Matteus 25:21
Toe sê sy eienaar vir hom: ‘Mooi so! Jy is ‘n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde!’

Om oor te gesels en te dink
Die elfde padwyser vir 2024: “Om vrede te maak met die feit dat ek sommige mense sal teleurstel omdat ek nie alles vir almal kan of hoef te wees nie.”
Ons is elkeen uniek en verskil van mekaar. Die Here het vir elkeen van ons gawes gegee om ’n verskil te maak. Tog sukkel ons soms daarmee om alles vir almal te probeer wees. Die beste ding wat ons in 2024 kan doen, is om te doen wat die Here van ons vra en nie wat mense van ons vra nie.
Ons word opgeroep om die beste ek te wees wat die Here gemaak het. Ek hoef nie te wees wat ek dink ander dink ek moet wees nie.
Woeker met dit wat die Here vir jou gegee het, al dink jy dit is nie belangrik nie. Jou bydrae maak ’n verskil en gaan gemis word as jy nie doen wat die Here van jou vra nie.

Gebed
Here, ek wil graag wees wie U wil hê ek moet wees. Help my om my gawes en talente tot eer van U Naam te gebruik. Ek wil doen wat U van my vra. Amen.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram