Markus 8:29
“Maar julle,” vra Hy hulle, “wie, sê julle, is Ek?” Petrus antwoord Hom: “U is die Christus!”

Om oor te gesels en te dink:
Neem vandag ‘n oomblik om hierdie teksvers ‘n paar keer te lees. Lees dit stadig. Lees dit hardop. Hoor hoe jy saam met Petrus bely wie Jesus is. Die Christus! Petrus verstaan hier nog nie en glo dat Jesus die politieke bevryder vir hulle gaan wees. Selfs wanneer ons bely wie God is, bely ons hoe ons God op daardie oomblik of oorgang in ons lewe verstaan of beleef. Neem ‘n laaste keer die papier waarmee jy hierdie week gewerk het. Skryf neer hoe jy vroeër of in ‘n ander fase/oorgan in jou lewe God verstaan, beleef of wat jou beeld van God was. Jou belydenis van God se klem mag dalk op ander plekke val in jou lewe, maar dat Jesus Christus die opgestane Here is, dit bly vas. Jy word uitgenooi om op jou dissipelskapreis te bly ontdek wie Christus is en hoe om dit te leef.

Gebed
Here, vandag wil ek net stiller by U in gebed sit. Bewus raak van U teenwoordigheid. Hardop sê dat U die Here van die heelal is en ook my Here. Die opgestane Here. My belydenis van wie U is ontwikkel. Ek wil bly ontdek wie U is en verras word met nuwe insigte. Amen.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram