Markus 1:15
15Hy het gesê: “Die tyd het aangebreek, en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie.”

VRAE:

  • Jesus vra vir gelowiges en ongelowiges om die Goeie Nuus, die evangelie te glo. Hierdie Goeie Nuus is dat God nou mens geword het en prakties kom wys hoe God se liefde en versoening lyk. Die Goeie Nuus is dat God nou by ons is. Die Goeie Nuus is dat verhoudings tussen God en mens herstel word.
  • As gelowiges, kan ons dalk vergeet hoe moeilik dit is om hierdie waarheid te ontvang en te glo. Ongelowiges verstaan nog nie waarom hierdie opdrag van Jesus vir hulle soveel vrede en vreugde gaan bring nie. ‘n Groot deel hiervan is dat hulle nie so duidelik die getuienis van ander gelowiges kan sien nie. As gelowiges tree ons gereeld op asof ons nie glo nie, nie seker is nie, nie heeltemal verander is nie.
  • Dink aan gelowiges wat met hulle hele wese vertroue en geloof in God uitstraal. Wat maak dat hulle so leef? Hoe wys hulle dit? Hoe kan dit jou inspireer? Hoe wil jy ook soos hulle begin optree? Praat met die Here oor dit wat jy voel kortkom in jou eie optredes.
  • Hoe leef jy vandag en elke dag dat mense wat nie glo nie, die geloof in jou kan raaksien? Hoe leef jy sodat mense nie twyfel oor waar jy jou geloof plaas nie? Hoe dink jy oor jou geloof? Hoe praat jy oor jou geloof? Hoe leef jy jou geloof? Is dit genoegsaam om vir ander te wys waarvan jy oortuig is?

GEBED
Here, ek weet hoe moeilik dit is vir mense om te glo in U. Veral as hulle nog nooit die lewe-gewende krag van ‘n verhouding met U beleef het nie. Here, help my om so te leef dat ander nuuskierig raak oor geloof in U. Here, help my om in my hele wese U te vertrou. Here, help ook die wat nog nie glo nie. Here, raak hulle aan, maak hulle bewus en laat hulle nie twyfel in U teenwoordigheid nie. Here, gebruik my soos U nodig het om ander te oortuig om te glo.
Amen

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram