Dinsdag 13 Oktober

Jesus is nie “weg” wanneer ons opdraend loop nie!

Skriflesing: Johannes 17:3-4

So moet ’n mens hierdie ewige lewe verstaan. Dit behels dat jy ’n lid word van die familie van die enigste ware God. Jesus Christus, vir wie God gestuur het om mens te wees, is ook lid van dié familie. In die familie van God leer ’n mens God en Jesus baie goed ken, met alles wat dit vir jou beteken. Mense kan sien hoe groot en belangrik U is, Vader, deur te kyk na wat Ek doen. Ek het alles presies gedoen soos U gevra het. Nou is Ek klaar daarmee.” Johannes‬ ‭17:3-4‬ ‭DB‬‬

Dink oor:
Opdraendes is onvermydelik deel van ons lewenspad. In Jesus se laaste paar gesprekke (gebede) met Sy Vader, wys Hy ons hoe mens bid teen die opdraendes.

  • Hy bid dat God deur Sy lewe en optrede verheerlik sal word. Hóe Hy ly moet ‘n getuienis wees.
  • Hy bid dat ander God sal raaksien deur Sy lewe.
  • Hy RUS in die wete dat Hy aan God behoort. Om in God se Geloofsfamilie te wees beteken dat die opdraende eindig en dat God óp pad saam is én aan die einde van die pad wag.

Gebed:
Here, die steilte van die opdraend herinner my aan die sekerheid van U langs my, agter my, om my, bo en onder my en, voor my!

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram