Johannes 13:4-5
4Toe het Hy van die tafel af opgestaan, sy bokleed uitgetrek en ‘n handdoek gevat en om Hom vasgemaak. 5Daarna het Hy water in ‘n wasskottel gegooi en begin om sy dissipels se voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat Hy omgehad het.

VRAE:

  • Tydens Jesus se laaste maaltyd met sy dissipels is Hy die heeltyd bewus dat dit die laaste keer sal wees. Hy weet dat die tyd gekom het vir Hom om oorgelewer te word, te ly en te sterf. Ten spyte van die feit dat Hy weet wat gaan gebeur, kies Hy om in sy laaste oomblikke, Sy dissipels se voete te was. Hy kniel voor elkeen van hulle, en dien hulle. Hy doen die werk van ‘n slaaf. Jesus stel vir ons die voorbeeld en sê selfs in vers 15, dat ons nou ook so moet maak.
  • Daar is iets negatief in ons gedagtes gekoppel by die idee om te kniel voor iemand. Dit voel asof ons iemand anders ophef in ‘n posisie wat bo ons is en onsself verneder deur te kniel. Tog is dit vir Jesus, nie ‘n probleem om dit te doen nie. Hy kniel met gemak selfs voor Judas, wat Hom gaan oorlewer. Jesus dien almal, selfs die wat Hom te na kom.
  • Hoe voel dit om te kniel voor ander? Indien jy vandag sou moes kniel voor mense wat jy nie hoog ag nie, of nie van hou nie, sou jy dit kon doen? Waarom is dit so moeilik om onsself in daardie posisie te plaas? Deel met die Here wat in jou hart opkom.
  • Was daar al ‘n geleentheid waar iemand ander jou moes dien, voor jou gekniel het? Hoe het dit gevoel? Wat het in jou hart opgekom toe jy dit beleef het?

Gebed:
Here, ek verstaan eintlik glad nie hoe U voor U dissipels kon kniel en hulle voete was nie. Ek verstaan glad nie hoe U dit selfs vir Judas kon doen nie. Here, al verstaan ek nie, weet ek U vra dat ek dit ook moet doen. Here, wys vandag vir my waar ek iemand anders moet dien. Wys asb. vir my voor wie ek moet kniel en voete was, verhoudings herstel en moet dien. Here, help my om afstand te maak met dit wat binne my hart leef, en my keer om juis dit te doen.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram