Dagstukkies

Maandag, 10 Mei

Waar kan ons die Gees hoor praat?

2 Timoteus 3:16-17
Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ‘n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.

Om oor te gesels of te dink:

 • Glo jy dat die Gees deur die Woord van God met jou kan praat? Hoe gereeld lees jy die Woord om te hoor wat die Gees vir jou wil sê?
 • Hoe kan jy seker wees of die Gees vir jou wil sê of waarheen Hy jou wil stuur?
 • Om dit wat jy glo die Gees vir jou sê te toets aan die Woord van God, beteken dat jy die Woord van God moet ken. Jy moet genoeg tyd in die Woord spandeer. Hoe kan jy prakties elke dag meer tyd sinvol in die Woord spandeer?

Gebed:
Heer van my lewe,
Hierdie is my aanbidding, hierdie is my offer
In elke oomblik weerhou ek niks van U nie
Ek leer om U te vertrou, selfs as ek dit nie kan sien hoe U dinge gaan laat uitwerk nie
En selfs in lyding, moet ek dit glo
As u sê: ‘Dit is verkeerd’, dan sal ek nee sê
As u sê “Los” sal ek laat gaan
As jy saam met my is, sal ek dit aanpak
En as U sê om te spring, sal ek heelhartig in dit induik
As U sê: “Wees stil,” dan sal ek wag
As U sê om te vertrou, sal ek gehoorsaam wees
Ek wil nie my eie weë volg nie
Ek is klaar om net my eie gevoelens na te jaag,
Heilige Gees lei my
Amen

Saterdag 8 Mei

Matteus 13:47-52

47 “Verder gaan dit met die koninkryk van die hemel soos met ’n treknet wat in die see gegooi is en allerhande soorte vis vang. 48 As dit vol geword het, sleep hulle dit op die strand uit en gaan sit om die goeie vis in mandjies bymekaar te maak, maar die onbruikbares gooi hulle weg. 49 So sal dit by die voleinding van die wêreld wees. Die engele sal uitgaan en die slegtes skei van die goeies 50 en hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners.”
51“Verstaan julle al hierdie dinge?” “Ja,” antwoord hulle Hom. 52 Hy sê toe vir hulle: “So is elke skrifgeleerde wat ’n leerling word in die koninkryk van die hemel, soos ’n huiseienaar wat uit sy voorraad nuwe en ou dinge te voorskyn bring.” (Mat 13:47-52)

Om oor te gesels
Ons het hierdie week by die gelykenisse oor die koninkryk stilgestaan. Die gelykenis van die treknet het dieselfde betekenis as dié van die onkruid. Ons kan nie besluit wie deel van die koninkryk is en wie nie. Ons leef saam met gelowiges en ongelowiges en dit is nie altyd maklik nie. Dit is God wat oordeel. Dit is nie vir ons beskore om dit te doen nie. Ons kan maar net agter Jesus aangaan en Hom vertrou.
As volgeling van Jesus ontdek ons heeltyd nuwe en ou dinge, selfs al verstaan ons nie altyd alles nie. Soos ons groei in ons geloof leer ons meer van God, onsself en ander. Ons moet nooit op hou om te leer en te ontdek waar Jesus se koninkryk aan die gebeur is nie.

 • Wat het jy hierdie week uit die gelykenisse van Jesus geleer?
 • Wat kan jy doen om nuwe en ou skatte in God se Woord te ontdek?

Gebed
Here, dit is soms moeilik om nie te oordeel nie. Help ons om agter U aan te stap en nuwe en ou skatte saam met U te ontdek. Amen.

Vrydag 7 Mei

Matteus 13:44-46

44 “Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met ’n skat wat in ’n saailand onder die grond lê. Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe; en omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het, en hy koop daardie land.
45 “Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met ’n handelaar wat op soek is na goeie pêrels. 46 As hy ’n baie waardevolle pêrel raakloop, gaan verkoop hy alles wat hy het, en koop die pêrel. (Mat 13:44-46)

Om oor gesels
In hierdie twee gelykenissse verduidelik Jesus hoe kosbaar die koninkryk is. Soos ’n skat of pêrel wat jy ontdek, sal jy alles doen om dit in die hande te kry. So behoort ons ook die koninkryk te dink – wanneer ons agter Jesus aan stap en deel van Sy koninkryk word, is dit soos ’n waardevolle skat wat ons hele lewe verander en bepaal. Om die vreugde van die koninkryk te ontdek, oortref alles. Omdat dit so waardevol is, moet ons dit koester en oppas.
Laat ons aanhou om God se koninkryk te soek, soos Mat. 6:33 ons herinner: “beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.

Gebed
Here, dankie dat ek die skat van die koninkryk kon ontdek. Help my om U koninkryk soos ’n skat te koester en U altyd bo alles stel. Mag ek vandag hierdie vreugde met iemand deel. Amen.

Donderdag 6 Mei

Matteus 13:31-35

31 Hy het nog ‘n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê: “Die koninkryk van die hemel is soos ‘n mosterdsaadjie wat iemand gevat en in sy land geplant het. 32 Dit is die kleinste van al die soorte saad, maar as dit uitgegroei het, is dit groter as die tuinplante en word dit ‘n boom, sodat die voëls in sy takke kom nes maak.” 33 Hy het hulle nog ‘n gelykenis vertel: “Die koninkryk van die hemel is soos suurdeeg wat ‘n vrou gevat en in ‘n groot skottel meel ingewerk het totdat dit heeltemal deursuur was.””(‭‭Mat‬ ‭13:31-33‬)

Om oor te gesels
Jesus vertel nog twee gelykenisse en gebruik nou mosterdsaad en suurdeeg om die koninkryk te vergelyk. Jesus gebruik gelykenisse om die Sy boodskap te verduidelik.
‘n Mosterdsaadjie is van die kleinste saadjies en tog kan dit ‘n groot boom oplewer. Net so kan dit lyk of die koninkryk van God nie betekenisvol is nie en tog groei en vermeerder dit oor tyd. Dit is ook so met suurdeeg. Dit lyk of dit nie ‘n verskil maak nie, maar daar sonder kan brood nie brood word nie.
Beide hierdie beelde wys dat iets kleins maak ‘n groot verskil. Elkeen van ons maak ook verskil daar waar ons is, klein of groot.
Moenie mismoedig raak dat jy nie ‘n verskil maak nie. Vertrou die Here om deur jou Sy koninkryk te laat kom. Ek en jy is deel van hierdie koninkryk.

 • Waar kan jy vandag vir iemand iets beteken?
 • Wat kan jy doen om ‘n verskil, al is dit hoe klein, te maak?

Gebed
Here, dankie dat ek deel van U koninkryk is. Mag ek vandag vir iemand iets doen om U liefde te wys, al is dit hoe klein, vertrou ek U daarmee. Amen.

Woensdag 5 Mei

Matteus 13:24-30, 36-43

Hy het nog ‘n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê: “Die koninkryk van die hemel kan vergelyk word met ‘n man wat goeie saad op sy land gesaai het. Een nag, toe die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid tussen die koring gesaai en verdwyn. Toe die groen koring opskiet en in die aar begin kom, het die onkruid ook sigbaar geword. Die slawe van die boer kom sê toe vir hom: ‘Meneer, het u nie goeie saad op u land gesaai nie? Waar kom die onkruid dan vandaan?’ Hy antwoord hulle: ‘Dit is ‘n vyand se werk.’ Die slawe sê toe vir hom: ‘Wil u hê ons moet dit gaan uittrek?’ ‘Nee,’ sê hy, ‘as julle die onkruid nou bymekaarmaak, sal julle die koring saam uittrek. Laat altwee saam groei tot met die oes. In die oestyd sal ek vir dié wat oes, sê: Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring na my skuur toe.’ ” (Mat‬ ‭13:24-30‬)

Om oor te gesels
Jesus vertel nog ‘n gelykenis oor koring en onkruid om die koninkryk te beskryf. Hierdie gelykenis is uniek aan Matteus. Jesus gee ook die betekenis bietjie verder in Matteus 13:36-43. Die koninkryk is nie ‘n geografiese plek nie, maar ‘n geestelike werklikheid.
Jong onkruid en jong koringplante lyk baie dieselfde. Die een kan nie van die ander voor oestyd onderskei word nie. Dit is nie vir ons om te oordeel nie, maar God.
Laat ons nie op die onkruid en die werk van die Bose fokus nie, maar op God aan wie die oes behoort. God aan wie die oes behoort is groter en magtiger.
As gelowiges word ons aangemoedig om te volhard omdat ons deel in God se koninkryk.

 • Waar sien jy God se koninkryk raak?
 • Hoe laat hierdie gelykenis jou die wêreld anders sien?
 • Waarop kan jy vandag fokus om ‘n verskil te maak?

Gebed
Here, Koning van ons lewens, help my om getrou aan U te bly. Laat ek nie op die onkruid fokus nie, maar op U. Help my om vandag U koninkryk ook te laat kom waar ek vandag besig gaan wees. Amen.

Dinsdag 4 Mei 2021

Matteus 13:10-23
18 “Luister julle dan na wat die gelykenis van die saaier beteken: 19 Die Bose kom by elkeen wat die woord van die koninkryk hoor maar dit nie verstaan nie, en vat dan weg wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie daar op die pad gesaai is. 20 Die man weer by wie daar op die klipbanke gesaai is, is hy wat die woord hoor en dit dadelik met blydskap aanneem. 21 Hy laat dit egter nie by hom wortel skiet nie, en hy hou nie lank uit nie. As hy ter wille van die woord verdruk en vervolg word, word hy gou afvallig. 22 Die man by wie daar tussen die onkruid gesaai is, is hy wat die woord hoor, maar die bekommernis van die lewe en die verleidelikheid van rykdom verstik die woord, en dit bly sonder vrug. 23 Die man by wie daar op goeie grond gesaai is, is hy wat die woord hoor en dit verstaan. Hy dra inderdaad vrug en lewer ‘n oes: soms honderdvoudig, soms sestigvoudig, soms dertigvoudig.” (Mat 13:18-23)

Om oor te gesels
Jesus gebruik gelykenisse om Sy hoorders tot ’n keuse te bring en nooi ons uit om onsself in die gelykenisse raak te sien. Daarom is die gelykenis van die saaier so ’n kragtige gelykenis. Ons is soms op verskillende plekke in ons geloofsreis.
Die eerste tema wat in hierdie gedeelte opval is dat verdrukking en vervolging ons geloof laat wankel en dit nie laat wortel skiet nie. Swaarkry maak ons mismoedig.
Die tweede is dat bekommernis oor die lewe ons verstik. Soos wat onkruid ’n goeie oes kan belemmer, so kan ons bekommernis en die verleidelikheid van rykdom ons vreugde steel. Ons moet daarteen waak dat onkruid ons lewens verstik.
Wanneer ons toelaat dat die Woord ons lewens verander, lewer dit ’n groter oes as wat ons self ooit kan dink.

 • Is daar swaarkry wat jou laat wankel op jou geloofspad?
 • Waaroor is jy bekommerd? Gee dit vir die Here sodat dit jou nie verstik nie.

Gebed
Here, ek wil graag my bekommernis met U deel. Help my om nie daarin verstrik te raak nie. Ek wil U met my lewe vertrou. Amen.

Maandag 3 Mei

Matteus 13:1-9

3 Hy het hulle baie dinge in gelykenisse vertel en onder andere gesê: “’n Saaier het eendag gaan saai. Met die saai het ‘n deel van die saad op die pad geval, en 4 die voëls het gekom en dit opgepik. 5 ‘n Ander deel daarvan het op klipbanke geval, waar daar nie baie grond was nie, en dit het gou opgekom omdat die grond nie diep was nie. 6 Maar toe die son warm word, is dit verskroei, en omdat dit nie wortel geskiet het nie, het dit verdroog. 7 ‘n Ander deel het tussen die onkruid geval, en die onkruid het opgekom en dit laat verstik. 8 Die ander saad het in goeie grond geval en ‘n oes gelewer, party honderdvoudig, ander sestigvoudig en ander dertigvoudig.” (Mat‬ ‭13:3-8‬)

Om oor te gesels
Jesus het graag gelykenisse gebruik om oor die Koninkryk te praat. Matteus, Markus en Lukas vertel vir ons die bekende gelykenis van die saaier. Die saaier saai die saad en dit val op verskillende plekke. Die boodskap van die koninkryk is die saad wat verskillend ontvang word. Ons is nie altyd so oop om die boodskap van die koninkryk te ontvang nie. Ons is soms so gewoond daaraan dit nie ’n impak maak nie. Ons is besig met die Woord van God, maar dit verander ons nie.
Ander kere val dit diep in ons lewens en is die impak en oes daarvan groot.
Ons moet onsself oopstel om ontvanklik te wees vir God se Woord elke dag.

 • Met tipe omgewing identifiseer jy vandag?
 • Wat wil jy doen dat die saad goeie oes lewer?

Gebed
Here, dankie vir U Woord wat soos saad in my lewe is. Ek stel my oop dat U Woord op vrugbare grond sal val, sodat dit ’n groot oes kan lewer tot eer van U koninkryk. Amen.

Saterdag 1 Mei

Markus 1:16-17

16 Eendag toe Jesus langs die See van Galilea loop, het Hy vir Simon en Simon se broer Andreas gesien waar hulle besig was om werpnette in die see uit te gooi. Hulle was vissers van beroep. 17 Hy het toe vir hulle gesê: “Kom hier! Kom saam met My, en Ek sal julle vissers van mense maak.” 18 Onmiddellik het hulle die nette gelos en Hom gevolg.

Markus maak dit baie duidelik dat Jesus mense saam met Hom gehad het van die begin van Sy aardse bediening af. Hy roep regte, gewone mense, in ’n taal wat hulle verstaan, en Hy neem hulle saam om te sien wat Hy doen, om saam met Hom te werk, en dan te getuig van wat Hy gedoen het, en hoe hierdie Koninkryk lyk wat Hy kom aankondig het.
Hierdie mense was Sy dissipels, wat later die apostels geword het, wat díe getuienis oorgedra het, sodat selfs ons dit vandag kan hoor, kan ken, en kan glo. Markus skryf dikwels in sy evangelie dat daar mense saam met Jesus was, juis om geloofwaardigheid te gee aan hulle getuienis. Hulle was dan daar!

Jesus se werk het een fokus: die Koninkryk van God! Soos Hy werk word dit sigbaar, soos dit sigbaar word staan elke mens wat dit sien en ervaar, ook ons as lesers van die storie, voor ’n keuse: bekeer ek myself en glo, of draai ek my rug hierop?

Om oor te dink

 • Hoe sal jy die Koninkryk van God vir iemand beskryf?
 • As iemand vir jou vra “wat is jou roeping?”, hoe antwoord jy daarop?

Om oor te bid

 • Vra vir Jesus om jou bewus te maak van jou roeping, en om jou te help om gehoorsaam daarop te reageer.
 • Vra vir Jesus dat ons getuienis as Christene meer en meer mense sal oortuig om in Hom te glo.

Vrydag 30 April

Markus 1:9-11

9 Jesus het in daardie selfde tyd van Nasaret in Galilea af gekom, en Hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop. 10 Net toe Hy uit die water kom, het Hy die hemel sien oopskeur en die Gees soos ‘n duif na Hom toe sien neerdaal. 11 Daar was ook ‘n stem uit die hemel: “Jy is my geliefde Seun. Oor Jou verheug Ek My.”

Hierdie is ’n aangrypende toneel in Markus. Aangrypend, want die Koning waarvan in vers 1 geskryf word, word aan die leser voorgehou as God; Vader, Seun, en Heilige Gees.
God se volk het verwag dat Hy hulle sélf gaan kom red. Die profete in die Ou Testament het belowe dat dit ’n Seun sal wees. Die belofte is ook in die Ou Testament gemaak dat hierdie Seun ’n gesalfde Koning sal wees, een in wie God deur Sy Gees wandel.
In drie verse bevestig Markus al hierdie: God het inderdaad mens geword. Hierdie ís die Seun. Hy is ongetwyfeld die gesalfde Koning, want die Heilige Gees het sigbaar op Hom neergedaal. Om seker te maak daar is geen onduidelikheid hieroor nie, praat God self, en bevestig dit alles.
Hierdie is een van twee keer wat God self aangehaal word in die Nuwe Testament. ’n Pa wat sy liefde en vreugde oor Sy seun bevestig, aangrypend!

Om oor te dink

 • Verbeel jou vir ’n oomblik jy was daardie dag by die Jordaanrivier. Hoe sou jy dit ervaar het?
 • Wat ervaar jy as jy aan God dink as ’n liefdevolle Vader?

Om oor te bid

 • Sê vir God dankie dat Hy Sy beloftes gehou het, en mens geword het sodat ons gered kan word.
 • Vra vir God om Homself aan jou te openbaar as ’n liefdevolle Vader, en jou te herinner dat jy altyd, ongeag van jou lewensfase, ’n geliefde kind van Hom is.

Donderdag 29 April

Jesaja 60:1-22 (DB)

“Jou lig sal gedurende die dag nie meer van die son af kom nie. Jy sal nie meer afhanklik wees van die maan wat in die nag skyn nie. Die Here self sal vir altyd jou lig wees. Jou God sal oor jou skyn. Jou dae van hartseer is verby. Jou son sal nooit ondergaan nie. Jou maan sal nooit donker word nie. Die Here self sal vir altyd jou lig wees. Almal van jou volk sal doen wat reg is. Die land sal vir altyd aan hulle behoort. Hulle sal die plante wees wat Ek self daar geplant het. Ek het hulle met my hande gemaak sodat hulle eer aan My kan gee. Die kleinste groepie sal duisende sterk word. Dié wat die minste was, sal ’n groot volk word. Op die regte tyd sal Ek dit alles laat gebeur.” Jesaja‬ ‭60:19-22‬

Die afgelope drie dae het ons gekyk na Jesus as Skepper, timmerman, en tuinier. Vandag kyk ons vooruit na Jesus se terugkoms waar Jesus sy ewige troon as Christus die Koning inneem.

Vandag se verse uit Jesaja, is van my gunstelinge in die hele Bybel. In Jesaja 60 skilder die profeet ‘n visie van die ”nuwe Jerusalem” of soos in Openbaring 21:3b: ”[God] self sal by hulle wees as hulle God,” en Jesus sal vir ewig as Koning regeer.

Gee egter aandag aan wat verder in hierdie toneel gebeur. Mense van alle nasies is op pad na die nuwe Jerusalem, en hulle kom nie met leë hande daar aan nie. Die mense uit Tarsus bring hulle skepe. Die mense uit Midian en Efa bring hulle vee. Die mense uit Skeba bring goud en wierook. Jesus nooi hierdie mense uit om hulle heel beste kultuurskeppinge — “die rykdom van die nasies” — na sy ewige koninkryk te bring. 

Die Nuwe Testamentiese geleerde, N.T. Wright, sê: “Wat jy in die teenswoordige doen — deur te skilder, preek, sing, naaldwerk te doen … hospitale te bou, putte te grawe, veldtogte vir geregtigheid te voer, gedigte te skryf … jou naaste lief te hê soos jouself — sal in God se toekoms voortduur. Hierdie aktiwiteite is nie net maniere om die teenswoordige lewe ‘n bietjie draagliker te maak nie … Hulle is deel van wat ons ‘die bou van God se koninkryk’ noem.”
Met ander woorde, die werk wat ons tussen die nou en dan doen, maak saak. 

Die hemelse koninkryk is nie sonder kultuur nie, dit is daarmee gevul. Dit behoort ons almal te inspireer om ons mees uitsonderlike werk tot verheerliking van God en vir die beswil van ander te doen. Dink net: ons handewerk gaan eendag deel van ons ewige tuiste wees.

Woensdag 28 April

Johannes 20:11-16 (DB)

14 Met dié kyk sy om. Daar sien sy Iemand staan. Dit was Jesus, maar sy het Hom glad nie herken nie. 15 Jesus vra haar toe: “Waarom huil jy so? Vir wie soek jy?” Maria het gedog dis die man wat in die tuin werk.

Twee dae gelede het ons na Jesus se koms as God die Skepper aan die begin van alle tye gekyk. Gister het ons Jesus as ‘n timmerman gesien, wat in die familie-onderneming gebore is. Vandag sien ons in Johannes 20:11-16 dat Jesus, na sy opstanding, verkeerdelik as ‘n tuinier aangesien is.

Jy het waarskynlik al vandag se gedeelte honderde kere gelees. Die feit dat Maria vir Jesus verkeerdelik as “die tuinier” aangesien het, is nie onbenullige stukkie detail in die Skrif nie.
Dit kom voor dat Johannes inderdaad na iets baie merkwaardig verwys het.

Om dit te sien, moet ons eers na Genesis teruggaan, waar God vir Adam en Eva geskape en in die tuin van Eden geplaas het om te werk en om te “vermeerder”. Sonde het nog nie bestaan nie, maar werk wel. Natuurlik, net ‘n paar verse verder, kom sonde wel in die wêreld. Skielik is hulle werk moeisaam.
Alles verander egter met Paasfees. Die opstanding herstel die wêreld terwyl Jesus die koms van die hemelse koninkryk inhuldig. Met sy eerste verskyning aan die mensdom na die opstanding, openbaar Jesus homself aan Maria as ‘n tuinier. Hoekom?
Hier verduidelik N.T. Wright in sy wonderlike boek “Surprised by Hope”: “In die nuwe skepping, word die antieke menslike mandaat om na die tuin om te sien, dramaties herbevestig soos Johannes ook in sy opstandingsverhaal aandui, waar Maria aanneem dat Jesus die tuinier is. Die opstanding van Jesus is dus die herbevestiging dat die skepping goed is”. Die opstanding van Jesus bevstig dus ook dat werk goed is.

Deur as ‘n tuinier te verskyn, verwys Jesus ons doelbewus terug na Adam en Eva, die wêreld se eerste tuiniers en werkers. Hy wys dat ons werk as burgers van sy komende koninkryk, nie net daaroor gaan om “siele te red” of om meer mense te help om toegang tot die koninkryk te verkry nie (al is dit so belangrik). Jesus wys ons daarop dat dit weer tyd is om tuin te maak, om die aarde te bewerk — om te “vermeerder” as wegwysers na die koninkryk wat daardie eerste Paasoggend tot stand gekom het.

Die Here God het die mens in die tuin gesit sodat hy dit kon bewerk en oppas. Genesis 2:15 (DB)

Dinsdag 27 April

Lukas 2:15-20 (DB)

15 Nadat die engele teruggekeer het na die hemel toe, het die skaapwagters opgewonde vir mekaar gesê: “Waarvoor wag ons nog? Kom ons gaan dadelik Betlehem toe. Kom ons gaan soek Hom van wie die Here ons pas vertel het.” 16 Hulle het toe haastig soontoe gegaan. Daar het hulle vir Maria en Josef gekry, en die Kindjie wat in die krip lê. Die skaapwagters kon hulle oë nie glo nie.

Sedert die begin van alle tye, het God geweet dat Hy nog vir Jesus sal moet stuur om ons te kom verlos. Om dit te weet — asook die uiteindelike doel van Jesus se lewe op aarde — moet die feit dat God vir Jesus gekies het om in die huis van Maria en Josef die timmerman groot te word, ons in ons spore stuit. 

God kon vir Jesus in ‘n priesterlike huishouding soos die profeet Samuel of Johannes die Doper geplaas het. Jesus kon in die huishouding van ‘n Fariseër, soos die apostel Paulus, grootgeword het. In plaas daarvan het God vir Jesus in ‘n huishouding van ‘n vakman geplaas, wat werk gedoen het wat waarskynlik baie lyk soos die werk wat ek en jy vandag doen.

Die Bybelgeleerde, Dr. Ken Campbell, het uitgewys dat die Griekse woord tektōn in die meeste van die Bybelvertalings as “timmerman” in Markus 6:3, meer akkuraat vertaal kan word as “bouer”, iemand wat met klip, hout en somtyds metaal gewerk het om nuwe goed te skep. Volgens Dr. Campbell, het Jesus en Josef waarskynlik ‘n klein familiebesigheid bestuur, deur die onderhandeling van ‘n bod, verkryging van voorraad en afhandeling van projekte om so tot die gesin se lewenskostes by te dra.

Klink dit bekend? Dit behoort. In die eerste eeu was dit waarskynlik deel van die Joodse kultuur om ‘n ambagsman en vakman, soos Jesus en Josef te wees. Hulle werk was moontlik baie soos ons eie werk. 

Hierdie waarheid gee baie waardigheid en betekenis aan die werk wat ek en jy doen om die skepping elke dag te herrangskik. Indien jy ooit twyfel of jou werk saak maak en of jou roeping betekenisvol is, onthou dan van Kersfees. Onthou dat daardie babatjie sou grootword en sy moue oprol om ons aan die goedheid van werk te herinner.

Julle wil tog die Here tevrede stel en nie mense nie. Laat mense dit ook sien aan die oorgawe waarmee julle julle werk doen. Paulus.

Maandag 26 April

Kolossense 1:15-16 (DB)

15 Ons kan God nie met ons oë sien nie. Sy Seun is egter die beeld van God. Deur na Hom te kyk sien ons wie en hoe God is. Niks in die skepping kan met Hom vergelyk word nie. Hoekom nie? 16 Net mooi alles, of dit nou in die hemel of op die aarde is, is deur Hom gemaak. Of jy dit kan sien of nie, of jy dink dit is sterk of nie, of jy daarvoor wil neerval en dit aanbid of nie, maak nie saak nie; alles is deur Hom gemaak. Alles wat gemaak is, moet daarna streef om Hom gelukkig te maak.

Kom ons begin deur Jesus se eerste verskyning aan die mensdom, aan die begin van alle tye, te oordink.

Vandag se gedeelte maak dit duidelik dat Jesus — saam met God die Vader en die Heilige Gees — teenwoordig was met die skepping van die wêreld. Verder, is “alles” deur Christus geskep. Met ander woorde, Jesus is God die Skepper van wie ons in Genesis 1:1 lees: “In die begin het God die hemel en die aarde geskape.” 

Voor God ons vertel dat Hy liefde is, voor Hy ons vertel dat Hy heilig is, voor Hy ons vertel Hy is ons Verlosser, wil God hê jy en ek moet weet dat Hy kreatief, produktief en ‘n werkende God is.

Die idee van ‘n God wat werk is uniek in die lang lys van verhale oor die oorsprong van die wêreld. Baie gelowe beweer dat die gode juis die mensdom geskape het om te werk en hulle te dien. Niemand sou dit waag om te sê dat God Self werk nie — nog minder om met daardie feit die storie in te lei nie.

Hierdie waarheid hou die grootste betekenis in vir die werk wat ons vandag doen. Werk is nie ‘n bysaak of ‘n sinnelose middel tot ‘n doel nie. Werk is die kern van wie God is, en dus ook, die kern van wie ons as sy beelddraers is. Dit is een van die belangrikste betekenisse van hierdie eerste openbaring van Jesus Christus.

Dit is ook nie net enige werk wat God doen nie. Hy doen skeppende werk — die werk wat risiko’s neem om nuwe dinge te skep tot die beswil van ander. Dit is die werk van entrepreneurs en kunstenaars, storievertellers en verkoopsbestuurders, bemarkers en moeders. Ons sal môre sien, dit is die soort werk wat Jesus gedoen het toe Hy aarde toe gekom het en in die huis van ‘n timmerman gebore is.

“No good work is done anywhere without aid from the Father of Lights.” C.S Lewis

Saterdag 24 April

Johannes 21:19-22

Johannes 21 Jesus help sy volgelinge om baie vis te vang.

“Kom saam met My,” sê Jesus toe vir Petrus. Toe Petrus omkyk, sien hy die volgeling van wie Jesus baie gehou het, kom ook agter hulle aangestap. (Dit was die dissipel wat aan tafel vir Jesus gevra het wie Hom sou verraai.) Petrus sê toe vir Jesus: “En wat van hom, Here?” “Dit het eintlik niks met jou te doen nie, Petrus, selfs al sou Ek wou hê dat hy moes bly lewe tot Ek weer kom. Moenie jou oor sulke dinge bekommer nie. Sorg net dat jy by My bly!” sê Jesus.

God roep jou persoonlik!
Die wonder van die groot visvangs gebeur met ‘n klomp mense. Al die dissipels ervaar dit. Jesus gee kos vir almal. En Jesus vra dat almal ‘n bydrae moet lewer. En tog is dit baie persoonlik. As Jesus met Petrus praat dan is dit asof die ander nie eers daar is nie. Hy praat diep en intens met Petrus. Ons ervaar ook soms God se wondergenade in dinge waar ander ook betrokke is. Tog maak dit nie die ervaring minder persoonlik of spesiaal nie. Petrus voel dat as God hom roep om Hom te volg, dit vir die ander dissipels ook moet geld … Wat van Johannes Here?
En dan herbevestig Jesus dat Hy persoonlik met elkeen op Sy eie manier werk. Petrus moenie jou oor Johannes bekommer, volg jy My maar net! Ons wil ook soms baie vrae vra oor ander mense asof dit God se opdrag aan my sou beïnvloed. Hy sê ook vir my en jou om ons nie oor ander te kommer, maar om Hom maar net te volg en die res vir Hom te los. Doen jou deel en los die res vir My. Kom ons gehoorsaam Hom ook as Hy ons roep om Hom te volg. Laat ons maar weet Hy kan ook in ons lewe wonders doen en van ons bruikbare diensknegte maak.

Om oor te dink:

 • God doen steeds wonders in jou lewe… sien jy God en die wonders raak?
 • Hy wil deur Sy wonders persoonlik vir jou roep om Hom te volg, maak nie saak wat ander doen nie.
 • Wat is jou antwoord hierop?

Gebed
Dankie Heer dat U steeds uitreik na my elke dag
Help my om U raak te sien en U roepstem te hoor.
Hoor my as ek vandag weer opnuut kies om U te volg!
Amen

Vrydag 23 April

Johannes 21:13-17

Johannes 21 Jesus help sy volgelinge om baie vis te vang.

Jesus gee toe vir elkeen van hulle brood en ’n stukkie vis. Dit was die derde keer dat Jesus so aan sy getroue volgelinge verskyn het nadat Hy uit die dood opgestaan het. Na ete vra Jesus vir Petrus: “Simon, seun van Johannes, het jy My liewer as wat hierdie ander My het?” “Ja, Here,” kom dit van Petrus. “U weet hoe toegewy en lojaal ek teenoor U is.” “Kyk dan asseblief na my lammers,” vra Jesus toe. ’n Tweede keer vra Jesus: “Simon, seun van Johannes, het jy My lief?” “Ja, Here. U weet mos hoe lief ek U het,” sê Petrus weer. “Pas dan asseblief my skape soos ’n herder op,” vra Jesus. ’n Derde keer vra Jesus hom: “Simon, seun van Johannes, het jy My lief? Kan Ek heeltemal op jou lojaliteit staatmaak?” Petrus het hartseer geword omdat Jesus so aanhou. “Here,” sê hy toe, “U hoef nie eens te vra nie, want U weet alles; ook wat in my hart aangaan. U weet mos hoe lief ek vir U is.” “Sorg dan vir my skape,” sê Jesus.

God roep ons tot Sy diens!

Ons het gesien dat tot en met die kruisiging was Jesus die een wat die ander gewys het wat dit beteken om mekaar te dien. Nou wys Hy dit weer deur vir die dissipels ‘n ontbyt voor te berei. Maar hy kleur die prentjie meer volledig in deur hulle te vra om ‘n bydrae te maak. Hul word deel van die dien-span as hul ook vis gee vir die ete. Na ete voer Jesus die saak verder deur Petrus te vra of hy bereid is om aan te gaan om ander gelowiges (veral die vroeë kerk) te dien en te versorg. Petrus antwoord maklik en vinnig die eerste 2x. Maar as Jesus ‘n 3e maal vra begin Petrus dink oor hoe hy Jesus verloën het en antwoord hy eerlik dat Jesus alles weet … ook wat in sy opregte hart aangaan. Jesus beklemtoon weer die “nuwe” opdrag wat nou oorgaan na Sy dissipels. Dien en versorg mekaar met liefde. Daardie selfde opdrag is vandag nog ons s’n. Hoe sou ons reageer as Jesus in ons lewens kom ingryp met Sy wonderkrag? Maar hoe sou ons reageer as Hy ons ook opnuut 3x by die naam kom roep om ander te dien en te versorg?

Om oor te dink:

 • Ons is God se verteenwoordigers op aarde.
 • Hy wil dat ons so leef dat ons deur ons optrede Sy koninkryk (die plek waar Hy as koning regeer) sigbaar sal word op aarde.
 • Wat is jou antwoord as God jou vandag weer roep?
 • Is dit net ‘n woordelikse antwoord of gaan dit oor tot dade in jou lewe?

Gebed
Dankie Heer dat ek goed genoeg is om deur U gebruik te word.
Ek wil vandag opnuut ja antwoord op U roeping om as U verteenwoordiger en dienskneg te leef.
Gee my die insig en wysheid om reg op te tree en U koninkryk te laat kom daar waar ek elke dag leef
Amen

Donderdag 21 April

Johannes 21:7-11

Johannes 21 Jesus help Sy volgelinge om baie vis te vang.
“Jong, dit is die Here daardie.” Toe Petrus dit hoor, pluk hy gou al sy klere aan. Omdat hulle op die skuit gewerk het, het hy net die nodigste aangehad. Toe spring hy in die meer. Die ander het in die skuit gebly en wal toe gevaar met die vrag vis. Gelukkig was hulle nie so ver van die wal af nie, omtrent 100 tree. Toe hulle daar land, sien hulle dat daar alreeds ’n vuurtjie brand met vis wat daarop braai. En daar was ook brood. Jesus sê toe vir hulle: “Bring nog ’n bietjie van daardie vis wat julle gevang het.” Simon Petrus spring toe gou in en sleep die vrag vis op die land uit. Daar was 153 groot visse in die net. Al was daar so baie vis, het die net verbasend genoeg nie geskeur nie.

God roep ons op tot diens?

Hierdie verhaal speel af na die kruisiging en opstanding van Jesus. Voor die kruisiging was Jesus die een wat as dienskneg opgetree het en mense gehelp het. Hy’t siekes gesond gemaak, skares kos gegee, blindes laat sien, dooies uit dood opgewek. Maar nou begin ‘n nuwe tyd in die geskiedenis. Jesus gaan nie meer lank hier wees om almal te dien nie. En hier begin Hy dit aan Sy dissipels wys. Hy maak ‘n vuur en bak brood en vis vir ontbyt. Maar Hy vra ook dat dissipels ‘n deel moet bydra. Hul moet besef dat om te dien ook nou hul opdrag word. Skielik is die verhouding anders. Jesus wys en die dissipels moet leer om in Sy voetspore te volg. Elkeen van ons leef in hierdie tyd waar Jesus ons ook oproep om Sy dienswerk te doen. Hy is nie meer hier op aarde en nou is ons Sy hande en voete.

Om oor te dink:

 • Besef jy dat Jesus vir jou aan die kruis gesterf het?
 • Die grootste wonder wat Hy ooit gedoen het is om vir ons die ewige lewe te verwerf.
 • Maar nou is ek en jy hier om God se dienswerk voort te sit.
 • Ons moet nou vir die wêreld wys wat Jesus ons geleer het nl. Om te dien!

Gebed
Dankie Heer dat U vir my aan die kruis gesterf het.
Help my om diensbaar te wees en U koninkryk te laat kom.
Amen

Woensdag 21 April

Johannes 21:5-7

Johannes 21 Jesus help sy volgelinge om baie vis te vang.
5“En toe,” roep Jesus, “het julle enigiets gevang?” “Nee wat,” roep hulle terug. 6. “Gooi die net daar regs van die skuit uit. Daar is vis,” kom dit van Jesus se kant af. Hulle maak toe so. Die net was toe so vol vis dat hulle dit nie in die skuit kon kry nie. Dit was te swaar vir hulle. 7. Die volgeling van wie Jesus baie gehou het, sê toe vir Petrus: “Jong, dit is die Here daardie.” Toe Petrus dit hoor, pluk hy gou al sy klere aan. Omdat hulle op die skuit gewerk het, het hy net die nodigste aangehad. Toe spring hy in die meer. Die ander het in die skuit gebly en wal toe gevaar met die vrag vis.

Hoe reageer jy as God intree in jou lewe?

Petrus spring in die meer en swem na Jesus toe. Die ander dissipels roei uit met die wonder visvangs in die net stewig vasgehou teen die boot.
Beide kom by Jesus en beide ervaar sy wonder en genade. En beide gee iets prys omdat hulle elk so manier van doen kies. Petrus los die wondervangs agter en storm net om by Jesus te kom. Die ander bring die vangs uit maar dit verdeel hul aandag en hul kan nie voluit op Jesus fokus tot vis veilig aan wal is nie.

Hoe reageer ons as God in ons lewens ingryp. Ken jy jou voorkeur(eerste) reaksie as God ingryp in jou lewe? Los jy als en fokus net op God? Of beleef, beskerm en geniet jy eers die wonders van God en fokus later meer intens op God?

Wat ookal jou voorkeur manier is, weet beide maniere is goed. Daar mag ook ander maniere wees om God se ingrype te ervaar. Moenie mense wat anders as jy optree veroordeel nie. Moet ook nie jouself inperk deur nie ruimte te maak vir verskillend optree nie. God is so groot en wonderbaarlik dat daar ook baie maniere is waarop ons kan reageer as Hy by ons ingryp. Die kern is net om God te sien en te beleef. En om Hom te dank vir Sy genade en liefde.

Om oor te dink:

 • Weet jy wat jou voorkeur manier is van reageer as God met jou praat?
 • Het jy al lus gevoel om anders op God se stem te antwoord?
 • God ken jou en wil dat jy sal groei in jou verhouding met Hom. Ja dat jy ook van tyd tot tyd anders sal antwoord, bid en reageer op Sy stem.
 • Moet nooit iemand wat God anders as jy beleef afkraak of sleg maak nie.
 • Wees jy net jouself en gun ander dieselfde voorreg.

Gebed
Dankie Heer dat U in my lewe ingryp
Help my om U telkens raak te sien en om daardie ervaring te koester. Amen

Dinsdag 20 April

Johannes 21:3-7

Johannes 21 Jesus help sy volgelinge om baie vis te vang.
3 Petrus was lus om te gaan visvang. Die ander is toe saam met hom. Hulle is met ’n skuit die meer in. Daardie hele nag lank het hulle iets probeer kry, maar hulle het nie ’n enkele vis gevang nie. 4Toe die son begin kop uitsteek, staan Jesus daar op die wal. Die dissipels was natuurlik salig onbewus daarvan dat dit Jesus was. 5“En toe,” roep Jesus, “het julle enigiets gevang?” “Nee wat,” roep hulle terug. 6. “Gooi die net daar regs van die skuit uit. Daar is vis,” kom dit van Jesus se kant af. Hulle maak toe so. Die net was toe so vol vis dat hulle dit nie in die skuit kon kry nie. Dit was te swaar vir hulle. 7. Die volgeling van wie Jesus baie gehou het, sê toe vir Petrus: “Jong, dit is die Here daardie.” Toe Petrus dit hoor, pluk hy gou al sy klere aan. Omdat hulle op die skuit gewerk het, het hy net die nodigste aangehad. Toe spring hy in die meer. Die ander het in die skuit gebly en wal toe gevaar met die vrag vis.

As God intree verander dinge?

Nadat die dissipels heel nag probeer het om self vis te vang het hul steeds geen vis gevang nie.

Dan kom Jesus en word deel van die verhaal. Hy begin deur te vra of hul suksesvol was. As hul erken dat hul eie poging niks opgelewer het antwoord Hy dat hul weer moet probeer, maar nou op Sy opdrag en volgens Sy voorskrifte. En hul nette is tot barstens toe vol.
God is in beheer van alles. Die natuur, waar die visse swem en ook my en jou lewe. Hy hou die dinge wat ons kommer in Sy hande vas. En Hy kan dit so bestuur soos Hy wil. Hy is in beheer.
As die dissipels vir God sien en na Hom luister dan herken hulle Hom deur sy krag.
As ons in ons pogings om moeilike tye te oorkom ook vir God sien en na Hom luister sal ons Hom ook herken as God.
God raak betrokke by Sy dissipels en by ons, nie om ons klein probleme op te los nie maar om Sy groot krag en almag bekend te stel.

Om oor te dink:

 • Besef jy dat God almagtig is en in beheer is van alles?
 • Is jou verhouding met God so goed dat jy Hom sal herken as Hy met jou kom praat?
 • Of moet daar eers ‘n wonder gebeur voor jy daaraan dink dat jou lewe in God se hande is?
 • Bou daagliks aan so ‘n persoonlike verhouding met God dat jy Hom herken telkens waar Hy in jou lewe inspeel.
 • Wees jy die een om ander daarop te wys dat dit God is wat dinge laat gebeur.

Gebed
Dankie Jesus dat U telkens deel van my lewe is. Dankie dat niks vir U onmoontlik is nie. Neem my kommer en gee oplossings ook daarvoor as dit U wil is. Maar meeste van al kom en toon U krag deur U ingrype in my lewe dat ander deur my lewe kan sien hoe groot U is. Amen

Maandag 19 April

Johannes 21:1-5

Johannes 21 Jesus help sy volgelinge om baie vis te vang.
1Daar was nog ’n geleentheid toe Jesus so saam met sy dissipels was. Dit was by die Meer van Tiberias (die ander naam is die See van Galilea). 2So het dit gebeur: ’n klompie van Jesus se getrouste volgelinge was bymekaar (dit was Simon Petrus, Tomas Tweeling, Natanael – hy het uit Kana in Galilea gekom Sebedeus se seuns en nog twee ander). 3Petrus was lus om te gaan visvang. Die ander is toe saam met hom. Hulle is met ’n skuit die meer in. Daardie hele nag lank het hulle iets probeer kry, maar hulle het nie ’n enkele vis gevang nie. 4Toe die son begin kop uitsteek, staan Jesus daar op die wal. Die dissipels was natuurlik salig onbewus daarvan dat dit Jesus was. 5“En toe,” roep Jesus, “het julle enigiets gevang?” “Nee wat,” roep hulle terug

Hoe tree ons in onseker tye op?

Die verhaal speel af in die tyd na Jesus se kruisiging en opstanding. Maar die pad vorentoe is nog onseker vir die dissipels. Hul verstaan nog nie presies hoe die nuwe lewe wat Jesus hul belowe het moet werk nie. Hul wonder oor wat hul te doen staan en hoe hul dit moet doen.
Dan maak Petrus ‘n voorstel dat hul teruggaan na dit wat hul ken. Hy sê hy gaan sy nette uithaal en visvang. Dis een ding wat hy weet hoe om te doen. ‘n Paar dissipels volg hom en gaan saam. Na ‘n nag se visvang – die een ding wat hul seker geweet het hoe om te doen – het hul steeds niks bereik. Geen vis gevang.

Dan kom Jesus en word deel van die verhaal. Hy begin deur te vra of hul suksesvol was…

Om oor te dink:

 • Wat is jou eerste reaksie as dinge onseker is?
 • Val jy ook terug na jou ou bekende weë?
 • Ons doen dit baie maal. Eerder as om God se plan vir ons te soek. val ons terug in ou bekende optrede want dit voel veilig. Maar dan groei ons nie en ontdek ons nie God se wil vir ons nie.
 • In verhoudings kry ek stilstuipe eerder as om dinge uit te praat.
 • In finansies leen ek net meer eerder as om so te begin leef dat my skuld minder word.
 • In geloof val ons terug na ou stereotiepe reëls eerder as om te probeer groei in liefde en God se wil beter te verstaan.
 • God laat moeilike tye op ons pad kom dat ons kan groei en Hom beter kan leer ken. Moenie die kans hiervoor mis deur net terug te val in jou ou manier van leef nie.

Gebed
Dankie Jesus dat U gesterf en opgestaan het. Dat U hierdeur vir my ‘n nuwe lewe kom gee het. Help my om te begryp hoe U wil hê dat ek hierdie nuwe lewe moet leef eerder as om net op my ou manier aan te gaan. Amen

Saterdag 17 April

Lukas 24:45-49

45Toe open Hy hulle verstand om die Skrif te verstaan. 46Verder sê Hy vir hulle: “So staan daar geskrywe: ‘Die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan, 47en in sy Naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder.’ 48Julle is getuies van hierdie dinge. 49En Ek sal die gawe wat my Vader beloof het, vir julle stuur. Maar julle moet in die stad bly totdat julle met krag van bo toegerus is.” (Luk 24:45-48)

Om oor te gesels
Ons het hierdie week nagedink oor die opstanding en wat dit beteken. Jesus het Homself aan die dissipels bekend gemaak, veral ook aan Petrus. Petrus stap ’n besondere pad met die Here en tog los die Here hom nie. Selfs as hy of die dissipels nie verstaan nie of twyfel, is Jesus geduldig. Hy open telkens hulle verstand om die Skrif te verstaan.
Jesus herinner Sy dissipels dat Hy moes ly, maar het opgestaan en so vergewing van sondes gebring het. Elkeen wat in die opstanding glo is ’n getuie daarvan – ook ek en jy.
Verder belowe Jesus dat die Vader Sy gawe, die Heilige Gees vir ons gaan stuur. Ons weet dit is waar en daarom sien ons daarna uit om tydens Pinkster weer dit te vier. Jesus is deur Sy Gees by ons elkeen.

 • Dink na oor wat jy hierdie week van die Opgestane Jesus geleer het?
 • Watter troos bied dit jou dat God Self sy Gees vir ons elkeen gee?
 • Hoe kan jy daarvan getuie wees?

Gebed
Jesus, open elke dag my verstand dat die Skrif kan verstaan. Dankie dat U my deel maak van U koninkryk en dat ek getuie daarvan kan wees. Dankie dat U Gees by ons is. Amen.

Vrydag 16 April

Lukas 24:36-45

36 Terwyl hulle nog oor hierdie dinge praat, staan Jesus self meteens daar tussen hulle en sê vir hulle: “Vrede vir julle!”
37 Hulle het geweldig geskrik en bang geword en gedink hulle sien ’n gees. 38 Hy sê toe vir hulle: “Waarom is julle so verskrik, en waarom kom daar twyfel in julle harte? 39 Kyk na my hande en my voete: dit is tog Ek self. Voel aan My en kyk! ’n Gees het tog nie vleis en bene soos julle sien dat Ek het nie.” 40 Terwyl Hy dit sê, wys Hy vir hulle sy hande en voete. 41 Toe hulle van blydskap en verwondering nog nie kon glo nie, sê Hy vir hulle: “Het julle hier iets om te eet?”
42 Hulle gee Hom toe ’n stuk gebakte vis. 43 Hy het dit gevat en voor hulle oë geëet. (Luk 24:36-42)

Om oor te gesels
Lukas vertel vir ons van nog ’n verskyning van Jesus na Sy opstanding. Jesus doen ’n vredesgroet, maar hulle twyfel steeds oor Jesus se opstanding. Hulle is bang. Jesus wys Sy hande en voete vir hulle, net soos vroeër vir Tomas (Johannes 20). Hulle is bang. Jesus het deernis met hulle en verstaan hoe hulle reageer.
Hy gaan verder en vra vir hulle iets om te eet. Jesus eet vis saam met hulle en verduidelik wie Hy is. Met Sy verheerlike opstandingsliggaam wys Hy dat Hy werklik opgestaan het. Jesus verduidelik ook aan hulle dat Hy die vervulling van die Ou Testament (wet, profete en psalms) is.
Jesus het die dissipels versterk en hulle word later die getuies van hierdie gebeure. Jesus is die waarborg en vervulling van God se beloftes uit die Ou Testament. Ons kan weet dit is waar.

 • Jesus kom vandag ook na jou toe met die woorde: “Vrede vir jou!”
 • Hy ken jou en weet wat in jou hart leef. Deel dit met Hom.

Gebed
Here Jesus, dankie vir U vrede. Mag ek vandag U vrede op ’n besondere manier beleef. Ek kom gee hierdie dag aan U en vra dat U saam met my sal wees. Amen.

Donderdag 15 April

Johannes 21:20-25

21 Toe Petrus hom dan sien, vra Petrus vir Jesus: “Here, en wat van hom?” 22 Jesus antwoord hom: “As Ek wil hê dat hy in die lewe moet bly totdat Ek weer kom, is dit nie jou saak nie. Volg jy My!” (Joh 21:21-22)

Om oor te gesels
Hierdie gedeelte spreek ons elkeen aan omdat ons daarmee kan identifiseer. Petrus het pas bely dat hy Jesus lief het en Hom sal volg, dan kyk Petrus rond en vra vir Jesus uit oor Johannes, die skrywer van die evangelie: “Here, en wat van hom?”

Ons vergelyk so maklik en wil weet hoekom die Here nie met ander werk soos met ons nie of nie met ons werk soos ander nie. Ons wil baie keer vra: “maar wat van….?” Ons is nuuskierig oor ander mense. Ons is soms bekommerd oor ander mense se navolging in plaas daarvan om self net getrou en lojaal Jesus te volg.

Jesus antwoord Petrus direk met die woorde dat dit nie sy saak is nie en dat hy hom nie daaroor hoef te bekommer nie. Jesus herhaal dan die opdrag: “Volg jy My!” (Joh 21:19).

 • Met wie vergelyk jy jouself? Hoe belemmer dit jou geloofspad?
 • Wat hoor jy as Jesus vir jou sê: “Volg jy My!”?

Gebed
Here Jesus, ek wil ook soms vergelyk en my daaroor bekommer. Help my om op U te fokus en U te volg. Amen.

Woensdag 14 April

Johannes 21:15-19

15 Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: “Simon seun van Johannes, het jy My baie lief, meer as hulle hier?” “Ja, Here,” antwoord hy Hom, “U weet dat ek U liefhet.” Hy sê toe vir hom: “Laat my lammers wei.” 16 Jesus vra hom weer ‘n tweede keer: “Simon seun van Johannes, het jy My baie lief?” “Ja, Here,” antwoord hy Hom, “U weet dat ek U liefhet.” Hy sê toe vir hom: “Pas my skape op.” 17 Jesus vra hom die derde keer: “Simon seun van Johannes, het jy My lief?” Petrus het bedroef geword omdat Jesus hom die derde keer gevra het: “Het jy My lief?”, en hy antwoord Hom: “Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet.” Hy sê toe vir hom: “Laat my skape wei.” (Joh 21:15-17)
‭‭
Om oor te gesels
Johannes vertel vir ons van Petrus wat pas na die wonder van die visvangs, saam met Jesus eet en Jesus vir Petrus vra of hy Hom lief het.
Jesus vra Petrus drie keer diesefde vraag.

Petrus doen alles in dries. Hy het Jesus drie keer verloën en nou bely hy drie keer dat Jesus die Here is. Hy vind vergifnis en versoening in hierdie gesprek met Jesus.

Jesus nooi Petrus dan met die woorde: “Volg My!”

Ten spyte van Petrus se verlede, maak Jesus weer bemoeienis en gee hom nog ‘n kans. Jesus vra hom oor sy liefde en toewyding.

 • Wat sal jy antwoord as Jesus vir jou hierdie vraag vra?
 • Hoe laat dit jou voel dat Jesus jou ook ‘n tweede kans gee?
 • Kan jy jou verlede agter jou sit om Jesus te volg?

Gebed
Here Jesus, ek het U lief. Soms verraai ek U, maar dankie vir nog ‘n kans. Mag ek steeds U elke dag volg. Amen

Dinsdag 13 April

Johannes 21:1-14

7 Die dissipel vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus: “Dit is die Here!” Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek—want sy bolyf was kaal—en in die water gespring.
12 Toe sê Jesus vir hulle: “Kom eet.” Nie een van die dissipels het sover gekom om vir Hom te vra: “Wie is U?” nie. Hulle het geweet dat dit die Here is. (Joh 21:7, 12)

Om oor te gesels
Johannes vertel vir ons van nog ’n verskyning van Jesus na sy opstanding. Van die dissipels is besig om te probeer visvang. Hulle het moontlik teruggekeer na hulle alledaagse lewe, terwyl hulle probeer sin maak oor die gebeure van die opstanding.
Hulle het tot op daardie stadium niks gevang nie en hulle was al moedeloos. Jesus kom vra vir hulle of hulle al iets gevang het, waarop hulle negatief antwoord. Jesus sê vir hulle om die net aan die anderkant in te gooi. Hulle het sekerlik gedink dat nie gaan help nie, maar doen dit in elk geval. Die wonder gebeur het dat hulle ewe skielik te veel vis het.
Johannes, die dissipel vir wie Jesus baie lief was en skrywer van hierdie evangelie, herken Jesus. Hy sê vir Petrus dat dit Jesus die Here is wat by hulle is. Simon Petrus skrik, gryp sy hemp en spring in die water om na Jesus te swem. Jesus nooi hulle vir ete langs die waters en hulle herken Hom. Hulle lewens het ingrypend verander.

 • Die Here is betrokke in gewone dinge wat ons doen. Herken ons Hom?
 • Saam met wie kan jy vandag tyd spandeer om te vertel wat die Here in jou lewe beteken?

Gebed
Here Jesus, U is die Een wat altyd na ons toe kom. Soos Petrus herken ons nie U dadelik nie. Help ons om U raak te sien en agter U aan te stap. Amen.

Maandag 12 April

Lukas 24:13-35

30 Terwyl Hy saam met hulle aan tafel was, neem Hy die brood, vra die seën, breek dit en gee dit vir hulle. 31 Toe gaan hulle oë oop, en hulle het Hom herken, maar Hy het uit hulle gesig verdwyn. 32 Hulle sê toe vir mekaar: “Het ons hart nie warm geword toe Hy op die pad met ons gepraat en vir ons die Skrif uitgelê het nie?” (Luk 24:30-32)

Om oor te gesels
Die Emmausgangers stap verward vanaf Jerusalem af terug na hulle huis toe. Vol vrae en verwagtinge wat nie gerealiseer het nie, kom stap Jesus saam met hulle en gesels met hulle.
Hulle deel hulle vrae en twyfel. Jesus verduidelik geduldig vir hulle die Skrifte en hoe dit op Hom van toepassing is. Hy moes ly om as Verlosser te triomfeer. Hulle nooi hulle nuwe vriend vir ete en wanneer hierdie “vreemdeling” vir hulle die brood breek, herken hulle Hom as Here en Verlosser.
Hulle verklaar dat hulle harte warm geword het omdat hulle Jesus gesien het. Hulle het dit dadelik vir die ander dissipels gaan vertel.
Jesus stap vandag nog saam met ons. Ons herken Hom nie altyd nie, maar mag jy vandag kyk waar Jesus saam met jou stap.

 • Wat sou jy vandag vir Jesus wou sê?
 • Deel jou vrae, vrese en verwagtinge…
 • Stel jouself oop om Jesus vandag raak te sien.

Gebed
Here, dankie dat U saam met my stap. Mag ek U vandag herken en ook met ’n warm hart getuig van U liefde. Amen

For those who believe in God, no explanation is necessary.For those who do not believe in God, no explanation is possible.
Thomas Aquinas

Saterdag 10 April

Johannes 20:26-31

27 Daarna sê Hy vir Tomas: “Bring jou vinger hier en kyk na my hande; en bring jou hand en steek hom in my sy; en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig.” 28 En Tomas sê vir Hom: “My Here en my God!” 29 Toe sê Jesus vir hom: “Glo jy nou omdat jy My sien? Gelukkig is dié wat nie gesien het nie en tog glo.”

Om oor te gesels
Jesus verskyn agt dae later weer aan die dissipels waar Tomas ook is. Jesus het begrip vir Tomas en nooi hom om aan Hom te vat. Die Boodskap vertaal dit: “Moenie twyfel dat dit regtig Ek is nie. Aanvaar dit! Oorweldig sê Tomas: ‘My Here en my God!’

Tomas het sy twyfel na Jesus toe gebring en Jesus het met geduld hom ontmoet waar hy was. Dit het hom tot die keuse en belydenis gebring dat Jesus sy Here en God is. Ons word ook uitgenooi soos Tomas om ons twyfel vir Jesus te bring. Twyfel is die skadukant van ons geloof wat ons na God se lig toe bring. Tomas het verdieping beleef en Jesus bly volg.

 • Ons twyfel en vrae help ons om te groei in ons geloof.
 • Kan jy vandag soos Tomas ook verklaar dat Jesus jou Here en jou God is?
 • Hierdie is ’n wesenlike deel van ons elkeen se geloofspad.

Gebed
Here Jesus, dankie dat U altyd geduld met my het en na my toe kom. Ek bring my twyfel na U toe en verklaar dat U my Here en my God is. Amen.

Geloofstwyfel is maar net geloof wat sukkel, geloof wat in die middel van die nag is en nie kan sien wat aangaan nie. Dit is ’n soort twyfel wat nie teenoor geloof staan nie, wat jou nie buite die lewe met God plaas nie, maar wat wesenlik deel van die geloofspad is. Coenie Burger

Vrydag 9 April

Johannes 20:19-25

“24 Tomas, wat ook Didimus genoem is, een van die twaalf, was nie by die dissipels toe Jesus gekom het nie. 25 Die ander dissipels sê toe vir hom: “Ons het die Here gesien!” Maar hy sê vir hulle: “As ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie.” Joh.‬ ‭20:24-25‬

Om oor te gesels:
Die realiteit van die opstanding bring nie net nuwe lewe nie, maar vra ook ‘n keuse. Die dissipels was baie opgewonde dat Jesus opgestaan het en verklaar dat Jesus se nuwe werklikheid aangebreek het. Hulle het die Here gesien. Tomas was egter nie by toe Jesus die eerste keer aan Sy dissipels na Sy opstanding verskyn het nie. Daarom sit hy eerlik sy twyfel op die tafel. Hy kan nie glo as hy nie bewyse het nie.

Ons is baie keer meer soos Tomas as die dissipels. Ons twyfel ook, maar dink dat ons nie mag twyfel nie. Twyfel is nie ongeloof nie. Daar is ’n groot verskil. Twyfel sê: “Ek kan nie glo nie.” Ongeloof sê: “Ek wil nie glo nie.” Twyfel is eerlik. Ongeloof is koppig. Juis omdat ons vrae het en twyfel wys dit dat ons soek na meer in ons verhouding met Jesus.

 • Voel jy soms oorweldig deur jou twyfel?
 • Ons het nodig om ons twyfel te verwoord.
 • Sê vandag vir die Here wat in jou hart leef en waaroor jy twyfel.

Gebed
Here Jesus, ek bring vandag my twyfel en vrae na U toe. Help my om eerlik hiermee om te gaan dat ek U beter kan leer ken en lief hê. Amen.

Ons geloof hier op aarde is dikwels niks meer nie as twyfel wat tot troos gebring is, deur God self. Martin Luther

Donderdag 8 April

Johannes 11:25

25 Toe sê Jesus vir haar: “Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo, sal lewe, al sterwe hy ook; 26en elkeen wat lewe en in My glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit?” (Joh. 11:25)

Om oor te gesels
Ons is mense wat leef uit die Opstanding! God het vir ons nuwe lewe kom skenk en dit verander hoe ons lewe. Die Opstanding is nie iets wat net eendag gaan gebeur nie, dit is ’n daaglikse proses. Ons kies elke dag om Jesus te volg en agter Hom aan te stap.

Wanneer Jesus Lasarus uit die dood opwek, sê Hy vir Marta: “Ek is die Opstanding en die Lewe… Glo jy dit?” Sy antwoord dat sy weet die opstanding gaan plaasvind, maar Jesus herinner haar dat Hyself die Opstanding en die Lewe is. Dit vra ‘n reaksie: glo jy dit?

Die realiteit van die opstanding lei tot nuwe lewe!

 • Dink na oor wat dit beteken dat Jesus vir jou opgestaan het.
 • Hoe leef ek anders met die wete dat Jesus vir my nuwe lewe gee.
 • Wat nooi Jesus my uit om te doen?

Gebed
Dankie Jesus! U wat die Opstanding en die Lewe is. Dankie vir nuwe lewe en nuwe moontlikhede. Mag ek vandag U liefde opnuut beleef. Amen.

The message of Easter is that God’s new world has been unveiled in Jesus Christ and that you’re now invited to belong to it. NT Wright

Woensdag 7 April

2 Korintiërs 5:16-17 (Die Boodskap)

16 Noudat ek op ’n nuwe manier leef, dink ek ook op ’n nuwe manier oor ander mense en oor Christus. Vroeër, toe ek nog nie ’n Christen was nie, het ek heeltemal verkeerd oor Christus gedink. Toe het ek glad nie in Hom geglo nie. Maar nou dink ek op die regte manier oor Hom. 17 Nou weet ek dat wanneer iemand aan Christus behoort, hy ’n splinternuwe mens is; ’n nuwe skepping in die kleine. Al die ou sondige dinge is dan iets van die verlede. Dan is die nuwe lewe hier!

Die nuwe lewe is hier!

Dink vir ’n oomblik aan iets nuut: ’n nuwe huis, ’n nuwe haarstyl, ’n nuwe foon, ’n nuwe kussing, ’n nuwe stokperdjie… Al hierdie dinge is opwindend. Ons ervaar vreugde wanneer ons met dit werk, ons vertel vir mense daarvan, dit bly konstant in ons gedagtes, want dit is nuut!

Paulus sê dat ons, ek en jy, splinternuwe mense is omdat ons aan Christus behoort. Splinternuut!
Dit is alles natuurlik ook as gevolg van die opstanding. Jesus se kruisdood het beslis versoening tussen ons en God bewerk, maar dit is nie die einde van God se groot verlossingsplan nie.
Nee, nou maak God ons nuut, elke dag, sodat ons meer en meer soos Sy Seun kan lyk, sodat ons meer en meer in die beeld van Christus gevorm word. Ons word elke dag meer en meer wat ons reeds is, en dit is kinders van God. Ons nuwe lewe raak ook nie oud nie, ons word daagliks nuutgemaak.
Dit is waarom die goeie nuus goeie nuus is! Ons is nie so gemaak en so gelaat staan nie. Ons is nuwe mense!

Om oor te dink

 • Wat is Jesus besig om in jou te vernuwe?
 • Wat moet jy vandag agterlaat, wat deel is van jou ou sondige verlede?
 • Wat is jou grootste behoefte vir vandag? Sal jy dit met ons Vader deel?

“A transformed life is the greatest of all miracles. Every time a person is “born again” by repentance of sin and faith in Jesus Christ, the miracle of regeneration is performed.” Billy Graham

Dinsdag 6 April

Openbaring 21:1-5

1 Toe het ek ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn, en die see het nie meer bestaan nie. 2 En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed soos ‘n bruid wat vir haar man versier is. 3 Toe het ek ‘n harde stem van die troon af hoor sê: “Kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly; hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. 4 Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan.” 5 Toe sê Hy wat op die troon sit: “Kyk, Ek maak alles nuut.” En daarna sê Hy: “Skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar.”

Alle dinge nuut, alles nuwe dinge.

Die laaste twee hoofstukke van die Bybel (Openbaring 21-22) beskryf die opstanding en die nuwe hemel en aarde. In hierdie aangrypende stukke poësie beskryf Johannes hoe die nuwe hemel en aarde dieselfde is, en verskillend is as die skepping wat ons nou ken. Daar is ’n kontinuïteit en ’n diskontinuïteit met dit die skepping.

Aan die begin van die storie van die Bybel is God se ruimte (hemel) en die mens se ruimte (aarde) volledig een. God het saam met die mens gewoon, en die mens saam met God. As gevolg van sonde is hierdie ruimtes van mekaar geskei, en het die mens van die sondeval af daarna verlang om weer God se teenwoordigheid te ken en te ervaar. God se ruimte en die mens se ruimte het steeds gedeeltelik oorvleuel, maar daar was ’n defnitiewe skeiding. Dink vir ’n oomblik aan die oorvleueling van die sirkels van die Olimpiese Spele, God se ruimte en ons ruimte oorvleuel op dieselfde manier.

Daarom dan, wanneer hierdie verse wat ons vandag gelees het ’n realiteit word sal alle dinge nuutgemaak word, en alles sal nuwe dinge wees. Wat ’n wonderlike vooruitsig en versekering vir ons vandag! Die wêreld soos ons hom nou ken is nie ons eindbestemming nie. Daar sal ’n dag kom wat alles nuut is. Al hierdie is waar, as gevolg van die opstanding van Jesus.
Dít wat ons Sondag weer gevier het, waardeer het en mekaar aan herinner het is die rede vir hierdie wonderlike toekomsverwagting.

Om oor te dink:

 • As jy die vermoë gehad het om in ’n oogwink iets nuut te maak deur die klap van jou vingers, wat sal dit wees?
 • Wat het in jou hart geroer toe jy die naweek weer die Opstanding aanskou het?

“Jesus’s resurrection is the beginning of God’s new project not to snatch people away from earth to heaven but to colonize earth with the life of heaven. That, after all, is what the Lord’s Prayer is about.” N.T. Wright

Maandag 5 April

1 Petrus 1:3-7

3 Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! In sy groot ontferming het Hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons ‘n lewende hoop 4 op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. 5 En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word.

’n Lewende Hoop, as gevolg van die opstanding.

Die opstanding van Jesus is nie net ’n historiese feit nie, dit is ’n lewensveranderende krag wat vir ons hoop gee. Victor Frankl, ’n bekende sielkundige en oorlewende van die holocaust het uiteindelik sy hele tesis gebasseer op die soeke na betekenis van die mens, en hoop as die groot dryfveer vir vasbyt in tye van erge swaarkry.

Petrus was baie bewus van die belangrikheid en die krag van hoop vir Christene, in ’n tyd toe lewensomstandighede onbeskryflik swaar was vir hulle. Sy hoop is wel nie gebasseer op die mens se vermoë om innerlik genoeg moed en krag bymekaar te maak nie, sy hoop is gebasseer op iets wat Jesus vir ons gedoen het. Daarom kan ons hoop hê… Ons erfenis is gewaarborg en veilig, ons word deur die krag van God bewaar tot alles uiteindelik realiseer; ons kan hoop as gevolg van Sy genade, ontferming en liefde.

Om oor te dink:

 • Wat is hoop?
 • Wat beteken die opstanding vir jou as gelowige?

”Everything can be taken from a man but one thing: the last of the human freedoms—to choose one’s attitude in any given set of circumstances, to choose one’s own way.” Viktor Frankl

Donderdag 1 April

Matteus 26:30-46

Lees asseblief die hele teksgedeelte. Die twee verse hieronder dien as fokusteks.

37 Hy het vir Petrus en die twee seuns van Sebedeus saamgeneem. Toe het Hy bedroef en beangs geword 38 en vir hulle gesê: “Ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak saam met My.”

Wanneer jy die evangelies lees, leer jy vir Jesus ken. Jy leer Hom ken as liefdevol, vriendelik, gefokus, iemand wat eenvoudig leef, iemand wat die mag het om wonderwerke te doen, iemand met gesag.
In hierdie teksgedeelte sien ons nog ’n deel van Jesus, en dit is ’n deel wat ek meen krities belangrik is vir ons om vir Jesus in Sy volheid te verstaan, as God en mens. Jesus is bedroef, beangs, benoud… Dink vir ’n oomblik hieroor. Ons rots, die sterk een, God self, deur hierdie drie woorde beskryf. Dit is uiteraard ’n aangrypende oomblik in Jesus se aardse lewe!

Waarom bedroef, benoud en beangs? Want Jesus het deur die sluit van ’n nuwe verbond met Sy volgelinge vir hulle belowe dat Hy sy kant van die ooreenkoms sal hou. Sy kant van die ooreenkoms vra nou van Hom die moelikste ding wat Hy nog moes doen, Hy moet ter wille van ander mense ’n grusame en pynlike dood sterf.

Ons gaan vanaand by hierdie teksgedeelte en hierdie drie belangrike woorde stilstaan tydens ons erediens.

Om oor te dink:

 • Maak ‘n lys van kere wat jy nie kans gesien het vir spesifieke uitdagings of probleme nie.

”There is no university for a Christian, like that of sorrow and trial.” Charles Spurgeon

Woensdag 31 Maart

Johannes 13:21-32

Lees asseblief die hele teksgedeelte. Die twee verse hieronder dien as fokusteks.

31 Toe Judas uit is, sê Jesus: “Nou word die Seun van die mens verheerlik, en God word deur Hom verheerlik. 32 En aangesien God deur Hom verheerlik word, sal God self Hom ook verheerlik; en Hy sal Hom binnekort verheerlik.

Dink vir ’n oomblik aan ’n tiener se slaapkamer. Jy wéet ’n tiener se slaapkamer is syne/hare. Hoe weet mens dit? Die kamer is vol goed wat iets van die tiener kommunikeer: die musiek waarna hulle luister, die styl waarvolgens hulle aantrek, die mense na wie hulle opkyk. Die kamer is as’t ware gevul met die tiener se teenwoordigheid. Hierdie teenwoordigheid is amper tasbaar, dit is ’n gewigtigheid. Die spreekwoord lui: sy het haar gewig rondgegooi. Dit beteken sy het haar teenwoordigheid laat voel of laat geld.

In die Bybel beteken die woord heerlikheid dieselfde. Dit beteken teenwoordigheid, gewigtigheid, karakter, helderheid, lig. Jesus sê in hierdie gedeelte dat Hy Sy gewigtigheid nou gaan laat geld. Sy heerlikheid gaan sigbaar en meer word, almal gaan nou wéet wie Hy is, en wie God is.

Hoe? Deur Sy lewe neer te lê in diens van die mense. Sy karakter en teenwoordigheid as Redder en Here gaan sigbaar word in die manier hoe Hy gaan dien, soos Hy reeds gedien het vroeër in hierdie gedeelte. Hierdeur hoef ons nie te twyfel in wie Jesus is nie, Hy maak dit vir ons duidelik. So duidelik soos ’n tiener dit maak om sy/haar voorkeure en passies te ken deur hulle slaapkamers dienooreenkomstig in te rig.

Om oor te dink:

 • Sal mense jou karakter (jou heerlikheid) as diensbaar beskryf?
 • Wat gebeur met jou en met ander mense as jy hulle dien?
 • Wie het vandag diensbaarheid van jou nodig?
 • Hoe word God se heerlikheid (Sy gewigtigheid, Sy karakter) sigbaar vir ander, wanneer jy mense dien?

“No man shall ever behold the glory of Christ by sight hereafter who does not in some measure behold it here by faith.” John Owen

Dinsdag 30 Maart

Johannes 12:20-36

Lees asseblief die hele teksgedeelte. Die twee verse hieronder dien as fokusteks.

35 Toe sê Jesus vir hulle: “Nog net ‘n kort tydjie is die lig by julle. Lewe in die lig terwyl julle dit het sodat die duisternis julle nie oorval nie. Wie in die duisternis lewe, weet nie waar hy gaan uitkom nie. 36 Terwyl julle die lig het, moet julle in die lig glo, sodat julle mense van die lig kan wees.”

Dink vir ’n oomblik oor lig en duisternis, beide fisies en as metafore.

 • Hoe laat lig (miskien as die son op sy helderste skyn) en duisternis (miskien wanneer geen ligte in die huis aan is nie) jou voel?
 • Voel jy tans oorval met die een of die ander?
 • Wat van die wêreld waarin ons leef, is dit oorval met lig of met duisternis?
 • Wat ervaar jy as die koerant lees of die nuus kyk?

Jesus se woorde raak al hoe meer dringend hoe nader Hy aan Sy kruisiging kom. Sy tyd is min. Sy dissipels moet verstaan wat gebeur het, wat nou gaan gebeur, en wat dit vir hulle beteken. Jesus deel selfs Sy eie emosie oor hierdie laaste paar dae in vers 27.
Alles wat Jesus gesê het in hierdie teksgedeelte, het Hy tydens Sy bediening vir hulle gesê en verduidelik. Tog herhaal Hy dit, en Sy Vader praat saam uit die Hemel (28).

In vers 34 vra Sy dissipels vir Hom ’n verhelderende vraag.

 • Het jy vandag ’n vraag oor enigiets wat in hierdie teksgedeelte staan?
 • Is daar ’n woord, ’n beeld of ’n plek in hierdie teksgedeelte wat jou verbeelding aangryp?
 • Doen vandag moeite om dieper studie hieroor te doen.

“If Jesus rose from the dead, then you have to accept all that he said; if he didn’t rise from the dead, then why worry about any of what he said? The issue on which everything hangs is not whether or not you like his teaching but whether or not he rose from the dead.” Tim Keller

Maandag 29 Maart

Matteus 21:1-11

9 Die mense wat voor Jesus geloop het en dié wat agter Hom aan gekom het, het begin uitroep: “Prys die Seun van Dawid! Loof Hom wat in die Naam van die Here kom! Prys Hom in die hoogste hemel!” 10 Toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra: “Wie is hierdie man?” 11 Die skare het geantwoord: “Dit is die profeet Jesus van Nasaret in Galilea!”

Die laaste Sondag voor Paasnaweek staan bekend as Palm Sondag. Omdat ons nie gister tydens ons erediens hierdie teks hanteer het nie, staan ons vandag by dit stil.

Maak asb erens vandag tyd om oor die volgende vrae na te dink:

 1. Wat beteken dit vir jou dat Jesus jou Koning is?
 2. Hoe is Jesus anders as die politieke leiers van Sy en van ons tyd?

Ek vra vandag spesifiek hierdie twee vrae, omdat dit die twee belangrikste temas in die teksgedeelte is.
Elke mens wat Jesus se aankoms in Jerusalem gesien en beleef het is gekonfronteer met ’n keuse: is ek positief, negatief of neutraal hieroor? In wie se Koninkryk glo ek en onderwerp ek myself aan, die koninkryk van die wêreld of die Koninkryk van God? Alle mense, binne en buite Jerusalem het hierdie besluit en innerlike stryd ervaar.

Jesus het nie Sy koninkryk kom vestig deur op die wêreld se manier te baklei nie, Hy het eerder as ’n dienskneg gesterf. Eer, aansien en oorwinning kom op ’n ander manier vir Jesus. Deur diensbaarheid, nederigheid en die dood word die Koninkryk van God gevestig. Dit is ’n paradoks; en nog meer, dit is een wat ons geroep word om te leef en te beliggaam.

Ons het vandag ook verskeie koninkryke wat met mekaar kragte meet. Verskeie mense, dinge en partye wil ons lojaliteit en inkoop hê, maar niks hiervan kan uiteindelik vir ons verlossing gee, ons versoen met God, en vir ons die lewe in oorvloed gee nie. Dit is so!
Daarom moet ons kies waar ons lojaliteit lê, en daarvolgens leef.

Kies jy vandag die pad van vrede, genade, diensbaarheid en nederigheid? Is jy bereid om hierdie Koning op die donkie al die pad te volg tot by die kruis?

He was not the king they expected. Not like the monarchs of old, who sat on their jewelled and ivory thrones, dispensing their justice and wisdom. Nor was he the great warrior-king some had wanted. He didn’t raise an army and ride to battle at its head. He was riding on a donkey. And he was weeping – weeping for the dream that had to die, weeping for the sword that would pierce his supporters to the soul. Weeping for the kingdom that wasn’t coming as well as the kingdom that was. N.T. Wright

Saterdag 27 Maart

Matteus 6:9-13

“en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree;” (Mat 6:12)

“Toe sê Jesus: “Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie!” (‭‭Luk ‭23:34)‬

Om oor te gesels
Ons het hierdie week by die moeilike tema van vergifnis stilgestaan. Dalk het jy hierdie week dinge ontdek wat jy moet hanteer en dit is swaar. Tog is dit nodig dat ons hierdie pad stap.
Jesus het ook hierdie pad gestap en sê vir Sy Vader gevra om Hom te help toe Hy aan die kruis hang. Selfs in Jesus se donkerste oomblikke kon Hy bid: “Vader, vergeef hulle…”
Nie alleen bid Jesus vir vergifnis nie. Hy bid ook vir die mense wat Hom tereg gestel het. Jesus stap die volle pad van vergifnis.

Ons kan nie nie iemand wil vergewe omdat daardie persoon iets aan my gedoen het, wat ek voel nie moontlik is om te vergewe nie. Ons drink dan die gif en kan heling nie plaas vind nie. Ons word aangemoedig om die pad van vergifnis en heling te stap.

 • Wat ervaar jy om te dink dat Jesus ook gebid het vir vergifnis?
 • Wat is die eerste tree wat jy kan gee om iemand te kan vergewe?

Gebed
Ons Vader, U genade en liefde is elke dag genoeg. U vergewe my elke dag. Mag ek ook die pad van vergifnis met die mense om my stap. Help my asseblief. Amen.

Vrydag 26 Maart

Matteus 6:9-13

“en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree;” (Mat 6:12)

Om oor te gesels:
Hoe lyk die pad van vergifnis? Wanneer ons kies om te vergewe, is daar ‘n proses. Dit begin met die keuse om te kies vir heling en om te vergewe. Ons erken dat iemand my te na gekom het en vergifnis nodig het. Ons vertel en praat daaroor met mense wat ons vertrou en erken dat ons baie seergemaak is. Om te vergewe beteken nie om te maak of niks gebeur het nie. Vergifnis beteken om die verhouding wat daar was te herdefinieer of te laat gaan, maar steeds die ander persoon altyd menswaardig te hanteer. Wanneer ons iemand vergewe hoef die verhouding nie te wees soos dit altyd was nie. Daar kan of diepte kom of ons kan dinge op ander maniere doen. Vergifnis vind nie plaas as dit eers is soos dit altyd was nie.
Hierdie pad kan niemand namens jou stap nie. Wanneer ons hierdie bede bid, vra ons die Here om ons te help. Dit is ’n aanhoudende proses.

 • Is daar iemand wie jy die proses van heling moet begin?
 • Vir wie kan jy vertel van dit wat jou seergemaak het?
 • Hoe kan jy die verhouding menswaardig herbeskryf.

”Vergifnis verander nie die verlede nie maar verruim die toekoms.” (Paul Briscoe)

Gebed
Hemelse Vader, ek weet dit is moontlik om te kan vergewe. Help my om die pad van heling te stap en so U Naam te eer. Amen.

Donderdag 25 Maart

Matteus 6:9-13

en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree;” (Mat 6:12)

Om oor te gesels:
Hierdie bede is vir ons moeilik omdat ons soms sukkel met onvergewensgesindheid. Ons wil nie vergewe nie. Ons sê baie keer dat ons sal vergewe, maar nie vergeet nie. Dit is egter soms die verskoning om nie die pad van vergifnis te stap nie.
Wanneer ons kies om nie te vergewe nie, is dit soos om gif te drink en te dink die ander persoon gaan iets van die gif oorkom.
Hierdie gif om nie te vergewe nie, maak ons siek en word later ’n spiraal van wraakgedagtes. Ons moet die keuse uitoefen om die pad van vergifnis te stap. Ons kan nie wag tot ons lus is om te vergewe nie, want dan gaan dit nie gebeur nie. Nadat ons die keuse om te vergewe gemaak het, kan die proses van heling begin. Dit is moeilik, maar noodsaaklik.
Jesus sê in die Bergrede wat die Onse Vader vooraf gaan: “As jy dus jou gawe na die altaar toe bring en dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar by die altaar en gaan maak eers vrede met jou broer en kom dan en bring jou gawe.” (Mat‬ ‭5:23-24‬)

 • Met wie moet jy die proses van vergifnis begin stap?
 • Vra die Here vir die moed om die pad te begin stap.

Gebed
Here, ek besef dat ek moet vergewe. Gee my asseblief die moed om dit te kan doen. U vergewe my en daarom wil ek ook vergewe, maar ek kan dit nie op my eie doen nie. Help my! Amen.

Woensdag 24 Maart

Matteus 6:9-13

“en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree;” (Mat 6:12)

“Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra: “Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs sewe keer?” Jesus antwoord hom: “Ek sê vir jou, nie sewe keer nie maar selfs sewentig maal sewe keer.” (Mat 18:21-22‬)

Om oor te gesels:
Wanneer ons hierdie bede bid, vra ons God om vergifnis, maar ook die moed om ander te vergewe. Ons sukkel om ander mense te vergewe. Ons wil dat God ons vergewe, maar wil nie altyd ander vergewe nie.
Ons dink dat iemand wat nie jammer is oor wat hy of sy teen ons gedoen het nie, nie vergewe kan word nie. Ons word ook moeg om nog ‘n keer te vergewe.
Die Jode van daardie tyd het gedink dat jy net drie keer hoef te vergewe en dan nie meer nie. Petrus vra vir Jesus in Matteus 18 of sewe keer genoeg sal wees. Dit is meer as dubbel so veel. Jesus sê egter dat ons altyd moet vergewe, sonder om te tel (sewentig maal sewe keer).
Jesus vertel ’n gelykenis oor vergifnis. Iemand wat vergifnis ontvang het, moet dit ook gaan deel deur vergifnis vir ander te gee. Lees gerus Mat 18:21-35. Ons word aangemoedig om te vergewe.

 • Waarvoor wil jy vandag by die Here om vergifnis vra?
 • Vind jy dit moeilik om te kan vergewe?
 • Wie lê die Here op jou hart om nog ’n kans te gee en selfs te vergewe?

Gebed
Hemelse Vader, dit is vir my moeilik om te vergewe. Help my om die vergifnis wat ek by U kry ook te kan deel met die mense om my.
Amen.

Dinsdag 23 Maart

Matteus 6:9-13

en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree;” (Mat 6:12)

Vergeef ons waar ons nie doen wat U van ons vra nie, net soos ons ander mense vergeef wat nie reg teenoor ons optree nie.” (Mat ‭6:12‬ ‭DB‬‬)

Om oor te gesels:
Hierdie bede om vergifnis spreek ons verhouding met God en ander mense aan. Ons vra vergifnis wanneer ons verkeerd optree.
Jakobus 4:17 help ons: “_ As iemand weet wat die regte ding is om te doen en hy doen dit nie, is dit sonde._”
Sonde is nie net ‘n lysie van dinge wat mens nie moet doen nie, maar dit wat ons verhoudings benadeel en beïnvloed.

Ons ervaar God se vergifnis wanneer ons erken dat ons Sy vergifnis nodig het omdat Hy die belangrikste in ons lewe is. Ons vind dit soms moeilik om te erken dat ons vergifnis nodig het, omdat ons dink dat wat ons doen nie so erg soos iemand anders is nie.
Wanneer ek erken ek het vergifnis nodig en vergifnis ervaar, kan ek met ander om my meer genade hê.

 • Dink jy dat jy vergifnis nodig het?
 • Glo jy dat God jou vergewe?
 • Met wie moet jy meer genade hê omdat God se vergifnis vir jou genoeg is?

Gebed
Here, dankie dat my altyd vergewe. Mag ek vandag U vergifnis opnuut ervaar. Mag ek meer genade met die mense om my hê. Amen.

Maandag 22 Maart

Matteus 6:9-13

en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree;” (Mat 6:12)

Om oor te gesels:
Hierdie week se fokus van die Onse Vader laat ons nadink oor vergifnis. Dit lê aan die hart van die evangelie. Ons ignoreer dit baie keer omdat ons dink dis onmoontlik om te kan vergewe. God is die Een wat eerste vergewe en wanneer ons hierdie bede bid vra ons die Vader om ons te vergewe.
Die vraag is wat God moet vergewe? Ons oortredings (sonde volgens Lukas 11:4), maar dis nie iets waaroor ons baie dink of praat nie. Tog is dit nodig dat ons voor God sal erken dat ons Sy vergifnis nodig het. Ons erken daarmee dat ons nie net vir onsself leef nie. Wanneer ons ons verhouding met God agterweë laat, moet ons dit erken en bely.
Ons moet dit daagliks bid, soos ons daagliks bid vir vandag se brood.

 • Waarvoor wil jy vandag om vergifnis kom vra?
 • Vertrou jy God genoeg dat Hy jou sal vergewe en dat jy jouself kan vergewe?

Gebed
Ons Vader, ek wil nie altyd erken ek het U vergifnis nodig nie, maar ek kom bely vandag… vergewe ons ons oortredinge. Mag ek vandag weet dat U vergifnis vir my genoeg is.
Amen

Saterdag 20 Maart

Matteus 6:11
11 Gee ons vandag ons daaglikse brood

Matteus 7:7-11
“Vra, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal kry; klop, en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat vra, ontvang; en elkeen wat soek, kry; en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. “Watter mens onder julle sal vir sy seun ‘n klip gee as hy brood vra, of ‘n slang as hy vis vra? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan dié wat dit van Hom vra?

 • Soms voel dit vir ons of God baie anders as mense moet optree.
 • Tog kom God in die Onse Vader en sê aan ons dat Hy soos enige goeie vader vir Sy kinders wil sorg.
 • En net soos in enige gesin kan ons daarop staatmaak dat ons vader uit liefde sal sorg.
 • Jy as pa, mag God jou voorbeeld wees van omgee en sorg vir jou gesin.
 • En ons as God se kinders, kom ons leef binne God se liefdevolle versorging.

Om oor te dink:

 • God sê ons mag vra wat ons nodig mag hê. Gee
 • God sê ons moet nie net aan onsself dink maar aan ander en ook die skepping as ons bid Ons
 • Hy sê ons moet gister agter los en nie top oor môre as ons bid nie Vandag
 • Hy sê ons moet bid vir God se aanhoudende sorg. Genoeg en herhalend. Daaglikse
 • En ons mag God se sorg verwag en afwag en daarvan leef. En ook vooruit kyk na die ewige lewe. Brood
 • Kom ons bid so.

Gebed
Gee asseblief vandag vir ons ons daaglikse brood
Amen

Vrydag 19 Maart

Matteus 6:11
11 Gee ons vandag ons daaglikse brood

Johannes 6:35
Maar Jesus sê vir hulle: “Ek is die brood wat lewe gee. Wie na My toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in My glo, sal nooit weer dors kry nie

 • God leer ons om te bid vir brood
 • Brood is ‘n term wat gebruik word vir dit wat lewe moontlik maak.
 • Fisiese brood (kos) is dit wat ons krag gee om elke dag te kan leef.
 • God sê dat ons ons kos van Hom mag afbid. Hy wil daarin vir ons sorg.
 • Maar Hy wil dat ons uit hierdie krag van kos, Sy naam grootmaak.
 • Om te bid vir brood bring dus waardering vir God se sorg.
 • Dit vra ook verantwoordelike omgang met sy kos(sorg).
 • As ons weet dit kom van God dan het ons respek en waardering daarvoor.
 • God wil egter vir ons meer as net kos gee sodat ons elke dag kan leef, Hy wil ook die ewige lewe gee.
 • Daarom as ons bid vir brood, bid ons ook vir die gawe van ewig leef.
 • Christus sê Hy is die ewige brood.
 • Ons brood bede is dus ook ‘n bede dat Christus in my sal kom woon deur die Heilige Gees.

Om oor te dink:

 • God wil ons in staat stel deur kos om elke dag vir Hom te leef.
 • Hy wil ook vir ons die ewige lewe gee.
 • Om God so in ons lewe te beleef is ‘n voorreg!

Gebed
Gee asseblief vandag vir ons ons daaglikse brood
Dankie Heer vir die kos wat U gee wat ons in staat stel om te leef.
Help my Heer om dankbaar te wees vir U krag en sorg.
Skenk ook vir my die sekerheid van die ewige lewe Heer, en dankie dat U dit vir my moontlik maak.
Amen

Donderdag 18 Maart

Matteus 6:11
11 Gee ons vandag ons daaglikse brood.

Klaagliedere 3:21-23
Maar dít sal ek ter harte neem en om dié rede bly ek hoop: deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie; daar is geen einde aan sy ontferming nie, dit is elke môre nuut.

 • Gister het ons geleer dat God wil dat ons in die oomblik bid/leef.
 • As ons bid dat God vandag sal voorsien sê dit dat ons nie oor gister moet top of oor môre moet kommer.
 • As ons nou kyk na die gedagte van ons Daaglikse brood sê dit iets van God se manier van sorg.
 • Hy is in beheer van die heelal en hoef dus nie vir die onvoorsiene te beplan nie.
 • Hy kan ons elke dag nuut bederf met nuwe genade.
 • Sy genade is elke oggend nuut.
 • Daagliks vars opreg en genoeg
 • En ons kan met sekerheid weet dat Hy ons elke dag sal versorg.
 • Soms voel Sy sorg dalk te min maar as ons terugkyk dan was dit telkens genoeg.
 • Om God se daaglikse sorg te beleef is soos om met jou hand in jou Vader s’n te loop elke dag. Jy kan weet Hy beskerm en hou jou vas.

Om oor te dink:

 • God se genade en sorg is altyd daar vir ons.
 • Dit word nooit opgebruik nie en is elke môre weer nuut en in oorvloed.
 • God sê ons moet bid vir hierdie daaglikse sorg.
 • Om God so in ons lewe te beleef is ‘n voorreg!

Gebed
Gee asseblief vandag vir ons ons daaglikse brood
Dankie Heer vir die oorvloed van genade wat U vir my belowe.
Help my Heer om daagliks U genade te ervaar en steeds raak te sien.
Amen

Woensdag 17 Maart

Matteus 6:11

11 Gee ons vandag ons daaglikse brood.
Eksodus 16: 17-19
Die Israeliete het dit toe die Manna (brood) gaan optel, die een baie en die ander ‘n bietjie, en toe hulle dit met ‘n maatemmer afmeet, het dié met baie nie te veel nie, en dié met ‘n bietjie nie te min gehad nie. Hulle het volgens elkeen se behoefte bymekaargemaak. Moses het toe vir hulle gesê: “Niemand mag iets daarvan laat oorskiet tot môreoggend nie.”

Ons kyk steeds na hierdie bede van die Onse Vader

-God gee ons die voorreg om te bid. Hy leer ons ook dat ons nie net vir onsself moet bid maar vir ander en ook vir Sy skepping.

 • Vandag leer Hy ons om in die oomblik te bid/leef.
 • As ons bid vir vandag se brood dan sê dit iets van ons geloof.
 • Om vandag met God se voorsienigheid te leef vra dat ons nie oor gister moet top of oor môre moet kommer.
 • Dit vra ‘n oorgawe om vir nou op God te vertrou… net vir nou!
 • Die Israeliete in die woestyn het dit geleer met die Kwartels en Manna wat ook net vir elke dag gegeld het.
 • Ons kan baie maal ons swak ervarings van gister of ons vrese vir môre in die pad laat staan van om nou ‘n verhouding met God te hê.
 • Geloof vra dat ek in die hier en nou vir die hier en nou op God sal vertrou.
 • Carpe Diem beteken “gryp die dag”
 • God wil ons leer om elke dag op Sy tyd te gryp en te leef.
 • In so ‘n vertroue op God word ons geloof daagliks versterk.

Om oor te dink:

 • God leer jou om te bid vir vandag se sorg.
 • Vertrou jy God in die oomblik? Of moet Sy voorsienigheid op jou spensrak in “Canned fruit bottles” opgepot staan en wag vir jou vir waneer jy dink jy dit nodig mag hê?
 • God se genade is genoeg…
 • Hy gee ons die voorreg van gebed. Kom ons bid vir vandag…

Gebed
Gee asseblief vandag vir ons ons daaglikse brood
Voorsien asseblief daagliks volgens U wil o Heer
Leer ons om te vertrou in U sorg o Heer
Amen

Dinsdag 16 Maart

Matteus 6:11

11 Gee ons vandag ons daaglikse brood.

Ons kyk die week na hierdie bede van die Onse Vader

 • Gister het ons gekyk daarna dat God ons die gawe gee om te mag vra
 • Gee is die eerste begrip van hierdie bede.
 • Die begrip waarna ons vandag wil kyk is die begrip ons.
 • Gebed raak baie maal ‘n persoonlike vrae sessie vir eie behoeftes.
 • Ons mag vir ons eie behoeftes bid, maar moet raaksien dat die bede ons herbevestig dat my gebed ook met ander mense en dinge te doen het. Daarom dat die bede sê… Gee ons
 • As ons bid moet ons ook my medemens en die skepping in gedagte hê.
 • Gebed is ‘n geleentheid waar ek die gawes wat ek ontvang ook deel met ander en God se skepping.
 • Want God het my so lief gehad en roep my op om hierdie liefde te deel.
 • Ons bede om brood is ‘n voorreg en ek moet dit met elkeen van God se skepping deel.

Om oor te dink:

 • God gun jou die voorreg om te bid vir jou daaglikse brood.
 • Benut jy hierdie voorreg?
 • Bid jy hiervoor vir jouself of ook vir ander en God se skepping?
 • God wil dat ons Sy genade deel waar ons leef.
 • Hy gee ons die voorreg van gebed. Kom ons bid vir mekaar..

Gebed
Gee asseblief vandag vir ons ons daaglikse brood
Sorg asseblief Heer vir elkeen en alles wat in nood verkeer…mens en dier en ook die natuur.
Maak ons danbaar en mededeelsaam met dit wat U voorsien o Heer
Amen

Maandag 15 Maart

Matteus 6:11

11 Gee ons vandag ons daaglikse brood.

Ons gaan die week kyk na hierdie bede van die Onse Vader?

 • God gee ons die voorreg van gebed.
 • Hy wil ons egter leer hoe om effektief te kommunikeer (bid)
 • In kommunikasie is dit dikwels nie wat jy sê nie, maar hoe jy dit sê en wat jy bedoel wat die gesprek waarde gee.
 • Die ligtelike voorbeeld geld van die vrou wat aan haar berader sê dat sy nie belangstel daarin dat haar man sê hy sal haar help met die huistake en dit doen nie…. Nee, sy wil hê hy moet dit WIL doen.
 • God gee ons die opdrag om te vra vir ons daaglikse brood. Ons mag/moet dit doen.
 • Maar hoe doen ons dit?
  *Eiegeregtig *Voorskriftelik
  *Arrogant asof dit ons reg is?
 • Ons bede om brood is ‘n voorreg en moet in ‘n gesindheid van dankbare afhanklikheid gebid word.
 • God wil dit vir ons gee, maar nooit word dit my reg nie.

Om oor te dink:

 • God gee jou die voorreg om te vra vir jou daaglikse brood?
 • Benut jy hierdie voorreg?
 • Bid jy hiervoor of is dit iets wat jy dink God in elke geval sal voorsien?
 • God wil dat ons in gebed ons afhanklikheid aan Hom erken?
 • Hy gee ons die voorreg om daarvoor te vra..

Gebed
Gee asseblief vandag vir ons ons daaglikse brood?
Dankie Heer vir die voorreg om dit van U te mag afbid
Maak ons tevrede met dit wat U voorsien o Heer
Amen

Saterdag 13 Maart

Matteus 6:9-13

10 laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel.

Kan jy glo dat ons die hele week kon besig bly met net een vers van die Onse Vader? Kom ons neem ’n oomblik en dink weer na oor alles wat ons geleer het:

 • God se koninkryk moet kom ten einde Sy doel met die mensdom en die geskiedenis te bereik. (Maandag)
 • God is ’n koning wat heeltemal anders is as enige aardse koning, in Sy koninkryk floreer almal. (Dinsdag)
 • Ons eie wil en ons gehoorsaamheid aan God speel ’n baie belangrike rol in die koms van Sy koninkryk, al dan nie. (Woensdag)
 • Die wil van God verander ons perspektief op alles in ons lewens. (Donderdag)
 • Die Onse Vader verander hoe en waarvoor ons bid. (Vrydag)

Laastens, gaan ons vandag leer hoe hierdie een sin ons daaglikse lewens verander. Dit is ’n sin in die gebed wat baie praktiese implikasies het, selfs in al die klein goed wat ons elke dag doen.

Waarom so ’n radikale stelling? Want hierdie gebed kommunikeer ’n lojaliteit en ’n getrouheid aan ’n ander koning en ’n ander koninkryk! Jou hele lewe is dan onderdanig aan hierdie koning. Dit beteken dat ons ons lewens sal prioritiseer volgens die reels en etos van hierdie koninkryk.

Kort na die Onse vader stel Jesus die mense wat na Hom luister gerus deur hulle te verseker dat hulle Vader weet wat hulle nodig het, en ook die belofte dat Hy dit vir hulle sal gee. Daarom dan, siende dat ons ons nie daaroor hoef te bekommer nie, kan ons eerste prioriteit die koninkryk wees. Daarom sê Jesus in Matt 6:33: “Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.”

Hierdie gebed is ’n gebed van nederigheid. Deur ons sin vir die week te bid erken ons dat ons begeertes en ons daaglikse doen en late nie altyd die koninkryk eerste stel nie. Inteendeel, ons leef dikwels asof ons die konings van ons eie klein koninkryke is, en daarom het ons hierdie daaglikse oorgawe aan en fokus op die regte koninkryk baie nodig.

Om oor te dink:

 • Wat het jy hierdie week geleer oor God?
 • Wat het jy hierdie week geleer oor jouself?
 • Wat het jy hierdie week geleer oor ons verlossing in Jesus?
 • Wat het jy hierdie week geleer oor jou eie gehoorsaamheid aan God?

”The church exists primarily for two closely correlated purposes: to worship God and to work for his kingdom in the world.” N.T. Wright

Vrydag 12 Maart

Matteus 6:9-13

10 laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel.

Die Onse Vader verander ons gebedslewe.

Dit leer ons hoe om te bid; nie net vir alles wat in die toekoms vir ons wag nie, maar ook vir die hier en nou. Hierdie gebed kan as’t ware beskou word as ’n visie vir die toekoms, sowel as ’n gewilligheid van ons af om onsself te onderwerp aan die koninkryk van God terwyl ons hier op aarde leef.

Terwyl jy bid dat die koninkryk in sy volheid realiseer, breek die koninkryk vandag deur in jou wêreld; in jou gemeenskap, in jou familie, in jou kerk, in jou hart. Dit is ’n gebed wat maak dat die kerk ’n venster na die koninkryk word; ’n plek waar die waardes en etiek van die koninkryk ten toon gestel kan word, ’n familie wat bestaan uit ambassadeurs vir Jesus self!

Elke keer wat ons hierdie gebed bid, en spesifiek hierdie sin/vers van die gebed bestaan die moontlikheid dat iets ten goede in ons lewens gaan verander. Ons sal anders praat met mense, ons sal anders die kar bestuur, ons sal anders reageer op kritiek, ons sal ons bydrae tot ons gesin in ’n ander lig sien, ons sal verander word deur die werk van die Heilige Gees in ons. Ons sal lewende voorbeelde van die goeie nuus word.

Om oor te dink:

 • As iemand vanoggend jou lewe in oënskou neem, tot watter mate sal dit ’n venster vir die koninkryk wees?
 • Waar in jou lewe het jy verandering nodig, verandering wat ten goede sal wees vir jou en ander?
 • Met wie kan jy vandag hierdie twee antwoorde deel wat saam met jou hiervoor kan bid?

“This is a grand mark of a Christian, not merely a life of morality, a life of integrity, a life of holiness, but a life of all these in connection with Christ.” C.H. Spurgeon

Donderdag 11 Maart

Matteus 6:9-13

10 laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel.

Wat is God se wil vir mense; vir ouers, vir jou kollegas, vir ons land se regeerders, vir huweliksmaats, vir moedeloses, vir mense wat Hom nie ken nie, vir jou?

 • Waarmee is God besig?
 • Wat doen Hy vandag, hier en nou, in ons wêreld?
 • Wat wil God vandag in en deur jou bereik?

Dink vir ’n oomblik hieroor, en lees dan verder…

Al hierdie vrae is relevant wanneer ons bid vir God se wil om te geskied.
Waarom? Want God is vandag aktief besig om hierdie stukkende wêreld waarin ons leef nuut te maak deur die mense wat dit bewoon.

Ons weet dat hierdie wêreld stukkend is. Ons sien die gevolge van sonde in die wêreld, ons voel die gevolge daarvan aan ons eie lywe, ons eie sonde maak ander mense seer en stukkend.

So wat nou gemaak? Sal ons dit net so aanvaar en vandag elkeen ons neuse in ons eie besigheid hou, of sal ons ons perspektief verander en vir God vra om dit alles om te draai, te verander, nuut te maak en weer Sy wil te laat geskied?

Dit is presies hoekom Jesus wil hê dat ons hierdie sin moet bid, elke keer wanneer ons bid. Sodat ons ’n perspektief sal hê wat maak dat ons die wêreld anders sien, ons eie handelinge in die wêreld anders sien, en sodat ons kan deel raak van wat Hy in die wêreld doen.
Deur die lysie van mense wat ek aan die begin van die stukkie genoem het is God vandag besig om te handel. Deur hierdie lysie van mense wil Hy vandag Sy doel met die wêreld en die mensdom bereik.

Wat sal dit kan keer? Die wil van al hierdie mense om anders te doen as wat God wil. Daarom bid ons dit nie net vir ons nie, maar vir alle mense, herhaaldelik. Ons smag na ’n beter wêreld, ons smag na die koms van God se koninkryk. Ons smag daarna dat God se wil op aarde sal geskied.

“If we find ourselves with a desire that nothing in this world can satisfy, the most probable explanation is that we were made for another world.” C.S. Lewis

Woensdag 10 Maart

Matteus 6:9-13

10 laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel.

Is ons betrokke in die koms van God se koninkryk hier op aarde?
Is dit iets wat ons kan laat gebeur?
Is dit iets wat net God kan doen?
Wat is ons rol hierin?

Ons is betrokke in die koms van God se koninkryk hier op aarde deur ons gehoorsaamheid aan Hom. Wanneer ons wil wat Hy wil dan tree ons op onder Sy gesag, volgens Sy opdragte en raak Sy heerskappy en sy koninkryk sigbaar vir alle mense. Sy koninkryk word ’n realiteit, hier en nou.

So hoe doen ons dit? Ek dink die beste en die eenvoudigste manier om dit te beskryf is om te sê dat God se doen en late ons doen en late word. Dat daar tussen die handelinge van God en die handelinge van die mens (ek en jy) ’n gelykvormigheid kom. Dat ek en jy met ’n gefokusde en onverdeelde hart net eén ding wil, en dit is God se wil.

Regdeur die geskiedenis, soos dit duidelik is deur die evangelie, is God se doen en late gefokus op verhoudings: tussen Hom en die mens, en ook tussen mense.
Vergifnis, versoening, vrygewigheid, genade, toewyding, hulp, bystand, teenwoordigheid, liefde, opoffering, sorg en konsekwentheid is alles woorde wat God se doen en late beskryf. Dit is Sy wil.

Is dit vandag jou wil? Is jou hart vandag gefokus op hierdie goed, onverdeeld en uitverkoop?

Om oor te dink:

 • Wat wïl jy graag vandag doen?
 • Tot watter mate is jou wil vir die dag en God se wil vir die dag gelykvormig aan mekaar?
 • Kan jy vandag binne enige verhouding/s doen soos God dit wil hê? (Kyk weer na die lys van woorde hierbo)

“If a man in truth wills the Good then he must be willing to suffer all for the Good.”
Søren Kierkegaard, Purity of Heart is to Will One Thing

Dinsdag 9 Maart

Matteus 6:9-13

10 laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel.

Deuteronomium 17:14-20 beskryf die werk, wese en karakter van ’n aardse koning, nog voordat God se mense hulle eerste amptelike koning ingehuldig het.
’n Koning wat voldoen aan hierdie voorskrifte is een wat regeer met reg en geregtigheid.

Hierdie twee woorde is baie belangrike woorde in die Bybel. Dit dui daarop dat alle mense het wat hulle nodig het, dat niemand kort kom nie, en dat alle mense in regte verhouding met mekaar staan. Waarom is dit so belangrik dat ’n koning se heerskappy dit sal bewerk of tot gevolg sal hê? Want dit is wat elke samelewing na smag, dit sal alle verdeeldheid en haat in ’n samelewing of ’n volk aan bande lê. Dit sal ’n samelewing laat floreer.

Deur die evangelie begin die heerskappy van God sigbaar word in die wêreld. Deur die werk van Jesus begin mense met hulle eie oë sien en met hulle lywe voel hoe dit is om nie meer kort te kom, of in vyandigheid met mekaar en God te leef nie. Dit is goeie nuus! Dit verander lewens. Mense kan nie stilbly daaroor nie, hulle moet daaroor getuig, en deur hulle getuienis begin ander ook hierin glo.

Daarom leer Jesus Sy volgelinge om te bid “laat U koninkryk kom”. Jesus het reg en regverdigheid kom vestig en kom wys, die dissipels gaan later deel raak van hierdie werk, en uituiteindelik gaan almal op aarde dit in sy volheid sien en beleef. Daarom moet ons bly bid dat dit moet kom! Dit is steeds aan die kom, dit is nog nie volledig hier nie, ons is steeds besig met die werk wat Jesus begin het.

Om oor te dink:

 • Hoe sal ’n wêreld vol reg en geregtigheid lyk?
 • Hoe lyk ’n lewe wat geken word aan reg en geregtigheid?
 • Ken jy iemand wat nood het wat jy kan verlig sodat hulle “niks meer kort kom nie”?
 • Is daar ’n verhouding waarin jy staan waarin daar verdeeldheid is, en waarin versoening en geregtigheid nodig is?

“God’s kingdom” in the preaching of Jesus refers not to postmortem destiny, not to our escape from this world into another one, but to God’s sovereign rule coming “on earth as it is in heaven.” N.T. Wright

Maandag 8 Maart

Matteus 6:9-13

10 laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel.

Waarom moet God se koninkryk kom? Waarom het God se mense in Jesus se tyd verwag dat God se koninkryk moet kom? Wel, omdat regeerders en konings deur die eeue met voete van klei regeer het. Dit is vandag nog so.

Deuteronomium 17:14-20 beskryf die werk, wese en karakter van ’n aardse koning, nog voordat God se mense hulle eerste amptelike koning ingehuldig het.
Hoewel God se mense en elke koning wat in die geskiedenis van die Bybel regeer het geweet het wat Hy van ’n koning verwag, was daar eenvoudig net nie so koning nie.
Mag, rykdom, politiek, trots, selfsug en status het elke koning in die Bybel gepotjie. Selfs toe iemand uit God se volk nie meer Sy mense regeer het nie en die Griekse en die Romeinse ryke gevestig is, het hulle regeerders presies dieselfde gedoen, trouens, die onderdrukking en magspel was selfs erger vir God se mense.

Was dit God se doel met die geskiedenis? Beslis nie. Die profete van die Ou Testament en die Apostels in die Nuwe Testament sien ’n toekoms waarin God self regeer, op ’n totaal ander manier as enige aardse koning.
Onder God se heerskappy floreer mense, is daar genoeg vir almal, leef almal in vrede met mekaar en met Hom, en is die mens weer naby aan sy Skepper.

Met die koms van Jesus het hierdie koninkryk begin deurbreek, gaan lees gerus weer Matteus 3:2, 4:17 en 23. Dis goeie nuus! Daarom leer Jesus ons om hierdie sin te bid!

Om oor te dink:

 • Wanneer jy bid, is die koninkryk van God in jou gedagtes?
 • Wanneer jy bid, plaas jy werklik jou vertroue in ’n almagtige God wat anders is as aardse regeerders, of sukkel jy om dit van Hom te glo?
 • Wat het jy vandag van God nodig? Sal jy Hom daarvoor vra?

“God’s Kingdom is “present in its beginnings, but still future in its fullness. In this stage, we embrace the reality that while we’re not yet what we will be, we’re also no longer what we used to be.” Tim Keller

Saterdag 6 Maart

Matteus 6:9-13
“…laat u Naam geheilig word…op die aarde, net soos in die hemel” (Mat 6:9)

Beywer julle vir vrede met alle mense asook vir ‘n heilige lewe, waarsonder niemand die Here sal sien nie.” (Heb‬ ‭12:14‬)

Om oor te gesels:
Hierdie week se fokus van die Onse Vader het ons laat nadink en bid oor God se heiligheid. Nie alleen is Hy heilig om aanbid te word nie. Sy Naam is bo alle name en wanneer ons Hom aanspreek op een van Sy name, verklaar ons Wie Hy werlik is.

As volgelinge van Jesus heilig ons ook Sy naam wanneer ons heilig lewe. Hebreërs 12 herinner ons dat wanneer ons heilig lewe en daarmee saam in vrede met alle mense leef, is ons besig om vir almal om ons die Here te wys. Ons help die bede waar maak as ons heilig lewe, want dan word God se Naam geheilig.

 • Wat het jy hierdie week van God se heiligheid geleer?
 • Wat kan jy doen sodat mense om jou die Here sal sien?

Gebed
Hemelse Vader, Vredevors en Verlosser, laat U Naam vandag geheilig word. Mag ek deur woord en daad U Naam heilig, sodat ek en ander U kan sien. Amen.

Vrydag 5 Maart

Matteus 6:9-13
“…laat u Naam geheilig word…op die aarde, net soos in die hemel” (Mat 6:9)

Nee, soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe: “Wees heilig, want Ek is heilig.”” (1 Pet‬ ‭1:15-16‬)

Om oor te gesels:
God se heiligheid nooi ons om soos die Vader ook heilig te leef. Wanneer ons God se Naam op ons lippe neem, kyk die wêreld hoe ons leef. Daarom die aanmoediging dat ons daad by die woord sal voeg en heilig lewe.

Dit vra nie dat ons volmaak moet wees nie, maar ons is afgesonder (geheilig) vir God. Daarom wys ons lewe uit dankbaarheid dat ons Sy Naam eer. God is die Een wat dit moontlik maak dat ons heilig kan lewe, omdat ons reeds Sy kinders is.

 • Wys my lewe dat ek ‘n heilige God aanbid?
 • Wat kan ek doen om God se liefde en heiligheid te reflekteer?
 • Gebruik van God se name wat ons in die Bybel kry om Hom te aanbid.

Gebed
Heilige Here, ek aanbid U vir Wie U is. U is die Skepper en Onderhouer. U is my Verlosser en my Trooster. Mag ek vandag heilig lewe om daardeur U Naam te heilig. Amen.

Donderdag 4 Maart

Matteus 6:9-13
“…laat u Naam geheilig word…op die aarde, net soos in die hemel” (Mat 6:9)

Toe sê Jesus vir haar: “Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo, sal lewe, al sterwe hy ook;” ‭‭(Joh‬ ‭11:25‬)

Om oor te gesels:
Wanneer ons bid, raak ons bewus met Wie ons praat. Ons sonder ons af om met God tyd te spandeer. Een van die betekenisse van die woord “heilig” is om afgesonder te wees. Daarom sonder ons onself af om God se Naam spesiaal te gebruik. God se Naam kan nie onnadenkend oor ons lippe gaan nie. Wanneer ons Sy Naam heilig, bid ons dit bewustelik.

Jesus stel Homself in die Johannes evangelie bekend, as Hy “Ek is…” uitsprake gebruik, soos toe God aan Moses verskyn het.

 • Ek is die brood wat lewe gee (Joh 6:35)
 • Ek is die goeie herder (Joh 10:11)
 • Ek is die opstanding en die lewe (Joh 11:25)
 • Ek is die weg en die waarheid en die lewe (Joh 14:6)
 • Ek is die ware wingerdstok (Joh 15:1)

Sê vir die Here dankie dat ons Hom op hierdie manier beter kan leer ken vir Wie Hy is.

Gebed
Ons Vader, U wat die opstanding en die lewe is, U wat die weg, waarheid en lewe is. Ons aanbid U vir Wie U is. Mag ek vandag U Naam heilig. Amen.

Woensdag 3 Maart

Matteus 6:9-13
“…laat u Naam geheilig word…op die aarde, net soos in die hemel” (Mat 6:9)

Om oor te gesels:
Wanneer ons bid dat God se Naam geheilig word, besef ons ook Wie ons aanbid. God se naam is soveel meer as wat ons besef. In die Bybelse tyd het name baie meer betekenis gedra. Daarom word God op verskeie maniere aangespreek. As Moses vir God vra wie Hy is, dan antwoord God hom met “Ek is wat Ek is” (Eks 3:14).

Die Ou Testament (uit Hebreeus) is ryk aan name van God wat Sy karakter beskryf. Om net ’n paar te noem:

 • El Roi – God wat sien (Gen 16:13)
 • El Olam – Ewige God (Gen 21:33)
 • Jehova Jireh – God wat voorsien (Gen 22:14)
 • Jehova Shalom – God gee rus (Rigt 6:24)

Die manier wat ons oor God se Naam dink, beïnvloed hoe ons bid. Blaai deur jou Bybel en gebruik ander name van God as jy bid. Hy is die Skepper, Herder, Heilige, Ewige Vader.

Gebed
Hemelse Vader, leer my bid. Dankie dat ek U kan leer ken vir Wie U is. U Naam is soveel meer as wat ek kan dink. Mag ek vandag U Naam heilig en meer van U ontdek en beleef. Amen.

Dinsdag 2 Maart

Matteus 6:9-13
“…laat u Naam geheilig word…op die aarde, net soos in die hemel” (Mat 6:9)

Om oor te gesels:
Een van die maniere om God se Naam te heilig is om Hom in aanbidding aan te roep. God is juis naby aan ons en dit laat ons in verwondering voor Hom buig. Ons gebruik Sy Naam nie sonder rede of onnadenkend nie. Wanneer ons bid en vra dat Sy Naam geheilig word, vra ons dat ons besef met Wie ons te doen het. God is heilig, maar Hy is ook by ons.

Net soos wat Jesaja in verwondering was oor God se teenwoordigheid, vertel Johannes vir ons in Openbaring 4 van sy ervaring van die hemel. Jesus sit op die troon en Sy voorkoms is soos edelstene wat hom herinner aan God se grootheid (opaal) en getrouheid (smarag). Die 24 ouderlinge en 4 lewende wesens aanbid Hom:
”Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, Hy wat was en wat is en wat kom.” (Opb. 4:8)

Johannes het God se heiligheid in die hemel ervaar en weet dat God in beheer is. Hy is waardig om aanbid te word. Ons kan dit ook bid in verwondering. Here, mag ons U heiligheid vandag ervaar.

 • Wat beteken dit vir jou dat die Heilige God vir jou lief is?
 • Raak vandag vir ’n oomblik stil en sê vir die Here waaroor jy in verwondering is.
 • As dit swaar gaan en jy nie voel jy kan in verwondering wees nie, vra die Here om jou te help om Hom raak te sien.

Gebed
Here, ek voel soms oorweldig deur U teenwoordigheid. Ander kere neem ek U as vanselfsprekend aan. Mag ek in verwondering weet dat U, as die Heilige God, vir my lief is. Mag ek vandag U raak sien. Amen.

Maandag 1 Maart

Matteus 6:9-13
“…laat u Naam geheilig word…op die aarde, net soos in die hemel” (Mat 6:9)

Om oor te gesels:
Jesaja vertel in Jesaja 6 dat hy die Here gesien het en terwyl God op Sy troon was, het engele (serafs) heeltyd uitgeroep:
Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige!
Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid.
Dit was vir hom so oorweldigend dat hy gevoel het dat hy nie voor God kan verskyn nie, maar dan word hy aangeraak en hoor hy dat sy oortredinge vergewe en sy sonde versoen is. Die Here roep Jesaja en stuur hom om Sy boodskap te gaan verkondig. Jesaja se lewe verander in die heilige teenwoordigheid van God.

Ons is ook partykeer bang om na God te gaan omdat ons bang is vir Sy heiligheid. Maar God se heiligheid bring ons juis nader aan Hom. Hy vergewe ons en staan in spesiale verhouding met ons.

Wanneer ons die Onse Vader bid, dat God se Naam geheilig moet word, vra ons dat ons God se heiligheid en nabyheid in ons alledaagse lewe sal ervaar.

Die Message vertaal Matteus 6:9 so: “Reveal who you are!” Dit vra dat God hom aan ons sal openbaar en dat ons meer van Sy se heiligheid sal ervaar en dat ons Hom sal leer ken as die Goeie Vader.

 • Wat ervaar jy as jy aan God se heiligheid dink?
 • Weet dat God se heiligheid jou eerder nader wil trek as wegstoot.

Gebed
Here, ek kom bid vandag en vra dat U Naam in my lewe geheilig sal word. Mag ek iets van U heiligheid ervaar en verstaan. Mag U hemelse heiligheid hier op aarde sigbaar word. Amen.

Saterdag 27 Februarie

Matteus 6:9-13

““So moet julle bid: “Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood; en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree; en laat ons nie in versoeking kom nie maar verlos ons van die Bose.”

Om oor te gesels:
Ons dink nie baie aan “ons” nie. Die wêreld sê “myne, ek, niemand anders, alleen.” Nou nooi Jesus ons uit om te bid: Ons Vader. Hy maak ons deel van Hom, sodat ons nie alleen hoef te voel of wees nie. Veral wanneer ons nie soos ‘n “ons” voel nie, vind ons troos in hierdie “ons.” Omdat God “ons Vader” is, sorg Hy vir ons en moet ons, ons “ons” groter maak. Wie lê die Here op jou hart om deel van jou “ons” te maak?

Hoe het hierdie week se bid van die “Onse Vader” jou verander?
Ons bid baie keer om God te laat verander of dat God iets moet doen. Ons bly onwillig om iets te doen of te verander. Wat beteken dit dat ons verander wanneer ons bid en nie God nie?

Wanneer jy nou bid, vra God om jou te verander.

Gebed
Here, ek sukkel so om te bid. Ek dink so baie net aan myself en nie aan ander nie. Help my om ander meer in te sluit omdat U “ons” almal se Vader is.
Mag ek verander en meer soos U word.
Dankie dat U ons Vader is en bly.
Amen.

Vrydag, 26 Februarie

Here, leer ons bid
Psalm 145 (klem op vers 10-12)
Genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en vol liefde. 9Die Here is vir almal goed en barmhartig oor alles wat Hy geskep het. 10Almal wat deur U geskep is, loof U, Here, en u troue dienaars prys U! 11Hulle vertel van u koninklike mag en getuig van u groot krag. 12Die mense moet weet van sy krag, van sy koninklike mag en majesteit. 13U koningskap is ‘n koningskap vir alle tye, u heerskappy strek oor die geslagte heen.

Om oor te gesels:

 • Hoe dink jy oor die Here se heerskappy? Hoe lyk God se mag en krag? Waartoe is God werklik in staat, volgens jou?
 • Wanneer jy bid, bid jy vir dinge wat jou bang maak en te “groot” voel vir jou? Of bid jy net vir goed wat jy self tot stand kan bring? Wat is die grootste ding in jou lewe waarvoor jy God tans vertrou?
 • Hoe laat dit jou voel om ten volle afhanklik van die Here te wees, om te vertrou hoe Hy sorg en heers? Vertrou jy werklik sy Heerskappy?

Aanbidding
https://www.youtube.com/watch?v=gUH_NzfRmbs

Gebed:
Here, ek dank U dat U waarheid in die atmosfeer van aanbidding woon. Sterkte en heerlikheid is in U heiligdom. Ek aanbid U in die prag van U heiligheid. Ek loof U omdat U magtig, kragtig, liefdevol, vriendelik is, (deel jou belewenis van God). Ek dank U dat U sal deurbreek in die droë, harde dele van my lewe (Esegiël 37: 1-10). Help my om op te staan as aanbiddende bruid.

Help my om diep in my hart te weet dat U deurbreek in my gebede. Gee my ‘n visie van wie U is in al u prag en majesteit (Eksodus 15: 6-7). Ek wil U deur die dag aanbid en op ‘n groter manier sien (Psalm 63: 2-4). Deurdring my lewe met U glorie en majesteit. Leer my om my gedagtes van U, in lyn te bring met U grootheid. En gee my ‘n nuwe manier om na die lewe te kyk. Ek kies om U teenwoordigheid die sentrale fokus van my lewe te maak. Ek weet dat U waarheid in ‘n atmosfeer van aanbidding woon. U is majestueus in heiligheid, ontsagwekkend van heerlikheid en wonders (Eksodus 15:11, 13). Ek dank U dat U my in daaglikse oorwinning lei.
Amen

Donderdag, 25 Februarie

Matteus 7:1-5 1“Moenie oordeel nie, sodat oor julle nie geoordeel word nie; 2met dieselfde oordeel waarmee julle oor ander oordeel, sal oor julle geoordeel word, en met dieselfde maat waarmee julle vir ander meet, sal vir julle gemeet word.
3“Waarom sien jy die splinter raak wat in jou broer se oog is, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie?* 4Of hoe kan jy vir jou broer sê: ‘Wag, laat ek die splinter uit jou oog uithaal,’ en intussen is daar ‘n balk in jou eie oog? 5Huigelaar! Haal eers die balk uit jou eie oog uit, dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broer se oog uit te haal.

Om oor te gesels:

 • Watter sondes en tekortkominge in ander pla jou die meeste? Waarom dink jy so?
 • Wanneer ons bid, “ons” Vader, beteken dit dat ons saam met ander geassosieer word. Ander se tekortkominge staan vir my uit omdat ek ook met daardie tekortkominge gekonfronteer word en soms sukkel. Ons is soms blind vir ons eie tekortkominge maar word gefrustreer daarmee in ander. As jy dink oor dit wat jou baie pla in ander, wat leer jy oor jouself?
 • Wanneer jy vir ander se tekortkominge en versoeking bid, moet jy ook vra “hoe is hierdie waar van my?” As jy bewus is van jou eie worsteling met die tekortkoming of versoeking, kan jy meer genade met ander hê? Waarom of waarom nie?

Prakties
https://www.youtube.com/watch?v=iE4YYHr2SF8

Gebed:
Vader God, Ek kom sit by U voete en ek wil stil word. Help my om my asemhaling rustig te maak. Help my om my gedagtes stil te maak. Help my om my ore oop te maak. Help my om my hart op U te rig.
Vader God, ek bring my huidige gedagtes, emosies, vrese en drome vir U. My hart, kop en lewe is tans gevul met die volgende. (Deel met die Here wat NOU in jou hart, gedagtes en lewe aan die gang is).
Vader God, ek weet dat ek soms wil glo ek is beter as ander, dat ek wil glo ek het minder tekortkominge en versoekings as ander, dat ek U beter volg as ander, dat ek nie so ver verwyder is van U soos ander nie. Vader God, help my om die waarheid te sien. Help my om nie die leuens te glo wat ek myself wys maak nie.
Vader God, help my om meer en meer te ontdek wat dit beteken om saam met ander U te soek en U te volg. Vader God help my om te ontdek hoe ek net soos ander skuldig voor U staan. Help my om te verstaan hoe ek soos ander U net so nodig het. Vader God vergewe my my tekortkominge en verwyder my versoekings. En Vader God, wanneer ek val, help my om genade te hê met myself. Vader God, help my ook om ander te vergewe, genade te gee en van voor af die verhouding weer te herstel.
Amen

Woensdag, 24 Februarie

Here, leer ons bid

Johannes 17:20-23 Die Boodskap
20“Ek bid nie net vir hierdie volgelinge van My nie. Ek stuur hulle mos om met mense oor My te gaan praat. Van daardie mense sal my volgelinge se boodskap aanvaar en hulle aan my kant kom skaar. 21Vir hulle bid Ek ook! Vader, gee dat hulle in lojaliteit teenoor mekaar soos een man sal saamstaan. Vader, U weet hoe heg en intiem ons verhouding met Mekaar is. Ons belange, denke en dade is totaal een. Gee asseblief dat hulle verhouding onder mekaar en veral met Ons net so heg en intiem sal wees. As die mense in hierdie wêreld sien hoe die gelowiges saamstaan en saamwerk, sal hulle oë daarvoor begin oopgaan dat U My na hulle toe gestuur het. 22Ek sal vir hierdie volgelinge van My dieselfde status gee as wat U vir My gegee het. Dit sal hulle in ’n span saamsnoer net soos Ons in ’n span saamwerk. My verhouding met hulle sal My op ’n baie hegte manier deel maak van die eenheid wat onder hulle bestaan. 23Ek sal so lojaal teenoor hulle wees as wat U teenoor My is. Dit alles beteken dat hulle foutloos, ja, volmaak, in hierdie eenheid saamgesnoer sal wees. Gevolglik sal die mense besef dat U My gestuur het. Hulle sal sien dat U my volgelinge net so liefhet soos U My liefhet.

Om oor te gesels:

 • Is jy werklik deel, betrokke, aktief en eensgesind met ander gelowiges of jou geloofsfamilie? Watter bewyse is daar daarvoor in jou lewe?
 • Waarom dink jy sou dit nodig wees om saam met ander gelowiges te wandel in geloof?
 • As ons nie eers dit regkry om saam met ander gelowiges lewe te deel, geloof uit te leef of groei as volgelinge van Jesus nie, hoe sal ons vir die wêreld kan getuig van ‘n lewe anders as dié van die wêreld?
 • Waarmee het jy hulp nodig? Deel jou hart met die Here, as dit kom by deel wees van ‘n geloofsfamilie of groep van gelowiges.

Aanbidding
https://www.youtube.com/watch?v=2Nrwy-IRr40

Gebed:
Liewe God, ons vra dat U ons moet vul met u Gees van liefde en eenheid onder gelowiges regoor hierdie wêreld.
Ons vra u hulp om ons verskille ter syde te stel en na die groter saak, die saak van Christus, te kyk. Ons vra dat U ons sal help om werklik ‘n lewe van liefde te lei. Ons weet dat dit slegs moontlik is deur die krag van u Gees, daarom bid ons dat u Gees op nuwe maniere oor ons wêreld sal beweeg. Draai U mense terug na U toe. Trek ander om U te leer ken. Dankie dat U altyd by ons is om ons ‘n groot doel en hoop te gee.
Ons bid vir ons gesinne, vir elke verhouding wat die dierbaarste vir ons is, dat U ons tyd en ons lewens saam sal bewaar. Ons vra U vermoë om seer vinnig te vergewe, om ‘n hernieude hart van medelye te hê, dat liefde en trou in elke besluit en aksie duidelik blyk.
Amen

Dinsdag, 23 Februarie

Here, leer ons bid
2 Korintiërs 3:18
Almal wat glo, is nou vry. Ons kan die Here se heerlikheid weerkaats sonder dat daar sluiers oor ons gesigte hang. Hoe meer ons die Here se grootheid raaksien, hoe meer word ons lewe verander om sy ongelooflike heerlikheid te weerkaats. Dis natuurlik die Here self, Hy wat Gees is, wat ons verander om al hoe meer te lyk en te leef soos Hy dit wil hê.

Om oor te gesels:

 • As jy God se karakter en eienskappe aan iemand moes beskryf, hoe sou jy dit beskryf?
 • As jy jouself moes meet aan God, hoe reflekteer jy daardie selfde eienskappe en karaktertrekke wat jy vroeër genoem het?
 • As ons God se kinders is (wat ons reeds weet ons is, omdat ons God dien as Vader), moet ons God se karakter na-aap. Waarmee het jy spesifiek op die oomblik hulp nodig? Waarmee sukkel jy tans die meeste om God as Vader te weerkaats?

Aanbidding
https://www.youtube.com/watch?v=X0YbyBa3qQg

Gebed:
Vader God, Ek kom sit by U voete en ek wil stil word. Help my om my asemhaling rustig te maak. Help my om my gedagtes stil te maak. Help my om my ore oop te maak. Help my om my hart op U te rig.
Vader God, ek bring my huidige gedagtes, emosies, vrese en drome vir U. My hart, kop en lewe is tans gevul met die volgende. (Deel met die Here wat NOU in jou hart, gedagtes en lewe aan die gang is).
Vader God, ek weet dat U goed is. Ek weet dat U liefde is. Ek weet dat U koning is. Ek weet dat U genadig is. Ek weet dat U vrygewig is. Ek weet dat U ontfermend is. Vader God, draai my hart. Verander en transformeer my, sodat ek ook meer daarvan reflekteer. Vader, help my dat ek ook soos U goed sal wees. Vader, help my dat ek ook soos U liefde sal wees. Vader, help my dat ek ook soos U koningskind sal leef. Vader, help my dat ek soos U genadig sal wees. Vader, help my dat ek soos U vrygewig sal wees. Vader, help my dat ek soos U ontfermend sal wees.
Vader God, help my om meer en meer te ontdek wat dit beteken om U kind te wees. Help my dat ek hierdie waarheid voluit sal aanvaar en dit heelhartig sal uitleef. Vader, help my om nie te val vir die struikelblokke, versoekings en bekommernisse van die wêreld nie, maar dat ek vas sal staan in my identiteit as U kind, en my verhouding met U as Vader.
Amen

Maandag, 22 Februarie

Here, leer ons bid

Matteus 7:7-12
“Vra, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal kry; klop, en vir julle sal oopgemaak word, 8 want elkeen wat vra, ontvang; en elkeen wat soek, kry; en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word.
9“Watter mens onder julle sal vir sy seun ‘n klip gee as hy brood vra, 10of ‘n slang as hy vis vra? 11As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan dié wat dit van Hom vra?
12“Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dit is tog waarop dit neerkom in die wet en die profete.

Om oor te gesels:

 • Hoe lyk jou ervaring en verhouding met ‘n pa figuur? Hoe beïnvloed jou ervaring jou verstaan van God as Vader?
 • Het jy vrymoedigheid om God die Vader te vra vir enige iets? Waarom of waarom nie?
 • Glo jy God die Vader is goed, en lief vir jou en aan jou kant?

Aanbidding
https://www.youtube.com/watch?v=-ak0OoFBw3c

Gebed:
God, my hemelse Vader, ek aanbid U, en ek beskou myself as niks voor U Goddelike Majesteit nie. U alleen is Lewe, Waarheid en Goedheid. Hulpeloos en onwaardig soos ek is, eer ek U, ek loof U, ek dank U, en ek het U lief.
Ek wil U dien, U behaag, U gehoorsaam en U altyd liefhê. Ek wil ook my naaste liefhê en dien uit my liefde vir U. Hemelse Vader, dankie dat U my U kind gemaak het. Met kinderlike vertroue vra ek U vir hierdie spesiale guns vir die volgende:
(Deel jou hart met die Vader)
Ek vra dat U wil kan geskied. Gee my wat U weet die beste vir my siel is, en vir die siele van diegene vir wie ek bid.
Gee my U Heilige Gees om my te verlig, my die regte pad te wys en my te lei in die weg van U wil en heiligheid. Dankie dat ek U kind mag wees.
Amen

Saterdag 20 Februarie

Here, leer ons om te bid.
Matteus 6:9

“Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word;

Vader is ’n woord wat verhouding en intimiteit in ons gedagtes en harte aanwakker. Geheilig is ook ’n gewigtige woord, wat vra vir diep refleksie en onvoorwaardelike gehoorsaamheid.
Twee gelaaide woorde in dieselfde sin, wat albei vir ons iets van God leer.

Jesus wys vir ons dat ons op ’n baie intieme, persoonlike manier met God in verhouding kan wees; ons kan Hom “Pappa” noem. Die Hebreeuse/Aramese woord wat in die Bybel gebruik word, Abba, beteken Pappa.

Hierdie eerste sin van die Onse Vader leer ons ook dat ons Pappa se naam groot gemaak moet word, dat Hy anders is, en dat dit nodig is dat ons Hom met die nodige respek hanteer en te ag. Terwyl ons Hom diep en persoonlik ken, is ons ook baie bewus van hoe groot en sterk Hy is.

Ek het die foto van vandag gekies juis omdat ek dink dit iets van God se karakter uitbeeld, en ook omdat dit iets van ons persoonlike verwondering vir God uitbeeld.
Verbeel jou dat die seuntjie in die prentjie twee ervarings tegelykertyd het:

 • Hierdie is so lekker pappa, ek geniet dit so baie!
 • Wow, kyk net hoe sterk is my pappa, hy kan my so hoog in die lug hou en ek weet hy sal my nie laat val nie!

Dit is presies wie God is. Dit is hoe Jesus ons leer om in verhouding met Hom te wees; Hy is tegelykertyd ons pa, en ons koning.

 • Wanneer jy bid, beleef jy vir God op hierdie manier?
 • Hoe sal jy God se karakter beskryf, en hoe word dit in jou gebedslewe weerspieël?

“I pray because I can’t help myself. I pray because I’m helpless. I pray because the need flows out of me all the time – walking and sleeping. It does not change God, it changes me.” C.S. Lewis

Vrydag 19 Februarie

Here, leer ons om te bid.
Matteus 6:9

“Ons Vader…”

Elke keer wanneer ons iemand doop, dan sê ons vir mekaar dat “God deur die doop Sy hand na ons toe uitsteek”. Waarom? Want Hy wil in ’n verhouding met ons wees! Jy het dit al gehoor, waarskynlik al vir iemand gesê, en telkemale daaroor nagedink. Doen dit weer…

Die feit dat God, die Skepper en Onderhouer van alles wat ons sien, met jou in ’n verhouding wil wees moet eintlik jou kop te klein te laat voel om dit te kan begryp. God wil ons pa wees. Hy wil hê ons moet Sy kinders wees. Hy wil jou pa wees. Hy wil hê jy moet Sy kind wees!

Pa-en-kind verhoudings in die wêreld waarin ons leef is stukkend. Daarom kan die paragraaf hierbo vir die een persoon in verwondering en met kinderlike opwinding laat, en die ander persoon met angs of geen belangstelling daarin laat.
So hoe nou gemaak?

Wel, die Bybel beskryf hierdie God vir ons in baie persoonlike terme:

 • Hy het jou in jou ma se skoot aanmekaar geweef (Ps 139)
 • Hy ken al die dae van jou lewe (Ps 139)
 • Hy het jou in Sy eie beeld geskape (Gen 1)
 • Hy weet hoeveel hare jy op jou kop het (Luk 12)
 • Hy het jou so lief dat Hy Sy eie seun vir jou gegee het (Joh 3)
 • Hy gee vir jou die ewige lewe, omdat Hy vir ewig saam met jou wil wees!

Die lys gaan aan, en aan, en aan, en aan, en aan.
God is anders as ons aardse pa’s. Die Bybel gee vir ons genoeg getuienis hiervan, dat ek dink dit is die moeite werd om die geloofsprong te neem en Hom “Vader” te noem.

Hoe begin ek? Wel, met “Ons Vader”…

“It is true, then, that as soon as someone becomes a Christian, he or she can and must say `Our Father’; that is one of the marks of grace, one of the first signs of faith. But it will take full Christian maturity to understand, and resonate with, what those words really mean.” N.T. Wright

Donderdag 18 Februarie

Here, leer ons om te bid.
Matteus 6:9; Psalm 131:2

“Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word;

2 Ek het rus en kalmte gevind. Soos ‘n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind.

Ons gaan in die volgende 40 dae tot en met Opstandingsondag fokus op gebed.

Ons bid wanneer ons met God praat. Ons praat met God wanneer ons bid.
Hoe het jy leer praat? Dink vir ’n oomblik daaroor… Jy het leer praat deur te luister. Jou ouers, voogde, broers en susters het woord vir woord vir jou geleer, telkemale herhaal vir jou, lettergreep-vir-lettergreep al hierdie woorde vir jou gesê en omtrent feesgevier as jy twee keer na mekaar ’n eenvoudige woord soos “mamma” of “pappa” of “dada” kon sê.

Jy was omring deur jou familie, jy het geluister na wat hulle sê, dit het baie herhaling gevra, en erens moes jy dit waag om te begin praat. Dink vir ’n oomblik aan die belangrike rol wat beide ’n pa en ma hierin speel.

In die twee teksverse waarmee ons vandag gaan reis word God Vader en Moeder genoem. Dink vir ’n oomblik aan die woorde wat die pa in die foto moontlik vir sy kind sê. Dink vir ’n oomblik aan die manier wat ’n ma met ’n kind praat wat veilig in haar arms lê, soos Psalm 131 beskryf.

Het jy al ooit op hierdie manier aan gebed gedink?

 • Dat gebed ook behels dat God met jou praat; sag, liefdevol en herhalend soos ’n pa en ’n ma met ’n klein kind.
 • Dat gebed behels om eenvoudig omring te wees deur God, en na Hom te luister soos Hy met jou praat.
 • Dat gebed nie noodwendig baie en groot woorde behels nie, maar dat “pappa” of “dada” ook gesprek tussen jou en God is.

Wat vra dit van ons? Wel, dat ons eenvoudig in God se teenwoordigheid sal wees. Dat ons sal vertrou in Jesus se verlossingswerk en sal glo dat daar geen skeiding tussen ons en God is nie en daarom kan ons enigetyd veilig in Sy arms rus. Dit vra dat ons weer soos ’n kind sal wees… en kom ons wees eerlik: dit is moeilik vir ’n grootmens om dit te doen.

Kom ons doen dit saam, as ’n geloofsfamilie, vandag. Kom ons wees soos kinders, en leer om te bid.

There is no evil that the father’s love cannot pardon and cover, there is no sin that is a match for his grace. Tim Keller

Dinsdag 16 Februarie

2 Korintiërs 1:12-2:4

13 In ons briewe skryf ons aan julle niks wat julle nie self kan lees en verstaan nie. Ek hoop net julle sal ons eendag heeltemal verstaan. 14 Tot nou toe het julle ons maar gedeeltelik verstaan. Op die dag wanneer ons Here Jesus kom, sal julle dan net so trots op ons wees soos ons op julle.

In 2 Korintiërs 1:12-2:4 beskryf Paulus die kenmerke van sy bediening. Siende dat ons ook geroep is vir bediening, elkeen met sy eie plek en gawe, is dit wys om ons lewe, werk en bediening hieraan te meet, ten einde dit alles met integriteit te doen.

Paulus hoop dat die Korintiërs heeltemal sal verstaan wat dit beteken om deur die genade van God gelei te word (vers 12). Daarna deel hy sy verstaan en visie van “die dag wanneer ons Here Jesus kom” en hy maak dit duidelik dat hy sy bediening doen met hierdie dag in sy visier. Paulus verstaan dit as ’n dag waarin ons op mekaar gaan trots wees; waarin elkeen van ons gaan trots wees op die medegelowiges in wie ons van ons tyd en gawes belê het.

Dit is met die verwagting van en verlange na hierdie dag wat Paulus sy bediening doen. Want dit beteken dat daar ’n doel en rede is vir alles wat hy nou doen. Hy werk nie tevergeefs nie, hy belê nie verniet in mense nie. Inteendeel, ek glo Paulus wil ons juis hierdeur aanmoedig dat die werk van bediening die moeite werd is, en hierdie is een van die grootste redes.

Om ’n volgeling van Jesus te wees en ’n lewe van bediening te lewe beteken om opofferings te maak. Dit is maklik om te maak as ons dit doen met die vaste wete dat daar ’n dag kom waarop ons ’n oorvloed vreugde gaan beleef, en vir ewig gaan deel hê aan die gemeenskap van gelowiges. ’n Bediening en lewe met integriteit is gewortel in hierdie visie en hoop.

Om oor te dink:

 • In wie belê jy tans van jou tyd en gawes?
 • Wie belê tans van hulle tyd en gawes in jou?
 • Is daar iemand op wie jy gaan trots wees op die dag van die Here?
 • Is daar iemand wat op jou gaan trots wees op die dag van die Here?
 • Leef jy met die visie van die dag van die Here as jou groot baken en rigtingwyser? Hoe bepaal dit jou vermoë om opofferings te maak?

“God’s Kingdom is “present in its beginnings, but still future in its fullness. This guards us from an under-realized eschatology (expecting no change now) and an over-realized eschatology (expecting all change now). In this stage, we embrace the reality that while we’re not yet what we will be, we’re also no longer what we used to be.”

Maandag 15 Februarie

2 Korintiërs 1:12-2:4

12 Daar is een ding waarop ons trots is: ons gewete verseker ons dat ons oor die algemeen, en teenoor julle in die besonder, opgetree het met die openhartigheid en eerlikheid wat van God kom. Daarin is ons nie deur die wysheid van mense gelei nie, maar deur die genade van God.

In 2 Korintiërs 1:12-2:4 verduidelik Paulus dat daar integriteit in sy bediening is.
Hoewel Paulus in hierdie brief vir ’n spesifieke groep mense om ’n baie spesifieke rede skryf, is dit ’n gedeelte wat op alle Christene van toepassing is.

Ons leef in ’n wêreld waarin ons eerder vir ons prestasies beoordeel en beloon word as vir ons karakter. Wat ons doen word dikwels meer belangrik geag as wie ons is. Ons sien dikwels in die nuus dat bekende mense soos politici, sporthelde en filmsterre vir skandelike dade verskoon word op grond van wat hulle bereik of gedoen het. Dit werk egter nie in die Koninkryk van God so nie. 
Ons karakter is baie belangrik in beide ons daaglikse lewens en ons werk in die bediening, elkeen van ons!

Paulus gebruik die woord “trots” in hierdie gedeelte. Terloops, hy gebruik die woord meer in 2 Korintiërs as in enige ander boek in die Nuwe Testament. Die rede hiervoor is dat dit gebruiklik was in Korinte vir mense om in die teenwoordigheid van ander trots te wees op hulle eie of ander se menslike vermoë en prestasies.
Paulus sê dat hy slegs deur die genade van God kan trots wees. Dan is hy nie trots op ’n menslike prestasie wat noodwendig ander mense sal lei tot applous nie, nee, hy is trots op iets eenvoudig soos openhartigheid en eerlikheid. Dit dui op sy karakter.

Die Heilige Gees vorm ons karakter. Dit is deur God se genade dat ons kan optree met openhartigheid en eerlikheid.

Om oor te dink

 • Hoe sal die mense in jou huis of jou naaste verhoudings jou karakter beskryf?
 • Is jy openhartig en eerlik?
 • Verskoon jy jouself van skandelike dade op grond van prestasies wat jy behaal?
 • Wat is die Gees tans besig om in jou te vorm?

“It’s not great talents that God so much blesses as it is great likeness to Jesus.” Robert Murray M’Cheyne

Saterdag 13 Februarie

Sefanja 3:16-20

“16 Daardie dag sal daar vir Jerusalem gesê word: Moenie bang wees nie, Sion, moenie jou hande moedeloos laat hang nie! 17 Die Here jou God is by jou, Hy, die krygsman wat red. Hy is vol vreugde oor jou, Hy is stil-tevrede in sy liefde. Hy jubel en juig oor jou:
20 Wanneer die tyd daar is, laat Ek julle kom, maak Ek julle bymekaar en gee Ek aan julle roem en eer onder al die volke op aarde; dit is die tyd wanneer Ek julle lot verander, julle sal dit met julle eie oë sien, sê die Here.”
(Sef. 3:16-17, 20‬)

Om oor te gesels:
Ons het hierdie week by Jeremia stilgestaan en hoe hy die volk bemoedig het. Sefanja is ook ’n profeet wat die volk bemoedig en vir hulle sê om nie moedeloos of hopeloos te word nie, want die Here is by hulle. Hulle hoef nie bang te wees nie. Hy gebruik treffende beelde – die Here is soos ’n krygsman wat red en vir hulle veg. Hy stel dit so persoonlik: God is vol vreugde oor jou en Hy is stil-tevrede in sy liefde oor jou.
Dink daaroor na… stel jou hart oop dat die Here bly is oor jou en vreugde oor jou beleef. Die God van die heelal is stil-tevrede oor jou! Dit is genoeg om ons weer hoop te gee.
Daarom kan Sefanja sê dat die Here sê as die tyd reg is, gaan hy die volk se lot verander. Kom ons hou daaraan vas dat die Here ook ons situasie sal verander.

 • Hoe laat dit jou voel dat die Here stil-tevrede oor jou is?
 • Waarmee wil jy die Here vertrou om jou lot te verander?

Gebed
Here, dankie dat ek hoop kan hê en nie bang hoef te wees nie. Dankie dat U stil-tevrede oor my is – mag ek vandag hierdie liefde van U opnuut ervaar. Amen.

Vrydag 12 Februarie

Jeremia 29:8-14

”10 So sê die Here: Oor presies sewentig jaar sal Ek Babel straf en julle onder my sorg neem en dan sal Ek my belofte nakom om julle hier na Jerusalem toe terug te bring. 11 Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle ’n toekoms gee, ’n verwagting! 12 Dan sal julle My aanroep, tot My kom bid, en ek sal julle gebede verhoor. 13 Julle sal vra na my wil en julle sal dan my wil ken as julle met julle hele hart daarna vra. 14Julle sal My ontmoet, sê die Here…” (Jer 29:10-14)

Om oor te dink:

Jeremia stel weer die Here aan die woord in sy brief. In die vorige verse waarsku hy dat ons nie na vals profete moet luister nie.
Jer 29:11 is een van die bekendste verse wat ons graag lees, maar ons mis vers 12 en 13. 

Die hoop en toekoms wat die Here van praat is moontlik wanneer ons in afhanklikheid tot God kom bid. Ons moet na die Here se wil vra, Sy wil ken en met ons hele hart daarna vra. Die belofte hiervan is dat ons die Here sal ontmoet. Om met hoop te leef, is om in verhouding met God te leef, te midde van en ten spyte van ons omstandighede. God bly getrou aan Sy beloftes en sal ons nooit in die steek laat nie. God is nie ver nie. Hy is hier by ons. 

 • Waarvoor kan jy vandag bid en die Here se wil vra?
 • Hou vas aan die hoop en seker wete dat die Here jou sal ontmoet.

Gebed

Here, dankie dat U altyd daar is. Dankie dat U vir ons ’n toekoms gee. Mag ek U bly aanroep en na U wil vra en dit met my hele hart vra. Amen.

Donderdag 11 Februarie

Jeremia 29:1-7
”4 So sê Ek, die Here die Almagtige, die God van Israel, vir al die ballinge wat Ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het: 5 Bou vir julle huise en bewoon dit, lê tuine aan en eet die opbrengs daarvan, 6 trou en bring kinders in die wêreld, en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie. 7 Bevorder die belange van die stad waarheen Ek julle in ballingskap weggevoer het, bid tot My vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange.” (Jer 29:4-7)

Om oor te dink:
Jeremia skryf vir die volk in ballingskap in Babel ’n brief vanuit Jerusalem om hulle hoop te gee en hy maak dit baie prakties. Hulle word aangemoedig om met hoop te leef en ’n verskil te maak in die moeilike omstandighede waarin hulle is. Hulle moet die beste maak van waar hulle nou is. Vers 7 sê in die Hebreeus hulle moet die shalom (vrede, welstand, goedheid) bevorder. Hulle moet ’n verskil maak.
Om met hoop te leef en te weet die Here se trou is elke dag nuut, beteken dat ek die Here vertrou waar ek nou is en die beste daarvan maak. Dit vra dat ek sal werk en bid waar ek is, met die wete dat die Here, die Almagtige, by ons is.

 • Vir wie moet jy vandag bid?
 • Wat kan jy vandag doen om hoop (shalom) te bring daar waar jy is?

Gebed
Here, ek kyk so vas in my swaarkry dat ek nie ’n verskil maak waar ek is nie. Help my om met hoop U te vertrou om anders te leef waar ek is. Amen.

Woensdag 10 Februarie

Klaagliedere‬ ‭3:28-33‬
28 Laat hy in sy eensaamheid geduldig bly as God hom die las opgelê het, 29 laat hy hom diep verootmoedig – miskien is daar hoop – 30 laat hy sy wang draai vir wie hom slaan, laat hy maar oorvloedig smaad ondervind.
31 Die Here verstoot ‘n mens nie vir altyd nie; 32 as Hy beproewing oor ‘n mens gebring het, ontferm Hy Hom weer, want sy liefde is groot: 33 dit is teen sy sin dat Hy mense in ellende en beproewing bring.

Om oor te gesels:
Ons sukkel om geduldig op die Here te wag en dit laat ons baie keer hopeloos voel. Jeremia ontdek dat ons ons voor die Here moet kom verootmoedig. Hy maak erns met dit wat hom pla en bring dit na die Here toe, selfs die swaarkry wat ander mense aan hom doen.
Dan maak hy hierdie verrassende geloofsverklaring: “Die Here verstoot ‘n mens nie vir altyd nie!” God se liefde en ontferming triomfeer oor ons swaarkry en hooploosheid.
Hierdie is seker een van die moeilikste dinge om te verstaan of te verklaar, maar ons kan vandag vashou aan die Here se liefde en trou wat nooit ophou en elke dag nuut is. Die Here ontferm Hom weer, want Sy liefde is groot.

 • Wat beteken dit vir jou dat die Here hom altyd oor jou ontferm?
 • Waar sien jy vandag die Here se liefde raak?

Gebed
Here, dankie vir U liefde. Al kry ek swaar en voel ek hopeloos, is U altyd daar. Help my vandag om U liefde opnuut weer raak te sien en te ervaar. Amen.


28 Laat hy in sy eensaamheid geduldig bly as God hom die las opgelê het, 29 laat hy hom diep verootmoedig – miskien is daar hoop – 30 laat hy sy wang draai vir wie hom slaan, laat hy maar oorvloedig smaad ondervind.
31 Die Here verstoot ‘n mens nie vir altyd nie; 32 as Hy beproewing oor ‘n mens gebring het, ontferm Hy Hom weer, want sy liefde is groot: 33 dit is teen sy sin dat Hy mense in ellende en beproewing bring.

Om oor te gesels:
Ons sukkel om geduldig op die Here te wag en dit laat ons baie keer hopeloos voel. Jeremia ontdek dat ons ons voor die Here moet kom verootmoedig. Hy maak erns met dit wat hom pla en bring dit na die Here toe, selfs die swaarkry wat ander mense aan hom doen.
Dan maak hy hierdie verrassende geloofsverklaring: “Die Here verstoot ‘n mens nie vir altyd nie!” God se liefde en ontferming triomfeer oor ons swaarkry en hooploosheid.
Hierdie is seker een van die moeilikste dinge om te verstaan of te verklaar, maar ons kan vandag vashou aan die Here se liefde en trou wat nooit ophou en elke dag nuut is. Die Here ontferm Hom weer, want Sy liefde is groot.

 • Wat beteken dit vir jou dat die Here hom altyd oor jou ontferm?
 • Waar sien jy vandag die Here se liefde raak?

Gebed
Here, dankie vir U liefde. Al kry ek swaar en voel ek hopeloos, is U altyd daar. Help my vandag om U liefde opnuut weer raak te sien en te ervaar. Amen.

Dinsdag 9 Februarie

Klaagliedere 3:24-27
24 Ek sê vir myself: Die Here is my lewe, daarom hoop ek op Hom. 25 Die Here is goed vir wie op Hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra; 26 dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die Here; 27 dit is goed vir ‘n mens om sy las in sy jeug te dra.

Om oor te gesels:
Jeremia verklaar die Here se goedheid wat elke dag nuut is en daarom kan hy sê die Here is sy lewe en daarom leef hy met hoop.
Drie keer word die woord “goed” herhaal. Nie net is die Here goed nie, dit is goed om op die hulp van die Here te wag en dit is goed om jou las in jou jeug te dra.
Ons kan nie met hoop leef as ons nie na die wil van die Here vra nie. Hy is die Hoopgewer. Daarom kan ons geduldig wag, selfs al gaan dit moeilik. Dit is goed om van jongs af met hierdie lewenshouding te leef.

 • Leef jy met hoop dat die Here goed is?
 • Hoe kan ons vandag hierdie hoop met iemand deel?

Gebed
Here, U is my lewe. Dankie dat U altyd goed is en dat ek my hoop in U kan stel. Mag ek vandag uit hierdie hoop leef. Amen.

Maandag 8 Februarie

Lees Klaagliedere 3:18-23
”18 Ek het gedink dit is klaar met my en met my hoop op die Here. 19 Die gedagte aan my ellende en my vreemdelingskap is gal en gif vir my; 20 as ek daaroor nadink, draai my gedagtes vas.
21 Maar dít sal ek ter harte neem en om dié rede bly ek hoop: 22 deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie; daar is geen einde aan sy ontferming nie, 23 dit is elke môre nuut. U trou is groot.”

Om oor te gesels:
Jeremia skryf die klaagliedere in ’n moeilike tyd in sy lewe. Die boek bestaan uit 5 klaagliedere waarin hy by die Here kla en dink dat die Here hom nie hoor nie.
Hier egter in die “middel” van die boek ontdek hy die sleutel. Net toe hy gedink het, hy het alle hoop verloor, besef hy dat deur die liefde van die Here het hy nie vergaan nie. Die Boodskap vertaal dit met: “die Here hou nooit op om vir ons om te gee nie. Hy bly getrou.” God se ontferming (omgee) is elke môre nuut en Sy trou is groot.

 • Dink vandag hieroor na, gee vir die Here jou klagtes en hooploosheid wat jy mag ervaar en vertrou Hom om vir jou Sy liefde te wys.

Gebed
Here, ek voel partykeer so vasgevang in my eie situasie dat ek wil hoop verloor. Mag ek dit vandag ter harte neem dat deur U liefde ons nie sal vergaan nie. Dankie dat U liefde elke môre nuut is. Amen.

Saterdag, 6 Februarie

Job 22:21-30
21“Onderwerp jou aan God, dan sal jy in vrede leef, en so sal jy voorspoed hê. 22Laat Hy jou leer en neem sy woorde ter harte. 23As jy terugkom na die Almagtige toe, sal jy herstel word. As jy die kwaad ver van jou woonplek af hou, 24jou goud as nikswerd beskou, die goud uit Ofir as so min werd as ‘n klip in die spruit, 25sal die Almagtige jou goud wees, jou skat aan silwer. 26Dan sal jy jou in die Almagtige verlustig en jou weer tot God wend. 27Jy sal tot Hom bid, en Hy sal jou gebed verhoor, die beloftes wat jy gemaak het, sal jy nakom. 28Wat jy besluit, sal uitgevoer word, dit sal voorspoedig gaan met jou. 29Wanneer mense val en jy vra dat hulle opgetel word, sal God hulle, die ootmoediges, red. 30Hy sal die skuldiges laat vrykom, en hulle sal vrykom deur jou onskuld.”

Om oor te dink:
Die wêreld leer ons dat ons die meesters van ons lewens is. Dat ons alles kan reël, hied en gebied. Niemand kan ons voorsê nie. Ons is in beheer, ons beplan, ons voer uit, ons heers. Die teksgedeelte herinner ons dat God is in beheer, God beplan, God voer uit en God heers. So lank as wat ons teen God veg vir die heerskappy in ons lewens, hoe meer ongelukkigheid is daar. Wanneer ons die knie buig en God laat Heers, ons onderdanig is aan Sy heerskappy, begin ons lewens meer vreugde inhou. Ons begin laste afgooi, meer vrede beleef. Wanneer ons vreugde en vrede in God soek, eerder as die beloftes van die wêreld, maak ons lewens meer sin.

Om oor te gesels:

 • As jy eerlik moet wees sou jy moet erken dat jy jou eie lewe wil regeer? Is jou houding dalk opstandig teenoor God? Wil jy self planne maak en oplossings vind vir wat in jou lewe verkeerd is? Is dit vir jou maklik of moeilik om afhanklik van God te wees?
 • Hoe sou jou lewe lyk as jy werklik van God afhanklik is, Hom vertrou vir die oplossings waarna jy soek, glo dat God sal sorg? Hoe sal jy werk, ontspan, slaap, as alles nie op jou skouers rus nie?
 • Hoe lyk afhanklikheid aan die Here prakties? Lyk dit anders as wat jy gewoonlik doen?

Gebed:

 • Vra dat die Here jou wys wat die ware stand van sake is as dit kom by jou afhanklikheid van die Here. Waar in jou lewe is dit vir jou nog moeilik om afhanklik te wees en nie in beheer te wees nie? Wat wil God vir jou daar wys?
 • Vra dat die Here jou meer bewus te maak van wanneer jy in beheer wil wees. Vra dat God juis daar jou sal stop en wys hoe lyk afhanklikheid in die situasie.
 • Vra dat jou lewe gekenmerk sal wees as een van ware vertroue en afhanklikheid in die Here.

Vrydag, 5 Februarie

Matteus 21:18-22
18Vroeg die môre op pad terug stad toe het Jesus honger gekry. 19Toe Hy ‘n alleenstaande vyeboom langs die pad sien, gaan Hy daarheen, maar Hy het niks anders as blare daaraan gekry nie. Hy sê toe vir die boom: “Jy sal in der ewigheid nooit weer vrugte dra nie.” En die vyeboom het dadelik verdroog. 20Toe die dissipels dit sien, was hulle verbaas en het hulle gevra: “Hoe het die vyeboom dan so skielik verdroog?” 21Daarop antwoord Jesus hulle: “Dit verseker Ek julle: As julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle kan doen wat Ek aan die vyeboom gedoen het. Meer nog: Julle sal vir hierdie berg kan sê: ‘Lig jou op en val in die see!’ en dit sal gebeur. 22As julle glo, sal julle alles ontvang wat julle in die gebed vra.”

*Om oor te dink: *
Ons leef in ‘n wêreld waar dit moeilik is om te glo in enige iets groter as onsself. As ons dit nie kan verduidelik nie, glo ons dit nie. As ons nie feite kan kry wat dit ondersteun nie, is ons nie oortuig nie. Soms is dit selfs gelowiges wat sukkel om te vertrou dat God buitengewone omstandighede, antwoorde en oplossings kan gee op die uitdagings wat ons het. As ons glo dat God tot alles in staat is, waarom is dit so moeilik om te vertrou dat God werklik tot alles in staat is?

Om oor te gesels:

 • As jy eerlik moet wees sou jy moet erken dat dit soms vir jou moeilik is om te glo dat God werklik tot alles in staat is? Dink aan jou lewe. Is daar enige iets wat jy nie na die Here neem nie, want jy is dalk nie werklik ten volle oortuig dat God iets daaraan kan doen nie?
 • Hoe sou jou lewe lyk as God werklik doen wat jy moontlik nie oortuig is, Hy vir jou sal kan doen nie? Hoe sou jou geloofslewe lyk as jy werklik sou glo God kan vir jou alles doen waarvan jy oortuig is?
 • Hoe kan jy vir God meer vertrou? Waarmee wil jy God werklik vertrou?

Gebed:

 • Vra dat die Here jou wys wat die ware stand van sake is as dit kom by jou vertroue in Hom? Kyk na die getuienis van jou hart, jou houding, jou gedagtes, jou woorde, en jou ware vertroue.
 • Vra dat die Here om jou meer bewus te maak van wanneer jy twyfel, nie genoeg vertrou nie, skepties is. Vra dat die Here juis dan vir jou help om Hom meer te vertrou met die uitkoms.
 • Vra dat jou lewe gekenmerk sal wees as een van ware vertroue in die Here.

Donderdag, 4 Februarie

Matteus 7:1-5
1“Moenie so gou foutvind nie. 2As jy ander mense links en regs veroordeel, gaan God eendag presies dieselfde met jou doen. 3“Waarom is jy so haastig om foute in ander mense se lewe uit te snuffel terwyl jy blind is vir al die sondes in jou eie lewe? Waarom sien jy so gou die kleinste splintertjie in jou vriend se oog raak terwyl jy blind is vir die groot houtstomp wat in jou eie oog vassit? 4En dan waag jy dit so ewe om vir jou vriend te sê: ‘My ou broer, kom laat ek gou daardie splintertjie uit jou lewe wegvat sodat jy weer reg kan leef,’ maar jy sien nie die groot foute in jou eie lewe raak nie. 5Jou skynheilige! Haal eers die houtstomp uit jou eie oog uit, dan sal jy goed genoeg kan sien om daardie klein splintertjie uit jou vriend se oog te haal.

Om oor te dink:
As jy die mense in jou lewe sou vra of hulle jou as krities beleef, wat sou hulle antwoord wees? Is jy konstant in die teenwoordigheid van mense wat baie krities is? Hoe beïnvloed dit jou? Wat gebeur met mense wat konstant gekritiseer word? Die Here het ons nie geroep om konstant fout te vind en al die verkeerdhede uit te wys nie. Eerder het God ons geroep om in liefde te lewe en ander op te bou en op te lig.

Om oor te gesels:

 • As jy eerlik moet wees sou jy moet erken dat jy geneig is om krities te wees, foute uit te wys, die probleme te sien, te fokus op die negatiewe? Hoe reageer die mense op dit wat jy sê, doen en is?
 • Hoe voel jy wanneer mense in liefde na jou uitreik, selfs al is jy bewus van jou tekortkominge en foute wat jy gemaak het?
 • Hoe kan ons kritiese houding struikelblokke tussen ons en mense en tussen ons en God veroorsaak?
 • Dink na oor gister. Elke keer wat jy krities was. Hoe sou jy eerder in liefde kon optree? Dink na oor waarom jy kies vir kritiek of liefde as jy reageer.

Gebed:

 • Vra dat die Here jou wys wat die ware stand van sake is as dit kom by jou hart, jou houding, jou gedagtes, jou woorde? Is jy baie krities?
 • Vra dat die Here om jou meer bewus te maak van wanneer jy krities is. Vra dat die Here jou daar en dan die krag sal gee om jammer te sê, en die pad van liefde te kies.
 • Vra dat jou lewe gekenmerk sal wees as een van liefde wat God reflekteer.

Woensdag, 3 Februarie

Filippense 4:12-13
12Ek weet hoe dit voel om arm, nee, brandarm te wees, maar ek weet ook hoe dit voel om genoeg of selfs te veel geld te hê. Maar ek laat nie toe dat sulke dinge my onderkry of met my weghardloop nie. Ek is en bly altyd tevrede, wat my ook al tref. Dit maak nie saak of ek sonder ’n krieseltjie kos gaan slaap of soveel kos het dat ek dit nie alles kan opeet nie. Of ek net die klere aan my lyf het en of ek ’n huis vol goed op my naam het, vir my is dit eintlik maar om’t ewe. 13Vir alles in die lewe, die goeie of die slegte, sien ek kans omdat Jesus my bron van krag is.

Om oor te dink:
Ons lewe in ‘n wêreld waarin jy die heeltyd gewys word wat jy nog nie het nie. Daar is altyd meer waarna ons streef, verlang of wil hê. Of dit nou materiële dinge is, liefde is of drome wat nog nie waar geword het nie. Ons hunker na alles wat nog nie is nie. Die probleem is dat ons jaloers word, bitter word en verwyd beleef. Ons raak mense wat fokus op wat ons nie het nie met verwyd. Paulus herinner ons dat dit waarop ons eerder moet fokus, is wat ons het, ‘n lewendige verhouding met die Here en dat Hy al is waarna ons eintlik smag.

Om oor te gesels:

 • As jy eerlik moet wees, dink aan dit wat jy voel jy nie het nie. Is jou fokus hierop? Maak dit gevoelens van bitterheid, verwyd en onvergenoegdheid by jou wakker? Deel met die Here die werklikheid.
 • Is daar situasies, omstandighede of mense wat hierdie gevoel van nie genoeg hê nie versterk? Wanneer raak dit baie erg?
 • Wat sê dit van jou verhouding met God as jy altyd meer wil hê en nie gelukkig is met wat jy het nie? Wat sê dit van jou verhouding met God as jy tevrede is met wat jy het? Hoe beïnvloed dit jou gedagtes van nie genoeg hê nie, of alles hê wat jy benodig jou verhouding met die Here?
 • Wanneer voel jy tevrede met dit wat jy het? Hoe kan jy hierdie houding jou eie maak om sodoende God te reflekteer?

Gebed:

 • Vra dat die Here jou wys wat die ware stand van sake is as dit kom by jou gevoelens van genoeg hê of dan nie. Hoe word dit gereflekteer in jou houding, jou hart, jou gedagtes, jou woorde en jou wil?
 • Vra dat die Here jou meer bewus maak van wanneer jy bitter word of bekommerd word oor dit wat jy meen jy nie het nie. Vra dat Hy jou dan sal help om te fokus op tevrede te wees met dit wat jy het.
 • Vra dat jou lewe gekenmerk sal wees as een van tevredenheid met wat jy het en wie jy is. Dat jou lewe jou vertroue op God en jou versorging van God sal reflekteer omdat jy tevrede is met wat is.

Dinsdag, 2 Februarie

Filippense 2:12-18
12My geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was. Des te meer moet julle gehoorsaam wees nou dat ek nie daar is nie. Julle moet julle met eerbied en ontsag daarop toelê om as verloste mense te lewe, 13want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. 14Doen alles sonder kla of teëpraat. 15Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly, onberispelike kinders van God te midde van ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld 16deur die woord van die lewe uit te dra. Dan sal ek op die dag van Christus se koms rede hê om trots te wees, omdat dit sal blyk dat ek my nie verniet ingespan het nie en nie verniet geswoeg het nie. 17Julle geloof is ‘n offer in diens van God. Selfs al word my bloed daarby as drankoffer uitgegiet, is ek daaroor bly, ja, is ek saam met julle almal bly. 18Om dieselfde rede moet julle ook bly wees, ja, saam met my bly wees.

Om oor te dink:
Ons wêreld en lewe is vol negatiwiteit. Almal kla oor alles. Mens kan nie ‘n standpunt lig sonder dat iemand nie kla daaroor nie. Dink aan jou daaglikse belewenis. Met hoeveel negatiwiteit word jy gekonfronteer? Wanneer is die stem in jou kop die meeste negatief en klaerig? Watter omstandighede help jou om meer negatief en klaerig te word? Waar en wanneer kla jy minder?

Om oor te gesels:

 • Met hoeveel negatiwiteit word jy gekonfronteer?
 • Wanneer is die stem in jou kop die meeste negatief en klaerig?
 • Watter omstandighede help jou om meer negatief en klaerig te word?
 • Waar en wanneer kla jy minder?

Gebed:

 • Vra dat die Here jou wys waar jou houding, jou hart, jou gedagtes, jou woorde, jou wil, meer neig na kla, eerder as dankbaar wees.
 • Vra dat die Here jou meer bewus maak van wanneer jy kla, sodat jy elke ding waaroor jy kla kan omdraai na iets waarvoor jy dankbaar kan wees.
 • Vra dat jou lewe gekenmerk sal wees as een van dankbaarheid, omdat God goed is, eerder as een wat kla oor alles wat nie gaan soos jy wil nie.

Maandag, 1 Februarie

Kolossense 3:9b-10
Julle het met die ou, sondige mens en sy gewoontes gebreek en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God.

Om oor te dink:
Omdat ons AAN God behoort en kies om Jesus met ons hele lewens te volg kan ons optredes, gedagtes en houding nie lyk soos dié van die wêreld nie. Ons wil God eer deur ons hart, ons wil, ons gedagtes, ons houding teenoor die wêreld meer te laat lyk soos God se hart, God se wil, God se gedagtes, en God se houding teenoor die wêreld.

Om oor te gesels:

 • Wat is God se hart, Sy wil, Sy gedagtes, Sy houding teenoor die wêreld? Wat sien jy in die Woord? Wat weet jy in jou hart?
 • Wat is God se hart, Sy wil, Sy gedagtes, Sy houding teenoor jou? As God nou vir jou ‘n liefdes brief kon skryf, wat sou dit vir jou sê?
 • Hoe moet jou hart, wil, gedagtes en houding aangepas word om meer soos God sin te lyk en Hom te reflekteer? Wees spesifiek en vra vir God om dit te verander.

Gebed:
Here van my lewe,
Dankie vir nog ‘n dag van lewe.
Ek vra vandag vir ‘n hartsverandering. Ek vra vir ‘n wilsverandering. Ek vra vir ‘n gedagte verandering. Ek vra vir ‘n houding verandering.
Ek ly aan ‘n hardheid wat nie hoort by iemand wat U verteenwoordig nie. Asseblief verander my Here. Slegs U kan dit doen.
Here gee asb vir my ‘n nederige hart, ‘n genade-gee wil, nie-oordelende gedagtes, Jesus-volgende houding.
Here leer my om U meer te vertrou en myself minder.
Here leer my om te verstaan dat slegs U alleen moet heers in my lewe.
Here, my eie ywer en probeerslae gaan elke keer faal. Slegs U kan hierdie veranderinge in my bewerkstellig as ek bereid is om U toe te laat. Here help my om oop te wees vir die aanpassings wat U wil bring.
Here, dit is vir my so moeilik om hierdie versoek te maak. Maak met my soos U wil. En help my om nie in U pad te staan nie. Dankie Here dat ek dit kan vra en U daarmee vertrou.
Amen

Saterdag 30 Januarie

Matteus 26:39

Hy het ‘n entjie verder gegaan en daar gekniel met die gesig teen die grond en gebid: “My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by My verbygaan. Moet nogtans nie doen soos Ek wil nie, maar soos U wil.

Christus stel vir ons die voorbeeld van in vrede leef omdat God in beheer is. Dit sien ons in Getsemane. Hy pleit wel om ‘n ander uitkoms maar berus by God se beheer.
Ons week se gebed om vrede vir die week bid so:

God skenk my die gemoedskalmte om dinge te aanvaar wat ek nie kan verander nie,
die moed om dinge te verander wat ek kan,
en die wysheid om te weet wat die verskil is.

Om een dag op ‘n slag te leef, een oomblik op ‘n slag te geniet.

Swaarkry te aanvaar as die weg na vrede.

Die sondige wêreld soos Hy gedoen het, te aanvaar soos dit is en nie soos ek dit sou wou hê nie.

In vertroue dat Hy alles ten goede sal laat meewerk as ek in oorgawe aan sy wil leef

Sodat ek redelik gelukkig sal wees in hierdie lewe en vir ewig die hoogste geluk by Hom sal ervaar.

Ware vrede lê in die besef dat ons of ek nie in beheer van my eie lot en lewe staan nie. Dit bring die vrede dat wat ook al gebeur nie net deur my doen en plan bepaal word nie. Die geloof in God en aanvaarding dat Hy in beheer is, is die basis van alle vrede. Ja ons moet ons lewe leef in geloof en met verantwoordelikheid en oorgawe. Maar God bepaal die uitkoms. Daarom kan my vandag se doen en plan vreedsaam gebeur, want God is aan die werk in my lewe.

Om oor te dink:

 • Probeer jy nog als in jou lewe beheer.
 • Het jy al aanvaar dat God als ten goede laat meewerk en soek jy in oorgawe daai doel van God in jou lewe.
 • Vind jou vrede in die wete dat God alles beheer en ten goede laat meewerk vir jou as gelowige.

Gebed
Dankie Here dat U in beheer is van my lewe, die wêreld en sy magte en die natuur. Dankie dat U alles ten goede laat meewerk. Help my om voluit te leef as instrument in U hand met U vrede in my Hart. Amen.

Vrydag 29 Januarie

Johannes 14:27

27. Julle hoef nie bekommerd te wees nie. Ek los ook vir julle ‘n geskenk wanneer Ek weggaan: VREDE! Moet dit nie verwar met die oppervlakkige vrede van hierdie wêreld nie. Dit is vrede wat iemand net by My kan kry. Daarom hoef julle nie gespanne of selfs bang te voel oor die toekoms nie.

Reinhold Niebuhr/Fransiscus se gebed vra dat ons sal bid dat ons:
Die sondige wêreld soos Jesus gedoen het, sal aanvaar soos dit is en nie soos ek dit sou wou hê nie.

Christus laat vir ons Sy vrede agter na Hy opvaar na die hemel. Naas die Heilige Gees gee Hy ook vir ons Sy vrede!
Die een ding wat so oud is soos die berge is die mens se vrees vir die toekoms. En dan poog ons om met ons plannetjies die toekoms te beheer en te bepaal. Dit begin al by die bou van die toring van Babel. Waar mens beheer wil vat oor die toekoms en die wêreld. Deur die eeue het die mens die wêreld probeer beheer deur politieke sienings, asketiese geloofstyle, diskrimenerende beleidsrigtings en verkiesing van leiers en Presidente.
Christus kom egter en maak ‘n verskil deur Sy optrede en nie deur die wêreld te wil verander nie.
Hoe leef jy? In vrees vir toekoms, die politiek of Covid. Jesus los vir ons Sy vrede. Anders as die wêreldse planne vir vrede. Vrede omdat ons weet Hy is in beheer van alles en Hy kom weer. Hy hoor en sien en weet van ons. Ons taak is om met Sy vrede aan die wêreld te wys dat God in beheer is.

Om oor te dink:

 • Vrees jy die toekoms?
 • Leef jy God se vrede uit, of is jy in ‘n stryd geworstel jou lewe lank om als na jou sin te verander.
 • Leef elke dag voluit met God se vrede in jou hart en wys so aan die wêreld dat God in beheer is.
 • Moenie dat die vrese van hierdie wêreld jou gedagtes oorneem nie, want dan sal jy nooit vrede vind nie.

Gebed
Dankie Heer vir U vrede. Dankie dat my lewensvrede daardeur bepaal kan word en nie deur wat in die wêreld gebeur nie. Neem U beheer van die toekoms Heer en gee my die vrede dat U die beste weet vir my en my gesin. Amen

Donderdag 28 Januarie

Psalm 30:6

6 Maar Hy is lewenslank goed vir ons. Kyk maar: ons het deur die nag gehuil. Maar vanmôre lag ons van vreugde. Dis net die Here wat so iets laat gebeur. (Die Boodskap).

Hoe ervaar ons “Swaarkry as ‘n weg na vrede”?

Swaarkry is baie maal ‘n plek waar ons ernstig na God soek. Die vraag na wat ek van God verwag in my swaarkry gaan bepaal of ek vrede gaan vind by God.
As jy van God verwag om alle swaar weg te vat dan gaan jou soeke na vrede tevergeefs wees. Ons sien dat selfs Christus se gebed in Getsemane om die swaar van die kruisiging weg te vat nie beantwoord is nie. God is nie ‘n towenaar wat net telkens swaar paaie vir ons gelyk maak nie…
As jy egter vir God bid om jou by te staan in jou swaar, dan sal jy vrede kry. Soos ‘n kers wat elke tree deur die donker vir jou genoeg lig gee om deur die donker te gaan, sonder om die donker weg te vat, so is God in ons swaarkry. Jou vrede lê in die wete dat Hy jou genoeg gee om aan te gaan tot die swaarkry weer beter is.
Volgens Ps 30 “met jou deur die nag van trane gaan” sodat jy in die oggend weer kan glimlag.

Om oor te dink:

 • God gee aan ons vrede ook, en veral, in ons swaarkry tye.
 • God se doel is nie dat ons swaar telkens verdwyn nie, maar dat ons onsself en God leer ken deur ons swaar tye.

Gebed
Dankie Heer dat U ons nooit alleen laat. Dankie dat selfs die swaar van die wêreld nie genoeg is om U van ons te verwyder. Kom en bring U vrede in ons o Heer, veral in ons swaarkry tye.

Woensdag 27 Januarie

Prediker 5:17-18

17 Ek het ook iets gesien wat goed is: dit is aangenaam om te eet en te drink en die lewe te geniet onder al die geswoeg op hierdie wêreld. Dit kom ‘n mens toe vir die hele leeftyd wat God hom skenk. 18. God gee aan ‘n mens rykdom en besittings en laat hom dit geniet. God laat die mens sy deel ontvang en sy werk met vreugde doen. Dit is ‘n gawe van God.

Reinhold Niebuhr brei Fransiscus se gebed om vrede uit in 1943 met ‘n wêreld wat deur oorloë is en smag na vrede in gedagte. Sy gebed klink so:

God skenk my die gemoedskalmte
om dinge te aanvaar wat ek nie kan verander nie,
die moed om dinge te verander wat ek kan,
en die wysheid om te weet wat die verskil is.

Om een dag op ‘n slag te leef, een oomblik op ‘n slag te geniet

Swaarkry te aanvaar as die weg na vrede

Die sondige wêreld soos Hy gedoen het,
te aanvaar soos dit is en nie soos ek dit sou wou hê nie.

In vertroue dat Hy alles ten goede sal laat meewerk
as ek in oorgawe aan sy wil leef.

Sodat ek redelik gelukkig sal wees in hierdie lewe
en vir ewig die hoogste geluk by Hom sal ervaar.

Om waarlik vrede te ervaar… ook in tye van dood, siekte en kommer is dit ook nodig dat ons een dag op ‘n slag moet leef en als moet geniet wat God ons gegee het.
Ons is soms so besig met kommer dat ons goeie tye en vele voorregte by ons laat verbygaan. Veral in tye van swaar soos nou met Covid kan ons die vreugdes wat God skenk maklik miskyk. Net die donker wolke sien en niks van die son daaragter en die silwer randjies nie.
God gee ons ‘n lewe om te leef en te geniet. Leef dit en waardeer dit want dit is aan die verbygaan en dit is kort.

Om oor te dink:

 • Prediker sê ons moet die vreugdes van die lewe geniet.
 • Leef een dag op ‘n slag en geniet al die gawes van die oomblik.
 • Vind vrede by God te midde van die wêreld se vrese en kommer.

Gebed
Here help my om een dag op ‘n slag te leef, en een oomblik op ‘n slag te geniet. Dankie dat U hierdie lewe aan my geskenk het om voluit te leef en te geniet.

Dinsdag 26 Januarie

Johannes 15:4-5

4. Julle moet in My bly en Ek in julle. ‘n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie; en so julle ook nie as julle nie in My bly nie.. 5. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie.

As ons glo dat God ons ‘n nuwe lewe gee dan is die droom dat hierdie nuwe lewe maklik sal wees. Dit is egter nie so nie. Ons moet hard werk om waarlik te leef soos God verwag. Hy gee gelukkig ook die krag en insig om dit te doen.
Ons voel soms of dinge net te veel raak. Als is buite ons beheer. Tussen al die verwarring soek ons na ‘n plek van veiligheid en rus. Eers as ons ons ware tuiste vind sal ons die rus kry. In Johannes lees ons dat Jesus ons tuiste, ons plek van vrede en rus is. As ons opstandig, moeg en moedeloos word dan gee Hy ons krag om rustig te raak en vrede te maak met die mense en dinge om ons.

Fransiscus van Asissi staan bekend as die outeur van die volgende gebed om vrede:

God, skenk my die kalmte om dinge te aanvaar wat ek nie kan verander nie, die moed om dinge te verander wat ek kan, en die wysheid om te weet wat die verskil is

As ons in Christus verbind leef, en ons krag soos ‘n wingerdloot uit Hom tap sal ons dinge wat pla kan aanvaar deur Sy kalmte. Hy gee ons ook moed, krag en insig om reg op te tree.

Om oor te dink:

 • Vra jouself af waar jy krag en vrede soek.(By God of in menslike planne of mensgemaakte dinge)
 • Kom en kry vrede by Jesus.
 • Hy het jou gemaak. Laat Hy jou ook help om te leef en te groei..

Gebed
Bid Fransiscus se gebed

Maandag 25 Januarie

Efesiërs 2:10

God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het.

Ons voel baie maal onbekwaam of onkundig oor hoe ons moet leef. Hier sien ons vandag God sê Hy het ons gemaak wat ons is.
Deur Jesus bring Hy ons terug na wat ons gemaak is en weg van versoekings en sonde.
Ons kan dus wees wat God wil hê ons moet wees. Dit beteken net die eie ek in my moet minder word en die soeke na wat God in my geplaas het om sy wil te doen moet meer word.

Om oor te dink:

 • Ondersoek jouself en vra wat is die unieke eienskappe wat God in jou geskep het om Sy werk te doen.
 • Dank Hom daarvoor.
 • Ontdek en ontwikkel dit eerder as om jouself minderwaardig te ag in God se diens.

Gebed
Here help my om myself te ontdek soos U my gemaak het en om so te leef dat ek U wil vir my kan bereik.

God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het.

Ons voel baie maal onbekwaam of onkundig oor hoe ons moet leef. Hier sien ons vandag God sê Hy het ons gemaak wat ons is.
Deur Jesus bring Hy ons terug na wat ons gemaak is en weg van versoekings en sonde.
Ons kan dus wees wat God wil hê ons moet wees. Dit beteken net die eie ek in my moet minder word en die soeke na wat God in my geplaas het om sy wil te doen moet meer word.

Om oor te dink:

 • Ondersoek jouself en vra wat is die unieke eienskappe wat God in jou geskep het om Sy werk te doen.
 • Dank Hom daarvoor.
 • Ontdek en ontwikkel dit eerder as om jouself minderwaardig te ag in God se diens.

Gebed
Here help my om myself te ontdek soos U my gemaak het en om so te leef dat ek U wil vir my kan bereik.

Saterdag 23 Januarie

2 Korintiërs 1:1-7

2 Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus!

Ons het hierdie week in diepte na hierdie 7 verse gekyk en ook nagedink wat dit vir ons beteken, hier en nou.

Ons het gesien:

 • Moeilikheid en bemoediging is deel van ons lewens as volgelinge van Jesus.
 • Wanneer ons in allerlei moeilikhede verkeer het ons die geleentheid om vir God en mense op ’n dieper manier te ken en te ervaar.
 • Ons moeilikhede is toerusting om ander mense te bedien, so vreemd soos dit vir ons mag klink.
 • Wanneer ons onsself volgelinge van Jesus noem, beteken dit dat ons lewens ook soos Syne gaan lyk, en dat ons deel in beide Sy lyding en Sy bemoediging.
 • Dat ons met geduld hierdie lyding moet verduur.

Dis belangrik om te weet dat hierdie gedeelte ons nie dring om moeilikhede te gaan soek nie. Dit dring ons eerder om getrou te bly in tye van swaarkry en beproewing.
Getrouheid aan Jesus beteken beproewings in hierdie wêreld, getrouheid aan Jesus beteken ook dat jy Goddelike bemoediging, troos en liefde sal ervaar, ook in hierdie wêreld.

Om oor te dink:

 • Is jy al bedien deur iemand wat deur dieselfde moeilikhede as jy gegaan het? Wat het dit vir jou beteken?
 • Wat maak dat jy sukkel om aan Jesus getrou te bly in moeilikhede?
 • Wie kan jy bemoedig wat tans deur moeilikhede en beproewings gaan?
 • Wat beteken dit vir jou om vandag vir God te prys as die Vader wat Hom oor ons ontferm?

Suffering has never wrecked a persons faith, it has always revealed a persons faith. Bryan Loritts

Vrydag 22 Januarie

2 Korintiërs 1:1-7

6 As ons dus in beproewing kom, is dit dat julle bemoedig en gered kan word. As ons bemoedig word, is dit om julle te bemoedig en te versterk, sodat julle met geduld dieselfde lyding kan verduur wat ons ook verduur. 7 En wat julle betref, het ons ‘n vaste verwagting: ons weet dat net soos julle saam met ons deel het aan die lyding, julle ook aan die bemoediging deel het.

Sommige mense in Korinte het vir Paulus gekritiseer omdat hy so baie lyding verduur het. Hulle het gemeen ’n “ware” apostel sal meer “suksesvol” wees en nie voortdurend soveel moeilikheid en beproewinge beleef nie. In vers 6 sê Paulus dat sy lyding juis ter wille van die Korintiërs se bemoediging en redding is.
Dit is vandag nog so: om mense met die evangelie te bereik, te bemoedig en te bedien behels dikwels opoffering, lyding en diensbaarheid. Ons word inderdaad geroep “om te sterf” sodat ander kan leef. Dit is ’n lywige deel van ons roeping, maar een wat Paulus as ’n gegewe beskou.

So, wat moet ons doen as ons in beproewing kom? Paulus sê dat ons met geduld hierdie lyding moet verduur. Ons weet vanuit ons eie lewens dat dit regtig moeilik is. Niemand van ons staan vandag op en is van nature opgewonde oor die moontlike beproewinge wat ons vandag gaan/kan beleef nie. Paulus verseker ons egter dat ons God se bemoediging en krag sal ervaar wanneer ons vasbyt en beproewinge geduldig verduur.

Om oor te edink:

 • Wie kan jy vandag met die evangelie bedien?
 • Watter opoffering/s moet jy tans maak om mense met die goeie nuus te bereik?
 • Wie ken jy wat ’n goeie voorbeeld is van iemand wat beproewinge geduldig kan verduur? Hoe bemoedig dit jou vandag?

“It is difficult to know the true spiritual state of those who have only known the mountaintop but never the valley, only ease but never pain. But there is strange encouragement in the distressing afflictions of the Christian experience. This is safe ground. For this is the path Christ walked, and in finding ourselves on that path we know we are not fair-weather disciples.” Dane Ortlund

Donderdag 21 Januarie

2 Korintiërs 1:1-7

Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig, 5 want net soos daar vir ons ‘n oorvloed van lyding is ter wille van Christus, is daar ook vir ons ‘n oorvloed van bemoediging deur Christus.

Paulus het reeds gesê dat God ons sal bemoedig. Dis goeie nuus! Nou praat hy van ’n oorvloed van bemoediging, en ’n oorvloed van lyding. Dink vir ’n oomblik daaroor… dit voel amper asof die twee goed nie tegelykertyd kan gebeur of ervaar word nie.

Wanneer ons na Jesus se lewe kyk, dan verstaan ons hoe hierdie twee goed tegelykertyd ervaar kan word. Jesus, perfek gehoorsaam aan Sy Vader, het die ergste lyding verduur wat enige mens ooit kon; om doodgemaak te word ter wille van iemand anders. Tog kry Hy dit reg om aan die kruis vir Sy Vader te vra om die mense wat Sy lyding veroorsaak te vergewe. Jesus kon enduit hierdie lyding verduur, omdat Hy die bemoediging van Sy Vader geken het. Kyk maar na die ritme van Jesus se lewe in die Evangelies: Hy het Homself gedurig afgesonder en tyd saam met Sy Vader spandeer voordat Hy aangegaan het met Sy werk.
Uiteindelik het Jesus se lyding en Sy bereidwilligheid om dit te verduur weens die bemoediging van Sy Vader die redding van die wêreld bewerk.

Wanneer ons onsself volgelinge van Jesus noem, beteken dit dat ons lewens ook soos Syne gaan lyk, en dat ons deel in beide Sy lyding en Sy bemoediging. Dit beteken dat ons sal ervaar hoe God ons bemoedig terwyl ons opofferend en bereidwillig ly soos Hy.
God is by elkeen van ons. Ons is een met Jesus. Daar is vir ons ’n oorvloed van bemoediging.

Om oor te dink

 • Watter deel van jou geloofslewe voel tans vir jou soos lyding?
 • Hoe ervaar jy tans God se bemoediging?
 • As iemand jou sou vra of die lyding wat jy moet verduur as Christen die moeite werd is, wat sal jou antwoord wees?
 • Wie ken jy wie se lewe ’n voorbeeld is van ’n oorvloed van lyding en bemoediging?

The suffering never outruns the comfort! Tony Merida

Woensdag 20 Januarie

4 In elke moeilikheid bemoedig Hy ons. Daarom kan ons ook ander bemoedig wat in allerlei moeilikhede verkeer.

Ons weet nie altyd wat die rede vir ons moeilikheid is nie. Ons weet dat iemand soos Job ook nie al die antwoorde op sy vrae oor sy eie moeilikheid gekry het nie.

Hier is wat ons wel weet:

 • Wanneer ons in allerlei moeilikhede verkeer het ons die geleentheid om vir God op ’n dieper manier te ken en te ervaar.
 • Wanneer ons in allerlei moeilikhede verkeer het ons die geleentheid om ander mense op ’n dieper manier te ken en te ervaar.

Ons moeilikhede is toerusting om ander mense te bedien, so vreemd soos dit vir ons mag klink. God se bemoediging bereik nie ’n eindbestemming by ons nie. Deur Sy bemoediging word ons agente van hoop en heling vir ander mense. Die bekende musiekgroep Straatligkinders het ’n lied met die naam Jou seer is die brug na iemand anders se hart. Dit is wat Paulus bedoel in vers 4.

Om oor te dink

 • Kon jy al met iemand gesels oor jou moeilikhede en hulle daardeur bemoedig?
 • Watter seer wat jy al ervaar het kan die brug wees na iemand anders se hart?
 • Het jy vir God en mense op ’n dieper manier geken en ervaar toe jy in sekere moeilikhede verkeer het?

They who dive in the sea of affliction bring up rare pearls.” Charles Spurgeon

Dinsdag 19 Januarie

2 Korintiërs 1:1-7

3 Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! Hy is die Vader wat Hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid moed gee. 4 In elke moeilikheid bemoedig Hy ons.

Moeilikheid en bemoediging is deel van ons lewens as volgelinge van Jesus. Hierdie gedeelte praat juis daaroor. Die griekse woorde wat hier gebruik word vir moeilikheid en bemoediging is ryk in betekenis, en ons gaan deur die loop van die week daarna kyk.

Die eerste belangrike ding om raak te sien, is dat die Christen woorde van lof en dank het in tye van moeilikheid. Waarom? Want God staan nie apaties en op ’n afstand daaroor nie, nee, Hy ontferm Hom oor ons, en Hy bemoedig ons.

God se bemoediging is nie iets wat ons net goed of lekker laat voel nie. God se bemoediging gee eerder vir ons die krag om aan te gaan wanneer die lewe taai is, soos mense wat langs die pad staan by die Comrades Maraton en almal aanmoedig om aan te gaan.
Ons almal het hierdie bemoediging nodig, en Paulus maak dit duidelik dat dit op net een plek te vinde is, en dit is by God self. Hierdie Goddelike bemoediging is ook ’n voorskou vir dit wat vir ons in die ewigheid wag, daarom kom al die lof vir God toe!

Die feit dat Jesus ’n mens was en al ons moeilikheid hier op aarde ken behoort ons altyd te bemoedig!

Om oor te dink:

 • Waarvoor kan jy vir God prys, selfs al beleef jy tans baie moeilikheid?
 • Het jy onlangs ervaar hoe God self jou bemoedig het?
 • Het jy jou al verbeel dat Jesus as mens in jou spesifieke situasie is? Wat sou Hy gedoen het?

Comfort relates to encouragement, help, exhortation. God’s comfort strengthens weak knees and sustains sagging spirits so that one faces the troubles of life with unbending resolve and unending assurance. David Garland

Maandag 18 Januarie

Lees Psalm 136
1 “Loof die Here, want Hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. 2 Loof die oppermagtige God. Aan sy liefde is daar geen einde nie. 3 Loof die magtigste van alle maghebbers. Aan sy liefde is daar geen einde nie.” (‭‭Ps 136:1-3‬ ‭AFR83‬‬)

Om oor te gesels:
Hierdie Psalm se refrein is: “aan sy liefde is daar geen einde nie”. Dit is ook ‘n geskiedenis psalm en vertel die geskiedenis van Israel terwyl die refrein alles saam bind.
Die liefde hier sluit ook God se genade, getrouheid en voorsiening in.
God is net alleen ons Skepper nie, maar ook ons Verlosser.
Ons mis partymaal God se liefde as ons nie vir ‘n oomblik stilstaan en terugkyk nie. Vandag is ‘n goeie dag om oor jou lewe terug te kyk. Skryf jou eie psalm en as jy aan iets dink, skryf dit neer en dan hierdie refrein: “aan sy liefde is daar geen einde nie” na elke gebeurtenis in jou lewe. Bid dan hierdie psalm van jou.

Gebed
Here, dankie dat U liefde onuitputlik is en nooit ophou nie. Dankie dat dit elke môre nuut is. Ek vertrou U met my lewe. Amen.

Saterdag 16 Januarie

Matteus 7:24-29
24 “Elkeen dan wat hierdie woorde van My hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met ‘n verstandige man wat sy huis op rots gebou het. 25 Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en tog het dit nie ingestort nie, want die fondament was op rots. 26 En elkeen wat hierdie woorde van My hoor en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met ‘n dwaas wat sy huis op sand gebou het. (Mat. 7:24-26)

Om oor te gesels:
Jesus sluit die Bergrede af en sê dat ons hierdie woorde ter harte neem en dit doen, dan is ons lewens op ’n stewige fondament gebou. Jesus is die Rots wat nooit sal wankel nie en ons kan onsself aan Hom toevertrou.
As gelowiges word ons genooi om hierdie woorde van Jesus nie maar net te hoor en sê dis mooi nie, ons moet dit elke dag te onthou en te doen.

 • Wat het jou die meeste van die Bergrede (Mat. 5-7) die afgelope tyd aangespreek?
 • Wat sal jy graag meer wil doen?
 • Vir wie kan jy prakties Jesus se liefde in die volgende tyd gaan wys?

Gebed
Here Jesus, dankie dat ek U woorde kan hoor. Dankie dat U my Rots is. Help my om U te volg en te vertrou en doen. Amen.

Vrydag 15 Januarie

Matteus 7:21-23
21 “Nie elkeen wat vir My sê: ‘Here, Here,’ sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. 22 Baie sal daardie dag vir My sê: ‘Here, Here, het ons dan nie in u Naam gepreek nie, deur u Naam bose geeste uitgedryf en deur u Naam baie wonders gedoen nie?’ 23 Dan sal Ek openlik vir hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My af, julle wat die wet van God oortree.” (Mat 7:21-23)

Om oor te gesels:
Jesus is besig om die Bergrede af te sluit en spreek die mense aan wat godsdienstig geklink het maar geen lewende verhouding met Hom gehad het nie. Om Jesus te ken en uit daardie verhouding te leef is die kern. Vandaar dat Jesus heeltyd ons aanmoedig dat ons woorde en dade ooreenstem. Ons kan nie skynheilig wees en net dinge doen om deur mense raakgesien te word nie.
Wanneer ons sonder liefde vir God en mense optree, is ons besig om die wet te oortree.
Hierdie harde woorde wil vandag vir ons ’n spieël wees om ons aan te moedig om die Vader se wil te doen en Jesus se liefde uit te leef.

Gebed
Hemelse Vader, help my om U wil te doen. Mag ek U meer en meer ken en doen wat U van my vra. Amen.

Donderdag 14 Januarie

Matteus 7:15-20
17“’n Mens se lewe is soos ’n vrugteboom: goeie vrugtebome dra goeie vrugte en slegte bome dra slegte vrugte. 18 ’n Goeie boom kan tog nie slegte vrugte dra nie en ’n slegte boom kan ook nie goeie vrugte oplewer nie. 19 Daar wag groot probleme op alle bome wat slegte vrugte dra. Hulle word eenvoudig afgekap en in die vuur gegooi. Dus, as julle wil weet watter mense die goeie nuus verdraai, moet julle maar net gaan kyk hoe hulle leef. Hulle lewens wys watter soort vrugte hulle dra. (Mat 7:17-19 DB)

Om oor te gesels:
Jesus waarsku teen die vals profete wie se doen en late nie mekaar ooreenstem nie. Hy gebruik die beeld van ’n vrugteboom en sê dat ons aan ons vrug geken sal word.
As volgelinge van Jesus moet ons woorde, dade en motiewe getuig van wat ons glo. Ons kan nie een ding sê en dan iets anders doen nie. Mense hou ons dop. Ons mag dalk vandag die enigste Bybel wees wat iemand “lees” in die manier wat ons hulle hanteer.
Ons moet in alles die waarheid nastreef en nie meegesleur word deur valshede en onwaarhede nie. Laat ons God vandag verheerlik in alles wat ons doen.
Laat die vrug van die Gees in Gal. 5:22 ons riglyn wees: “liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.

Gebed
Here, help my om vandag vrug te dra en dat wat ek sê en doen U sal verheerlik. Amen.

Woensdag 13 Januarie

Matteus 7:12-14
12“Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dit is tog waarop dit neerkom in die wet en die profete.” (Mat 7:12 AFR83)

Om oor te gesels:
Hierdie woorde van Jesus staan bekend as die “goue reël”. Baie godsdienste stel dit andersom, op ’n negatiewe manier: “Moenie aan ander doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie.”
Jesus stel dit juis positief sodat ons eerste reageer. Die Boodskap vertaal dit treffend: “As daar een goue reël is waarvolgens julle moet lewe, is dit die volgende: vra julle elke dag af hoe julle wil hê ander mense teenoor julle moet optree. Gaan tree dan eerste so teenoor hulle op. As julle so leef, doen julle alles wat die Bybel van julle vra.” (Mat 7:12 DB)

Net hierna gebruik Jesus die beeld van die breë en smal weg om ons te herinner dat dit moeiliker is om die regte ding te doen, want dit vra groot opofferings.

Kom ons leef vandag die “goue reël” positief en doen eerste goed aan iemand anders. Vir wie gaan jy vandag iets doen?

Gebed
Here, dit is nie altyd maklik om die regte ding te doen nie. Help my om vandag juis vir iemand iets goeds te doen en so U koninkryk vandag te laat kom. Amen.

Dinsdag 12 Januarie

Matteus 7:7-11
“7 Vra, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal kry; klop, en vir julle sal oopgemaak word, 8 want elkeen wat vra, ontvang; en elkeen wat soek, kry; en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. 9 “Watter mens onder julle sal vir sy seun ‘n klip gee as hy brood vra, 10 of ‘n slang as hy vis vra? 11 As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan dié wat dit van Hom vra?” (Mat. 7:7-11)

Om oor te gesels:
Jesus moedig ons aan om aan te hou na God in gebed te soek. Ons moenie dink dit help nie en daarom bid ons nie. Ons moet aanhou vra vir o.a. meer liefde en wysheid, soos Jakobus 1:5 ons ook herinner.
Jesus sê dat ons Vader vir ons lief is en vir ons omgee. Hy sorg vir ons. Net soos ons nie vir ons kinders slegte dinge sal gee nie, sal Hy ook nie. Die Vader weet die beste en ons kan Hom daarmee vertrou.
Deel jou hart met Hom. Hy verstaan beter as wat jy dink of voel.

Gebed
Ons Vader, dankie dat ek kan bid. Dankie dat U vir my sorg. Mag ek nie moeg word om steeds in gebed my hart met U te deel en te vra nie, want U ken my behoeftes. Amen.

Maandag 11 Januarie

Matteus 7:1-6
1 “Moenie oordeel nie, sodat oor julle nie geoordeel word nie; 2 met dieselfde oordeel waarmee julle oor ander oordeel, sal oor julle geoordeel word, en met dieselfde maat waarmee julle vir ander meet, sal vir julle gemeet word.
3 “Waarom sien jy die splinter raak wat in jou broer se oog is, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? 4 Of hoe kan jy vir jou broer sê: ‘Wag, laat ek die splinter uit jou oog uithaal,’ en intussen is daar ‘n balk in jou eie oog? 5 Huigelaar! Haal eers die balk uit jou eie oog uit, dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broer se oog uit te haal.

Om oor te gesels:
As ons verder deur die Bergrede gaan, wys Jesus dat ons versigtig moet wees met ons oordeel. Partymaal wil ons onsself regverdig en nie erken dat ons verkeerd is nie.
Dit wat ons in ander mense irriteer, is dikwels dinge wat onsself doen of nie van hou nie. Dit is makliker om ander se foute raak te sien, eerder as ons eie.
Kom ons oordeel minder en help mekaar in liefde reg, want so laat ons die koninkryk van Jesus kom.

Gebed
Here, ek sien nie altyd my eie foute raak nie en oordeel maklik. Help my om my eie foute te erken en help my om mense met liefde te hanteer. Amen.

Saterdag 9 Januarie

Matteus 6:1-4
1 “Moenie julle godsdienstige pligte in die openbaar nakom om deur mense gesien te word nie, want dan kry julle geen beloning van julle Vader wat in die hemel is nie. 2 “As jy byvoorbeeld armes help, moet dit nie uitbasuin nie… 3 Nee, as jy iets vir die armes gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, 4 sodat jou goeie daad verborge kan bly. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon.” (Mat. 6:1-4)

Om oor te gesels:
Jesus maak ons geloof baie prakties en praat oor wat ons doen. Ons kan nie God probeer beïndruk deur voor mense vir ander mense iets te gee en dan te dink dat ons iets goeds gedoen het nie.
Ons moet met so ’n gesindheid gee dat ons ons linker- en regterhand nie weet wat ons doen nie. Niemand behalwe die Vader hoef te weet nie. Op hierdie manier bring ons die koninkryk van God juis vir mense wat dit nodig het.
Hierdie “armes” is nie altyd mense wat jy nie ken nie en waarmee jy jou gewete sus nie. Partymaal is dit naby mense, selfs familie, wat die Here jou in staat stel om hulle te help. Ons moet vir wysheid bid dat die Here vir ons wys waar ons ’n verskil kan maak, sonder om dit uit te basuin en ons met die regte gesindheid gee.

Gebed
Here, help my om met ’n oop hand te gee waar U vir my wys om te gee. Mag ek met die regte hart gee en help waar ek kan. Ek wil U hiermee vertrou. Amen.

Vrydag 8 Januarie

Matteus 5:48
“Wees julle dan volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is.” (Mat. 5:48 AFR83)

Om oor te gesels:
Terwyl Jesus met die Bergrede besig is, sê Hy dat ons amper hierdie vreemde woorde: ons moet ook volmaak wees. Ons eerste reaksie is dat dit nie moontlik is nie en daarom gaan ons nie eers probeer nie.
Die Boodskap vertaling help ons om hierdie vers beter te verstaan:

“Julle moet soos julle hemelse Vader wees. Hy het almal hier op die aarde lief. As julle ook vol liefde en respek optree teenoor almal met wie julle te doen kry, doen julle presies wat die wet van julle vra. Dan stap julle in julle hemelse Vader se voetspore. Dan is julle net soos Hy!” ‭‭(Mat.‬ ‭5:48‬ ‭DB‬‬)

Soos ‘n kind ‘n ouer gelukkig wil maak, so maak ons die Vader se hart bly, wanneer ons doen wat Hy van ons vra. Hoe meer ons dit doen, hoe makliker word dit. Ons doen dit uit liefde vir Hom en nie uit vrees nie.

Gebed
Here, dankie dat U volmaak is. Dankie dat U vir my lief is. Ek wil graag in U voetspore stap. Help my om vandag te doen wat U van my vra. Amen.

Donderdag 7 Januarie

Matteus 5:38-48
44 Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle vyande liefhê, en julle moet bid vir dié wat vir julle vervolg, 45 sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immers sy son opkom oor slegtes en goeies, en Hy laat reën oor dié wat reg doen en oor dié wat verkeerd doen. 46 As julle net dié liefhet wat vir julle liefhet, watter loon kan julle dan nog verwag? (Mat. 5:44-46)

Om oor te gesels:
Jesus gaan voort om in die Bergrede oor verhoudings te praat. Mense het gedink dat jy maar mense kan terugkry as hulle iets aan jou gedoen het en dat jy jou vyande kan haat. Jesus kom wys en gee ’n nuwe opdrag. Ons moet ons vyande liefhê en vir hulle bid.
Dit is egter moeilik, maar ons kan begin deur te bid dat die Here ons harte verander om met ’n nuwe gesindheid na die mense om my te kyk.
In plaas daarvan dat ek vir iemand kwaad is, of jaloers is, dat ek vir hom/haar sal bid. Vra die Here om jou hiermee te help. Dit bly ’n proses en gebeur nie oornag nie.

 • Vir wie wil jy vandag bid?
 • Is daar iemand wat die Here op jou hart lê?

Gebed
Here, dit is vir my moeilik om te vergewe.
Here, leer my om te kan bid vir mense wat my te na kom.
Here, leer my om U lief te hê sodat ek my vyande ook kan liefhê. Amen.

Woensdag 6 Januarie

Matteus 5:27-37
Laat julle ‘ja’ eenvoudig ‘ja’ wees en julle ‘nee’, ‘nee’. Wat meer gesê word as dit, kom van die Bose.” (Mat. 5:37)

Om oor te gesels:
Jesus praat oor verhoudings en dat ons optrede in verhoudings implikasies het. Ons moet altyd die beste in verhoudings koester.
Ons moet altyd probeer om verhoudings te herstel, en nie net soek na verskonings om hulle te verbreek nie.
Jesus beklemtoon hoe belangrik dit is om die waarheid te praat en vertroue met jou woorde in te boesem. Ons moet die erns van ons woord nie onderskat nie.

 • Beywer jy om jou verhoudings te koester? Wat kan jy vandag doen vir iemand naby aan jou?
 • Maak jy erns met jou woorde?

Gebed
Here, ek faal baie keer in my verhoudings, maar help my om dit altyd te koester. Mag my woord my eer wees en so aan U al die eer gee. Amen

Dinsdag 5 Januarie

Matteus 5:17-26
17 “Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle hulle volle betekenis te laat kry.
20 Ek sê vir julle: As julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as dié van die skrifgeleerdes en die Fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie.”
(Mat. 5:17, 20)

Om oor te gesels:
Jesus is besig met Sy Bergrede en sê vir almal wat na Hom luister dat Hy nie die wet en die profete (Ou Testament) kom ongeldig maak het nie, maar dat Hy juis vir hulle kom wys het wat die bedoeling en volle betekenis daarvan was. Die mense van daardie tyd het gedink dat as jy doen wat die wet sê sonder dat jou hart daarin is, kan dit as getrouheid aan die Here beskou word.

Jesus haal uit die wet aan en praat dan oor versoening. Ons moet in vrede met mekaar leef. As jy weet iemand het iets teen jou, moet jy eers gaan vrede maak. Koester die verhouding. (Mat 5:23-24)
Dit is verseker moeilik, maar op hierdie manier help ons die koninkryk van God kom.

 • Is daar iemand met wie jy vandag vrede moet maak? Of liefdevol mee moet praat?

Gebed
Here, dit is moeilik om die regte ding te doen. Partymaal wil ek liewer net doen soos wat ek dink, en dink dis genoeg, maar help my om U koninkryk te laat kom. Help my om in vrede te leef. Amen.

Maandag 4 Januarie

Matteus 5:13-16
13 “Julle is die sout vir die aarde. Maar as sout verslaan het, hoe kry ‘n mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi, en die mense vertrap dit.
14 “Julle is die lig vir die wêreld. ‘n Stad wat op ‘n berg lê, kan nie weggesteek word nie; 15 ook steek ‘n mens nie ‘n lamp op en sit dit onder ‘n emmer nie maar op ‘n lampstaander, en dit gee lig vir almal in die huis. 16 Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik.” (Matt 5:13-16)

Om oor te gesels:
Nadat Jesus die saligsprekinge gedeel het en vir Sy volgelinge gesê het dat hulle geseënd sal wees, ook as dit swaar gaan met hulle, moedig Jesus hulle aan met hierdie twee treffende beelde. Hulle en ons is die sout vir die aarde en lig vir die wêreld.
Met beide hierdie beelde mis jy dit dadelik as dit nie daar is nie. As daar nie sout in kos is nie, proe jy dit en as daar nie lig is nie, sien jy net donkerte.
Jesus moedig ons aan om met alles wat ons doen aan ander te wys dat Hy dié verskil in ons lewens is. Dit gaan nie daaroor dat mense ons eer en waardeer vir wat ons doen nie, maar dat die Vader in die hemel verheerlik sal word.

 • Waar kan jy vandag vir iemand iets doen sodat hy/sy die Vader se goedheid sal beleef?

Gebed
Here, soms voel ek nie of ek vir iemand iets kan beteken nie, maar U roep my op om ’n verskil te maak waar ek vandag is. Help my om vandag vir iemand sout en lig te wees. Amen.

Saterdag 2 Januarie

Psalm 131
Selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie, Here. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is. 2 Ek het rus en kalmte gevind. Soos ‘n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. 3 Wag op die Here, Israel, nou en vir altyd.
(Psalm 131:1-3)

Om oor te gesels:
Om te rus by die Here is ’n bewustelike keuse. Een manier om te rus is nie heeltyd aan jouself te dink nie en ook nie besorg te wees oor dinge wat bo ons vermoë is nie. Ons kan rus en tevredenheid by die Here ervaar, wanneer ons wag op die Here – om bewustelik afhanklik van Hom te leef in alles wat ons doen.

 • Wat is dit waaroor jy jou onnodig bekommer en besorg is waaraan jy niks kan doen nie?
 • Waaroor is jy besorg wat binne jou vermoë is om te kan verander?
 • Wat beteken dit vir jou om te wag op die Here?

Gebed
Here, laat my nie besorg wees oor dinge wat ek nie kan verander nie. Laat ek dinge raaksien wat ek wel kan verander en gee my die wysheid om te kan onderskei tussen die twee. Ek wil my rus en tevredenheid in U beleef. Amen.

Vrydag 1 Januarie

Matteus 11:28-30
28 “Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. 29 Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. 30 My juk is sag en my las is lig.” (Mat. 11:28-30)

Om oor te gesels:
Hierdie is seker een van die bekende uitnodigings van Jesus, maar ook een van die moeilikstes. Ons sukkel om te rus en oor te gee. Lees hierdie teks in die Boodskap vertaling en mag dit jou inspireer vir die jaar wat voorlê.

“Daarom wil Ek julle uitnooi: Voel julle moeg vir hierdie lewe? Knak julle knieë onder al die probleme en verantwoordelikhede wat julle moet dra? Het julle godsdiens leeg geword sodat dit julle geestelike dors nie meer les nie? Kom dan na My toe! Ja, kom wy jou lewe aan My toe. By My sal jy weer die sin van die lewe ontdek.
“Kom luister na wat Ek vir jou oor jou lewe wil leer. Ek sal jou leer dat geluk nie is om heeltyd net vir jouself te leef nie. Jy sal ontdek wat dit beteken om nog vir ander mense tyd en liefde oor te hê.
29 “Kom ontdek watter vreugde dit bring om te leef soos God wil hê jy moet leef.
“Dis nie moeilik om so te leef nie; om die waarheid te sê, 30 as jy so begin leef, sal jy agterkom hoe lekker die lewe regtig kan wees.”
(Mat. 11:28-30 Die Boodskap)

Gebed
Here, hierdie is my begeerte en wens vir die nuwejaar. Mag ek die sin en vreugde van die lewe saam met U ontdek. Amen.

Donderdag 31 Desember

Jesaja 40:28-31
28Weet jy dan nie, het jy nog nie gehoor nie? Die Here is die ewige God, Skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, Hy raak nie afgemat nie en sy insig is ondeurgrondelik. 29 Hy gee die vermoeides krag, Hy versterk dié wat nie meer kan nie. 30 Selfs jongmanne word moeg en raak afgemat, selfs manne in hulle fleur struikel en val, 31 maar dié wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie. (Jesaja 40:28-31)

Om oor te gesels:
Ons is aan die einde van 2020 en jy mag dalk moeg voel en nie kans sien vir wat voorlê nie. Dalk was hierdie jaar vir jou baie moeilik gewees en is jy bekommerd oor wat die volgende jaar vir jou inhou.
Jesaja kom gee vir die volk die belofte dat die Here, die ewige God en Skepper hulle en ons nooit sal alleen los nie.
Hy is die een wat vir ons krag gee as ons nie meer kan nie. Ons kan Hom daarvoor vertrou.

 • Om te rus in die Here beteken om jouself aan Hom oor te gee. Om te erken as jy moeg en afgemat geraak het. Om te erken as jy gestruikel het. Die Here tel ons weer op.
 • As jy terugkyk op die jaar kan jy sien hoe die Here jou gedra het, toe jy gedink het jy kan nie meer nie. Sê vir die Here daarvoor dankie.
 • Mag jy ervaar hoe die Here vir jou nuwe krag gee en jou op arendsvlerke laat vlieg en dat jy nie sal moeg word nie.

Gebed
Here, dankie dat U my hierdie jaar gedra het toe ek nie meer kon nie. Dankie dat U nie moeg en afgemat word nie. Dankie dat U my altyd optel en op arendsvlerke laat vlieg. Dankie dat U so getrou is. Amen.

Woensdag 30 Desember

Psalm 94
18 Toe ek gedink het my voete gly, het u troue liefde my regop gehou, Here. 19 Toe ek met baie onrus in my binneste sit, het u vertroosting my tot rus gebring. (Psalm 94:18-19)

Om oor te gesels:
Party maal beleef ons nie die Here se rus oor die onrus wat in ons leef. Die Psalmskrywer kyk om hom en wonder hoekom dinge gaan soos dit gaan. Hy sien onreg raak en mense wat net doen wat hulle wil, terwyl hyself swaarkry. Hy besef dan dat hy ook sy onrus aan die Here moet oorlaat, want vers 13 sê: “vir wie U rus gee na tye van teëspoed”. Die Here se troue liefde hou hom regop en gee rus. Die Here het hom gehelp.

 • Daar mag dinge wees wat onrus in jou veroorsaak. Gee dit vandag vir die Here, sodat jy ook Sy rus kan beleef.
 • Die Here sélf bring vertroosting en rus. Weet dat Sy troue liefde ons regop hou. Hy is die enigste Een wat help.

Gebed
Here, dit is so maklik om op alles te fokus wat my onrustig maak en dit oorweldig my soms. Help my om my onrus vir U te gee, sodat ek U vertroosting en rus kan ervaar. Dankie dat U liefde my altyd regop hou. Amen.

Dinsdag 29 Desember

Psalm 23
Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. 2 Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is (Psalm 23:1-2)

Om oor te gesels:
Een van die maniere om God se rus te ervaar, is om te erken dat Hy ons Herder is. Hy is die Een wat in beheer is en ons versorg. Wanneer ek toelaat dat die Here soos ’n herder vir my sorg, kan ek Sy rus en groen weivelde ervaar. Ek sal dan ook niks kort kom nie.

Hierdie rus in die Here beteken nie dat dit altyd net maklik is nie. Psalm 23:4 herinner ons dat selfs as dit moeilik gaan en ons donker dieptes gaan is die Here steeds daar.

 • Laat jy toe dat die Here jou Herder is sonder om heeltyd self beter te wil weet wat jy nodig het?
 • Waar ervaar jy die Here se rus in groen weivelde?
 • Hou vas aan die wete dat jy nooit alleen is nie!

Gebed
Here, U is my Herder! Dit is my verlange en my getuienis. Mag ek vandag U rus in groen weivelde ervaar. Selfs al gaan dit moeilik, weet ek dat U by my is, want in U hande is ek veilig. Amen.

Maandag 28 Desember

Psalm 62
6 Net by God vind ek rus, want op Hom vertrou ek. 7 Net Hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek stewig staan. 8 God is my redding en my krag. Hy is my rots, my sterkte, God is my toevlug. (Psalm 62:6-8)

Om oor te gesels:
Ons gaan hierdie week stilstaan by rus. Wat beteken dit om in die Here te rus. Jy mag dalk nou met vakansie wees of jy kan werk en uit sien na rus. Jy kan egter in die Here rus as jy werk of as jy met vakansie is. Dit gaan oor ’n ingesteldheid.

 • Het jy behoefte om te rus in die Here?
 • Wat sal jy vir die Here wil sê as jy by Hom kom rustig word? Dink na oor hierdie teks terwyl jy met die Here praat.
 • Maak vandag iewers tyd om weer hierdie teks te lees en by die Here tyd te spandeer en te rus. Probeer om vers 6 te memoriseer.

Gebed
Here, ek wil vandag by U kom rus. Ek raak so besig dat ek vergeet om net tyd saam met U te spandeer en in U liefde te rus. Help my om vandag weer by U rus te vind, want ek weet ek kan U vertrou. Amen.

Saterdag 26 Desember

Matteus 11:2-6
Johannes het in die tronk gehoor wat Christus alles gedoen het, en het toe deur sy volgelinge ‘n boodskap aan Hom gestuur om te vra: “Is U die Een wat sou kom, of moet ons ‘n ander een verwag?”  Jesus antwoord hulle: “Gaan vertel vir Johannes wat julle hoor en sien: Blindes sien, lammes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, en aan armes word die evangelie verkondig. En gelukkig is elkeen wat nie aan My begin twyfel nie.”

Om oor te gesels:

 • Het jou omstandighede jou al ooit laat twyfel of Jesus die antwoord is op alles in jou lewe? Watter omstandighede is daar tans wat jou laat twyfel?
 • Jesus probeer nie oortuig nie, maar wys na al die wonderwerke wat hy reeds besig is om uit te voer. Is daar wonderwerke in jou lewe wat terugwys na Jesus? Dink aan die kleinste wonders in jou dag!
 • Wanneer omstandighede jou oorweldig, hoe kan jy eerder meer staatmaak op die Here in daardie omstandighede?

Gebed:
Here van my lewe,
Na al die feesvieringe en besig wees van Kersfees, staan ek stil en wonder waaroor alles werklik gaan. Waaroor al die voorbereidings en harde werk gegaan het. En ek besef dat ek dalk my fokus bietjie verloor het.
Here, ek het meer op self, familie en die liggies van Kersfees gefokus. Ek het meer op die probleme, spanning en bekommernisse wat steeds teenwoordig is gefokus. En dan wonder ek of U steeds die oplossing op alles in my lewe is.
Here, ek is jammer. Ek is skuldig. Ek vra vergifnis. Here, help my ongeloof. Here, help my fokus. Here, help my. Ek weet ek is ‘n mens met soveel tekortkominge. Here, sal U asb elke tekortkoming gebruik om U naam groot te maak en aan te vul sodat ek meer op U vertrou.
Dankie Here dat U steeds dié een is. Dankie dat U steeds werklik die Here van my lewe is.
Amen

Donderdag 24 Desember

1 Johannes 1:1-4
67Sagaria, die kindjie se pa, is met die Heilige Gees vervul en het as profeet gesê: 68“Lofwaardig is die Here, die God van Israel, want Hy het sy volk in genade opgesoek en vir hulle verlossing bewerk. 69’n Sterk Verlosser het Hy vir ons laat opstaan uit die huis van sy dienaar Dawid. 70So het die Here dit reeds van oudsher belowe deur die mond van sy heilige profete: 71om ons te verlos van ons vyande en uit die hand van al ons haters; 72om Hom te ontferm oor ons voorvaders en sy heilige verbond te onthou. 73Met ‘n eed het Hy dit bevestig aan ons voorvader Abraham dat Hy sou gee dat ons, 74gered uit die hand van vyande, Hom onbevrees kan dien 75in vroomheid en opregtheid al die dae van ons lewe. 76“En jy, kindjie, ‘n profeet van die Allerhoogste sal jy genoem word, want jy sal voor die Here uit gaan om sy pad gereed te maak, 77om kennis van verlossing aan sy volk mee te deel: verlossing deur vergifnis van hulle sondes, 78danksy die genadige ontferming van ons God. Soos die môreson sal Hy opgaan en uit die hoogte op ons afstraal, 79om lig te bring aan dié wat in duisternis en in die skaduwee van die dood lewe, om ons voetstappe te rig op die pad van vrede.”

Om oor te gesels:

 • Hoe dink jy het Sagaria gevoel toe hy die belofte van ‘n kind ontvang het? Het die Here al ooit vir jou ‘n belofte in jou hart gegee wat vir jou amper onmoontlik voel? Hoe verskil of stem jou reaksie op die belofte met die van Sagaria?
 • Sagaria se reaksie was lofprysing toe sy belofte vervul is? Hoe sou jy reageer as God die belofte aan jou nakom?
 • Sagaria het ‘n gebed oor sy kind gebid. Watter gebede bid jy oor die vervulling van beloftes in jou lewe?

Prakties
https://www.youtube.com/watch?v=-el5p7V2z7k
Deel met mekaar waarvoor julle bid vir julleself en julle gesin. Deel met mekaar waarvoor julle die Here vertrou. Bid dan elkeen vir die person regs van jou. Julle kan selfs die gebede skryf en vir mekaar gee.

Gebed:
Here van my lewe,
Dankie Here dat ek nie te vuil is vir U om skoon te maak nie. Dankie Here dat ek nie te stukkend is vir U om te genees nie. Dankie Here dat ek nie te ver is vir U om by my te wees nie. Dankie Here dat ek nie te sondig is om te vergewe nie. Dankie Here dat ek nie te waardeloos is om lief gehê te word nie.
Ek is so jammer here dat ek kla in my onstandighede eerder as wat ek vashou aan U beloftes. Vergewe asb my ongeloof en gebrek aan vertroue. Ek weet U het ‘n wonderlike plan vir my lewe. Dankie vir die oorvloed seëninge wat U reeds vir my gegee het. Dankie Here vir die manier waarop U reeds besig is om U beloftes te vervul.
Amen

Woensdag 23 Desember

1 Johannes 1:1-4
1Van die begin af was Hy daar. Ons het Hom self gehoor; ons het Hom met ons eie oë gesien; ja, ons het Hom gesien en met ons hande aan Hom geraak. Hy is die Woord, die Lewe. 2Die Lewe het gekom; ons het Hom gesien en is getuie daarvan, en ons verkondig aan julle die Ewige Lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. 3Hom wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan júlle, sodat julle aan ons gemeenskap deel kan hê. En die gemeenskap waaraan ons deel het, is dié met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus. 4Dit skryf ons sodat ons blydskap volkome kan wees.

Om oor te gesels:

 • Hoe het jou verhouding met God begin? Waarom het jy vir ‘n verhouding met God gekies?
 • Waarom is jy deel van ‘n geloofsfamilie? Hoe help ‘n geloofsfamilie jou om God te volg?
 • Hoe dien jy ander mense as gevolg van jou liefde vir God?

Prakties
https://www.youtube.com/watch?v=QPwd_TQpsHY
Skryf ‘n storie van julle gesin se storie saam met die Here van die afgelope jaar. Sit fotos by en vertel van die hoogtepunte en die laagtepunte.

Gebed:
Here van my lewe,
Dankie vir die Skrif, die aanbiddingsliedere en gebede wat ons van ander ontvang het. Dankie da tons kan sien en hoor hoe U ‘n pad stap met U mense. Help my om ook so ‘n getuienis vir ander te kan bied. Help my om U lig te reflekteer in die donker wêreld. Dankie dat U ons oorvloedig seen. Dankie dat ons tot seen van ander kan wees. Help ons om in word en daad getrou U natevolg en te getuig van U grootheid. Mag lof en danksegging konstant uit ons harte loop!
Amen

Dinsdag 22 Desember

Psalm 103:1-5

_1Van Dawid. Ek wil die Here loof, met alles wat in my is, wil ek sy heilige Naam loof. 2Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. 3Dit is Hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, 4wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, 5wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arend skenk._

Om oor te gesels:

– Wat het die Here vir jou in die afgelope jaar gedoen?

– Hoe het God vir jou gesorg en liefde bewys?

– Het jy al getuig van God se voorsienigheid? Vir wie sal jy vandag vertel van God se liefde?

Prakties

Maak ‘n Dankie Houer vir die volgende jaar. Maak seker daar is ‘n skryfding naby en papiertjies. Begin dan vandag deur neer te skryf waarvoor jy dankie wil sê. Maak seker julle beskryf ‘n bietjie meer oor die dag en omstandighede waarvoor jy dankie sê, sodat julle volgende jaar kan onthou waarvan julle gepraat het.

Gebed:

Here van my lewe,

Dankie, vir alles wat U reeds lewe lank vir my gee. U gee werklik in oorvloed. U het my omring met mense wat altyd na my kyk. U het my familie en vriende gegee wat my elke dag in woord en daad liefhet. Dankie vir mense wat my oplig en my help om my oë weer op U te laat fokus.

Dankie ook, Here, dat U my veilig bewaar het. U beskerm my teen die dinge wat lyk asof dit by ander spook. U help my om beter keuses te maak en gee my raadgewers om my te help met die moeilike besluite van die lewe. U praat op soveel maniere met my sodat ek altyd weet dat U naby is.

En Here, ek is so dankbaar dat ek diegene rondom my veilig en geliefd hou. Ek hoop dat u my die vermoë gee om elke dag vir hulle te wys hoeveel dit saak maak. Ek hoop dat u my die vermoë gee om aan hulle dieselfde liefde te gee as wat hulle aan my bewys het.

Ek is uiters dankbaar vir al u seëninge in my lewe, Here. Dankie dat ek daarvan bewus mag wees. U is goed. U voorsien. Dankie Here.

Amen

Maandag 21 Desember

Lukas 1:46-55

46En Maria het gesê: “Ek besing die grootheid van die Here, 47ek juig oor God, my Verlosser, 48omdat Hy na my in my geringheid omgesien het. Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem, 49omdat Hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het. Heilig is sy Naam! 50Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan dié wat Hom eer. 51Kragtige dade het Hy met sy arm verrig: hoogmoediges in hulle eiewaan het Hy uitmekaargejaag; 52maghebbers het Hy van trone afgeruk en geringes verhoog; 53behoeftiges het Hy oorlaai met goeie gawes en rykes met leë hande weggestuur. 54Sy dienaar Israel het Hy te hulp gekom deur te dink aan sy beloftes van ontferming 55soos Hy dit toegesê het aan ons voorvaders, aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid.”

Om oor te gesels:

– As jy jou storie saam met die Here sou neerskryf, hoe sou dit lyk? Sou jy dit as ‘n loflied kon beskryf? Waarom of waarom nie?

– Weet jy van verhale of stories waar God goed was vir jou ouers en jou voorouers? Herinner jouself aan God se storie saam met jou familie voor jou.

– Waar het God jou al bygestaan in jou lewe? Herinner jouself aan jou eie reis saam met die Here.

Prakties

Kies saam as ‘n gesin ‘n loflied waarvan julle hou en wat diep betekenis vir julle het. Sit dit op julle fone as julle “ringtone”. Luister ook deur die dag daarna. Kyk of julle al die woorde van die lied kan saamsing.

Gebed:

Here, ons Here, hoe groot is U nie; U word oor die hele aarde geprys!

Alles wat U in die hemelruim gemaak het, vertel hoe groot U regtig is.

Uit die blou lug klink simfonieklanke wat aan U lof bring.

Deur swak en klein mensies word u groot krag hier op aarde uitgebasuin, deur ’n baba wat geluidjies maak of ’n pap babatjie in ’n ma se arms.

U groot krag laat almal wat met U probeer baklei gou-gou stil word.

As ek opkyk na alles wat U in die hemelruim gemaak het, al die planete, die maan, melkwegstelsels en miljoene sterre, snak ek na my asem as ek sien hoe piepklein die mens regtig is.

Hoekom gee U vir hom om?

En tog, hoeveel gee U nie om vir hierdie piepklein mensie nie!

Dink net: U sorg vir hom. Hy is vir U baie belangrik.

U het hom so belangrik gemaak dat hy amper soos U is;

U behandel hom soos ’n koning; U gee ’n baie hoë posisie aan hom. U wil hê dat die mens oral moet wys hoe groot U is. Hy is mos u verteenwoordiger. Hy regeer oor die hele aarde.

U laat hom soos ’n groot leier oor u handewerk regeer. Hy moet vir alles sorg wat U gemaak het.

Veral die diere is van hom afhanklik – die vee, wilde diere, voëls en visse.

Here, ons Here, hoe groot is U nie; U word oor die hele aarde geprys!

Amen (Psalm 8)

Saterdag 19 Desember

Matteus 22:34-40

34Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle bymekaargekom, 35en een van hulle, ‘n wetgeleerde, het Hom met ‘n vraag probeer vastrek. 36“Meneer,” vra hy, “wat is die grootste gebod in die wet?”

37Jesus antwoord hom: “ ‘Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel’ en met jou hele verstand. 38Dit is die grootste en die eerste gebod. 39En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’ 40In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat.”

Om oor te gesels:

– Wat staan vir jou uit van hierdie teksverse? Hoe sou jy vir iemand anders hierdie gebooie verduidelik sodat hulle kan verstaan wat belangrik is om te doen?

– Waarom sou Jesus sê ons moet ander liefhê soos onsself? Wat kom eerste? Wat beteken dit prakties? Hoe leef jy dit uit?

– Hoe kan ons God se naam groot maak deur die manier waarop ons vir mense lief is? Hoe gaan jy vandag vir mense lief wees? 

Prakties

Maak ‘n klompie harte as versierings vir julle Kersboom, etenstafel of leefarea. Terwyl julle die harte maak vertel vir mekaar van al die maniere waarop God vir julle lief is en julle dit kan beleef. Deel ook sommer met mekaar van al die maniere waarop julle vir mekaar wys julle is lief vir mekaar.

Gebed:

Here van my lewe,

Ek dank U vandag vir die voorreg om vir ander te kan intree. Ek was al so dikwels die ontvanger van ander se gebede dat ek besef hoe kosbaar dit is.

Eerstens vra ek dat U my skoonwas van enige sonde wat ek nog nie bely het nie, sodat my gebede vir ander nie verhinder word nie. Ek dank U dat ek deur U kosbare naam, broos na U toe kan kom en met selfvertroue kan bid en weet dat U my gebede sal aanhoor.

Ek bring almal in my gemeenskap, my stad en my geloofsfamilie na U toe. Begin asseblief by diegene wat U reeds volg en staan hulle by om ander ten goede te beinvloed. Laat hulle die sout en lig wees wat ander na U toe lei. Verdiep hulle liefde vir U en vir mense rondom hulle. Beskerm hulle teen skynheiligheid en versoekings wat U koninkryk skade kan berokken.

Rig leiers op wat U getrou sal volg ten koste van alles. Rig pa’s se harte  op hulle kinders en families se harte op U. Help hulle om ‘n voorbeeld van U te wees en maak hulle sterk in hul geloof. Versterk my eie familie en almal vir wie ek lief is, Here. Mag ons liefde vir U ons versterk om ander lief te hê, hulle te vergewe en ‘n verskil in die wêreld te maak.

Ek bid vir onderwysers, studente en vir almal in leiers posisies, plaaslik en regoor die wêreld. Rig hulle denke op U en omring hulle met goddelike raadgewers wat integriteit en regverdigheid voorop stel. Staan hulle by om U hoog te ag en U nie te ignoreer nie.

Stuur herlewing Here! Ek bid vir die verlorenes, die hartseer, die eensames, die siekes, die bedroefdes, en hulle wat gevange is, tussen fisiese en/of psigiese tronkmure.

Stuur asseblief U troos, U vrede en U kalmerende teenwoordigheid aan diegene sonder hoop. Beskerm die weerloses, Here en hou hulle styf naby aan U hart.

Ek bid dat arbeiders regoor die wêreld U groot Naam sal uitdra. Here, my hart gaan uit na vervolgde Christene ook. Maak hulle dapper en laat hulle veilig voel in U goddelike beskerming. Ek bid dat U spoedige bekering sal bring onder diegene wat die onskuldiges vervolg.

Bind die mag van satan en versterk gelowiges wêreldwyd. Daar is so baie behoeftes, Jesus, maar U is genoeg vir elke behoefte. U naam is Almagtig en U krag is groot!

So dit is U naam waarin ek bid en glo.

Amen

Vrydag 18 Desember

Johannes 3:16-19

16“God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê. 17God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom gered kan word. 18Wie in Hom glo, word nie veroordeel nie; wie nie glo nie, is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste Seun van God glo nie. 19En so kom die skeiding: die lig het na die wêreld toe gekom, en tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad, want hulle dade was sleg.

Om oor te gesels:

– Wat is jy bereid om uit liefde te gee? Watter opoffering is net te groot om te vra?

– Wat sou gebeur indien God gevoel het daar is net sekere opofferings wat te groot is? Opofferings wat Hy nie kan maak nie, omdat Hy trots is, of God is?

– Wat is die verskil tussen ons houding en God se houding as dit kom by liefde? Praat met die Here oor wat Sy wil is vir jou as dit kom by liefde.

Prakties

Maak ‘n klompie harte as versierings vir julle Kersboom, etenstafel of leefarea. Terwyl julle die harte maak vertel vir mekaar van al die maniere waarop God vir julle lief is en julle dit kan beleef. Deel ook sommer met mekaar van al die maniere waarop julle vir mekaar wys julle is lief vir mekaar.

Gebed:

Here van my lewe,

Ek kom in U teenwoordigheid so bewus van my menslike broosheid en tog oorweldig deur U liefde vir my.

Ek dank U dat daar geen menslike ervaring is waardeur ek kan loop, waar U liefde my nie kan bereik nie.

As ek die hoogste berg klim, is U daar en as ek my in die donkerste vallei van my lewe bevind, is U daar.

Leer my vandag om U meer lief te hê.

Help my om te rus in hierdie liefde wat niks meer vra, as die eenvoudige hart van ‘n kind wat net vertrou nie.

Amen

Donderdag 17 Desember

Openbaring 4:8b

8bHulle het dag en nag sonder om te rus, gesê: “Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, Hy wat was en wat is en wat kom.”

Om oor te gesels:

– As jy vandag ‘n Psalm/lied vir Here moet skryf oor jou belewenis van Hom, hoe sou dit klink?

– Waarvoor is jy in verwondering oor die Here?

– As jy dit in een sin moet saamneem, wat sou die sin wees? Herhaal hierdie sin deur die dag vir jouself.

Prakties

Hoe lyk dit om vir iemand te aanbid? Hoe aanbid julle die Here? Is daar iets wat julle fisies kan doen om julleself en ander te wys julle gaan nou vir God aanbid?

Gebed:

Lord of my life, Abba, Father, you are the Alpha and Omega, the Beginning and the End.

You are the Christ, the Son of the Living God. You are my Creator and my Counsellor, guiding me daily to make wise decisions. You are my Comforter in sorrow, pain, or distress.

I praise you for drawing near to me when I draw near to you.

You are El Roi, the God who sees me, and you are Eternal, Lord.

You are my heavenly Father, and the father of the fatherless. How great are you and your faithfulness, God, day in and day out. You are holy, yet you made a way for me to approach you.

I praise you for being my Helper, and for your Holy Spirit’s conviction, correction, and protection in my life. You are invisible, but I see you with eyes of faith.

You are Jehovah God, and Jehovah Jireh, the One who provides for all my needs.

I praise you as my Jehovah Rapha, my God who heals, and for being Jehovah Rah, My faithful Shepherd.

You are not just King, but you are King of Kings, and Lord of Lords.

And yes, you are Jesus, the name above all names. With my whole heart I praise you, God.

You are Messiah, the soon and coming King. You are omniscient; you know all things.

You are omnipresent; everywhere at all times.

You are my Peace, my Protector, and the High Priest who became my Redeemer and Sacrifice forever. You died to set me free; you rose again and gave me Victory over death. No longer am I enslaved in sin; you are my Salvation, my Rescuer and my Refuge. You give me hope within. I praise you because you are trustworthy and true.

You are my Teacher, and your understanding and wisdom is beyond finite minds; you promise wisdom to me when I ask.

You are the Way, the Truth, and the Life.

Lord, I love that you delight in me and that you rejoice over me with singing. You know the number of hairs on my head, and you are always thinking of me.

You are preparing a place for me so that one day I will live with you forever. Maybe then—and only then—will I be able to praise you adequately in a way not possible here on earth—the way you truly deserve.

All my love, all my praise to you. Lord, oh, Lord.

How excellent is your name in which I pray!

Amen – Rebecca Barlow Jordan

Woensdag 16 Desember

Filippense 4:4-9

4Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly! 5Wees inskiklik teenoor alle mense. Die Here is naby. 6Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. 7En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.

8Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is – watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees – daarop moet julle julle gedagtes rig. 9En wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees.

Om oor te gesels:

– Hoe help danksegging ons met blydskap?

– Hoe help die rig van ons gedagtes ons met blydskap? Waar is jou blydskap as jy op jou probleme fokus? Waar is jou blydskap as jy op jou seëninge fokus?

– Hoe help God se teenwoordigheid in jou lewe jou met blydskap?

Prakties

Gesel vandag oor julle die beste ervaring van Kersfees is. Wat geniet julle die meeste van die hele seisoen? Wat is anders met Kersfees as die res van die jaar?

Gebed:

Here van my lewe;

Die woord oorweldig het gewoonlik negatiewe konnotasies. Dit sê gewoonlik iets is net te veel. Here, vandag wil ek vra dat ek oorweldig sal wees met U. Want daar is nie ‘n “te veel” van U nie.

Here, U seën my elke dag op soveel klein maniere. Te veel om werklik te tel. Dan bring U groot seëninge in ons lewens en ons is oorweldig. U seën ons met meer as wat ons ooit voor kan vra. U seën ons met oorvloedige liefde, genade, goedheid, hoop en beloftes van U. Ek is in verwondering oor die grootheid van U en U liefde en trou aan my.

Met nimmer-eindigende krag en mag, beskerm U my. U teenwoordigheid omring my, stel my gerus en beskerm my wanneer die lewe my wil terneerdruk. Ek is in verwondering van U konstante sagtheid en getrouheid. U hou net aan gee en seën.

Wanneer ek dink oor hoe U gekies het om op te offer vir my sondes, is ek oorweldig deur hartseer en blydskap. U het self op geoffer sodat ek kan leef vir ewig. Dit is ‘n ongelooflike geskenk. Ek is oorweldig deur die blydskap van die Here.

Amen

Dinsdag 15 Desember

Johannes 14:27

“Vrede laat Ek vir julle na; my vrede gee Ek vir julle. Die vrede wat Ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moet nie bang wees nie.

Om oor te gesels:

Vrees het ‘n manier om vreugde te steel. Vrede gee die kans om weer vreugde te kan beleef.

– Watter vrese steel jou vreugde op die oomblik? Is dit wat die Here vir jou wil hê? Waarom of waarom nie?

– Hoe kan jy die vrese neer sit en meer vrede beleef? Hoe gaan jy dit vandag doen?

– Totdat jy meer vrede beleef, hoe kan jy vreugde in jou lewe inbou?

Prakties

Vier vandag. Al voel julle nie daar is iets om te vier nie, vier vandag. Maak iets lekker om te eet vir aandete, versier die tafel, drink en eet uit die mooi eetgerei, en deel alles waarvoor julle dankbaar is met mekaar.

Gebed:

When peace like a river, attendeth my way

When sorrows like sea billows roll

Whatever my lot, thou hast taught me to say

It is well, it is well, with my soul

It is well

With my soul

It is well, it is well with my soul

Though Satan should buffet, though trials should come

Let this blest assurance control

That Christ has regarded my helpless estate

And hath shed His own blood for my soul

It is well (it is well)

With my soul (with my soul)

It is well, it is well with my soul

My sin, oh, the bliss of this glorious thought!

My sin, not in part but the whole

Is nailed to the cross, and I bear it no more

Praise the Lord, praise the Lord, o my soul!

It is well (it is well)

With my soul (with my soul)

It is well, it is well with my soul

It is well (it is well)

With my soul (with my soul)

It is well, it is well with my soul.

Amen (It is well with my soul – Horatio Spafford)

https://www.youtube.com/watch?v=zY5o9mP22V0

Maandag 14 Desember

Prediker 9:7-10 (Fokus vers 10)

7Eet dus jou brood met vreugde, drink jou wyn met ‘n bly gemoed; God het lankal reeds goedgekeur wat jy doen. 8Dra altyd wit klere, versorg jou hare met olie. 9Geniet die lewe met die vrou wat jy liefhet, dié lewe wat tot niks kom nie, maar wat God jou in hierdie wêreld gegee het, die hele lewe wat tot niks kom nie. Dit is wat jou toekom in die lewe, wat jou toekom vir al jou geswoeg in hierdie wêreld. 10Doen met toewyding alles wat jou hand vind om te doen, want in die doderyk waarheen jy op pad is, is daar nie werk of insig of kennis of wysheid nie.

Om oor te gesels:

– Wat gee vir jou vreugde in die lewe?

– Doen jy dit wat vir jou vreugde gee met toewyding? Waarom of waarom nie?

– Waarom dink jy sou die Here wou hê moet ons moet vreugde in die lewe beleef?

Prakties

Dink na oor die tradisies wat julle as ‘n gesin het. Watter tradisies gee vir julle vreugde? Watter lekker tradisies kan julle byvoeg om saam pret te hê?

Gebed:

Here van my lewe,

Ek bid dat U my sal vul met die blydskap van die Here, ‘n oorweldigende blydskap. U vreugde is anders as enige iets anders wat die wêreld vir ons kan bied. U vreugde bring vrede, vertroue, hoop en rus want U is in beheer.

Die woord sê in Nehemia 8:11: “Gaan vier fees, eet en drink, en deel uit aan dié wat niks voorberei het nie. Hierdie dag word gewy aan ons Here. Moenie bedroef wees nie; as julle die Here met blydskap dien, sal Hy julle beskerm.” Here, ek sal my oë lig van alles wat ek dink vir my sekerheid gee en op U plaas. Ek weet my vreugde en vrede kom van U.

Dankie Here

Amen

Saterdag 12 Desember

Lukas 2:8-20 (Fokus vers Lukas 2:10-11)
_8Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. 9Meteens staan daar ‘n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. 10Toe sê die engel vir hulle: “Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle ‘n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. 11Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here! 12En dit is vir julle die teken: julle sal ‘n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in ‘n krip lê.”
13Skielik was daar saam met die engel ‘n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê:
14“Eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde vir die mense in wie Hy ‘n welbehae het!”
15Nadat die engele van hulle af weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar: “Kom ons gaan reguit Betlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het.”
16Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef, en die Kindjie wat in die krip lê. 17Toe hulle Hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie Kindjie aan hulle gesê is. 18Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. 19Maria het alles wat gesê is, onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. 20Die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is.

Om oor te gesels:

 • Hoe lyk blydskap en vreugde? Hoe voel blydskap en vreugde? Wat laat blydskap en vreugde jou doen?
 • Waarom het hierdie skaapwagters blydskap en vreugde beleef?
 • Voel jy steeds dieselfde vandag wanneer jy aan Jesus se koms dink?

Prakties
https://www.youtube.com/watch?v=Nu018_9wF7k
Luister vandag na Kersfees liedere. Sit julle gunsteling Kersfees liedjies op. Indien julle nie self liedere het nie, gebruik die volgende:
https://www.youtube.com/watch?v=c60OdnFNbTg
https://www.youtube.com/watch?v=mAUjSLyW238
https://www.youtube.com/watch?v=hUMYsmRvIRA
https://www.youtube.com/watch?v=AdadBIqqyZg

Gebed:
Lord, make me an instrument of your peace
Where there is hatred let me sow love.
Where there is injury, pardon.
Where there is doubt, faith.
Where there is despair, hope.
Where there is darkness, light.
Where there is sadness, joy.
O divine master grant that I may not so much seek to consoled as to console,
to be understood as to understand, to be loved as to love.
For it is in giving that we receive, it is in pardoning that we are pardoned, And it is in dying that we are born to eternal life.
Amen (St Francis of Assisi)

Vrydag 11 Desember

Romeine 8:37-39

_37Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat vir ons liefhet. 38Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte 39of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here._

Om oor te gesels:

– Wat beteken hierdie teks vir jou?

– Wie in jou lewe of om jou het dalk hierdie teks nodig? Bid vir hierdie persoon vandag.

– Hoe kan jy vandag na hierdie persoon uitreik?

Prakties

Dink bietjie oor die mense in julle lewens. Wie dink jy het nodig om te hoor en onthou dat Jesus vir hulle ook gekom het? Wat kan julle doen om vir hierdie persoon daaraan te herinner? Hoe gaan hierdie persoon Jesus se liefde by julle voel?

Gebed:

Heer van my lewe,

Ek wil hê wat U wil hê, Here.

Ek vra vir U leiding in totale vertroue en geloof dat U my help.

Here, ek weet niks waarvoor U my roep, is te veel vir my nie.

Here, ek vra dat U die bekommernisse en vrese sal stilmaak.

Here, help my spasie te maak in my lewe, sodat U my helper is in al my werk en omstandighede. Help my om alles aan te pak tot eer van U naam.

Here, help my om elke aksie en gedagte te meet aan U wil.

Here, help my dat ek nie vinnige oplossings en versoeking neem nie.

Here, ek het vertroue daarin dat as ek U wil soek, dat die uitkoms reeds in U hande is.

Daarom Here, vra ek dat ek my lewe lei, met die wete dat ek U wil in alles soek.

Amen.

Donderdag 10 Desember

Romeine 6:23 (Die Boodskap)

_23Ek sê weer: as ’n mens jou hele lewe lank vir die sonde werk, is die dood jou beloning. So eenvoudig is dit. God gee egter aan ons die ewige lewe verniet. Dit is sy geskenk aan ons wanneer ons in Christus Jesus as ons Here glo._

Om oor te gesels:

– Die geskenk van vergifnis is van onskatbare waarde. Tog sukkel mense om dit te aanvaar. Waarom dink jy is dit vir mense moeilik om totale vergifnis vir hulle sonde te aanvaar?

– Kan jy jouself vergewe vir die foute wat jy gemaak het of jou skuld in die omstandighede waarbinne jy jouself vind? Waarom of waarom nie?

– Hoe help dit jou om jouself steeds verantwoordbaar te hou vir jou verlede? Hoe keer dit jou om ten volle vir God te lewe en in verhouding met Hom te wees?

Prakties

Praat vandag oor watter straf is gepas vir die huisreëls wat gebreek word. Waarom is dit nodig dat ons gestraf moet word as die reëls oortree word? Wat sou gebeur as mamma of pappa jou een keer net sou vergewe vir die reël wat gebreek is, sonder dat jy dit verdien (nie vir jou straf sou gee nie)? Praat oor ‘n keer wat jy nie gestraf is nie, alhoewel jy weet jy ‘n groot fout gemaak het. Hoe het dit gevoel?

Gebed:

Here van my lewe,

Dankie dat U vir my aan die kruis gesterf het. Ek vra dat U asb my my sondes sal vergewe. Vergewe my asb vir al die slegte dinge wat ek doen. Help om op te hou om die verkeerde dinge te doen. Help my asb om te begin om die dinge te doen wat U wil hê ek moet doen.

Dankie Here dat U my vergewe. Dankie dat U vdit vir my moontlik maak om vir ewig by U te spandeer. Here, help my om vir die res van my lewe U te dien en U wil vir my lewe na te jaag.

Amen

Woensdag 9 Desember

Matteus 24:42-44

42Bly dus waaksaam, omdat julle nie weet watter dag julle Here kom nie. 43“Onthou dit: as die huiseienaar geweet het watter tyd van die nag die dief kom, sou hy wag gehou het en nie toegelaat het dat daar in sy huis ingebreek word nie. 44Om dieselfde rede moet julle ook altyd gereed wees, want die Seun van die mens kom op ‘n uur dat julle dit nie verwag nie.”

En Hebreërs 10:23-25

23Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou: Hy doen wat Hy beloof het. 24Laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. 25Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer namate julle die oordeelsdag sien nader kom.

Om oor te gesels:

Mense vir duisende jare gewag vir Jesus se koms. Nou wag mense vir duisende jare vir Jesus se tweede koms.

– Wat hoor jy as jy die tekste lees? Wat staan vir jou uit?

– Hoe lyk dit om te wag? Kan jy aan verskillende maniere dink waarop mense wag? Hoe het die sterrekykers gewag vir Jesus se koms? Hoe was hulle voorbereid?

– Hoe dink jy wil Jesus hê jy moet leef tot hy weer kom?

Prakties

Beplan om die naweek iets te doen wat julle as gesin baie geniet. Of dit fliek kyk, nagereg eet, bordspeletjies speel piekniek of partytjie is. Herinner mekaar die heeldag daaraan. Stuur boodskappe. Bel. Wys prentjies daarvan. Praat dan tydens ete hoe dit voel om heeldag herinner te word aan dit at lekker is, maar waarvoor julle moet wag. Julle kan die hele week julle verwagting van wat die naweek kom aanmoedig! Sien hoe lekker dit dan die naweek gaan wees!

Gebed:

Here van my lewe,

Vergewe asb my twyfel, my bekommernisse en vrese.

Vergewe my vir my ongeduld terwyl ek hier wag.

Vergewe my dat ek die storie wat U vir my lewe geskryf het bevraagteken.

Ek glo, help my in my ongeloof.

Help my om te onthou dat dit goed is om op U te wag.

Gee asb vir my die vreugde wat daarvan kom om U te ken.

Vul my hart met goeie nuus blydskap.

Amen

Dinsdag 8 Desember

Jesaja 40:1, 3-5
1Die uitkoms is hier! Die uitkoms is hier! Dit, sê julle God, moet julle vir my volk sê. 3Iemand roep: “Maak vir die Here ‘n pad in die woestyn, maak in die barre wêreld ‘n grootpad vir ons God! 4Elke laagte moet opgevul word, elke berg en rant moet gelykgrond word. Elke bult moet ‘n gelykte word en elke koppie ‘n vlakte. 5Dan sal die mag van die Here geopenbaar word; al wat leef, sal dit sien. Die Here self het dit gesê.”

En Matteus 3:1-4
1In daardie tyd het Johannes die Doper in die woestyn van Judea begin preek 2en gesê: “Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom.” 3Hy is die een wat die profeet Jesaja bedoel het toe hy gesê het: “Iemand roep in die woestyn: Maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir Hom reguit.” 4Hierdie Johannes het klere van kameelhaar gedra met ‘n leerband om sy heupe, en hy het van sprinkane en veldheuning gelewe.

Om oor te gesels:

 • Wat is spesiaal van hierdie twee gedeeltes?
 • Wie was die stem in die “wildernis”?
 • Wat is die boodskap wat hy vir die mense bring?

Prakties
https://www.youtube.com/watch?v=2JpvW9FU_Rg
Dink bietjie saam oor die dinge wat julle gevangene hou. Dalk is dit materiële dinge, werk, verhoudings, gedagtes of verwagtings. Hoe kan julle hierdie Kers seisoen nie toelaat dat hierdie dinge meer aandag neem as Jesus se koms nie?

Gebed:
Heer van my lewe,
Ek is hier in U teenwoordigheid. Praat met my Here. Vul my met u Gees en transformeer my.
Here, gee my asb. die gawe om U stem te hoor en gehoorsaam te wees.
Here, laat my asb. in vloei wees met die Heilige Gees. Laat my U ritme hoor en nie huiwer om dit te volg nie.
Here, ek vra dat U my sal help om U stem te hoor, en nie bang te wees om U wil te volg nie.
Here, leer my om totaal afhanklik te wees van U. Leer my om meer van U te reflekteer en minder van myself.
Here, help my om ‘n lewende offer vir U te wees.
Amen

Maandag 7 Desember

*Matteus 2:1-12* (fokusteks vers 11)

_Hulle het in die huis ingegaan en die Kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien, en hulle het gekniel en aan Hom hulde bewys. Daarna het hulle hulle reissakke oopgemaak en vir Hom geskenke uitgehaal: goud, wierook en mirre._

*Om oor te gesels:*
Die sterrekykers het die sterre dop gehou met ‘n verwagting dat iemand gaan kom. Hulle was voorbereid om te vertrek toe hulle die ster sien. Hulle het selfs geskenke saam geneem vir die kind.

– Waarvoor is jy verwagtend?

– Hoe is jy voorbereid op dit wat jy verwag?

– Watter geskenke wil jy vir jou gesin en die wêreld in hierdie Kers seisoen gee? Moenie net dink aan fisiese geskenke nie. Hoe kan jy van jouself vir ander gee in die tyd?

*Prakties*

Kersgeskenke gebeur nie net nie. Maak ‘n lys van kers geskenke wat julle vir julle gesin kan kry of maak. Maak eers ‘n lys van die mense. Dink dan aan watter geskenke vir hulle die meeste betekenis sal dra. Dink buite die boks. Dalk kan julle briewe skryf, videos opneem, vir hulle geskenke maak, iets saam met hulle doen, tyd saam spandeer,  of diens vir hulle doen.

*Gebed:*
Here van my lewe,

dit is u wat ons seën met alle goeie dinge. Help ons om hierdie tyd wat ons saam spandeer te koester terwyl ons voorberei om verskeie geskenke oop te maak. Ons weet dat die gee van geskenke een manier is waarop ons ons liefde vir mekaar toon. Laat hierdie geskenke ons ook herinner aan die grootste geskenk van liefde wat U aan ons gegee het. Dankie vir die opoffering van U seun aan die kruis. Dit het ons lewens verander. Help ons om ook so van onsself aan ander te gee

Amen.

Saterdag 5 Desember

*Romeine 15:13*

_Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees!_

*Om oor te gesels:*
– Daar is verskeie goed waarvoor ons kan hoop in die wêreld vandag. Hoe lyk jou hoop vir HULP? Hoe lyk jou hoop vir OORWINNING? Hoe lyk jou hoop vir KRAG? Hoe lyk jou hoop vir die EWIGHEID?

– Hoe praat julle gesin oor Hoop? Is dit sigbaar in julle daaglikse lewe?

– Hoe verskil ‘n lewe wat gevul is met hoop van die wat hopeloos is? Hoe kan julle mekaar herinner om aan hoop vas te hou?

*Prakties*

Versier die huis. Soos ons, nou ons harte voorberei vir Jesus se koms. Gebruik die dag om julle huis ook te versier vir die fees seisoen.

*Gebed:*
Here van my lewe,

Ek het op my eie aangegaan en m hoop op soveel goed geplaas wat my teleurgestel het.

Dankie dat U vir Jesus gestuur het om my verlosser van al hierdie dinge te wees. Ek glo Hy het gekom om my vry te spreek en my nuwe lewe in oorvloed te gee.

Here, leer vir my hoe om met hoop, met ‘n verwagting en in antisipasie te leef dat U  my lewe sal verander, my karakter sal aanpas om meer soos U karakter te lyk, en om my omstandighede te verander.

Here, ek plaas my hoop in U en vra dat U my asb. bewus sal maak van U teenwoordigheid in my lewe. Dankie Here dat ek hiervoor kan vra.

Amen

Vrydag 4 Desember

*Jesaja 9:5-6*

_Vir ons is ‘n Seun gebore, aan ons is ‘n Seun gegee; Hy sal heers, en Hy sal genoem word: Wonderbare Raadsman, magtige God, Ewige Vader, Vredevors.

Sy heerskappy sal uitbrei, en Hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal dié koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg._

*Om oor te gesels:*
– Wat is hoop? Die mense van die antieke tyd het gehoop vir ‘n verlosser. Waarvoor het hulle gehoop? Wat het ‘n verlosser behels?

– Hoe het Jesus gekom om die verlosser te wee? Hoe was Jesus anders as dit waarvoor die mense gehoop het?

– Waarvoor hoop jy? Hoe vervul Jesus jou hoop hierdie Kers seisoen?

*Prakties*

Gooi water Balonne. Speel buite met water Balonne. Gooi vir mekaar die ballon. Begin lekker naby aan mekaar. Elke keer wat jy die ballon gevang het, moet jy ‘n treë terug gee. Kyk hoe ver julle kan staan voordat julle nie die ballon kan vang of gooi nie.

Wanneer het jy die meeste hoop gehad dat julle die ballon sal raak vang? Wanneer was dit die moeilikste om hoop te hê dat almal die ballo sal vang?

*Gebed:*
Here van my lewe, help my om vas te hou aan gebed, om in U Woord te vertrou en in alle omstandighede getrou U te volg.

Here, herinner ons dat ons Hoop in U nooit ‘n fout is nie, dat ons vertroue en geloof sal toeneem soos ons vrese en bekommernisse sal afneem.

Here, help ons om ‘n lig vir die wêreld te wees vir almal wat in nood verkeer. Help ons om ‘n voorbeeld te wees van liefde en sagmoedigheid. Mag ons getuies wees van U genade en glorie.

Amen

Donderdag 3 Desember

Matteus 1:1-17 en Lukas 3:23-38 (fokusteks Matteus 1:1)
Die geslagsregister van Jesus Christus, die Seun van Dawid, die seun van Abraham

Om oor te gesels:

 • Matteus neem Jesus se geslagsregister terug tot by Abraham. Lukas neem Jesus se geslagsregister terug tot by Adam die seun van God. Waarom is hierdie geslagsregisters so belangrik?
 • Kyk bietjie na julle eie geslagsregister? Wie het voor julle gekom? Watter nalatenskap het hulle vir julle gelos as dit kom by geloof? Wat leer julle van die geslagte voor julle?
 • Hoe het Jesus die geskiedenis kom verander? Hoe het Jesus mense se lewens kom verander?

Prakties
https://www.youtube.com/watch?v=6nW7lyO6jHA
God is deel van mense se stories en families. Teken julle eie familie boom. Praat met mekaar of teken dalk: Waar is God sigbaar in julle familie se storie?

Gebed:
Here van my lewe,
Ek wil vir U dankie sê vir elke lid van my familie. Dankie vir elke kosbare kind en elke besonderse volwassene.
U ken elkeen van ons harte, ons sterkpunte en ons swakhede. U weet van elke detail van ons lewens.
My gebed vanoggend Here is dat U elkeen van ons familielede nader aan U sal trek. Wys vir hulle wie U is. Here, laat elkeen van ons familielede hulle behoefte aan U sal ontdek. Here, ek vra dat U hulle harte sal aanvuur en vir hulle ‘n passie vir U sal laat kweek. Laat U Gees vir hulle ‘n hunkering na U sal wakker maak. Mag elkeen van ons familie U eerste najaag met hulle hele lewens.
Mag hulle U soek in elke oomblik vandat hulle wakker word tot hulle gaan slaap. Mag hulle U stem en wil in hulle gedagtes en harte vind. Mag hulle U raaksien oral waar hulle gaan en oral waar hulle kyk.
Here, ek bid ook vir elke familielid wat tans ver van U af leef. Here, waar hulle seermaak, mense te na kom, ons seermaak of ver van U af leef, vra ek dat U daar sal ingryp en hulle harte sal verander.
Here, indien dit nodig is, gebruik my om U liefde nie net vir die wêreld nie, maar ook vir ons familie uit te leef. Here, gebruik my soos U nodig het.
Amen

Woensdag 2 Desember

Matteus 1:18-23 (fokus vers 22-23)
18Hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Toe sy moeder Maria nog aan Josef verloof was, het dit geblyk dat sy swanger is sonder dat hulle gemeenskap gehad het. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. 19Haar verloofde, Josef, wat aan die wet van Moses getrou was maar haar tog nie in die openbaar tot skande wou maak nie, het hom voorgeneem om die verlowing stilweg te verbreek. 20Terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar ‘n engel van die Here in ‘n droom aan hom verskyn en gesê: “Josef seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. 21Sy sal ‘n Seun in die wêreld bring, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos.” 22Dit het alles gebeur sodat die woord wat die Here deur sy profeet gesê het, vervul sou word: 23“Die maagd sal swanger word en ‘n Seun in die wêreld bring, en hulle sal Hom Immanuel noem.” Die naam beteken God by ons.

Om oor te gesels:

 • Jesus se koms is deur verskeie profesieë bevestig. Hierdie gebeure is In Jesaja 7:14 beskryf. Watter ander profesieë of beloftes in die Ou Testament het Jesus se koms waar gemaak?
 • Is daar enige beloftes in God se Woord wat jy steeds vashou? Waarom kan ons God se beloftes vertrou?
 • Vertrou jy op God om Sy Woord te hou? Vertrou jy byvoorbeeld die beloftes van Josua :8-9, Jeremia 29:11, Jesaja 43:1-4? Waarom of waarom nie?

Prakties
https://www.youtube.com/watch?v=v2xwT7j1FCE
Laat elkeen in die gesin ‘n stuk papier neem en sy naam bo aan skryf. Elkeen benodig ook ‘n muntstuk. Raai waarop die muntstuk gaan val as jy hom gaan gooi. Gooi die muntstuk in die lug en kyk of hy op sy gesig of rug val. Teken aan of jy reg of verkeerd was. Kyk hoe akkuraat elkeen was. Julle kan soveel tyd neem soos julle wil.
Die wonder van die speletjie is , dat ons baie akkuraat mag wees, tog steeds nie elke raaiskoot reg is nie. Maar met God se profesieë was nie net raaiskote nie. Elkeen van sy profesieë het waar geword. Ons kan daarop vertrou. Anders as ons eie raaiskote.

Gebed:
Father,
I abandon myself into your hands;
do with me what you will.
Whatever you may do, I thank you:
I am ready for all, I accept all.
Let only your will be done in me,
and in all your creatures –
I wish no more than this, O Lord.
Into your hands I commend my soul:
I offer it to you with all the love of my heart,
for I love you, Lord, and so need to give myself,
to surrender myself into your hands without reserve,
and with boundless confidence,
for you are my Father.
Amen (Charles de Foucauld, gedeel deur Jan Venter)

Dinsdag 1 Desember

Hebreërs 11 (Fokus verse 1-2)
Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers vanweë hulle geloof dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is.

Om oor te gesels:

 • Vind jy dit maklik of moeilik om te glo? Kan jy vertrou op iets wat jy nie kan sien of verseker weet wat die uitkoms gaan wees nie? Deel met die Here jou hart.
 • Indien jy na hoofstuk 11 se getuienis kyk, wat ontdek jy? Die mense was nie perfek nie, tog het hulle geloof in God gemaak dat hulle by kon dra tot die geloofshelde waarna ons opkyk.
 • Hoe kan hierdie getuienisse jou hoop gee, in jou eie geloofsreis? Hoe kan jy in die Kers seisoen getuig van die verandering in jou as gevolg van Jesus se koms?

Prakties
https://www.youtube.com/watch?v=ifCWN5pJGIE
Deel vandag met iemand hoe jou geloof jou help om anders te leef en dink oor die lewe.

Gebed:
Heer van my lewe, God van my lewe,
Wanneer ek dink oor die omvang van my lewe, voel ek dikwels klein en ongekend.
My taak voor my, lê soos ‘n berg.
En in plaas daarvan dat ek die avontuur geniet, word ek vasgevang in angstigheid.
Jesus, help my om sterk te wees.
Dat my hart vir U sal waag met totale oorgawe van my inhibisies.
Mag U liefde enige vrese oorwin en verruil my twyfel vir vasberadenheid.
Mag U krag my swaksinnige gedagtes uit wis en versterk my gees met U krag.
Gee asseblief vir my die waagmoed om vorentoe te streef in volle vertroue vir U glorie.
Want in U Woord beloof U dat U my goed geskape het en dat U dit sal deursien.
Mag ek hierdie belofte ten volle koester en glo.
Amen

Maandag 20 November

Lukas 10:38-42

38Op hulle reis het Jesus in ‘n dorp gekom waar ‘n vrou, Marta, Hom as gas ontvang het. 39Sy het ‘n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit en na sy woorde geluister het. 40Maar Marta was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê: “Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê sy moet my kom help!” 41Maar die Here antwoord haar: “Marta, Marta, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, 42maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies, en dit sal nie van haar weggeneem word nie.”

Om oor te gesels:

 • Is daar goed waaroor jy op die oomblik besorg en bekommerd is? Waaroor is jy besorg en bekommerd?
 • Hoeveel van die goed waaroor jy besorg en bekommerd is, kan jy vir die Here gee en meer vrede beleef?
 • Hoe sou jy graag hierdie feesseisoen wou spandeer? Watter atmosfeer wil jy hê moet daar in jou huishouding leef? Hoe kan jy die Here hiermee vertrou?

Prakties
https://www.youtube.com/watch?v=QmMBe5Jy2P0

Gebed:
God skenk my die kalmte om die dinge te aanvaar wat ek nie kan verander nie;
moed om die dinge wat ek kan verander te verander;
en wysheid om die verskil te ken.

God, gee my die wysheid om een dag op ‘n slag te leef;
een oomblik op ‘n slag te geniet;
om ontberinge as die weg na vrede te aanvaar;
God, help my om, soos Jesus, hierdie sondige wêreld
soos dit is te aanvaar, nie soos ek dit sou wou hê nie;
God help my om te vertrou dat U alle dinge sal regstel as ek my aan U wil oorgee;
En dat ek sal besef dat ek saam met U redelik gelukkig kan wees in hierdie lewe en ek vir uiters gelukkig sal wees in die ewige lewe.
Amen

Saterdag 28 November

Johannes 15:5

“Stel julle dit goed voor: Ek is soos die druiwestok; julle is soos die takkies. Sonder die druiwestok beteken die takkies tog niks nie. Net so beteken julle ook niks sonder My nie. Leef elke oomblik van die dag in afhanklikheid van My. Ek sal dan elke oomblik by julle ook wees. So sal julle vir God ’n vrugbare lewe kan lei.(Die Boodskap)

Bekering vra verandering

Ons het die week na ons bekering gekyk en watter groei dit van ons vra.

1. Jou oomblik van bekering is die begin van die veranderring in jou, en nie die einde daarvan nie.

2. Die eerste fase van my lewe as bekeerde is om kennis van God en Sy wil te leer. Om n goeie fondasie te bou vir ons bekering.

3. Die tweede fase van ons lewe as bekeerde vra dat ek ontdek dat die lewe nie oor my gaan en oor wat ek vir God moet doen nie (met of sonder ‘n doring in die vlees) maar dat dit gaan oor wat God vir my gedoen het.

4. Daarna kom gewoonlik storms wat ons geloof toets en ons oproep om meer as net die reëls en riglyne te volg, maar net in geloof in die storms ons oog op God te hou en so wonderre te vermag.

5. Nou ontdek ons dat ware vreugde nie beperk is tot die hemel nie, maar nou reeds haalbaar is, as ons God se liefde in ons lewe raaksien en nie uit vrees leef maar voluit leef omdat ons gered is uit liefde.

6. Ons verbintenis met God soos die druiwetakkies aan die wingerd maak dit alles moontlik. Ons band met God en God se band met ons bring lewe en vreugde.

Om oor na te dink

 • Waar staan jy in jou pad as bekeerde?
 • Verstaan jy die groeiproses, en het jy liefde en begrip vir ander gelowiges wat op ‘n ander plek as jy is.
 • Onthou dit gaan nie oor wat ons vir God moet doen nie maar oor wat God vir ons gedoen het.
 • Besef wat God vir jou gedoen het en leef uit hierdie vreugde…

Gebed

 • Dankie Heer dat U vir my aan die kruis gesterf het.
 • Dankie dat U redding aan my ‘n kans tot ‘n nuwe vreugdevolle lewe gee.
 • Help my Here om so te groei dat U meer in my lewe sal word en ek minder.
  Amen.

Vrydag 27 November

Efesiërs 3:18-20

Ek bid ook dat julle, saam met al die ander Christene, sal kan ervaar hoe lief Christus ons regtig het. Sy liefde kan ons nie met woorde beskryf nie: dit is te groot en wonderlik. G’n mens kan dit met sy verstand uitredeneer nie, want dit is baie groter as wat ons as mense is. Maar ek bid tog dat julle so ’n ietsie daarvan sal snap. Mag God julle lewens met sy teenwoordigheid oorspoel sodat daar nie ’n stukkie van julle lewens is wat nie deur God se teenwoordigheid geraak word nie. God is so magtig en sterk. Juis met daardie krag werk Hy ook in ons. Hy kan en het dinge vir ons gedoen waarvan ons nie eens kon droom nie.(Die Boodskap)

Bekering vra dat ons sal groei in ons geloof

 • Baie keer dink ons dat geloof beteken dat ons eers in die Hemel rerig vreugde kan vind.
 • As ons weg beweeg van vrees vir God en om sy “straf” te probeer vermy deur goeie werke, kan ons vreugde ervaar.
 • Waarlike groei as gelowige beteken dat ek ontdek dat God baie meer vir my en deur my kan doen as wat ek dink.
 • Ware geluk is wanneer ek God se groot krag en liefde in en vir my ontdek en raaksien.
 • As ek God in als om my en in my sien hoef ek vir niks te vrees. Veral nie vir God nie.
 • Ons moet net ons oë op Hom hou.

Om oor na te dink:

 • Dink daaraan dat als wat gebeur om ons… en meer, deur God se liefde beheer word.
 • Ons hoef niks te verdien maar kan net bakhand Sy liefde en genade ontvang.
 • Om waarlik gelowig te leef gaan nie oor wat ons vir God kan doen maar oor of ons besef wat Hy vir ons doen.
 • Dan kan ons waarlik vrede vind.

Gebed

 • Dankie Heer vir u liefde en vir wat U vir ons gedoen het
 • Help ons om al meer te ervaar wat U vir en in ons doen.
  -Dankie Heer dat U redding aan ons vrede gee.
  Amen.

Donderdag 26 November

Matt 14:26-30

Toe die dissipels Hom sien, het hulle hulle morsdood geskrik. “’n Spook, ’n spook!” het hulle benoud uitgeroep. Maar Jesus het hulle dadelik gerusgestel: “Bedaar. Dit is Ek! Moenie bang wees nie.” Petrus roep toe: “Here, as dit regtig U is, sê dan vir my om op die water na U toe te stap.” “Waarvoor wag jy? Kom!” het Jesus geantwoord. Petrus het dadelik uitgeklim en op die water na Hom toe begin stap. Maar toe hy sien hoe sterk die wind is, het sy moed hom begeef. Hy het begin sink. Hy roep toe benoud: “Here, red my!”(Die Boodskap)

Bekering vra dat ons sal groei in ons geloof

 • Nadat ons tot bekering gekom het en God se Woord begin bestudeer en leer begryp het moet ons steeds groei.
 • Baie gelowiges val hier vas met ‘n skulgevoel dat hul kennis te min is of dat hul sonde te veel is.
 • Juis in hierdie worstel van leef uit ons eie onvermoë ontdek ons die gawe van groei.
 • As ek my eie onvermoë ontdek en God se genade ervaar dan ontdek ek wat dit beteken om onbevange te leef as gelowige.
 • Dan ontdek ons dit gaan nie oor wat ons vir God kan doen nie, maar wat God vir ons kan doen.
 • Petrus ontdek ‘n totale nuwe lewe as God vir hom in sy lewensstorm kom uithelp.
 • Hy sien God is groter as sy krisis en wil hom help om selfs in sy krisis wonderre te vermag…op water te loop.
 • Solank as Petrus sy oog op God hou kan hy wonderre verrig en beleef hy God by hom. Toe hy egter wegkyk raak hy bang en sink.
 • In ons 2e fase as gelowige moet ons besef God is groter as die reëls.
 • God heers oor alles, ook oor die storms in ons lewe.
 • Ons moet net ons oë op hom hou.

Om oor na te dink:

 • Dink bietjie terug na watter storm in jou lewe jou naby aan God gebring het.
 • Onthou jy nog daai ervaring en is jou oë nog op Hom gevestig.
 • Leef jy voluit uit die genade van God of val jy terug in die reëls en riglyne om jou staande te hou in jou storms.
 • Die 2e fase van geloof vra dat ek die reëls minder belangrik maak en God by my ervaar en beleef.
 • Dit is dan dat ons as Gelowiges reeds hemel op aarde ervaar…selfs in ons lewensstorms.

Gebed

 • Dankie Heer dat U ons nooit alleen laat, selfs nie in ons lewensstorms nie.
 • Dankie dat ons na U kan uitreik en dat U ons red as ons sink uit ongeloof of vrees.
 • Help ons Heer dat ons sal beleef hoe U ons wondere laat doen self in ons diepste krissise.
  -Dankie Heer dat U redding en genade ons elke dag omring.
  Amen.

Woensdag 25 November

2 Kor 12:10

Na hierdie antwoord van die Here het hierdie doring in my vel skielik die krag in my lewe geword. Ek het ontdek dat swaarkry en swakhede deel van die Here se plan met my lewe is. Van toe af kon ek selfs spog oor hoe swaar dit met my gaan sodat Christus die enigste kragbron van my lewe kan wees. Weet julle, ek is glad nie meer omgekrap oor my swakhede en probleme nie. Wanneer mense my slegsê, wanneer ek mishandel word, wanneer ongelowiges my vervolg, of wanneer ek bang en benoud is omdat ek vir Christus werk, is ek doodtevrede. Want wanneer ek swak is, is ek juis sterk. My eie swakheid leer my om net op Christus se groot krag staat te maak. (Uit Die Boodskap)

Bekering vra dat ons sal groei in ons geloof

 • Richard Rohr sê dat ons geestelike lewe uit 2 fases bestaan. Die eerste fase is die “vestiging van kennis”.
 • En die tweede fase is die besef dat alles om God gaan en nie om ons nie en ons lewensdoel moet wees om God te eer.
 • Ons kan maklik so verstrengel raak in wat ons vir God moet/wil doen…
 • Hoe moet ek al die reëls gehoorsaam? Hoe moet ek reg optree om vir God aanvaarbaar te wees?
 • Hierdie manier van leef hou ons vas in die eerste fase van gelowig wees, waar dit gaan oor “my” kennis. Dit kan egter maak dat ek oordrewe kan begin werk en soek na hoe “ek” redding kan verdien deur goeie werke.
 • Die 2e fase van groei kom wanneer ek tot die besef kom dat ek reeds vir God goed genoeg is…
 • Hy red my uit genade.. ek hoef nie my redding te verdien nie.
 • Paulus ontdek dat hy juis in sy swakheid naby aan God kom.
 • Ons moet nie bly by kennis opbou en so dink ons kan vir onsself ‘n plek voor God verdien, deur ons kennis, of selfs mooi optrede nie.
 • Geestelike groei vra ons moet ons eie ek met sy onvolmaaktheid en foute raaksien en erken.
 • As ons ons eie swakhede en foute erken en aanvaar, ontdek en beleef ons God se genade wanneer Hy ons steeds red.
 • Meer maal besef of erken ons eers ons swakhede as ons struikel en val.
 • Om God daar in ons val te ontmoet en te beleef bring groei (soos Paulus vir God leer ken in sy swakheid)

Om oor te na dink:

 • Probeer jy nog vir God oortuig dat jy redding verdien deur jou kennis van sy Woord of jou “sondelose” lewe?
 • Of het jy al aanvaar dat jou redding alleen uit genade is.
 • God red ons voor ons dit kan verdien!
 • Niemand is te “sleg” vir God se reddende genade…ook nie jy nie.
 • Ons verlede bepaal nie ons verhouding met God nie, maar ons toekoms doen!

Gebed

 • Dankie Heer dat U my alleen uit genade red.
 • Dankie dat ek nooit te swak of sondig is vir U genade.
 • Help my om U hand en sorg in my lewe raak te sien elke dag.
  Amen.

Dinsdag 24 November

2 Petrus 3:17&18

My liewe broers en susters, ek het julle nou behoorlik gewaarsku teen die mense wat die goeie nuus verdraai. Nou weet julle vooruit wat alles op julle wag. Pas op vir hulle! Moenie deur hulle sondes en skewe leringe meegesleur word nie. Staan sterk in julle geloof. Leef net elke dag nog meer uit die liefdevolle goedheid wat ons Here en ons Verlosser, Jesus Christus, vir julle gee. En moet nooit ophou om meer en meer oor Hom te leer nie. Aan ons Here behoort al die heerlikheid, nou en vir altyd. (Uit Die Boodskap)

Bekering vra dat ons ‘n basis sal bou vir ons geloof

 • Richard Rohr sê dat ons geestelike lewe uit 2 fases bestaan. Die eerste van die 2 fase is die “vestiging van kennis”.
 • As ons tot geloof kom begin ons ‘n nuwe lewe. Dis nodig dat ons die riglyne van so ‘n lewe leer ken.
 • Mens kan nie ‘n spel speel as jy nie die reëls ken nie.
 • Ons eerste taak is om God se wil in die Bybel te leer.
 • Dit gebeur by byeenkomste van gelowiges.
 • Dit gebeur by kategese en eredienste.
 • Dit gebeur in persoonlike stiltetyd en bybelstudie.
 • Kennis van God se wil in Sy woord lê die grondslag vir ‘n gelowige lewe.
 • Ons moet ‘n “houer van kennis en insig” bou wat ons geloof sal kan opvang sodat ons kan groei in geloof.
 • Hierdie kennis van God sê verwagtinge en riglyne skep ‘n plek (houer) waar ek as gelowige veilig kan wees.
 • My reis as gelowige moet ‘n fondament hê waarop ek kan voortbou, nl. Kennis.

Om oor te na dink:

 • Lees en ken jy jou Bybel?
 • Wanneer laas het jy rerig bybelstudie gedoen?
 • Kan jy jou geloof verduidelik met Bybel aanhalings as mense jou daarom uitvra?
 • Ons kan nie as gelowiges leef sonder om die riglyne van geloof te ken nie.
 • Ons eerste opdrag as gelowige is om ‘n spasie te skep (houer) van kennis waarbinne ons kan leef.

Gebed

 • Dankie Heer dat ek in U kan glo.
 • Help my Here met die wil en deursettingsvermoë om U woord en wil te bestudeer.
 • Help my Here met wysheid om vir U te leef.
  Amen

Maandag 23 November

Romeine 12:1&2

Ek wil nou ’n baie ernstige versoek tot julle rig. Ek doen dit omdat julle begryp hoe baie God vir julle omgee. Gee julle hele lewe aan Hom. Julle moet lewende offers in God se hand wees. ’n Lewe wat voltyds afgesonder is vir Hom is presies waaroor godsdiens gaan. Moenie tuis raak in hierdie wêreld met al sy boosheid nie. Nee, laat God julle van binne af nuutmaak. Laat Hy julle manier van dink verander sodat julle kan weet wat Hy van julle verwag. Dan sal julle ook weet wat sy wil is en hoe julle julle hele lewe elke dag aan Hom moet oorgee.(Uit Die Boodskap)

Bekering vra verandering.

 • Om tot bekering te kom is ‘n blye ervaring.
 • Dit is iets wat elke gelowige op ‘n nuwe pad plaas.
 • Bekering vra egter dat ons sal verander.
 • As jy dink dat jy jou kan bekeer sonder om te verander in die proses maak jy n fout.
 • Jou oomblik van bekering is die begin van die veranderring in jou, en nie die einde daarvan nie.
 • Ons gaan die week ‘n bietjie kyk na hoe ons groei en verander as kinders van God.

Om oor te na dink:

 • Dink jy nog dieselfde oor dinge soos politiek, rassisme, status, jou werk, jou besittings, jou verhoudings en ander mense as voorheen?
 • As jy tot bekering kom sal jou manier van dink oor hierdie, en ander dinge, met tyd verander!
 • Hoe ervaar jy jou eie anders dink hieroor wanneer dit gebeur…?
 • Gee jy jouself ruimte om te verander of is jy te trots of te bang om die anders dink in jou te omarm?
 • Ons kan nie tot bekering kom en nie vir God toelaat om ons te verander nie.

Gebed

 • Dankie Heer dat U vir my aan die kruis gesterf het.
 • Dankie dat U genade en redding aan my ‘n nuwe lewe gee.
 • Help my Here om so te verander dat U meer in my lewe sal word en ek minder.
  Amen.

Saterdag 21 November

Daniël 6

4 Hierdie Daniël het deur sy buitengewone bekwaamheid so uitgeblink bo die ander ministers en die goewerneurs-generaal dat die koning van plan was om hom oor die hele koninkryk aan te stel. 5 Die ministers en die goewerneurs-generaal het toe iets teen Daniël probeer kry oor die manier waarop hy die administrasie behartig het, maar hulle kon nie. Hulle kon ook geen onreëlmatigheid vind nie, want Daniël was betroubaar en was aan geen nalatigheid of onreëlmatigheid skuldig nie. 6 Hulle sê toe vir mekaar: “Ons sal niks teen hierdie Daniël kry nie, behalwe as ons iets kan kry in verband met sy godsdiens.”

Betroubaar. Geen nalatigheid. Geen onreëlmatigheid.
Die rede waarom Darius 120 landvoogde/ goewerneurs-generaal/ satrape en 3 ministers aangestel het is omdat korrupsie, diefstal en onreëlmatighede aan die orde van die dag was in die koninkryk. Landvoogde was toevertrou met geld van die koning af, en moes dan die geld dienoorenkomstig aanwend vir die ontwikkeling van die land. Die 3 ministers wat Darius aangestel het moes sekermaak die geld word reg aangewend.

Die ministers en die goewerneurs-generaal het ’n probleem daarmee dat Daniël die vreemdeling, die buitestaander, die immigrant, die Jood hierdie hoë pos beklee. Daarom soek hulle vir ’n rede om hom uit die pos te verwyder, maar kry niks nie. Dink vir ’n oomblik daaroor: Betroubaar. Geen nalatigheid. Geen onreëlmatigheid.

Ons is geneig om te dink dat Daniël 6 slegs ’n wonderlike storie is van God se redding van Daniël uit die kake van leeus. Hoewel sy redding wonderlik is, gaan Daniël 6 eerder oor Daniël wat naby aan God leef, en dit maak dat hy betekenisvol anders is en leef as sy kollegas.
Naby aan God terwyl hy werk, naby aan God as hy groot uitdagings in die gesig staar (vers 11), naby aan God in sy grootste krisis (vers 22-24). Daniël se nabye en intieme verhouding met God was wat hom onderskei het van al sy ander kollegas en van sy portuurgroep. Dink vir ’n oomblik hieroor: Die koning is in sy paleis en kan nie slaap nie, Daniël spandeer die aand tussen die leeus in vrede. En aan die einde van die hoofstuk: God se naam word geprys, en Hy kry die eer!

Om oor te dink:

 • Wat sou gebeur as Daniël uit sy eie uit probeer het om sy teenstanders se planne in die kiem te smoor? Het jy vyande/teenstanders in jou werkplek wat poog om jou te verwyder of aan te kla of jou getuienis in die twyfel te trek?
 • Wat sal jou getuigskrif vandag sê van jou werk, jou betroubaarheid en jou integriteit?
 • Hoe naby leef jy tans aan God? Op watter manier nooi God jou uit in jou huidige omstandighede om in Hom te bly?

“If God’s purpose for your job is that you serve the human community, then the way to serve God best is to do the job as well as it can be done.” Tim Keller

Vrydag 20 November

Daniël 5:1-12

11 Daar is ‘n man in u koninkryk in wie die gees van die heilige gode is. In die dae van u voorganger is daar gevind dat hy skranderheid, insig en wysheid het soos dié van die gode. U voorganger, koning Nebukadnesar self, het hom aangestel as hoof van die towenaars, die voorspellers, die sterrekykers en die besweerders. 12 Hierdie man Daniël vir wie die koning die naam Beltsasar gegee het, het buitengewone bekwaamheid en kennis en insig om drome uit te lê, probleme op te los en moeilike dinge te ontrafel. Laat haal nou vir Daniël, en hy sal vir u die uitleg gee.”

11 Oktober 539 V.C. Nuwe Koning – Belsasar. Dieselfde Daniël (ook genoem Beltsasar). ’n Dag vir die geskiedenisboeke…

Daniël is in die stadium van die storie 80 jaar oud. Hy betree die storie, praat die waarheid met die koning, en kondig aan dat die Babiloniese ryk gaan val. Dit het ook so gebeur die volgende dag volgens die geskiedenisboeke.
Net soos in Daniël 4 is hierdie ’n baie dapper ding om te doen, juis omdat die koning enige tyd vir Daniël om die lewe kan bring.
Waarom doen hy dit? Wat gee hom die moed om dit te doen? Daniël se perspektief op sy werk: Daniël werk nie vir Belsasar nie, hy werk vir God!
Dit geld vir ons ook, en dit is ’n baie belangrike perspektief om te behou wanneer ons werk.

Dit mag so wees dat jy ’n werkgewer, bestuurder of direkteur bo jou het by die werk wat jou salarisstrokie teken, maar jy werk nie vir hom/haar nie. Ons werk asof ons vir die Here self werk! Ons leef en werk met ’n oortuiging en ’n roeping dat ons in hierdie wêreld ’n bydrae het om te maak, ongeag van die vreemdheid van die tyd waarin ons leef en die plekke waarin ons werk.

Hier is die kortste moontlike weergawe van die storie in Daniël 5: God daag self op in die wêreld, en Hy gebruik vir Daniël in sy gewone werk om dit aan mense bekend te maak. Neem kennis: Daniël se gewone werk word beskryf met woorde soos skranderheid, insig, wysheid, buitengewone bekwaamheid, kennis ens.

Om oor te dink

 • Hoe sal jou werksdag vandag lyk as jy doelgerig vir God werk, en nie vir mense nie?
 • As jou kollegas vandag jou werk moet beskryf, watter woorde sal hulle gebruik?
 • Wat is jou roeping, jou unieke bydrae tot hierdie wêreld? Hoe leef jy dit uit in jou werk?

”To find our calling is to find the intersection between our own deep gladness and the world’s deep hunger.” Frederick Buechner

Donderdag 19 November

Daniël 4

18 “Dit is die droom wat ek, koning Nebukadnesar, gehad het. Lê dit nou vir my uit, Beltsasar, want geen raadgewer in my koninkryk is in staat om dit vir my uit te lê nie. Jy is daartoe in staat, want die gees van die heilige gode is in jou.” 19 Toe het Daniël, ook genoem Beltsasar, ‘n oomblik verstom gestaan, verbyster deur sy gedagtes. Die koning het vir hom gesê: “Moenie dat die droom en sy uitleg jou ontstel nie, Beltsasar.”

Moes jy al ooit die waarheid met iemand praat, selfs al weet jy dat dit die persoon kan ontstel en moontlike gevolge vir jou inhou?
Daniël doen iets merkwaardig, eintlik ongelooflik, in Daniël 4: hy praat die waarheid met die magtigste persoon in die hele wêreld (Nebukadnesar was die koning van die hele bekende wêreld in Daniël se tyd).
Daniël sê vir Nebukadnesar: jy is te trots, en dit gaan jou ondergang beteken!

Die teks beskryf hierdie gesprek as volg: 24 “Dit is die uitleg, U Majesteit, dit is die besluit van die Allerhoogste oor u: 25 U sal uit die menslike samelewing uitgestoot word en saam met die wilde diere moet leef. U sal moet gras eet soos beeste en u sal snags deur die dou natgemaak word. Dit sal sewe tydperke lank oor u kom. Dan sal u moet erken dat die Allerhoogste mag het oor al die koninkryke op aarde en dit gee aan wie Hy wil. 27 Daarom, U Majesteit, luister na my raad: breek met u sonde en u ongeregtigheid, doen wat reg is en bewys barmhartigheid teenoor dié wat in nood is. Dan sal u voorspoed aanhou.”

Jy sien, Nebukadnesar loop rond soos die hoender in die foto hierbo: hy bely, glo, verkondig en sê dat alles wat hy het, en alles waaroor hy regeer deur sy eie toedoen tot stand gekom het. Trots maak hom blind vir die feit dat God die Almagtige is en alles op aarde besit. En dan word hy verneder… Hy word nederig gemaak, want niemand kan bely dat hulle doen wat net God kan doen nie.

Twee belangrike dinge wat ons nie in hierdie hoofstuk moet mis nie:

1) Daniël is nogsteeds op sy pos: getrou, toegewyd, besig om uitstekende werk te lewer en op te skuif in die range van die koning.
2) Nebukadnesar bely dat hy tot sy sinne gekom het (vers 34), en wanneer dit gebeur is sy lippe vol lof vir God. Die magtigste koning op aarde, wat openlik bely dat hy God is en aanbid moet word, loof die God van Israel, alles as gevolg van Daniël se getuienis en getrouheid. Wat ’n wonderlike storie!

Om oor te dink

 • Is jy te trots om nederig te bely dat alles wat jy het en is uit God se hand kom?
 • Maak jou sukses jou blind vir die realiteit dat jy nie beheer oor jou lewe het nie?
 • Met wie moet jy die waarheid in liefde praat?

”For pride is spiritual cancer: it eats up the very possibility of love, or contentment, or even common sense.” C.S. Lewis

Woensdag 18 November

Daniël 3

16 Sadrag, Mesag en Abednego het koning Nebukadnesar geantwoord: “Ons hoef u nie hierop te antwoord nie. 17 Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond, en Hy sal ons ook red uit u mag. 18 Selfs as Hy dit nie doen nie, moet u weet dat ons u god nie sal dien nie, die goue beeld wat u laat oprig het, nie sal aanbid nie.”

“Ek gaan nie dit doen nie.”
Het jy dit al ooit gesê in jou werksplek?
Is dit iets wat jy vandag vir iemand gaan moet sê?

Ons het die afgelope twee dae gekyk na ons daaglikse werk: dat ons daardeur die wêreld met die goeie nuus kan bereik (Daniël 1), en ook hoe ons te werk moet gaan om ’n verskil by die werk te maak (Daniël 2).

Vandag kyk ons na ’n storie van 3 manne in Daniël wat uit oortuiging staande gebly het in Babilonië, letterlik. Hulle oortuiging dat dit wat die koning beveel het teenstrydig is met wat God van hulle verwag, het hulle onmiddelik in konflik gedompel en hulle lewens op die spel geplaas.
Dink vir ’n oomblik aan hulle keuse: bly staande, wees gehoorsaam aan God en leef met ’n skoon gewete voor Hom al kan hulle hulle lewens verloor; óf, buig voor die goue beeld en leef rustig voort in Babilonië met die wete dat hulle aan God ongehoorsaam was…

Het jy al ooit daaraan gedink dat ons nie van hierdie drie manne sou lees as hulle wel gebuig het nie? Hulle nalatenskap is van so aard dat ons hierdie storie as kinders leer in die kerk. Hulle het slegs ’n nalatenskap omdat hulle bly staan het!

Dieselfde geld vir ons: as Christene gaan ons beslis in ons werksplek moet staande bly in tye wat almal buig om die verkeerde redes. Hoewel dit die moeilikste moontlike besluit in sulke omstandighede is, is dit een van die maniere wat ons ’n nalatenskap los en ’n verskil maak.

Waarom? Dit gaan oor die eer van God! Kyk hoe eindig die hoofstuk:
28Toe sê Nebukadnesar: “Aan die God van Sadrag, Mesag en Abednego kom die eer toe, Hy wat sy engel gestuur het en sy dienaars gered het. Hulle het op hulle God vertrou en het die koninklike bevel verontagsaam en hulle was bereid om hulle lewe te verloor eerder as om enige god behalwe húlle God te dien of te aanbid.

Om oor te sedink:

 • Wanneer word daar in jou werk van jou verwag om te buig en iets te doen wat jy weet teen die wil van God is?
 • Wie is daar by jou werk saam met wie jy staande kan bly?
 • Wie kan jy vra om vir jou te bid en die Here te vra om jou te versterk sodat jy vir Sy eer sal leef by die werk?

”The ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort and convenience, but where he stands at times of challenge and controversy.” Martin Luther King Jr.

Dinsdag 17 November

Daniël 2:1-11

11 “Wat u vra, is te moeilik, daar is niemand wat dit vir u kan doen nie, behalwe die gode, en hulle woon nie onder die mense nie.”

Daniël is gevul met stories van Daniël se werk, en die verskil wat sy werk en daarom sy lewe in Babilonië gemaak het. Ons daaglikse werk is bedoel om meer betekenis te hê as om net ’n aktiwiteit te wees wat ons weke (en ’n groot deel van ons lewens) opneem en ’n salaris vir ons verseker.

Vir ’n Christen is werk die voorreg om orde te skep uit chaos, net soos God self dit gedoen het in die begin (Genesis 1); van woes en leeg na goed! Waarom? Sodat almal op aarde kan leef en floreer! ’n Christen is iemand wat ons wêreld versorg en voed in sy/haar werk, in plaas daarvan om net ’n verbruiker te wees van alles wat God vir ons gegee het, insluitende ons werke en ons hulpbronne.

Daniël het só gewerk, en so geleef. Hy het ten spyte van die feit dat hy weggevoer was in ballingskap, drie belangrike goed gedoen:
1) Hy het sy roeping aanvaar en omarm, al het hy vir ’n vreemde regering gewerk.
2) Hy het moedig in die chaos van Babilonië in beweeg.
3) Hy het naby aan God gebly terwyl hy sy werk gedoen het (lees vers 17-19).
4) Hy het uitstekende werk gedoen (lees vers 46-49).

Om oor te dink:

 • Wat sal dit vir jou beteken om op dieselfde manier te werk as wat Daniël het?
 • Op watter manier skep jou werk orde uit chaos en verbeter dit mense se lewens?
 • Hoe gereeld bid jy oor jou werk, en waarvoor vertrou jy die Here tans in jou werk?

“A job is a vocation only if someone else calls you to do it for them rather than for yourself. And so our work can be a calling only if it is reimagined as a mission of service to something beyond merely our own interests. Thinking of work mainly as a means of self-fulfillment and self-realization slowly crushes a person.” Tim Keller

Maandag 16 November

Daniël 1:18-21

18 Op die tyd wat koning Nebukadnesar bepaal het dat die jongmanne voor hom gebring word, het die hoofpaleisbeampte dit gedoen. 19 Die koning het met hulle gepraat en hy het onder almal niemand gevind soos Daniël, Gananja, Misael en Asarja nie. Toe het hulle in diens van die koning getree. 20 In enige saak wat wysheid en insig vereis het en waaroor die koning hulle uitgevra het, was hulle tien maal beter as al die towenaars en voorspellers in sy hele koninkryk. 21 Daniël het in diens van die paleis gebly tot die eerste regeringsjaar van koning Kores.

Ons daaglikse werk is bedoel om meer betekenis te hê as om net ’n aktiwiteit te wees wat ons weke (en ’n groot deel van ons lewens) opneem en ’n salaris vir ons verseker.
Die werk van bye is ’n goeie voorbeeld hiervan: bye het die stuifmeel van blomme nodig, en blomme het die kruisbestuiwing wat deur bye gebeur broodnodig om te kan kan bly voortbestaan. Op die oog af lyk dit asof die bye slegs kry waarna hulle soek en waarvoor hulle werk, maar in die groter prentjie sien ons dat totale ekosisteme afhang van die werk van bye: getrou, klokslag, seisoen na seisoen, doelgerig.

Ongeag van watter werk jy doen, dit het dieselfde betekenis in hierdie wêreld. Dit mag vir jou voel soos ’n daaglikse “soeke na stuifmeel”, maar die bydrae wat dit lewer tot hierdie wêreld en sy welwese is vêr meer as wat ons kan begryp.

Daniël het in Babilonië gewoon. Dit was nie sy geboorteland nie, die kultuur van die land was nie sy voorkeur nie en hy het gewerk in ’n konteks waar mense nie geglo het soos hy geglo het nie. Tog, as ons deur Daniël lees sien ons duidelik watter verskil hy gemaak het in Babilonië. Daniël is gevul met stories van Daniël se werk, en die verskil wat sy werk en daarom sy lewe in Babilonië gemaak het.

Ons gaan hierdie week na hierdie stories kyk, en saam reflekteer oor ons eie werk; ons roeping, ons daaglikse werk en bydrae tot hierdie wêreld.

Om oor te dink:

 • Watter gehalte is jou daaglikse werk?
 • Hoe sal jou medewerkers jou karakter beskryf?
 • Is dit sigbaar in jou daaglikse werk dat jy ’n Christen is, en dat jy roepingsbewus lewe?

The book of Genesis leaves us with a striking truth – work was part of paradise. Tim Keller

Saterdag 14 November

Openbaring 3:14-22
’Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou, en hy saam met My. (Opb 3:20)

Om oor na te dink en gesels:

 • Laodisea was die rykste van die sewe stede. Hulle was baie handel gedryf, wol verwerk en ’n mediese skool. Daarom gebruik Johannes van hierdie beelde om met die gemeente praat.
 • Hulle het egter ’n probleem met watervoorsiening gehad, vandaar die beeld dat hulle geestelike lewe louwarm is soos die water wat die stad voorsien het. Hulle het in hulle toewyding verslap.
 • Jesus waarsku teen hul selfvoldaanheid, maar dan is daar die bekende uitnodiging.
 • Jesus staan by die deur, sal nie die deur afbreek en Homself in forseer nie. Hy wag by die deur dat ons Hom innooi vir die feesmaal.
 • Vir elkeen wat hieraan gehoor gee, kan uitsien om saam met Jesus vir ewig fees te vier en saam met Hom op troon sit.

Gebed:
Here, ek dink dat ek soms alles op my eie kan doen en niks en niemand nodig het nie. Ek is soms te selfvoldaan. Ek kom bely dat ek U nodig het . Ek nooi U in om saam met my ‘n feesmaal te hou. Mag ek vandag uit hierdie vreugde en vreugde leef.
Amen.

Vrydag 13 November

Openbaring 3:1-13

Elkeen wat die oorwinning behaal, sal sulke wit klere dra. Ek sal nooit sy naam uit die boek van die lewe uithaal nie, en Ek sal voor my Vader en voor sy engele verklaar dat hy aan My behoort.” (Opb‬ ‭3:5‬)

’Omdat julle aan die boodskap van my volharding in lyding vasgehou het, sal Ek julle ook vashou in die tyd van beproewing wat oor die hele wêreld gaan kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Ek kom gou. Hou vas wat julle het, sodat niemand julle kroon wegvat nie. (Opb 3:10-11)

Om oor na te dink en gesels:

 • Vandag staan ons by twee gemeentes stil, Sardis en Filadelfia.
 • Sardis was ’n ryk en vooruitstrewende stad. Hulle uitdaging was geestelike doodsheid en nie dwalinge nie. Hulle het uiterlik goed vertoon, daarom was hulle klere vuil. Vandaar die belofte dat elkeen wat Jesus volg, wit klere sal dra en hulle name sal nie uit die boek van die lewe gehaal word nie.
 • Filadelfia word positief beoordeel, net soos Smirna. Hulle volhard in die swaarkry. Hulle kan dit vryspring nie, maar die Here is by hulle. Hy sal Naam van God op elkeen skryf.
 • Hierdie twee briewe moedig ons aan om vas te hou aan ons geloof, veral as dit moeilik gaan. Dit lyk na die makliker opsie om alles te laat gaan, maar Jesus gee Homself dat ons nie alleen hoef te wees nie.

Gebed:
Here, dit voel nie altyd maklik om U te volg nie. Help my te volhard. Dankie dat U ons naam in die boek van die lewe geskryf het. Dankie dat U by ons is. Mag ek vandag U teenwoordigheid beleef.
Amen.

Donderdag 12 November

Openbaring 2:18-29

19 Ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle liefde, geloof, diensvaardigheid en volharding en Ek weet dat julle nou ook meer doen as tevore. … 25 hou net vas wat julle het, totdat Ek kom.” (Opb 2:19, 25‬)

Om oor na te dink en gesels:

 • Tiatira was ‘n werkerstad met baie gildes soos skrynwerkers, leerlooiers, pottebakkers en wewers. Daarom gebruik Johannes beelde uit daardie wêreld soos geelkoper, ystersepter en kleipotte.
 • Hulle word geprys vir hulle liefde, geloof, diens en volharding. En hulle skroom nie om meer te doen en dit aan te hou doen. Die Here sien dit raak.
 • Tog is daar mense wat ten spyte hiervan nie aan die Here gehoorsaam is nie en hulle eie begeertes volg. Johannes waarsku hulle aan om daarmee op te hou.
 • Vir dié wat Jesus steeds volg, bemoedig en versterk Hy met die woorde: ”hou net vas wat julle het, totdat Ek kom”!
 • Laat ons nie moedeloos word om goed te doen nie. Laat ons aan die Woord van die Here vas te hou. Jesus ken ons deur en deur en los ons nooit alleen.

Gebed:
Here, dankie dat U my ken. Soms raak dinge te veel en weet ek nie of ek ‘n verskil maak nie. Help my om steeds met liefde en geloof te volhard. Help my om aan U vas te hou.
Amen.

Woensdag 11 November

Openbaring 2:12-17
Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal Ek van die verborge manna gee, en daarby sal Ek vir hom ‘n wit steentjie gee met ‘n nuwe naam daarop gegraveer, wat niemand anders ken nie, net hy wat dit kry.” (Opb 2:17)

Om oor na te dink en gesels:

 • Pergamum was die amptelike hoofstad en was daar baie keiseraanbiddding en afgodsfeeste.
 • Dit was nie maklik om ’n Christen in Pergamum te wees nie. Hulle het baie swaar gekry en gely. Daar is geweldige druk op gelowiges geplaas om kompromieë aan te gaan of selfs hulle geloof af te lê.
 • Daarom word hulle aangemoedig om die regte ding te doen en hulle van die verkeerde dinge te weerhou.
 • Twee beloftes bemoedig hulle: Die eerste is die “verborge manna” wat beteken dat die Here in hulle behoeftes sal voorsien en herinner aan Jesus wat die “lewende brood” (Joh 6:51) is. Die tweede belofte is die “wit klippie” wat ’n uitnodiging na die ewige fees saam met God is. Dit herinner aan Jesaja 43:1 dat die Here ons op ons naam ken. Jy is vir hom kosbaar.

Gebed:
Here, dankie dat U my op die naam ken. Dankie dat U ons nooit alleen laat nie. Dankie vir U beskerming. Help my om nie kompromieë aan te gaan nie, maar U in alles te eer met wat ek doen en sê. Amen.

Dinsdag 10 November

Openbaring 2:8-11
9 Ek ken julle verdrukking en julle armoede, en tog is julle ryk. … 10 Moenie bang wees vir wat julle alles gaan ly nie. … Bly getrou tot die dood toe, en Ek sal julle die lewe as kroon gee.

Om oor na te dink en gesels:

 • Smirna se gemeente is getrou aan die Here en ontvang ‘n positiewe aanmoediging, anders as van die ander gemeentes.
 • Die Christene het hier baie swaar gekry en is benadeel omdat hulle Jesus aanbid en nie die keiser soos wat van hulle verwag is nie.
 • Ten spyte van hulle vervolging is hulle daarvan verseker dat die Here Jesus, die Eerste en Laaste, van alles weet en hulle in Sy hand hou.
 • Ons hoef nie bang te wees en die dood te vrees nie, want ons sal die kroon van die lewe ontvang. Die beeld van ’n lourierkroon wat aan atlete na ‘n wedloop gegee word, word gebruik.
 • Voel jy dat jy swaar kry omdat jy Jesus volg? Word daar op jou neergesien? Wonder jy of dit die moeite werd is om Jesus steeds te volg?
 • Skep moed en weet die Here is by jou. Hou vas aan Sy beloftes!

Gebed:
Here, dankie dat U my ken en weet wat my omstandighede is. Ek kom gee myself vandag vir U en vra dat ek nie sal bang wees om U te volg nie, veral as dit moeilik raak. Help my om aan U getrou te bly en aan U beloftes vas te hou.
Amen.

Maandag 9 November

Openbaring 2:1-9
3 Verder volhard julle ook; julle het baie vir my Naam verduur, en julle het nie moeg geword nie. 4 Maar Ek het dít teen julle: julle het My nie meer so lief soos in die begin nie.” (Opb 2:3-4)

Om oor na te dink en gesels:
– Ons staan hierdie week by die 7 briewe aan die 7 gemeentes in Openbaring stil. Dit is vir ons elkeen ook bedoel.
– Efese was ’n belangrike stad en gemeente. Hulle het baie gedoen vir die evangelie en lyding ervaar en nie moeg geword nie. Tog het hulle hulle eerste liefde verloor. Hulle het so op die dinge van die Here gefokus, dat hulle die Here vergeet het.
– Johannes moedig die gemeente aan om weer hulle liefde vir God te ontdek en te koester.
– Die belofte is dat ons saam met Jesus in volle gemeenskap in die paradys sal wees.

Ons word ook party maal moeg en volhard nie soos ons moet nie. Ons skeep ook ons eerste liefde van Jesus af. Mag jy vandag Jesus se liefde opnuut raak sien en ervaar.

Gebed:
Here, dankie dat U die Here van die kerk en van my lewe is. Dankie dat U my ken. Ek besef dat ek verslap in my liefde vir U. Help my om U meer en weer lief te hê. Help my om nie moeg te word. Ek wil U bly volg.
Amen

Saterdag 7 November 2020

2 Timoteus 1:7
Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing.

Om oor te gesels:

 • Wat doen vrees aan jou?
 • Hoe lyk ‘n gees van krag, liefde en selfbeheersing? Hoe het God hierdie eienskappe beliggaam?
 • Waarom dink jy is die antwoord op vrees, krag, liefde en selfbeheersing?

Lof en Aanbidding
https://www.youtube.com/watch?v=UVb8OJEQGIQ

Gebed:
God, stuur asb. my denke. Stuur dit veral weg van selfbejammering, oneerlikheid en selfsugtige motiewe.
Soos ek deur die dag beweeg en onsekerheid tegemoet kom, gee my asb. die inspirasie, intuïsie of besluit. Maak my ontspanne om dit rustig te vat, moenie my laat sukkel nie. Laat my op U wil fokus, eerder as my eie. Gee my asb. die krag om U wil uit te voer waar ek ook al mag gaan.
Here, soos ek deur die dag beweeg, laat ek ‘n oomblik of twee neem wanneer ek geïrriteerd of onseker is. Laat ek U vir wysheid en onderskeiding vra om die regte ding te doen. Laat ek konstant herinner word dat ek nie meer in beheer is nie.
Here, stel my asb. vry van die vrese, woede, bekommernisse, selfbejammering, angstigheid en verkeerde besluite. Laat ek nie energie mors deur te probeer om my eie lewe te lei nie. Here, laat my gehoorsaam en afhanklik van U wees. Ek sal vir U die verantwoordelikheid en die lofprysing vir alles gee.
Amen

Vrydag 6 November 2020

2 Korintiërs 12:9
Sy antwoord was: “My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is.” Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees.

Om oor te gesels:

 • Wat is genade? Hoe lyk dit om genade te gee? Hoe voel dit om genade te ontvang?
 • Hoe het genade verander in jou lewe?
 • Hoe vind God se krag uitdrukking in jou lewe? Hoe is God sterk wanneer jy swak is?

Lof en Aanbidding
https://www.youtube.com/watch?v=k_bHd2-QhuQ

Gebed:
Ek sal nie meer dié vrees wat my seer maak nie, want U, Here, gee vir my krag.
Ek sal slaap sonder nagmerries, want U, Here, gee vir my vrede.
Ek sal wakker word met ‘n kop wat helder en goed uitgerus is, want U, Here, gee vir my helderheid.
Ek begin my dag gelukkig, vreugdevol en vry, want U, Here, het my gerestoureer.
U het vir my nuwe lewe gegee.
Omdat U genade groot is, sal ek met dankbaarheid leef. Ek sal vandag ander help en liefdevol dien omdat ek U, MY Here, dien.
Amen.

Donderdag 5 November 2020

Nehemia 8:11
Nehemia het verder gesê: “Gaan vier fees, eet en drink, en deel uit aan dié wat niks voorberei het nie. Hierdie dag word gewy aan ons Here. Moenie bedroef wees nie; as julle die Here met blydskap dien, sal Hy julle beskerm.”

Om oor te gesels:

 • Hoe lyk feesviering in jou lewe? Wanneer vier jy fees?
 • Waarom sê die vers moet ons feesvier? Hoe verskil dit van die tye wat jy feesvier in jou lewe?
 • Hoe vind jy vreugde in die Here? Hoe is die Here jou sterkte?

Lof en Aanbidding
https://www.youtube.com/watch?v=MLkDWtGpETs

Gebed:
God, meer as enige iets anders in hierdie lewe, wil ek nie meer gebroke wees nie.
Vader, gee my die vrede om te aanvaar wat nie kan verander nie (ander mense, plekke en dinge). Gee my die waagmoed om te verander wat ek kan (my houding). En die wysheid om die verskil te weet.
God, help my om vandag te fokus, selfs al is dit ten koste van myself.
Vader, help my om sensitief te wees vir my eie behoeftes en die dinge wat vir my goed is. Help my om sensitief te wees vir die behoeftes van ander en die dinge wat vir hulle goed is.
Here, as dit vir U aanneemlik is, maak my vry van die boeie van selfsug, sodat ek handig mag wees as medemens, of ek die situasie verstaan of nie.
God, help my om my eie integriteit te handhaaf en om vandag in vrede met U te leef, vrede te leef met myself en in vrede te leef met die wêreld.
Here, help my om vandag te demonstreer:
dat dit goed is vir my om lief te hê en lief gehê te word.
dat dit goed is vir my om te verstaan en verstaan te word.
dat dit goed is vir my om te gee en te ontvang.
dat dit goed is vir my om troos te gee en eerder menslik as selfsugtig te wees.
God, help my om een voet voor die ander te sit, om aan te hou beweeg, en die beste te doen met die werk wat vandag voor my is.
Here, help my om die oplossing te aanvaar wat dit ook al mag wees.
Amen

Woensdag 4 November 2020

Psalm 139:13-14
U het my gevorm, my aanmekaargeweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op ‘n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering.

Om oor te gesels:

 • Is jy lief vir al die verskillende komplekse elemente wat jou, jy maak? Of sien jy jouself as ordinêr? Waarom?
 • Watter leuens omtrent jouself, vertel die vyand jou, en glo jy? Waarom voel die leuens vir jou soos waarheid? Watter stem praat wanneer jy die leuens hoor?
 • Wat sou God vir jou sê as jy Hom nou kon hoor praat?

Lof en Aanbidding
https://www.youtube.com/watch?v=oZvKJl1kK8g

Gebed:
Heer van my lewe,
Gee my asseblief verdraagsaamheid teenoor ander wie se gedagtes en optredes, in my situasies en lewe, met my eie verskil
Alhoewel ek mag dink ek het altyd die Absolute waarheid kan ek nie altyd seker wees daarvan nie. Die ander persoon mag dalk reg wees, terwyl ek moontlik verkeer sou kon wees, al is ek steeds daarvan onbewus.
Here, maak my intensies eerbaar want dit is al wat my kan troos wanneer ek besef ek is verkeerd.
Here, gee my verdraagsaamheid, want wie is ek om te oordeel oor ‘n ander se foute?
Want niemand weet beter as ek watter klein bloutjies ek daagliks maak nie.
Die lewe is altyd vol struikelblokke wat ons laat wankel en soms laat val.
Here, gee my verdraagsaamheid want sleg U is waardig om te mag oordeel oor my mede reisgenote.
Amen

Dinsdag 3 November

Galasiërs 6:9
Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel.

Om oor te gesels:

 • Dit is moeilik om te gee wat jy nie het nie. Wanneer is dit moeilik om liefdevol en ‘n seën tot ander te wees?
 • Wanneer is dit maklik om liefdevol en ‘n seën tot ander te wees?
 • Hoe lyk dit vir jou persoonlik om liefdevol en ‘n seën tot ander te wees? Wat kry jy wanneer jy liefdevol en tot seën van ander is?

Lof en Aanbidding
https://www.youtube.com/watch?v=VXAneNye_58

Gebed:
Heer van my lewe,
Ek is geseën wanneer ek aan die einde van my eie vermoë is.
Met minder van myself is daar meer spasie vir God en U leiding.
Ek is geseën wanneer ek voel ek het verloor dit wat die kosbaarste vir my is.
Slegs dan kan ek die een omhels wat werklik die kosbaarste is in my lewe.
Ek is geseën wanneer ek tevrede is met net wie ek is, nie meer nie en nie minder nie.
Dit is die oomblik wat ek myself vind as die eienaar van alles wat nie gekoop kan word nie.
Ek is geseën wanneer ek ‘n goeie eetlus vir die Here opgebou het.
My brood en water is die beste ete wat ek ooit sal hê.
Ek is geseën wanneer ek omgee.
In die oomblik wanneer ek myself vind as een wat omgee, ontdek ek ook is word vir omgegee.
Ek is geseën wanneer my binne wêreld (my gedagtes en hart) herstel word.
Dan kan ek God in die buite wêreld raaksien.
Ek is geseën wanneer ek ander wys hoe om saam te werk, eerder as te kompeteer of baklei.
Dit is die oomblik wanneer ek besef wie ek werklik is en my waar my plek in God se familie is.
Ek is geseën wanneer my verbintenis aan God vir my teenkanting uitlok.
Die teenkanting jaag my self verder in God se arms in.
Amen

Maandag 2 November

Filippense 4:13
Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee.

Om oor te gesels:

 • Wat beteken hierdie vers vir jou? Wanneer hou jy aan hierdie belofte die meeste vas?
 • Wanneer voel dit vir jou asof jy nie alles kan doen nie? Maak jy op jou eie krag staat in daardie oomblikke? Of vertrou jy dat God alles sal doen wat nodig is?
 • Wanneer ons slaap is ons broos en kan ons niks verrig. Hoe lyk jou slaap ritme? Hoe verkondig jou slaappatrone iets van jou vertroue in God?
 • Hoe lyk dit wanneer jy krag in Christus vind?

Lof en Aanbidding
https://www.youtube.com/watch?v=yQpKSpgrwQE

Gebed:
Ek sal nie meer dié vrees wat my seer maak nie, want U Here gee vir my krag.
Ek sal slaap sonder nagmerries want U Here gee vir my vrede.
Ek sal wakker word met ‘n kop wat helder en goed uitgerus is, want U Here gee vir my helderheid.
Ek begin my dag gelukkig, vreugdevol en vry, want U Here het my gerestoureer.
U het vir my nuwe lewe gegee.
Omdat U genade groot is, sal ek met dankbaarheid leef. Ek sal vandag ander help en liefdevol dien omdat ek U MY Here dien.
Amen

Saterdag 31 Oktober

Johannes 15:1&2
“Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan My wat nie vrugte dra nie, sny Hy af; maar elkeen wat vrugte dra, snoei Hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra.

Om oor te gesels:
Ons kan nie soos skepe in ‘n hawe agter veilige mure bly sit nie. Johannes sê dan snoei God ons uit sy wingerd. Want die doel van lewe is om vrug te dra.
Hoe lyk jou lewe? Is dit net selfversorgend, veilig, wagtend dat ander die werk moet doen en vrugte dra?
Ons kan nie meer agter ander wegkruip nie. God roep jou persoonlik om uit te gaan in die storms van die lewe en vrug te dra.
En dan rus Hy jou toe deur jou onnodighede weg te snoei en jou te vorm vir vrugdra.
Moenie jouself ‘n rat voor die oë draai. God is nie beïndruk met skepe wat in die hawe sit, al is hul hoe mooi opgepas en versorg. God soek jou werkend daar buite in die wêreld.
Lig jou anker en waag dit om uit te vaar!

Gebed

 • Dankie Here dat U my roep.
 • Wys my hoe om die storms van die lewe aan te pak.
  -En as ek struikel Heer, kom help my op.
  -Ek wil deur alles in my lewe U naam grootmaak en U koninkryk laat kom.
  Amen.

Vrydag 30 Oktober

Spreuke 24:16
16 Al val die regverdige hoeveel keer, hy staan weer op, maar die goddeloses word deur rampe vernietig.

Om oor te gesels:
Ons kan nie die storms van die lewe aandurf en dink ons gaan nie struikel en val nie.
As ons ophou om uit te gaan en te leef oor ons gestruikel en geval het, dan mis ons ons lewensdoel.
Ons waarde lê nie in hoeveel keer ons val nie, maar in hoeveel keer ons opstaan.
God weet ons sal val en daarom is elke struikel en val ‘n leerskool dat ons dit volgende keer anders doen.
Moet jouself nie minderwaardig ag omdat jy in God se opdrag struikel en val nie. Staan net meer maal op as wat jy val en leer uit jou foute.
Moet ook nie ander wat struikel en val veroordeel asof jy nie struikel en val nie. Dit kon jy gewees het. Moedig mekaar eerder aan om telkens op te staan en weer uit te gaan en God se getuies te wees, eerder as om mekaar se struikel en val te gebruik om mekaar af te kraak.

Gebed

 • Here gee my die moed en krag om telkens op te staan as ek struikel en val.
 • Help my Here om nie ander wat struikel en val te veroordeel nie.
 • Help my Heer om telkens met elke val meer te leer van hoe om waarlik vir U te leef.
 • Dankie Heer dat U my tekortkominge ken en my elke keer weer kom optel.
  Amen.

Donderdag 29 Oktober

Matteus 14:28-32
28 Toe sê Petrus vir Hom: Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom. 29 Kom! sê Hy. Petrus het uit die skuit geklim, op die water begin loop en naby Jesus gekom. 30 Maar toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep: Here, red my! 31 Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê: Kleingelowige, waarom het jy begin twyfel? 32 Hulle het toe in die skuit geklim, en die wind het gaan lê.

Om oor te gesels:
God roep ons om met ons boot uit ons veilige hawens uit te kom en die oseaan aan te durf. En dan kom daar tye wat Hy jou selfs die kans gee om in die storms uit die boot te klim en op die water te loop.

Ons grootste bang is dat ons in storms sal kom as ons die lewenssee aandurf soos ons die week hoor ons moet. Maar dan kom daar die tye dat in die lewensstorms ons God by ons sien en dan self regkry om op water te loop. Ja soms kry ons in die moeilikste tye die onmoontlike reg. Met ons hand uitgestrek na God.

Waag jy selfs die onmoontlike omdat God met jou is? Sien jy nog kans om op water te loop met God in die oog? Of sink ons in ons eie moedeloosheid storms in omdat ons die oog van God afvat?
God vra van ons om uit ons veilige hawens uit te gaan en die stormsee van die lewe aan te durf. En dan wil Hy jou die kans gee om in geloof op die water te loop…die onmoontlike te doen! Sien jy kans hiervoor? Weet God ken jou vermoëns en gawes. Hy sal jou nie vat waar Sy genade jou nie kan beskerm nie!

Gebed

 • Here gee my die moed om die lewens storme aan te vat.
 • Help my Here om selfs hierin nie my oë van U af te vat nie.
 • En as U my roep om die onmoontlike te doen, vat my hand en lei my daarin Heer. Want ek weet uit eie krag sal ek net sink.
  Amen.

Woensdag 28 Oktober

2 Timoteus 3:16-17
Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ‘n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.

Om oor te gesels:
‘n Boot word gebou met die spesifieke doel om die groot oseane te trotseer. Hul het al die toerusting wat nodig is daarvoor.
Net so het God my en jou geskep om sy verteenwoordigers op aarde te wees. Ons is deur God aanmekaar gesit om in die wêreld God se wil te soek en Sy koninkryk en heerskappy te vestig.
God het ons daarvoor toegerus. Jy kort niks om dit te kan doen nie. Jyt als wat jy nodig het. 2 Tim 3:16-17 sê al wat ons moet doen is om God se handleiding (Die Bybel) te gaan bestudeer dat jy weet hoe om jou toegeruste gawes vir God te gebruik. Geen verskoning. Kom ons bestudeer God se gawes vir ons om ons vir Sy werk toe te rus.
Soek in die Bybel na als wat Hy vir jou hieroor sê en leer dit gebruik!

Gebed
Here open my oë om te sien waarmee U my toegerus het vir U diens. Help my Here om elkeen van U gawes te leer gebruik tot U eer.
Amen.

Dinsdag 27 Oktober

Eksodus 3:10-11
…Ek wil jou na die farao toe stuur om my volk, die Israeliete, uit Egipte te bring.” Moses het vir God gesê: “Ek is nie ‘n belangrike man nie. Ek kan nie na die farao toe gaan en die Israeliete uit Egipte bring nie.”

Om oor te gesels:
As God ons roep om op die lewens oseaan uit te gaan en Sy werk te doen, wat is ons reaksie? Kruip ons net dieper in ons veilige hawens in? God roep ons juis om uit ons veilige plekke te kom en die lewe aan te pak. Hy roep ons om Sy wil te laat geskied en daaraan te werk dat Sy koninkryk kom!
In watter hawe kruip jy weg?
Moses se wegkruip hawe toe God hom roep was, eks nie belangrik genoeg nie.
Wat is jou wegkruip hawe ?

 • Ek kan nie met mense praat.
 • Ek ken nie die Bybel nie
 • Ek is mos in die kerk. Is dit nie genoeg?
 • Mense sal vir my lag want eks nie ‘n dominee nie…

Al hierdie is wegkruip van God se roep om uit te gaan en ‘n verskil te maak.
God roep jou uit jou veilig plekke…

Kyk na die video van Jo Black se “Skepe” https://youtu.be/yaOBdFj7FIw

Die simbool vir die ou kerk was juis ‘n skip. Want die boodskap moes uitgevat word…

Gebed
-Here help my om nie vreesbevange vas te klou aan my veilige plekke nie maar wys my waarvoor U my roep.
-Kom roep my Here ek wag…
Amen.

Maandag 26 Oktober

Eksodus 1:22
…Daarom het die farao vir al sy mense gesê: “Julle moet elke Hebreeuse seuntjie wat gebore word, in die Nyl-rivier gooi. Maar moenie die dogtertjies doodmaak nie.”

Om oor te gesels:
Ons kan wegskram van verantwoordelikheid en net veilig bly… of ons kan kies om die lewensstorms te trotseer. God het ons gemaak om die lewe met sy storms te trotseer!

In Eksodus 1:22 beveel die farao sy hele volk dat alle pasgebore seuntjies in die Nyl rivier gegooi moes word. Moses se moeder het geweet hoe verkeerd hierdie bevel was. Sy kon of niks doen of kies om ‘n verskil te maak. Die keuse wat sy gemaak het was om Moses weg te steek in ‘n klein pik gesmeerde biesiemandjie op die rivier. God het daardie klein, maar dapper, daad van ‘n moeder gebruik om die Hebreër wat Hy uitverkies het om Sy volk te bevry, in die farao se huis te laat beland.

God roep ons om op te staan vir wat reg is. Om nie weg te kruip agter verskonings ongeag of die lewe daar buite onveilig is of nie.
Ons is geskep om God se hande en voete en stem in hierdie wêreld te wees.

Besef jy dat dit jou roeping is om uit te gaan en leef jy jou roeping uit sodat God se wêreldplan waar kan word?

Gebed
Here, gee my die moed om die lewe aan te durf en die wysheid om U wil vir my daarin te ontdek.
Amen.

Saterdag 24 Oktober

Matteus 5:1-12

11 “Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van My beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. 12 Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg.”

Die laaste twee verse bou voort op vers 10. Die gedrag van mense teenoor gelowiges wat hier beskryf word is te verwagte van hulle Joodse teenstanders. Dit is duidelik dat dit wat oor die volgelinge van Jesus gesê word vals is. Hulle woorde oor Jesus se volgelinge word deur haat gemotiveer, en dit is bedoel om mense seer te maak. Jesus sê daar is ’n loon wat vir ons wag as ons hierdeur getrou kan bly aan Hom. Die woord loon word 10 keer gebruik in Matteus, baie meer as in die ander drie evangelies.

Waarom sal Jesus dit noem, en waarom beklemtoon Matteus dit? Want die vervolging van God se mense is nie nuut tot die geskiedenis van die Bybel nie. Matteus herinner sy lesers hieraan, deur te verwys na mense wat deur die geskiedenis namens God gepraat het (profete). Uiteraard wag dieselfde vervolging vir Jesus se volgelinge; so ook dieselfde loon vir hulle getrouheid!

Deur die Salingsprekinge maak Jesus ’n verklaring: ons is by ’n draaipunt! Die tyd het gekom dat mense wat desperaat afhanklik is van God se behoeftes bevredig sal word, ten spyte van hulle huidige omstandighede. Slegs as gevolg hiervan word hulle as geseënd beskryf, want God doen dit! Die Koninkryk van God bring ’n nuwe onverwagse vreugde na die volgelinge van Jesus. Hierdie Koninkryk sit volgelinge van Jesus op ’n nuwe roete na geregtigheid, vrede en reinheid.
Belangrik om te weet dat dit nie gebeur deur menslike doelwitte wat bereik word nie, maar deur God wat dit gee. Om geseënd te wees soos die Salingsprekinge beskryf is uiteraard ’n ervaring van God se genade!

Om oor te dink

 • Watter vers het deur die week die diepste met jou gewerk?
 • Hoe het jy hierdie week ervaar dat God jou diepste behoeftes bevredig het?
 • Waarvoor wil jy vir God dankie sê vandag?

Vrydag 23 Oktober

Matteus 5:1-12

9 Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. 10 Geseënd is dié wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel.

Hierdie kort en kragtige sin van Jesus (vers 9) is die enigste plek in die hele Nuwe Testament waar die woord “vredemakers” gebruik word. Jesus spreek hierdeur die Selote aan. Hulle was ’n Joodse groep in Jesus se leeftyd wat gehoop en geglo het dat die Koninkryk van God deur geweld en oorlog sou kom. “Veg terug” was hulle leuse… Trouens, vir mense wat konstant deur ander mense sleg behandel word was dit nogal ’n aantreklike vooruitsig, om iemand “van hulle eie medisyne” te gee.

Jesus staan teenoor dit. Hy skep ’n nuwe kategorie mense, vredemakers! Later in Matteus 5 gaan Jesus selfs die merkwaardige opdrag gee dat Sy volgelinge vir hulle vyande moet lief wees. Soos die storie van die Nuwe Testament ontvou word hierdie opdrag aan Christene algemene verwagte gedrag van hulle. Mense wat vrede maak, maak staat op hulle pa om vir hulle te sorg en hulle te beskerm, juis daarom sê Jesus dat hulle kinders van God genoem word.

Die tema van “vervolging” is ’n belangrike tema in Matteus. Joodse mense wat in Jesus geglo het, en so vreemd en onderstebo begin lewe het soos Jesus beskryf in die Saligsprekinge, het erge vervolging van hulle familielede en gemeenskappe ervaar. Daarom het gelowiges nodig gehad om te hoor wat Jesus hieroor te sê het. Hoe moes hulle dit hanteer, hoe moes hulle dit verdra? Jesus maak dit duidelik; hou aan om te doen wat reg is!

Hierdie is waarskynlik van die moeilikste woorde van Jesus om te hoor, te aanvaar en aan gehoorsaam te wees. Die tyd waarin ons leef maak dit baie duidelik vir ons: ons sien hoe mense kwaad met kwaad vergeld, ons sien hoe mense van verskillende oortuigings mekaar geweldadig hanteer en dreig om mekaar leed aan te doen. Die nuus is vol konflik tussen groepe wat met “ons” en “hulle” begrens word.

Wat moet Christene doen? Vrede maak! Dan sal ons geseënd wees. Jesus sê so, glo dit!

Om oor the te dink

 • Met wie of tussen wie moet jy vrede maak?
 • Is jy bereid om aan te hou om te doen wat reg is, selfs al word jy daarvoor vervolg?
 • Hoe bring Jesus se beloftes in hierdie twee verse vir jou troos?

”Forgiving does not erase the bitter past. A healed memory is not a deleted memory. Instead, forgiving what we cannot forget creates a new way to remember. We change the memory of our past into a hope for our future.” Lewis Smedes

Donderdag 22 Oktober

Matteus 5:1-12

7 Geseënd is dié wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. 8 Geseënd is dié wat rein van hart is, want hulle sal God sien.

Die eerste vier salingsprekinge het betrekking gehad tot ons ingesteldheid, gedagtes en houding teenoor die wêreld waarin ons leef. Vers 7 beskryf eerder ’n aksie van die wat geseënd is; dit is om barmhartig teenoor ander te wees. Jesus vra hier dat mense wat juis nie barmhartig deur ander behandel word nie (onthou die mense met wie Jesus praat staan gebuk onder ’n baie moeilike regeringstelsel), steeds barmhartig teenoor ander sal wees. Ons vind onder andere hierdie wysheid in Spreuke 14:21.

Vers 8 is gelaai met gedagtes en taal wat ons in Psalm 24:3-4 vind. Jou hart in hierdie konteks verwys na die diepste kern van jou wese; gedagtes, motivering, gemoed, emosies. Om rein van hart te wees beteken om Jesus se woorde en wysheid as’t ware te internaliseer, om toe te laat dat dit tot in die diepste van jou wese syfer en jou daar verander! Die integriteit waarmee ons leef, en veral waarmee on vers 7 leef, is wat hier belangrik is. Daarvoor het ons ’n rein hart nodig. ’n Ander manier om daaraan te dink is om gefokus en “single-minded” te wees en nie verdeelheid in jou hart en gedagtes te hê oor wat Jesus van jou verwag nie.

Om oor te dink

 • Aan wie moet jy barmhartigheid bewys? Wat ervaar jy as iemand met jou barmhartig is?
 • Wat leef in jou hart wat nie rein is nie? Wat maak dat jou intensies verkeerd is en dat jou integriteit in gedrang is? Sien jy kans om met God daaroor te praat?
 • Wat maak jou opgewonde van die woorde “want hulle sal God sien”?

The point of justice and mercy anyway is not ‘they deserve it’ but ‘this is the way God’s world should be’, and we are called to do those things that truly anticipate the way God’s world WILL be. N.T. Wright

Woensdag 21 Oktober

Matteus 5:1-12

5 Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. 6 Geseënd is dié wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word.

’n Sagmoedige is iemand wat op God staatmaak om reg te laat geskied en vir hom/haar te sorg. ’n Sagmoedige is iemand wat nie reageer of terugslaan wanneer hulle verkeerdelik behandel word nie, maar eerder wag op God om Sy beloftes teenoor hulle na te kom en hulle as’t ware te beloon vir hulle gedrag. Hierdie vers is gevul met beelde en beloftes uit Psalm 37 en Jesaja 65-66. Jesus het Homself beskryf as sagmoedig, en Hy word beskryf as sagmoedig wanneer Hy op ’n donkie in Jerusalem ingery kom. Hy is ons voorbeeld!

Vers 6 gebruik taal wat te vinde is in Psalm 107. Hy het die dors geles van dié wat versmag het, Hy het die goeie in oorvloed gegee aan dié wat honger gely het. Psalm 107:9. Jesus voeg wel in hierdie sin by dat dit waarvoor die mens ten diepste smag is geregtigheid, regverdigheid en verlossing. Al hierdie woorde is vervat in die Griekse woorde wat vertaal is as “wat reg is”. Hy belowe dan om hierdie behoefte te bevredig, in ’n oorvloedige manier!

Kyk na die prentjie hierbo en verbeel jou vir ’n oomblik hoe die nuwe aarde lyk. Hoe sal dit voel om vir altyd versadig te wees, en nie net liggaamlik nie maar ook geestelik?

Om oor te dink

 • Hoe reageer jy wanneer iemand jou leed aandoen? Sal jou naaste mense jou as sagmoedig beskryf?
 • Wat ervaar jy wanneer jy honger is? Hoe voel jy wanneer jy versadig is? Het jy al ooit geestelik versadig en tevrede gevoel in die lig van die verlossing wat Jesus vir jou bewerk het?

Dinsdag 20 Oktober

Matteus 5:1-12

4 Geseënd is dié wat treur, want hulle sal vertroos word.

Wat is die geseënde lewe? Hoe kry ek deel daaraan? Wie kan dit vir my moontlik maak? Hoe kan ek werklik #blessed wees?

In vandag se fokusvers sê Jesus dat jy geseënd is as jy treur. Dit klink vreemd, eintlik selfs onderstebo.
Om te treur is nie lekker nie, dit is nie iets wat ons self sal kies as ons ’n keuse gehad het nie. Ons leef in ’n tyd waarin boeke en hulpbronne oor persoonlike geluk (“how to be happy”) eksponensieël toegeneem het in vergelyking met die vorige eeu. Waarom sal Jesus dit sê?

Wanneer ons treur gebeur iets betekenisvol binne ons. Ons perspektief verander, ons herwaardeer ons lewens, ons herwaardeer verhoudings, ons erken ons afhanklikheid van God, en bowenal, dit bied vir ons ’n besonderse geleentheid om God se nabyheid en troos te ervaar.
Omdat ons vertroos wil word wanneer ons treur (dit is ’n menslike behoefte), sal dit ons altyd eerder nader aan God laat beweeg as wat dit ons verder van Hom laat wegdryf.

Ek wil twee goed uitlig:

 1. Die Griekse woord wat Matteus hier gebruik vir “vertroos” is dieselfde woord wat Jesus in Johannes gebruik om die rol/werk van die Heilige Gees te beskryf, die Gees is die Vertrooster.
 2. Die laaste deel van hierdie vers is ’n belofte. In die lig van die Nuwe Testament sien ons dat dit ’n belofte is wat defnitief vervul sal word aan die einde van die tyd. God se mense treur nie meer nadat Hy alles nuutgemaak het nie. Nee, Hy droog self ons trane af en beëindig ons hartseer. Totdat ons daar kom, word God ook in die Nuwe Testament beskryf as die God wat troos gee, en word gelowiges aangemoedig om moed te hou.

“Sorrow and grief drive you into God and show you resources you never had and never knew you needed.” Tim Keller

Om oor te dink:

 • Ervaar jy die Heilige Gees as jou Vertrooster?
 • Glo jy in God se belofte dat daar ’n tyd sal kom waar ons nie meer treur nie? Hoe kan dit vandag in jou lewe ’n verskil maak?

Maandag 19 Oktober

Matteus 5:1-12

1 Toe Jesus die menigte mense sien, het Hy teen die berg opgegaan. Nadat Hy gaan sit het, het sy dissipels na Hom toe gekom, 2 en Hy het hulle geleer en gesê: 3 “Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel.

Wat is die geseënde lewe? Hoe kry ek deel daaraan? Wie kan dit vir my moontlik maak? Hoe kan ek werklik #blessed wees?

Ons is nie die eerste mense wat hierdie vrae vra nie. Trouens, hierdie vrae bestaan al van die sondeval af in Genesis 3. In Jesus se tyd het mense ook die vrae gevra, en verskillende groepe mense het verskillende antwoorde hierop gehad.
Jesus praat hier, onder andere, met mense wat geglo het om die wet te onderhou sal jou geseënd maak, ander mense het geglo geld en goed maak jou #blessed, ander het weer geglo dat jy moet veg vir wat reg is dan sal jy geseënd wees. Jesus maak al hierdie mense bymekaar, en leer hulle wat dit beteken om regtig geseënd te wees.

In vandag se fokusvers sê Jesus dat jy geseënd is as jy soos die persoon in die foto laag voor Hom buig en by Hom kom bedel vir wat jy nodig het. As jy nederig kan erken dat jy nood het, dat jy nie jouself kan help nie, en dat jy Hom vra vir wat nodig is.
Trots staan natuurlik in ons pad; dit is moeilik om hierdie erkenning te maak en hierdie houding aan te neem. Ons is gewoond daaraan dat ons vaardighede, geld en planne vir ons die deurslag sal gee. Jesus maak dit duidelik dat die geseënde lewe anders is as wat ons dink, en ook dat Hy die een is wat dit vir ons gee. Kyk net wat sal ons kry as ons weet hoe afhanklik ons is van Hom!

Om oor te dink

 • Wat het jy vandag van God nodig, wat net Hy vir jou kan gee?
 • Is jy te trots om te erken dat jy iets van God nodig het?
 • Hoe lyk die Koninkryk van die Hemel?

Saterdag 17 Oktober

Jesus is DIE WEG as ons opdraend loop!

Skriflesing: Psalm ‭37:1-5‬ ‭(AFR83‬‬)

Van Dawid. Moet jou nie ontstel oor skelms en jou kwel oor skurke nie, want soos gras vergaan hulle gou en soos groenigheid verdwyn hulle sommer. Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is, woon en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die Here, en Hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op Hom; Hy sal sorg.”

Dink oor:
Terwyl ‘n mens swoeg teen die opdraendes van die lewe verloor mens maklik perspektief. Jou fokus vernou en jy ly aan tonnelvisie. Dis asof die pyn en ongemak van die steilte AL is wat oorbly. Dit dreig om allesverterend te word. Veral as dit ‘n nuwe, onbekende opdraend is.

Dis dan wat die woorde van hierdie Psalm ons terugruk na die werklikheid. Daar is ‘n kruin wat ons gaan oorsteek. “This too shall pass” sê ‘n mooi spreekwoord. Maar daar is ook IN die swaar meer as NET die swaar. Geliefdes, vriende, goeie herinneringe, ander drome en, die beste van alles, God self, is dáár in die uur van wanhoop. Beur voort. Hy sal sorg

Gebed:
Here, ek vind dit baie moeilik om weg te kyk van die steilte en my oë op U te rig. Ek wil my lewe aan U oorlaat. Dankie dat U sal sorg.

Vrydag 16 Oktober

Jesus is DIE WEG (en nie “weg”) as ons opdraend loop nie!

Skriflesing: Lukas‬ ‭23:32-34‬ ‭DB‬‬

Jesus is nie alleen gekruisig nie. Twee terroriste is ook saam met Hom daar op Golgota, “die Plek van die Kopbeen”, gekruisig. Hulle kruise is aan weerskante van Syne in die grond ingeplant. Daar aan die kruis het Jesus hardop vir God gesê: “My Vader, vergeef hierdie mense. Hulle weet glad nie waarmee hulle nou besig is nie.” Maar die soldate het hulle nie aan Hom gesteur nie. Hulle was te besig om sy klere onder mekaar te verdeel deur lootjies te trek.”

Dink oor:
Het jy ook al weens onreg of kwaadwilligheid op die lewe se opdraend beland? Ongelukkig, in vandag se wêreld, is dit meer die reël as die uitsondering. Dis maklik om teen so ‘n opdraend bitterheid en wraaksug teen die “skuldiges” te vertroetel.

Ons sien in ons teks hoe Jesus hier in die uur van Sy bitterste lyding Homself losmaak van wraak en bitterheid, deur vergifnis uit te spreek. Te midde van die leedvermaak, sweet en suur asems van sy martelaars.

Met vergifnis bevry jy …. JOUSELF! Dit verklaar niemand onskuldig nie, dit neem net die mag van ander oor jou weg, en daarmee saam ‘n groot deel van die pyn van die opdraend.

Gebed:
Bid hierdie GEBED elke uur (stel vir jou ‘n wekker op jou foon) tot vanaand slaaptyd:

Here, dit voel vir my onmoontlik om my “martelaars” te vergewe. Help my Here! Ek wil sien en verstaan wat vergifnis is en dat dit my vrymaak. Heilige Gees, verander my hart. Ek wil die opdraend met mening kan uitstap.

Donderdag 15 Oktober

Jesus is nie “weg” as ons opdraend loop nie!

Hy is “DIE WEG!”

Skriflesing: Matteus‬ ‭26:39-42‬ ‭DB

“Hy het ’n paar treë verder gaan kniel. Met sy gesig tot teen die grond gebuig, begin Hy bid: “My Vader, is daar enige kans dat Ek die pad wat vir My voorlê nie hoef te loop nie? Is daar ’n uitweg? Maar Ek probeer nie allerhande planne maak nie. Maak U die planne, asseblief! Doen wat U wil.” Jesus se dissipels het egter aan die slaap geraak. Hy maak Petrus toe wakker: “Wat gaan aan? Het jy dit nie eens in jou om ’n klein rukkie saam met My wakker te bly nie? Vra God om julle te help om nie verkeerde dinge te wil doen nie. Ek weet julle sê julle wil graag die regte dinge doen, maar dit gebeur nie altyd so nie, nie waar nie? Wees daarom altyd op en wakker.” ’n Tweede maal het Jesus gaan bid: “My Vader, as daar nie vir My ’n uitweg is nie, laat dan gebeur wat moet gebeur!” ‬‬

Dink oor:
Wanneer die lewenspad steil is (soos dit soms sal wees) en die swaartekrag van sorge ons afrem, weet ‘n mens soms nie wat en hoe om te bid nie. Hierdie gebed van Jesus is ons oplossing.

““Thy will be done” is the perfect prayer. It may actually be the best prayer we can utter that also expresses our humanity. We acknowledge what our instincts and heart and mind want, but we also express our desire to have God’s will played out in our lives.” (Karon, in die Mitford reeks)

Dit is die gebed wat vertrouend verklaar dat God die BESTE vir jou wil hê en dat jy dit aan Hom oorlaat.

Gebed:
Heer, laat U wil geskied!

Woensdag 14 Oktober

Jesus is nie “weg” wanneer ons opdraend loop nie!

Skriflesing: Johannes 17:9-10 & 15-16 DB

“Ek bid vir hulle! Ek bid vir elkeen wat U vir My gegee het om na te kyk. Hulle behoort immers aan U. Oor hulle wil Ek nou met U praat en nie oor al die ander mense in die wêreld nie. Ons is mos soos een groot familie. Hulle lê My net so na aan die hart as vir U en U gee net soveel om vir hulle as Ek. Hulle sal vir mense vertel hoe belangrik Ek is.”

“Ek vra nie dat U hulle van die sondige mense af weghou nie. Net so min as wat Ek my wil ophou met die dinge van die sondige mense, sal hulle dit wil doen. Hulle is nie soos die sondige mense nie. Wat Ek wel vra, is dat U hulle uit die grypende kloue van die duiwel en al sy boosheid sal hou.”

Dink na oor:
Wanneer die pad steil raak, is dit nodig om stil te raak. Stil in die teenwoordigheid van die Vader. Jesus wys ons wat om vir God in die stilte teen die opdraende pad te vra…

 • Beskerming deur die Naam en in die bloed van Jesus
 • Hegte eenheid tussen mekaar. Saamstap maak opdraendes draaglik.
 • Vreugde op die pad, te midde van die swaar van steiltes.
 • Dat die swaar ons sal suiwer en heilig.
 • Dat HOOP lewend en kragtig in ons sal klop.
 • Dat Jesus se liefde sigbaar sal wees uit hóe ons op stap.

Gebed:
Soek vandag die Here op in die stilte, en bid hierdie ses dinge. Dit is wat Jesus vir jou bid. Bid dit ook vir jouself en vir ander wat saam swoeg teen die steiltes.

Dinsdag 13 Oktober

Jesus is nie “weg” wanneer ons opdraend loop nie!

Skriflesing: Johannes 17:3-4

So moet ’n mens hierdie ewige lewe verstaan. Dit behels dat jy ’n lid word van die familie van die enigste ware God. Jesus Christus, vir wie God gestuur het om mens te wees, is ook lid van dié familie. In die familie van God leer ’n mens God en Jesus baie goed ken, met alles wat dit vir jou beteken. Mense kan sien hoe groot en belangrik U is, Vader, deur te kyk na wat Ek doen. Ek het alles presies gedoen soos U gevra het. Nou is Ek klaar daarmee.” Johannes‬ ‭17:3-4‬ ‭DB‬‬

Dink oor:
Opdraendes is onvermydelik deel van ons lewenspad. In Jesus se laaste paar gesprekke (gebede) met Sy Vader, wys Hy ons hoe mens bid teen die opdraendes.

 • Hy bid dat God deur Sy lewe en optrede verheerlik sal word. Hóe Hy ly moet ‘n getuienis wees.
 • Hy bid dat ander God sal raaksien deur Sy lewe.
 • Hy RUS in die wete dat Hy aan God behoort. Om in God se Geloofsfamilie te wees beteken dat die opdraende eindig en dat God óp pad saam is én aan die einde van die pad wag.

Gebed:
Here, die steilte van die opdraend herinner my aan die sekerheid van U langs my, agter my, om my, bo en onder my en, voor my!

Maandag 12 Oktober

Jesus is nie “weg” wanneer ons opdraend loop nie!

Skrifgedeelte: Johannes 12:26-28 (DB)

““Iemand wat My wil dien, moet dus bereid wees om my voorbeeld te volg. Hy moet in enige situasie presies doen wat Ek sou doen; ja, in hierdie lewe moet hy aan die werk wees op plekke waar Ek graag sou wou werk. God self sal iemand wat dít doen, prys. “Op die oomblik is my gemoed beswaard. Ek weet nie mooi wat om te bid nie. Sal Ek bid: ‘Vader, maak ’n ander plan sodat Ek nie hoef te sterf nie’? Dit kan Ek tog nie bid nie! Ek het dan juis gekom om te sterf en op te staan. Ek kan nou net een gebed bid: ‘Vader, doen wat nodig is sodat mense kan sien hoe groot en belangrik U is!”

Om oor te dink:
Moeilike een. Kan jy, te midde van ‘n bitter swaar tyd in jou lewe, geduldig en toegewyd kies om deur die swaar tyd te stap en te verduur wat dit bring, sodat God verheerlik kan word? Is dit dalk iets wat ek en jy kan hierdie week kan verken? Inderdaad!

Gebed:
Meer van U Here, minder van my. Ek vertrou U met die uitkoms, so ek leef met oorgawe in die oomblik.

Saterdag 10 Oktober

Psalm 131

‘n Pelgrimslied. Van Dawid. Selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie, Here. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is. Ek het rus en kalmte gevind. 2 Soos ‘n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. 3 Wag op die Here, Israel, nou en vir altyd.” (Psalm 131:1-3‬ ‭AFR83)

Om oor te dink en gesels

 • Hierdie kort Psalm begin met ‘n verklaring om te sê dat hy kies teen hoogmoed en vir nederigheid. Klink amper hoogmoedig, maar hy stel daarmee sy vertroue in die Here.
 • Hy is nie bekommerd en besorg oor groot dinge nie.
 • Die beeld van afhanklikheid van ‘n kind kry ons ook in Matteus 18. Dit is om soos ‘n kind te wees – ‘n tweede naïviteit – ek kies om steeds te glo en te vertrou al is dit nie so maklik nie.
 • Tevredenheid gaan daarmee saam om op die Here te wag.
 • Maak vandag tyd om te reflekteer oor die week se Psalms en wat vir jou uitgestaan het. Bring dit na Hom toe en wag op die Here.

Gebed
Here, mag ek soos ‘n kind in afhanklikheid my tevredenheid by U vind. Help my om op U te wag.
Amen.

Vrydag 9 Oktober

Psalm 130

‘n Pelgrimslied. Uit die dieptes roep ek na U, Here, luister tog na my, Here, hoor tog my hulpgeroep.
As U ons sondes in aanmerking sou neem, Here, wie sou dan nog bestaan? Maar by U ís daar vergifnis: daarom word U steeds gedien. Ek stel my vertroue in die Here, ek vertrou op Hom, ek wag op die vervulling van sy woord. Ek wag op die Here meer as wat die wagte op die môre wag, wagte op die môre.” (Psalm 130:1-6‬ ‭AFR83‬‬)

Om oor te dink en gesels

 • Hierdie Psalm herinner ons dat die Here ons hulpgeroep hoor, al voel dit soms nie so nie.
 • God se vergifnis stel ons in staat om voor die Here te verskyn en in verhouding met Hom te leef. God reken ons dit nie toe nie (vergelyk Psalm 51)
 • Daarom kan ons Hom vertrou en op Hom wag. Dis egter moeilik om te wag. Ons wil alles dadelik laat gebeur en ook soos ons dit wil hê. Ons word aangemoedig om te wag.
 • Waarvoor wag jy op die Here?
 • Waarvoor vertrou jy die Here?
 • Aan watter beloftes in Sy woord hou jy vas?

Gebed
Here, ek wil leer om te wag op U en U te vertrou. Mag U woord in vervulling gaan. Ek hou vas aan U woord. Ek wag op U…
Amen

Donderdag 8 Oktober

Psalm 129

‘n Pelgrimslied. Hulle het my van jongs af swaar verdruk, dit moet Israel sê, hulle het my van jongs af swaar verdruk, maar hulle kon my nie onderkry nie.
Die Here is regverdig, Hy het die bande losgesny waarmee die goddeloses my gebind het.” (Psalm 129:1-2, 4‬‬‬)

Om oor te dink en gesels

 • Hierdie Psalm hou daaraan vas dat hulle nie moed opgegee het nie, ten spyte van baie swaarkry. Die Here, die Regverdige, was en is by hulle. In die verlede het die Here gehelp en Hy sal ook weer help.
 • Dit is nie ‘n vlak optimisme of maklike geloof nie, maar uit vertroue dat God by ons is.
 • Die tweede deel is ‘n vloekpsalm waar hy sy vyande verwens. Dit voel vreemd om dit te lees, maar tog voel ons ook soms so.
 • Ons behoort ons woede na die Here toe bring en Hom vertrou vir die uitkoms.
 • Jesus leer ons om eerder vir ons vyande te bid as om hulle te verwens. Vir wie moet jy vandag bid?

Gebed
Here, ek voel soms of dinge my gaan onderkry, maar help my om U daarmee te vertrou. Mag ek vandag vir iemand eerder bid, as om te verwens. Ek bid vir ….
Amen.

Woensdag 7 Oktober

Psalm 128

“’n Pelgrimslied. Dit gaan goed met elkeen wat die Here dien en sy wil doen. Die vrug van jou arbeid sal jy geniet, gelukkig en voorspoedig sal jy wees.” Psalm‬ ‭128:1-2‬ ‭AFR83‬‬

Om oor te dink en gesels

 • Vandag se Psalm fokus op gehoorsaamheid om die Here se wil te doen. Wanneer ons so leef, kan ons die vrug van ons arbeid geniet.
 • Dit het ook ‘n impak op ons verhoudings met ons familie en kinders.
 • Die Psalm vra die Here se seën om Sy goedheid te ervaar.
 • Partymaal is ons sku om die Here te vra vir Sy seën op ons werk en verhoudings. Vra die Here om jou vandag daar waar jy is te seën, sodat jy ’n seën vir ander kan wees.
 • Mag jy God se vrede wat alle verstand te bowe gaan ervaar.

Gebed
Here, dankie vir U ryklike seën elke dag. Mag ek vandag in my werk en verhoudings U teenwoordigheid beleef. Ek vandag vir iemand om my tot seën wees. Amen.

Dinsdag 6 Oktober

Psalm 127

As die Here die huis nie bou nie, bou die bouers ’n bouval wat enige oomblik inmekaar kan stort. As die Here die stad nie oppas nie, help dit net mooi niks dat die polisie die strate patrolleer nie. Dit is ’n vermorsing van tyd om vroeg op te staan en tot laatnag wakker te bly en jou morsdood te werk. Die Here gee vir almal wat Hy liefhet al hierdie goeie dinge in hulle slaap.” (‭‭Psalm‬ ‭127:1-2‬ ‭DB‬‬)

Om oor te dink en gesels

 • Vandag se teks herinner ons dat as die Here nie deel van ons alledaagse lewe is nie, is ons besig met die verkeerde goed.
 • Ons leef en werk baie keer so asof alles net van onsself afhang. Amper iets soos wat kinders sê: “ons sal self!”
 • Die Psalm is nie teen beskerming en harde werk nie, maar dat ons sal weet die Here die beginpunt is.
 • Dit gaan om in afhanklikheid van die Here te leef, sodat die skrywer kan sê die Here gee al hierdie dinge vir hulle wat hom lief het in hul slaap. Die Here gee rustigheid.
 • Leef jy in hierdie afhanklikheid van die Here? Hoe kan jy jou werk doen om dit te reflekteer?
 • Wat kan jy doen om jouself elke dag hieraan te herinner?

Gebed
Hemelse Vader, ek kom gee vandag my “huis” vir U en vra dat U dit sal bou. Leer my om elke dag in afhanklikheid van U te leef, want sonder U, Here, kan en wil ek nie aangaan nie.
Amen.

Maandag 5 Oktober

Psalm 126

4 Nou is ons weer in die nood. Here, keer asseblief ons situasie heeltemal om. U kan ’n droë woestyn in ’n pragtige blommeland verander. Vat so ons probleme heeltemal weg. 5 Die Here kan hartseer in blydskap verander. Trane van pyn kan Hy in gelag van blydskap verander.” (Psalms 126:4-5‬ ‭DB‬‬)

Om oor te dink en gesels

 • Hierdie Psalm kyk terug en dink aan die vreugde dat die Here hulle verlos het. Ons het gelag en gesing (Ps 126:2) en was bly. Hulle het aan die Here die eer daarvoor gegee.
 • Vreugde is nie ‘n oppervlakkige gevoel nie, maar ‘n diep wete dat die Here genoeg is: gister, vandag en môre.
 • Nie net verklaar hul hul vreugde omdat die Here hul gehelp het, maar hulle vertrou die Here weer en vra daarna.
 • Waarvoor moet jy die Here vertrou?
 • Leef jy uit die vreugde van die Here?
 • Lees ook Fil 1:6 hiermee saam: “Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit end-uit sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom.

Gebed
Here, ek vergeet soms dat U dinge verander. Partymaal voel dit of U ander se lot verander, maar nie myne nie. Mag ek uit die vreugde leef dat U my swaarkry sal verander in vreugde. Help my om naby aan U te bly.
Amen.

Saterdag 3 Oktober

Romeine 12:2
Moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie, maar laat God julle omvorm deurdat Hy julle denkpatrone vernuwe. Dan sal julle goed kan onderskei wat Hý wil hê dat julle moet doen, naamlik dit wat werklik goed en aanvaarbaar en volmaak is.

Om oor te gesels:

 • Hoe het jy jouself beskerm deur te word wat anders wil hê jy moet word? Wat het jy al opgeoffer of gegee om te wees wat ander wil hê?
 • Vertrou jy die Here meer as die wêreld om jou? Waarom is dit maklik of swaar?
 • Wie is jy werklik wanneer jy nie aanpas by die wêreld se verwagtinge nie? Waarom sou hierdie weergawe van jouself vir die Here aanneemlik wees?

Lof en Aanbidding
https://www.youtube.com/watch?v=T5rqGjc7Y2k

Gebed:
Ek het teen U gesondig. Steeds ontvang U my met genade.
Ek was ongehoorsaam aan U stem. Tog ontvang U my steeds met oop arms.
Ek het my woorde sonder sorg gebruik, tog vergewe U my.
Ek het U ontken met my lewe, tog het U my lief.
Here, ek sal nooit verstaan hoe en waarom.
Here, ek kan nie U dood begryp nie.
Ek het nie U liefde verdien nie, en ek sal ook nooit nie.
Dankie vir U genade.
Ek wil u altyd dien. Dankie dat dit iets is, wat ek kan doen.
Amen

Vrydag 2 Oktober

1 Korintiërs 6:19-20
Of besef julle nie dat julle liggaam ‘n tempel van die Heilige Gees is nie? Julle het die Heilige Gees, wat in julle woon, van God ontvang, en julle behoort nie aan julleself nie: julle is gekoop, en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggaam verheerlik.

Om oor te gesels:

 • Eer en respekteer ons God werklik vir ALLES wat Hy geskep het? Wanneer vir jy dit moeilik om God te eer vir wat Hy geskep het? Waarom?
 • Hoe laat dit jou voel om te weet God het jou geskep? Hoe voel dit om te weet jy behoort nie aan jouself nie maar aan God?
 • Indien God ons Skepper en heerser is, hoe eer ons God met ons liggame en lewens?

Lof en Aanbidding
https://www.youtube.com/watch?v=FlNzbP3-SYs

Gebed:
Here Jesus
U is my eerste
U is my laaste
U is die hede
U is die verlede
U is my siel
U is my lig
U is my lewensredder
U is my verlosser
Daar is elke dag nuwe genade
Selfs al mis ek die merk op soveel maniere
U maak my sterk
U laat my nooit gaan nie
Ek weet dit, want U is so lief vir my
Dankie
Amen

Donderdag 1 Oktober

Romeine 8:6
Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, loop uit op die dood, maar die dinge waarmee die Gees Hom besig hou, bring lewe en vrede.

Om oor te gesels:

 • Wat is die versoekings waarmee jy die meeste sukkel? Hoe begin hierdie versoekings? Wanneer is dit moeilik om nee te sê?
 • Wanneer is jy sterk en in staat daartoe om die versoekings teen te staan? Hoe help vriendskappe (“community”) jou om sterk te staan teen versoekings?
 • Laat jy die Gees toe om jou oorloë vir jou te veg? Of probeer jy baie hard om dit self aan te pak?
 • Watter aktiwiteite wat jy aanpak bring jou nader aan die Here, meer invloei met die Gees en bring vir jou lewe en vrede?

Lof en Aanbidding
https://www.youtube.com/watch?v=WpjZ6Jz950g

Gebed:
Lord, make me an instrument of your peace
Where there is hatred let me sow love.
Where there is injury, pardon.
Where there is doubt, faith.
Where there is despair, hope.
Where there is darkness, light.
Where there is sadness, joy.
O divine master grant that I may not so much seek to consoled as to console,
to be understood as to understand, to be loved as to love.
For it is in giving that we receive, it is in pardoning that we are pardoned, And it is in dying that we are born to eternal life.
Amen (St Francis of Assisi)

Woensdag 30 September

Filippense 4:8
Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is – watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees – daarop moet julle julle gedagtes rig.

Om oor te gesels:

 • Wanneer jy deur jou gewone, normale dag dink, waarmee vul jy jou dag?
 • Hoeveel van jou dag tap energie? Hoeveel van jou dag gee jou energie? Wat is die verskil tussen die ervarings?
 • Waarom sou God wou hê jy moet jou gedagtes rig op dit wat waar is, edel is, reg is, rein is, mooi is, prysenswaardig is, deug of lofwaardig is?
 • Hoe nooi jy God in jou normale roetine en ritme van jou dag in? Wat kan die Here vir jou daar leer?

Lof en Aanbidding
https://www.youtube.com/watch?v=C2U7ffUM5Ec

Gebed:
Heer van my lewe,
Ek is hier in U teenwoordigheid. Praat met my Here. Vul my met u Gees en transformeer my.
Here, gee my asb. die gawe om U stem te hoor en gehoorsaam te wees.
Here, laat my asb. in vloei wees met die Heilige Gees. Laat my U ritme hoor en nie huiwer om dit te volg nie.
Here, ek vra dat U my sal help om U stem te hoor, en nie bang te wees om U wil te volg nie.
Here, leer my om totaal afhanklik te wees van U. Leer my om meer van U te reflekteer en minder van myself.
Here, help my om ‘n lewende offer vir U te wees.
Amen

Dinsdag 29 September

Efesiërs 2:10
Want ons is God se handewerk. Hy het ons in ons eenheidsband met Christus Jesus só gemaak dat ons die goeie werke wat Hy vir ons bestem het, kan uitlewe.

Om oor te gesels:

 • ‘n Ander woord vir handewerk is kunswerk. Wat beteken dit om ‘n kunswerk te besit, skep, waardeer en te geniet?
 • Glo jy, jy is God se kunswerk? Indien jy dit nie glo of voel nie, is jy besig om hierdie gedagte te ontken. Wat sê jy dan vir God?
 • Glo jy in God se beloftes ? Watter beloftes hou jy aan vas?
 • Hoe kan jy meer leef soos hierdie handewerk/kunswerk, wat God jou gevorm het om te wees? Hoe kan jy meer van jou ware self laat uitkom?

Lof en Aanbidding
https://www.youtube.com/watch?v=b3xsn6db2iI

Gebed:
Heer van my lewe,
Ek wil hê wat U wil hê, Here.
Ek vra vir U leiding in totale vertroue en geloof dat U my help.
Here, ek weet niks waarvoor U my roep, is te veel vir my nie.
Here, ek vra dat U die bekommernisse en vrese sal stilmaak.
Here, help my spasie te maak in my lewe, sodat U my helper is in al my werk en omstandighede. Help my om alles aan te pak tot eer van U naam.
here, help my om elke aksie en gedagte te meet aan U wil.
Here, help my dat ek nie vinnige oplossings en versoeking neem nie.
Here, ek het vertroue daarin dat as ek U wil soek, dat die uitkoms reeds in U hande is.
Daarom Here, vra ek dat ek my lewe lei, met die wete dat ek U wil in alles soek.
Amen

Maandag 28 September

Psalm 118:24
Dit is die dag wat die Here gemaak het; laat ons daaroor juig en bly wees.

Om oor te gesels:

 • Glo jy dat God werklik vandag geskep het? Of neem jy dit as vanselfsprekend dat die seisoene net verander?
 • Wat sou gebeur as God vandag besluit om nie ‘n nuwe dag te maak nie? Hoe sou hierdie gedagte die manier waarop jy die dag aanpak verander?
 • Indien ons God vertrou dat Hy elke dag ‘n nuwe dag skenk, en dat Hy betroubaar is om ons van sondes te verlos, kan ons Hom vir al die ander klein en groot goedjies in ons lewens?
  -Hoe kan dit ons ervaring van dankbaarheid en vreugde beinvloed?

Aanbidding
https://www.youtube.com/watch?v=ABWnLjXer10

Gebed:
Heer van my lewe, Seun van God,
Leer my hoe lyk ware vrygewigheid.
Leer my hoe om U te dien.
Leer my hoe om te gee, sonder om te bereken wat dit my kos.
Leer my hoe om dit te doen ten spyte van my eie wonde.
Leer my hoe om werk selfs al is ek moeg.
Leer my hoe om op te offer, selfs al is daar geen beloning.
Leer my hoe om U wil te doen.
Amen

Saterdag 26 September

ONS BEDE VIR DIE WEEK: HEER LAAT U KONINKRYK KOM!

Skriflesing: 1 Petrus 1:13-17

Wees daarom verstandelik wakker en nugter, en vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus. 14 As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het toe julle God nie geken het nie. 15 Nee, soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. 16 Daar staan immers geskrywe: “Wees heilig, want Ek is heilig.” 17 Aangesien julle Hom as Vader aanroep wat oor elke mens onpartydig volgens sy dade oordeel, lewe dan in eerbied vir Hom gedurende die tyd van julle vreemdelingskap in die wêreld.

Om oor na te dink

 • Jesus het nie aan die kruis gesterf net sodat ons hemel toe kan gaan nie.
 • Sy sterwe het ook ‘n weg gebaan sodat ons herstel kan word.
 • Hy roep ons op om soos Hy te wees; om Hom te verteenwoordig hier op aarde.
 • Ons moet die lig van die wêreld wees, die sout van die aarde.
 • Ons moet God se koninkryk laat kom.
 • Slegs dan sal die krag van die Koninkryk ten volle sigbaar word in ons gevalle wêreld.
 • Hy het ons die Heilige Gees gegee en alles wat nodig is om dit te kan doen.
 • Dit is tyd dat ons onsself toewy aan hierdie proses en beheer oorgee aan sy Koningskap in elke aspek van ons lewens.

Om voor te bid

 • Dank God vir Sy redding en genade.
 • Bid vir insig om Sy koninkryk sigbaar te maak in ons lewens.
 • Bid vir wysheid vir jou gemeeteleiers dat die kerk se aksies God se koninkryk sal laat kom in die wêreld.
 • Bid dat God ons land sal neem, en Sy koninkryk in ons land sal laat kom.
 • Dank God dat Sy koninkryk besig is om te kom deur ons, die kerk en die Heilige Gees se inwerking.

Vrydag 25 September

ONS BEDE VIR DIE WEEK: HEER LAAT U KONINKRYK KOM!

Skriflesing: Exodus 20:15-16

15 Jy mag nie steel nie. 16 Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie.

Om oor na te dink

 • Leuens, diefstal en bedrog is alles karaktereienskappe van Satan. In God se koninkryk geld die teenoorgestelde hiervan.
  -Vertel jy leuens? Wit leuens, halwe waarhede, klein leuentjies en groot leuens is alles dieselfde voor God. Leuens is leuens.
 • Het jy enigsins kompromieë aangegaan in jou lewe deur leuens?
 • Steel jy, selfs al is dit net ‘n klein bietjie?
 • Vat jy toerusting by die werk sonder toestemming?
 • Besteel jy God se werk deur nie dankoffers te gee nie?
 • Vra jy buitensporige huur vir jou huurders of prys vir jou produkte?
 • Dis hierdie “grys areas” in ons lewens wat vir God
  betekenisvol is. Hy heg groot waarde aan integriteit en eerlikheid.
 • Sy koningkryk kom waar ons nie steel of lieg of oneerlik is nie.

Om voor te bid

 • Dank God vir alles wat Hy jou gegee het, sonder om dit met ander te vergelyk.
 • Bid God vir aanvaarding vir dit wat Hy jou gee, sodat jy nie ‘n behoefte het om meer te vat as wat jou toekom nie.
 • Bid vir wysheid vir jou gemeeteleiers dat hul dit wat hul ontvang so sal aanwend dat God se koninkryk sal kom in die gemeente.
 • Bely voor God waar en hoe jy Sy opdrag van nie steel en nie lieg oortree het.
 • Bid dat God jou krag sal gee om vorentoe die versoeking te weerstaan om dit nie weer te doen nie.

Donderdag 24 September

ONS BEDE VIR DIE WEEK: HEER LAAT U KONINKRYK KOM!
Skriflesing: 1 Johannes 3:14-18

Ons weet dat ons klaar uit die dood na die lewe oorgegaan het, want ons het ons broers lief. Wie nie liefhet nie, bly in die dood. 15 Elkeen wat sy broer haat, is ‘n moordenaar; en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe in hom het nie. 16 Hiéraan weet ons wat liefde is: Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê. 17 Wie aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie, hoe kan die liefde van God in hom wees? 18 Liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word, en dan in opregtheid.

Om oor na te dink

 • Liefde is Christus se standaard en bouplan vir sy koninkryk.
 • Hy het Sy Lewe vir ons neergelê.
 • God se koninkryk kom waar ons gehoorsaam en opofferend lewe, deur ander na Christus te bring, en hulle te dien in nederigheid.
 • As ons dit doen vir die geringstes onder ons, dan doen ons dit ook vir God.
 • Dit is tyd om ons selfsugtige lewens neer te lê en liefdevol te belê in mense rondom ons.
 • Wat is jou bydra tot hulp aan ander?
 • Is jy bewus van die projekte wat die gemeente in die gemeenskap bedryf? Lewer jy hier n bydrae?
 • Sien jy die swaarkry van ongelowiges in ons land raak? En maak jy n verskil daaraan?

Om voor te bid

 • Dank God vir al die voorregte wat jy het.
 • Bid dat God jou sal wys waar en hoe jy mense kan help in liefde.
 • Bid dat God ons sal lei dat ons as gelowiges deur ons gemeente ‘n verskil in mense se lewens sal maak.
 • Bid dat God jou in die wêreld sal gebruik om deur liefde Sy koninkryk te laat kom.

Woensdag 23 September

ONS BEDE VIR DIE WEEK: HEER LAAT U KONINKRYK KOM!

Skriflesing: 1 Korintiërs 10:14
Daarom, my geliefdes, moet niks met die afgodsdiens te doen hê nie.

Om oor na te dink

 • Afgodsdiens neem baie vorme in ons lewens aan. ‘
 • n Afgod is enigiets wat ons meer koester en waardeer as Jesus.
 • Liefde vir die dinge van die wêreld gaan hand-aan-hand met afgodsdiens omdat die dinge van die wêreld so dikwels afgode word in ons harte.
 • Ons het afgode van Mag (smagting vir posisie, sukses en beheer)
 • Afgode van Aanvaarding (verwag dat mense ons diepste behoeftes sal ontmoet, terwyl dit slegs God self is wat dit kan vervul)
 • Afgode van Sekuriteit (waar ons ons hoop en vertroue stel in aardse dinge om ons te beskerm en voorsien)
 • En afgode van Gemaksug (waar ons uitermate liefde het vir plesier, gemak, aardse besittings en geld, ens.).
 • God se koninkryk kan nie kom waar ons afgode(van watter aard ookal) aanbid nie…

Om voor te bid

 • Bid dat God jou sal help om Hom eerste in jou lewe te stel.
 • Bid dat God ons as geloofsgemeenskap sal help om mekaar te wys op die afgode in ons lewens.
 • Bid dat ons ontvanklik sal wees vir hierdie teregwysing en sal streef daarna om dit reg te stel.
 • Bid dat God jou in die wêreld sal gebruik om Hom as koning te erken en so Sy koninkryk te laat kom.
 • Dank God dat Hy ons God is en bely voor Hom dat jy geen afgode wil hê nie.

Dinsdag 22 September

ONS BEDE VIR DIE WEEK: HEER LAAT U KONINKRYK KOM!

Skriflesing: Matteus 18:21-22
21Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra: “Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs sewe keer?” 22 Jesus antwoord hom: “Ek sê vir jou, nie sewe keer nie maar selfs sewentig maal sewe keer

Om oor na te dink

 • Vrede en ‘n herstel na eerlike norme en waardes in ons land begin waar God se koninkryk kom.
 • ‘n Overgewensgesindheid is ‘n volgehoue onwilligheid om mense wat ons seergemaak het of teen ons gesondig het, te vergewe.
 • Ons wil eerder sien dat mense gepynig word en dat wraak geneem word, as om sulke persone te vergewe en vry te spreek.
 • Die Woord van God beveel ons egter om mense te vergewe, omdat God ons vergewe het.
 • As ons mense vergewe eerder as haat sal dit help dat God se koninkryk in ons lewens sigbaar word.
 • As gelowiges mekaar vergewe eerder as aankla en veroordeel sal God se koninkryk in ons gemeentes en kerke sigbaar word.
 • As ons ongelowiges wat ons te na kom, vergewe sal ons help dat God se koninkryk in die wêreld kom.
 • Kyk wat jy op sosisiale media plaas of ondersteun. Stook dit haat of roep dit mense op tot vergifnis?

Om voor te bid

 • Bid dat God jou sal help om eerder te vergewe as te haat.
 • Bid dat God ons as geloofsgemeenskap sal help dat ons mekaar eerder sal oproep om te vergewe as dat ons mekaar op stook tot haat.
 • Vra dat God jou in die wêreld sal gebruik om Sy verginis te wys en so Sy koninkryk te laat kom.
 • Dank God dat Hy ons kom wys het hoe vergifnis lyk deur ons uit genade te red en nie ewig te veroordeel nie.

Maandag 21 September

ONS BEDE VIR DIE WEEK: HEER LAAT U KONINKRYK KOM!

Maandag 21 September

Openbaring 3:14-16

[14] Skrywe aan die leraar van die gemeente in Laodicea: So sê die Amen, die geloofwaardige en ware getuie, Hy deur wie God alles geskep het: [15] Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie, en ook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm was! [16] Maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan Ek julle uit my mond uitspoeg.

Om oor na te dink

 • Ons soek na vrede en ‘n herstel na eerlike norme en waardes in ons land.
 • Al hoe hierdie wyse van bestaan moontlik is, is as ons bid dat God sy beheer oor ons land, leiers, gelowiges en individue sal opneem.
 • Met ander woorde bid dat God se “koninkryk” – daar waar Hy beheer as koning – sal kom.
 • God se koninkryk is nie n wederkoms droom nie, nee dit kan nou al kom waar ons as individue, geloofsgemeenskap en wêreld dit soek en Hom met oop arms ontvang as ons koning.

Om voor te bid

 • Bid dat God die louheid in jou eie lewe sal wegneem en jou warm sal maak vir God.
 • Bid dat God ons geloofsgemeenskap se afgestomptheid, vir wat God se wil is, sal wegneem en dat ons God se waardes sal uitdra oral waar ons leef.
 • Vra dat God mense sal stuur om ons land weer op te roep, om te kies vir God en sy waardes, en nie maar lou verlam aan te ploeter omdat dit maklik is en ons niemand te na wil kom nie.
 • Kom Here.. Laat u koninkryk kom in my lewe en oral waar ek n voetspoor laat

Saterdag 19 September

Saterdag 19 September
1 Petrus 5:6-14 (Die Boodskap)

10 Hierdie swaarkry as Christene sal nie meer so lank aanhou nie. Daarvoor sal God sorg. Dit is immers Hy wat soveel goeie geskenke vir ons gee sonder dat ons dit verdien. Hy het Christus Jesus gestuur, deur wie God ons ook uitnooi om vir altyd sy eregaste te wees. Al ly julle nou ’n rukkie, sal God self vir julle julle ereplek by Hom gee. Hy sal vir julle al die krag gee wat julle nodig het, sodat niks en niemand dan meer iets aan julle sal kan doen nie. 11 Hy kan dit doen, want al die krag behoort aan Hom, nou en vir altyd. Daaraan hoef niemand eens te twyfel nie.

Petrus beskryf vier goed wat God sal doen vir gelowiges, dié wat getrou gebly het tot aan die einde. Al vier hierdie goed word in die toekomstige tyd geskryf, wat vir ons die versekering gee dat God dit sal doen, en dat dit vir ons ook geld. Ons kyk vandag na die laaste twee.

 • God sal ons versterk (hier vertaal as Hy sal vir julle al die krag gee): Hierdie is die enigste plek in die Nuwe Testament waar hierdie werkwoord gebruik woord. In die Ou Testament word hierdie werkwoord gebruik in Job om die krag van ’n leeu te beskryf. Sien jy wat Petrus hier doen? Ons ontvang die krag van ’n leeu (die Leeu van Juda, Jesus) om ’n ander leeu teen te staan. Ons sal ook uiteindelik op vol sterkte wees wanneer alles nuutgemaak word.
 • God sal ’n vaste fondament gee (hier vertaal as sodat niks en niemand dan meer iets aan julle sal kan doen nie): Hierdie werkwoord gaan saam met “God sal stewig maak” waarna ons gister gekyk het. Wanneer God ons in hierdie posisie plaas, sal ons ook veilig en onwankelbaar hier bly. Ons sal hier vasstaan.

Aan die God van alle genade kom al die eer toe: die Een wat ons herstel, stewig maak, versterk en ’n vaste fondasie gee. Ons gaan nog vir ’n tyd lank die lyding van hierdie wêreld ervaar, maar ewige glorie en herstel is ons voorland!

Petrus sluit die brief af met ’n wens van vrede: “Mag God aan julle groot rustigheid en vrede hier diep in julle binneste gee, aan almal van julle wat Christene is.”. Hierdie vrede was net moontlik as gevolg van die gelowiges se verhouding en geborgenheid in Jesus, die Prins van Vrede.

Om oor te dink:

 • Wat het vir jou uitgestaan uit die studie van hierdie gedeelte die week?
 • Waarvoor het jy tans God se versterking nodig?

WORD DEEL

PBO REGISTRASIE

930005265
Suid Afrika

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram