Dinsdag 14 Maart 2023

Psalm 57
1Vir die koorleier: op die wysie van “Moet dit nie verwoes nie!” Van Dawid. ‘n Gedig, na aanleiding daarvan dat hy vir Saul in die grot in gevlug het. 2Wees my genadig, o God! Wees my genadig, want by U soek ek skuiling. Onder u vleuels sal ek skuil tot die bedreiging verby is. 3Ek roep na God, die Allerhoogste, na God wat my sal help. 4Hy sal uit die hemel antwoord en my red, Hy sal dié wat my jaag, die stryd laat verloor. Sela God sal antwoord in sy liefde en trou. 5Ek is hier tussen leeus, tussen mense wat my wil verskeur. Hulle tande is spiese en pyle, hulle tonge is skerp swaarde. 6Toon u grootheid, o God, hoog bo die hemel, u mag hoog bo die aarde. 7Hulle het ‘n strik vir my voete gespan, hulle wou my breek, hulle het ‘n gat vir my gegrawe, maar self daarin geval. Sela 8Ek voel weer veilig, o God! Ek voel weer veilig! Ek wil ‘n lied sing, ja, ek wil sing. 9Ek wil vroeg opstaan, met harp en lier wil ek die rooidag wakker maak! 10Onder die volke wil ek U loof, Here, onder die nasies u lof besing, 11want u liefde reik tot in die hemel, u trou tot in die wolke! 12Toon u grootheid, o God, hoog bo die hemel, hoog bo die aarde u mag.

rou VRAE:

  • In die Psalm beskryf David sy ervaring toe hy in lewensgevaar was. Hy deel met die Here sy angs en nood. Hy deel met God sy belewenis van sy lewe. Hy verduidelik hoe sy vyande se woorde en aantuigings voel. Meer as dit roep hy tot God in wie hy steeds vertroue het, al het niks nou al verander nie. Hy glo. Hy glo God kan alles omdraai. Hy glo God kan oplossings bring. Hy glo, selfs al het dit nog nie enige iets verander nie.
  • Loer by jou eie hart in. Voel dit vir jou asof jy tot op jou uiterste gedruk word? Voel dit asof jy nie by alles uitkom nie? Deel jou ervaring met die Here.
  • Of voel dit vir jou asof daar nog baie geleenthede is vir jou om alles waarvoor jy verantwoordelik is en moet doen, te kan hanteer? Is hierdie gevoel eg, of is dit valse hoop? Indien dit eg is, dank die Here vir sy goeie leiding om gesonde grense in jou lewe in te bou.
  • Is daar enige iets war jy vir jouself genade kan gun, deur dit neer te sit of vir die Here oor te gee? Indien jy werklik ruimte het, is daar iets wat jy by iemand kan neem om hulle las ligter te maak?

rou OEFENING:

  • Besluit saam as ‘n gesin. Wat is noodsaaklik en wat is net oorbodig? Wat is die dinge wat julle net vir ander se gemak of verwagtinge doen? Kan julle dit laat gaan?
  • Besluit saam oor die tipe lewensritme wat julle wil handhaaf. Hoe kan julle dit begin leef?

rou GEBED:
Here, ek kan sien hoe U my gemaak het uit liefde, vir liefde. So ek wil hê U moet al die dele van my vul. Die gelukkige plekke, die behoeftige plekke, die hartseer plekke, die plekke wat oorweldig is en die slegte plekke. Here, neem asb. oor en skuif rond wat geskuif moet word. Here, help my om vas te hou aan dit wat ek bedoel is om te wees, U kind.
Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram