Dinsdag 13 Junie 2023

Filippense 1:9-11
Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees, en deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer.

Om oor te gesels en te dink
Hoe oefen jy liefde in? Of dalk is die vraag hoekom moet ons liefde inoefen? Ons oefen dit in, want dit is wat God van vra en ook omdat ons tot verheerliking van God die liefde wil kan ‘opvoer’. Paulus praat van die dag wat Christus kom, of anders gestel die dag wat ons voor God ons ‘opvoering’ moet wys. Dit is waarvoor ons tans ‘oefen’ op aarde. Ons is tans besig om aan die heel beste opvoering te oefen en dit gaan oor liefde.

Gebed
Here, dankie vir U grootste daad van liefde. Ek wil deel hê aan die beste ‘opvoering’ vir U. Leer my hoe liefde lyk en waar om dit in te oefen. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram