Kolossense 1:9-10
”Daarom, van die dag af dat ons van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. Ons vra God dat Hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken, sodat julle tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat Hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God.“

Om oor te gesels en te dink
Ons word ook opgeroep om te boer met genade. Soos God vir ons genoeg genade gee, moet ons dit ook uitdeel. Paulus moedig die gemeente in Kolosse aan om uit dankbaarheid vrug te dra (boer) deur goeie werk en toeneem in die kennis van God.
Wanneer ons tyd in God se Woord spandeer, ontvang ons wysheid en insig deur die Heilige Gee. God openbaar Sy wil vir ons sodat ons kan doen wat Hy van ons verlang. God se wil is dat ons Hom sal ken en tot eer van Sy Naam leef.
Bid vandag hierdie vir jouself en vra dat die Here vir jou wysheid en insig sal gee.

Gebed
Here, ek kom vra vandag wysheid en insig wat net U Gees kan gee. Ek wil U wil duidelik ken en tot eer van U lewe deur net te doen wat U verlang. Mag ek vandag vrugte dra deur goeie werk en toeneem in die kennis van U. Amen.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram