Markus 1:15
15Hy het gesê: “Die tyd het aangebreek, en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie.”

VRAE:

  • Jesus sê vir mense om te glo in die evangelie, die Goeie Nuus. Soms besef ons nie dat hierdie ook ‘n opdrag van Jesus is, net soos die bekeer. Om geloof te hê, verys soms dat ons ‘n tree in geloof neem, en net moet glo. Dit vra dat ons ten spyte van al die vrae wat in ons hart is, die keuse maak om te vertrou, te glo en seker te wees van wie God is.
  • As gelowiges vind ons dit van tyd tot tyd moeilik om te glo. Ons kyk na omstandighede om ons en word oorweldig. Ons gaan deur ervarings en vind baie vrae, eerder as antwoorde. Watter onsekerhede dwaal in jou hart as dit kom by blindelingse vertroue en geloof in God? Wat is op die oomblik vir jou moeilik om te glo? Waarmee sukkel jy? Deel jou hart met die Here.
  • As Jesus vanoggend vir jou vra om te glo ten spyte van al die dinge wat dit moeilik maak om te glo, hoe sou jy dit doen? Hoe kan jy die vrae, onsekerhede en twyfel een kant toe skuif en steeds glo? Hoe sou ‘n eerste tree in vertroue en geloof lyk, self al is daar onsekerhede in jou hart? Wat kan jy vandag doen om te glo?
  • Is daar iemand in jou lewe wat altyd glo? Loer vandag by hulle in. Vra vir hulle waarom hulle altyd so standvastig is in hulle geloof. Vra vir hulle om saam met jou te bid.

Gebed:
Here, soms is dit so moeilik om te glo. My eie bekommernisse, ervarings, onsekerhede en twyfel maak dat ek geloof verloor. Here, wys my hoe om te glo ten spyte van al hierdie vrae om my. Here, help my om standvastig in my geloof te wees veral wanneer ek nie weet hoe nie. Here, help my om elke dag, treetjie vir treetjie, my hand in U hand te plaas en te weet wie U nog altyd was.
Amen

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram