Markus 10:27
27Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê: “Vir mense is dit onmoontlik maar nie vir God nie, want vir God is alles moontlik.”

VRAE:

  • Dit wat Jesus vir ons vra, voel baie keer asof dit te moeilik is vir ons om te doen. Om ons rug te draai op die manier waarop ons nog altyd geleef het, is baie moeilik. Om jou naaste lief te hê soos jouself, is baie moeilik. Om jou kruis op te tel en die Here te volg, is baie moeilik.
  • Waarom dink jy, vra Jesus vir ons om die dinge te doen wat vir ons so moeilik is, amper onmoontlik is? Wat het die Here al vir jou gevra, wat vir jou amper onmoontlik gevoel het? Is daar enige iets wat jy elke dag moet hanteer of deur moet gaan wat vir jou onmoontlik voel? Deel jou hart met die Here.
  • Wanneer ons met die onmoontlike gekonfronteer word, word ons bewus van die feit dat ons dit nie alleen kan doen nie. Ons word bewus van die feit dat ons eintlik afhanklik is van die Here. Is jy afhanklik van die Here? Hoe getuig jou lewe hiervan? Waarom is dit belangrik dat jy van die Here afhanklik moet wees? Deel jou hart met die Here.

GEBED:
Here, wanneer ek met die moeilike dinge van die lewe gekonfronteer word, besef ek dat ek U nodig het. Ek kan nie hierdie lewe op my eie aanpak nie. Here, ek het U genade nodig om vandag deur hierdie dag te kom. Ek weet dat niks wat ek aanpak te groot is vir U nie. Here, werk deur my. Gebruik my. Here, meer van U, en minder van myself. Here. Ek is afhanklik van U.
Amen

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram