Markus 8:32-33
Hy het met hulle hieroor reguit gepraat. Toe het Petrus Hom opsy geneem en Hom begin berispe. Hy het egter omgedraai, na sy dissipels gekyk en vir Petrus berispe. “Moenie in my pad staan nie, Satan,” het Hy gesê, “want jy dink nie aan wat God wil hê nie maar aan wat die mense wil hê.”

Om oor te gesels en te dink:
Jesus het die dissipels begin leer dat Hy baie moet ly. Petrus neem Jesus eenkant en raas met Jesus oor hierdie stelling. Waarom dink jy het Petrus met Jesus geraas? Dit is moontlik dat Petrus en die dissipels gedink het mense gaan nie ‘n leier wat ly of verkondig dat Hy doodgemaak gaan word, maklik volg nie. Jesus draai om en berispe Petrus voor die ander dissipels. Hy bevestig dat dit God se wil is dat Hy moet ly en dat dit nie gaan oor wat Petrus, die dissipels of mense dink nie. Jesus is getrou aan sy roeping: om ‘n ‘lydende Messias’ te wees, ‘n ‘lydende Dienskeg’. Loer weer na die papier waarop jy geskryf het wie Jesus vir jou is en hoe Jesus gely het. Skryf vandag neer watter verwagting ‘mense’ vandag oor Jesus het en hoe dit dalk verskil van Jesus as die lydende Messias en die lydende Dienskneg.

Gebed
Here, ek word opnuut die week bewus van U lyding, bevryding en diensbaarheid. Leer my om in U voetspore te volg en nie af te wyk vir wat ander mense dink of verwag nie. Amen.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram