Markus 5:25-29
”Daar was ook ‘n vrou wat al twaalf jaar lank aan bloedvloeiing gely het. Sy het baie gely onder die behandeling van talle dokters en het alles wat sy gehad het, daaraan bestee. Sy het egter geen baat daarby gevind nie; haar toestand het eerder vererger. Sy het van Jesus gehoor en in die gedrang nader gekom en van agter af aan sy klere geraak, want sy het gedink: as ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word. En dadelik het die bron van haar bloedvloeiing opgedroog, en sy kon aan haar liggaam agterkom dat sy van haar kwaal ontslae was.“

Om oor te gesels en te dink
Hierdie vrou waag haar lewe om by Jesus uit te kom. Sy was sosiaal uitgestoot en deur die mense as onrein beskou. Sy was desperaat en kon nie anders as om na Jesus te kom nie. Sy het geglo dat Hy die Een is wat haar kan help. Sy’t ook besef dat sy Hom onrein kon maak, maar het alles op die spel geplaas om aan Jesus te vat. Sy het genoeg redes gehad om dit nie te doen nie, tog het sy aan Hom geraak en haar lewe het verander.
Ons dink ook baie keer redes uit om nie ons diepste nood na Jesus toe te vat nie. Ons sal eerder swaar kry en sukkel as om na Hom toe uit te reik. Soos hierdie vrou dit gewaag het, kom ons waag dit ook om aan Jesus te raak. Ons pla Hom nie.

  • Wat is dit wat jy na Jesus toe wil bring?
  • Kan jy Hom ten volle vertrou?

Gebed
Here Jesus, ek kom na U toe met my nood. Ek wil aan U raak. Mag ek vandag U vrede beleef. Amen.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram