstruise, omdat Ek water gee in die woestyn, riviere in die droë wêreld om my volk, my uitverkore volk, se dors te les. 21Dit is die volk wat Ek vir My geskep het, en wat my lof sal verkondig.

rou VRAE:

 • Die Jesaja skrywer praat van veranderinge wat plaasgevind het. Hy herinner die mense aan God se teenwoordigheid binne hierdie veranderinge. Hy kyk terug en sien waar God was. Hy kyk vorentoe en wys waar God gaan wees. God is altyd teenwoordig binne in die veranderinge. Hy los jou nooit alleen nie.
 • Veranderinge kom in groot en klein vorme. Watter veranderinge moet jy tans hanteer? Watter groot veranderinge staan voor jou? Watter klein veranderinge moet jy gereeld hanteer? Deel jou hart met die Here.
 • Hoe laat hierdie veranderinge jou voel? Voel jy dit erens in jou lyf? (Enige pyne, kolle, vlinders?) Is jou lyf besig om vir jou iets te verklap oor hoe hierdie veranderinge jou beinvloed? Deel met die Here.
 • Onthou, beide goeie en slegte veranderinge het die vermoë om ons te affekteer. Ons kan opgewonde wees, of angstig, en ons lyf kan beide op dieselfde manier interpreteer. Daarom is dit belangrik om sensitief te wees vir wat ons liggaam vir ons vertel. God het ons wonderlik geskep om selfs ons liggaam ‘n taal te gee om te probeer sin maak van dit wat ons beleef.

rou OEFENING:

 • Hou ‘n seremonie om totsiens te sê vir dit wat jy agterlaat. (Steek ‘n kers aan en blaas dit uit wanneer jy reg is. Koop blomme en gee dit vir iemand wanneer jy reg is om dit te laat gaan.)
 • Sê ‘n gebed van dankbaarheid vir die vryheid wat verandering jou nou kan leer.
  rou GEBED:
  Here, geseënd is ons wat ‘n oomblik neem om terug te kyk na wat was, die mense wat ons geword het, die mense wat vir ons lief was tot nou en die vrede beleef met dit wat bekend is. Here, geseënd is ons wanneer ons nou vorentoe kyk na ‘n nuwe weg. Gee ons die waagmoed vir elke treë, asook die een daarna. Here, herinner ons dat U voor gaan en reeds is, waarheen U ons lei.
  Amen

Maandag 27 Februarie 2023

1 Johannes 3:1-3
1Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het: Hy noem ons kinders van God, en ons is dit ook. En die wêreld ken ons nie, omdat dit Hom nie ken nie. 2Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat, wanneer Jesus kom, ons soos Hy sal wees. Ons sal Hom sien soos Hy werklik is. 3Elkeen wat hierdie verwagting in verband met Hom koester, hou homself rein soos Jesus rein is.

rou VRAE:

 • Die gedeelte sê ons is kinders van God. Die realiteit is wel dat ons soms soos wees-, pleeg- of aanneem kinders voel, eerder as werklike bloed kinders. Wat is die verskil? Werklike kinders voel veilig, verseker van hulle ouers se liefde, sorg en beskerming. Hulle hoef nie bekommerd te wees dat hulle weggegee gaan word nie. Hulle hoef nie bekommerd te wees dat hulle swak gedrag of tekortkominge hulle plek in hulle ouers se hart gaan verander nie. Wees-, pleeg- en aanneem kinders voel altyd onseker of iets wat hulle sê of doen hulle plek in hulle ouers se huis en hart kan verander. Daarom is daar druk om perfek te wees, nie te veel te vra nie, nie foute te maak nie, nie ‘n las te wees nie.
 • In vandag se gedeelte daag ons teks ons uit om gemaklik, rustig en vry te voel om net ons rou, eerlike en imperfekte self te wees. Ons kan spasie los om nie vandag alles te wees wat ons dink ons moet wees nie. As ons vandag faal en nie hierdie dag kan klaarmaak nie, is daar genade en liefde wat ons vang.
 • In ‘n kultuur wat altyd meer, meer, meer wil hê, hoe kan jy vandag gemaklik wees om net jouself te wees, foute en tekortkominge ingesluit? Hoe kan jy minder wees van alles wat die kultuur verwag, en net wees by God?
 • In ‘n kultuur wat perfek wil wees, hoe kan jy gemaklik wees met foute maak? In ‘n kultuur wat maklike sukses wil hê, hoe kan jy gemaklik wees met sukkel? In ‘n kultuur wat oordeel, hoe kan jy net wees?

rou OEFENING:

 • Die Batalha Klooster in Portugal. Die geboue is besonders versier, alhoewel dit nie werklik klaar gebou is nie. Die onvoltooide kapel het steeds nie ’n dak nie. (https://www.youtube.com/watch?v=HqbeVRGzw6o&ab_channel=KateBowler)
 • Hoe kan die onvoltooide kapel vir ons iets leer oor ons eie imperfeksies?

Gebed:
Here, ek is dankbaar dat u na my kyk en U eie handewerk raaksien. U sien my hoe ek reeds in Christus herstel is. Here, ek is in verwondering oor U oë, wat my so kan sien. ’n Werk van liefde en sorg. Dankie Here.  
Amen

Saterdag 25 Februarie 2023

Psalm 3
2Ek het so baie vyande, Here! Baie kom in opstand teen my. 3Daar is talle wat van my sê: “Van God kom daar vir hom geen hulp nie!” Sela 4Maar U, Here, beskerm my aan alle kante, U herstel my eer en aansien. 5As ek na die Here roep, antwoord Hy my van sy heilige berg af. Sela 6As ek gaan lê, slaap ek goed; ek word ook weer wakker, want die Here sorg vir my. 7Ek is nie bang vir tienduisende mense wat van alle kante af op my toesak nie. 8Kom tog, Here, help my, my God! U het nog altyd my vyande se mag verbreek, U het die aanval van die goddeloses afgeslaan. 9Hulp kom net van die Here af. U laat dit goed gaan met u volk.

rou VRAE:

 • Ons is daagliks gekonfronteer met situasies en omstandighede waar ons moet besluit of ons wil vashou of laat gaan. Ons is in verhoudings waarin ons moet besluit of ons moet vashou of laat gaan. Ons het gedagtes en gevoelens wat ons oor moet besluit ons moet vashou of laat gaan. Deel met die Here jou situasies, omstandighede, verhoudings, gedagtes en gevoelens waaroor jy wonder of jy moet vashou of laat gaan.
 • Wat is die goeie goed waaraan jy vandag kan vashou? Dank die Here hiervoor.
 • Wat is die goed wat jy vandag wil laat gaan? Vra vir die Here se krag om dit te kan doen.

rou OEFENING:

 • Wat is die dinge wat vir jou swaar is, maar wat jy nie kan laat gaan nie (kind wat siek is, ouers wat aan die einde van hulle lewens is, hart wat stukkend is, ens.).
 • Vra dat die Here jou sal toerus om met hierdie swaar te loop. En veral vir wanneer dit tyd is om te MOET laat gaan.

rou Gebed:
Here, help my om my vingers, een vir een, oop te forseer, sodat ek dit kan laat gaan wat my nie dien of versadig nie. Here, maak my begeertes oop vir die plek waar U my sal ontmoet. Here, help my om terug te keer na dit wat my lewe gee en energie verfris.
Amen

Vrydag 24 Februarie 2023

Psalm 36:6-10
6Here, u liefde reik tot in die hemel, u trou tot in die wolke, 7u geregtigheid tot op die hoogste berge, die reg wat U spreek, tot in die dieptes van die see. U sorg vir mens en dier, o Here. 8Hoe kosbaar is u trou, o God! U beskerm die mense wat by U skuil. 9In u huis geniet hulle oorvloed, U laat hulle drink uit die strome van u goedheid. 10U is die bron van die lewe, deur u lig lewe ons.

rou VRAE:

 • Die Psalm skrywer vind vreugde in groot en klein dinge wat die Here doen. Dit is alles dinge wat hy by die Here beleef het. Wat het jy al saam met die Here beleef? Wat is die groot en klein dingetjies wat vir jou vreugde gegee het?
 • Maak ‘n opname. Hoe maklik voel dit vir jou om vreugde te vind en te beleef? Is dit moontlik? Of voel dit onmoontlik? Waarom?
 • Wat is die klein vreugdes wat jy vandag kan beleef, waar jy is?
 • Kan jy vreugde vind deur by God te skuil? Waarom of waarom nie? Deel jou hart met die Here.

rou OEFENING:

 • Lees Mary Oliver se gedig The Summmer day. (https://www.andreas.com/poems.html)
 • Maak ‘n lys. Wat is jou planne met hierdie een, wille en kosbare lewe?
 • Wat sou Mary Oliver vir jou moontlik voorstel om te doen?

rou Gebed:
Here, laat die kleinheid van hierdie plek, ’n veilige hawe word vir my, ’n plek van rus onder U vlerk. Here, mag dit ’n oomblik wees waarin ek weer vreugde kan beleef. Here, dankie, dat selfs die kleinste vreugdes vir my ’n prag verhaal vertel van U en U liefde.
Amen

Donderdag 23 Februarie 2023

Matteus 11:25-29
25Daardie tyd het Jesus gesê: “Ek prys U, Vader, Here van hemel en aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. 26Ja, Vader, so was dit u genadige bedoeling. 27“My Vader het alles aan My toevertrou, en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader; en ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun Hom wil bekend maak. 28“Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. 29Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed.

rou VRAE:

 • Die lewe was nog altyd bedrywig. Dit is ‘n gejaag om elke dag te oorleef. Jesus praat steeds vandag met ons. Hoe lyk jou program? Waarmee is jou dag gevul? As jy jou afgelope week sou neem en ‘n inhoud opname sou maak, wat sou jou program van jou verklap? Indien iemand jou nie geken het nie, wat sou hulle van jou program van jou leer?
 • Waarom lyk jou program soos hy lyk? Waarom hou jy jouself met al hierdie dinge besig? Wat sou dit van jou prioriteite sê? Wat sou dit van jou geloof sê? Wat sou dit van jou vertroue in die Here sê?
 • Voel jy meer bekwaam, aanvaarbaar, waardevol as jy ‘n lang lysie het om te doen? Kyk jy hoeveel goed jy op ‘n dag kan doen? Of is dit die goed wat jy doen wat werklik tel? Is dit wat jy doen, doelbewus gekies, intensioneel en waardevol? Deel jou met die Here.
 • Is daar vir jou ‘n verskil tussen die hoeveelheid goed wat jy doen, en die goed wat jy doen wat waardevol is? Wat is die verskil?

rou OEFENING:

 • Watter aktiwiteite bring vir jou werklik rus?
 • Wat kan jy vandag doen om vir jou ware rus in te bou in jou dag?

rou Gebed:
Here, vandag voel soos ’n groot ophou doen dag. Daar is te veel om te doen en te min van my om alles te doen. Vir my oorweldig wees, gee my vrede. Vir my oormoeg wees, gee my rus. Vir my bitter wees, gee my liefde. En vir my frustrasies met nie genoeg wees nie, omhels my.
Amen

Woensdag 22 Februarie 2023

Psalm 51:1-17
1Vir die koorleier. ‘n Psalm van Dawid, na aanleiding daarvan 2dat die profeet Natan na hom toe gekom het oor sy owerspel met Batseba. 3Wees my genadig, o God, in u troue liefde, wis my oortredings uit in u groot barmhartigheid! 4Was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde! 5Ja, my oortredings ken ek en van my sonde bly ek altyd bewus. 6Teen U alleen het ek gesondig, ek het gedoen wat verkeerd is in u oë. U uitspraak is dus reg en u oordeel regverdig. 7Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaai toe my moeder swanger geword het. 8Maar U verwag opregtheid diep in ‘n mens se hart: laat ek dan diep in my binneste weet hoe U wil dat ek moet lewe. 9Neem tog my sonde weg dat ek rein kan wees, was my dat ek witter as sneeu kan wees. 10Laat my weer blydskap en vreugde belewe. U het my verbrysel; laat my weer jubel. 11Moet tog nie ag slaan op my sondes nie, wis al my skuld uit! 12Skep vir my ‘n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig. 13Moet my tog nie van U af wegdryf en u Heilige Gees van my af wegneem nie! 14Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is, laat my U weer met toewyding dien. 15Dan sal ek oortreders leer wat U van ‘n mens verwag; dat die sondaars hulle tot U sal bekeer. 16Red my van ondergang, o God, my Redder, dat ek kan jubel oor u verlossingsdaad. 17Here, gee my die woorde om u lof te verkondig.

rou VRAE:

 • Vandag is AsWoensdag. Ons tema: geseënd is die wat rou, sinspeel op die feit dat ons almal begin dink oor dit wat met Jesus gebeur het aan die kruis. Ons rou oor dit wat met Hom gebeur het. Ons is bewus dat ons ‘n hand in Sy kruisdood het, omdat Hy vir ons sondes gesterf het en daarom rou ons oor ons eie aandeel. Ons erken ook met hierdie tema dat ons rou oor ander goed in ons lewens. En meer as dit weet ons, dat God ons vra om rou en eerlik te wees oor ons situasies. Dat ons ophou om voor te gee en rou, eerlik, eg en opreg voor die Here staan met die lewens wat ons het, nie die lewens wat ons altyd voorgee om te h nie.
 • Dawid bely in hierdie Psalm sy skuld, sy tekortkominge, sy sondigheid, sy valse lewe wat hy nagejaag het. Hy erken dat Hy God benodig en afhanklik is van Hom. Hy erken dat sy eie rou, eerlike lewe ver tekort skiet. Dat hy menslik is, tydelik is, afhanklik is, en weerloos is. Hy doen dit omdat hy gekonfronteer is met God se grootheid, almag, en duursaamheid.
 • As jy met God se grootheid gekonfronteer word, en bewus word van jou eie tekortkominge en weerloosheid, voel jy meer duursaam of weerloos? Hoe laat dit jou voel en dink?
 • Wat het jy van God nodig om meer aan jou duursaamheid herinner te word? Wat het jy nodig, veral wanneer jy meer weerloos voel? Hoe gee God dit vir jou?

rou OEFENING:

 • Gebruik die olyfolie om vir jou ‘n kruis op jou hand of voorkop te trek. Laat dit jou herinner aan die duur prys wat God vir jou, rou en weerlose mens betaal het.

rou Gebed:
Here, op my beste dae, wanneer ek bekwaam en selfversekerd voel, herinner my aan my afhanklikheid van U. En die dae wanneer ek agterstevoor en onderstebo is met onsekerheid, herinner my aan U grootheid. Alhoewel my dae, vrese, gemoed en omstandighede altyd verander, bely ek U bly altyd getrou. 
Amen

Dinsdag 21 Februarie 2023

Efesiërs 4:1-16

7 Aan elkeen van ons is ‘n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. 11 En dít is die “gawes” wat Hy “gegee het”: apostels, profete, evangeliste, en herders en leraars. 12 Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus.

Lede van die liggaam van Christus (die Kerk) het diverse gawes, en diverse verantwoordelikhede. Ons weet dat die kerk gesond is as mense hulle gawes gebruik en hulle verantwoordelikhede opneem. Dit is krities belangrik dat ons dit doen, want dit is vir die opbou van die liggaam!

Eenheid beteken nie eendersheid nie, so ons behou steeds ons eenheid in diversiteit. ’n Kort beskrywing van die gawes in vers 11 is:

 • Apostel: die gawe om strukture te kan bou en strategies te kan dink, die leer van die kerk te beskerm, en die kerk aan te moedig om haar gestuurdheid uit te leef.
 • Profeet: die gawe om die kerk op God gefokus te hou en nie te laat dwaal nie.
 • Evangelis: die gawe om mense te oortuig van die goeie nuus, en mense in te nooi in die lewe van ’n geloofsfamilie.
 • Herder: die gawe om ’n gemeenskap bymekaar te hou, te versorg en te laat groei in liefde.
 • Leraar: die gawe om die detail van die evangelie, die Bybel en ons geloof te kan verduidelik en toepaslik te maak vir die kerk.

Die doel van hierdie gawes is om gelowiges toe te rus. Waarvoor? Vir diens! Ons sien in ons teksgedeelte dat ons elkeen se bydrae as diens beskryf word. Ons is almal saam tot diens geroep, en elkeen te bydrae is nodig vir die opbou van die liggaam!

Om oor te dink:

 • Weet jy wat jou gawe, jou unieke bydrae, is?
 • Wat doen jy tans met dit wat die Here jou gegee het?
 • Is daar ’n bydrae wat jy kan lewer tot die opbou van die liggaam?

“We simply weren’t constructed to live only for ourselves. We were placed on earth to be part of something bigger than the narrow borders of our own survival and our own little definition of happiness.” Paul David Tripp

Maandag 20 Februarie 2023

Efesiërs 4:1-16

1 Ek druk julle dit op die hart, ek wat ‘n gevangene is omdat ek die Here dien: Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. 2 Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, en verdra mekaar in liefde. 3 Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe.

Op dieselfde manier as wat ’n mens volgens sekere mates as “gesond” beskryf word, beskryf die Bybel ‘n gesonde kerk as ‘n kerk met sekere baie belangrike kenmerke en karaktereienskappe. Soms skarrel ons so dat ons nie eers weet dat ons eintlik as individuele gelowiges en ’n geloofsfamilie ongesond is nie.

’n Gesonde kerk is ’n kerk waarin daar eenheid is. Ons is verenig deur die feit dat ons almal in Jesus se beeld gevorm word. 
Kyk na die deugde en gedrag wat in vers 2-3 genoem word. Dit is deugde wat Jesus perfek beliggaam het, so ons lyk al meer na mekaar hoe meer ons in Jesus se beeld gevorm word.

Om te leef soos die teks beskryf, moet ons dit intensioneel kies, en nie net dit nie, ons moet intensioneel teen ander gedrag kies, om werklik op hierdie manier te leef. As ons meer geduldig wil wees moet ons kies teen ongeduld. As ons die eenheid wat die Gees gesmee het wil bewaar, moet ons teen vyandigheid, afgunstigheid, skinder en jaloesie kies. Dit is ons roeping, en ons lewenswandel moet in ooreenstemming met ons roeping wees. Onthou: ons doen dit nie in ons eie krag nie, ons doen dit deur die krag van die Heilige Gees.

Om oor te dink:

 • Watter een van die deugde staan vir jou uit vanoggend?
 • Sal die persoon die naaste aan jou kan getuig dat jou lewenswandel in ooreenstemming met jou roeping is?
 • Is daar iets waarteen jy doelbewus moet kies en vanaf moet wegdraai?

Humility is not thinking less of yourself. It is thinking of yourself less. Tim Keller

Saterdag 18 Februarie 2023

Kolossense 4:5b
“Maak die beste gebruik van elke geleentheid.”

Om oor te gesels en te dink
Ons leef op geleende tyd en daarom moet ons die beste gebruik maak van elke geleentheid. Paulus sê letterlik “koop die tyd uit”
Ons vergeet dat die by ons is en vir ons elke dag sorg en geleenthede gee om ’n verskil te maak. John Donne sê: “Baie mense wat Sondae die Onse Vader bid, leef die res van die week asof hulle weeskinders is.”
Ons leef so maklik asof alles net van onsself afhang. Paulus herinner ons om in afhanklik van God die geleenthede wat Hy vir ons gee aan te gryp.
Wanneer ons die tyd uit koop, skep ons ook geleenthede waardeur ons wys dat God se omgee en sorg ’n realiteit is.
Wanneer ons voor keuse gestel word, bid daaroor en vertrou die Here om vir jou wysheid te gee om die beste daarvan te maak.

Gebed
Here, dankie vir geleenthede. Mag ek vandag my tyd uitkoop en daarmee aan U al die eer gee. Amen.

Vrydag 17 Februarie 2023

Kolossense 4:5b
“Maak die beste gebruik van elke geleentheid.”

Om oor te gesels en te dink
Ons leef op geleende tyd en daarom moet ons die beste gebruik maak van elke geleentheid. Paulus sê letterlik “koop die tyd uit”
Ons vergeet dat die by ons is en vir ons elke dag sorg en geleenthede gee om ’n verskil te maak. John Donne sê: “Baie mense wat Sondae die Onse Vader bid, leef die res van die week asof hulle weeskinders is.”
Ons leef so maklik asof alles net van onsself afhang. Paulus herinner ons om in afhanklik van God die geleenthede wat Hy vir ons gee aan te gryp.
Wanneer ons die tyd uit koop, skep ons ook geleenthede waardeur ons wys dat God se omgee en sorg ’n realiteit is.
Wanneer ons voor keuse gestel word, bid daaroor en vertrou die Here om vir jou wysheid te gee om die beste daarvan te maak.

Gebed
Here, dankie vir geleenthede. Mag ek vandag my tyd uitkoop en daarmee aan U al die eer gee. Amen.

Donderdag 16 Februarie 2023

Kolossense 4:5a
“Tree met wysheid op teenoor die mense wat nog buite die gemeente is.”

Om oor te gesels en te dink
Paulus lê klem op hoe ons as Christene teenoor ander mense op tree. Nie alleen moet ons in gebed volhard en bid vir geleenthede om met mense die evangelie te deel nie, maar moet ons met wysheid optree, veral teenoor mense wat buite die gemeente is.
Christene word baie keer beskuldig dat hulle woorde en dade nie ooreenstem nie. Ons word opgeroep om seker te maak dat ons alle mense met respek en liefde sal hanteer. Soms moet ons ’n geleentheid skep waar ons vir mense kan dien met liefde wanneer hulle dit nie verwag nie. Andere kere moet ons die geleentheid aangryp om iemand te help in wysheid deur byvoorbeeld net ’n luisterende oor te wees. Wat ook al die geleentheid, vra die Here om jou vandag wysheid te gee. Mag mense jou liefde vandag ervaar.

Gebed
Here, ek bid vir wysheid vandag. Mag ek U liefde vir iemand wys met wie ek te doen het. Amen.

Woensdag 15 Februarie 2023

Kolossense 4:3
“en bid tegelykertyd ook vir ons. Bid dat God vir ons ‘n deur vir die woord oopmaak sodat ons die geheimenis van Christus kan verkondig waarvoor ek hier gevange sit.”

Paulus vra vir die gemeente om vir hulle in die tronk te bid en ook dat daar ’n geleentheid sal wees om die evangelie te kan verkondig. Hy vra dat God vir hulle ’n deur sal oopmaak dat hulle die boodskap van Christus kan deel. Dit is goed om te sien dat hy voorbidding vra. Ons moet nie huiwer om ander mense te vra om vir ons te bid nie.
Ons kom ook in situasies waar ons dieselfde as Paulus kan vra en bid. Die Here druk soms iemand op jou hart en dan weet jy dat jy met daardie persoon moet praat of help. Ons moet die Here vertrou vir die regte geleentheid om dit te doen. Partymaal open die Here eers na ’n lang tyd die deur of bid jy nogsteeds vir ’n deur om oop te gaan.
Moenie moedeloos word om te bly bid nie. Juis in die vorige vers moedig Paulus ons aan om te volhard in die gebed.

Gebed
Here, dankie vir geleenthede. Ek bid dat U ’n deur sal oopmaak dat ek U liefde met iemand kan deel. Amen.

Dinsdag 14 Februarie 2023

Kolossense 4:2
“Volhard in die gebed! Wees daarby waaksaam en dankbaar”

Om oor te gesels en te dink
Om te volhard in gebed is belangrik. Die Boodskap vertaal dit as: “Bid gereeld en gedissiplineerd. Sê ook vir God dankie vir alles wat Hy vir julle doen.
‭‭’n Belangrike komponent van ons gebed moet dankbaarheid wees. Ons fokus so op dit wat ons kort of nie het nie, dat ons nie altyd dankie sê vir wat ons het of wat die Here vir ons doen nie. Kan ons dit waaroor ons kla en bid, positief in dankbaarheid verklaar.
Kan ons in plaas van om te kla oor die verkeer werk toe, dankie sê vir werk en ‘n kar om daar uit te kom? Laat ons fokus op God wees en wie Hy is en doen.
*Waarvoor kan jy vandag dankie sê?
*Vir wie kan jy dankie sê wat ‘n verskil in jou lewe maak?

Gebed
Here, dankie vir vandag! Dankie dat ek kan bid en met U enigetyd praat. Dankie vir wie U is. Mag ek vandag in dankbaarheid leef. Amen.

Maandag 13 Februarie 2023

Kolossense 4:2
Volhard in die gebed!
 
Om oor te gesels en te dink
Ons skarrel en dink dat daar nie genoeg tyd is nie, tog is die laaste ding wat ons aan dink, is om te bid. Paulus moedig die gemeente in Kolosse aan om te volhard in die gebed. Hy skryf vanuit moeilike omstandighede waar hy in die tronk sit, tog moedig hy hulle aan om te bid.
Gebed is nie iets wat ons moet doen nie, dis wat ons wil doen uit ons verhouding met Jesus.
Soos met ’n gewone verhouding wat jy graag tyd saam met die ander persoon wil spandeer, so moet ons tyd saam met die Here spandeer.
As dit jou help, stel jou horlosie of wekker om op ’n spesifieke tyd van die dag (wat net jy weet) af te gaan en bid dan spontaan. Dra wat verby is aan die Here op en gee dit wat voorlê vir Hom. So word dit ’n geloofsgewoonte om te volhard in gebed.
Gebed
Here, dankie dat ek enige tyd kan bid. Help my om te volhard in gebed. Ek wil tyd saam met U spandeer en U orals in my lewe raaksien. Amen.

Saterdag 11 Februarie 2023

Psalm 90:12, 14, 16-17
“12 Leer ons ons dae so gebruik dat ons wysheid bekom. 14 Skenk ons elke dag u liefde in oorvloed, dat ons ons lewe lank mag juig en bly wees.
16 Laat u werk vir ons duidelik word en u grootheid vir ons kinders. Laat ons die goedheid van die Here ons God belewe: hou die werk van ons hande in stand, ja, die werk van ons hande, hou dit in stand.

Om oor te gesels en te dink
Psalm 90 is ’n kosbare gebed om elke dag te bid. Dit vra vir wysheid dat ons elke dag ons dag reg sal gebruik. Dis ’n versugting dat ons vreugde sal beleef.
Die Here se goedheid is by ons, ons en ons kinders moet dit raak sien en God daarvoor eer. Met hierdie gebed vra ons ook dat die Here die werk van ons hande in stand sal hou. Hiermee verklaar ons, ons afhanklikheid aan Hom. Dit is ’n keuse om God se goedheid elke dag om ons raak te sien.

Gebed
Here, ek kom bid vir wysheid. Leer my om my dae so te gebruik. Mag ek U goedheid elke dag nuut raaksien. Amen.

Vrydag 10 Februarie 2023

2 Korintiërs 3:18
Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is.

Om oor te gesels en te dink
Ons fokus hierdie week op die tema om vandag aan gryp. Die Here sorg elke dag vir ons. Sy genade en liefde is vir ons genoeg. Meer nog, vernuwe die Here ons elke dag deur Sy Gees wat ons by ons is en ons leer. Ons word elke dag meer gevorm na die beeld van Christus. “Hoe meer ons die Here se grootheid raaksien, hoe meer word ons lewe verander om sy ongelooflike heerlikheid te weerkaats. Dis natuurlik die Here self, Hy wat Gees is, wat ons verander om al hoe meer te lyk en te leef soos Hy dit wil hê” (2 Kor 3:18 Boodskap).
Die Heilige Gees werk in ons en ons kan Hom met ons lewe vertrou. Laat vandag toe dat God jou vernuwe. Gee jouself oor aan Hom, sodat ons die heerlikheid van die Here kan weerspieël.

Gebed
Here, ek wil U meer weerkaats en U heerlikheid uitstraal. Kom vernuwe my vandag. Amen.

Donderdag 9 Februarie 2023

Klaagliedere 3:21-25
Maar dít sal ek ter harte neem en om dié rede bly ek hoop: deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie; daar is geen einde aan sy ontferming nie, dit is elke môre nuut. U trou is groot. Ek sê vir myself: Die Here is my lewe, daarom hoop ek op Hom. Die Here is goed vir wie op Hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra;

Om oor te gesels en te dink
Die Here se liefde en trou is elke dag vir ons genoeg. Klaagliedere se skrywer kom herinner ons dat ten spyte van die swaar en ellende, ons steeds op die Here kan hoop. Dis ’n vaste sekerheid. Deur die Here se ontferming en goedheid word ons bewaar. Dit is elke môre nuut en genoeg. Die Boodskap vertaal dit: “’n Mens kan altyd op U vertrou. Elke oggend is U maar weer daar.
God se liefde is vandag vir jou nuut en genoeg.
Vra na die Here se wil en bly op Hom hoop. Hy is getrou.

Gebed
Here, ek stel my hoop op U. Dankie dat U liefde en trou elke môre nuut is. Ek bely dat U my lewe is. Amen.

Woensdag 8 Februarie 2023

Matteus 6:9-13
So moet julle bid: “Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood; en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree; en laat ons nie in versoeking kom nie maar verlos ons van die Bose.

Om oor te gesels en te dink
Die Here voorsien vir elke dag. Soos wat Hy in die Ou Testament manna en kwartels gegee het, so leer Jesus ons om Hom te vertrou met ons behoeftes.
Wanneer Jesus ons in die Onse Vader leer bid, sê Hy dat ons moet vra vir vandag se daaglikse brood. Wat uitstaan is “vandag” en “daaglikse brood.”
Ons word so maklik meegesleur oor wat ons nie het nie of nog nie het nie, dat ons vandag mis. Ons moet fokus op wat hierdie dag inhou.
Ons kry genoeg vir vandag. Dit is ons daaglikse brood.

 • Bid jy nog gereeld vir jou daaglikse brood?
 • Wat sal jy vandag vir die Here wil vra wat jy vandag nodig het?

Gebed
Here, ek raak soms so besig dat ek nie bid vir my daaglikse brood nie. Ek vra nou vir vandag vir my daaglikse brood. Dankie dat U altyd voorsien. Amen.

Dinsdag 7 Februarie 2023

Eksodus 16:11-16, 19
Die Here sê toe vir Moses: “Ek het die verset van die Israeliete opgemerk. Sê vir hulle: Teen skemeraand sal julle vleis eet en teen môreoggend sal julle oorgenoeg kos hê sodat julle kan besef dat Ek die Here julle God is.” Teen die aand se kant het daar kwartels aangevlieg gekom en hulle het die hele kamp vol gesit. Die volgende oggend was daar ‘n wolk rondom die kamp, en toe die wolk wegtrek, was die woestyn oortrek met fyn vlokkies soos ryp.
Toe die Israeliete dit sien, sê hulle vir mekaar: “Wat is dit dié?” want hulle het nie geweet wat dit is nie. Toe sê Moses vir hulle: “Dit is die brood wat die Here vir julle gee om te eet. Die Here het beveel: Gaan maak dit bymekaar volgens elke gesin se behoefte, twee liter per kop. Elkeen moet vat volgens die getal mense in sy tent.
19Moses het toe vir hulle gesê: “Niemand mag iets daarvan laat oorskiet tot môreoggend nie.””

Om oor te gesels en te dink
Die Here gee vir ons elke dag genoeg vir vandag. Die Israeliete kla in die woestyn en verlang terug na die kospotte van Egipte. Hulle voel dat die Here hulle vergeet het. Hulle kom in verset, tog kom die Here en voorsien vir hulle met manna (brood) en kwartels (vleis). Die Here gee vir elke persoon genoeg vir die dag. Hulle word beveel om nie oor te hou vir die volgende dag nie. God sal weer die volgende dag nuwe kos voorsien. Dit vra om afhanklik te leef.
Ons kan leer by die Israeliete en die Here ook vir vandag se voorsienigheid vertrou. Ons elkeen se manna lyk verskillend, maar dit is genoeg vir vandag.

Gebed
Here, dankie dat U vir my sorg. Dankie dat U vir my genoeg vir vandag gee. Mag ek vandag so afhanklik van U leef. Amen.

Maandag 6 Februarie 2023

Genesis 1:5
God het die lig toe “dag” genoem, en die donker het Hy “nag” genoem. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die eerste dag.

Om oor te gesels en te dink
Ons skarrel baie keer en voel dat daar te min tyd vir alles is. Ons doen alles te laat, tog wys Genesis 1 vir ons dat God ’n ritme van tyd in ons lewens gegee het. Let op wanneer God se tyd begin: dit het aand geword en dit môre geword. God se dag begin as die son sak, rustig. As jy dan gaan slaap en wakker word, is jy rustig vir die dag wat voorlê. Mens kyk dan terug op die dag wat verby is.
Ons skarrel as ons dag in die oggend begin en net probeer oorleef tot die aand. Kom ons dink vandag anders oor ons dag. God het reeds vandag vir ons gegee en ons kan weet dat Hy by ons is.
Dra vandag aan die Here op. As jy vanaand tuis is, reflekteer op die dag wat verby is en sê vir God dankie. Gee vir Hom ook wat vir jou voorlê, sodat jy rustig kan slaap.

Gebed
Here, my tye is in U hande. Dankie dat U elke aand en môre by my is. Ek gee my vandag vir U. Amen.

Saterdag 4 Februarie 2023

Matteus 25:34-35
34“Dan sal die Koning vir dié aan sy regterkant sê: ‘Kom, julle wat deur my Vader geseën is! Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit,… 36 siek, en julle het My verpleeg;

Om oor te gesels of te dink:

 • Hoe lyk dit om siek te wees? Hoe voel dit as jou lyf teen jou werk, swak word en nie meer wil doen wat hy/sy wou doen toe jy gesond was nie? Was daar al ooit ‘n geval waar jy so siek was vir ‘n geruime tyd? Wat gebeur binne jou gedagtes? Wat het jy nodig om gesond te word en gesond te voel? Deel sommer jou gedagtes met die Here.
 • Daar is verskeie siektes in hierdie wêreld wat ons liggaam, siel en gees aantas en afbreek. Het jy ‘n siekte wat jou liggaam, siel of gees aantas of afbreek? Kon jy al vrede maak hiermee? Waar is God in hierdie siekte? Deel jou hart met die Here.
 • Dit is ‘n stryd om iemand te kry wat jou simptome ernstig neem, jou die regte medikasie kan gee, jou te help moed hou terwyl jy bid om gesond te word, jou op te tel wanneer die simptome iets is waarmee jy moet leef, jou versorg terwyl jy nie lekker voel nie. Het jy sulke mense in jou lewe wat jou versorg as jy siek is? Laat jy hulle toe om jou te versorg as jy siek is? Deel sommer jou hart met die Here oor jou gedagtes in hierdie verband.
 • Is daar mense in jou lewe wat ‘n siekte het wat hulle liggaam, siel of gees aantas of afbreek? Hoe kan jy hulle versorg? Hoe kan jy luister en die siekte ernstig neem? Hoe kan jy hulle help om die regte medikasie te kry? Hoe kan jy hulle help moed hou terwyl julle bid vir genesing? Hoe kan jy hulle optel en ondersteun terwyl hulle met die simptome moet saamleef? Hoe kan jy hulle versorg terwyl hulle nie altyd lekker voel en die beste weergawes van hulleself is nie? Deel jou hart met die Here en vra vir wysheid.

Gebed:
Here van my lewe,
Ek is soms siek en kry swaar. Fisies, emosioneel en geestelik. Dankie dat U die geneesheer is, en dat U ook mense stuur om my te versorg in hierdie tye. Here help my om ook vir ander wat siek is en swaar kry te kan versorg. Here, help my om belang te stel, om te gee en in tee tree, self wanneer ek self bang is vir dit wat siek maak. Here help my om met my eie ongemak vrede te maak, en U hande en voete in alle omstandighede te wees.
Amen.

Vrydag 3 Februarie 2023

Matteus 25:34-35
34“Dan sal die Koning vir dié aan sy regterkant sê: ‘Kom, julle wat deur my Vader geseën is! Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit,… 36 siek, en julle het My verpleeg;

Om oor te gesels of te dink:

 • Hoe lyk dit om siek te wees? Hoe voel dit as jou lyf teen jou werk, swak word en nie meer wil doen wat hy/sy wou doen toe jy gesond was nie? Was daar al ooit ‘n geval waar jy so siek was vir ‘n geruime tyd? Wat gebeur binne jou gedagtes? Wat het jy nodig om gesond te word en gesond te voel? Deel sommer jou gedagtes met die Here.
 • Daar is verskeie siektes in hierdie wêreld wat ons liggaam, siel en gees aantas en afbreek. Het jy ‘n siekte wat jou liggaam, siel of gees aantas of afbreek? Kon jy al vrede maak hiermee? Waar is God in hierdie siekte? Deel jou hart met die Here.
 • Dit is ‘n stryd om iemand te kry wat jou simptome ernstig neem, jou die regte medikasie kan gee, jou te help moed hou terwyl jy bid om gesond te word, jou op te tel wanneer die simptome iets is waarmee jy moet leef, jou versorg terwyl jy nie lekker voel nie. Het jy sulke mense in jou lewe wat jou versorg as jy siek is? Laat jy hulle toe om jou te versorg as jy siek is? Deel sommer jou hart met die Here oor jou gedagtes in hierdie verband.
 • Is daar mense in jou lewe wat ‘n siekte het wat hulle liggaam, siel of gees aantas of afbreek? Hoe kan jy hulle versorg? Hoe kan jy luister en die siekte ernstig neem? Hoe kan jy hulle help om die regte medikasie te kry? Hoe kan jy hulle help moed hou terwyl julle bid vir genesing? Hoe kan jy hulle optel en ondersteun terwyl hulle met die simptome moet saamleef? Hoe kan jy hulle versorg terwyl hulle nie altyd lekker voel en die beste weergawes van hulleself is nie? Deel jou hart met die Here en vra vir wysheid.

Gebed:
Here van my lewe,
Ek is soms siek en kry swaar. Fisies, emosioneel en geestelik. Dankie dat U die geneesheer is, en dat U ook mense stuur om my te versorg in hierdie tye. Here help my om ook vir ander wat siek is en swaar kry te kan versorg. Here, help my om belang te stel, om te gee en in tee tree, self wanneer ek self bang is vir dit wat siek maak. Here help my om met my eie ongemak vrede te maak, en U hande en voete in alle omstandighede te wees.
Amen.

Donderdag 2 Februarie 2023

Matteus 25:34-35
34“Dan sal die Koning vir dié aan sy regterkant sê: ‘Kom, julle wat deur my Vader geseën is! Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit,… 36Ek was sonder klere, en julle het vir My klere gegee;

Om oor te gesels of te dink:

 • Hoe lyk dit om “kaal” te wees? Hoe voel dit om broos, uitgeworpe en oorgelewer aan ander te voel? Was daar al ooit ‘n geval waar jy so “kaal” was vir ‘n geruime tyd? Wat gebeur binne jou gedagtes? Wat het jy nodig om te voel asof jy niks het om voor skaam te wees nie? Wat het jy nodig om te voel asof jy niks het om weg te steek nie? Wat het jy nodig om te voel asof jy waarde het in jouself en vir ander? Deel sommer jou gedagtes met die Here.
 • Mense in hierdie wêreld, voel gereeld kaal, ontbloot en uitgelewer aan ander. Dit is verskriklik erg om te voel asof jy broos is, uitgelewer is en al jou foute/vrese sigbaar is vir die wêreld om te sien. Ons almal het ‘n behoefte om met waardigheid en liefde geklee te wees. Hoe kan ons ander help om te voel dat hulle met waardigheid en liefde geklee is, as hulle in ons teenwoordigheid is? Hoe klee ons mense met warmte en verborgenheid?
 • Is daar mense in jou lewe wat jou laat kaal, broos en onveilig laat voel? Waarom? Hoe kan jy begin afstand te neem van hierdie mense? Is daar mense wat jou klee met liefde, warmte, waardigheid en troos? Hoe kan jy meer van hierdie mense in jou lewe inbou?
 • Vir wie is jy ‘n bron van klere? Vir wie gee jy klere wat hulle beskerm, hulle geliefd laat, hulle waarde gee, hulle aantreklik laat voel? Waar kan jy nog geleenthede soek om vir mense so te klee? Deel met die Here jou hart.

Gebed:
Here van my lewe,
Dankie dat U my klee in liefde, waardigheid, troos, verborgenheid, warmte, veiligheid en vrede. Here, dankie dat ek met vrymoedigheid voor U kan staan in hierdie klere. Dankie dat ek nie hoef skaam te wees of minderwaardig hoef te voel nie. Dankie dat U my versorg op hierdie manier. Here, help my om ander ook so te klee. Help my om dit wat ek by U ontvang vir ander uit te deel. Here, U voorsien op elke behoefte wat ek het. Dankie.
Amen.

Woensdag 1 Februarie 2023

Matteus 25:34-35
34“Dan sal die Koning vir dié aan sy regterkant sê: ‘Kom, julle wat deur my Vader geseën is! Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit,… 35c Ek was ‘n vreemdeling, en julle het My gehuisves;

Om oor te gesels of te dink:

 • Hoe lyk dit om ‘n vreemdeling te wees? Hoe voel dit om ‘n vreemdeling te wees? Was daar al ooit ‘n geval waar jy vreemdeling was vir ‘n geruime tyd? Wat gebeur binne jou gedagtes? Wat het jy nodig om veilig, tuis, welkom, versorg te voel? Deel sommer jou gedagtes met die Here.
 • Mense in hierdie wêreld, kry daagliks redes waarom hulle soos vreemdelinge voel. Die wêreld laat ons almal verstaan dat ons op een of ander manier nie inpas nie, nie welkom is nie en nie behoort nie. Ons almal se diepste behoefte is vir liefde en om te behoort. Ons soek dit selfs op die verkeerde plekke by die verkeerde mense. Waar sien jy mense wat nie voel asof hulle behoort nie? Waar sien jy mense wat soos vreemdelinge voel?
 • Ons het elke dag geleenthede om mense te laat welkom voel, tuis te laat voel, geliefd te laat voel, veilig te laat voel, te laat voel asof hulle behoort. Ons kan dit fisies in ons huis doen, maar ook in ons verhoudings kringe, in ons sirkel van invloed en in ons Geloofsfamilie. Is jy, jou huis, jou vriendekring, jou werk omgewing, jou Geloofsfamilie ‘n plek waar mense gehuisves kan word? Watter getuienis is daarvan?
 • Watter verskil het dit in jou lewe gemaak toe mense jou laat veilig voel, welkom voel, geliefd laat voel, tuis laat voel? Het jy mense in jou lewe wat jou kan help om meer gasvry te wees teenoor die mense wat vreemdelinge is? Waarmee het jy steeds hulp nodig as dit kom by mense huisves in jou spasie en in jou hart? Deel met die Here jou hart.

Gebed:
Here van my lewe,
Ek besef dat ek soms baie huiwerig is om vreemde mense, mense wat anders is as ek, te verwelkom en tuis te laat voel in my lewe. Ek besef Here dat ek myself wil beskerm, dat ek dalk bang is of net onbevoeg voel om dit te doen. Here, dankie dat U vir my tuis laat voel het, toe ek ‘n vreemdeling was. Dankie dat U vir my mense in my ewe gestuur het, wat my nie soos ‘n vreemdeling hanteer nie. Here, help my asb. om nou ook hierdie gawe vir ander te bied.
Amen

Dinsdag 31 Januarie 2023

Matteus 25:34-35
34“Dan sal die Koning vir dié aan sy regterkant sê: ‘Kom, julle wat deur my Vader geseën is! Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit,… 35b Ek was dors, en julle het My iets gegee om te drink;

Om oor te gesels of te dink:

 • Hoe lyk dit om dors te wees? Hoe voel dit om dors te wees? Was daar al ooit ‘n geval waar jy dors in intensiewe vorm beleef het vir ‘n geruime tyd? Hoe neem dit jou gedagtes oor? Wat het jy nodig om die dors te versadig? Deel sommer jou gedagtes met die Here.
 • Mense in hierdie wêreld, dors vir verskillende goed. Hierdie dors is vir dit wat werklik lewe gee, en dit in oorvloed. Maar baie mense se dors neem hulle na bronne waar die water brak, vuil en toksies is. Hoe probeer mense weer lewendig voel? Watter gevolge is daar indien mens die verkeerd bron van water vind?
 • Ons het elke dag geleenthede om die dors van mense om ons te kan versadig. Ons kan mense lei na die bron van lewende water. Die enigste bron van ware lewegewende water is Christus. Daar is niks anders wat werklik lewe gee nie. Al die ander bronne lei tot dood, materiële dinge, verslawings, verdowing van emosies, afgodery, afhanklikhede, kinders, romantiese maats, ens. Nie een van hierdie bronne kan vir jou lewe bring as jy vertrou dat dit betekenis aan jou lewe gaan bring of jou dors na iets meer les nie. Vra dat die Here jou bewus sal maak van mense se dors, en waar jy hulle kan lei na die ware lewende water.
 • Is daar goed wat jy gebruik as ‘n bron van water, maar wat eintlik net lei tot ‘n verdere dors of dood? Het jy mense in jou lewe met wie jy dit kan deel en vir hulp vra om lewende water te vind? Vra dat die Here vir jou ware geloofsvriende sal gee, wat jou kan help om hierdie lewende water te vind en meer en meer daarvan te drink.

Gebed:
Here van my lewe,
Ek dors na U. My keel is droog en krapperig vir U lewende water wat lewe in oorvloed bring. Here, help my om te breek met die toksiese bronne van water wat ek drink om te probeer beter voel oor my lewe. Help my om nie my kinders, my romantiese verhoudings, my vriende, my versoekings, my goed, my werk, my oefeninge, my troos, my verslawings, my steunpilare te gebruik as bronne om lewe te beleef nie. Here, help my om totaal en al vervul te wees met U, die bron van ware lewe. Dankie Here dat U dit so vry en gewillig aan elkeen van ons wil gee.
Amen

Maandag 30 Januarie 2023

Matteus 25:34-35
34“Dan sal die Koning vir dié aan sy regterkant sê: ‘Kom, julle wat deur my Vader geseën is! Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit, 35want Ek was honger, en julle het My iets gegee om te eet;

Om oor te gesels of te dink:

 • Hoe lyk dit om honger te wees? Hoe voel dit om honger te wees? Was daar al ooit ‘n geval waar jy hongerte beleef het, vir ‘n geruime tyd? Hoe neem dit jou gedagtes oor? Wat het jy nodig om die hongerte te versadig? Deel sommer jou gedagtes met die Here.
 • Mense in hierdie wêreld, honger vir verskillende goed. Sommige van hierdie behoeftes waarvoor mense honger, kan maklik versadig word. Ander is ongesond en eintlik gevaarlik. Waarvoor dink jy honger mense? Waarvoor honger mense wat goed en opbouend is? Waarvoor honger mense wat skadelik en afbrekend is? Waarvoor honger jy?
 • Ons het elke dag geleenthede om die honger van mense om ons te kan versadig. Ons kan vir mense wat behoefte het aan kos, voer. Ons kan mense wat honger na liefde, liefhê. Ons kan mense wat honger na die Woord, vertel van die evangelie. Hoe versadig jy mense om jou se honger? Vra dat die Here jou bewus sal maak van mense se honger, en waar jy dit kan voed.
 • Is daar goed waarvoor jy en mense om jou honger vir dinge wat nie vir jou goed is nie? Het jy mense in jou lewe met wie jy dit kan deel en vir hulp vra om te breek met hierdie behoeftes? Vra dat die Here vir jou ware geloofsvriende sal wys, wat jou kan help om hierdie behoeftes neer te sit.

Gebed:
Here van my lewe,
Ek kom vandag met ‘n honger vir U teenwoordigheid. Ek honger na U Woord. Ek honger na U koninkryk vir hierdie wêreld. Here, ek bid dat U vir my die gawe sal gee om hierdie honger wat ook om my in die wêreld bestaan, te voed. Help my Here, om U teenwoordigheid, U Woord en U koninkryk uit te leef waar ek is. Mag ek die mense om my voed met dit wat werklik die liggaam, siel en gees opbou.
Amen

Saterdag 28 Januarie 2023

Psalm 23:3
“Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy Naam.”

Om oor te gesels en te dink
Gister het ons nagedink oor wat dit in jou lewe sal beteken om niks ‘kort te kom nie’. Om by ‘waters te wees waar daar vrede is’. Ons het dit ook met God gedeel – dit wat ons dink ons benodig. Vandag is die fokus om te vra wat God moontlik dink ‘okay’ of te wel ‘oorvloed’ vir ons beteken. Dit beteken dat ons God moet vra. En vertrou dat God ons op die regte pad sal lei.

Gebed
Here, dankie dat ek kon deel wat ek dink, ek benodig. Vandag vra ek, Heilige Gees, dat U my sal lei – in my denke, hart en begeertes – op die regte pad, tot eer van U Naam. Amen

Vrydag 27 Januarie 2023

Psalm 23:1-3
“Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy Naam.”

Om oor te gesels en te dink
Hierdie week het ons saam nagedink oor Jesus wat ons goeie Herder is. Die goeie Herder wat sy lewe vir ons afgelê het. Ons het gereflekteer daaroor dat ons lewe reeds anders is, omdat Jesus aan die kruis gesterf het (vir elkeen van ons) en uit die dood opgestaan het. Ons het ook nagedink oor ons verhouding met God en dat ons die goeie Herder se stem ken. Verder het ons nagedink oor wat ‘oorvloed’ beteken. Hierdie teks in Psalm 23 is ‘n tipe van ‘n belydenis. ‘n Belydenis dat van iemand wat glo dat hy/sy nie iets kort kom nie. En dat God hom/haar lei na ‘waters waar daar vrede is’.

Sondag het ons gevra wat sal ‘okay’ vir jou beteken? Nie oorvloed in materialisme nie, maar om ‘okay’ te wees? In die woorde van Psalm 23, wat sal dit in jou lewe op die oomblik beteken om niks ‘kort te kom nie’? Om by ‘waters te wees waar daar vrede is’?

Gebed
Here, ek wil graag vandag deel wat ek nodig het. Nodig het om ‘vrede’ te kan beleef. Ek sukkel, worstel, wonder oor… Vandag plaas ek dit by U voete en smeek om vrede. Ek wil graag ‘okay’ wees. En wil graag niks kort kom nie. Help my asb. om na te dink oor wat dit in my lewe sal beteken en spsifiek daarvoor vir U te vra. Dankie dat U my goeie Herder is.  Amen

Donderdag 26 Januarie 2023

1 Korintiërs 15:3-4
“Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit: Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die Skrifte; Hy is begrawe en op die derde dag opgewek, volgens die Skrifte.”

Om oor te gesels en te dink
Jesus vertel dat Hy die goeie Herder is in Johannes 10. Verder sê Hy ook dat Hy sy lewe vir sy skape aflê. Om bewus te word dat Jesus sy lewe vir ons gegee het is ongelooflik belangrik. Dit is ook seker dié belangrikste ding waarvan ons in ons lewe kan bewus word. Ons glo dat Jesus vir ons sondes gesterf het en dat Hy weer optestaan het.

Leef jy vanuit hierdie bewuswording? Hierdie oortuiging dat Jesus vir jou sondes gesterf het en ook uit die dood opgestaan het? En glo jy dat Jesus se opstanding ook reeds ons lewe ander rig?

Gebed
Here Jesus, mag ek vandag opnuut bewus word van U liefdesdaad en lewe vanuit ‘n oortuiging dat U opgestaan het uit die dode. En hierdie oortuiging dat U, Here Jesus, gesterf het en opgestaan het, oorweldig my. Dankie vir U liefdesdaad. Amen.

Woensdag 25 Januarie 2023

Johannes 10:9-10
Ek is die ingang; as iemand deur My ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uit gaan en weiding kry. ‘n Dief kom net steel en slag en uitroei; Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed.

Om oor te gesels en te dink
Wat beteken die woord ‘oorvloed’ vir jou? En wat sal oorvloed in jou lewe beteken? Jesus vertel in hierdie gedeelte dat Hy die goeie Herder is. En nie net is Hy die goeie Herder nie, maar ook die Een wat Sy lewe kom gee het – vir ons! Hy het Sy lewe kom gee, sodat ons kan lewe. ‘n Ewige lewe, maar ook ‘n (oorvloedige) lewe wat reeds vandag anders is – omdat Jesus sy lewe gegee het.

Gebed
Here Jesus, dankie dat U, U lewe kom gee het, sodat ons kan lewe. Help my om na te dink oor wat ‘oorvloed’ in my lewe beteken. Amen.

Dinsdag 24 Januarie 2023

Johannes 10:7-9
Toe het Jesus verder gesê: “Dít verseker Ek julle: Ek is die ingang vir die skape. Almal wat voor My gekom het, is diewe en rowers; maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang; as iemand deur My ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uit gaan en weiding kry.

Om oor te gesels en te dink
Die beeld van skape en herder is baie bekend in die Bybel. Dink aan Psalm 23 wat sê dat die Here ons herder is en dat Hy ons na groen weivelde lei. Hy is die Een wat sorg. Net so kom Johannes en sê dat Jesus die Goeie Herder is, maar meer nog, soos ‘n ingang wat ons toegang tot Hom en God gee.
Om by die ingang in te gaan moet ons na Sy stem luister. Hy roep ons elkeen op die naam en Hy ken ons. Skape is afhanklik van die herder en so kan ons ook van Jesus afhanklik wees. Solank ons naby die Herder is, is ons veilig.

Gebed
Here, dankie dat U vir my sorg soos ‘n goeie herder. Dankie dat ek vrye toegang tot U het. Mag ek vandag U stem hoor en daarna luister. Amen.

Maandag 23 Januarie 2023

Johannes 10:14-15
Ek is die goeie herder. Ek ken my skape, en my skape ken My, net soos die Vader My ken en Ek die Vader ken; en Ek lê my lewe af vir die skape.

Om oor te gesels en te dink
Hierdie teksgedeelte verwys na Jesus en God die Vader se verhouding. ‘Ken’ is ‘n woord wat op intimiteit kan aadui. En op ‘n manier nooi dit ons ook uit om ‘n diepte in ons eie verhouding met God-drie-enig te ontdek. Uitgenooi om nie net van God te weet nie, maar God te ken. Soos skape wat hulle herder se stem ken, so moet ons ook die goeie Herder se stem ken. Die goeie Herder wat deernis en empatie met ons het en ook teenwoordig is in ons lewe.

Jy mag dalk baie ‘kopkennis’ hê en die Here ‘ken’. Maar hoe goed ‘ken’ jy die Here se stem? Kan jy ‘n oomblik vandag neem om jouself af te vra hoe klink Jesus, jou Herder, se stem. Hoe klink Jesus se stem op hierdie stadium van jou lewe?

Gebed
Here, dankie dat U nie net die goeie Herder is nie, maar ook my Herder. Leer my vandag om U stem te kan herken. Help my om oop te wees en in die oomblik te leef, sodat ek U stem kan hoor. Amen.

Saterdag 21 Januarie 2023

Jakobus 4:13-15
Kom nou, julle wat sê: “Vandag of môre sal ons na dié en dié stad toe gaan en ‘n jaar lank daar bly; ons sal sake doen en geld maak.” Julle wat nie eers weet hoe julle lewe môre sal wees nie! Julle is maar ‘n damp wat ‘n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. Julle moet eerder sê: “As die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen.””

Om oor te gesels en te dink
Jakobus sluit ook by die tema oor tyd aan. Soms kan ons so selfversekerd raak dat ons die Here in ons lewens mis. Hy waarsku die mense om nie so op hulle eie planne gefokus te wees en God buite rekening laat nie. Ons kan maklik in ons geskarrel vergeet dat die Here in die klein dinge in ons lewens betrokke is. Partykeer dink ons om nie die Here te pla met ons eie klein dinge nie, maar dit is juis belangrik dat ons dit sal doen. Dit is nie pla nie, maar eerder ’n erkenning dat die Here deel van ons lewens is en ’n verskil maak.
Ons kan en moet beplan, maar met ’n houding van afhanklikheid. Dit is nie vroom woorde om te sê: “As die Here wil” nie, maar spreek die vertroue uit dat die Here in ons lewens betrokke is. Ons verklaar dat ons die Here met ons tyd vertrou.
*Is dit vir jou moeilik om hierdie woorde: “As die Here wil” te bid?

Gebed
Here, ek wil in afhanklikheid van U lewe. Ek wil al my beplanning aan U oorgee. Ek wil vandag bid: “As U wil…” Amen.

Vrydag 20 Januarie 2023

Prediker 3:12-13
Ek het tot die insig gekom dat daar vir ‘n mens niks beter is nie as om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet. Dat die mens kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet, ook dit is ‘n gawe van God.

Om oor te gesels en te dink
Prediker gee vir ons die geheim van lewe en tyd. Ons moet ons tyd wys spandeer. Hoe doen mens dit? Jy kies om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet. Die insig wat hy deel is dat dit ’n keuse is om positief en vrolik te wees.
Die voorreg om te kan eet en drink en werk is ’n gawe van God.
Ons kan maklik so vasgevang word in die skarrel van elke dag tussen werk en huis, wat ons moet eet en drink dat ons die gawe uit God se hand mis. Dus is die beste manier om ons tyd te gebruik om God te eer, is om in dankbaarheid alles as ’n gawe raak te sien.
Ons sê nie altyd genoeg dankie nie. Ons geniet nie altyd die lewe nie. Ons is bekommerd oor alles wat nog moet gebeur.
Kom ons kies God se goedheid vandag raak te sien.
*Waarvoor kan jy vandag alles dankie sê?
*Deel vandag jou vreugde met iemand met wie jy in aanraking kom.

Gebed
Here, dankie vir vandag. Dankie dat ek kan eet en drink. Soms mis ek dat dit ’n gawe uit U hand is. Mag ek vandag vrolik wees en die lewe geniet. Amen.

Donderdag 19 Januarie 2023

Prediker 3:11
God het elke ding gemaak dat dit pas in ‘n bepaalde tyd, maar Hy het ook aan die mens ‘n besef gegee van die onbepaalde tyd. Tog kan die mens die werk van God van begin tot einde nie begryp nie.

Om oor te gesels en te dink
Wanneer die Prediker oor tyd praat en hoe daar verskillende tye en seisoene is, verklaar hy dat God aan ons ’n besef van die onbepaalde tyd gegee het. Dit kan ook vertaal word met: “Hy het aan die mens ’n visie gegee van die ewigheid.” Ons leef met ’n ewigheidsperspektief en weet dat alles nie net hier eindig nie. Ons kan daarna uitsien om by God te wees. Dit maak ons ook rustig oor wat ons nou ervaar.
Ons kan en hoef nie alles wat God doen te kan begryp nie. Ons dink verkeerdelik dat as ons begryp, gaan dinge makliker wees, maar dit is nie so nie. Ons kan eerder die Here met vertrou.
Wanneer ons met ’n ewigheidsperspektief leef, is sekere dinge nie meer so belangrik nie. Ons weet dat dit aan die verby gaan is en kan ons eerder fokus op dit wat regtig belangrik is.

Gebed
Hemelse Vader, dankie dat U ons laat deel in die ewigheid. Ek verstaan nie alles nie, maar ek vertrou U met my tyd. Mag ek vandag met hierdie hoop leef dat U tyd die beste tyd is. Amen.

Woensdag 18 Januarie 2023

Prediker 3:1-9
”Elke ding het sy vaste tyd,elke ding in hierdie wêreld het sy tyd: 2daar is ’n tyd om gebore te word, ’n tyd om te sterwe, ’n tyd om te plant, ’n tyd om plante uit te trek, 3’n tyd om ’n lewe te neem, ’n tyd om ’n lewe te red, ’n tyd om af te breek, ’n tyd om te bou, 4’n tyd om te huil, ’n tyd om te lag, ’n tyd om te treur, ’n tyd om van blydskap te dans, 5’n tyd om klippe weg te gooi, ’n tyd om hulle bymekaar te maak, ’n tyd om te omhels, ’n tyd om weg te bly van omhelsing af, 6’n tyd om aan te skaf, ’n tyd om te laat wegraak, ’n tyd om te spaar, ’n tyd om weg te gooi, 7’n tyd om te skeur, ’n tyd om toe te werk, ’n tyd om stil te bly, ’n tyd om te praat, 8’n tyd om lief te hê, ’n tyd om te haat, ’n tyd vir oorlog, ’n tyd vir vrede. 9Wat kry die mens vir die werk waarmee hy hom vermoei?

Om oor te gesels en te dink
Ons dink saam oor tyd en hoe die Here by ons betrokke is. Ons beleef elkeen verskillende tye en seisoene in ons lewens. Die Prediker noem ’n klomp voorbeelde van verskillende seisoene, positief en negatief. Hy wissel dit af deur van die verse positief te begin en ander negatief te begin. Ons kan identifiseer met die omvang hiervan. Ons lewe is nie altyd net positief of negatief nie, maar ons vind dat seisoene ook verander.
Jy mag dalk dink dat die seisoen waar jy nou is, nooit gaan ophou nie, maar soos ons hier sien, hou seisoene op en kom daar ’n nuwe seisoen.
Ons kan die Here met ons tyd vertrou. Dit is belangrik om God nie buite rekening te laat in ons tye en seisoene nie. Dit mag voel of alles net te veel is, maar ons kan die Here met ons werk, lewe, tye en seisoene vertrou.
Mag jy vandag beleef hoe die Here by jou is. Mag jy weet jy is nie alleen nie.

Gebed
Here, dankie dat U altyd daar is. Dankie dat U nou ook in hierdie seisoen wat ek is, my bystaan. Mag ek vandag U liefde op ’n spesiale manier beleef. Amen.

Dinsdag 17 Januarie 2023

Prediker 3:1
“Elke ding het sy vaste tyd, elke ding in hierdie wêreld het sy tyd”

Om oor te gesels en te dink
Ons dink nie baie oor tyd nie. Ons voel ons het te min tyd en dat dinge te vinnig gaan. Ons kan op twee maniere reageer op tyd.
Aan die een kant, passief, amper negatief – tyd gaan verby en ek kan niks daaraan doen nie. Ek kan niks verander nie en wat gebeur moet gebeur. Die ander kant sien tyd as aktief, positief. Tyd gaan verby, maar ek kan keuses maak om ’n verskil te maak met die tyd wat ek het.
*Hoe dink jy oor tyd?
*Hoe spandeer jy jou tyd?
Fokus op vandag! Moet jou nie verwyt oor wat verby is nie en jou bekommer oor wat nog moet gebeur nie.
Vra die Here om jou te help om ’n verskil te maak met die tyd wat jy het. Jy hoef nie oorweldig te voel nie. Die manier hoe ons na tyd kyk, bepaal hoe ons lewe.

Gebed
Here, ek kom gee vandag my tyd en my dag vir U. Ek wil graag ’n verskil maak. Ek wil my tyd só gebruik dat U daardeur verheerlik sal word. Amen.

Maandag 16 Januarie 2023

Psalm 31:15-16
Maar ek vertrou op U, Here, ek sê: U is my God. My tye is in u hand.

Om oor te gesels en dink
Skarrel jy rond? Hardloop jy rond van punt A na punt B? Voel jy oorweldig met alles wat jy moet doen?
Psalm 31 vertel van die swaarkry wat hy beleef het en dat hy moedeloos voel. Terwyl hy sê hoe hy voel, kom hy tot die ontdekking dat die Here by hom is. Hy verklaar dat hy op die Here vertrou en erken dat die Here sy God is. Meer nog, sy tye is in God se hand.
Ons kan vandag ook weet dat die Here by ons is. Ons kan ons bekommernis en geskarrel vir die Here gee en Hom daarmee vertrou. Ons kan in afhanklikheid verklaar dat ons tye in God se hand is.
Raak nou stil en sê vir die Here waaroor jy besorg of bekommer is. Laat ons eerder daaroor bid as om onnodig daaroor te top.
Wanneer jy vandag oorweldig voel, sê hierdie vers as belydenis op.

Gebed
Here, ek bely dat ek nie sonder U kan lewe nie. Soms voel ek oorweldig, maar ek wil U vertrou, want U is my God. My tye is in u hand. Amen.

Saterdag 14 Januarie 2023

Kolossense 1:9-1
9Daarom, van die dag af dat ons van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. Ons vra God dat Hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken, 10sodat julle tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat Hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. 11Mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard. 12Met blydskap moet julle die Vader dank wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. 13Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy Seun wat Hy liefhet. 14Deur die Seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van ons sondes.

Om oor te gesels of te dink:

 • Waterskeidings Momente is stil, gewone, ordinêre momente. Hulle gebeur daagliks net waar jy is. Dit is elke gedagtes, keuse, woord en handeling. Dit veroorsaak dat jy of vanuit jou verhouding met Christus optree of nie. Elke gedagte, keuse, woord en handeling wat Christus ontken tel op en word ‘n rivier wat sterk loop en lewens verwoes. Elke gedagte, keuse, woord en handeling wat Christus erken en eer word ‘n magtige rivier wat vrug dra en van Christus getuig.
 • Hoe lyk jou gedagtes, keuses, woorde en handelinge? Is Christus die Waterskeidings Moment in jou lewe? Is jou verhouding met Hom besig om jou lewe te definieer? Hoe transformeer jou verhouding met Christus jou alledaagse lewe? Deel jou hart met die Here.
 • Die waterskeiding wat hier in Pretoria en die res van die Magalies Berge plaasvind, veroorsaak die magtige Oranje- en Limpopo riviere. Die Augrabies waterval is ‘n sigbare beeld van hoe elke druppel water van die Waterskeiding lei tot riviere wat bydra tot ‘n asemrowende sig.
 • Wat is die vrug van ‘n lewe wat Christus elke dag ontdek en leef? Hoe sou dit lyk? Is jou lewe ook so ‘n asemrowende voorbeeld van die groei, vrug en getroue leef van elke ordinêre Waterskeidings Moment? Hoe sou die mense in jou lewe, hierdie vraag beantwoord? Deel jou hart met die Here.

Gebed:
Here van my lewe,
Ek vra dat U my help om getrou te wees in elke oomblik van elke dag. Mag my verhouding met Christus lei tot ‘n asemrowende waterval van seën in ander se lewens. Mag daar asb. geen twyfel wees oor die feit dat ek daagliks, elke moment kies om U meer te ontdek en leef nie.
Amen.

Vrydag 13 Januarie 2023

Kolossense 1:3-8
3Wanneer ons tot God, die Vader van ons Here Jesus Christus, bid, dank ons Hom altyd vir julle 4omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges. 5Hierdie geloof en liefde is gegrond op die hoop wat vir julle in die hemel bewaar word en waarvan julle reeds gehoor het toe die waarheid, die evangelie, aan julle verkondig is. 6Die evangelie het julle bereik, en net soos dit in die hele wêreld vrug voortbring en verder versprei, gebeur dit ook by julle van die dag af dat julle van God se genade gehoor het en dit leer ken het soos dit werklik is. 7Julle is daarin onderrig deur Epafras, ons geliefde medewerker en ‘n getroue dienaar van Christus in julle belang. 8Dit is ook hy wat ons vertel het van die liefde wat deur die Gees in julle gewek is.

Om oor te gesels of te dink:

 • Die regte definisie van ‘n Waterskeiding is ‘n hoër gedeelte of berg wat water skei. Dit ix nie indrukwekkend, aardskuttend nie. Ons bly op so ‘n hoogte in Pretoria. Ons is besig om ons hele lewe op so ‘n Waterskeiding te leef. Elke gewone oomblik leef ons ‘n Waterskeidings Moment, wat ongesien verby gaan. Hier is nie borde op wat die Waterskeiding aandui nie. Hier is nie toeriste wat kom kyk hoe die Oranje rivier en die Limpopo Rivier van mekaar geskei word nie.
 • Paulus skryf vir die mense van Kolosse oor ‘n Waterskeidings Moment wat moontlik by hulle ook verby gaan. Die geloof in Jesus as persoonlike verlosser is die gelowiges se Waterskeidings Moment. Dit is die bepalende faktor wat hulle hele lewe verander. Dit bepaal hoe hulle leef, werk, vir ander omgee en daagliks vrug dra.
 • Is jou Waterskeidings Moment dalk ook so gewoon, dat jy nie eers bewus is daarvan nie. Hoe het jou verhouding met Jesus ‘n Waterskeidings Moment vir jou geword? Hoe bepaal dit die keuses wat jy daagliks maak? Hoe bepaal dit jou gedagtes, woorde en optrede? Deel jou hart met die Here.
 • Is hierdie Waterskeidings Momente so ordiner dat jy hulle verby kyk? Is dit moontlik dat die mense in jou lewe na jou sal kyk en kan sien hoe Jesus die Waterskeidings Moment in jou lewe is? Of leef jy so, dat niemand sou weet Jesus is die Waterskeidings Moment in jou lewe nie? Deel jou hart met die Here.

Gebed:
Here van my lewe,
Ek wil soms so graag hê dat my lewe moet bestaan uit buitengewone oomblikke en wonderwerke wat U teenwoordigheid so mooi uitwys. Here, help my om te vrede te wees met U stil, vredevolle en magtige teenwoordigheid in my daaglikse kom en gaan. Here, dankie dat U elke oomblik, ongeag hoe ordinêr dit is, saam met my gaan.
Amen.

Donderdag 15 Desember 2022

Lukas 1:30-31
“Die engel sê toe vir haar: “Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en ‘n seun in die wêreld bring, en jy moet Hom die naam Jesus gee.”

Om oor te gesels en dink
Maria ontvang hierdie nuus met die opdrag om nie bang te wees nie. Verseker sou sy bang gewees het, sy het dit immers nie verwag nie. Tog kies God haar uit. God se seën bring nie vanselfsprekend onmiddelike voorspoed, beroemdheid of guns onder mense mee nie. Die voorreg wat sy kry om die moeder van Jesus te word, sou vir haar baie pyn veroorsaak. Haar vriende sou haar spot, haar verloofde sou haar byna-byna in die steek laat en haar Seun sou uiteindelik verwerp en doodgemaak word. En tog sou haar Seun die wêreld se enigste hoop wees. Dáárom word sy deur die eeue beskou as ’n vrou wat deur God begenadig is. Haar gehoorsaamheid het tot ons verlossing gelei.
As jou seëning dalk droefheid meebring, dink weer aan Maria en wag dan geduldig op God. Hou vas aan die woorde: “Moenie bang wees nie!”

Gebed
Here, ek voel soms bang. Dis nie altyd maklik om U te volg nie, maar ek hou aan U belofte vas dat ek nie bang moet wees nie omdat U genade aan my bewys. Help my om U genade vandag te ontvang. Amen.

Woensdag 14 Desember 2022

Lukas 1:26-29
In die sesde maand van Elisabet se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na ‘n maagd in Nasaret, ‘n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, ‘n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy: “Ek groet jou, begenadigde! Die Here is by jou.” Sy was verbysterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken.
‭‭
Om oor te gesels en dink
Kort nadat die engel aan Sagaria verskyn het, verskyn die engel ook aan Maria. Sy was ’n jong, onbekende maagd uit ’n klein dorpie Galilea. Maria was jonk, arm en in die destydse samelewing het haar vrouwees ook teen haar getel. Volgens die opvattinge van daardie tyd was sy nie geskik om vir enige iets noemenswaardig deur God gebruik te word nie. Tog kies God haar om haar te gebruik. Die engel spreek haar aan as “begenadigde” – in God se genade kies Hy haar.
Sy was verbysterd beteken dat sy as’t ware ’n oudit gedoen het oor wat met haar gebeur. Sy ondersoek en bedink wat besig is om te gebeur en maak erns daarmee. Al het Maria nie dadelik alles verstaan nie, het sy haarself oopgestel om te ontdek wat die Here van haar vra.
Ons dink ook soms dat ons nie belangrik genoeg is dat God ons kan gebruik nie. Weet dat jy ook sy begenadigde is en jy bruikbaar is daar waar jy vandag beweeg. Selfs al wonder jy waarmee die Here besig is, kan jy Hom daarmee vertrou.

Gebed
Here, dankie dat ek U genade mag beleef. Dankie dat U by my is. Ek wonder soms hoe dit is dat U my gebruik, maar mag ek vandag U liefde ervaar en deel waar ek gaan. Amen.

Dinsdag 13 Desember 2022

Lukas 1:12-13, 18-20
Sagaria het geskrik toe hy hom daar sien staan en hy het baie bang geword, maar die engel sê vir hom: “Moenie bang wees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor. Jou vrou, Elisabet, sal aan jou ‘n seun skenk, en jy moet hom Johannes noem.
Toe sê Sagaria vir die engel: “Waaraan sal ek dit weet? Ek is ‘n ou man, en my vrou is al op ver gevorderde leeftyd.” Die engel antwoord hom: “Ek is Gabriël, wat in diens van God staan. Ek is gestuur om met jou te praat en hierdie goeie tyding vir jou te bring. Kyk, jy sal stom wees en nie kan praat nie tot op die dag dat hierdie dinge gebeur, omdat jy my woorde, wat op die bestemde tyd vervul sal word, nie geglo het nie.””

Om oor te gesels en dink
Sagaria is ‘n Godvresende man wat tempeldiens doen. ‘n Engel verskyn aan hom en stel hom gerus om nie bang te wees nie, want sy gebed is verhoor. Hy gaan ’n seun op ’n gevorderde ouderdom ontvang. Sagaria kan dit nie glo nie en begin dadelik vrae vra. Hy vra dit op ’n manier wat blyk dat hy dit nie kan glo nie en dat God nie op die manier kan werk wat Hy werk nie. Al is hy ouer, dink hy dat God net op ’n spesifieke manier kan werk. Sy twyfel kom na vore omdat hy nie presies kan verklaar wat nou volgende gaan gebeur nie. Twyfel is nie verkeerd nie, maar ’n geslote twyfel wat nie ruimte vir God se werk maak nie, is gevaarlik. Vandaar dat die engel vir hom sê dat hy stom gaan wees.
Soos Sagaria betwyfel ons ook dit wat die Here doen omdat ons dit nie spesifiek kan verklaar nie en dan moeilik wil aanvaar.
Ons kan en moet ons twyfel na God toe bring. Hy verstaan, maar kom ons laat toe dat God op maniere werk wat ons nie altyd self weet nie. Dit is nie altyd nodig vir bewyse nie.

Gebed
Here, soms voel ek ook soos Sagaria. Ek wil ook vra: “Waaraan sal ek dit weet?” Ek wil myself oop stel dat U steeds met my werk en al weet ek nie, ek U steeds sal vertrou. Amen.

Maandag 12 Desember 2022

Jesaja 9:5-6
“Vir ons is ‘n Seun gebore, aan ons is ‘n Seun gegee; Hy sal heers, en Hy sal genoem word:
Wonderbare Raadsman,
Magtige God,
Ewige Vader,
Vredevors.
Sy heerskappy sal uitbrei, en Hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal dié koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd.”

Om oor te gesels en dink
Jesaja se woorde word as profesie vir Jesus gesien en juis ook nou in hierdie Adventstyd wat ons wag op die koms van Jesus word ons herinner aan wie hierdie Jesus is wat ons verwag. God het Sy Seun vir ons gegee en Hy sal genoem word: Wonderbare Raadsman – Hy het al die wysheid wat nodig is om te help. Hy is die Magtige God wat heers oor sy koninkryk. Hy is die Ewige Vader wat na ons omsien soos ’n goeie pa vir sy kinders en nog meer. Hy is die Vredevors wat versoening tussen ons en God gebring het, sodat ons in vrede met Hom en mekaar kan leef.
*Dink na oor hierdie beskrywende name vir Jesus. Watter een identifiseer jy vandag?
*Gebruik hierdie name om Jesus te aanbid as jy oor Hom dink.

Gebed
Jesus, dankie dat U vir ons gekom het. Dankie dat U die Wonderbare Raadsman en Magtige God is. Dankie dat U ons Ewige Vader en Vredevors is. Ek kom aanbid U en buig vandag voor U. Amen.

Saterdag 10 Desember 2022

Jesaja 7:14
“Die Here sal daarom self vir julle ‘n teken gee: ‘n Jong vrou sal swanger word en ‘n seun in die wêreld bring en sy sal hom Immanuel noem.”

Om oor te gesels en dink
Ons is in Adventstyd waar ons wagtend is op die koms van Jesus. Dit vra van ons as gelowiges om bewustelik na te dink oor die Here wat ons aanbid. Ons vier nie Kersfees oor die geskenke nie, maar omdat God Homself as geskenk vir ons gegee het. Hy het gekies om mens te word en onder ons te kom woon. Die hele wêreld het verander toe God besluit het om na ons toe te kom. Dit is uniek aan ons geloof: God wat in genade uitreik na ons, sonder dat ons dit verdien. Hy word Immanuel – God by ons.
Dit is nie meer net ’n teken soos in die tyd van koning Agas nie, maar het ’n werklikheid vir elkeen van ons geword.
God is nie meer ver nie, maar so naby aan ons. Elke keer as ons Sy naam aanroep met Immanuel, kan ons weet dat God by ons is.

Gebed
Jesus, U is Immanuel, God by ons en met ons. Dankie dat U gekies het om mens te word. Ons sien met verwagting uit om dit te vier en ons wag op U. Dankie dat hier by my is. Amen.

Vrydag 9 Desember 2022

Matteus 1:24-25
“Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het en met haar getrou. Hy het egter nie met haar omgang gehad voordat sy haar Seun in die wêreld gebring het nie. En Josef het Hom Jesus genoem.”

Om oor te gesels en dink
Nadat Josef die grootste nuus ontvang het, het hy in gehoorsaamheid gedoen wat die engel van hom gevra het. Hy het hom nie gesteur aan wat mense sou sê nie. Hy was getrou en gehoorsaam. Mens wonder wat alles deur Josef se kop moes gaan. Hier is hy as gewone mens deur die Here uitgekies om deel van God se familiegeskiedenis te wees. Meer nog, Josef het gedoen wat van hom gevra is en Hom Jesus genoem.
Ons weet dat naamgewing baie belangrik was. Josef kies nie self die naam nie, maar in gehoorsaamheid noem hy Hom Jesus.
Josef se volkome vertroue op God en sy gehoorsaamheid spoor ons aan om ook steeds God met ons lewens te vertrou.
Josef het gehoor dat die engel vir hom sê om nie bang te wees nie (1:20). Hy het vertrou dat Jesus werklik Immanuel sou wees – God met ons.

Gebed
Here, dankie dat U gewone mense gebruik. Ek wil ook soos Josef in gehoorsaamheid reageer en U vertrou. Mag ek vandag U teenwoordigheid beleef. Amen.

Donderdag 8 Desember 2022

Matteus 1:22-23
“Dit het alles gebeur sodat die woord wat die Here deur sy profeet gesê het, vervul sou word: “Die maagd sal swanger word en ‘n Seun in die wêreld bring, en hulle sal Hom Immanuel noem.” Die naam beteken God by ons.”

Om oor te gesels en dink
Die engel haal die belofte uit Jesaja 7:14 aan en sê dat Jesus ook Immanuel, God by ons, genoem sal word. Jesaja 7:14 is ‘n besondere belofte. In die oorspronklike konteks van Jesaja 7 is dit ‘n belofte van God aan koning Agas om op God te vertrou. Elke keer as hy die kind sien en sy naam sê, moet hy weet dat God by hom is. Hierdie belofte word nou in sy oortreffende trap waar met Jesus se koms. Jesus word nou Immanuel, God by ons. Nie alleen is hy die Redder en Verlosser nie, maar ook Immanuel – God by ons.
Die kern van Kersfees is dat God gekies het om by ons te kom woon en met ons te wees. Hy is nie meer ver nie, maar het naby gekom, sodat ons Hom kan leer ken en lief hê. Jesus is God se grootste geskenk aan ons.
Herinner jouself vandag dat ons Jesus as Immanuel kan aanbid. Hy is God met ons, elke dag.

Gebed
Here Jesus, dankie dat U belofte waar geword het dat U mens geword het, Immanuel – om God by ons te wees. Mag ek vandag bewus wees dat U hier by my is. Amen.

Woensdag 7 Desember 2022

Matteus 1:21
“Terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar ‘n engel van die Here in ‘n droom aan hom verskyn en gesê: “Josef seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal ‘n Seun in die wêreld bring, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos.””

Om oor te gesels en dink
Matteus vertel die geboorteverhaal van Jesus uit Josef se perspektief, terwyl die Lukas-evangelie dit uit Maria se perspektief vertel. Josef was bang toe hy besef dat Maria swanger is, maar ’n engel van die Here verskyn aan hom en verseker dat God by hom is en dat hy nie bang hoef te wees nie. Hy kry die opdrag om Hom Jesus te noem. Dit beteken “Redder/Verlosser” – Hy is die Een wat ons van sondes sal verlos.
Hierdie boodskap is dalk oorbekend, maar Jesus het mens geword om ons elkeen te kom red. Hy maak met ons elkeen bemoeienis. Ons het Sy redding nodig.
Dink vandag na oor wat dit beteken dat Jesus vir jou as Redder en Verlosser gekom het.

Gebed
Here, dankie dat U besluit het om mens te word. Dankie dat U gekom het om my te verlos. Ek eer U as my Redder en Verlosser. Dankie Jesus! Amen.

Dinsdag 6 Desember 2022

Matteus 1:1-17
Altesaam was daar dus veertien geslagte van Abraham af tot by Dawid, veertien van Dawid af tot by die Babiloniese ballingskap en veertien van die Babiloniese ballingskap af tot by Christus.” (Mat. 1:17)

Om oor te gesels en dink
Geslagsregisters wys vir ons hoe God in die geskiedenis besig is. Matteus gee vir ons ’n opsomming van die geslagsregister en wys daarop dat daar ’n patroon van veertien geslagte was. Nie net gebruik God gewone mense as deel van Sy plan nie, Hy is altyd betyds.
Tim Keller sê: “You cannot judge God by your calender. God may appear to be slow, but he never forgets his promises.” Ons sien dit ook in die geslagsregisters. Abraham het nie geweet wat vir hom voorlê nie, maar tog het hy steeds God vertrou en God het Sy belofte waar gemaak. Hy was dalk selfs ook ongeduldig, tog het hy bly glo.
Net so, kan ons ook vandag weet dat God ons nie gelos het nie. Dit mag vir ons voel dat Hy stadig is en van ons vergeet het, maar Hy is getrou en doen wat Hy belowe het.
Terwyl ons in hierdie Adventstyd wag op die Here, wees verseker dat die Here by jou is en dat Hy altyd getrou sal bly.

Gebed
Here, ek raak soms ongeduldig om te wag. Ek wil dat alles dadelik moet gebeur. Help my om op U te wag en U te vertrou dat U tyd die regte tyd is. Amen.

Maandag 5 Desember 2022

Matteus 1:1-17
Die geslagsregister van Jesus Christus, die Seun van Dawid, die seun van Abraham: (Mat 1:1)

Om oor te gesels en dink
Geslagsregisters is iets wat ons nie baie lees nie. Ons kan die meeste name nie eers uitspreek nie. Tog gebruik Matteus dit aan die begin van sy evangelie om ons iets meer van Jesus te vertel. Hy skryf vir Jode wat gestel was oor hulle herkoms. Daarom gee Matteus vir hulle Jesus se herkoms. Matteus is egter nie skaam oor Jesus se herkoms nie. Anders as bv. Herodes wat sy geslagsregister opsetlik verander het om dit beter te laat lyk.
As jy die geslagsregister deurlees, sien ons dat vier vroue ingesluit word. Dit was ongekend gewees, tog vervul hulle ’n belangrike rol. Hulle was randfigure wat God gebruik het om deel van Jesus se geslagsregister te wees.
Dit wys vir ons dat God enige iemand kan gebruik, selfs al dink niemand ander so nie. Net so, kan God jou ook gebruik en jou deel maak van Sy familie. Soos hy Josef en Maria as gewone mense gebruik het en deel van die geskiedenis gemaak het, gebruik God jou soos jy is en waar jy is.

Gebed
Here, baie dankie dat U moeite met mense maak, selfs al verdien hulle dit nie. Dankie dat U met my moeite maak en dat ek deel van U familie kan wees. Mag ek vandag U liefde ervaar en deel. Amen.

Saterdag 3 Desember 2022

Johannes 3:19-21
19En so kom die skeiding: die lig het na die wêreld toe gekom, en tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad, want hulle dade was sleg. 20Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. 21Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is.”

Om oor te gesels of te dink:

 • Nikodemus kom in die donkerte na Jesus, tydens die Paasfees. Hy wil weet hoe leef hy soos iemand wat werklik glo. Jesus gee vir hom die antwoord. Kom na my in die lig. Wees ‘n lig draer na ander. Later in Johannes (7:50-51 en 19:39-40), is dit Nikodemus wat vir Jesus help. In die lig, waar almal hom kan sien. Sy handelinge in die lig is sigbaar en getuig van sy geloof. Eers waar hy die Joodse raad belet op hulle interpretasie van die wet, wanneer hulle Jesus tot dood wil veroordeel. En Later wanneer Jesus op sy laaste Paasfees gesterf het, en Nikodemus sy liggaam gaan versorg soos die Joodse tradisie dit vereis.
 • Waar in jou lewe is jy bang om in die lig in te tree? Waar is jy skrikkerig om te getuig van die wat jy glo en oortuig is? Waarom is dit so moeilik? Deel met die Here jou hart.
 • Nikodemus het opgestaan vir wat reg is. Nie omdat hy so oulik was nie. Nie omdat hy niks kon verloor nie. Maar slegs omdat hy geglo het en dit in die lig geleef het. Hoe leef jy wat jy glo, in die lig? Wat het jy nodig om jou hiermee te help? Is daar iemand wat jou kan bystaan, saam met jou kan bid en jou verantwoordelik hiervoor kan hou? Nooi hulle in die gesprek in.

Gebed:
Here van my lewe,
Help my om ‘n ligdraer van U te wees. Help my om elke keer die lig te kies. Here, help my om ander na U toe te wys, deur my egte navolg van U.
Amen.

Vrydag 2 Desember 2022

Johannes 3:19-21
19En so kom die skeiding: die lig het na die wêreld toe gekom, en tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad, want hulle dade was sleg. 20Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. 21Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is.”

Om oor te gesels of te dink:

 • Nikodemus kom in die nag, in die donker na Jesus. Hy kom om vir Jesus te vra, hoe kan ‘n mens begin leef soos iemand wat werklik glo? Jesus se antwoord is baie eenvoudig.
 • As jy nie glo nie, wys dit. Jy vra nie te veel vrae nie. Jy ondersoek nie te veel nie, want dan kry mens antwoorde. Jy wil nie die werklikheid sien nie, want dit is nie altyd lekker om met alles gekonfronteer te word nie. Dit is die lewe in die donker. Dit is gerieflik, maklik en lekker. Jy hoef nie te weet of te sien hoe ver weg jy van God se reinheid, liefde en lig is nie.
 • Is daar aspekte in jou lewe wat steeds in die donker is? Wat jy nie eerder met die waarheid gekonfronteer wil word nie? Is daar dinge, situasies en geleenthede wat jy nie met ander (of met God) deel nie, want jy weet dit is nie iets wat by iemand wat in die lig leef, pas nie? Wat in jou lewe, gee jy nie aan aandag nie? Wat in jou lewe, bring jy nie na vore nie? Wat is steeds in die duisternis? Is daar enige iets wat in jou lewe wat jy kies om in die duister te hou, want jy wil nie werklik dit opgee nie? Deel jou hart en jou lewe met die Here.
 • Indien dit nodig is, bely dit aan ‘n mede-gelowige wat saam met jou kan bid en jou verantwoordelik kan hou om dit te los en in die lig te kan begin leef.

Gebed:
Here van my lewe,
Ek besef daar mag steeds dinge in my lewe wees wat ek kies om in die duister te doen. Ek besef dat die eie ek steeds sterk my lewe WIL lei. Here, help my om in die lig in te tree. Om voor U te staan met al my wonde, tekortkominge en foute. Here help my, deur dit gesond te maak, vir my lief te wees en my te transformeer. Here, ek wil so graag in die lig wees, al is dit soms ook ongemaklik.
Amen.

Donderdag 1 Desember 2022

Johannes 3:19-21
19En so kom die skeiding: die lig het na die wêreld toe gekom, en tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad, want hulle dade was sleg. 20Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. 21Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is.”

Om oor te gesels of te dink:

 • Nikodemus kom in die nag, tydens Paasfees na Jesus. Wanneer Jesus sy vraag beantwoord, verduidelik Jesus ook hoe werk mense se optredes. Alhoewel ons hierdie genade kry van God, neem almal dit nie. Hulle kies om nie te glo. Hulle kies om te volhard in die dade van die verlede. Hulle keuse word weerspieël in hulle aksies. Jy kan nie glo in iets, sonder dat jou hele lewe die verklap nie. Dit kom uit in jou denke, jou woorde en jou dade.
  -Wat sê jou dade van jou geloof? Vra dat die Here vandag saam met jou sal oudit. Waar was jou denke vandag? Hoe opbouend, goed en aanneemlik sou God sê, was hulle? Waar was jou woorde vandag? Hoe opbouend, goed en aanneemlik sou God sê, was hulle? Waar was jou dade vandag? Hoe opbouend, goed en aanneemlik sou God sê, was hulle?
 • Dit is baie moeilik om met die hart te glo, die mond te bely en nie met jou dade (lewe) deur te voer nie. Mens sou dit moontlik vir ‘n tyd kon voorgee, maar die wat baie naby aan jou is, sou weet. Wat sou jou naaste mense getuig van jou oortuigings? Deel met die Hre waar jou gedagtes tans is.

Gebed:
Here van my lewe,
Ek wil U met my hele hart, my verstand, my krag en dade dien. Here, soms kry ek dit nie reg nie. Veral wanneer ek in my eie krag probeer. Here, help my om so na aan U hart te leef, sodat ek U hartklop in hierdie wêreld uitleef. Here, ek kan nie aan enige iets anders dink wat ek sou wou doen nie.
Amen.

Woensdag 30 November 2022

Johannes 3:18
Wie in Hom glo, word nie veroordeel nie; wie nie glo nie, is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste Seun van God glo nie.

Om oor te gesels of te dink:

 • Nikodemus kom in die nag na Jesus. Tydens Paasfees. Hy is ‘n man wat ernstig is oor sy geloof. Hy is oortuig dat Jesus die Seun van God is. Hy is oortuig Jesus is ‘n leermeester, wat gevolg kan word. En hy is oortuig dat al die wondertekens wat Jesus doen, bevestig Hy is die Seun van God. Daarom wil Nikodemus weet, wat is die regte ding om te doen. Hoe begin hy hierdie verhouding met die Here reg? Hoe leef hy ‘n lewe reg saam met God?
 • Deel van Jesus se antwoord aan Nikodemus, is een van die moeilikste konsepte vir ons om te verstaan. Ons wil uitklaring hê en presies weet hoe werk hemel en hel, reg en verkeerd, sonde en straf. Jesus maak dit baie eenvoudig. Indien jy glo, is jy nie veroordeel nie. Indien jy nie glo nie, is jy reeds veroordeel. Hierdie oordeel kom nie van God wat jou aan die einde van jou lewe in die hel gaan gooi nie. Hierdie oordeel, is die realiteit dat jy nou reeds weg van die Here se teenwoordigheid leef, omdat jy nie glo nie. Dit is nie ‘n straf nie, maar konsekwensie van jou ongeloof. Dit is nie ‘n lat wat jou op die regte pad wil kry nie, dit is net die feit dat jy nie nou die volheid van die verhouding met God kan geniet nie.
 • Wat is jou definisie van veroordeel? Hoe sou jy dit beskryf vir iemand wat nie die taal verstaan nie? Hoe verstaan jy veroordeel in jou geloofslewe? Deel met die Here jou oortuigings.
  -Wat is jou verstaan van hoe God veroordeel? Sien jy God, as ‘n Vader wat net straf wil uitdeel? Of is dit vir jou moontlik om te sien dat die oordeel, die gebrek aan verhouding met God is? Dat daardie leemte in jou lewe, reeds oordeel genoeg is? Is daar ‘n verskil in hierdie verstaan van oordeel, met dit wat jy nog altyd van oortuig was? Hoe laat dit jou voel? Deel jou hart met die Here.

Gebed:
Here van my lewe,
Dankie dat ek nie veroordeel word nie. Dankie dat ek in U teenwoordigheid kan leef. Here, soms is dit vir my so moeilik om na ander te kyk en hulle nie te WIL veroordeel nie. Here, help my om te verstaan en glo dat dit wat U vir my gee en gun, ook vir ander beskikbaar is. Here, help my om tyd anders te verstaan. Here, help my om te weet dat ‘n lewe sonder U teenwoordigheid veel erger is, as ‘n straf na my dood. Here, help my om so te leef, dat ek ander altyd sal aanmoedig tot geloof in U, sodat hulle ook die volheid van ‘n verhouding met U kan beleef.
Amen

Dinsdag 29 November 2022

Johannes 3:17
God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom gered kan word.

Om oor te gesels of te dink:

 • Nikodemus kom in die nag na Jesus met ‘n vraag. Hoe kan hy wedergebore word? Die vraag kan ook vertaal word as, “Hoe leef ek soos iemand wat glo?” Nikodemus is ‘n Fariseër en Skrifgeleerde. Hy is in elke aspek van sy lewe bo verdenking. Tog is hy nie seker hoe lyk dit om te leef soos iemand wat nuut glo nie. Dit is ‘n vraag waarmee baie van ons geteister is van tyd tot tyd. Hoe kan ek seker wees?
 • Jesus antwoord hom, deur hom te herinner aan wie God is en wat God se intensies is. God is die een wat vir die wêreld so liefhet, dat Hy sy Seun stuur. God is die een wat dit doen, nie omdat Hy die wêreld wil oordeel nie, maar omdat Hy die wêreld wil red. Wanneer ons vergeet waarom God vir Jesus gestuur het, kan ons dalk besig raak met die verkeerde vrae en bekommernisse. Dit kan voel asof God teen ons is en net wag dat ons foute maak. God is nie daarop uit om ons van Hom te skei nie. Dit is juis Sy plan om ons nader aan Hom te trek en vir ons die pad gelyk te maak.
 • Waar is jou gedagtes tans, as dit kom by sekerheid van geloof? Glo jy God is vir jou? Glo jy God is lief vir jou? Glo jy God wil jou nie veroordeel nie? Glo jy God wil jou red? Deel met die Here jou gedagtes rondom hierdie waarhede.
 • Is daar iets in jou lewe wat jou laat voel asof God jou WIL oordeel? Is daar iemand wat jou oortuig dat God net vir jou wag om foute te maak sodat Hy jou kan oordeel? Is daar diep gegronde oortuigings in jou hart, wat skeiding bring tussen jou en God? Deel jou hart met die Here.

Gebed:
Here van my lewe,
Ek wil vir U dankie sê. Dankie dat U ‘n God is wat lief is. Dankie dat U ‘n God is wat nie veroordeel nie. Dankie dat U ‘n God is wat red. Dankie dat ek in verhouding met U kan wees. Dankie dat ek ‘n ewige lewe in U teenwoordigheid kan hê.
Amen

Maandag 28 November 2022

Johannes 3:16
“God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.

Om oor te gesels of te dink:

 • Nikodemus, ‘n Fariseër en skrifgeleerde kom na Jesus in die nag met ‘n vraag. Hoe kan ‘n mens weer gebore word? Mens kan sekerlik nie, as volwasse man terug klim in jou ma se skoot en weer gebore word nie? Johannes 3:16 is deel van Jesus se antwoord. ‘n Mens wat begin glo hoef niks te doen nie, maar slegs op God se liefde te vertrou. Sy liefde vir ons verseker ons dat ons nie veroordeel word nie, maar die ewige lewe sal ontvang.
 • Jesus se koms na die aarde is vir elkeen wat glo. Wanneer het jy begin glo? Waarom het jy begin glo? Deel met die Here jou storie. Deel met iemand anders jou storie. Wat het hierdie besluit in jou lewe verander?
 • Wat is die ewige lewe? ‘n Lewe in die teenwoordigheid van die Here. Dit begin nou reeds. Dit is nie iets wat eer later kom nie. Die ewige lewe is nou reeds die ervaring van gelowiges wat glo. Hoe beleef jy die ewige lewe? Hoe sou jy die ewige lewe beskryf vir iemand wat dit nog nie ervaar het nie? Deel jou hart met die Here.
 • Is daar tans iets in jou geloofslewe wat jy voel, nie reg is nie? Deel dit met die Here. Maak jou hartsbegeertes aan die Here bekend.

Gebed:
Here van my lewe,
Dankie dat U na die wêreld gekom het vir my. Dankie dat U my so lief het. Dankie dat U nou reeds vir my die lewe in oorvloed gee, deur my in U teenwoordigheid toe te laat. Dankie dat U my nie veroordeel nie, maar my in genade deurdrenk. Here, help my om hierdie ervaring ook met ander te deel, sodat hulle dit vir hulleself kan beleef.
Amen

Saterdag 26 November 2022

Johannes 17:1-5 (1983 Vertaling)

1 Nadat Jesus dit gesê het, het Hy na die hemel toe opgekyk en gesê: “Vader, die tyd het gekom. Verheerlik u Seun, sodat die Seun U kan verheerlik. 2 U het Hom immers die volmag oor die hele mensdom gegee om aan almal wat U Hom gegee het, die ewige lewe te gee. 3 En dit is die ewige lewe: dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur U gestuur is. 4 Ek het U op die aarde verheerlik deur die werk te volbring wat U My gegee het om te doen. 5 Verheerlik U My nou ook by U, Vader, met die heerlikheid wat Ek by U gehad het voordat die wêreld bestaan het.

Ons het hierdie week saam geleer oor:

 1. Gebed om die Seun te verheerlik. (v 1-2)
 2. Gebed as ‘n ervaring van die ewige lewe. (v 3)
 3. Gebed om getrou ons werk te voltooi. (v 4-5)

Tydens die reformasie (van 1517 af), toe die Kerk haarself moes herorienteer en weer terugkom op die pad waarvoor Sy geroep is, het die mense van die reformasie ’n basiese stel teologiese beginsels identifiseer waarvolgens die Kerk haarself moes inrig en moes leef. Een van hulle is Soli Deo Gloria, of Aan God alleen die Eer.

Ons lewens, as individue en as geloofsfamilie gaan alles oor God se Eer, en dit gaan daaroor dat ons op so manier leef dat God alleen die Eer ontvang.
Vir God om eer uit ons lewens te ontvang, beteken dat mense Sy karakter en Sy teenwoordigheid sal ken deur ons lewens. Dat hulle iets van Hom sal sien en ervaar, en dat dit hulle sal oortuig dat Hy werklik is wie Hy sê Hy is. Wanneer ons erns maak met hierdie gebed van Jesus, en ons gebed en ons harte daarmee belyn, gaan ons geposisioneer weer om tot God se eer te leef, want ons gaan daarvoor bid en daarvoor vra.

Ek herhaal die vrae wat ek jou Maandag gevra het:

 1. Hoe bid jy?
 2. Waarvoor bid jy?
 3. Wanneer bid jy?

Dink vandag daaroor na terwyl jy weer die week se teksgedeelte lees.

“Light yourself on fire with passion and people will come from miles to watch you burn.” John Wesley

Vrydag 25 November 2022

Johannes 17:1-5 (1983 Vertaling)

4 Ek het U op die aarde verheerlik deur die werk te volbring wat U My gegee het om te doen. 5 Verheerlik U My nou ook by U, Vader, met die heerlikheid wat Ek by U gehad het voordat die wêreld bestaan het.

Die Johannes evangelie leer vir ons dat Jesus werk. Die woorde “werk” en “werke” kom dikwels in Johannes voor, en elke keer wanneer dit voorkom vertel Jesus dat Hy slegs gekom het om die werk te doen wat Sy Vader vir Hom gegee het om te doen. In vandag se teksgedeelte sê Jesus dat Hy Sy werk voltooi het, en dat Hy gereed is om terug te keer na die Vader. Jesus het Sy status opgegee en Homself verneder om hierdie werk te doen. Nou bid Hy dat die Vader weer daardie heerlikheid vir Hom sal teruggee.

Dink vir ’n oomblik oor die afwagting en die opgewondenheid van die oomblik; dit is soos om vêr voor te loop in ’n sportwedstryd met net ’n paar minute speeltyd oor… jy weet jy gaan wen, jy het gedoen wat van jou verwag is.

Net Jesus se kruisdood lê vir Hom voor. Ons lees in Johannes 19:30 dat Jesus kort voor Sy dood sê dat alles volbring is, en Hy het daarna Sy laaste asem uitgeblaas.

Ek en jy het ook werk. Ons het ’n roeping. Jesus het ’n unieke plan en plek vir elkeen van ons in Sy Koninkryk se koms hier op aarde, te midde van ons daaglikse lewe en alles wat saam met dit gaan. Dit is defnitief iets waaroor ek en jy moet bid, en ons moet bid dat ons enduit getrou sal bly en ons werk sal voltooi.

 • Weet jy wat jou unieke bydrae is?
 • Is jy gefokus op die werk wat Jesus jou geroep het om te doen?
 • Wat het jy nodig om jou te help om jou unieke werk getrou te voltooi?

See in the meantime that your faith brings forth obedience, and God in due time will cause it to bring forth peace. John Owen

Donderdag 24 November 2022

Johannes 17:1-5 (1983 Vertaling)

3 En dit is die ewige lewe: dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur U gestuur is.

Wanneer spandeer jy rustige, ononderbroke, onversteurde en intensionele tyd saam met die Vader?
Wanneer skuif jy alle moontlike afleidings een kant toe en ervaar intimiteit met die Skepper en Onderhouer van alles, insluitende jou?

Jesus onderbreek Sy eie gebed met hierdie kort maar kragtige stukkie lering in vers 3. Die ewige lewe is te vinde in ’n verhouding met God. ’n Verhouding waaraan jy deelneem, ’n verhouding waarin jy geken word, ’n verhouding wat verby kopkennis beweeg na ware intimiteit.

“Ewige” verwys nie na die lengte of hoeveelheid dae in hierdie lewe nie. Nee, dit verwys eerder na ’n kwaliteit van lewe. Die lewe wat by God te vinde is, is ware lewe, oorvloed lewe, lewendige lewe, volop lewe!
Ons ontvang hierdie lewe die oomblik wat ons ons geloof in Jesus plaas en versoen word met die Vader, wat ’n voorreg! Hierdie lewe is nie te vinde in ’n godsdiens of ’n gedragskode nie, maar in ’n persoon. Dit is die waarheid! Ons kan die ewigheid nou beleef!

Ons lewens is vol afleidings. Ons het nou, waarskynlik meer as ooit tevore, baie meer dinge wat ons aandag soek of wat ons eerder kan doen as om tyd saam met die Vader te spandeer. Dit is ’n uitdaging, een wat ons nodig het om aan te vat as ons die vrug van intimiteit met die Vader wil beleef en wil dra.

Dink na oor die volgende oomblikke in jou dag, en hoe hierdie oomblikke jou na die arms van die Vader kan lei:

 • Hoe staan jy op in die oggend?
 • Hoe eet jy middagete?
 • Hoe bestuur jy?
 • Hoe gaan slaap jy?
 • Wanneer en hoe bid jy?

“If God is holy, then He can’t sin. If God can’t sin, then He can’t sin against me. If He can’t sin against me, shouldn’t that make Him the most trustworthy being there is?” Jackie Hill Perry

Woensdag 23 November 2022

Johannes 17:1-5 (1983 Vertaling)

1 Nadat Jesus dit gesê het, het Hy na die hemel toe opgekyk en gesê: “Vader, die tyd het gekom. Verheerlik u Seun, sodat die Seun U kan verheerlik. 2 U het Hom immers die volmag oor die hele mensdom gegee om aan almal wat U Hom gegee het, die ewige lewe te gee.

Vers 2 van vandag se teks gedeelte het kragtige “dit is soos dit is” stellings in. Let op die herhaling van die woord gee in verskillende vorme. God gee volmag, God gee mense, God gee ewige lewe deur Sy Seun. Dit maak nie saak hoe jy daaroor voel of daaroor dink nie, dit is soos dit is!

God is ’n liefdevolle, vrygewige God; die Seun is ’n opofferende, gehoorsame en voetwassende Redder. Dit is soos dit is. Jesus bid in hierdie twee verse dat mense dit sal weet, sal sien, sal ervaar en sal glo! Dit is wat Hy bedoel as Hy bid en vra dat Hy verheerlik moet word. Hy bid dat mense Sy karakter en Sy gewigtige teenwoordigheid sal ervaar. Waarom bid Jesus dit? Want dit sal mense tot geloof in Hom bring, en ook vir hulle die Ewige Lewe gee.

 • Is dit iets waarvoor jy bid?
 • Aan wie kan jy dink vir wie jy kan bid dat hulle die heerlikheid van Jesus sien en ken?

Hiervoor gaan ons bid totdat Jesus terugkom! Oral om ons is daar mense wat nie in Jesus glo nie. Wanneer ons bid dat die Seun verheerlik sal word, en dat mense Sy heerlikheid sal ken gaan ons gereed wees om van die goeie nuus te getuig wanneer ons die kans het.
Dit was Jesus se gebed, en dit moet ons s’n ook wees.

“God directs his people not simply to worship but to sing his praises “before the nations.” We are called not simply to communicate the gospel to nonbelievers; we must also intentionally celebrate the gospel before them.” Tim Keller

Dinsdag 22 November 2022

Johannes 17:1-5 (1983 Vertaling)

1 Nadat Jesus dit gesê het, het Hy na die hemel toe opgekyk en gesê: “Vader, die tyd het gekom. Verheerlik u Seun, sodat die Seun U kan verheerlik. 

Jesus begin hierdie gebed bid na ’n baie lang (waarskynlik 6 ure) afskeidsmaal saam met Sy dissipels. Tydens hierdie maaltyd het Hy met hulle gepraat oor die Heilige Gees, oor hulle verhouding met die Vader, oor die manier waarop hulle in verhouding met Hom moet wees, oor hulle roeping en werk in die wêreld en ook oor vervolging deur ander mense terwyl hulle hulle werk verrig. Hy einding Sy gesprek met Sy dissipels met die woorde maar hou moed: Ek het die wêreld klaar oorwin. (16:33)

Hierdie is die langste gebed wat ons van Jesus in die vier evangelies het. Die woord Vader kom 6 keer voor in die gebed wat die klem plaas op die intieme, persoonlike verhouding wat Jesus met die Vader het. Jesus is nie aan die einde van ’n siekbed terwyl Hy hierdie gebed bid nie, nee, Jesus weet hy het reeds oorwin, en net Sy sterwe aan die kruis is wat vir Hom oorbly om te doen.

’n Opsomming van hierdie van hierdie 5 verse is: ‘n Gebed vir die verheerliking van die Seun, dat Hy die ewige lewe kan gee vir dié wat vir Hom gegee is.

 • Waarom bid Jesus hiervoor?
 • Wat beteken dit vir ons vandag?
  Ons gaan vir die res van die week saam oor hierdie vrae nadink.

1) Watter een van die temas waaroor Jesus met Sy dissipels gepraat het resoneer vandag met jou?
2) Het jy al vandag intimiteit met ons Vader ervaar?

To pray unceasingly is to lead all our thoughts out of their fearful isolation into a fearless conversation with God. Jesus’ life was a life lived in the presence of God His Father. Henri Nouwen

Maandag 21 November 2022

Johannes 17:1-5 (1983 Vertaling)

1 Nadat Jesus dit gesê het, het Hy na die hemel toe opgekyk en gesê:…

Dink vir ’n oomblik aan jou asemhaling… Dit is so deel van ons lewens dat dit outomaties gebeur, selfs wanneer ons slaap. Sonder die vermoë om asem te kan haal, kan ons nie lewe nie.

Vir ’n volgeling van Jesus, en vir Sy Kerk, is gebed soos asemhaling. Ons kan eenvoudig nie sonder gebed vir Jesus getrou volg nie.

 • Sal iemand wat jou goed ken jou as ’n bidder beskryf?
 • Ervaar jy ons geloofsfamile as ’n biddende familie?

Ek is oortuig daarvan dat ons as ’n geloofsfamilie tans sukkel om te bid, beide as individue en as ’n geloofsfamilie. Ek ervaar gereeld hoe ons bid vir spesifieke nood, of iets waaroor ons dringend ’n antwoord of ’n uitslag wil hê. Ek ervaar ook hoe daardie selfde dringendheid en passie verdwyn wanneer dit waarvoor ons bid opgelos of verby is. Ons kan nie net nou en dan gefokus asemhaal nie, ons kan ook nie net nou en dan gefokus bid nie.

Johannes 17 is ’n kragtige gebed van Jesus. Ons lees hoe Jesus bid, en waarvoor Jesus bid. Dit is ’n gebed waarin ons unieke insig kry oor wat op die hart van die Koning van die heelal is wanneer Hy met Sy Vader praat.

Soos ons hierdie week deur hierdie 5 verse werk, vra jouself na elke dag se dagstukkie of jou gebede belyn is met Jesus se gebed.

Om oor te dink vandag:

 1. Hoe bid jy?
 2. Waarvoor bid jy?
 3. Wanneer bid jy?

“Prayer does not blind us to the world, but it transforms our vision of the world, and makes us see it, all men, and all the history of mankind, in the light of God. Thomas Merton

Saterdag 19 November 2022

Titus 3:4-5
Maar toe het die goedheid van God ons Verlosser en sy liefde vir die mens verskyn. 5Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Dit het Hy gedoen deur die wedergeboorte wat die sonde afwas, en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee.

Om oor te gesels of te dink:

 • God se goedheid en die liefde vir die mensdom is vir almal. Een van die hoekstene van Reformasie is Solo Gratia, deur Genade Alleen. Dit beteken dat die pad na God, is vir almal bedoel. Nie omdat die mensdom so goed is nie, maar omdat God so goed is. Dit beteken dat die pad na die hemel veronderstel is om wyd te wees, en die pad na die hel smal, omdat God dit vir almal moontlik maak om in verhouding met hom te stel.
 • Dit is so hartseer dat ons as gelowiges vir mense so baie vereistes stel dat hulle nie die genade van die Here kan beleef nie. En as gevolg daarvan is die pad na die hemel smal en die pad na die hel wyd.
 • Waar staan jy? Is jy besig om die pad na die Here makliker te maak deur vir ander goedheid en liefde te bewys? Of is jy besig om mense vereistes te gee vir hoe hulle moet leef en glo voordat hulle verhouding met die Here aanvaarbaar is?
 • Hoe voel jy oor jou eie verhouding met God? Is jy oop vir God se genade? Aanvaar jy dit net? Of wil jy eers sekere rituele, oortuigings en nuanses gehoorsaam voordat jy waardig voel van God se genade?

Gebed:
Here van my lewe,
Dankie dat U genade vir almal is. Dankie dat dit genoeg is. Here, help my om dit net te ontvang. Here, help my om dit net vir ander te gun.

Vrydag 18 November 2022

Titus 3:10-11
10Met iemand wat na twee vermanings nog skeuring veroorsaak, moet jy niks te doen hê nie, 11omdat jy weet dat so ‘n man op die verkeerde pad is. Deur sy sonde bring hy die oordeel oor homself.

Om oor te gesels of te dink:

 • Paulus is nie besig om vir Titus hier te leer hoe om kerkorganisasie en tug sake te hanteer nie. Dit gaan oor veel meer. Hy is besig om die hart van ‘n mens, die interne motiverings en oortuigings te evalueer. Vir Paulus is dit steeds in lyn met sy argument en dan veral van vers 8-9.
 • Wat is sinvol? Dat ons genade aan ander gee. Nuttige dinge vir die gemeenskap doen. Goedheid en liefde vir die mensdom aan ander bewys. Wat is sinloos? Om te argumenteer onder mekaar oor dogma, interpretasies en nuanses van die lering. Wat is die sonde wat Paulus hier na verwys? ‘n Mens se onvermoë om die sinvolle te doen en vas te bly staan op die sinlose dinge. ‘n Mens se onvermoë om sy eie standpunt te laat gaan ter wille van die uitleef van hierdie genade. ‘n Mens se onvermoë om dit wat ons skei van God, die oordeel van ander, die hoogmoed van ons eie goedheid en hardkoppigheid om nie die eie wil aan God se Wil te onderwerp nie. Dit is wat oordeel bring.
 • Ondersoek jou eie hart. Vra die Here om jou te deursoek. Waar staan jy ten opsigte van hierdie verse? Wanneer is regverdigheid, beginselvas en vaste oortuigings, ‘n oefening in selfvoldaanheid? Is jy bereid om oortuig te word, die Here se groei te beleef, ‘n ander manier van doen te beleef, ‘n afsterf van self deur te gaan? Of is daar oortuigings wat jy net nie sal verander nie?
 • Die hele gedeelte in Titus probeer ons herinner en vermaan dat genade vir almal is. Vir die sondige mense van die wêreld, maar ook vir ons wat só goed is. Glo jy dat jy steeds genade benodig, al is jy gelowig? Glo jy, dat jy niks beter of anders is as die mense van die wêreld nie? Deel jou hart met die Here.

Gebed:
Here van my lewe,
Ek besef vandag dat ek só roem in my eie goedheid, dat ek die punt van U genade misloop. Ek mis die feit dat ek nie kan roem in enige iets nie, nie eers my goedheid nie. Here, ek wil so graag hê dat ander moet weet wat hulle verkeerd doen, hoor dat hulle ver van U af is, dat ek nie genoeg spasie het om vir hulle goed te kan wees of lief te kan hê nie. Here, help my asb. dat ek kan fokus op die wat belangrik is. Help my asb. om U beeld draer te wees, eerder as die een wat ander afskrik omdat ek so oordeel.
Amen.

Donderdag 17 November 2022

Titus 3:8-9
8Dit is ‘n betroubare woord. Daarom wil ek hê dat jy van hierdie dinge met groot nadruk moet getuig, sodat dié wat tot geloof in God gekom het, hulle op goeie werk kan toelê, werk wat goed en nuttig is vir die mense. 9Maar jy moet jou nie inlaat met dwase strydvrae en geslagsregisters en met getwis en stryery oor die wet van Moses nie, want dit is nutteloos en sinloos.

Om oor te gesels of te dink:

 • Paulus moedig Titus aan om met dit wat sinvol is besig te wees. Hy wil nie hê die gelowiges moet hulleself met sinlose dinge besig hou nie. Wat is sinvol? Om vir ander goedheid te bewys, liefde uit te leef en praktiese dinge te doen wat nuttig is vir die gemeenskap. Wat is sinloos? Om te stry oor die leer, dogmas, ordeninge en nuanses van die kerk.
 • Waarop spandeer ons, ons energie as gelowiges? Is ons besig om sinvol in die wêreld en gemeenskap deel te neem deur goedheid te bewys, liefde uit te leef en nuttige dinge vir ander te doen? Waar sien jy getuienis hiervan? Hoe is jy besig om sinvol jou energie te spandeer? Deel jou hart met die Here. Vra dat die Here jou hart ondersoek.
 • OF is ons as gelowiges met sinlose oefeninge? Is ons besig om met mekaar te baklei oor interpretasies, reg, meer reg en mees reg? Waarom sou Paulus sê dat hierdie sinloos is? Hoe neem jy deel aan hierdie sinlose (volgens Paulus se argument) oefeninge? Waarom is dit vir jou so belangrik? Deel jou hart met die Here. Vra dat die Here jou hart deeglik sal ondersoek.

Gebed:
Here van my lewe,
Ek wil so graag U beeld uitdra na ander. Ek wil vir die wêreld U goedheid, liefde en genade wys. Maar wanneer ek myself kom vang baklei ek eerder met ander gelowiges oor dit wat nie werklik belangrik is nie. Ek baklei oor my eie voorkeure, wat vir myself lekker en beter is, wat ek van oortuig is. Here, help my om te vertrou dat U self daardie oortuiging in iemand se hart kan plant. Help my Here om te fokus om ‘n getuie te wees van wie U is, eerder as al die verkeerdhede wat mense doen volgens my. Here, ek kan erken dat hierdie vir my moeilik is. Help my asb. hiermee.
Amen.

Woensdag 16 November 2022

Titus 3:1-4
1Herinner die mense nadruklik daaraan dat hulle hulle aan owerheid en gesag moet onderwerp, daaraan gehoorsaam moet wees en bereid moet wees om alles te doen wat goed is. 2Hulle moet van niemand kwaadpraat nie en nie rusie soek nie. Hulle moet inskiklik wees en altyd bedagsaam teenoor almal. 3Vroeër was ons ook onverstandig, ongehoorsaam, op die verkeerde pad, verslaaf aan allerlei begeertes en singenot; ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring; ons was haatlik en het mekaar gehaat.

Om oor te gesels of te dink:

 • Paulus skryf vir Titus wat met ‘n baie moeilike situasie sit. Die eiland van Krete is bekend vir hulle korrupsie, leuens, seerowery, diefstal, agterbaksheid en valsheid. Ten spyte daarvan, moedig Pauls Titus en die gelowiges aan om steeds gehoorsaam en bedagsaam te wees. Die rede hiervoor is dat die gelowiges eers soos die mense van Krete was. Nou is hulle wedergeboorte en weet hulle van beter. Hulle het eers God se genade ontvang net soos die mense van Krete God se genade kan ontvang. Omdat die gelowiges nou God se goedheid en liefde vir die mensdom beleef het, kan en wil hulle mos ook dit aan ander uitleef, ongeag of hulle dit verdien of nie.
 • Het jy al ‘n belewenis gehad waar jy self, hierdie genade, goedheid en liefde vir die mensdom eerstehands beleef het? Is dit vir jou maklik om genade, goedheid en liefde vir die mensdom te kan leef? Selfs mense wat jy nie van mening is dit verdien nie? Deel jou hart met die Here.
 • Een van ons versoekings as gelowiges is om te dink ons is beter as die sondaars, mense van die wêreld, armes, rykes, regeringsowerhede, ander nasie, kultuur. Ons het die waarheid en is vrygespreek. Die realiteit is wel dat hierdie tipe van gedagtes ook ‘n skeiding bring tussen ons en God. Ons het steeds genade nodig. Ons is in dieselfde boot as al die ander mense wat ons op afkyk. Ons het nie ‘n voet om op te staan nie.
 • Vra die Here om jou hart te ondersoek. Is daar enige van hierdie gedagtes by jou teenwoordig. Is daar mense, waaroor jy dankbaar is, jy nie soos hulle is nie? Vra dat die Here jou die waarheid sal wys. Vra dat die Here jou sal leer om genade vir ander te gun, en ook jouself weer herinner dat die genade steeds vir jou nodig is.

Gebed:
Here van my lewe,
Ek erken dat ek ‘n mens is wat gebroke is en foute het. Here, ek erken dat ek dink ek is beter af, omdat ek U dien, anders as die verlore wêreld. Here, help my om weer te onthou dat my aanbidding van U, my nie beter maak nie. Help my om te onthou, dat selfs die aanbidding van U ‘n genade is wat ek onverdiend ontvang van U. Dankie Here dat U soveel genade vir my en ons almal gee.
Amen

Dinsdag 15 November 2022

Titus 3:8
8Dit is ‘n betroubare woord. Daarom wil ek hê dat jy van hierdie dinge met groot nadruk moet getuig, sodat dié wat tot geloof in God gekom het, hulle op goeie werk kan toelê, werk wat goed en nuttig is vir die mense.

Om oor te gesels of te dink:

 • Om te getuig, beteken om dit wat jy self beleef het, gesien het, gehoor het, geruik het, geproe het, gevoel het vir ander te vertel en te wys. Dit beteken dat ander mense deur jou, dieselfde belewenis kan hê as wat jy gehad het. Soms is woorde nie genoeg nie. Soms moet jy met jou lyf en menswees ook dit beliggaam waarvan jy getuig. Genade is een van hierdie belewenisse. Dit is nie iets wat so maklik is om te verstaan as jy net hoor daarvan nie. Mens moet dit beleef.
 • Daarom sê Paulus vir Titus, getuig deur goeie werke te doen. Hierdie nuttige belewenisse wat mense dan ervaar, wys vir hulle wie God is. As hulle ook God se goedheid en liefde vir die mensdom deur jou beleef, sal hulle meer verstaan en ook nader aan God wil wees. Die werke word gedoen, nie omdat ons self oulik is of iets wil kry daaruit nie, maar omdat dit eerste genade is om te kan doen, en tweede omdat dit eer aan God betoon.
 • Wat is nuttig vir jou? Watter dade help jou om meer van God te ontdek en te leef? Hoe help ander se optrede jou die meeste, om God te beleef, self te ontmoet en ook te dien?
 • Wat dink jy is nuttig vir ander mense om jou? Wat dink jy het hierdie wêreld nodig, wat goed en liefde teenoor almal bewys? Hoe kan jy dit beliggaam? Wat keer jou om dit te doen? Deel jou hart met die Here.

Gebed:
Here van my lewe,
Ek besef dat die manier waarop ek leef ander nader en verder va