Dinsdag, 11 Mei

Waar kan ons die Gees hoor praat?

Psalm 37:4
Vind jou vreugde in die Here, en Hy sal jou gee wat jou hart begeer.

Om oor te gesels of te dink:

  • Dit is belangrik om te weet dat die Gees deur ons hart se begeertes met ons praat. Maar ons moet ons hart se begeertes toets aan die Woord van God. Indien ons hart se begeertes in stryd met die Woord is, sal dit nie die Gees wees wat met ons praat nie, maar eerder ons eie sondige natuur.
  • Ons is geneig om aan begeertes te dink in ‘n negatiewe lig. Hoe sou God ons hart se begeertes kon gebruik tot Sy eer?
  • Wat is jou hart se diepste begeerte? Wat wil die Gees vir jou deur jou diepste begeerte sê? (Dink aan die begeerte om vir kinders wat swaar kry lief te wees. Dink aan die begeerte om vir die kollega by die werk te bid. Dink aan die begeerte om nader aan die Here te beweeg in verhouding met Hom.)

Gebed:
Heer van my lewe,
Hierdie is my aanbidding, hierdie is my offer
In elke oomblik weerhou ek niks van U nie
Ek leer om U te vertrou, selfs as ek nie kan sien hoe U dinge gaan laat uitwerk nie
En selfs in lyding, moet ek dit glo
As U sê: ‘Dit is verkeerd’, dan sal ek nee sê
As u sê “Los” sal ek laat gaan
As U saam met my is, sal ek dit aanpak
En as U sê om te spring, sal ek heelhartig in dit induik
As U sê: “Wees stil,” dan sal ek wag
As U sê om te vertrou, sal ek gehoorsaam wees
Ek wil nie my eie weë volg nie
Ek is klaar om net my gevoelens na te jaag,
Heilige Gees lei my
Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram