Markus 1:15
15Hy het gesê: “Die tyd het aangebreek, en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie.”

VRAE:

  • Jesus se boodskap aan die mense is om hulleself te bekeer. Om te bekeer beteken om ‘n verandering van gedagtes te hê. Om 180˚ draai te maak en jou ruk te keer op die dinge wat verkeerd is. Jesus vra vir die mense om anders te dink as voorheen en anders op te tree as voorheen.
  • Wanneer het jy bekeer? Wanneer het jy jou rug gedraai op die ou manier van dink? Het jou rug gedraai op die ou manier van doen? Wat het hierdie bekering behels vir jou? Hoe moeilik was dit? Is daar steeds dinge waarvan jy moet bekeer?
  • Hoe lewe jy nou anders as voor jy bekeer het? Hoe lyk jou gedagtes anders as voorheen? Hoe lyk jou woorde anders as voorheen? Hoe lyk jou dade anders as voorheen? Sou enige iemand om jou kon sê dat daar ‘n 180˚ draai was van die manier waarop jy voorheen gedink, gepraat en gedoen het?
  • Bekering is nie iets wat mens net een keer doen nie. Dit is iets wat jy daagliks doen wanneer jy ontdek daar is steeds elemente, spasies en areas in jou lewe wat nog nie ten volle getransformeer is deur Jesus nie. Bekeer jy gereeld? Of is jy van mening dat jy dit een keer gedoen het en dit is genoeg? Hoe vra jy vir die Here om lig te skyn op die plekke waar bekering steeds nodig is in jou lewe? Deel jou hart met die Here.

GEBED:
Here, help my om nie in die versoeking te kom deur te dink ek is op die regte pad nie. Here, help my om nie oortuig te wees dat ek nie meer U transformerende krag benodig nie. Daar is steeds soveel aspekte van my wat moet bekeer en na U toe draai. Here, ondersoek my hart. Doen ‘n oudit op my. Here, maak seker dat ek elke dag opnuut bekeer en konstant my rug draai op die sondige natuur in my .
Amen

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram