Lukas 7
16Almal is met ontsag vervul en het God geprys deur te sê: “’n Groot profeet het onder ons opgestaan,” en “God het na sy volk omgesien.”

VRAE:

  • Die Romeinse soldaat wat na Jesus kom, weet meer as baie skrifgeleerdes. Hy weet wie Jesus is, en hy weet hoe om Jesus die respek te gee wat Hom toekom. Die romeinse soldaat, ‘n heiden, weet hoe om Jesus te eerbiedig. Hy ontmoet Jesus en glo met sy hele wese dat Jesus nie net die seun van God is nie, nie net daartoe in staat is om sy dienaar gesond te maak nie, maar meer as dit dat Jesus dit kan doen sonder om na die slaaf te gaan. Jesus kan slegs deur die woord te spreek lewe gee. Dit is in skerp kontras met al die ander mense wat verwag het dat Jesus moet kom, dinge moet doen sodat hy die wonders kan laat plaasvind.
  • Jesus kom na die mense wat normaalweg deur die samelewing uitgestoot of nie erken word nie. Hy kom na mense wat nie noodwendig aanvaar sou word nie en uitgelewer en broos is. Was daar al ooit ‘n tyd waar jy gevoel het jy is uitgelewer, broos en afhanklik van ander? Hoe het dit jou laat voel? Hoe het jou verhouding met God gelyk? Deel jou hart met die Here.
  • Wie in jou lewe of in jou omgewing is die mense wat uitgelewer is, broos is en nie noodwendig waarde het nie? Hoe bid jy vir hulle? Hoe nader jy hierdie mense? Is jy bereid om by hierdie mense te leer, of is jy oortuig jy het al die antwoorde? Deel jou hart met die Here.
  • Om vir mense te kan bid of dankbaar te wees vir hulle in jou lewe, is ‘n voorreg. God kom na elkeen van ons in die normale dag se lewe, wanneer ons oorwinnings behaal, maar ook wanneer ons groot hartseer beleef. En in daardie oomblikke het ons die kans om God te volle te vertrou en lief te hê.

DOEN DING:

  • By die etenstafel, vir ‘n plekmatjie, ‘n A4 papier vir elke persoon wat saam eet. Maak ook seker elkeen het ‘n pen of skryf ding.
  • Voor of na julle geëet het, Skryf jou naam op die papier en almal gee hulle papier vir die persoon regs van hulle. Skyf dan ‘n gebed of dit waarvoor jy dankbaar is van hulle op die papier. Die kleintjies kan ‘n prentjie teken as hulle wil. Skuif die papier weer na regs, en herhaal. Hou aan daarmee tot elkeen ‘n boodskap, gebed of prentjie geteken het vir die familielid.

GEBED:
Here, Koning van die hemele, ek buig voor U neer vandag. Ek maak my hande oop en kyk op na U. Here, maak my hart en gees oop vir U. Ek is so dankbaar dat U nie bang is om die gemors in my lewe te herstel nie. Ek is so dankbaar dat U nie deur mense se opinies van my beïnvloed word nie. Here, ek weet dat U ten volle alles vir my gegee het. Ek weet dat U besonders lief is vir my. Mag my hele lewe ‘n offer aan U wees. Here U lig skyn helder in hierdie seisoen. Here, U is tot alles in staat.
Amen

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram