Dagstukkies

Woensdag 27 Oktober

Woensdag 27 Oktober
‭‭Johannes 5:1-9‬
“Hierna was daar weer ‘n fees van die Jode, en Jesus het daarvoor Jerusalem toe gegaan. By die Skaappoort in Jerusalem was daar ‘n bad met die Hebreeuse naam Betesda. Dit het vyf pilaargange gehad, waar daar baie gestremdes gelê het: blindes, kreupeles en lammes. Onder hulle was daar ‘n sekere man wat al ag en dertig jaar lank siek was. Jesus het hom sien lê en het geweet dat hy al baie lank siek was. Toe vra Hy vir hom: “Wil jy gesond word?” Die sieke het Hom geantwoord: “Meneer, ek het niemand om my in die bad te sit as die water in beweging kom nie; en terwyl ek aansukkel, gaan iemand anders voor my in.” Jesus sê toe vir hom: “Staan op, tel jou goed op en loop.” Oombliklik het die man gesond geword, sy goed opgetel en geloop. Dit was ‘n sabbatdag.”

Om oor te gesels en dink:
Die derde wonderwerk wat Johannes vertel, is amper vreemd omdat Jesus iemand raaksien wat al die jare oorgesien is. Jesus kon enige iemand anders kies, maar kies hom. Jesus het geweet dat hy al lank siek was, agt en dertig jaar, en vra die vreemde vraag: “Wil jy gesond word?”
Die man reageer met die redes hoekom dit nie kan gebeur nie, maar Jesus beveel hom om op te staan en te loop. Die wonder van genesing vind plaas.
Hierdie man kon nie dink dat sy situasie kan verander nie en tog kom Jesus en doen die wonderwerk. Hierdie man het nie eers geweet wie Jesus was nie. Later het hy uit dankbaarheid vir almal vertel wat gebeur het.
Jesus kom staan vandag ook by jou met die vraag: “Wil jy gesond word?”

 • Wat is dit waarvoor jy genesing nodig het?
 • Waaraan hou jy vas wat jy moet laat gaan?

Gebed
Here, U bring verlossing en genesing. Ek hou partymaal onnodig vas as dinge wat ek vir U moet gee. Help my om oor te gee en toe te laat dat U my heel maak. Amen.

Dinsdag 26 Oktober

Johannes‬ ‭4:46-54‬
“Jesus het toe weer na Kana in Galilea toe gegaan, waar Hy die water wyn gemaak het. In Kapernaum was daar ‘n sekere regeringsamptenaar wie se seun siek was. Toe hy hoor dat Jesus uit Judea na Galilea toe gekom het, het hy na Hom toe gegaan en Hom gevra om te kom en sy seun gesond te maak, want hy het op sterwe gelê. Jesus sê toe vir hom: “As julle nie tekens en wonders sien nie, glo julle eenvoudig nie.” En toe sê die amptenaar vir Hom: “Here, kom tog voordat my kindjie sterwe.” Maar Jesus sê vir hom: “Gaan maar huis toe, jou seun lewe.” Die man het geglo wat Jesus vir hom gesê het, en gegaan. Toe hy nog op pad was, het sy werksmense hom al tegemoet gegaan en vertel dat sy kind lewe. Hy vra hulle toe presies wanneer hy begin beter word het, en hulle antwoord hom: “Gistermiddag eenuur het die koors hom verlaat.” Die pa het toe besef dat dit op dieselfde oomblik was waarop Jesus vir hom gesê het: “Jou seun lewe.” En hy en sy hele huisgesin het tot geloof in Jesus gekom. Dit was die tweede wonderteken wat Jesus gedoen het nadat Hy weer uit Judea na Galilea toe gekom het.”

Om oor te gesels en dink:
Johannes sonder net sewe wondertekens van Jesus uit, alhoewel Jesus meer wonderwerke gedoen het. In die tweede wonderwerk kom vra die regeringsampenaar vir Jesus om sy seun te genees, waarop Jesus eers sê dat dit nie oor die wonders gaan nie, maar oor geloof.
Die man verklaar sy geloof en sy kind word genees, al is Jesus nie fisies by hom nie.
Toe die man terugkeer na sy huis het hy en sy hele huisgesin tot geloof gekom. Daar was progressie gewees: van vra vir ‘n teken tot geloof. Die belangrikste is ons groei in geloof.
Ons kan ook ons behoeftes na Jesus toe bring en Hom vra om ons te help. Ons mag dalk nie kry wat ons gedink het nie, maar ons groei en versterk word in ons geloof. Dit het ook ‘n impak op die mense rondom ons.

 • Wat sal jy graag vir Jesus wil vra?

Gebed
Here Jesus, ek bring vandag my behoeftes na U toe. Mag ek groei in my geloof en nie net fokus op die uitkoms nie. Dankie dat U liefde vir my genoeg is. Amen.

Maandag 25 Oktober

Johannes 2:1-11
“Op die derde dag was daar ‘n bruilof in Kana in Galilea, en die moeder van Jesus was daar. Jesus en sy dissipels is ook na die bruilof toe genooi. Toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir Hom: “Hulle het nie meer wyn nie.” Maar Hy sê vir haar: “Waarom sê u dit vir My? My tyd het nog nie gekom nie.” Sy moeder sê toe vir die kelners: “Wat Hy ook al vir julle sê, moet julle doen.” Daar het ses klipkanne gestaan vir water wat die Jode by hulle reiniging gebruik het. Elkeen het tussen negentig en honderd liter gehou. Jesus sê toe vir die kelners: “Maak die kanne vol water.” Hulle het dit tot bo toe volgemaak. Toe sê Hy vir hulle: “Skep nou daarvan uit en gaan gee dit vir die seremoniemeester.” Hulle het dit gedoen. Die seremoniemeester het nie geweet waar dit vandaan kom nie, maar die kelners wat die water uitgeskep het, het geweet. Toe die seremoniemeester die water proe wat wyn geword het, roep hy die bruidegom en sê vir hom: “’n Mens sit gewoonlik eers die goeie wyn voor, en as die mense goed gedrink het, dié van swakker gehalte; maar jy het die goeie wyn tot nou toe teruggehou.” Hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kana in Galilea gedoen. Hy het daardeur sy heerlikheid laat blyk, en sy dissipels het tot geloof in Hom gekom.”

Om oor te gesels en dink:
Johannes vertel vir ons van Jesus se eerste wonderwerk. Dit is ’n agter-die-skerms wonderwerk. Jesus woon ’n troue by en tot almal se verleentheid raak die wyn op. Die seremoniemeester weet nie wat om te doen nie. Jesus gryp in en in die alledaagse verander Hy die water in wyn. Hy begin hiermee wys wie Hy is en sy dissipels het tot geloof gekom.
Hierdie wonderteken wys vir ons dat Jesus nie altyd net groot dinge doen nie, maar ook kleiner en selfs “onbenullige” dinge doen. Ons moet egter dit om ons raaksien. Daar is soveel wondertekens om ons elke dag waarvoor ons vir die Here kan dankie sê?

 • Waarvoor kan jy vandag dankie sê?
 • Watter klein wondertekens wil jy vandag vir Jesus vra?

Gebed
Here Jesus, dankie dat U in my alledaagse belangstel. Ek neem dinge as vanselfsprekend aan. Mag ek vandag U raaksien in al die gewone wondertekens wat om my gebeur. Amen

Saterdag 23 Oktober

Matteus 25:31-46
31“Wanneer die Seun van God kom, sal almal sien hoe belangrik Hy is. Al sy engele sal saam met Hom kom. Hy sal op die troon gaan sit waar net die belangrikste Een, die Koning self, mag sit. 32Dan sal al die mense voor Hom bymekaargebring word. Hy sal die mense in twee groepe verdeel, soos ’n skaapwagter bokke en skape van mekaar skei. 33Hy sal die een groep regs van Hom laat staan en die ander groep aan sy linkerkant. 34“Die Koning sal dan na die mense regs van Hom draai. ‘Staan nader, want my Vader is baie tevrede met julle. Heel van die begin af het Hy die hemel vir mense soos julle reggemaak. Hy wil hê dat julle dit saam met Hom moet kom geniet. Maar weet julle waarom God so tevrede met julle is? 35Laat Ek julle vertel. Ek het niks gehad om te eet nie, maar julle het My kos gegee. Toe Ek dors was, was julle daar met ’n glas water. Toe Ek nog vir julle ’n onbekende was, het julle My al in julle huise verwelkom en selfs slaapplek gegee. 36Julle het vir My klere gegee toe Ek niks gehad het om aan te trek nie. Op my siekbed het julle My geduldig versorg. Toe Ek in die tronk beland het, het julle julle nie vir My geskaam nie, maar vir My kom kuier.’ 37“Die mense wat reg gelewe het, onderbreek Hom: ‘Here, wag so ’n bietjie. Waarvan praat U? 38Wanneer het ons U kos gegee toe U honger was of ’n glas water toe U dors was? Ons kan nie onthou dat ons ooit vir U klere of blyplek gegee het nie. Help ons, asseblief, ons verstaan nie mooi nie. 39Wanneer was U siek of in die tronk en het ons U gehelp?’ 40“Die Koning op die troon antwoord: ‘Wil julle regtig weet wanneer julle hierdie dinge vir My gedoen het? Luister dan goed: elke glas water of stukkie brood wat julle aan ’n broer van My gegee het, het julle eintlik aan My gegee. Wie my vriende help, al is hulle hoe onbelangrik, help My.’ 41“Die Koning sal dan na die groep aan sy linkerkant draai. ‘Trap! Weg voor My! God wil niks met julle te doen hê nie! Die hel wag vir julle. God het dit spesiaal reggemaak vir die duiwel en al sy helpers. Wil julle weet waarom? 42Toe Ek so gesmag het na ’n stukkie brood, wou julle nie eens vir My ’n krummeltjie gee nie. Julle wou My nie ’n druppel water gee toe Ek dors was nie. 43Julle wou My nie in julle huise ontvang toe Ek vir julle nog vreemd was nie. Klere wou julle nie vir My gee nie, selfs toe Ek nie ’n draad klere gehad het om aan te trek nie. So kan Ek aanhou. Ek was siek en in die tronk, maar julle het niks tyd vir My oorgehad nie.’ 44“Vinnig vra hulle: ‘Here, ons verstaan nie wat U bedoel nie. Sê vir ons, wanneer het al hierdie dinge gebeur? Gee vir ons een voorbeeld van wanneer U honger of dors of kaal of siek of in die tronk was of waar U vreemd en alleen tussen ons was en ons U nie wou help nie.’ 45“Hy sê: ‘Luister nou mooi. As julle een van my vriende, al lyk hy vir julle ook hoe onbelangrik, met ’n glas water of ’n stukkie brood of ’n besoek in nood gehelp het, het julle My so gehelp. Ek herhaal, wie my vriende help, help My.’ 46“Al hierdie mense wat so verkeerd lewe, sal gestraf word. En die hel sal nie speletjies wees nie en vir altyd duur. Maar die mense wat reg lewe, sal vir ewig saam met God leef.”

Om oor te gesels of te dink:

 • Ons gaan hierdie week na dink oor hoe Jesus die voorbeeld is van vrygewigheid.
 • Ons laaste gedeelte die week kom ook uit Matteus. Vandag wys ons gedeelte ons hoe vrygewigheid juis bedoel is vir die wat ons dink dit die minste verdien. God het aan elkeen van ons vrygewigheid bedien deur ons verhouding met Hom te herstel. Nie omdat ons dit verdien het nie, maar omdat Hy besluit het Hy wil. Nie omdat ons dit kan terugbetaal nie. Bloot genade. Nou vra Hy ons om ook Sy voorbeeld te volg. Om aan ander genade te bewys nie omdat hulle dit verdien of vir ons dit sou kan terugbetaal nie.
 • Aan wie kan jy dink is nie waardig van jou vrygewigheid nie? Wie verdien nie versorging, vrygewigheid, liefde en genade nie? Gaan dien hulle. Waarom huiwer jy? Sou jy jouself in hule skoene kon plaas? Deel jou hart met die Here?
 • Wie is waardig van jou vrygewigheid? Hoe besluit jy om vrygewig te wees? Hoe dink jy spu Jesus vanuit hierdie teks jou aanspreek? Wat het jy vandag nodig om te hoor? Vra dat God jou wys wat jy moet sien en hoor.

Gebed:
Deel jou oordele en vooroordele met die Here.
Vra dat God jou hart verander as dit kom by hoe jy na mense kyk en hoe jy vrygewig leef.
Amen.

Vrydag 22 Oktober

Matteus 25:14-30
14“Daar is nog ’n ander verhaal ook waaruit julle iets oor die koninkryk van God kan leer. ’n Ryk man moes vir ’n lang tyd weggaan. Hy roep toe al sy werkers bymekaar. ‘Julle moet asseblief na my goed kyk terwyl ek weg is,’ sê hy en deel sy goed onder hulle uit. 15Aan die een het hy vyf bondels geld gegee; aan die ander een twee, en aan nog een net een bondel. Hy het hulle goed geken en geweet wat om vir elkeen te gee. Daarna is die ryk man daar weg. 16“Dadelik, sonder om op hom te laat wag, het die een met sy vyf bondels geld daarmee aan die werk gespring. Die geld het geleidelik vermeerder en tien bondels geld geword. 17Die een wat twee bondels gekry het, het net so goed gevaar; hy het ook sy geld verdubbel. 18Maar met die derde een het dit nie so goed gegaan nie. Hy het ook aan die werk gespring, maar nie soos die ander nie. Hy het ’n gat gaan grawe. Daar het hy die bondel geld wat hy gekry het mooi gaan wegsteek. 19“Intussen het die dae verbygegaan en maande geword. Uiteindelik, na ’n lang tyd, kom die ryk man weer daar aan. Hy roep toe die werkers en wou weet wat elkeen met sy geld gedoen het. 20Die een wat die vyf bondels gekry het, sit trots sy tien bondels op die tafel neer: ‘Meneer, hier is die vyf bondels wat u my gegee het. En kyk, hier is nog vyf bondels wat ek daarmee gemaak het.’ 21Die ryk man prys hom toe: ‘Uitstekend! Jy is regtig ’n goeie werker op wie ’n mens kan staatmaak. Jy het eintlik maar net ’n bietjie geld gehad om na te kyk, maar jy het dit goed gedoen. Eendag sal ek vir jou baie meer gee om na te kyk. Kom, wees saam met my bly, want jy is ’n ware vriend.’ 22“Toe is dit die man wat twee bondels gekry het se beurt. Trots sit hy sy vier bondels voor die ryk man neer. ‘Meneer,’ sê hy, ‘hier is die twee bondels wat u my gegee het en hier is nog twee wat ek verdien het.’ 23Die ryk man sê toe presies dieselfde vir hom as vir die vorige werker. 24“Daarna is dit die man met die een bondel se beurt. ‘Meneer,’ begin hy, ‘ek ken u goed. Ek weet u is baie streng en hou nie van foute nie. U verwag baie van ons en wil altyd net ons beste hê. 25Ek was so bang dat ek u gaan teleurstel of dalk ’n fout gaan maak. Toe begrawe ek maar u bondel geld veilig in ’n gat. Daar kon dit niks oorkom nie. Kyk, hier is dit veilig terug.’ 26Die ryk man antwoord toe: ‘Jy is nou regtig ’n hopelose werker, ’n nikswerd! Jy weet ek is streng en verwag net die beste van julle. 27Kon jy nie my geld in ’n bank gesit het nie? Dan kon ek ten minste rente op die geld gekry het. 28Vat hierdie bondel geld hier weg en gee dit vir die werker met die tien bondels. Hy weet wat om daarmee te doen. 29Hy wat bereid is om te werk met wat hy het, sal nog meer kry. Wie egter agter allerhande verskonings wegkruip en nie skouer aan die wiel wil sit met wat hulle het nie, sal uiteindelik ook die bietjie verloor wat hulle het. 30Gooi hierdie betreurenswaardige werker hier uit. Hy hoort nie tussen ons nie. Hy hoort in die hel waar mense op hulle tande kners van pyn en huil van smart.”

Om oor te gesels of te dink:

 • Ons gaan hierdie week na dink oor hoe Jesus die voorbeeld is van vrygewigheid.
 • Ons is weer terug na Matteus vandag. In vandag se verhaal wys Jesus die teenstrydigheid van vrygewigheid. Ons dink gewoonlik ons kan gee wanneer ons het. Jesus leer dat die vrygewigheid eintlik anders werk. Hoe meer ons met toe hande lewe, hoe meer gaan ons dit verloor en hoe meer ons met oop hande lewe hoe meer gaan ons weer ontvang.
 • AS jy jouself in vandag se Bybelverhaal moet plaas, waar sou jy wees? Met watter karakter kan jy die meeste vereenselwig? Waarom? Wat dink jy sou Jesus vandag vir jou wou sê? Deel jou hart met die Here.
 • Voel dit vir jou onregverdig? Is daar iets wat nie vir jou reg voel in die manier hoe vrygewigheid in God se koninkryk werk nie? Deel jou hart met die Here.

Gebed:
Leef jy met ‘n oop hand of toe hand? Deel met die Here hoe jy graag wil leef. Vra dat God jou sal help om te kom waar jy wil wees as dit kom by vrygewigheid.
Is daar gevoelens van onregverdigheid, bitterheid, jaloesie, onvergenoegdheid, selfsugtigheid wat jy nog moet bely en aan die Here oor gee? Vra dat die Here jou hart moet verander na een van iemand wat Hom reflekteer.
Amen.

Donderdag 21 Oktober

Lukas 8:1-3
1Jesus het daarna deur al die dorpe en klein plekkies gestap waar mense gebly het, en vir hulle die goeie nuus vertel dat God se nuwe wêreld hier is. Die twaalf dissipels het oral saam met Hom gegaan. 2’n Klompie vroue wat deur Jesus van bose geeste vrygemaak is en ’n paar ander wat deur Hom gesond gemaak is, het ook saam met hulle van plek tot plek gestap. Een van hierdie vroue se naam was Maria. (Sy is ook Magdalena genoem omdat sy van die dorp Magdala afkomstig was.) Jesus het sewe duiwels uit haar verdryf. 3Johanna, die vrou van Gusa, een van die belangrike amptenare in Herodes se paleis, was ook onder hulle. So ook Susanna en ’n klompie ander vroue. Met hulle eie geld het hierdie vroue vir Jesus en sy dissipels kos gekoop en ook gesorg dat hulle slaapplek het.

Om oor te gesels of te dink:

 • Ons gaan hierdie week na dink oor hoe Jesus die voorbeeld is van vrygewigheid.
 • Ons beweeg vandag aan na Lukas. Ons kry hier ‘n geleentheid om te sien hoe die evangelie verkondig word. Dit word verkondig deur Jesus, Sy dissipels en ander normale mense (onder andere baie vroue wie se lewens deur Jesus verander is). Die vroue kon maklik net gesê het hulle sal vir Jesus en die dissipels sorg deur self gasvry te wees en te leef soos volgelinge leef. Maar meer as dit, het hulle finansieel bygedra om die evangelie uit te dra. Hulle het gesorg dat die dissipels en Jesus versorg is, sodat hulle die evangelie verder kan uitdra.
 • Is jou lewe deur Jesus verander? Het jy ‘n ervaring gehad met die lewende Here? Deel met die Here hoe jou lewe voor jou ontmoeting met God was en na die tyd.
 • Hoe dra jy by tot die evangelie? Hoe help jy om die evangelie te verkondig? Wat gebruik jy as verskonings om nie by te dra daartoe nie? Deel met die Here hoe jy ook as volgeling die evangelie kan help uitdra.

Gebed:
Is daar geleenthede waar jy kan ondersteun en dien (ook finansieel) om die evangelie te verkondig? Vra dat die Here jou geleenthede wys en verantwoordelik saai.
Is daar redes waarom jy nie wil gee nie? Praat met die Here oor waarom dit vir jou moeilik is. Vra dat die Here jou help met vertroue en ‘n vrygewige hart.
Amen.

Woensdag 20 Oktober

Matteus 23:23
23“Ek waarsku julle, Fariseërs en Joodse teoloë. Julle is pynlik presies oor hoe julle kerk hou en julle werk julle tiendes tot op die laaste sent uit. Maar as dinge gedoen moet word wat regtig vir God saak maak, skitter julle in julle afwesigheid. Ek praat van dinge soos om vir almal ’n regverdige kans te gee; of dat julle so vir mense omgee dat julle hulle graag wil help; of dat mense weet dat hulle julle kan vertrou. Ek sê nou nie die ander dinge wat julle doen, is noodwendig verkeerd nie. Maar dit is niks werd as julle nie ook die dinge doen wat regtig vir God saak maak nie.

Om oor te gesels of te dink:

 • Ons gaan hierdie week na dink oor hoe Jesus die voorbeeld is van vrygewigheid.
 • Ons staan steeds by Matteus stil. Maar vandag kyk ons na ‘n vermanende teks. Jesus praat slegs oor tiendes wanneer hy met die Fariseërs praat, die heiliges, die gelowiges, praat. Hulle is so trots op hoeveel hulle vir ander gee. Hulle werk dit tot op die sente uit sodat hulle kan spog daaroor. Jesus sê vir hulle, hulle doen dit met die verkeerde hart. Hulle wil spog, maar hulle harte is hard vir mense se nood en swaarkry. Hulle leef nie in ander opsigte vrygewig nie. Hulle is nie vrygewig met deernis, liefde, genade, omgee, ondersteuning, vergifnis en versoening nie.
 • Hoe lyk jou lewe? Gee jy net wat jy moet soos die Fariseërs? Of leef jy vrygewig? Hou jy aan vra is dit genoeg? Of vra jy waar kan ek nog gee? Deel jou hart met die Here.
 • Is daar bewyse van vrygewigheid in elke faset van jou lewe? Of is dit net beperk tot seker dele? Jou verhouding met God, jou verhoudings met ander? Jou werk? Jou tyd? Jou geld? Jou besittings? Jou huis? Jou talente? Jou kennis? Deel met die Here waar is daar nog ruimte vir groei as dit kom by vrygewigheid.

Gebed:
Leef jy jou hele lewe in vrygewigheid? Kan mense dit sien in hoe jy God dien? Kan mense dit sien in hoe jy jou medemens behandel? Vra vir die Here om eerlik vir jou te wys wat die realiteit is.
Leef jy ook vrygewig met dit wat die Here jou mee seën? Deel jy jou hart, jou besittings, jou tyd, jou geld? Vra dat die Here jou wys wat die realiteit is rondom dit wat jy deel.
Waar is daar steeds geleenthede waar jy die Here met ‘n lewe van vrygewigheid kan dien? Vra dat die Here jou oë sal oopmaak vir sulke geleenthede.
Amen.

Dinsdag 19 Oktober

Matteus 6:19-24)
19“Hou op om van die oggend tot die aand agter geld aan te hardloop. Niks hou hier vir altyd nie. Diewe breek oral in en steel, motte en goggas vreet alles op en ouderdom laat dinge vergaan. 20Maak eerder vir julle ’n bankrekening daar by God in die hemel oop. Geen dief kan ooit daar inbreek om iets te probeer steel nie. 21“Die dinge waarmee jy jou van vroeg tot laat besig hou, sê wat die belangrikste in jou lewe is. Jou lewe wys waar jy jou ‘rekening’ oopgemaak het. 22“As jy hemelse skatte wil opgaar, sorg dan dat jy jou oë deur die Here laat instel sodat jy op die regte manier daarmee kan kyk. Jou oë is soos ’n lig. As jy op die regte manier daarmee kyk, maak dit alles in jou lewe helder. 23Maar as jy jou oë nie deur God laat instel nie, maak jou oë jou hele lewe pikdonker. As daar geen goddelike lig in jou lewe skyn nie, is dit regtig nag binne-in jou. 24“Niemand kan vir twee base werk nie. Jy sal lojaal teenoor een wees en die ander een afskeep. Moet daarom nie eens daaraan dink om God en die geldgod saam te probeer dien nie. Jy moet kies in wie se diens jy wil staan.”

Om oor te gesels of te dink:

 • Ons gaan hierdie week na dink oor hoe Jesus die voorbeeld is van vrygewigheid.
 • Ons staan steeds by Matteus stil. In vandag se gedeelte sien ons hoe Jesus nie net sê dat vrygewigheid gebôre word in ‘n verhouding waar ons weet God voorsien en ons daarop kan vertrou nie. Maar dat ons lewens ook vrug sal wys van die keuse wat ons maak om in verhouding met God te wees. As ons kies om in verhouding met God te wees, dan sal ons lewe dit reflekteer dat ons skatte in die hemel vergader. Dit sal nie reflekteer dat ons net die gejaag na wind op aarde najaag nie.
 • Een van die maniere waar ons duidelik kan sien of dit wat ons sê ons glo en dit wat ons lewens van getuig bymekaar kom, is om te kyk na dit waarmee ons, onsself heeldag besig hou. Waarop spandeer ons, ons tyd. Waarom doen ons wat ons doen? Hoe doen ons, wat ons doen?
 • Om hard te werk vir die geld wat jy verdien is nie ‘n slegte ding nie. Maar terwyl jy dit doen kan jy dit doen tot eer van God, jy kan dit doen met die oog om dit te deel met ‘n vrygewige hart, jy kan dit doen deur ‘n geur van God in die werkplek te wees, jy kan dit doen sonder om die geld na te jaag, maar eerder die werk met trots en vreugde te doen. Met watter houding gaan werk jy? Waarom doen jy wat jy doen? Reflekteer die manier waarop jy werk iets van jou verhouding met die Here? Is jou werk belangriker as jou verhouding met die Here, jou eggenoot, jou kinders, jou medemense?

Gebed:
As jy na die vrug van jou lewe kyk, getuig dit van die feit dat God jou eerste prioriteit is? Deel jou hart met die Here.
As ander na die vrug van jou lewe sou kyk, sou hulle sê dit getuig van die feit dat God jou eerste prioriteit is? Deel jou hart met die Here.
Hoe kan die vrug van jou lewe meer getuig van vrygewigheid vanuit ‘n lewende verhouding met die Here? Vra dat God vir jou geleenthede sal wys waar jy vrygewig kan leef.
Amen

Maandag 18 Oktober

Matteus 6:25-33
25“Moenie gedurig loop en julle bekommer nie. Moenie van vroeg tot laat vra: ‘Gaan ek genoeg hê om te eet?’ of: ‘Gaan ek genoeg hê om aan te trek?’ nie. Die lewe gaan tog oor baie meer as kos en klere. 26Kyk ’n slag na die voëls: hulle het nie groot skure waarin hulle elke dag hulle kos bêre nie. Tog is hulle nooit honger nie. God sorg dat hulle elke dag genoeg het om te eet. Weet julle, julle is baie meer werd vir God as al die voëls in die hemel. 27Daarom help al julle bekommernis net mooi niks. Dit gaan nie julle lewe met een enkele dag verleng nie. Allesbehalwe! 28“Julle moet ook nie sit en tob oor wat julle elke dag moet aantrek nie. Kyk gerus ’n bietjie in die veld hoe mooi die lelies lyk wat daar groei. Hulle werk nie van vroeg tot laat om so deftig te lyk nie. 29Tog was nie eens daardie skatryk koning Salomo ooit so mooi aangetrek soos een van hulle nie. 30“As God soveel aandag gee aan hoe die veldgras lyk, wat vandag nog groei en môre weer dood is, sal Hy mos vir julle ook sorg. 31Hou dan op om so kleingelowig te wees! Hy sal sorg dat julle genoeg het om aan te trek. Hou op om te sê: ‘Wat gaan ons vandag eet en drink?’ of: ‘Wat gaan ons vandag aantrek?’ 32As julle dit doen, tree julle op soos mense wat God glad nie ken nie. Julle het mos ’n Vader in die hemel wat presies weet wat julle nodig het. Hy sal sorg dat julle dit alles kry. 33“Stel God se koninkryk eerste. Doen net daardie dinge wat vir Hom belangrik is. Hy sal vir die res sorg. Hy sal elke dag vir julle genoeg kos en klere gee. En los môre se probleme vir die dag van môre. Van probleme het elke dag immers oorgenoeg. Leef vandag voluit vir God!”

Om oor te gesels of te dink:

 • Ons gaan hierdie week na dink oor hoe Jesus die voorbeeld is van vrygewigheid.
 • Ons leer hier in Matteus by Jesus die rede waarom ‘n mens vrygewig kan leef. Ons kan vrygewig leef omdat ons vertroue in God geleë is. Hy is ons vastigheid en die een wat voorsien. Ons vertroue is nie in dit wat voorsien word of ons dink sekuriteit gee nie, maar in die een wat juis die dinge voorsien.
 • Ons vrygewigheid is diep gegrond in ‘n belydenis dat God ‘n God is wat sorg en voorsien. ‘n Goeie Vader wat waardig is van ons vertroue. Dit is waarom ons lewens goeie fondasies het indien ons Hom en Sy koninkryk eerste soek.
 • Het jy alreeds God eerste geplaas in jou lewe? Jaag jy Hom na in alles in jou lewe? Vertrou jy Hom wanneer omstandighede nie gunstig lyk nie?
 • Wil die Here jou gebruik om iemand anders te versorg? Wanneer jy hoor van iemand se nood, druk die Here dit moontlik op jou hart om Sy hande en voete te wees waar deur Hy vir hulle sorg? Is jy ingestel vir God se stem?

Gebed:
Dink na oor alles waaroor jy bekommer. Deel dit eerlik met die Here.
Hoor hoe God vir jou met soveel liefde sê:
“Ek is jou God. Ek is jou pa. Ek is so lief vir jou. Vertrou my. Ek kyk na jou. Jy is myne.”
Dink na oor waar jy meer vrygewig kan leef in vertroue dat God sal voorsien. Deel dit met die Here.
Amen.

Saterdag 16 Oktober

Prediker 12:13
Die slotsom van alles wat jy gehoor het, is dit: Dien God en gehoorsaam sy gebooie. Dit is wat van die mens gevra word.

Om oor te gesels en dink:
Ons het hierdie week saam met Prediker ontdek wat die geheim van die lewe is. Aan die einde van die boek sê Prediker: Dien God en gehoorsaam sy gebooie. Dit is so eenvoudig, maar nie maklik nie.
Partymaal voel dit dat nie help om die Here te dien nie, ons wil moed op gee. Iemand het gesê: “Wanneer motivering ontbreek, moet dissipline oorneem.” Dit is soms ook so in ons geloofslewe. Ons voel nie altyd gemotiveerd om Bybel te lees nie, maar dan is die dissipline om wel Bybel te lees vir ons goed. Of as ons nie wil bid, om tog steeds jou hart met die Here te deel.

 • Wat het jy hierdie week ontdek oor die geheim van die lewe?
 • Watter geloofsgewoontes wil jy meer gereeld doen?

Gebed
Here, dankie vir lewe! Dankie dat U my leer om te lewe. Mag ek U gehoorsaam dien en U met alles lief hê. Amen.

Vrydag 15 Oktober

Prediker 12:1-2
Dink aan jou Skepper in jou jong dae voor die swaar dae kom, die jare aanbreek waarvan jy sal sê: “Ek het daar niks aan nie.” 2Dit is die tyd wanneer die son donker sal word…

Om oor te gesels en dink:
Prediker moedig ons aan om aan God te dink as deel van die geheim van die lewe. Die manier waaroor ek oor God dink, bepaal hoe ons lewe. As ons dink dat God ver is en nie eintelik veel vir ons omgee nie, dan kan ons leef asof Hy nie daar is nie. Maar as ons aan God dink en weet Hy is by ons en betrokke in ons lewens as Skepper en Herskepper, dan leef ons anders. God as Skepper is juis by ons en Sy liefde vir ons is elke dag nuuut.
Prediker herinner ons dat ons dit so gou as moontlik in ons lewens moet besef, want soos ons ouer word kan ons anders daaroor dink. Hy beskryf in Prediker 12:2-8 in mooi beelde wat dit beteken om ouer te word. Al verander die lewe en mens ouer word, hou steeds rekening met God.

 • Hoe dink ek oor God as Skepper?
 • Ervaar jy God as ver? Of ervaar jy Hom as naby en betrokke in jou lewe?

Gebed
Here God, U wat die Skepper van die heelal is. Dankie dat U met my moeite maak en by my is. Dankie dat ek vandag ook vir U kan gee, of ek oud is of jonk is. Mag ek vandag beleef hoe U my ook herskep. Amen.

Donderdag 14 Oktober

Prediker 11:10
”10 Hou kommer uit jou hart en vermy wat jou liggaam kan kwaad doen. Ook die jeug en die jonkheid kom tot niks.”

Om oor te gesels en dink:
Prediker gee verdere raad oor die geheim van die lewe. Dit is ’n tydige woord ook vir ons vandag: “Hou kommer uit jou hart!” Die Boodskap sê: “verban alle verdriet en pyn uit jou hart.”
Ons kan baie dinge vir onsself aantrek en ons bekommer oor dinge. Spreuke 4:23 sê: “Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe.”

 • Wat leef in jou hart?
 • Is jy onnodig bekommerd?

Ons kan nie bekommerd wees oor iets, as ons nie daaroor bid nie. Deel jou bekommernisse en gevoelens met die Here.
Wanneer jy jou hart met iemand deel, maak dit ook jou hart ligter. As daar iemand is wat jy vertrou, deel jou hart met daardie persoon. Vra dat daardie persoon ook vir jou te bid.

Gebed
Here, ek bring my bekommernisse vandag na U toe. Help my om my hart met U te deel. Mag ek vandag U vrede wat alle verstand te bowe gaan ervaar. Amen.

Woensdag 13 Oktober

Prediker 11:9
“Jy wat jonk is, moet vreugde vind in jou jeug en jou jong dae ten volle geniet. Doen wat jy goedvind en waarvan jy hou, maar moenie vergeet dat God van jou rekenskap sal eis oor alles nie.”

Om oor te gesels en dink:
Ons kan dink dat hierdie vers nie op ons van toepassing is nie, veral as ons nie meer so jonk is nie. Tog deel dit ‘n geheim van die lewe. Vind vreugde in jou lewe en geniet dit. Ons kan die vreugde van die lewe mis, as ons heeltyd onsself vergelyk met ander en dit wat ons nie het nie. Vreugde gaan saam met dankbaarheid, waarby ons gister stil gestaan het. Vreugde is om tevrede te wees met wat jy het.
Die Boodskap vertaal hierdie vers: “Gaan oral waar jou hart en jou oë jou lei. Leef altyd voluit.” Terwyl ons dit doen, moet ons God nie vergeet nie. Ons moet met Hom rekening hou. Daarom help Psalm 90:12 se gebed: “Leer ons ons dae so gebruik dat ons wysheid bekom.”

 • Wat gee jou vreugde?
 • Waarvoor het jy vandag wysheid nodig?

Gebed
Here, dankie vir die lewe wat ek elke dag van U ontvang. Mag ek vandag vreugde beleef en mag ek die wysheid hê om die regte dinge te doen. Amen.

Dinsdag 12 Oktober

Prediker 11:7-8
“Die lig is aangenaam, dit is goed vir die oë om die son te sien. As ‘n mens lank lewe, moet jy oor alles dankbaar wees. Maar jy moet onthou dat die donker dae van die dood wat kom, ook baie is. Alles kom tot niks.“

Om oor te gesels en dink:
Prediker soek na die geheim van die lewe en soos ons gister gesien het, gee God aan ons tyd en die ewigheid. Ons is nie uitgelewer aan tyd nie.
Terwyl ons nou leef, is die geheim van die lewe om in alles dankbaar te wees. Dit is nie altyd maklik nie. Ons verloor soms fokus deur ingetrek te word in die alledaagse. Wanneer het jy laas gefokus op dit waarvoor jy dankbaar kan wees?

 • Wie is die mense in jou lewe waarvoor jy dankbaar is?
 • Waarvoor wil jy dankie sê? Fokus op die dinge wat ons as van selfsprekend mag aanvaar.
 • Waarvoor wil jy dankie sê vir dinge wat nie uitgewerk het soos jy gedink het nie?

Bid vandag vir daardie persoon/persone waarvoor jy dankbaar is. Kies een ding om vandag spesiaal vir die Here dankie te sê.

Gebed
Here, dankie vir nog ‘n dag. Dankie vir U goedheid vandag. Dankie vir mense in my lewe. Dankie dat U vir my meer is as wat ek soms besef. Dankie dat U soveel vir my gee. Ek wil graag vandag met hierdie dankbaarheid leef. Amen.

“Dit is nie geluk wat ons dankbaar maak nie. Dit is dankbaarheid wat ons gelukkig maak.” (Onbekend)

Maandag 11 Oktober

Prediker 3:11-13
11 God het elke ding gemaak dat dit pas in ‘n bepaalde tyd, maar Hy het ook aan die mens ‘n besef gegee van die onbepaalde tyd. Tog kan die mens die werk van God van begin tot einde nie begryp nie. 12 Ek het tot die insig gekom dat daar vir ‘n mens niks beter is nie as om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet. 13 Dat die mens kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet, ook dit is ‘n gawe van God.

Om oor te gesels en dink:
Prediker worstel met die vraag na die sin van die lewe. Hy probeer om die geheim van die lewe te ontdek. In sy gewaarwording voel dit of alles tot niks kom. Ons ken die begin van Prediker 3 dat daar ’n tyd vir alles is. Ons mag selfs uitgelewer voel aan die tyd, maar nou herinner vers 11-13 ons dat God ook vir ons ’n ewigheidsperspektief kom gee het. Ons is nie uitgelewer aan tyd nie. Dit hoef ons nie te oorweldig nie. God is ook nou by ons.
Al begryp ons nie die werk van God nie, kan ons weet God ook hier is. Ons kan die goeie saam met God geniet. Dit is ’n gawe van God om te kan eet en drink en die goeie te geniet. Hierdie wete gee ons hoop sodat ons nie hopeloos hoef te leef nie.
Dit mag vandag vra dat jy anders na jou eie situasie kyk.

 • Waar sien jy vandag vir God raak?
 • Waarvoor kan jy vandag dankie sê?

Gebed
Here, ek voel soms oorweldig oor wat alles gebeur. U het vir ons die ewigheid en hoop kom gee. Mag ek vandag hierdie gawe raak sien en ook die goeie van die lewe geniet. Dankie dat U vandag by my is. Amen.

Saterdag 9 Oktober

Sefanja 3:17
Die Here jou God is by jou, Hy, die krygsman wat red. Hy is vol vreugde oor jou, Hy is stil-tevrede in sy liefde. Hy jubel en juig oor jou.

Om oor te gesels en dink:
Na ‘n week se refleksie oor die Shema is dit moontlik dat ons skuldig voel. Ons het hierdie week ‘n moeilike reis van introspeksie gedoen. Ons het gewoner oor ons lojaliteit teenoor God en ons naaste, asook of ons werklik luister en God se wil/opdragte uitvoer. Wees gerus, God is nie net genadig nie – maar vol vreugde oor jou! Stil-tevrede in Sy liefde.

Mag ons uit dankbaarheid probeer om geloofgewoontes, soos om die Shema te bid, te oefen wat ons harte en lewens op God rig.

Gebed
Vir Pretoria in die Lente
Soos ‘n blom na die son draai;
soos die Vaalrivier na die see loop;
soos ‘n Jakaranda sy takke na die hemel oopsprei –
so rig ons ons hart op U, Here.
Amen
(Aangepas: Cas Wepener, Soos ‘n blom na die son draai)

Vrydag 8 Oktober

Psalm 84:9
Here, almagtige God, hoor my gebed, luister tog, God van Jakob!

Om oor te gesels en dink:
Ons het hierdie week gefokus op die gebed wat bekend is as die Shema. ‘n Gebed wat mens eintlik op ‘n bepaalde manier vorm as gelowige hoe meer mens dit bid. Wat is jou gebed wat jy op hierdie stadium nes die Psalmdigter in Psalm 84:9 bid? Wat wil jy hê moet God hoor en vir jou doen?

Neem ‘n oomblik om te reflekteer oor hoe jou gebede oor die algemeen klink of wat jy in gebed sê:
Waarvoor bid jy?
Hoe praat jy met God?
Is daar tyd in jou gebed om stil te word?
Wat van tyd om na God te luister?

Gebed
Lees hierdie refleksie oor gebed en stilte. Fokus veral op die verband tussen ‘stilte’ op ‘luister’.

Gebed oor stilte
Namate my gebed bewusteliker en dieper geword het,
het ek al hoe minder gehad om te sê;
uiteindelik het ek heeltemal stil geraak.
Ek het toe begin luister,
wat selfs nog verder verwyderd is van praat.
Toe het ek geleer gebed is om te luister,
nie net stilbly nie.
Dit is soos dit is,
om te bid beteken nie om na jou eie gepraat te luister nie.
Gebed gaan oor stil word,
en oor stil wees,
en om te wag totdat God gehoor word. – Soren Kierkegaard

Neem ‘n oomblik om stil te wees. Probeer om dalk vir 5 minute net in stilte te sit en luister.

Donderdag 7 Oktober

Jakobus 1:22-25
Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in ‘n spieël kyk: hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat ‘n mens vrymaak, en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen.

Om oor te gesels en dink:
Die Shema as opsomming van die wet is deur Jesus bevestig. Alhoewel hierdie opsomming en gebed met die woorde luister begin is dit so maklik om weereens dit ook net te bid en hoor. En nie te luister of doen nie. Dit is waarna hierdie teksgedeelte in Jakobus verwys. Op ‘n mataforiese wyse en in geen onduidelike taal word mens as te ware aangespreek en aangemoedig om in die wet te verdiep, of te wel die opsomming daarvan, en dit uitleef. Om te luister en doen is twee kante van een muntstuk!

As ons werklik luister na God, kan dit nie anders as om ons te verander en transformeer nie.
Waar het jy al gehoor wat God vir jou sê, maar dalk vergeet of vir ‘n ander rede nog nie gedoen of in aksie oorgegaan nie?

Gebed
Eie gebed
Bid vandag oor hierdie saak wat op jou hart gedruk word. Vra God om jou te help om oor te gaan in aksie – om te luister en doen.

Woensdag 6 Oktober

Johannes 14:21
Wie my opdragte het en dit uitvoer – dit is hy wat My liefhet. En wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom ook liefhê en My aan hom openbaar.

Om oor te gesels en dink:
Ons sou weereens kon wonder watter invloed die Shema op Jesus persoonlik gehad het. In Jesus se afskeidsrede aan Sy dissipels herinner Hy hulle aan opdragte wat uitgevoer moet word en koppel dit weereens aan liefde. Die Shema kan ons moontlik help om gefokused te bly op God se liefde en lojaliteit in ons eie lewe. En terselfde tyd ons herinner om vanuit ons liefde aan God juis gehoorsaam te wees.

Dink vir ‘n oomblik na aan God se liefde vir jou.
En dink nou vir ‘n oomblik oor jou liefde vir God.
Hoe lyk God se lojaliteit teenoor jou?
En hoe lyk jou lojaliteit teenoor God?

Gebed
Fokus vandag spesifiek op die woord liefde in die volgende gebed:
Here ons het U lief. Ons smag daarna om vanuit hierdie liefde aan U gehoorsaam te wees.
Dankie dat U ons eerste en altyd lief het.

Dinsdag 5 Oktober

Markus 12:28-31
Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle ‘n goeie antwoord gegee het, vra hy vir Hom: “Wat is die heel grootste gebod?”
Jesus antwoord hom: “Die eerste is: ‘Luister, Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag.’ Die tweede is: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’ Geen ander gebod is groter as dié twee nie.”

Om oor te gesels en dink:
Hierdie gebed, die Shema is ook in die tyd van die Nuwe Testament gebid. Jesus het dit waarskynlik ook twee keer ‘n dag gebid. Ons kan dus wonder oor hoe hierdie gebed vir Jesus gevorm het. Toe Jesus gevra was wat is die grootste gebod het Jesus direk vanuit die Shema aangehaal en ‘n stuk bygevoeg.

Hierdie byvoeging van “jou naaste liefhê soos jouself” laat mens weer wonder oor die woord liefde. Die woord liefde in die Shema in Deuterenomium beteken lojaliteit. In die Grieks verwys dit na ‘n onbaatsugtige liefde waar jy niks terug of inruil verwag nie.

Hoe lyk ‘n liefde en omgee vir mense waar ons niks in ruil verwag nie?
Hoe lyk lojaliteit teenoor ons naaste?
Teenoor watter naaste is jy lojaal?
Teenoor watter naaste word jy geroep om dalk meer lojaal te wees?

Gebed
Bid vandag weer die Shema maar met Jesus se tweede opdrag by. Fokus vandag op die woord liefde.
‘Luister, Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag.’ Die tweede is: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.

Maandag 4 Oktober

Deuteronomium 6:4-5
Luister, Israel, die Here is ons God, Hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God liefhê met hart en siel, met al jou krag

Om oor te gesels en dink:
Hierdie gebed is bekend as die Shema, omdat Shema die eerste Hebreeuse woord van die gebed is. Dit word vertaal as luister.

Luister: Wat hoor jy? Raak bewus van die klanke om jou.
Is jy bewus van God se teenwoordigheid op hierdie oomblik?

Die Shema se vertaling as luister beteken meer as net hoor. Dit is om te luister, soek na God se wil en te doen. Dit het alles met ons roeping te make. Luister vandag na wat God spesifiek vir jou vra om te doen?

Gebed
Die Jode bid hierdie gebed twee keer ‘n dag: in die oggend en die aand. Bid hierdie gebed vandag ook in die oggend en aand. Dalk meer as een keer. Fokus vandag spesifiek op die woord luister.

Saterdag 2 Oktober

Johannes 15:13-17
Niemand het groter liefde as dit nie: dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende as julle doen wat Ek julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want ‘n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, Ek noem julle vriende, omdat Ek alles wat Ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het My nie uitgekies nie, maar Ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my Naam vra. Dit beveel Ek julle: Julle moet mekaar liefhê!”

Om oor te gesels en dink:
As Johannes die beeld van die druiwestok verder verduidelik, sê hy dat ons Jesus se vriende geword het. Hy het onsself uitgekies om uit te gaan en vrug te dra, soos goeie lote. Hierdie vrug is sigbaar vir almal met wie ons in aanraking kom. Soos goeie vriende, dra ons mekaar se belange op die hart en koester die verhouding en vriendskap.
Wanneer ons in hierdie intieme verhouding leef, kan ons die Vader vra om vir ons te gee wat binne Sy wil is. Ons kan Hom daarvoor vertrou.
Jesus gee ook ‘n opdrag: ons moet mekaar lief hê. Opofferende liefde is die enigste manier. Soos wat Jesus Sy lewe geoffer het, moet ons ook selfopofferende liefde betoon teenoor alle mense.

 • Wat het jy hierdie week ontdek in jou verhouding met Jesus?
 • Wat kan jy doen om meer vrug te dra?
 • Wat beteken Jesus se vriendskap met jou?

Gebed
Here Jesus, dankie dat U my U uitgekies het en my U vriend gemaak het. Dankie vir U liefde vir my. Help my om ook lief te hê soos wat U lief het. Mag ek U liefde nog meer ervaar. Amen.

Vrydag 1 Oktober

Johannes 15:7-10
As julle in My bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê, en julle sal dit kry. My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my dissipels is.”
Soos die Vader My liefhet, het Ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos Ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly.

Om oor te gesels en dink:
As ons deel van die wingerdstok is, kan ons vrug dra. Wanneer ons erns maak om in Jesus te bly en Sy woorde in ons, kan ons groei. Dit word sigbaar in ons liefde vir God en liefde vir mense om ons.
Jesus verseker ons van Sy liefde vir ons en moedig ons aan om in Sy liefde te bly. Wanneer ons in Hom bly, kan ons vrug dra. Paulus herinner ons in Galasiërs 5:22-23 wat die vrug van die Gees is: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.
Hierdie vrug word meer sigbaar soos ons groei en in Jesus bly.

 • Hoe kan ek vandag meer vrug dra?
 • In watter aspek van die vrug van die Gees het jy van die Here nodig om te groei?

Gebed
Here Jesus, dankie vir U liefde vir my. Dankie dat U in my bly en ek in U kan bly. Mag ek vandag meer vrug dra. Mag ek vir iemand vandag U liefde deel. Amen.

Donderdag 30 September

Johannes 15:5, 7-8
“Ek is die druiwestok, julle is die lote. Wie aan My verbonde bly en Ek aan hulle, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie. As julle aan My verbind bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê, en julle sal dit kry. Dit is juis hierin dat my Vader verheerlik word, dat julle baie vrugte oplewer en my dissipels is.”

Om oor te gesels en dink:
Die plek waar ’n wingerd geplant is, speel ’n belangrike rol in die tipe vrug wat dit lewer. Rotsagtige omgewings lewer beter vrug. Ons mag dink dat die grond sonder klippe moet wees, sodat die beter sal groei. ’n Wingerd groei waar dit geplant is. Die wingerd kan nie kies waar dit geplant is nie, maar oorleef in moeilike omstandighede.
Vir ons as gelowiges is dit ook so. Ons beleef dit nie in die oomblik so nie, maar ons kan steeds groei ten spyte van moeilike omstandighede. Ons kan ook voel ons is op die verkeerde plek geplant. Tog is ons op die regte plek. Jesus is die druiwestok en ons die lote. Ons is aan Hom vas en Hy is by ons, al voel ons dat dinge moeilik is.
Wanneer ons in hierdie intieme verhouding met Hom leef, kan ons Hom vra en daardeur die Vader verheerlik.

 • Wat sal jy vandag vir die Here wil vra?

Gebed
Here, soms voel my omstandighede of ek nie kan vrug dra nie. Help my om steeds aan U vas te hou, want sonder U kan ek niks doen nie. Ek kom gee myself opnuut aan U. Mag ek vandag die Vader verheerlik in alles wat ek doen. Amen.

Woensdag 29 September

Johannes 15:4
Niks moet ons van mekaar skei nie! Julle moet baie naby aan My bly, soos takkies wat aan die druiwestok vasgegroei is. Ek sal net so naby aan julle bly  - soos ’n druiwestok wat vasgegroei is aan sy takkies. ’n Takkie kan mos nie druiwe dra as dit eenkant lê en nie aan die druiwestok vas is nie. Net so het julle My nodig om ’n goeie, vrugbare lewe te kan lei. (Die Boodskap‬‬)

Om oor te gesels en dink:
Hierdie pragtige beeld van die wingerdstok moedig ons aan om moeite te doen met ons verhouding met Jesus. Ons kan nie op ons eie wees nie. Ons is en moet deel van die druiwestok bly, sodat ons vrug oan dra. Ons moet naby aan Hom bly.
Dit beteken dat ons met Jesus sal praat. Partykeer praat ons makliker van Jesus en oor Jesus, as met Jesus.
As Jesus die belangrikste in ons lewe is, deel ons graag met Hom ons hart en kry ons lewe direk van Hom, soos wat ’n takkie sy lewensvloeistof kry.
Ons kan nie sonder Jesus nie. Hy help ons om vrugbare lewe te lei deur ’n verskil te maak waar ons beweeg. In afhanklikheid van Hom kan ons kans sien vir wat ook al met ons gebeur. Hy hou ons vas omdat aan Hom vasgegroei is.

 • Wat wil jy vandag vir die Here gee? Praat met Hom daaroor.
 • Waar kan jy vandag iemand help om Jesus se liefde te ervaar?

Gebed
Here Jesus, ek kan nie anders as om naby U te bly nie. Sonder U kan ek nie aangaan nie. Help my om meer van myself aan U te gee. Mag ek vandag U liefde deel. Dankie dat U liefde vir my onuitputlik is. Amen.

Dinsdag 28 September

Jesaja 5:1-2
“Ek wil sing oor Hom wat ek liefhet, ek wil my liefdeslied sing oor sy wingerd: Hy wat ek liefhet, besit ‘n wingerd op ‘n vrugbare heuwel. Hy het die grond omgespit en die klippe verwyder, dit beplant met veredelde wingerdstokke. Hy het ‘n wagtoring daarin gebou en ‘n parskuip uitgekap. Hy het verwag dat dit goeie druiwe sou dra, maar toe bring dit druiwe voort wat suur bly.”
‬‬
Om oor te gesels en dink:
Die profeet Jesaja skryf ’n pragtige lied neer waarin die verhouding tussen God en sy volk met ’n boer en wingerd vergelyk word. Die boer doen moeite met die wingerd om die beste druiwe na vore te bring. Selfs as dit nie gebeur nie, hou die boer steeds aan om die wingerd te versorg.
Net so is God besig om steeds in elkeen van ons lewens te werk. Hy is noukeurig besig met ons en sal ons nooit los nie. Ons is deel van die wingerd. Selfs al sou die druiwe suur word, doen die boer alles in sy vermoë om die wingerd te red.
As Jesus hierdie beeld aan Sy dissipels verduidelik, het hulle presies verstaan wat dit beteken. Ons elkeen is soos ’n loot wat deel van die wingerdstok is. Die Vader versorg ons en sal alles moontlik doen om ons te red.

 • Besef jy dat die Here se liefde vir jou so groot is?
 • Wat wil jy vandag vir die Here sê of vra?

Gebed
Vader, U liefde vir my is groter as wat ek ooit kan begryp. Dankie dat U nooit moed opgee nie en altyd daar is. Mag ek vandag U liefde weer opnuut ervaar. Amen.

Maandag 27 September

Johannes 15:1-5
“Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan My wat nie vrugte dra nie, sny Hy af; maar elkeen wat vrugte dra, snoei Hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is alreeds reg gesnoei deur die woorde wat Ek vir julle gesê het. Julle moet in My bly en Ek in julle. ‘n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie; en so julle ook nie as julle nie in My bly nie. “Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie.”

Om oor te gesels en dink:
Die metafoor van Jesus as die wingerdstok is nie alleen bekend nie, maar ook ’n baie spesiale beeld. Dit dui op die besondere intieme verhouding wat Jesus met ons het. Dit gaan oor afhanklikheid en dat ons deel van Hom is. Nie alleen is ons verbind aan Jesus soos lote nie, maar die Vader is die boer wat omsien na ons en die beste vir ons wil hê, sodat ons ’n goeie oes sal lewer.
Hierdie is ook die laaste “Ek is”-uitspraak van Jesus aan Sy dissipels. Hy praat met hulle in die laaste dae voor Sy kruisiging. Jesus besef dat Judas Hom binnekort gaan verraai (nie vrug dra nie), tog moedig Hy hulle aan om aan Hom getrou te bly.
Ons kan nie vrug dra as ons nie deel van die wingerdstok is nie. Soos Hy in ons bly, moet ons in Hom bly.

 • Wat bring hierdie beeld by jou op? Gebruik hierdie week om na te dink oor wat dit beteken dat ons deel van Jesus is wat in ons bly.
 • Hoe kan jy groei in jou afhanklikheid van Jesus?
 • Memoriseer hierdie vers vandag: “Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie.”

Gebed
Jesus, dankie dat U die wingerdstok is en ek ’n loot. Dankie dat U in my bly en my deel van U maak. Mag ek vandag gevul word met die lewensap om vrug te dra waar ek vandag beweeg. Amen.

Saterdag 25 September

Deuteronomium 31:6
6Hou moed en wees dapper! Moenie bang wees nie, moenie vir hulle skrik nie, want die Here julle God gaan saam met julle. Hy sal julle nie in die steek laat nie, julle nie alleen laat nie.”

Klaagliedere 3:21-23
21Maar dít sal ek ter harte neem en om dié rede bly ek hoop: 22deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie; daar is geen einde aan sy ontferming nie, 23dit is elke môre nuut. U trou is groot.

Om oor te gesels of te dink:

 • In hoofstuk 5 van Klaagliedere is ‘n gemeenskapsleier aan die woord. Hy kla en begrawe HOOP so saam met die individu, die vrou, die priester en die besigheidsman waarvan ons al gelees het. Die gemeenskapsleier kyk na sy gemeenskap en sy HOOP is verlore. Alles wat vir hom bekend was en waarvoor hy lief was is verlore. Niks is meer dieselfde nie. Daar is niks meer oor van Jerusalem waarvoor hy lief was nie. Soms kan ons dalk ook na ons omgewing, ons gemeenskap, ons tye kyk en dink alles is verlore. Niks is soos ons dit onthou of hoe ons dit wil hê nie. Ons wil so graag die sekerheid hê van wat bekend was. Die ideale prentjie in ons kop van wat bekend en veilig was. Wanneer die realiteit nie so is nie, is teleurstellend en ons vra hoe kon God ons in hierdie situasie gelos het?
 • Waarop fokus jy tans die meeste? Die probleme van jou gemeenskap om jou? Of fokus jy die meeste om God raak te sien in die gemeenskap om jou? As jou beste vriend of familie hierdie vraag namens jou sou moes antwoord, sou hulle saam met jou stem? Deel jou hart met die Here.
 • Hoe kan die gedagte dat Gd ons ooit los nie, ons prentjie van wat ons om ons sien verander? Waarom sou dit ‘n verskil maak? As die Here die heeltyd by jou ook is, hoe sou jou ervaring van hoop verander?
 • Klaagliedere herinner ons dat God alles nuut maak. Elke dag. Maar ook elke hart. Het jy nodig om die Here te vra dat jy meer bewus word van waar God reeds teenwoordig en werksaam is? Hoe kan jy jouself vandag herinner om God vandag oral om jou te soek?

Gebed:
Goeie more, Here van my lewe!
Vandag is ‘n nuwe dag, ‘n kans vir ‘n nuwe begin. Gister is verby en daarmee saam enige foute, mislukkings of dinge waaroor ek moontlik spyt is.
Dis ‘n goeie dag om dankbaar te wees, en ek is dankbaar, Here.
Dankie vir vandag, ‘n nuwe geleentheid om lief te hê, te gee en om alles te wees wat U wil hê ek moet wees.
Ek wil my dag begin met U in my gedagtes en in my hart.
Soos ek besig is om aan te trek, trek asseblief vir my die wapenrusting aan wat U elke dag aan my voorsien: die helm van Verlossing, die borsharnas van vryspraak, die skild van Geloof, die gordel van Waarheid, die skoene van Bereidheid om die evangelie te verkondig en die swaard van die Gees.
Gee my vandag my daaglikse Brood – omdat hierdie Brood van die Lewe, U voedsel soos manna, my sal versterk teen enige aanslae.
Help my om my gedagtes op U te rig en slegs woorde te spreek wat ander kan help en bemoedig.
Help my om te dink voordat ek praat en dat ek die begeertes van my hart opsy sal sit. Help my om te streef na uitstekende werk, in plaas van perfekte werk – dat ek nie probeer om “naam te maak” nie, maar eerder om ‘n verskil te maak.
Help my om almal met wie ek in aanraking kom, te behandel soos U hul sou behandel – met respek en liefde en vergifnis.
Help my ook om self om vergifnis te vra indien nodig.
Herinner my aan die begin van hierdie dag, dat ek aan U behoort. Dit is my begeerte om ook so op te tree.
Hou my voete vas op die grond en verhoed my gedagtes om te dwaal, sodat ek nie kosbare tyd in beslag neem terwyl ek eintlik besig moet wees met die belangrike dinge wat U vir my beplan het.
Ek is trots daarop om U kind te wees, Here!
Ek is so dankbaar dat U vir my aan die kruis gesterf het – weer opgestaan het op U eie, nuwe dag – sodat elke dag daarna gevul kan wees met die wonder van U liefde, die vryheid van U Gees en die vreugde om U te kan ken.
Ek weet dat my lewe op aarde kort en vlietend is, Here, maar ek wil vandag leef asof dit die eerste of die laaste dag van my lewe is.
Here help my terselfdertyd dankbaar wees vir elke perfekte gawe wat U gekies het om vir my te gee.
Vandag, en elke dag, wil ek my lewe aan U wy, Jesus. In U kosbare Naam.
Amen. (Rebecca Barlow Jordan)

Vrydag 24 September

Filippense 4:12
12Ek weet wat armoede is en ek weet wat oorvloed is; van alles het ek ondervinding: om genoeg te hê om te eet sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly.

Klaagliedere 3:21-23
21Maar dít sal ek ter harte neem en om dié rede bly ek hoop: 22deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie; daar is geen einde aan sy ontferming nie, 23dit is elke môre nuut. U trou is groot.

Om oor te gesels of te dink:

 • In hoofstuk 4 van Klaagliedere is ‘n besigheidsman aan die woord. Hy kla en begrawe HOOP so saam met die individu, die vrou en die priester waarvan ons al gelees het. Soms is mense so arm, al wat hulle het is geld. Soms is die swaarste plek waar mense geslaan word hulle beursies. Vir hierdie besigheidsman is dit waar hy eers voel dat daar nie meer HOOP is nie, wanneer die ekonomie onder gaan en alles waarvoor hy gewerk het in skerwe lê. Alles wat hy beplan het, voorsorg wat hy getref het, alles is daarmee heen. Daar is geen polis, versekering, sekerheid. Sy wêreld is geskud. Ons kernvers herinner ons dat God alles nuut kan maak en van nuut af kan skep. Maar meer as dit. Wanneer jy niks anders oor het nie, is God steeds daar om jou te vang. Hy verlaat jou nie as die geld opraak, jy niks meer het om te bied, jy op niks meer kan roem nie. As jy alles verloor het, het jy steeds waarde, by die Here.
 • Op wat in jou lewe is jy tans baie afhanklik? Waarop maak jy baie staat? Jou salaris? Jou polisse? Jou versekering? Jou status? Jou besittings? Wat sê dit alles van jou? Wat sou dit van jou sê as jy dit alles sou verloor? Deel met die Here jou gevoelens en gedagtes?
 • Hoe sou jy weet as jy geld, welstand en materiële sekerheid meer najaag, as die Here? Wat is genoeg? Hoe dink jy sou iemand wat niks van hierdie dinge het nie, se gedagtes hieroor lyk? Deel jou gedagtes met die Here en vra vir Hom om vir jou die waarheid te wys.
 • Klaagliedere herinner ons dat God alles nuut maak. Elke dag. Maar ook elke hart. Het jy nodig om die Here te vra dat Hy dalk balans in jou lewe herstel as dit kom by jou verhouding met materiële dinge? Het jy ‘n benoudheid en angstigheid as dit kom by materiële dinge wat jy aan die Here kan bely?

Gebed:
Goeie môre, Here van my lewe!
Vandag is ‘n nuwe dag, ‘n kans vir ‘n nuwe begin. Gister is verby en daarmee saam enige foute, mislukkings of dinge waaroor ek moontlik spyt is.
Dis ‘n goeie dag om dankbaar te wees, en ek is dankbaar, Here.
Dankie vir vandag, ‘n nuwe geleentheid om lief te hê, te gee en om alles te wees wat U wil hê ek moet wees.
Ek wil my dag begin met U in my gedagtes en in my hart.
Soos ek besig is om aan te trek, trek asseblief vir my die wapenrusting aan wat U elke dag aan my voorsien: die helm van Verlossing, die borsharnas van vryspraak, die skild van Geloof, die gordel van Waarheid, die skoene van Bereidheid om die evangelie te verkondig en die swaard van die Gees.
Gee my vandag my daaglikse Brood – omdat hierdie Brood van die Lewe, U voedsel soos manna, my sal versterk teen enige aanslae.
Help my om my gedagtes op U te rig en slegs woorde te spreek wat ander kan help en bemoedig.
Help my om te dink voordat ek praat en dat ek die begeertes van my hart opsy sal sit. Help my om te streef na uitstekende werk, in plaas van perfekte werk – dat ek nie probeer om “naam te maak” nie, maar eerder om ‘n verskil te maak.
Help my om almal met wie ek in aanraking kom, te behandel soos U hul sou behandel – met respek en liefde en vergifnis.
Help my ook om self om vergifnis te vra indien nodig.
Herinner my aan die begin van hierdie dag, dat ek aan U behoort. Dit is my begeerte om ook so op te tree.
Hou my voete vas op die grond en verhoed my gedagtes om te dwaal, sodat ek nie kosbare tyd in beslag neem terwyl ek eintlik besig moet wees met die belangrike dinge wat U vir my beplan het.
Ek is trots daarop om U kind te wees, Here!
Ek is so dankbaar dat U vir my aan die kruis gesterf het – weer opgestaan het op U eie, nuwe dag – sodat elke dag daarna gevul kan wees met die wonder van U liefde, die vryheid van U Gees en die vreugde om U te kan ken.
Ek weet dat my lewe op aarde kort en vlietend is, Here, maar ek wil vandag leef asof dit die eerste of die laaste dag van my lewe is.
Here help my terselfdertyd dankbaar wees vir elke perfekte gawe wat U gekies het om vir my te gee.
Vandag, en elke dag, wil ek my lewe aan U wy, Jesus. In U kosbare Naam.
Amen. (Rebecca Barlow Jordan)

Donderdag 23 September

Klaagliedere 3:21-23
21Maar dít sal ek ter harte neem en om dié rede bly ek hoop: 22deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie; daar is geen einde aan sy ontferming nie, 23dit is elke môre nuut. U trou is groot.

Om oor te gesels of te dink:

 • In hoofstuk 2 van Klaagliedere is ‘n priester aan die woord. Hy kla en begrawe HOOP so saam met die individu en die vrou waarvan ons al gelees het. Selfs mense wat daagliks in die Woord wandel word afgemat en verloor hoop. Lees Hebreërs 11 as ‘n getuienis van groot Geloofshelde. Aan die einde van hulle verhale kan ons na hulle opkyk as groot geloofshelde wat getrou was. Maar van tyd tot tyd in hulle verhale kan jy spesifieke situasies opnoem waar hulle ook HOOP verloor het. Die verskil tussen die geloofshelde van Hebreërs en die priester in Klaagliedere, is dat die priester nie meer vir God kon raaksien in die gebeure om hom nie. Die Geloofshelde, het God gevind in alles wat om en met hulle gebeur het.
 • Het jy ‘n Geloofsheld waarna jy baie opkyk? Waarom? Wat is vir jou inspirerend in die manier hoe hy of sy God raaksien en volg? Hoe kan hy of sy jou inspireer om ook nou God raak te sien en te volg? Vra dat God seker sal maak dat daar ‘n gesonde mate van respek sal wees in hierdie “opkyk” en dat die persoon nie God se plek in jou lewe sal neem nie.
 • Hoe kan jou lewe dalk ‘n inspirasie vir iemand anders wees wat kyk? Dalk vir jou kinders, bure, vriende of familie? Hoe sal hulle geïnspireer word in hoe jy God raaksien en volg in jou omstandighede? Waar is daar ruimte vir groei?
 • Klaagliedere herinner ons dat God alles nuut maak. Elke dag. Maar ook elke hart. Het jy nodig om die Here te vra dat Hy dalk valse verafgoding van mense moet verwyder? Het jy dalk nodig om te vra vir beter geestelike rolmodelle? Hoe kan jy vir jou geestelike leiers bid?

Gebed:
Goeie môre, Here van my lewe!
Vandag is ‘n nuwe dag, ‘n kans vir ‘n nuwe begin. Gister is verby en daarmee saam enige foute, mislukkings of dinge waaroor ek moontlik spyt is.
Dis ‘n goeie dag om dankbaar te wees, en ek is dankbaar, Here.
Dankie vir vandag, ‘n nuwe geleentheid om lief te hê, te gee en om alles te wees wat U wil hê ek moet wees.
Ek wil my dag begin met U in my gedagtes en in my hart.
Soos ek besig is om aan te trek, trek asseblief vir my die wapenrusting aan wat U elke dag aan my voorsien: die helm van Verlossing, die borsharnas van vryspraak, die skild van Geloof, die gordel van Waarheid, die skoene van Bereidheid om die evangelie te verkondig en die swaard van die Gees.
Gee my vandag my daaglikse Brood – omdat hierdie Brood van die Lewe, U voedsel soos manna, my sal versterk teen enige aanslae.
Help my om my gedagtes op U te rig en slegs woorde te spreek wat ander kan help en bemoedig.
Help my om te dink voordat ek praat en dat ek die begeertes van my hart opsy sal sit. Help my om te streef na uitstekende werk, in plaas van perfekte werk – dat ek nie probeer om “naam te maak” nie, maar eerder om ‘n verskil te maak.
Help my om almal met wie ek in aanraking kom, te behandel soos U hul sou behandel – met respek en liefde en vergifnis.
Help my ook om self om vergifnis te vra indien nodig.
Herinner my aan die begin van hierdie dag, dat ek aan U behoort. Dit is my begeerte om ook so op te tree.
Hou my voete vas op die grond en verhoed my gedagtes om te dwaal, sodat ek nie kosbare tyd in beslag neem terwyl ek eintlik besig moet wees met die belangrike dinge wat U vir my beplan het.
Ek is trots daarop om U kind te wees, Here!
Ek is so dankbaar dat U vir my aan die kruis gesterf het – weer opgestaan het op U eie, nuwe dag – sodat elke dag daarna gevul kan wees met die wonder van U liefde, die vryheid van U Gees en die vreugde om U te kan ken.
Ek weet dat my lewe op aarde kort en vlietend is, Here, maar ek wil vandag leef asof dit die eerste of die laaste dag van my lewe is.
Here help my terselfdertyd dankbaar wees vir elke perfekte gawe wat U gekies het om vir my te gee.
Vandag, en elke dag, wil ek my lewe aan U wy, Jesus. In U kosbare Naam.
Amen. (Rebecca Barlow Jordan)

Woensdag 22 September

2 Korintiërs 12:9-10
9Sy antwoord was: “My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is.” Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. 10Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk.

Klaagliedere 3:21-23
21Maar dít sal ek ter harte neem en om dié rede bly ek hoop: 22deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie; daar is geen einde aan sy ontferming nie, 23dit is elke môre nuut. U trou is groot.

Om oor te gesels of te dink:

 • In hoofstuk 2, 4 en 5 van Klaagliedere word die man se stem verteenwoordig. Ons manne word geken vir hulle krag, hulle sterkte, hulle voorsiening en beskerming. Mooi eienskappe. Hierdie eienskappe is nie net beperk tot manne nie, ons vroue het hulle ook. Maar ons verloor HOOP wanneer ons vermoë om te beskerm, te voorsien, sterk te wees in gedrang kom. Wanneer ons aan die einde van ons krag kom, kom ons ook naby aan die einde van ons hoop.
 • In die 2 Korintiërs gedeelte herinner Paulus ons dat ons hoop juis nie in ons eie vermoë gegrond is nie, maar in God. Wanneer ons swak is, kan ons uiteindelik braaf genoeg wees om vas te hou aan God se krag. Wanneer ons niks het om op te vertrou soos ons vermoë om te beskerm, versorg of sterk te staan nie, kan ons die knie buig en God se hulp aanvaar.
 • Voel jy tans of het jy al gevoel dat jy weerloos is, dat jou krag uitgeloop het, dat jy nie sterk genoeg is om iets te hanteer nie, nie kan voorsien of beskerm nie? Dit is nie ‘n lekker gevoel nie, maar God is dan juis daar sodat ons op Hom kan vertrou. Deel jou hart en jou ervaring met die Here.
 • Wanneer ons weerloos voel en hopeloos wil word, kan ons juis weer God in die regte posisie in ons lewens herstel. Staan jy voor die geleentheid waar jy kan kies om meer op God te vertrou as op jou eie kragte? Hoe sal so ‘n verhouding anders lyk as in die verlede? Hoe sal jy aan God “submit” en afhanklik wees?
 • Klaagliedere herinner ons dat God alles nuut maak. Elke dag. Maar ook elke hart. Het jy nodig om die Here te vra dat Hy jou krag, jou sterkte, voorsiening en beskerming in Sy hand te hou, eerder as om dit in jou eie hande te wil neem? Maak jou hart leeg by die Here.

Gebed:
Goeie môre, Here van my lewe!
Vandag is ‘n nuwe dag, ‘n kans vir ‘n nuwe begin. Gister is verby en daarmee saam enige foute, mislukkings of dinge waaroor ek moontlik spyt is.
Dis ‘n goeie dag om dankbaar te wees, en ek is dankbaar, Here.
Dankie vir vandag, ‘n nuwe geleentheid om lief te hê, te gee en om alles te wees wat U wil hê ek moet wees.
Ek wil my dag begin met U in my gedagtes en in my hart.
Soos ek besig is om aan te trek, trek asseblief vir my die wapenrusting aan wat U elke dag aan my voorsien: die helm van Verlossing, die borsharnas van vryspraak, die skild van Geloof, die gordel van Waarheid, die skoene van Bereidheid om die evangelie te verkondig en die swaard van die Gees.
Gee my vandag my daaglikse Brood – omdat hierdie Brood van die Lewe, U voedsel soos manna, my sal versterk teen enige aanslae.
Help my om my gedagtes op U te rig en slegs woorde te spreek wat ander kan help en bemoedig.
Help my om te dink voordat ek praat en dat ek die begeertes van my hart opsy sal sit. Help my om te streef na uitstekende werk, in plaas van perfekte werk – dat ek nie probeer om “naam te maak” nie, maar eerder om ‘n verskil te maak.
Help my om almal met wie ek in aanraking kom, te behandel soos U hul sou behandel – met respek en liefde en vergifnis.
Help my ook om self om vergifnis te vra indien nodig.
Herinner my aan die begin van hierdie dag, dat ek aan U behoort. Dit is my begeerte om ook so op te tree.
Hou my voete vas op die grond en verhoed my gedagtes om te dwaal, sodat ek nie kosbare tyd in beslag neem terwyl ek eintlik besig moet wees met die belangrike dinge wat U vir my beplan het.
Ek is trots daarop om U kind te wees, Here!
Ek is so dankbaar dat U vir my aan die kruis gesterf het – weer opgestaan het op U eie, nuwe dag – sodat elke dag daarna gevul kan wees met die wonder van U liefde, die vryheid van U Gees en die vreugde om U te kan ken.
Ek weet dat my lewe op aarde kort en vlietend is, Here, maar ek wil vandag leef asof dit die eerste of die laaste dag van my lewe is.
Here help my terselfdertyd dankbaar wees vir elke perfekte gawe wat U gekies het om vir my te gee.
Vandag, en elke dag, wil ek my lewe aan U wy, Jesus. In U kosbare Naam.
Amen. (Rebecca Barlow Jordan)

Dinsdag 21 September

Matteus 10:16(-25)
16“Onthou: Ek stuur julle soos skape tussen wolwe in. Wees dus versigtig soos slange en opreg soos duiwe.

Klaagliedere 3:21-23
21Maar dít sal ek ter harte neem en om dié rede bly ek hoop: 22deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie; daar is geen einde aan sy ontferming nie, 23dit is elke môre nuut. U trou is groot.

Om oor te gesels of te dink:

 • In hoofstuk 1 van Klaagliedere klink dit asof daar ‘n vrou aan die woord is. Ons vroue word geken vir ons sagtheid, ons omgee, ons sorg en ons deernis. Mooi eienskappe. Hierdie eienskappe is nie net beperk tot vroue nie, ons manne het hulle ook. Maar ons verloor HOOP wanneer daar misbruik gemaak word van hierdie mooi eienskappe, wanneer mense ons te na kom en ons sleg behandel.
 • In die Matteus gedeelte herinner Jesus ons dat ons uitgestuur word soos skape tussen wolwe. Skape is vreedsaam en weerloos. Wolwe verslind. Dit is ‘n akkurate prentjie van hoe dit soms voel as mens die Here dien en die wêreld jou goeie hart uitmekaar ruk.
 • Voel jy tans of het jy al gevoel dat mense jou te na kom omdat jy ‘n sagte hart het, omgee, sorg en deernis het? Jesus herinner ons dat dit met ons gebeur omdat dit ook met Hom gebeur het. Hy weet hoe dit voel. Deel jou hart met die Here.
 • Wanneer ons seergekry het, is dit natuurlik om te wil kies om net so hard soos die wêreld om ons te word. Om ook ‘n wolf te wil wees. Staan jy voor so ‘n keuse? Praat met die Here. Sou die Here wou hê jy moet soos die wolwe word, of steeds soos een van Sy skape wees? Indien dit jou help, kan jy skryf. Maar skryf jou brief uit God se perspektief. Wat sou Sy antwoord aan jou wees as Hy nou vir jou, Sy geliefde, ‘n brief moes skryf in antwoord.
 • Klaagliedere herinner ons dat God alles nuut maak. Elke dag. Maar ook elke hart. Het jy nodig om die Here te vra dat Hy jou sagte, hart herstel wat omgee, sorg en deernis het met ander? Maak jou hart leeg by die Here.

Gebed:
Goeie môre, Here van my lewe!
Vandag is ‘n nuwe dag, ‘n kans vir ‘n nuwe begin. Gister is verby en daarmee saam enige foute, mislukkings of dinge waaroor ek moontlik spyt is.
Dis ‘n goeie dag om dankbaar te wees, en ek is dankbaar, Here.
Dankie vir vandag, ‘n nuwe geleentheid om lief te hê, te gee en om alles te wees wat U wil hê ek moet wees.
Ek wil my dag begin met U in my gedagtes en in my hart.
Soos ek besig is om aan te trek, trek asseblief vir my die wapenrusting aan wat U elke dag aan my voorsien: die helm van Verlossing, die borsharnas van vryspraak, die skild van Geloof, die gordel van Waarheid, die skoene van Bereidheid om die evangelie te verkondig en die swaard van die Gees.
Gee my vandag my daaglikse Brood – omdat hierdie Brood van die Lewe, U voedsel soos manna, my sal versterk teen enige aanslae.
Help my om my gedagtes op U te rig en slegs woorde te spreek wat ander kan help en bemoedig.
Help my om te dink voordat ek praat en dat ek die begeertes van my hart opsy sal sit. Help my om te streef na uitstekende werk, in plaas van perfekte werk – dat ek nie probeer om “naam te maak” nie, maar eerder om ‘n verskil te maak.
Help my om almal met wie ek in aanraking kom, te behandel soos U hul sou behandel – met respek en liefde en vergifnis.
Help my ook om self om vergifnis te vra indien nodig.
Herinner my aan die begin van hierdie dag, dat ek aan U behoort. Dit is my begeerte om ook so op te tree.
Hou my voete vas op die grond en verhoed my gedagtes om te dwaal, sodat ek nie kosbare tyd in beslag neem terwyl ek eintlik besig moet wees met die belangrike dinge wat U vir my beplan het.
Ek is trots daarop om U kind te wees, Here!
Ek is so dankbaar dat U vir my aan die kruis gesterf het – weer opgestaan het op U eie, nuwe dag – sodat elke dag daarna gevul kan wees met die wonder van U liefde, die vryheid van U Gees en die vreugde om U te kan ken.
Ek weet dat my lewe op aarde kort en vlietend is, Here, maar ek wil vandag leef asof dit die eerste of die laaste dag van my lewe is.
Here help my terselfdertyd dankbaar wees vir elke perfekte gawe wat U gekies het om vir my te gee.
Vandag, en elke dag, wil ek my lewe aan U wy, Jesus. In U kosbare Naam.
Amen. (Rebecca Barlow Jordan)

Maandag 20 September

Klaagliedere 3:18-23
18Ek het gedink dit is klaar met my en met my hoop op die Here. 19Die gedagte aan my ellende en my vreemdelingskap is gal en gif vir my; 20as ek daaroor nadink, draai my gedagtes vas. 21Maar dít sal ek ter harte neem en om dié rede bly ek hoop: 22deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie; daar is geen einde aan sy ontferming nie, 23dit is elke môre nuut. U trou is groot.

Om oor te gesels of te dink:

 • In hoofstuk 3 van Klaagliedere is ‘n individu aan die woord. Indien jy die hele hoofstuk sou lees, sou dit klink asof ons by HOOP se begrafnis staan. Die individu het opgegee en is reg om alle HOOP te begrawe. Wat die individu hier by die begrafnis sien is egter ‘n wonderwerk, Hy sien dat God teenwoordig is. Hy sien dat God steeds liefhet en Homself oor die individu en die volk ontferm. Hierdie gewaarwording maak dat die individu weer HOOP vind en kan bely: Die Here is my lewe.
 • Wat is die dinge wat jou tans laat voel dat daar nie meer hoop is nie? Deel jou hart met die Here.
 • Waar in die afgelope naweek het jy God raakgesien of ‘n straaltjie van hoop beleef? Indien jy werklik nie hierop positief kan antwoord nie, praat met ‘n medegelowige en vra vir hulle die vraag.
 • In die aand voor jy gaan slaap praat met die Here. Vra vir Hom om alles waaroor jy gekla het en jou hoop vandag gesteel het nou weg te neem en stil te maak. Vra vir Hom om jou deur die nag te herstel en jou oë oop te maak om môre bewus te wees van die nuwe dag, God se liefde, Sy ontferming, en Sy hoop. (Gaan kyk na die huisgeloof in gister se erediens en leer van die “Boop” knoppie. Die knoppie kan jou en jou huisgesin help met ‘n fisiese teken wanneer jy weer in klaagliedere verval om te onthou dat God elke oomblik nuut maak en dat jy weer nuut kan begin om hoop raak te sien.

Gebed:
Goeie more, Here van my lewe!
Vandag is ‘n nuwe dag, ‘n kans vir ‘n nuwe begin. Gister is verby en daarmee saam enige foute, mislukkings of dinge waaroor ek moontlik spyt is.
Dis ‘n goeie dag om dankbaar te wees, en ek is dankbaar, Here.
Dankie vir vandag, ‘n nuwe geleentheid om lief te hê, te gee en om alles te wees wat U wil hê ek moet wees.
Ek wil my dag begin met U in my gedagtes en in my hart.
Soos ek besig is om aan te trek, trek asseblief vir my die wapenrusting aan wat U elke dag aan my voorsien: die helm van Verlossing, die borsharnas van vryspraak, die skild van Geloof, die gordel van Waarheid, die skoene van Bereidheid om die evangelie te verkondig en die swaard van die Gees.
Gee my vandag my daaglikse Brood – omdat hierdie Brood van die Lewe, U voedsel soos manna, my sal versterk teen enige aanslae.
Help my om my gedagtes op U te rig en slegs woorde te spreek wat ander kan help en bemoedig.
Help my om te dink voordat ek praat en dat ek die begeertes van my hart opsy sal sit. Help my om te streef na uitstekende werk, in plaas van perfekte werk – dat ek nie probeer om “naam te maak” nie, maar eerder om ‘n verskil te maak.
Help my om almal met wie ek in aanraking kom, te behandel soos U hul sou behandel – met respek en liefde en vergifnis.
Help my ook om self om vergifnis te vra indien nodig.
Herinner my aan die begin van hierdie dag, dat ek aan U behoort. Dit is my begeerte om ook so op te tree.
Hou my voete vas op die grond en verhoed my gedagtes om te dwaal, sodat ek nie kosbare tyd in beslag neem terwyl ek eintlik besig moet wees met die belangrike dinge wat U vir my beplan het.
Ek is trots daarop om U kind te wees, Here!
Ek is so dankbaar dat U vir my aan die kruis gesterf het – weer opgestaan het op U eie, nuwe dag – sodat elke dag daarna gevul kan wees met die wonder van U liefde, die vryheid van U Gees en die vreugde om U te kan ken.
Ek weet dat my lewe op aarde kort en vlietend is, Here, maar ek wil vandag leef asof dit die eerste of die laaste dag van my lewe is.
Here help my terselfdertyd dankbaar wees vir elke perfekte gawe wat U gekies het om vir my te gee.
Vandag, en elke dag, wil ek my lewe aan U wy, Jesus. In U kosbare Naam.
Amen. (Rebecca Barlow Jordan)

Saterdag 18 September

Lukas 7:18-35
“35 Ja, al wat hierdie mense doen, is om fout te vind. Maar gelukkig sal diegene wat doen wat God vra, weet wat die waarheid is.” (Lukas‬ ‭7:35‬ ‭DB‬)

Om oor te gesels en dink:
Ons het hierdie week by Lukas 7 stilgestaan oor Johannes wat begin twyfel het aan Jesus en dit het tot verwarring gelei. Ons het ontdek dat ons ons vrae, verwarring en verwagtinge na Jesus toe kan bring. Het jy iets hierdie week daarvan beleef?
Net soos Johannes soms wonder of hy agter die regte Jesus aanstap, kan ons ook die vrae vra. Jesus is groter as ons vrae. Ons moet egter nie ons vrae as rookskerm gebruik om nie met Jesus interaksie te hê nie. Vrae beteken daar is ‘n verhouding en ons moet dit koester.
Jesus het Hom nie laat afsit deur die menings van die godsdienstiges nie. Hulle het net dout gesoek. Hy het eerder gefokus op mense wat Hom nodig het en die waarheid aanvaar het. Ons kan met vrymoedigheid na Jesus toe gaan.

 • Wat het jy hierdie week ontdek rondom jou eie vrae oor Jesus?
 • Wat sal jy anders wil doen?

Gebed
Here Jesus, ek is soms verward met al my vrae. Dankie dat U groter is as my vrae en verwarring. Help om om U waarheid te ontdek, sodat ek met wysheid kan leef. Amen.

Vrydag 17 September

Lukas 7:18-35
33 Johannes die Doper het gekom en nie brood geëet of wyn gedrink nie, en julle sê: ‘Hy is van die duiwel besete.’ 34 Die Seun van die mens het gekom, geëet en gedrink, en julle sê: ‘Kyk daar, ’n vraat en ’n wynsuiper, ’n vriend van tollenaars en sondaars.’ 35 Maar God tree met wysheid op, en sy werke bewys dit.

Om oor te gesels en dink:
Die mense het allerande verskonings gehad hoekom hulle nie na Johannes en Jesus wou luister nie. Die onwaarskynlike mense, soos die tollenaars en sondaars wat amper nie as mense beskou is nie, het die evangelie aanvaar. Die “geleerde” mense, soos die Fariseërs, het gesê dat Johannes duiwelbesete is en Jesus nie van God af kan kom omdat Hy meng met tollenaars en sondaars nie. Die mense wat Jesus moes aanvaar, wou nie en het nie.
Lukas 7:35 kan vertaal word met: “Maar God word reg bewys deur diegene wat sy kinders geword het.” Elkeen wat die boodskap van Jesus aanvaar, is ’n kind van God. Hulle het die waarheid aanvaar en dit is duidelik sigbaar in hulle lewens.
Vir ons vandag, kan ons weet dat ons God se kinders is. Ons sal Sy wysheid in ons lewens ervaar. Onthou Jesus se woorde vroeër in 7:28 dat alhoewel Johannes ’n belangrike persoon was, is elkeen van ons as geringstes, groter as hy in die koninkryk. God los ons nie. Hy ag elkeen van ons as Sy kinders as waardevol.

 • Besef jy dat jy God se kind is? Wat beteken dit vir jou?
 • Waar sien jy God werk in jou lewe?
 • Dink na oor God se liefde vir jou en dat dit vir jou moed gee vir vandag.

Gebed
Jesus, dankie dat U gekom het om my U kind te maak. Dankie dat U my waardig ag om U kind te wees. Mag ek vandag leef met die wete dat U by my is. Amen.

Donderdag 16 September

Lukas 7:18-35
31 Verder het Jesus gesê: “Waarmee sal Ek die mense van hierdie geslag vergelyk? Soos wie is hulle? 32Hulle is net soos kinders wat op die markplein sit en vir mekaar roep: Ons het vir julle op die fluit gespeel, en julle het nie gedans nie! Ons het ’n treurlied gesing, en julle het nie gehuil nie!

Om oor te gesels en dink:
Jesus praat met die mense en vra hulle uit oor wat hulle verwagtinge van Johannes was en per implikasie wat hulle nou van Jesus verwag. Die onwaarskynlikste mense, soos tollenaars, het die boodskap aanvaar. Maar die mense van wie jy dit verwag het, het nie die boodskap aanvaar nie.
Ons mis soms God se boodskap omdat ons so gewoond daaraan is. Johannes en Jesus het opgetree, maar die mense het dit nie raakgesien nie. Of liewer, dalk wou hulle dit nie raak sien nie. Dit was soos die beeld van die speletjie wat Jesus vertel: hulle is genooi om saam te speel, maar het dit geïgnoreer. Dit blyk dat hulle uit ‘n plek van beterwetigheid nie die boodskap van Johannes of Jesus gesnap het nie. Dit vra van ons ’n keuse! Hoe reageer ek op Jesus se boodskap?

 • Wat se impak het Jesus se boodskap op jou lewe?
 • Wat verwag jy van Jesus?

Gebed
Here Jesus, ek mis U soms omdat ek dink ek weet beter of ek is so gewoond aan U. Help my dat ek U sal raaksien. U het gekom en genade gebring. Mag ek U genade vandag opnuut beleef. Amen.

Woensdag 15 September

Lukas 7:18-35
22 Hy het vir Johannes se dissipels gesê: “Gaan terug na Johannes, en vertel hom wat julle gesien en gehoor het – blindes sien, verlamdes loop, mense met ernstige velsiektes word genees, dowes hoor, dooies word tot die lewe opgewek, en die Goeie Nuus word aan die armes verkondig. 23 En sê vir hom: ‘Gelukkig is hulle wat nie aan My aanstoot neem nie.’
‭‭(Lukas‬ ‭7:22-23‬ ‭NLV‬‬)

Om oor te gesels en dink:
Jesus hanteer Johannes se dissipels en hulle vraag met soveel deernis. Hy raas nie met hulle nie, maar moedig hulle aan om ooggetuies van wat Hy doen, te wees.
In Jesus se antwoord hoor ons Jesaja 61:1-2. Hulle beleef die vervulling van die Ou Testament in Jesus se werke rondom hulle en kan dit vir Johannes in die tronk gaan vertel.
Hierdie vertaling gee ‘n ander dimensie: gelukkig is hulle wat nie aanstoot neem oor wat Jesus doen nie, veral as dit anders is as wat mens dink.
As Johannes se volgelinge weggaan sê Jesus dat alhoewel Johannes ‘n belangrike persoon is, is elkeen wat na Jesus luister belangriker. Ons kan dus weet dat Jesus ons nooit sal verwerp nie, selfs al twyfel ons of voel ons verward.
Jesus moedig hulle en ons aan om te kyk waar Hy aan die werk is en lewens transformeer.

 • Waar sien jy Jesus aan die werk?
 • Wat sal jy graag vir Jesus wil vra om jou te verander?

Gebed
Here Jesus, dankie dat U is wie U is en dat U werke dit wys. Mag ek U vandag raaksien. Mag ek vandag U liefde vir iemand wys. Amen.

Dinsdag 14 September

Lukas 7:18-35
Toe Johannes se volgelinge by Jesus kom, sê hulle: “Johannes die Doper het ons na U toe laat kom. Hy wil weet of U die Een is wat van God af na ons toe gestuur is, of nie. Sê ons asseblief eerlik. Ons wil nie die fout maak om dalk vir die verkeerde een te wag nie.” Jesus was juis besig om ’n skare mense van allerhande siektes gesond te maak. Hy het mense bevry wat in die mag van bose geeste was en blindes laat sien. (Lukas‬ ‭7:20-21‬ ‭DB‬‬)

Om oor te gesels en dink:
Teleurstellings is ook deel van ons geloofsreis. Ons het verskillende verwagtinge, net soos Johannes en sy dissipels, wat kan lei tot teleurstellings. Dit is nie iets waaroor ons altyd dink of praat nie. Dit is moeilik as mens in so situasie is en as dinge nie uitwerk soos ons dit wil hê nie.
Ons moet ons verwagtinge en teleurstellings na die Here toe bring en bid dat Hy ons sal help om te onderskei tussen dit wat ons kan verander en dit wat ons nie kan verander nie. Laat ons doen wat ons verander en laat gaan wat ons nie kan verander nie.

 • Wat wil jy vandag vir die Here vra?
 • Deel jou hart met Hom.

Gebed
Here, ek is soms teleur gestel as dinge nie is soos wat ek dit wil hê nie. Help my met wysheid om te weet wat ek kan verander en te laat gaan wat ek nie kan verander nie. Mag ek vandag U liefde en omgee meer ervaar. Amen.

Maandag 13 September

Lukas 7:18-35
18 Die volgelinge van Johannes het hom van al hierdie dinge vertel. Hy laat toe twee van sy volgelinge roep 19 en stuur hulle na die Here toe om te vra: “Is U die Een wat sou kom, of moet ons ‘n ander een verwag?” (Lukas 7:18-19)

Om oor te gesels en dink:
Ons kan nogal met Johannes identifiseer. Hy wonder oor wie Jesus is en hoekom Hy doen wat Hy doen. Daarom stuur Johannes van sy volgelinge om vir Jesus te gaan vra of Hy regtig is wie Hy is. Hulle vra Jesus of hulle iemand anders moet verwag. Jesus antwoord deur te vra dat Johannes se dissipels sal vertel van al die wonders wat hulle Jesus sien doen het.

Ons verwagtinge van Jesus bepaal hoe ons leef. Dit is nie altyd die regte verwagtinge nie.

 • Wat verwag jy van Jesus?
 • Wat maak jy as Jesus nie doen soos jy dink nie?
  Sien jy die wonderwerke raak wat Jesus doen, selfs al is dit nie wat jy verwag het nie?

Bring jou verwagtinge vandag na Jesus toe. Hy werk op ander maniere as wat ons dink, maar Hy verwerp ons nooit nie. Jesus begelei Johannes se dissipels om te ontdek wie Hy werklik is. Net so kan ontdek wie Jesus regtig is.

Gebed
Jesus, soms wonder ek ook soos Johannes oor wie U is. My verwagtinge is nie altyd reg nie. Mag ek ontdek wie U werklik is. Kom leer en lei my. Amen

Saterdag 11 September

Om oor te gesels en dink:
Ons sluit vandag ons reeks oor vreugde in ‘n tyd van verlies af met hierdie gebed van Paulus. Verlies, hetsy persoonlik of aan mense rond jou, deur jou eie toedoen of iets buite jou beheer, bly moeilik. Nou bid Paulus dat hulle liefde (liefde vir God en mekaar) hulle sal help om te kan onderskei wat belangrik en waaroor dit werklik gaan. Ons het wysheid nodig. Ons kan maklik op die verkeerde dinge fokus en dan mis ons waarmee God besig is. Begrip en fyn aanvoeling is nodig om te weet dat God se liefde ons nooit sal teleur stel nie.
Ons moet die groter prentjie raak sien. God los ons nie alleen in ons swaarkry nie. Wanneer ons in die regte verhouding met God leef, hoef ons nie bang te wees nie. Ons kan uitsien om by Jesus Christus te wees. Hy is heeltyd besig om ons te vorm om onberispelik en sonder blaam te wees.

 • Wat het jy die afgelope tyd meer van die Here ontdek?
 • Waarvoor wil jy bid om meer begrip en fyn aanvoeling te hê?
 • Vir wie kan jy bid wat tans deur ‘n moeilike tyd gaan?

Gebed
Jesus Christus, U ken my. U ken my swaarkry en my blydskap. Help my om te onderskei waaroor dit werklik gaan. Mag ek meer vreugde ervaar. Ek kom gee myself opnuut weer vir U. Amen.

Vrydag 10 September

Romeine 5:3-5
3 Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaarkry, want ons weet: swaarkry kweek volharding, 4 en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop; 5en dié hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het.

Om oor te gesels en dink:
Wanneer mens swaar kry, is om daaroor bly te wees die laaste ding wat jy doen. Jy ervaar eerder woede en aggressie daaroor. Maar Paulus se perspektief oor swaarkry resoneer met mense wat deur moeilike omstandighede is. As jy terugkyk op jou swaarkry, kry jy nuwe perspektief en kan dit wees dat jy jou daaroor verheug.

Ons sien progressie van swaarkry tot hoop. Dit bring volharding en egtheid van geloof wat lei tot hoop. Wanneer ons hoop het, kan ons kans sien vir wat ook al op ons pad kom. Die Heilige Gees is in ons harte uitgestort om ons te herinner aan hierdie hoop en liefde van God.

 • Hoe dink jy oor jou swaarkry?
 • Ervaar jy die Heilige Gees se nabyheid in jou swaarkry?

Gebed
Here, help my om my te verheug in my swaarkry. Laat my vashou aan die hoop. Dankke vir U liefde wat altyd by my is. Amen.

Daar is geen groter troos of vreugde as die sekerheid dat jy midde-in jou nood omsluit word deur die liefde van God nie. (Johannes Calvyn)

Donderdag 9 September

2 Korintiërs 12: 9 -12

9 Sy antwoord was: “My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is.” Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. 10 Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk.

Om oor te gesels en dink:
Ons verloor maklik perspektief as dit moeilik gaan. Wanneer ons verlies ervaar, sukkel ons om die goeie en mooi raak te sien. Paulus herinner ons om anders te kyk na wat met ons gebeur. Ons kan oor ons swakhede roem omdat God se genade genoeg is. Juis wanneer ons swak is, is ons sterk.
Dis vir ons moeilik om hierdie twee teenoorgesteldes vas te hou, maar dis juis die geheim. God se krag hou ons vas en is soos ‘n skuiling wat ons beskerm.

 • Beleef jy God se krag in jou swakhede? Gee jou swakhede vir God en vra dat Hy jou sal krag gee en sterk maak.
 • Kan jy oor jou swakhede roem?
 • Waarvoor het jy vandag genade nodig?

Gebed
Hemelse Vader, ek sukkel met my swakhede en het U nodig. Mag ek vandag beleef dat U genade vir my genoeg is. Amen

Woensdag 8 September

Filippense 4:18-19
Julle gawe is voor God ‘n offer met lieflike geur, vir Hom aanneemlik en welgevallig. 19 En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus.

Om oor te gesels en dink:
Paulus het in sy moeilike omstandighede in die tronk die gawe van die gemeente ontvang om sy lewe draagliker te maak. Hy sê vir hulle dankie dat hulle hom help. Hy weet dat dit nie vir hulle maklik was nie. Die gawe (hulp) wat hulle gee is soos ‘n offer wat vir God goed en aanneemlik is. Paulus besef dat dit iets van hulle gevra het om te gee. Hulle het opofferings gemaak.
Daarom bid hy die wens oor hulle dat God in elke behoefte sal voorsien, soos net Hy kan.

As ons gee, vra dit iets van ons. Ons gawe (offer) beteken vir iemand meer as wat ons ooit self besef.

 • Wie druk die Here op jou hart om jou gawes mee te deel?
 • Wat se behoefte sal jy graag vandag vir die Here wil vra?
 • Glo jy dat God sal voorsien?

Gebed
Here, U is die Groot Voorsiener en ek weet dat U altyd in my behoeftes voorsien. Ek kom vra vandag…
Wys my met wie ek vandag my gawe kan deel, al moet ek iets offer, want ek weet dit sal vir U aanneemlik en welgevallig wees.
Amen.

Dinsdag 7 September

Filippense 4:13
“Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee.” ‭(AFR83‬‬)
“Vir alles in die lewe, die goeie of die slegte, sien ek kans omdat Jesus my bron van krag is.” (Die Boodskap)

Om oor te gesels en dink:
Nadat Paulus in die vorige paar verse gesê het dat hy die geheim van tevredenheid ontdek het, kan hy sê dat hy tot alles in staat is deur Hom wat hom krag gee.
Dit is nie ‘n triomfantelike uitspraak met die fokus op die eie-ek wat alles kan doen nie. Hierdie vers kan maklik hiervoor misbruik word.
Dit is juis in afhanklikheid van God dat hy sê soos wat Die Boodskap dit vertaal: “vir alles in die lewe, die goeie of die slegte, sien ek kans omdat Jesus my bron van krag is.”
Dis juis nie die maklike antwoord nie, maar uit diep oortuiging dat hy sê dat hy kans sien. Onthou dat Paulus se omstandighede nie gunstig was nie, hy is in die tronk. Dit weerhou hom nie om hierdie uitspraak te maak nie.

 • Wat beteken hierdie vers vandag vir jou?
 • Sien jy vandag kans vir wat voorlê?
 • Deel jou hart met die Here.

Gebed
Jesus, U is my bron van krag! Mag ek vandag U krag ervaar sodat ek kan kans sien vir wat vandag vir my inhou. Dankie vir U liefde en genade vir my. Amen.

Maandag 6 September

Filippense 4:10-11
10 Ek was baie bly in die Here dat julle na so ‘n lang tyd weer gewys het dat julle nog aan my dink. Nie dat julle my ooit vergeet het nie, julle het net nie die kans gehad om iets te doen nie. 11 Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp. 12 Ek weet wat armoede is en ek weet wat oorvloed is; van alles het ek ondervinding: om genoeg te hê om te eet sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly.

Om oor te gesels en dink:
Paulus skryf uit sy hart aan die gemeente vir wie hy baie lief was. Hulle het vir hom omgegee en gesorg. Nou verklaar hy dat hy dankbaar is dat hulle aan hom gedink het. Hy sê dat hy die geheim ontdek het om tevrede te wees, wat ook al sy omstandighede. Die woord “behelp” is ’n vreemde vertaling, maar beteken om tevrede te wees, al is dit minder as wat jy verwag het. Teleurstelling is soms dat ons nie gekry het, soos ons dit wou gehad het nie.
Ons kan so maklik fokus op dit wat ons nie het nie of nog moet kry, dat ons dit mis om tevrede te wees met wat ons wel het.

 • Waaroor kan jy vandag dankie sê? Waaroor is jy tevrede?
 • Wat sou jy vir die Here wil gee om jou te help om dankbaar te wees?
 • Wat sal jy vandag vir die Here wil vra?

Gebed
Here God, U is die Een wat altyd voorsien. Ek mis dit soms en is dan ontevrede oor my omstandighede. Help my om vrede te vind, sodat ek tevrede kan lewe. Leer my die geheim om in afhanklikheid van U te lewe.
Amen.

Saterdag 4 September

Filippense 4:10
10Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan Hom gelyk te word in sy dood, 11in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood.

Om oor te dink:
Hierdie week het ons saam gereis oor gebed. Hoe gefokused jou gebedslewe is. Waarop jy jou gedagtes inrig. ‘n Ingesteldheid om God te loof vir sy kragtige dade. Om rou en eerlik ons begeertes en vrese aan God bekend te maak. En dat gebed ‘n lewneswyse is wat ons reg deur die dag met God ons hart/gedagtes kan deel. Hierdie teks gedeelte in Filippense deel Paulus sy enigste wens – om Christus te ken!

Dink terug aan jou gebede hierdie week. Is dit ook deel van jou begeerte? Deel jy in gebed dat jy meer van God wil ken en ervaar?

Gebed
Neem weer doelbewus vandag ‘n paar oomblikke van stilte. Wat wil jy van God ken? Of dalk meer ken? Persoonlilk ervaar? Skryf dit dalk in ‘n briefvorm aan God.

Of bid gerus die volgende gebed:
Here, hoor my hart/gedagtes vanoggend.
Ek het ‘n diepe verlang om U meer en meer te ken.
Nie net in kennis nie, maar op ‘n persoonlike vlak.
Al wat ek wens is om U te ken.
Amen

Vrydag 3 September

Job 6:11-14
11“Het ek nog die krag om dit uit te hou? Kan ek nog geduldig op my einde wag? 12Is ek dan so sterk soos klip, is ek van brons gemaak? 13Self is ek tot niks in staat nie. Ek weet nie meer raad nie.

Om oor te dink:
Gebed is ook om rou en eerlik met God te kan wees. Job herinner ons dat ons selfs min woorde in gebed kan bring. Dat God regtig ‘okay’ is met dit wat ons tans beleef of ervaar. En dat ons dit nie in gebed hoef weg te steek nie. Probeer vandag in jou gebed rou en eerlik met God wees.

Gebed
Here, U sien dwarsdeur my.
U ken my deur en deur.
Vandag wil ek graag eerlik kan deel dat…
Dit frustreer my dat…
En ek vertrou U vir…
In Jesus Christus se Naam alleen
Amen

Donderdag 2 September

PSALM 121
Ek kyk op na die berge.
Kom my hulp daarvandaan?
2Nee, my hulp kom
van die Here,
wat hemel en aarde
gemaak het.
3Hy laat jou voet
nie struikel nie;
Hy wat waak oor jou,
slaap nie.
4Hy wat oor Israel waak,
sal nooit sluimer
of slaap nie.
5Die Here waak self oor jou.
Die Here is jou beskermer
aan jou regterkant.
6Die son sal jou bedags
nie aantas nie,
nog minder die maan
in die nag.
7Die Here bewaar jou
van alle kwaad
en Hy beskerm jou lewe.
8Die Here hou wag oor jou,
of jy kom of gaan,
nou en vir altyd.

Om oor te dink:
Gebed is ‘n lewenswyse. Ons kan reg deur die dag ons begeertes, vrese en hoop aan God bekend maak. Soos dié Psalmdigter wat moontlik gevaar rondom hom raak beleef en sy vrees met God deel. In sy gebed kom hy net weer tot die besef dat die Here met hom is. Altyd. Mag jou gebede vandag jou ook gefokused hou op God se teenwoordigheid in jou eie lewe.

Gebed
Here, waak vandag oor my en my geliefdes
Beskerm ons en help ons om te onthou waar ons hulp vandaan kom.
U is ons Skepper, beskermer en altyd teenwoordig in ons lewe.
Amen

Woensdag 1 September

PSALM 118
Die Here doen kragtige dade
1 Loof die Here, want Hy is goed,
aan sy liefde is daar geen einde nie!
2 Israel moet getuig:
“Aan sy liefde is daar geen einde nie.”
3 Die huis van Aäron moet getuig:
“Aan sy liefde is daar geen einde nie.”
4 Dié wat die Here dien, moet getuig:
“Aan sy liefde is daar geen einde nie.”
5 In my nood het ek na die Here geroep,
die Here het my gebed verhoor en my bevry.
6 Die Here is by my, ek ken geen vrees nie;
wat kan ‘n mens aan my doen?

Om oor te dink:
Deel van gebed is om die Here te loof vir sy kragtige dade! Wat het God onlangs in jou lewe gedoen? Of moontlik ‘n gebed beantwoord? Loof die Here, want hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. Mag ons huishoudings ook getuig! Probeer vandag om hierdie gebed deurlopende in jou gedagtes te hou. En selfs moontlik met iemand te deel hoe God onlangs iets vir jou gedoen het of ‘n gebed verhoor het.

Gebed
Here, ons Here. Dankie vir u wonderdade.
Vir die beantwoording van ons gebede.
Vir U teenwoordigheid in ons lewe.
Aan u liefde is daar geen einde!
Amen

Dinsdag 31 Augustus

Filippense 4:8
8Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is – watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees – daarop moet julle julle gedagtes rig.

Om oor te dink:
Watter onderwerpe neem tans jou gedagtes oor? Neem ‘n oomblik om opnuut vanoggend bewus te word van wat in jou hart en gedagtes lewe. Wees sag met jouself. Jy mag dit voel. In dié teks ontken Paulus nie dat daar dinge sal wees wat moeilik gaan en ons gedagtes kan oorheers nie. Maar hy stel voor, eintlik benadruk hy, dat ons, ons gedagtes moet fokus op dit wat waar, edel, reg, rein, mooi en prysenswaardig is.

Gebed
Probeer vandag om 5 of 7 minute in stilte te sit. Om in God se teenwoordigheid te sit en wees is deel van gebed. Kies een van hierdie woorde/dinge wat Paulus noem om jou gedagtes vir hierdie paar minute te fokus.

Maandag 30 Augustus

Filippense 4:4-7
Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly! 5Wees inskiklik teenoor alle mense. Die Here is naby. 6Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. 7En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.

Om oor te dink:
Hoe gefokused is jy in jou gebedslewe? Waarvoor bid jy tans? Hoe klink jou gebed? Gebed is ‘n ingesteldheid en ‘n lewensstyl wat ons rig op God se wil. Probeer om hierdie week veral tyd te maak om te fokus op gebed.

It has been found that 12 minutes of daily focused prayer over an 8 week period can change the brain to such an extent that it can be measured on a brain scan. …this type of prayer seems to increase activity in brain areas associated with social interaction compassion and sensitivity to others. –
Dr Caroline Leaf

Gebed
Here, ek deel vandag my begeerte van… met U. Hoor my hart. Mag U vrede, Heilige Gees, wat alle verstand te bowe gaan oor my harte en gedagtes vandag wag hou in Christus Jesus. Amen

Saterdag 28 Augustus

1 Petrus 4:10 (Die Boodskap)

10 God het aan elkeen van julle uitsonderlike talente gegee. Moenie dink dit is julle wat so goed is nie. Nee, dit is God wat eintlik so goed vir julle is. Daarom moet julle julle talente gebruik om ander te help. Soos iemand wat in ’n huis aangestel is om ander te bedien, moet julle in God se geestelike huis al die wonderlike gawes onder mekaar uitdeel wat Hy vir ons gegee het sonder dat ons dit eintlik verdien.

Petrus skryf dat elke gelowige ’n geestelike gawe het. Hierdie gawes vertel van God se genade, Hy gee dit sonder verdienste. Net soos vir Paulus, is dit vir Petrus belangrik dat gelowiges hierdie gawes van hulle gebruik.
Dit geld vir almal: Of jy goed is met administrasie, of jy ’n bemoediger is, of jou gawe gasvryheid is en of jy ’n leraar is, gebruik dit! Gebruik dit om mekaar daarmee te bedien en ander te help. Dit bou die Kerk op as ons almal ons gawes gebruik, en die Kerk moet opgebou word om getrou haar roeping te kan vervul.
Elkeen van ons het die Kerk nodig, en die Kerk het jou nodig. Spansport, familie, liggaam met baie dele; dit is wie ons is!

God is die gewer van al hierdie gawes, ons is as rentmeesters daarmee toevertrou. Ons het ’n groot verantwoordelikheid om hierdie gawes te gebruik.

Om oor te dink
Wat is jou geestelike gawe, en hoe kan dit die kerk dien en opbou?

“The church exists primarily for two closely correlated purposes: to worship God and to work for his kingdom in the world … The church also exists for a third purpose, which serves the other two: to encourage one another, to build one another up in faith, to pray with and for one another, to learn from one another and teach one another, and to set one another examples to follow, challenges to take up, and urgent tasks to perform. This is all part of what is known loosely as fellowship.” N.T. Wright

Vrydag 27 Augustus

1 Petrus 4:9 (Die Boodskap)

9 As iemand by jou opdaag en jou hulp nodig het, help hom met ’n glimlag sonder om onderlangs te kla of te brom.

Die gasvryheid van die Kerk in die NT was baie aantreklik. Gaan lees gerus Rom 12:13; 1 Tim 3:2; Titus 1:8; en Heb 13:2.

Daar is twee belangrike redes waarom dit in die NT beklemtoon word:

 1. Die sendingwerk van die kerk het hiervan afgehang, omdat verblyf dikwels skaars was, of nie wenslik was om in te bly nie. Gelowiges moes by mekaar tuisgaan soos hulle gereis het en die evangelie verkondig het. Dit was ook die voorreg van die gasheer om dan ook in die behoeftes van sy/haar gaste te voorsien. (Lees gerus Matt 10:11, 40; Hand 16:15; en 3 Joh 7-11)
 2. Huise was die beste plek vir die kerk om in bymekaar te kom. (Lees gerus Rom 16:3-5, 23; 1 Kor 16:19; en Kol 4:15). Teen die tyd wat Petrus hierdie brief geskryf het was daar reeds spanning tussen die Jode en die Christene oor die Christene se gebruik van Joodse Sinagoges vir hulle bymekaarkomste.

Petrus sê dat Christene dit met ’n glimlag moet doen, en nie moet kla of brom nie. Dit is so dat dit harde werk is, dat dit tyd vat, dat dit geld kos, dat dit ongemaklik is. Juis daarom vra hy ons om dit met ’n sekere houding te doen. Dieselfde houding waaroor ons gister nagedink het; die gasvrye houding en karakter van Jesus.
Waarom? Want dan kan ons mense konstant innooi in ’n familie van goeie nuus, ’n nuwe familie, ’n familie wat geken word aan liefde vir mekaar.

Om oor te dink
Wie kan jy in jou huis, lewe en storie innooi?

“True love is a splendid host” John Henry Jowett

Donderdag 26 Augustus

1 Petrus 4:9 (Die Boodskap)

9 As iemand by jou opdaag en jou hulp nodig het, help hom met ’n glimlag sonder om onderlangs te kla of te brom.

Gasvryheid is ’n belangrike saak in die storie van die Bybel. Dit is een van die maniere waarop ons vir mekaar as medegelowiges, en die wêreld, lief is. Gasvryheid gaan nie daaroor om ander mense te beïndruk nie, dit gaan daaroor om die ander te dien.

Om gasvry te wees is een van die karaktereienskappe van God.
Ons loop ’n gasvrye God raak in die Tuin (Gen 1:26-2:25), hierdie selfde God bedien die Israeliete met manna (Eks 16). Hierdie God gee ook ’n land aan Sy mense wat oorloop van melk en heuning (Eksodus 3:8; Joshua 5:6). Die God van die Ou Testament verwelkom, voed, beskerm en versorg Sy mense, en gee hulle dan die opdrag om dieselfde te doen.

Jesus is ’n toonbeeld van hierdie gasvryheid op verskeie maniere.
Hy eet saam met sondaars (Mark 2:13-17; Luk 15:1-2), hy ontvang kinders (Mark 9:37), hy leer ons om onbelangrikes te nooi na ons eie feeste en tafels (Luk 14:12-14) en natuurlik om die vreemdeling te verwelkom (Matt. 25:35).
Hy maak ontbyt vir Sy volgelinge (Joh 21), Hy eet saam met die Emmausgangers (Luk 24:13-34), Hy sê in Joh 14:3 hy gaan om vir ons ’n plek gereed te maak, Hy stel die nagmaal in (Luk 22:14-20), en Hy wag om saam met ons fees te vier (Open 19:7).

Om oor te dink
Ken jy vir God as ’n gasvrye verwelkomende God?
Waarom is dit belangrik vir die kerk om gasvry te wees?

“Biblical hospitality goes far deeper than merely entertaining your friends and family at your home. In the Bible, hospitality is proactively seeking to welcome the marginalized. Hospitality is providing a warm home for the lonely.” Tim Keller

Woensdag 25 Augustus

1 Petrus 4:8 (Die Boodskap)

8 Daar is niks so belangrik as dat julle mekaar liefhet asof julle eie lewe daarvan afhang nie. Die liefde sien ander se foute oor en gaan nie daaroor te kere nie.

Die atlete in die foto hierbo hardloop asof hulle lewens daarvan afhang. Dit is die intensiteit van die liefde waarvan Petrus praat. Dit vra vir moeite en intensionaliteit. Ons leef in ’n tyd wat ons as broers en susters na aan mekaar moet bly. Ons kan nie ons tyd mors met skinder, lelik praat en mekaar seermaak nie. Nee, ons moet intens lief wees vir mekaar en ’n hegte eenheid wees. Ons moet ons tyd spandeer deur mekaar op te bou en te bemoedig.

Die rede hiervoor?
Want hierdie liefde sien die foute oor wat ’n familie/gemeenskap/gemeente uitmekaar kan skeur. Hierdie liefde hou ons bymekaar.
Petrus het gedink sy voorstel van 7 keer vergewe is ’n ruim verstaan van vergifnis, toe antwoord Jesus hom met 70 maal 7 keer. Met ander woorde: soveel soos dit nodig is, sonder om telling te hou.

Jesus is uiteraard die beste voorbeeld wat ons het van hierdie liefde vir ander, vir my en jou. Ons volg Hom, ons maak soos Hy gemaak het, ons stap hierdie pad getrou as Sy volgelinge.

Om oor te dink
Het jy nodig om iemand se foute oor te sien, as gevolg van die liefde wat jy vir daardie persoon het?

“I have never met a person who didn’t have reason to blame someone else. Everyone of us can blame somebody for something that has happened in our lives. But don’t waste your time. What we need most is a stream of love flowing among us. Love that quickly forgives and willingly overlooks and refuses to take offence.” Chuck Swindoll

Dinsdag 24 Augustus

1 Petrus 4:8 (Die Boodskap)

8 Daar is niks so belangrik as dat julle mekaar liefhet asof julle eie lewe daarvan afhang nie. Die liefde sien ander se foute oor en gaan nie daaroor te kere nie.

Opregte, konsekwente liefde…
Dit is dié prioriteit vir die gelowiges vir wie Petrus skryf. Kyk weer na vers 8, “daar is niks so belangrik nie”. Petrus het dit al genoem. Ander gedeeltes in die NT beklemtoon hierdie prioriteit ook (1 Kor 13, Matt 22:34-40, Joh 13:34-35).
Saam met gefokusde gebed, is hierdie die tweede belangrike, baie basiese ding waarmee gelowiges moet besig wees in die eindtyd.
Ons moet ook waak daarteen om moeg te word vir die liefde. Ons moet mekaar aanmoedig om aan te hou liefhê, self al word liefde nie altyd wederkerig bewys nie. Ongeag van ons huidige omstandighede, moet hierdie liefde vuurwarm brand, en nie koud raak nie.

Om oor te dink
As ek vir een van jou naaste mense sou vra of naasteliefde vir jou ’n prioriteit is, wat sou hulle antwoord?

“This passage is a warning against loving others with fits and starts. It is a plea for steady affection, persisting through the irritations of life.” James Moffat

Maandag 23 Augustus

1 Petrus 4:7 (Die Boodskap)

7 Dit is nou nie meer lank voor die wêreld soos ons dit ken tot ’n einde gaan kom nie. Onthou dit elke oomblik en dink daaroor na. Sorg dat julle weet wat aangaan sodat julle sinvol met God kan praat in gebed.

Iemand het op ’n dag vir John Wesley gevra “As jy weet dat Jesus more sou terugkeer, wat sal jy doen?”. Wesley het rustig sy dagboek uitgehaal, en vir die persoon sy beplanning vir die volgende dag gewys.
Wanneer ons weet tyd is min, is ons geneig om met baie meer fokus en helderheid te leef. Die laaste gedeelte van ’n sportwedstryd vra vir intense fokus. As jy die eerste persoon op ’n ongelukstoneel is verdwyn jou vooropgestelde planne oombliklik en jy help soos jy kan.

Petrus beskryf in hierdie gedeelte van sy brief 4 belangrike dinge wat Christene moet doen in hierdie laaste dae. Die eerste is dat ons gefokus (sinvol) moet bid.

Dit vra dat ons met selfbeheersing sal leef, dat ons ons gedagtes sal vul met dit wat goed en reg is, dat ons sal nadink oor ons roeping en ons lewensdoel, dat ons die tyd sal uitkoop en die meeste daarvan sal maak. Dit alles sal lei tot sinvolle, gefokusde gebed.
Om so te leef is anders as die lewens van nie-gelowiges wat Petrus in die gedeelte voor hierdie beskryf het.

Om oor te dink
What one believes about the future shapes how one lives today. A belief that the future is full of hopelessness, despair and futility becomes a self-fulfilling prophecy when people live today as if that future were true. On the other hand, hope in a future that is meaningful and assured produces confidence to live each day with that future in view.” (Karen Jobes)

Saterdag 21 Augustus

Jesaja 41:10

Moenie bang wees nie, Ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, Ek is jou God. Ek versterk jou, Ek help jou, Ek hou jou vas, met my eie hand red Ek jou.

Om oor te gesels of te dink:
Soms raak ons moeg, veral as gevolg van verlies. Daar is heelwat tipes verlies wat ons in die tyd beleef, bv. dinge wat net nie meer dieselfde gedoen kan word nie. Dit is dus natuurlik dat ons wonder of ons nog regtig vreugde in ‘n tyd van verlies kan ervaar? Wat nog te sê te midde van bekommernis?

 • Waaroor is jy bang?
 • Dink terug aan die afgelope tyd, waar het God jou versterk?
 • Waar het jy onlangs beleef dat God jou vashou?

Hoor vandag hierdie woorde van Jesaja, wat ook vir jou bedoel is.

Gebed
Here, selfs as ek bang is, is U by my.
Selfs as ek bekommerd is, verlaat U my nooit.
U versterk my.
Here, my Here,
U hou my vas.
Altyd.
Amen

Vrydag 20 Augustus

Filippense 2:26-30

26Hy (Epafroditos) verlang gedurig na julle almal en bly hom daaroor kwel dat julle van sy siekte gehoor het. 27 Hy was ook inderdaad doodsiek, maar God het Hom oor Epafroditos ontferm, en nie net oor hom nie, maar ook oor my sodat ek nie verdriet op verdriet sou hê nie. 28 Ek stuur hom dan nou ook so gou moontlik terug, sodat as julle hom weer sien, julle weer bly kan wees en ek minder besorg. 29 Ontvang hom met oop arms as ‘n broer in die Here, en bejeën manne soos hy met agting, 30 want deur sy werk vir Christus het hy by die dood omgedraai. Hy het sy lewe gewaag om my die hulp te verleen wat julle self nie kon gee nie.

Om oor te gesels of te dink:
Epafroditus se omgee en waagmoed getuig van ‘n lewe in Christus. ‘n Ongelooflike getuigskrif van iemand wat ander versorg en Jesus se voorbeeld volg.

 • Wie het jou al so versorg?
 • Het jy Jesus se liefde deur daardie persoon beleef?
 • Waar het jy al die geleentheid gehad om met waagmoed na iemand anders om te sien?

Dank God vandag vir daardie persoon wat op die regte tyd na jou uitgereik het of versorg het.

Gebed
Here, ek dink vandag aan _
Dankie dat hy/sy in ‘n spesifieke tyd in my lewe na my uitgereik het.
Dat ek U nabyheid deur hulle kon beleef.
Here, mag hy/sy ook deur iemand anders versorging en omgee ervaar.
Ons bid dit in ons Here Jesus Christus se naam alleen.
Amen

Donderdag 19 Augustus

Filippense 2:23-26

23 Ek hoop om hom dadelik te stuur, sodra ek gesien het hoe my sake verloop. 24 En ek vertrou dat, as die Here wil, ek self ook gou na julle toe sal kan kom. 25 Ek ag dit noodsaaklik om die broer Epafroditos, my medewerker en medestryder wat deur julle hierheen gestuur is om my in my omstandighede by te staan, na julle toe terug te stuur. 26Hy verlang gedurig na julle almal en bly hom daaroor kwel dat julle van sy siekte gehoor het.

Om oor te gesels of te dink:
Hierdie teks fokus baie op reisplanne. In hierdie spesifieke gedeelte is die fokus op Epafroditos se reisplanne. Hy het aanvanklik vir Paulus gaan ondersteun, namens die gemeente in Filippi. Epafroditos word toe baie siek en die gemeente in Filippi was baie bekommerd oor hom. Daarom stuur Paulus hom ook terug na die gemeente, sodat hul kan sien dat dit beter met hom gaan.

 • Oor wie is jy tans bekommerd wat siek is?
 • Wie versorg daardie persoon?

Bid vandag vir die persoon/persone wat siek is, maar ook vir hulle versorgers.

Gebed
Here, ek dink vandag aan _
Mag hy/sy bewus wees van U teenwoordigheid
Mag sy/haar geliefdes vertroos word deur U, Heilige Gees
En Here, gee asb. sy/haar versorger(s) energie, moed en krag.
Ons bid dit in ons Here Jesus Christus se naam alleen.
Amen

Woensdag 18 Augustus

Filippense 2:19-22

19 Ek hoop om, as die Here Jesus wil, Timoteus gou na julle toe te stuur, sodat ek ook rus in my gemoed kan hê as ek gehoor het hoe dit met julle gaan. 20 Ek het trouens niemand met dieselfde gesindheid as hy en wat julle belange so opreg sal behartig nie. 21 Al die ander soek net hulle eie belange, nie dié van Jesus Christus nie. 22 Maar julle weet hoe betroubaar Timoteus is. Soos ‘n kind saam met sy vader, het hy saam met my die saak van die evangelie gedien.

Om oor te gesels of te dink:
Timoteus het opreg omgegee vir mense en hul belange. Dit was in hierdie omgee wat hulle moontlik vreugde in ‘n tyd van verlies kon ervaar.

 • Hoe sal dit lyk as ons nie ons eie belange soek nie, maar die van Jesus?
 • Waar kan julle huisouding iets prakties saam doen vir iemand wat sorg/bemoediging nodig het?
 • Hoe lyk jou gesindheid?

Gebed
Neem my lewe laat dit Heer
U gewy wees meer en meer
Laat my hart gedurig juig
En van dankbaarheid getuig
Neem my hande, maak hul sterk
Diensbaar in U goeie werk
Neem my voete skoei hul Heer
Met bereidheid tot U eer

Amen.

Dinsdag 17 Augustus

Matteus 22:34-40

34Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle bymekaargekom, 35en een van hulle, ‘n wetgeleerde, het Hom met ‘n vraag probeer vastrek. 36“Meneer,” vra hy, “wat is die grootste gebod in die wet?” 37Jesus antwoord hom: “‘Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel’ en met jou hele verstand. 38Dit is die grootste en die eerste gebod. 39En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’ 40In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat.”

Om oor te gesels of te dink:
In ‘n tyd van verlies is dit veral moeilik om weerloos na te dink oor waar ons prioriteite lê, in wie ons vertrou en dat pns geroep is om ander te versorg/bemoedig. In hierdie teks word ons herinner dat die riglyne vir ‘n lewe wat getuig van die evangelie opgesom en uitdrukking kry in ons liefde vir God en ander mense. Dink rustig na oor hierdie volgende vrae:

 • Waarop sit jy jou hart?
 • Waar lê jou hoogste prioriteite en lojaliteite?
 • Wie roep jy aan in jou oomblikke van nood?
 • Op wie vertrou jy regtig?
 • Het jy God lief met jou hele hart, hele siel, al jou krag en hele verstand?
 • Het jy jou Naaste lief?
 • Het jy jouself lief?

Gebed
Mag die liefde van die Here Jesus ons na Hom toe trek;
Mag die krag van die Here Jesus ons sterk maak in sy diens;
Mag die vreugde van die Here Jesus ons vervul.
Mag die seën van die almagtige God, die Vader, Seun en Heilige Gees, tussen ons wees en vir altyd bly.

Amen.

Maandag 16 Augustus

Psalm 42:2-12

2Soos ‘n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. 3 Ek dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek gaan en voor God verskyn? 4Dag en nag is ek in trane, want sonder ophou sê hulle vir my: “En waar is jou God nou?” 5As ek my lewe voor my laat verbygaan, dink ek daaraan
hoe ek opgetrek het na die woonplek van God, voor ‘n skare uit na sy huis toe geloop het met gejuig en lofsang – ‘n skare wat feesvier. 6Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Vertrou op God!
Ja, ek sal weer vir Hom ‘n loflied sing. Hy is my helper 7en my God! Uit my vertwyfeling roep ek na U hier van die Jordaangebied, van Hermonberg, van die Kleinberg af 8waar die waters teen mekaar raas en u waterstrome bruis. U het golf na golf oor my laat slaan. 9Tog sal die Here weer op ‘n dag sy trou laat blyk en sal ek selfs in die nag ‘n lied vir Hom sing, ń gebed tot die God van my lewe. 10Ek wil vir God sê: “My Rots, waarom het U my vergeet? Waarom moet ek gebuk gaan onder die smaad van die vyand?” 11Dit sny deur my hele wese as my teëstanders my spot en dag na dag vir my sê: “En waar is jou God nou?” 12Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Vertrou op God!
Ja, ek sal weer vir Hom ‘n loflied sing. Hy is my helper en my God!

Om oor te gesels of te dink:
Vreugde in ‘n tyd van verlies ontken nie verlies, rou of hartseer nie. Hierdie Psalmdigter deel sy verlange, trane, frustrasie en hoop in God. Wanneer laas het jy jou verlange, trane en frustrasie met God gedeel?

 • Waaroor is jy hartseer, bekommerd of gefrustreerd?
 • Wat is jou verwagting vir die week?
 • Waarna smag jy vir hierdie week?

Deel hierdie met God. Jy mag, nes dié Psalmdigter.

Gebed
Soos ‘n wildsbok wat smag na water
smag my siel na U, o Heer
U alleen is my hartsverlange
en ek bring aan U die eer
U alleen is my bron van krag
in U teenwoordigheid wil ek wag.

Amen.

Saterdag 14 Augustus

Filippense 2:1-4

1Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing – 2maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees: een in liefde, een van hart, een in strewe. 3Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. 4Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan dié van ander.

Om oor te gesels of te dink:

 • Paulus vind ook vreugde wanneer mense met mekaar in eenheid herstel word, veral waar daar dalk voorheen seerkry en ‘n afbreek van hierdie eenheid was. Daarom spoor hy ook die mense aan om weer diep te grawe binne hulleself en dit te vind wat Jesus vir hulle kom wysheid. In die volgende verse beskryf Paulus hoe Jesus die voorbeeld kom stel het. Lees dit gerus. Maar hy vra dat die gelowiges nou ook, Jesus se voorbeeld volg en mekaar dien, lief hê en mekaar eerste stel, al is dit swaar. Wanneer gelowiges saam staan, bring dit vreugde in tye van verlies.
 • Is daar iemand met wie jy tans nie so goed oor die weg kom nie? Is daar tans iemand met wie jy in stryd is? Is dit dalk tyd om hierdie verse uit te leef? Om die eerste treë te neem en die verhouding te herstel? Deel jou hart met die Here.
 • Is daar iemand wat tans met jou ongelukkig is? Is daar iemand wat jy te na gekom het of seergemaak het? Is daar herstel werk wat jy nodig het om te doen? Kan jy die voorbeeld volg van Jesus en doen wat hierdie verse van jou vra? Hoe gaan jy vandag begin? Deel jou hart met die Here.

Gebed:
When the gentleness between you hardens
And you fall out of your belonging with each other,
May the depths you have reached hold you still.

When no true word can be said, or heard,
And you mirror each other in the script of hurt,
When even the silence has become raw and torn,
May you hear again an echo of your first music.

When the weave of affection starts to unravel
And anger begins to sear the ground between you,
Before this weather of grief invites
The black seed of bitterness to find root,
May your souls come to kiss.

Now is the time for one of you to be gracious,
To allow a kindness beyond thought and hurt,
Reach out with sure hands
To take the chalice of your love,
And carry it carefully through this echoless waste
Until this winter pilgrimage leads you
Towards the gateway to spring.
Amen.
(A Blessing in Times of Conflict – John o’Donohue)

Vrydag 13 Augustus

Filippense 1:15-18
15Daar is wel party wat Christus verkondig omdat hulle jaloers op my is en iets teen my het, maar ander doen dit met opregte bedoelings. 16Laasgenoemdes verkondig Christus omdat hulle my liefhet en weet dat dit my taak is om die evangelie te verdedig; 17maar eersgenoemdes maak Christus bekend uit selfsugtige en onsuiwere bedoelings. Hulle oogmerk is om die gevangenskap vir my nog swaarder te maak. 18Maar wat maak dit saak? In elk geval, of dit met bybedoelings is of in opregtheid, op allerhande maniere word Christus bekend gemaak, en daaroor is ek bly.

Om oor te gesels of te dink:

 • Paulus deel sy hart dat daar mense is wat verskillende redes Jesus verkondig en waarskynlik ook dien. Tog is dit ook ‘n rede vir vreugde in ‘n tyd van verlies. Ongeag van die mense se intensies, word Jesus verkondig. Die feit dat die koninkryk uitgebrei word gee vir Paulus vreugde. Soms word ons so vasgevang in waarom mense dinge doen wat hulle doen. Paulus vra vir ons om verby dit te kyk. Bring dit eer tot God se naam en koninkryk? Vind dan vreugde daarin.
 • Ken jy mense wat die Here opreg dien? Ken jy mense wie se lewens opreg getuig van ‘n verhouding met Jesus? Waarom sou jy sê hulle is opreg? AS iemand na jou intensies sou kyk, sou hulle vind jy is ook opreg? Deel jou hart met die Here.
 • Ken jy mense wat die Here NIE met ‘n opregte hart dien NIE? Ken jy mense wie se lewens NIE getuig van ‘n opregte verhouding met Hom NIE? Waarom sou jy so sê? Dink jy daar is sommige mense wat tog iets van God kan beleef in hulle teenwoordigheid en menswees? As iemand na jou intensies sou kyk, sou hulle vind jy is ook nie altyd opreg nie? Deel jou hart met die Here.
 • Probeer om vandag genade en liefde te vind vir mense saam met wie jy nie kan saamstem nie. Veral mense wie jy glo dinge doen vir die verkeerde redes en met die verkeerde intensies. Probeer vreugde vind in die feit dat tot ‘n mate word God ook deur dit verheerlik.

Gebed:
Here van my lewe, God wat my altyd verwelkom, Wys my vandag om ontvanklik te wees vir U Stem, of vir ander mense rondom my. Wys my ook daarop as ek nie ontvanklik is daarvoor nie.
Ek begeer om meer spasie vir U in my lewe hê en dat dit terselfdertyd spasie is wat vrede vir ander bied. Tog is daar so baie dinge in my lewe wat hierdie tyd in beslag neem en wat my verhoed om met U En mense rondom my tyd te spandeer. Meeste van dit is goeie dinge, tog veroorsaak dit chaos binne-in my. Ek het vandag U wysheid nodig, Here, om te weet waarvan ek ontslae moet raak en wat ek nodig het om ter ere van U naam aan te wend. Help my om te laat gaan, as ek van iets ontslae moet raak, om meer van myself te kan gee. As iets moet agterbly, mag ek dit mildelik uitdeel aan ander tot eer van U Naam.
In die Naam van die Een wat besig is om vir my plek voor te berei.
Amen.

Donderdag 12 Augustus

Filippense 1:12-14
12Ek wil hê julle moet weet, broers, dat wat my oorgekom het, juis die verkondiging van die evangelie bevorder het. 13Dit het daarop uitgeloop dat die hele keiserlike wag en al die ander nou besef dat dit ter wille van Christus is dat ek ‘n gevangene is. 14Deur my boeie is die meeste broers ook in hulle vertroue op die Here gesterk, en hulle waag dit al hoe meer om die woord van God onbevrees te verkondig.

Om oor te gesels of te dink:

 • Paulus sit in die tronk. En in antieke tye is die tronk nie ‘n vriendelike plek nie. As jou familie nie vir jou gesorg het nie, het jy gesterf. Paulus sit toegesluit vir dit wat het verkondig en geglo het. En hy is vol vreugde oor dit wat sy gevangenskap vir hom en die evangelie beteken. Sy situasie maak dat ander tot geloof kom en God se grootheid raaksien. Sy tyd van verlies maak dat sy boodskap meer betekenis en impak kry.
 • Hoe dink jy kan jou situasie ‘n getuie wees van dit waarmee God besig is in jou lewe? Is dit vir jou tans maklik of moeilik om aan jou situasie te dink as ‘n geleentheid vir getuienis oor dit wat God doen? Deel jou hart met die Here.
 • Is daar iemand in jou lewe wie se situasie jou inspireer om God raak te sien? Is iemand anders se lewe ‘n getuienis van God se teenwoordigheid? Waarom? Deel jou hart met die Here.
 • Hoe kan hierdie tyd van Covid ook ‘n geleentheid wees waarin ons God se hand duidelik raaksien in die omstandighede van mense? Hoe gebruik God ‘n tyd van verlies om te wys Hy is werksaam?

Gebed:
God van my lewe, Hemelse Vader,
In Jesaja 55:9 sê U: “Want soos die Hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë, en my gedagtes as julle gedagtes.”
In antwoord hierop, wil ek sê: “Dankie dat U hoër as ek is en dat U weet wat die beste is vir my.” Ons is almal op soek na ons doel in hierdie wêreld en dat U wil sal geskied.
Laat ons egter nie naïef wees en verwag dat U dadelik op ons gebede moet antwoord nie. Soos elkeen van ons ‘n punt in ons lewens bereik waarop ons na U wil vra, vra ons ook dat U ons ontvanklik sal maak daarvoor. Dit mag dalk nie wees wat óns wil hê nie, maar dit is verseker wat ons nodig het om ‘n vol lewe te leef tot eer van U Koninkryk. As vrees ons wil verswelg, vervang dit asseblief met U liefde. Wanneer dit voel asof ons van U wil begin wegdwaal, maak weer ons gees helder sodat ons sal besef dat U net die beste vir ons wil hê. Help ons om te besef dat, enige iets wat U oor ons pad bring, ten goede is. Gee ons ‘n ontvanklike hart. Bo alles, Here, laat ons nooit só vasgevang raak in die soeke na ‘n openbaring van U af dat ons vergeet om Uself op te soek nie.
Laat ons altyd die begeerte om by U te wees, bo alles stel – deur allereers U Koninkryk te soek. Omring ons met U liefde en verwyder ons van enige vrees en twyfel. Help ons om in Liefde saam met U te leef, om U wil vir ons te aanvaar en om U openbarings te respekteer.
In Jesus se Naam,
Amen

Woensdag 11 Augustus

Filippense 1:9-11
9Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, 10sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees, 11en deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer.

Om oor te gesels of te dink:

 • ‘n Volgende punt wat vir Paulus vreugde bied in ‘n tyd van verlies is dat mense meer en meer in hulle verhouding met God verdiep en groei. Wanneer mense leer om elke dag meer en meer soos Jesus te leef en in Sy voetspore te volg gee dit vir Paulus groot vreugde. As gelowiges kan dit vir ons ook ‘n bron van vreugde wees om te sien hoe ander in hulle geloof ontwikkel, veral wanneer ons help deur die voorbeeld wat ons self ook stel.
 • Is daar iemand in jou lewe wat groei in hulle geloof? Is daar iemand wat besig is om geestelik meer en meer op God staat te maak? Hoe voel jy daaroor? Deel jou hart met die Here.
 • Waar is jy in jou eie verhouding met die Here? Is jy besig om in geloof te groei? Is daar ‘n area waar jy meer en meer op God staat maak? Hoe laat dit jou voel? Is daar mense in jou lewe wat jou ondersteun en saam met jou opgewonde is daaroor? Deel jou hart met die Here.
 • Is jy ‘n voorbeeld vir iemand anders as dit kom by geloof? Is daar iemand vir wie jy spesifiek soos ‘n mentor in geloof optree? Hoe sou dit vir jou wees om so iemand onder jou vlerk te neem? Hoe sou dit vir jou voel om hulle te sien groei in geloof? Deel jou hart met die Here oor so ‘n mentor verhouding in jou lewe,

Gebed:
Here van my lewe,
Ek wil graag die volgende in U Naam en in U teenwoordigheid verklaar –
Neem asseblief ten volle beheer van myself, my lewe en my keuses. As ‘n volgeling van Jesus, sal ek U Woord liefhê, beskerm, dien en uitdra aan almal rondom my.
Ek sal my huweliksmaat liefhê, eer en getrou wees aan haar/hom, net soos U my liefhet.
Ek sal my kinders seën en leer om God lief te hê met hul hele hart, al hul gedagtes en al hul krag. Ek sal my kinders leer om outoriteit te respekteer en verantwoordelik te leef.
Ek sal die bose aanvat, regverdigheid najaag en genade koester.
Ek sal vir ander mense bid en hulle met vriendelikheid, respek en deernis hanteer.
Ek sal my werk met ywer doen om in die behoeftes van my familie asook my geloofsfamilie te voorsien.
Ek sal diegene wat my kwaad aangedoen het, vergewe en versoen met dié wat ek te na gekom het.
As ‘n volgeling van Christus, sal ek leer uit my foute, my sondes bely en die lewe met integriteit aanpak. Ek sal daarna streef of God te eer, getrou te wees aan Sy Geloofsfamilie, Sy Woord te gehoorsaam en Sy wil te doen.
Met die krag wat God my gee, sal ek poog om hierdie voorneme na te kom vir die res van my lewe en tot Sy eer. Want ek en my huis, sal die Here dien.
Amen.

Dinsdag 10 Augustus

Dinsdag, 10 Augustus 2021
Vreugde in ‘n Tyd van Verlies

Filippense 1:6
Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit end-uit sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom.

Om oor te gesels of te dink:

 • ‘n Tweede punt wat vir Paulus vreugde gee in ‘n tyd van verlies is die vertroue dat God niks begin wat God nie ook klaarmaak nie. Wanneer God werk in ons begin gaan Hy nie halfpad opgee nie. Daarom wanneer Hy begin om met ons ‘n pad te stap is God “all-in”. Selfs al voel dit vir ons asof ons halfpad alleen stap. Asof ons êrens op die pad begin om aangeval te word van al die kante af, God gee nie op nie en laat ons nie alleen nie.
 • Glo jy dat God saam met jou ‘n pad begin stap het? Wat het God in jou begin? Waarheen is Hy saam met jou op pad? Deel jou hart met die Here.
 • Voel dit asof die Here êrens jou gelos het? Voel dit asof God nie meer met jou op die pad is nie? Voel dit asof jy aangeval word op jou eie? Wat laat jou so voel? Deel jou hart met die Here.
 • Hoe kan hierdie belofte en herinnering van Paulus jou weer moed gee op hierdie dae en in hierdie oomblikke wanneer jou emosies vir jou jok? Dink aan ‘n praktiese oefening wat jy kan doen om jou te herinner aan God se nabyheid in hierdie oomblikke en gevoelens.

Gebed:
God van my lewe, Jesus, Soms kan ek byna die onheilspellende druk van die donkerte se teenwoordigheid rondom my aanvoel. Ek herken die vyand. Of dit is om my te ontmoedig, my aandag af te trek, my in die versoeking te lei of my oë van U af te neem – hy is altyd in die omtrek. Here, ek het U bo-natuurlike krag nodig om sterk te staan en nie in te gee nie. Fisiese krag sal nie help nie, want U het gesê dat die wapens wat ons in die stryd gebruik, anders lyk as dié van die wêreld. As gelowiges, kan ons wapens die vyand se leuens en aanslae verslaan. Hierdie bo-natuurlike wapens het U vir ons gegee.
Verhoed asseblief dat Satan my invloed en my bestaan wil vernietig – in U kosbare Naam, Jesus. Help my om nie moedeloos te raak in moeilike tye nie. Wanneer ek moeg en swak is, is U sterk, Here. U is my enigste bron van hulp. Ek kan nie die stryd sonder U aanpak nie.
Leer my om te bid en op U te vertrou om dít wat ons hulpeloos laat voel, te oorwin. Bewaar my van blootstelling wat my broos en hulpeloos laat voel.
Ek glo dat U die mag van die vyand verslaan het deur U kruisiging en opstanding!
Maar my vyand bly opdaag – deur leuens te fluister en die waarheid te verdraai. Hy gee nooit op nie…Ek verklaar dat die duiwel en sy volgelinge, leuenaars is, Here.
Ek aanvaar vandag U Woord en die Waarheid dat U in my woon. Ek glo dat U groter is as enige vyande wat die wêreld wil oorneem. U Here, U Woord en Gebed, is my geheime wapens! Ek behoort aan U en dit vul my met kragtige Godgegewe selfvertroue!
Ek wil die geestelike wapenrusting wat U my gee, elke dag aantrek. Help my om ander ook te verdedig teen die vyand se vurige aanslae. Niemand of niks kan my uit U hand ruk nie.
Versterk my geloof, Here. Vergewe my sondes, sodat ek skoon kan wees in U geregtigheid. Maak my dapper, sodat ek sterk kan staan teen die geestelike oorlogvoering in my lewe en in ons wêreld. Gee my asseblief U wysheid en onderskeidingsvermoë, sodat ek nie onverhoeds betrap word nie. Saam, Here, sal ons oorwin, want inderwaarheid het U reeds oorwin! Elke knie sal buig voor U magtige Naam.
Amen. (Rebecca Barlow Jordan)

Maandag 9 Augustus

Maandag, 9 Augustus 2021
*Vreugde in ‘n Tyd van Verlies

Filippense 1:3-5
Ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle almal, omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie.

Om oor te gesels of te dink:

 • Een van die eerste voorbeelde wat Paulus vir ons gee, van waar hy vreugde vind in ‘n tyd van verlies is om vir ander in te tree in gebed. Tyd saam met die Vader is kosbaar. Tyd waar jy ander se seer en blydskap na die Here bring nog meer so.
 • Wat is tans op jou gebedslys? Deel jou hart met die Here.
 • Wie wil jy vandag op jou gebedslys plaas? Wie druk die Here op jou hart? Deel jou hart met die Here as dit kom by hierdie mense se behoeftes en nood.
 • Begin hierdie week ‘n nuwe gebedslys. En kyk deur die volgende paar weke wie die Here spesifiek op die lys plaas. Bid vir hierdie mense. En onthou om nou en dan terug te gaan en ook te kyk hoe God antwoorde stuur vir die gebede.

Gebed:
God van my lewe,
Ek dank U vandag vir die voorreg om vir ander te kan intree. Ek was al so dikwels die ontvanger van ander se gebede dat ek besef hoe kosbaar dit is.
Eerstens vra ek dat U my skoonwas van enige sonde wat ek nog nie bely het nie, sodat my gebede vir ander nie verhinder word nie. Ek dank U dat ek deur U kosbare naam, broos na U toe kan kom en met selfvertroue kan bid en te weet dat U my gebede sal aanhoor.
Ek bring almal in my gemeenskap, my stad en my geloofsfamilie na U toe. Begin asseblief by diegene wat U reeds volg en staan hulle by om ander ten goede te beïnvloed. Laat hulle die sout en lig wees wat ander na U toe lei. Verdiep hulle liefde vir U en vir mense rondom hulle. Beskerm hulle teen skynheiligheid en versoekings wat U koninkryk skade kan berokken. Rig leiers op wat U getrou sal volg ten koste van alles.
Rig pa’s se harte op hul kinders en families se harte, op U. Help hulle om ‘n voorbeeld van U te wees en maak hulle sterk in hul geloof. Versterk my eie familie en almal vir wie ek lief is, Here. Mag ons liefde vir U ons versterk om ander lief te hê, hulle te vergewe en ‘n verskil in die wêreld te maak.
Ek bid vir onderwysers, studente en vir almal in leiers posisies – plaaslik en regoor die wêreld. Rig hulle denke op U en omring hulle met goddelike raadgewers wat integriteit en regverdigheid voorop stel. Staan hulle by om U hoog te ag en U nie te ignoreer nie. Stuur herlewing, Here!
Ek bid vir die verlorenes, die hartseer, die eensames, die siekes, die bedroefdes en hulle wat gevange is – tussen fisiese en/of psigiese tronkmure. Stuur asseblief U troos, U vrede en U kalmerende teenwoordigheid aan diegene sonder hoop.
Beskerm die weerloses, Here en hou hulle styf naby U hart.
Ek bid dat arbeiders regoor die wêreld U groot Naam sal uitdra.
Here, my hart gaan uit na vervolgde Christene ook. Maak hulle dapper en laat hulle veilig voel in U goddelike beskerming. Ek bid dat U spoedige bekering sal bring onder diegene wat die onskuldiges wat U naam uitdra, vervolg.
Bind die mag van Satan en versterk gelowiges wêreldwyd.
Daar is só baie behoeftes, Jesus, maar U is genoeg vir elke behoefte.
U naam is Almagtig en U krag is groot!
So, dis in U naam wat ek bid en glo.
– Amen. (Rebecca Barlow Jordan)

Saterdag 7 Augustus

Filippense 1:20-21
Dit is my vurige verlange, en daarna sien ek uit, dat ek niks sal doen waaroor ek my sal hoef te skaam nie. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid deur my hele wese Christus verheerlik in lewe en in sterwe, want om te lewe, is vir my Christus, en om te sterwe, is vir my wins.
‭‭
Om oor te gesels en dink:
Paulus deel sy hart met die gemeente in Filippi. Hy is dankbaar vir wat hulle doen. Hy bid gereeld vir hulle en in alle opregtheid volg hy Jesus in moeilike omstandighede. Terwyl dit met hom swaar gaan, verklaar hy sy begeerte om steeds oor niks skaam hoef te wees nie. Hy volg Jesus al vra dit wat.

Hy gee dan sy lewensleuse: “want om te lewe, is vir my Christus, en om te sterwe, is vir my wins.” Hierdie is nie ’n maklike antwoord op die moeilike lewe nie. Nee, hy weet dat Christus by hom is en dat niks hom van Jesus se liefde en goedheid sal skei nie, selfs nie eers die dood nie. Daarom kan hy sê dat die dood vir hom ’n wins sal wees wanneer hy sterf.

Paulus se deurleefde volg van Jesus is vir ons ’n aansporing. Sy vreugde is nie afhanklik van sy omstandighede nie. Sy vreugde is in die wete dat hy aan Christus behoort. In ’n tyd van verlies wat ons elkeen beleef, bemoedig Paulus se woorde ons. Ons kan weet dat of ons lewe of ons sterwe ons aan die Here behoort.

 • Wat ervaar jy as jy aan hierdie woorde van Paulus dink?
 • Wat is jou lewensleuse? Kan jy hierdie woorde saam met Paulus verklaar?

Gebed
Here Jesus, U is my lewe! Ek kan nie sonder U lewe nie, al probeer ek soms dit op my eie doen. Ek kom bid vandag opnuut weer dat hierdie woorde van Paulus my aanmoedig om U te bly volg, ten spyte van my omstandighede. Mag ek agter U bly aanstap dat ek my ook nie oor iets hoef te skaam nie. Dankie dat niks my van U liefde kan skei nie. Amen.

Vrydag 6 Augustus

Filippense ‬‭1:9-11‬
9 Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, 10 sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees, 11 en deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer.
‭‭
Om oor te gesels en dink:
Gebed is vir Paulus baie belangrik en nou sê hy nie net dat hy vir die gemeente in Filippi bid nie, maar ook wat hy vir hulle toebid. Hy bid dat hulle liefde al hoe meer sal word. Hy bid vir allesomvattende liefde vir God en vir mekaar. Dit is ’n voortdurende proses om aktief te groei in begrip en fyn aanvoeling. Op hierdie manier is hulle besig om te doen wat Jesus van ons vra.

Wat hierdie gebed besonders maak is dat Paulus vanuit die tronk dit skryf om die gemeente aan te moedig om op die regte dinge te fokus. Fokus op liefde en nie net op jou omstandighede nie.

Hierdie is ’n gebed wat ons nie net vir mekaar nie, maar ook vir onsself kan bid. Ons kan vra dat ons elke dag sal toeneem in liefde. Ons kan bid vir begrip en fyn aanvoeling. Dit gaan oor ’n dieper kennis en intimiteit met God. Ons kan bid dat God se liefde ons lewens oorspoel, sodat ons onberispelik en sonder blaam sal wees. Uit ons liefde vir God kan mense sien dat ons Jesus volg.

Om Jesus te volg is nie altyd maklik nie, maar Paulus moedig die gemeente en ons aan om ons verhouding met Jesus te koester. Wanneer ons in moeilike situasies is, kan ons bid vir liefde, begrip en fyn aanvoeling. Jesus maak dit moontlik dat ons in die regte verhouding met God leef.

Gebed
Here Jesus Christus, dankie dat U liefde altyd genoeg is. Mag ek steeds groei in my liefde vir U. Gee asseblief vir my die begrip en fyn aanvoeling om te doen wat U van my vra. Mag ek gehoorsaam wees in dit wat U van my vra. Amen.

Dan sal julle hele lewe vol wees van die goeie gevolge van julle gehoorsaamheid aan die wil van God – goeie gevolge wat Jesus Christus bewerk het. God sal daarvoor geëer en geprys word.” (Fil. 1:11 NLV)

Donderdag 5 Augustus

Filippense 1:6
6Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit end-uit sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom.

Om oor te gesels en dink:
Voel jy dalk moedeloos en wonder wat alles gebeur? Wil jy tou opgooi?
Paulus herinner die mense in Filippi, vir wie hy baie lief is, dat hulle aan hierdie belofte moet vashou dat die goeie werk wat God in hulle elkeen begin het, end-uit sal voer. Hy sal hulle nooit in die steek laat nie en hulle kan daarvan seker wees. Hierdie vertroue wat Paulus uitspreek kom vanuit sy dankbaarheid en vreugde in die Here.

God is die Een wat ons laat groei in genade en liefde. Hy stel ons in staat om Sy goeie werk in ons lewens raak te sien. Dit waarmee die Here besig is, sal Hy nie net los nie. Hy sal jou ook nie net los nie. Daarvan kan jy seker wees. Dit kan jou laat moed skep.

Waarmee is die Here tans in jou lewe besig? Wat herinner jou vandag dat die Here jou nie sal los nie? Eien die belofte vir jouself toe dat die Here end-uit saam met jou sal wees.

Gebed
Here, my God, dankie vir hierdie nuwe dag. Dankie vir hierdie belofte dat U die goeie werk wat U in my begin het, end-uit sal voer. Ek vertrou U met my lewe. Mag ek vandag dit weer opnuut ervaar. Amen.

Woensdag 4 Augustus

Filippense 1:3-5
3Ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. 4 In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle almal, 5 omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie.

Om oor te gesels en dink:
Paulus skryf vanuit die tronk aan die mense vir wie hy baie lief is. Hy is dankbaar as hy aan hulle dink, want hy het ’n besondere band met die mense van die gemeente. Hy beleef vreugde (blydskap) as hy aan almal dink want hulle het saam gewerk dat die evangelie in die omgewing verkondig word.

Hy praat uit persoonlike ervaring as hy bid: “ek dank my God”. God is nie ver nie, maar naby. Hy bid gereeld vir hulle. Ek beaam vandag hierdie gebed van Paulus: ek dank my God as ek aan jou dink waar jy is.

Ons sê so maklik ons bid vir iemand, maar doen ons dit regtig? Bid ons met vreugde vir ander mense? Ten spyte van Paulus se eie omstandighede bid hy steeds met dankbaarheid en blydskap vir ander mense. Vir wie kan jy vandag bid? Wie is in jou gedagtes wat jy graag aan die Here wil opdra? Bid sommer nou vir daardie persoon.

Maak kontak met daardie persoon vir wie jy gebid het en sê vir hom of haar dat jy aan hom of haar gedink het en vir hom of haar gebid het. Dit is dalk net die bemoediging wat daardie persoon vandag nodig het.

Gebed
Here, my God, dankie dat ek vandag weer kan bid. Ek is dankbaar dat ek kan bid en met U kan praat. Ek kom bid vandag vir….
Mag ek vandag U vreugde en blydskap ervaar. Amen.

In geen gebed slaan ek oor om spesifiek aan julle te dink nie, en dit is ook baie lekker vir my om vir julle te bid. (Fil 1:5 Boodskap)

Dinsdag 3 Augustus

Filippense 1:2
Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus!
‭‭
Om oor te gesels en dink:
Nie alleen is die boek Filippense se hooftema vreugde nie, maar Paulus fokus ook op vrede.
Paulus begin sy brief aan die Filippense met hierdie vredesgroet wat ons so maklik oor lees en dink ons ken. Die twee woorde, genade en vrede, is albei aksies wat God doen en daarom bid Paulus dit vir hulle toe. Hy bid dat God vir hulle goed sal wees (genade betoon) en dat hulle God se vrede sal ervaar wat net Hy kan gee. Dit is alleen moontlik deur ons Vader en Here Jesus Christus.

Ons moet onsself oop stel om God se genade en goedheid raak te sien en te ervaar. Ons moet bewustelik kies om die goeie raak te sien. Waar ervaar jy God se genade? Wat herinner jou aan Sy goedheid?

Net so kan ons elke dag bid vir God se vrede in ons lewens. Hierdie vrede wat God gee laat ons in die regte verhouding met Hom leef en ook met ander mense. Wanneer ons hierdie vrede ervaar, kan mense rondom ons dit ook ervaar. Paulus sê hierdie vrede wat ons ervaar, gaan alle verstand te bowe. Ons kan dit altyd verklaar nie. Waar ervaar jy God se vrede?

Kom ons bid vandag vir onsself en vir die mense om ons hierdie seën toe dat ons God se genade en vrede mag ervaar.

Gebed
Here Jesus, ek kom bid vandag U genade en vrede toe vir elkeen met wie ek te doen het vandag. Mag ek U goedheid en vrede deel en ook so dit self vandag ervaar. Amen.

Maandag 2 Augustus

Filippense 4:4
Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly!” (‭Afr 1983)‬‬
Verbly julle altyd in die Here; ek herhaal: Verbly julle!” (Afr 1953)

Om oor te gesels en dink:
Wat gee jou vreugde? Ons verwar baie keer die woord, vreugde, met gelukkig. Daar kan baie dinge wees wat jou gelukkig maak, maar nie noodwendig vreugde gee nie.

Paulus praat 14x keer van vreugde in die sy brief aan die Filippense. In Fil 4:4 word die woord, vreugde, vertaal as “wees bly” of “verbly.”

Paulus bedoel nie om gelukkig te wees in moeilike omstandighede nie, maar om vreugde te vind. Sy omstandighede is swaar en moeilik. Hy is in die tronk, in haglikste omstandighede. Hy weet nie of hy die tronk sal oorleef nie en tog praat hy van vreugde. Hy vind vreugde in sy moeilike omstandighede. Want die tweede deel van die vers en opdrag in Fil 4:4 is: in die Here. Paulus vind sy vreugde in sy identiteit in die Here, ongeag waar hy hom bevind.

Ons dink dat ons omstandighede ons vreugde moet bepaal, maar vreugde is ten spyte van hartseer en pyn, wel geloof en hoop te kan hê. Ons hoop is in Jesus Christus gevestig en Paulus herinner ons hieraan.

Hoe sal dit lyk as jy vandag jou vreugde in die Here vind? Waaroor kan jy jou verbly?Waarvoor kan jy dankie sê? Wat kan jy met iemand deel?

Gebed
Hemelse Vader, U is die God van vreugde!
Mag ek vandag U vreugde in my omstandighede ervaar. Mag ek vashou aan die wete dat ek aan U behoort. Ek het U lief.
Amen.

The opposite of joy is not sadness. It’s hopelessness. (Timothy Keller)

Saterdag 31 Julie

Markus 1:35-45

Mense eerste; van oral is dit waarna almal smag.

43 Jesus vra die man toe dringend om nie daaroor te praat nie en stuur hom weg: 44 “Moet asseblief nie by mense spog oor wat hier gebeur het nie. Gaan reguit na die priester toe en wys vir hom jy is gesond. As hy tevrede is dat jy gesond is, gaan offer wat Moses se wet voorskryf vir mense wat gesond geword het. Almal sal dan weet dat jy gesond is.” 45 Hy het egter nie na Jesus geluister nie en vir almal wat hy teëgekom het, vertel wat gebeur het. So het die nuus vinnig versprei. Dit het beteken dat Jesus nie meer ongemerk in die dorpies kon gaan rondstap nie. Hy moes buite die dorpies in die omgewing bly waar dit stiller was. Dit het ook nie eintlik gehelp nie, want die mense het van oral af na Hom toe gestroom.

Markus sê in hoofstuk 1 vers 1 dat hy ’n evangelie skryf. Dit is ’n boek met goeie nuus, oor iemand wat belangrik is, wat relevant is vir alle lesers van hierdie boek. Markus maak dit vinnig duidelik dat sy evangelie oor ’n mens gaan, maar dat hierdie mens koning (Christus) is, en dat hierdie mens ook die seun van God is. Voordat ons die einde van die eerste hoofstuk bereik, sien ons ook dat hierdie mens nie net goeie nuus het nie, maar die goeie nuus IS. Waar hy ookal gaan versprei Hy die goeie nuus oor die Koninkryk van God, en Hy is goeie nuus vir mense. Mense soos hierdie melaatse man.

Let op dat hierdie een mens baie vinnig besig is om ’n menigte mense te word. Markus gebruik woorde soos “almal” en “oral”; woorde wat miskien die vraag “was dit regtig so?” in jou laat opkom. As Markus vandag kon antwoord, is ek oortuig daarvan dat hy sou sê “o ja beslis, julle moes dit beleef!”.

Almal, oral in Pierre van Ryneveld en waar ons ookal nog beweeg en leef, is opsoek na goeie nuus. Ons het goeie nuus, ons is goeie nuus! Wanneer ons dit besef, waardeer, ernstig opneem en voorop stel in ons gedagtes en harte gaan ons, soos die man, nie anders kan as om dit vir almal te vertel nie. Dit sal die slegte nuus waarmee ons op soveel maniere en plekke gekonfronteer word eenvoudig uitdoof en oorrompel. Deur die laaste 2000 jaar het hierdie goeie nuus bly staan, terwyl alle ander seisoene van slegte nuus, ontwrigtings en ontnugterings verby gegaan het.

Wonder jy waarom Jesus vir die man gevra het om nie hieroor te praat nie? Ander aardse konings en regeerders, wat evangelies oor hulle self laat skryf het (soos Keiser Augustus in Jesus se tyd, waarvan ons in ons evangelies lees) het staatgemaak op mense om die goeie nuus oor hulle soos propaganda te versprei. Markus toon deur sy skrywe dat Jesus eerder staatmaak op veranderde lewens om die goeie nuus te versprei, en nie net mense se woorde en propaganda nie. Die storie van hierdie man, die Seun van God en dit wat Hy gesê en gedoen het aan ander is genoeg om jou te oortuig volgens Markus.

 • Wat ervaar jy wanneer jy na die dame in die foto kyk?
 • Wat ervaar jy wanneer jy slegte nuus hoor?
 • Wat ervaar jy wanneer jy goeie nuus hoor?

The greatest danger to the Christian church today is that of pitching its message too low. Dallas Willard

Vrydag 30 Julie

Markus 1:35-45

Mense eerste; want jy is ook ’n mens.

41 Dit het Jesus diep geraak. Uit meegevoel raak Hy aan die man en sê: “Ek wíl dit doen. Word gesond.” 42 Daar en dan het hy gesond geword. Sy vel was weer soos ’n normale mens s’n.

Ons het 11 stories in die evangelies van Jesus wat meegevoel met iemand het. 11 Keer ervaar Hy deernis wanneer Hy met mense te doen het, 11 keer het Hy empatie met iemand. (Die 12de storie waarin ons hierdie emosie aantref en hierdie Griekse woord vind is die storie van die barmhartige Samaritaan.) Daar staan in die oorspronklike teks dat Jesus se maag gedraai het, dat Hy tot in Sy diepste vir die man gevoel het.

Het jou maag al gedraai uit meegevoel vir iemand? Waarom?

Om empatie met iemand te hê beteken om iemand anders se emosie/gevoelens/situasie self te ervaar, aan en in jou eie lyf. Dit is meer as om dit net te verstaan met jou kop, dit is om dit te voel. Die man het Jesus gesmeek, en Jesus het dit self ervaar toe Hy met die man te doen gehad het.

Waarom kon Jesus hierdie man se emosie self ervaar?
Want Jesus was ’n mens.
Die melaatse man ook.
Ek is ’n mens, en jy ook.
Almal met wie ons daagliks te doen het, is ook mens.
Hy/sy is ook ’n mens…

Hierdie emosie van Jesus het gelei tot aksie, en Hy het die man aangeraak. Dit het die man se lewe vir altyd verander! Nie net het hy gesond geword nie, maar hy kon weer terugkeer na sy huis en sy mense; sy lewe is herstel saam met sy lyf. Sy menswaardigheid is herstel, juis omdat hy menswaardig deur Jesus hanteer is.

 • Hanteer jy mense soos mense?
 • Herken jy die beeld van God in alle mense (en ook in jouself)?
 • Sal jy vir Jesus vra om jou te help om na mense deur Sy oë te kyk?

“Rarely can a response make something better, what makes something better is connection.” Brené Brown.

Donderdag 29 Julie

Markus 1:35-45
Mense eerste; wees verseker van iemand in nood.

40 Op pad het ’n melaatse man Hom op sy knieë kom smeek: “As U maar net wil, kan U my gesond maak.”

Wanneer laas het iemand jou op hulle knieē gesmeek?
Wat het jy ervaar toe dit gebeur het?
Wanneer laas het jy iemand op jou knieë gesmeek?
Hoe het dit vir jou gevoel?

Ons lewens word daagliks ontwrig deur mense in nood. Ons kan nie daarvoor beplan nie, ons kan nie daarvoor voorberei nie, ons kan dit nie vryspring nie. Ons kan nie vooraf weet wat die persoon/e ons gaan vra nie, ons kan nie vooraf sekermaak dat ons oor dit gaan beskik wat hulle gaan nodig hê nie.
Kyk vir ’n oomblik na die seuntjie in die prentjie: elkeen van ons wat al ’n kind op hierdie ouderdom gesien of gehad het sal weet dat hierdie uitroep om hulp enige tyd en plek kan gebeur. Wat staan ons dan te doen?

Wel, as ons mense eerste stel, soos Jesus gedoen het, dan stop ons. Ons luister. Ons gee aandag. Ons help. Ons gee dit wat ons kan.
Waarom? Want daardeur hanteer ons mense soos mense, soos mense wat in God se beeld geskep is, soos mense wat geskep is vir verhouding en ander nodig het in hulle tyd van nood. Dan hanteer ons mense soos Jesus mense hanteer het.

Is dit makliker gesê as gedoen? Verseker!
Ons lewens is so vol en gejaag dat dit moeilik is om onverwags te stop by iemand in nood.
Ons paaie kruis ook met soveel mense in nood dat ons dikwels oorweldig kan voel daardeur.

Beteken dit dat ons hulp tevergeefs is? Beslis nie! Kyk vir ’n oomblik weer na ons teksgedeelte: Jesus se hulp aan die melaatse man het nie net sy lewe verander nie, maar dit het ’n impak gehad op elke mens wat die melaatse man daarvan vertel het. Elke bietjie, en elke baie, help!

 • Sal jy vandag gewillig wees om te stop wanneer iemand smeek?
 • Sal jy vandag gewillig wees om te gee wat jy het om te gee?
 • Sal jy vandag gewillig wees om na alle mense te kyk as beelddraers van God?

“The real trouble is that ‘kindness’ is a quality fatally easy to attribute to ourselves on quite inadequate grounds. Everyone feels benevolent if nothing happens to be annoying him at the moment. C.S. Lewis

Woensdag 28 Julie

Markus 1:35-45
Mense eerste; ’n duidelike fokus.

38 Jesus sê toe vir hulle: “Kom ons gaan na die dorpies hier naby sodat Ek daar met die mense oor hulle godsdiens kan gaan praat. Daarvoor is Ek mos hier.” 39 Hulle is toe daar weg. Oral in Galilea het Jesus toe in die sinagoges met die mense gepraat en duiwelse geeste uit mense weggejaag.

Jesus was min of meer 30 jaar oud toe hierdie gebeure afgespeel het. In die eerste eeu was dit redelik oud, amper soos om 60 te wees vandag. Jesus het dus reeds ’n “vol lewe” gelei as Joodse man; Hy het met Sy hande gewerk en ’n inkomste verdien, Hy het na Sy ma omgesien na die afsterwe van Sy pa, Hy was deel van ’n groter familie met broers en susters en Hy het getrou aan die wet van Moses gelewe in ’n klein dorpie in die noorde van Israel.

Hierdie 30 jaar was Jesus se voorbereiding vir Sy spesifieke publieke bediening. Vir 30 jaar lank het God se genade in Jesus se lewe ingevloei, vir 30 jaar lank is Jesus gevestig in Sy identiteit as die enigste seun van die Vader, vol heerlikheid (Johannes 1:14)! Vir 30 jaar lank het Jesus die storie van die Ou Testament gehoor, gelees en geleer.

Jesus se doop was die oomblik waarin Sy bediening begin het. Die tyd het gekom om te fokus op dit waarvoor Hy gekom het. Omdat Jesus so gefokus was op die taak wat Hy gehad het (lees gerus weer die teksgedeelte), so vasberade om te doen waarvoor Hy gekom het, het Hy in net 3 jaar al Sy werk afgehandel! Dink vir ’n oomblik daaroor: 30 jaar se voorbereiding, 3 jaar se werk, ’n wêreld wat nooit weer dieselfde sal wees nie! Jesus het letterlik in 3 jaar die wêreld verander!

 • Weet jy dat jy ook ’n unieke, spesifieke en betekenisvolle bydrae het om te lewer in ons wêreld vandag? Elke volgeling van Jesus het.
 • Hoe berei jy voor vir die taak wat Jesus vir jou het, vandag?
 • Waarop fokus jy elke dag?
 • Wat het jy nodig om beter te fokus op jou Godgegewe roeping?

“The greatest issue facing the world today, with all its heartbreaking needs, is whether those who, by profession or culture, are identified as ‘Christians’ will become disciples – students, apprentices, practitioners – of Jesus Christ, steadily learning from him how to live the life of the Kingdom of the Heavens into every corner of human existence.” Dallas Willard

Dinsdag 27 Julie

Markus 1:35-45
Mense eerste; dit is wat “almal” wil hê.

36 Simon en dié wat by hom was, het Hom egter gesoek, 37 en toe hulle Hom kry, sê hulle vir Hom: “Almal soek U.”

Verbeel jouself vir ’n oomblik dat ’n naby vriend vanoggend 06:30 aan jou deur geklop het en vir jou gesê het dat al die mense in die foto hierbo opsoek is na jou. Hoe laat dit jou voel?

Soos die storie van Jesus in Markus vertel word, word dit duidelik dat alle mense nie in Hom geglo het nie. Daar was mense wat onmiddelik geglo en JA gesê het vir Jesus. Dan was daar mense wat eers onseker was, en self vir Jesus gevra het om hulle te oortuig en te help glo. Dan was daar mense wat vir Jesus en Sy boodskap oor die Koninkryk verwerp het.

Op hierdie punt in die storie van Markus skryf hy dat letterlik “almal” na Jesus opsoek was. Markus gebruik hierdie woord met ’n baie spesifieke doel. Markus begin sy boek met die aankondiging dat hy “goeie nuus” het, en hy skryf dan dat almal opsoek was na hierdie goeie nuus, en daarom is almal opsoek na Jesus.

Almal soek goeie nuus.
Mense soek goeie nuus.
Ons is mense met goeie nuus.

Dit is daarom belangrik dat ek en jy mense eerste sal stel. Ons het dit waarna mense so smag. Die mense in Pierre van Ryneveld en al die ander spasies waar ons daagliks beweeg is as’t ware soos die skare in die foto hierbo, opsoek en desperaat na goeie nuus.

 • Is die evangelie vandag, hier en nou, vir jou goeie nuus?
 • Glo jy dit vandag?
 • Kan jy nou aan iemand dink met wie jy hierdie goeie nuus kan deel?
 • Wat verhinder jou om die goeie nuus met iemand te deel?

Evangelism is not simply a matter of bringing individuals to personal faith, though of course that remains central to the whole enterprise.  It is a matter of confronting the world with the good, but deeply disturbing, news of a different way of living…the way of love. N.T. Wright

Maandag 26 Julie

Markus 1:35-45
Mense eerste; eerste dinge eerste.

35 Die môre vroeg, toe dit nog nag was, het Hy opgestaan en buitentoe gegaan na ‘n eensame plek en daar gebid.

Genade, liefde, deernis, vrede en empatie is iets wat eers in ons lewens moet invloei, voordat dit dit deur ons kan vloei. Om bogenoemde aan mense te bewys is maklik as jy ’n ervaring daarvan het wat jy met iemand kan deel. Dit is eweneens net so moeilik om dit aan iemand te bewys as jy dit uit jou eie krag probeer doen.

Jesus, wat al die bogenoemde perfek beliggaam het tydens Sy aardse lewe, het eers tyd saam met die Vader spandeer en homself deurdrenk met Sy liefde en genade voordat Hy dit aan enigiemand betoon het. Op hierdie punt van die evangelie van Markus werk Jesus lang ure, sien baie mense, reis na baie plekke, en kry daagliks meer en meer volgelinge. Die Koninkryk het inderdaad naby gekom, en mense bekeer hulle en glo dit. Soos Markus se vertelling aangaan sien ons hierdie ritme van invloei en uitvloei duidelik in Jesus se lewe.

 • Hoe begin jy jou dag?
 • Waar vloei God se genade en liefde in jou lewe in?
 • Waar vloei God se genade en liefde uit jou lewe uit?
 • Wat staan tans in jou pad en blok die invloei van God se genade eerste in jou lewe elke dag?

“I am so flawed that Jesus had to die for me, yet I am so loved and valued that Jesus was glad to die for me.” Tim Keller

Saterdag 24 Julie

God se genade is genoeg

2 Korintiërs 12:8-10
Drie maal het ek die Here gebid dat dit van my af weggeneem moet word. Sy antwoord was: “My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is.” Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk.

Om oor te gesels en dink:

 • Paulus deel sy worsteling met die Here, sy doring in die vlees. Hy sê dat hy gebid het dat dit weggeneem moet word, maar dat hy die antwoord van die Here ontvang het, dat Sy genade vir hom genoeg is. Dat God se krag juis tot volle werking kom as hy swak is.
 • Vir ons wat soms oorweldig voel met ons eie situasie of worsteling, kan hierdie teks ons ook bemoedig. Die Here se genade is ook vir jou genoeg. Ons hoef nie heeltyd in beheer te wees en sterk te wees nie. Juis wanneer ons oorgee vir die Here en ons swakheid erken, werk Hy in ons deur Sy Heilige Gees.
 • Wanneer ons besef dat ons swak is, veral ter wille van Christus, maak Hy ons sterk.

Waarmee worstel jy tans? Waarvoor het jy die Here se genade nodig? Wat sal jy graag vir die Here wil vra?
Hou vas aan die belofte dat die Here se genade ook vir jou vandag genoeg is.

Gebed
Here God, U is altyd goed en genadig. Soms raak dinge te veel en dan voel ek swak en oorweldig. Ek wil graag eerder sterk wees, maar dankie vir U Woord wat my herinner dat U genade vir my genoeg is. Juis wanneer ek swak is, is ek sterk. Mag ek opnuut U genade so beleef, dat ek my swakhede vir U gee en U daarmee vertrou.
Amen.

Vrydag 23 Julie

Genade bring vergifnis

‭‭Lukas 15:28-32‬
28Toe het die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom; 29maar hy antwoord: ‘Kyk, al die jare werk ek soos ‘n slaaf vir Pa. Nog nooit het ek ‘n opdrag van Pa verontagsaam nie, en vir my het Pa nog nooit eers ‘n bokkie gegee sodat ek saam met my vriende kan feesvier nie.
31Toe sê die pa vir hom: ‘Kind, jy is altyd by my, en alles wat ek het, is ook joune. 32Maar ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood, en hy lewe weer; hy was verlore, en ons het hom teruggekry.’

Om oor te gesels en dink:

 • Ons staan hierdie week by genade stil. Uit die gelykenis van die verlore seun, soos dit bekend staan, is die oudste seun ook “verlore.”
 • Hy sukkel om genade vir sy jonger broer te hê en hy dink dat hy geregtig is op dinge wat hy verdien.
 • Daar is ‘n groot verskil tussen die reaksie van die pa en dié van die ouer broer. Die pa het vergewe en is verheug, maar die ouer broer wou niks van vergifnis weet nie en was bitter. Die verskil tussen vreugde en bitterheid lê in ons vermoë om te kan vergewe.
 • Ons mis soms die vreugde van genade omdat ons nie wil vergewe nie. Wrokke steel ons vrede en vreugde.
 • Laat ons wat God se genade ontvang het, deel met ander deur te vergewe en nie bitter te wees nie.

Is daar iemand wat jy moet vergewe? Dit is ‘n moeilike pad maar nodig. God se genade sal jou help hiermee. Vra Hom om jou te help sodat jy ook in die vreugde kan deel.

Gebed
Hemelse Vader, soms voel ek soos die oudste broer wat nie wil vergewe nie. Ek dink ander mense kan nie genade ontvang nie.
Help my om te vergewe en soos te deel in U genade en vreugde.
Amen.

Donderdag 22 Julie

Genade wag vir jou

Lukas 15:17-24
“17Toe kom hy tot inkeer en sê: ‘My pa het wie weet hoeveel dagloners, en hulle het almal oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. 18Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê: Pa, ek het teen God en teen Pa gesondig! 19Ek is nie meer werd om Pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van Pa se dagloners.’ 20En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. “Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. 21Toe sê die seun vir hom: ‘Pa, ek het teen God en teen Pa gesondig. Ek is nie meer werd om Pa se seun genoem te word nie.’ 22Maar sy pa roep sy werksmense: ‘Maak gou! Bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan; sit vir hom ‘n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan! 23En bring die vetgemaakte kalf, slag hom, en laat ons eet en feesvier! 24Hierdie seun van my was dood, en hy lewe weer; hy was verlore, en ek het hom teruggekry.’ Toe het hulle begin feesvier.

Om oor te gesels en dink:

 • Hierdie bekende gelykenis wys vir ons die genadige Vaderhart van God. Anders as ons mense wat sukkel om te vergewe, wrokke hou en ander te na kom, wag God soos ‘n pa vir ons met oop arms.
 • Skuld oor ons verlede of huidige situatie weerhou ons soms om na God toe te gaan. Ons maak onsself wys dat ons nie God se genade verdien nie. Ons het nie altyd genade met onsself nie. Ons dink ons moet dit verdien.
 • Maar juis wys hierdie gelykenis dat ons dit nie hoef te verdien nie. Wanneer ons besef dat ons nie sonder God kan wees, is Hy altyd daar.
 • Soos die pa wat op die uitkyk is vir sy seun, hom innig jammer kry en na hom toe hardloop, ontmoet die Vader ons altyd en is ons altyd welkom. Hy berei ‘n fees voor.
 • Die Vader is bly oor elkeen wat terugkeer, ongeag waar ons was of wie ons was.

Leef jouself in hierdie gelykenis in en deel jou hart met die Here. Sê vir Hom dankie dat Hy jou met oop arms ontvang.

Gebed
Hemelse Vader, dankie dat U altyd op die uitkyk vir my is. Dit oorweldig my soms om te dink dat U genade vir my het. Ek voel dat ek dit nie verdien nie. Dankie dat U genade en liefde dit moontlik maak. Dankie dat ek altyd welkom is en saam met U kan fees vier.
Mag ek vandag U genade raak sien.
Amen

Woensdag 21 Julie

Genade is ‘n gawe

Efesiërs 2:8-10
8Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ‘n gawe van God. 9Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. 10Nee, God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het.

Om oor te gesels en dink:

 • Genade is verniet, maar nooit goedkoop nie. Genade word onverdiend aan ons gegee, maar dit het Jesus Sy lewe gekos. Ons ontvang genade deur ons geloof in Jesus as die Seun van God.
 • Dit is ’n geskenk wat aan ons gegee word. Ons verdien dit nie en daarom kan ons nie dink ons is beter as iemand anders nie.
 • Hierdie genade laat ons besef dat ons uit dankbaarheid goed kan doen aan ander. Omdat ons gered is en in verhouding met Jesus staan, kan ons nie anders as om in gehoorsaamheid goeie dade te doen nie.

Wat maak jy met hierdie genade gawe wat jy as geskenk ontvang het?
Wat kan jy vandag doen om met iemand hierdie genade wat jy ontvang het, te deel? Maak kontak met iemand en vra waarmee jy kan help.

Gebed
Here God, ek aanbid U vandag omdat U altyd daar is. U genade is elke dag nuut. U skenk my geloof en genade. Dankie vir U genade ook vir vandag. Mag ek vandag hierdie geskenk van genade met iemand deel. Dankie vir U goedheid! Dankie vir U liefde.
Amen.

Dinsdag 20 Julie

Genade maak jou dankbaar

1 Timoteus 1:12-13
12Teenoor Christus Jesus ons Here is ek dankbaar: Hy het my krag gegee en my betroubaar geag om my in sy diens te stel, 13al het ek Hom voorheen belaster, vervolg en beledig. Maar God was genadig teenoor my omdat ek in my ongeloof nie geweet het wat ek doen nie. 14Ons Here het my oorlaai met sy genade en met geloof en liefde wat ons deel is in Christus Jesus.

Om oor te gesels en dink:

 • Genade beteken om ook genade met jouself te kan hê en die genade te kan ontvang. Paulus is dankbaar dat hy bruikbaar kan wees ten spyte van sy verlede en alles wat hy gedoen het. God se genade was groter as dit wat hy gedoen het.
 • Hy erken dat hy dit onwetend gedoen het, tog is God se genade groter. Die Here het hom steeds oorlaai met genade, geloof en liefde.
 • Ons sukkel soms om God se genade te aanvaar omdat ons dink dat ons verlede of hede ons diskwalifiseer vir God se genade. Hierdie teks herinner ons dat God se genade soveel meer is as wat ons ooit kan dink of verdien.
 • God se genade maak ons dankbaar. Wanneer ek genade ontvang het, kan ek dit ook genade met ander hê.

Hoe laat dit jou oor genade dink as jy hoor dat genade met jouself moet hê en die Here se genade moet ontvang?
Deel met die Here wat se verskil Sy genade in jou lewe gemaak het. Waarvoor is jy dankbaar?

Gebed
Hemelse Vader, U wat altyd genadig is, ek kom aanbid U. Dankie dat U genade altyd meer is as wat kan dink. Dankie dat U my oorlaai met genade, geloof en liefde. Mag ek vandag weer U genade spesiaal ontvang, sodat ek dit kan deel met iemand.
Dankie dat U genadig en goed is.
Amen.

Maandag 19 Julie

Genade bring vrymoedigheid

Hebreërs 4:14-16
14Terwyl ons dan nou ’n groot Hoëpriester het wat reeds deur die hemele gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. 15Die Hoëpriester wat ons het, is nie Een wat geen medelye met ons swakhede kan hê nie; Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar Hy het nie gesondig nie. 16Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word.

Om oor te gesels en dink:

 • Ons dink na oor genade. Dit is ’n woord wat ons almal ken, maar nie altyd ervaar nie. Ons dink dat genade vir iemand anders bedoel is.
 • Hebreërs herinner ons dat Jesus genade moontlik gemaak het. Jesus, die Seun van God, het mens geword vir ons sodat ons toegang tot God kon kry. Verder sê die teks dat Jesus ons verstaan en medelye met ons swakhede het. Hy ken ons elkeen deur en deur.
 • Selfs wanneer ons versoekings ervaar, kan ons weet dat Jesus dit verstaan. Dit diskwalifiseer ons nie van God se genade nie.

Daarom die uitnodiging: Kom ons gaan met vrymoedigheid na God se genadetroon want daar is barmhartigheid en genade. God sal ons op die regte tyd red, want Sy genade is groot.

 • Hoe laat dit jou voel dat God se genade ook vir jou is?
 • Neem vrymoedigheid en deel jou hart met God. Weet dat Jesus jou hart ken.

Gebed
Genadige Vader, dankie dat U goed is. Dankie dat U genadig is. Dankie dat barmhartig is. Dankie dat U liefde is.
Dankie dat ek nou tot U genadetroon kan kom en in U teenwoordigheid kan wees.
Mag ek vandag U genade ervaar en leef in die wete dat U by my is.
Amen.

Saterdag, 17 Julie

Leef in Waarheid – Wees lief

1 Korintiërs 13:1-7
1Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is: Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek ‘n stuk klinkende metaal, ‘n galmende simbaal geword. 2Al het ek die gawe van profesie en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. 3Al deel ek al wat ek het aan ander uit, en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. 4Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik; dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. 5Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. 6Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. 7Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.

Om oor te gesels of te dink:

 • Alhoewel vandag se teksgedeelte meer oor die liefde gaan, beskryf dit ook in wese die karakter van die Waarheid. God is liefde, Jesus is liefde, die Gees is liefde. Maar God is ook Waarheid, Jesus is Waarheid, die Gees is Waarheid. Daar is baie eienskappe van die twee wat nie van mekaar losgemaak moet word nie, wanneer ons van die twee praat.
 • As jy na die teksgedeelte kyk wat liefde beskryf. Hoe het jy al hierdie liefde van die Here beleef? Hoe ken jy Jesus as Waarheid, maar ook as hierdie tipe Liefde? Hoe help jou verhouding met Hom en God jou, om ook hierdie waarheid en liefde te leef? Waar het jy nog die Gees van Waarheid en Liefde se hulp en Leiding nodig? Deel jou hart met die Here.
 • Is dit dalk vir jou moeilik om hierdie tipe liefde te verstaan, te beleef of te ontvang? Wat is jou belewenis van Waarheid en hierdie tipe Liefde? Is dit dalk iets wat jy nog nooit ervaar het nie? Indien dit vir jou moeilik is om te eien, wil ek jou uitnooi om die Here te vra vir hierdie tipe Liefde in jou lewe. Om Sy Liefde op ‘n tasbare en sigbare wyse te beleef. Vra dat God jou bewus sal maak van Sy teenwoordigheid en Sy liefde vir jou. Vra ook vir die Here dat jy sensitief en oop daarvoor sal wees wanneer dit kom. Deel jou hart met die Here.

Gebed:
Vader, ons word van jongs af geleer om te bid. Vader ek vra vir U om my te wys hoe om te bid in gees en waarheid. Leer my om te bid Here, soos U wil hê ek moet bid.
Here, ek bid dat my menslike gees gelei sal word deur U Heilige Gees. Here ek vra vir U leiding deur Jesus Christus wat my hele lewe in beheer geneem het. Mag U Seun my stuur volgens U wil. Ek bid Here dat my menslike wil gehoorsaam en onderdanig aan U Gees van Waarheid sal wees. Mag ek leer om hierdie Gees van Waarheid sensitief na te volg.
Here, soos ek voor U kniel in nederigheid en aanbidding wil ek U naam groot maak vir die voorreg om te mag bid. Ek bid dat U my gebede sal toets aan die waarheid van U Woord. Here ek vra dat dit waarvoor ek vra in lyn sal wees met dit wat op U hart en in U wil is. Here, mag my hart brand vir dit wat U hart voor brand.
Here, leer my om te bid in gees en waarheid. Mag my versoeke ‘n soet smaak en gunstige geur vir U wees. Hierdie is my hart se behoefte. Ek bid dit in U naam, die Weg, die Waarheid en die Lewe.
Amen.

Vrydag, 16 Julie

Leef in Waarheid – Geanker in gawes

Efesiërs 4:9-16
9Hierdie uitdrukking: “Hy het opgevaar”, veronderstel tog dat Hy eers neergedaal het na wat laer is, naamlik na die aarde toe. 10Die Een wat neergedaal het, is ook die Een wat opgevaar het bo alle hemelruimtes uit om alles met sy teenwoordigheid te vul. 11En dít is die “gawes” wat Hy “gegee het”: apostels, profete, evangeliste, en herders en leraars. 12Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. 13So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos ‘n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. 14Dan sal ons nie meer kinders wees nie; ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. 15Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof, 16en uit Hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam ‘n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie, en so bou die liggaam homself op in liefde.

Om oor te gesels of te dink:

 • Vandag se teksgedeelte fokus daarop dat Jesus aarde toe gekom het en ons nie alleen gelos het nie. Dit fokus op die feit dat Jesus die Gees van die Waarheid vir ons gelos het en aan elkeen van ons gawes gelos het het sodat die Geloofsfamilie opgebou kan word in liefde. Ons is daar om mekaar te help, mekaar te ondersteun, mekaar beter te maak. Dit kan slegs plaasvind wanneer ons geanker bly in Waarheid, ons verhouding met Jesus. Een van die produkte daarvan is die vrug wat ons dra, naamlik liefde. Mense sal dit in ons lewens kan sien deur die liefde wat ons ook vir mekaar het.
 • Watter gawes het die Here vir jou gegee? Hoe versterk jy die Geloofsfamilie? Hoe dien jy die Geloofsfamilie in liefde? Hoe help jy die Geloofsfamilie om in waarheid te wandel? Deel jou hart met die Here oor jou spesifieke rol binne die Geloofsfamilie.
 • Wat is liefde? Hoe lyk liefde vir jou? Hoe lyk liefde binne ‘n Geloofsfamilie? Hoe lyk waarheid wat in liefde geleef word? Hoe lyk dit wanneer JY waarheid in liefde leef waar JY is? Sou jou buurman of die kassier in die winkel jou liefde vir die Waarheid kan sien? Deel jou hart met die Here.
 • Hoe lyk jou Geloofsfamilie se liefde vir die Waarheid en vir mekaar anders as die van die wêreld sin? Indien die Geloofsfamilie vandag weggeneem sou word, sou daar ‘n behoefte vir hulle wees? Hoe sou jy die deel van die Geloofsfamilie word, wat mense in die buurt sou mis, indien jy nie meer daar sou wees nie? Dink oor hoe jou getuienis ‘n verskil kan maak in die liefde wat jy leef.

Gebed:
Vader, ons word van jongs af geleer om te bid. Vader ek vra vir U om my te wys hoe om te bid in gees en waarheid. Leer my om te bid Here, soos U wil hê ek moet bid.
Here, ek bid dat my menslike gees gelei sal word deur U Heilige Gees. Here ek vra vir U leiding deur Jesus Christus wat my hele lewe in beheer geneem het. Mag U Seun my stuur volgens U wil. Ek bid Here dat my menslike wil gehoorsaam en onderdanig aan U Gees van Waarheid sal wees. Mag ek leer om hierdie Gees van Waarheid sensitief na te volg.
Here, soos ek voor U kniel in nederigheid en aanbidding wil ek U naam groot maak vir die voorreg om te mag bid. Ek bid dat U my gebede sal toets aan die waarheid van U Woord. Here ek vra dat dit waarvoor ek vra in lyn sal wees met dit wat op U hart en in U wil is. Here, mag my hart brand vir dit wat U hart voor brand.
Here, leer my om te bid in gees en waarheid. Mag my versoeke ‘n soet smaak en gunstige geur vir U wees. Hierdie is my hart se behoefte. Ek bid dit in U naam, die Weg, die Waarheid en die Lewe.
Amen.

Donderdag, 15 Julie

Leef in Waarheid – Dit maak vry

Johannes 8:31-36
31Toe sê Jesus vir die Jode wat in Hom glo: “As julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my dissipels; 32en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak.” 33Hulle het Hom geantwoord: “Ons is die nageslag van Abraham en was nog nooit iemand se slawe nie. Hoe kan jy sê: ‘Julle sal vry word’?” 34Jesus sê toe vir hulle: “Dít verseker Ek julle: Elkeen wat sonde doen, is ‘n slaaf van die sonde. 35’n Slaaf bly nie vir altyd by ‘n huisgesin nie; ‘n seun bly vir altyd. 36Eers as die Seun julle vrymaak, sal julle werklik vry wees.

Om oor te gesels of te dink:

 • Vandag se teksgedeelte herinner ons dat Jesus weet dat ons sondes ons gevangene kan hou. Ons sondes dwing ons om in geheim te lewe. Dit hou ons geïsoleer van ander. Dit maak dat ons nie eerlik en oop kan wees met ander mense nie. Sondes maak dat ons meer en meer vasgevang word in die leuens wat ons vertel. Later kan ons nie meer los kom nie en neem ons angs vlakke meer en meer toe. Om vasgevang te wees in sonde is soos om in die tronk te wees. Maar wanneer ons in waarheid leef, is ons vry. Jesus maak ons vry, want Hy is Waarheid.
 • Hoe voel vryheid? Hoe voel dit om nie vasgevang te wees in leuens nie? Hoe voel dit om eerlik en oop met ander te kan leef? Hoe voel dit om in verhouding met ander te kan leef en nie geïsoleer te wees nie? Deel met die Here hoe ‘n lewe van vryheid lyk. Deel jou drome vir die lewe van vryheid. Vra hoe God se hart vir jou lewe van vryheid lyk.
 • In die wêreld waarin ons lewe word baie mense vasgevang in die tronk van hulle sonde. Hoe kan ons hoop bring vir die wêreld? Hoe kan jy Jesus se boodskap van vryheid deel met mense wat nie vry is nie? Hoe kan jy liefde betoon uit die vryheid wat ontvang het?

Gebed:
Vader, ons word van jongs af geleer om te bid. Vader ek vra vir U om my te wys hoe om te bid in gees en waarheid. Leer my om te bid Here, soos U wil hê ek moet bid.
Here, ek bid dat my menslike gees gelei sal word deur U Heilige Gees. Here ek vra vir U leiding deur Jesus Christus wat my hele lewe in beheer geneem het. Mag U Seun my stuur volgens U wil. Ek bid Here dat my menslike wil gehoorsaam en onderdanig aan U Gees van Waarheid sal wees. Mag ek leer om hierdie Gees van Waarheid sensitief na te volg.
Here, soos ek voor U kniel in nederigheid en aanbidding wil ek U naam groot maak vir die voorreg om te mag bid. Ek bid dat U my gebede sal toets aan die waarheid van U Woord. Here ek vra dat dit waarvoor ek vra in lyn sal wees met dit wat op U hart en in U wil is. Here, mag my hart brand vir dit wat U hart voor brand.
Here, leer my om te bid in gees en waarheid. Mag my versoeke ‘n soet smaak en gunstige geur vir U wees. Hierdie is my hart se behoefte. Ek bid dit in U naam, die Weg, die Waarheid en die Lewe.
Amen.

Woensdag, 14 Julie

Leef in Waarheid – Ons almal sukkel soms met waarheid

1 Johannes 1:8
8As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie.

Om oor te gesels of te dink:

 • Die teksgedeelte herinner ons vandag dat elkeen van ons sukkel met die sonde. Dit herinner ons dat elkeen van ons soms in valshede werk en nie in waarhede leef nie. Dit is moeilik om te erken, want ons wil graag in die waarheid wandel altyd. Ons wil nie erken dat ons foute maak of die verkeerde pad loop nie. Om te erken dat ons menslik is, is swaar.
 • Wat is die valshede waarmee jy gereeld sukkel? Met watter sondes sukkel jy van tyd tot tyd? Wat is vir jou die moeilikste om te erken en te hanteer as dit kom by die feit dat jy nie altyd in die waarheid loop nie? Deel jou hart met die Here oor die kere wanneer jy nie perfek in Jesus se voetspore stap nie.
 • Dit is baie maklik om te sien wanneer ander mense foute maak en nie altyd in die waarheid wandel nie. Waarom is dit maklik om te sien waar ander se sonde lê? Waarom is dit maklik om te sien waar ander nie in waarheid wandel nie? Wat dink jy sou die Here wou hê jy moet leer in jou hantering van ander, as dit kom by die wete dat almal sonde doen?

Gebed:
Vader, ons word van jongs af geleer om te bid. Vader ek vra vir U om my te wys hoe om te bid in gees en waarheid. Leer my om te bid Here, soos U wil hê ek moet bid.
Here, ek bid dat my menslike gees gelei sal word deur U Heilige Gees. Here ek vra vir U leiding deur Jesus Christus wat my hele lewe in beheer geneem het. Mag U Seun my stuur volgens U wil. Ek bid Here dat my menslike wil gehoorsaam en onderdanig aan U Gees van Waarheid sal wees. Mag ek leer om hierdie Gees van Waarheid sensitief na te volg.
Here, soos ek voor U kniel in nederigheid en aanbidding wil ek U naam groot maak vir die voorreg om te mag bid. Ek bid dat U my gebede sal toets aan die waarheid van U Woord. Here ek vra dat dit waarvoor ek vra in lyn sal wees met dit wat op U hart en in U wil is. Here, mag my hart brand vir dit wat U hart voor brand.
Here, leer my om te bid in gees en waarheid. Mag my versoeke ‘n soet smaak en gunstige geur vir U wees. Hierdie is my hart se behoefte. Ek bid dit in U naam, die Weg, die Waarheid en die Lewe.
Amen.

Dinsdag, 13 Julie

Leef in Waarheid – Of dien die leuenaar

Markus 13:21-23
21“As iemand in daardie tyd vir julle sê: ‘Kyk, hier is die Christus!’ of: ‘Kyk, daar is Hy!’ moet julle dit nie glo nie. 22Daar sal vals christusse en vals profete na vore kom, en hulle sal tekens en wonderwerke doen om, as dit moontlik was, die uitverkorenes te mislei. 23Julle moet daarvoor op julle hoede wees. Ek het alles vir julle vooruit gesê.”

Om oor te gesels of te dink:

 • Die teksgedeelte kom vandag om ons te herinner dat die wêreld gaan kom met disinformasie en valshede en dit vir ons aanbied as die waarheid. Ons verwag ook gewoonlik die groot leuens, die opmerkings wat so direk in kontras met die Goeie Nuus en Waarheid van Christus staan. Maar die wêreld kom met leuens wat so vervleg is met waarheid dat dit naby genoeg klink aan waarheid dat ons dit aanvaar. Ons aanvaar dit omdat ons die Woord nie goed genoeg ken nie en ons nie diep genoeg geanker is in ons verhouding met die Waarheid, Christus self nie.
 • Kan jy dink aan halwe waarhede wat die wêreld as waarheid probeer voorlê? Kan jy dink aan geleenthede waar die wêreld of mense vir jou iets voorgehou het as waarheid, en jy net nie seker was nie? Indien hierdie tipe disinformasie na jou te kom, reageer jy uit vrees en emosie, of uit geloof en vrede? Deel jou hart met die Here aangaande die verskeidenheid van vals waarhede.
 • As gelowiges kan en moet ons besluit waarmee ons, onsself besig hou. Besluit vandag waarop jy meestal wil fokus. Die Waarheid, of verskillende vorms van valshede? Hoe lyk hierdie besluit prakties in jou lewe? Deel met die Here hoe jy elke dag meer gaan fokus op die Waarheid.
 • ‘n Tweede keuse wat ons moet maak as gelowiges is om nie valshede te versprei en by te dra tot ander se spanning, angs en vrees nie. Indien dit ‘n keuse is wat jy wil maak, besluit nou hoe jy nie valshede gaan versterk en versprei nie. Deel met die Here hoe jy prakties gaan optree as jy met valshede gekonfronteer word.

Gebed:
Vader, ons word van jongs af geleer om te bid. Vader ek vra vir U om my te wys hoe om te bid in gees en waarheid. Leer my om te bid Here, soos U wil hê ek moet bid.
Here, ek bid dat my menslike gees gelei sal word deur U Heilige Gees. Here ek vra vir U leiding deur Jesus Christus wat my hele lewe in beheer geneem het. Mag U Seun my stuur volgens U wil. Ek bid Here dat my menslike wil gehoorsaam en onderdanig aan U Gees van Waarheid sal wees. Mag ek leer om hierdie Gees van Waarheid sensitief na te volg.
Here, soos ek voor U kniel in nederigheid en aanbidding wil ek U naam groot maak vir die voorreg om te mag bid. Ek bid dat U my gebede sal toets aan die waarheid van U Woord. Here ek vra dat dit waarvoor ek vra in lyn sal wees met dit wat op U hart en in U wil is. Here, mag my hart brand vir dit wat U hart voor brand.
Here, leer my om te bid in gees en waarheid. Mag my versoeke ‘n soet smaak en gunstige geur vir U wees. Hierdie is my hart se behoefte. Ek bid dit in U naam, die Weg, die Waarheid en die Lewe.
Amen.

Maandag, 12 Julie

Leef in Waarheid – Wat is Waarheid?

Johannes 14:6-7
6Jesus het vir hom gesê: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie. 7As julle My ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle Hom en sien julle Hom.”

Om oor te gesels of te dink:

 • Wat is waarheid? Dit is so moeilik om te beskryf. Van vroeg af was dit ‘n filosofiese vraag wat talle probeer beantwoord het. Vir die Grieke kan die waarheid gevind word in jou denke, meditasie of deur goeie werke. Of deur die gode gelukkig te hou. Vir die Jode is die waarheid dat daar ‘n Joodse bevryder gaan kom wat die die Jode gaan vry maak. Dit was hulle waarheid. In die moderne woordeboek is die betekenis die inhoud, die feite, die dinge en gebeure van realiteit of dit wat werklik is. Dit is hoe waarheid beskryf word. Maar hierdie beskrywing is steeds afhanklik van die mense wat na die inhoud, die gebeure, die situasie kyk. Soos die prentjie op vandag se stukkie wys. Ons perspektief het invloed op die waarheid.
 • In die teksgedeelte vandag antwoord Jesus ‘n teologiese gesprek met uitspraak dat Hy die Weg, die Waarheid en die Lewe is. As ons God wil ken, hoef ons slegs vir Jesus te ken. Hy los ons ook nie alleen nie, hy los vir ons die Gees van Waarheid. Hy is die bevryder, wat anders lyk as die verwagting van die Jode. Maar Hy is ook meer as net denke wat ons glo oor feite, situasies en ervarings. Dit is die ken van Jesus self. Dit is in verhouding wees met Christus. Dit is ‘n belydenis in God drie-enig.
 • Wat is Waarheid vir jou? Hoe sou jy Waarheid vir iemand beskryf as hulle nog nooit met Waarheid te doen gekry het nie? Hoe kan die Waarheid jou vry maak? As jy die keuse het, sou jy kies om altyd die Waarheid te volg en in Waarheid te leef? Deel jou gedagtes aangaande Waarheid met die Here.
 • Hoe gaan die wêreld om met waarheid? Watter uitdagings stel die wêreld aan jou as dit kom by die waarheid? Waarmee sukkel jy die meeste? Waarmee het jy God se hulp die meeste hulp nodig?

Gebed:
Vader, ons word van jongs af geleer om te bid. Vader ek vra vir U om my te wys hoe om te bid in gees en waarheid. Leer my om te bid Here, soos U wil hê ek moet bid.
Here, ek bid dat my menslike gees gelei sal word deur U Heilige Gees. Here ek vra vir U leiding deur Jesus Christus wat my hele lewe in beheer geneem het. Mag U Seun my stuur volgens U wil. Ek bid Here dat my menslike wil gehoorsaam en onderdanig aan U Gees van Waarheid sal wees. Mag ek leer om hierdie Gees van Waarheid sensitief na te volg.
Here, soos ek voor U kniel in nederigheid en aanbidding wil ek U naam groot maak vir die voorreg om te mag bid. Ek bid dat U my gebede sal toets aan die waarheid van U Woord. Here ek vra dat dit waarvoor ek vra in lyn sal wees met dit wat op U hart en in U wil is. Here, mag my hart brand vir dit wat U hart voor brand.
Here, leer my om te bid in gees en waarheid. Mag my versoeke ‘n soet smaak en gunstige geur vir U wees. Hierdie is my hart se behoefte. Ek bid dit in U naam, die Weg, die Waarheid en die Lewe.
Amen.

Saterdag, 10 Julie

Dien – Kwaliteit tyd

Lukas 10:38-42
_ 38Op hulle reis het Jesus in ‘n dorp gekom waar ‘n vrou, Marta, Hom as gas ontvang het. 39Sy het ‘n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit en na sy woorde geluister het. 40Maar Marta was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê: “Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê sy moet my kom help!” 41Maar die Here antwoord haar: “Marta, Marta, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, 42maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies, en dit sal nie van haar weggeneem word nie.”_

Om oor te gesels of te dink:

 • Jesus het kwaliteit tyd saam met mense spandeer. Hy was nie besig om te fokus op ander dinge nie. Wanneer Hy met die Vader tyd spandeer het, was Hy net met die Vader besig. Wanneer Hy by sy dissipels was, was Hy besig om goeie kwaliteit tyd met hulle te spandeer. Wanneer Hy die mense geleer en genees het, het Hy hulle in die oë gekyk en hulle laat voel asof Hy hulle werklik sien en hoor. Wanneer Hy by sy vriende was, het Hy hulle laat voel asof Hy al die tyd in die wêreld vir hulle het. Kwaliteit tyd is om nie ander goed te doen en op ander goed te fokus terwyl jy in iemand se geselskap is nie. Dit is om die mense by wie jy is, ‘n prioriteit te maak.
 • Hoe lyk kwaliteit tyd in dien vir jou? Watter behoefte dink jy het ander aan kwaliteit tyd? Hoe voel jy oor kwaliteit tyd? Watter verskonings gee jy gewoonlik waarom jy nie iemand anders se behoefte aan kwaliteit tyd kan versorg nie? Waarom is dit moeilik om kwaliteit tyd te gee? Waarom is dit maklik om jouself uit die gee om van kwaliteit tyd te praat? Deel jou hart met die Here.
 • Diens voorstel vandag: Ons kyk na ons geliefdes en onsself vandag. Lees ‘n gunsteling boek. Doen ‘n gunsteling stokperdjie. Luister na jou maat se gunsteling musiek. Deel stories uit julle jong dae. Kyk ‘n film wat julle nog nie gesien het nie saam. Lê op die gras en kyk na die wolke of sterre. Doen saam ‘n legkaart.

Gebed:
Here van my lewe,
Help my om U wonderlike geur oral te versprei. Laat my siel oorloop met U Gees en U liefde. Here neem so totaal beheer van my lewe dat al wat mense kan sien is die buitengewone lig wat U skyn deur my. Skyn deur my op so ‘n manier dat elke siel met wie ek in kontak kom U teenwoordigheid sal ervaar. Laat elke mens opkyk na U en net U raaksien. Here, bly asb by my sodat ek kan begin skyn, en deur te skyn, kan ek skyn met ‘n warmte wat die ander wys na U, die ware lig. Here, dit is waarom ek vandag wil dien.
Amen

Vrydag, 9 Julie

Dien – Gee van Geskenke

2 Korintiërs 9:6-8
6Dink daaraan: wie karig saai, sal karig oes; en wie volop saai, sal volop oes. 7Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. 8En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk.

Om oor te gesels of te dink:

 • Die nood in ons wêreld is tans baie groot. Ons hoef nie eers ver te gaan om dit raak te sien nie. Ons as gelowiges het nog altyd uit die oorvloed wat God aan ons gee, vir ander gegee. Die teks vandag herinner ons hieraan. Ons gee nie omdat ons skuldig voel nie. Ons gee nie omdat ons iets terug verwag nie. Ons gee nie omdat ons MOET nie. Ons gee omdat ons uit genade soveel reeds het. En omdat ons God vertrou dat Hy bly voorsien.
 • Hoe lyk gee van geskenke as dit kom by dien vir jou? Watter behoefte dink jy het ander aan die ontvang van geskenke? Hoe voel jy oor die ontvang van geskenke? Watter verskonings gee jy gewoonlik waarom jy nie iemand anders se behoefte aan die ontvang van geskenke wil versorg nie? Waarom is dit moeilik om geskenke te gee? Waarom is dit maklik om jouself uit die gee van geskenke te praat? Deel jou hart met die Here.
 • Diens voorstel vandag: Ons gaan na organisasies en mense wat jy weet behoefte het. Is daar ‘n organisasie wat jy weet behoefte het, hulle hulpbronne goed bestuur en vir wie jy nou kan of moet gee? Is daar mense wat nou swaar kry en wie gemoed sal oplig deur ‘n geskenk pakkie met ‘n bederfie in? Is daar ‘n gesin of enkeling wat inkopies nodig het? Is daar iemand wat medisyne benodig?

Gebed:
Here van my lewe,
Help my om U wonderlike geur oral te versprei. Laat my siel oorloop met U Gees en U liefde. Here neem so totaal beheer van my lewe dat al wat mense kan sien is die buitengewone lig wat U skyn deur my. Skyn deur my op so ‘n manier dat elke siel met wie ek in kontak kom U teenwoordigheid sal ervaar. Laat elke mens opkyk na U en net U raaksien. Here, bly asb by my sodat ek kan begin skyn, en deur te skyn, kan ek skyn met ‘n warmte wat die ander wys na U, die ware lig. Here, dit is waarom ek vandag wil dien.
Amen

Donderdag, 8 Julie

Dien – Opbouende Woorde

1 Tessalonisense 5:11
11Praat mekaar moed in en versterk mekaar dan met hierdie woorde, soos julle trouens reeds doen.

Om oor te gesels of te dink:

 • Een van die maklikste maniere waarop ons ander kan dien is ook een van die maniere waarop mense mekaar die seerste kan maak. Dit is met die gebruik van woorde. Daar word gesê vir elke kritiese woord is daar 4 opbouende woorde nodig om dit te herstel. As ons na die nuus luister is die berigte gevul met slegte nuus. Die hoeveelheid goeie wat ons benodig om balans terug te bring amper ondenkbaar. Jesus het mense Goeie Nuus gegee. Die vroeë Christene het vir mense Goeie Nuus gegee. Vandag kan ons ook vir ander Goeie Nuus gee.
 • Hoe lyk opbouende woorde vir jou? Watter behoefte dink jy het ander as dit kom by opbouende woorde? Hoe voel jy oor opbouende woorde? Watter verskonings gee jy gewoonlik waarom jy nie iemand anders se behoefte aan opbouende woorde nie voldoen nie? Waarom het opbouende woorde so ‘n seldsame handeling geword? Waarom is dit makliker om te kritiseer en te wys op wat ander verkeerd doen? Deel jou hart met die Here.
 • Diens voorstel vandag: Ons gaan na die gemeenskap kyk vandag. Doen ‘n hart-aanval (kies ‘n huis of sommer ‘n hele straat. Sny klomp harte uit, skryf opbouende woorde en sinne daarop neer en plak dit op die hekke en deure van die huise), gee komplimente vir mense by die kassiere of werk, gee ‘n sin van hoop vir iemand by wie jy verby stap in die winkel of aanlyn byeenkoms.

Gebed:
Here van my lewe,
Help my om U wonderlike geur oral te versprei. Laat my siel oorloop met U Gees en U liefde. Here neem so totaal beheer van my lewe dat al wat mense kan sien is die buitengewone lig wat U skyn deur my. Skyn deur my op so ‘n manier dat elke siel met wie ek in kontak kom U teenwoordigheid sal ervaar. Laat elke mens opkyk na U en net U raaksien. Here, bly asb by my sodat ek kan begin skyn, en deur te skyn, kan ek skyn met ‘n warmte wat die ander wys na U, die ware lig. Here, dit is waarom ek vandag wil dien.
Amen

Woensdag, 7 Julie

Dien – Aanraking

Matteus 7:1-3
1Jesus het afgekom van die berg af, en ‘n groot menigte mense het saam met Hom gegaan. 2’n Melaatse man kom kniel toe voor Hom en sê: “Here, as U wil, kan U my gesond maak.” 3Toe steek Jesus sy hand uit, raak hom aan en sê: “Ek wil. Word gesond!” En sy melaatsheid was onmiddellik weg.

Om oor te gesels of te dink:

 • Mense is geskep vir verhouding. En een van die maniere waarop ons in verhouding met mekaar lief het en dien is deur mekaar aan te raak. Jesus het ook die mense wie Hy gedien het aangeraak. In die teksgedeelte vandag het Jesus ‘n man met melaatsheid aangeraak. So iets was nie net ongekend nie, maar verbode. Dit was teen die Joodse reinheidswette. Deur aan iemand met melaatsheid te vat, het Jesus onreinheid oor homself ook gebring. Dit keer Hom nie om mense aan te raak nie. Want ons as mens het aanraking nodig.
 • Hoe lyk aanraking wanneer ons dien? Watter behoefte dink jy het ander as dit kom by aanraking? Hoe voel jy oor aanraking? Watter verskonings gee jy gewoonlik waarom jy nie iemand anders se behoefte aan aanraking kan voldoen nie? Waarom het aanraking so ‘n slegte konnotasie as ‘n vorm van diens en liefde bewys teenoor ander? Deel jou hart met die Here.
 • Diens voorstel vandag: Kies jou familie of gesin vandag om te dien deur aanraking. Idees vir hierdie vorm van diens. Tap ‘n warm bad vir iemand na ‘n lang dag, kry ‘n sagte kombersie om onder te lê, gee ‘n drukkie wanneer een nodig is, masseer iemand se skouers.

Gebed:
Here van my lewe,
Help my om U wonderlike geur oral te versprei. Laat my siel oorloop met U Gees en U liefde. Here neem so totaal beheer van my lewe dat al wat mense kan sien is die buitengewone lig wat U skyn deur my. Skyn deur my op so ‘n manier dat elke siel met wie ek in kontak kom U teenwoordigheid sal ervaar. Laat elke mens opkyk na U en net U raaksien. Here, bly asb by my sodat ek kan begin skyn, en deur te skyn, kan ek skyn met ‘n warmte wat die ander wys na U, die ware lig. Here, dit is waarom ek vandag wil dien.
Amen

Dinsdag, 6 Julie

Dien – Dade van diensbaarheid

Hebreërs 6:10
10God is nie onregverdig nie: Hy sal julle werk nie vergeet nie en ook nie die liefde wat julle vir sy Naam betoon het deurdat julle julle medegelowiges gedien het en nog dien nie.

Om oor te gesels of te dink:

 • Die Here het ons almal uniek geskep. Wanneer ons ander dien is dit belangrik dat ons onthou om ander te dien nie op die manier wat ons graag gedien wil wees nie, maar op die manier wat hulle werklik nodig het. Dit beteken dat ons in gesprek met ander moet wees. Dit veronderstel dat ons verhoudings kweek en vra wat die behoefte is.
 • Vandag kyk ons na maniere waarop ons ander mense kan dien deur dade te doen waarop ons diensbaar vir hulle kan wees. Die teks verwys spesifiek na die maniere waarop ons, ons medegelowiges dien. Maar indien dit op jou hart gedruk word om ‘n daad van diensbaarheid te doen vir iemand wat nie glo nie, is daar niks wat in jou pad staan nie.
 • Hoe lyk dade van diensbaarheid? Wat vra dade van diensbaarheid vir jou? Watter verskonings gee jy gewoonlik waarom jy nie dade van diensbaarheid kan uitvoer nie? Hoe laat dade van diensbaarheid jou voel? Deel jou hart met die Here.
 • Diens voorstel vandag: Bel ‘n medegelowige en vra vir hulle wat jy vir hulle kan doen. (Dink veral aan die wat Covid positief en siek is) Moontlike idees kan insluit: ‘n Ete maak en bring, die gras sny, inkopies gaan doen, medisyne by die apteek optel en bring, die troeteldiere neem vir ‘n loop, ens.

Gebed:
Here van my lewe,
Help my om U wonderlike geur oral te versprei. Laat my siel oorloop met U Gees en U liefde. Here neem so totaal beheer van my lewe dat al wat mense kan sien is die buitengewone lig wat U skyn deur my. Skyn deur my op so ‘n manier dat elke siel met wie ek in kontak kom U teenwoordigheid sal ervaar. Laat elke mens opkyk na U en net U raaksien. Here, bly asb by my sodat ek kan begin skyn, en deur te skyn, kan ek skyn met ‘n warmte wat die ander wys na U, die ware lig. Here, dit is waarom ek vandag wil dien.
Amen

Maandag, 5 Julie

Dien – Waarom dien?

2 Korintiërs 9:11-15
11Hy maak julle altyd in alles ryk genoeg om by elke geleentheid vrygewig te kan wees. Deur ons bemiddeling het julle vrygewigheid tot gevolg dat God gedank word, 12want die bediening van hierdie hulpbetoon voorsien nie alleen in die behoeftes van die gelowiges in Judea nie, maar bring ook oorvloedige dankbaarheid teenoor God mee. 13Deur hierdie duidelike bewys van julle bereidheid om te dien, sal daar baie wees wat aan God eer toebring. Hulle sal Hom prys oor julle gehoorsaamheid aan die evangelie van Christus wat julle bely, en oor julle opregte mededeelsaamheid teenoor hulle en teenoor al die ander. 14Hulle sal ook vir julle bid en met verlange aan julle dink, omdat die genade van God oor julle so oorvloedig was. 15Ons dank God vir sy onuitspreeklike gawe.

Om oor te gesels of te dink:

 • Die vraag en keuse om te dien maak ‘n klomp wonde en eienskappe van ons persoonlikheid oop waarmee ons dalk nie so gemaklik is nie. Daarom is dit belangrik dat ons eers stilstaan by die vraag Waarom ons dien?
 • In die teksgedeelte het elke aksie in die vroeë kerke altyd gegaan om God te eer. Daar is gedien, geloof, geleef, lief gehê, vergewe en opgeoffer om God te eer. Ons het dieselfde keuses. Maar ons is ook nou al ‘n jaar in Covid in. Ons het Covid “fatigue”. Ons is moeg gedien, en lief gehê, en vergewe, en en opgeoffer. Ons staan steeds voor die keuse as gelowiges of ons gaan dien? En ons staan steeds voor die keuse of ons dit vir geen ander rede gaan doen, om as vir God eer te gaan bring nie?
 • Wil jy dien? Waarom of waarom nie? Waarom wil jy dien? Op watter voorwaardes wil jy dien? Dink jy God wil hê ons moet voorwaardes hê waarop ons dien? Hoe lyk diens realisties vir jou en julle gesin, in hierdie tyd, met gesonde grense? Deel jou hart vandag met die Here. Maar luister ook na God se stem vir Sy hart as dit kom by diens.
 • Diens voorstel vandag: Vra vir iemand om jou wat hulle vandag nodig het om net geliefd/gesien te voel. En probeer dit vir hulle doen.

Gebed:
Here van my lewe,
Help my om U wonderlike geur oral te versprei. Laat my siel oorloop met U Gees en U liefde. Here neem so totaal beheer van my lewe dat al wat mense kan sien in die buitengewone lig wat U skyn deur my. Skyn deur my op so ‘n manier dat elke siel met wie ek in kontak kom U teenwoordigheid sal ervaar. Laat elke mens opkyk na U en net U raaksien. Here, bly asb by my sodat ek kan begin skyn, en deur te skyn, kan ek skyn met ‘n warmte wat die ander wys na U, die ware lig. Here, dit is waarom ek vandag wil dien.
Amen

Saterdag, 3 Julie

Wees soos Jesus – Vergewe anders.

Lukas 23:34
34Toe sê Jesus: “Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie!”

Om oor te gesels of te dink:

 • Jesus vergewe anders as die mense van die wêreld. In die oomblik waar Hy deur die wêreld verwerp word. In daardie oomblikke sou niemand sleg van ons gedink het as ons nie die wat ons te na kom vergewe het nie. Maar Jesus is anders. In hierdie oomblik wanneer die seer en verwerping nog so vars is, vra Jesus dat God reeds vergewe. Vergifnis is ‘n wilsbesluit. Vergifnis is ‘n doelbewuste keuse. Vergifnis is ‘n lewe van vryheid.
 • Hoe lyk vergifnis? Wat behels dit alles? Waarom vra die Here dat ons ander vergewe? Waarom is dit soms so moeilik om iemand te vergewe? Is daar iemand in jou lewe wat jy nodig het om te vergewe? Is daar iemand vir wie jy vergifnis moet vra? Deel jou hart aangaande vergifnis met die Here.
 • Die wêreld is nie geneig om mense te vergewe nie. Die wêreld dra wrokke en hulle harte is bitter. Vergifnis is die salf wat genesing bring vir beide die een wat vergewe en die een wat vergewe word. Is daar iemand wat nodig het om te weet dat jy hulle vryspreek van dit wat verkeerd gegaan het in die verlede? Kan jy vergewe en dit totaal en al agter jou sit?
 • Waar het jy Jesus se hulp nodig as dit kom by die manier waarop jy vergewe? Hoe wil jy hê moet Hy jou help sodat mense kan sien jy is meer soos Hy as dit hierby kom?

Gebed:
Here van my lewe,
Leer my vandag om meer soos Jesus te wees.
Ek vra dit met die wete dat ek op een of ander manier teen vanaand in hierdie taak gaan faal. Maar Here, ‘n lewe waarin dit die enigste doel is waarheen ek streef, is nie ‘n lewe wat gemors is nie.
Here Jesus, meer van U, en minder van myself.
Amen.

Vrydag, 2 Julie

Wees soos Jesus – Loop anders.

Matteus 14:24-32
24Die skuit was reeds ‘n paar kilometer van die kus af en is deur die golwe geteister, want die wind was van voor. 25Met dagbreek die volgende môre het Hy op die see na hulle toe aangeloop gekom. 26Toe sy dissipels Hom op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê: “Dis ‘n spook!” Van angs het hulle hard begin skreeu. 27Maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê: “Wees gerus, dit is Ek. Moenie bang wees nie.” 28Toe sê Petrus vir Hom: “Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom.” 29“Kom!” sê Hy. Petrus het uit die skuit geklim, op die water begin loop en naby Jesus gekom. 30Maar toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep: “Here, red my!” 31Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê: “Kleingelowige, waarom het jy begin twyfel?” 32Hulle het toe in die skuit geklim, en die wind het gaan lê. 33Die manne in die skuit het voor Jesus gekniel en gesê: “U is waarlik die Seun van God.”

Om oor te gesels of te dink:

 • Na die vermeerdering van brood bly Jesus agter om te bid. Vroeg die oggend kom die wind op en is die dissipels in die skuit bang. Jesus kom aangestap op die water. Jesus is nie bang nie, want Sy oë is op God gefokus. Sy geloof in Sy verhouding met die Skepper. Die golwe en sy vrese geniet nie Sy aandag nie. Jesus loop met sekerheid en doelgerigtheid. Petrus begin baie dieselfde manier loop. So gefokus op Jesus, doelgerig en seker. Maar vir ‘n oomblik neem hy sy oë weg van Jesus en sien die grootte van die golwe. En vrees en bekommernisse kry ‘n kans om ‘n struikelblok te word.
 • Hoe loop jy? Loop jy doelgerig en met sekerheid omdat jou oë gefokus is op Jesus? Of is dit vir jou nog steeds te moeilik om uit die skuit te klim? Het jy al ‘n klompie treë gegee maar net vir ‘n oomblik jou oë op jou struikelblokke laat rus? Deel jou hart met die Here.
 • Die wêreld gee vir ons soveel geleenthede en verskonings om nie met sekerheid en doelgerigtheid te loop soos Jesus nie. Om ons fokus eerder op die golwe te plaas. Die ongelooflike goeie nuus is, dat daar ongelooflike groot genade vir elkeen van ons is. Dat Jesus na elkeen van ons kom en ons gryp en ons red. Hy gee vir ons die kans om weer ons voete te vind sodat ons weer soos Hy kan begin stap. Watter treë wil jy vandag begin neem in geloof?
 • Waar het jy Jesus se hulp nodig as dit kom by die manier waarop jy loop? Hoe wil jy hê moet Hy jou help sodat mense kan sien jy is meer soos Hy as dit hierby kom?

Gebed:
Here van my lewe,
Leer my vandag om meer soos Jesus te wees.
Ek vra dit met die wete dat ek op een of ander manier teen vanaand in hierdie taak gaan faal. Maar Here, ‘n lewe waarin dit die enigste doel is waarheen ek streef, is nie ‘n lewe wat gemors is nie.
Here Jesus, meer van U, en minder van myself.
Amen.

Donderdag, 1 Julie

Wees soos Jesus – Oordeel anders.

Johannes 8:4-11
4Hulle het vir Hom gesê: “Meneer, hierdie vrou is op heter daad betrap waar sy owerspel gepleeg het. 5Moses het ons in die wet beveel om sulke vrouens te stenig, maar u, wat sê u?”
6Dit het hulle gevra om Hom uit te lok, sodat hulle iets kon kry waaroor hulle Hom kon aankla. Maar Jesus het gebuk en met sy vinger op die grond geskrywe. 7Toe hulle aanhou om Hom te vra, het Hy regop gekom en vir hulle gesê: “Laat die een van julle wat ‘n skoon gewete het, eerste ‘n klip op haar gooi.”
8Daarna het Hy weer gebuk en op die grond geskrywe. 9Toe hulle hoor wat Hy sê, het hulle een vir een begin wegloop, die familiehoofde eerste. Jesus is alleen agtergelaat saam met die vrou daar in die middel van die kring mense. 10Toe het Hy regop gekom en vir haar gevra: “Mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie?”
11“Niemand nie, Here,” sê sy.
Toe sê Jesus: “Ek doen dit ook nie. Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie.”

Om oor te gesels of te dink:

 • Jesus oordeel anders as die wêreld. Die Fariseërs kom met ‘n vrou wat skuldig is van ‘n sonde. Sy is gevang. Daar is geen manier waarop sy uit die situasie kan kom nie. Sy weet dit. Die mense wat haar gevang het weet dit. Jesus weet dit. Wanneer daar gevra word om oor haar te oordeel, vra Jesus dat die wat na haar die vinger wys eers na binne moet kyk. As jy self onskuldig is, het jy ‘n voet om op te staan en vingers na ander te wys. Die manier waarop Jesus oordeel is deur nie te oordeel nie. Die manier waarop Jesus oordeel is deur te erken dat ons self eerste genade nodig het. En omdat ons dit verstaan kan ons dit vir ander gun. Want ons het nie ‘n voet om op te staan sonder genade nie.
 • Hoe oordeel jy? Vra dat die Here om jou die waarheid te wys wat in jou hart verskuil is. Oordeel jy soos die Fariseërs? Sien jy alles wat ander verkeerd doen? Wil jy vir die Here alles uitwys waar ander skuldig staan? Of oordeel jy soos Jesus? Oordeel jy dat jy meer skuldig staan as ander, en meer genade nodig het as ander? En kan jy daarom meer genade aan ander gun? Deel jou hart met die Here.
 • In ‘n wêreld waarin baie mense, baie maklik oordeel, hoe sou dit lyk as mense meer soos Jesus sou oordeel? Waarom is dit so moeilik om soos Jesus te oordeel? Waarom is dit so maklik om soos die Fariseërs te oordeel?
 • Waar het jy Jesus se hulp nodig as dit kom by die manier waarop jy oordeel? Hoe wil jy hê moet Hy jou help sodat mense kan sien jy is meer soos Hy as dit hierby kom?

Gebed:
Here van my lewe,
Leer my vandag om meer soos Jesus te wees.
Ek vra dit met die wete dat ek op een of ander manier teen vanaand in hierdie taak gaan faal. Maar Here, ‘n lewe waarin dit die enigste doel is waarheen ek streef, is nie ‘n lewe wat gemors is nie.
Here Jesus, meer van U, en minder van myself.
Amen.

Woensdag, 30 Junie

Wees soos Jesus – Luister anders.

Lukas 11:28
28Maar Hy sê: “Nog meer bevoorreg is hulle wat die woord van God hoor en dit onderhou.”

Om oor te gesels of te dink:

 • Jesus luister anders as die wêreld. Meeste mense van die wêreld hoor. Maar dit gaan by die een oor in en by die ander oor uit. Om te luister is ‘n aktiewe handelinge. Dit is ‘n doen woord. Dit is aksie. Om te luister beteken dat jy gehoorsaam is aan dit wat gevra is. Jesus het so geluister na Sy Vader dat Hy gehoorsaam was elke keer as Hy mense se harte aangeraak het. Jesus was gehoorsaam elke keer as Hy mense genees het. Jesus was gehoorsaam tot aan die kruis waar Hy vir mense gesterf het om God se plan uit te voer. Om anders te luister beteken om gehoorsaam te wees aan die stem van God.
 • Hoe luister jy? Of hoor jy net? Wat is die verskil vir jou? Hoe maklik of moeilik is dit vir jou om te luister? Hoe weet jy wanneer God vir jou vra om te luister? Hoe voel dit wanneer jy geluister het? Deel jou hart met die Here.
 • In ‘n wêreld waarin baie min mense hoor en nog minder mense luister, hoe voel dit om die enigste een te wees wat luister? Wat is vir jou die grootste uitdaging om te luister in die omgewing waar jy is? Hoe dink jy wil God hê jy moet ander help om ook te hoor, en selfs te begin luister? Deel jou gedagtes met die Here oor die wêreld wat nie luister nie.
 • Waar het jy Jesus se hulp nodig as dit kom by die manier waarop jy luister? Hoe wil jy hê moet Hy jou help sodat mense kan sien jy is meer soos Hy as dit hierby kom?

Gebed:
Here van my lewe,
Leer my vandag om meer soos Jesus te wees.
Ek vra dit met die wete dat ek op een of ander manier teen vanaand in hierdie taak gaan faal. Maar Here, ‘n lewe waarin dit die enigste doel is waarheen ek streef, is nie ‘n lewe wat gemors is nie.
Here Jesus, meer van U, en minder van myself.
Amen.

Dinsdag, 29 Junie

Wees soos Jesus – Kyk anders.

Matteus 9:36
36Toe Hy die menigtes sien, het Hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos soos skape wat nie ‘n wagter het nie.

Om oor te gesels of te dink:

 • Jesus kyk anders na mense. Wanneer Jesus na mense kyk, sê die teksgedeelte het Hy hulle innig jammer gekry. Die Griekse woord (splagchnizomai) wat hier gebruik word is om so om te gee dat jou ingewande begin pyn. Jesus kyk nie na mense en oordeel hoe hulle lyk, wat hulle aan het en of hulle waardig is van Sy tyd nie. Hy kyk nie en wonder of Hy beter as hulle is nie. Jesus kyk na mense en kry hulle jammer, want Hy sien hulle nood. Hy weet die mense het ‘n diep behoefte aan God.
 • Hoe kyk jy na mense? As jy ‘n eerste keer na mense kyk, wat sien jy raak? Watter inligting neem jy in? Hoe som jy hulle op? Vra dat die Here eerlik vir jou wys hoe jy na mense kyk.
 • Tans gaan ons wêreld, maar spesifiek ons omgewing gebuk onder Covid. Ons mense kry swaar. Hoe kyk jy na mense om jou? Of probeer jy alles mis kyk? Vra dat die Here jou bewus sal maak van dit wat jou hart moet aanraak. Vra dat die Here vir jou moet wys wat jou ingewande moet pyn gee.
 • Waar het jy Jesus se hulp nodig as dit kom by die manier waarop jy kyk? Hoe wil jy hê moet Hy jou help sodat mense kan sien jy is meer soos Hy as dit hierby kom?

Gebed:
Here van my lewe,
Leer my vandag om meer soos Jesus te wees.
Ek vra dit met die wete dat ek op een of ander manier teen vanaand in hierdie taak gaan faal. Maar Here, ‘n lewe waarin dit die enigste doel is waarheen ek streef, is nie ‘n lewe wat gemors is nie.
Here Jesus, meer van U, en minder van myself.
Amen.

Maandag, 28 Junie

Wees soos Jesus – Praat anders.

Matteus 7:28-29
28Toe Jesus klaar gepraat het, was die skare verbaas oor sy onderrig, 29want Hy het hulle geleer soos ‘n man met gesag en nie soos hulle skrifgeleerdes nie.

Om oor te gesels of te dink:

 • Jesus het vir die mense van sy tyd uitgestaan omdat Hy anders was as die wêreld van sy tyd. Terwyl die Fariseërs en Skrifgeleerdes van die tyd baie mooi gevleuelde woorde gebruik het, was daar geen outoriteit agter dit nie. Die woorde was leeg. Jesus kom en Sy woorde dra gewig. Hy praat met outoriteit. Hy praat en mense luister. Want Hy kom met integriteit en Hy doen wat Hy sê.
 • Dink aan iemand wat jy na opkyk. Waarom kyk jy op na hulle? Wat in hulle boodskap beïndruk jou? Sou hulle integriteit verloor as hulle gedrag nie dit ondersteun nie? Waarom het die boodskap wat hulle lewe gewig? Praat met die Here oor dit wat jy glo.
 • Dink aan die woorde wat jy gebruik. Dra hulle outoriteit? Het hulle gewig? Sal God agter hulle staan? Sal Hy jou woorde versterk? OF is jou voorbeeld besig om afbreek te maak aan dit wat jy sê? Deel jou hart met die Here?
 • Waar het jy Jesus se hulp nodig as dit kom by die manier waarop jy praat? Hoe wil jy hê moet Hy jou help sodat mense kan sien jy is meer soos Hy as dit hierby kom?

Gebed:
Here van my lewe,
Leer my vandag om meer soos Jesus te wees.
Ek vra dit met die wete dat ek op een of ander manier teen vanaand in hierdie taak gaan faal. Maar Here, ‘n lewe waarin dit die enigste doel is waarheen ek streef, is nie ‘n lewe wat gemors is nie.
Here Jesus, meer van U, en minder van myself.
Amen.

Saterdag, 26 Junie

Soek Geregtigheid – Ons sal krag hê.

Eksodus 15:2
Die Here is my krag en my beskerming. Hy het tot my redding gekom. Hy is my God, Hom roem ek, die God van my voorvaders, Hom prys ek.

Om oor te gesels:

 • Ons het nou gesê Geregtigheid is om die regte ding te wil doen en te weet wat dit is. Ons het ontdek dat ons nie hoef te bekommer en uit te mis op vandag nie. En ons hoef nie te vrees en uit te mis op môre nie. Ons het ook gehoor hoe ons lewe vind as ons Geregtigheid soek. Vandag ontdek ons hoe ons krag kry, sonder dat ons eers hoef te soek. Dit is ‘n geskenk wat God gee net omdat ons Hom soek. Dit is genade elke dag opnuut.
 • Hoe lyk krag? Hoe sal jy krag definieer? Hoe kan Paulus sê sy krag lê jy juis in sy swakheid? Hoe dink God oor krag? Deel jou hart met die Here.
 • Waar lê jou krag? Probeer jy in jou eie krag leef? Of vertrou jy op die krag wat God gee? Deel jou hart met die Here.
 • Waarom dink jy gee God vir jou krag nog voordat jy hoef te vra, in jou soeke na geregtigheid? Deel jou hart met die Here.

Gebed:
Liewe Heer,
Heilige God. U liefde is buitengewoon, stewig en onveranderd. U liefde is sonder einde, passievol en verstommend. Ons is so dankbaar vir U opoffering in Jesus. Dankie vir die manier waarop Jesus ons herstel en restoureer het sodat ons weer in die regte verhouding met U kan staan. Here, ons erken dat ons hierdie geskenk as vanselfsprekend aanvaar. Ons mis hoe kosbaar en besonders dit is. Ons leef soms soos mense wat nie herstel en vernuwe is nie. Vergewe asseblief ons sondigheid. Here maak ons skoon. Herstel ons. Steek ons harte weer aan die brand, om met passie vir U te leef. Here, ons vra dit nederig in Jesus naam, en die krag van die Heilige Gees.
Amen.

Vrydag, 25 Junie

Soek Geregtigheid – Ons leef

Amos 5:4
4So sê die Here vir Israel: Vra na my wil, dan sal julle lewe!

Om oor te gesels:

 • Ons het nou gesê Geregtigheid is om die regte ding te wil doen en te weet wat dit is. Ons het ontdek dat ons nie hoef te bekommer en uit te mis op vandag nie. En ons hoef nie te vrees en uit te mis op môre nie. Maar vandag hoor ons, dat as ons geregtigheid soek, na God soek, dat ons lewe sal ontvang.
 • Hoe definieer jy lewe? Wat behels dit? Hoe definieer jy dit? Dink jy dit is moontlik om tegnies aan die lewe te wees maar eintlik nie te leef nie? Deel jou hart met die Here?
 • Waarvoor leef jy? Wat keer jou om ten volle te leef? Watter verskoning gebruik jy om nie jou beste lewe te leef nie? Hoe dink jy voel God daaroor as jy net bestaan, in plaas daarvan om te volle te leef? Deel jou gedagtes met die Here.
 • Waarom dink jy kan jy wil God hê jy moet leef, in jou soeke na geregtigheid? Deel jou hart met die Here.

Gebed:
Liewe Heer,
Heilige God. U liefde is buitengewoon, stewig en onveranderd. U liefde is sonder einde, passievol en verstommend. Ons is so dankbaar vir U opoffering in Jesus. Dankie vir die manier waarop Jesus ons herstel en restoureer het sodat ons weer in die regte verhouding met U kan staan. Here, ons erken dat ons hierdie geskenk as vanselfsprekend aanvaar. Ons mis hoe kosbaar en besonders dit is. Ons leef soms soos mense wat nie herstel en vernuwe is nie. Vergewe asseblief ons sondigheid. Here maak ons skoon. Herstel ons. Steek ons harte weer aan die brand, om met passie vir U te leef. Here, ons vra dit nederig in Jesus naam, en die krag van die Heilige Gees.
Amen.

Donderdag, 24 Junie

Soek Geregtigheid – Vry van Vrees.

Psalm 34:5
Ek het tot die Here gebid en Hy het my geantwoord, Hy het my bevry van alles waarvoor ek bang is.

Om oor te gesels of te dink:

 • Ons het nou gesê Geregtigheid is om die regte ding te wil doen en te weet wat dit is. Ons het ook gesê ons hoef nie te bekommer nie want dit steel die dag by ons. Vandag staan ons stil by vrees. Wanneer ons vrees steel dit ons toekoms. Die teksgedeelte sê ons het ons geregtigheid by God gesoek deur te bid en God het geantwoord. EN daarom is ons vrygemaak van ons vrese.
 • Watter vrese, steel steeds jou toekomsvreugde? Watter vrese maak dit moeilik vir jou om te glo? Deel jou hart met die Here.
 • Hoe sou dit wees as die Here sterker was as die vrese wat jy het? Sou dit iets wees wat jy kon glo? Sou dit iets wees waaraan jy kon vashou? Hoe kan jy met baie liefde en genade met jouself bid wanneer die vrese by jou hart opkom? Hoe dink jy sal die Here hierdie gebede by jou ontvang?
 • Waarom dink jy kan jy veilig voel dat God jou vrese by jou kan wegneem, in jou soek na geregtigheid? Deel jou hart met die Here.

Gebed:
Liewe Heer,
Heilige God. U liefde is buitengewoon, stewig en onveranderd. U liefde is sonder einde, passievol en verstommend. Ons is so dankbaar vir U opoffering in Jesus. Dankie vir die manier waarop Jesus ons herstel en restoureer het sodat ons weer in die regte verhouding met U kan staan. Here, ons erken dat ons hierdie geskenk as vanselfsprekend aanvaar. Ons mis hoe kosbaar en besonders dit is. Ons leef soms soos mense wat nie herstel en vernuwe is nie. Vergewe asseblief ons sondigheid. Here maak ons skoon. Herstel ons. Steek ons harte weer aan die brand, om met passie vir U te leef. Here, ons vra dit nederig in Jesus naam, en die krag van die Heilige Gees.
Amen.

Woensdag, 23 Junie

Soek Geregtigheid – Ons hoef nie oor alles te kommer nie.

Matteus 6:31-33
31“Julle moet julle dus nie bekommer en vra: ‘Wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek?’ nie. 32Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. 33Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.

Om oor te gesels of te dink:

 • Ons het nou gesê Geregtigheid is om die regte ding te wil doen en te weet wat dit is. Vandag praat ons daaroor dat ons nie bekommerd hoef te wees oor alles in die lewe nie want ons Vader ken ons. Hy weet wat ons benodig. En omdat ons Sy Koninkryk eers soek, want ons weet dat dit die regte ding is om te doen, sal God ook vir ons gee wat ons nodig het, en daarom hoef ons nie bekommer te wees nie.
 • Dink terug na vandag en die afgelope week. Waaroor is jy gereeld bekommer? Wat is gereeld in jou gedagtes? Deel jou hart met die Here?
 • Glo jy werklik dat God vir jou lief is? Glo jy dat Hy werklik vir jou sorg? Glo jy werklik dat vir jou kan gee wat jy benodig? Deel jou hart met die Here.
 • Waarom dink jy kan jy veilig voel dat God weet wat jy nodig het, in jou soek na geregtigheid? Deel jou hart met die Here.

Gebed:
Liewe Heer,
Heilige God. U liefde is buitengewoon, stewig en onveranderd. U liefde is sonder einde, passievol en verstommend. Ons is so dankbaar vir U opoffering in Jesus. Dankie vir die manier waarop Jesus ons herstel en restoureer het sodat ons weer in die regte verhouding met U kan staan. Here, ons erken dat ons hierdie geskenk as vanselfsprekend aanvaar. Ons mis hoe kosbaar en besonders dit is. Ons leef soms soos mense wat nie herstel en vernuwe is nie. Vergewe asseblief ons sondigheid. Here maak ons skoon. Herstel ons. Steek ons harte weer aan die brand, om met passie vir U te leef. Here, ons vra dit nederig in Jesus naam, en die krag van die Heilige Gees.
Amen.

Dinsdag, 22 Junie

Soek Geregtigheid – Ons sal weet wat dit is.

Spreuke 28:5
5Slegte mense het geen begrip van wat reg is nie; dié wat na die wil van die Here vra, het ‘n goeie begrip van alles.

Om oor te gesels of te dink:

 • Geregtigheid is om die regte ding te wil doen. Dit is ‘n tema wat nogal nou gekoppel is met ons as gelowiges. Dié wat die Here volg wil die regte ding doen. Maar meer as dit, die wat die Here volg, WEET wat die regte ding is om te doen. Ons smag daarna.
 • Wat vra die Here vir ons om te doen? Wat is die regte dinge om te doen? As iemand wat nog nooit die Here gedien het nie, vir jou sou vra, wat hulle moet doen, wat sou jy hulle antwoord? Deel jou hart met die Here.
 • Is dit altyd maklik om die regte dinge te doen vir die Here? Is daar soms ‘n prys daaraan gekoppel? Wat is die prys? As jy die regte dinge doen, gaan jy beloon word daarvoor? Deel jou hart met die Here?
 • Waarom dink jy sal jy weet wat die regte ding is om te doen, om na God te soek? Deel jou hart met die Here.

Gebed:
Liewe Heer,
Heilige God. U liefde is buitengewoon, stewig en onveranderd. U liefde is sonder einde, passievol en verstommend. Ons is so dankbaar vir U opoffering in Jesus. Dankie vir die manier waarop Jesus ons herstel en restoureer het sodat ons weer in die regte verhouding met U kan staan. Here, ons erken dat ons hierdie geskenk as vanselfsprekend aanvaar. Ons mis hoe kosbaar en besonders dit is. Ons leef soms soos mense wat nie herstel en vernuwe is nie. Vergewe asseblief ons sondigheid. Here maak ons skoon. Herstel ons. Steek ons harte weer aan die brand, om met passie vir U te leef. Here, ons vra dit nederig in Jesus naam, en die krag van die Heilige Gees.
Amen.

Maandag, 21 Junie

Soek Geregtigheid – Soek na God.

Jeremia 29:11-13
11Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle ‘n toekoms gee, ‘n verwagting! 12Dan sal julle My aanroep, tot My kom bid, en Ek sal julle gebede verhoor. 13Julle sal vra na my wil en julle sal dan my wil ken as julle met julle hele hart daarna vra.

Om oor te gesels of te dink:

 • Geregtigheid is om die regte ding te wil doen. Dit is ‘n tema wat nogal nou gekoppel is met ons as gelowiges. Dié wat die Here volg wil die regte ding doen. Ons gaan hierdie week kyk na wat is die regte ding om te doen.
 • Die teks waarna ons vandag kyk is ons vertrekpunt wanneer dit kom by geregtigheid, wanneer dit kom by die regte ding wil doen. As ons ernstig daaroor is om geregtigheid na te jaag moet ons begin by dit wat die belangrikste is. EN dit is om God na te jaag. Dit is die regte ding om te doen.
 • Jaag jy die Here na? Het jy ‘n verhouding met God? Glo jy in die Skepper van die heelal? Ken jy Hom as jou Heer, Verlosser, Restoureerder en Vriend? Het jy ‘n verhouding met Hom? Hoe sou jy jou verhouding met God beskryf as jy iemand nuut ontmoet? Hoe sou jy jou verhouding met God beskryf aan die persoon wat jou die beste ken?
 • Indien jy nog nooit die geleentheid geneem het om vir die Here te sê dat jy ernstig ‘n verhouding met Hom smag nie, dat jy die regte ding wil doen en jou lewe lank na Hom wil soek nie, neem nou jou kans. Vra dat die Here jou lewe sal oorneem en transformeer. Vra dat die Here jou sondes sal vergewe. Vra dat die Here jou sal help om nou te leef as ‘n nuwe mens. Vra dat die Here jou nou sal wys hoe lyk dit om Hom elke dag vir die res van jou lewe na te jaag.
 • Waarom dink jy is dit die regte ding om te doen, om na God te soek? Deel jou hart met die Here.

Gebed:
Liewe Heer,
Heilige God. U liefde is buitengewoon, stewig en onveranderd. U liefde is sonder einde, passievol en verstommend. Ons is so dankbaar vir U opoffering in Jesus. Dankie vir die manier waarop Jesus ons herstel en restoureer het sodat ons weer in die regte verhouding met U kan staan. Here, ons erken dat ons hierdie geskenk as vanselfsprekend aanvaar. Ons mis hoe kosbaar en besonders dit is. Ons leef soms soos mense wat nie herstel en vernuwe is nie. Vergewe asseblief ons sondigheid. Here maak ons skoon. Herstel ons. Steek ons harte weer aan die brand, om met passie vir U te leef. Here, ons vra dit nederig in Jesus naam, en die krag van die Heilige Gees.
Amen.

Saterdag, 19 Junie

Deernis – Leef stereotipes dood

Johannes 7:45-52
45Daarna het die wagte na die priesterhoofde en die Fariseërs toe teruggegaan, en dié het vir hulle gevra: “Waarom het julle hom nie gebring nie?” 46Die wagte het geantwoord: “Nog nooit het iemand gepraat soos hierdie man nie.” 47Die Fariseërs sê toe vir hulle: “Is julle tog nie ook mislei nie? 48Het een van die lede van die Joodse Raad miskien in hom geglo, of een van die Fariseërs? 49Nee, dit is net hierdie vervloekte klomp mense wat nie ons wet ken nie!” 50Nikodemus, wat voorheen na Jesus toe gekom het en wat een van hulle was, sê toe vir hulle: 51“Volgens ons wet kan ons mos nie sommer iemand veroordeel sonder om eers sy kant van die saak te hoor en vas te stel wat hy doen nie.” 52Hulle sê toe vir hom: “Jy kom tog nie ook van Galilea af nie? Ondersoek die Skrif en jy sal sien dat God niemand wat uit Galilea kom, as profeet roep nie.”

Om oor te gesels:

 • In die teksgedeelte sien ons ‘n klomp vooropgestelde idees of stereotipes wat die mense gehad het oor wie Jesus was of nie was nie, asook oor die mense wat nie die wet ken nie en die mense van Galilea. Vir ons maak al hierdie stereotipes dalk nie heeltemal sin nie. Watter stereotipes leef in die wêreld om jou? Watter stereotipes is jy al aan onderwerp? Hoe voel dit om gestereotipeer te word?
 • As jy dink aan die mense om jou: Is daar stereotipes wat jy dalk nog instandhou? Is hierdie stereotipes werklik waar? Is stereotipes regverdig? Hoe bring stereotipes afstand tussen jou en ander?
 • Ons kan nie mense se stereotipering van ons keer nie. Ons kan wel die stereotipering dood leef, deur te doen wat ons geroep is om te doen. Ons kan wees wie God ons geskep het om te wees. Ons kan wees wat ons vreugde gee. En in die proses kan ons vir ander wys dat ons meer is as die stereotipe wie hulle glo ons veronderstel is om te wees.
 • Leef jy die stereotipering van jouself dood? Hoe help dit jou en ander met deernis? Wees eerlik met die Here en vra Hom om vir jou te wys indien daar iets is wat jy nie sien nie.

Gebed:
Liewe Heer,
God, leer ons om te sien op die manier hoe ander mense ook die wêreld sien. Om te verstaan hoe my werklikheid en ander se werklikheid verskil. En tog as mense het ons basies dieselfde begeertes.
Leer ons om te luister na die gevoelens en ander punte wat ons aan mekaar verbind.
Leer ons om nuuskierig te wees en oop te wees vir dit waarop ons verskil.
Leer ons om in gebrokenheid lief te hê, om ruimte te gee vir mekaar en om geduldig te wees vir U genesende krag.
Laat ons sterk genoeg wees om kwesbaarheid te wees, om gemaklik te weet met dit wat ons nie weet nie, om blootgestel te wees aan die minder as perfekte gedeeltes in ons en ander voor ons.
Gee ons moed om oordeel, bespotting en haat in die gesig te staar omdat ons U volg.
Laat ons goeie mense wees wat U ons goeie God dien. Mag ons U goedheid reflekteer en U beeld uit dra.
Gee ons die krag, God, om empatie te bly voel, selfs as ons moeg en gebroke is. Help ons om ander met deernis te hanteer. Laat ons net met antwoorde en oplossings na mense kom nie, maar dat ons vir mense vra wat hulle nodig het wanneer ons hulle wil dien.
Here, mag U die empatie voel wanneer ons met U mense handel.
Amen.

Vrydag, 18 Junie

Deernis – Lees ‘n boek vir perspektief

1 Tessalonisense 5:15-22
15Sorg dat niemand ‘n ander mens kwaad vir kwaad vergeld nie. Beywer julle liewer altyd vir die belange van julle medegelowiges en van alle mense.
16Wees altyd bly. 17Bid gedurig. 18Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag.
19Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie. 20Moenie profesieë geringskat nie, 21maar toets dit alles, behou wat goed is, 22en bly weg van alles wat sleg is.

Om oor te gesels:

 • Vandag se gedeelte begin deur te sê dat ons, ons moet beywer vir die belange van ons medegelowiges en van alle mense. Ons is nie hier om net ons eie behoeftes, belange en manier van dink in stand te hou nie. Ons is veronderstel om deur die Heilige Gees se werking in mense en die wêreld goeie onderskeid te maak in wat goed is en wat sleg is. Ons gaan blootgestel word aan ‘n klomp goed en ons moet besluit wat is goed is en daaraan vashou en wat sleg is en dit laat gaan. Dit beteken nie ons moet bang wees om blootgestel te wees aan denke of teorieë anders as die wat ons aanvaar nie. Eerder dat ons die Heilige Gees moet vra vir wysheid terwyl ons vreugde beleef, terwyl ons bid terwyl ons in dankbaarheid leef en die wêreld beleef.
 • Een van die plekke waar ons die meeste uitgedaag word om anders te dink oor die wêreld is deur die Bybel te lees. Ons kan nie die Bybel lees en dieselfde bly nie. Deur die werking van die Heilige Gees moet ons alles toets, die goeie behou en die slegte laat gaan. Hoe het die lees van die Bybel jou verander? Hoe het die lees van die Bybel jou uitgedaag? Hoe het die lees van die Bybel jou gedagtes nuutgemaak? Deel met die Here jou hart aangaande die Bybel.
 • Die Heilige Gees gebruik ook ander boeke om dieselfde te doen. Kies doelbewus boeke wat nie net sê wat jy reeds self van oortuig is nie. Kies boeke wat jou laat groei, jou uitdaag en jou laat wonder. Watter boeke het jou verander? Watter boeke het jou uitgedaag? Watter boeke het jou gedagtes nuutgemaak? Deel met die Here jou hart aangaande ander boeke.
 • Lees jy boeke? Hoe help dit jou met deernis? Wees eerlik met die Here en vra Hom om vir jou te wys indien daar iets is wat jy nie sien nie.

Gebed:
Liewe Heer,
God, leer ons om te sien op die manier hoe ander mense ook die wêreld sien. Om te verstaan hoe my werklikheid en ander se werklikheid verskil. En tog as mense het ons basies dieselfde begeertes.
Leer ons om te luister na die gevoelens en ander punte wat ons aan mekaar verbind.
Leer ons om nuuskierig te wees en oop te wees vir dit waarop ons verskil.
Leer ons om in gebrokenheid lief te hê, om ruimte te gee vir mekaar en om geduldig te wees vir U genesende krag.
Laat ons sterk genoeg wees om kwesbaarheid te wees, om gemaklik te weet met dit wat ons nie weet nie, om blootgestel te wees aan die minder as perfekte gedeeltes in ons en ander voor ons.
Gee ons moed om oordeel, bespotting en haat in die gesig te staar omdat ons U volg.
Laat ons goeie mense wees wat U ons goeie God dien. Mag ons U goedheid reflekteer en U beeld uit dra.
Gee ons die krag, God, om empatie te bly voel, selfs as ons moeg en gebroke is. Help ons om ander met deernis te hanteer. Laat ons net met antwoorde en oplossings na mense kom nie, maar dat ons vir mense vra wat hulle nodig het wanneer ons hulle wil dien.
Here, mag U die empatie voel wanneer ons met U mense handel.
Amen.

Donderdag, 17 Junie

Deernis – Staan op vir ander.

Spreuke 31:8-9
8Praat jý vir dié wat self nie hulle sê mag sê nie, kom op vir die reg van dié wat te gronde gaan; 9praat, en lewer regverdige uitsprake, laat reg geskied aan die armes en ellendiges.”

Om oor te gesels of te dink:

 • Sommige mense in ons samelewing het nie ‘n stem nie en word nie raakgesien nie en word nie erken nie. Kan jy sulke mense erken? Wie in ons samelewing het nie ‘n stem nie, word nie gesien nie en word nie erken nie?
 • Deernis is om hierdie mense raak te sien. Deernis is om na hierdie mense te luister. Deernis om hierdie mense te erken. Hoe kan ons dit prakties doen? Hoe kan ons dit doen vir die mense wat jy in die vorige vraag identifiseer het?
 • Dink spesifiek aan iemand wat nie ‘n stem het, raakgesien word of erken word nie. Hoe en wanneer gaan JY hierdie week vir hulle met deernis ‘n stem gee, hulle raaksien en hulle erken? Hoe beplan jy om dit in jou lewe in te bou as ‘n waarde?
 • Staan jy op vir ander? Hoe help dit jou met deernis? Wees eerlik met die Here en vra Hom om vir jou te wys indien daar iets is wat jy nie sien nie.

Gebed:
Liewe Heer,
God, leer ons om te sien op die manier hoe ander mense ook die wêreld sien. Om te verstaan hoe my werklikheid en ander se werklikheid verskil. En tog as mense het ons basies dieselfde begeertes.
Leer ons om te luister na die gevoelens en ander punte wat ons aan mekaar verbind.
Leer ons om nuuskierig te wees en oop te wees vir dit waarop ons verskil.
Leer ons om in gebrokenheid lief te hê, om ruimte te gee vir mekaar en om geduldig te wees vir U genesende krag.
Laat ons sterk genoeg wees om kwesbaarheid te wees, om gemaklik te weet met dit wat ons nie weet nie, om blootgestel te wees aan die minder as perfekte gedeeltes in ons en ander voor ons.
Gee ons moed om oordeel, bespotting en haat in die gesig te staar omdat ons U volg.
Laat ons goeie mense wees wat U ons goeie God dien. Mag ons U goedheid reflekteer en U beeld uit dra.
Gee ons die krag, God, om empatie te bly voel, selfs as ons moeg en gebroke is. Help ons om ander met deernis te hanteer. Laat ons net met antwoorde en oplossings na mense kom nie, maar dat ons vir mense vra wat hulle nodig het wanneer ons hulle wil dien.
Here, mag U die empatie voel wanneer ons met U mense handel.
Amen.

Woensdag, 16 Junie

Deernis – Ontdek jou vooroordele.

Jakobus 2:1-4
1My broers, julle wat glo in ons Here Jesus Christus, die Here aan wie die heerlikheid behoort, moet mense nie volgens hulle uiterlike beoordeel nie. 2Sê nou daar kom in julle samekoms ‘n man in met goue ringe aan sy vingers en met deftige klere aan en daar kom ook ‘n brandarm man in met ou klere aan, 3en sê nou julle maak ‘n ophef van die man met die deftige klere en julle sê vir hom: “Kom sit u hier gemaklik,” maar vir die arm man sê julle: “Gaan staan jy daar anderkant” of: “Kom sit hier by my voete,” 4het julle dan nie onder mekaar onderskeid gemaak en mense op grond van verkeerde oorwegings beoordeel nie?

Om oor te gesels of te dink:

 • Een van die grootste uitdagings van deernis is vooroordele. Hoe nader ons aan die Here leef hoe meer bewus word ons daarvan dat daar werklik nie plek is vir vooroordele in ons lewens nie. Is daar enige vooroordele in jou lewe? Voel jy veilig genoeg om iemand wat jy in jou lewe vertrou te vra of hulle dink jy het ‘n vooroordeel oor iemand? Is jy bereid om tyd saam met die Here te spandeer en te vra of Hy vir jou wil wys of daar ‘n vooroordeel in jou lewe is waarvan jy dalk nie bewus is nie?
 • Vooroordele kom in soveel verskillende vorms. Die groot vooroordele is die van ras, klas, status, taal, geslag, opvoeding, ouderdom en godsdiens. Meer subtiele vooroordele is die werk wat iemand doen, die plek waar iemand bly, die kar wat iemand ry, die denominasie waar iemand kerk gaan, die grootte klere nommer wat iemand dra, die skool waar iemand se kinders opgevoed word, die sonde wat iemand gepleeg het, die belangstellings waarmee iemand hulleself besig hou of lewens keuses wat mense vir hulleself maak waarmee jy nie saamstem nie. Is daar enige van hierdie wat iets by jou wakker maak? Is daar enige van hierdie wat jy met die Here oor wil gesels?
 • Stel jouself voor jy is skielik in die posisie om die een te wees wat baie gewig aan te sit, of te moet vra vir finansiële hulp, of emosioneel onstabiel genoeg te wees om sielkundige hulp te moet soek, of kinders het wat in moeilikheid met die reg gekom het, of in versoeking gekom het by die werk om geld te verduister of nou die werk van ‘n petroljoggie moet doen. Is daar enige iets van enige van hierdie omstandighede wat jou ongemaklik laat? Waarom? Deel met die Here jou hart.
 • Beoordeel jy ander of het jy vooroordele oor ander? Hoe help dit jou met deernis? Wees eerlik met die Here en vra Hom om vir jou te wys indien daar iets is wat jy nie sien nie.

Gebed:
Liewe Heer,
God, leer ons om te sien op die manier hoe ander mense ook die wêreld sien. Om te verstaan hoe my werklikheid en ander se werklikheid verskil. En tog as mense het ons basies dieselfde begeertes.
Leer ons om te luister na die gevoelens en ander punte wat ons aan mekaar verbind.
Leer ons om nuuskierig te wees en oop te wees vir dit waarop ons verskil.
Leer ons om in gebrokenheid lief te hê, om ruimte te gee vir mekaar en om geduldig te wees vir U genesende krag.
Laat ons sterk genoeg wees om kwesbaarheid te wees, om gemaklik te weet met dit wat ons nie weet nie, om blootgestel te wees aan die minder as perfekte gedeeltes in ons en ander voor ons.
Gee ons moed om oordeel, bespotting en haat in die gesig te staar omdat ons U volg.
Laat ons goeie mense wees wat U ons goeie God dien. Mag ons U goedheid reflekteer en U beeld uit dra.
Gee ons die krag, God, om empatie te bly voel, selfs as ons moeg en gebroke is. Help ons om ander met deernis te hanteer. Laat ons net met antwoorde en oplossings na mense kom nie, maar dat ons vir mense vra wat hulle nodig het wanneer ons hulle wil dien.
Here, mag U die empatie voel wanneer ons met U mense handel.
Amen.

Dinsdag, 15 Junie

Deernis – Deel ander se belangstellings.

Filippense 2:3-4
3Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. 4Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan dié van ander.

Om oor te gesels of te dink:

 • Dink na oor jou dag en week. Hoeveel van jou tyd spandeer jy op dinge waarin jy belang stel en belange het? Hoeveel van jou tyd spandeer jy om te dink aan die belange van ander? Watter bewyse is daar om jou gedagtes te ondersteun?
 • Wanneer ons begin belangstel in die dinge waarmee ander mense besig is word ons bewus dat mense ander behoeftes het, ander uitdagings het, ander vreugdes beleef. Ons word ook bewus dat ander mense dieselfde bekommernisse as ons deel, ook dieselfde vrese het en dieselfde hoop vir die toekoms dra. Is daar mense in jou lewe wat ander belangstellings en belange as jy het? Kan jy saam met hulle tyd spandeer en vra of jy meer van hulle belangstellings en belange kan leer. Watter gedagtes kom by jou op as jy dit sou moes of kon doen?
 • Deel jy in ander se belangstellings of belange? Hoe help dit jou met deernis? Wees eerlik met die Here en vra Hom om vir jou te wys indien daar iets is wat jy nie sien nie.

Gebed:
Liewe Heer,
God, leer ons om te sien op die manier hoe ander mense ook die wêreld sien. Om te verstaan hoe my werklikheid en ander se werklikheid verskil. En tog as mense het ons basies dieselfde begeertes.
Leer ons om te luister na die gevoelens en ander punte wat ons aan mekaar verbind.
Leer ons om nuuskierig te wees en oop te wees vir dit waarop ons verskil.
Leer ons om in gebrokenheid lief te hê, om ruimte te gee vir mekaar en om geduldig te wees vir U genesende krag.
Laat ons sterk genoeg wees om kwesbaarheid te wees, om gemaklik te weet met dit wat ons nie weet nie, om blootgestel te wees aan die minder as perfekte gedeeltes in ons en ander voor ons.
Gee ons moed om oordeel, bespotting en haat in die gesig te staar omdat ons U volg.
Laat ons goeie mense wees wat U ons goeie God dien. Mag ons U goedheid reflekteer en U beeld uit dra.
Gee ons die krag, God, om empatie te bly voel, selfs as ons moeg en gebroke is. Help ons om ander met deernis te hanteer. Laat ons net met antwoorde en oplossings na mense kom nie, maar dat ons vir mense vra wat hulle nodig het wanneer ons hulle wil dien.
Here, mag U die empatie voel wanneer ons met U mense handel.
Amen.

Maandag, 14 Junie

Deernis – Praat en Luister na mense.

Matteus 7:12
“Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dit is tog waarop dit neerkom in die wet en die profete.”

Om oor te gesels of te dink:

 • Die teksgedeelte vra dat ons aan ander doen wat ons graag wil hê ander ook aan ons moet doen. Hoe wil jy hê moet mense wat jou nie ken nie met jou praat? Hoe wil jy hê moet mense wat jou nie ken nie na jou luister? Wat sou jy wou hê moet mense wat jou nie ken nie by jou hoor? Wat sou jy wou hê moet mense wat jou nie ken nie, van jou weet?
 • Ons is geneig om net met mense te praat wat dieselfde as ons lyk, dink en praat. Ons maak so want dit is die mense wat ons ken en mee gemaklik is. Wanneer ons meer wil leer oor deernis, het ons nodig om met nuwe mense te leer praat. Hoe laat dit jou voel om te dink jy moet met iemand gesels wat jy dalk nie so goed ken nie? Iemand wat dalk anders as jy lyk, dink en praat? Watter verskoning gebruik jy om nie dit te doen nie? Sou hierdie verskonings goed genoeg wees vir Jesus om nie vir hulle deernis te bewys nie? Deel jou hart met die Here.
 • Ons is geneig om te luister om te antwoord, of te reageer, of te baklei of te antwoord en reg te help. Wat sou gebeur as jy net luister om te hoor. Om nie ‘n antwoord of reaksie van enige aard te gee nie, maar net te hoor wat gesê is, hoe sou dit verskil van dit wat jy normaal weg doen? Hoe luister jy na die persoon se liggaamstaal, kleredrag, status, posisie in die samelewing? Hoe luister jy wanneer jy haastig is, gespanne is, kwaad is? Deel met die Here indien daar enige iets is wat maak dat jy nie mense om jou werklik kan hoor nie.
 • Hoe luister en praat jy met mense? Het jy werklik deernis? Wees eerlik met die Here en vra Hom om vir jou te wys indien daar iets is wat jy nie sien nie.

Gebed:
Liewe Heer,
God, leer ons om te sien op die manier hoe ander mense ook die wêreld sien. Om te verstaan hoe my werklikheid en ander se werklikheid verskil. En tog as mense het ons basies dieselfde begeertes.
Leer ons om te luister na die gevoelens en ander punte wat ons aan mekaar verbind.
Leer ons om nuuskierig te wees en oop te wees vir dit waarop ons verskil.
Leer ons om in gebrokenheid lief te hê, om ruimte te gee vir mekaar en om geduldig te wees vir U genesende krag.
Laat ons sterk genoeg wees om kwesbaarheid te wees, om gemaklik te weet met dit wat ons nie weet nie, om blootgestel te wees aan die minder as perfekte gedeeltes in ons en ander voor ons.
Gee ons moed om oordeel, bespotting en haat in die gesig te staar omdat ons U volg.
Laat ons goeie mense wees wat U ons goeie God dien. Mag ons U goedheid reflekteer en U beeld uit dra.
Gee ons die krag, God, om empatie te bly voel, selfs as ons moeg en gebroke is. Help ons om ander met deernis te hanteer. Laat ons net met antwoorde en oplossings na mense kom nie, maar dat ons vir mense vra wat hulle nodig het wanneer ons hulle wil dien.
Here, mag U die empatie voel wanneer ons met U mense handel.
Amen.

Vrydag, 11 Junie

Die mens is goed – geskep om familie te wees.

1 Johannes 3:1-3
Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het: Hy noem ons kinders van God, en ons is dit ook. En die wêreld ken ons nie, omdat dit Hom nie ken nie. 2Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat, wanneer Jesus kom, ons soos Hy sal wees. Ons sal Hom sien soos Hy werklik is. 3Elkeen wat hierdie verwagting in verband met Hom koester, hou homself rein soos Jesus rein is.

Om oor te gesels:

 • Wat is familie? Hoe is familie anders as ‘n groep vriende? Waarom is dit so kosbaar dat God ons juis nou skep om deel te word van ‘n nuwe familie, ‘n Geloofsfamilie? Hoe is dit bedoel om ons lewens te verryk?
 • Soms is families ongesond en maak hulle foute. Dit is ook waar van Geloofsfamilies. Dit breek God se hart wanneer Geloofsfamilies mekaar seermaak. Het jy dalk al seer gekry in ‘n Geloofsfamilie? Het jy dalk nodig om met ‘n leraar of berader te praat? Het jy nodig om jou hart by die Here uit te praat? Deel alles met die Here.
 • Soms in families is dit nodig om jammer te sê, te vergewe en weer saam te lewe. Dit is juis in families waar ons leer hoe om met mekaar geduldig te wees, verdraagsaam te wees, nederig te wees, behulpsaam te wees, diensbaar te wees en werklik familie te wees. Wat dink jy wil die Here hê moet jy leer of op die oomblik aan werk as dit kom by jou geestelike familie?
 • Is dit vir jou maklik of moeilik om aan die mens te dink as goed? Is dit vir jou moeilik of maklik om aan die tipe verhouding te dink wat ‘n Goeie God met so ‘n mens sou hê? Waarom? Deel jou hart met die Here?

Gebed:
Liewe Heer,
Ek weet nie wie of wat vandag my pad sal kruis nie. Maar ek weet wel dat U my rots en my vesting is. U is my skild en my sterk toring. Help my om myself vandag aan U te anker. Leer my hoe om sterk in U te staan en vandag net U manier te kies. Help my om in U waarheid te wandel en nie in my eie gevoelens nie. Help my om alles wat oor my pad kom, te omhels as ‘n geleentheid om U handewerk te sien en as ‘n geleentheid om ander na U te wys. Dankie dat U my liefhet en niks ooit U liefde van my kan wegneem nie! Selfs as ek vandag misluk en tekort skiet, fluister U, U onvoorwaardelike liefde diep in my siel en herinner my daaraan dat U genade elke oggend nuut is. Dit verbaas my regtig, Here. Dankie dat U vandag met my ontmoet het. Sou U my môre weer wakker maak met dieselfde lieflike fluistering van U liefde? Ek kan nie wag om weer met U te ontmoet nie.
In Jesus se naam,
Amen.

Donderdag, 10 Junie

Die mens is goed – geskep om tot seën.

Genesis 12:1-3
Die Here het vir Abram gesê: “Trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af na die land toe wat Ek vir jou sal aanwys. 2Ek sal jou ‘n groot nasie maak, Ek sal jou seën en jou ‘n man van groot betekenis maak, en jy moet tot ‘n seën wees. 3Ek sal seën wie jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees.”

Om oor te gesels of te dink:

 • God het met Sy mense ‘n verbond gevestig van die begin af. Die verbond was dat Hy vir hulle ‘n God sal wees as hulle vir Hom ‘n nasie sou wees. God sou hierdie volk ‘n groot nasie maak en vir hulle seën. God het Sy mense geseën sodat hulle ook vir ander tot seën kan wees. Hoe dink jy lyk hierdie seën? Hoe sou jy seën beskryf? Wat sou seën alles inhou? Watter voorbeelde sien jy daarvan in die Bybel?
 • Wanneer die Here ons die geleentheid gee om tot seën vir ander te kan wees is dit ‘n voorreg en genade. Hoe voel dit as iemand jou nie wil toelaat om hulle te seën nie? Is dit vir jou maklik of moeilik om iemand anders se seën te ontvang? Is dit maklik of moeilik vir jou om iemand ander te seën? Wat is die verskil? Waarom? Deel jou hart met die Here.
 • Is dit vir jou maklik of moeilik om aan die mens te dink as goed? Is dit vir jou moeilik of maklik om aan die tipe verhouding te dink wat ‘n Goeie God met so ‘n mens sou hê? Waarom? Deel jou hart met die Here?

Gebed:
Liewe Heer,
Ek weet nie wie of wat vandag my pad sal kruis nie. Maar ek weet wel dat U my rots en my vesting is. U is my skild en my sterk toring. Help my om myself vandag aan U te anker. Leer my hoe om sterk in U te staan en vandag net U manier te kies. Help my om in U waarheid te wandel en nie in my eie gevoelens nie. Help my om alles wat oor my pad kom, te omhels as ‘n geleentheid om U handewerk te sien en as ‘n geleentheid om ander na U te wys. Dankie dat U my liefhet en niks ooit U liefde van my kan wegneem nie! Selfs as ek vandag misluk en tekort skiet, fluister U, U onvoorwaardelike liefde diep in my siel en herinner my daaraan dat U genade elke oggend nuut is. Dit verbaas my regtig, Here. Dankie dat U vandag met my ontmoet het. Sou U my môre weer wakker maak met dieselfde lieflike fluistering van U liefde? Ek kan nie wag om weer met U te ontmoet nie.
In Jesus se naam,
Amen.

Woensdag, 9 Junie

Die mens is goed geskep – vir verhouding

Genesis 2:18
Verder het die Here God gesê: “Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke.”

Om oor te gesels of te dink:

 • God Drie-enig wat in verhouding met homself is. Skep die mens ook vir verhouding. Eers vir verhouding met Hom. God het van die begin af vreugde beleef om in verhouding met die mens te wees. Hoe beleef jy jou verhouding met God? Vind jy vreugde in jou verhouding met God? Beleef jy dat God jou geskep het om spesiaal in verhouding met jou te wees? Deel jou hart met die Here.
 • Ons is nie bedoel om alleen te wees nie. God het ons ook geskep vir verhouding met ander. Wanneer jy die tipe verhoudings beleef waarvoor God ons geskep het, word jy opgebou, vind jy vreugde en groei jy nader en nader aan mekaar en God. Het jy hierdie tipe verhoudings in jou lewe? Wat is jou belewenis van hierdie tipe verhoudings? Is daar verhoudings waar jy graag God se wil, invloed en hart vir daardie verhoudings sal wil hê? Deel jou hart met God.
 • Is dit vir jou maklik of moeilik om aan die mens te dink as goed? Is dit vir jou moeilik of maklik om aan die tipe verhouding te dink wat ‘n Goeie God met so ‘n mens sou hê? Waarom? Deel jou hart met die Here?

Gebed:
Liewe Heer,
Ek weet nie wie of wat vandag my pad sal kruis nie. Maar ek weet wel dat U my rots en my vesting is. U is my skild en my sterk toring. Help my om myself vandag aan U te anker. Leer my hoe om sterk in U te staan en vandag net U manier te kies. Help my om in U waarheid te wandel en nie in my eie gevoelens nie. Help my om alles wat oor my pad kom, te omhels as ‘n geleentheid om U handewerk te sien en as ‘n geleentheid om ander na U te wys. Dankie dat U my liefhet en niks ooit U liefde van my kan wegneem nie! Selfs as ek vandag misluk en tekort skiet, fluister U, U onvoorwaardelike liefde diep in my siel en herinner my daaraan dat U genade elke oggend nuut is. Dit verbaas my regtig, Here. Dankie dat U vandag met my ontmoet het. Sou U my môre weer wakker maak met dieselfde lieflike fluistering van U liefde? Ek kan nie wag om weer met U te ontmoet nie.
In Jesus se naam,
Amen.

Dinsdag, 8 Junie

Die mens is goed – geskep om te werk.

Genesis 1:27-31
27God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het Hy die mens geskep, man en vrou het Hy hulle geskep.
28Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê: “Wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip.”
29Verder het God gesê: “Let op! Ek gee aan julle al die plante wat saad gee op die hele aarde; ook al die bome wat vrugte dra en saad gee. Dit sal julle kos wees. 30Maar aan die wilde diere op die aarde en aan die voëls in die lug en aan die diere wat op die aarde kruip, aan alles wat leef, gee Ek al die groen plante as kos.” So het dit gebeur.
31Toe het God gekyk na alles wat Hy gemaak het, en dit was baie goed. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die sesde dag.

Om oor te gesels of te dink:

 • Ons is baie geneig om te dink dat dit die sonde se skuld is dat ons moet werk. Ons lees dit mis dat God ons geskep het om oor die natuur en Sy skepping te heers. Dit is die werk wat van die begin van die skepping af vir ons bedoel was. Wat beteken dit om te heers? Hoe heers God? Wat kan ons uit God se voorbeeld van heers leer wanneer ons, oor ons God gegewe taak van heers oor die skepping dink?
 • Om te werk is ‘n voorreg, ‘n geleentheid en ‘n roeping van God. Hoe is die werk wat jy doen vir jou ‘n voorreg? Hoe is dit vir jou ‘n geleentheid? Hoe is dit vir jou ‘n roeping? Indien dit vir jou moeilik is om jou werk so te sien, deel dit met die Here. Vra vir die Here om jou hart en gedagtes te draai as dit kom by hoe jy dink oor jou werk.
 • Is dit vir jou maklik of moeilik om aan die mens te dink as goed? Is dit vir jou moeilik of maklik om aan die tipe verhouding te dink wat ‘n Goeie God met so ‘n mens sou hê? Waarom? Deel jou hart met die Here?

Gebed:
Liewe Heer,
Ek weet nie wie of wat vandag my pad sal kruis nie. Maar ek weet wel dat U my rots en my vesting is. U is my skild en my sterk toring. Help my om myself vandag aan U te anker. Leer my hoe om sterk in U te staan en vandag net U manier te kies. Help my om in U waarheid te wandel en nie in my eie gevoelens nie. Help my om alles wat oor my pad kom, te omhels as ‘n geleentheid om U handewerk te sien en as ‘n geleentheid om ander na U te wys. Dankie dat U my liefhet en niks ooit U liefde van my kan wegneem nie! Selfs as ek vandag misluk en tekort skiet, fluister U, U onvoorwaardelike liefde diep in my siel en herinner my daaraan dat U genade elke oggend nuut is. Dit verbaas my regtig, Here. Dankie dat U vandag met my ontmoet het. Sou U my môre weer wakker maak met dieselfde lieflike fluistering van U liefde? Ek kan nie wag om weer met U te ontmoet nie.
In Jesus se naam,
Amen.

Maandag, 7 Junie

Die mens is goed – geskep in God se beeld.

Genesis 1:27-31
27God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het Hy die mens geskep, man en vrou het Hy hulle geskep.
28 Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê: “Wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip.”
29 Verder het God gesê: “Let op! Ek gee aan julle al die plante wat saad gee op die hele aarde; ook al die bome wat vrugte dra en saad gee. Dit sal julle kos wees. 30 Maar aan die wilde diere op die aarde en aan die voëls in die lug en aan die diere wat op die aarde kruip, aan alles wat leef, gee Ek al die groen plante as kos.” So het dit gebeur.
31 Toe het God gekyk na alles wat Hy gemaak het, en dit was baie goed. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die sesde dag.

Om oor te gesels of te dink:

 • Dit is eers op die sesde dag van skepping, nadat God die mens in sy eie beeld geskep het dat God vir die eerste keer sê iets is baie goed. Waarom dink jy is die mens goed?
 • God het die mens wat Hy baie goed gemaak het geseën en ‘n geleentheid gegee om na Sy skepping om te sien. Dit wys op nog ‘n manier dat die mens spesiaal is en anders is as die res van Sy skepping. Daar is verhouding en intimiteit. Daar is vertroue en liefde. Hoe sou jy gesonde en God geskape verhouding en intimiteit beskryf? Hoe sou jy gesonde en God geskape vertroue en liefde beskryf?
 • Is dit vir jou maklik of moeilik om aan die mens te dink as goed? Is dit vir jou moeilik of maklik om aan die tipe verhouding te dink wat ‘n Goeie God met so ‘n mens sou hê? Waarom? Deel jou hart met die Here?

Gebed:
Liewe Heer,
Ek weet nie wie of wat vandag my pad sal kruis nie. Maar ek weet wel dat U my rots en my vesting is. U is my skild en my sterk toring. Help my om myself vandag aan U te anker. Leer my hoe om sterk in U te staan en vandag net U manier te kies. Help my om in U waarheid te wandel en nie in my eie gevoelens nie. Help my om alles wat oor my pad kom, te omhels as ‘n geleentheid om U handewerk te sien en as ‘n geleentheid om ander na U te wys. Dankie dat U my liefhet en niks ooit U liefde van my kan wegneem nie! Selfs as ek vandag misluk en tekort skiet, fluister U, U onvoorwaardelike liefde diep in my siel en herinner my daaraan dat U genade elke oggend nuut is. Dit verbaas my regtig, Here. Dankie dat U vandag met my ontmoet het. Sou U my môre weer wakker maak met dieselfde lieflike fluistering van U liefde? Ek kan nie wag om weer met U te ontmoet nie.
In Jesus se naam,
Amen.

Saterdag, 5 Junie

Laat die aarde allerlei soorte diere oplewer: mak diere, diere wat kruip en wilde diere – almal na eie aard. Laat Ons mens maak wat met Ons ooreenstem. Dit is goed

Psalm 8
Here, ons Here, hoe wonderbaar is u Naam oor die hele aarde, hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het! 3Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word u teëstanders, die vyande en wraakgieriges, tot swye gebring. 4As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre waaraan U ‘n plek gegee het, 5wat is die mens dan dat U aan hom dink, die mensekind dat U na hom omsien? 6U het hom net ‘n bietjie minder as ‘n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon, 7U laat hom heers oor die werk van u hande, U het alles aan hom onderwerp: 8skape en beeste, alles; selfs die diere in die veld, 9die voëls in die lug, en die visse in die see wat die oseane deurkruis. 10Here, ons Here, hoe wonderbaar is u Naam oor die hele aarde!

Om oor te gesels:

 • Dink aan die mooiste toneel wat jy al waargeneem het in die skepping. Sien dit in jou gedagtes. Dink na aan wat jy gevoel het toe jy dit beleef het. Waaroor was jy in verwondering? Hoe het jy oor God gedink en gevoel toe jy dit beleef het? Waar beleef jy steeds vir God die meeste in die natuur? Waarom?
 • Gaan kyk in die spieël. Kyk na die fynste detail van wat jy in die spieël sien. Waaroor kan jy in verwondering wees oor wat jy daar waarneem? Hoe dink en voel jy oor God oor wat jy daar sien? Waarom? Deel met die Here wat in jou hart aangaan.
 • Dink na oor die persoon wat jy die liefste het. Hoe kan jy in verwondering wees oor wat God daar geskep het? Dink na aan die persoon van wie jy die minste hou. Hoe kan jy in verwondering wees oor wat God daar geskep het? Is dit ewe maklik? Wat verander? Deel met die Here wat in jou hart aangaan.
 • Hoe kan “Laat die aarde allerlei soorte diere oplewer: mak diere, diere wat kruip en wilde diere – almal na eie aard. Laat Ons mens maak wat met Ons ooreenstem.” hoop bring vir jou en die mense om jou?

Gebed:
Vergifnis is genade.
Sulke kwytskelding en vriendelikheid kan ek nie begryp nie.
Vergifnis is onfeilbare liefde.
Sulke geduld en begrip kan ek nie begryp nie.
Vergifnis is oorweldigende deernis.
Sulke simpatie en warmte kan ek nie vergeld nie.
Vergifnis is die uitwissing van oortredings.
Sulke vryheid en goeie wil verdien ek nie.
Vergifnis is die afwassing van my ongeregtighede.
Sulke suiwerheid en nuutheid kan ek nie handhaaf nie.
O Here, maak my lippe oop, en my mond sal u lof verkondig.
Here, U is Goed.
Amen.

Vrydag, 4 Junie

Laat die waters wemel van lewende wesens en laat voëls bo in die lug oor die aarde vlieg. Dit is goed

Jesaja 40:31
_ maar dié wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie._

Om oor te gesels:

 • Die lug is oop , sigbaar en vry. Ons kan die voëls sien vlieg, ons kan hulle waardeer en geniet. Jesaja beskryf ‘n gelowige wat in God glo en aan sy geloof vashou soos ‘n arend wat nooit moeg word nie nooit afgemat word nie.
 • Wat is jou ervaring van die lug? Wat waardeer jy van die hemel? Hoe kan jy God beleef in die oopte, die skemer, sonsopkoms, die wolke, die voëls? Hoe versterk of vergroot dit jou ervaring van God?
 • Die see was nog altyd vir die antieke mens ‘n geheimsinnige plek van gediertes wat onbekend is en vrees bring. Die see was onbekend. ‘n Plek wat onbekend is en wat nie geken kan word nie. ‘n Plek waar daar nie beheer is nie. ‘n Donker plek.
 • Wat is jou ervaring van die donker see. Wat is vir jou onbekend van sy dieptes? Hoe voel jy oor die verskeidenheid van diere wat nog nie ontdek is nie? Hoe voel jy oor die krag en die intensiteit van die see? Hoe beleef jy God se almag daar?
 • Die mooi van God wat die voëls in die lug en die diere in die see skep is dat Hy ewe bekend met albei is. Hy het mag oor albei. En Hy is lief vir albei. God het plek vir albei. En God bly getrou en lief vir jou wanneer jy belewenisse in elkeen het. Deel met God jou hart oor elkeen.
 • Hoe kan “Laat die waters wemel van lewende wesens en laat voëls bo in die lug oor die aarde vlieg.” hoop bring vir jou en die mense om jou?

Gebed:
Vergifnis is genade.
Sulke kwytskelding en vriendelikheid kan ek nie begryp nie.
Vergifnis is onfeilbare liefde.
Sulke geduld en begrip kan ek nie begryp nie.
Vergifnis is oorweldigende deernis.
Sulke simpatie en warmte kan ek nie vergeld nie.
Vergifnis is die uitwissing van oortredings.
Sulke vryheid en goeie wil verdien ek nie.
Vergifnis is die afwassing van my ongeregtighede.
Sulke suiwerheid en nuutheid kan ek nie handhaaf nie.
O Here, maak my lippe oop, en my mond sal U lof verkondig.
Here, U is Goed.
Amen.

Donderdag, 3 Junie

Laat daar ligte wees aan die hemelkoepel sodat dag en nag onderskei kan word en dit ook kan dien as tekens om seisoene, dae en jare te bepaal. Die ligte in die hemelkoepel moet ook die aarde verlig. Dit is goed

Genesis 1:14-15
14 Laat daar ligte wees aan die hemelkoepel sodat dag en nag onderskei kan word en dit ook kan dien as tekens om seisoene, dae en jare te bepaal. 15 Die ligte in die hemelkoepel moet ook die aarde verlig.

Om oor te gesels:

 • Sit en dink oor dit wat die son, maan en sterre vir ons bring. Die dag en nag siklusse, die maand siklusse en die seisoen siklusse. Hoe verryk dit jou lewe? Waarvan hou jy? Wat geniet jy? Wat is dalk vir jou uitdagend? Deel sommer jou ervarings met die Here.
 • Soms kom staan die son of maan voor mekaar. Dit is bekend as ‘n verduistering. ‘n Algehele sonverduistering, sê hulle is nogal angswekkend. Waar dit waargeneem word begin die diere huis toe keer soos die einde van die dag. ‘n Mens se hart begin so half vinniger klop as jy die duisternis of die skemer so vinnig sien nader kom. En mens kan letterlik nie jou hand voor jou oë sien nie. Dit is donker vir ‘n tyd tot die maan en son weer by mekaar verby beweeg soos hulle bedoel was om in hulle eie glorie in hulle eie plekke te skyn.
 • Is daar tye wanneer dit voel asof dinge nie in volgorde is nie? Asof alles nie op hulle plekke is nie? Asof daar chaos is? Asof dit self bietjie angswekkend word? Veral wanneer dit goed in ons lewens is wat normaalweg vir ons vastigheid en selfs vreugde gee? Deel met God jou ervaring en hart.
 • Hoe kan “Laat daar ligte wees aan die hemelkoepel sodat dag en nag onderskei kan word en dit ook kan dien as tekens om seisoene, dae en jare te bepaal. Die ligte in die hemelkoepel moet ook die aarde verlig” hoop bring vir jou en die mense om jou?

Gebed:
Vergifnis is genade.
Sulke kwytskelding en vriendelikheid kan ek nie begryp nie.
Vergifnis is onfeilbare liefde.
Sulke geduld en begrip kan ek nie begryp nie.
Vergifnis is oorweldigende deernis.
Sulke simpatie en warmte kan ek nie vergeld nie.
Vergifnis is die uitwissing van oortredings.
Sulke vryheid en goeie wil verdien ek nie.
Vergifnis is die afwassing van my ongeregtighede.
Sulke suiwerheid en nuutheid kan ek nie handhaaf nie.
O Here, maak my lippe oop, en my mond sal u lof verkondig.
Here, U is Goed.
Amen.

Woensdag, 2 Junie

Laat die water op die aarde op een plek bymekaarkom sodat die droë grond te voorskyn kan kom!. En dit is goed

Eksodus 33:19
Die Here sê vir hom: “Ek sal jou iets van my goedheid laat sien en Ek sal jou my stem laat hoor wanneer Ek my Naam ‘die Here’ uitroep. Ek gee genade aan dié wat Ek wil; en ontferming aan dié wat Ek wil.”

Om oor te gesels of te dink:

 • Toe God die see laat terugtrek het die land na voorskyn gekom. En met dit saam het daar hoë berge te voorskyn gekom. Die aard van ‘n berg (en op kleiner skaal heuwels) is dat hulle ‘n unieke uitdaging is om geklim te word. Daar is iets in ons wat die uitdaging wil aanneem. Maar soms voel dit of die berg op ons afgedwing word. Dink daaroor na. Is daar enige berge op jou horison wat jy of wil klim, of wat jy moet klim? Dalk is dit net ‘n heuwel?
 • Wanneer ons die berg klim is dit die perfekte geleetheid om God raak te sien. Ons kan sien wat God alles goed gemaak het. Ons kan sien hoe ver ons gekom het. Ons kan sien wat nog voorlê. En in die gedeelte kan ons sien hoe God kies om ons te ontmoet en Sy goedheid met ons te deel deur Homself aan ons bekend te maak en Homself aan ons voor te stel. Hoe het jy God leer ken op jou berg of heuwel?
 • Hoe kan “Laat die water op die aarde op een plek bymekaarkom sodat die droë grond te voorskyn kan kom!” hoop bring vir jou en die mense om jou?

Gebed:
Vergifnis is genade.
Sulke kwytskelding en vriendelikheid kan ek nie begryp nie.
Vergifnis is onfeilbare liefde.
Sulke geduld en begrip kan ek nie begryp nie.
Vergifnis is oorweldigende deernis.
Sulke simpatie en warmte kan ek nie vergeld nie.
Vergifnis is die uitwissing van oortredings.
Sulke vryheid en goeie wil verdien ek nie.
Vergifnis is die afwassing van my ongeregtighede.
Sulke suiwerheid en nuutheid kan ek nie handhaaf nie.
O Here, maak my lippe oop, en my mond sal U lof verkondig.
Here, U is Goed.
Amen.

Dinsdag, 1 Junie

Laat daar skeiding kom tussen die waters. En dit is goed

Jesaja 43:14-21
14 Die hoë God van Israel wat jou red, die Here, het gesê: Ek stuur iemand om teen Babel te gaan veg, sodat julle gered kan word. Ek laat die Galdeërs wat daar woon, vlug. Hulle vlug in die skepe waarmee hulle so gespog het. 15 Ek is die Here, jou hoë God. Ek het Israel gemaak. Ek is julle Koning. 16 Dit is die Here wat hier praat. Ek het destyds ’n pad deur die see gemaak. Ek het ’n deurgang deur die bruisende water gemaak. 17 Ek het perde en oorlogswaens, ’n hele leërmag, vernietig. Hulle het tot ’n val gekom. Hulle sal nooit weer daar opstaan nie. Dit is verby met hulle soos ’n lamp wat doodgeblaas is. 18 Die Here sê: Moenie vassteek by die verlede nie. Moenie net dink aan die dinge wat verby is nie. 19 Let op! Ek gaan iets nuuts laat gebeur. Dit het alreeds begin. Kom julle dit nie agter nie? Ek maak deur die woestyn ’n pad vir my volk om terug te kom. Ek laat riviere deur verlate plekke loop. 20 Die jakkalse en die volstruise, al die wilde diere in die veld sal daarvoor vir My kom dankie sê. Ek het water in die woestyn gegee vir hulle om te drink. Ek het riviere deur eensame gedeeltes laat loop sodat die volk wat Ek vir My gekies het, daaruit kan drink. 21 Hulle is die volk wat Ek vir My bymekaargemaak het om My te loof en te prys..

Om oor te gesels of te dink:

 • Vandag se gedeelte herinner ons aan ‘n tyd toe God se volk in die woestyn vasgekeer was tussen die see en die oorlogswaens van die Egiptenare. Hy herinner hulle hieraan wanneer hulle weer deur vyande omring word en moeilikheid in die oog staar. Voel dit dalk vir jou asof jy huidiglik deur vyande omring word of moeilikheid in die oog staar? Hoe sou jy jou vyand beskryf of jou moeilikheid verduidelik?
 • God herinner dat Hy die waters geskei het toe die volk nodig gehad het om op droë grond deur te stap. Hy herinner selfs dat Hy die waters bo en onder geskei het toe Hy die wêreld geskep het. Hy herinner dat Hy kan water bring in woestyn gebiede waar daar niks water is nie en dat Hy in beheer is. Wat het jy tans nodig? Het jy nodig dat God vir jou ‘n pad maak deur jou groot diep see? Het jy nodig dat God vir jou iets nuut skep uit die chaos na bo en onder? Of het jy nodig dat God water bring waar droog droë woestyn wêreld in jou binneste is? Wat is jou diepste behoefte? Deel dit met die Here?
 • Hoe kan “Laat daar skeiding kom tussen die waters” hoop bring vir jou en die mense om jou?

Gebed:
Vergifnis is genade.
Sulke kwytskelding en vriendelikheid kan ek nie begryp nie.
Vergifnis is onfeilbare liefde.
Sulke geduld en begrip kan ek nie begryp nie.
Vergifnis is oorweldigende deernis.
Sulke simpatie en warmte kan ek nie vergeld nie.
Vergifnis is die uitwissing van oortredings.
Sulke vryheid en goeie wil verdien ek nie.
Vergifnis is die afwassing van my ongeregtighede.
Sulke suiwerheid en nuutheid kan ek nie handhaaf nie.
O Here, maak my lippe oop, en my mond sal U lof verkondig.
Here, U is Goed.
Amen.

Maandag, 31 Mei

Laat daar lig wees. En dit is goed.

Jesaja 60:19-20
19 Jou lig sal gedurende die dag nie meer van die son af kom nie. Jy sal nie meer afhanklik wees van die maan wat in die nag skyn nie. Die Here self sal vir altyd jou lig wees. Jou God sal oor jou skyn. 20 Jou dae van hartseer is verby. Jou son sal nooit ondergaan nie. Jou maan sal nooit donker word nie. Die Here self sal vir altyd jou lig wees.

Om oor te gesels of te dink:

 • Die wêreld voel van tyd tot tyd donker. Ons lewens voel van tyd tot tyd donker. Soms voel ons harte van tyd tot tyd donker. Is jy onlangs deur so ‘n ervaring? Wat is donker in jou ervaring?
  Die Here het net gespreek “Laat daar lig wees” en die donkerte is verdryf. Hoe laat dit jou voel om te weet dat God soveel mag oor die donkerte van die wêreld, jou lewe en jou hart het?
 • Die teksgedeelte sê dat God se lig nooit weer sal weggaan nie. Dat die donkerte dit nie kan verdryf nie. Dat dit altyd sal heers. Watter beloftes gee die gedeelte vir jou vir die wêreld, jou lewe en jou hart wanneer die donker voel asof dit wil oorweldig?
 • Hoe kan “Laat daar lig wees” hoop bring vir jou en die mense om jou?

Gebed:
Vergifnis is genade.
Sulke kwytskelding en vriendelikheid kan ek nie begryp nie.
Vergifnis is onfeilbare liefde.
Sulke geduld en begrip kan ek nie begryp nie.
Vergifnis is oorweldigende deernis.
Sulke simpatie en warmte kan ek nie vergeld nie.
Vergifnis is die uitwissing van oortredings.
Sulke vryheid en goeie wil verdien ek nie.
Vergifnis is die afwassing van my ongeregtighede.
Sulke suiwerheid en nuutheid kan ek nie handhaaf nie.
O Here, maak my lippe oop, en my mond sal u lof verkondig.
Here, U is Goed.
Amen.

Saterdag, 29 Mei

God is Beskermer

Psalm 119:114
114By U skuil ek, U beskerm my, in u woord stel ek my vertroue.

Om oor te gesels:

 • Hierdie vers is in ‘n 8 vers eenheid van vers 113-120. Dit gedeelte handel daaroor dat ons altyd veilig is by God, in Sy Woord. In God se Woord leer ons Hom intiem ken, ons leer om God te volle te vertrou, ons word beskerm deur God se beloftes wat Hy aan ons gemaak het in Sy Woord. Sou jy jou eie verhouding met God se Woord so intiem beskryf? Voel jy so veilig en beskerm deur God en Sy Woord?
 • Die gedeelte stel die beskerming van God en die veilig hou in Sy Woord in kontras met die skynheiligheid van die wêreld. Die wêreld verander konstant hulle verwagtinge, hulle leuens en wisselvalligheid. Daar is geen vaste grond of vrede nie. Dit is lynreg teenoor God se beskerming en veilig hou. Het jy ervarings van waar die wêreld en die lewe om jou, jou te nagekom het en teleurgestel het?
 • As jy dink oor God as beskermer, waarvoor is jy alles dankbaar? Maak ‘n lys daarvan.

Gebed:
My liefdevolle, liefdevolle, Berskermer
Ek hou niks van skynheiliges nie, maar ek het U wet baie lief.
By U kruip ek weg, want U is baie sterk, U pas my goed op.
Ek wag op u Woord om my sterk te maak.
Julle spul slegte mense moet dadelik padgee sodat ek kan doen wat my God sê.
Here, hou my hand styf vas soos U beloof het, dan sal ek voluit lewe.
Moenie my teleurstel nie, kyk dan net hoe glo ek in U.
Hou my regop, dan is alles in orde, dan sal ek doen wat U sê.
U hou niks van mense wat nie na U luister nie.
Hulle praat ’n spul leuens.
U vee goddelose mense van die aarde af soos ’n klomp rommel;
daarom is ek so lief vir u Woord. Ek het baie groot respek vir U.
Dit wat U doen, vul my met ontsag. U is goed.
Amen

Vrydag, 28 Mei

God is Voorsiener

Matteus 7:7-12
“Vra, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal kry; klop, en vir julle sal oopgemaak word, 8 want elkeen wat vra, ontvang; en elkeen wat soek, kry; en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word.
9 “Watter mens onder julle sal vir sy seun ‘n klip gee as hy brood vra, 10 of ‘n slang as hy vis vra? 11 As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan dié wat dit van Hom vra?
12 “Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dit is tog waarop dit neerkom in die wet en die profete.”.

Om oor te gesels:

 • In hierdie gedeelte word daar gesê dat ons sal ontvang waarvoor ons vra. Die gedeelte verwys na God as ‘n goeie Vader wat weet wat om vir Sy kinders te gee. Wat is jou ervaring hiervan? Het die Here al vir jou gegee waarvoor jy gevra het?
 • Indien ons na God sou soek en vir God vra om meer van Hom in ons lewe te hê, sou Hy getrou wees om vir ons te gee wat ons vra? Wanneer ons leer om God se wil elke dag te soek leer ons om aan ander te doen wat ons ook ook wil hê hulle moet aan ons doen. Ons leer om te gee soos God gee. Ons voor sien soos God voorsien. Hoe voorsien God tans vir jou? Hoe voorsien jy tans vir ander?.
 • As jy dink oor God as voorsiener, waarvoor is jy alles dankbaar? Maak ‘n lys daarvan.

Gebed:
My liefdevolle, liefdevolle, Voorsiener
Ons dank U dat geen situasie buite U beheer is nie. U is die God wat voorsien. Ons dank U dat U alles besit en alles in U hande hou. Ons dank U dat U ons behoeftes ken nog voordat ons U eers vra, voordat ons nog selfs na U toe kom. U is bewus van alles wat in ons aangaan, en U het ‘n plan. U hou bepalinge, U het die oplossings. U alleen kan berge versit om ‘n weg vir U kinders te maak. Ons vra dat U antwoorde, in U tyd, in U plan gee vir elke behoefte wat in ons harte swaar weeg. Vergewe ons dat ons in U twyfel, dat ons bekommerd is en dat ons so hard probeer om alles self uit te werk. Help ons om U meer te vertrou, help ons in ons ongeloof. Ons kies om te erken en te glo dat U in staat is om veel meer te bereik, om veel groter te doen as wat ons selfs gedink het. Ons bedank U by voorbaat vir U wonderwerke, dat U paaie oopgemaak het, vir U voorsiening vir die mense wat U liefhet. Dankie vir die oorvloed seën en goedheid wat U al uitgestort het. Ons vertrou U vandag, en elke dag, en is so dankbaar vir U Krag en vreugde wat ons lewens vul. Dankie dat U ons in alle omstandighede geleer het om tevrede te wees. Ons het U lief Here, ons steun op U. U is Goed.
Amen

Donderdag, 27 Mei

God is Here

2 Samuel 22:32-34
Waarlik, wie anders as die Here is God? Ja, wie anders as ons God is ‘n rots? 33 God omgord my met krag; Hy maak my pad voorspoedig. 34 Hy maak my voete soos dié van ‘n ribbok; op hoë plekke laat Hy my stewig staan.

Om oor te gesels:

 • In hierdie gedeelte erken Dawid dat God sy Here is. Dit beteken God is die Heerser van sy lewe. Hy erken God is in beheer en dat Hy afhanklik is van God vir voorsiening, beskerming en leiding. Is God jou Here? Hoe voel dit om so afhanklik van God te wees? Hoe sou jou verklaring wees as jy soos Dawid nou ‘n lied sou skryf van God as jou Here?
 • As God jou Here is, beteken dit dat jy sy onderdaan is, dat jy afhanklik is, dat jy dienend Hom volg. Dawid se lewe het grotendeels dit gereflekteer. Hoe reflekteer jou lewe dat jy God se dienaar is? Sou ander die getuienis daarvan kon sien? Dink na daaroor en vra selfs vir ander hoe hulle getuienis van jou afhanklikheid van die Here in jou lewe raaksien.
 • As jy dink oor God as Here van jou lewe, waarvoor is jy alles dankbaar? Maak ‘n lys daarvan.

Gebed:
My liefdevolle, liefdevolle, Here
Sommige dae voel te moeilik. Ek is seer, sukkel, veg vrees en bekommernis om elke draai. Maar te midde van alles het U my nie gelos om vir myself te sorg nie. Vergewe my dat ek twyfel dat U daar is. Vergewe my dat ek gedink het U het my vergeet. Vergewe my dat ek glo dat ek op die een of ander manier die beter manier ken. U is volkome betroubaar. U is almagtig. U is in staat. U is Here oor elke situasie, al lyk dit hoe moeilik. U is Geneesheer en sal nooit die hartseer wat ek vandag dra, verniet laat dra nie. Enigiets is by U moontlik. Ek bid nie net vir my eie hartseer nie, maar ook vir diegene wat vandag treur. Ek vra U diegene wat huil en treur vandag sal omring. Ek bid vir die vrede van U teenwoordigheid om ons gedagtes te bedek. Herinner ons dat die vyand ons nooit uit U hande kan steel nie. U is goed.
Amen

Woensdag, 26 Mei

God is Geneesheer

Jesaja 38:14-20
My oë het moeg geword van opkyk na die hemel toe. Here, red my uit my ellende. 15 Wat kan ek sê? Die Here het met my gepraat, Hy het gedoen wat Hy gesê het. Ek sal my hele lewe lank swaar loop oor wat ek moes verduur. 16 Mense leef ten spyte hiervan, Here, en ek sal daarmee saam kan leef, maar maak my tog gesond, herstel my! 17 Dit was vir my goed om soveel te ly; U het my lief, U het my uit die dood gered; U het al my sondes vergewe. 18 In die doderyk kan niemand U loof nie, geeneen wat dood is, kan U prys nie; niemand in die graf dink aan u trou nie! 19 Net hulle wat nog lewe, kan U loof, so doen ek dit vandag. Vaders sal hulle kinders van u trou vertel. 20 Here, U het my gered. Ons sal op ons liere speel al die dae van ons lewe, in die huis van die Here.

Om oor te gesels of te dink:

 • Soms wanneer ons vir genesing vra is ons so desperaat. Ons word sommer moeg om die heeltyd na God te kyk en te vra vir Sy genesende krag. Was jy al ooit in so ‘n situasie waarin jy gesmag het na genesing? Wat het gebeur?
 • God het in die Bybel op verskillende maniere genees. Soms het Hy mense fisies genees. Soms het Hy mense se verhoudings met hulleself genees. Some het Hy hulle verhoudings met hulle medemens genees. Soms het Hy hulle verhoudings met hulle gemeenskap genees. Soms het Hy hulle verhoudings met Hom genees. Watter tipe genesing het jy op die oomblik die meeste nodig?
 • As jy dink oor God as geneesheer, waarvoor is jy alles dankbaar? Maak ‘n lys daarvan.

Gebed:
My liefdevolle, liefdevolle, Geneesheer.
Here, u Woord spreek beloftes van genesing en herstel en ek dank U vir die wonderwerke wat U vandag nog doen. Vandag vra ek vir genesing vir myself. Ek vra vir genesing in my verhouding met U, in my verhouding met my gemeenskap, in my verhouding met my geliefdes, in my verhouding met myself en fisies. Ek glo in die genesende krag van geloof en gebed en ek vra U om U magtige werk in die lewe te begin. Omring my met bonatuurlike vrede en krag en gee my die geloof om te glo dat alle dinge vir U moontlik is. Beskerm my teen Satan se leuens en moedeloosheid en laat my wonderbaarlike genesing begin. U is goed.
Amen

Dinsdag, 25 Mei

God is Herder

Psalm 23
Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. 2 Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. 3 Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy Naam. 4 Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In u hande is ek veilig. 5 U laat my by ‘n feesmaal aansit, terwyl my teëstanders moet toekyk. U ontvang my soos ‘n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. 6 U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae.

Om oor te gesels of te dink:

 • Hierdie Psalm is een van die mees bekende Psalms. Watter herinneringe bring dit vir jou? Watter betekenis het hierdie Psalm vir jou?
 • Die Psalm gebruik twee beelde. Dié van die Herder en dié van ‘n feesmaal. Hoe verskil die twee beelde en hoe kom die twee beelde ooreen? As jy die hooftema aangaande God in die Psalm moet saam vat in een sin, wat sou dit wees?
 • As jy dink oor God as herder, waarvoor is jy alles dankbaar? Maak ‘n lys daarvan.

Gebed:
My liefdevolle, liefdevolle, Herder.
Dankie dat U die herder van my hart is. Dankie dat U so mooi na my omsien , my lei my beskerm en vir my voorsien. Vader ek het vandag van U __(deel met die Here jou hart) nodig. Here ek vra dat U in my hart werk. Dankie dat U in my lewe is en my totaal en al transformeer. Dankie dat U my herder is. U is goed.
Amen

Saterdag, 22 Mei

Wat doen die Gees in ons stilte?

Handelinge 2:14-21
Toe staan Petrus saam met die elf ander apostels op en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe: “Jode en julle almal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Luister na wat ek gaan sê: Hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar nege-uur in die môre. Nee, hier gebeur wat God deur die profeet Joël gesê het: “Só sal dit in die laaste dae wees, sê God: Ek sal my Gees uitstort op alle mense: julle seuns en julle dogters sal as profete optree; julle jongmense sal gesigte sien; julle oumense sal drome droom. Ja, op my dienaars en my dienaresse sal Ek in daardie dae my Gees uitstort, en hulle sal as profete optree. Ek sal tekens bo in die lug en wonders onder op die aarde gee: bloed en vuur en rookwolke. Die son sal pikdonker word en die maan bloedrooi voordat die groot en glorieryke dag van die Here kom. So sal dit dan wees: elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.

Om oor te gesels of te dink:

 • Het jy al ooit gevoel asof die Here stil is? Hoe voel dit? As die Here stil is, is die stilte ‘n vriend of ‘n vyand?
 • Die wêreld om ons is geneig om baie te raas. Dit is baie maklik om omring te wees met klank heeldag lank. Stemme, radio, musiek, TV, selfone, diere, motors, vliegtuie, ens. Waar beleef jy stilte deur die dag?
 • Wanneer die Gees alles wat raas binne in jou kom stilmaak, hoe voel daardie stilte? Is die stilte dan ‘n vriend of ‘n vyand? Wat wil die Gees in die stilte vir jou sê?
 • Wat wil jy vandag vir die Gees vra? Wat wil die Gees in jou doen?

Gebed:
Heer van my lewe,
Ek wil hê wat U wil hê, Here.
Ek vra vir U leiding in totale vertroue en geloof dat U my help.
Here, ek weet niks waarvoor U my roep, is te veel vir my nie.
Here, ek vra dat U die bekommernisse en vrese sal stilmaak.
Here, help my spasie te maak in my lewe, sodat U my helper is in al my werk en omstandighede. Help my om alles aan te pak tot eer van U naam.
Here, help my om elke aksie en gedagte te meet aan U wil.
Here, help my dat ek nie vinnige oplossings en versoeking neem nie.
Here, ek het vertroue daarin dat as ek U wil soek, dat die uitkoms reeds in U hande is.
Daarom Here, vra ek dat ek my lewe lei, met die wete dat ek U wil in alles soek.
Amen

Vrydag, 21 Mei

Wat doen die Gees in ons chaos?

Handelinge 2:14-21
Toe staan Petrus saam met die elf ander apostels op en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe: “Jode en julle almal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Luister na wat ek gaan sê: Hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar nege-uur in die môre. Nee, hier gebeur wat God deur die profeet Joël gesê het: “Só sal dit in die laaste dae wees, sê God: Ek sal my Gees uitstort op alle mense: julle seuns en julle dogters sal as profete optree; julle jongmense sal gesigte sien; julle oumense sal drome droom. Ja, op my dienaars en my dienaresse sal Ek in daardie dae my Gees uitstort, en hulle sal as profete optree. Ek sal tekens bo in die lug en wonders onder op die aarde gee: bloed en vuur en rookwolke. Die son sal pikdonker word en die maan bloedrooi voordat die groot en glorieryke dag van die Here kom. So sal dit dan wees: elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.

Om oor te gesels of te dink:

 • In die begin toe God die aarde geskep het, het die Gees oor die chaos beweeg en God het dit georganiseer en geskep. Die Gees het orde gebring in dit wat deurmekaar was. Soms voel dit asof ons lewens ook chaos het wat regeer. Dit voel moontlik asof ons nie in beheer is nie en alles om ons woed. Wat dink jy wil die Gees doen in jou lewe as die storms woed?
 • Waaruit bestaan jou chaos op die oomblik? Hoe laat die chaos jou voel? Wil jy die chaos wegstoot of is jy bereid om die chaos uit te wag? Wat kan jy in die chaos leer? Wat dink jy sê die chaos vir jou?
 • Indien jy familie of vriende het wat tans deur chaos gebombardeer word, hoe kan jy hulle ondersteun? Hoe kan die Gees jou gebruik in hulle chaos van die mense in jou omgewing?
 • Wat wil jy vandag vir die Gees vra? Wat wil die Gees in jou doen?

Gebed:
Heer van my lewe,
Ek wil hê wat U wil hê, Here.
Ek vra vir U leiding in totale vertroue en geloof dat U my help.
Here, ek weet niks waarvoor U my roep, is te veel vir my nie.
Here, ek vra dat U die bekommernisse en vrese sal stilmaak.
Here, help my spasie te maak in my lewe, sodat U my helper is in al my werk en omstandighede. Help my om alles aan te pak tot eer van U naam.
Here, help my om elke aksie en gedagte te meet aan U wil.
Here, help my dat ek nie vinnige oplossings en versoeking neem nie.
Here, ek het vertroue daarin dat as ek U wil soek, dat die uitkoms reeds in U hande is.
Daarom Here, vra ek dat ek my lewe lei, met die wete dat ek U wil in alles soek.
Amen

Donderdag, 20 Mei

Wat doen die Gees in die kerk?

Handelinge 2:14-21
Toe staan Petrus saam met die elf ander apostels op en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe: “Jode en julle almal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Luister na wat ek gaan sê: Hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar nege-uur in die môre. Nee, hier gebeur wat God deur die profeet Joël gesê het: “Só sal dit in die laaste dae wees, sê God: Ek sal my Gees uitstort op alle mense: julle seuns en julle dogters sal as profete optree; julle jongmense sal gesigte sien; julle oumense sal drome droom. Ja, op my dienaars en my dienaresse sal Ek in daardie dae my Gees uitstort, en hulle sal as profete optree. Ek sal tekens bo in die lug en wonders onder op die aarde gee: bloed en vuur en rookwolke. Die son sal pikdonker word en die maan bloedrooi voordat die groot en glorieryke dag van die Here kom. So sal dit dan wees: elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.

Om oor te gesels of te dink:

 • Die Gees verwys altyd na Jesus en vestig altyd die lig op Christus. Dit is Sy funksie. Waar sien jy die Gees dan aan die werk? Waar dink jy word die Gees bedroef?
 • Hoe laat dit jou voel wanneer jy dink die Gees werk binne jou? Verander dit die manier hoe jy dink, hoe jy praat, hoe jy werk, hoe jy optree, hoe jy leef? Dink terug oor gister. Wat sou die Gees vir jou sê oor julle dag wat gister afgespeel het?
 • Hoe help dit ons as “kerk” om te weet dat die Gees in elkeen van ons is? Hoe kan ons nader aan mekaar leef as liggaam van Christus? Wat voel jy wil die Gees spesifiek hê jy moet doen in die “kerk”?
 • Wat wil jy vandag vir die Gees vra? Wat wil die Gees in jou doen?

Gebed:
Heer van my lewe,
Ek wil hê wat U wil hê, Here.
Ek vra vir U leiding in totale vertroue en geloof dat U my help.
Here, ek weet niks waarvoor U my roep, is te veel vir my nie.
Here, ek vra dat U die bekommernisse en vrese sal stilmaak.
Here, help my spasie te maak in my lewe, sodat U my helper is in al my werk en omstandighede. Help my om alles aan te pak tot eer van U naam.
Here, help my om elke aksie en gedagte te meet aan U wil.
Here, help my dat ek nie vinnige oplossings en versoeking neem nie.
Here, ek het vertroue daarin dat as ek U wil soek, dat die uitkoms reeds in U hande is.
Daarom Here, vra ek dat ek my lewe lei, met die wete dat ek U wil in alles soek.
Amen

Woensdag, 19 Mei

Wat doen die Gees in ons huise?

Handelinge 2:14-21
Toe staan Petrus saam met die elf ander apostels op en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe: “Jode en julle almal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Luister na wat ek gaan sê: Hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar nege-uur in die môre. Nee, hier gebeur wat God deur die profeet Joël gesê het: “Só sal dit in die laaste dae wees, sê God: Ek sal my Gees uitstort op alle mense: julle seuns en julle dogters sal as profete optree; julle jongmense sal gesigte sien; julle oumense sal drome droom. Ja, op my dienaars en my dienaresse sal Ek in daardie dae my Gees uitstort, en hulle sal as profete optree. Ek sal tekens bo in die lug en wonders onder op die aarde gee: bloed en vuur en rookwolke. Die son sal pikdonker word en die maan bloedrooi voordat die groot en glorieryke dag van die Here kom. So sal dit dan wees: elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.

Om oor te gesels of te dink:

 • Selfs gesinne in die Bybel het nie gelyk soos ons vandag sou dink ‘n ideale gesin sou lyk nie. Ons gesinne lyk nie noodwendig soos ons ook graag sou wou hê dit moet lyk nie. Hoe werk die Gees in ons gesinne se lewens?
 • Die shema, ‘n gebed wat die Jode van kindertyd af ken en daagliks twee keer bid herinner ons dat ons belydenis in ons gesinne konstant op ons lippe moet wees en uitgeleef word (Deut 6:4-9). Hoe leef julle gesin dit wat julle glo uit in julle gesin elke dag? As julle vir mekaar moet vra vir terugvoer, sal almal in die huis kan sê hulle sien wat jy glo deur jou optredes?
 • Probeer om een van die volgende Geloofsgewoontes vandag te oefen:
  1) Geloofsgesprekke – Oor die normale dinge vanuit die oogpunt van ‘n gelowige.
  2) Stiltetyd en Gebed – ‘n Tyd waar die gesin reeds saam is om in die Woord te kan wandel en te bid
  3) Huisgewoontes – ‘n Ritme wat verhoudings versterk en geborgenheid in die gesin versterk. Bv. Vrydagaande is Familieaande
  4) Saam Diensbaar te Wees – Saam tyd en energie te spandeer om diensbaar te wees
  5) Saam te Eet – Bewustelik saam te eet en gesprekstyd te hê
 • Wat wil jy vandag vir die Gees vra? Wat wil die Gees in jou doen?

Gebed:
Heer van my lewe,
Ek wil hê wat U wil hê, Here.
Ek vra vir U leiding in totale vertroue en geloof dat U my help.
Here, ek weet niks waarvoor U my roep, is te veel vir my nie.
Here, ek vra dat U die bekommernisse en vrese sal stilmaak.
Here, help my spasie te maak in my lewe, sodat U my helper is in al my werk en omstandighede. Help my om alles aan te pak tot eer van U naam.
Here, help my om elke aksie en gedagte te meet aan U wil.
Here, help my dat ek nie vinnige oplossings en versoeking neem nie.
Here, ek het vertroue daarin dat as ek U wil soek, dat die uitkoms reeds in U hande is.
Daarom Here, vra ek dat ek my lewe lei, met die wete dat ek U wil in alles soek.
Amen

Maandag, 17 Mei

Wat doen die Gees in ons jongmense?

Handelinge 2:14-21
Toe staan Petrus saam met die elf ander apostels op en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe: “Jode en julle almal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Luister na wat ek gaan sê: Hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar nege-uur in die môre. Nee, hier gebeur wat God deur die profeet Joël gesê het: “Só sal dit in die laaste dae wees, sê God: Ek sal my Gees uitstort op alle mense: julle seuns en julle dogters sal as profete optree; julle jongmense sal gesigte sien; julle oumense sal drome droom. Ja, op my dienaars en my dienaresse sal Ek in daardie dae my Gees uitstort, en hulle sal as profete optree. Ek sal tekens bo in die lug en wonders onder op die aarde gee: bloed en vuur en rookwolke. Die son sal pikdonker word en die maan bloedrooi voordat die groot en glorieryke dag van die Here kom. So sal dit dan wees: elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.

Om oor te gesels of te dink:

 • Jongmense het ‘n diep behoefte om te behoort. Voel jy asof jy êrens behoort? Hoe sou ‘n plek waar jy behoort lyk? Hoe sou jy optree om ander te laat voel hulle behoort?
 • Ons glo soms jongmense kan nie ‘n verskil maak nie want is te jonk. Het iemand al ooit geglo jy kan nie iets doen nie want jy is te jonk, te oud, te kort, te lank, te vroulik, te manlik, te slim, te dom, te… Hoe kan jy help om ander in hulleself te glo en hulle te laat leef soos God hulle geskep het om te leef?
 • Kinders glo soms so maklik sonder om te twyfel. Hulle is vreugdevol vreesloos in die manier waarop hulle Jesus dien. Die Gees kan sulke jongmense maklik gebruik om te doen wat Hy vra. Dien jy die Here op hierdie manier? Kan jy Jesus so volg? Kan jy vreugdevol vreesloos volg sonder om te twyfel? Wat hou terug?
 • Wat wil jy vandag vir die Gees vra? Wat wil die Gees in jou doen?

Gebed:
Heer van my lewe,
Ek wil hê wat U wil hê, Here.
Ek vra vir U leiding in totale vertroue en geloof dat U my help.
Here, ek weet niks waarvoor U my roep, is te veel vir my nie.
Here, ek vra dat U die bekommernisse en vrese sal stilmaak.
Here, help my spasie te maak in my lewe, sodat U my helper is in al my werk en omstandighede. Help my om alles aan te pak tot eer van U naam.
Here, help my om elke aksie en gedagte te meet aan U wil.
Here, help my dat ek nie vinnige oplossings en versoeking neem nie.
Here, ek het vertroue daarin dat as ek U wil soek, dat die uitkoms reeds in U hande is.
Daarom Here, vra ek dat ek my lewe lei, met die wete dat ek U wil in alles soek.
Amen

Saterdag, 15 Mei

Waar kan ons die Gees hoor praat?

Job 6:10
Dan sou dit my troos wees: dat ek ten spyte van my pyn ook vreugde sal hê dat ek die woorde van die Heilige nie ontken het nie.’

Om oor te gesels:

 • Dit is belangrik om te weet dat die Gees deur ons pyn ook met ons praat. Hoor mooi. God skep nie vir ons pyn sodat ons Hom kan hoor nie, maar wanneer ons pyn beleef, gebruik die Gees dit ook om met ons te praat. Pyn leer vir ons om nie dieselfde ding aan te hou doen nie, om nie vasgevang te bly in dieselfde plek nie, en oom nie probleme te ignoreer wat gevaarlik kan wees. Indien ons nie pyn beleef nie, is ons dood of psigopaties. Pyn leer vir ons wat belangrik is, waaroor ons passievol is en waar ons waardes lê.
 • Watter pynlike ervarings is daar tans in jou lewe wat jy probeer vermy, maar waar die Gees dalk vir jou iets wil sê? Wat dink jy kan jy leer van die situasie wat vir jou pyn veroorsaak?
 • Hoe kan jou ervaring van die pyn belewenis anders lyk as jy weet Jesus is saam met jou in daardie omstandighede? Dat Hy jou vashou terwyl jy seer het en jy pyn beleef?
 • Dink aan ‘n tyd waar jy baie pyn beleef het (rou, hartseer of siekte) en later en later deur die Here in vreugde omgedraai is. Hoe het hierdie ervaring jou verhouding met God en die Gees jou beinvloed?

Gebed:
Heer van my lewe,
Hierdie is my aanbidding, hierdie is my offer
In elke oomblik weerhou ek niks van U nie
Ek leer om U te vertrou, selfs as ek nie kan sien hoe U dinge gaan laat uitwerk nie
En selfs in lyding, moet ek dit glo
As U sê: ‘Dit is verkeerd’, dan sal ek nee sê
As U sê “Los” sal ek laat gaan
As U saam met my is, sal ek dit aanpak
En as U sê om te spring, sal ek heelhartig in dit induik
As U sê: “Wees stil,” dan sal ek wag
As U sê om te vertrou, sal ek gehoorsaam wees
Ek wil nie my eie weë volg nie
Ek is klaar om net my gevoelens na te jaag,
Heilige Gees lei my
Amen

Vrydag, 14 Mei

Waar kan ons die Gees hoor praat?

Jesaja 30:21
Wanneer julle die pad byster raak, sal julle sy stem agter julle hoor sê: “Hier is die regte pad, loop hierlangs.”

Om oor te gesels:

 • Dit is belangrik om te weet dat die Gees deur verskillende aanwysings met ons praat. Wat is ‘n aanwysing? Die Engelse noem dit “promptings” Dit voel soos ‘n roering in die hart, dit voel asof jy geskuif word, gestuur word, gestop word. Die Gees gebruik aanwysings om ons te stuur waar Hy ons wil hê. Dit is steeds belangrik dat ons hierdie aanwysings wat ons ervaar aan die Woord van God toets om seker te maak. Ons sal nooit ‘n aanwysing ontvang wat teen die Woord van God gaan nie
 • Ons het gisteraand Jesus se hemelvaart gevier. Jesus moes Hemel toe gaan sodat hy die Gees vir ons kan gee, juis sodat ons nou deur Hom gelei kan word en dat ons ‘n intieme verhouding met Hom kan hê. Hoe beleef jy die Heilige Gees se aanwysings?
 • Jesus regeer oor alles. Hy sien die groot prentjie. Vertrou jy die Gees wanneer hy jou met Sy aanwysings lei? Waar sukkel jy tans om die Gees te vertrou?
 • Ons saak word deur Jesus by God reggemaak deur die Gees. Ons kan daarom weet dat ons so geliefd is. Hy wil net die beste vir ons hê. Vertrou jy die Gees dat Hy vir jou intree by die Vader? Vertrou jy dat Jesus se offer genoeg was? Waarmee sukkel jy die meeste as dit hierby kom?

Gebed:
Heer van my lewe,
Hierdie is my aanbidding, hierdie is my offer
In elke oomblik weerhou ek niks van U nie
Ek leer om U te vertrou, selfs as ek nie kan sien hoe U dinge gaan laat uitwerk nie
En selfs in lyding, moet ek dit glo
As U sê: ‘Dit is verkeerd’, dan sal ek nee sê
As U sê “Los” sal ek laat gaan
As U saam met my is, sal ek dit aanpak
En as U sê om te spring, sal ek heelhartig in dit induik
As U sê: “Wees stil,” dan sal ek wag
As U sê om te vertrou, sal ek gehoorsaam wees
Ek wil nie my eie weë volg nie
Ek is klaar om net my gevoelens na te jaag,
Heilige Gees lei my
Amen

Donderdag, 13 Mei

Waar kan ons die Gees hoor praat?

Hebreërs 12:1-2
Terwyl ons dan so ‘n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof.

Om oor te gesels:

 • Dit is belangrik om te weet dat die Gees deur ander mense met jou praat. Hy gebruik geloofsvriende wat in jou lewe inspeel. Hy gebruik onderwysers wat jy vertrou, leraars wat jy respekteer, leiers na wie jy opkyk. Die Here kan ook vreemdelinge gebruik, mense wat jou te na gekom het, vyande, TV persoonlikhede en mense van die verlede deur middel van boeke en films van die verlede. Jy moet egter alles wat mense vir jou sê aan die Woord van God toets voor jy besluit of dit van waarde is of nie.
  -Watter mense in jou lewe gebruik die Gees gereeld om met jou te praat?
 • Vanaand vier ons Hemelvaart. Watter geloofshelde het die Gees gebruik om met jou te praat?

Gebed:
Heer van my lewe,
Hierdie is my aanbidding, hierdie is my offer
In elke oomblik weerhou ek niks van U nie
Ek leer om U te vertrou, selfs as ek nie kan sien hoe U dinge gaan laat uitwerk nie
En selfs in lyding, moet ek dit glo
As U sê: ‘Dit is verkeerd’, dan sal ek nee sê
As U sê “Los” sal ek laat gaan
As U saam met my is, sal ek dit aanpak
En as U sê om te spring, sal ek heelhartig in dit induik
As U sê: “Wees stil,” dan sal ek wag
As U sê om te vertrou, sal ek gehoorsaam wees
Ek wil nie my eie weë volg nie
Ek is klaar om net my gevoelens na te jaag,
Heilige Gees lei my
Amen

Woensdag, 12 Mei

Waar kan ons die Gees hoor praat?

1 Korintiërs 16:8-9
Intussen bly ek in Efese tot Pinkster, want hier staan nou ’n wye deur vir my oop en daar is baie mense wat op die evangelie reageer. Daar is egter ook baie teenstanders..
Handelinge 16:6-7
Hulle het daarna deur die gebied van Frigië en Galasië gereis, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om die woord in die provinsie Asië te verkondig. Toe hulle by die grens van Misië kom, het hulle na Bitinië toe probeer gaan, maar die Gees van Jesus het hulle dit nie toegelaat nie.

Om oor te gesels:

 • Dit is belangrik om te weet dat die Gees deur oop en toe deure met ons praat. Ons moet met goeie onderskeiding eers seker maak of ‘n deur vir ons oop is of toe is. En ons moet dit altyd toets aan die Woord van God. ‘n Oop deur sal nooit in stryd met die Woord van die Here wees nie.
  -Hoe dink jy het Paulus gevoel om te weet dat hy nie die Woord moet gaan verkondig in Klein Asië nie? Dit is dan so ‘n goeie ding om te doen? Hoe kan dit ‘n toe deur wees van die Here af?
 • Het jy al in jou lewe oop en toe deure ervaar? Was daar al slegte deure wat oop was waarteen jy moes kies? Was daar al goeie deure wat toe was waaroor jy steeds vrae het?
 • Hoe help die Gees jou besluite neem wanneer jy by die deure van die lewe staan? By watter deur staan jy tans waarmee jy hulp en leiding benodig?

Gebed:
Heer van my lewe,
Hierdie is my aanbidding, hierdie is my offer
In elke oomblik weerhou ek niks van U nie
Ek leer om U te vertrou, selfs as ek nie kan sien hoe U dinge gaan laat uitwerk nie
En selfs in lyding, moet ek dit glo
As U sê: ‘Dit is verkeerd’, dan sal ek nee sê
As U sê “Los” sal ek laat gaan
As U saam met my is, sal ek dit aanpak
En as U sê om te spring, sal ek heelhartig in dit induik
As U sê: “Wees stil,” dan sal ek wag
As U sê om te vertrou, sal ek gehoorsaam wees
Ek wil nie my eie weë volg nie
Ek is klaar om net my gevoelens na te jaag,
Heilige Gees lei my
Amen

Dinsdag, 11 Mei

Waar kan ons die Gees hoor praat?

Psalm 37:4
Vind jou vreugde in die Here, en Hy sal jou gee wat jou hart begeer.

Om oor te gesels of te dink:

 • Dit is belangrik om te weet dat die Gees deur ons hart se begeertes met ons praat. Maar ons moet ons hart se begeertes toets aan die Woord van God. Indien ons hart se begeertes in stryd met die Woord is, sal dit nie die Gees wees wat met ons praat nie, maar eerder ons eie sondige natuur.
 • Ons is geneig om aan begeertes te dink in ‘n negatiewe lig. Hoe sou God ons hart se begeertes kon gebruik tot Sy eer?
 • Wat is jou hart se diepste begeerte? Wat wil die Gees vir jou deur jou diepste begeerte sê? (Dink aan die begeerte om vir kinders wat swaar kry lief te wees. Dink aan die begeerte om vir die kollega by die werk te bid. Dink aan die begeerte om nader aan die Here te beweeg in verhouding met Hom.)

Gebed:
Heer van my lewe,
Hierdie is my aanbidding, hierdie is my offer
In elke oomblik weerhou ek niks van U nie
Ek leer om U te vertrou, selfs as ek nie kan sien hoe U dinge gaan laat uitwerk nie
En selfs in lyding, moet ek dit glo
As U sê: ‘Dit is verkeerd’, dan sal ek nee sê
As u sê “Los” sal ek laat gaan
As U saam met my is, sal ek dit aanpak
En as U sê om te spring, sal ek heelhartig in dit induik
As U sê: “Wees stil,” dan sal ek wag
As U sê om te vertrou, sal ek gehoorsaam wees
Ek wil nie my eie weë volg nie
Ek is klaar om net my gevoelens na te jaag,
Heilige Gees lei my
Amen

Maandag, 10 Mei

Waar kan ons die Gees hoor praat?

2 Timoteus 3:16-17
Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ‘n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.

Om oor te gesels of te dink:

 • Glo jy dat die Gees deur die Woord van God met jou kan praat? Hoe gereeld lees jy die Woord om te hoor wat die Gees vir jou wil sê?
 • Hoe kan jy seker wees of die Gees vir jou wil sê of waarheen Hy jou wil stuur?
 • Om dit wat jy glo die Gees vir jou sê te toets aan die Woord van God, beteken dat jy die Woord van God moet ken. Jy moet genoeg tyd in die Woord spandeer. Hoe kan jy prakties elke dag meer tyd sinvol in die Woord spandeer?

Gebed:
Heer van my lewe,
Hierdie is my aanbidding, hierdie is my offer
In elke oomblik weerhou ek niks van U nie
Ek leer om U te vertrou, selfs as ek dit nie kan sien hoe U dinge gaan laat uitwerk nie
En selfs in lyding, moet ek dit glo
As u sê: ‘Dit is verkeerd’, dan sal ek nee sê
As u sê “Los” sal ek laat gaan
As jy saam met my is, sal ek dit aanpak
En as U sê om te spring, sal ek heelhartig in dit induik
As U sê: “Wees stil,” dan sal ek wag
As U sê om te vertrou, sal ek gehoorsaam wees
Ek wil nie my eie weë volg nie
Ek is klaar om net my eie gevoelens na te jaag,
Heilige Gees lei my
Amen

Saterdag 8 Mei

Matteus 13:47-52

47 “Verder gaan dit met die koninkryk van die hemel soos met ’n treknet wat in die see gegooi is en allerhande soorte vis vang. 48 As dit vol geword het, sleep hulle dit op die strand uit en gaan sit om die goeie vis in mandjies bymekaar te maak, maar die onbruikbares gooi hulle weg. 49 So sal dit by die voleinding van die wêreld wees. Die engele sal uitgaan en die slegtes skei van die goeies 50 en hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners.”
51“Verstaan julle al hierdie dinge?” “Ja,” antwoord hulle Hom. 52 Hy sê toe vir hulle: “So is elke skrifgeleerde wat ’n leerling word in die koninkryk van die hemel, soos ’n huiseienaar wat uit sy voorraad nuwe en ou dinge te voorskyn bring.” (Mat 13:47-52)

Om oor te gesels
Ons het hierdie week by die gelykenisse oor die koninkryk stilgestaan. Die gelykenis van die treknet het dieselfde betekenis as dié van die onkruid. Ons kan nie besluit wie deel van die koninkryk is en wie nie. Ons leef saam met gelowiges en ongelowiges en dit is nie altyd maklik nie. Dit is God wat oordeel. Dit is nie vir ons beskore om dit te doen nie. Ons kan maar net agter Jesus aangaan en Hom vertrou.
As volgeling van Jesus ontdek ons heeltyd nuwe en ou dinge, selfs al verstaan ons nie altyd alles nie. Soos ons groei in ons geloof leer ons meer van God, onsself en ander. Ons moet nooit op hou om te leer en te ontdek waar Jesus se koninkryk aan die gebeur is nie.

 • Wat het jy hierdie week uit die gelykenisse van Jesus geleer?
 • Wat kan jy doen om nuwe en ou skatte in God se Woord te ontdek?

Gebed
Here, dit is soms moeilik om nie te oordeel nie. Help ons om agter U aan te stap en nuwe en ou skatte saam met U te ontdek. Amen.

Vrydag 7 Mei

Matteus 13:44-46

44 “Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met ’n skat wat in ’n saailand onder die grond lê. Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe; en omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het, en hy koop daardie land.
45 “Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met ’n handelaar wat op soek is na goeie pêrels. 46 As hy ’n baie waardevolle pêrel raakloop, gaan verkoop hy alles wat hy het, en koop die pêrel. (Mat 13:44-46)

Om oor gesels
In hierdie twee gelykenissse verduidelik Jesus hoe kosbaar die koninkryk is. Soos ’n skat of pêrel wat jy ontdek, sal jy alles doen om dit in die hande te kry. So behoort ons ook die koninkryk te dink – wanneer ons agter Jesus aan stap en deel van Sy koninkryk word, is dit soos ’n waardevolle skat wat ons hele lewe verander en bepaal. Om die vreugde van die koninkryk te ontdek, oortref alles. Omdat dit so waardevol is, moet ons dit koester en oppas.
Laat ons aanhou om God se koninkryk te soek, soos Mat. 6:33 ons herinner: “beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.

Gebed
Here, dankie dat ek die skat van die koninkryk kon ontdek. Help my om U koninkryk soos ’n skat te koester en U altyd bo alles stel. Mag ek vandag hierdie vreugde met iemand deel. Amen.

Donderdag 6 Mei

Matteus 13:31-35

31 Hy het nog ‘n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê: “Die koninkryk van die hemel is soos ‘n mosterdsaadjie wat iemand gevat en in sy land geplant het. 32 Dit is die kleinste van al die soorte saad, maar as dit uitgegroei het, is dit groter as die tuinplante en word dit ‘n boom, sodat die voëls in sy takke kom nes maak.” 33 Hy het hulle nog ‘n gelykenis vertel: “Die koninkryk van die hemel is soos suurdeeg wat ‘n vrou gevat en in ‘n groot skottel meel ingewerk het totdat dit heeltemal deursuur was.””(‭‭Mat‬ ‭13:31-33‬)

Om oor te gesels
Jesus vertel nog twee gelykenisse en gebruik nou mosterdsaad en suurdeeg om die koninkryk te vergelyk. Jesus gebruik gelykenisse om die Sy boodskap te verduidelik.
‘n Mosterdsaadjie is van die kleinste saadjies en tog kan dit ‘n groot boom oplewer. Net so kan dit lyk of die koninkryk van God nie betekenisvol is nie en tog groei en vermeerder dit oor tyd. Dit is ook so met suurdeeg. Dit lyk of dit nie ‘n verskil maak nie, maar daar sonder kan brood nie brood word nie.
Beide hierdie beelde wys dat iets kleins maak ‘n groot verskil. Elkeen van ons maak ook verskil daar waar ons is, klein of groot.
Moenie mismoedig raak dat jy nie ‘n verskil maak nie. Vertrou die Here om deur jou Sy koninkryk te laat kom. Ek en jy is deel van hierdie koninkryk.

 • Waar kan jy vandag vir iemand iets beteken?
 • Wat kan jy doen om ‘n verskil, al is dit hoe klein, te maak?

Gebed
Here, dankie dat ek deel van U koninkryk is. Mag ek vandag vir iemand iets doen om U liefde te wys, al is dit hoe klein, vertrou ek U daarmee. Amen.

Woensdag 5 Mei

Matteus 13:24-30, 36-43

Hy het nog ‘n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê: “Die koninkryk van die hemel kan vergelyk word met ‘n man wat goeie saad op sy land gesaai het. Een nag, toe die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid tussen die koring gesaai en verdwyn. Toe die groen koring opskiet en in die aar begin kom, het die onkruid ook sigbaar geword. Die slawe van die boer kom sê toe vir hom: ‘Meneer, het u nie goeie saad op u land gesaai nie? Waar kom die onkruid dan vandaan?’ Hy antwoord hulle: ‘Dit is ‘n vyand se werk.’ Die slawe sê toe vir hom: ‘Wil u hê ons moet dit gaan uittrek?’ ‘Nee,’ sê hy, ‘as julle die onkruid nou bymekaarmaak, sal julle die koring saam uittrek. Laat altwee saam groei tot met die oes. In die oestyd sal ek vir dié wat oes, sê: Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring na my skuur toe.’ ” (Mat‬ ‭13:24-30‬)

Om oor te gesels
Jesus vertel nog ‘n gelykenis oor koring en onkruid om die koninkryk te beskryf. Hierdie gelykenis is uniek aan Matteus. Jesus gee ook die betekenis bietjie verder in Matteus 13:36-43. Die koninkryk is nie ‘n geografiese plek nie, maar ‘n geestelike werklikheid.
Jong onkruid en jong koringplante lyk baie dieselfde. Die een kan nie van die ander voor oestyd onderskei word nie. Dit is nie vir ons om te oordeel nie, maar God.
Laat ons nie op die onkruid en die werk van die Bose fokus nie, maar op God aan wie die oes behoort. God aan wie die oes behoort is groter en magtiger.
As gelowiges word ons aangemoedig om te volhard omdat ons deel in God se koninkryk.

 • Waar sien jy God se koninkryk raak?
 • Hoe laat hierdie gelykenis jou die wêreld anders sien?
 • Waarop kan jy vandag fokus om ‘n verskil te maak?

Gebed
Here, Koning van ons lewens, help my om getrou aan U te bly. Laat ek nie op die onkruid fokus nie, maar op U. Help my om vandag U koninkryk ook te laat kom waar ek vandag besig gaan wees. Amen.

Dinsdag 4 Mei 2021

Matteus 13:10-23
18 “Luister julle dan na wat die gelykenis van die saaier beteken: 19 Die Bose kom by elkeen wat die woord van die koninkryk hoor maar dit nie verstaan nie, en vat dan weg wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie daar op die pad gesaai is. 20 Die man weer by wie daar op die klipbanke gesaai is, is hy wat die woord hoor en dit dadelik met blydskap aanneem. 21 Hy laat dit egter nie by hom wortel skiet nie, en hy hou nie lank uit nie. As hy ter wille van die woord verdruk en vervolg word, word hy gou afvallig. 22 Die man by wie daar tussen die onkruid gesaai is, is hy wat die woord hoor, maar die bekommernis van die lewe en die verleidelikheid van rykdom verstik die woord, en dit bly sonder vrug. 23 Die man by wie daar op goeie grond gesaai is, is hy wat die woord hoor en dit verstaan. Hy dra inderdaad vrug en lewer ‘n oes: soms honderdvoudig, soms sestigvoudig, soms dertigvoudig.” (Mat 13:18-23)

Om oor te gesels
Jesus gebruik gelykenisse om Sy hoorders tot ’n keuse te bring en nooi ons uit om onsself in die gelykenisse raak te sien. Daarom is die gelykenis van die saaier so ’n kragtige gelykenis. Ons is soms op verskillende plekke in ons geloofsreis.
Die eerste tema wat in hierdie gedeelte opval is dat verdrukking en vervolging ons geloof laat wankel en dit nie laat wortel skiet nie. Swaarkry maak ons mismoedig.
Die tweede is dat bekommernis oor die lewe ons verstik. Soos wat onkruid ’n goeie oes kan belemmer, so kan ons bekommernis en die verleidelikheid van rykdom ons vreugde steel. Ons moet daarteen waak dat onkruid ons lewens verstik.
Wanneer ons toelaat dat die Woord ons lewens verander, lewer dit ’n groter oes as wat ons self ooit kan dink.

 • Is daar swaarkry wat jou laat wankel op jou geloofspad?
 • Waaroor is jy bekommerd? Gee dit vir die Here sodat dit jou nie verstik nie.

Gebed
Here, ek wil graag my bekommernis met U deel. Help my om nie daarin verstrik te raak nie. Ek wil U met my lewe vertrou. Amen.

Maandag 3 Mei

Matteus 13:1-9

3 Hy het hulle baie dinge in gelykenisse vertel en onder andere gesê: “’n Saaier het eendag gaan saai. Met die saai het ‘n deel van die saad op die pad geval, en 4 die voëls het gekom en dit opgepik. 5 ‘n Ander deel daarvan het op klipbanke geval, waar daar nie baie grond was nie, en dit het gou opgekom omdat die grond nie diep was nie. 6 Maar toe die son warm word, is dit verskroei, en omdat dit nie wortel geskiet het nie, het dit verdroog. 7 ‘n Ander deel het tussen die onkruid geval, en die onkruid het opgekom en dit laat verstik. 8 Die ander saad het in goeie grond geval en ‘n oes gelewer, party honderdvoudig, ander sestigvoudig en ander dertigvoudig.” (Mat‬ ‭13:3-8‬)

Om oor te gesels
Jesus het graag gelykenisse gebruik om oor die Koninkryk te praat. Matteus, Markus en Lukas vertel vir ons die bekende gelykenis van die saaier. Die saaier saai die saad en dit val op verskillende plekke. Die boodskap van die koninkryk is die saad wat verskillend ontvang word. Ons is nie altyd so oop om die boodskap van die koninkryk te ontvang nie. Ons is soms so gewoond daaraan dit nie ’n impak maak nie. Ons is besig met die Woord van God, maar dit verander ons nie.
Ander kere val dit diep in ons lewens en is die impak en oes daarvan groot.
Ons moet onsself oopstel om ontvanklik te wees vir God se Woord elke dag.

 • Met tipe omgewing identifiseer jy vandag?
 • Wat wil jy doen dat die saad goeie oes lewer?

Gebed
Here, dankie vir U Woord wat soos saad in my lewe is. Ek stel my oop dat U Woord op vrugbare grond sal val, sodat dit ’n groot oes kan lewer tot eer van U koninkryk. Amen.

Saterdag 1 Mei

Markus 1:16-17

16 Eendag toe Jesus langs die See van Galilea loop, het Hy vir Simon en Simon se broer Andreas gesien waar hulle besig was om werpnette in die see uit te gooi. Hulle was vissers van beroep. 17 Hy het toe vir hulle gesê: “Kom hier! Kom saam met My, en Ek sal julle vissers van mense maak.” 18 Onmiddellik het hulle die nette gelos en Hom gevolg.

Markus maak dit baie duidelik dat Jesus mense saam met Hom gehad het van die begin van Sy aardse bediening af. Hy roep regte, gewone mense, in ’n taal wat hulle verstaan, en Hy neem hulle saam om te sien wat Hy doen, om saam met Hom te werk, en dan te getuig van wat Hy gedoen het, en hoe hierdie Koninkryk lyk wat Hy kom aankondig het.
Hierdie mense was Sy dissipels, wat later die apostels geword het, wat díe getuienis oorgedra het, sodat selfs ons dit vandag kan hoor, kan ken, en kan glo. Markus skryf dikwels in sy evangelie dat daar mense saam met Jesus was, juis om geloofwaardigheid te gee aan hulle getuienis. Hulle was dan daar!

Jesus se werk het een fokus: die Koninkryk van God! Soos Hy werk word dit sigbaar, soos dit sigbaar word staan elke mens wat dit sien en ervaar, ook ons as lesers van die storie, voor ’n keuse: bekeer ek myself en glo, of draai ek my rug hierop?

Om oor te dink

 • Hoe sal jy die Koninkryk van God vir iemand beskryf?
 • As iemand vir jou vra “wat is jou roeping?”, hoe antwoord jy daarop?

Om oor te bid

 • Vra vir Jesus om jou bewus te maak van jou roeping, en om jou te help om gehoorsaam daarop te reageer.
 • Vra vir Jesus dat ons getuienis as Christene meer en meer mense sal oortuig om in Hom te glo.

Vrydag 30 April

Markus 1:9-11

9 Jesus het in daardie selfde tyd van Nasaret in Galilea af gekom, en Hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop. 10 Net toe Hy uit die water kom, het Hy die hemel sien oopskeur en die Gees soos ‘n duif na Hom toe sien neerdaal. 11 Daar was ook ‘n stem uit die hemel: “Jy is my geliefde Seun. Oor Jou verheug Ek My.”

Hierdie is ’n aangrypende toneel in Markus. Aangrypend, want die Koning waarvan in vers 1 geskryf word, word aan die leser voorgehou as God; Vader, Seun, en Heilige Gees.
God se volk het verwag dat Hy hulle sélf gaan kom red. Die profete in die Ou Testament het belowe dat dit ’n Seun sal wees. Die belofte is ook in die Ou Testament gemaak dat hierdie Seun ’n gesalfde Koning sal wees, een in wie God deur Sy Gees wandel.
In drie verse bevestig Markus al hierdie: God het inderdaad mens geword. Hierdie ís die Seun. Hy is ongetwyfeld die gesalfde Koning, want die Heilige Gees het sigbaar op Hom neergedaal. Om seker te maak daar is geen onduidelikheid hieroor nie, praat God self, en bevestig dit alles.
Hierdie is een van twee keer wat God self aangehaal word in die Nuwe Testament. ’n Pa wat sy liefde en vreugde oor Sy seun bevestig, aangrypend!

Om oor te dink

 • Verbeel jou vir ’n oomblik jy was daardie dag by die Jordaanrivier. Hoe sou jy dit ervaar het?
 • Wat ervaar jy as jy aan God dink as ’n liefdevolle Vader?

Om oor te bid

 • Sê vir God dankie dat Hy Sy beloftes gehou het, en mens geword het sodat ons gered kan word.
 • Vra vir God om Homself aan jou te openbaar as ’n liefdevolle Vader, en jou te herinner dat jy altyd, ongeag van jou lewensfase, ’n geliefde kind van Hom is.

Donderdag 29 April

Jesaja 60:1-22 (DB)

“Jou lig sal gedurende die dag nie meer van die son af kom nie. Jy sal nie meer afhanklik wees van die maan wat in die nag skyn nie. Die Here self sal vir altyd jou lig wees. Jou God sal oor jou skyn. Jou dae van hartseer is verby. Jou son sal nooit ondergaan nie. Jou maan sal nooit donker word nie. Die Here self sal vir altyd jou lig wees. Almal van jou volk sal doen wat reg is. Die land sal vir altyd aan hulle behoort. Hulle sal die plante wees wat Ek self daar geplant het. Ek het hulle met my hande gemaak sodat hulle eer aan My kan gee. Die kleinste groepie sal duisende sterk word. Dié wat die minste was, sal ’n groot volk word. Op die regte tyd sal Ek dit alles laat gebeur.” Jesaja‬ ‭60:19-22‬

Die afgelope drie dae het ons gekyk na Jesus as Skepper, timmerman, en tuinier. Vandag kyk ons vooruit na Jesus se terugkoms waar Jesus sy ewige troon as Christus die Koning inneem.

Vandag se verse uit Jesaja, is van my gunstelinge in die hele Bybel. In Jesaja 60 skilder die profeet ‘n visie van die ”nuwe Jerusalem” of soos in Openbaring 21:3b: ”[God] self sal by hulle wees as hulle God,” en Jesus sal vir ewig as Koning regeer.

Gee egter aandag aan wat verder in hierdie toneel gebeur. Mense van alle nasies is op pad na die nuwe Jerusalem, en hulle kom nie met leë hande daar aan nie. Die mense uit Tarsus bring hulle skepe. Die mense uit Midian en Efa bring hulle vee. Die mense uit Skeba bring goud en wierook. Jesus nooi hierdie mense uit om hulle heel beste kultuurskeppinge — “die rykdom van die nasies” — na sy ewige koninkryk te bring. 

Die Nuwe Testamentiese geleerde, N.T. Wright, sê: “Wat jy in die teenswoordige doen — deur te skilder, preek, sing, naaldwerk te doen … hospitale te bou, putte te grawe, veldtogte vir geregtigheid te voer, gedigte te skryf … jou naaste lief te hê soos jouself — sal in God se toekoms voortduur. Hierdie aktiwiteite is nie net maniere om die teenswoordige lewe ‘n bietjie draagliker te maak nie … Hulle is deel van wat ons ‘die bou van God se koninkryk’ noem.”
Met ander woorde, die werk wat ons tussen die nou en dan doen, maak saak. 

Die hemelse koninkryk is nie sonder kultuur nie, dit is daarmee gevul. Dit behoort ons almal te inspireer om ons mees uitsonderlike werk tot verheerliking van God en vir die beswil van ander te doen. Dink net: ons handewerk gaan eendag deel van ons ewige tuiste wees.

Woensdag 28 April

Johannes 20:11-16 (DB)

14 Met dié kyk sy om. Daar sien sy Iemand staan. Dit was Jesus, maar sy het Hom glad nie herken nie. 15 Jesus vra haar toe: “Waarom huil jy so? Vir wie soek jy?” Maria het gedog dis die man wat in die tuin werk.

Twee dae gelede het ons na Jesus se koms as God die Skepper aan die begin van alle tye gekyk. Gister het ons Jesus as ‘n timmerman gesien, wat in die familie-onderneming gebore is. Vandag sien ons in Johannes 20:11-16 dat Jesus, na sy opstanding, verkeerdelik as ‘n tuinier aangesien is.

Jy het waarskynlik al vandag se gedeelte honderde kere gelees. Die feit dat Maria vir Jesus verkeerdelik as “die tuinier” aangesien het, is nie onbenullige stukkie detail in die Skrif nie.
Dit kom voor dat Johannes inderdaad na iets baie merkwaardig verwys het.

Om dit te sien, moet ons eers na Genesis teruggaan, waar God vir Adam en Eva geskape en in die tuin van Eden geplaas het om te werk en om te “vermeerder”. Sonde het nog nie bestaan nie, maar werk wel. Natuurlik, net ‘n paar verse verder, kom sonde wel in die wêreld. Skielik is hulle werk moeisaam.
Alles verander egter met Paasfees. Die opstanding herstel die wêreld terwyl Jesus die koms van die hemelse koninkryk inhuldig. Met sy eerste verskyning aan die mensdom na die opstanding, openbaar Jesus homself aan Maria as ‘n tuinier. Hoekom?
Hier verduidelik N.T. Wright in sy wonderlike boek “Surprised by Hope”: “In die nuwe skepping, word die antieke menslike mandaat om na die tuin om te sien, dramaties herbevestig soos Johannes ook in sy opstandingsverhaal aandui, waar Maria aanneem dat Jesus die tuinier is. Die opstanding van Jesus is dus die herbevestiging dat die skepping goed is”. Die opstanding van Jesus bevstig dus ook dat werk goed is.

Deur as ‘n tuinier te verskyn, verwys Jesus ons doelbewus terug na Adam en Eva, die wêreld se eerste tuiniers en werkers. Hy wys dat ons werk as burgers van sy komende koninkryk, nie net daaroor gaan om “siele te red” of om meer mense te help om toegang tot die koninkryk te verkry nie (al is dit so belangrik). Jesus wys ons daarop dat dit weer tyd is om tuin te maak, om die aarde te bewerk — om te “vermeerder” as wegwysers na die koninkryk wat daardie eerste Paasoggend tot stand gekom het.

Die Here God het die mens in die tuin gesit sodat hy dit kon bewerk en oppas. Genesis 2:15 (DB)

Dinsdag 27 April

Lukas 2:15-20 (DB)

15 Nadat die engele teruggekeer het na die hemel toe, het die skaapwagters opgewonde vir mekaar gesê: “Waarvoor wag ons nog? Kom ons gaan dadelik Betlehem toe. Kom ons gaan soek Hom van wie die Here ons pas vertel het.” 16 Hulle het toe haastig soontoe gegaan. Daar het hulle vir Maria en Josef gekry, en die Kindjie wat in die krip lê. Die skaapwagters kon hulle oë nie glo nie.

Sedert die begin van alle tye, het God geweet dat Hy nog vir Jesus sal moet stuur om ons te kom verlos. Om dit te weet — asook die uiteindelike doel van Jesus se lewe op aarde — moet die feit dat God vir Jesus gekies het om in die huis van Maria en Josef die timmerman groot te word, ons in ons spore stuit. 

God kon vir Jesus in ‘n priesterlike huishouding soos die profeet Samuel of Johannes die Doper geplaas het. Jesus kon in die huishouding van ‘n Fariseër, soos die apostel Paulus, grootgeword het. In plaas daarvan het God vir Jesus in ‘n huishouding van ‘n vakman geplaas, wat werk gedoen het wat waarskynlik baie lyk soos die werk wat ek en jy vandag doen.

Die Bybelgeleerde, Dr. Ken Campbell, het uitgewys dat die Griekse woord tektōn in die meeste van die Bybelvertalings as “timmerman” in Markus 6:3, meer akkuraat vertaal kan word as “bouer”, iemand wat met klip, hout en somtyds metaal gewerk het om nuwe goed te skep. Volgens Dr. Campbell, het Jesus en Josef waarskynlik ‘n klein familiebesigheid bestuur, deur die onderhandeling van ‘n bod, verkryging van voorraad en afhandeling van projekte om so tot die gesin se lewenskostes by te dra.

Klink dit bekend? Dit behoort. In die eerste eeu was dit waarskynlik deel van die Joodse kultuur om ‘n ambagsman en vakman, soos Jesus en Josef te wees. Hulle werk was moontlik baie soos ons eie werk. 

Hierdie waarheid gee baie waardigheid en betekenis aan die werk wat ek en jy doen om die skepping elke dag te herrangskik. Indien jy ooit twyfel of jou werk saak maak en of jou roeping betekenisvol is, onthou dan van Kersfees. Onthou dat daardie babatjie sou grootword en sy moue oprol om ons aan die goedheid van werk te herinner.

Julle wil tog die Here tevrede stel en nie mense nie. Laat mense dit ook sien aan die oorgawe waarmee julle julle werk doen. Paulus.

Maandag 26 April

Kolossense 1:15-16 (DB)

15 Ons kan God nie met ons oë sien nie. Sy Seun is egter die beeld van God. Deur na Hom te kyk sien ons wie en hoe God is. Niks in die skepping kan met Hom vergelyk word nie. Hoekom nie? 16 Net mooi alles, of dit nou in die hemel of op die aarde is, is deur Hom gemaak. Of jy dit kan sien of nie, of jy dink dit is sterk of nie, of jy daarvoor wil neerval en dit aanbid of nie, maak nie saak nie; alles is deur Hom gemaak. Alles wat gemaak is, moet daarna streef om Hom gelukkig te maak.

Kom ons begin deur Jesus se eerste verskyning aan die mensdom, aan die begin van alle tye, te oordink.

Vandag se gedeelte maak dit duidelik dat Jesus — saam met God die Vader en die Heilige Gees — teenwoordig was met die skepping van die wêreld. Verder, is “alles” deur Christus geskep. Met ander woorde, Jesus is God die Skepper van wie ons in Genesis 1:1 lees: “In die begin het God die hemel en die aarde geskape.” 

Voor God ons vertel dat Hy liefde is, voor Hy ons vertel dat Hy heilig is, voor Hy ons vertel Hy is ons Verlosser, wil God hê jy en ek moet weet dat Hy kreatief, produktief en ‘n werkende God is.

Die idee van ‘n God wat werk is uniek in die lang lys van verhale oor die oorsprong van die wêreld. Baie gelowe beweer dat die gode juis die mensdom geskape het om te werk en hulle te dien. Niemand sou dit waag om te sê dat God Self werk nie — nog minder om met daardie feit die storie in te lei nie.

Hierdie waarheid hou die grootste betekenis in vir die werk wat ons vandag doen. Werk is nie ‘n bysaak of ‘n sinnelose middel tot ‘n doel nie. Werk is die kern van wie God is, en dus ook, die kern van wie ons as sy beelddraers is. Dit is een van die belangrikste betekenisse van hierdie eerste openbaring van Jesus Christus.

Dit is ook nie net enige werk wat God doen nie. Hy doen skeppende werk — die werk wat risiko’s neem om nuwe dinge te skep tot die beswil van ander. Dit is die werk van entrepreneurs en kunstenaars, storievertellers en verkoopsbestuurders, bemarkers en moeders. Ons sal môre sien, dit is die soort werk wat Jesus gedoen het toe Hy aarde toe gekom het en in die huis van ‘n timmerman gebore is.

“No good work is done anywhere without aid from the Father of Lights.” C.S Lewis

Saterdag 24 April

Johannes 21:19-22

Johannes 21 Jesus help sy volgelinge om baie vis te vang.

“Kom saam met My,” sê Jesus toe vir Petrus. Toe Petrus omkyk, sien hy die volgeling van wie Jesus baie gehou het, kom ook agter hulle aangestap. (Dit was die dissipel wat aan tafel vir Jesus gevra het wie Hom sou verraai.) Petrus sê toe vir Jesus: “En wat van hom, Here?” “Dit het eintlik niks met jou te doen nie, Petrus, selfs al sou Ek wou hê dat hy moes bly lewe tot Ek weer kom. Moenie jou oor sulke dinge bekommer nie. Sorg net dat jy by My bly!” sê Jesus.

God roep jou persoonlik!
Die wonder van die groot visvangs gebeur met ‘n klomp mense. Al die dissipels ervaar dit. Jesus gee kos vir almal. En Jesus vra dat almal ‘n bydrae moet lewer. En tog is dit baie persoonlik. As Jesus met Petrus praat dan is dit asof die ander nie eers daar is nie. Hy praat diep en intens met Petrus. Ons ervaar ook soms God se wondergenade in dinge waar ander ook betrokke is. Tog maak dit nie die ervaring minder persoonlik of spesiaal nie. Petrus voel dat as God hom roep om Hom te volg, dit vir die ander dissipels ook moet geld … Wat van Johannes Here?
En dan herbevestig Jesus dat Hy persoonlik met elkeen op Sy eie manier werk. Petrus moenie jou oor Johannes bekommer, volg jy My maar net! Ons wil ook soms baie vrae vra oor ander mense asof dit God se opdrag aan my sou beïnvloed. Hy sê ook vir my en jou om ons nie oor ander te kommer, maar om Hom maar net te volg en die res vir Hom te los. Doen jou deel en los die res vir My. Kom ons gehoorsaam Hom ook as Hy ons roep om Hom te volg. Laat ons maar weet Hy kan ook in ons lewe wonders doen en van ons bruikbare diensknegte maak.

Om oor te dink:

 • God doen steeds wonders in jou lewe… sien jy God en die wonders raak?
 • Hy wil deur Sy wonders persoonlik vir jou roep om Hom te volg, maak nie saak wat ander doen nie.
 • Wat is jou antwoord hierop?

Gebed
Dankie Heer dat U steeds uitreik na my elke dag
Help my om U raak te sien en U roepstem te hoor.
Hoor my as ek vandag weer opnuut kies om U te volg!
Amen

Vrydag 23 April

Johannes 21:13-17

Johannes 21 Jesus help sy volgelinge om baie vis te vang.

Jesus gee toe vir elkeen van hulle brood en ’n stukkie vis. Dit was die derde keer dat Jesus so aan sy getroue volgelinge verskyn het nadat Hy uit die dood opgestaan het. Na ete vra Jesus vir Petrus: “Simon, seun van Johannes, het jy My liewer as wat hierdie ander My het?” “Ja, Here,” kom dit van Petrus. “U weet hoe toegewy en lojaal ek teenoor U is.” “Kyk dan asseblief na my lammers,” vra Jesus toe. ’n Tweede keer vra Jesus: “Simon, seun van Johannes, het jy My lief?” “Ja, Here. U weet mos hoe lief ek U het,” sê Petrus weer. “Pas dan asseblief my skape soos ’n herder op,” vra Jesus. ’n Derde keer vra Jesus hom: “Simon, seun van Johannes, het jy My lief? Kan Ek heeltemal op jou lojaliteit staatmaak?” Petrus het hartseer geword omdat Jesus so aanhou. “Here,” sê hy toe, “U hoef nie eens te vra nie, want U weet alles; ook wat in my hart aangaan. U weet mos hoe lief ek vir U is.” “Sorg dan vir my skape,” sê Jesus.

God roep ons tot Sy diens!

Ons het gesien dat tot en met die kruisiging was Jesus die een wat die ander gewys het wat dit beteken om mekaar te dien. Nou wys Hy dit weer deur vir die dissipels ‘n ontbyt voor te berei. Maar hy kleur die prentjie meer volledig in deur hulle te vra om ‘n bydrae te maak. Hul word deel van die dien-span as hul ook vis gee vir die ete. Na ete voer Jesus die saak verder deur Petrus te vra of hy bereid is om aan te gaan om ander gelowiges (veral die vroeë kerk) te dien en te versorg. Petrus antwoord maklik en vinnig die eerste 2x. Maar as Jesus ‘n 3e maal vra begin Petrus dink oor hoe hy Jesus verloën het en antwoord hy eerlik dat Jesus alles weet … ook wat in sy opregte hart aangaan. Jesus beklemtoon weer die “nuwe” opdrag wat nou oorgaan na Sy dissipels. Dien en versorg mekaar met liefde. Daardie selfde opdrag is vandag nog ons s’n. Hoe sou ons reageer as Jesus in ons lewens kom ingryp met Sy wonderkrag? Maar hoe sou ons reageer as Hy ons ook opnuut 3x by die naam kom roep om ander te dien en te versorg?

Om oor te dink:

 • Ons is God se verteenwoordigers op aarde.
 • Hy wil dat ons so leef dat ons deur ons optrede Sy koninkryk (die plek waar Hy as koning regeer) sigbaar sal word op aarde.
 • Wat is jou antwoord as God jou vandag weer roep?
 • Is dit net ‘n woordelikse antwoord of gaan dit oor tot dade in jou lewe?

Gebed
Dankie Heer dat ek goed genoeg is om deur U gebruik te word.
Ek wil vandag opnuut ja antwoord op U roeping om as U verteenwoordiger en dienskneg te leef.
Gee my die insig en wysheid om reg op te tree en U koninkryk te laat kom daar waar ek elke dag leef
Amen

Donderdag 21 April

Johannes 21:7-11

Johannes 21 Jesus help Sy volgelinge om baie vis te vang.
“Jong, dit is die Here daardie.” Toe Petrus dit hoor, pluk hy gou al sy klere aan. Omdat hulle op die skuit gewerk het, het hy net die nodigste aangehad. Toe spring hy in die meer. Die ander het in die skuit gebly en wal toe gevaar met die vrag vis. Gelukkig was hulle nie so ver van die wal af nie, omtrent 100 tree. Toe hulle daar land, sien hulle dat daar alreeds ’n vuurtjie brand met vis wat daarop braai. En daar was ook brood. Jesus sê toe vir hulle: “Bring nog ’n bietjie van daardie vis wat julle gevang het.” Simon Petrus spring toe gou in en sleep die vrag vis op die land uit. Daar was 153 groot visse in die net. Al was daar so baie vis, het die net verbasend genoeg nie geskeur nie.

God roep ons op tot diens?

Hierdie verhaal speel af na die kruisiging en opstanding van Jesus. Voor die kruisiging was Jesus die een wat as dienskneg opgetree het en mense gehelp het. Hy’t siekes gesond gemaak, skares kos gegee, blindes laat sien, dooies uit dood opgewek. Maar nou begin ‘n nuwe tyd in die geskiedenis. Jesus gaan nie meer lank hier wees om almal te dien nie. En hier begin Hy dit aan Sy dissipels wys. Hy maak ‘n vuur en bak brood en vis vir ontbyt. Maar Hy vra ook dat dissipels ‘n deel moet bydra. Hul moet besef dat om te dien ook nou hul opdrag word. Skielik is die verhouding anders. Jesus wys en die dissipels moet leer om in Sy voetspore te volg. Elkeen van ons leef in hierdie tyd waar Jesus ons ook oproep om Sy dienswerk te doen. Hy is nie meer hier op aarde en nou is ons Sy hande en voete.

Om oor te dink:

 • Besef jy dat Jesus vir jou aan die kruis gesterf het?
 • Die grootste wonder wat Hy ooit gedoen het is om vir ons die ewige lewe te verwerf.
 • Maar nou is ek en jy hier om God se dienswerk voort te sit.
 • Ons moet nou vir die wêreld wys wat Jesus ons geleer het nl. Om te dien!

Gebed
Dankie Heer dat U vir my aan die kruis gesterf het.
Help my om diensbaar te wees en U koninkryk te laat kom.
Amen

Woensdag 21 April

Johannes 21:5-7

Johannes 21 Jesus help sy volgelinge om baie vis te vang.
5“En toe,” roep Jesus, “het julle enigiets gevang?” “Nee wat,” roep hulle terug. 6. “Gooi die net daar regs van die skuit uit. Daar is vis,” kom dit van Jesus se kant af. Hulle maak toe so. Die net was toe so vol vis dat hulle dit nie in die skuit kon kry nie. Dit was te swaar vir hulle. 7. Die volgeling van wie Jesus baie gehou het, sê toe vir Petrus: “Jong, dit is die Here daardie.” Toe Petrus dit hoor, pluk hy gou al sy klere aan. Omdat hulle op die skuit gewerk het, het hy net die nodigste aangehad. Toe spring hy in die meer. Die ander het in die skuit gebly en wal toe gevaar met die vrag vis.

Hoe reageer jy as God intree in jou lewe?

Petrus spring in die meer en swem na Jesus toe. Die ander dissipels roei uit met die wonder visvangs in die net stewig vasgehou teen die boot.
Beide kom by Jesus en beide ervaar sy wonder en genade. En beide gee iets prys omdat hulle elk so manier van doen kies. Petrus los die wondervangs agter en storm net om by Jesus te kom. Die ander bring die vangs uit maar dit verdeel hul aandag en hul kan nie voluit op Jesus fokus tot vis veilig aan wal is nie.

Hoe reageer ons as God in ons lewens ingryp. Ken jy jou voorkeur(eerste) reaksie as God ingryp in jou lewe? Los jy als en fokus net op God? Of beleef, beskerm en geniet jy eers die wonders van God en fokus later meer intens op God?

Wat ookal jou voorkeur manier is, weet beide maniere is goed. Daar mag ook ander maniere wees om God se ingrype te ervaar. Moenie mense wat anders as jy optree veroordeel nie. Moet ook nie jouself inperk deur nie ruimte te maak vir verskillend optree nie. God is so groot en wonderbaarlik dat daar ook baie maniere is waarop ons kan reageer as Hy by ons ingryp. Die kern is net om God te sien en te beleef. En om Hom te dank vir Sy genade en liefde.

Om oor te dink:

 • Weet jy wat jou voorkeur manier is van reageer as God met jou praat?
 • Het jy al lus gevoel om anders op God se stem te antwoord?
 • God ken jou en wil dat jy sal groei in jou verhouding met Hom. Ja dat jy ook van tyd tot tyd anders sal antwoord, bid en reageer op Sy stem.
 • Moet nooit iemand wat God anders as jy beleef afkraak of sleg maak nie.
 • Wees jy net jouself en gun ander dieselfde voorreg.

Gebed
Dankie Heer dat U in my lewe ingryp
Help my om U telkens raak te sien en om daardie ervaring te koester. Amen

Dinsdag 20 April

Johannes 21:3-7

Johannes 21 Jesus help sy volgelinge om baie vis te vang.
3 Petrus was lus om te gaan visvang. Die ander is toe saam met hom. Hulle is met ’n skuit die meer in. Daardie hele nag lank het hulle iets probeer kry, maar hulle het nie ’n enkele vis gevang nie. 4Toe die son begin kop uitsteek, staan Jesus daar op die wal. Die dissipels was natuurlik salig onbewus daarvan dat dit Jesus was. 5“En toe,” roep Jesus, “het julle enigiets gevang?” “Nee wat,” roep hulle terug. 6. “Gooi die net daar regs van die skuit uit. Daar is vis,” kom dit van Jesus se kant af. Hulle maak toe so. Die net was toe so vol vis dat hulle dit nie in die skuit kon kry nie. Dit was te swaar vir hulle. 7. Die volgeling van wie Jesus baie gehou het, sê toe vir Petrus: “Jong, dit is die Here daardie.” Toe Petrus dit hoor, pluk hy gou al sy klere aan. Omdat hulle op die skuit gewerk het, het hy net die nodigste aangehad. Toe spring hy in die meer. Die ander het in die skuit gebly en wal toe gevaar met die vrag vis.

As God intree verander dinge?

Nadat die dissipels heel nag probeer het om self vis te vang het hul steeds geen vis gevang nie.

Dan kom Jesus en word deel van die verhaal. Hy begin deur te vra of hul suksesvol was. As hul erken dat hul eie poging niks opgelewer het antwoord Hy dat hul weer moet probeer, maar nou op Sy opdrag en volgens Sy voorskrifte. En hul nette is tot barstens toe vol.
God is in beheer van alles. Die natuur, waar die visse swem en ook my en jou lewe. Hy hou die dinge wat ons kommer in Sy hande vas. En Hy kan dit so bestuur soos Hy wil. Hy is in beheer.
As die dissipels vir God sien en na Hom luister dan herken hulle Hom deur sy krag.
As ons in ons pogings om moeilike tye te oorkom ook vir God sien en na Hom luister sal ons Hom ook herken as God.
God raak betrokke by Sy dissipels en by ons, nie om ons klein probleme op te los nie maar om Sy groot krag en almag bekend te stel.

Om oor te dink:

 • Besef jy dat God almagtig is en in beheer is van alles?
 • Is jou verhouding met God so goed dat jy Hom sal herken as Hy met jou kom praat?
 • Of moet daar eers ‘n wonder gebeur voor jy daaraan dink dat jou lewe in God se hande is?
 • Bou daagliks aan so ‘n persoonlike verhouding met God dat jy Hom herken telkens waar Hy in jou lewe inspeel.
 • Wees jy die een om ander daarop te wys dat dit God is wat dinge laat gebeur.

Gebed
Dankie Jesus dat U telkens deel van my lewe is. Dankie dat niks vir U onmoontlik is nie. Neem my kommer en gee oplossings ook daarvoor as dit U wil is. Maar meeste van al kom en toon U krag deur U ingrype in my lewe dat ander deur my lewe kan sien hoe groot U is. Amen

Maandag 19 April

Johannes 21:1-5

Johannes 21 Jesus help sy volgelinge om baie vis te vang.
1Daar was nog ’n geleentheid toe Jesus so saam met sy dissipels was. Dit was by die Meer van Tiberias (die ander naam is die See van Galilea). 2So het dit gebeur: ’n klompie van Jesus se getrouste volgelinge was bymekaar (dit was Simon Petrus, Tomas Tweeling, Natanael – hy het uit Kana in Galilea gekom Sebedeus se seuns en nog twee ander). 3Petrus was lus om te gaan visvang. Die ander is toe saam met hom. Hulle is met ’n skuit die meer in. Daardie hele nag lank het hulle iets probeer kry, maar hulle het nie ’n enkele vis gevang nie. 4Toe die son begin kop uitsteek, staan Jesus daar op die wal. Die dissipels was natuurlik salig onbewus daarvan dat dit Jesus was. 5“En toe,” roep Jesus, “het julle enigiets gevang?” “Nee wat,” roep hulle terug

Hoe tree ons in onseker tye op?

Die verhaal speel af in die tyd na Jesus se kruisiging en opstanding. Maar die pad vorentoe is nog onseker vir die dissipels. Hul verstaan nog nie presies hoe die nuwe lewe wat Jesus hul belowe het moet werk nie. Hul wonder oor wat hul te doen staan en hoe hul dit moet doen.
Dan maak Petrus ‘n voorstel dat hul teruggaan na dit wat hul ken. Hy sê hy gaan sy nette uithaal en visvang. Dis een ding wat hy weet hoe om te doen. ‘n Paar dissipels volg hom en gaan saam. Na ‘n nag se visvang – die een ding wat hul seker geweet het hoe om te doen – het hul steeds niks bereik. Geen vis gevang.

Dan kom Jesus en word deel van die verhaal. Hy begin deur te vra of hul suksesvol was…

Om oor te dink:

 • Wat is jou eerste reaksie as dinge onseker is?
 • Val jy ook terug na jou ou bekende weë?
 • Ons doen dit baie maal. Eerder as om God se plan vir ons te soek. val ons terug in ou bekende optrede want dit voel veilig. Maar dan groei ons nie en ontdek ons nie God se wil vir ons nie.
 • In verhoudings kry ek stilstuipe eerder as om dinge uit te praat.
 • In finansies leen ek net meer eerder as om so te begin leef dat my skuld minder word.
 • In geloof val ons terug na ou stereotiepe reëls eerder as om te probeer groei in liefde en God se wil beter te verstaan.
 • God laat moeilike tye op ons pad kom dat ons kan groei en Hom beter kan leer ken. Moenie die kans hiervoor mis deur net terug te val in jou ou manier van leef nie.

Gebed
Dankie Jesus dat U gesterf en opgestaan het. Dat U hierdeur vir my ‘n nuwe lewe kom gee het. Help my om te begryp hoe U wil hê dat ek hierdie nuwe lewe moet leef eerder as om net op my ou manier aan te gaan. Amen

Saterdag 17 April

Lukas 24:45-49

45Toe open Hy hulle verstand om die Skrif te verstaan. 46Verder sê Hy vir hulle: “So staan daar geskrywe: ‘Die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan, 47en in sy Naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder.’ 48Julle is getuies van hierdie dinge. 49En Ek sal die gawe wat my Vader beloof het, vir julle stuur. Maar julle moet in die stad bly totdat julle met krag van bo toegerus is.” (Luk 24:45-48)

Om oor te gesels
Ons het hierdie week nagedink oor die opstanding en wat dit beteken. Jesus het Homself aan die dissipels bekend gemaak, veral ook aan Petrus. Petrus stap ’n besondere pad met die Here en tog los die Here hom nie. Selfs as hy of die dissipels nie verstaan nie of twyfel, is Jesus geduldig. Hy open telkens hulle verstand om die Skrif te verstaan.
Jesus herinner Sy dissipels dat Hy moes ly, maar het opgestaan en so vergewing van sondes gebring het. Elkeen wat in die opstanding glo is ’n getuie daarvan – ook ek en jy.
Verder belowe Jesus dat die Vader Sy gawe, die Heilige Gees vir ons gaan stuur. Ons weet dit is waar en daarom sien ons daarna uit om tydens Pinkster weer dit te vier. Jesus is deur Sy Gees by ons elkeen.

 • Dink na oor wat jy hierdie week van die Opgestane Jesus geleer het?
 • Watter troos bied dit jou dat God Self sy Gees vir ons elkeen gee?
 • Hoe kan jy daarvan getuie wees?

Gebed
Jesus, open elke dag my verstand dat die Skrif kan verstaan. Dankie dat U my deel maak van U koninkryk en dat ek getuie daarvan kan wees. Dankie dat U Gees by ons is. Amen.

Vrydag 16 April

Lukas 24:36-45

36 Terwyl hulle nog oor hierdie dinge praat, staan Jesus self meteens daar tussen hulle en sê vir hulle: “Vrede vir julle!”
37 Hulle het geweldig geskrik en bang geword en gedink hulle sien ’n gees. 38 Hy sê toe vir hulle: “Waarom is julle so verskrik, en waarom kom daar twyfel in julle harte? 39 Kyk na my hande en my voete: dit is tog Ek self. Voel aan My en kyk! ’n Gees het tog nie vleis en bene soos julle sien dat Ek het nie.” 40 Terwyl Hy dit sê, wys Hy vir hulle sy hande en voete. 41 Toe hulle van blydskap en verwondering nog nie kon glo nie, sê Hy vir hulle: “Het julle hier iets om te eet?”
42 Hulle gee Hom toe ’n stuk gebakte vis. 43 Hy het dit gevat en voor hulle oë geëet. (Luk 24:36-42)

Om oor te gesels
Lukas vertel vir ons van nog ’n verskyning van Jesus na Sy opstanding. Jesus doen ’n vredesgroet, maar hulle twyfel steeds oor Jesus se opstanding. Hulle is bang. Jesus wys Sy hande en voete vir hulle, net soos vroeër vir Tomas (Johannes 20). Hulle is bang. Jesus het deernis met hulle en verstaan hoe hulle reageer.
Hy gaan verder en vra vir hulle iets om te eet. Jesus eet vis saam met hulle en verduidelik wie Hy is. Met Sy verheerlike opstandingsliggaam wys Hy dat Hy werklik opgestaan het. Jesus verduidelik ook aan hulle dat Hy die vervulling van die Ou Testament (wet, profete en psalms) is.
Jesus het die dissipels versterk en hulle word later die getuies van hierdie gebeure. Jesus is die waarborg en vervulling van God se beloftes uit die Ou Testament. Ons kan weet dit is waar.

 • Jesus kom vandag ook na jou toe met die woorde: “Vrede vir jou!”
 • Hy ken jou en weet wat in jou hart leef. Deel dit met Hom.

Gebed
Here Jesus, dankie vir U vrede. Mag ek vandag U vrede op ’n besondere manier beleef. Ek kom gee hierdie dag aan U en vra dat U saam met my sal wees. Amen.

Donderdag 15 April

Johannes 21:20-25

21 Toe Petrus hom dan sien, vra Petrus vir Jesus: “Here, en wat van hom?” 22 Jesus antwoord hom: “As Ek wil hê dat hy in die lewe moet bly totdat Ek weer kom, is dit nie jou saak nie. Volg jy My!” (Joh 21:21-22)

Om oor te gesels
Hierdie gedeelte spreek ons elkeen aan omdat ons daarmee kan identifiseer. Petrus het pas bely dat hy Jesus lief het en Hom sal volg, dan kyk Petrus rond en vra vir Jesus uit oor Johannes, die skrywer van die evangelie: “Here, en wat van hom?”

Ons vergelyk so maklik en wil weet hoekom die Here nie met ander werk soos met ons nie of nie met ons werk soos ander nie. Ons wil baie keer vra: “maar wat van….?” Ons is nuuskierig oor ander mense. Ons is soms bekommerd oor ander mense se navolging in plaas daarvan om self net getrou en lojaal Jesus te volg.

Jesus antwoord Petrus direk met die woorde dat dit nie sy saak is nie en dat hy hom nie daaroor hoef te bekommer nie. Jesus herhaal dan die opdrag: “Volg jy My!” (Joh 21:19).

 • Met wie vergelyk jy jouself? Hoe belemmer dit jou geloofspad?
 • Wat hoor jy as Jesus vir jou sê: “Volg jy My!”?

Gebed
Here Jesus, ek wil ook soms vergelyk en my daaroor bekommer. Help my om op U te fokus en U te volg. Amen.

Woensdag 14 April

Johannes 21:15-19

15 Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: “Simon seun van Johannes, het jy My baie lief, meer as hulle hier?” “Ja, Here,” antwoord hy Hom, “U weet dat ek U liefhet.” Hy sê toe vir hom: “Laat my lammers wei.” 16 Jesus vra hom weer ‘n tweede keer: “Simon seun van Johannes, het jy My baie lief?” “Ja, Here,” antwoord hy Hom, “U weet dat ek U liefhet.” Hy sê toe vir hom: “Pas my skape op.” 17 Jesus vra hom die derde keer: “Simon seun van Johannes, het jy My lief?” Petrus het bedroef geword omdat Jesus hom die derde keer gevra het: “Het jy My lief?”, en hy antwoord Hom: “Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet.” Hy sê toe vir hom: “Laat my skape wei.” (Joh 21:15-17)
‭‭
Om oor te gesels
Johannes vertel vir ons van Petrus wat pas na die wonder van die visvangs, saam met Jesus eet en Jesus vir Petrus vra of hy Hom lief het.
Jesus vra Petrus drie keer diesefde vraag.

Petrus doen alles in dries. Hy het Jesus drie keer verloën en nou bely hy drie keer dat Jesus die Here is. Hy vind vergifnis en versoening in hierdie gesprek met Jesus.

Jesus nooi Petrus dan met die woorde: “Volg My!”

Ten spyte van Petrus se verlede, maak Jesus weer bemoeienis en gee hom nog ‘n kans. Jesus vra hom oor sy liefde en toewyding.

 • Wat sal jy antwoord as Jesus vir jou hierdie vraag vra?
 • Hoe laat dit jou voel dat Jesus jou ook ‘n tweede kans gee?
 • Kan jy jou verlede agter jou sit om Jesus te volg?

Gebed
Here Jesus, ek het U lief. Soms verraai ek U, maar dankie vir nog ‘n kans. Mag ek steeds U elke dag volg. Amen

Dinsdag 13 April

Johannes 21:1-14

7 Die dissipel vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus: “Dit is die Here!” Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek—want sy bolyf was kaal—en in die water gespring.
12 Toe sê Jesus vir hulle: “Kom eet.” Nie een van die dissipels het sover gekom om vir Hom te vra: “Wie is U?” nie. Hulle het geweet dat dit die Here is. (Joh 21:7, 12)

Om oor te gesels
Johannes vertel vir ons van nog ’n verskyning van Jesus na sy opstanding. Van die dissipels is besig om te probeer visvang. Hulle het moontlik teruggekeer na hulle alledaagse lewe, terwyl hulle probeer sin maak oor die gebeure van die opstanding.
Hulle het tot op daardie stadium niks gevang nie en hulle was al moedeloos. Jesus kom vra vir hulle of hulle al iets gevang het, waarop hulle negatief antwoord. Jesus sê vir hulle om die net aan die anderkant in te gooi. Hulle het sekerlik gedink dat nie gaan help nie, maar doen dit in elk geval. Die wonder gebeur het dat hulle ewe skielik te veel vis het.
Johannes, die dissipel vir wie Jesus baie lief was en skrywer van hierdie evangelie, herken Jesus. Hy sê vir Petrus dat dit Jesus die Here is wat by hulle is. Simon Petrus skrik, gryp sy hemp en spring in die water om na Jesus te swem. Jesus nooi hulle vir ete langs die waters en hulle herken Hom. Hulle lewens het ingrypend verander.

 • Die Here is betrokke in gewone dinge wat ons doen. Herken ons Hom?
 • Saam met wie kan jy vandag tyd spandeer om te vertel wat die Here in jou lewe beteken?

Gebed
Here Jesus, U is die Een wat altyd na ons toe kom. Soos Petrus herken ons nie U dadelik nie. Help ons om U raak te sien en agter U aan te stap. Amen.

Maandag 12 April

Lukas 24:13-35

30 Terwyl Hy saam met hulle aan tafel was, neem Hy die brood, vra die seën, breek dit en gee dit vir hulle. 31 Toe gaan hulle oë oop, en hulle het Hom herken, maar Hy het uit hulle gesig verdwyn. 32 Hulle sê toe vir mekaar: “Het ons hart nie warm geword toe Hy op die pad met ons gepraat en vir ons die Skrif uitgelê het nie?” (Luk 24:30-32)

Om oor te gesels
Die Emmausgangers stap verward vanaf Jerusalem af terug na hulle huis toe. Vol vrae en verwagtinge wat nie gerealiseer het nie, kom stap Jesus saam met hulle en gesels met hulle.
Hulle deel hulle vrae en twyfel. Jesus verduidelik geduldig vir hulle die Skrifte en hoe dit op Hom van toepassing is. Hy moes ly om as Verlosser te triomfeer. Hulle nooi hulle nuwe vriend vir ete en wanneer hierdie “vreemdeling” vir hulle die brood breek, herken hulle Hom as Here en Verlosser.
Hulle verklaar dat hulle harte warm geword het omdat hulle Jesus gesien het. Hulle het dit dadelik vir die ander dissipels gaan vertel.
Jesus stap vandag nog saam met ons. Ons herken Hom nie altyd nie, maar mag jy vandag kyk waar Jesus saam met jou stap.

 • Wat sou jy vandag vir Jesus wou sê?
 • Deel jou vrae, vrese en verwagtinge…
 • Stel jouself oop om Jesus vandag raak te sien.

Gebed
Here, dankie dat U saam met my stap. Mag ek U vandag herken en ook met ’n warm hart getuig van U liefde. Amen

For those who believe in God, no explanation is necessary.For those who do not believe in God, no explanation is possible.
Thomas Aquinas

Saterdag 10 April

Johannes 20:26-31

27 Daarna sê Hy vir Tomas: “Bring jou vinger hier en kyk na my hande; en bring jou hand en steek hom in my sy; en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig.” 28 En Tomas sê vir Hom: “My Here en my God!” 29 Toe sê Jesus vir hom: “Glo jy nou omdat jy My sien? Gelukkig is dié wat nie gesien het nie en tog glo.”

Om oor te gesels
Jesus verskyn agt dae later weer aan die dissipels waar Tomas ook is. Jesus het begrip vir Tomas en nooi hom om aan Hom te vat. Die Boodskap vertaal dit: “Moenie twyfel dat dit regtig Ek is nie. Aanvaar dit! Oorweldig sê Tomas: ‘My Here en my God!’

Tomas het sy twyfel na Jesus toe gebring en Jesus het met geduld hom ontmoet waar hy was. Dit het hom tot die keuse en belydenis gebring dat Jesus sy Here en God is. Ons word ook uitgenooi soos Tomas om ons twyfel vir Jesus te bring. Twyfel is die skadukant van ons geloof wat ons na God se lig toe bring. Tomas het verdieping beleef en Jesus bly volg.

 • Ons twyfel en vrae help ons om te groei in ons geloof.
 • Kan jy vandag soos Tomas ook verklaar dat Jesus jou Here en jou God is?
 • Hierdie is ’n wesenlike deel van ons elkeen se geloofspad.

Gebed
Here Jesus, dankie dat U altyd geduld met my het en na my toe kom. Ek bring my twyfel na U toe en verklaar dat U my Here en my God is. Amen.

Geloofstwyfel is maar net geloof wat sukkel, geloof wat in die middel van die nag is en nie kan sien wat aangaan nie. Dit is ’n soort twyfel wat nie teenoor geloof staan nie, wat jou nie buite die lewe met God plaas nie, maar wat wesenlik deel van die geloofspad is. Coenie Burger

Vrydag 9 April

Johannes 20:19-25

“24 Tomas, wat ook Didimus genoem is, een van die twaalf, was nie by die dissipels toe Jesus gekom het nie. 25 Die ander dissipels sê toe vir hom: “Ons het die Here gesien!” Maar hy sê vir hulle: “As ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie.” Joh.‬ ‭20:24-25‬

Om oor te gesels:
Die realiteit van die opstanding bring nie net nuwe lewe nie, maar vra ook ‘n keuse. Die dissipels was baie opgewonde dat Jesus opgestaan het en verklaar dat Jesus se nuwe werklikheid aangebreek het. Hulle het die Here gesien. Tomas was egter nie by toe Jesus die eerste keer aan Sy dissipels na Sy opstanding verskyn het nie. Daarom sit hy eerlik sy twyfel op die tafel. Hy kan nie glo as hy nie bewyse het nie.

Ons is baie keer meer soos Tomas as die dissipels. Ons twyfel ook, maar dink dat ons nie mag twyfel nie. Twyfel is nie ongeloof nie. Daar is ’n groot verskil. Twyfel sê: “Ek kan nie glo nie.” Ongeloof sê: “Ek wil nie glo nie.” Twyfel is eerlik. Ongeloof is koppig. Juis omdat ons vrae het en twyfel wys dit dat ons soek na meer in ons verhouding met Jesus.

 • Voel jy soms oorweldig deur jou twyfel?
 • Ons het nodig om ons twyfel te verwoord.
 • Sê vandag vir die Here wat in jou hart leef en waaroor jy twyfel.

Gebed
Here Jesus, ek bring vandag my twyfel en vrae na U toe. Help my om eerlik hiermee om te gaan dat ek U beter kan leer ken en lief hê. Amen.

Ons geloof hier op aarde is dikwels niks meer nie as twyfel wat tot troos gebring is, deur God self. Martin Luther

Donderdag 8 April

Johannes 11:25

25 Toe sê Jesus vir haar: “Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo, sal lewe, al sterwe hy ook; 26en elkeen wat lewe en in My glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit?” (Joh. 11:25)

Om oor te gesels
Ons is mense wat leef uit die Opstanding! God het vir ons nuwe lewe kom skenk en dit verander hoe ons lewe. Die Opstanding is nie iets wat net eendag gaan gebeur nie, dit is ’n daaglikse proses. Ons kies elke dag om Jesus te volg en agter Hom aan te stap.

Wanneer Jesus Lasarus uit die dood opwek, sê Hy vir Marta: “Ek is die Opstanding en die Lewe… Glo jy dit?” Sy antwoord dat sy weet die opstanding gaan plaasvind, maar Jesus herinner haar dat Hyself die Opstanding en die Lewe is. Dit vra ‘n reaksie: glo jy dit?

Die realiteit van die opstanding lei tot nuwe lewe!

 • Dink na oor wat dit beteken dat Jesus vir jou opgestaan het.
 • Hoe leef ek anders met die wete dat Jesus vir my nuwe lewe gee.
 • Wat nooi Jesus my uit om te doen?

Gebed
Dankie Jesus! U wat die Opstanding en die Lewe is. Dankie vir nuwe lewe en nuwe moontlikhede. Mag ek vandag U liefde opnuut beleef. Amen.

The message of Easter is that God’s new world has been unveiled in Jesus Christ and that you’re now invited to belong to it. NT Wright

Woensdag 7 April

2 Korintiërs 5:16-17 (Die Boodskap)

16 Noudat ek op ’n nuwe manier leef, dink ek ook op ’n nuwe manier oor ander mense en oor Christus. Vroeër, toe ek nog nie ’n Christen was nie, het ek heeltemal verkeerd oor Christus gedink. Toe het ek glad nie in Hom geglo nie. Maar nou dink ek op die regte manier oor Hom. 17 Nou weet ek dat wanneer iemand aan Christus behoort, hy ’n splinternuwe mens is; ’n nuwe skepping in die kleine. Al die ou sondige dinge is dan iets van die verlede. Dan is die nuwe lewe hier!

Die nuwe lewe is hier!

Dink vir ’n oomblik aan iets nuut: ’n nuwe huis, ’n nuwe haarstyl, ’n nuwe foon, ’n nuwe kussing, ’n nuwe stokperdjie… Al hierdie dinge is opwindend. Ons ervaar vreugde wanneer ons met dit werk, ons vertel vir mense daarvan, dit bly konstant in ons gedagtes, want dit is nuut!

Paulus sê dat ons, ek en jy, splinternuwe mense is omdat ons aan Christus behoort. Splinternuut!
Dit is alles natuurlik ook as gevolg van die opstanding. Jesus se kruisdood het beslis versoening tussen ons en God bewerk, maar dit is nie die einde van God se groot verlossingsplan nie.
Nee, nou maak God ons nuut, elke dag, sodat ons meer en meer soos Sy Seun kan lyk, sodat ons meer en meer in die beeld van Christus gevorm word. Ons word elke dag meer en meer wat ons reeds is, en dit is kinders van God. Ons nuwe lewe raak ook nie oud nie, ons word daagliks nuutgemaak.
Dit is waarom die goeie nuus goeie nuus is! Ons is nie so gemaak en so gelaat staan nie. Ons is nuwe mense!

Om oor te dink

 • Wat is Jesus besig om in jou te vernuwe?
 • Wat moet jy vandag agterlaat, wat deel is van jou ou sondige verlede?
 • Wat is jou grootste behoefte vir vandag? Sal jy dit met ons Vader deel?

“A transformed life is the greatest of all miracles. Every time a person is “born again” by repentance of sin and faith in Jesus Christ, the miracle of regeneration is performed.” Billy Graham

Dinsdag 6 April

Openbaring 21:1-5

1 Toe het ek ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn, en die see het nie meer bestaan nie. 2 En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed soos ‘n bruid wat vir haar man versier is. 3 Toe het ek ‘n harde stem van die troon af hoor sê: “Kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly; hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. 4 Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan.” 5 Toe sê Hy wat op die troon sit: “Kyk, Ek maak alles nuut.” En daarna sê Hy: “Skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar.”

Alle dinge nuut, alles nuwe dinge.

Die laaste twee hoofstukke van die Bybel (Openbaring 21-22) beskryf die opstanding en die nuwe hemel en aarde. In hierdie aangrypende stukke poësie beskryf Johannes hoe die nuwe hemel en aarde dieselfde is, en verskillend is as die skepping wat ons nou ken. Daar is ’n kontinuïteit en ’n diskontinuïteit met dit die skepping.

Aan die begin van die storie van die Bybel is God se ruimte (hemel) en die mens se ruimte (aarde) volledig een. God het saam met die mens gewoon, en die mens saam met God. As gevolg van sonde is hierdie ruimtes van mekaar geskei, en het die mens van die sondeval af daarna verlang om weer God se teenwoordigheid te ken en te ervaar. God se ruimte en die mens se ruimte het steeds gedeeltelik oorvleuel, maar daar was ’n defnitiewe skeiding. Dink vir ’n oomblik aan die oorvleueling van die sirkels van die Olimpiese Spele, God se ruimte en ons ruimte oorvleuel op dieselfde manier.

Daarom dan, wanneer hierdie verse wat ons vandag gelees het ’n realiteit word sal alle dinge nuutgemaak word, en alles sal nuwe dinge wees. Wat ’n wonderlike vooruitsig en versekering vir ons vandag! Die wêreld soos ons hom nou ken is nie ons eindbestemming nie. Daar sal ’n dag kom wat alles nuut is. Al hierdie is waar, as gevolg van die opstanding van Jesus.
Dít wat ons Sondag weer gevier het, waardeer het en mekaar aan herinner het is die rede vir hierdie wonderlike toekomsverwagting.

Om oor te dink:

 • As jy die vermoë gehad het om in ’n oogwink iets nuut te maak deur die klap van jou vingers, wat sal dit wees?
 • Wat het in jou hart geroer toe jy die naweek weer die Opstanding aanskou het?

“Jesus’s resurrection is the beginning of God’s new project not to snatch people away from earth to heaven but to colonize earth with the life of heaven. That, after all, is what the Lord’s Prayer is about.” N.T. Wright

Maandag 5 April

1 Petrus 1:3-7

3 Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! In sy groot ontferming het Hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons ‘n lewende hoop 4 op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. 5 En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word.

’n Lewende Hoop, as gevolg van die opstanding.

Die opstanding van Jesus is nie net ’n historiese feit nie, dit is ’n lewensveranderende krag wat vir ons hoop gee. Victor Frankl, ’n bekende sielkundige en oorlewende van die holocaust het uiteindelik sy hele tesis gebasseer op die soeke na betekenis van die mens, en hoop as die groot dryfveer vir vasbyt in tye van erge swaarkry.

Petrus was baie bewus van die belangrikheid en die krag van hoop vir Christene, in ’n tyd toe lewensomstandighede onbeskryflik swaar was vir hulle. Sy hoop is wel nie gebasseer op die mens se vermoë om innerlik genoeg moed en krag bymekaar te maak nie, sy hoop is gebasseer op iets wat Jesus vir ons gedoen het. Daarom kan ons hoop hê… Ons erfenis is gewaarborg en veilig, ons word deur die krag van God bewaar tot alles uiteindelik realiseer; ons kan hoop as gevolg van Sy genade, ontferming en liefde.

Om oor te dink:

 • Wat is hoop?
 • Wat beteken die opstanding vir jou as gelowige?

”Everything can be taken from a man but one thing: the last of the human freedoms—to choose one’s attitude in any given set of circumstances, to choose one’s own way.” Viktor Frankl

Donderdag 1 April

Matteus 26:30-46

Lees asseblief die hele teksgedeelte. Die twee verse hieronder dien as fokusteks.

37 Hy het vir Petrus en die twee seuns van Sebedeus saamgeneem. Toe het Hy bedroef en beangs geword 38 en vir hulle gesê: “Ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak saam met My.”

Wanneer jy die evangelies lees, leer jy vir Jesus ken. Jy leer Hom ken as liefdevol, vriendelik, gefokus, iemand wat eenvoudig leef, iemand wat die mag het om wonderwerke te doen, iemand met gesag.
In hierdie teksgedeelte sien ons nog ’n deel van Jesus, en dit is ’n deel wat ek meen krities belangrik is vir ons om vir Jesus in Sy volheid te verstaan, as God en mens. Jesus is bedroef, beangs, benoud… Dink vir ’n oomblik hieroor. Ons rots, die sterk een, God self, deur hierdie drie woorde beskryf. Dit is uiteraard ’n aangrypende oomblik in Jesus se aardse lewe!

Waarom bedroef, benoud en beangs? Want Jesus het deur die sluit van ’n nuwe verbond met Sy volgelinge vir hulle belowe dat Hy sy kant van die ooreenkoms sal hou. Sy kant van die ooreenkoms vra nou van Hom die moelikste ding wat Hy nog moes doen, Hy moet ter wille van ander mense ’n grusame en pynlike dood sterf.

Ons gaan vanaand by hierdie teksgedeelte en hierdie drie belangrike woorde stilstaan tydens ons erediens.

Om oor te dink:

 • Maak ‘n lys van kere wat jy nie kans gesien het vir spesifieke uitdagings of probleme nie.

”There is no university for a Christian, like that of sorrow and trial.” Charles Spurgeon

Woensdag 31 Maart

Johannes 13:21-32

Lees asseblief die hele teksgedeelte. Die twee verse hieronder dien as fokusteks.

31 Toe Judas uit is, sê Jesus: “Nou word die Seun van die mens verheerlik, en God word deur Hom verheerlik. 32 En aangesien God deur Hom verheerlik word, sal God self Hom ook verheerlik; en Hy sal Hom binnekort verheerlik.

Dink vir ’n oomblik aan ’n tiener se slaapkamer. Jy wéet ’n tiener se slaapkamer is syne/hare. Hoe weet mens dit? Die kamer is vol goed wat iets van die tiener kommunikeer: die musiek waarna hulle luister, die styl waarvolgens hulle aantrek, die mense na wie hulle opkyk. Die kamer is as’t ware gevul met die tiener se teenwoordigheid. Hierdie teenwoordigheid is amper tasbaar, dit is ’n gewigtigheid. Die spreekwoord lui: sy het haar gewig rondgegooi. Dit beteken sy het haar teenwoordigheid laat voel of laat geld.

In die Bybel beteken die woord heerlikheid dieselfde. Dit beteken teenwoordigheid, gewigtigheid, karakter, helderheid, lig. Jesus sê in hierdie gedeelte dat Hy Sy gewigtigheid nou gaan laat geld. Sy heerlikheid gaan sigbaar en meer word, almal gaan nou wéet wie Hy is, en wie God is.

Hoe? Deur Sy lewe neer te lê in diens van die mense. Sy karakter en teenwoordigheid as Redder en Here gaan sigbaar word in die manier hoe Hy gaan dien, soos Hy reeds gedien het vroeër in hierdie gedeelte. Hierdeur hoef ons nie te twyfel in wie Jesus is nie, Hy maak dit vir ons duidelik. So duidelik soos ’n tiener dit maak om sy/haar voorkeure en passies te ken deur hulle slaapkamers dienooreenkomstig in te rig.

Om oor te dink:

 • Sal mense jou karakter (jou heerlikheid) as diensbaar beskryf?
 • Wat gebeur met jou en met ander mense as jy hulle dien?
 • Wie het vandag diensbaarheid van jou nodig?
 • Hoe word God se heerlikheid (Sy gewigtigheid, Sy karakter) sigbaar vir ander, wanneer jy mense dien?

“No man shall ever behold the glory of Christ by sight hereafter who does not in some measure behold it here by faith.” John Owen

Dinsdag 30 Maart

Johannes 12:20-36

Lees asseblief die hele teksgedeelte. Die twee verse hieronder dien as fokusteks.

35 Toe sê Jesus vir hulle: “Nog net ‘n kort tydjie is die lig by julle. Lewe in die lig terwyl julle dit het sodat die duisternis julle nie oorval nie. Wie in die duisternis lewe, weet nie waar hy gaan uitkom nie. 36 Terwyl julle die lig het, moet julle in die lig glo, sodat julle mense van die lig kan wees.”

Dink vir ’n oomblik oor lig en duisternis, beide fisies en as metafore.

 • Hoe laat lig (miskien as die son op sy helderste skyn) en duisternis (miskien wanneer geen ligte in die huis aan is nie) jou voel?
 • Voel jy tans oorval met die een of die ander?
 • Wat van die wêreld waarin ons leef, is dit oorval met lig of met duisternis?
 • Wat ervaar jy as die koerant lees of die nuus kyk?

Jesus se woorde raak al hoe meer dringend hoe nader Hy aan Sy kruisiging kom. Sy tyd is min. Sy dissipels moet verstaan wat gebeur het, wat nou gaan gebeur, en wat dit vir hulle beteken. Jesus deel selfs Sy eie emosie oor hierdie laaste paar dae in vers 27.
Alles wat Jesus gesê het in hierdie teksgedeelte, het Hy tydens Sy bediening vir hulle gesê en verduidelik. Tog herhaal Hy dit, en Sy Vader praat saam uit die Hemel (28).

In vers 34 vra Sy dissipels vir Hom ’n verhelderende vraag.

 • Het jy vandag ’n vraag oor enigiets wat in hierdie teksgedeelte staan?
 • Is daar ’n woord, ’n beeld of ’n plek in hierdie teksgedeelte wat jou verbeelding aangryp?
 • Doen vandag moeite om dieper studie hieroor te doen.

“If Jesus rose from the dead, then you have to accept all that he said; if he didn’t rise from the dead, then why worry about any of what he said? The issue on which everything hangs is not whether or not you like his teaching but whether or not he rose from the dead.” Tim Keller

Maandag 29 Maart

Matteus 21:1-11

9 Die mense wat voor Jesus geloop het en dié wat agter Hom aan gekom het, het begin uitroep: “Prys die Seun van Dawid! Loof Hom wat in die Naam van die Here kom! Prys Hom in die hoogste hemel!” 10 Toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra: “Wie is hierdie man?” 11 Die skare het geantwoord: “Dit is die profeet Jesus van Nasaret in Galilea!”

Die laaste Sondag voor Paasnaweek staan bekend as Palm Sondag. Omdat ons nie gister tydens ons erediens hierdie teks hanteer het nie, staan ons vandag by dit stil.

Maak asb erens vandag tyd om oor die volgende vrae na te dink:

 1. Wat beteken dit vir jou dat Jesus jou Koning is?
 2. Hoe is Jesus anders as die politieke leiers van Sy en van ons tyd?

Ek vra vandag spesifiek hierdie twee vrae, omdat dit die twee belangrikste temas in die teksgedeelte is.
Elke mens wat Jesus se aankoms in Jerusalem gesien en beleef het is gekonfronteer met ’n keuse: is ek positief, negatief of neutraal hieroor? In wie se Koninkryk glo ek en onderwerp ek myself aan, die koninkryk van die wêreld of die Koninkryk van God? Alle mense, binne en buite Jerusalem het hierdie besluit en innerlike stryd ervaar.

Jesus het nie Sy koninkryk kom vestig deur op die wêreld se manier te baklei nie, Hy het eerder as ’n dienskneg gesterf. Eer, aansien en oorwinning kom op ’n ander manier vir Jesus. Deur diensbaarheid, nederigheid en die dood word die Koninkryk van God gevestig. Dit is ’n paradoks; en nog meer, dit is een wat ons geroep word om te leef en te beliggaam.

Ons het vandag ook verskeie koninkryke wat met mekaar kragte meet. Verskeie mense, dinge en partye wil ons lojaliteit en inkoop hê, maar niks hiervan kan uiteindelik vir ons verlossing gee, ons versoen met God, en vir ons die lewe in oorvloed gee nie. Dit is so!
Daarom moet ons kies waar ons lojaliteit lê, en daarvolgens leef.

Kies jy vandag die pad van vrede, genade, diensbaarheid en nederigheid? Is jy bereid om hierdie Koning op die donkie al die pad te volg tot by die kruis?

He was not the king they expected. Not like the monarchs of old, who sat on their jewelled and ivory thrones, dispensing their justice and wisdom. Nor was he the great warrior-king some had wanted. He didn’t raise an army and ride to battle at its head. He was riding on a donkey. And he was weeping – weeping for the dream that had to die, weeping for the sword that would pierce his supporters to the soul. Weeping for the kingdom that wasn’t coming as well as the kingdom that was. N.T. Wright

Saterdag 27 Maart

Matteus 6:9-13

“en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree;” (Mat 6:12)

“Toe sê Jesus: “Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie!” (‭‭Luk ‭23:34)‬

Om oor te gesels
Ons het hierdie week by die moeilike tema van vergifnis stilgestaan. Dalk het jy hierdie week dinge ontdek wat jy moet hanteer en dit is swaar. Tog is dit nodig dat ons hierdie pad stap.
Jesus het ook hierdie pad gestap en sê vir Sy Vader gevra om Hom te help toe Hy aan die kruis hang. Selfs in Jesus se donkerste oomblikke kon Hy bid: “Vader, vergeef hulle…”
Nie alleen bid Jesus vir vergifnis nie. Hy bid ook vir die mense wat Hom tereg gestel het. Jesus stap die volle pad van vergifnis.

Ons kan nie nie iemand wil vergewe omdat daardie persoon iets aan my gedoen het, wat ek voel nie moontlik is om te vergewe nie. Ons drink dan die gif en kan heling nie plaas vind nie. Ons word aangemoedig om die pad van vergifnis en heling te stap.

 • Wat ervaar jy om te dink dat Jesus ook gebid het vir vergifnis?
 • Wat is die eerste tree wat jy kan gee om iemand te kan vergewe?

Gebed
Ons Vader, U genade en liefde is elke dag genoeg. U vergewe my elke dag. Mag ek ook die pad van vergifnis met die mense om my stap. Help my asseblief. Amen.

Vrydag 26 Maart

Matteus 6:9-13

“en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree;” (Mat 6:12)

Om oor te gesels:
Hoe lyk die pad van vergifnis? Wanneer ons kies om te vergewe, is daar ‘n proses. Dit begin met die keuse om te kies vir heling en om te vergewe. Ons erken dat iemand my te na gekom het en vergifnis nodig het. Ons vertel en praat daaroor met mense wat ons vertrou en erken dat ons baie seergemaak is. Om te vergewe beteken nie om te maak of niks gebeur het nie. Vergifnis beteken om die verhouding wat daar was te herdefinieer of te laat gaan, maar steeds die ander persoon altyd menswaardig te hanteer. Wanneer ons iemand vergewe hoef die verhouding nie te wees soos dit altyd was nie. Daar kan of diepte kom of ons kan dinge op ander maniere doen. Vergifnis vind nie plaas as dit eers is soos dit altyd was nie.
Hierdie pad kan niemand namens jou stap nie. Wanneer ons hierdie bede bid, vra ons die Here om ons te help. Dit is ’n aanhoudende proses.

 • Is daar iemand wie jy die proses van heling moet begin?
 • Vir wie kan jy vertel van dit wat jou seergemaak het?
 • Hoe kan jy die verhouding menswaardig herbeskryf.

”Vergifnis verander nie die verlede nie maar verruim die toekoms.” (Paul Briscoe)

Gebed
Hemelse Vader, ek weet dit is moontlik om te kan vergewe. Help my om die pad van heling te stap en so U Naam te eer. Amen.

Donderdag 25 Maart

Matteus 6:9-13

en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree;” (Mat 6:12)

Om oor te gesels:
Hierdie bede is vir ons moeilik omdat ons soms sukkel met onvergewensgesindheid. Ons wil nie vergewe nie. Ons sê baie keer dat ons sal vergewe, maar nie vergeet nie. Dit is egter soms die verskoning om nie die pad van vergifnis te stap nie.
Wanneer ons kies om nie te vergewe nie, is dit soos om gif te drink en te dink die ander persoon gaan iets van die gif oorkom.
Hierdie gif om nie te vergewe nie, maak ons siek en word later ’n spiraal van wraakgedagtes. Ons moet die keuse uitoefen om die pad van vergifnis te stap. Ons kan nie wag tot ons lus is om te vergewe nie, want dan gaan dit nie gebeur nie. Nadat ons die keuse om te vergewe gemaak het, kan die proses van heling begin. Dit is moeilik, maar noodsaaklik.
Jesus sê in die Bergrede wat die Onse Vader vooraf gaan: “As jy dus jou gawe na die altaar toe bring en dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar by die altaar en gaan maak eers vrede met jou broer en kom dan en bring jou gawe.” (Mat‬ ‭5:23-24‬)

 • Met wie moet jy die proses van vergifnis begin stap?
 • Vra die Here vir die moed om die pad te begin stap.

Gebed
Here, ek besef dat ek moet vergewe. Gee my asseblief die moed om dit te kan doen. U vergewe my en daarom wil ek ook vergewe, maar ek kan dit nie op my eie doen nie. Help my! Amen.

Woensdag 24 Maart

Matteus 6:9-13

“en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree;” (Mat 6:12)

“Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra: “Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs sewe keer?” Jesus antwoord hom: “Ek sê vir jou, nie sewe keer nie maar selfs sewentig maal sewe keer.” (Mat 18:21-22‬)

Om oor te gesels:
Wanneer ons hierdie bede bid, vra ons God om vergifnis, maar ook die moed om ander te vergewe. Ons sukkel om ander mense te vergewe. Ons wil dat God ons vergewe, maar wil nie altyd ander vergewe nie.
Ons dink dat iemand wat nie jammer is oor wat hy of sy teen ons gedoen het nie, nie vergewe kan word nie. Ons word ook moeg om nog ‘n keer te vergewe.
Die Jode van daardie tyd het gedink dat jy net drie keer hoef te vergewe en dan nie meer nie. Petrus vra vir Jesus in Matteus 18 of sewe keer genoeg sal wees. Dit is meer as dubbel so veel. Jesus sê egter dat ons altyd moet vergewe, sonder om te tel (sewentig maal sewe keer).
Jesus vertel ’n gelykenis oor vergifnis. Iemand wat vergifnis ontvang het, moet dit ook gaan deel deur vergifnis vir ander te gee. Lees gerus Mat 18:21-35. Ons word aangemoedig om te vergewe.

 • Waarvoor wil jy vandag by die Here om vergifnis vra?
 • Vind jy dit moeilik om te kan vergewe?
 • Wie lê die Here op jou hart om nog ’n kans te gee en selfs te vergewe?

Gebed
Hemelse Vader, dit is vir my moeilik om te vergewe. Help my om die vergifnis wat ek by U kry ook te kan deel met die mense om my.
Amen.

Dinsdag 23 Maart

Matteus 6:9-13

en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree;” (Mat 6:12)

Vergeef ons waar ons nie doen wat U van ons vra nie, net soos ons ander mense vergeef wat nie reg teenoor ons optree nie.” (Mat ‭6:12‬ ‭DB‬‬)

Om oor te gesels:
Hierdie bede om vergifnis spreek ons verhouding met God en ander mense aan. Ons vra vergifnis wanneer ons verkeerd optree.
Jakobus 4:17 help ons: “_ As iemand weet wat die regte ding is om te doen en hy doen dit nie, is dit sonde._”
Sonde is nie net ‘n lysie van dinge wat mens nie moet doen nie, maar dit wat ons verhoudings benadeel en beïnvloed.

Ons ervaar God se vergifnis wanneer ons erken dat ons Sy vergifnis nodig het omdat Hy die belangrikste in ons lewe is. Ons vind dit soms moeilik om te erken dat ons vergifnis nodig het, omdat ons dink dat wat ons doen nie so erg soos iemand anders is nie.
Wanneer ek erken ek het vergifnis nodig en vergifnis ervaar, kan ek met ander om my meer genade hê.

 • Dink jy dat jy vergifnis nodig het?
 • Glo jy dat God jou vergewe?
 • Met wie moet jy meer genade hê omdat God se vergifnis vir jou genoeg is?

Gebed
Here, dankie dat my altyd vergewe. Mag ek vandag U vergifnis opnuut ervaar. Mag ek meer genade met die mense om my hê. Amen.

Maandag 22 Maart

Matteus 6:9-13

en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree;” (Mat 6:12)

Om oor te gesels:
Hierdie week se fokus van die Onse Vader laat ons nadink oor vergifnis. Dit lê aan die hart van die evangelie. Ons ignoreer dit baie keer omdat ons dink dis onmoontlik om te kan vergewe. God is die Een wat eerste vergewe en wanneer ons hierdie bede bid vra ons die Vader om ons te vergewe.
Die vraag is wat God moet vergewe? Ons oortredings (sonde volgens Lukas 11:4), maar dis nie iets waaroor ons baie dink of praat nie. Tog is dit nodig dat ons voor God sal erken dat ons Sy vergifnis nodig het. Ons erken daarmee dat ons nie net vir onsself leef nie. Wanneer ons ons verhouding met God agterweë laat, moet ons dit erken en bely.
Ons moet dit daagliks bid, soos ons daagliks bid vir vandag se brood.

 • Waarvoor wil jy vandag om vergifnis kom vra?
 • Vertrou jy God genoeg dat Hy jou sal vergewe en dat jy jouself kan vergewe?

Gebed
Ons Vader, ek wil nie altyd erken ek het U vergifnis nodig nie, maar ek kom bely vandag… vergewe ons ons oortredinge. Mag ek vandag weet dat U vergifnis vir my genoeg is.
Amen

Saterdag 20 Maart

Matteus 6:11
11 Gee ons vandag ons daaglikse brood

Matteus 7:7-11
“Vra, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal kry; klop, en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat vra, ontvang; en elkeen wat soek, kry; en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. “Watter mens onder julle sal vir sy seun ‘n klip gee as hy brood vra, of ‘n slang as hy vis vra? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan dié wat dit van Hom vra?

 • Soms voel dit vir ons of God baie anders as mense moet optree.
 • Tog kom God in die Onse Vader en sê aan ons dat Hy soos enige goeie vader vir Sy kinders wil sorg.
 • En net soos in enige gesin kan ons daarop staatmaak dat ons vader uit liefde sal sorg.
 • Jy as pa, mag God jou voorbeeld wees van omgee en sorg vir jou gesin.
 • En ons as God se kinders, kom ons leef binne God se liefdevolle versorging.

Om oor te dink:

 • God sê ons mag vra wat ons nodig mag hê. Gee
 • God sê ons moet nie net aan onsself dink maar aan ander en ook die skepping as ons bid Ons
 • Hy sê ons moet gister agter los en nie top oor môre as ons bid nie Vandag
 • Hy sê ons moet bid vir God se aanhoudende sorg. Genoeg en herhalend. Daaglikse
 • En ons mag God se sorg verwag en afwag en daarvan leef. En ook vooruit kyk na die ewige lewe. Brood
 • Kom ons bid so.

Gebed
Gee asseblief vandag vir ons ons daaglikse brood
Amen

Vrydag 19 Maart

Matteus 6:11
11 Gee ons vandag ons daaglikse brood

Johannes 6:35
Maar Jesus sê vir hulle: “Ek is die brood wat lewe gee. Wie na My toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in My glo, sal nooit weer dors kry nie

 • God leer ons om te bid vir brood
 • Brood is ‘n term wat gebruik word vir dit wat lewe moontlik maak.
 • Fisiese brood (kos) is dit wat ons krag gee om elke dag te kan leef.
 • God sê dat ons ons kos van Hom mag afbid. Hy wil daarin vir ons sorg.
 • Maar Hy wil dat ons uit hierdie krag van kos, Sy naam grootmaak.
 • Om te bid vir brood bring dus waardering vir God se sorg.
 • Dit vra ook verantwoordelike omgang met sy kos(sorg).
 • As ons weet dit kom van God dan het ons respek en waardering daarvoor.
 • God wil egter vir ons meer as net kos gee sodat ons elke dag kan leef, Hy wil ook die ewige lewe gee.
 • Daarom as ons bid vir brood, bid ons ook vir die gawe van ewig leef.
 • Christus sê Hy is die ewige brood.
 • Ons brood bede is dus ook ‘n bede dat Christus in my sal kom woon deur die Heilige Gees.

Om oor te dink:

 • God wil ons in staat stel deur kos om elke dag vir Hom te leef.
 • Hy wil ook vir ons die ewige lewe gee.
 • Om God so in ons lewe te beleef is ‘n voorreg!

Gebed
Gee asseblief vandag vir ons ons daaglikse brood
Dankie Heer vir die kos wat U gee wat ons in staat stel om te leef.
Help my Heer om dankbaar te wees vir U krag en sorg.
Skenk ook vir my die sekerheid van die ewige lewe Heer, en dankie dat U dit vir my moontlik maak.
Amen

Donderdag 18 Maart

Matteus 6:11
11 Gee ons vandag ons daaglikse brood.

Klaagliedere 3:21-23
Maar dít sal ek ter harte neem en om dié rede bly ek hoop: deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie; daar is geen einde aan sy ontferming nie, dit is elke môre nuut.

 • Gister het ons geleer dat God wil dat ons in die oomblik bid/leef.
 • As ons bid dat God vandag sal voorsien sê dit dat ons nie oor gister moet top of oor môre moet kommer.
 • As ons nou kyk na die gedagte van ons Daaglikse brood sê dit iets van God se manier van sorg.
 • Hy is in beheer van die heelal en hoef dus nie vir die onvoorsiene te beplan nie.
 • Hy kan ons elke dag nuut bederf met nuwe genade.
 • Sy genade is elke oggend nuut.
 • Daagliks vars opreg en genoeg
 • En ons kan met sekerheid weet dat Hy ons elke dag sal versorg.
 • Soms voel Sy sorg dalk te min maar as ons terugkyk dan was dit telkens genoeg.
 • Om God se daaglikse sorg te beleef is soos om met jou hand in jou Vader s’n te loop elke dag. Jy kan weet Hy beskerm en hou jou vas.

Om oor te dink:

 • God se genade en sorg is altyd daar vir ons.
 • Dit word nooit opgebruik nie en is elke môre weer nuut en in oorvloed.
 • God sê ons moet bid vir hierdie daaglikse sorg.
 • Om God so in ons lewe te beleef is ‘n voorreg!

Gebed
Gee asseblief vandag vir ons ons daaglikse brood
Dankie Heer vir die oorvloed van genade wat U vir my belowe.
Help my Heer om daagliks U genade te ervaar en steeds raak te sien.
Amen

Woensdag 17 Maart

Matteus 6:11

11 Gee ons vandag ons daaglikse brood.
Eksodus 16: 17-19
Die Israeliete het dit toe die Manna (brood) gaan optel, die een baie en die ander ‘n bietjie, en toe hulle dit met ‘n maatemmer afmeet, het dié met baie nie te veel nie, en dié met ‘n bietjie nie te min gehad nie. Hulle het volgens elkeen se behoefte bymekaargemaak. Moses het toe vir hulle gesê: “Niemand mag iets daarvan laat oorskiet tot môreoggend nie.”

Ons kyk steeds na hierdie bede van die Onse Vader

-God gee ons die voorreg om te bid. Hy leer ons ook dat ons nie net vir onsself moet bid maar vir ander en ook vir Sy skepping.

 • Vandag leer Hy ons om in die oomblik te bid/leef.
 • As ons bid vir vandag se brood dan sê dit iets van ons geloof.
 • Om vandag met God se voorsienigheid te leef vra dat ons nie oor gister moet top of oor môre moet kommer.
 • Dit vra ‘n oorgawe om vir nou op God te vertrou… net vir nou!
 • Die Israeliete in die woestyn het dit geleer met die Kwartels en Manna wat ook net vir elke dag gegeld het.
 • Ons kan baie maal ons swak ervarings van gister of ons vrese vir môre in die pad laat staan van om nou ‘n verhouding met God te hê.
 • Geloof vra dat ek in die hier en nou vir die hier en nou op God sal vertrou.
 • Carpe Diem beteken “gryp die dag”
 • God wil ons leer om elke dag op Sy tyd te gryp en te leef.
 • In so ‘n vertroue op God word ons geloof daagliks versterk.

Om oor te dink:

 • God leer jou om te bid vir vandag se sorg.
 • Vertrou jy God in die oomblik? Of moet Sy voorsienigheid op jou spensrak in “Canned fruit bottles” opgepot staan en wag vir jou vir waneer jy dink jy dit nodig mag hê?
 • God se genade is genoeg…
 • Hy gee ons die voorreg van gebed. Kom ons bid vir vandag…

Gebed
Gee asseblief vandag vir ons ons daaglikse brood
Voorsien asseblief daagliks volgens U wil o Heer
Leer ons om te vertrou in U sorg o Heer
Amen

Dinsdag 16 Maart

Matteus 6:11

11 Gee ons vandag ons daaglikse brood.

Ons kyk die week na hierdie bede van die Onse Vader

 • Gister het ons gekyk daarna dat God ons die gawe gee om te mag vra
 • Gee is die eerste begrip van hierdie bede.
 • Die begrip waarna ons vandag wil kyk is die begrip ons.
 • Gebed raak baie maal ‘n persoonlike vrae sessie vir eie behoeftes.
 • Ons mag vir ons eie behoeftes bid, maar moet raaksien dat die bede ons herbevestig dat my gebed ook met ander mense en dinge te doen het. Daarom dat die bede sê… Gee ons
 • As ons bid moet ons ook my medemens en die skepping in gedagte hê.
 • Gebed is ‘n geleentheid waar ek die gawes wat ek ontvang ook deel met ander en God se skepping.
 • Want God het my so lief gehad en roep my op om hierdie liefde te deel.
 • Ons bede om brood is ‘n voorreg en ek moet dit met elkeen van God se skepping deel.

Om oor te dink:

 • God gun jou die voorreg om te bid vir jou daaglikse brood.
 • Benut jy hierdie voorreg?
 • Bid jy hiervoor vir jouself of ook vir ander en God se skepping?
 • God wil dat ons Sy genade deel waar ons leef.
 • Hy gee ons die voorreg van gebed. Kom ons bid vir mekaar..

Gebed
Gee asseblief vandag vir ons ons daaglikse brood
Sorg asseblief Heer vir elkeen en alles wat in nood verkeer…mens en dier en ook die natuur.
Maak ons danbaar en mededeelsaam met dit wat U voorsien o Heer
Amen

Maandag 15 Maart

Matteus 6:11

11 Gee ons vandag ons daaglikse brood.

Ons gaan die week kyk na hierdie bede van die Onse Vader?

 • God gee ons die voorreg van gebed.
 • Hy wil ons egter leer hoe om effektief te kommunikeer (bid)
 • In kommunikasie is dit dikwels nie wat jy sê nie, maar hoe jy dit sê en wat jy bedoel wat die gesprek waarde gee.
 • Die ligtelike voorbeeld geld van die vrou wat aan haar berader sê dat sy nie belangstel daarin dat haar man sê hy sal haar help met die huistake en dit doen nie…. Nee, sy wil hê hy moet dit WIL doen.
 • God gee ons die opdrag om te vra vir ons daaglikse brood. Ons mag/moet dit doen.
 • Maar hoe doen ons dit?
  *Eiegeregtig *Voorskriftelik
  *Arrogant asof dit ons reg is?
 • Ons bede om brood is ‘n voorreg en moet in ‘n gesindheid van dankbare afhanklikheid gebid word.
 • God wil dit vir ons gee, maar nooit word dit my reg nie.

Om oor te dink:

 • God gee jou die voorreg om te vra vir jou daaglikse brood?
 • Benut jy hierdie voorreg?
 • Bid jy hiervoor of is dit iets wat jy dink God in elke geval sal voorsien?
 • God wil dat ons in gebed ons afhanklikheid aan Hom erken?
 • Hy gee ons die voorreg om daarvoor te vra..

Gebed
Gee asseblief vandag vir ons ons daaglikse brood?
Dankie Heer vir die voorreg om dit van U te mag afbid
Maak ons tevrede met dit wat U voorsien o Heer
Amen

Saterdag 13 Maart

Matteus 6:9-13

10 laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel.

Kan jy glo dat ons die hele week kon besig bly met net een vers van die Onse Vader? Kom ons neem ’n oomblik en dink weer na oor alles wat ons geleer het:

 • God se koninkryk moet kom ten einde Sy doel met die mensdom en die geskiedenis te bereik. (Maandag)
 • God is ’n koning wat heeltemal anders is as enige aardse koning, in Sy koninkryk floreer almal. (Dinsdag)
 • Ons eie wil en ons gehoorsaamheid aan God speel ’n baie belangrike rol in die koms van Sy koninkryk, al dan nie. (Woensdag)
 • Die wil van God verander ons perspektief op alles in ons lewens. (Donderdag)
 • Die Onse Vader verander hoe en waarvoor ons bid. (Vrydag)

Laastens, gaan ons vandag leer hoe hierdie een sin ons daaglikse lewens verander. Dit is ’n sin in die gebed wat baie praktiese implikasies het, selfs in al die klein goed wat ons elke dag doen.

Waarom so ’n radikale stelling? Want hierdie gebed kommunikeer ’n lojaliteit en ’n getrouheid aan ’n ander koning en ’n ander koninkryk! Jou hele lewe is dan onderdanig aan hierdie koning. Dit beteken dat ons ons lewens sal prioritiseer volgens die reels en etos van hierdie koninkryk.

Kort na die Onse vader stel Jesus die mense wat na Hom luister gerus deur hulle te verseker dat hulle Vader weet wat hulle nodig het, en ook die belofte dat Hy dit vir hulle sal gee. Daarom dan, siende dat ons ons nie daaroor hoef te bekommer nie, kan ons eerste prioriteit die koninkryk wees. Daarom sê Jesus in Matt 6:33: “Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.”

Hierdie gebed is ’n gebed van nederigheid. Deur ons sin vir die week te bid erken ons dat ons begeertes en ons daaglikse doen en late nie altyd die koninkryk eerste stel nie. Inteendeel, ons leef dikwels asof ons die konings van ons eie klein koninkryke is, en daarom het ons hierdie daaglikse oorgawe aan en fokus op die regte koninkryk baie nodig.

Om oor te dink:

 • Wat het jy hierdie week geleer oor God?
 • Wat het jy hierdie week geleer oor jouself?
 • Wat het jy hierdie week geleer oor ons verlossing in Jesus?
 • Wat het jy hierdie week geleer oor jou eie gehoorsaamheid aan God?

”The church exists primarily for two closely correlated purposes: to worship God and to work for his kingdom in the world.” N.T. Wright

Vrydag 12 Maart

Matteus 6:9-13

10 laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel.

Die Onse Vader verander ons gebedslewe.

Dit leer ons hoe om te bid; nie net vir alles wat in die toekoms vir ons wag nie, maar ook vir die hier en nou. Hierdie gebed kan as’t ware beskou word as ’n visie vir die toekoms, sowel as ’n gewilligheid van ons af om onsself te onderwerp aan die koninkryk van God terwyl ons hier op aarde leef.

Terwyl jy bid dat die koninkryk in sy volheid realiseer, breek die koninkryk vandag deur in jou wêreld; in jou gemeenskap, in jou familie, in jou kerk, in jou hart. Dit is ’n gebed wat maak dat die kerk ’n venster na die koninkryk word; ’n plek waar die waardes en etiek van die koninkryk ten toon gestel kan word, ’n familie wat bestaan uit ambassadeurs vir Jesus self!

Elke keer wat ons hierdie gebed bid, en spesifiek hierdie sin/vers van die gebed bestaan die moontlikheid dat iets ten goede in ons lewens gaan verander. Ons sal anders praat met mense, ons sal anders die kar bestuur, ons sal anders reageer op kritiek, ons sal ons bydrae tot ons gesin in ’n ander lig sien, ons sal verander word deur die werk van die Heilige Gees in ons. Ons sal lewende voorbeelde van die goeie nuus word.

Om oor te dink:

 • As iemand vanoggend jou lewe in oënskou neem, tot watter mate sal dit ’n venster vir die koninkryk wees?
 • Waar in jou lewe het jy verandering nodig, verandering wat ten goede sal wees vir jou en ander?
 • Met wie kan jy vandag hierdie twee antwoorde deel wat saam met jou hiervoor kan bid?

“This is a grand mark of a Christian, not merely a life of morality, a life of integrity, a life of holiness, but a life of all these in connection with Christ.” C.H. Spurgeon

Donderdag 11 Maart

Matteus 6:9-13

10 laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel.

Wat is God se wil vir mense; vir ouers, vir jou kollegas, vir ons land se regeerders, vir huweliksmaats, vir moedeloses, vir mense wat Hom nie ken nie, vir jou?

 • Waarmee is God besig?
 • Wat doen Hy vandag, hier en nou, in ons wêreld?
 • Wat wil God vandag in en deur jou bereik?

Dink vir ’n oomblik hieroor, en lees dan verder…

Al hierdie vrae is relevant wanneer ons bid vir God se wil om te geskied.
Waarom? Want God is vandag aktief besig om hierdie stukkende wêreld waarin ons leef nuut te maak deur die mense wat dit bewoon.

Ons weet dat hierdie wêreld stukkend is. Ons sien die gevolge van sonde in die wêreld, ons voel die gevolge daarvan aan ons eie lywe, ons eie sonde maak ander mense seer en stukkend.

So wat nou gemaak? Sal ons dit net so aanvaar en vandag elkeen ons neuse in ons eie besigheid hou, of sal ons ons perspektief verander en vir God vra om dit alles om te draai, te verander, nuut te maak en weer Sy wil te laat geskied?

Dit is presies hoekom Jesus wil hê dat ons hierdie sin moet bid, elke keer wanneer ons bid. Sodat ons ’n perspektief sal hê wat maak dat ons die wêreld anders sien, ons eie handelinge in die wêreld anders sien, en sodat ons kan deel raak van wat Hy in die wêreld doen.
Deur die lysie van mense wat ek aan die begin van die stukkie genoem het is God vandag besig om te handel. Deur hierdie lysie van mense wil Hy vandag Sy doel met die wêreld en die mensdom bereik.

Wat sal dit kan keer? Die wil van al hierdie mense om anders te doen as wat God wil. Daarom bid ons dit nie net vir ons nie, maar vir alle mense, herhaaldelik. Ons smag na ’n beter wêreld, ons smag na die koms van God se koninkryk. Ons smag daarna dat God se wil op aarde sal geskied.

“If we find ourselves with a desire that nothing in this world can satisfy, the most probable explanation is that we were made for another world.” C.S. Lewis

Woensdag 10 Maart

Matteus 6:9-13

10 laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel.

Is ons betrokke in die koms van God se koninkryk hier op aarde?
Is dit iets wat ons kan laat gebeur?
Is dit iets wat net God kan doen?
Wat is ons rol hierin?

Ons is betrokke in die koms van God se koninkryk hier op aarde deur ons gehoorsaamheid aan Hom. Wanneer ons wil wat Hy wil dan tree ons op onder Sy gesag, volgens Sy opdragte en raak Sy heerskappy en sy koninkryk sigbaar vir alle mense. Sy koninkryk word ’n realiteit, hier en nou.

So hoe doen ons dit? Ek dink die beste en die eenvoudigste manier om dit te beskryf is om te sê dat God se doen en late ons doen en late word. Dat daar tussen die handelinge van God en die handelinge van die mens (ek en jy) ’n gelykvormigheid kom. Dat ek en jy met ’n gefokusde en onverdeelde hart net eén ding wil, en dit is God se wil.

Regdeur die geskiedenis, soos dit duidelik is deur die evangelie, is God se doen en late gefokus op verhoudings: tussen Hom en die mens, en ook tussen mense.
Vergifnis, versoening, vrygewigheid, genade, toewyding, hulp, bystand, teenwoordigheid, liefde, opoffering, sorg en konsekwentheid is alles woorde wat God se doen en late beskryf. Dit is Sy wil.

Is dit vandag jou wil? Is jou hart vandag gefokus op hierdie goed, onverdeeld en uitverkoop?

Om oor te dink:

 • Wat wïl jy graag vandag doen?
 • Tot watter mate is jou wil vir die dag en God se wil vir die dag gelykvormig aan mekaar?
 • Kan jy vandag binne enige verhouding/s doen soos God dit wil hê? (Kyk weer na die lys van woorde hierbo)

“If a man in truth wills the Good then he must be willing to suffer all for the Good.”
Søren Kierkegaard, Purity of Heart is to Will One Thing

Dinsdag 9 Maart

Matteus 6:9-13

10 laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel.

Deuteronomium 17:14-20 beskryf die werk, wese en karakter van ’n aardse koning, nog voordat God se mense hulle eerste amptelike koning ingehuldig het.
’n Koning wat voldoen aan hierdie voorskrifte is een wat regeer met reg en geregtigheid.

Hierdie twee woorde is baie belangrike woorde in die Bybel. Dit dui daarop dat alle mense het wat hulle nodig het, dat niemand kort kom nie, en dat alle mense in regte verhouding met mekaar staan. Waarom is dit so belangrik dat ’n koning se heerskappy dit sal bewerk of tot gevolg sal hê? Want dit is wat elke samelewing na smag, dit sal alle verdeeldheid en haat in ’n samelewing of ’n volk aan bande lê. Dit sal ’n samelewing laat floreer.

Deur die evangelie begin die heerskappy van God sigbaar word in die wêreld. Deur die werk van Jesus begin mense met hulle eie oë sien en met hulle lywe voel hoe dit is om nie meer kort te kom, of in vyandigheid met mekaar en God te leef nie. Dit is goeie nuus! Dit verander lewens. Mense kan nie stilbly daaroor nie, hulle moet daaroor getuig, en deur hulle getuienis begin ander ook hierin glo.

Daarom leer Jesus Sy volgelinge om te bid “laat U koninkryk kom”. Jesus het reg en regverdigheid kom vestig en kom wys, die dissipels gaan later deel raak van hierdie werk, en uituiteindelik gaan almal op aarde dit in sy volheid sien en beleef. Daarom moet ons bly bid dat dit moet kom! Dit is steeds aan die kom, dit is nog nie volledig hier nie, ons is steeds besig met die werk wat Jesus begin het.

Om oor te dink:

 • Hoe sal ’n wêreld vol reg en geregtigheid lyk?
 • Hoe lyk ’n lewe wat geken word aan reg en geregtigheid?
 • Ken jy iemand wat nood het wat jy kan verlig sodat hulle “niks meer kort kom nie”?
 • Is daar ’n verhouding waarin jy staan waarin daar verdeeldheid is, en waarin versoening en geregtigheid nodig is?

“God’s kingdom” in the preaching of Jesus refers not to postmortem destiny, not to our escape from this world into another one, but to God’s sovereign rule coming “on earth as it is in heaven.” N.T. Wright

Maandag 8 Maart

Matteus 6:9-13

10 laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel.

Waarom moet God se koninkryk kom? Waarom het God se mense in Jesus se tyd verwag dat God se koninkryk moet kom? Wel, omdat regeerders en konings deur die eeue met voete van klei regeer het. Dit is vandag nog so.

Deuteronomium 17:14-20 beskryf die werk, wese en karakter van ’n aardse koning, nog voordat God se mense hulle eerste amptelike koning ingehuldig het.
Hoewel God se mense en elke koning wat in die geskiedenis van die Bybel regeer het geweet het wat Hy van ’n koning verwag, was daar eenvoudig net nie so koning nie.
Mag, rykdom, politiek, trots, selfsug en status het elke koning in die Bybel gepotjie. Selfs toe iemand uit God se volk nie meer Sy mense regeer het nie en die Griekse en die Romeinse ryke gevestig is, het hulle regeerders presies dieselfde gedoen, trouens, die onderdrukking en magspel was selfs erger vir God se mense.

Was dit God se doel met die geskiedenis? Beslis nie. Die profete van die Ou Testament en die Apostels in die Nuwe Testament sien ’n toekoms waarin God self regeer, op ’n totaal ander manier as enige aardse koning.
Onder God se heerskappy floreer mense, is daar genoeg vir almal, leef almal in vrede met mekaar en met Hom, en is die mens weer naby aan sy Skepper.

Met die koms van Jesus het hierdie koninkryk begin deurbreek, gaan lees gerus weer Matteus 3:2, 4:17 en 23. Dis goeie nuus! Daarom leer Jesus ons om hierdie sin te bid!

Om oor te dink:

 • Wanneer jy bid, is die koninkryk van God in jou gedagtes?
 • Wanneer jy bid, plaas jy werklik jou vertroue in ’n almagtige God wat anders is as aardse regeerders, of sukkel jy om dit van Hom te glo?
 • Wat het jy vandag van God nodig? Sal jy Hom daarvoor vra?

“God’s Kingdom is “present in its beginnings, but still future in its fullness. In this stage, we embrace the reality that while we’re not yet what we will be, we’re also no longer what we used to be.” Tim Keller

Saterdag 6 Maart

Matteus 6:9-13
“…laat u Naam geheilig word…op die aarde, net soos in die hemel” (Mat 6:9)

Beywer julle vir vrede met alle mense asook vir ‘n heilige lewe, waarsonder niemand die Here sal sien nie.” (Heb‬ ‭12:14‬)

Om oor te gesels:
Hierdie week se fokus van die Onse Vader het ons laat nadink en bid oor God se heiligheid. Nie alleen is Hy heilig om aanbid te word nie. Sy Naam is bo alle name en wanneer ons Hom aanspreek op een van Sy name, verklaar ons Wie Hy werlik is.

As volgelinge van Jesus heilig ons ook Sy naam wanneer ons heilig lewe. Hebreërs 12 herinner ons dat wanneer ons heilig lewe en daarmee saam in vrede met alle mense leef, is ons besig om vir almal om ons die Here te wys. Ons help die bede waar maak as ons heilig lewe, want dan word God se Naam geheilig.

 • Wat het jy hierdie week van God se heiligheid geleer?
 • Wat kan jy doen sodat mense om jou die Here sal sien?

Gebed
Hemelse Vader, Vredevors en Verlosser, laat U Naam vandag geheilig word. Mag ek deur woord en daad U Naam heilig, sodat ek en ander U kan sien. Amen.

Vrydag 5 Maart

Matteus 6:9-13
“…laat u Naam geheilig word…op die aarde, net soos in die hemel” (Mat 6:9)

Nee, soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe: “Wees heilig, want Ek is heilig.”” (1 Pet‬ ‭1:15-16‬)

Om oor te gesels:
God se heiligheid nooi ons om soos die Vader ook heilig te leef. Wanneer ons God se Naam op ons lippe neem, kyk die wêreld hoe ons leef. Daarom die aanmoediging dat ons daad by die woord sal voeg en heilig lewe.

Dit vra nie dat ons volmaak moet wees nie, maar ons is afgesonder (geheilig) vir God. Daarom wys ons lewe uit dankbaarheid dat ons Sy Naam eer. God is die Een wat dit moontlik maak dat ons heilig kan lewe, omdat ons reeds Sy kinders is.

 • Wys my lewe dat ek ‘n heilige God aanbid?
 • Wat kan ek doen om God se liefde en heiligheid te reflekteer?
 • Gebruik van God se name wat ons in die Bybel kry om Hom te aanbid.

Gebed
Heilige Here, ek aanbid U vir Wie U is. U is die Skepper en Onderhouer. U is my Verlosser en my Trooster. Mag ek vandag heilig lewe om daardeur U Naam te heilig. Amen.

Donderdag 4 Maart

Matteus 6:9-13
“…laat u Naam geheilig word…op die aarde, net soos in die hemel” (Mat 6:9)

Toe sê Jesus vir haar: “Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo, sal lewe, al sterwe hy ook;” ‭‭(Joh‬ ‭11:25‬)

Om oor te gesels:
Wanneer ons bid, raak ons bewus met Wie ons praat. Ons sonder ons af om met God tyd te spandeer. Een van die betekenisse van die woord “heilig” is om afgesonder te wees. Daarom sonder ons onself af om God se Naam spesiaal te gebruik. God se Naam kan nie onnadenkend oor ons lippe gaan nie. Wanneer ons Sy Naam heilig, bid ons dit bewustelik.

Jesus stel Homself in die Johannes evangelie bekend, as Hy “Ek is…” uitsprake gebruik, soos toe God aan Moses verskyn het.

 • Ek is die brood wat lewe gee (Joh 6:35)
 • Ek is die goeie herder (Joh 10:11)
 • Ek is die opstanding en die lewe (Joh 11:25)
 • Ek is die weg en die waarheid en die lewe (Joh 14:6)
 • Ek is die ware wingerdstok (Joh 15:1)

Sê vir die Here dankie dat ons Hom op hierdie manier beter kan leer ken vir Wie Hy is.

Gebed
Ons Vader, U wat die opstanding en die lewe is, U wat die weg, waarheid en lewe is. Ons aanbid U vir Wie U is. Mag ek vandag U Naam heilig. Amen.

Woensdag 3 Maart

Matteus 6:9-13
“…laat u Naam geheilig word…op die aarde, net soos in die hemel” (Mat 6:9)

Om oor te gesels:
Wanneer ons bid dat God se Naam geheilig word, besef ons ook Wie ons aanbid. God se naam is soveel meer as wat ons besef. In die Bybelse tyd het name baie meer betekenis gedra. Daarom word God op verskeie maniere aangespreek. As Moses vir God vra wie Hy is, dan antwoord God hom met “Ek is wat Ek is” (Eks 3:14).

Die Ou Testament (uit Hebreeus) is ryk aan name van God wat Sy karakter beskryf. Om net ’n paar te noem:

 • El Roi – God wat sien (Gen 16:13)
 • El Olam – Ewige God (Gen 21:33)
 • Jehova Jireh – God wat voorsien (Gen 22:14)
 • Jehova Shalom – God gee rus (Rigt 6:24)

Die manier wat ons oor God se Naam dink, beïnvloed hoe ons bid. Blaai deur jou Bybel en gebruik ander name van God as jy bid. Hy is die Skepper, Herder, Heilige, Ewige Vader.

Gebed
Hemelse Vader, leer my bid. Dankie dat ek U kan leer ken vir Wie U is. U Naam is soveel meer as wat ek kan dink. Mag ek vandag U Naam heilig en meer van U ontdek en beleef. Amen.

Dinsdag 2 Maart

Matteus 6:9-13
“…laat u Naam geheilig word…op die aarde, net soos in die hemel” (Mat 6:9)

Om oor te gesels:
Een van die maniere om God se Naam te heilig is om Hom in aanbidding aan te roep. God is juis naby aan ons en dit laat ons in verwondering voor Hom buig. Ons gebruik Sy Naam nie sonder rede of onnadenkend nie. Wanneer ons bid en vra dat Sy Naam geheilig word, vra ons dat ons besef met Wie ons te doen het. God is heilig, maar Hy is ook by ons.

Net soos wat Jesaja in verwondering was oor God se teenwoordigheid, vertel Johannes vir ons in Openbaring 4 van sy ervaring van die hemel. Jesus sit op die troon en Sy voorkoms is soos edelstene wat hom herinner aan God se grootheid (opaal) en getrouheid (smarag). Die 24 ouderlinge en 4 lewende wesens aanbid Hom:
”Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, Hy wat was en wat is en wat kom.” (Opb. 4:8)

Johannes het God se heiligheid in die hemel ervaar en weet dat God in beheer is. Hy is waardig om aanbid te word. Ons kan dit ook bid in verwondering. Here, mag ons U heiligheid vandag ervaar.

 • Wat beteken dit vir jou dat die Heilige God vir jou lief is?
 • Raak vandag vir ’n oomblik stil en sê vir die Here waaroor jy in verwondering is.
 • As dit swaar gaan en jy nie voel jy kan in verwondering wees nie, vra die Here om jou te help om Hom raak te sien.

Gebed
Here, ek voel soms oorweldig deur U teenwoordigheid. Ander kere neem ek U as vanselfsprekend aan. Mag ek in verwondering weet dat U, as die Heilige God, vir my lief is. Mag ek vandag U raak sien. Amen.

Maandag 1 Maart

Matteus 6:9-13
“…laat u Naam geheilig word…op die aarde, net soos in die hemel” (Mat 6:9)

Om oor te gesels:
Jesaja vertel in Jesaja 6 dat hy die Here gesien het en terwyl God op Sy troon was, het engele (serafs) heeltyd uitgeroep:
Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige!
Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid.
Dit was vir hom so oorweldigend dat hy gevoel het dat hy nie voor God kan verskyn nie, maar dan word hy aangeraak en hoor hy dat sy oortredinge vergewe en sy sonde versoen is. Die Here roep Jesaja en stuur hom om Sy boodskap te gaan verkondig. Jesaja se lewe verander in die heilige teenwoordigheid van God.

Ons is ook partykeer bang om na God te gaan omdat ons bang is vir Sy heiligheid. Maar God se heiligheid bring ons juis nader aan Hom. Hy vergewe ons en staan in spesiale verhouding met ons.

Wanneer ons die Onse Vader bid, dat God se Naam geheilig moet word, vra ons dat ons God se heiligheid en nabyheid in ons alledaagse lewe sal ervaar.

Die Message vertaal Matteus 6:9 so: “Reveal who you are!” Dit vra dat God hom aan ons sal openbaar en dat ons meer van Sy se heiligheid sal ervaar en dat ons Hom sal leer ken as die Goeie Vader.

 • Wat ervaar jy as jy aan God se heiligheid dink?
 • Weet dat God se heiligheid jou eerder nader wil trek as wegstoot.

Gebed
Here, ek kom bid vandag en vra dat U Naam in my lewe geheilig sal word. Mag ek iets van U heiligheid ervaar en verstaan. Mag U hemelse heiligheid hier op aarde sigbaar word. Amen.

Saterdag 27 Februarie

Matteus 6:9-13

““So moet julle bid: “Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood; en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree; en laat ons nie in versoeking kom nie maar verlos ons van die Bose.”

Om oor te gesels:
Ons dink nie baie aan “ons” nie. Die wêreld sê “myne, ek, niemand anders, alleen.” Nou nooi Jesus ons uit om te bid: Ons Vader. Hy maak ons deel van Hom, sodat ons nie alleen hoef te voel of wees nie. Veral wanneer ons nie soos ‘n “ons” voel nie, vind ons troos in hierdie “ons.” Omdat God “ons Vader” is, sorg Hy vir ons en moet ons, ons “ons” groter maak. Wie lê die Here op jou hart om deel van jou “ons” te maak?

Hoe het hierdie week se bid van die “Onse Vader” jou verander?
Ons bid baie keer om God te laat verander of dat God iets moet doen. Ons bly onwillig om iets te doen of te verander. Wat beteken dit dat ons verander wanneer ons bid en nie God nie?

Wanneer jy nou bid, vra God om jou te verander.

Gebed
Here, ek sukkel so om te bid. Ek dink so baie net aan myself en nie aan ander nie. Help my om ander meer in te sluit omdat U “ons” almal se Vader is.
Mag ek verander en meer soos U word.
Dankie dat U ons Vader is en bly.
Amen.

Vrydag, 26 Februarie

Here, leer ons bid
Psalm 145 (klem op vers 10-12)
Genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en vol liefde. 9Die Here is vir almal goed en barmhartig oor alles wat Hy geskep het. 10Almal wat deur U geskep is, loof U, Here, en u troue dienaars prys U! 11Hulle vertel van u koninklike mag en getuig van u groot krag. 12Die mense moet weet van sy krag, van sy koninklike mag en majesteit. 13U koningskap is ‘n koningskap vir alle tye, u heerskappy strek oor die geslagte heen.

Om oor te gesels:

 • Hoe dink jy oor die Here se heerskappy? Hoe lyk God se mag en krag? Waartoe is God werklik in staat, volgens jou?
 • Wanneer jy bid, bid jy vir dinge wat jou bang maak en te “groot” voel vir jou? Of bid jy net vir goed wat jy self tot stand kan bring? Wat is die grootste ding in jou lewe waarvoor jy God tans vertrou?
 • Hoe laat dit jou voel om ten volle afhanklik van die Here te wees, om te vertrou hoe Hy sorg en heers? Vertrou jy werklik sy Heerskappy?

Aanbidding
https://www.youtube.com/watch?v=gUH_NzfRmbs

Gebed:
Here, ek dank U dat U waarheid in die atmosfeer van aanbidding woon. Sterkte en heerlikheid is in U heiligdom. Ek aanbid U in die prag van U heiligheid. Ek loof U omdat U magtig, kragtig, liefdevol, vriendelik is, (deel jou belewenis van God). Ek dank U dat U sal deurbreek in die droë, harde dele van my lewe (Esegiël 37: 1-10). Help my om op te staan as aanbiddende bruid.

Help my om diep in my hart te weet dat U deurbreek in my gebede. Gee my ‘n visie van wie U is in al u prag en majesteit (Eksodus 15: 6-7). Ek wil U deur die dag aanbid en op ‘n groter manier sien (Psalm 63: 2-4). Deurdring my lewe met U glorie en majesteit. Leer my om my gedagtes van U, in lyn te bring met U grootheid. En gee my ‘n nuwe manier om na die lewe te kyk. Ek kies om U teenwoordigheid die sentrale fokus van my lewe te maak. Ek weet dat U waarheid in ‘n atmosfeer van aanbidding woon. U is majestueus in heiligheid, ontsagwekkend van heerlikheid en wonders (Eksodus 15:11, 13). Ek dank U dat U my in daaglikse oorwinning lei.
Amen

Donderdag, 25 Februarie

Matteus 7:1-5 1“Moenie oordeel nie, sodat oor julle nie geoordeel word nie; 2met dieselfde oordeel waarmee julle oor ander oordeel, sal oor julle geoordeel word, en met dieselfde maat waarmee julle vir ander meet, sal vir julle gemeet word.
3“Waarom sien jy die splinter raak wat in jou broer se oog is, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie?* 4Of hoe kan jy vir jou broer sê: ‘Wag, laat ek die splinter uit jou oog uithaal,’ en intussen is daar ‘n balk in jou eie oog? 5Huigelaar! Haal eers die balk uit jou eie oog uit, dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broer se oog uit te haal.

Om oor te gesels:

 • Watter sondes en tekortkominge in ander pla jou die meeste? Waarom dink jy so?
 • Wanneer ons bid, “ons” Vader, beteken dit dat ons saam met ander geassosieer word. Ander se tekortkominge staan vir my uit omdat ek ook met daardie tekortkominge gekonfronteer word en soms sukkel. Ons is soms blind vir ons eie tekortkominge maar word gefrustreer daarmee in ander. As jy dink oor dit wat jou baie pla in ander, wat leer jy oor jouself?
 • Wanneer jy vir ander se tekortkominge en versoeking bid, moet jy ook vra “hoe is hierdie waar van my?” As jy bewus is van jou eie worsteling met die tekortkoming of versoeking, kan jy meer genade met ander hê? Waarom of waarom nie?

Prakties
https://www.youtube.com/watch?v=iE4YYHr2SF8

Gebed:
Vader God, Ek kom sit by U voete en ek wil stil word. Help my om my asemhaling rustig te maak. Help my om my gedagtes stil te maak. Help my om my ore oop te maak. Help my om my hart op U te rig.
Vader God, ek bring my huidige gedagtes, emosies, vrese en drome vir U. My hart, kop en lewe is tans gevul met die volgende. (Deel met die Here wat NOU in jou hart, gedagtes en lewe aan die gang is).
Vader God, ek weet dat ek soms wil glo ek is beter as ander, dat ek wil glo ek het minder tekortkominge en versoekings as ander, dat ek U beter volg as ander, dat ek nie so ver verwyder is van U soos ander nie. Vader God, help my om die waarheid te sien. Help my om nie die leuens te glo wat ek myself wys maak nie.
Vader God, help my om meer en meer te ontdek wat dit beteken om saam met ander U te soek en U te volg. Vader God help my om te ontdek hoe ek net soos ander skuldig voor U staan. Help my om te verstaan hoe ek soos ander U net so nodig het. Vader God vergewe my my tekortkominge en verwyder my versoekings. En Vader God, wanneer ek val, help my om genade te hê met myself. Vader God, help my ook om ander te vergewe, genade te gee en van voor af die verhouding weer te herstel.
Amen

Woensdag, 24 Februarie

Here, leer ons bid

Johannes 17:20-23 Die Boodskap
20“Ek bid nie net vir hierdie volgelinge van My nie. Ek stuur hulle mos om met mense oor My te gaan praat. Van daardie mense sal my volgelinge se boodskap aanvaar en hulle aan my kant kom skaar. 21Vir hulle bid Ek ook! Vader, gee dat hulle in lojaliteit teenoor mekaar soos een man sal saamstaan. Vader, U weet hoe heg en intiem ons verhouding met Mekaar is. Ons belange, denke en dade is totaal een. Gee asseblief dat hulle verhouding onder mekaar en veral met Ons net so heg en intiem sal wees. As die mense in hierdie wêreld sien hoe die gelowiges saamstaan en saamwerk, sal hulle oë daarvoor begin oopgaan dat U My na hulle toe gestuur het. 22Ek sal vir hierdie volgelinge van My dieselfde status gee as wat U vir My gegee het. Dit sal hulle in ’n span saamsnoer net soos Ons in ’n span saamwerk. My verhouding met hulle sal My op ’n baie hegte manier deel maak van die eenheid wat onder hulle bestaan. 23Ek sal so lojaal teenoor hulle wees as wat U teenoor My is. Dit alles beteken dat hulle foutloos, ja, volmaak, in hierdie eenheid saamgesnoer sal wees. Gevolglik sal die mense besef dat U My gestuur het. Hulle sal sien dat U my volgelinge net so liefhet soos U My liefhet.

Om oor te gesels:

 • Is jy werklik deel, betrokke, aktief en eensgesind met ander gelowiges of jou geloofsfamilie? Watter bewyse is daar daarvoor in jou lewe?
 • Waarom dink jy sou dit nodig wees om saam met ander gelowiges te wandel in geloof?
 • As ons nie eers dit regkry om saam met ander gelowiges lewe te deel, geloof uit te leef of groei as volgelinge van Jesus nie, hoe sal ons vir die wêreld kan getuig van ‘n lewe anders as dié van die wêreld?
 • Waarmee het jy hulp nodig? Deel jou hart met die Here, as dit kom by deel wees van ‘n geloofsfamilie of groep van gelowiges.

Aanbidding
https://www.youtube.com/watch?v=2Nrwy-IRr40

Gebed:
Liewe God, ons vra dat U ons moet vul met u Gees van liefde en eenheid onder gelowiges regoor hierdie wêreld.
Ons vra u hulp om ons verskille ter syde te stel en na die groter saak, die saak van Christus, te kyk. Ons vra dat U ons sal help om werklik ‘n lewe van liefde te lei. Ons weet dat dit slegs moontlik is deur die krag van u Gees, daarom bid ons dat u Gees op nuwe maniere oor ons wêreld sal beweeg. Draai U mense terug na U toe. Trek ander om U te leer ken. Dankie dat U altyd by ons is om ons ‘n groot doel en hoop te gee.
Ons bid vir ons gesinne, vir elke verhouding wat die dierbaarste vir ons is, dat U ons tyd en ons lewens saam sal bewaar. Ons vra U vermoë om seer vinnig te vergewe, om ‘n hernieude hart van medelye te hê, dat liefde en trou in elke besluit en aksie duidelik blyk.
Amen

Dinsdag, 23 Februarie

Here, leer ons bid
2 Korintiërs 3:18
Almal wat glo, is nou vry. Ons kan die Here se heerlikheid weerkaats sonder dat daar sluiers oor ons gesigte hang. Hoe meer ons die Here se grootheid raaksien, hoe meer word ons lewe verander om sy ongelooflike heerlikheid te weerkaats. Dis natuurlik die Here self, Hy wat Gees is, wat ons verander om al hoe meer te lyk en te leef soos Hy dit wil hê.

Om oor te gesels:

 • As jy God se karakter en eienskappe aan iemand moes beskryf, hoe sou jy dit beskryf?
 • As jy jouself moes meet aan God, hoe reflekteer jy daardie selfde eienskappe en karaktertrekke wat jy vroeër genoem het?
 • As ons God se kinders is (wat ons reeds weet ons is, omdat ons God dien as Vader), moet ons God se karakter na-aap. Waarmee het jy spesifiek op die oomblik hulp nodig? Waarmee sukkel jy tans die meeste om God as Vader te weerkaats?

Aanbidding
https://www.youtube.com/watch?v=X0YbyBa3qQg

Gebed:
Vader God, Ek kom sit by U voete en ek wil stil word. Help my om my asemhaling rustig te maak. Help my om my gedagtes stil te maak. Help my om my ore oop te maak. Help my om my hart op U te rig.
Vader God, ek bring my huidige gedagtes, emosies, vrese en drome vir U. My hart, kop en lewe is tans gevul met die volgende. (Deel met die Here wat NOU in jou hart, gedagtes en lewe aan die gang is).
Vader God, ek weet dat U goed is. Ek weet dat U liefde is. Ek weet dat U koning is. Ek weet dat U genadig is. Ek weet dat U vrygewig is. Ek weet dat U ontfermend is. Vader God, draai my hart. Verander en transformeer my, sodat ek ook meer daarvan reflekteer. Vader, help my dat ek ook soos U goed sal wees. Vader, help my dat ek ook soos U liefde sal wees. Vader, help my dat ek ook soos U koningskind sal leef. Vader, help my dat ek soos U genadig sal wees. Vader, help my dat ek soos U vrygewig sal wees. Vader, help my dat ek soos U ontfermend sal wees.
Vader God, help my om meer en meer te ontdek wat dit beteken om U kind te wees. Help my dat ek hierdie waarheid voluit sal aanvaar en dit heelhartig sal uitleef. Vader, help my om nie te val vir die struikelblokke, versoekings en bekommernisse van die wêreld nie, maar dat ek vas sal staan in my identiteit as U kind, en my verhouding met U as Vader.
Amen

Maandag, 22 Februarie

Here, leer ons bid

Matteus 7:7-12
“Vra, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal kry; klop, en vir julle sal oopgemaak word, 8 want elkeen wat vra, ontvang; en elkeen wat soek, kry; en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word.
9“Watter mens onder julle sal vir sy seun ‘n klip gee as hy brood vra, 10of ‘n slang as hy vis vra? 11As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan dié wat dit van Hom vra?
12“Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dit is tog waarop dit neerkom in die wet en die profete.

Om oor te gesels:

 • Hoe lyk jou ervaring en verhouding met ‘n pa figuur? Hoe beïnvloed jou ervaring jou verstaan van God as Vader?
 • Het jy vrymoedigheid om God die Vader te vra vir enige iets? Waarom of waarom nie?
 • Glo jy God die Vader is goed, en lief vir jou en aan jou kant?

Aanbidding
https://www.youtube.com/watch?v=-ak0OoFBw3c

Gebed:
God, my hemelse Vader, ek aanbid U, en ek beskou myself as niks voor U Goddelike Majesteit nie. U alleen is Lewe, Waarheid en Goedheid. Hulpeloos en onwaardig soos ek is, eer ek U, ek loof U, ek dank U, en ek het U lief.
Ek wil U dien, U behaag, U gehoorsaam en U altyd liefhê. Ek wil ook my naaste liefhê en dien uit my liefde vir U. Hemelse Vader, dankie dat U my U kind gemaak het. Met kinderlike vertroue vra ek U vir hierdie spesiale guns vir die volgende:
(Deel jou hart met die Vader)
Ek vra dat U wil kan geskied. Gee my wat U weet die beste vir my siel is, en vir die siele van diegene vir wie ek bid.
Gee my U Heilige Gees om my te verlig, my die regte pad te wys en my te lei in die weg van U wil en heiligheid. Dankie dat ek U kind mag wees.
Amen

Saterdag 20 Februarie

Here, leer ons om te bid.
Matteus 6:9

“Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word;

Vader is ’n woord wat verhouding en intimiteit in ons gedagtes en harte aanwakker. Geheilig is ook ’n gewigtige woord, wat vra vir diep refleksie en onvoorwaardelike gehoorsaamheid.
Twee gelaaide woorde in dieselfde sin, wat albei vir ons iets van God leer.

Jesus wys vir ons dat ons op ’n baie intieme, persoonlike manier met God in verhouding kan wees; ons kan Hom “Pappa” noem. Die Hebreeuse/Aramese woord wat in die Bybel gebruik word, Abba, beteken Pappa.

Hierdie eerste sin van die Onse Vader leer ons ook dat ons Pappa se naam groot gemaak moet word, dat Hy anders is, en dat dit nodig is dat ons Hom met die nodige respek hanteer en te ag. Terwyl ons Hom diep en persoonlik ken, is ons ook baie bewus van hoe groot en sterk Hy is.

Ek het die foto van vandag gekies juis omdat ek dink dit iets van God se karakter uitbeeld, en ook omdat dit iets van ons persoonlike verwondering vir God uitbeeld.
Verbeel jou dat die seuntjie in die prentjie twee ervarings tegelykertyd het:

 • Hierdie is so lekker pappa, ek geniet dit so baie!
 • Wow, kyk net hoe sterk is my pappa, hy kan my so hoog in die lug hou en ek weet hy sal my nie laat val nie!

Dit is presies wie God is. Dit is hoe Jesus ons leer om in verhouding met Hom te wees; Hy is tegelykertyd ons pa, en ons koning.

 • Wanneer jy bid, beleef jy vir God op hierdie manier?
 • Hoe sal jy God se karakter beskryf, en hoe word dit in jou gebedslewe weerspieël?

“I pray because I can’t help myself. I pray because I’m helpless. I pray because the need flows out of me all the time – walking and sleeping. It does not change God, it changes me.” C.S. Lewis

Vrydag 19 Februarie

Here, leer ons om te bid.
Matteus 6:9

“Ons Vader…”

Elke keer wanneer ons iemand doop, dan sê ons vir mekaar dat “God deur die doop Sy hand na ons toe uitsteek”. Waarom? Want Hy wil in ’n verhouding met ons wees! Jy het dit al gehoor, waarskynlik al vir iemand gesê, en telkemale daaroor nagedink. Doen dit weer…

Die feit dat God, die Skepper en Onderhouer van alles wat ons sien, met jou in ’n verhouding wil wees moet eintlik jou kop te klein te laat voel om dit te kan begryp. God wil ons pa wees. Hy wil hê ons moet Sy kinders wees. Hy wil jou pa wees. Hy wil hê jy moet Sy kind wees!

Pa-en-kind verhoudings in die wêreld waarin ons leef is stukkend. Daarom kan die paragraaf hierbo vir die een persoon in verwondering en met kinderlike opwinding laat, en die ander persoon met angs of geen belangstelling daarin laat.
So hoe nou gemaak?

Wel, die Bybel beskryf hierdie God vir ons in baie persoonlike terme:

 • Hy het jou in jou ma se skoot aanmekaar geweef (Ps 139)
 • Hy ken al die dae van jou lewe (Ps 139)
 • Hy het jou in Sy eie beeld geskape (Gen 1)
 • Hy weet hoeveel hare jy op jou kop het (Luk 12)
 • Hy het jou so lief dat Hy Sy eie seun vir jou gegee het (Joh 3)
 • Hy gee vir jou die ewige lewe, omdat Hy vir ewig saam met jou wil wees!

Die lys gaan aan, en aan, en aan, en aan, en aan.
God is anders as ons aardse pa’s. Die Bybel gee vir ons genoeg getuienis hiervan, dat ek dink dit is die moeite werd om die geloofsprong te neem en Hom “Vader” te noem.

Hoe begin ek? Wel, met “Ons Vader”…

“It is true, then, that as soon as someone becomes a Christian, he or she can and must say `Our Father’; that is one of the marks of grace, one of the first signs of faith. But it will take full Christian maturity to understand, and resonate with, what those words really mean.” N.T. Wright

Donderdag 18 Februarie

Here, leer ons om te bid.
Matteus 6:9; Psalm 131:2

“Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word;

2 Ek het rus en kalmte gevind. Soos ‘n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind.

Ons gaan in die volgende 40 dae tot en met Opstandingsondag fokus op gebed.

Ons bid wanneer ons met God praat. Ons praat met God wanneer ons bid.
Hoe het jy leer praat? Dink vir ’n oomblik daaroor… Jy het leer praat deur te luister. Jou ouers, voogde, broers en susters het woord vir woord vir jou geleer, telkemale herhaal vir jou, lettergreep-vir-lettergreep al hierdie woorde vir jou gesê en omtrent feesgevier as jy twee keer na mekaar ’n eenvoudige woord soos “mamma” of “pappa” of “dada” kon sê.

Jy was omring deur jou familie, jy het geluister na wat hulle sê, dit het baie herhaling gevra, en erens moes jy dit waag om te begin praat. Dink vir ’n oomblik aan die belangrike rol wat beide ’n pa en ma hierin speel.

In die twee teksverse waarmee ons vandag gaan reis word God Vader en Moeder genoem. Dink vir ’n oomblik aan die woorde wat die pa in die foto moontlik vir sy kind sê. Dink vir ’n oomblik aan die manier wat ’n ma met ’n kind praat wat veilig in haar arms lê, soos Psalm 131 beskryf.

Het jy al ooit op hierdie manier aan gebed gedink?

 • Dat gebed ook behels dat God met jou praat; sag, liefdevol en herhalend soos ’n pa en ’n ma met ’n klein kind.
 • Dat gebed behels om eenvoudig omring te wees deur God, en na Hom te luister soos Hy met jou praat.
 • Dat gebed nie noodwendig baie en groot woorde behels nie, maar dat “pappa” of “dada” ook gesprek tussen jou en God is.

Wat vra dit van ons? Wel, dat ons eenvoudig in God se teenwoordigheid sal wees. Dat ons sal vertrou in Jesus se verlossingswerk en sal glo dat daar geen skeiding tussen ons en God is nie en daarom kan ons enigetyd veilig in Sy arms rus. Dit vra dat ons weer soos ’n kind sal wees… en kom ons wees eerlik: dit is moeilik vir ’n grootmens om dit te doen.

Kom ons doen dit saam, as ’n geloofsfamilie, vandag. Kom ons wees soos kinders, en leer om te bid.

There is no evil that the father’s love cannot pardon and cover, there is no sin that is a match for his grace. Tim Keller

Dinsdag 16 Februarie

2 Korintiërs 1:12-2:4

13 In ons briewe skryf ons aan julle niks wat julle nie self kan lees en verstaan nie. Ek hoop net julle sal ons eendag heeltemal verstaan. 14 Tot nou toe het julle ons maar gedeeltelik verstaan. Op die dag wanneer ons Here Jesus kom, sal julle dan net so trots op ons wees soos ons op julle.

In 2 Korintiërs 1:12-2:4 beskryf Paulus die kenmerke van sy bediening. Siende dat ons ook geroep is vir bediening, elkeen met sy eie plek en gawe, is dit wys om ons lewe, werk en bediening hieraan te meet, ten einde dit alles met integriteit te doen.

Paulus hoop dat die Korintiërs heeltemal sal verstaan wat dit beteken om deur die genade van God gelei te word (vers 12). Daarna deel hy sy verstaan en visie van “die dag wanneer ons Here Jesus kom” en hy maak dit duidelik dat hy sy bediening doen met hierdie dag in sy visier. Paulus verstaan dit as ’n dag waarin ons op mekaar gaan trots wees; waarin elkeen van ons gaan trots wees op die medegelowiges in wie ons van ons tyd en gawes belê het.

Dit is met die verwagting van en verlange na hierdie dag wat Paulus sy bediening doen. Want dit beteken dat daar ’n doel en rede is vir alles wat hy nou doen. Hy werk nie tevergeefs nie, hy belê nie verniet in mense nie. Inteendeel, ek glo Paulus wil ons juis hierdeur aanmoedig dat die werk van bediening die moeite werd is, en hierdie is een van die grootste redes.

Om ’n volgeling van Jesus te wees en ’n lewe van bediening te lewe beteken om opofferings te maak. Dit is maklik om te maak as ons dit doen met die vaste wete dat daar ’n dag kom waarop ons ’n oorvloed vreugde gaan beleef, en vir ewig gaan deel hê aan die gemeenskap van gelowiges. ’n Bediening en lewe met integriteit is gewortel in hierdie visie en hoop.

Om oor te dink:

 • In wie belê jy tans van jou tyd en gawes?
 • Wie belê tans van hulle tyd en gawes in jou?
 • Is daar iemand op wie jy gaan trots wees op die dag van die Here?
 • Is daar iemand wat op jou gaan trots wees op die dag van die Here?
 • Leef jy met die visie van die dag van die Here as jou groot baken en rigtingwyser? Hoe bepaal dit jou vermoë om opofferings te maak?

“God’s Kingdom is “present in its beginnings, but still future in its fullness. This guards us from an under-realized eschatology (expecting no change now) and an over-realized eschatology (expecting all change now). In this stage, we embrace the reality that while we’re not yet what we will be, we’re also no longer what we used to be.”

Maandag 15 Februarie

2 Korintiërs 1:12-2:4

12 Daar is een ding waarop ons trots is: ons gewete verseker ons dat ons oor die algemeen, en teenoor julle in die besonder, opgetree het met die openhartigheid en eerlikheid wat van God kom. Daarin is ons nie deur die wysheid van mense gelei nie, maar deur die genade van God.

In 2 Korintiërs 1:12-2:4 verduidelik Paulus dat daar integriteit in sy bediening is.
Hoewel Paulus in hierdie brief vir ’n spesifieke groep mense om ’n baie spesifieke rede skryf, is dit ’n gedeelte wat op alle Christene van toepassing is.

Ons leef in ’n wêreld waarin ons eerder vir ons prestasies beoordeel en beloon word as vir ons karakter. Wat ons doen word dikwels meer belangrik geag as wie ons is. Ons sien dikwels in die nuus dat bekende mense soos politici, sporthelde en filmsterre vir skandelike dade verskoon word op grond van wat hulle bereik of gedoen het. Dit werk egter nie in die Koninkryk van God so nie. 
Ons karakter is baie belangrik in beide ons daaglikse lewens en ons werk in die bediening, elkeen van ons!

Paulus gebruik die woord “trots” in hierdie gedeelte. Terloops, hy gebruik die woord meer in 2 Korintiërs as in enige ander boek in die Nuwe Testament. Die rede hiervoor is dat dit gebruiklik was in Korinte vir mense om in die teenwoordigheid van ander trots te wees op hulle eie of ander se menslike vermoë en prestasies.
Paulus sê dat hy slegs deur die genade van God kan trots wees. Dan is hy nie trots op ’n menslike prestasie wat noodwendig ander mense sal lei tot applous nie, nee, hy is trots op iets eenvoudig soos openhartigheid en eerlikheid. Dit dui op sy karakter.

Die Heilige Gees vorm ons karakter. Dit is deur God se genade dat ons kan optree met openhartigheid en eerlikheid.

Om oor te dink

 • Hoe sal die mense in jou huis of jou naaste verhoudings jou karakter beskryf?
 • Is jy openhartig en eerlik?
 • Verskoon jy jouself van skandelike dade op grond van prestasies wat jy behaal?
 • Wat is die Gees tans besig om in jou te vorm?

“It’s not great talents that God so much blesses as it is great likeness to Jesus.” Robert Murray M’Cheyne

Saterdag 13 Februarie

Sefanja 3:16-20

“16 Daardie dag sal daar vir Jerusalem gesê word: Moenie bang wees nie, Sion, moenie jou hande moedeloos laat hang nie! 17 Die Here jou God is by jou, Hy, die krygsman wat red. Hy is vol vreugde oor jou, Hy is stil-tevrede in sy liefde. Hy jubel en juig oor jou:
20 Wanneer die tyd daar is, laat Ek julle kom, maak Ek julle bymekaar en gee Ek aan julle roem en eer onder al die volke op aarde; dit is die tyd wanneer Ek julle lot verander, julle sal dit met julle eie oë sien, sê die Here.”
(Sef. 3:16-17, 20‬)

Om oor te gesels:
Ons het hierdie week by Jeremia stilgestaan en hoe hy die volk bemoedig het. Sefanja is ook ’n profeet wat die volk bemoedig en vir hulle sê om nie moedeloos of hopeloos te word nie, want die Here is by hulle. Hulle hoef nie bang te wees nie. Hy gebruik treffende beelde – die Here is soos ’n krygsman wat red en vir hulle veg. Hy stel dit so persoonlik: God is vol vreugde oor jou en Hy is stil-tevrede in sy liefde oor jou.
Dink daaroor na… stel jou hart oop dat die Here bly is oor jou en vreugde oor jou beleef. Die God van die heelal is stil-tevrede oor jou! Dit is genoeg om ons weer hoop te gee.
Daarom kan Sefanja sê dat die Here sê as die tyd reg is, gaan hy die volk se lot verander. Kom ons hou daaraan vas dat die Here ook ons situasie sal verander.

 • Hoe laat dit jou voel dat die Here stil-tevrede oor jou is?
 • Waarmee wil jy die Here vertrou om jou lot te verander?

Gebed
Here, dankie dat ek hoop kan hê en nie bang hoef te wees nie. Dankie dat U stil-tevrede oor my is – mag ek vandag hierdie liefde van U opnuut ervaar. Amen.

Vrydag 12 Februarie

Jeremia 29:8-14

”10 So sê die Here: Oor presies sewentig jaar sal Ek Babel straf en julle onder my sorg neem en dan sal Ek my belofte nakom om julle hier na Jerusalem toe terug te bring. 11 Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle ’n toekoms gee, ’n verwagting! 12 Dan sal julle My aanroep, tot My kom bid, en ek sal julle gebede verhoor. 13 Julle sal vra na my wil en julle sal dan my wil ken as julle met julle hele hart daarna vra. 14Julle sal My ontmoet, sê die Here…” (Jer 29:10-14)

Om oor te dink:

Jeremia stel weer die Here aan die woord in sy brief. In die vorige verse waarsku hy dat ons nie na vals profete moet luister nie.
Jer 29:11 is een van die bekendste verse wat ons graag lees, maar ons mis vers 12 en 13. 

Die hoop en toekoms wat die Here van praat is moontlik wanneer ons in afhanklikheid tot God kom bid. Ons moet na die Here se wil vra, Sy wil ken en met ons hele hart daarna vra. Die belofte hiervan is dat ons die Here sal ontmoet. Om met hoop te leef, is om in verhouding met God te leef, te midde van en ten spyte van ons omstandighede. God bly getrou aan Sy beloftes en sal ons nooit in die steek laat nie. God is nie ver nie. Hy is hier by ons. 

 • Waarvoor kan jy vandag bid en die Here se wil vra?
 • Hou vas aan die hoop en seker wete dat die Here jou sal ontmoet.

Gebed

Here, dankie dat U altyd daar is. Dankie dat U vir ons ’n toekoms gee. Mag ek U bly aanroep en na U wil vra en dit met my hele hart vra. Amen.

Donderdag 11 Februarie

Jeremia 29:1-7
”4 So sê Ek, die Here die Almagtige, die God van Israel, vir al die ballinge wat Ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het: 5 Bou vir julle huise en bewoon dit, lê tuine aan en eet die opbrengs daarvan, 6 trou en bring kinders in die wêreld, en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie. 7 Bevorder die belange van die stad waarheen Ek julle in ballingskap weggevoer het, bid tot My vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange.” (Jer 29:4-7)

Om oor te dink:
Jeremia skryf vir die volk in ballingskap in Babel ’n brief vanuit Jerusalem om hulle hoop te gee en hy maak dit baie prakties. Hulle word aangemoedig om met hoop te leef en ’n verskil te maak in die moeilike omstandighede waarin hulle is. Hulle moet die beste maak van waar hulle nou is. Vers 7 sê in die Hebreeus hulle moet die shalom (vrede, welstand, goedheid) bevorder. Hulle moet ’n verskil maak.
Om met hoop te leef en te weet die Here se trou is elke dag nuut, beteken dat ek die Here vertrou waar ek nou is en die beste daarvan maak. Dit vra dat ek sal werk en bid waar ek is, met die wete dat die Here, die Almagtige, by ons is.

 • Vir wie moet jy vandag bid?
 • Wat kan jy vandag doen om hoop (shalom) te bring daar waar jy is?

Gebed
Here, ek kyk so vas in my swaarkry dat ek nie ’n verskil maak waar ek is nie. Help my om met hoop U te vertrou om anders te leef waar ek is. Amen.

Woensdag 10 Februarie

Klaagliedere‬ ‭3:28-33‬
28 Laat hy in sy eensaamheid geduldig bly as God hom die las opgelê het, 29 laat hy hom diep verootmoedig – miskien is daar hoop – 30 laat hy sy wang draai vir wie hom slaan, laat hy maar oorvloedig smaad ondervind.
31 Die Here verstoot ‘n mens nie vir altyd nie; 32 as Hy beproewing oor ‘n mens gebring het, ontferm Hy Hom weer, want sy liefde is groot: 33 dit is teen sy sin dat Hy mense in ellende en beproewing bring.

Om oor te gesels:
Ons sukkel om geduldig op die Here te wag en dit laat ons baie keer hopeloos voel. Jeremia ontdek dat ons ons voor die Here moet kom verootmoedig. Hy maak erns met dit wat hom pla en bring dit na die Here toe, selfs die swaarkry wat ander mense aan hom doen.
Dan maak hy hierdie verrassende geloofsverklaring: “Die Here verstoot ‘n mens nie vir altyd nie!” God se liefde en ontferming triomfeer oor ons swaarkry en hooploosheid.
Hierdie is seker een van die moeilikste dinge om te verstaan of te verklaar, maar ons kan vandag vashou aan die Here se liefde en trou wat nooit ophou en elke dag nuut is. Die Here ontferm Hom weer, want Sy liefde is groot.

 • Wat beteken dit vir jou dat die Here hom altyd oor jou ontferm?
 • Waar sien jy vandag die Here se liefde raak?

Gebed
Here, dankie vir U liefde. Al kry ek swaar en voel ek hopeloos, is U altyd daar. Help my vandag om U liefde opnuut weer raak te sien en te ervaar. Amen.


28 Laat hy in sy eensaamheid geduldig bly as God hom die las opgelê het, 29 laat hy hom diep verootmoedig – miskien is daar hoop – 30 laat hy sy wang draai vir wie hom slaan, laat hy maar oorvloedig smaad ondervind.
31 Die Here verstoot ‘n mens nie vir altyd nie; 32 as Hy beproewing oor ‘n mens gebring het, ontferm Hy Hom weer, want sy liefde is groot: 33 dit is teen sy sin dat Hy mense in ellende en beproewing bring.

Om oor te gesels:
Ons sukkel om geduldig op die Here te wag en dit laat ons baie keer hopeloos voel. Jeremia ontdek dat ons ons voor die Here moet kom verootmoedig. Hy maak erns met dit wat hom pla en bring dit na die Here toe, selfs die swaarkry wat ander mense aan hom doen.
Dan maak hy hierdie verrassende geloofsverklaring: “Die Here verstoot ‘n mens nie vir altyd nie!” God se liefde en ontferming triomfeer oor ons swaarkry en hooploosheid.
Hierdie is seker een van die moeilikste dinge om te verstaan of te verklaar, maar ons kan vandag vashou aan die Here se liefde en trou wat nooit ophou en elke dag nuut is. Die Here ontferm Hom weer, want Sy liefde is groot.

 • Wat beteken dit vir jou dat die Here hom altyd oor jou ontferm?
 • Waar sien jy vandag die Here se liefde raak?

Gebed
Here, dankie vir U liefde. Al kry ek swaar en voel ek hopeloos, is U altyd daar. Help my vandag om U liefde opnuut weer raak te sien en te ervaar. Amen.

Dinsdag 9 Februarie

Klaagliedere 3:24-27
24 Ek sê vir myself: Die Here is my lewe, daarom hoop ek op Hom. 25 Die Here is goed vir wie op Hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra; 26 dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die Here; 27 dit is goed vir ‘n mens om sy las in sy jeug te dra.

Om oor te gesels:
Jeremia verklaar die Here se goedheid wat elke dag nuut is en daarom kan hy sê die Here is sy lewe en daarom leef hy met hoop.
Drie keer word die woord “goed” herhaal. Nie net is die Here goed nie, dit is goed om op die hulp van die Here te wag en dit is goed om jou las in jou jeug te dra.
Ons kan nie met hoop leef as ons nie na die wil van die Here vra nie. Hy is die Hoopgewer. Daarom kan ons geduldig wag, selfs al gaan dit moeilik. Dit is goed om van jongs af met hierdie lewenshouding te leef.

 • Leef jy met hoop dat die Here goed is?
 • Hoe kan ons vandag hierdie hoop met iemand deel?

Gebed
Here, U is my lewe. Dankie dat U altyd goed is en dat ek my hoop in U kan stel. Mag ek vandag uit hierdie hoop leef. Amen.

Maandag 8 Februarie

Lees Klaagliedere 3:18-23
”18 Ek het gedink dit is klaar met my en met my hoop op die Here. 19 Die gedagte aan my ellende en my vreemdelingskap is gal en gif vir my; 20 as ek daaroor nadink, draai my gedagtes vas.
21 Maar dít sal ek ter harte neem en om dié rede bly ek hoop: 22 deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie; daar is geen einde aan sy ontferming nie, 23 dit is elke môre nuut. U trou is groot.”

Om oor te gesels:
Jeremia skryf die klaagliedere in ’n moeilike tyd in sy lewe. Die boek bestaan uit 5 klaagliedere waarin hy by die Here kla en dink dat die Here hom nie hoor nie.
Hier egter in die “middel” van die boek ontdek hy die sleutel. Net toe hy gedink het, hy het alle hoop verloor, besef hy dat deur die liefde van die Here het hy nie vergaan nie. Die Boodskap vertaal dit met: “die Here hou nooit op om vir ons om te gee nie. Hy bly getrou.” God se ontferming (omgee) is elke môre nuut en Sy trou is groot.

 • Dink vandag hieroor na, gee vir die Here jou klagtes en hooploosheid wat jy mag ervaar en vertrou Hom om vir jou Sy liefde te wys.

Gebed
Here, ek voel partykeer so vasgevang in my eie situasie dat ek wil hoop verloor. Mag ek dit vandag ter harte neem dat deur U liefde ons nie sal vergaan nie. Dankie dat U liefde elke môre nuut is. Amen.

Saterdag, 6 Februarie

Job 22:21-30
21“Onderwerp jou aan God, dan sal jy in vrede leef, en so sal jy voorspoed hê. 22Laat Hy jou leer en neem sy woorde ter harte. 23As jy terugkom na die Almagtige toe, sal jy herstel word. As jy die kwaad ver van jou woonplek af hou, 24jou goud as nikswerd beskou, die goud uit Ofir as so min werd as ‘n klip in die spruit, 25sal die Almagtige jou goud wees, jou skat aan silwer. 26Dan sal jy jou in die Almagtige verlustig en jou weer tot God wend. 27Jy sal tot Hom bid, en Hy sal jou gebed verhoor, die beloftes wat jy gemaak het, sal jy nakom. 28Wat jy besluit, sal uitgevoer word, dit sal voorspoedig gaan met jou. 29Wanneer mense val en jy vra dat hulle opgetel word, sal God hulle, die ootmoediges, red. 30Hy sal die skuldiges laat vrykom, en hulle sal vrykom deur jou onskuld.”

Om oor te dink:
Die wêreld leer ons dat ons die meesters van ons lewens is. Dat ons alles kan reël, hied en gebied. Niemand kan ons voorsê nie. Ons is in beheer, ons beplan, ons voer uit, ons heers. Die teksgedeelte herinner ons dat God is in beheer, God beplan, God voer uit en God heers. So lank as wat ons teen God veg vir die heerskappy in ons lewens, hoe meer ongelukkigheid is daar. Wanneer ons die knie buig en God laat Heers, ons onderdanig is aan Sy heerskappy, begin ons lewens meer vreugde inhou. Ons begin laste afgooi, meer vrede beleef. Wanneer ons vreugde en vrede in God soek, eerder as die beloftes van die wêreld, maak ons lewens meer sin.

Om oor te gesels:

 • As jy eerlik moet wees sou jy moet erken dat jy jou eie lewe wil regeer? Is jou houding dalk opstandig teenoor God? Wil jy self planne maak en oplossings vind vir wat in jou lewe verkeerd is? Is dit vir jou maklik of moeilik om afhanklik van God te wees?
 • Hoe sou jou lewe lyk as jy werklik van God afhanklik is, Hom vertrou vir die oplossings waarna jy soek, glo dat God sal sorg? Hoe sal jy werk, ontspan, slaap, as alles nie op jou skouers rus nie?
 • Hoe lyk afhanklikheid aan die Here prakties? Lyk dit anders as wat jy gewoonlik doen?

Gebed:

 • Vra dat die Here jou wys wat die ware stand van sake is as dit kom by jou afhanklikheid van die Here. Waar in jou lewe is dit vir jou nog moeilik om afhanklik te wees en nie in beheer te wees nie? Wat wil God vir jou daar wys?
 • Vra dat die Here jou meer bewus te maak van wanneer jy in beheer wil wees. Vra dat God juis daar jou sal stop en wys hoe lyk afhanklikheid in die situasie.
 • Vra dat jou lewe gekenmerk sal wees as een van ware vertroue en afhanklikheid in die Here.

Vrydag, 5 Februarie

Matteus 21:18-22
18Vroeg die môre op pad terug stad toe het Jesus honger gekry. 19Toe Hy ‘n alleenstaande vyeboom langs die pad sien, gaan Hy daarheen, maar Hy het niks anders as blare daaraan gekry nie. Hy sê toe vir die boom: “Jy sal in der ewigheid nooit weer vrugte dra nie.” En die vyeboom het dadelik verdroog. 20Toe die dissipels dit sien, was hulle verbaas en het hulle gevra: “Hoe het die vyeboom dan so skielik verdroog?” 21Daarop antwoord Jesus hulle: “Dit verseker Ek julle: As julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle kan doen wat Ek aan die vyeboom gedoen het. Meer nog: Julle sal vir hierdie berg kan sê: ‘Lig jou op en val in die see!’ en dit sal gebeur. 22As julle glo, sal julle alles ontvang wat julle in die gebed vra.”

*Om oor te dink: *
Ons leef in ‘n wêreld waar dit moeilik is om te glo in enige iets groter as onsself. As ons dit nie kan verduidelik nie, glo ons dit nie. As ons nie feite kan kry wat dit ondersteun nie, is ons nie oortuig nie. Soms is dit selfs gelowiges wat sukkel om te vertrou dat God buitengewone omstandighede, antwoorde en oplossings kan gee op die uitdagings wat ons het. As ons glo dat God tot alles in staat is, waarom is dit so moeilik om te vertrou dat God werklik tot alles in staat is?

Om oor te gesels:

 • As jy eerlik moet wees sou jy moet erken dat dit soms vir jou moeilik is om te glo dat God werklik tot alles in staat is? Dink aan jou lewe. Is daar enige iets wat jy nie na die Here neem nie, want jy is dalk nie werklik ten volle oortuig dat God iets daaraan kan doen nie?
 • Hoe sou jou lewe lyk as God werklik doen wat jy moontlik nie oortuig is, Hy vir jou sal kan doen nie? Hoe sou jou geloofslewe lyk as jy werklik sou glo God kan vir jou alles doen waarvan jy oortuig is?
 • Hoe kan jy vir God meer vertrou? Waarmee wil jy God werklik vertrou?

Gebed:

 • Vra dat die Here jou wys wat die ware stand van sake is as dit kom by jou vertroue in Hom? Kyk na die getuienis van jou hart, jou houding, jou gedagtes, jou woorde, en jou ware vertroue.
 • Vra dat die Here om jou meer bewus te maak van wanneer jy twyfel, nie genoeg vertrou nie, skepties is. Vra dat die Here juis dan vir jou help om Hom meer te vertrou met die uitkoms.
 • Vra dat jou lewe gekenmerk sal wees as een van ware vertroue in die Here.

Donderdag, 4 Februarie

Matteus 7:1-5
1“Moenie so gou foutvind nie. 2As jy ander mense links en regs veroordeel, gaan God eendag presies dieselfde met jou doen. 3“Waarom is jy so haastig om foute in ander mense se lewe uit te snuffel terwyl jy blind is vir al die sondes in jou eie lewe? Waarom sien jy so gou die kleinste splintertjie in jou vriend se oog raak terwyl jy blind is vir die groot houtstomp wat in jou eie oog vassit? 4En dan waag jy dit so ewe om vir jou vriend te sê: ‘My ou broer, kom laat ek gou daardie splintertjie uit jou lewe wegvat sodat jy weer reg kan leef,’ maar jy sien nie die groot foute in jou eie lewe raak nie. 5Jou skynheilige! Haal eers die houtstomp uit jou eie oog uit, dan sal jy goed genoeg kan sien om daardie klein splintertjie uit jou vriend se oog te haal.

Om oor te dink:
As jy die mense in jou lewe sou vra of hulle jou as krities beleef, wat sou hulle antwoord wees? Is jy konstant in die teenwoordigheid van mense wat baie krities is? Hoe beïnvloed dit jou? Wat gebeur met mense wat konstant gekritiseer word? Die Here het ons nie geroep om konstant fout te vind en al die verkeerdhede uit te wys nie. Eerder het God ons geroep om in liefde te lewe en ander op te bou en op te lig.

Om oor te gesels:

 • As jy eerlik moet wees sou jy moet erken dat jy geneig is om krities te wees, foute uit te wys, die probleme te sien, te fokus op die negatiewe? Hoe reageer die mense op dit wat jy sê, doen en is?
 • Hoe voel jy wanneer mense in liefde na jou uitreik, selfs al is jy bewus van jou tekortkominge en foute wat jy gemaak het?
 • Hoe kan ons kritiese houding struikelblokke tussen ons en mense en tussen ons en God veroorsaak?
 • Dink na oor gister. Elke keer wat jy krities was. Hoe sou jy eerder in liefde kon optree? Dink na oor waarom jy kies vir kritiek of liefde as jy reageer.

Gebed:

 • Vra dat die Here jou wys wat die ware stand van sake is as dit kom by jou hart, jou houding, jou gedagtes, jou woorde? Is jy baie krities?
 • Vra dat die Here om jou meer bewus te maak van wanneer jy krities is. Vra dat die Here jou daar en dan die krag sal gee om jammer te sê, en die pad van liefde te kies.
 • Vra dat jou lewe gekenmerk sal wees as een van liefde wat God reflekteer.

Woensdag, 3 Februarie

Filippense 4:12-13
12Ek weet hoe dit voel om arm, nee, brandarm te wees, maar ek weet ook hoe dit voel om genoeg of selfs te veel geld te hê. Maar ek laat nie toe dat sulke dinge my onderkry of met my weghardloop nie. Ek is en bly altyd tevrede, wat my ook al tref. Dit maak nie saak of ek sonder ’n krieseltjie kos gaan slaap of soveel kos het dat ek dit nie alles kan opeet nie. Of ek net die klere aan my lyf het en of ek ’n huis vol goed op my naam het, vir my is dit eintlik maar om’t ewe. 13Vir alles in die lewe, die goeie of die slegte, sien ek kans omdat Jesus my bron van krag is.

Om oor te dink:
Ons lewe in ‘n wêreld waarin jy die heeltyd gewys word wat jy nog nie het nie. Daar is altyd meer waarna ons streef, verlang of wil hê. Of dit nou materiële dinge is, liefde is of drome wat nog nie waar geword het nie. Ons hunker na alles wat nog nie is nie. Die probleem is dat ons jaloers word, bitter word en verwyd beleef. Ons raak mense wat fokus op wat ons nie het nie met verwyd. Paulus herinner ons dat dit waarop ons eerder moet fokus, is wat ons het, ‘n lewendige verhouding met die Here en dat Hy al is waarna ons eintlik smag.

Om oor te gesels:

 • As jy eerlik moet wees, dink aan dit wat jy voel jy nie het nie. Is jou fokus hierop? Maak dit gevoelens van bitterheid, verwyd en onvergenoegdheid by jou wakker? Deel met die Here die werklikheid.
 • Is daar situasies, omstandighede of mense wat hierdie gevoel van nie genoeg hê nie versterk? Wanneer raak dit baie erg?
 • Wat sê dit van jou verhouding met God as jy altyd meer wil hê en nie gelukkig is met wat jy het nie? Wat sê dit van jou verhouding met God as jy tevrede is met wat jy het? Hoe beïnvloed dit jou gedagtes van nie genoeg hê nie, of alles hê wat jy benodig jou verhouding met die Here?
 • Wanneer voel jy tevrede met dit wat jy het? Hoe kan jy hierdie houding jou eie maak om sodoende God te reflekteer?

Gebed:

 • Vra dat die Here jou wys wat die ware stand van sake is as dit kom by jou gevoelens van genoeg hê of dan nie. Hoe word dit gereflekteer in jou houding, jou hart, jou gedagtes, jou woorde en jou wil?
 • Vra dat die Here jou meer bewus maak van wanneer jy bitter word of bekommerd word oor dit wat jy meen jy nie het nie. Vra dat Hy jou dan sal help om te fokus op tevrede te wees met dit wat jy het.
 • Vra dat jou lewe gekenmerk sal wees as een van tevredenheid met wat jy het en wie jy is. Dat jou lewe jou vertroue op God en jou versorging van God sal reflekteer omdat jy tevrede is met wat is.

Dinsdag, 2 Februarie

Filippense 2:12-18
12My geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was. Des te meer moet julle gehoorsaam wees nou dat ek nie daar is nie. Julle moet julle met eerbied en ontsag daarop toelê om as verloste mense te lewe, 13want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. 14Doen alles sonder kla of teëpraat. 15Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly, onberispelike kinders van God te midde van ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld 16deur die woord van die lewe uit te dra. Dan sal ek op die dag van Christus se koms rede hê om trots te wees, omdat dit sal blyk dat ek my nie verniet ingespan het nie en nie verniet geswoeg het nie. 17Julle geloof is ‘n offer in diens van God. Selfs al word my bloed daarby as drankoffer uitgegiet, is ek daaroor bly, ja, is ek saam met julle almal bly. 18Om dieselfde rede moet julle ook bly wees, ja, saam met my bly wees.

Om oor te dink:
Ons wêreld en lewe is vol negatiwiteit. Almal kla oor alles. Mens kan nie ‘n standpunt lig sonder dat iemand nie kla daaroor nie. Dink aan jou daaglikse belewenis. Met hoeveel negatiwiteit word jy gekonfronteer? Wanneer is die stem in jou kop die meeste negatief en klaerig? Watter omstandighede help jou om meer negatief en klaerig te word? Waar en wanneer kla jy minder?

Om oor te gesels:

 • Met hoeveel negatiwiteit word jy gekonfronteer?
 • Wanneer is die stem in jou kop die meeste negatief en klaerig?
 • Watter omstandighede help jou om meer negatief en klaerig te word?
 • Waar en wanneer kla jy minder?

Gebed:

 • Vra dat die Here jou wys waar jou houding, jou hart, jou gedagtes, jou woorde, jou wil, meer neig na kla, eerder as dankbaar wees.
 • Vra dat die Here jou meer bewus maak van wanneer jy kla, sodat jy elke ding waaroor jy kla kan omdraai na iets waarvoor jy dankbaar kan wees.
 • Vra dat jou lewe gekenmerk sal wees as een van dankbaarheid, omdat God goed is, eerder as een wat kla oor alles wat nie gaan soos jy wil nie.

Maandag, 1 Februarie

Kolossense 3:9b-10
Julle het met die ou, sondige mens en sy gewoontes gebreek en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God.

Om oor te dink:
Omdat ons AAN God behoort en kies om Jesus met ons hele lewens te volg kan ons optredes, gedagtes en houding nie lyk soos dié van die wêreld nie. Ons wil God eer deur ons hart, ons wil, ons gedagtes, ons houding teenoor die wêreld meer te laat lyk soos God se hart, God se wil, God se gedagtes, en God se houding teenoor die wêreld.

Om oor te gesels:

 • Wat is God se hart, Sy wil, Sy gedagtes, Sy houding teenoor die wêreld? Wat sien jy in die Woord? Wat weet jy in jou hart?
 • Wat is God se hart, Sy wil, Sy gedagtes, Sy houding teenoor jou? As God nou vir jou ‘n liefdes brief kon skryf, wat sou dit vir jou sê?
 • Hoe moet jou hart, wil, gedagtes en houding aangepas word om meer soos God sin te lyk en Hom te reflekteer? Wees spesifiek en vra vir God om dit te verander.

Gebed:
Here van my lewe,
Dankie vir nog ‘n dag van lewe.
Ek vra vandag vir ‘n hartsverandering. Ek vra vir ‘n wilsverandering. Ek vra vir ‘n gedagte verandering. Ek vra vir ‘n houding verandering.
Ek ly aan ‘n hardheid wat nie hoort by iemand wat U verteenwoordig nie. Asseblief verander my Here. Slegs U kan dit doen.
Here gee asb vir my ‘n nederige hart, ‘n genade-gee wil, nie-oordelende gedagtes, Jesus-volgende houding.
Here leer my om U meer te vertrou en myself minder.
Here leer my om te verstaan dat slegs U alleen moet heers in my lewe.
Here, my eie ywer en probeerslae gaan elke keer faal. Slegs U kan hierdie veranderinge in my bewerkstellig as ek bereid is om U toe te laat. Here help my om oop te wees vir die aanpassings wat U wil bring.
Here, dit is vir my so moeilik om hierdie versoek te maak. Maak met my soos U wil. En help my om nie in U pad te staan nie. Dankie Here dat ek dit kan vra en U daarmee vertrou.
Amen

Saterdag 30 Januarie

Matteus 26:39

Hy het ‘n entjie verder gegaan en daar gekniel met die gesig teen die grond en gebid: “My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by My verbygaan. Moet nogtans nie doen soos Ek wil nie, maar soos U wil.

Christus stel vir ons die voorbeeld van in vrede leef omdat God in beheer is. Dit sien ons in Getsemane. Hy pleit wel om ‘n ander uitkoms maar berus by God se beheer.
Ons week se gebed om vrede vir die week bid so:

God skenk my die gemoedskalmte om dinge te aanvaar wat ek nie kan verander nie,
die moed om dinge te verander wat ek kan,
en die wysheid om te weet wat die verskil is.

Om een dag op ‘n slag te leef, een oomblik op ‘n slag te geniet.

Swaarkry te aanvaar as die weg na vrede.

Die sondige wêreld soos Hy gedoen het, te aanvaar soos dit is en nie soos ek dit sou wou hê nie.

In vertroue dat Hy alles ten goede sal laat meewerk as ek in oorgawe aan sy wil leef

Sodat ek redelik gelukkig sal wees in hierdie lewe en vir ewig die hoogste geluk by Hom sal ervaar.

Ware vrede lê in die besef dat ons of ek nie in beheer van my eie lot en lewe staan nie. Dit bring die vrede dat wat ook al gebeur nie net deur my doen en plan bepaal word nie. Die geloof in God en aanvaarding dat Hy in beheer is, is die basis van alle vrede. Ja ons moet ons lewe leef in geloof en met verantwoordelikheid en oorgawe. Maar God bepaal die uitkoms. Daarom kan my vandag se doen en plan vreedsaam gebeur, want God is aan die werk in my lewe.

Om oor te dink:

 • Probeer jy nog als in jou lewe beheer.
 • Het jy al aanvaar dat God als ten goede laat meewerk en soek jy in oorgawe daai doel van God in jou lewe.
 • Vind jou vrede in die wete dat God alles beheer en ten goede laat meewerk vir jou as gelowige.

Gebed
Dankie Here dat U in beheer is van my lewe, die wêreld en sy magte en die natuur. Dankie dat U alles ten goede laat meewerk. Help my om voluit te leef as instrument in U hand met U vrede in my Hart. Amen.

Vrydag 29 Januarie

Johannes 14:27

27. Julle hoef nie bekommerd te wees nie. Ek los ook vir julle ‘n geskenk wanneer Ek weggaan: VREDE! Moet dit nie verwar met die oppervlakkige vrede van hierdie wêreld nie. Dit is vrede wat iemand net by My kan kry. Daarom hoef julle nie gespanne of selfs bang te voel oor die toekoms nie.

Reinhold Niebuhr/Fransiscus se gebed vra dat ons sal bid dat ons:
Die sondige wêreld soos Jesus gedoen het, sal aanvaar soos dit is en nie soos ek dit sou wou hê nie.

Christus laat vir ons Sy vrede agter na Hy opvaar na die hemel. Naas die Heilige Gees gee Hy ook vir ons Sy vrede!
Die een ding wat so oud is soos die berge is die mens se vrees vir die toekoms. En dan poog ons om met ons plannetjies die toekoms te beheer en te bepaal. Dit begin al by die bou van die toring van Babel. Waar mens beheer wil vat oor die toekoms en die wêreld. Deur die eeue het die mens die wêreld probeer beheer deur politieke sienings, asketiese geloofstyle, diskrimenerende beleidsrigtings en verkiesing van leiers en Presidente.
Christus kom egter en maak ‘n verskil deur Sy optrede en nie deur die wêreld te wil verander nie.
Hoe leef jy? In vrees vir toekoms, die politiek of Covid. Jesus los vir ons Sy vrede. Anders as die wêreldse planne vir vrede. Vrede omdat ons weet Hy is in beheer van alles en Hy kom weer. Hy hoor en sien en weet van ons. Ons taak is om met Sy vrede aan die wêreld te wys dat God in beheer is.

Om oor te dink:

 • Vrees jy die toekoms?
 • Leef jy God se vrede uit, of is jy in ‘n stryd geworstel jou lewe lank om als na jou sin te verander.
 • Leef elke dag voluit met God se vrede in jou hart en wys so aan die wêreld dat God in beheer is.
 • Moenie dat die vrese van hierdie wêreld jou gedagtes oorneem nie, want dan sal jy nooit vrede vind nie.

Gebed
Dankie Heer vir U vrede. Dankie dat my lewensvrede daardeur bepaal kan word en nie deur wat in die wêreld gebeur nie. Neem U beheer van die toekoms Heer en gee my die vrede dat U die beste weet vir my en my gesin. Amen

Donderdag 28 Januarie

Psalm 30:6

6 Maar Hy is lewenslank goed vir ons. Kyk maar: ons het deur die nag gehuil. Maar vanmôre lag ons van vreugde. Dis net die Here wat so iets laat gebeur. (Die Boodskap).

Hoe ervaar ons “Swaarkry as ‘n weg na vrede”?

Swaarkry is baie maal ‘n plek waar ons ernstig na God soek. Die vraag na wat ek van God verwag in my swaarkry gaan bepaal of ek vrede gaan vind by God.
As jy van God verwag om alle swaar weg te vat dan gaan jou soeke na vrede tevergeefs wees. Ons sien dat selfs Christus se gebed in Getsemane om die swaar van die kruisiging weg te vat nie beantwoord is nie. God is nie ‘n towenaar wat net telkens swaar paaie vir ons gelyk maak nie…
As jy egter vir God bid om jou by te staan in jou swaar, dan sal jy vrede kry. Soos ‘n kers wat elke tree deur die donker vir jou genoeg lig gee om deur die donker te gaan, sonder om die donker weg te vat, so is God in ons swaarkry. Jou vrede lê in die wete dat Hy jou genoeg gee om aan te gaan tot die swaarkry weer beter is.
Volgens Ps 30 “met jou deur die nag van trane gaan” sodat jy in die oggend weer kan glimlag.

Om oor te dink:

 • God gee aan ons vrede ook, en veral, in ons swaarkry tye.
 • God se doel is nie dat ons swaar telkens verdwyn nie, maar dat ons onsself en God leer ken deur ons swaar tye.

Gebed
Dankie Heer dat U ons nooit alleen laat. Dankie dat selfs die swaar van die wêreld nie genoeg is om U van ons te verwyder. Kom en bring U vrede in ons o Heer, veral in ons swaarkry tye.

Woensdag 27 Januarie

Prediker 5:17-18

17 Ek het ook iets gesien wat goed is: dit is aangenaam om te eet en te drink en die lewe te geniet onder al die geswoeg op hierdie wêreld. Dit kom ‘n mens toe vir die hele leeftyd wat God hom skenk. 18. God gee aan ‘n mens rykdom en besittings en laat hom dit geniet. God laat die mens sy deel ontvang en sy werk met vreugde doen. Dit is ‘n gawe van God.

Reinhold Niebuhr brei Fransiscus se gebed om vrede uit in 1943 met ‘n wêreld wat deur oorloë is en smag na vrede in gedagte. Sy gebed klink so:

God skenk my die gemoedskalmte
om dinge te aanvaar wat ek nie kan verander nie,
die moed om dinge te verander wat ek kan,
en die wysheid om te weet wat die verskil is.

Om een dag op ‘n slag te leef, een oomblik op ‘n slag te geniet

Swaarkry te aanvaar as die weg na vrede

Die sondige wêreld soos Hy gedoen het,
te aanvaar soos dit is en nie soos ek dit sou wou hê nie.

In vertroue dat Hy alles ten goede sal laat meewerk
as ek in oorgawe aan sy wil leef.

Sodat ek redelik gelukkig sal wees in hierdie lewe
en vir ewig die hoogste geluk by Hom sal ervaar.

Om waarlik vrede te ervaar… ook in tye van dood, siekte en kommer is dit ook nodig dat ons een dag op ‘n slag moet leef en als moet geniet wat God ons gegee het.
Ons is soms so besig met kommer dat ons goeie tye en vele voorregte by ons laat verbygaan. Veral in tye van swaar soos nou met Covid kan ons die vreugdes wat God skenk maklik miskyk. Net die donker wolke sien en niks van die son daaragter en die silwer randjies nie.
God gee ons ‘n lewe om te leef en te geniet. Leef dit en waardeer dit want dit is aan die verbygaan en dit is kort.

Om oor te dink:

 • Prediker sê ons moet die vreugdes van die lewe geniet.
 • Leef een dag op ‘n slag en geniet al die gawes van die oomblik.
 • Vind vrede by God te midde van die wêreld se vrese en kommer.

Gebed
Here help my om een dag op ‘n slag te leef, en een oomblik op ‘n slag te geniet. Dankie dat U hierdie lewe aan my geskenk het om voluit te leef en te geniet.

Dinsdag 26 Januarie

Johannes 15:4-5

4. Julle moet in My bly en Ek in julle. ‘n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie; en so julle ook nie as julle nie in My bly nie.. 5. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie.

As ons glo dat God ons ‘n nuwe lewe gee dan is die droom dat hierdie nuwe lewe maklik sal wees. Dit is egter nie so nie. Ons moet hard werk om waarlik te leef soos God verwag. Hy gee gelukkig ook die krag en insig om dit te doen.
Ons voel soms of dinge net te veel raak. Als is buite ons beheer. Tussen al die verwarring soek ons na ‘n plek van veiligheid en rus. Eers as ons ons ware tuiste vind sal ons die rus kry. In Johannes lees ons dat Jesus ons tuiste, ons plek van vrede en rus is. As ons opstandig, moeg en moedeloos word dan gee Hy ons krag om rustig te raak en vrede te maak met die mense en dinge om ons.

Fransiscus van Asissi staan bekend as die outeur van die volgende gebed om vrede:

God, skenk my die kalmte om dinge te aanvaar wat ek nie kan verander nie, die moed om dinge te verander wat ek kan, en die wysheid om te weet wat die verskil is

As ons in Christus verbind leef, en ons krag soos ‘n wingerdloot uit Hom tap sal ons dinge wat pla kan aanvaar deur Sy kalmte. Hy gee ons ook moed, krag en insig om reg op te tree.

Om oor te dink:

 • Vra jouself af waar jy krag en vrede soek.(By God of in menslike planne of mensgemaakte dinge)
 • Kom en kry vrede by Jesus.
 • Hy het jou gemaak. Laat Hy jou ook help om te leef en te groei..

Gebed
Bid Fransiscus se gebed

Maandag 25 Januarie

Efesiërs 2:10

God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het.

Ons voel baie maal onbekwaam of onkundig oor hoe ons moet leef. Hier sien ons vandag God sê Hy het ons gemaak wat ons is.
Deur Jesus bring Hy ons terug na wat ons gemaak is en weg van versoekings en sonde.
Ons kan dus wees wat God wil hê ons moet wees. Dit beteken net die eie ek in my moet minder word en die soeke na wat God in my geplaas het om sy wil te doen moet meer word.

Om oor te dink:

 • Ondersoek jouself en vra wat is die unieke eienskappe wat God in jou geskep het om Sy werk te doen.
 • Dank Hom daarvoor.
 • Ontdek en ontwikkel dit eerder as om jouself minderwaardig te ag in God se diens.

Gebed
Here help my om myself te ontdek soos U my gemaak het en om so te leef dat ek U wil vir my kan bereik.

God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het.

Ons voel baie maal onbekwaam of onkundig oor hoe ons moet leef. Hier sien ons vandag God sê Hy het ons gemaak wat ons is.
Deur Jesus bring Hy ons terug na wat ons gemaak is en weg van versoekings en sonde.
Ons kan dus wees wat God wil hê ons moet wees. Dit beteken net die eie ek in my moet minder word en die soeke na wat God in my geplaas het om sy wil te doen moet meer word.

Om oor te dink:

 • Ondersoek jouself en vra wat is die unieke eienskappe wat God in jou geskep het om Sy werk te doen.
 • Dank Hom daarvoor.
 • Ontdek en ontwikkel dit eerder as om jouself minderwaardig te ag in God se diens.

Gebed
Here help my om myself te ontdek soos U my gemaak het en om so te leef dat ek U wil vir my kan bereik.

Saterdag 23 Januarie

2 Korintiërs 1:1-7

2 Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus!

Ons het hierdie week in diepte na hierdie 7 verse gekyk en ook nagedink wat dit vir ons beteken, hier en nou.

Ons het gesien:

 • Moeilikheid en bemoediging is deel van ons lewens as volgelinge van Jesus.
 • Wanneer ons in allerlei moeilikhede verkeer het ons die geleentheid om vir God en mense op ’n dieper manier te ken en te ervaar.
 • Ons moeilikhede is toerusting om ander mense te bedien, so vreemd soos dit vir ons mag klink.
 • Wanneer ons onsself volgelinge van Jesus noem, beteken dit dat ons lewens ook soos Syne gaan lyk, en dat ons deel in beide Sy lyding en Sy bemoediging.
 • Dat ons met geduld hierdie lyding moet verduur.

Dis belangrik om te weet dat hierdie gedeelte ons nie dring om moeilikhede te gaan soek nie. Dit dring ons eerder om getrou te bly in tye van swaarkry en beproewing.
Getrouheid aan Jesus beteken beproewings in hierdie wêreld, getrouheid aan Jesus beteken ook dat jy Goddelike bemoediging, troos en liefde sal ervaar, ook in hierdie wêreld.

Om oor te dink:

 • Is jy al bedien deur iemand wat deur dieselfde moeilikhede as jy gegaan het? Wat het dit vir jou beteken?
 • Wat maak dat jy sukkel om aan Jesus getrou te bly in moeilikhede?
 • Wie kan jy bemoedig wat tans deur moeilikhede en beproewings gaan?
 • Wat beteken dit vir jou om vandag vir God te prys as die Vader wat Hom oor ons ontferm?

Suffering has never wrecked a persons faith, it has always revealed a persons faith. Bryan Loritts

Vrydag 22 Januarie

2 Korintiërs 1:1-7

6 As ons dus in beproewing kom, is dit dat julle bemoedig en gered kan word. As ons bemoedig word, is dit om julle te bemoedig en te versterk, sodat julle met geduld dieselfde lyding kan verduur wat ons ook verduur. 7 En wat julle betref, het ons ‘n vaste verwagting: ons weet dat net soos julle saam met ons deel het aan die lyding, julle ook aan die bemoediging deel het.

Sommige mense in Korinte het vir Paulus gekritiseer omdat hy so baie lyding verduur het. Hulle het gemeen ’n “ware” apostel sal meer “suksesvol” wees en nie voortdurend soveel moeilikheid en beproewinge beleef nie. In vers 6 sê Paulus dat sy lyding juis ter wille van die Korintiërs se bemoediging en redding is.
Dit is vandag nog so: om mense met die evangelie te bereik, te bemoedig en te bedien behels dikwels opoffering, lyding en diensbaarheid. Ons word inderdaad geroep “om te sterf” sodat ander kan leef. Dit is ’n lywige deel van ons roeping, maar een wat Paulus as ’n gegewe beskou.

So, wat moet ons doen as ons in beproewing kom? Paulus sê dat ons met geduld hierdie lyding moet verduur. Ons weet vanuit ons eie lewens dat dit regtig moeilik is. Niemand van ons staan vandag op en is van nature opgewonde oor die moontlike beproewinge wat ons vandag gaan/kan beleef nie. Paulus verseker ons egter dat ons God se bemoediging en krag sal ervaar wanneer ons vasbyt en beproewinge geduldig verduur.

Om oor te edink:

 • Wie kan jy vandag met die evangelie bedien?
 • Watter opoffering/s moet jy tans maak om mense met die goeie nuus te bereik?
 • Wie ken jy wat ’n goeie voorbeeld is van iemand wat beproewinge geduldig kan verduur? Hoe bemoedig dit jou vandag?

“It is difficult to know the true spiritual state of those who have only known the mountaintop but never the valley, only ease but never pain. But there is strange encouragement in the distressing afflictions of the Christian experience. This is safe ground. For this is the path Christ walked, and in finding ourselves on that path we know we are not fair-weather disciples.” Dane Ortlund

Donderdag 21 Januarie

2 Korintiërs 1:1-7

Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig, 5 want net soos daar vir ons ‘n oorvloed van lyding is ter wille van Christus, is daar ook vir ons ‘n oorvloed van bemoediging deur Christus.

Paulus het reeds gesê dat God ons sal bemoedig. Dis goeie nuus! Nou praat hy van ’n oorvloed van bemoediging, en ’n oorvloed van lyding. Dink vir ’n oomblik daaroor… dit voel amper asof die twee goed nie tegelykertyd kan gebeur of ervaar word nie.

Wanneer ons na Jesus se lewe kyk, dan verstaan ons hoe hierdie twee goed tegelykertyd ervaar kan word. Jesus, perfek gehoorsaam aan Sy Vader, het die ergste lyding verduur wat enige mens ooit kon; om doodgemaak te word ter wille van iemand anders. Tog kry Hy dit reg om aan die kruis vir Sy Vader te vra om die mense wat Sy lyding veroorsaak te vergewe. Jesus kon enduit hierdie lyding verduur, omdat Hy die bemoediging van Sy Vader geken het. Kyk maar na die ritme van Jesus se lewe in die Evangelies: Hy het Homself gedurig afgesonder en tyd saam met Sy Vader spandeer voordat Hy aangegaan het met Sy werk.
Uiteindelik het Jesus se lyding en Sy bereidwilligheid om dit te verduur weens die bemoediging van Sy Vader die redding van die wêreld bewerk.

Wanneer ons onsself volgelinge van Jesus noem, beteken dit dat ons lewens ook soos Syne gaan lyk, en dat ons deel in beide Sy lyding en Sy bemoediging. Dit beteken dat ons sal ervaar hoe God ons bemoedig terwyl ons opofferend en bereidwillig ly soos Hy.
God is by elkeen van ons. Ons is een met Jesus. Daar is vir ons ’n oorvloed van bemoediging.

Om oor te dink

 • Watter deel van jou geloofslewe voel tans vir jou soos lyding?
 • Hoe ervaar jy tans God se bemoediging?
 • As iemand jou sou vra of die lyding wat jy moet verduur as Christen die moeite werd is, wat sal jou antwoord wees?
 • Wie ken jy wie se lewe ’n voorbeeld is van ’n oorvloed van lyding en bemoediging?

The suffering never outruns the comfort! Tony Merida

Woensdag 20 Januarie

4 In elke moeilikheid bemoedig Hy ons. Daarom kan ons ook ander bemoedig wat in allerlei moeilikhede verkeer.

Ons weet nie altyd wat die rede vir ons moeilikheid is nie. Ons weet dat iemand soos Job ook nie al die antwoorde op sy vrae oor sy eie moeilikheid gekry het nie.

Hier is wat ons wel weet:

 • Wanneer ons in allerlei moeilikhede verkeer het ons die geleentheid om vir God op ’n dieper manier te ken en te ervaar.
 • Wanneer ons in allerlei moeilikhede verkeer het ons die geleentheid om ander mense op ’n dieper manier te ken en te ervaar.

Ons moeilikhede is toerusting om ander mense te bedien, so vreemd soos dit vir ons mag klink. God se bemoediging bereik nie ’n eindbestemming by ons nie. Deur Sy bemoediging word ons agente van hoop en heling vir ander mense. Die bekende musiekgroep Straatligkinders het ’n lied met die naam Jou seer is die brug na iemand anders se hart. Dit is wat Paulus bedoel in vers 4.

Om oor te dink

 • Kon jy al met iemand gesels oor jou moeilikhede en hulle daardeur bemoedig?
 • Watter seer wat jy al ervaar het kan die brug wees na iemand anders se hart?
 • Het jy vir God en mense op ’n dieper manier geken en ervaar toe jy in sekere moeilikhede verkeer het?

They who dive in the sea of affliction bring up rare pearls.” Charles Spurgeon

Dinsdag 19 Januarie

2 Korintiërs 1:1-7

3 Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! Hy is die Vader wat Hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid moed gee. 4 In elke moeilikheid bemoedig Hy ons.

Moeilikheid en bemoediging is deel van ons lewens as volgelinge van Jesus. Hierdie gedeelte praat juis daaroor. Die griekse woorde wat hier gebruik word vir moeilikheid en bemoediging is ryk in betekenis, en ons gaan deur die loop van die week daarna kyk.

Die eerste belangrike ding om raak te sien, is dat die Christen woorde van lof en dank het in tye van moeilikheid. Waarom? Want God staan nie apaties en op ’n afstand daaroor nie, nee, Hy ontferm Hom oor ons, en Hy bemoedig ons.

God se bemoediging is nie iets wat ons net goed of lekker laat voel nie. God se bemoediging gee eerder vir ons die krag om aan te gaan wanneer die lewe taai is, soos mense wat langs die pad staan by die Comrades Maraton en almal aanmoedig om aan te gaan.
Ons almal het hierdie bemoediging nodig, en Paulus maak dit duidelik dat dit op net een plek te vinde is, en dit is by God self. Hierdie Goddelike bemoediging is ook ’n voorskou vir dit wat vir ons in die ewigheid wag, daarom kom al die lof vir God toe!

Die feit dat Jesus ’n mens was en al ons moeilikheid hier op aarde ken behoort ons altyd te bemoedig!

Om oor te dink:

 • Waarvoor kan jy vir God prys, selfs al beleef jy tans baie moeilikheid?
 • Het jy onlangs ervaar hoe God self jou bemoedig het?
 • Het jy jou al verbeel dat Jesus as mens in jou spesifieke situasie is? Wat sou Hy gedoen het?

Comfort relates to encouragement, help, exhortation. God’s comfort strengthens weak knees and sustains sagging spirits so that one faces the troubles of life with unbending resolve and unending assurance. David Garland

Maandag 18 Januarie

Lees Psalm 136
1 “Loof die Here, want Hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. 2 Loof die oppermagtige God. Aan sy liefde is daar geen einde nie. 3 Loof die magtigste van alle maghebbers. Aan sy liefde is daar geen einde nie.” (‭‭Ps 136:1-3‬ ‭AFR83‬‬)

Om oor te gesels:
Hierdie Psalm se refrein is: “aan sy liefde is daar geen einde nie”. Dit is ook ‘n geskiedenis psalm en vertel die geskiedenis van Israel terwyl die refrein alles saam bind.
Die liefde hier sluit ook God se genade, getrouheid en voorsiening in.
God is net alleen ons Skepper nie, maar ook ons Verlosser.
Ons mis partymaal God se liefde as ons nie vir ‘n oomblik stilstaan en terugkyk nie. Vandag is ‘n goeie dag om oor jou lewe terug te kyk. Skryf jou eie psalm en as jy aan iets dink, skryf dit neer en dan hierdie refrein: “aan sy liefde is daar geen einde nie” na elke gebeurtenis in jou lewe. Bid dan hierdie psalm van jou.

Gebed
Here, dankie dat U liefde onuitputlik is en nooit ophou nie. Dankie dat dit elke môre nuut is. Ek vertrou U met my lewe. Amen.

Saterdag 16 Januarie

Matteus 7:24-29
24 “Elkeen dan wat hierdie woorde van My hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met ‘n verstandige man wat sy huis op rots gebou het. 25 Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en tog het dit nie ingestort nie, want die fondament was op rots. 26 En elkeen wat hierdie woorde van My hoor en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met ‘n dwaas wat sy huis op sand gebou het. (Mat. 7:24-26)

Om oor te gesels:
Jesus sluit die Bergrede af en sê dat ons hierdie woorde ter harte neem en dit doen, dan is ons lewens op ’n stewige fondament gebou. Jesus is die Rots wat nooit sal wankel nie en ons kan onsself aan Hom toevertrou.
As gelowiges word ons genooi om hierdie woorde van Jesus nie maar net te hoor en sê dis mooi nie, ons moet dit elke dag te onthou en te doen.

 • Wat het jou die meeste van die Bergrede (Mat. 5-7) die afgelope tyd aangespreek?
 • Wat sal jy graag meer wil doen?
 • Vir wie kan jy prakties Jesus se liefde in die volgende tyd gaan wys?

Gebed
Here Jesus, dankie dat ek U woorde kan hoor. Dankie dat U my Rots is. Help my om U te volg en te vertrou en doen. Amen.

Vrydag 15 Januarie

Matteus 7:21-23
21 “Nie elkeen wat vir My sê: ‘Here, Here,’ sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. 22 Baie sal daardie dag vir My sê: ‘Here, Here, het ons dan nie in u Naam gepreek nie, deur u Naam bose geeste uitgedryf en deur u Naam baie wonders gedoen nie?’ 23 Dan sal Ek openlik vir hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My af, julle wat die wet van God oortree.” (Mat 7:21-23)

Om oor te gesels:
Jesus is besig om die Bergrede af te sluit en spreek die mense aan wat godsdienstig geklink het maar geen lewende verhouding met Hom gehad het nie. Om Jesus te ken en uit daardie verhouding te leef is die kern. Vandaar dat Jesus heeltyd ons aanmoedig dat ons woorde en dade ooreenstem. Ons kan nie skynheilig wees en net dinge doen om deur mense raakgesien te word nie.
Wanneer ons sonder liefde vir God en mense optree, is ons besig om die wet te oortree.
Hierdie harde woorde wil vandag vir ons ’n spieël wees om ons aan te moedig om die Vader se wil te doen en Jesus se liefde uit te leef.

Gebed
Hemelse Vader, help my om U wil te doen. Mag ek U meer en meer ken en doen wat U van my vra. Amen.

Donderdag 14 Januarie

Matteus 7:15-20
17“’n Mens se lewe is soos ’n vrugteboom: goeie vrugtebome dra goeie vrugte en slegte bome dra slegte vrugte. 18 ’n Goeie boom kan tog nie slegte vrugte dra nie en ’n slegte boom kan ook nie goeie vrugte oplewer nie. 19 Daar wag groot probleme op alle bome wat slegte vrugte dra. Hulle word eenvoudig afgekap en in die vuur gegooi. Dus, as julle wil weet watter mense die goeie nuus verdraai, moet julle maar net gaan kyk hoe hulle leef. Hulle lewens wys watter soort vrugte hulle dra. (Mat 7:17-19 DB)

Om oor te gesels:
Jesus waarsku teen die vals profete wie se doen en late nie mekaar ooreenstem nie. Hy gebruik die beeld van ’n vrugteboom en sê dat ons aan ons vrug geken sal word.
As volgelinge van Jesus moet ons woorde, dade en motiewe getuig van wat ons glo. Ons kan nie een ding sê en dan iets anders doen nie. Mense hou ons dop. Ons mag dalk vandag die enigste Bybel wees wat iemand “lees” in die manier wat ons hulle hanteer.
Ons moet in alles die waarheid nastreef en nie meegesleur word deur valshede en onwaarhede nie. Laat ons God vandag verheerlik in alles wat ons doen.
Laat die vrug van die Gees in Gal. 5:22 ons riglyn wees: “liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.

Gebed
Here, help my om vandag vrug te dra en dat wat ek sê en doen U sal verheerlik. Amen.

Woensdag 13 Januarie

Matteus 7:12-14
12“Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dit is tog waarop dit neerkom in die wet en die profete.” (Mat 7:12 AFR83)

Om oor te gesels:
Hierdie woorde van Jesus staan bekend as die “goue reël”. Baie godsdienste stel dit andersom, op ’n negatiewe manier: “Moenie aan ander doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie.”
Jesus stel dit juis positief sodat ons eerste reageer. Die Boodskap vertaal dit treffend: “As daar een goue reël is waarvolgens julle moet lewe, is dit die volgende: vra julle elke dag af hoe julle wil hê ander mense teenoor julle moet optree. Gaan tree dan eerste so teenoor hulle op. As julle so leef, doen julle alles wat die Bybel van julle vra.” (Mat 7:12 DB)

Net hierna gebruik Jesus die beeld van die breë en smal weg om ons te herinner dat dit moeiliker is om die regte ding te doen, want dit vra groot opofferings.

Kom ons leef vandag die “goue reël” positief en doen eerste goed aan iemand anders. Vir wie gaan jy vandag iets doen?

Gebed
Here, dit is nie altyd maklik om die regte ding te doen nie. Help my om vandag juis vir iemand iets goeds te doen en so U koninkryk vandag te laat kom. Amen.

Dinsdag 12 Januarie

Matteus 7:7-11
“7 Vra, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal kry; klop, en vir julle sal oopgemaak word, 8 want elkeen wat vra, ontvang; en elkeen wat soek, kry; en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. 9 “Watter mens onder julle sal vir sy seun ‘n klip gee as hy brood vra, 10 of ‘n slang as hy vis vra? 11 As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan dié wat dit van Hom vra?” (Mat. 7:7-11)

Om oor te gesels:
Jesus moedig ons aan om aan te hou na God in gebed te soek. Ons moenie dink dit help nie en daarom bid ons nie. Ons moet aanhou vra vir o.a. meer liefde en wysheid, soos Jakobus 1:5 ons ook herinner.
Jesus sê dat ons Vader vir ons lief is en vir ons omgee. Hy sorg vir ons. Net soos ons nie vir ons kinders slegte dinge sal gee nie, sal Hy ook nie. Die Vader weet die beste en ons kan Hom daarmee vertrou.
Deel jou hart met Hom. Hy verstaan beter as wat jy dink of voel.

Gebed
Ons Vader, dankie dat ek kan bid. Dankie dat U vir my sorg. Mag ek nie moeg word om steeds in gebed my hart met U te deel en te vra nie, want U ken my behoeftes. Amen.

Maandag 11 Januarie

Matteus 7:1-6
1 “Moenie oordeel nie, sodat oor julle nie geoordeel word nie; 2 met dieselfde oordeel waarmee julle oor ander oordeel, sal oor julle geoordeel word, en met dieselfde maat waarmee julle vir ander meet, sal vir julle gemeet word.
3 “Waarom sien jy die splinter raak wat in jou broer se oog is, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? 4 Of hoe kan jy vir jou broer sê: ‘Wag, laat ek die splinter uit jou oog uithaal,’ en intussen is daar ‘n balk in jou eie oog? 5 Huigelaar! Haal eers die balk uit jou eie oog uit, dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broer se oog uit te haal.

Om oor te gesels:
As ons verder deur die Bergrede gaan, wys Jesus dat ons versigtig moet wees met ons oordeel. Partymaal wil ons onsself regverdig en nie erken dat ons verkeerd is nie.
Dit wat ons in ander mense irriteer, is dikwels dinge wat onsself doen of nie van hou nie. Dit is makliker om ander se foute raak te sien, eerder as ons eie.
Kom ons oordeel minder en help mekaar in liefde reg, want so laat ons die koninkryk van Jesus kom.

Gebed
Here, ek sien nie altyd my eie foute raak nie en oordeel maklik. Help my om my eie foute te erken en help my om mense met liefde te hanteer. Amen.

Saterdag 9 Januarie

Matteus 6:1-4
1 “Moenie julle godsdienstige pligte in die openbaar nakom om deur mense gesien te word nie, want dan kry julle geen beloning van julle Vader wat in die hemel is nie. 2 “As jy byvoorbeeld armes help, moet dit nie uitbasuin nie… 3 Nee, as jy iets vir die armes gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, 4 sodat jou goeie daad verborge kan bly. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon.” (Mat. 6:1-4)

Om oor te gesels:
Jesus maak ons geloof baie prakties en praat oor wat ons doen. Ons kan nie God probeer beïndruk deur voor mense vir ander mense iets te gee en dan te dink dat ons iets goeds gedoen het nie.
Ons moet met so ’n gesindheid gee dat ons ons linker- en regterhand nie weet wat ons doen nie. Niemand behalwe die Vader hoef te weet nie. Op hierdie manier bring ons die koninkryk van God juis vir mense wat dit nodig het.
Hierdie “armes” is nie altyd mense wat jy nie ken nie en waarmee jy jou gewete sus nie. Partymaal is dit naby mense, selfs familie, wat die Here jou in staat stel om hulle te help. Ons moet vir wysheid bid dat die Here vir ons wys waar ons ’n verskil kan maak, sonder om dit uit te basuin en ons met die regte gesindheid gee.

Gebed
Here, help my om met ’n oop hand te gee waar U vir my wys om te gee. Mag ek met die regte hart gee en help waar ek kan. Ek wil U hiermee vertrou. Amen.

Vrydag 8 Januarie

Matteus 5:48
“Wees julle dan volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is.” (Mat. 5:48 AFR83)

Om oor te gesels:
Terwyl Jesus met die Bergrede besig is, sê Hy dat ons amper hierdie vreemde woorde: ons moet ook volmaak wees. Ons eerste reaksie is dat dit nie moontlik is nie en daarom gaan ons nie eers probeer nie.
Die Boodskap vertaling help ons om hierdie vers beter te verstaan:

“Julle moet soos julle hemelse Vader wees. Hy het almal hier op die aarde lief. As julle ook vol liefde en respek optree teenoor almal met wie julle te doen kry, doen julle presies wat die wet van julle vra. Dan stap julle in julle hemelse Vader se voetspore. Dan is julle net soos Hy!” ‭‭(Mat.‬ ‭5:48‬ ‭DB‬‬)

Soos ‘n kind ‘n ouer gelukkig wil maak, so maak ons die Vader se hart bly, wanneer ons doen wat Hy van ons vra. Hoe meer ons dit doen, hoe makliker word dit. Ons doen dit uit liefde vir Hom en nie uit vrees nie.

Gebed
Here, dankie dat U volmaak is. Dankie dat U vir my lief is. Ek wil graag in U voetspore stap. Help my om vandag te doen wat U van my vra. Amen.

Donderdag 7 Januarie

Matteus 5:38-48
44 Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle vyande liefhê, en julle moet bid vir dié wat vir julle vervolg, 45 sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immers sy son opkom oor slegtes en goeies, en Hy laat reën oor dié wat reg doen en oor dié wat verkeerd doen. 46 As julle net dié liefhet wat vir julle liefhet, watter loon kan julle dan nog verwag? (Mat. 5:44-46)

Om oor te gesels:
Jesus gaan voort om in die Bergrede oor verhoudings te praat. Mense het gedink dat jy maar mense kan terugkry as hulle iets aan jou gedoen het en dat jy jou vyande kan haat. Jesus kom wys en gee ’n nuwe opdrag. Ons moet ons vyande liefhê en vir hulle bid.
Dit is egter moeilik, maar ons kan begin deur te bid dat die Here ons harte verander om met ’n nuwe gesindheid na die mense om my te kyk.
In plaas daarvan dat ek vir iemand kwaad is, of jaloers is, dat ek vir hom/haar sal bid. Vra die Here om jou hiermee te help. Dit bly ’n proses en gebeur nie oornag nie.

 • Vir wie wil jy vandag bid?
 • Is daar iemand wat die Here op jou hart lê?

Gebed
Here, dit is vir my moeilik om te vergewe.
Here, leer my om te kan bid vir mense wat my te na kom.
Here, leer my om U lief te hê sodat ek my vyande ook kan liefhê. Amen.

Woensdag 6 Januarie

Matteus 5:27-37
Laat julle ‘ja’ eenvoudig ‘ja’ wees en julle ‘nee’, ‘nee’. Wat meer gesê word as dit, kom van die Bose.” (Mat. 5:37)

Om oor te gesels:
Jesus praat oor verhoudings en dat ons optrede in verhoudings implikasies het. Ons moet altyd die beste in verhoudings koester.
Ons moet altyd probeer om verhoudings te herstel, en nie net soek na verskonings om hulle te verbreek nie.
Jesus beklemtoon hoe belangrik dit is om die waarheid te praat en vertroue met jou woorde in te boesem. Ons moet die erns van ons woord nie onderskat nie.

 • Beywer jy om jou verhoudings te koester? Wat kan jy vandag doen vir iemand naby aan jou?
 • Maak jy erns met jou woorde?

Gebed
Here, ek faal baie keer in my verhoudings, maar help my om dit altyd te koester. Mag my woord my eer wees en so aan U al die eer gee. Amen

Dinsdag 5 Januarie

Matteus 5:17-26
17 “Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle hulle volle betekenis te laat kry.
20 Ek sê vir julle: As julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as dié van die skrifgeleerdes en die Fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie.”
(Mat. 5:17, 20)

Om oor te gesels:
Jesus is besig met Sy Bergrede en sê vir almal wat na Hom luister dat Hy nie die wet en die profete (Ou Testament) kom ongeldig maak het nie, maar dat Hy juis vir hulle kom wys het wat die bedoeling en volle betekenis daarvan was. Die mense van daardie tyd het gedink dat as jy doen wat die wet sê sonder dat jou hart daarin is, kan dit as getrouheid aan die Here beskou word.

Jesus haal uit die wet aan en praat dan oor versoening. Ons moet in vrede met mekaar leef. As jy weet iemand het iets teen jou, moet jy eers gaan vrede maak. Koester die verhouding. (Mat 5:23-24)
Dit is verseker moeilik, maar op hierdie manier help ons die koninkryk van God kom.

 • Is daar iemand met wie jy vandag vrede moet maak? Of liefdevol mee moet praat?

Gebed
Here, dit is moeilik om die regte ding te doen. Partymaal wil ek liewer net doen soos wat ek dink, en dink dis genoeg, maar help my om U koninkryk te laat kom. Help my om in vrede te leef. Amen.

Maandag 4 Januarie

Matteus 5:13-16
13 “Julle is die sout vir die aarde. Maar as sout verslaan het, hoe kry ‘n mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi, en die mense vertrap dit.
14 “Julle is die lig vir die wêreld. ‘n Stad wat op ‘n berg lê, kan nie weggesteek word nie; 15 ook steek ‘n mens nie ‘n lamp op en sit dit onder ‘n emmer nie maar op ‘n lampstaander, en dit gee lig vir almal in die huis. 16 Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik.” (Matt 5:13-16)

Om oor te gesels:
Nadat Jesus die saligsprekinge gedeel het en vir Sy volgelinge gesê het dat hulle geseënd sal wees, ook as dit swaar gaan met hulle, moedig Jesus hulle aan met hierdie twee treffende beelde. Hulle en ons is die sout vir die aarde en lig vir die wêreld.
Met beide hierdie beelde mis jy dit dadelik as dit nie daar is nie. As daar nie sout in kos is nie, proe jy dit en as daar nie lig is nie, sien jy net donkerte.
Jesus moedig ons aan om met alles wat ons doen aan ander te wys dat Hy dié verskil in ons lewens is. Dit gaan nie daaroor dat mense ons eer en waardeer vir wat ons doen nie, maar dat die Vader in die hemel verheerlik sal word.

 • Waar kan jy vandag vir iemand iets doen sodat hy/sy die Vader se goedheid sal beleef?

Gebed
Here, soms voel ek nie of ek vir iemand iets kan beteken nie, maar U roep my op om ’n verskil te maak waar ek vandag is. Help my om vandag vir iemand sout en lig te wees. Amen.

Saterdag 2 Januarie

Psalm 131
Selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie, Here. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is. 2 Ek het rus en kalmte gevind. Soos ‘n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. 3 Wag op die Here, Israel, nou en vir altyd.
(Psalm 131:1-3)

Om oor te gesels:
Om te rus by die Here is ’n bewustelike keuse. Een manier om te rus is nie heeltyd aan jouself te dink nie en ook nie besorg te wees oor dinge wat bo ons vermoë is nie. Ons kan rus en tevredenheid by die Here ervaar, wanneer ons wag op die Here – om bewustelik afhanklik van Hom te leef in alles wat ons doen.

 • Wat is dit waaroor jy jou onnodig bekommer en besorg is waaraan jy niks kan doen nie?
 • Waaroor is jy besorg wat binne jou vermoë is om te kan verander?
 • Wat beteken dit vir jou om te wag op die Here?

Gebed
Here, laat my nie besorg wees oor dinge wat ek nie kan verander nie. Laat ek dinge raaksien wat ek wel kan verander en gee my die wysheid om te kan onderskei tussen die twee. Ek wil my rus en tevredenheid in U beleef. Amen.

Vrydag 1 Januarie

Matteus 11:28-30
28 “Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. 29 Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. 30 My juk is sag en my las is lig.” (Mat. 11:28-30)

Om oor te gesels:
Hierdie is seker een van die bekende uitnodigings van Jesus, maar ook een van die moeilikstes. Ons sukkel om te rus en oor te gee. Lees hierdie teks in die Boodskap vertaling en mag dit jou inspireer vir die jaar wat voorlê.

“Daarom wil Ek julle uitnooi: Voel julle moeg vir hierdie lewe? Knak julle knieë onder al die probleme en verantwoordelikhede wat julle moet dra? Het julle godsdiens leeg geword sodat dit julle geestelike dors nie meer les nie? Kom dan na My toe! Ja, kom wy jou lewe aan My toe. By My sal jy weer die sin van die lewe ontdek.
“Kom luister na wat Ek vir jou oor jou lewe wil leer. Ek sal jou leer dat geluk nie is om heeltyd net vir jouself te leef nie. Jy sal ontdek wat dit beteken om nog vir ander mense tyd en liefde oor te hê.
29 “Kom ontdek watter vreugde dit bring om te leef soos God wil hê jy moet leef.
“Dis nie moeilik om so te leef nie; om die waarheid te sê, 30 as jy so begin leef, sal jy agterkom hoe lekker die lewe regtig kan wees.”
(Mat. 11:28-30 Die Boodskap)

Gebed
Here, hierdie is my begeerte en wens vir die nuwejaar. Mag ek die sin en vreugde van die lewe saam met U ontdek. Amen.

Donderdag 31 Desember

Jesaja 40:28-31
28Weet jy dan nie, het jy nog nie gehoor nie? Die Here is die ewige God, Skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, Hy raak nie afgemat nie en sy insig is ondeurgrondelik. 29 Hy gee die vermoeides krag, Hy versterk dié wat nie meer kan nie. 30 Selfs jongmanne word moeg en raak afgemat, selfs manne in hulle fleur struikel en val, 31 maar dié wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie. (Jesaja 40:28-31)

Om oor te gesels:
Ons is aan die einde van 2020 en jy mag dalk moeg voel en nie kans sien vir wat voorlê nie. Dalk was hierdie jaar vir jou baie moeilik gewees en is jy bekommerd oor wat die volgende jaar vir jou inhou.
Jesaja kom gee vir die volk die belofte dat die Here, die ewige God en Skepper hulle en ons nooit sal alleen los nie.
Hy is die een wat vir ons krag gee as ons nie meer kan nie. Ons kan Hom daarvoor vertrou.

 • Om te rus in die Here beteken om jouself aan Hom oor te gee. Om te erken as jy moeg en afgemat geraak het. Om te erken as jy gestruikel het. Die Here tel ons weer op.
 • As jy terugkyk op die jaar kan jy sien hoe die Here jou gedra het, toe jy gedink het jy kan nie meer nie. Sê vir die Here daarvoor dankie.
 • Mag jy ervaar hoe die Here vir jou nuwe krag gee en jou op arendsvlerke laat vlieg en dat jy nie sal moeg word nie.

Gebed
Here, dankie dat U my hierdie jaar gedra het toe ek nie meer kon nie. Dankie dat U nie moeg en afgemat word nie. Dankie dat U my altyd optel en op arendsvlerke laat vlieg. Dankie dat U so getrou is. Amen.

Woensdag 30 Desember

Psalm 94
18 Toe ek gedink het my voete gly, het u troue liefde my regop gehou, Here. 19 Toe ek met baie onrus in my binneste sit, het u vertroosting my tot rus gebring. (Psalm 94:18-19)

Om oor te gesels:
Party maal beleef ons nie die Here se rus oor die onrus wat in ons leef. Die Psalmskrywer kyk om hom en wonder hoekom dinge gaan soos dit gaan. Hy sien onreg raak en mense wat net doen wat hulle wil, terwyl hyself swaarkry. Hy besef dan dat hy ook sy onrus aan die Here moet oorlaat, want vers 13 sê: “vir wie U rus gee na tye van teëspoed”. Die Here se troue liefde hou hom regop en gee rus. Die Here het hom gehelp.

 • Daar mag dinge wees wat onrus in jou veroorsaak. Gee dit vandag vir die Here, sodat jy ook Sy rus kan beleef.
 • Die Here sélf bring vertroosting en rus. Weet dat Sy troue liefde ons regop hou. Hy is die enigste Een wat help.

Gebed
Here, dit is so maklik om op alles te fokus wat my onrustig maak en dit oorweldig my soms. Help my om my onrus vir U te gee, sodat ek U vertroosting en rus kan ervaar. Dankie dat U liefde my altyd regop hou. Amen.

Dinsdag 29 Desember

Psalm 23
Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. 2 Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is (Psalm 23:1-2)

Om oor te gesels:
Een van die maniere om God se rus te ervaar, is om te erken dat Hy ons Herder is. Hy is die Een wat in beheer is en ons versorg. Wanneer ek toelaat dat die Here soos ’n herder vir my sorg, kan ek Sy rus en groen weivelde ervaar. Ek sal dan ook niks kort kom nie.

Hierdie rus in die Here beteken nie dat dit altyd net maklik is nie. Psalm 23:4 herinner ons dat selfs as dit moeilik gaan en ons donker dieptes gaan is die Here steeds daar.

 • Laat jy toe dat die Here jou Herder is sonder om heeltyd self beter te wil weet wat jy nodig het?
 • Waar ervaar jy die Here se rus in groen weivelde?
 • Hou vas aan die wete dat jy nooit alleen is nie!

Gebed
Here, U is my Herder! Dit is my verlange en my getuienis. Mag ek vandag U rus in groen weivelde ervaar. Selfs al gaan dit moeilik, weet ek dat U by my is, want in U hande is ek veilig. Amen.

Maandag 28 Desember

Psalm 62
6 Net by God vind ek rus, want op Hom vertrou ek. 7 Net Hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek stewig staan. 8 God is my redding en my krag. Hy is my rots, my sterkte, God is my toevlug. (Psalm 62:6-8)

Om oor te gesels:
Ons gaan hierdie week stilstaan by rus. Wat beteken dit om in die Here te rus. Jy mag dalk nou met vakansie wees of jy kan werk en uit sien na rus. Jy kan egter in die Here rus as jy werk of as jy met vakansie is. Dit gaan oor ’n ingesteldheid.

 • Het jy behoefte om te rus in die Here?
 • Wat sal jy vir die Here wil sê as jy by Hom kom rustig word? Dink na oor hierdie teks terwyl jy met die Here praat.
 • Maak vandag iewers tyd om weer hierdie teks te lees en by die Here tyd te spandeer en te rus. Probeer om vers 6 te memoriseer.

Gebed
Here, ek wil vandag by U kom rus. Ek raak so besig dat ek vergeet om net tyd saam met U te spandeer en in U liefde te rus. Help my om vandag weer by U rus te vind, want ek weet ek kan U vertrou. Amen.

Saterdag 26 Desember

Matteus 11:2-6
Johannes het in die tronk gehoor wat Christus alles gedoen het, en het toe deur sy volgelinge ‘n boodskap aan Hom gestuur om te vra: “Is U die Een wat sou kom, of moet ons ‘n ander een verwag?”  Jesus antwoord hulle: “Gaan vertel vir Johannes wat julle hoor en sien: Blindes sien, lammes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, en aan armes word die evangelie verkondig. En gelukkig is elkeen wat nie aan My begin twyfel nie.”

Om oor te gesels:

 • Het jou omstandighede jou al ooit laat twyfel of Jesus die antwoord is op alles in jou lewe? Watter omstandighede is daar tans wat jou laat twyfel?
 • Jesus probeer nie oortuig nie, maar wys na al die wonderwerke wat hy reeds besig is om uit te voer. Is daar wonderwerke in jou lewe wat terugwys na Jesus? Dink aan die kleinste wonders in jou dag!
 • Wanneer omstandighede jou oorweldig, hoe kan jy eerder meer staatmaak op die Here in daardie omstandighede?

Gebed:
Here van my lewe,
Na al die feesvieringe en besig wees van Kersfees, staan ek stil en wonder waaroor alles werklik gaan. Waaroor al die voorbereidings en harde werk gegaan het. En ek besef dat ek dalk my fokus bietjie verloor het.
Here, ek het meer op self, familie en die liggies van Kersfees gefokus. Ek het meer op die probleme, spanning en bekommernisse wat steeds teenwoordig is gefokus. En dan wonder ek of U steeds die oplossing op alles in my lewe is.
Here, ek is jammer. Ek is skuldig. Ek vra vergifnis. Here, help my ongeloof. Here, help my fokus. Here, help my. Ek weet ek is ‘n mens met soveel tekortkominge. Here, sal U asb elke tekortkoming gebruik om U naam groot te maak en aan te vul sodat ek meer op U vertrou.
Dankie Here dat U steeds dié een is. Dankie dat U steeds werklik die Here van my lewe is.
Amen

Donderdag 24 Desember

1 Johannes 1:1-4
67Sagaria, die kindjie se pa, is met die Heilige Gees vervul en het as profeet gesê: 68“Lofwaardig is die Here, die God van Israel, want Hy het sy volk in genade opgesoek en vir hulle verlossing bewerk. 69’n Sterk Verlosser het Hy vir ons laat opstaan uit die huis van sy dienaar Dawid. 70So het die Here dit reeds van oudsher belowe deur die mond van sy heilige profete: 71om ons te verlos van ons vyande en uit die hand van al ons haters; 72om Hom te ontferm oor ons voorvaders en sy heilige verbond te onthou. 73Met ‘n eed het Hy dit bevestig aan ons voorvader Abraham dat Hy sou gee dat ons, 74gered uit die hand van vyande, Hom onbevrees kan dien 75in vroomheid en opregtheid al die dae van ons lewe. 76“En jy, kindjie, ‘n profeet van die Allerhoogste sal jy genoem word, want jy sal voor die Here uit gaan om sy pad gereed te maak, 77om kennis van verlossing aan sy volk mee te deel: verlossing deur vergifnis van hulle sondes, 78danksy die genadige ontferming van ons God. Soos die môreson sal Hy opgaan en uit die hoogte op ons afstraal, 79om lig te bring aan dié wat in duisternis en in die skaduwee van die dood lewe, om ons voetstappe te rig op die pad van vrede.”

Om oor te gesels:

 • Hoe dink jy het Sagaria gevoel toe hy die belofte van ‘n kind ontvang het? Het die Here al ooit vir jou ‘n belofte in jou hart gegee wat vir jou amper onmoontlik voel? Hoe verskil of stem jou reaksie op die belofte met die van Sagaria?
 • Sagaria se reaksie was lofprysing toe sy belofte vervul is? Hoe sou jy reageer as God die belofte aan jou nakom?
 • Sagaria het ‘n gebed oor sy kind gebid. Watter gebede bid jy oor die vervulling van beloftes in jou lewe?

Prakties
https://www.youtube.com/watch?v=-el5p7V2z7k
Deel met mekaar waarvoor julle bid vir julleself en julle gesin. Deel met mekaar waarvoor julle die Here vertrou. Bid dan elkeen vir die person regs van jou. Julle kan selfs die gebede skryf en vir mekaar gee.

Gebed:
Here van my lewe,
Dankie Here dat ek nie te vuil is vir U om skoon te maak nie. Dankie Here dat ek nie te stukkend is vir U om te genees nie. Dankie Here dat ek nie te ver is vir U om by my te wees nie. Dankie Here dat ek nie te sondig is om te vergewe nie. Dankie Here dat ek nie te waardeloos is om lief gehê te word nie.
Ek is so jammer here dat ek kla in my onstandighede eerder as wat ek vashou aan U beloftes. Vergewe asb my ongeloof en gebrek aan vertroue. Ek weet U het ‘n wonderlike plan vir my lewe. Dankie vir die oorvloed seëninge wat U reeds vir my gegee het. Dankie Here vir die manier waarop U reeds besig is om U beloftes te vervul.
Amen

Woensdag 23 Desember

1 Johannes 1:1-4
1Van die begin af was Hy daar. Ons het Hom self gehoor; ons het Hom met ons eie oë gesien; ja, ons het Hom gesien en met ons hande aan Hom geraak. Hy is die Woord, die Lewe. 2Die Lewe het gekom; ons het Hom gesien en is getuie daarvan, en ons verkondig aan julle die Ewige Lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. 3Hom wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan júlle, sodat julle aan ons gemeenskap deel kan hê. En die gemeenskap waaraan ons deel het, is dié met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus. 4Dit skryf ons sodat ons blydskap volkome kan wees.

Om oor te gesels:

 • Hoe het jou verhouding met God begin? Waarom het jy vir ‘n verhouding met God gekies?
 • Waarom is jy deel van ‘n geloofsfamilie? Hoe help ‘n geloofsfamilie jou om God te volg?
 • Hoe dien jy ander mense as gevolg van jou liefde vir God?

Prakties
https://www.youtube.com/watch?v=QPwd_TQpsHY
Skryf ‘n storie van julle gesin se storie saam met die Here van die afgelope jaar. Sit fotos by en vertel van die hoogtepunte en die laagtepunte.

Gebed:
Here van my lewe,
Dankie vir die Skrif, die aanbiddingsliedere en gebede wat ons van ander ontvang het. Dankie da tons kan sien en hoor hoe U ‘n pad stap met U mense. Help my om ook so ‘n getuienis vir ander te kan bied. Help my om U lig te reflekteer in die donker wêreld. Dankie dat U ons oorvloedig seen. Dankie dat ons tot seen van ander kan wees. Help ons om in word en daad getrou U natevolg en te getuig van U grootheid. Mag lof en danksegging konstant uit ons harte loop!
Amen

Dinsdag 22 Desember

Psalm 103:1-5

_1Van Dawid. Ek wil die Here loof, met alles wat in my is, wil ek sy heilige Naam loof. 2Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. 3Dit is Hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, 4wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, 5wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arend skenk._

Om oor te gesels:

– Wat het die Here vir jou in die afgelope jaar gedoen?

– Hoe het God vir jou gesorg en liefde bewys?

– Het jy al getuig van God se voorsienigheid? Vir wie sal jy vandag vertel van God se liefde?

Prakties

Maak ‘n Dankie Houer vir die volgende jaar. Maak seker daar is ‘n skryfding naby en papiertjies. Begin dan vandag deur neer te skryf waarvoor jy dankie wil sê. Maak seker julle beskryf ‘n bietjie meer oor die dag en omstandighede waarvoor jy dankie sê, sodat julle volgende jaar kan onthou waarvan julle gepraat het.

Gebed:

Here van my lewe,

Dankie, vir alles wat U reeds lewe lank vir my gee. U gee werklik in oorvloed. U het my omring met mense wat altyd na my kyk. U het my familie en vriende gegee wat my elke dag in woord en daad liefhet. Dankie vir mense wat my oplig en my help om my oë weer op U te laat fokus.

Dankie ook, Here, dat U my veilig bewaar het. U beskerm my teen die dinge wat lyk asof dit by ander spook. U help my om beter keuses te maak en gee my raadgewers om my te help met die moeilike besluite van die lewe. U praat op soveel maniere met my sodat ek altyd weet dat U naby is.

En Here, ek is so dankbaar dat ek diegene rondom my veilig en geliefd hou. Ek hoop dat u my die vermoë gee om elke dag vir hulle te wys hoeveel dit saak maak. Ek hoop dat u my die vermoë gee om aan hulle dieselfde liefde te gee as wat hulle aan my bewys het.

Ek is uiters dankbaar vir al u seëninge in my lewe, Here. Dankie dat ek daarvan bewus mag wees. U is goed. U voorsien. Dankie Here.

Amen

Maandag 21 Desember

Lukas 1:46-55

46En Maria het gesê: “Ek besing die grootheid van die Here, 47ek juig oor God, my Verlosser, 48omdat Hy na my in my geringheid omgesien het. Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem, 49omdat Hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het. Heilig is sy Naam! 50Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan dié wat Hom eer. 51Kragtige dade het Hy met sy arm verrig: hoogmoediges in hulle eiewaan het Hy uitmekaargejaag; 52maghebbers het Hy van trone afgeruk en geringes verhoog; 53behoeftiges het Hy oorlaai met goeie gawes en rykes met leë hande weggestuur. 54Sy dienaar Israel het Hy te hulp gekom deur te dink aan sy beloftes van ontferming 55soos Hy dit toegesê het aan ons voorvaders, aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid.”

Om oor te gesels:

– As jy jou storie saam met die Here sou neerskryf, hoe sou dit lyk? Sou jy dit as ‘n loflied kon beskryf? Waarom of waarom nie?

– Weet jy van verhale of stories waar God goed was vir jou ouers en jou voorouers? Herinner jouself aan God se storie saam met jou familie voor jou.

– Waar het God jou al bygestaan in jou lewe? Herinner jouself aan jou eie reis saam met die Here.

Prakties

Kies saam as ‘n gesin ‘n loflied waarvan julle hou en wat diep betekenis vir julle het. Sit dit op julle fone as julle “ringtone”. Luister ook deur die dag daarna. Kyk of julle al die woorde van die lied kan saamsing.

Gebed:

Here, ons Here, hoe groot is U nie; U word oor die hele aarde geprys!

Alles wat U in die hemelruim gemaak het, vertel hoe groot U regtig is.

Uit die blou lug klink simfonieklanke wat aan U lof bring.

Deur swak en klein mensies word u groot krag hier op aarde uitgebasuin, deur ’n baba wat geluidjies maak of ’n pap babatjie in ’n ma se arms.

U groot krag laat almal wat met U probeer baklei gou-gou stil word.

As ek opkyk na alles wat U in die hemelruim gemaak het, al die planete, die maan, melkwegstelsels en miljoene sterre, snak ek na my asem as ek sien hoe piepklein die mens regtig is.

Hoekom gee U vir hom om?

En tog, hoeveel gee U nie om vir hierdie piepklein mensie nie!

Dink net: U sorg vir hom. Hy is vir U baie belangrik.

U het hom so belangrik gemaak dat hy amper soos U is;

U behandel hom soos ’n koning; U gee ’n baie hoë posisie aan hom. U wil hê dat die mens oral moet wys hoe groot U is. Hy is mos u verteenwoordiger. Hy regeer oor die hele aarde.

U laat hom soos ’n groot leier oor u handewerk regeer. Hy moet vir alles sorg wat U gemaak het.

Veral die diere is van hom afhanklik – die vee, wilde diere, voëls en visse.

Here, ons Here, hoe groot is U nie; U word oor die hele aarde geprys!

Amen (Psalm 8)

Saterdag 19 Desember

Matteus 22:34-40

34Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle bymekaargekom, 35en een van hulle, ‘n wetgeleerde, het Hom met ‘n vraag probeer vastrek. 36“Meneer,” vra hy, “wat is die grootste gebod in die wet?”

37Jesus antwoord hom: “ ‘Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel’ en met jou hele verstand. 38Dit is die grootste en die eerste gebod. 39En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’ 40In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat.”

Om oor te gesels:

– Wat staan vir jou uit van hierdie teksverse? Hoe sou jy vir iemand anders hierdie gebooie verduidelik sodat hulle kan verstaan wat belangrik is om te doen?

– Waarom sou Jesus sê ons moet ander liefhê soos onsself? Wat kom eerste? Wat beteken dit prakties? Hoe leef jy dit uit?

– Hoe kan ons God se naam groot maak deur die manier waarop ons vir mense lief is? Hoe gaan jy vandag vir mense lief wees? 

Prakties

Maak ‘n klompie harte as versierings vir julle Kersboom, etenstafel of leefarea. Terwyl julle die harte maak vertel vir mekaar van al die maniere waarop God vir julle lief is en julle dit kan beleef. Deel ook sommer met mekaar van al die maniere waarop julle vir mekaar wys julle is lief vir mekaar.

Gebed:

Here van my lewe,

Ek dank U vandag vir die voorreg om vir ander te kan intree. Ek was al so dikwels die ontvanger van ander se gebede dat ek besef hoe kosbaar dit is.

Eerstens vra ek dat U my skoonwas van enige sonde wat ek nog nie bely het nie, sodat my gebede vir ander nie verhinder word nie. Ek dank U dat ek deur U kosbare naam, broos na U toe kan kom en met selfvertroue kan bid en weet dat U my gebede sal aanhoor.

Ek bring almal in my gemeenskap, my stad en my geloofsfamilie na U toe. Begin asseblief by diegene wat U reeds volg en staan hulle by om ander ten goede te beinvloed. Laat hulle die sout en lig wees wat ander na U toe lei. Verdiep hulle liefde vir U en vir mense rondom hulle. Beskerm hulle teen skynheiligheid en versoekings wat U koninkryk skade kan berokken.

Rig leiers op wat U getrou sal volg ten koste van alles. Rig pa’s se harte  op hulle kinders en families se harte op U. Help hulle om ‘n voorbeeld van U te wees en maak hulle sterk in hul geloof. Versterk my eie familie en almal vir wie ek lief is, Here. Mag ons liefde vir U ons versterk om ander lief te hê, hulle te vergewe en ‘n verskil in die wêreld te maak.

Ek bid vir onderwysers, studente en vir almal in leiers posisies, plaaslik en regoor die wêreld. Rig hulle denke op U en omring hulle met goddelike raadgewers wat integriteit en regverdigheid voorop stel. Staan hulle by om U hoog te ag en U nie te ignoreer nie.

Stuur herlewing Here! Ek bid vir die verlorenes, die hartseer, die eensames, die siekes, die bedroefdes, en hulle wat gevange is, tussen fisiese en/of psigiese tronkmure.

Stuur asseblief U troos, U vrede en U kalmerende teenwoordigheid aan diegene sonder hoop. Beskerm die weerloses, Here en hou hulle styf naby aan U hart.

Ek bid dat arbeiders regoor die wêreld U groot Naam sal uitdra. Here, my hart gaan uit na vervolgde Christene ook. Maak hulle dapper en laat hulle veilig voel in U goddelike beskerming. Ek bid dat U spoedige bekering sal bring onder diegene wat die onskuldiges vervolg.

Bind die mag van satan en versterk gelowiges wêreldwyd. Daar is so baie behoeftes, Jesus, maar U is genoeg vir elke behoefte. U naam is Almagtig en U krag is groot!

So dit is U naam waarin ek bid en glo.

Amen

Vrydag 18 Desember

Johannes 3:16-19

16“God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê. 17God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom gered kan word. 18Wie in Hom glo, word nie veroordeel nie; wie nie glo nie, is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste Seun van God glo nie. 19En so kom die skeiding: die lig het na die wêreld toe gekom, en tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad, want hulle dade was sleg.

Om oor te gesels:

– Wat is jy bereid om uit liefde te gee? Watter opoffering is net te groot om te vra?

– Wat sou gebeur indien God gevoel het daar is net sekere opofferings wat te groot is? Opofferings wat Hy nie kan maak nie, omdat Hy trots is, of God is?

– Wat is die verskil tussen ons houding en God se houding as dit kom by liefde? Praat met die Here oor wat Sy wil is vir jou as dit kom by liefde.

Prakties

Maak ‘n klompie harte as versierings vir julle Kersboom, etenstafel of leefarea. Terwyl julle die harte maak vertel vir mekaar van al die maniere waarop God vir julle lief is en julle dit kan beleef. Deel ook sommer met mekaar van al die maniere waarop julle vir mekaar wys julle is lief vir mekaar.

Gebed:

Here van my lewe,

Ek kom in U teenwoordigheid so bewus van my menslike broosheid en tog oorweldig deur U liefde vir my.

Ek dank U dat daar geen menslike ervaring is waardeur ek kan loop, waar U liefde my nie kan bereik nie.

As ek die hoogste berg klim, is U daar en as ek my in die donkerste vallei van my lewe bevind, is U daar.

Leer my vandag om U meer lief te hê.

Help my om te rus in hierdie liefde wat niks meer vra, as die eenvoudige hart van ‘n kind wat net vertrou nie.

Amen

Donderdag 17 Desember

Openbaring 4:8b

8bHulle het dag en nag sonder om te rus, gesê: “Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, Hy wat was en wat is en wat kom.”

Om oor te gesels:

– As jy vandag ‘n Psalm/lied vir Here moet skryf oor jou belewenis van Hom, hoe sou dit klink?

– Waarvoor is jy in verwondering oor die Here?

– As jy dit in een sin moet saamneem, wat sou die sin wees? Herhaal hierdie sin deur die dag vir jouself.

Prakties

Hoe lyk dit om vir iemand te aanbid? Hoe aanbid julle die Here? Is daar iets wat julle fisies kan doen om julleself en ander te wys julle gaan nou vir God aanbid?

Gebed:

Lord of my life, Abba, Father, you are the Alpha and Omega, the Beginning and the End.

You are the Christ, the Son of the Living God. You are my Creator and my Counsellor, guiding me daily to make wise decisions. You are my Comforter in sorrow, pain, or distress.

I praise you for drawing near to me when I draw near to you.

You are El Roi, the God who sees me, and you are Eternal, Lord.

You are my heavenly Father, and the father of the fatherless. How great are you and your faithfulness, God, day in and day out. You are holy, yet you made a way for me to approach you.

I praise you for being my Helper, and for your Holy Spirit’s conviction, correction, and protection in my life. You are invisible, but I see you with eyes of faith.

You are Jehovah God, and Jehovah Jireh, the One who provides for all my needs.

I praise you as my Jehovah Rapha, my God who heals, and for being Jehovah Rah, My faithful Shepherd.

You are not just King, but you are King of Kings, and Lord of Lords.

And yes, you are Jesus, the name above all names. With my whole heart I praise you, God.

You are Messiah, the soon and coming King. You are omniscient; you know all things.

You are omnipresent; everywhere at all times.

You are my Peace, my Protector, and the High Priest who became my Redeemer and Sacrifice forever. You died to set me free; you rose again and gave me Victory over death. No longer am I enslaved in sin; you are my Salvation, my Rescuer and my Refuge. You give me hope within. I praise you because you are trustworthy and true.

You are my Teacher, and your understanding and wisdom is beyond finite minds; you promise wisdom to me when I ask.

You are the Way, the Truth, and the Life.

Lord, I love that you delight in me and that you rejoice over me with singing. You know the number of hairs on my head, and you are always thinking of me.

You are preparing a place for me so that one day I will live with you forever. Maybe then—and only then—will I be able to praise you adequately in a way not possible here on earth—the way you truly deserve.

All my love, all my praise to you. Lord, oh, Lord.

How excellent is your name in which I pray!

Amen – Rebecca Barlow Jordan

Woensdag 16 Desember

Filippense 4:4-9

4Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly! 5Wees inskiklik teenoor alle mense. Die Here is naby. 6Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. 7En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.

8Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is – watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees – daarop moet julle julle gedagtes rig. 9En wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees.

Om oor te gesels:

– Hoe help danksegging ons met blydskap?

– Hoe help die rig van ons gedagtes ons met blydskap? Waar is jou blydskap as jy op jou probleme fokus? Waar is jou blydskap as jy op jou seëninge fokus?

– Hoe help God se teenwoordigheid in jou lewe jou met blydskap?

Prakties

Gesel vandag oor julle die beste ervaring van Kersfees is. Wat geniet julle die meeste van die hele seisoen? Wat is anders met Kersfees as die res van die jaar?

Gebed:

Here van my lewe;

Die woord oorweldig het gewoonlik negatiewe konnotasies. Dit sê gewoonlik iets is net te veel. Here, vandag wil ek vra dat ek oorweldig sal wees met U. Want daar is nie ‘n “te veel” van U nie.

Here, U seën my elke dag op soveel klein maniere. Te veel om werklik te tel. Dan bring U groot seëninge in ons lewens en ons is oorweldig. U seën ons met meer as wat ons ooit voor kan vra. U seën ons met oorvloedige liefde, genade, goedheid, hoop en beloftes van U. Ek is in verwondering oor die grootheid van U en U liefde en trou aan my.

Met nimmer-eindigende krag en mag, beskerm U my. U teenwoordigheid omring my, stel my gerus en beskerm my wanneer die lewe my wil terneerdruk. Ek is in verwondering van U konstante sagtheid en getrouheid. U hou net aan gee en seën.

Wanneer ek dink oor hoe U gekies het om op te offer vir my sondes, is ek oorweldig deur hartseer en blydskap. U het self op geoffer sodat ek kan leef vir ewig. Dit is ‘n ongelooflike geskenk. Ek is oorweldig deur die blydskap van die Here.

Amen

Dinsdag 15 Desember

Johannes 14:27

“Vrede laat Ek vir julle na; my vrede gee Ek vir julle. Die vrede wat Ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moet nie bang wees nie.

Om oor te gesels:

Vrees het ‘n manier om vreugde te steel. Vrede gee die kans om weer vreugde te kan beleef.

– Watter vrese steel jou vreugde op die oomblik? Is dit wat die Here vir jou wil hê? Waarom of waarom nie?

– Hoe kan jy die vrese neer sit en meer vrede beleef? Hoe gaan jy dit vandag doen?

– Totdat jy meer vrede beleef, hoe kan jy vreugde in jou lewe inbou?

Prakties

Vier vandag. Al voel julle nie daar is iets om te vier nie, vier vandag. Maak iets lekker om te eet vir aandete, versier die tafel, drink en eet uit die mooi eetgerei, en deel alles waarvoor julle dankbaar is met mekaar.

Gebed:

When peace like a river, attendeth my way

When sorrows like sea billows roll

Whatever my lot, thou hast taught me to say

It is well, it is well, with my soul

It is well

With my soul

It is well, it is well with my soul

Though Satan should buffet, though trials should come

Let this blest assurance control

That Christ has regarded my helpless estate

And hath shed His own blood for my soul

It is well (it is well)

With my soul (with my soul)

It is well, it is well with my soul

My sin, oh, the bliss of this glorious thought!

My sin, not in part but the whole

Is nailed to the cross, and I bear it no more

Praise the Lord, praise the Lord, o my soul!

It is well (it is well)

With my soul (with my soul)

It is well, it is well with my soul

It is well (it is well)

With my soul (with my soul)

It is well, it is well with my soul.

Amen (It is well with my soul – Horatio Spafford)

https://www.youtube.com/watch?v=zY5o9mP22V0

Maandag 14 Desember

Prediker 9:7-10 (Fokus vers 10)

7Eet dus jou brood met vreugde, drink jou wyn met ‘n bly gemoed; God het lankal reeds goedgekeur wat jy doen. 8Dra altyd wit klere, versorg jou hare met olie. 9Geniet die lewe met die vrou wat jy liefhet, dié lewe wat tot niks kom nie, maar wat God jou in hierdie wêreld gegee het, die hele lewe wat tot niks kom nie. Dit is wat jou toekom in die lewe, wat jou toekom vir al jou geswoeg in hierdie wêreld. 10Doen met toewyding alles wat jou hand vind om te doen, want in die doderyk waarheen jy op pad is, is daar nie werk of insig of kennis of wysheid nie.

Om oor te gesels:

– Wat gee vir jou vreugde in die lewe?

– Doen jy dit wat vir jou vreugde gee met toewyding? Waarom of waarom nie?

– Waarom dink jy sou die Here wou hê moet ons moet vreugde in die lewe beleef?

Prakties

Dink na oor die tradisies wat julle as ‘n gesin het. Watter tradisies gee vir julle vreugde? Watter lekker tradisies kan julle byvoeg om saam pret te hê?

Gebed:

Here van my lewe,

Ek bid dat U my sal vul met die blydskap van die Here, ‘n oorweldigende blydskap. U vreugde is anders as enige iets anders wat die wêreld vir ons kan bied. U vreugde bring vrede, vertroue, hoop en rus want U is in beheer.

Die woord sê in Nehemia 8:11: “Gaan vier fees, eet en drink, en deel uit aan dié wat niks voorberei het nie. Hierdie dag word gewy aan ons Here. Moenie bedroef wees nie; as julle die Here met blydskap dien, sal Hy julle beskerm.” Here, ek sal my oë lig van alles wat ek dink vir my sekerheid gee en op U plaas. Ek weet my vreugde en vrede kom van U.

Dankie Here

Amen

Saterdag 12 Desember

Lukas 2:8-20 (Fokus vers Lukas 2:10-11)
_8Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. 9Meteens staan daar ‘n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. 10Toe sê die engel vir hulle: “Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle ‘n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. 11Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here! 12En dit is vir julle die teken: julle sal ‘n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in ‘n krip lê.”
13Skielik was daar saam met die engel ‘n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê:
14“Eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde vir die mense in wie Hy ‘n welbehae het!”
15Nadat die engele van hulle af weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar: “Kom ons gaan reguit Betlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het.”
16Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef, en die Kindjie wat in die krip lê. 17Toe hulle Hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie Kindjie aan hulle gesê is. 18Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. 19Maria het alles wat gesê is, onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. 20Die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is.

Om oor te gesels:

 • Hoe lyk blydskap en vreugde? Hoe voel blydskap en vreugde? Wat laat blydskap en vreugde jou doen?
 • Waarom het hierdie skaapwagters blydskap en vreugde beleef?
 • Voel jy steeds dieselfde vandag wanneer jy aan Jesus se koms dink?

Prakties
https://www.youtube.com/watch?v=Nu018_9wF7k
Luister vandag na Kersfees liedere. Sit julle gunsteling Kersfees liedjies op. Indien julle nie self liedere het nie, gebruik die volgende:
https://www.youtube.com/watch?v=c60OdnFNbTg
https://www.youtube.com/watch?v=mAUjSLyW238
https://www.youtube.com/watch?v=hUMYsmRvIRA
https://www.youtube.com/watch?v=AdadBIqqyZg

Gebed:
Lord, make me an instrument of your peace
Where there is hatred let me sow love.
Where there is injury, pardon.
Where there is doubt, faith.
Where there is despair, hope.
Where there is darkness, light.
Where there is sadness, joy.
O divine master grant that I may not so much seek to consoled as to console,
to be understood as to understand, to be loved as to love.
For it is in giving that we receive, it is in pardoning that we are pardoned, And it is in dying that we are born to eternal life.
Amen (St Francis of Assisi)

Vrydag 11 Desember

Romeine 8:37-39

_37Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat vir ons liefhet. 38Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte 39of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here._

Om oor te gesels:

– Wat beteken hierdie teks vir jou?

– Wie in jou lewe of om jou het dalk hierdie teks nodig? Bid vir hierdie persoon vandag.

– Hoe kan jy vandag na hierdie persoon uitreik?

Prakties

Dink bietjie oor die mense in julle lewens. Wie dink jy het nodig om te hoor en onthou dat Jesus vir hulle ook gekom het? Wat kan julle doen om vir hierdie persoon daaraan te herinner? Hoe gaan hierdie persoon Jesus se liefde by julle voel?

Gebed:

Heer van my lewe,

Ek wil hê wat U wil hê, Here.

Ek vra vir U leiding in totale vertroue en geloof dat U my help.

Here, ek weet niks waarvoor U my roep, is te veel vir my nie.

Here, ek vra dat U die bekommernisse en vrese sal stilmaak.

Here, help my spasie te maak in my lewe, sodat U my helper is in al my werk en omstandighede. Help my om alles aan te pak tot eer van U naam.

Here, help my om elke aksie en gedagte te meet aan U wil.

Here, help my dat ek nie vinnige oplossings en versoeking neem nie.

Here, ek het vertroue daarin dat as ek U wil soek, dat die uitkoms reeds in U hande is.

Daarom Here, vra ek dat ek my lewe lei, met die wete dat ek U wil in alles soek.

Amen.

Donderdag 10 Desember

Romeine 6:23 (Die Boodskap)

_23Ek sê weer: as ’n mens jou hele lewe lank vir die sonde werk, is die dood jou beloning. So eenvoudig is dit. God gee egter aan ons die ewige lewe verniet. Dit is sy geskenk aan ons wanneer ons in Christus Jesus as ons Here glo._

Om oor te gesels:

– Die geskenk van vergifnis is van onskatbare waarde. Tog sukkel mense om dit te aanvaar. Waarom dink jy is dit vir mense moeilik om totale vergifnis vir hulle sonde te aanvaar?

– Kan jy jouself vergewe vir die foute wat jy gemaak het of jou skuld in die omstandighede waarbinne jy jouself vind? Waarom of waarom nie?

– Hoe help dit jou om jouself steeds verantwoordbaar te hou vir jou verlede? Hoe keer dit jou om ten volle vir God te lewe en in verhouding met Hom te wees?

Prakties

Praat vandag oor watter straf is gepas vir die huisreëls wat gebreek word. Waarom is dit nodig dat ons gestraf moet word as die reëls oortree word? Wat sou gebeur as mamma of pappa jou een keer net sou vergewe vir die reël wat gebreek is, sonder dat jy dit verdien (nie vir jou straf sou gee nie)? Praat oor ‘n keer wat jy nie gestraf is nie, alhoewel jy weet jy ‘n groot fout gemaak het. Hoe het dit gevoel?

Gebed:

Here van my lewe,

Dankie dat U vir my aan die kruis gesterf het. Ek vra dat U asb my my sondes sal vergewe. Vergewe my asb vir al die slegte dinge wat ek doen. Help om op te hou om die verkeerde dinge te doen. Help my asb om te begin om die dinge te doen wat U wil hê ek moet doen.

Dankie Here dat U my vergewe. Dankie dat U vdit vir my moontlik maak om vir ewig by U te spandeer. Here, help my om vir die res van my lewe U te dien en U wil vir my lewe na te jaag.

Amen

Woensdag 9 Desember

Matteus 24:42-44

42Bly dus waaksaam, omdat julle nie weet watter dag julle Here kom nie. 43“Onthou dit: as die huiseienaar geweet het watter tyd van die nag die dief kom, sou hy wag gehou het en nie toegelaat het dat daar in sy huis ingebreek word nie. 44Om dieselfde rede moet julle ook altyd gereed wees, want die Seun van die mens kom op ‘n uur dat julle dit nie verwag nie.”

En Hebreërs 10:23-25

23Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou: Hy doen wat Hy beloof het. 24Laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. 25Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer namate julle die oordeelsdag sien nader kom.

Om oor te gesels:

Mense vir duisende jare gewag vir Jesus se koms. Nou wag mense vir duisende jare vir Jesus se tweede koms.

– Wat hoor jy as jy die tekste lees? Wat staan vir jou uit?

– Hoe lyk dit om te wag? Kan jy aan verskillende maniere dink waarop mense wag? Hoe het die sterrekykers gewag vir Jesus se koms? Hoe was hulle voorbereid?

– Hoe dink jy wil Jesus hê jy moet leef tot hy weer kom?

Prakties

Beplan om die naweek iets te doen wat julle as gesin baie geniet. Of dit fliek kyk, nagereg eet, bordspeletjies speel piekniek of partytjie is. Herinner mekaar die heeldag daaraan. Stuur boodskappe. Bel. Wys prentjies daarvan. Praat dan tydens ete hoe dit voel om heeldag herinner te word aan dit at lekker is, maar waarvoor julle moet wag. Julle kan die hele week julle verwagting van wat die naweek kom aanmoedig! Sien hoe lekker dit dan die naweek gaan wees!

Gebed:

Here van my lewe,

Vergewe asb my twyfel, my bekommernisse en vrese.

Vergewe my vir my ongeduld terwyl ek hier wag.

Vergewe my dat ek die storie wat U vir my lewe geskryf het bevraagteken.

Ek glo, help my in my ongeloof.

Help my om te onthou dat dit goed is om op U te wag.

Gee asb vir my die vreugde wat daarvan kom om U te ken.

Vul my hart met goeie nuus blydskap.

Amen

Dinsdag 8 Desember

Jesaja 40:1, 3-5
1Die uitkoms is hier! Die uitkoms is hier! Dit, sê julle God, moet julle vir my volk sê. 3Iemand roep: “Maak vir die Here ‘n pad in die woestyn, maak in die barre wêreld ‘n grootpad vir ons God! 4Elke laagte moet opgevul word, elke berg en rant moet gelykgrond word. Elke bult moet ‘n gelykte word en elke koppie ‘n vlakte. 5Dan sal die mag van die Here geopenbaar word; al wat leef, sal dit sien. Die Here self het dit gesê.”

En Matteus 3:1-4
1In daardie tyd het Johannes die Doper in die woestyn van Judea begin preek 2en gesê: “Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom.” 3Hy is die een wat die profeet Jesaja bedoel het toe hy gesê het: “Iemand roep in die woestyn: Maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir Hom reguit.” 4Hierdie Johannes het klere van kameelhaar gedra met ‘n leerband om sy heupe, en hy het van sprinkane en veldheuning gelewe.

Om oor te gesels:

 • Wat is spesiaal van hierdie twee gedeeltes?
 • Wie was die stem in die “wildernis”?
 • Wat is die boodskap wat hy vir die mense bring?

Prakties
https://www.youtube.com/watch?v=2JpvW9FU_Rg
Dink bietjie saam oor die dinge wat julle gevangene hou. Dalk is dit materiële dinge, werk, verhoudings, gedagtes of verwagtings. Hoe kan julle hierdie Kers seisoen nie toelaat dat hierdie dinge meer aandag neem as Jesus se koms nie?

Gebed:
Heer van my lewe,
Ek is hier in U teenwoordigheid. Praat met my Here. Vul my met u Gees en transformeer my.
Here, gee my asb. die gawe om U stem te hoor en gehoorsaam te wees.
Here, laat my asb. in vloei wees met die Heilige Gees. Laat my U ritme hoor en nie huiwer om dit te volg nie.
Here, ek vra dat U my sal help om U stem te hoor, en nie bang te wees om U wil te volg nie.
Here, leer my om totaal afhanklik te wees van U. Leer my om meer van U te reflekteer en minder van myself.
Here, help my om ‘n lewende offer vir U te wees.
Amen

Maandag 7 Desember

*Matteus 2:1-12* (fokusteks vers 11)

_Hulle het in die huis ingegaan en die Kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien, en hulle het gekniel en aan Hom hulde bewys. Daarna het hulle hulle reissakke oopgemaak en vir Hom geskenke uitgehaal: goud, wierook en mirre._

*Om oor te gesels:*
Die sterrekykers het die sterre dop gehou met ‘n verwagting dat iemand gaan kom. Hulle was voorbereid om te vertrek toe hulle die ster sien. Hulle het selfs geskenke saam geneem vir die kind.

– Waarvoor is jy verwagtend?

– Hoe is jy voorbereid op dit wat jy verwag?

– Watter geskenke wil jy vir jou gesin en die wêreld in hierdie Kers seisoen gee? Moenie net dink aan fisiese geskenke nie. Hoe kan jy van jouself vir ander gee in die tyd?

*Prakties*

Kersgeskenke gebeur nie net nie. Maak ‘n lys van kers geskenke wat julle vir julle gesin kan kry of maak. Maak eers ‘n lys van die mense. Dink dan aan watter geskenke vir hulle die meeste betekenis sal dra. Dink buite die boks. Dalk kan julle briewe skryf, videos opneem, vir hulle geskenke maak, iets saam met hulle doen, tyd saam spandeer,  of diens vir hulle doen.

*Gebed:*
Here van my lewe,

dit is u wat ons seën met alle goeie dinge. Help ons om hierdie tyd wat ons saam spandeer te koester terwyl ons voorberei om verskeie geskenke oop te maak. Ons weet dat die gee van geskenke een manier is waarop ons ons liefde vir mekaar toon. Laat hierdie geskenke ons ook herinner aan die grootste geskenk van liefde wat U aan ons gegee het. Dankie vir die opoffering van U seun aan die kruis. Dit het ons lewens verander. Help ons om ook so van onsself aan ander te gee

Amen.

Saterdag 5 Desember

*Romeine 15:13*

_Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees!_

*Om oor te gesels:*
– Daar is verskeie goed waarvoor ons kan hoop in die wêreld vandag. Hoe lyk jou hoop vir HULP? Hoe lyk jou hoop vir OORWINNING? Hoe lyk jou hoop vir KRAG? Hoe lyk jou hoop vir die EWIGHEID?

– Hoe praat julle gesin oor Hoop? Is dit sigbaar in julle daaglikse lewe?

– Hoe verskil ‘n lewe wat gevul is met hoop van die wat hopeloos is? Hoe kan julle mekaar herinner om aan hoop vas te hou?

*Prakties*

Versier die huis. Soos ons, nou ons harte voorberei vir Jesus se koms. Gebruik die dag om julle huis ook te versier vir die fees seisoen.

*Gebed:*
Here van my lewe,

Ek het op my eie aangegaan en m hoop op soveel goed geplaas wat my teleurgestel het.

Dankie dat U vir Jesus gestuur het om my verlosser van al hierdie dinge te wees. Ek glo Hy het gekom om my vry te spreek en my nuwe lewe in oorvloed te gee.

Here, leer vir my hoe om met hoop, met ‘n verwagting en in antisipasie te leef dat U  my lewe sal verander, my karakter sal aanpas om meer soos U karakter te lyk, en om my omstandighede te verander.

Here, ek plaas my hoop in U en vra dat U my asb. bewus sal maak van U teenwoordigheid in my lewe. Dankie Here dat ek hiervoor kan vra.

Amen

Vrydag 4 Desember

*Jesaja 9:5-6*

_Vir ons is ‘n Seun gebore, aan ons is ‘n Seun gegee; Hy sal heers, en Hy sal genoem word: Wonderbare Raadsman, magtige God, Ewige Vader, Vredevors.

Sy heerskappy sal uitbrei, en Hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal dié koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg._

*Om oor te gesels:*
– Wat is hoop? Die mense van die antieke tyd het gehoop vir ‘n verlosser. Waarvoor het hulle gehoop? Wat het ‘n verlosser behels?

– Hoe het Jesus gekom om die verlosser te wee? Hoe was Jesus anders as dit waarvoor die mense gehoop het?

– Waarvoor hoop jy? Hoe vervul Jesus jou hoop hierdie Kers seisoen?

*Prakties*

Gooi water Balonne. Speel buite met water Balonne. Gooi vir mekaar die ballon. Begin lekker naby aan mekaar. Elke keer wat jy die ballon gevang het, moet jy ‘n treë terug gee. Kyk hoe ver julle kan staan voordat julle nie die ballon kan vang of gooi nie.

Wanneer het jy die meeste hoop gehad dat julle die ballon sal raak vang? Wanneer was dit die moeilikste om hoop te hê dat almal die ballo sal vang?

*Gebed:*
Here van my lewe, help my om vas te hou aan gebed, om in U Woord te vertrou en in alle omstandighede getrou U te volg.

Here, herinner ons dat ons Hoop in U nooit ‘n fout is nie, dat ons vertroue en geloof sal toeneem soos ons vrese en bekommernisse sal afneem.

Here, help ons om ‘n lig vir die wêreld te wees vir almal wat in nood verkeer. Help ons om ‘n voorbeeld te wees van liefde en sagmoedigheid. Mag ons getuies wees van U genade en glorie.

Amen

Donderdag 3 Desember

Matteus 1:1-17 en Lukas 3:23-38 (fokusteks Matteus 1:1)
Die geslagsregister van Jesus Christus, die Seun van Dawid, die seun van Abraham

Om oor te gesels:

 • Matteus neem Jesus se geslagsregister terug tot by Abraham. Lukas neem Jesus se geslagsregister terug tot by Adam die seun van God. Waarom is hierdie geslagsregisters so belangrik?
 • Kyk bietjie na julle eie geslagsregister? Wie het voor julle gekom? Watter nalatenskap het hulle vir julle gelos as dit kom by geloof? Wat leer julle van die geslagte voor julle?
 • Hoe het Jesus die geskiedenis kom verander? Hoe het Jesus mense se lewens kom verander?

Prakties
https://www.youtube.com/watch?v=6nW7lyO6jHA
God is deel van mense se stories en families. Teken julle eie familie boom. Praat met mekaar of teken dalk: Waar is God sigbaar in julle familie se storie?

Gebed:
Here van my lewe,
Ek wil vir U dankie sê vir elke lid van my familie. Dankie vir elke kosbare kind en elke besonderse volwassene.
U ken elkeen van ons harte, ons sterkpunte en ons swakhede. U weet van elke detail van ons lewens.
My gebed vanoggend Here is dat U elkeen van ons familielede nader aan U sal trek. Wys vir hulle wie U is. Here, laat elkeen van ons familielede hulle behoefte aan U sal ontdek. Here, ek vra dat U hulle harte sal aanvuur en vir hulle ‘n passie vir U sal laat kweek. Laat U Gees vir hulle ‘n hunkering na U sal wakker maak. Mag elkeen van ons familie U eerste najaag met hulle hele lewens.
Mag hulle U soek in elke oomblik vandat hulle wakker word tot hulle gaan slaap. Mag hulle U stem en wil in hulle gedagtes en harte vind. Mag hulle U raaksien oral waar hulle gaan en oral waar hulle kyk.
Here, ek bid ook vir elke familielid wat tans ver van U af leef. Here, waar hulle seermaak, mense te na kom, ons seermaak of ver van U af leef, vra ek dat U daar sal ingryp en hulle harte sal verander.
Here, indien dit nodig is, gebruik my om U liefde nie net vir die wêreld nie, maar ook vir ons familie uit te leef. Here, gebruik my soos U nodig het.
Amen

Woensdag 2 Desember

Matteus 1:18-23 (fokus vers 22-23)
18Hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Toe sy moeder Maria nog aan Josef verloof was, het dit geblyk dat sy swanger is sonder dat hulle gemeenskap gehad het. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. 19Haar verloofde, Josef, wat aan die wet van Moses getrou was maar haar tog nie in die openbaar tot skande wou maak nie, het hom voorgeneem om die verlowing stilweg te verbreek. 20Terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar ‘n engel van die Here in ‘n droom aan hom verskyn en gesê: “Josef seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. 21Sy sal ‘n Seun in die wêreld bring, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos.” 22Dit het alles gebeur sodat die woord wat die Here deur sy profeet gesê het, vervul sou word: 23“Die maagd sal swanger word en ‘n Seun in die wêreld bring, en hulle sal Hom Immanuel noem.” Die naam beteken God by ons.

Om oor te gesels:

 • Jesus se koms is deur verskeie profesieë bevestig. Hierdie gebeure is In Jesaja 7:14 beskryf. Watter ander profesieë of beloftes in die Ou Testament het Jesus se koms waar gemaak?
 • Is daar enige beloftes in God se Woord wat jy steeds vashou? Waarom kan ons God se beloftes vertrou?
 • Vertrou jy op God om Sy Woord te hou? Vertrou jy byvoorbeeld die beloftes van Josua :8-9, Jeremia 29:11, Jesaja 43:1-4? Waarom of waarom nie?

Prakties
https://www.youtube.com/watch?v=v2xwT7j1FCE
Laat elkeen in die gesin ‘n stuk papier neem en sy naam bo aan skryf. Elkeen benodig ook ‘n muntstuk. Raai waarop die muntstuk gaan val as jy hom gaan gooi. Gooi die muntstuk in die lug en kyk of hy op sy gesig of rug val. Teken aan of jy reg of verkeerd was. Kyk hoe akkuraat elkeen was. Julle kan soveel tyd neem soos julle wil.
Die wonder van die speletjie is , dat ons baie akkuraat mag wees, tog steeds nie elke raaiskoot reg is nie. Maar met God se profesieë was nie net raaiskote nie. Elkeen van sy profesieë het waar geword. Ons kan daarop vertrou. Anders as ons eie raaiskote.

Gebed:
Father,
I abandon myself into your hands;
do with me what you will.
Whatever you may do, I thank you:
I am ready for all, I accept all.
Let only your will be done in me,
and in all your creatures –
I wish no more than this, O Lord.
Into your hands I commend my soul:
I offer it to you with all the love of my heart,
for I love you, Lord, and so need to give myself,
to surrender myself into your hands without reserve,
and with boundless confidence,
for you are my Father.
Amen (Charles de Foucauld, gedeel deur Jan Venter)

Dinsdag 1 Desember

Hebreërs 11 (Fokus verse 1-2)
Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers vanweë hulle geloof dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is.

Om oor te gesels:

 • Vind jy dit maklik of moeilik om te glo? Kan jy vertrou op iets wat jy nie kan sien of verseker weet wat die uitkoms gaan wees nie? Deel met die Here jou hart.
 • Indien jy na hoofstuk 11 se getuienis kyk, wat ontdek jy? Die mense was nie perfek nie, tog het hulle geloof in God gemaak dat hulle by kon dra tot die geloofshelde waarna ons opkyk.
 • Hoe kan hierdie getuienisse jou hoop gee, in jou eie geloofsreis? Hoe kan jy in die Kers seisoen getuig van die verandering in jou as gevolg van Jesus se koms?

Prakties
https://www.youtube.com/watch?v=ifCWN5pJGIE
Deel vandag met iemand hoe jou geloof jou help om anders te leef en dink oor die lewe.

Gebed:
Heer van my lewe, God van my lewe,
Wanneer ek dink oor die omvang van my lewe, voel ek dikwels klein en ongekend.
My taak voor my, lê soos ‘n berg.
En in plaas daarvan dat ek die avontuur geniet, word ek vasgevang in angstigheid.
Jesus, help my om sterk te wees.
Dat my hart vir U sal waag met totale oorgawe van my inhibisies.
Mag U liefde enige vrese oorwin en verruil my twyfel vir vasberadenheid.
Mag U krag my swaksinnige gedagtes uit wis en versterk my gees met U krag.
Gee asseblief vir my die waagmoed om vorentoe te streef in volle vertroue vir U glorie.
Want in U Woord beloof U dat U my goed geskape het en dat U dit sal deursien.
Mag ek hierdie belofte ten volle koester en glo.
Amen

Maandag 20 November

Lukas 10:38-42

38Op hulle reis het Jesus in ‘n dorp gekom waar ‘n vrou, Marta, Hom as gas ontvang het. 39Sy het ‘n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit en na sy woorde geluister het. 40Maar Marta was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê: “Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê sy moet my kom help!” 41Maar die Here antwoord haar: “Marta, Marta, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, 42maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies, en dit sal nie van haar weggeneem word nie.”

Om oor te gesels:

 • Is daar goed waaroor jy op die oomblik besorg en bekommerd is? Waaroor is jy besorg en bekommerd?
 • Hoeveel van die goed waaroor jy besorg en bekommerd is, kan jy vir die Here gee en meer vrede beleef?
 • Hoe sou jy graag hierdie feesseisoen wou spandeer? Watter atmosfeer wil jy hê moet daar in jou huishouding leef? Hoe kan jy die Here hiermee vertrou?

Prakties
https://www.youtube.com/watch?v=QmMBe5Jy2P0

Gebed:
God skenk my die kalmte om die dinge te aanvaar wat ek nie kan verander nie;
moed om die dinge wat ek kan verander te verander;
en wysheid om die verskil te ken.

God, gee my die wysheid om een dag op ‘n slag te leef;
een oomblik op ‘n slag te geniet;
om ontberinge as die weg na vrede te aanvaar;
God, help my om, soos Jesus, hierdie sondige wêreld
soos dit is te aanvaar, nie soos ek dit sou wou hê nie;
God help my om te vertrou dat U alle dinge sal regstel as ek my aan U wil oorgee;
En dat ek sal besef dat ek saam met U redelik gelukkig kan wees in hierdie lewe en ek vir uiters gelukkig sal wees in die ewige lewe.
Amen

Saterdag 28 November

Johannes 15:5

“Stel julle dit goed voor: Ek is soos die druiwestok; julle is soos die takkies. Sonder die druiwestok beteken die takkies tog niks nie. Net so beteken julle ook niks sonder My nie. Leef elke oomblik van die dag in afhanklikheid van My. Ek sal dan elke oomblik by julle ook wees. So sal julle vir God ’n vrugbare lewe kan lei.(Die Boodskap)

Bekering vra verandering

Ons het die week na ons bekering gekyk en watter groei dit van ons vra.

1. Jou oomblik van bekering is die begin van die veranderring in jou, en nie die einde daarvan nie.

2. Die eerste fase van my lewe as bekeerde is om kennis van God en Sy wil te leer. Om n goeie fondasie te bou vir ons bekering.

3. Die tweede fase van ons lewe as bekeerde vra dat ek ontdek dat die lewe nie oor my gaan en oor wat ek vir God moet doen nie (met of sonder ‘n doring in die vlees) maar dat dit gaan oor wat God vir my gedoen het.

4. Daarna kom gewoonlik storms wat ons geloof toets en ons oproep om meer as net die reëls en riglyne te volg, maar net in geloof in die storms ons oog op God te hou en so wonderre te vermag.

5. Nou ontdek ons dat ware vreugde nie beperk is tot die hemel nie, maar nou reeds haalbaar is, as ons God se liefde in ons lewe raaksien en nie uit vrees leef maar voluit leef omdat ons gered is uit liefde.

6. Ons verbintenis met God soos die druiwetakkies aan die wingerd maak dit alles moontlik. Ons band met God en God se band met ons bring lewe en vreugde.

Om oor na te dink

 • Waar staan jy in jou pad as bekeerde?
 • Verstaan jy die groeiproses, en het jy liefde en begrip vir ander gelowiges wat op ‘n ander plek as jy is.
 • Onthou dit gaan nie oor wat ons vir God moet doen nie maar oor wat God vir ons gedoen het.
 • Besef wat God vir jou gedoen het en leef uit hierdie vreugde…

Gebed

 • Dankie Heer dat U vir my aan die kruis gesterf het.
 • Dankie dat U redding aan my ‘n kans tot ‘n nuwe vreugdevolle lewe gee.
 • Help my Here om so te groei dat U meer in my lewe sal word en ek minder.
  Amen.

Vrydag 27 November

Efesiërs 3:18-20

Ek bid ook dat julle, saam met al die ander Christene, sal kan ervaar hoe lief Christus ons regtig het. Sy liefde kan ons nie met woorde beskryf nie: dit is te groot en wonderlik. G’n mens kan dit met sy verstand uitredeneer nie, want dit is baie groter as wat ons as mense is. Maar ek bid tog dat julle so ’n ietsie daarvan sal snap. Mag God julle lewens met sy teenwoordigheid oorspoel sodat daar nie ’n stukkie van julle lewens is wat nie deur God se teenwoordigheid geraak word nie. God is so magtig en sterk. Juis met daardie krag werk Hy ook in ons. Hy kan en het dinge vir ons gedoen waarvan ons nie eens kon droom nie.(Die Boodskap)

Bekering vra dat ons sal groei in ons geloof

 • Baie keer dink ons dat geloof beteken dat ons eers in die Hemel rerig vreugde kan vind.
 • As ons weg beweeg van vrees vir God en om sy “straf” te probeer vermy deur goeie werke, kan ons vreugde ervaar.
 • Waarlike groei as gelowige beteken dat ek ontdek dat God baie meer vir my en deur my kan doen as wat ek dink.
 • Ware geluk is wanneer ek God se groot krag en liefde in en vir my ontdek en raaksien.
 • As ek God in als om my en in my sien hoef ek vir niks te vrees. Veral nie vir God nie.
 • Ons moet net ons oë op Hom hou.

Om oor na te dink:

 • Dink daaraan dat als wat gebeur om ons… en meer, deur God se liefde beheer word.
 • Ons hoef niks te verdien maar kan net bakhand Sy liefde en genade ontvang.
 • Om waarlik gelowig te leef gaan nie oor wat ons vir God kan doen maar oor of ons besef wat Hy vir ons doen.
 • Dan kan ons waarlik vrede vind.

Gebed

 • Dankie Heer vir u liefde en vir wat U vir ons gedoen het
 • Help ons om al meer te ervaar wat U vir en in ons doen.
  -Dankie Heer dat U redding aan ons vrede gee.
  Amen.

Donderdag 26 November

Matt 14:26-30

Toe die dissipels Hom sien, het hulle hulle morsdood geskrik. “’n Spook, ’n spook!” het hulle benoud uitgeroep. Maar Jesus het hulle dadelik gerusgestel: “Bedaar. Dit is Ek! Moenie bang wees nie.” Petrus roep toe: “Here, as dit regtig U is, sê dan vir my om op die water na U toe te stap.” “Waarvoor wag jy? Kom!” het Jesus geantwoord. Petrus het dadelik uitgeklim en op die water na Hom toe begin stap. Maar toe hy sien hoe sterk die wind is, het sy moed hom begeef. Hy het begin sink. Hy roep toe benoud: “Here, red my!”(Die Boodskap)

Bekering vra dat ons sal groei in ons geloof

 • Nadat ons tot bekering gekom het en God se Woord begin bestudeer en leer begryp het moet ons steeds groei.
 • Baie gelowiges val hier vas met ‘n skulgevoel dat hul kennis te min is of dat hul sonde te veel is.
 • Juis in hierdie worstel van leef uit ons eie onvermoë ontdek ons die gawe van groei.
 • As ek my eie onvermoë ontdek en God se genade ervaar dan ontdek ek wat dit beteken om onbevange te leef as gelowige.
 • Dan ontdek ons dit gaan nie oor wat ons vir God kan doen nie, maar wat God vir ons kan doen.
 • Petrus ontdek ‘n totale nuwe lewe as God vir hom in sy lewensstorm kom uithelp.
 • Hy sien God is groter as sy krisis en wil hom help om selfs in sy krisis wonderre te vermag…op water te loop.
 • Solank as Petrus sy oog op God hou kan hy wonderre verrig en beleef hy God by hom. Toe hy egter wegkyk raak hy bang en sink.
 • In ons 2e fase as gelowige moet ons besef God is groter as die reëls.
 • God heers oor alles, ook oor die storms in ons lewe.
 • Ons moet net ons oë op hom hou.

Om oor na te dink:

 • Dink bietjie terug na watter storm in jou lewe jou naby aan God gebring het.
 • Onthou jy nog daai ervaring en is jou oë nog op Hom gevestig.
 • Leef jy voluit uit die genade van God of val jy terug in die reëls en riglyne om jou staande te hou in jou storms.
 • Die 2e fase van geloof vra dat ek die reëls minder belangrik maak en God by my ervaar en beleef.
 • Dit is dan dat ons as Gelowiges reeds hemel op aarde ervaar…selfs in ons lewensstorms.

Gebed

 • Dankie Heer dat U ons nooit alleen laat, selfs nie in ons lewensstorms nie.
 • Dankie dat ons na U kan uitreik en dat U ons red as ons sink uit ongeloof of vrees.
 • Help ons Heer dat ons sal beleef hoe U ons wondere laat doen self in ons diepste krissise.
  -Dankie Heer dat U redding en genade ons elke dag omring.
  Amen.

Woensdag 25 November

2 Kor 12:10

Na hierdie antwoord van die Here het hierdie doring in my vel skielik die krag in my lewe geword. Ek het ontdek dat swaarkry en swakhede deel van die Here se plan met my lewe is. Van toe af kon ek selfs spog oor hoe swaar dit met my gaan sodat Christus die enigste kragbron van my lewe kan wees. Weet julle, ek is glad nie meer omgekrap oor my swakhede en probleme nie. Wanneer mense my slegsê, wanneer ek mishandel word, wanneer ongelowiges my vervolg, of wanneer ek bang en benoud is omdat ek vir Christus werk, is ek doodtevrede. Want wanneer ek swak is, is ek juis sterk. My eie swakheid leer my om net op Christus se groot krag staat te maak. (Uit Die Boodskap)

Bekering vra dat ons sal groei in ons geloof

 • Richard Rohr sê dat ons geestelike lewe uit 2 fases bestaan. Die eerste fase is die “vestiging van kennis”.
 • En die tweede fase is die besef dat alles om God gaan en nie om ons nie en ons lewensdoel moet wees om God te eer.
 • Ons kan maklik so verstrengel raak in wat ons vir God moet/wil doen…
 • Hoe moet ek al die reëls gehoorsaam? Hoe moet ek reg optree om vir God aanvaarbaar te wees?
 • Hierdie manier van leef hou ons vas in die eerste fase van gelowig wees, waar dit gaan oor “my” kennis. Dit kan egter maak dat ek oordrewe kan begin werk en soek na hoe “ek” redding kan verdien deur goeie werke.
 • Die 2e fase van groei kom wanneer ek tot die besef kom dat ek reeds vir God goed genoeg is…
 • Hy red my uit genade.. ek hoef nie my redding te verdien nie.
 • Paulus ontdek dat hy juis in sy swakheid naby aan God kom.
 • Ons moet nie bly by kennis opbou en so dink ons kan vir onsself ‘n plek voor God verdien, deur ons kennis, of selfs mooi optrede nie.
 • Geestelike groei vra ons moet ons eie ek met sy onvolmaaktheid en foute raaksien en erken.
 • As ons ons eie swakhede en foute erken en aanvaar, ontdek en beleef ons God se genade wanneer Hy ons steeds red.
 • Meer maal besef of erken ons eers ons swakhede as ons struikel en val.
 • Om God daar in ons val te ontmoet en te beleef bring groei (soos Paulus vir God leer ken in sy swakheid)

Om oor te na dink:

 • Probeer jy nog vir God oortuig dat jy redding verdien deur jou kennis van sy Woord of jou “sondelose” lewe?
 • Of het jy al aanvaar dat jou redding alleen uit genade is.
 • God red ons voor ons dit kan verdien!
 • Niemand is te “sleg” vir God se reddende genade…ook nie jy nie.
 • Ons verlede bepaal nie ons verhouding met God nie, maar ons toekoms doen!

Gebed

 • Dankie Heer dat U my alleen uit genade red.
 • Dankie dat ek nooit te swak of sondig is vir U genade.
 • Help my om U hand en sorg in my lewe raak te sien elke dag.
  Amen.

Dinsdag 24 November

2 Petrus 3:17&18

My liewe broers en susters, ek het julle nou behoorlik gewaarsku teen die mense wat die goeie nuus verdraai. Nou weet julle vooruit wat alles op julle wag. Pas op vir hulle! Moenie deur hulle sondes en skewe leringe meegesleur word nie. Staan sterk in julle geloof. Leef net elke dag nog meer uit die liefdevolle goedheid wat ons Here en ons Verlosser, Jesus Christus, vir julle gee. En moet nooit ophou om meer en meer oor Hom te leer nie. Aan ons Here behoort al die heerlikheid, nou en vir altyd. (Uit Die Boodskap)

Bekering vra dat ons ‘n basis sal bou vir ons geloof

 • Richard Rohr sê dat ons geestelike lewe uit 2 fases bestaan. Die eerste van die 2 fase is die “vestiging van kennis”.
 • As ons tot geloof kom begin ons ‘n nuwe lewe. Dis nodig dat ons die riglyne van so ‘n lewe leer ken.
 • Mens kan nie ‘n spel speel as jy nie die reëls ken nie.
 • Ons eerste taak is om God se wil in die Bybel te leer.
 • Dit gebeur by byeenkomste van gelowiges.
 • Dit gebeur by kategese en eredienste.
 • Dit gebeur in persoonlike stiltetyd en bybelstudie.
 • Kennis van God se wil in Sy woord lê die grondslag vir ‘n gelowige lewe.
 • Ons moet ‘n “houer van kennis en insig” bou wat ons geloof sal kan opvang sodat ons kan groei in geloof.
 • Hierdie kennis van God sê verwagtinge en riglyne skep ‘n plek (houer) waar ek as gelowige veilig kan wees.
 • My reis as gelowige moet ‘n fondament hê waarop ek kan voortbou, nl. Kennis.

Om oor te na dink:

 • Lees en ken jy jou Bybel?
 • Wanneer laas het jy rerig bybelstudie gedoen?
 • Kan jy jou geloof verduidelik met Bybel aanhalings as mense jou daarom uitvra?
 • Ons kan nie as gelowiges leef sonder om die riglyne van geloof te ken nie.
 • Ons eerste opdrag as gelowige is om ‘n spasie te skep (houer) van kennis waarbinne ons kan leef.

Gebed

 • Dankie Heer dat ek in U kan glo.
 • Help my Here met die wil en deursettingsvermoë om U woord en wil te bestudeer.
 • Help my Here met wysheid om vir U te leef.
  Amen

Maandag 23 November

Romeine 12:1&2

Ek wil nou ’n baie ernstige versoek tot julle rig. Ek doen dit omdat julle begryp hoe baie God vir julle omgee. Gee julle hele lewe aan Hom. Julle moet lewende offers in God se hand wees. ’n Lewe wat voltyds afgesonder is vir Hom is presies waaroor godsdiens gaan. Moenie tuis raak in hierdie wêreld met al sy boosheid nie. Nee, laat God julle van binne af nuutmaak. Laat Hy julle manier van dink verander sodat julle kan weet wat Hy van julle verwag. Dan sal julle ook weet wat sy wil is en hoe julle julle hele lewe elke dag aan Hom moet oorgee.(Uit Die Boodskap)

Bekering vra verandering.

 • Om tot bekering te kom is ‘n blye ervaring.
 • Dit is iets wat elke gelowige op ‘n nuwe pad plaas.
 • Bekering vra egter dat ons sal verander.
 • As jy dink dat jy jou kan bekeer sonder om te verander in die proses maak jy n fout.
 • Jou oomblik van bekering is die begin van die veranderring in jou, en nie die einde daarvan nie.
 • Ons gaan die week ‘n bietjie kyk na hoe ons groei en verander as kinders van God.

Om oor te na dink:

 • Dink jy nog dieselfde oor dinge soos politiek, rassisme, status, jou werk, jou besittings, jou verhoudings en ander mense as voorheen?
 • As jy tot bekering kom sal jou manier van dink oor hierdie, en ander dinge, met tyd verander!
 • Hoe ervaar jy jou eie anders dink hieroor wanneer dit gebeur…?
 • Gee jy jouself ruimte om te verander of is jy te trots of te bang om die anders dink in jou te omarm?
 • Ons kan nie tot bekering kom en nie vir God toelaat om ons te verander nie.

Gebed

 • Dankie Heer dat U vir my aan die kruis gesterf het.
 • Dankie dat U genade en redding aan my ‘n nuwe lewe gee.
 • Help my Here om so te verander dat U meer in my lewe sal word en ek minder.
  Amen.

Saterdag 21 November

Daniël 6

4 Hierdie Daniël het deur sy buitengewone bekwaamheid so uitgeblink bo die ander ministers en die goewerneurs-generaal dat die koning van plan was om hom oor die hele koninkryk aan te stel. 5 Die ministers en die goewerneurs-generaal het toe iets teen Daniël probeer kry oor die manier waarop hy die administrasie behartig het, maar hulle kon nie. Hulle kon ook geen onreëlmatigheid vind nie, want Daniël was betroubaar en was aan geen nalatigheid of onreëlmatigheid skuldig nie. 6 Hulle sê toe vir mekaar: “Ons sal niks teen hierdie Daniël kry nie, behalwe as ons iets kan kry in verband met sy godsdiens.”

Betroubaar. Geen nalatigheid. Geen onreëlmatigheid.
Die rede waarom Darius 120 landvoogde/ goewerneurs-generaal/ satrape en 3 ministers aangestel het is omdat korrupsie, diefstal en onreëlmatighede aan die orde van die dag was in die koninkryk. Landvoogde was toevertrou met geld van die koning af, en moes dan die geld dienoorenkomstig aanwend vir die ontwikkeling van die land. Die 3 ministers wat Darius aangestel het moes sekermaak die geld word reg aangewend.

Die ministers en die goewerneurs-generaal het ’n probleem daarmee dat Daniël die vreemdeling, die buitestaander, die immigrant, die Jood hierdie hoë pos beklee. Daarom soek hulle vir ’n rede om hom uit die pos te verwyder, maar kry niks nie. Dink vir ’n oomblik daaroor: Betroubaar. Geen nalatigheid. Geen onreëlmatigheid.

Ons is geneig om te dink dat Daniël 6 slegs ’n wonderlike storie is van God se redding van Daniël uit die kake van leeus. Hoewel sy redding wonderlik is, gaan Daniël 6 eerder oor Daniël wat naby aan God leef, en dit maak dat hy betekenisvol anders is en leef as sy kollegas.
Naby aan God terwyl hy werk, naby aan God as hy groot uitdagings in die gesig staar (vers 11), naby aan God in sy grootste krisis (vers 22-24). Daniël se nabye en intieme verhouding met God was wat hom onderskei het van al sy ander kollegas en van sy portuurgroep. Dink vir ’n oomblik hieroor: Die koning is in sy paleis en kan nie slaap nie, Daniël spandeer die aand tussen die leeus in vrede. En aan die einde van die hoofstuk: God se naam word geprys, en Hy kry die eer!

Om oor te dink:

 • Wat sou gebeur as Daniël uit sy eie uit probeer het om sy teenstanders se planne in die kiem te smoor? Het jy vyande/teenstanders in jou werkplek wat poog om jou te verwyder of aan te kla of jou getuienis in die twyfel te trek?
 • Wat sal jou getuigskrif vandag sê van jou werk, jou betroubaarheid en jou integriteit?
 • Hoe naby leef jy tans aan God? Op watter manier nooi God jou uit in jou huidige omstandighede om in Hom te bly?

“If God’s purpose for your job is that you serve the human community, then the way to serve God best is to do the job as well as it can be done.” Tim Keller

Vrydag 20 November

Daniël 5:1-12

11 Daar is ‘n man in u koninkryk in wie die gees van die heilige gode is. In die dae van u voorganger is daar gevind dat hy skranderheid, insig en wysheid het soos dié van die gode. U voorganger, koning Nebukadnesar self, het hom aangestel as hoof van die towenaars, die voorspellers, die sterrekykers en die besweerders. 12 Hierdie man Daniël vir wie die koning die naam Beltsasar gegee het, het buitengewone bekwaamheid en kennis en insig om drome uit te lê, probleme op te los en moeilike dinge te ontrafel. Laat haal nou vir Daniël, en hy sal vir u die uitleg gee.”

11 Oktober 539 V.C. Nuwe Koning – Belsasar. Dieselfde Daniël (ook genoem Beltsasar). ’n Dag vir die geskiedenisboeke…

Daniël is in die stadium van die storie 80 jaar oud. Hy betree die storie, praat die waarheid met die koning, en kondig aan dat die Babiloniese ryk gaan val. Dit het ook so gebeur die volgende dag volgens die geskiedenisboeke.
Net soos in Daniël 4 is hierdie ’n baie dapper ding om te doen, juis omdat die koning enige tyd vir Daniël om die lewe kan bring.
Waarom doen hy dit? Wat gee hom die moed om dit te doen? Daniël se perspektief op sy werk: Daniël werk nie vir Belsasar nie, hy werk vir God!
Dit geld vir ons ook, en dit is ’n baie belangrike perspektief om te behou wanneer ons werk.

Dit mag so wees dat jy ’n werkgewer, bestuurder of direkteur bo jou het by die werk wat jou salarisstrokie teken, maar jy werk nie vir hom/haar nie. Ons werk asof ons vir die Here self werk! Ons leef en werk met ’n oortuiging en ’n roeping dat ons in hierdie wêreld ’n bydrae het om te maak, ongeag van die vreemdheid van die tyd waarin ons leef en die plekke waarin ons werk.

Hier is die kortste moontlike weergawe van die storie in Daniël 5: God daag self op in die wêreld, en Hy gebruik vir Daniël in sy gewone werk om dit aan mense bekend te maak. Neem kennis: Daniël se gewone werk word beskryf met woorde soos skranderheid, insig, wysheid, buitengewone bekwaamheid, kennis ens.

Om oor te dink

 • Hoe sal jou werksdag vandag lyk as jy doelgerig vir God werk, en nie vir mense nie?
 • As jou kollegas vandag jou werk moet beskryf, watter woorde sal hulle gebruik?
 • Wat is jou roeping, jou unieke bydrae tot hierdie wêreld? Hoe leef jy dit uit in jou werk?

”To find our calling is to find the intersection between our own deep gladness and the world’s deep hunger.” Frederick Buechner

Donderdag 19 November

Daniël 4

18 “Dit is die droom wat ek, koning Nebukadnesar, gehad het. Lê dit nou vir my uit, Beltsasar, want geen raadgewer in my koninkryk is in staat om dit vir my uit te lê nie. Jy is daartoe in staat, want die gees van die heilige gode is in jou.” 19 Toe het Daniël, ook genoem Beltsasar, ‘n oomblik verstom gestaan, verbyster deur sy gedagtes. Die koning het vir hom gesê: “Moenie dat die droom en sy uitleg jou ontstel nie, Beltsasar.”

Moes jy al ooit die waarheid met iemand praat, selfs al weet jy dat dit die persoon kan ontstel en moontlike gevolge vir jou inhou?
Daniël doen iets merkwaardig, eintlik ongelooflik, in Daniël 4: hy praat die waarheid met die magtigste persoon in die hele wêreld (Nebukadnesar was die koning van die hele bekende wêreld in Daniël se tyd).
Daniël sê vir Nebukadnesar: jy is te trots, en dit gaan jou ondergang beteken!

Die teks beskryf hierdie gesprek as volg: 24 “Dit is die uitleg, U Majesteit, dit is die besluit van die Allerhoogste oor u: 25 U sal uit die menslike samelewing uitgestoot word en saam met die wilde diere moet leef. U sal moet gras eet soos beeste en u sal snags deur die dou natgemaak word. Dit sal sewe tydperke lank oor u kom. Dan sal u moet erken dat die Allerhoogste mag het oor al die koninkryke op aarde en dit gee aan wie Hy wil. 27 Daarom, U Majesteit, luister na my raad: breek met u sonde en u ongeregtigheid, doen wat reg is en bewys barmhartigheid teenoor dié wat in nood is. Dan sal u voorspoed aanhou.”

Jy sien, Nebukadnesar loop rond soos die hoender in die foto hierbo: hy bely, glo, verkondig en sê dat alles wat hy het, en alles waaroor hy regeer deur sy eie toedoen tot stand gekom het. Trots maak hom blind vir die feit dat God die Almagtige is en alles op aarde besit. En dan word hy verneder… Hy word nederig gemaak, want niemand kan bely dat hulle doen wat net God kan doen nie.

Twee belangrike dinge wat ons nie in hierdie hoofstuk moet mis nie:

1) Daniël is nogsteeds op sy pos: getrou, toegewyd, besig om uitstekende werk te lewer en op te skuif in die range van die koning.
2) Nebukadnesar bely dat hy tot sy sinne gekom het (vers 34), en wanneer dit gebeur is sy lippe vol lof vir God. Die magtigste koning op aarde, wat openlik bely dat hy God is en aanbid moet word, loof die God van Israel, alles as gevolg van Daniël se getuienis en getrouheid. Wat ’n wonderlike storie!

Om oor te dink

 • Is jy te trots om nederig te bely dat alles wat jy het en is uit God se hand kom?
 • Maak jou sukses jou blind vir die realiteit dat jy nie beheer oor jou lewe het nie?
 • Met wie moet jy die waarheid in liefde praat?

”For pride is spiritual cancer: it eats up the very possibility of love, or contentment, or even common sense.” C.S. Lewis

Woensdag 18 November

Daniël 3

16 Sadrag, Mesag en Abednego het koning Nebukadnesar geantwoord: “Ons hoef u nie hierop te antwoord nie. 17 Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond, en Hy sal ons ook red uit u mag. 18 Selfs as Hy dit nie doen nie, moet u weet dat ons u god nie sal dien nie, die goue beeld wat u laat oprig het, nie sal aanbid nie.”

“Ek gaan nie dit doen nie.”
Het jy dit al ooit gesê in jou werksplek?
Is dit iets wat jy vandag vir iemand gaan moet sê?

Ons het die afgelope twee dae gekyk na ons daaglikse werk: dat ons daardeur die wêreld met die goeie nuus kan bereik (Daniël 1), en ook hoe ons te werk moet gaan om ’n verskil by die werk te maak (Daniël 2).

Vandag kyk ons na ’n storie van 3 manne in Daniël wat uit oortuiging staande gebly het in Babilonië, letterlik. Hulle oortuiging dat dit wat die koning beveel het teenstrydig is met wat God van hulle verwag, het hulle onmiddelik in konflik gedompel en hulle lewens op die spel geplaas.
Dink vir ’n oomblik aan hulle keuse: bly staande, wees gehoorsaam aan God en leef met ’n skoon gewete voor Hom al kan hulle hulle lewens verloor; óf, buig voor die goue beeld en leef rustig voort in Babilonië met die wete dat hulle aan God ongehoorsaam was…

Het jy al ooit daaraan gedink dat ons nie van hierdie drie manne sou lees as hulle wel gebuig het nie? Hulle nalatenskap is van so aard dat ons hierdie storie as kinders leer in die kerk. Hulle het slegs ’n nalatenskap omdat hulle bly staan het!

Dieselfde geld vir ons: as Christene gaan ons beslis in ons werksplek moet staande bly in tye wat almal buig om die verkeerde redes. Hoewel dit die moeilikste moontlike besluit in sulke omstandighede is, is dit een van die maniere wat ons ’n nalatenskap los en ’n verskil maak.

Waarom? Dit gaan oor die eer van God! Kyk hoe eindig die hoofstuk:
28Toe sê Nebukadnesar: “Aan die God van Sadrag, Mesag en Abednego kom die eer toe, Hy wat sy engel gestuur het en sy dienaars gered het. Hulle het op hulle God vertrou en het die koninklike bevel verontagsaam en hulle was bereid om hulle lewe te verloor eerder as om enige god behalwe húlle God te dien of te aanbid.

Om oor te sedink:

 • Wanneer word daar in jou werk van jou verwag om te buig en iets te doen wat jy weet teen die wil van God is?
 • Wie is daar by jou werk saam met wie jy staande kan bly?
 • Wie kan jy vra om vir jou te bid en die Here te vra om jou te versterk sodat jy vir Sy eer sal leef by die werk?

”The ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort and convenience, but where he stands at times of challenge and controversy.” Martin Luther King Jr.

Dinsdag 17 November

Daniël 2:1-11

11 “Wat u vra, is te moeilik, daar is niemand wat dit vir u kan doen nie, behalwe die gode, en hulle woon nie onder die mense nie.”

Daniël is gevul met stories van Daniël se werk, en die verskil wat sy werk en daarom sy lewe in Babilonië gemaak het. Ons daaglikse werk is bedoel om meer betekenis te hê as om net ’n aktiwiteit te wees wat ons weke (en ’n groot deel van ons lewens) opneem en ’n salaris vir ons verseker.

Vir ’n Christen is werk die voorreg om orde te skep uit chaos, net soos God self dit gedoen het in die begin (Genesis 1); van woes en leeg na goed! Waarom? Sodat almal op aarde kan leef en floreer! ’n Christen is iemand wat ons wêreld versorg en voed in sy/haar werk, in plaas daarvan om net ’n verbruiker te wees van alles wat God vir ons gegee het, insluitende ons werke en ons hulpbronne.

Daniël het só gewerk, en so geleef. Hy het ten spyte van die feit dat hy weggevoer was in ballingskap, drie belangrike goed gedoen:
1) Hy het sy roeping aanvaar en omarm, al het hy vir ’n vreemde regering gewerk.
2) Hy het moedig in die chaos van Babilonië in beweeg.
3) Hy het naby aan God gebly terwyl hy sy werk gedoen het (lees vers 17-19).
4) Hy het uitstekende werk gedoen (lees vers 46-49).

Om oor te dink:

 • Wat sal dit vir jou beteken om op dieselfde manier te werk as wat Daniël het?
 • Op watter manier skep jou werk orde uit chaos en verbeter dit mense se lewens?
 • Hoe gereeld bid jy oor jou werk, en waarvoor vertrou jy die Here tans in jou werk?

“A job is a vocation only if someone else calls you to do it for them rather than for yourself. And so our work can be a calling only if it is reimagined as a mission of service to something beyond merely our own interests. Thinking of work mainly as a means of self-fulfillment and self-realization slowly crushes a person.” Tim Keller

Maandag 16 November

Daniël 1:18-21

18 Op die tyd wat koning Nebukadnesar bepaal het dat die jongmanne voor hom gebring word, het die hoofpaleisbeampte dit gedoen. 19 Die koning het met hulle gepraat en hy het onder almal niemand gevind soos Daniël, Gananja, Misael en Asarja nie. Toe het hulle in diens van die koning getree. 20 In enige saak wat wysheid en insig vereis het en waaroor die koning hulle uitgevra het, was hulle tien maal beter as al die towenaars en voorspellers in sy hele koninkryk. 21 Daniël het in diens van die paleis gebly tot die eerste regeringsjaar van koning Kores.

Ons daaglikse werk is bedoel om meer betekenis te hê as om net ’n aktiwiteit te wees wat ons weke (en ’n groot deel van ons lewens) opneem en ’n salaris vir ons verseker.
Die werk van bye is ’n goeie voorbeeld hiervan: bye het die stuifmeel van blomme nodig, en blomme het die kruisbestuiwing wat deur bye gebeur broodnodig om te kan kan bly voortbestaan. Op die oog af lyk dit asof die bye slegs kry waarna hulle soek en waarvoor hulle werk, maar in die groter prentjie sien ons dat totale ekosisteme afhang van die werk van bye: getrou, klokslag, seisoen na seisoen, doelgerig.

Ongeag van watter werk jy doen, dit het dieselfde betekenis in hierdie wêreld. Dit mag vir jou voel soos ’n daaglikse “soeke na stuifmeel”, maar die bydrae wat dit lewer tot hierdie wêreld en sy welwese is vêr meer as wat ons kan begryp.

Daniël het in Babilonië gewoon. Dit was nie sy geboorteland nie, die kultuur van die land was nie sy voorkeur nie en hy het gewerk in ’n konteks waar mense nie geglo het soos hy geglo het nie. Tog, as ons deur Daniël lees sien ons duidelik watter verskil hy gemaak het in Babilonië. Daniël is gevul met stories van Daniël se werk, en die verskil wat sy werk en daarom sy lewe in Babilonië gemaak het.

Ons gaan hierdie week na hierdie stories kyk, en saam reflekteer oor ons eie werk; ons roeping, ons daaglikse werk en bydrae tot hierdie wêreld.

Om oor te dink:

 • Watter gehalte is jou daaglikse werk?
 • Hoe sal jou medewerkers jou karakter beskryf?
 • Is dit sigbaar in jou daaglikse werk dat jy ’n Christen is, en dat jy roepingsbewus lewe?

The book of Genesis leaves us with a striking truth – work was part of paradise. Tim Keller

Saterdag 14 November

Openbaring 3:14-22
’Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou, en hy saam met My. (Opb 3:20)

Om oor na te dink en gesels:

 • Laodisea was die rykste van die sewe stede. Hulle was baie handel gedryf, wol verwerk en ’n mediese skool. Daarom gebruik Johannes van hierdie beelde om met die gemeente praat.
 • Hulle het egter ’n probleem met watervoorsiening gehad, vandaar die beeld dat hulle geestelike lewe louwarm is soos die water wat die stad voorsien het. Hulle het in hulle toewyding verslap.
 • Jesus waarsku teen hul selfvoldaanheid, maar dan is daar die bekende uitnodiging.
 • Jesus staan by die deur, sal nie die deur afbreek en Homself in forseer nie. Hy wag by die deur dat ons Hom innooi vir die feesmaal.
 • Vir elkeen wat hieraan gehoor gee, kan uitsien om saam met Jesus vir ewig fees te vier en saam met Hom op troon sit.

Gebed:
Here, ek dink dat ek soms alles op my eie kan doen en niks en niemand nodig het nie. Ek is soms te selfvoldaan. Ek kom bely dat ek U nodig het . Ek nooi U in om saam met my ‘n feesmaal te hou. Mag ek vandag uit hierdie vreugde en vreugde leef.
Amen.

Vrydag 13 November

Openbaring 3:1-13

Elkeen wat die oorwinning behaal, sal sulke wit klere dra. Ek sal nooit sy naam uit die boek van die lewe uithaal nie, en Ek sal voor my Vader en voor sy engele verklaar dat hy aan My behoort.” (Opb‬ ‭3:5‬)

’Omdat julle aan die boodskap van my volharding in lyding vasgehou het, sal Ek julle ook vashou in die tyd van beproewing wat oor die hele wêreld gaan kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Ek kom gou. Hou vas wat julle het, sodat niemand julle kroon wegvat nie. (Opb 3:10-11)

Om oor na te dink en gesels:

 • Vandag staan ons by twee gemeentes stil, Sardis en Filadelfia.
 • Sardis was ’n ryk en vooruitstrewende stad. Hulle uitdaging was geestelike doodsheid en nie dwalinge nie. Hulle het uiterlik goed vertoon, daarom was hulle klere vuil. Vandaar die belofte dat elkeen wat Jesus volg, wit klere sal dra en hulle name sal nie uit die boek van die lewe gehaal word nie.
 • Filadelfia word positief beoordeel, net soos Smirna. Hulle volhard in die swaarkry. Hulle kan dit vryspring nie, maar die Here is by hulle. Hy sal Naam van God op elkeen skryf.
 • Hierdie twee briewe moedig ons aan om vas te hou aan ons geloof, veral as dit moeilik gaan. Dit lyk na die makliker opsie om alles te laat gaan, maar Jesus gee Homself dat ons nie alleen hoef te wees nie.

Gebed:
Here, dit voel nie altyd maklik om U te volg nie. Help my te volhard. Dankie dat U ons naam in die boek van die lewe geskryf het. Dankie dat U by ons is. Mag ek vandag U teenwoordigheid beleef.
Amen.

Donderdag 12 November

Openbaring 2:18-29

19 Ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle liefde, geloof, diensvaardigheid en volharding en Ek weet dat julle nou ook meer doen as tevore. … 25 hou net vas wat julle het, totdat Ek kom.” (Opb 2:19, 25‬)

Om oor na te dink en gesels:

 • Tiatira was ‘n werkerstad met baie gildes soos skrynwerkers, leerlooiers, pottebakkers en wewers. Daarom gebruik Johannes beelde uit daardie wêreld soos geelkoper, ystersepter en kleipotte.
 • Hulle word geprys vir hulle liefde, geloof, diens en volharding. En hulle skroom nie om meer te doen en dit aan te hou doen. Die Here sien dit raak.
 • Tog is daar mense wat ten spyte hiervan nie aan die Here gehoorsaam is nie en hulle eie begeertes volg. Johannes waarsku hulle aan om daarmee op te hou.
 • Vir dié wat Jesus steeds volg, bemoedig en versterk Hy met die woorde: ”hou net vas wat julle het, totdat Ek kom”!
 • Laat ons nie moedeloos word om goed te doen nie. Laat ons aan die Woord van die Here vas te hou. Jesus ken ons deur en deur en los ons nooit alleen.

Gebed:
Here, dankie dat U my ken. Soms raak dinge te veel en weet ek nie of ek ‘n verskil maak nie. Help my om steeds met liefde en geloof te volhard. Help my om aan U vas te hou.
Amen.

Woensdag 11 November

Openbaring 2:12-17
Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal Ek van die verborge manna gee, en daarby sal Ek vir hom ‘n wit steentjie gee met ‘n nuwe naam daarop gegraveer, wat niemand anders ken nie, net hy wat dit kry.” (Opb 2:17)

Om oor na te dink en gesels:

 • Pergamum was die amptelike hoofstad en was daar baie keiseraanbiddding en afgodsfeeste.
 • Dit was nie maklik om ’n Christen in Pergamum te wees nie. Hulle het baie swaar gekry en gely. Daar is geweldige druk op gelowiges geplaas om kompromieë aan te gaan of selfs hulle geloof af te lê.
 • Daarom word hulle aangemoedig om die regte ding te doen en hulle van die verkeerde dinge te weerhou.
 • Twee beloftes bemoedig hulle: Die eerste is die “verborge manna” wat beteken dat die Here in hulle behoeftes sal voorsien en herinner aan Jesus wat die “lewende brood” (Joh 6:51) is. Die tweede belofte is die “wit klippie” wat ’n uitnodiging na die ewige fees saam met God is. Dit herinner aan Jesaja 43:1 dat die Here ons op ons naam ken. Jy is vir hom kosbaar.

Gebed:
Here, dankie dat U my op die naam ken. Dankie dat U ons nooit alleen laat nie. Dankie vir U beskerming. Help my om nie kompromieë aan te gaan nie, maar U in alles te eer met wat ek doen en sê. Amen.

Dinsdag 10 November

Openbaring 2:8-11
9 Ek ken julle verdrukking en julle armoede, en tog is julle ryk. … 10 Moenie bang wees vir wat julle alles gaan ly nie. … Bly getrou tot die dood toe, en Ek sal julle die lewe as kroon gee.

Om oor na te dink en gesels:

 • Smirna se gemeente is getrou aan die Here en ontvang ‘n positiewe aanmoediging, anders as van die ander gemeentes.
 • Die Christene het hier baie swaar gekry en is benadeel omdat hulle Jesus aanbid en nie die keiser soos wat van hulle verwag is nie.
 • Ten spyte van hulle vervolging is hulle daarvan verseker dat die Here Jesus, die Eerste en Laaste, van alles weet en hulle in Sy hand hou.
 • Ons hoef nie bang te wees en die dood te vrees nie, want ons sal die kroon van die lewe ontvang. Die beeld van ’n lourierkroon wat aan atlete na ‘n wedloop gegee word, word gebruik.
 • Voel jy dat jy swaar kry omdat jy Jesus volg? Word daar op jou neergesien? Wonder jy of dit die moeite werd is om Jesus steeds te volg?
 • Skep moed en weet die Here is by jou. Hou vas aan Sy beloftes!

Gebed:
Here, dankie dat U my ken en weet wat my omstandighede is. Ek kom gee myself vandag vir U en vra dat ek nie sal bang wees om U te volg nie, veral as dit moeilik raak. Help my om aan U getrou te bly en aan U beloftes vas te hou.
Amen.

Maandag 9 November

Openbaring 2:1-9
3 Verder volhard julle ook; julle het baie vir my Naam verduur, en julle het nie moeg geword nie. 4 Maar Ek het dít teen julle: julle het My nie meer so lief soos in die begin nie.” (Opb 2:3-4)

Om oor na te dink en gesels:
– Ons staan hierdie week by die 7 briewe aan die 7 gemeentes in Openbaring stil. Dit is vir ons elkeen ook bedoel.
– Efese was ’n belangrike stad en gemeente. Hulle het baie gedoen vir die evangelie en lyding ervaar en nie moeg geword nie. Tog het hulle hulle eerste liefde verloor. Hulle het so op die dinge van die Here gefokus, dat hulle die Here vergeet het.
– Johannes moedig die gemeente aan om weer hulle liefde vir God te ontdek en te koester.
– Die belofte is dat ons saam met Jesus in volle gemeenskap in die paradys sal wees.

Ons word ook party maal moeg en volhard nie soos ons moet nie. Ons skeep ook ons eerste liefde van Jesus af. Mag jy vandag Jesus se liefde opnuut raak sien en ervaar.

Gebed:
Here, dankie dat U die Here van die kerk en van my lewe is. Dankie dat U my ken. Ek besef dat ek verslap in my liefde vir U. Help my om U meer en weer lief te hê. Help my om nie moeg te word. Ek wil U bly volg.
Amen

Saterdag 7 November 2020

2 Timoteus 1:7
Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing.

Om oor te gesels:

 • Wat doen vrees aan jou?
 • Hoe lyk ‘n gees van krag, liefde en selfbeheersing? Hoe het God hierdie eienskappe beliggaam?
 • Waarom dink jy is die antwoord op vrees, krag, liefde en selfbeheersing?

Lof en Aanbidding
https://www.youtube.com/watch?v=UVb8OJEQGIQ

Gebed:
God, stuur asb. my denke. Stuur dit veral weg van selfbejammering, oneerlikheid en selfsugtige motiewe.
Soos ek deur die dag beweeg en onsekerheid tegemoet kom, gee my asb. die inspirasie, intuïsie of besluit. Maak my ontspanne om dit rustig te vat, moenie my laat sukkel nie. Laat my op U wil fokus, eerder as my eie. Gee my asb. die krag om U wil uit te voer waar ek ook al mag gaan.
Here, soos ek deur die dag beweeg, laat ek ‘n oomblik of twee neem wanneer ek geïrriteerd of onseker is. Laat ek U vir wysheid en onderskeiding vra om die regte ding te doen. Laat ek konstant herinner word dat ek nie meer in beheer is nie.
Here, stel my asb. vry van die vrese, woede, bekommernisse, selfbejammering, angstigheid en verkeerde besluite. Laat ek nie energie mors deur te probeer om my eie lewe te lei nie. Here, laat my gehoorsaam en afhanklik van U wees. Ek sal vir U die verantwoordelikheid en die lofprysing vir alles gee.
Amen

Vrydag 6 November 2020

2 Korintiërs 12:9
Sy antwoord was: “My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is.” Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees.

Om oor te gesels:

 • Wat is genade? Hoe lyk dit om genade te gee? Hoe voel dit om genade te ontvang?
 • Hoe het genade verander in jou lewe?
 • Hoe vind God se krag uitdrukking in jou lewe? Hoe is God sterk wanneer jy swak is?

Lof en Aanbidding
https://www.youtube.com/watch?v=k_bHd2-QhuQ

Gebed:
Ek sal nie meer dié vrees wat my seer maak nie, want U, Here, gee vir my krag.
Ek sal slaap sonder nagmerries, want U, Here, gee vir my vrede.
Ek sal wakker word met ‘n kop wat helder en goed uitgerus is, want U, Here, gee vir my helderheid.
Ek begin my dag gelukkig, vreugdevol en vry, want U, Here, het my gerestoureer.
U het vir my nuwe lewe gegee.
Omdat U genade groot is, sal ek met dankbaarheid leef. Ek sal vandag ander help en liefdevol dien omdat ek U, MY Here, dien.
Amen.

Donderdag 5 November 2020

Nehemia 8:11
Nehemia het verder gesê: “Gaan vier fees, eet en drink, en deel uit aan dié wat niks voorberei het nie. Hierdie dag word gewy aan ons Here. Moenie bedroef wees nie; as julle die Here met blydskap dien, sal Hy julle beskerm.”

Om oor te gesels:

 • Hoe lyk feesviering in jou lewe? Wanneer vier jy fees?
 • Waarom sê die vers moet ons feesvier? Hoe verskil dit van die tye wat jy feesvier in jou lewe?
 • Hoe vind jy vreugde in die Here? Hoe is die Here jou sterkte?

Lof en Aanbidding
https://www.youtube.com/watch?v=MLkDWtGpETs

Gebed:
God, meer as enige iets anders in hierdie lewe, wil ek nie meer gebroke wees nie.
Vader, gee my die vrede om te aanvaar wat nie kan verander nie (ander mense, plekke en dinge). Gee my die waagmoed om te verander wat ek kan (my houding). En die wysheid om die verskil te weet.
God, help my om vandag te fokus, selfs al is dit ten koste van myself.
Vader, help my om sensitief te wees vir my eie behoeftes en die dinge wat vir my goed is. Help my om sensitief te wees vir die behoeftes van ander en die dinge wat vir hulle goed is.
Here, as dit vir U aanneemlik is, maak my vry van die boeie van selfsug, sodat ek handig mag wees as medemens, of ek die situasie verstaan of nie.
God, help my om my eie integriteit te handhaaf en om vandag in vrede met U te leef, vrede te leef met myself en in vrede te leef met die wêreld.
Here, help my om vandag te demonstreer:
dat dit goed is vir my om lief te hê en lief gehê te word.
dat dit goed is vir my om te verstaan en verstaan te word.
dat dit goed is vir my om te gee en te ontvang.
dat dit goed is vir my om troos te gee en eerder menslik as selfsugtig te wees.
God, help my om een voet voor die ander te sit, om aan te hou beweeg, en die beste te doen met die werk wat vandag voor my is.
Here, help my om die oplossing te aanvaar wat dit ook al mag wees.
Amen

Woensdag 4 November 2020

Psalm 139:13-14
U het my gevorm, my aanmekaargeweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op ‘n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering.

Om oor te gesels:

 • Is jy lief vir al die verskillende komplekse elemente wat jou, jy maak? Of sien jy jouself as ordinêr? Waarom?
 • Watter leuens omtrent jouself, vertel die vyand jou, en glo jy? Waarom voel die leuens vir jou soos waarheid? Watter stem praat wanneer jy die leuens hoor?
 • Wat sou God vir jou sê as jy Hom nou kon hoor praat?

Lof en Aanbidding
https://www.youtube.com/watch?v=oZvKJl1kK8g

Gebed:
Heer van my lewe,
Gee my asseblief verdraagsaamheid teenoor ander wie se gedagtes en optredes, in my situasies en lewe, met my eie verskil
Alhoewel ek mag dink ek het altyd die Absolute waarheid kan ek nie altyd seker wees daarvan nie. Die ander persoon mag dalk reg wees, terwyl ek moontlik verkeer sou kon wees, al is ek steeds daarvan onbewus.
Here, maak my intensies eerbaar want dit is al wat my kan troos wanneer ek besef ek is verkeerd.
Here, gee my verdraagsaamheid, want wie is ek om te oordeel oor ‘n ander se foute?
Want niemand weet beter as ek watter klein bloutjies ek daagliks maak nie.
Die lewe is altyd vol struikelblokke wat ons laat wankel en soms laat val.
Here, gee my verdraagsaamheid want sleg U is waardig om te mag oordeel oor my mede reisgenote.
Amen

Dinsdag 3 November

Galasiërs 6:9
Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel.

Om oor te gesels:

 • Dit is moeilik om te gee wat jy nie het nie. Wanneer is dit moeilik om liefdevol en ‘n seën tot ander te wees?
 • Wanneer is dit maklik om liefdevol en ‘n seën tot ander te wees?
 • Hoe lyk dit vir jou persoonlik om liefdevol en ‘n seën tot ander te wees? Wat kry jy wanneer jy liefdevol en tot seën van ander is?

Lof en Aanbidding
https://www.youtube.com/watch?v=VXAneNye_58

Gebed:
Heer van my lewe,
Ek is geseën wanneer ek aan die einde van my eie vermoë is.
Met minder van myself is daar meer spasie vir God en U leiding.
Ek is geseën wanneer ek voel ek het verloor dit wat die kosbaarste vir my is.
Slegs dan kan ek die een omhels wat werklik die kosbaarste is in my lewe.
Ek is geseën wanneer ek tevrede is met net wie ek is, nie meer nie en nie minder nie.
Dit is die oomblik wat ek myself vind as die eienaar van alles wat nie gekoop kan word nie.
Ek is geseën wanneer ek ‘n goeie eetlus vir die Here opgebou het.
My brood en water is die beste ete wat ek ooit sal hê.
Ek is geseën wanneer ek omgee.
In die oomblik wanneer ek myself vind as een wat omgee, ontdek ek ook is word vir omgegee.
Ek is geseën wanneer my binne wêreld (my gedagtes en hart) herstel word.
Dan kan ek God in die buite wêreld raaksien.
Ek is geseën wanneer ek ander wys hoe om saam te werk, eerder as te kompeteer of baklei.
Dit is die oomblik wanneer ek besef wie ek werklik is en my waar my plek in God se familie is.
Ek is geseën wanneer my verbintenis aan God vir my teenkanting uitlok.
Die teenkanting jaag my self verder in God se arms in.
Amen

Maandag 2 November

Filippense 4:13
Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee.

Om oor te gesels:

 • Wat beteken hierdie vers vir jou? Wanneer hou jy aan hierdie belofte die meeste vas?
 • Wanneer voel dit vir jou asof jy nie alles kan doen nie? Maak jy op jou eie krag staat in daardie oomblikke? Of vertrou jy dat God alles sal doen wat nodig is?
 • Wanneer ons slaap is ons broos en kan ons niks verrig. Hoe lyk jou slaap ritme? Hoe verkondig jou slaappatrone iets van jou vertroue in God?
 • Hoe lyk dit wanneer jy krag in Christus vind?

Lof en Aanbidding
https://www.youtube.com/watch?v=yQpKSpgrwQE

Gebed:
Ek sal nie meer dié vrees wat my seer maak nie, want U Here gee vir my krag.
Ek sal slaap sonder nagmerries want U Here gee vir my vrede.
Ek sal wakker word met ‘n kop wat helder en goed uitgerus is, want U Here gee vir my helderheid.
Ek begin my dag gelukkig, vreugdevol en vry, want U Here het my gerestoureer.
U het vir my nuwe lewe gegee.
Omdat U genade groot is, sal ek met dankbaarheid leef. Ek sal vandag ander help en liefdevol dien omdat ek U MY Here dien.
Amen

Saterdag 31 Oktober

Johannes 15:1&2
“Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan My wat nie vrugte dra nie, sny Hy af; maar elkeen wat vrugte dra, snoei Hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra.

Om oor te gesels:
Ons kan nie soos skepe in ‘n hawe agter veilige mure bly sit nie. Johannes sê dan snoei God ons uit sy wingerd. Want die doel van lewe is om vrug te dra.
Hoe lyk jou lewe? Is dit net selfversorgend, veilig, wagtend dat ander die werk moet doen en vrugte dra?
Ons kan nie meer agter ander wegkruip nie. God roep jou persoonlik om uit te gaan in die storms van die lewe en vrug te dra.
En dan rus Hy jou toe deur jou onnodighede weg te snoei en jou te vorm vir vrugdra.
Moenie jouself ‘n rat voor die oë draai. God is nie beïndruk met skepe wat in die hawe sit, al is hul hoe mooi opgepas en versorg. God soek jou werkend daar buite in die wêreld.
Lig jou anker en waag dit om uit te vaar!

Gebed

 • Dankie Here dat U my roep.
 • Wys my hoe om die storms van die lewe aan te pak.
  -En as ek struikel Heer, kom help my op.
  -Ek wil deur alles in my lewe U naam grootmaak en U koninkryk laat kom.
  Amen.

Vrydag 30 Oktober

Spreuke 24:16
16 Al val die regverdige hoeveel keer, hy staan weer op, maar die goddeloses word deur rampe vernietig.

Om oor te gesels:
Ons kan nie die storms van die lewe aandurf en dink ons gaan nie struikel en val nie.
As ons ophou om uit te gaan en te leef oor ons gestruikel en geval het, dan mis ons ons lewensdoel.
Ons waarde lê nie in hoeveel keer ons val nie, maar in hoeveel keer ons opstaan.
God weet ons sal val en daarom is elke struikel en val ‘n leerskool dat ons dit volgende keer anders doen.
Moet jouself nie minderwaardig ag omdat jy in God se opdrag struikel en val nie. Staan net meer maal op as wat jy val en leer uit jou foute.
Moet ook nie ander wat struikel en val veroordeel asof jy nie struikel en val nie. Dit kon jy gewees het. Moedig mekaar eerder aan om telkens op te staan en weer uit te gaan en God se getuies te wees, eerder as om mekaar se struikel en val te gebruik om mekaar af te kraak.

Gebed

 • Here gee my die moed en krag om telkens op te staan as ek struikel en val.
 • Help my Here om nie ander wat struikel en val te veroordeel nie.
 • Help my Heer om telkens met elke val meer te leer van hoe om waarlik vir U te leef.
 • Dankie Heer dat U my tekortkominge ken en my elke keer weer kom optel.
  Amen.

Donderdag 29 Oktober

Matteus 14:28-32
28 Toe sê Petrus vir Hom: Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom. 29 Kom! sê Hy. Petrus het uit die skuit geklim, op die water begin loop en naby Jesus gekom. 30 Maar toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep: Here, red my! 31 Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê: Kleingelowige, waarom het jy begin twyfel? 32 Hulle het toe in die skuit geklim, en die wind het gaan lê.

Om oor te gesels:
God roep ons om met ons boot uit ons veilige hawens uit te kom en die oseaan aan te durf. En dan kom daar tye wat Hy jou selfs die kans gee om in die storms uit die boot te klim en op die water te loop.

Ons grootste bang is dat ons in storms sal kom as ons die lewenssee aandurf soos ons die week hoor ons moet. Maar dan kom daar die tye dat in die lewensstorms ons God by ons sien en dan self regkry om op water te loop. Ja soms kry ons in die moeilikste tye die onmoontlike reg. Met ons hand uitgestrek na God.

Waag jy selfs die onmoontlike omdat God met jou is? Sien jy nog kans om op water te loop met God in die oog? Of sink ons in ons eie moedeloosheid storms in omdat ons die oog van God afvat?
God vra van ons om uit ons veilige hawens uit te gaan en die stormsee van die lewe aan te durf. En dan wil Hy jou die kans gee om in geloof op die water te loop…die onmoontlike te doen! Sien jy kans hiervoor? Weet God ken jou vermoëns en gawes. Hy sal jou nie vat waar Sy genade jou nie kan beskerm nie!

Gebed

 • Here gee my die moed om die lewens storme aan te vat.
 • Help my Here om selfs hierin nie my oë van U af te vat nie.
 • En as U my roep om die onmoontlike te doen, vat my hand en lei my daarin Heer. Want ek weet uit eie krag sal ek net sink.
  Amen.

Woensdag 28 Oktober

2 Timoteus 3:16-17
Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ‘n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.

Om oor te gesels:
‘n Boot word gebou met die spesifieke doel om die groot oseane te trotseer. Hul het al die toerusting wat nodig is daarvoor.
Net so het God my en jou geskep om sy verteenwoordigers op aarde te wees. Ons is deur God aanmekaar gesit om in die wêreld God se wil te soek en Sy koninkryk en heerskappy te vestig.
God het ons daarvoor toegerus. Jy kort niks om dit te kan doen nie. Jyt als wat jy nodig het. 2 Tim 3:16-17 sê al wat ons moet doen is om God se handleiding (Die Bybel) te gaan bestudeer dat jy weet hoe om jou toegeruste gawes vir God te gebruik. Geen verskoning. Kom ons bestudeer God se gawes vir ons om ons vir Sy werk toe te rus.
Soek in die Bybel na als wat Hy vir jou hieroor sê en leer dit gebruik!

Gebed
Here open my oë om te sien waarmee U my toegerus het vir U diens. Help my Here om elkeen van U gawes te leer gebruik tot U eer.
Amen.

Dinsdag 27 Oktober

Eksodus 3:10-11
…Ek wil jou na die farao toe stuur om my volk, die Israeliete, uit Egipte te bring.” Moses het vir God gesê: “Ek is nie ‘n belangrike man nie. Ek kan nie na die farao toe gaan en die Israeliete uit Egipte bring nie.”

Om oor te gesels:
As God ons roep om op die lewens oseaan uit te gaan en Sy werk te doen, wat is ons reaksie? Kruip ons net dieper in ons veilige hawens in? God roep ons juis om uit ons veilige plekke te kom en die lewe aan te pak. Hy roep ons om Sy wil te laat geskied en daaraan te werk dat Sy koninkryk kom!
In watter hawe kruip jy weg?
Moses se wegkruip hawe toe God hom roep was, eks nie belangrik genoeg nie.
Wat is jou wegkruip hawe ?

 • Ek kan nie met mense praat.
 • Ek ken nie die Bybel nie
 • Ek is mos in die kerk. Is dit nie genoeg?
 • Mense sal vir my lag want eks nie ‘n dominee nie…

Al hierdie is wegkruip van God se roep om uit te gaan en ‘n verskil te maak.
God roep jou uit jou veilig plekke…

Kyk na die video van Jo Black se “Skepe” https://youtu.be/yaOBdFj7FIw

Die simbool vir die ou kerk was juis ‘n skip. Want die boodskap moes uitgevat word…

Gebed
-Here help my om nie vreesbevange vas te klou aan my veilige plekke nie maar wys my waarvoor U my roep.
-Kom roep my Here ek wag…
Amen.

Maandag 26 Oktober

Eksodus 1:22
…Daarom het die farao vir al sy mense gesê: “Julle moet elke Hebreeuse seuntjie wat gebore word, in die Nyl-rivier gooi. Maar moenie die dogtertjies doodmaak nie.”

Om oor te gesels:
Ons kan wegskram van verantwoordelikheid en net veilig bly… of ons kan kies om die lewensstorms te trotseer. God het ons gemaak om die lewe met sy storms te trotseer!

In Eksodus 1:22 beveel die farao sy hele volk dat alle pasgebore seuntjies in die Nyl rivier gegooi moes word. Moses se moeder het geweet hoe verkeerd hierdie bevel was. Sy kon of niks doen of kies om ‘n verskil te maak. Die keuse wat sy gemaak het was om Moses weg te steek in ‘n klein pik gesmeerde biesiemandjie op die rivier. God het daardie klein, maar dapper, daad van ‘n moeder gebruik om die Hebreër wat Hy uitverkies het om Sy volk te bevry, in die farao se huis te laat beland.

God roep ons om op te staan vir wat reg is. Om nie weg te kruip agter verskonings ongeag of die lewe daar buite onveilig is of nie.
Ons is geskep om God se hande en voete en stem in hierdie wêreld te wees.

Besef jy dat dit jou roeping is om uit te gaan en leef jy jou roeping uit sodat God se wêreldplan waar kan word?

Gebed
Here, gee my die moed om die lewe aan te durf en die wysheid om U wil vir my daarin te ontdek.
Amen.

Saterdag 24 Oktober

Matteus 5:1-12

11 “Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van My beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. 12 Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg.”

Die laaste twee verse bou voort op vers 10. Die gedrag van mense teenoor gelowiges wat hier beskryf word is te verwagte van hulle Joodse teenstanders. Dit is duidelik dat dit wat oor die volgelinge van Jesus gesê word vals is. Hulle woorde oor Jesus se volgelinge word deur haat gemotiveer, en dit is bedoel om mense seer te maak. Jesus sê daar is ’n loon wat vir ons wag as ons hierdeur getrou kan bly aan Hom. Die woord loon word 10 keer gebruik in Matteus, baie meer as in die ander drie evangelies.

Waarom sal Jesus dit noem, en waarom beklemtoon Matteus dit? Want die vervolging van God se mense is nie nuut tot die geskiedenis van die Bybel nie. Matteus herinner sy lesers hieraan, deur te verwys na mense wat deur die geskiedenis namens God gepraat het (profete). Uiteraard wag dieselfde vervolging vir Jesus se volgelinge; so ook dieselfde loon vir hulle getrouheid!

Deur die Salingsprekinge maak Jesus ’n verklaring: ons is by ’n draaipunt! Die tyd het gekom dat mense wat desperaat afhanklik is van God se behoeftes bevredig sal word, ten spyte van hulle huidige omstandighede. Slegs as gevolg hiervan word hulle as geseënd beskryf, want God doen dit! Die Koninkryk van God bring ’n nuwe onverwagse vreugde na die volgelinge van Jesus. Hierdie Koninkryk sit volgelinge van Jesus op ’n nuwe roete na geregtigheid, vrede en reinheid.
Belangrik om te weet dat dit nie gebeur deur menslike doelwitte wat bereik word nie, maar deur God wat dit gee. Om geseënd te wees soos die Salingsprekinge beskryf is uiteraard ’n ervaring van God se genade!

Om oor te dink

 • Watter vers het deur die week die diepste met jou gewerk?
 • Hoe het jy hierdie week ervaar dat God jou diepste behoeftes bevredig het?
 • Waarvoor wil jy vir God dankie sê vandag?

Vrydag 23 Oktober

Matteus 5:1-12

9 Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. 10 Geseënd is dié wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel.

Hierdie kort en kragtige sin van Jesus (vers 9) is die enigste plek in die hele Nuwe Testament waar die woord “vredemakers” gebruik word. Jesus spreek hierdeur die Selote aan. Hulle was ’n Joodse groep in Jesus se leeftyd wat gehoop en geglo het dat die Koninkryk van God deur geweld en oorlog sou kom. “Veg terug” was hulle leuse… Trouens, vir mense wat konstant deur ander mense sleg behandel word was dit nogal ’n aantreklike vooruitsig, om iemand “van hulle eie medisyne” te gee.

Jesus staan teenoor dit. Hy skep ’n nuwe kategorie mense, vredemakers! Later in Matteus 5 gaan Jesus selfs die merkwaardige opdrag gee dat Sy volgelinge vir hulle vyande moet lief wees. Soos die storie van die Nuwe Testament ontvou word hierdie opdrag aan Christene algemene verwagte gedrag van hulle. Mense wat vrede maak, maak staat op hulle pa om vir hulle te sorg en hulle te beskerm, juis daarom sê Jesus dat hulle kinders van God genoem word.

Die tema van “vervolging” is ’n belangrike tema in Matteus. Joodse mense wat in Jesus geglo het, en so vreemd en onderstebo begin lewe het soos Jesus beskryf in die Saligsprekinge, het erge vervolging van hulle familielede en gemeenskappe ervaar. Daarom het gelowiges nodig gehad om te hoor wat Jesus hieroor te sê het. Hoe moes hulle dit hanteer, hoe moes hulle dit verdra? Jesus maak dit duidelik; hou aan om te doen wat reg is!

Hierdie is waarskynlik van die moeilikste woorde van Jesus om te hoor, te aanvaar en aan gehoorsaam te wees. Die tyd waarin ons leef maak dit baie duidelik vir ons: ons sien hoe mense kwaad met kwaad vergeld, ons sien hoe mense van verskillende oortuigings mekaar geweldadig hanteer en dreig om mekaar leed aan te doen. Die nuus is vol konflik tussen groepe wat met “ons” en “hulle” begrens word.

Wat moet Christene doen? Vrede maak! Dan sal ons geseënd wees. Jesus sê so, glo dit!

Om oor the te dink

 • Met wie of tussen wie moet jy vrede maak?
 • Is jy bereid om aan te hou om te doen wat reg is, selfs al word jy daarvoor vervolg?
 • Hoe bring Jesus se beloftes in hierdie twee verse vir jou troos?

”Forgiving does not erase the bitter past. A healed memory is not a deleted memory. Instead, forgiving what we cannot forget creates a new way to remember. We change the memory of our past into a hope for our future.” Lewis Smedes

Donderdag 22 Oktober

Matteus 5:1-12

7 Geseënd is dié wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. 8 Geseënd is dié wat rein van hart is, want hulle sal God sien.

Die eerste vier salingsprekinge het betrekking gehad tot ons ingesteldheid, gedagtes en houding teenoor die wêreld waarin ons leef. Vers 7 beskryf eerder ’n aksie van die wat geseënd is; dit is om barmhartig teenoor ander te wees. Jesus vra hier dat mense wat juis nie barmhartig deur ander behandel word nie (onthou die mense met wie Jesus praat staan gebuk onder ’n baie moeilike regeringstelsel), steeds barmhartig teenoor ander sal wees. Ons vind onder andere hierdie wysheid in Spreuke 14:21.

Vers 8 is gelaai met gedagtes en taal wat ons in Psalm 24:3-4 vind. Jou hart in hierdie konteks verwys na die diepste kern van jou wese; gedagtes, motivering, gemoed, emosies. Om rein van hart te wees beteken om Jesus se woorde en wysheid as’t ware te internaliseer, om toe te laat dat dit tot in die diepste van jou wese syfer en jou daar verander! Die integriteit waarmee ons leef, en veral waarmee on vers 7 leef, is wat hier belangrik is. Daarvoor het ons ’n rein hart nodig. ’n Ander manier om daaraan te dink is om gefokus en “single-minded” te wees en nie verdeelheid in jou hart en gedagtes te hê oor wat Jesus van jou verwag nie.

Om oor te dink

 • Aan wie moet jy barmhartigheid bewys? Wat ervaar jy as iemand met jou barmhartig is?
 • Wat leef in jou hart wat nie rein is nie? Wat maak dat jou intensies verkeerd is en dat jou integriteit in gedrang is? Sien jy kans om met God daaroor te praat?
 • Wat maak jou opgewonde van die woorde “want hulle sal God sien”?

The point of justice and mercy anyway is not ‘they deserve it’ but ‘this is the way God’s world should be’, and we are called to do those things that truly anticipate the way God’s world WILL be. N.T. Wright

Woensdag 21 Oktober

Matteus 5:1-12

5 Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. 6 Geseënd is dié wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word.

’n Sagmoedige is iemand wat op God staatmaak om reg te laat geskied en vir hom/haar te sorg. ’n Sagmoedige is iemand wat nie reageer of terugslaan wanneer hulle verkeerdelik behandel word nie, maar eerder wag op God om Sy beloftes teenoor hulle na te kom en hulle as’t ware te beloon vir hulle gedrag. Hierdie vers is gevul met beelde en beloftes uit Psalm 37 en Jesaja 65-66. Jesus het Homself beskryf as sagmoedig, en Hy word beskryf as sagmoedig wanneer Hy op ’n donkie in Jerusalem ingery kom. Hy is ons voorbeeld!

Vers 6 gebruik taal wat te vinde is in Psalm 107. Hy het die dors geles van dié wat versmag het, Hy het die goeie in oorvloed gegee aan dié wat honger gely het. Psalm 107:9. Jesus voeg wel in hierdie sin by dat dit waarvoor die mens ten diepste smag is geregtigheid, regverdigheid en verlossing. Al hierdie woorde is vervat in die Griekse woorde wat vertaal is as “wat reg is”. Hy belowe dan om hierdie behoefte te bevredig, in ’n oorvloedige manier!

Kyk na die prentjie hierbo en verbeel jou vir ’n oomblik hoe die nuwe aarde lyk. Hoe sal dit voel om vir altyd versadig te wees, en nie net liggaamlik nie maar ook geestelik?

Om oor te dink

 • Hoe reageer jy wanneer iemand jou leed aandoen? Sal jou naaste mense jou as sagmoedig beskryf?
 • Wat ervaar jy wanneer jy honger is? Hoe voel jy wanneer jy versadig is? Het jy al ooit geestelik versadig en tevrede gevoel in die lig van die verlossing wat Jesus vir jou bewerk het?

Dinsdag 20 Oktober

Matteus 5:1-12

4 Geseënd is dié wat treur, want hulle sal vertroos word.

Wat is die geseënde lewe? Hoe kry ek deel daaraan? Wie kan dit vir my moontlik maak? Hoe kan ek werklik #blessed wees?

In vandag se fokusvers sê Jesus dat jy geseënd is as jy treur. Dit klink vreemd, eintlik selfs onderstebo.
Om te treur is nie lekker nie, dit is nie iets wat ons self sal kies as ons ’n keuse gehad het nie. Ons leef in ’n tyd waarin boeke en hulpbronne oor persoonlike geluk (“how to be happy”) eksponensieël toegeneem het in vergelyking met die vorige eeu. Waarom sal Jesus dit sê?

Wanneer ons treur gebeur iets betekenisvol binne ons. Ons perspektief verander, ons herwaardeer ons lewens, ons herwaardeer verhoudings, ons erken ons afhanklikheid van God, en bowenal, dit bied vir ons ’n besonderse geleentheid om God se nabyheid en troos te ervaar.
Omdat ons vertroos wil word wanneer ons treur (dit is ’n menslike behoefte), sal dit ons altyd eerder nader aan God laat beweeg as wat dit ons verder van Hom laat wegdryf.

Ek wil twee goed uitlig:

 1. Die Griekse woord wat Matteus hier gebruik vir “vertroos” is dieselfde woord wat Jesus in Johannes gebruik om die rol/werk van die Heilige Gees te beskryf, die Gees is die Vertrooster.
 2. Die laaste deel van hierdie vers is ’n belofte. In die lig van die Nuwe Testament sien ons dat dit ’n belofte is wat defnitief vervul sal word aan die einde van die tyd. God se mense treur nie meer nadat Hy alles nuutgemaak het nie. Nee, Hy droog self ons trane af en beëindig ons hartseer. Totdat ons daar kom, word God ook in die Nuwe Testament beskryf as die God wat troos gee, en word gelowiges aangemoedig om moed te hou.

“Sorrow and grief drive you into God and show you resources you never had and never knew you needed.” Tim Keller

Om oor te dink:

 • Ervaar jy die Heilige Gees as jou Vertrooster?
 • Glo jy in God se belofte dat daar ’n tyd sal kom waar ons nie meer treur nie? Hoe kan dit vandag in jou lewe ’n verskil maak?

Maandag 19 Oktober

Matteus 5:1-12

1 Toe Jesus die menigte mense sien, het Hy teen die berg opgegaan. Nadat Hy gaan sit het, het sy dissipels na Hom toe gekom, 2 en Hy het hulle geleer en gesê: 3 “Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel.

Wat is die geseënde lewe? Hoe kry ek deel daaraan? Wie kan dit vir my moontlik maak? Hoe kan ek werklik #blessed wees?

Ons is nie die eerste mense wat hierdie vrae vra nie. Trouens, hierdie vrae bestaan al van die sondeval af in Genesis 3. In Jesus se tyd het mense ook die vrae gevra, en verskillende groepe mense het verskillende antwoorde hierop gehad.
Jesus praat hier, onder andere, met mense wat geglo het om die wet te onderhou sal jou geseënd maak, ander mense het geglo geld en goed maak jou #blessed, ander het weer geglo dat jy moet veg vir wat reg is dan sal jy geseënd wees. Jesus maak al hierdie mense bymekaar, en leer hulle wat dit beteken om regtig geseënd te wees.

In vandag se fokusvers sê Jesus dat jy geseënd is as jy soos die persoon in die foto laag voor Hom buig en by Hom kom bedel vir wat jy nodig het. As jy nederig kan erken dat jy nood het, dat jy nie jouself kan help nie, en dat jy Hom vra vir wat nodig is.
Trots staan natuurlik in ons pad; dit is moeilik om hierdie erkenning te maak en hierdie houding aan te neem. Ons is gewoond daaraan dat ons vaardighede, geld en planne vir ons die deurslag sal gee. Jesus maak dit duidelik dat die geseënde lewe anders is as wat ons dink, en ook dat Hy die een is wat dit vir ons gee. Kyk net wat sal ons kry as ons weet hoe afhanklik ons is van Hom!

Om oor te dink

 • Wat het jy vandag van God nodig, wat net Hy vir jou kan gee?
 • Is jy te trots om te erken dat jy iets van God nodig het?
 • Hoe lyk die Koninkryk van die Hemel?

Saterdag 17 Oktober

Jesus is DIE WEG as ons opdraend loop!

Skriflesing: Psalm ‭37:1-5‬ ‭(AFR83‬‬)

Van Dawid. Moet jou nie ontstel oor skelms en jou kwel oor skurke nie, want soos gras vergaan hulle gou en soos groenigheid verdwyn hulle sommer. Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is, woon en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die Here, en Hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op Hom; Hy sal sorg.”

Dink oor:
Terwyl ‘n mens swoeg teen die opdraendes van die lewe verloor mens maklik perspektief. Jou fokus vernou en jy ly aan tonnelvisie. Dis asof die pyn en ongemak van die steilte AL is wat oorbly. Dit dreig om allesverterend te word. Veral as dit ‘n nuwe, onbekende opdraend is.

Dis dan wat die woorde van hierdie Psalm ons terugruk na die werklikheid. Daar is ‘n kruin wat ons gaan oorsteek. “This too shall pass” sê ‘n mooi spreekwoord. Maar daar is ook IN die swaar meer as NET die swaar. Geliefdes, vriende, goeie herinneringe, ander drome en, die beste van alles, God self, is dáár in die uur van wanhoop. Beur voort. Hy sal sorg

Gebed:
Here, ek vind dit baie moeilik om weg te kyk van die steilte en my oë op U te rig. Ek wil my lewe aan U oorlaat. Dankie dat U sal sorg.

Vrydag 16 Oktober

Jesus is DIE WEG (en nie “weg”) as ons opdraend loop nie!

Skriflesing: Lukas‬ ‭23:32-34‬ ‭DB‬‬

Jesus is nie alleen gekruisig nie. Twee terroriste is ook saam met Hom daar op Golgota, “die Plek van die Kopbeen”, gekruisig. Hulle kruise is aan weerskante van Syne in die grond ingeplant. Daar aan die kruis het Jesus hardop vir God gesê: “My Vader, vergeef hierdie mense. Hulle weet glad nie waarmee hulle nou besig is nie.” Maar die soldate het hulle nie aan Hom gesteur nie. Hulle was te besig om sy klere onder mekaar te verdeel deur lootjies te trek.”

Dink oor:
Het jy ook al weens onreg of kwaadwilligheid op die lewe se opdraend beland? Ongelukkig, in vandag se wêreld, is dit meer die reël as die uitsondering. Dis maklik om teen so ‘n opdraend bitterheid en wraaksug teen die “skuldiges” te vertroetel.

Ons sien in ons teks hoe Jesus hier in die uur van Sy bitterste lyding Homself losmaak van wraak en bitterheid, deur vergifnis uit te spreek. Te midde van die leedvermaak, sweet en suur asems van sy martelaars.

Met vergifnis bevry jy …. JOUSELF! Dit verklaar niemand onskuldig nie, dit neem net die mag van ander oor jou weg, en daarmee saam ‘n groot deel van die pyn van die opdraend.

Gebed:
Bid hierdie GEBED elke uur (stel vir jou ‘n wekker op jou foon) tot vanaand slaaptyd:

Here, dit voel vir my onmoontlik om my “martelaars” te vergewe. Help my Here! Ek wil sien en verstaan wat vergifnis is en dat dit my vrymaak. Heilige Gees, verander my hart. Ek wil die opdraend met mening kan uitstap.

Donderdag 15 Oktober

Jesus is nie “weg” as ons opdraend loop nie!

Hy is “DIE WEG!”

Skriflesing: Matteus‬ ‭26:39-42‬ ‭DB

“Hy het ’n paar treë verder gaan kniel. Met sy gesig tot teen die grond gebuig, begin Hy bid: “My Vader, is daar enige kans dat Ek die pad wat vir My voorlê nie hoef te loop nie? Is daar ’n uitweg? Maar Ek probeer nie allerhande planne maak nie. Maak U die planne, asseblief! Doen wat U wil.” Jesus se dissipels het egter aan die slaap geraak. Hy maak Petrus toe wakker: “Wat gaan aan? Het jy dit nie eens in jou om ’n klein rukkie saam met My wakker te bly nie? Vra God om julle te help om nie verkeerde dinge te wil doen nie. Ek weet julle sê julle wil graag die regte dinge doen, maar dit gebeur nie altyd so nie, nie waar nie? Wees daarom altyd op en wakker.” ’n Tweede maal het Jesus gaan bid: “My Vader, as daar nie vir My ’n uitweg is nie, laat dan gebeur wat moet gebeur!” ‬‬

Dink oor:
Wanneer die lewenspad steil is (soos dit soms sal wees) en die swaartekrag van sorge ons afrem, weet ‘n mens soms nie wat en hoe om te bid nie. Hierdie gebed van Jesus is ons oplossing.

““Thy will be done” is the perfect prayer. It may actually be the best prayer we can utter that also expresses our humanity. We acknowledge what our instincts and heart and mind want, but we also express our desire to have God’s will played out in our lives.” (Karon, in die Mitford reeks)

Dit is die gebed wat vertrouend verklaar dat God die BESTE vir jou wil hê en dat jy dit aan Hom oorlaat.

Gebed:
Heer, laat U wil geskied!

Woensdag 14 Oktober

Jesus is nie “weg” wanneer ons opdraend loop nie!

Skriflesing: Johannes 17:9-10 & 15-16 DB

“Ek bid vir hulle! Ek bid vir elkeen wat U vir My gegee het om na te kyk. Hulle behoort immers aan U. Oor hulle wil Ek nou met U praat en nie oor al die ander mense in die wêreld nie. Ons is mos soos een groot familie. Hulle lê My net so na aan die hart as vir U en U gee net soveel om vir hulle as Ek. Hulle sal vir mense vertel hoe belangrik Ek is.”

“Ek vra nie dat U hulle van die sondige mense af weghou nie. Net so min as wat Ek my wil ophou met die dinge van die sondige mense, sal hulle dit wil doen. Hulle is nie soos die sondige mense nie. Wat Ek wel vra, is dat U hulle uit die grypende kloue van die duiwel en al sy boosheid sal hou.”

Dink na oor:
Wanneer die pad steil raak, is dit nodig om stil te raak. Stil in die teenwoordigheid van die Vader. Jesus wys ons wat om vir God in die stilte teen die opdraende pad te vra…

 • Beskerming deur die Naam en in die bloed van Jesus
 • Hegte eenheid tussen mekaar. Saamstap maak opdraendes draaglik.
 • Vreugde op die pad, te midde van die swaar van steiltes.
 • Dat die swaar ons sal suiwer en heilig.
 • Dat HOOP lewend en kragtig in ons sal klop.
 • Dat Jesus se liefde sigbaar sal wees uit hóe ons op stap.

Gebed:
Soek vandag die Here op in die stilte, en bid hierdie ses dinge. Dit is wat Jesus vir jou bid. Bid dit ook vir jouself en vir ander wat saam swoeg teen die steiltes.

Dinsdag 13 Oktober

Jesus is nie “weg” wanneer ons opdraend loop nie!

Skriflesing: Johannes 17:3-4

So moet ’n mens hierdie ewige lewe verstaan. Dit behels dat jy ’n lid word van die familie van die enigste ware God. Jesus Christus, vir wie God gestuur het om mens te wees, is ook lid van dié familie. In die familie van God leer ’n mens God en Jesus baie goed ken, met alles wat dit vir jou beteken. Mense kan sien hoe groot en belangrik U is, Vader, deur te kyk na wat Ek doen. Ek het alles presies gedoen soos U gevra het. Nou is Ek klaar daarmee.” Johannes‬ ‭17:3-4‬ ‭DB‬‬

Dink oor:
Opdraendes is onvermydelik deel van ons lewenspad. In Jesus se laaste paar gesprekke (gebede) met Sy Vader, wys Hy ons hoe mens bid teen die opdraendes.

 • Hy bid dat God deur Sy lewe en optrede verheerlik sal word. Hóe Hy ly moet ‘n getuienis wees.
 • Hy bid dat ander God sal raaksien deur Sy lewe.
 • Hy RUS in die wete dat Hy aan God behoort. Om in God se Geloofsfamilie te wees beteken dat die opdraende eindig en dat God óp pad saam is én aan die einde van die pad wag.

Gebed:
Here, die steilte van die opdraend herinner my aan die sekerheid van U langs my, agter my, om my, bo en onder my en, voor my!

Maandag 12 Oktober

Jesus is nie “weg” wanneer ons opdraend loop nie!

Skrifgedeelte: Johannes 12:26-28 (DB)

““Iemand wat My wil dien, moet dus bereid wees om my voorbeeld te volg. Hy moet in enige situasie presies doen wat Ek sou doen; ja, in hierdie lewe moet hy aan die werk wees op plekke waar Ek graag sou wou werk. God self sal iemand wat dít doen, prys. “Op die oomblik is my gemoed beswaard. Ek weet nie mooi wat om te bid nie. Sal Ek bid: ‘Vader, maak ’n ander plan sodat Ek nie hoef te sterf nie’? Dit kan Ek tog nie bid nie! Ek het dan juis gekom om te sterf en op te staan. Ek kan nou net een gebed bid: ‘Vader, doen wat nodig is sodat mense kan sien hoe groot en belangrik U is!”

Om oor te dink:
Moeilike een. Kan jy, te midde van ‘n bitter swaar tyd in jou lewe, geduldig en toegewyd kies om deur die swaar tyd te stap en te verduur wat dit bring, sodat God verheerlik kan word? Is dit dalk iets wat ek en jy kan hierdie week kan verken? Inderdaad!

Gebed:
Meer van U Here, minder van my. Ek vertrou U met die uitkoms, so ek leef met oorgawe in die oomblik.

Saterdag 10 Oktober

Psalm 131

‘n Pelgrimslied. Van Dawid. Selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie, Here. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is. Ek het rus en kalmte gevind. 2 Soos ‘n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. 3 Wag op die Here, Israel, nou en vir altyd.” (Psalm 131:1-3‬ ‭AFR83)

Om oor te dink en gesels

 • Hierdie kort Psalm begin met ‘n verklaring om te sê dat hy kies teen hoogmoed en vir nederigheid. Klink amper hoogmoedig, maar hy stel daarmee sy vertroue in die Here.
 • Hy is nie bekommerd en besorg oor groot dinge nie.
 • Die beeld van afhanklikheid van ‘n kind kry ons ook in Matteus 18. Dit is om soos ‘n kind te wees – ‘n tweede naïviteit – ek kies om steeds te glo en te vertrou al is dit nie so maklik nie.
 • Tevredenheid gaan daarmee saam om op die Here te wag.
 • Maak vandag tyd om te reflekteer oor die week se Psalms en wat vir jou uitgestaan het. Bring dit na Hom toe en wag op die Here.

Gebed
Here, mag ek soos ‘n kind in afhanklikheid my tevredenheid by U vind. Help my om op U te wag.
Amen.

Vrydag 9 Oktober

Psalm 130

‘n Pelgrimslied. Uit die dieptes roep ek na U, Here, luister tog na my, Here, hoor tog my hulpgeroep.
As U ons sondes in aanmerking sou neem, Here, wie sou dan nog bestaan? Maar by U ís daar vergifnis: daarom word U steeds gedien. Ek stel my vertroue in die Here, ek vertrou op Hom, ek wag op die vervulling van sy woord. Ek wag op die Here meer as wat die wagte op die môre wag, wagte op die môre.” (Psalm 130:1-6‬ ‭AFR83‬‬)

Om oor te dink en gesels

 • Hierdie Psalm herinner ons dat die Here ons hulpgeroep hoor, al voel dit soms nie so nie.
 • God se vergifnis stel ons in staat om voor die Here te verskyn en in verhouding met Hom te leef. God reken ons dit nie toe nie (vergelyk Psalm 51)
 • Daarom kan ons Hom vertrou en op Hom wag. Dis egter moeilik om te wag. Ons wil alles dadelik laat gebeur en ook soos ons dit wil hê. Ons word aangemoedig om te wag.
 • Waarvoor wag jy op die Here?
 • Waarvoor vertrou jy die Here?
 • Aan watter beloftes in Sy woord hou jy vas?

Gebed
Here, ek wil leer om te wag op U en U te vertrou. Mag U woord in vervulling gaan. Ek hou vas aan U woord. Ek wag op U…
Amen

Donderdag 8 Oktober

Psalm 129

‘n Pelgrimslied. Hulle het my van jongs af swaar verdruk, dit moet Israel sê, hulle het my van jongs af swaar verdruk, maar hulle kon my nie onderkry nie.
Die Here is regverdig, Hy het die bande losgesny waarmee die goddeloses my gebind het.” (Psalm 129:1-2, 4‬‬‬)

Om oor te dink en gesels

 • Hierdie Psalm hou daaraan vas dat hulle nie moed opgegee het nie, ten spyte van baie swaarkry. Die Here, die Regverdige, was en is by hulle. In die verlede het die Here gehelp en Hy sal ook weer help.
 • Dit is nie ‘n vlak optimisme of maklike geloof nie, maar uit vertroue dat God by ons is.
 • Die tweede deel is ‘n vloekpsalm waar hy sy vyande verwens. Dit voel vreemd om dit te lees, maar tog voel ons ook soms so.
 • Ons behoort ons woede na die Here toe bring en Hom vertrou vir die uitkoms.
 • Jesus leer ons om eerder vir ons vyande te bid as om hulle te verwens. Vir wie moet jy vandag bid?

Gebed
Here, ek voel soms of dinge my gaan onderkry, maar help my om U daarmee te vertrou. Mag ek vandag vir iemand eerder bid, as om te verwens. Ek bid vir ….
Amen.

Woensdag 7 Oktober

Psalm 128

“’n Pelgrimslied. Dit gaan goed met elkeen wat die Here dien en sy wil doen. Die vrug van jou arbeid sal jy geniet, gelukkig en voorspoedig sal jy wees.” Psalm‬ ‭128:1-2‬ ‭AFR83‬‬

Om oor te dink en gesels

 • Vandag se Psalm fokus op gehoorsaamheid om die Here se wil te doen. Wanneer ons so leef, kan ons die vrug van ons arbeid geniet.
 • Dit het ook ‘n impak op ons verhoudings met ons familie en kinders.
 • Die Psalm vra die Here se seën om Sy goedheid te ervaar.
 • Partymaal is ons sku om die Here te vra vir Sy seën op ons werk en verhoudings. Vra die Here om jou vandag daar waar jy is te seën, sodat jy ’n seën vir ander kan wees.
 • Mag jy God se vrede wat alle verstand te bowe gaan ervaar.

Gebed
Here, dankie vir U ryklike seën elke dag. Mag ek vandag in my werk en verhoudings U teenwoordigheid beleef. Ek vandag vir iemand om my tot seën wees. Amen.

Dinsdag 6 Oktober

Psalm 127

As die Here die huis nie bou nie, bou die bouers ’n bouval wat enige oomblik inmekaar kan stort. As die Here die stad nie oppas nie, help dit net mooi niks dat die polisie die strate patrolleer nie. Dit is ’n vermorsing van tyd om vroeg op te staan en tot laatnag wakker te bly en jou morsdood te werk. Die Here gee vir almal wat Hy liefhet al hierdie goeie dinge in hulle slaap.” (‭‭Psalm‬ ‭127:1-2‬ ‭DB‬‬)

Om oor te dink en gesels

 • Vandag se teks herinner ons dat as die Here nie deel van ons alledaagse lewe is nie, is ons besig met die verkeerde goed.
 • Ons leef en werk baie keer so asof alles net van onsself afhang. Amper iets soos wat kinders sê: “ons sal self!”
 • Die Psalm is nie teen beskerming en harde werk nie, maar dat ons sal weet die Here die beginpunt is.
 • Dit gaan om in afhanklikheid van die Here te leef, sodat die skrywer kan sê die Here gee al hierdie dinge vir hulle wat hom lief het in hul slaap. Die Here gee rustigheid.
 • Leef jy in hierdie afhanklikheid van die Here? Hoe kan jy jou werk doen om dit te reflekteer?
 • Wat kan jy doen om jouself elke dag hieraan te herinner?

Gebed
Hemelse Vader, ek kom gee vandag my “huis” vir U en vra dat U dit sal bou. Leer my om elke dag in afhanklikheid van U te leef, want sonder U, Here, kan en wil ek nie aangaan nie.
Amen.

Maandag 5 Oktober

Psalm 126

4 Nou is ons weer in die nood. Here, keer asseblief ons situasie heeltemal om. U kan ’n droë woestyn in ’n pragtige blommeland verander. Vat so ons probleme heeltemal weg. 5 Die Here kan hartseer in blydskap verander. Trane van pyn kan Hy in gelag van blydskap verander.” (Psalms 126:4-5‬ ‭DB‬‬)

Om oor te dink en gesels

 • Hierdie Psalm kyk terug en dink aan die vreugde dat die Here hulle verlos het. Ons het gelag en gesing (Ps 126:2) en was bly. Hulle het aan die Here die eer daarvoor gegee.
 • Vreugde is nie ‘n oppervlakkige gevoel nie, maar ‘n diep wete dat die Here genoeg is: gister, vandag en môre.
 • Nie net verklaar hul hul vreugde omdat die Here hul gehelp het, maar hulle vertrou die Here weer en vra daarna.
 • Waarvoor moet jy die Here vertrou?
 • Leef jy uit die vreugde van die Here?
 • Lees ook Fil 1:6 hiermee saam: “Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit end-uit sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom.

Gebed
Here, ek vergeet soms dat U dinge verander. Partymaal voel dit of U ander se lot verander, maar nie myne nie. Mag ek uit die vreugde leef dat U my swaarkry sal verander in vreugde. Help my om naby aan U te bly.
Amen.

Saterdag 3 Oktober

Romeine 12:2
Moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie, maar laat God julle omvorm deurdat Hy julle denkpatrone vernuwe. Dan sal julle goed kan onderskei wat Hý wil hê dat julle moet doen, naamlik dit wat werklik goed en aanvaarbaar en volmaak is.

Om oor te gesels:

 • Hoe het jy jouself beskerm deur te word wat anders wil hê jy moet word? Wat het jy al opgeoffer of gegee om te wees wat ander wil hê?
 • Vertrou jy die Here meer as die wêreld om jou? Waarom is dit maklik of swaar?
 • Wie is jy werklik wanneer jy nie aanpas by die wêreld se verwagtinge nie? Waarom sou hierdie weergawe van jouself vir die Here aanneemlik wees?

Lof en Aanbidding
https://www.youtube.com/watch?v=T5rqGjc7Y2k

Gebed:
Ek het teen U gesondig. Steeds ontvang U my met genade.
Ek was ongehoorsaam aan U stem. Tog ontvang U my steeds met oop arms.
Ek het my woorde sonder sorg gebruik, tog vergewe U my.
Ek het U ontken met my lewe, tog het U my lief.
Here, ek sal nooit verstaan hoe en waarom.
Here, ek kan nie U dood begryp nie.
Ek het nie U liefde verdien nie, en ek sal ook nooit nie.
Dankie vir U genade.
Ek wil u altyd dien. Dankie dat dit iets is, wat ek kan doen.
Amen

Vrydag 2 Oktober

1 Korintiërs 6:19-20
Of besef julle nie dat julle liggaam ‘n tempel van die Heilige Gees is nie? Julle het die Heilige Gees, wat in julle woon, van God ontvang, en julle behoort nie aan julleself nie: julle is gekoop, en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggaam verheerlik.

Om oor te gesels:

 • Eer en respekteer ons God werklik vir ALLES wat Hy geskep het? Wanneer vir jy dit moeilik om God te eer vir wat Hy geskep het? Waarom?
 • Hoe laat dit jou voel om te weet God het jou geskep? Hoe voel dit om te weet jy behoort nie aan jouself nie maar aan God?
 • Indien God ons Skepper en heerser is, hoe eer ons God met ons liggame en lewens?

Lof en Aanbidding
https://www.youtube.com/watch?v=FlNzbP3-SYs

Gebed:
Here Jesus
U is my eerste
U is my laaste
U is die hede
U is die verlede
U is my siel
U is my lig
U is my lewensredder
U is my verlosser
Daar is elke dag nuwe genade
Selfs al mis ek die merk op soveel maniere
U maak my sterk
U laat my nooit gaan nie
Ek weet dit, want U is so lief vir my
Dankie
Amen

Donderdag 1 Oktober

Romeine 8:6
Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, loop uit op die dood, maar die dinge waarmee die Gees Hom besig hou, bring lewe en vrede.

Om oor te gesels:

 • Wat is die versoekings waarmee jy die meeste sukkel? Hoe begin hierdie versoekings? Wanneer is dit moeilik om nee te sê?
 • Wanneer is jy sterk en in staat daartoe om die versoekings teen te staan? Hoe help vriendskappe (“community”) jou om sterk te staan teen versoekings?
 • Laat jy die Gees toe om jou oorloë vir jou te veg? Of probeer jy baie hard om dit self aan te pak?
 • Watter aktiwiteite wat jy aanpak bring jou nader aan die Here, meer invloei met die Gees en bring vir jou lewe en vrede?

Lof en Aanbidding
https://www.youtube.com/watch?v=WpjZ6Jz950g

Gebed:
Lord, make me an instrument of your peace
Where there is hatred let me sow love.
Where there is injury, pardon.
Where there is doubt, faith.
Where there is despair, hope.
Where there is darkness, light.
Where there is sadness, joy.
O divine master grant that I may not so much seek to consoled as to console,
to be understood as to understand, to be loved as to love.
For it is in giving that we receive, it is in pardoning that we are pardoned, And it is in dying that we are born to eternal life.
Amen (St Francis of Assisi)

Woensdag 30 September

Filippense 4:8
Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is – watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees – daarop moet julle julle gedagtes rig.

Om oor te gesels:

 • Wanneer jy deur jou gewone, normale dag dink, waarmee vul jy jou dag?
 • Hoeveel van jou dag tap energie? Hoeveel van jou dag gee jou energie? Wat is die verskil tussen die ervarings?
 • Waarom sou God wou hê jy moet jou gedagtes rig op dit wat waar is, edel is, reg is, rein is, mooi is, prysenswaardig is, deug of lofwaardig is?
 • Hoe nooi jy God in jou normale roetine en ritme van jou dag in? Wat kan die Here vir jou daar leer?

Lof en Aanbidding
https://www.youtube.com/watch?v=C2U7ffUM5Ec

Gebed:
Heer van my lewe,
Ek is hier in U teenwoordigheid. Praat met my Here. Vul my met u Gees en transformeer my.
Here, gee my asb. die gawe om U stem te hoor en gehoorsaam te wees.
Here, laat my asb. in vloei wees met die Heilige Gees. Laat my U ritme hoor en nie huiwer om dit te volg nie.
Here, ek vra dat U my sal help om U stem te hoor, en nie bang te wees om U wil te volg nie.
Here, leer my om totaal afhanklik te wees van U. Leer my om meer van U te reflekteer en minder van myself.
Here, help my om ‘n lewende offer vir U te wees.
Amen

Dinsdag 29 September

Efesiërs 2:10
Want ons is God se handewerk. Hy het ons in ons eenheidsband met Christus Jesus só gemaak dat ons die goeie werke wat Hy vir ons bestem het, kan uitlewe.

Om oor te gesels:

 • ‘n Ander woord vir handewerk is kunswerk. Wat beteken dit om ‘n kunswerk te besit, skep, waardeer en te geniet?
 • Glo jy, jy is God se kunswerk? Indien jy dit nie glo of voel nie, is jy besig om hierdie gedagte te ontken. Wat sê jy dan vir God?
 • Glo jy in God se beloftes ? Watter beloftes hou jy aan vas?
 • Hoe kan jy meer leef soos hierdie handewerk/kunswerk, wat God jou gevorm het om te wees? Hoe kan jy meer van jou ware self laat uitkom?

Lof en Aanbidding
https://www.youtube.com/watch?v=b3xsn6db2iI

Gebed:
Heer van my lewe,
Ek wil hê wat U wil hê, Here.
Ek vra vir U leiding in totale vertroue en geloof dat U my help.
Here, ek weet niks waarvoor U my roep, is te veel vir my nie.
Here, ek vra dat U die bekommernisse en vrese sal stilmaak.
Here, help my spasie te maak in my lewe, sodat U my helper is in al my werk en omstandighede. Help my om alles aan te pak tot eer van U naam.
here, help my om elke aksie en gedagte te meet aan U wil.
Here, help my dat ek nie vinnige oplossings en versoeking neem nie.
Here, ek het vertroue daarin dat as ek U wil soek, dat die uitkoms reeds in U hande is.
Daarom Here, vra ek dat ek my lewe lei, met die wete dat ek U wil in alles soek.
Amen

Maandag 28 September

Psalm 118:24
Dit is die dag wat die Here gemaak het; laat ons daaroor juig en bly wees.

Om oor te gesels:

 • Glo jy dat God werklik vandag geskep het? Of neem jy dit as vanselfsprekend dat die seisoene net verander?
 • Wat sou gebeur as God vandag besluit om nie ‘n nuwe dag te maak nie? Hoe sou hierdie gedagte die manier waarop jy die dag aanpak verander?
 • Indien ons God vertrou dat Hy elke dag ‘n nuwe dag skenk, en dat Hy betroubaar is om ons van sondes te verlos, kan ons Hom vir al die ander klein en groot goedjies in ons lewens?
  -Hoe kan dit ons ervaring van dankbaarheid en vreugde beinvloed?

Aanbidding
https://www.youtube.com/watch?v=ABWnLjXer10

Gebed:
Heer van my lewe, Seun van God,
Leer my hoe lyk ware vrygewigheid.
Leer my hoe om U te dien.
Leer my hoe om te gee, sonder om te bereken wat dit my kos.
Leer my hoe om dit te doen ten spyte van my eie wonde.
Leer my hoe om werk selfs al is ek moeg.
Leer my hoe om op te offer, selfs al is daar geen beloning.
Leer my hoe om U wil te doen.
Amen

Saterdag 26 September

ONS BEDE VIR DIE WEEK: HEER LAAT U KONINKRYK KOM!

Skriflesing: 1 Petrus 1:13-17

Wees daarom verstandelik wakker en nugter, en vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus. 14 As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het toe julle God nie geken het nie. 15 Nee, soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. 16 Daar staan immers geskrywe: “Wees heilig, want Ek is heilig.” 17 Aangesien julle Hom as Vader aanroep wat oor elke mens onpartydig volgens sy dade oordeel, lewe dan in eerbied vir Hom gedurende die tyd van julle vreemdelingskap in die wêreld.

Om oor na te dink

 • Jesus het nie aan die kruis gesterf net sodat ons hemel toe kan gaan nie.
 • Sy sterwe het ook ‘n weg gebaan sodat ons herstel kan word.
 • Hy roep ons op om soos Hy te wees; om Hom te verteenwoordig hier op aarde.
 • Ons moet die lig van die wêreld wees, die sout van die aarde.
 • Ons moet God se koninkryk laat kom.
 • Slegs dan sal die krag van die Koninkryk ten volle sigbaar word in ons gevalle wêreld.
 • Hy het ons die Heilige Gees gegee en alles wat nodig is om dit te kan doen.
 • Dit is tyd dat ons onsself toewy aan hierdie proses en beheer oorgee aan sy Koningskap in elke aspek van ons lewens.

Om voor te bid

 • Dank God vir Sy redding en genade.
 • Bid vir insig om Sy koninkryk sigbaar te maak in ons lewens.
 • Bid vir wysheid vir jou gemeeteleiers dat die kerk se aksies God se koninkryk sal laat kom in die wêreld.
 • Bid dat God ons land sal neem, en Sy koninkryk in ons land sal laat kom.
 • Dank God dat Sy koninkryk besig is om te kom deur ons, die kerk en die Heilige Gees se inwerking.

Vrydag 25 September

ONS BEDE VIR DIE WEEK: HEER LAAT U KONINKRYK KOM!

Skriflesing: Exodus 20:15-16

15 Jy mag nie steel nie. 16 Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie.

Om oor na te dink

 • Leuens, diefstal en bedrog is alles karaktereienskappe van Satan. In God se koninkryk geld die teenoorgestelde hiervan.
  -Vertel jy leuens? Wit leuens, halwe waarhede, klein leuentjies en groot leuens is alles dieselfde voor God. Leuens is leuens.
 • Het jy enigsins kompromieë aangegaan in jou lewe deur leuens?
 • Steel jy, selfs al is dit net ‘n klein bietjie?
 • Vat jy toerusting by die werk sonder toestemming?
 • Besteel jy God se werk deur nie dankoffers te gee nie?
 • Vra jy buitensporige huur vir jou huurders of prys vir jou produkte?
 • Dis hierdie “grys areas” in ons lewens wat vir God
  betekenisvol is. Hy heg groot waarde aan integriteit en eerlikheid.
 • Sy koningkryk kom waar ons nie steel of lieg of oneerlik is nie.

Om voor te bid

 • Dank God vir alles wat Hy jou gegee het, sonder om dit met ander te vergelyk.
 • Bid God vir aanvaarding vir dit wat Hy jou gee, sodat jy nie ‘n behoefte het om meer te vat as wat jou toekom nie.
 • Bid vir wysheid vir jou gemeeteleiers dat hul dit wat hul ontvang so sal aanwend dat God se koninkryk sal kom in die gemeente.
 • Bely voor God waar en hoe jy Sy opdrag van nie steel en nie lieg oortree het.
 • Bid dat God jou krag sal gee om vorentoe die versoeking te weerstaan om dit nie weer te doen nie.

Donderdag 24 September

ONS BEDE VIR DIE WEEK: HEER LAAT U KONINKRYK KOM!
Skriflesing: 1 Johannes 3:14-18

Ons weet dat ons klaar uit die dood na die lewe oorgegaan het, want ons het ons broers lief. Wie nie liefhet nie, bly in die dood. 15 Elkeen wat sy broer haat, is ‘n moordenaar; en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe in hom het nie. 16 Hiéraan weet ons wat liefde is: Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê. 17 Wie aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie, hoe kan die liefde van God in hom wees? 18 Liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word, en dan in opregtheid.

Om oor na te dink

 • Liefde is Christus se standaard en bouplan vir sy koninkryk.
 • Hy het Sy Lewe vir ons neergelê.
 • God se koninkryk kom waar ons gehoorsaam en opofferend lewe, deur ander na Christus te bring, en hulle te dien in nederigheid.
 • As ons dit doen vir die geringstes onder ons, dan doen ons dit ook vir God.
 • Dit is tyd om ons selfsugtige lewens neer te lê en liefdevol te belê in mense rondom ons.
 • Wat is jou bydra tot hulp aan ander?
 • Is jy bewus van die projekte wat die gemeente in die gemeenskap bedryf? Lewer jy hier n bydrae?
 • Sien jy die swaarkry van ongelowiges in ons land raak? En maak jy n verskil daaraan?

Om voor te bid

 • Dank God vir al die voorregte wat jy het.
 • Bid dat God jou sal wys waar en hoe jy mense kan help in liefde.
 • Bid dat God ons sal lei dat ons as gelowiges deur ons gemeente ‘n verskil in mense se lewens sal maak.
 • Bid dat God jou in die wêreld sal gebruik om deur liefde Sy koninkryk te laat kom.

Woensdag 23 September

ONS BEDE VIR DIE WEEK: HEER LAAT U KONINKRYK KOM!

Skriflesing: 1 Korintiërs 10:14
Daarom, my geliefdes, moet niks met die afgodsdiens te doen hê nie.

Om oor na te dink

 • Afgodsdiens neem baie vorme in ons lewens aan. ‘
 • n Afgod is enigiets wat ons meer koester en waardeer as Jesus.
 • Liefde vir die dinge van die wêreld gaan hand-aan-hand met afgodsdiens omdat die dinge van die wêreld so dikwels afgode word in ons harte.
 • Ons het afgode van Mag (smagting vir posisie, sukses en beheer)
 • Afgode van Aanvaarding (verwag dat mense ons diepste behoeftes sal ontmoet, terwyl dit slegs God self is wat dit kan vervul)
 • Afgode van Sekuriteit (waar ons ons hoop en vertroue stel in aardse dinge om ons te beskerm en voorsien)
 • En afgode van Gemaksug (waar ons uitermate liefde het vir plesier, gemak, aardse besittings en geld, ens.).
 • God se koninkryk kan nie kom waar ons afgode(van watter aard ookal) aanbid nie…

Om voor te bid

 • Bid dat God jou sal help om Hom eerste in jou lewe te stel.
 • Bid dat God ons as geloofsgemeenskap sal help om mekaar te wys op die afgode in ons lewens.
 • Bid dat ons ontvanklik sal wees vir hierdie teregwysing en sal streef daarna om dit reg te stel.
 • Bid dat God jou in die wêreld sal gebruik om Hom as koning te erken en so Sy koninkryk te laat kom.
 • Dank God dat Hy ons God is en bely voor Hom dat jy geen afgode wil hê nie.

Dinsdag 22 September

ONS BEDE VIR DIE WEEK: HEER LAAT U KONINKRYK KOM!

Skriflesing: Matteus 18:21-22
21Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra: “Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs sewe keer?” 22 Jesus antwoord hom: “Ek sê vir jou, nie sewe keer nie maar selfs sewentig maal sewe keer

Om oor na te dink

 • Vrede en ‘n herstel na eerlike norme en waardes in ons land begin waar God se koninkryk kom.
 • ‘n Overgewensgesindheid is ‘n volgehoue onwilligheid om mense wat ons seergemaak het of teen ons gesondig het, te vergewe.
 • Ons wil eerder sien dat mense gepynig word en dat wraak geneem word, as om sulke persone te vergewe en vry te spreek.
 • Die Woord van God beveel ons egter om mense te vergewe, omdat God ons vergewe het.
 • As ons mense vergewe eerder as haat sal dit help dat God se koninkryk in ons lewens sigbaar word.
 • As gelowiges mekaar vergewe eerder as aankla en veroordeel sal God se koninkryk in ons gemeentes en kerke sigbaar word.
 • As ons ongelowiges wat ons te na kom, vergewe sal ons help dat God se koninkryk in die wêreld kom.
 • Kyk wat jy op sosisiale media plaas of ondersteun. Stook dit haat of roep dit mense op tot vergifnis?

Om voor te bid

 • Bid dat God jou sal help om eerder te vergewe as te haat.
 • Bid dat God ons as geloofsgemeenskap sal help dat ons mekaar eerder sal oproep om te vergewe as dat ons mekaar op stook tot haat.
 • Vra dat God jou in die wêreld sal gebruik om Sy verginis te wys en so Sy koninkryk te laat kom.
 • Dank God dat Hy ons kom wys het hoe vergifnis lyk deur ons uit genade te red en nie ewig te veroordeel nie.

Maandag 21 September

ONS BEDE VIR DIE WEEK: HEER LAAT U KONINKRYK KOM!

Maandag 21 September

Openbaring 3:14-16

[14] Skrywe aan die leraar van die gemeente in Laodicea: So sê die Amen, die geloofwaardige en ware getuie, Hy deur wie God alles geskep het: [15] Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie, en ook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm was! [16] Maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan Ek julle uit my mond uitspoeg.

Om oor na te dink

 • Ons soek na vrede en ‘n herstel na eerlike norme en waardes in ons land.
 • Al hoe hierdie wyse van bestaan moontlik is, is as ons bid dat God sy beheer oor ons land, leiers, gelowiges en individue sal opneem.
 • Met ander woorde bid dat God se “koninkryk” – daar waar Hy beheer as koning – sal kom.
 • God se koninkryk is nie n wederkoms droom nie, nee dit kan nou al kom waar ons as individue, geloofsgemeenskap en wêreld dit soek en Hom met oop arms ontvang as ons koning.

Om voor te bid

 • Bid dat God die louheid in jou eie lewe sal wegneem en jou warm sal maak vir God.
 • Bid dat God ons geloofsgemeenskap se afgestomptheid, vir wat God se wil is, sal wegneem en dat ons God se waardes sal uitdra oral waar ons leef.
 • Vra dat God mense sal stuur om ons land weer op te roep, om te kies vir God en sy waardes, en nie maar lou verlam aan te ploeter omdat dit maklik is en ons niemand te na wil kom nie.
 • Kom Here.. Laat u koninkryk kom in my lewe en oral waar ek n voetspoor laat

Saterdag 19 September

Saterdag 19 September
1 Petrus 5:6-14 (Die Boodskap)

10 Hierdie swaarkry as Christene sal nie meer so lank aanhou nie. Daarvoor sal God sorg. Dit is immers Hy wat soveel goeie geskenke vir ons gee sonder dat ons dit verdien. Hy het Christus Jesus gestuur, deur wie God ons ook uitnooi om vir altyd sy eregaste te wees. Al ly julle nou ’n rukkie, sal God self vir julle julle ereplek by Hom gee. Hy sal vir julle al die krag gee wat julle nodig het, sodat niks en niemand dan meer iets aan julle sal kan doen nie. 11 Hy kan dit doen, want al die krag behoort aan Hom, nou en vir altyd. Daaraan hoef niemand eens te twyfel nie.

Petrus beskryf vier goed wat God sal doen vir gelowiges, dié wat getrou gebly het tot aan die einde. Al vier hierdie goed word in die toekomstige tyd geskryf, wat vir ons die versekering gee dat God dit sal doen, en dat dit vir ons ook geld. Ons kyk vandag na die laaste twee.

 • God sal ons versterk (hier vertaal as Hy sal vir julle al die krag gee): Hierdie is die enigste plek in die Nuwe Testament waar hierdie werkwoord gebruik woord. In die Ou Testament word hierdie werkwoord gebruik in Job om die krag van ’n leeu te beskryf. Sien jy wat Petrus hier doen? Ons ontvang die krag van ’n leeu (die Leeu van Juda, Jesus) om ’n ander leeu teen te staan. Ons sal ook uiteindelik op vol sterkte wees wanneer alles nuutgemaak word.
 • God sal ’n vaste fondament gee (hier vertaal as sodat niks en niemand dan meer iets aan julle sal kan doen nie): Hierdie werkwoord gaan saam met “God sal stewig maak” waarna ons gister gekyk het. Wanneer God ons in hierdie posisie plaas, sal ons ook veilig en onwankelbaar hier bly. Ons sal hier vasstaan.

Aan die God van alle genade kom al die eer toe: die Een wat ons herstel, stewig maak, versterk en ’n vaste fondasie gee. Ons gaan nog vir ’n tyd lank die lyding van hierdie wêreld ervaar, maar ewige glorie en herstel is ons voorland!

Petrus sluit die brief af met ’n wens van vrede: “Mag God aan julle groot rustigheid en vrede hier diep in julle binneste gee, aan almal van julle wat Christene is.”. Hierdie vrede was net moontlik as gevolg van die gelowiges se verhouding en geborgenheid in Jesus, die Prins van Vrede.

Om oor te dink:

 • Wat het vir jou uitgestaan uit die studie van hierdie gedeelte die week?
 • Waarvoor het jy tans God se versterking nodig?

WORD DEEL

PBO REGISTRASIE

930005265
Suid Afrika

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram