Dinsdag 11 Januarie

Markus 1:21-28
_ 21Hulle het in Kapernaum gekom. Toe die sabbatdag aanbreek, het Jesus reguit na die sinagoge toe gegaan en die mense daar begin leer. 22Hulle was verstom oor sy leer, want Hy het hulle geleer soos een wat gesag het, en nie soos die skrifgeleerdes nie. 23Op daardie oomblik was daar in hulle sinagoge ‘n man wat van ‘n onrein gees besete was. Hy het uitgeskreeu: 24“Wat het ons met U te doen, Jesus van Nasaret? Het U gekom om ons te verdelg? Ek weet goed wie U is; U is die Heilige van God!” 25Maar Jesus het hom skerp aangespreek: “Bly stil en gaan uit hom uit.” 26Die onrein gees het die man stuiptrekkings laat kry, hard geskreeu en toe uit hom uitgegaan. 27Almal was so verbaas dat hulle onder mekaar geredeneer en gesê het: “Wat gaan hier aan? Dit is ‘n nuwe leer, en dit kom met gesag! Hy gebied selfs die onrein geeste, en hulle gehoorsaam hom.” 28En dit was nie lank nie of daar is in Galilea oral in die hele omgewing oor Hom gepraat._

Om oor te gesels of te dink:

  • Jesus deel die goeie nuus nie net in wat Hy sê nie, maar ook in wat Hy doen. Vandag se gedeelte wys vir ons hoe Sy boodskap met wysheid en waagmoed die gewone mense aanraak omdat deurdrenk is met die gevoel van outoriteit. Nie net vir hulle eie lewens nie, maar ook omdat die vyand onderdanig is aan Sy opdrag.
  • Het jou woorde en dade ook dieselfde gevoel van outoriteit? Is daar ‘n egtheid in hoe jy optree, met mense handel en praat? Kan hulle God se roeping in jou lewe gewaar? Waarom of waarom nie? Deel jou hart met die Here. Wat is steeds nodig om dit te kan doen?
  • Waarom was die mense so beïndruk met Jesus? Hoe staan dit uit in jou lewe? Hoe skyn dit deur? Indien jy nie weet nie, vra vir jou gesin. Dalk is dit nodig dat jy vir God vra om aan iets spesifiek te werk in die tyd wat kom.

Gebed:
Here, dankie dat U nog altyd met waarheid en outoriteit na die wêreld gekom het. Dankie dat U dit met soveel genade en liefde beoefen.
Here, wanneer die vyand in my lewe sy kop wys, vra ek dat U hom sal aanspreek en verwyder. Wys my waar ek verkeerdelik vir hom toegang gee, en help my om teen die versoeking sterk te staan.
Here, ek wil U naam groot maak, U eer en U erken as die Koning van my lewe. Daar is geen ander.
Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram