Lukas 6
27“Maar vir julle wat na My luister, sê Ek: Julle moet julle vyande liefhê; doen goed aan die mense deur wie julle gehaat word; 28seën die mense deur wie julle vervloek word; bid vir die mense deur wie julle sleg behandel word.

VRAE:

  • Jesus is aan die woord in hierdie hoofstuk en hy nooi mense uit na ‘n nuwe wêreld. ‘n Wêreld waar alles nie meer onderstebo is nie, maar eerder ‘n wêreld waar alles herstel is soos dit eintlik moes wees. ‘n Wêreld waar die gebede van gelowiges die kerkbanke laat skud en ‘n koninkryk waar die aarde deur die lewens van gelowiges geskud word.
  • Jesus nooi die Fariseërs, mense wat hulle hele lewe aan die wet gehoorsaam was, om die wet reg te lees. Hy vra of hulle nie weet dat die wet nie naastenby so belangrik is soos die een wat lewe in die wet ingeblaas het nie? Hy dag hulle uit om die wêreld met nuwe oë te sien waar jy nie kwaad met kwaad vergeld nie, maar mense wat jou vyand is vergewe, hulle seën en vir hulle bid.
  • Hoe sou dit lyk indien jy hierdie seisoen, nie net jou eie familie dien, vir hulle buitengewoon goed is en vir hulle al die geskenke koop en liefde gee nie? Hoe sou dit lyk indien jy daardie selfde energie in mense wat jou te nakom, mense wat jy nie kan vergewe nie, mense na wie jy op neerkyk of mense wat jy nie eers aan wil dink nie, daardie liefde en energie gee? Hoe voel dit om te dink jy moet jou geliefdes tweede stel en die ander ‘n prioriteit maak in die seisoen?
  • Die here het gekom om die wêreld reg te stel. Maar die regstel voel nie vir ons so baie natuurlik nie. Deel jou hart met die Here en vra vir Hom waarop jy moet fokus. Hoe het jesus jou wêreld geskud, regte kan om gedraai?

DOEN DING

  • Dek vandag die tafel waar julle eet asof die belangrikste gaste kom. Gebruik julle mooiste borde, messe, vurke en glase.
  • Hoe voel dit om die eetgerei te gebruik wat gewoonlik uitgehou word vir spesiale geleenthede? Jesus het gekom om alles op sy kop te draai. Hy verander hierdie onderstebo wêreld sodat alles weer regte kant bo sal wees. Hoe het die manier waarop julle vanaand eet, julle herinner dat Jesus gekom het om ook die ordinêre oomblikke buitengewoon te maak?

GEBED:
Here, magtige God en ware Vriend, hoe kan ek U ooit na waarde eer? Selfs al voel dit vir my onmoontlik, wil ek U bedank en U naam groot maak! Ek sal nooit ten volle verstaan wat U kom in my eie lewe ten volle beteken het nie. Ek is op my knieë in verwondering oor die manier waarop U my vrygemaak het, my lief het en die feit dat ek ten volle aan U behoort. Here, ek is nie meer my eie nie. Here, help my om vry te word van al die ou godsdienstige reëls en wette. Here, help my om weg te bly van al die tradisies wat my keer om lewe te bied vir hulle wat werklik swaar kry en in nood is. Here, hierdie seisoen handel oor U koninkryk en U glorie. Ek plaas dit alles op die tafel. Wys vir my asb. U manier van doen in die hierdie seisoen. Here, verander my.
Amen

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram