Markus 9:34-37
“Hulle het egter niks geantwoord nie, want hulle het langs die pad met mekaar gestry oor wie van hulle die belangrikste is. Jesus het gaan sit en die twaalf geroep. Hy sê toe vir hulle: “As iemand die eerste wil wees, moet hy die heel laaste en almal se dienaar wees.” Toe het Hy ‘n kindjie geneem en hom tussen hulle laat staan. Hy het sy arm om hom gesit en vir hulle gesê: “Elkeen wat so ‘n kindjie in my Naam ontvang, ontvang My; en elkeen wat My ontvang, ontvang nie net vir My nie, maar ook vir Hom wat My gestuur het.””

Om oor te gesels en te dink
Terwyl Jesus besig is om tussen die mense te leef en wonders te doen, is sy dissipels besig om te stry oor wie die belangrikste in die koninkryk saam met Jesus gaan wees. Jesus hoor hulle en spreek hulle aan. Wie eerste wil wees, sal laaste wees en almal se dienaar wees. Om in die koninkryk belangrik te wees is om ander te dien en jouself nie eerste te stel nie.
Verder gebruik Jesus die voorbeeld van ’n kind se afhanklikheid en ontvanklikheid wat ons moet nastreef in ons verhouding met God. Ons moet Jesus met oop arms ontvang. Soos ’n kind sy ouer moet oop arms ontvang, moet ons Jesus ontvang. Ons kan nie stry oor wie die belangrikste is en wat ons daaruit gaan kry nie.

Gebed
Jesus, ek wil soos ’n kind van U afhanklik wees en U met oop arms ontvang. Help my om op U te fokus en nie net op myself nie. Amen.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram