Versoeke
My Versoeke
Versoeke wat ek volg
Stuur 'n Gebedsversoek (Annoniem)


Belangrik: Publieke gebedversoeke moet eers goed gekeur word.

WORD DEEL

PBO REGISTRASIE

930005265
Suid Afrika

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram