Markus 8:1-9
”In daardie selfde tyd was daar weer ‘n keer ‘n groot menigte mense by Jesus, en hulle het niks gehad om te eet nie. Hy roep toe sy dissipels nader en sê vir hulle: “Ek kry hierdie mense innig jammer, want hulle is nou al drie dae lank hier by My en hulle het niks om te eet nie. As Ek hulle nou sonder kos huis toe stuur, sal hulle langs die pad beswyk. Party van hulle kom van ver af.” Maar die dissipels sê vir Hom: “Waar sal ‘n mens in hierdie verlatenheid genoeg brood vir hulle kan kry?” Hy vra hulle toe: “Hoeveel brood het julle?” “Sewe,” antwoord hulle. Toe gee Hy die mense bevel om op die grond te gaan sit. Nadat Hy die sewe brode geneem en God gedank het, het Hy dit gebreek en vir sy dissipels gegee om uit te deel, en hulle het dit aan die mense voorgesit. Hulle het ook ‘n paar vissies gehad; en nadat Hy die seën gevra het, het Hy gesê hulle moet dit ook uitdeel. Die mense het geëet en genoeg gekry. En hulle het nog sewe mandjies vol bymekaargemaak van die stukke wat oorgebly het. Daar was omtrent vier duisend mense. Daarna het Hy hulle huis toe gestuur.“

Om oor te gesels en te dink
Markus vertel van die tweede vermeerdering van die brood. Hierdie keer is dit Jesus wat die skare jammer kry en vir hulle kos wil gee. Die dissipels dink dadelik aan redes hoekom dit nie kan gebeur nie. Dis asof hulle nie kan onthou wat die vorige keer gebeur het nie. Jesus gaan voort en nadat Hy God gedank het, dit uitgedeel is en almal geëet het, het daar sewe mandjies oorskiet na oorvloedige voorsiening oorgebly.
Ons is party maal soos die dissipels. Ons begin by redes en verskonings hoekom ’n wonderwerk nie kan gebeur nie. Op hierdie manier kan ons dan die wonderwerk voor ons oë nie raak sien nie.

  • Watter verskonings maak ek en jy?
  • Vertrou ons die Here vir wonderwerke, ten spyte van?

Gebed
Here Jesus, ek sien nie altyd raak hoe U wonderwerke doen nie. Ek dink aan alles wat nie kan gebeur nie. Help my om U wonders raak te sien. Amen.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram