Lukas 4:18b

Hy het My gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur,

Om oor te gesels en te dink:
Jesus het bevryding en genesing gebring. Dit het fisiese, emosionele en geestelike genesing ingesluit. Ons word geroep om deel te neem aan hierdie werk van bevryding en genesing in ons eie gemeenskappe. Hoe kan God jou vandag gebruik om ‘n instrument van bevryding en genesing te wees?

Gebed:
God, gebruik my om vryheid en genesing te bring. Maak my oë oop om die behoeftes om my raak te sien en mense met medelye te behandel. Amen.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram