Psalm 94
18 Toe ek gedink het my voete gly, het u troue liefde my regop gehou, Here. 19 Toe ek met baie onrus in my binneste sit, het u vertroosting my tot rus gebring. (Psalm 94:18-19)

Om oor te gesels:
Party maal beleef ons nie die Here se rus oor die onrus wat in ons leef. Die Psalmskrywer kyk om hom en wonder hoekom dinge gaan soos dit gaan. Hy sien onreg raak en mense wat net doen wat hulle wil, terwyl hyself swaarkry. Hy besef dan dat hy ook sy onrus aan die Here moet oorlaat, want vers 13 sê: “vir wie U rus gee na tye van teëspoed”. Die Here se troue liefde hou hom regop en gee rus. Die Here het hom gehelp.

  • Daar mag dinge wees wat onrus in jou veroorsaak. Gee dit vandag vir die Here, sodat jy ook Sy rus kan beleef.
  • Die Here sélf bring vertroosting en rus. Weet dat Sy troue liefde ons regop hou. Hy is die enigste Een wat help.

Gebed
Here, dit is so maklik om op alles te fokus wat my onrustig maak en dit oorweldig my soms. Help my om my onrus vir U te gee, sodat ek U vertroosting en rus kan ervaar. Dankie dat U liefde my altyd regop hou. Amen.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram