Dinsdag 13 April

Johannes 21:1-14

7 Die dissipel vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus: “Dit is die Here!” Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek—want sy bolyf was kaal—en in die water gespring.
12 Toe sê Jesus vir hulle: “Kom eet.” Nie een van die dissipels het sover gekom om vir Hom te vra: “Wie is U?” nie. Hulle het geweet dat dit die Here is. (Joh 21:7, 12)

Om oor te gesels
Johannes vertel vir ons van nog ’n verskyning van Jesus na sy opstanding. Van die dissipels is besig om te probeer visvang. Hulle het moontlik teruggekeer na hulle alledaagse lewe, terwyl hulle probeer sin maak oor die gebeure van die opstanding.
Hulle het tot op daardie stadium niks gevang nie en hulle was al moedeloos. Jesus kom vra vir hulle of hulle al iets gevang het, waarop hulle negatief antwoord. Jesus sê vir hulle om die net aan die anderkant in te gooi. Hulle het sekerlik gedink dat nie gaan help nie, maar doen dit in elk geval. Die wonder gebeur het dat hulle ewe skielik te veel vis het.
Johannes, die dissipel vir wie Jesus baie lief was en skrywer van hierdie evangelie, herken Jesus. Hy sê vir Petrus dat dit Jesus die Here is wat by hulle is. Simon Petrus skrik, gryp sy hemp en spring in die water om na Jesus te swem. Jesus nooi hulle vir ete langs die waters en hulle herken Hom. Hulle lewens het ingrypend verander.

  • Die Here is betrokke in gewone dinge wat ons doen. Herken ons Hom?
  • Saam met wie kan jy vandag tyd spandeer om te vertel wat die Here in jou lewe beteken?

Gebed
Here Jesus, U is die Een wat altyd na ons toe kom. Soos Petrus herken ons nie U dadelik nie. Help ons om U raak te sien en agter U aan te stap. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram