Kolossense 3:13-14
”Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar liefhê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind.”

Om oor te gesels en te dink
Paulus brei sy oproep tot ‘n nuwe leefstyl uit. Dit moet sigbaar wees in verhoudings deur geduld en vergifnis. Ons kan nie heeltyd boek hou van dinge wat verkeerd is nie. God het ons vergewe en daarom moet ons mekaar ook vergewe.
Die Boodskap vertaal Kol 3:14 treffend: ”Tussen die klere wat God vir julle gegee het, is daar ’n kledingstuk wat alles perfek afrond. Jy moet dit altyd en oral dra. Hierdie kledingstuk is die liefde. As julle mekaar liefhet, leef julle presies soos God dit wil hê. Liefde hou julle naby mekaar soos julle veronderstel is om te wees.“
‭‭
Gebed
Here, ek kies om vandag liefde aan te trek. Mag ek hierdie liefde vir iemand wys wat dit nodig het. Amen.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram