Markus 8:16-21
”Hulle het toe vir mekaar gesê dit is omdat hulle nie brood het nie. Toe Jesus dit hoor, sê Hy vir hulle: “Waarom praat julle daaroor dat julle nie brood het nie? Begryp en verstaan julle nog nie? Is julle nog steeds so traag van begrip? Julle wat oë het, sien julle dan nie? Julle wat ore het, hoor julle dan nie? Onthou julle nie, toe Ek die vyf brode vir die vyf duisend gebreek het, hoeveel mandjies vol stukke brood julle oorgehou het nie?” “Twaalf,” sê hulle vir Hom. “En sewe brode vir die vier duisend, hoeveel mandjies vol stukke het julle toe oorgehou?” “Sewe,” sê hulle vir Hom. Toe sê Hy vir hulle: “Verstaan julle dan nog nie?”“

Om oor te gesels en te dink
Die dissipels is traag om te verstaan wat die wonderwerke van die vermeeerdering van die brood beteken. Hulle twyfel en Jesus moet hulle herinner dat Hy in oorvloed voorsien. Daar bly selfs oorskiet (“leftovers”) oor. Tog sukkel die dissipels om dit te verstaan. Hulle mis die die wonderwerke wat Jesus voor hulle doen. Hulle dink aan redes hoekom dit nie so kan wees nie.
Ons sien ook nie altyd God se voorsiening raak nie. Ons mis die oorvloedige gawes wat Hy elke dag vir ons gee. Hy vermeerder gereeld ons brood en dan dink ons aan redes hoe dit nie moontlik kon wees nie. Laat ons nie Jesus se wonderwerke mis nie.

Gebed
Here, U is ‘n God van wonders. Ek wil U wonders raak sien en aan U al die eer gee. Help my waar my geloof te min is. Amen.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram