Stilstaan oomblikke – Op pad na die kruis
Teksvers:
“Maar Petrus sê vir Hom: “U sal in alle ewigheid nooit my voete was nie!” Daarop sê Jesus vir hom: “As Ek jou nie was nie, het jy nie deel aan My nie.” Simon Petrus sê toe vir Hom: “Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig.” (Joh‬ ‭13:8-9)‬

Identifiseer:
Petrus wil weier dat Jesus sy voete was, waarop Jesus vir hom sê dat al verstaan hy dit nie nou nie, dit nodig is dat Hy sy voete was om deel aan die koninkryk te hê. Die voortvarende Petrus vra dan sommer dat meer as sy voete gewas word. Dis egter nie nodig nie. Jesus se deernis en geduld staan uit. Hy was almal se voete – of hulle verstaan of nie.

Oriënteer:
Jesus het ook baie geduld en deernis met ons. Ons wil eers verstaan of ons wil alles moontlik doen om Jesus te beïndruk, maar dis nie nodig nie. Jesus was selfs Judas se voete, al het Hy geweet hy was nie skoon nie (Joh 13:10-11). Kan jy hiermee identifiseer?

Bely
Ek kom bely dat ek nie verstaan dat U bereid was om my voete te was nie. Ek verdien dit nie, maar dankie dat ek deel aan U koninkryk mag hê. Tussen my nie-verstaan en verstaan is U altyd geduldig met deernis.

Gebed
Here, dankie dat U liefde in aksie vir my kom wys het. Dankie dat ek in U kan glo en deel van U koninkryk kan wees. Amen.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram