Markus 5:30-34
”Jesus het ook self onmiddellik geweet dat daar van Hom krag uitgegaan het. Hy het Hom in die gedrang omgedraai en gevra: “Wie het aan my klere geraak?” Sy dissipels het Hom geantwoord: “U sien tog dat die mense van alle kante af teen U druk, en dan vra U nog: Wie het aan My geraak?” Hy het rondom Hom gekyk om te sien wie dit gedoen het. Die vrou het geskrik en gestaan en bewe, want sy het besef wat met haar gebeur het. Sy het toe voor Hom op haar knieë kom val en vir Hom haar hele geskiedenis vertel. Daarna sê Hy vir haar: “Dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Wees vir goed van jou kwaal genees!”“

Om oor te gesels en te dink
Die vrou het dit gewaag om aan Jesus te vat. Alhoewel sy dit met vrees en bewing gedoen het, was dit ’n goeie vrees wat tot die wonder. Jesus weet wat met Hom gebeur en wil haar raak sien. Jesus kyk uit vir haar en kyk nie deur haar nie. Hy ag haar as mens en nie as uitgeworpene nie.
God kyk ons elkeen ook raak. Jy mag dink dat Hy van jou vergeet het of jou nie raak sien nie. Hierdie vrou wys vir ons dat Jesus ons raak sien.
Jesus wens haar vrede toe. Dis ’n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Haar lewe is nooit weer dieselfde nie.
Sy het Jesus herken en erken. Sy het gewaag om na Hom toe te gaan en sy het in vrede weggegaan. 
Kom laat ons dieselfde doen. Jesus ken ons en sien ons raak. Hy kyk nie deur ons nie. Hy is lief vir jou.

Gebed
Jesus, dankie dat U my raak sien. Ek bid dat ek U vrede vandag sal beleef en weet dat U vir my lief is. Amen.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram