Markus 8:14-15
”Die dissipels het vergeet om brood saam te vat; hulle het net een by hulle in die skuit gehad. Jesus het hulle toe gewaarsku: “Pas op, wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en die suurdeeg van Herodes.”“

Om oor te gesels en te dink
Jesus gebruik die brood en suurdeeg om die dissipels teen die Fariseërs en Herodus te waarsku. Net soos wat ’n klein bietjie suurdeeg ’n groot verskil maak, so het die Fariseërs ’n invloed op die mense om hulle. Hulle is die sinnebeeld van die bose wat teen Jesus en sy boodskap werk. Hulle vra tekens van Jesus, maar het reeds besluit om dit nie te glo nie.
Ons moet ook op die uitkyk wees vir dinge wat ons van Jesus en sy boodskap kan wegtrek. Soms kan dit klein dingetjies wees wat ons dink nie ’n invloed het nie, maar tog maak dit ons afvallig.
Laat ons moeite doen om op die regte dinge in Jesus se koninkryk te fokus. So kan ons ook soos suurdeeg ’n positiewe invloed op almal om ons hê.

GebedHere Jesus, ek wil U volg en ’n goeie invloed op ander hê. Mag ek nie ingetrek word deur die negatiewe dinge wat my vreugde steel nie. Amen.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram