Dinsdag, 15 Junie

Deernis – Deel ander se belangstellings.

Filippense 2:3-4
3Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. 4Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan dié van ander.

Om oor te gesels of te dink:

  • Dink na oor jou dag en week. Hoeveel van jou tyd spandeer jy op dinge waarin jy belang stel en belange het? Hoeveel van jou tyd spandeer jy om te dink aan die belange van ander? Watter bewyse is daar om jou gedagtes te ondersteun?
  • Wanneer ons begin belangstel in die dinge waarmee ander mense besig is word ons bewus dat mense ander behoeftes het, ander uitdagings het, ander vreugdes beleef. Ons word ook bewus dat ander mense dieselfde bekommernisse as ons deel, ook dieselfde vrese het en dieselfde hoop vir die toekoms dra. Is daar mense in jou lewe wat ander belangstellings en belange as jy het? Kan jy saam met hulle tyd spandeer en vra of jy meer van hulle belangstellings en belange kan leer. Watter gedagtes kom by jou op as jy dit sou moes of kon doen?
  • Deel jy in ander se belangstellings of belange? Hoe help dit jou met deernis? Wees eerlik met die Here en vra Hom om vir jou te wys indien daar iets is wat jy nie sien nie.

Gebed:
Liewe Heer,
God, leer ons om te sien op die manier hoe ander mense ook die wêreld sien. Om te verstaan hoe my werklikheid en ander se werklikheid verskil. En tog as mense het ons basies dieselfde begeertes.
Leer ons om te luister na die gevoelens en ander punte wat ons aan mekaar verbind.
Leer ons om nuuskierig te wees en oop te wees vir dit waarop ons verskil.
Leer ons om in gebrokenheid lief te hê, om ruimte te gee vir mekaar en om geduldig te wees vir U genesende krag.
Laat ons sterk genoeg wees om kwesbaarheid te wees, om gemaklik te weet met dit wat ons nie weet nie, om blootgestel te wees aan die minder as perfekte gedeeltes in ons en ander voor ons.
Gee ons moed om oordeel, bespotting en haat in die gesig te staar omdat ons U volg.
Laat ons goeie mense wees wat U ons goeie God dien. Mag ons U goedheid reflekteer en U beeld uit dra.
Gee ons die krag, God, om empatie te bly voel, selfs as ons moeg en gebroke is. Help ons om ander met deernis te hanteer. Laat ons net met antwoorde en oplossings na mense kom nie, maar dat ons vir mense vra wat hulle nodig het wanneer ons hulle wil dien.
Here, mag U die empatie voel wanneer ons met U mense handel.
Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram