Markus 11:12-14
“Toe hulle die volgende dag van Betanië af terugkom, het Jesus honger gekry. Hy sien toe op ‘n afstand ‘n vyeboom met blare aan en gaan daarheen om te kyk of Hy nie miskien ‘n vy daaraan kry nie. Toe Hy daar kom, kry Hy niks nie, net blare, want dit was nie vyetyd nie. Hy sê toe vir die boom: “Van jou sal niemand tot in der ewigheid ooit weer vye eet nie.” Sy dissipels het dit gehoor.”

Om oor te gesels en te dink
Hierdie verhaal oor die vyeboom voel uit plek uit. Tog ontdek ons dat Jesus dit as ’n beeld vir die mense gebruik wat Hom nie dien nie. Soos die vyeboom lyk of dit vrugte het, maar nie dra nie, so is die mense wat sê dat hulle glo, maar hulle lewens wys dit nie.
Nie alleen is dit waar van die volk nie, maar ook van die geestelike leiers wat die mense nie reg lei nie. Hierna volg die reiniging van die die tempel.
Ons moet onsself gereeld afvra of dit nie ook soms waar is van ons nie. Ons maak nie altyd erns met ons geloof nie en leef met die skyn van godsdiens. Geloof is om God te vertrou. Godsdiens is om dinge te doen wat ons dink God van sal hou.
Kom ons fokus op geloof in plaas van godsdiens.

Gebed
Here Jesus, ek wil graag vrug dra en U met alles vertrou. Ek wil nie ’n skyngeloof hê nie, maar doen wat U wil. Amen.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram